Page 1


=b~l–Êl–~i›²

/TDRSQN@FQ@CDBHLHDMSNXDMGNQ@ATDM@ONQK@DKDBBHMCD 4UPDL$BUBMPHVF O@Q@RTRB@LO@@ROQNLNBHNM@KDR

Ëlc›•l

0TQSG@MJR@MCBNMFQ@STK@SHNMRNMSGDBGNHBDNE 4UPDL$BUBMPHVFENQXNTQOQNLNSHNM@KB@LO@HFMR

b~l–Êl–¿l

/NRQDLDQBHDLDMSRDSE†KHBHS@SHNMRONTQKDBGNHWCD 4UPDL $BUBMPHVF ONTQKDTQRB@LO@FMDRCDOQNLNSHNM

Ë~‹›••l–

)DQYKHBGDM%@MJE–QCHD"TRV@GKTMRDQDQ 4UPDL$BUBMPHVFE–Q*GQD8DQADJ@LO@FMD

bl–Êl–¿¸›

*MNRSQHQHMFQ@YH@LDMSHDBNMFQ@STK@YHNMHODQK@RBDKS@CH 4UPDL$BUBMPHVF ODQKDKNQNB@LO@FMDOQNLNYHNM@KH

bl• Ê~–i›

/NRRNR@FQ@CDBHLDMSNRDO@Q@A†MRODK@DRBNKG@CDRSD 4UPDL$BUBMPHVF O@Q@@RRT@RB@LO@MG@ROQNLNBHNM@HR

$NLDQBH@KHY@LNR1QNCTBSNR4DFTQNRX4NBH@KLDMSD3DRONMR@AKDR %*410/&.04%&$&35*'*$"%0426&$6.1-&/-"/03."5*7" $0/4|-5&/04 8DRDKKR@EDOQNCTBSR@MCRNBH@KKXQDRONMRHAKD 8&)"7&$&35*'*$"5&45)"5.&&58*5)5)&$&3&(6-"5*0/4 $0/5"$564 /NTRBNLLDQBH@KHRNMRCDROQNCTHSRR•QRDSRNBH@KDLDMSQDRONMR@AKDR /064%*41040/4%&$&35*'*$"54%&$0/'03.*5ng-"/03.&$$& $0/46-5&;/064 8HQG@MCDKMLHSRHBGDQDMTMCRNYH@KUDQ@MSVNQKHBGDM1QNCTJSDM 8*3)"#&/;&35*'*,"5&%*&%*&3&(&-6/(70/$&&&3'~--&/ #&*#&%"3'#*55&/"$)'3"(&/ 7DMCH@LNOQNCNSSHRHBTQHDRNBH@KLDMSDQDRONMR@AHKD $&35*'*$"5*%&70/040%%*4'"3&-&/03.&$& $0/46-5"3&* $NLDQBH@KHY@LNR1QNCTBSNR4DFTQNRD4NBH@KLDMSD3DRONMR€UDHR %*410.04%&$&35*'*$"%0426&$6.13&."4/03."4$$& $0/46-5&./04


v~u¸~ilV² >OIFEB 2Vv

>;9EC 2Vv

A;?IO 2Vv

A?D; 2Vv

H;FEI 2Vv

9EHJ 2Vv

=7BJED

B?D9EBD

2Vv

2Vv

A7J>EB 2Vv

8;8EN 2Vv

F;HI;O 2Vv

C?DEN 2Vv


~–ilÐ

rMCHBDCD4DBBHNMD4tHMCD9 t

t HMCHBD t rMCHBDCD4DB„‘D4

¸lc{–››vÑ ›uu~clV–ib¿²~–l²² ˪~¸~–v ¸ªVÊlV–il~²¿ªl bVv² lc››v~cV~–l §ª~–¸~–v~–l[ 4TAKHL@SHNM#CHFHS@K#CNLHMF#-@RDQ] v~u¸²V–i§ªl•~¿•² ˛•V– §lª²›–VcVªl {›•l ilc›ªV¸~›–V–ic{ª~²¸•V²

5DBMNKNFŠ@t5DBGMNKNFHDt5DBGMNKNFHDt5DBMNKNFH@t5DBMNKNFH@ NEHBHM@XMDFNBHNRt#TQD@TDS"EE@HQDRt#–QN@QSHJDKt6EEHBHND"EE@QHtDRBQHSŽQHNDMDFBHNR

DRBQHSTQ@tDBQHSTQDt4BGQDHAFDQƒSDt4BQHSSTQ@tDRBQHS@

7H@IDXNBHNt7NX@FDDS-NHRHQRt3DHRD 'QDHYDHSt7H@FFHD5DLON-HADQNt7H@FDLD-@YDQ

#NKR@Rt4@BRt5@RBGDMt#NQRDt#NKR@R

-ŠMD@DBNKFHB@tDBNKNFHB@K-HMDt-HFMDDBNKNFHPTDt-HMD@DBNKNFHB@t-HMG@DBNKFHB@3DF@KNRX1QDLHTLRtB@CD@TWDS1QDLHTLRt(DRBGDMJ@QSHJDKt3DF@KHD1QDLHt(HESRD1QDLHTLR

.TIDQt'DLLDtC@LDM@QSHJDKtCNMM@t.TKGDQ

BTHC@CN1DQRNM@Kt4NHM1DQRNMMDKtC@LDM@QSHJDKtBTQ@1DQRNM@KDtBTHC@CN1DRRN@K

)NF@QCDBNQ@BHMXM@UHC@Ct.@HRNMC†BNQ@SHNMDSM’DK )@TRG@KSCDJNQ@SHNM 8DHGM@BGSDMtB@R@CDBNQ@YHNMHDM@S@KDt-@QCDBNQ@„‚NDM@S@K

²¿••lªV–iblVc{ ²¿••lª¸lи~lV–icV§²

          

7DQ@MNX1K@X@tDS†DS1K@FDt4NLLDQ 4SQ@MCtDRS@SDD4OH@FFH@t7DQ‚ND1Q@H@5DWSHK7DQ@MNX(NQQ@Rt5DWSHKDDS†DSBG@OD@TWt4NLLDQSDWSHKHDM B@OR "AAHFKH@LDMSNDRSHUNDB@OODKKHMHt5‡WSHK7DQ‚ND#NM†R‹~i² lÊl–¸² l–¸lª¸V~–•l–¸V–i§Vª¸ÑªV~– c›iV–iË~–¸lª¸lи~l¸››² bª~c›V–icVªHME@MSHKtDME@MSt,HMCDQ@QSHJDKt#@LAHMHtHME@MSHK

DUDMSNR"MHL@BHMX'HDRS@tnU†MDLDMSR"MHL@SHNMDS'‡SDR DUDMSR1@QSX 6MSDQG@KSTMFtDUDMSH"MHL@YHNMDD'DRSDtDMUDMSNR"MHL@„‚ND'DRS@ -KTUH@'QŠNX5DWSHKHMUHDQMNt1KTHD'QNHCDS5DWSHKD)HUDQt3DFDM 8HMSDQSDWSHKHDM 1HNFFH@'QDCCND"AAHFKH@LDMSNtHUDQM@VKDtBGTU@'QHND5‡WSHKHMUDQMN )DQQ@LHDMS@R#QHBNX"TSNLUHKtNTSHKR#QHBNDS7NHSTQDt8DQJYDTFDNTSCNNQ "TSN "SSQDYYH#QHBNK@FDD"TSNt'DQQ@LDMS@R#QHBND"TSNLUDK

§{Vª•V~–l ›¿¸l¸ –i~clVuVbm¸~c› V§{Vbl¸~cV~–ilЛu§ª›i¿c¸² c1.174c1&'5 t

(@L@CDBNKNQDRt'@QABNCDRt(@LLDCDBNTKDTQt(@LL@CHBNKNQHt(@L@CDBNQDR   


TECHNOLOGY TECNOLOGÍA TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE TECNOLOGIA TECNOLOGIA

Halfon 4392

MP3. MP3. MP3. MP3. MP3. MP3. 4 x 5,5 x 8,8 cm Print Code: F(4)

200 / 50


TECHNOLOGY 03

19

01

02

05

03

Repos 4388

Power Bank. 1200 mA. Conexiones Micro USB y Dispositivos Apple. Power Bank. 1200 mA. Micro USB and Apple Devices Connections. Multi Port USB. 1200 mA. Connexions Micro USB et Dispositifs Apple. Power Bank. 1200 mA. Anschlüsse Micro USB und Apple Geräte. Unitá Carica. 1200 mA. Connessione Micro USB e Dispositivi Apple. Bateria Auxiliar. 1200 mA. Conexões Micro USB e Aparelhos Apple. 2,5 x 9,1 x 2,5 cm Print Code: F(4)

100 / 25

02

03

19

Orton 4325

Power Bank. 2000 mA. Cable Incluido. Power Bank. 2000 mA. Cable Included. Multi Port USB. 2000 mA. Câble Inclus. Power Bank. 2000 mA. Kabel Inklusive. Unitá Carica. 2000 mA. Cavo Incluso. Bateria Auxiliar. 2000 mA. Cabo Incluído. 9,6 x 2,2 x 2,4 cm Print Code: F(4)

100 / 25


04 TECHNOLOGY

Cirex 4343

Puntero. Stylus Touch Pen. Stylet. Touchpad Stift. Puntatore Touch. Ponteiro. ø 1,4 cm 9 cm Print Code: B(4)

01

04

05

500 / 25

19 03

02

Adair 4333

4327

04

19

Puntero Soporte. Aluminio. Stylus Touch Pen Mobile Holder. Aluminium. Stylet Support Mobile. Aluminium. Touchpad Stiff Handyhalter. Aluminium. Puntatore Touch Supporto Cellulare. Alluminio. Ponteiro Suporte. Alumínio. ø 0,8 cm 8 cm Print Code: C(4)

Hability

03

09

2000 / 200

Puntero. Stylus Touch Pen. Stylet. Touchpad Stift. Puntatore Touch. Ponteiro. ø 3,4 cm 11,6 cm Print Code: C(1)

1000 / 50

02

03

09

19


TECHNOLOGY 05

Barrox 4365

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. ø 1,3 cm 15,3 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

O1

02

03

19

Minox 3960

Bolígrafo Puntero. Aluminio. Stylus Touch Ball Pen. Aluminium. Stylet Bille. Aluminium. Kugelschreiber Pointer. Aluminium. Penna Puntatore Touch. Alluminio. Esferográfica Ponteiro. Alumínio. ø 0,9 cm 12,5 cm Print Code: B(4), L

05

02

04

03

Naitel 4307

11

19

1000 / 50

07

01

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. ø 1 cm 14,5 cm Print Code: A(1)

1000 / 50

03 02

04

09

11

19


06 TECHNOLOGY

05 19

03 03

02

Downey

4440

01

01

2,2 x 4 x 0,9 cm Print Code: C(1), V

02

Walox

Puntero. Stylus Touch. Stylet. Touchpad Stift. Puntatore Touch. Ponteiro.

4240

2000 / 100

05

19

Puntero Limpiapantallas. Stylus Touch Screen Cleaner. Stylet Nettoyeur d’Écran. Touchpad Stift Displayreiniger. Puntatore Touch Pulisci Schermo. Ponteiro Limpa Ecrã. 1,5 x 5,3 x 0,8 cm Print Code: D(1)

1000 / 100

03

19

02

Jake

01

Lyptus 4107

Puntero Limpiapantallas. Stylus Touch Screen Cleaner. Stylet Nettoyeur d’Écran. Touchpad Stift Displayreiniger. Puntatore Touch Pulisci Schermo. Ponteiro Limpa Ecrã. 6 x 3 x 1 cm Print Code: D(4)

4105

Puntero Limpiapantallas. Paño Limpiador Incluido. Stylus Touch Pen Screen Cleaner. Cleaner Cloth Included. Stylet Nettoyeur d’Écran. Chiffon Nettoyant Inclus. Touchpad Stift Displayreiniger. Putztuch Inklusive. Puntatore Touch Pulisci Schermo. Panno Incluso. Ponteiro Limpa Ecrã. Pano Limpeza Incluída. ø 1 cm 10,5 cm Print Code: B(4)

1000 / 200

1000 / 50


TECHNOLOGY 07

11

04

05

19

02

Actium 4010

08

Guante Táctil. Acrílico. Talla Única. Adulto. Touch Gloves. Acrylic. One Size. Adult. Gant Tactile. Acrylique. Taille Unique. Adulte. Touchpad Handschuhe. Acryl. Einheitsgrösse. Erwachsene. Guanti Tattile. Acrilico. Taglia Unica. Adulto. Luvas Tátil. Acrílico. Tamanho Único. Adulto. 200 / 10 Print Code: N(8)

03

Logik 3966

Tablet PC. Pantalla 7”. Google Android 2.3. Procesador 1.2Ghz. Ram 512MB. Disco 4GB. Cámara. WIFI 802.11 b/g. Puertos Mini USB, TF y HDMI. PC Tablet. 7 “ Screen. Google Android 2.3. Processor 1.2Ghz. Ram 512MB. Disk 4GB. Camera. WIFI 802.11 b/g, Mini USB Hub,TF and HDMI. Tablette PC. Monitor 7”. Google Android 2.3. Processore 1.2 Ghz. Ram de 512MB. Disk de 4GB. Webcam. WIFI 802. 11 b/g. Mini Port USB, TF et HDMI. Tablett PC. 7” Screen. Google Android 2.3. Processor 1.2Ghz. Ram 512MB. Festplatten 4GB. Kamera. WIFI 802. 11 b/g. Hubs Mini USB, TF und HDMI. Tablet PC. Schermo 7”. Google Android 2.3. Processore 1.2 GHz. RAM 512MB. Disk 4GB. Webcam. WIFI 802. 11 b/g. Porta Mini USB, TF e HDMI. Tablet PC. Ecrã 7’’. Google Android 2.3. Processador 1.2 Ghz. Ram 512MB. Disk 4GB. Webcam. WIFI 802. 11 b/g. Porta Mini USB, TF e HDMI. 19 x 12 x 1,5 cm Print Code: H(1)

12 / 6


08 TECHNOLOGY

Tyrso 4162

Puntero Láser. Pilas Botón Incluidas. Laser Pointer. Button Batteries Included. Pointeur Laser. Piles Bouton Incluses. Laser Pointer. Knopfzellen Inklusive. Puntatore Laser. Pile Bottone Incluse. Ponteiro Laser. Pilhas Botão Incluídas. ø 1,5 cm 9,8 cm Print Code: E(1)

Fivel 3918

Puntero Láser. Pilas Botón Incluidas. Laser Pointer. Button Batteries Included. Pointeur Laser. Piles Bouton Incluses. Laser Pointer. Knopfzellen Inklusive. Puntatore Laser. Pile Bottone Incluse. Ponteiro Laser. Pilhas Botão Incluídas. ø 1,5 cm 9,7 cm Print Code: E(1)

1000 / 50

Gazor 4076 02

Puntero Láser. Aluminio. Pilas Botón Incluidas. Laser Pointer. Aluminium. Button Batteries Included. Pointeur Laser. Aluminium. Piles Bouton Incluses. Laser Pointer. Aluminium. Knopfzellen Inklusive. Puntatore Laser. Alluminio. Pile Bottone Incluse. Ponteiro Laser. Alumínio. Pilhas Botão Incluídas. ø 1 cm 12 cm Print Code: D(4)

500 / 50

01

1000 / 50


TECHNOLOGY 09

Rikku 4174

Bolígrafo Láser. Pilas Botón Incluidas. Laser Pen. Button Batteries Included. Stylo Laser. Piles Bouton Incluses. Kugelschreiber Laser. Knopfzellen Inklusive. Penna Laser. Pile Bottone Incluse. Esferográfica Laser. Pilhas Botão Incluídas. ø 1,5 cm 14 cm Print Code: C(4)

500 / 50

02

Report 9790

09

Puntero Láser. Conexión USB. Presentaciones Powerpoint. Botones Avance/ Retroceso. Laser Pointer. USB Connection. Power Point Slideshows. Forward/ Back Buttons. Pointeur Laser. Connexion USB. Présentation Powerpoint. Bouton de Commande. Laser Pointer. USB Anschluss. PowerPoint Präsentationen. Tasten Forward/ Reverse. Puntatore Laser. Connessione USB. Presentazione PowerPoint. Pulsante Avanti/ Dietro. Ponteiro Laser. Conexão USB. Apresentações PowerPoint. Botões  Avance/ Retrocesso. ø 1,5 cm 12 cm Print Code: F(4)

60 / 20

Pole 9350

Puntero Láser. Pilas Botón Incluidas. Laser Pointer. Button Batteries Included. Pointeur Laser. Piles Bouton Incluses. Laser Pointer. Knopfzellen Inklusive. Puntatore Laser. Pile Bottone Incluse. Ponteiro Laser. Pilhas Botão Incluídas. 2,6 x 8,8 x 0,6 cm Print Code: E(4)

500


010 TECHNOLOGY

Permanent Stock Desan 8GB 4488 8GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 3,5 x 5,2 x 1,1 cm Print Code: D(4), V

Hedel 8GB 4489 8GB

500 / 50

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 1,6 x 5,1 x 1,1 cm Print Code: D(4), V

500 / 50

Narep 8GB 4487 8GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 3 x 5 x 1 cm Print Code: D(4), V

500 / 50


TECHNOLOGY 011

Permanent Stock Danel 8GB 4485 8GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. ø 4,3 cm 0,3 cm Print Code: D(4), W

500 / 50

Tivox 8GB 4484 8GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 3 x 6 x 0,3 cm Print Code: D(4), W

500 / 50

Yant 8GB 4486 8GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 4 x 4 x 0,3 cm Print Code: D(4), W

500 / 50


012 TECHNOLOGY

Permanent Stock

BEST PRICE

19

05

07

03

11

04

02

01

Altix 8GB 4483 8GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 2 x 5,8 x 1 cm Print Code: D(4), L

300 / 50


TECHNOLOGY 013

Permanent Stock TOP PRICE

02

Ekon 2GB 4191 2GB

19

01

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 1,8 x 5,7 x 0,9 cm Print Code: D(4), L

300 / 50

03

BEST PRICE

Togu 4GB 3226 4GB 02

07

11

01

2 x 5,8 x 1 cm Print Code: D(4), L

04

03

19

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 300 / 50

05

01

03

19

02

Ashton 4GB 3654 4GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 1,7 x 5,4 x 1 cm Print Code: L

250 / 50


014 TECHNOLOGY

Permanent Stock

BEST PRICE

04

19

02

05

Nordix 4GB 3962 4GB

07

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 1,9 x 5,6 x 1,4 cm Print Code: D(4)

500

03

01

19

03

Intrex 4GB 3910 4GB

02

Mini Memoria USB. Aluminio. Presentación Individual. Mini USB Memory. Aluminium. Individual Presentation. Mini Clé USB. Aluminium. Présentation Individuelle. Mini USB Speicher. Aluminium. Individuelle Präsentation. Mini Chaivetta USB. Alluminio. Presentazione Individuale. Mini-Memória USB. Alumínio. Apresentação Individual. 1,2 x 3,3 x 0,6 cm Print Code: D(4), L

1000 / 250


Permanent Stock

BEST PRICE

03

07

09

19

01

Fixing 4GB

11

3560 4GB

02

04

Memoria USB. Aluminio. Presentación Individual. USB Memory. Aluminium. Individual Presentation. Clé USB. Aluminium. Présentation Individuelle. USB Speicher. Aluminium. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Alluminio. Presentazione Individuale. Memória USB. Alumínio. Apresentação Individual. 2,4 x 5,7 x 0,3 cm Print Code: D(4), L

Keyton 4GB 4193 4GB

TECHNOLOGY 015

Memoria USB. Aluminio. Presentación Individual. USB Memory. Aluminium. Individual Presentation. Clé USB. Aluminium. Présentation Individuelle. USB Speicher. Aluminium. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Alluminio. Presentazione Individuale. Memória USB. Alumínio. Apresentação Individual. 2,5 x 3,6 x 0,2 cm Print Code: D(4), L

200

09

200

23

Lincol 4GB 4312 4GB

03

05

19

02

Memoria USB. Aluminio/ Polipiel. Presentación Individual. USB Memory. Aluminium/ PU. Individual Presentation. Clé USB. Aluminium/ Similicuir. Présentation Individuelle. USB Speicher. Aluminium/ PU. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Alluminio/ PU. Presentazione Individuale. Memória USB. Alumínio/ PU. Apresentação Individual.

01

2,8 x 6,5 x 0,6 cm Print Code: D(4), L, T

300 / 50


016 TECHNOLOGY

Permanent Stock

BEST PRICE

05

Stylus 4GB 4194 4GB

01

Memoria USB-Puntero. Presentación Individual. USB Memory Stylus Touch. Individual Presentation. Clé USB Stylet. Présentation Individuelle. USB Speicher Touchpad Stift. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB Puntatore Touch. Presentazione Individuale. Memória USB Ponteiro. Apresentação Individual. 1,9 x 7 x 0,8 cm Print Code: D(4)

02

19

300 03

04

11

Akor 4GB

Krom 4GB

Memoria USB-Puntero. Metálico. Presentación Individual. USB Memory Stylus Touch. Metallic. Individual Presentation. Clé USB Stylet. Métallique. Présentation Individuelle. USB Speicher Touchpad Stift. Metallic. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB Puntatore Touch. Metallo. Presentazione Individuale. Memória USB Ponteiro. Metálico. Apresentação Individual.

Memoria USB. Metálico. Presentación Individual. USB Memory. Metallic. Individual Presentation. Clé USB. Métallique. Présentation Individuelle. USB Speicher. Metallic. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Metallo. Presentazione Individuale. Memória USB. Metálico. Apresentação Individual.

3655 4GB

4065 4GB

1,2 x 5,5 x 0,8 cm Print Code: D(4), L

200

2 x 5,2 x 0,7 cm Print Code: L

200


TECHNOLOGY 017

Permanent Stock BEST PRICE

08

Lomax 4GB 4334 4GB

Bolígrafo Puntero USB. Carga Jumbo. Presentación Individual. USB Stylus Touch Ball Pen. Jumbo Refill. Individual Presentation. Stylet Bille USB. Rechage Jumbo. Présentation Individuelle. Kugelschreiber Pointer USB. Jumbo Ersatzmine. Individuelle Präsentation. Penna Puntatore Touch USB. Refill Jumbo. Presentazione Individuale. Esferográfica Ponteiro USB. Carga Jumbo. Apresentação Individual. ø 1,4 cm 15 cm Print Code: D(1)

500 / 50 02

BEST PRICE

02

Travis 4GB 4195 4GB

01

Bolígrafo USB. Metálico. Presentación Individual. USB Pen. Metallic. Individual Presentation. Stylo USB. Métallique. Présentation Individuelle. Kugelschreiber USB. Metallic. Individuelle Präsentation. Penna USB. Metallo. Presentazione Individuale. Esferográfica USB. Metálico. Apresentação Individual. ø 1,4 cm 13,5 cm Print Code: D(4), E(1)

100 / 20


018 TECHNOLOGY

Latrex 8GB 7255 8GB

Bolígrafo Puntero USB. Metálico. Tinta Negra. Presentación Individual. USB Stylus Touch Ball Pen. Metallic. Black Ink. Individual Presentation. Stylet Bille USB. Métallique. Encre Noire. Présentation Individuelle. Kugelschreiber Pointer USB. Metallic. Schwarze Tinte. Individuelle Präsentation. Penna Puntatore Touch USB. Metallo. Inchiostro Nero. Presentazione Individuale. Esferográfica Ponteiro USB. Metálico. Escrita Preta. Apresentação Individual. ø 1,4 cm 13,8 cm Print Code: D(1)

Filio 4GB 7120 4GB

100

Bolígrafo USB. Presentación Individual. USB Pen. Individual Presentation. Stylo USB. Présentation Individuelle. Kugelschreiber USB. Individuelle Präsentation. Penna USB. Presentazione Individuale. Esferográfica USB. Apresentação Individual. ø 1,3 cm 13,8 cm Print Code: D(1)

100

Luxfor 4GB 3908 4GB

Memoria USB. Piel. Presentación Individual. USB Memory. Leather. Individual Presentation. Clé USB. Cuir. Présentation Individuelle. USB Speicher. Leder. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Pelle. Presentazione Individuale. Memória USB. Pele. Apresentação Individual. 2 x 8 x 1,8 cm Print Code: E(1), L

100


TECHNOLOGY 019


020 TECHNOLOGY

Electron 3566

Lector Tarjetas. USB 2.0. Smart Card. Card Reader. USB 2.0. Smart Card. Lecteur Cartes. USB 2.0. Smart Card. Kartenleser. USB 2.0. Smart Card. Lettore Card. USB 2.0. Smart Card. Leitor Cart천es. USB 2.0. Smart Card. 8,2 x 1,5 x 6,5 cm Print Code: D(4)

Secure 3565

Lector Tarjetas. USB 2.0. Tarjetas: MS, M2, SD, MiniSD, Smart Card, SIM, MicroSD. Card Reader. USB 2.0. Cards: MS, M2, SD, MiniSD, Smart Card, SIM, MicroSD. Lecteur Cartes. USB 2.0. Cartes: MS, M2, SD, MiniSD, Smart Card, SIM, MicroSD. Kartenleser. USB 2.0. Karten: MS, M2, SD, MiniSD, Smart Card, SIM, MicroSD. Lettore Card. USB 2.0. Carte: MS, M2, SD, MiniSD, Smart Card, SIM, MicroSD. Leitor Cart천es. USB 2.0. Cart천es: MS, M2, SD, MiniSD, Smart Card, SIM, MicroSD. 8,1 x 1,3 x 3,1 cm Print Code: D(4)

100 / 25

100 / 25


TECHNOLOGY 021

Usak 3498

Lector Tarjetas. Tarjetas: SD, MiniSD, MMC, XD, MS, CF. Card Reader. Cards: SD, MiniSD, MMC, XD, MS, CF. Lecteur Cartes. Cartes: SD, MiniSD, MMC, XD, MS, CF. Kartenleser. Karten: SD, MiniSD, MMC, XD, MS, CF. Lettore Card. Carte: SD, MiniSD, MMC, XD, MS, CF. Leitor Cartões. Cartões: SD, MiniSD, MMC, XD, MS, CF. 13 x 3 x 7,5 cm Print Code: F(4)

60

19 01 05

02

02

3693

3383

Lector Tarjetas. USB 2.0. Tarjetas: MS,MS Duo, MS Pro Duo, MicroSD, MiniSD. Card Reader. USB 2.0. Cards: MS, MS Duo, MS Pro Duo, Micro SD, MiniSD. Lecteur Cartes. USB 2.0. Cartes MS, Ms Duo, MS Pro Duo, MicroSD, MiniSD. Kartenleser. USB 2.0. Karten: MS,MS Duo, MS Pro Duo, MicroSD, MiniSD. Lettore Card. USB 2.0. Carte: MS, MS Duo, MS Pro Duo, Micro SD, MiniSD. Leitor Cartões. USB 2.0. Cartões: MS, MS Duo, MS Pro Duo, MicroSD, MiniSD. 7,5 x 1,5 x 2,3 cm Print Code: F(4)

03

Hades

03

Dira

19

500 / 100

Lector Tarjetas. USB 2.0. Tarjetas: M2, MS Duo, MS Pro Duo, MS, MS Pro, MicroSD, MiniSD, RS MMC, SD, MMC. Card Reader. USB 2.0. Cards: M2, MS Duo, MS Pro Duo, MS, MS Pro, MicroSD, MiniSD, RS MMC, SD, MMC. Lecteur Cartes. USB 2.0. Cartes: M2, MS Duo, MS Pro Duo, MS, MS Pro, MicroSD, MiniSD, RS MMC, SD, MMC. Kartenleser. USB 2.0. Karten: M2, MS Duo, MS Pro Duo, MS, MS Pro, MicroSD, MiniSD, RS MMC, SD, MMC. Lettore Card. USB 2.0. Carte: M2, MS Duo, MS Pro Duo, MS, MS Pro, MicroSD, MiniSD, RS MMC, SD, MMC. Leitor Cartões. USB 2.0. Cartões: M2, MS Duo, MS Pro Duo, MS, MS Pro, MicroSD, MiniSD, RS MMC, SD, MMC. 6,5 x 1 x 2 cm Print Code: F(4)

300 / 30


022 TECHNOLOGY

04 03 01

19 07

19

03

02 01 02

Dro 3692

MICRO USB

Apek

Lector Tarjetas. USB 2.0. Tarjetas MicroSD. Card Reader. USB 2.0. MicroSD Cards. Lecteur Cartes. USB 2.0. Cartes MicroSD. Kartenleser. USB 2.0. MicroSD Karten. Lettore Card. USB 2.0. Carte MicroSD. Leitor Cartões. USB 2.0. Cartões MicroSD. 2 x 5 x 0,4 cm Print Code: D(4)

3398

1000 / 100

MICRO USB Lector Tarjetas. USB 2.0. Tarjetas MicroSD. Card Reader. USB 2.0. MicroSD Cards. Lecteur Cartes. USB 2.0. Cartes MicroSD. Kartenleser. USB 2.0. MicroSD Karten. Lettore Card. USB 2.0. Carte MicroSD. Leitor Cartões. USB 2.0. Cartões MicroSD. ø 3 cm Print Code: D(4)

03

09 19

Digit 3475

Estuche Tarjetas. Aluminio. Tarjetas: SIM, SD, MiniSD. Card Case. Aluminium. Cards: SIM, SD, MiniSD. Etui Cartes. Aluminium. Cartes: SIM, SD, MiniSD. Speicherkartenetui. Aluminium. Karten: SIM, SD, MiniSD. Astuccio Carte. Alluminio. Carte: SIM, SD, MiniSD. Estojo Porta-Cartões. Alumínio. Cartões: SIM, SD, MiniSD. 6 x 4,5 x 0,5 cm Print Code: D(4)

800 / 50

1000 / 100


TECHNOLOGY 023

05

03

03 19

02

01 02

Mika 3972

19

Ares

Lector Tarjetas. Tarjetas: M2, MS Duo, MicroSD, SD. Card Reader. Cards: M2, MS Duo, MicroSD, SD. Lecteur Cartes. Cartes: M2, MS Duo, MicroSD, SD. Kartenleser. Karten: M2, MS Duo, MicroSD, SD. Lettore Card. Carte: M2, MS Duo, MicroSD, SD. Leitor Cartões. Cartões: M2, MS Duo, MicroSD, SD. 2,2 x 6 x 1,6 cm Print Code: D(4)

3509

500 / 100

Lector Tarjetas. USB 2.0. Tarjetas: M2, MS Duo, MicroSD, SD. Card Reader. USB 2.0. Cards: M2, MS Duo, MicroSD, SD. Lecteur Cartes. USB 2.0. Cartes: M2, MS Duo, Micro SD, SD. Kartenleser. USB 2.0. Karten: M2, MS Duo, MicroSD, SD. Lettore Card. USB 2.0. Carte: M2, MS Duo, MicroSD, SD. Leitor Cartões. USB 2.0. Cartões: M2, MS Duo, MicroSD, SD. 3,7 x 5,5 x 1,3 cm Print Code: F(4)

600 / 100

02

03

Tisco 3621

19

01 Lector Tarjetas Puerto USB. 3 Puertos. USB 2.0. Tarjetas: M2, MS Duo, MS Pro Duo, MS, MS Pro, MicroSD, MiniSD, RS MMC, SD, MMC. Card Reader USB Hub. 3 Hubs. USB 2.0. Cards: M2, MS Duo, MS Pro Duo, MS, MS Pro, MicroSD, MiniSD, RS MMC, SD, MMC. Lecteur Cartes Port USB. 3 Ports. USB 2.0. Cartes: M2, MS Duo, MS Pro Duo, MS, MS Pro, MicroSD, MiniSD, RS MMC, SD, MCC. USB Hub Kartenleser. 3 Hubs. USB 2.0. Karten: M2, MS Duo, MS Pro Duo, MS, MS Pro, MicroSD, MiniSD, RS MMC, SD, MMC. Lettore Card Porta USB. 3 Porte. USB 2.0. Carte: M2, MS Duo, MS Pro Duo, MS, MS Pro, MicroSD, MiniSD, RS MMC, SD, MMC. Leitor Cartões Porta USB. 3 Portas. USB 2.0. Cartões: M2, MS Duo, MS Pro Duo, MS, MS Pro, MicroSD, MiniSD, RS MMC, SD, MMC. 6,8 x 2 x 4 cm Print Code: F(4)

200 / 50


024 TECHNOLOGY

03

04

Pod 3899

Puerto USB. 3 Puertos. USB 2.0. USB Hub. 3 Hubs. USB 2.0. Port USB. 3 Ports. USB 2.0. USB Hub. 3 Hubs. USB 2.0. Porta USB. 3 Porte. USB 2.0. Porta USB. 3 Portas. USB 2.0. ø 3,5 cm 24 cm Print Code: F(4)

19

200 / 50

01

19

03

Geby 3385

02

Puerto USB. 4 Puertos. USB 2.0. USB Hub. 4 Hubs. USB 2.0. Port USB. 4 Ports. USB 2.0. USB Hub. 4 Hubs. USB 2.0. Porta USB. 4 Porte. USB 2.0. Porta USB. 4 Portas. USB 2.0. 5,5 x 2 x 2 cm Print Code: F(4)

Ohm 3898

Puerto USB. 4 Puertos. USB Hub. 4 Hubs. Port USB. 4 Ports. USB Hub. 4 Hubs. Porta USB. 4 Porte. Porta USB. 4 Portas. 9,6 x 2 x 3 cm Print Code: E(4)

19

01 03

01 300 / 30

200 / 50


TECHNOLOGY 025

Proc 9523

Puerto USB. 4 Puertos. USB Hub. 4 Hubs. Port USB. 4 Ports. USB Hub. 4 Hubs. Porta USB. 4 Porte. Porta USB. 4 Portas. 14,5 x 1,7 x 3,5 cm Print Code: F(4)

100 / 50

Nico 3428

Puerto USB. 4 Puertos. USB 2.0. Pilas Botón Incluidas. USB Hub. 4 Hubs. USB 2.0. Button Batteries Included. Port USB. 4 Ports. USB 2.0. Piles Bouton Incluses. USB Hub. 4 Hubs USB 2.0. Knopfzellen Inklusive. Porta USB. 4 Porte. USB 2.0. Pile Bottone Incluse. Porta USB. 4 Portas USB 2.0. Pilhas Botão Incluídas. 9,5 x 2 x 4,5 cm Print Code: F(4)

Mug 9528

Calentador Tazas. Conexión USB. Cup Warmer. USB Connection. Chauffe Tasses. Connexion USB. Becher Wärmer. USB Anschluss. Scaldatazza. Connessione USB. Aquecedor Chávenas. Conexão USB. ø 10 cm 2,1 cm Print Code: F(4)

100

100 / 20


026 TECHNOLOGY

02

19

Indux 4330

Soporte Movil. 3 Puertos. Mobile Holder. 3 Hubs. Support Mobile. 3 Ports USB. Handyhalter. 3 Hubs. Supporto Mobile. 3 Porte. Suporte Telemóvel. 3 Portas. 6,8 x 7 x 8,1 cm Print Code: F(4)

100 / 50

03

Chair 9789

Soporte Móvil. 4 Puertos. Mobile Holder. 4 Hubs. Support Mobile. 4 Ports. Handyhalter. 4 Hubs. Supporto Cellulare. 4 Porte. Suporte Telemóvel. 4 Portas. 6,2 x 7,3 x 7,3 cm Print Code: F(4)

Merk

02

3432

Soporte Móvil. Conexión USB 2.0. Lector Tarjetas: SD, MicroSD/ TF, MS, M2. Mobile Holder. USB 2.0. Card Reader: SD, MicroSD/ TF, MS, M2. Support Mobile. Conection USB 2.0. Lecteur Cartes: SD, MicroSD/ TF, MS, M2. Handyhalter. USB 2.0 Anschluss. Karten Leser: SD, MicroSD/ TF, MS, M2. Supporto Cellulare. Connessione USB 2.0. Card: SD, MicroSD/ TF, MS, M2. Suporte Telemóvel. Conexão USB 2.0. Leitor Cartões: SD, MicroSD/ TF, MS, M2. 6 x 10 x 11 cm Print Code: F(4), L

50

01

100 / 50


TECHNOLOGY 027

03

Axel

02

3840

Soporte Móvil. Superficie Adherente. Mobile Holder. Sticky Surface. Support Mobile. Surface Adhésive. Handyhalter. Selbsthaftende Oberfläche. Supporto Cellulare. Superficie Antiscivolo. Suporte Telemóvel. Superfície Aderente. 6 x 7,5 x 10 cm Print Code: D(4)

07

250 / 50

19 03 02

03

19

Toki 4151

Soporte Móvil. Superficie Adherente. Bolígrafo Puntero Incluido. Mobile Holder. Sticky Surface. Stylus Touch Ball Pen Included. Support Mobile. Surface Adhésive. Stylet Bille Inclus. Handyhalter. Selbsthaftende Oberfläche. Kugelschreiber Pointer Inklusive. Supporto Cellulare. Superficie Antiscivolo. Penna Puntatore Touch Inclusa. Suporte Telemóvel. Superfície Aderente. Esferográfica Ponteiro Incluída. 7 x 9,5 x 7 cm Print Code: D(4)

08 19

200 / 50

Fenix 4020

Soporte Móvil. 5 Piezas. Superfice Adherente. Mobile Holder. 5 Pieces. Sticky Surface. Support Mobile. 5 Pièces. Surface Adhesive. Handyhalter. 5 Stück. Selbsthaftende Oberfläche. Supporto Cellulare. 5 Pezzi. Superficie Antiscivolo. Suporte Telemóvel. 5 Peças. Superficie Aderente. 6 x 13 x 2,2 cm Print Code: D(4)

200 / 50


028 TECHNOLOGY

03 02

Dalos

09

Whoopy 4379

Soporte. Holder. Support. Halter. Supporto. Suporte.

4019

Llavero Soporte. Aluminio. Holder Keyring. Aluminium. Porte-Clés Support. Aluminium. Schlüsselanhänger Halter. Aluminium. Portachiavi Supporto. Alluminio. Porta Chaves Suporte. Alumínio. 1,8 x 10 x 0,6 cm Print Code: E(1), L

6 x 5,5 x 9,5 cm Print Code: D(4)

500 / 50

500 / 50 19

01

02

02

03 04

19

19

01 05

Laxo 4108

01

Soporte. Holder. Support. Halter. Supporto. Suporte. 8,5 x 3 x 8,5 cm Print Code: D(4)

03

Tout 3926

500 / 100

02

Soporte Limpiapantallas. Screen Cleaner Holder. Support Nettoyeur d’Écran. Halter Displayreiniger. Supporto Pulisci Schermo. Suporte Limpa Ecrã. 4,5 x 3,3 x 4,5 cm Print Code: D(4)

1000 / 100


TECHNOLOGY 029

09

Polux

19

4274

Soporte. Giratorio. Holder. Rotating. Support. Rotatif. Halter. Drehbar. Supporto. Ruotante. Suporte. Giratório. ø 9 cm 4,3 cm Print Code: D(1)

200 / 50

03

02

19 19

Tever 4104

Soporte Móvil Ajustable. Adjustable Mobile Holder. Support Mobile Réglable. Grössenverstellbarer Handyhalter. Supporto Cellulare Regolabile. Suporte Telemóvel Ajustável. ø 6 cm 7 cm Print Code: D(4)

04

03

400 / 100 02

01

03

Puck 3689

Soporte. Holder. Support. Halter. Supporto. Suporte. ø 2,4 cm 4,2 cm Print Code: E(1)

1000 / 100


030 TECHNOLOGY

01

03

05

01

19

02

03

11

04

02

19

05

Yindax

Nopek

Paño Limpiador. Microfibra. Cleaner Cloth. Microfiber. Chiffon Nettoyant. Microfibre. Grössenverstellbarer Handyhalter. Panno. Microfibra. Pano Limpeza. Microfibra.

Limpiapantallas. Microfibra. Screen Cleaner. Microfiber. Nettoyeur d’Écran. Microfibre. Displayreiniger. Mikrofaser. Pulisci Schermo. Microfibra. Limpa Ecrã. Microfibra.

4385

4243

5 x 6,5 x 0,5 cm Print Code: E(1)

1000 / 50

3 x 3 cm Print Code: C(1)

10000 / 100

02

03

05

03

02

Norson 4266

01 Paño Limpiador. Cleaner Cloth. Chiffon Nettoyant. Putztuch. Panno. Pano Limpeza. 3,5 x 5 x 1,4 cm Print Code: D(1)

04

Kiur 4332

05

Limpiapantallas. Paño Limpiador Incluido. Screen Cleaner. Cleaner Cloth Included. Nettoyeur d’Écran. Chiffon Nettoyant Inclus. Displayreiniger. Putztuch Inklusive. Pulisci Schermo. Panno Incluso. Limpa Ecrã. Pano Limpeza Incluída. 3,9 x 7,4 x 1,5 cm Print Code: D(4)

500 / 50 19

19

500 / 50


TECHNOLOGY 031

Cino 4335

Organizador Cables. Cables Organizer. Guide Câbles. Kabelorganizer. Avvolgicavo. Organizador Cabos. 6,8 x 3 x 7,8 cm Print Code: F(4)

100 / 25

03

19

02

Landi 3701

Cinta Recogecables. Nylon. Cord Winder. Nylon. Range-Câbles. Nylon. Schnur Winder. Nylon. Cintura Arrotolabile. Nylon. Fita Recolhe-Cabos. Nylon. 2 x 18 x 0,2 cm Print Code: D(1)

05

2000 / 100

19 02

03

02

01

Mita 3540

Soporte. Adhesivo. Holder. Adhesive. Support. Adhésif. Halter. Haftend. Supporto. Adesivo. Suporte. Adesivo. ø 2,8 cm 1,6 cm Print Code: E(1)

2000 / 200


032 TECHNOLOGY 01

19 05 11

Miclox 4389

03

Mini Ventilador. Mini Fan. Mini Ventilateur. Mini Ventilator. Mini Ventilatore. Mini Ventilador. 14,7 x 15 x 9,5 cm Print Code: E(1)

40

01

Airys 8200

Salvia 4051

Antirrollo Teléfono. Phone Untangler. Anti Enrouleur Téléphone. Telefon Entwirrer. Blocca Cavo Telefono. Anti-Enrolador Telefone. 1,5 x 4,7 x 1,2 cm Print Code: C(4)

Estuche Informática. Soft Shell. Computer Case. Soft Shell. Housse d’Ordinateur. Soft Shell. Computertasche. Soft Shell. Astuccio Computer. Soft Shell. Estojo Informática. Soft Shell. 17 x 13,5 x 1 cm Print Code: E(1), N(8)

02

200 / 50

1000 / 100


TECHNOLOGY 033

03

Multor 4391

05

Cargador. Conexiones Micro USB y Dispositivos Apple. Charger. Micro USB and Apple Devices Connections. Chargeur. Connexions Micro USB et Dispositifs Apple. Ladegerät. Anschlüsse Micro USB und Apple Geräte. Caricatore. Connessione Micro USB e Dispositivi Apple. Carregador. Conexões Micro USB e Aparelhos Apple. 27 cm Print Code: E(1)

400 / 200

01 19

Roux 3971

Cargador. Extensible. Conexiones Mini USB, Micro USB y Dispositivos Apple. Charger. Extendable. Mini USB, Micro USB and Apple Devices Connections. Chargeur. Extensible. Connexions Mini USB, Micro USB et Dispositifs Apple. Ladegerät. Ausziehbar. Anschlüsse Mini USB, Micro USB und Apple Geräte. Caricatore. Estendibile. Connessione Mini USB, Micro USB e Dispositivi Apple. Carregador. Extensível. Conexões Mini USB, Micro USB e Aparelhos Apple. 14 x 1,5 x 3 cm Print Code: E(4)

02

Enio 3748

400 / 100

19

Cargador. Cargador y Sincronizador. Charger. Charger & Synchronizer. Chargeur. Chargeur et Synchroniseur. Ladegerät. Ladegerät und Sincro. Caricatore. Caricabatteria e Sincronizzatore. Carregador. Carregador e Sincronizador. 9 x 2 x 2,5 cm Print Code: E(4)

200 / 50

03


034 TECHNOLOGY 01

19

02

03

Canox 4331

Set Cargadores USB. 1000 mA. USB Charger Set. 1000 mA. Set Chargeurs USB. 1000 mA. USB Ladeset. 1000 mA. Set Caricatori USB. 1000 mA. Set Carregador USB. 1000 mA. 6 x 3,5 x 7,5 cm Print Code: F(1)

200 / 50

Fonex 4328

19

3 x 4 x 6,2 cm Print Code: D(4)

01

02 03

Hanoi 3434

05 Cargador USB. 1000 mA. USB Charger. 1000 mA. Chargeur USB. 1000 mA. USB Ladeger채t. 1000 mA. Caricatore USB. 1000 mA. Carregador USB. 1000 mA. 2,6 x 2,6 x 2,8 cm Print Code: F(4)

500 / 100 03 19

01

Soporte Cargador. Charger Holder. Support Chargeur. Ladehilfe. Supporto Caricatore. Suporte Carregador. 500 / 50


TECHNOLOGY 035

01

05

04

03

Hikal 4210

Cargador Coche USB. 1000 mA. USB Car Charger. 1000 mA. Chargeur Voiture USB. 1000 mA. USB Autoladegerät. 1000 mA. Caricatore Auto USB. 1000 mA. Carregador USB Carro. 1000 mA. ø 2,3 cm 5,4 cm Print Code: F(4)

500 / 50

19

05

03

Heyon 4211

04

Cargador Coche USB. 2100 mA. USB Car Charger. 2100 mA. Chargeur Voiture USB. 2100 mA. USB Autoladegerät. 2100 mA. Caricatore Auto USB. 2100 mA. Carregador USB Carro. 2100 mA. 3,7 x 8 x 2,6 cm Print Code: F(4)

01

19

500 / 50


036 TECHNOLOGY

01

03

05

19

Pilxa

Sucre

Lámpara. 1 Led. Pilas Botón Incluidas. Lamp. 1 Led. Button Batteries Included. Lampe. 1 Led. Piles Bouton Incluses. Lampe. 1 Led. Knopfzellen Inklusive. Lampada. 1 Led. Pile Bottone Incluse. Lâmpada. 1 Led. Pilhas Botão Incluídas.

Lámpara USB. Metálico. 1 Led. USB Lamp. Metallic. 1 Led. Lampe USB. Métallique. 1 Led. USB Lampe. Metallic. 1 Led. Lampada USB. Metallo. 1 Led. Lâmpada USB. Metálico. 1 Led.

4433

4,6 x 12,5 x 4,9 cm Print Code: E(1)

3478

200 / 50

ø 0,5 cm 44,5 cm Print Code: F(4)

200 / 50

07 04 19 03

05

19

03

Wanyi Ayla 3804

3702 Linterna. Recargable USB. Torch. USB Rechargeable. Lampe. Rechargeable USB. Lampe. Wiederaufladbar USB. Torcia. Ricaricabile USB. Lanterna. Recarregável USB. ø 2 cm 5,5 cm Print Code: E(1)

Lámpara. Flexible. Pilas Botón Incluidas. Lamp. Flexible. Button Batteries Included. Lampe. Flexible. Piles Bouton Incluses. Lampe. Flexibel. Knopfzellen Inklusive. Lampada. Flessibile. Pile Bottone Incluse. Lâmpada. Flexível. Pilhas Botão Incluídas. 400 / 100

ø 4 cm 8 cm Print Code: E(1)

300 / 50


TECHNOLOGY 037

02

19

03

Lektura 3585

Lámpara. Pilas Botón Incluidas. Lamp. Button Batteries Included. Lampe. Piles Bouton Incluses. Lampe. Knopfzellen Inklusive. Lampada. Pile Bottone Incluse. Lâmpada. Pilhas Botão Incluídas. 3 x 25 x 2 cm Print Code: E(4)

200 / 50

02

03

Kyan

Elam

Trípode Universal. Universal Tripod. Trépied Universel. Universal Stativ. Treppiede Universale. Tripé Universal.

Traductor. 7 Idiomas. Calculadora. Pila Botón Incluida. Translator. 7 Languages. Calculator. Button Battery Included. Traducteur. 7 Langues. Calculatrice. Pile Bouton Incluse. Übersetzer. 7 Sprachen. Taschenrechner. Knopfzelle Inklusive. Traduttore. 7 Lingue. Calcolatrice. Pila Bottone Inclusa. Tradutor. 7 Idiomas. Calculadora. Pilha Botão Incluída.

3744

3694

ø 2 cm 12,2 cm Print Code: F(1)

07

11,8 x 1 x 7,2 cm Print Code: F(4)

400 / 100

19

120 / 60


038 TECHNOLOGY

02

Keita 3547

9,4 x 3,3 x 5,2 cm Print Code: F(4)

19

03

Yoiko 3746

19

Mini Ratón. Cable Extensible. Mini Mouse. Retractable Cable. Mini Souris. Câble Extensible. Mini Maus. Ausziehbar Kabel. Mini Mouse. Cavo Estendibile. Mini-Rato. Cabo Extensível. 8 x 2 x 3,5 cm Print Code: F(4)

05

02

Ratón. Óptico. Ergonómico. Mouse. Optical. Ergonomic. Souris. Optique. Ergonomique. Maus. Optisch. Ergonomisch. Mouse. Ottico. Ergonomico. Rato. Óptico. Ergonómico.

200 / 50

03

01

02

Korus 3601

Teclado Bluetooth. Compatible con iPad, iPhone 4G, Google Android y Smartphone Windows Mobile 6.0. Bateria Litio Recargable. Cable Puerto Mini USB Incluido. Bluetooth Keyboard. Compatible with iPad, 4G iPhone, Google Android and Windows Mobile 6.0 Smartphone. Rechargeable Lithium Battery. Mini USB Hub Cable Included. Clavier Bluetooth. Compatible avec iPad, iPhone 4G, Google Android et Smatphone Windows Mobile 6.0. Batterie Lithium Rechargeable. Câble Port Mini USB Inclus. Bluetooth Tastatur. Kompatibel mit iPad, iPhone 4G, Google Android und Windows Mobile 6.0 Smartphone. Lithium-Batterie Wiederaufladbare. Kabel Mini USB Hub Inklusive. Tastiera USB. Compatibile con iPad. iPhone 4G. Google Android e Smartphone Windows Mobile 6.0. Batteria Litio Ricaricabile. Cavo Porto Mini USB Incluso. Teclado Bluetooth. Compatível com iPad, iPhone 4G, Google Android e Smartphone Windows Mobile 6.0. Bateria Lítio Recarregável. Cabo Porta Mini USB Incluído. 11 x 1 x 6,5 cm Print Code: F(4)

80 / 40

50


TECHNOLOGY 039

03

01 02

Weis 3733

Set Ordenador. Nylon 1680D. 4 Accesorios. Computer Set. Nylon 1680D. 4 Accessories. Set Accessoires Ordinateur. Nylon 1680D. 4 Accessoires. Computer Zubeh枚r Set. Nylon 1680D. 4 Teile. Set Computer. Nylon 1680D. 4 Accessori. Set Computador. Nylon 1680D. 4 Acess贸rios. 8 x 4,5 x 13 cm Print Code: G(6)

80 / 20

Data 9787

Set Ordenador. Nylon 420D. 4 Accesorios. Computer Set. Nylon 420D. 4 Accessories. Set Accessoires Ordinateur. Nylon 420D. 4 Accessoires. Computer Zubeh枚r Set. Nylon 420D. 4 Teile. Set Computer. Nylon 420D. 4 Accessori. Set Computador. Nylon 420D. 4 Acess贸rios. 15,3 x 4,5 x 17,6 cm Print Code: G(6)

40


040 TECHNOLOGY

Topcon 7137

Set Ordenador. Piel. 5 Accesorios. Computer Set. Leather. 5 Accessories. Set Accessoires Ordinateur. Cuir. 5 Accessoires. Computer Zubeh枚r Set. Leder. 5 Teile. Set Computer. Pelle. 5 Accessori. Set Computador. Pele. 5 Acess贸rios. 16 x 3,6 x 21 cm Print Code: G(6), L

20

Negu 3755

Alfombrilla Teclado. 3 Puertos. USB 2.0. Mousepad Keyboard. 3 Hubs. USB 2.0. Tapis Souris Clavier. 3 Ports. USB 2.0. Mousepad Tastatur. 3 Hubs. USB 2.0. Tappetino Mouse Tastiera. 3 Porte. USB 2.0. Tapete Rato Teclado. 3 Portas. USB 2.0. 32 x 21,5 cm Print Code: F(1)

10


TECHNOLOGY 041

03 02 01

Binter 3548

19 Marco Fotos Digital. 1,5”. 107 Fotos. Batería Recargable. Cable USB Incluido. Digital Photo Frame. 1,5”. 107 Photos. Rechargeable Battery. USB Cable Included. Cadre Photos Digitales. 1,5”. 107 Photos. Baterie Rechargeable. Câble USB Inclus. Digitaler Fotoramen. 1,5”. 107 Foto. Batterie Wiederaufladbar. USB Kabel Inklusive. Cornice Foto Digitale. 1,5”. 107 Foto. Batteria Ricaricabile. Cavo USB Incluso. Moldura Fotos Digital. 1,5”. 107 Fotos. Bateria Recarregável. Cabo USB Incluído. 4,5 x 7,8 x 3,9 cm Print Code: F(4)

100 / 20

02

Welix 3549

Marco Fotos Digital. 2,4”. 78 Fotos. Batería Recargable. Cable USB Incluido. Digital Photo Frame. 2,4”. 78 photos. Rechargeable Battery. USB Cable Included. Cadre Photos Digitales. 2,4”. 78 Photos. Baterie Rechargeable. Câble USB Inclus. Digitaler Fotoramen. 2,4”. 78 Foto. Batterie Wiederaufladbar . USB Kabel Inklusive. Cornice Foto Digitale. 2,4”. 78 Foto. Batteria Ricaricabile. Cavo USB Incluso. Moldura Fotos Digital. 2,4”. 78 Fotos. Bateria Recarregável. Cabo USB Incluído. 10,5 x 8,5 cm Print Code: F(2)

01

40


042 TECHNOLOGY

03

Zora 3964

01

02

Funda iPhone. Silicona. iPhone Pouch. Silicone. Étui iPhone. Silicone. iPhone Hülle. Silikon. Custodia iPhone. Silicone. Capa iPhone. Silicone. 6 x 11,5 x 1,5 cm Print Code: F(1)

500 / 10 19

01

05

Lotek 4283

05

Drima 4016

11

19

02

Funda Multiusos. Silicona. Multipurpose Pouch. Silicone. Étui Multi-Usages. Silicone. Mehrzweckhülle. Silikon. Custodia Multiuso. Silicone. Estojo Multiusos. Silicone. 5,6 x 8,9 x 0,5 cm Print Code: F(1)

19

02

03

1000 / 100

01

Funda. PVC. Pouch. PVC. Étui. PVC. Hülle. PVC. Custodia. PVC. Bolsa. PVC. 8,3 x 13,2 x 0,4 cm Print Code: F(1)

600 / 100 03


TECHNOLOGY 043

19

05

Xera 4115

02

Funda. Fieltro. Pouch. Felt. Étui. Feutrine. Hülle. Filz. Custodia. Feltro. Bolsa. Feltro. 8,5 x 14,5 x 0,6 cm Print Code: E(1), N(8), T

800 / 100

03

02

Momo 3670

19

Funda. Microfibra. Pouch. Microfiber. Étui. Microfibre. Hülle. Mikrofaser. Custodia. Microfibra. Bolsa. Microfibra. 8 x 13 x 0,2 cm Print Code: F(1), N(8)

03

Mim 3732

02

1000 / 10

08

Funda. Microfibra. Pouch. Microfiber. Étui. Microfibre. Hülle. Mikrofaser. Custodia. Microfibra. Bolsa. Microfibra. 8,5 x 13,5 x 0,8 cm Print Code: E(1), N(8)

03

500 / 50


044 TECHNOLOGY

02

19

Tracxu

03

05

4149

Brazalete. Soft Shell. Pantalla Táctil. Arm Strap. Soft Shell. Touch Screen. Bracelet. Soft Shell. Ecran Tactile. Armband. Soft Shell. Touch Screen. Braccialetto. Soft Shell. Touch Screen. Bracelete. Soft Shell. Ecrã Tátil. 8 x 14 cm Print Code: F(1), N(8)

200 / 50 11

19

02

Amstrong 3635

Brazalete. Poliéster 600D. Arm Strap. Polyester 600D. Bracelet. Polyester 600D. Armband. Polyester 600D. Braccialetto. Poliestere 600D. Bracelete. Poliéster 600D. 8 x 12 cm Print Code: E(1), N(8)

200

03

01

07

Waterpro 3042

19

04

03 Portatodo. PVC. Impermeable. Pantalla Táctil. Multipurpose Bag. PVC. Waterproof. Touch Screen. Pochette. PVC. Imperméable. Ecran Tactile. Mehrzwecktasche. PVC. Wasserdicht. Touch Screen. Portaoggetti. PVC. Impermeabile. Touch Screen. Portatudo. PVC. Impermeável. Ecrã Tátil. 9,5 x 23 cm Print Code: E(1)

500 / 50


TECHNOLOGY 045

19

03

01

Kail 3705

Recogecables. Magnético. Cord Winder. Magnetic. Range-Câbles. Magnétique. Schnur Winder. Magnetisch. Avvolgicavo. Magnetico. Recolhe-Cabos. Magnético. ø 4,2 cm 1,2 cm Print Code: D(4)

300 / 50

01

02

Bael 4267

03

Recogecables. Cord Winder. Range-Câbles. Schnur Winder. Avvoglicavo. Recolhe-Cabos. 4 x 10 x 0,3 cm Print Code: D(4)

05

19

Ria 3902

02

09

03

Llavero. Aluminio. Keyring. Aluminium. Porte-Clés. Aluminium. Schlüsselanhänger. Aluminium. Portachiavi. Alluminio. Porta-Chaves. Alumínio. 2,5 x 6,7 x 0,4 cm Print Code: E(4), L

19

800 / 200

1000 / 200


046 TECHNOLOGY

02

05

19

Rumy

03

4103

Soporte. Holder. Support. Halter. Supporto. Suporte. ø 3,8 cm 4 cm Print Code: D(4)

600 / 100

01

03

Dupli 3401

Adaptador. Salida Doble Conexión Jack 3,5 mm. Adapter. Double Output 3,5 mm Jack Socket. Adaptateur. Sortie Double Conection Jack 3,5 mm. Adapter. Doppelte Ausgangsanschluss 3,5 mm Klinkenstecker. Adattatore. Doppia Connessione Jack 3,5 mm. Adaptador. Saída Doble Conexão Jack 3,5 mm. 1,7 x 16,5 x 1 cm Print Code: D(4)

1000 / 100

19


TECHNOLOGY 047

07

Seri 9351

04

Mini Radio. FM Autoscan. Pilas Botón Incluidas. Mini Radio. FM Autoscan. Button Batteries Included. Mini Radio. FM Autoscan. Piles Bouton Incluses. Mini Radio. FM Autoscan. Knopfzellen Inklusive. Mini Radio. FM Autoscan. Pile Bottone Incluse. Mini-Rádio. FM Autoscan. Pilhas Botão Incluídas. 4 x 8 x 1,5 cm Print Code: E(4)

200

03 19

19

01

03 02

Probe 3594

Mini Radio. FM Autoscan. Pilas Botón Incluidas. Mini Radio. FM Autoscan. Button Batteries Included. Mini Radio. FM Autoscan. Piles Bouton Incluses. Mini Radio. FM Autoscan. Knopfzellen Inklusive. Mini Radio. FM Autoscan. Pile Bottone Incluse. Mini-Rádio. FM Autoscan. Pilhas Botão Incluídas. 3,7 x 5,5 x 1,6 cm Print Code: E(4)

300 / 150


048 TECHNOLOGY

03

04

01

Yomax 4070

Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Headphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. 16 x 18 x 5,5 cm Print Code: F(1)

20

05

19

02


TECHNOLOGY 049

Plex 4148

Teléfono. Conexión Jack 3,5 mm. Telephone. 3,5 mm Jack Socket. Téléphone. Connexion Jack 3,5 mm. Telefon. 3,5 mm Klinkenstecker. Telefono. Connessione Jack 3,5 mm. Telefone. Conexão Jack 3,5 mm. 4,5 x 14,8 x 4,5 cm Print Code: F(1)

02

19

05

100 / 50

03

11

01

HANDS FREE

Rhian 4077

Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Headphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. 16 x 18 x 5,5 cm Print Code: F(1)

20


050 TECHNOLOGY

02

01

Tabit 7024

19

Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Headphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. 15,5 x 21 x 7,5 cm Print Code: F(1)

40 / 20 03

02

Anser

3974

Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Headphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. 19 x 19 x 9 cm Print Code: F(1)

01

20


TECHNOLOGY 051

19

03

Rem 7027

01 Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Headphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. 14,8 x 20 x 9 cm Print Code: F(1)

20 02

Surix

04

19

07

4447

Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Earphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. 6,5 x 1,7 x 6,1 cm Print Code: F(4)

500 / 50

01

02

03


052 TECHNOLOGY

19

09

Dino 7029

Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Earphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. ø 4 cm 2 cm Print Code: F(4)

04

19

03

04

400 / 100

05

01

Madox 4212

02

Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Earphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. ø 3,8 cm 1,8 cm Print Code: F(1)

100 / 50

Ideal For sports 01

Hoos 7028

Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Earphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. 13 x 12 x 1,5 cm Print Code: F(1)

500 / 100 02

03


TECHNOLOGY 053

07

02

11

03

Cort 3551

01

19

04

Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Earphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. 7 x 2 x 7 cm Print Code: F(4)

01

02

19

03

Cimex 4209

Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Earphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. 9,5 x 10 cm Print Code: F(1), N(8)

1000 / 200

01 04 19

Kemet 3973

03 Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Earphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. 1,5 x 2,2 x 1,5 cm Print Code: F(4)

500 / 50

02

05

500 / 50


054 TECHNOLOGY

02

01

03

Kubic 3742

Altavoz. Reproductor Música. Conexión Jack 3,5 mm. Cable Incluido. Speaker. Music Player. 3,5 mm Jack Socket. Wire Included. Haut-Parleurs. Reproducteur Musique. Connexion Jack 3,5 mm. Câble Inclus. Lautsprecher. Musik Player. 3,5 mm Klinkenstecker. Kabel Inklusive. Altoparlante. Riproduttore Musicale. Connessione Jack 3,5 mm. Cavo Incluso. Altifalante. Reprodutor de Música. Conexão Jack 3,5 mm. Cabo Incluído. 7,8 x 7,7 x 7,7 cm Print Code: F(4)

50

Tuny

03

3751

02

Altavoz Radio. Conexión AUX IN y Jack 3,5 mm. 4 Pilas AA/ R06 No Incluidas. Radio Speaker. Connection AUX IN and 3,5 mm Jack Socket. 4 Batteries AA/ R06 Not Included. Haut-Parleurs Radio. Connexion AUX IN et Jack 3,5 mm. 4 Piles AA/ R06 Non Incluses. Lautsprecher Radio. AUX IN und 3,5 mm Klinkenstecker. 4 AA/ R06 Batterien Nicht in Lieferumfang. Altoparlante Radio. Connessioni AUX IN e Jack 3,5 mm. 4 Batterie AA/ R06 Non Incluse. Altifalante Rádio. Conexão AUX IN e Jack 3,5 mm. 4 Pilhas AA/ R06 Não Incluídas. 9,5 x 16 x 10,5 cm Print Code: G(1) 01

20 / 10


TECHNOLOGY 055

02

03

Eko 3497

Altavoz. Conexión Jack 3,5 mm. 3 Pilas AAA/ R03 No Incluidas. Speaker. 3,5 mm Jack Socket. 3 Batteries AAA/ R03 Not Included. Haut-Parleurs. Connexion Jack 3,5 mm. 3 Piles AAA/ R03 Non Incluses. Lautsprecher. 3,5 mm Klinkenstecker. 3 AAA/ R03 Batterien Nicht im Lieferumfang. Altoparlante. Connessione Jack 3,5 mm. 3 Batterie AAA/ R03 Non Incluse. Altifalante. Conexão Jack 3,5 mm. 3 Pilhas AAA/ R03 Não Incluídas.

01

11 x 3,5 cm Print Code: F(2)

Nix

80

03

3745

Altavoz. Conexión Jack 3,5 mm. 4 Pilas AAA/ R03 No Incluidas. Speaker. 3,5 mm Jack Socket. 4 Batteries AAA/ R03 Not Included. Haut-Parleurs. Connexion Jack 3,5 mm. 4 Piles AAA/ R03 Non Incluses. Lautsprecher. 3,5 mm Klinkenstecker. 4 AAA/ R03 Batterien Nicht im Lieferumfang. Altoparlante. Connessione Jack 3,5 mm. 4 Batterie AAA/ R03 Non Incluse. Altifalante. Conexão Jack 3,5 mm. 4 Pilhas AAA/ R03 Não Incluídas. 20 x 3,2 x 15 cm Print Code: G(2)

19 02

20

02

Scaly 4124

03

19

Altavoz Portatodo. Polipiel. Conexión Jack 3,5 mm. Pantalla Táctil. 3 Pilas AAA/ R03 No Incluidas. Multipurpose Holder Speaker. PU. 3,5 mm Jack Socket. Touch Screen. 3 Batteries AAA/ R03 Non Included. Haut-Parleurs Pochette. Similicuir. Connexion Jack 3,5 mm. Ecran Tactile. 3 Piles AAA/ R03 Non Incluses. Lautsprecher Mehrzwecktasche. PU. 3,5 mm Klinkenstecker. Touch Screen. 3 AAA/ R03 Batterien Nicht im Lieferumfang. Altoparlante Portaoggetti. PU. Connessione Jack 3,5 mm. Touch Screen. 3 Batterie AAA/ R03 Non Incluse. Altifalante Portatudo. PU. Conexão Jack 3,5 mm. Ecrã Tátil. 3 Pilhas AAA/ R03 Não Incluídas. 9,5 x 16,5 x 4,5 cm Print Code: F(4)

40


056 TECHNOLOGY

02

19

Onix 3691

03 Altavoz. Conexión Jack 3,5 mm. Recargable USB. Speaker. 3,5 mm Jack Socket. USB Rechargeable. Haut-Parleurs. Connexion Jack 3,5 mm. Rechargeable USB. Lautsprecher. 3,5 mm Klinkenstecker. USB Wiederaufladbar. Altoparlante. Connessione Jack 3,5 mm. Ricaricabile USB. Altifalante. Conexão Jack 3,5 mm. Recarregável USB. ø 5,2 cm 3,8 cm Print Code: F(1)

200 / 100

Zeok 4083

19

Altavoces. Conexión Jack 3,5 mm. Input USB. Speaker. 3,5 mm Jack Socket. USB Input. Haut-Parleurs. Connexion Jack 3,5 mm. Connexion USB. Lautsprecher. 3,5 mm Klinkenstecker. USB Eingang. Altoparlante. Connessione Jack 3,5 mm. USB. Altifalante. Conexão Jack 3,5 mm. USB.

01

13 x 6,5 x 6,5 cm Print Code: F(4)

40 / 20 03

05

Murmur 3736

Altavoz. Conexión Jack 3,5 mm. Speaker. 3,5 mm Jack Socket. Haut-Parleurs. Connexion Jack 3,5 mm. Lautsprecher. 3,5 mm Klinkenstecker. Altoparlante. Connessione Jack 3,5 mm. Altifalante. Conexão Jack 3,5 mm. ø 8 cm Print Code: F(4)

03

19

80 02


TECHNOLOGY 057

19

02

03

Amadix 4324

Soporte Altavoz. Speaker Holder. Support Haut-Parleurs. Lautsprecher Halter. Supporto Altoparlante. Suporte Altifalante. 10,9 x 8,3 x 7,5 cm Print Code: D(1)

Superbass 4189

19

Altavoz. Silicona. Speaker. Silicone. Haut-Parleurs. Silicone. Lautsprecher. Silikon. Altoparlante. Silicone. Altifalante. Silicone. 11 x 4,5 x 4,5 cm Print Code: F(1)

300 / 10

02

05

03

01

200 / 50


058 TECHNOLOGY

01

02

03

17

Kibol 3677

Reloj. Watch. Montre. Uhr. Orologio. Relógio. 23,3 x 4 x 0,8 cm Print Code: E(1)

400 / 20

19

05

Nivert 4251

01

19

11

03

05

Reloj. Silicona. Ultradelgado. Watch. Silicone. Ultra Slim. Montre. Silicone. Ultra Fin. Uhr. Silikon. Ultradünn. Orologio. Silicone. Extrasottile. Relógio. Silicone. Ultra Fino. 26 x 4 x 0,3 cm Print Code: F(1)

02

Lewis 9690

Reloj Pulsómetro. Plástico. Calcula Calorías Consumidas. Watch Pulsometer. Plastic. Calculates Calories Burned. Montre Pulsomètre. Plastique. Calcule Calories Brûlées. Pulsuhr. Plastik. Berechnet Verbrannte Kalorien. Orologio Pulsometro. Plastica. Calcolo Calorie Bruciate. Relógio Pulsómetro. Plástico. Calcula Calorias Consumidas. 25 x 4,6 x 2,5 cm Print Code: F(1)

50

200 / 20


TECHNOLOGY 059

03

04

05

Hyspol 4475

Reloj. Correa Silicona. Watch. Silicone Strap. Montre. Bracelet Silicone. Uhr. Silikonarmband. Orologio. Cinturino in Silicone. Rel贸gio. Bracelete Silicone. 25 x 4,3 x 1,3 cm Print Code: L

01

200 / 20

07

19

02

11

04

19

Fobex 3678 05

11

Reloj. Correa Silicona. Watch. Silicone Strap. Montre. Bracelet Silicone. Uhr. Silikonarmband. Orologio. Cinturino in Silicone. Rel贸gio. Bracelete Silicone. 24,5 x 4 x 1,5 cm Print Code: L

200 / 20

03

07


060 TECHNOLOGY

19

Soltux 3968

Lenix 3970

02

Reloj. Correa Silicona. Watch. Silicone Strap. Montre. Bracelet Silicone. Uhr. Silikonarmband. Orologio. Cinturino in Silicone. Rel贸gio. Bracelete Silicone. 24 x 4,5 x 1,5 cm Print Code: G(1), L

01

01

03

200 / 10

02 Reloj. Correa Silicona. Watch. Silicone Strap. Montre. Bracelet Silicone. Uhr. Silikonarmband. Orologio. Cinturino in Silicone. Rel贸gio. Bracelete Silicone. 26,5 x 5 x 1,5 cm Print Code: L

200 / 20

03

03

19

Balder 3679

01

02

Reloj. Correa Silicona. Watch. Silicone Strap. Montre. Bracelet Silicone. Uhr. Silikonarmband. Orologio. Cinturino in Silicone. Rel贸gio. Bracelete Silicone. 26 x 4,5 x 1,5 cm Print Code: L

200 / 20


TECHNOLOGY 061

03

Suva 3589

23,2 x 3,2 x 1,7 cm Print Code: E(1)

19

19

03

Trepid 3588

01 Reloj. Watch. Montre. Uhr. Orologio. Rel贸gio. 200 / 50

02

Reloj. Correa Silicona. Watch. Silicone Strap. Montre. Bracelet Silicone. Uhr. Silikonarmband. Orologio. Cinturino in Silicone. Rel贸gio. Bracelete Silicone. 25,5 x 4 x 2,5 cm Print Code: G(1)

200 / 50 01

02

19

Vetus 3993

03

Reloj. Watch. Montre. Uhr. Orologio. Rel贸gio. 25 x 3,8 x 0,8 cm Print Code: L

200 / 20


062 TECHNOLOGY

01

ESPAÑA 03

ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

Enki 3680

26 x 4,9 x 1,3 cm Print Code: L

02

Sirel

Reloj. Correa Silicona. Watch. Silicone Strap. Montre. Bracelet Silicone. Uhr. Silikonarmband. Orologio. Cinturino in Silicone. Relógio. Bracelete Silicone.

3969

200 / 20

01

Belex 3838

41,5 x 2,7 x 0,8 cm Print Code: E(1)

03

Reloj. Correa Silicona. Watch. Silicone Strap. Montre. Bracelet Silicone. Uhr. Silikonarmband. Orologio. Cinturino in Silicone. Relógio. Bracelete Silicone. 24 x 4,5 x 2 cm Print Code: F(1)

200 / 50

Reloj. Correa Silicona. Watch. Silicone Strap. Montre. Bracelet Silicone. Uhr. Silikonarmband. Orologio. Cinturino in Silicone. Relógio. Bracelete Silicone.

19

600 / 100


TECHNOLOGY 063

Alma 7007

18

Yunan 7025

02

8,2 x 5,5 x 8,7 cm Print Code: L

3905

100 / 25 01

Reloj. Correa Silicona. Watch. Silicone Strap. Montre. Bracelet Silicone. Uhr. Silikonarmband. Orologio. Cinturino in Silicone. Relógio. Bracelete Silicone. 8,2 x 5,5 x 8,7 cm Print Code: L

Towar

Reloj. Correa Silicona. Watch. Silicone Strap. Montre. Bracelet Silicone. Uhr. Silikonarmband. Orologio. Cinturino in Silicone. Relógio. Bracelete Silicone.

02

100 / 10

Caja Reloj. Watch Box. Boîte Montre. Uhrbox. Scatola Orologio. Caixa Relógio. 8,3 x 5,7 x 8,3 cm Print Code: D(1)

200 / 10

01

03

Wister 4415

05

Funda. Pouch. Étui. Hülle. Custodia. Estojo. 6,5 x 16 x 3,8 cm Print Code: E(1)

400 / 10

19


064 TECHNOLOGY

Belo 3938

Roche

Set Relojes. Metálico. Watch Set. Metallic. Set Montres. Métallique. Uhrenset. Metallic. Set Orologi. Metallo. Set Relógios. Metálico. 9,8 x 5,8 x 9,5 cm Print Code: L

9600

50

Set Relojes. Metálico. Watch Set. Metallic. Set Montres. Métallique. Uhrenset. Metallic. Set Orologi. Metallo. Set Relógios. Metálico. 11,5 x 6,5 x 10,5 cm Print Code: L

50

Koro 3939

Set Relojes. Metal/ Polipiel. Watch Set. Metal/ PU. Set Montres. Métal/ Similicuir. Uhrenset. Metall/ PU. Set Orologi. Metallo/ PU. Set Relógios. Metal/ PU. 9,8 x 5,8 x 9,5 cm Print Code: L

50


TECHNOLOGY 065

Dionel

Osiel

Reloj. Metal/ Polipiel. Movimiento Japonés de Cuarzo. Resistente al Agua 10 m. Correa de Piel. Cristal Mineral. Watch. Metal/ PU. Japanese Quartz Movement. Water Resistant 10 m. Leather Strap. Mineral Glass. Montre. Métal/ Similicuir. Mouvement à Quartz Japonais. Etanche 10 m. Bracelet Cuir. Cristal Minéral. Uhr. Metall/ PU. Japanische Quarzwerk. Wasserdicht 10 m. Lederarmband. Mineralglas. Orologio. Metallo/ PU. Movimento Giapponese de Quarzo. Impermeabile 10 m. Cinturino in Pelle. Vetro Minerale. Relógio. Metal/ PU. Movimento de Quartzo Japonês. Resistente à Água 10 m. Bracelete em Pele. Cristal Mineral.

Reloj. Metal/ Polipiel. Movimiento Japonés de Cuarzo. Resistente al Agua 30 m. Correa de Piel. Cristal Mineral. Watch. Metal/ PU. Japanese Quartz Movement. Water Resistant 30 m. Leather Strap. Mineral Glass. Montre. Métal/ Similicuir. Mouvement à Quartz Japonais. Etanche 30 m. Bracelet Cuir. Cristal Minéral. Uhr. Metall/ PU. Japanische Quarzwerk. Wasserdicht 30 m. Lederarmband. Mineralglas. Orologio. Metallo/ PU. Movimento Giapponese de Quarzo. Impermeabile 30 m. Cinturino in Pelle. Vetro Minerale. Relógio. Metal/ PU. Movimento de Quartzo Japonês. Resistente à Água 30 m. Bracelete em Pele. Cristal Mineral.

7182

10 x 6 x 10 cm Print Code: L

7183

100 / 25

10 x 6 x 10 cm Print Code: L

100 / 25

Kanok

Orion

Reloj. Metal/ Polipiel. Movimiento Japonés de Cuarzo. Resistente al Agua 30 m. Correa de Piel. Cristal Mineral. Watch. Metal/ PU. Japanese Quartz Movement. Water Resistant 30 m. Leather Strap. Mineral Glass. Montre. Métal/ Similicuir. Mouvement à Quartz Japonais. Etanche 30 m. Bracelet Cuir. Cristal Minéral. Uhr. Metall/ PU. Japanische Quarzwerk. Wasserdicht 30 m. Lederarmband. Mineralglas. Orologio. Metallo/ PU. Movimento Giapponese de Quarzo. Impermeabile 30 m. Cinturino in Pelle. Vetro Minerale. Relógio. Metal/ PU. Movimento de Quartzo Japonês. Resistente à Água 30 m. Bracelete em Pele. Cristal Mineral.

Reloj. Metal/ Polipiel. Movimiento Japonés de Cuarzo. Resistente al Agua 10 m. Correa de Piel. Cristal Mineral. Watch. Metal/ PU. Japanese Quartz Movement. Water Resistant 10 m. Leather Strap. Mineral Glass. Montre. Métal/ Similicuir. Mouvement à Quartz Japonais. Etanche 10 m. Bracelet Cuir. Cristal Minéral. Uhr. Metall/ PU. Japanische Quarzwerk. Wasserdicht 10 m. Lederarmband. Mineralglas. Orologio. Metallo/ PU. Movimento Giapponese de Quarzo. Impermeabile 10 m. Cinturino in Pelle. Vetro Minerale. Relógio. Metal/ PU. Movimento de Quartzo Japonês. Resistente à Água 10 m. Bracelete em Pele. Cristal Mineral.

7184

10 x 6 x 10 cm Print Code: L

7181

100 / 25

10 x 6 x 10 cm Print Code: L

100 / 25


066 TECHNOLOGY

01

19

Soret 4292

Reloj. Clips Incluidos. Pilas Botón Incluidas. Desk Clock. Clips Included. Button Batteries Included. Horloge. Clips Inclus. Piles Bouton Incluses. Tischuhr. Clips Inklusive. Knopfzellen Inklusive. Orologio. Clips Incluse. Pile Bottone Incluse. Relógio. Clips Incluídos. Pilhas Botão Incluídas. 9,4 x 9,4 x 2,5 cm Print Code: E(4)

100 / 50

03

01

03

Nester 4088

19

Reloj. 2 Pilas AAA/ R03 No Incluidas. Desk Clock. 2 Batteries AAA/ R03 Not Included. Horloge. 2 Piles AAA/ R03 Non Incluses. Tischuhr. 2 AAA/ R03 Batterien Nicht im Lieferumfang. Orologio. 2 Batterie AAA/ R03 Non Incluse. Relógio. 2 Pilhas AAA/ R03 Não Incluídas. 11 x 9,2 x 4 cm Print Code: E(4)

01

Sfera

3232

Reloj. Pilas Botón Incluidas. Desk Clock. Button Batteries Included. Horloge. Piles Bouton Incluses. Tischuhr. Knopfzellen Inklusive. Orologio. Pile Bottone Incluse. Relógio. Pilhas Botão Incluídas. 5,5 x 8,8 x 2,5 cm Print Code: E(4)

03

19

02

200 / 50

02

60


TECHNOLOGY 067

Proter 3457

Reloj. Aluminio. 1 Pila AA/ R06 No Incluida. Desk Clock. Aluminium. 1 Battery AA/ R06 Not Included. Horloge. Aluminium. 1 Pile AA/ R06 Non Incluse. Tischuhr. Aluminium. 1 AA/ R06 Batterie Nicht im Lieferumfang. Orologio. Alluminio. 1 Batteria AA/ R06 Non Inclusa. Relógio. Alumínio. 1 Pilha AA/ R06 Não Incluída. 03 03

ø 8,8 cm 5,2 cm Print Code: F(1)

80 / 20

19

02

05

Zelmo 4450

19

Reloj Macetero. Pila Botón Incluida. Pot Desk Clock. Button Battery Included. Horloge Pot. Pile Bouton Incluse. Blumentopf Tischuhr. Knopfzelle Inklusive. Orologio Vaso. Pila Bottone Inclusa. Relógio Vaso. Pilha Botão Incluída. ø 11 cm 9,8 cm Print Code: E(1)

AAA/ R03 2309

02

40 / 20

AA/ R06

Blister 4 Pilas 1,5V. 4 Batteries Pack 1,5V. Blister 4 Piles 1,5V. Blister 4 Batterien 1,5V. Blister 4 Batterie 1,5V. Blister 4 Pilhas 1,5V. 8,4 x 11,4 x 1,2 cm Print Code:

2308

1200 / 12

Blister 4 Pilas 1,5V. 4 Batteries Pack 1,5V. Blister 4 Piles 1,5V. Blister 4 Batterien 1,5V. Blister 4 Batterie 1,5V. Blister 4 Pilhas 1,5V. 8,5 x 11,5 x 1,6 cm Print Code:

960 / 12


068 TECHNOLOGY

Orchid 3263

Dharma

Estación Meteorológica. Retroiluminada. 2 Pilas AAA/ R03 No Incluidas. Weather Station. Backlight. 2 Batteries AAA/ R03 Not Included. Station Météo. Retro-illuminé. 2 Piles AAA/ R03 Non Incluses. Wetterstation. Hintergrundbeleuchtung. 2 AAA/ R03 Batterien Nicht im Lieferumfang. Stazione Meteorologica. Retroilluminata. 2 Batterie AAA/ R03 Non Incluse. Estação Metereológica. RetroIluminação. 2 Pilhas AAA/ R03 Não Incluídas. 7,5 x 14,5 x 4,2 cm Print Code: G(4)

3262

Estación Meteorológica. Retroiluminada. 2 Pilas AAA/ R03 No Incluidas. Weather Station. Backlight. 2 Batteries AAA/ R03 Not Included. Station Météo. Retro-illuminé. 2 Piles AAA/ R03 Non Incluses. Wetterstation. Hintergrundbeleuchtung. 2 AAA/ R03 Batterien Nicht im Lieferumfang. Stazione Meteorologica. Retroilluminata. 2 Batterie AAA/ R03 Non Incluse. Estação Metereológica. RetroIluminação. 2 Pilhas AAA/ R03 Não Incluídas. 12 x 8,5 x 4 cm Print Code: G(4)

50

03

Ceres 3739

19

20

05

Estación Meteorológica. Sensor Temperatura Interior/ Exterior. 2 Pilas AAA/ R03 No Incluidas. Weather Station. Indoor/ Outdoor Temperature Sensor. 2 Batteries AAA/ R03 Not Included. Station Météo. Capteur Température Intérieur/ Extérieur. 2 Piles AAA/ R03 Non Incluses. Wetterstation. Außen und Innentemperatur Sensor. 2 AAA/ R03 Batterien Nicht im Lieferumfang. Stazione Meteorologica. Sensore Temperatura Interna/ Esterna. 2 Batterie AAA/ R03 Non Incluse. Estação Metereológica. Sensor Temperatura Interior/ Exterior. 2 Pilhas AAA/ R03 Não Incluídas. 11,6 x 13,5 x 4 cm Print Code: G(4)

50


TECHNOLOGY 069

19

Etna 3740

03

Estación Meteorológica. Pila Botón Incluida. Weather Station. Button Battery Included. Station Météo. Pile Bouton Incluse. Wetterstation. Knopfzelle Inklusive. Stazione Meteorologica. Pila Bottone Inclusa. Estação Metereológica. Pilha Botão Incluída. 7 x 11 x 1,5 cm Print Code: G(4)

02

100 / 20

Polter 3830

Termómetro. Pila Botón Incluida. Thermometer. Button Battery Included. Thermomètre. Pile Bouton Incluse. Thermometer. Knopfzelle Inklusive. Termometro. Pila Bottone Inclusa. Termómetro. Pilha Botão Incluída. 9 x 10 x 2,8 cm Print Code: E(4)

Klamen 4029

01

Termómetro. 1 Pila AAA/ R03 No Incluida. Thermometer. 1 Battery AAA/ R03 Not Included. Thermomètre. 1 Pile AAA/ R03 Non Incluse. Thermometer. 1 AAA/ R03 Batterie Nicht im Lieferumfang. Termometro. 1 Batteria AAA/ R03 Non Inclusa. Termómetro. 1 Pilha AAA/ R03 Não Incluída. 8 x 13,3 x 3 cm Print Code: E(4)

04

80 / 20

150 / 50


070 TECHNOLOGY

Viak 3458

Reloj. 1 Pila AA/ R06 No Incluida. Wall Clock. 1 Battery AA/ R06 Not Included. Pendule. 1 Pile AA/ R06 Non Incluse. Wanduhr. 1 AA/ R06 Batterie Nicht im Lieferumfang. Orologio. 1 Batteria AA/ R06 Non Inclusa. Relógio. 1 Pilha AA/ R06 Não Incluída. 19,5 x 33,5 x 4 cm Print Code: G(1)

20 03

19

02

19

Tekel 4290

03 Reloj Temporizador. 1 Pila AA/ R06 No Incluida. Wall Clock Timer. 1 Battery AA/ R06 Not Included. Pendule Minuteur. 1 Pile AA/ R06 Non Incluse. Wanduhr Timer. 1 AA/ R06 Batterie Nicht im Lieferumfang. Orologio Timer. 1 Batteria AA/ R06 Non Inclusa. Relógio Temporizador. 1 Pilha AA/ R06 Não Incluída. 17,8 x 24,7 x 4,4 cm Print Code: F(1)

20 05

Technis 9595

03

07

02

19

Reloj. 1 Pila AA/ R06 No Incluida. Wall Clock. 1 Battery AA/ R06 Not Included. Pendule. 1 Pile AA/ R06 Non Incluse. Wanduhr. 1 AA/ R06 Batterie Nicht im Lieferumfang. Orologio. 1 Batteria AA/ R06 Non Inclusa. Relógio. 1 Pilha AA/ R06 Não Incluída. 21,8 x 30 x 3,9 cm Print Code: G(1)

10


TECHNOLOGY 071

03

19

Cronos 3676

01

Reloj. 1 Pila AA/ R06 No Incluida. Wall Clock. 1 Battery AA/ R06 Not Included. Pendule. 1 Pile AA/ R06 Non Incluse. Wanduhr. 1 AA/ R06 Batterie Nicht im Lieferumfang. Orologio. 1 Batteria AA/ R06 Non Inclusa. Relógio. 1 Pilha AA/ R06 Não Incluída. ø 29,8 cm 4 cm Print Code: F(1)

20

02

03

02

Prego 9301

Reloj. 1 Pila AA/ R06 No Incluida. Wall Clock. 1 Battery AA/ R06 Not Included. Pendule. 1 Pile AA/ R06 Non Incluse. Wanduhr. 1 AA/ R06 Batterie Nicht im Lieferumfang. Orologio. 1 Batteria AA/ R06 Non Inclusa. Relógio. 1 Pilha AA/ R06 Não Incluída. ø 32 cm 2,2 cm Print Code: G(1)

19

03

Yatax 4291

19 Reloj. Pila Botón Incluida. Wall Clock. Button Battery Included. Pendule. Pile Bouton Incluse. Wanduhr. Knopfzelle Inklusive. Orologio. Pila Bottone Inclusa. Relógio. Pilha Botão Incluída. ø 8,8 cm 2,5 cm Print Code: F(1)

100

01

10


OFFICE AND BUSINESS OFICINA Y NEGOCIOS BUREAU ET AFFAIRES BÜROARTIKEL UFFICIO E AFFARI ESCRITÒRIO E NEGÓCIOS


OFFICE AND BUSINESS 073

Eiros 4319

Carpeta. Polipiel. Bloc 50 Hojas. Folder. PU. 50 Sheets Notepad. Porte-Documents. Similicuir. Bloc 50 Feuilles. Mappe. PU. 50 Seiten Notizblock. Cartella. PU. Blocco 50 Fogli. Pasta. PU. Bloco 50 Folhas. 17,5 x 22 x 1 cm Print Code: F(1), L, T

40 / 10

01

03

05

19

13

02

Lendys 4470

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 36 x 28 x 4 cm Print Code: F(1), N(8)

19

02

19

Covus 4454

05

Libreta. 72 Hojas. Notebook. 72 Sheets. Cahier. 72 Feuilles. Notizbuch. 72 Seiten. Taccuino. 72 Fogli. Caderno. 72 Folhas. 21 x 29,7 x 1,7 cm Print Code: E(2)

03

40 03

50


074 OFFICE AND BUSINESS

09

07

03

11

16

Kine 3393

04

19

18

02

Bloc Notas. Polipiel. 100 Hojas. Notepad. PU. 100 Sheets. Bloc Notes. Similicuir. 100 Feuilles. Notizblock. PU. 100 Seiten. Bloc-Notes. PU. 100 Fogli. Bloco de Notas. PU. 100 Folhas. 9,5 x 14,5 x 1,5 cm Print Code: E(4), T

100 / 50

Cilux 4060

Bloc Notas. Polipiel. 100 Hojas. Notepad. PU. 100 Sheets. Bloc Notes. Similicuir. 100 Feuilles. Notizblock. PU. 100 Seiten. Bloc-Notes. PU. 100 Fogli. Bloco de Notas. PU. 100 Folhas. 14,7 x 21 x 1,5 cm Print Code: E(4), T

09

05

03

19

02

50 / 25


OFFICE AND BUSINESS 075

02

03

Yakis 4342

04

07

11

Bloc Notas. Cart贸n. 80 Hojas. Notepad. Cardboard. 80 Sheets. Bloc Notes. Carton. 80 Feuilles. Notizblock. Pappe. 80 Seiten. Bloc-Notes. Cartone. 80 Fogli. Bloco de Notas. Cart茫o. 80 Folhas. 9 x 14 x 1,3 cm Print Code: E(4), W, T

100 / 50

19

05

03

02

Minikine 3896

04 Bloc Notas. Polipiel. 96 Hojas. Notepad. PU. 96 Sheets. Bloc Notes. Similicuir. 96 Feuilles. Notizblock. PU. 96 Seiten. Bloc-Notes. PU. 96 Fogli. Bloco de Notas. PU. 96 Folhas. 6,5 x 10 x 1,5 cm Print Code: E(4), T

150 / 50

19

Sanfer

7239

Bloc Notas. Polipiel. 100 Hojas. Notepad. PU. 100 Sheets. Bloc Notes. Similicuir. 100 Feuilles. Notizblock. PU. 100 Seiten. Bloc-Notes. PU. 100 Fogli. Bloco de Notas. PU. 100 Folhas. 9,5 x 14,5 x 1,5 cm Print Code: E(1), T

60 / 20


076 OFFICE AND BUSINESS

02

Klein 3391

19

13

Bloc Notas. Polipiel. 60 Hojas. Notepad. PU. 60 Sheets. Bloc Notes. Similicuir. 60 Feuilles. Notizblock. PU. 60 Seiten. Bloc-Notes. PU. 60 Fogli. Bloco de Notas. PU. 60 Folhas. 6,8 x 9,6 x 1 cm Print Code: D(4), T

300 / 100

03

19

02

Serim 3539

Bloc Notas. Aluminio. 50 Hojas. Bolígrafo Incluido. Notepad. Aluminium. 50 Sheets. Pen Included. Bloc Notes. Aluminium. 50 Feuilles. Stylo Inclus. Notizblock. Aluminium. 50 Seiten. Kugelschreiber Inklusive. Bloc-Notes. Alluminio. 50 Fogli. Penna Inclusa. Bloco de Notas. Alumínio. 50 Folhas. Esferográfica Incluída. 7,3 x 11,2 x 0,8 cm Print Code: E(4)

100 / 20 03

03

01

19

Klius 3051

Bloc Notas. 70 Hojas. Notepad. 70 Sheets. Bloc Notes. 70 Feuilles. Notizblock. 70 Seiten. Bloc-Notes. 70 Fogli. Bloco de Notas. 70 Folhas. 7,7 x 9,3 x 0,7 cm Print Code: C(4)

02

300 / 50


OFFICE AND BUSINESS 077

Branchi 3483

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 100 Hojas. Notepad. Recycled Cardboard. 100 Sheets. Bloc Notes. Carton Recyclé. 100 Feuilles. Notizblock. Recykelt Pappe. 100 Seiten. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 100 Fogli. Bloco de Notas. Cartão Reciclado. 100 Folhas. 8,5 x 9,8 x 1 cm Print Code: D(4)

04

02

Surma 3869

200 / 50

19

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 100 Hojas. Notepad. Recycled Cardboard. 100 Sheets. Bloc Notes. Carton Recyclé. 100 Feuilles. Notizblock. Recykelt Pappe. 100 Seiten. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 100 Fogli. Bloco de Notas. Cartão Reciclado. 100 Folhas. 7,5 x 10,6 x 1,2 cm Print Code: D(4)

100 / 25

03

Anak 3888

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 60 Hojas. Notepad. Recycled Cardboard. 60 Sheets. Bloc Notes. Carton Recyclé. 60 Feuilles. Notizblock. Recykelt Pappe. 60 Seiten. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 60 Fogli. Bloco de Notas. Cartão Reciclado. 60 Folhas. 7,5 x 10,2 x 0,8 cm Print Code: D(4)

300 / 50


078 OFFICE AND BUSINESS

03 01 04

Komod 4462

Libreta Almohadilla. 70 Hojas. Pillow Notebook. 70 Sheets. Cahier Coussin. 70 Feuilles. Kissen Notizbuch. 70 Seiten. Taccuino Cuscino. 70 Fogli. Caderno Almofada. 70 Folhas. 15,5 x 18,5 x 1,1 cm Print Code: E(1)

Tunel

19 02

3437

50 / 25

3801

03

Libreta. 80 Hojas. Notebook. 80 Sheets. Cahier. 80 Feuilles. Notizbuch. 80 Seiten. Taccuino. 80 Fogli. Caderno. 80 Folhas.

02 19

14,6 x 21 x 1 cm Print Code: E(2)

07

60

04

19

03

02

Gulliver 3389

Libreta. Cartón Reciclado. 80 Hojas. Notebook. Recycled Cardboard. 80 Sheets. Cahier. Carton Recyclé. 80 Feuilles. Notizbuch. Recykelt Pappe. 80 Seiten. Taccuino. Cartone Riciclato. 80 Fogli. Caderno. Cartão Reciclado. 80 Folhas. 15 x 21,5 x 1,2 cm Print Code: E(2)

50 / 25 13

19

Libreta. Cartón Reciclado. 60 Hojas. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Notebook. Recycled Cardboard. 60 Sheets. Recycled Cardboard Pen Included. Cahier. Carton Recyclé. 60 Feuilles. Stylo Carton Recyclé Inclus. Notizbuch. Recykelt Pappe. 60 Seiten. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Taccuino. Cartone Riciclato. 60 Fogli. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Caderno. Cartão Reciclado. 60 Folhas. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída. 16,5 x 21 x 1 cm Print Code: E(2)

Lamark

03

80 / 20


OFFICE AND BUSINESS 079

19

Ecocard 3190

03

02

Libreta. Cartón Reciclado. 70 Hojas. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Notebook. Recycled Cardboard. 70 Sheets. Recycled Cardboard Pen Included. Cahier. Carton Recyclé. 70 Feuilles. Stylo Carton Recyclé Inclus. Notizbuch. Recykelt Pappe. 70 Seiten. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Taccuino. Cartone Riciclato. 70 Fogli. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Caderno. Cartão Reciclado. 70 Folhas. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída. 9,7 x 14,4 x 1 cm Print Code: D(4)

100 / 50

04

Concern 3041

Libreta. Cartón Reciclado. 60 Hojas. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Notebook. Recycled Cardboard. 60 Sheets. Recycled Cardboard Pen Included. Cahier. Carton Recyclé. 60 Feuilles. Stylo Carton Recyclé Inclus. Notizbuch. Recykelt Pappe. 60 Seiten. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Taccuino. Cartone Riciclato. 60 Fogli. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Caderno. Cartão Reciclado. 60 Folhas. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída. 10,5 x 14,5 x 0,6 cm Print Code: D(4), B(4)

200 / 50

19 04

Force 3603

03

02

Libreta. Cartón Reciclado. 65 Hojas. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Notebook. Recycled Cardboard. 65 Sheets. Recycled Cardboard Pen Included. Cahier. Carton Recyclé. 65 Feuilles. Stylo Carton Recyclé Inclus. Notizbuch. Recykelt Pappe. 65 Seiten. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Taccuino. Cartone Riciclato. 65 Fogli. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Caderno. Cartão Reciclado. 65 Folhas. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída. 8 x 12,7 x 1,3 cm Print Code: D(4)

100 / 50


080 OFFICE AND BUSINESS 04

03

02

05

19

Tilex 4061

Mini Libreta. 32 Hojas. Mini Notebook. 32 Sheets. Mini Cahier. 32 Feuilles. Mini Notizbuch. 32 Seiten. Mini Taccuino. 32 Fogli. Mini Caderno. 32 Folhas. 7 x 10 x 0,5 cm Print Code: C(4)

400 / 50

13

19

02

Emerot 3388

Libreta. Cartón Reciclado. 80 Hojas. Notebook. Recycled Cardboard. 80 Sheets. Cahier. Carton Recyclé. 80 Feuilles. Notizbuch. Recykelt Pappe. 80 Seiten. Taccuino. Cartone Riciclato. 80 Fogli. Caderno. Cartão Reciclado. 80 Folhas. 11 x 15 x 1,2 cm Print Code: E(2)

03

Duxo 3216

02

01

03

100 / 25

05

Mini Libreta. 60 Hojas. Bolígrafo Incluido. Mini Notebook. 60 Sheets. Pen Included. Mini Cahier. 60 Feuilles. Stylo Inclus. Mini Notizbuch. 60 Seiten. Kugelschreiber Inklusive. Mini Taccuino. 60 Fogli. Penna Inclusa. Mini Caderno. 60 Folhas. Esferográfica Incluída. 7 x 9,5 x 0,7 cm Print Code: C(4)

300 / 50

19


OFFICE AND BUSINESS 081

Econote 3339

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 75 Notas Adhesivas 10 x 7,8 cm. 25 Notas Adhesivas 5 x 7,5 cm. 100 Mini Notas Adhesivas 1,3 x 4,6 cm. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 75 Sticky Notes 10 x 7,8 cm. 25 Sticky Notes 5 x 7,5 cm. 100 Mini Sticky Notes 1,3 x 4,6 cm. Recycled Cardboard Pen Included. Bloc Notes. Carton Recyclé. 75 Notes Adhésives 10 x 7,8 cm. 25 Notes Adhésives 5 x 7,5 cm. 100 Mini Notes Adhésives 1,3 x 4,6 cm. Stylo Carton Recyclé Inclus. Notizblock. Recykelt Pappe. 75 Haftnotizen 10 x 7,8 cm. 25 Haftnotizen 5 x 7,5 cm. 100 Mini Haftnotizen 1,3 x 4,6 cm. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 75 Biglietti Adesivi 10 x 7,8 cm. 25 Biglietti Adesivi 5 x 7,5 cm. 100 Mini Biglietti Adesivi 1,3 x 4,6 cm. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. 75 Notas Adesivas 10 x 7,8 cm. 25 Notas Adesivas 5 x 7,5 cm. 100 Mini Notas Adesivas 1,3 x 4,6 cm. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída. 9,5 x 10,5 x 1 cm Print Code: D(4)

Makron 4237

Bloc Notas. Cartón Reciclado. Bloc 70 Hojas. 25 Notas Adhesivas 10 x 7,5 cm. 125 Mini Notas Adhesivas 7,5 x 1,5 cm. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 70 Sheets Notepad. 25 Sticky Notes 10 x 7,5 cm. 125 Mini Sticky Notepad 7,5 x 1,5 cm. Recycled Cardboard Pen Included. Bloc Notes. Carton Recyclé. Bloc 70 Feuilles. 25 Notes Adhésives 10 x 7,5 cm. 125 Mini Notes Adhésives 7,5 x 1,5 cm. Stylo Carton Recyclé Inclus. Notizblock. Recykelt Pappe. 70 Seiten Notizblock. 25 Haftnotizen 10 x 7,5 cm. 125 Mini Haftnotizen 7,5 x 1,5 cm. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. Blocco 70 Fogli. 25 Biglietti Adesivi 10 x 7,5 cm. 125 Mini Biglietti Adesivi 7,5 x 1,5 cm. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. Bloco 70 Folhas. 25 Notas Adesivas 10 x 7,5 cm. 125 Mini Notas Adesivas 7,5 x 1,5 cm. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída. 21 x 20 x 1 cm Print Code: F(1)

50 / 25

200 / 50


082 OFFICE AND BUSINESS

02

01

Covet 3191

13

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 25 Notas Adhesivas 7,6 x 7,6 cm. 100 Mini Notas Adhesivas 5 x 1,5 cm. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 25 Sticky Notes 7,6 x 7,6 cm. 100 Mini Sticky Notes 5 x 1,5 cm. Bloc Notes. Carton Recyclé. 25 Notes Adhésives 7,6 x 7,6 cm. 100 Mini Notes Adhésives 5 x 1,5 cm. Notizblock. Recykelt Pappe. 25 Haftnotizen 7,6 x 7,6 cm. 100 Mini Haftnotizen 5 x 1,5 cm. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 25 Biglietti Adesivi 7,6 x 7,6 cm. 100 Mini Biglietti Adesivi 5 x 1,5 cm. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. 25 Notas Adesivas 7,6 x 7,6 cm. 100 Mini Notas Adesivas 5 x 1,5 cm. 8,3 x 8,6 x 0,5 cm Print Code: D(4)

13

Zinko 3142

500 / 25

01

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 100 Notas Adhesivas 5 x 1,5 cm. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 100 Sticky Notes 5 x 1,5 cm. Bloc Notes. Carton Recyclé. 100 Notes Adhésives 5 x 1,5 cm. Notizblock. Recykelt Pappe. 100 Haftnotizen 5 x 1,5 cm. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 100 Biglietti Adesivi 5 x 1,5 cm. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. 100 Notas Adesivas 5 x 1,5 cm. 6 x 8,2 x 0,3 cm Print Code: D(4)

500 / 25

02

19

01

Codex 3805

02

Portanotas. Cartón. 200 Hojas 7,6 x 7,6 cm. 125 Mini Notas Adhesivas 5 x 1,5 cm. Notepad. Cardboard. 200 Sheets 7,6 x 7,6 cm. 125 Mini Sticky Notes 5 x 1,5 cm. Porte Notes. Carton. 200 Feuilles 7,6 x 7,6 cm. 125 Mini Notes Adhésives 5 x 1,5 cm. Notizzettelbox. Pappe. 200 Seiten 7,6 x 7,6 cm. 125 Mini Haftnotizen 5 x 1,5 cm. Portamemo. Cartone. 200 Fogli. 7,6 x 7,6 cm. 125 Biglietti Adesivi 5 x 1,5 cm. Porta-Notas. Cartão. 200 Notas 7,6 x 7,6 cm. 125 Mini Notas Adesivas 5 x 1,5 cm. 8 x 3,2 x 8 cm Print Code: D(4)

100 / 50

03


OFFICE AND BUSINESS 083

19

05

Grinio 4329

01

02

03

Bloc Notas. Cartón. 25 Notas Adhesivas 4,6 x 3,8 cm. 90 Mini Notas Adhesivas 4,7 x 1,6 cm. Sticky Notepad. Cardboard. 25 Sticky Notes 4,6 x 3,8 cm. 90 Mini Sticky Notes 4,7 x 1,6 cm. Bloc Notes. Carton. 25 Notes Adhésives 4,6 x 3,8. 90 Mini Notes Adhésives 4,7 x 1,6 cm. Notizblock. Pappe. 25 Haftnotizen 4,6 x 3,8 cm. 90 Mini Haftnotizen 4,7 x 1,6 cm. Bloc-Notes. Cartone. 25 Biglietti Adesivi 4,6 x 3,8 cm. 90 Mini Biglietti Adesivi 4,7 x 1,6 cm. Bloco de Notas Adesivas. Cartão. 25 Notas Adesivas 4,6 x 3,8 cm. 90 Mini Notas Adesivas 4,7 x 1,6 cm. 5 x 12 x 0,5 cm Print Code: D(4)

500 / 100

Daldi 4023

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 25 Notas Adhesivas 6 x 4,4 cm. 125 Mini Notas Adhesivas 4,4 x 1,3 cm. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 25 Sticky Notes 6 x 4,4 cm. 125 Mini Sticky Notes 4,4 x 1,3 cm. Bloc Notes. Carton Recyclé. 25 Notes Adhésives 6 x 4,4 cm. 125 Mini Notes Adhésives 4,4 x 1,3 cm. Notizblock. Recykelt Pappe. 25 Haftnotizen 6 x 4,4 cm. 125 Mini Haftnotizen 4,4 x 1,3 cm. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 25 Biglietti Adesivi 6 x 4,4 cm. 125 Mini Biglietti Adesivi 4,4 x 1,3 cm. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. 25 Notas Adesivas 6 x 4,4 cm. 125 Mini Notas Adesivas 4,4 x 1,3 cm. 6,5 x 10,5 x 0,5 cm Print Code: D(4)

02

13

Guli 9405

Bloc Notas. 20 Notas Adhesivas 7,2 x 7,2 cm. 100 Mini Notas Adhesivas 1,5 x 7,2 cm. Sticky Notepad. 20 Sticky Notes 7,2 x 7,2 cm. 100 Mini Sticky Notes 1,5 x 7,2 cm. Bloc Notes. 20 Notes Adhésives 7,2 x 7,2 cm. 100 Mini Notes Adhésives 1,5 x 7,2 cm. Notizblock. 20 Haftnotizen 7,2 x 7,2 cm. 100 Mini Hafnotizen 1,5 x 7,2 cm. Bloc-Notes. 20 Biglietti Adesivi 7,2 x 7,2 cm. 100 Mini Biglietti Adesivi 1,5 x 7,2 cm. Bloco de Notas Adesivas. 20 Notas Adesivas 7,2 x 7,2 cm. 100 Mini Notas Adesivas 1,5 x 7,2 cm. 7,6 x 8,8 x 0,6 cm Print Code: D(4)

600 / 100

500 / 50


084 OFFICE AND BUSINESS

13

Bolem

02

3600

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 50 Notas Adhesivas 7,5 x 5,2 cm. 150 Mini Notas Adhesivas 5,1 x 1,5 cm. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 50 Sticky Notes 7,5 x 5,2 cm. 150 Mini Sticky Notes 5,1 x 1,5 cm. Bloc Notes. Carton Recyclé. 50 Notes Adhésives 7,5 x 5,2 cm. 150 Mini Notes Adhésives 5,1 x 1,5 cm. Notizblock. Recykelt Pappe. 50 Haftnotizen 7,5 x 5,2 cm. 150 Mini Haftnotizen 5,1 x 1,5 cm. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 50 Biglietti Adesivi 7,5 x 5,2 cm. 150 Mini Biglietti Adesivi 5,1 x 1,5 cm. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. 50 Notas Adesivas 7,5 x 5,2 cm. 150 Mini Notas Adesivas 5,1 x 1,5 cm. 6,3 x 8,9 x 1,3 cm Print Code: D(4)

200 / 50

03

02

Foli 19

3644

01

13

03

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 75 Notas Adhesivas 10 x 7,5 cm. 25 Notas Adhesivas 7,5 x 5 cm. 125 Mini Notas Adhesivas 5 x 1,6 cm. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 75 Sticky Notes 10 x 7,5 cm. 25 Sticky Notes 7,5 x 5 cm. 125 Mini Sticky Notes 5 x 1,6 cm. Bloc Notes. Carton Recyclé. 75 Notes Adhésives 10 x 7,5 cm. 25 Notes Adhésives 7,5 x 5 cm. 125 Mini Notes Adhésives 5 x 1,6 cm. Notizblock. Recykelt Pappe. 75 Haftnotizen 10 x 7,5 cm. 25 Haftnotizen 7,5 x 5 cm. 125 Mini Haftnotizen 5 x 1,6 cm. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 75 Biglietti Adesivi 10 x 7,5 cm. 25 Biglietti Adesivi 7,5 x 5 cm. 125 Mini Biglietti Adesivi 5 x 1,6 cm. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. 75 Notas Adesivas 10 x 7,5 cm. 25 Notas Adesivas 7,5 x 5 cm. 125 Mini Notas Adesivas 5 x 1,6 cm. 10,9 x 8,1 x 1,7 cm Print Code: D(4)

100 / 25

03 01

Mabux 3934

19

Portanotas. 20 Notas Adhesivas 4 x 4 cm. 75 Mini Notas Adhesivas 1,3 x 4 cm. Bolígrafo Incluido. Sticky Notepad Holder. 20 Sticky Notes 4 x 4 cm and 75 Mini Sticky Notes 1,3 x 4 cm. Pen Included. Porte Notes Adhésives. 20 Notes Adhésives 4 x 4 cm. 75 Mini Notes Adhésives 1,3 X 4 cm. Stylo Inclus. Haftnotizspender. 20 Haftnotizen 4 x 4 cm. 75 Mini Haftnotizen 1,3 x 4 cm. Kugelschreiber Inklusive. Portamemo. 20 Biglietti Adesive 4 x 4 cm e 75 Mini Biglietti Adesivi 1,3 x 4 cm. Penna Inclusa. Porta-Notas Adesivas. 20 Notas Adesivas 4 x 4 cm e 75 Mini Notas Adesivas 1,3 x 4 cm. Esferográfica Incluída. 5,5 x 8,5 x 0,7 cm Print Code: D(4)

400 / 50


OFFICE AND BUSINESS 085

03

19

Posit 9391

07

Portanotas. Polipiel. 100 Notas Adhesivas 7,5 x 7,5 cm. Sticky Notepad Holder. PU. 100 Sticky Notes 7,5 x 7,5 cm. Porte Notes Adhésives. Similicuir. 100 Notes Adhésives 7,5 x 7,5 cm. Notizzettelbox. PU. 100 Haftnotizen 7,5 x 7,5 cm. Portamemo. PU. 100 Biglietti Adesivi 7,5 x 7,5 cm. Porta-Notas Adesivas. PU. 100 Notas Adesivas 7,5 x 7,5 cm. 9,3 x 2,8 x 9 cm Print Code: E(2), L

3286

120 / 60 04

19

03

Rona

02

Portanotas. 120 Hojas. Notepad Holder. 120 Sheets. Porte Notes. 120 Feuilles. Notizzettelbox. 120 Seiten. Portamemo. 120 Fogli. Porta-Notas. 120 Folhas. 10 x 2,7 x 10 cm Print Code: E(4)

100 / 20

02

Legu 3463

13

Portanotas. Cartón Reciclado. 180 Hojas. Notepad Holder. Recycled Cardboard. 180 Sheets. Porte Notes. Carton Recyclé. 180 Feuilles. Notizzettelbox. Recycelt Pappe. 180 Seiten. Portamemo. Cartone Riciclato. 180 Fogli. Porta-Notas. Cartão Reciclado. 180 Folhas. 13 x 3 x 8,5 cm Print Code: D(2)

03

100 / 50


086 OFFICE AND BUSINESS

Nolar 3808

Set Notas. Cartón. 25 Notas Adhesivas 4 x 4 cm. 125 Mini Notas Adhesivas 4,5 x 1,8 cm. Sticky Note Set. Cardboard. 25 Sticky Notes 4 x 4 cm. 125 Mini Sticky Notes 4,5 x 1,8 cm. Set Notes Adhésives. Carton. 25 Notes Adhésives 4 x 4 cm. 125 Mini Notes Adhésives 4,5 x 1,8 cm. Haftnotizen Set. Pappe. 25 Hafnotizen 4 x 4 cm. 125 Mini Hafnotizen 4,5 x 1,8 cm. Set Notes. Cartone. 25 Biglietti Adesivi 4 x 4 cm. 125 Mini Biglietti Adesivi 4,5 x 1,8 cm. Set Notas. Cartão. 25 Notas Adesivas 4 x 4 cm. 125 Mini Notas Adesivas 4,5 x 1,8 cm. 16 x 4,1 x 0,1 cm Print Code: C(4)

02

800 / 100

Hensa 4024

13

Regla Portanotas. Cartón Reciclado. 50 Notas Adhesivas 4 x 4,4 cm. 125 Mini Notas Adhesivas 1,2 x 4,5 cm. Ruler Sticky Notepad Holder. Recycled Cardboard. 50 Sticky Notes 4 x 4,4 cm. 125 Mini Sticky Notes 1,2 x 4,5 cm. Règle Porte Notes Adhésives. Carton Recyclé. 50 Notes Adhésives 4 x 4,4 cm. 125 Mini Notes Adhésives 1,2 x 4,5 cm. Lineal Haftnotizspender. Recykelt Pappe. 50 Haftnotizen 4 x 4,4 cm. 125 Mini Haftnotizen 1,2 x 4,5 cm. Righello Portamemo. Cartone Riciclato. 50 Biglietti Adesivi 4 x 4,4 cm. 125 Mini Biglietti Adesivi 1,2 x 4,5 cm. Régua Porta-Notas. Cartão Reciclado. 50 Notas Adesivas 4 x 4,4 cm. 125 Mini Notas Adesivas 1,2 x 4,5 cm. 16 x 5 x 0,5 cm Print Code: D(2)

500 / 50


OFFICE AND BUSINESS 087

Nanabi 4306

13

Midas 3468

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 30 Notas Adhesivas 8,6 x 5 cm. 150 Mini Notas Adhesivas 4,5 x 1,2 cm. Calculadora Solar Incluida. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 30 Sticky Notes 8,6 x 5 cm. 150 Mini Sticky Notes 4,5 x 1,2 cm. Solar Calculator Included. Bloc Notes. Carton Recyclé. 30 Notes Adhésives 8,6 x 5 cm. 150 Mini Notes Adhésives 4,5 x 1,2 cm. Calculatrice Solaire Incluse. Notizblock. Recykelt Pappe. 30 Haftnotizen 8,6 x 5 cm. 150 Mini Haftnotizen 4,5 x 1,2 cm. Solartaschenrechner Inklusive. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 30 Biglietti Adesivi 8,6 x 5 cm. 150 Mini Biglietti Adesivi 4,5 x 1,2 cm. Calcolatrice Solare Inclusa. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. 30 Notas Adesivas 8,6 x 5 cm. 150 Mini Notas Adesivas 4,5 x 1,2 cm. Calculadora Solar Incluída. 6 x 9 x 1 cm Print Code: D(4)

300 / 50

Bloc Notas. Polipiel. 30 Hojas. Calculadora Incluida. Notepad. PU. 30 Sheets. Calculator Included. Bloc Notes. Similicuir. 30 Feuilles. Calculatrice Incluse. Notizblock. PU. 30 Seiten. Taschenrechner Inklusive. Bloc-Notes. PU. 30 Fogli. Calcolatrice Inclusa. Bloco de Notas. PU. 30 Folhas. Calculadora Incluída. 10 x 14,5 x 1,5 cm Print Code: E(4)

100 / 50

02

Magna 3285

19

03

Portanotas. Magnético. 30 Notas Adhesivas 2 x 5 cm. Sticky Notepad Holder. Magnetic. 30 Sticky Notes 2 x 5 cm. Porte Notes Adhésives. Magnétique. 30 Notes Adhésives 2 x 5 cm. Haftnotizspender. Magnetisch. 30 Haftnotizen 2 x 5 cm. Portamemo. Magnetico 30 Biglietti Adesivi 2 x 5 cm. Porta-Notas Adesivas. Magnético. 30 Notas Adesivas 2 x 5 cm. 7,5 x 4 x 3,5 cm Print Code: E(4)

250 / 50


088 OFFICE AND BUSINESS 03

Mapel

19

3155

Portanotas Calendario. Polipiel. Años 2014, 2015, 2016, 2017. 200 Hojas. Notepad Holder Calendar. PU. Years 2014, 2015, 2016, 2017. 200 Sheets. Porte Notes Calendrier. Similicuir. Année 2014, 2015, 2016, 2017. 200 Feuilles. Notizzettelbox Kalender. PU. Jahre 2014, 2015, 2016, 2017. 200 Seiten. Portamemo Calendario. PU. Anni 2014, 2015, 2016, 2017. 200 Fogli. Porta-Notas Calendário. PU. Anos 2014, 2015, 2016, 2017. 200 Folhas. 9,3 x 2,8 x 9 cm Print Code: E(2), L

Lider 3424

Calendario Perpetuo. Everlasting Calendar. Calendrier Perpétuel. Ewiger Kalender. Calendario Perpetuo. Calendário Perpetuo. 14 x 9 x 4 cm Print Code: E(2)

Ener

300 / 50

Feber

2320

11 x 13,8 x 6 cm Print Code: E(4)

100 / 25

2321 500 / 25

21 x 13,8 x 6 cm Print Code: E(4)

DISPONIBLES A PARTIR DEL 01/09/2014 AVAILABLE FROM 01/09/2014 DISPONIBLES À PARTIR DU 01/09/2014

300 / 25

LIEFERBAR AB 01/09/2014 DISPONIBILI A PARTIRE DAL 01/09/2014 DISPONÍVEIS A PARTIR DE 01/09/2014

09

02


OFFICE AND BUSINESS 089 DISPONIBLES A PARTIR DEL 01/09/2014 AVAILABLE FROM 01/09/2014 DISPONIBLES À PARTIR DU 01/09/2014 LIEFERBAR AB 01/09/2014 DISPONIBILI A PARTIRE DAL 01/09/2014 DISPONÍVEIS A PARTIR DE 01/09/2014

Cannes 2497

14,7 x 21 x 2 cm Print Code: T, U

20

19 18 07 03 02

04 19

Versalles 2101

20

17,5 x 24,5 x 2 cm Print Code: T, U

Bicolor

20

2380

Konul 7235

Agenda. Polipiel. Página Día. 15 x 21 x 2,5 cm Print Code: E(1)

20

Boss

9820

20

17,5 x 24,5 x 2 cm Print Code: T, U

19

20

Funda Agenda. Polipiel. Para agendas 15 x 21 cm. 16,5 x 23 x 0,5 cm 100 / 25 Print Code: E(2), L


090 OFFICE AND BUSINESS

03

Doce 3396

02 Alfombrilla Calculadora. PVC/ EVA. Pilas Botón Incluidas. Mousepad Calculator. PVC/ EVA. Button Batteries Included. Tapis Souris Calculatrice. PVC/ EVA. Piles Bouton Incluses. Mousepad Taschenrechner. PVC/ EVA. Knopfzellen Inklusive. Tappetino Mouse Calcolatrice. PVC/ EVA. Pile Bottone Incluse. Tapete Rato Calculadora. PVC/ EVA. Pilhas Botão Incluídas. 25 x 18 cm Print Code: E(1)

100 / 50

19

Lenova 9609

Alfombrilla Calculadora. Pilas Botón Incluidas. Mousepad Calculator. Button Batteries Included. Tapis Souris Calculatrice. Piles Bouton Incluses. Mousepad Taschenrechner. Knopfzellen Inklusive. Tappetino Mouse Calcolatrice. Pile Bottone Incluse. Tapete Rato Calculadora. Pilhas Botão Incluídas. ø 21 cm Print Code: E(1)

19

Limit 9849

50

03

Alfombrilla Calculadora. Polipiel. Regla Incluida. Pilas Botón Incluidas. Mousepad Calculator. PU. Ruler Included. Button Batteries Included. Tapis Souris Calculatrice. Similicuir. Règle Incluse. Piles Bouton Incluses. Mousepad Taschenrechner. PU. Lineal Inklusive. Knopfzellen Inklusive. Tappetino Mouse Calcolatrice. PU. Righello Incluso. Pile Bottone Incluse. Tapete Rato Calculadora. PU. Régua Incluída. Pilhas Botão Incluídas. 18,5 x 22,5 cm Print Code: E(1), L. T

50 / 25

02


OFFICE AND BUSINESS 091

01

02

Pictium 4242

04

05

Alfombrilla Portafotos. PVC/ EVA. Fotos: 15 x 10 cm. Mousepad Photo Frame. PVC/ EVA. Photos Size: 15 x 10 cm. Tapis Souris Porte Photos. PVC/ EVA. Photos: 15 x 10 cm. Mousepad Bilderrahmen. PVC/ EVA. 15 x 10 cm Photo. Tappetino Mouse Portafoto. PVC/ EVA. Foto: 15 x 10 cm. Tapete Rato Porta-Retratos. PVC/ EVA. Fotos: 15 x 10 cm. 23 x 18 cm Print Code: F(1)

03

400 / 100

19

02

Rial 4135

Alfombrilla. Non-Woven/ Polipiel. Mousepad. Non-Woven/ PU. Tapis Souris. T.N.T./ Similicuir. Mousepad. Vliesstoff/ PU. Tappetino Mouse. T.N.T./ PU. Tapete Rato. Non-Woven/ PU. 20 x 19,5 cm Print Code: E(1)

02

03

Rendux

19

3892

Alfombrilla Calendario. PVC/ Papel. 12 Meses. Mousepad Calendar. PVC/ Paper. 12 Months. Tapis Souris Calendrier. PVC/ Papier. 12 Mois. Mauspad Kalender. PVC/ Papier. 12 Monate. Tappetino Mouse Calendario. PVC/ Carta. 12 Mesi. Tapete Rato Calendรกrio. PVC/ Papel. 12 Meses. 23 x 18 cm Print Code: E(4)

100 / 50

03

200 / 50


092 OFFICE AND BUSINESS

19

03

Gong 9850

Alfombrilla. Polipiel. Reposamanos Acolchado. Mousepad. PU. Padded Wrist Rest. Tapis Souris. Similicuir. Repose-Mains MatelassĂŠ. Mousepad. PU. Gepolsterte pamlrest. Tappetino Mouse. PU. Poggia Polso Imbottito. Tapete Rato. PU. Repousa-MĂŁos Acolchoado. 18,5 x 22,5 cm Print Code: E(1), L, T

03

Ryper 3665

02

50 / 25

19

02

Soporte. Holder. Support. Halter. Supporto. Suporte. 39 x 30 x 4 cm Print Code: E(1), F(1)

10 19


OFFICE AND BUSINESS 093

03

Yoker 3512

02 Funda Ordenador. Soft Shell. Laptop Case. Soft Shell. Étui Ordinateur. Soft Shell. Laptop Hülle. Soft Shell. Custodia Computer. Soft Shell. Bolsa Computador. Soft Shell. 29,5 x 36,5 x 2 cm Print Code: F(1), N(8)

50 / 10

19

19

Kernell 3315

03 Funda Ordenador. Soft Shell. Laptop Case. Soft Shell. Étui Ordinateur. Soft Shell. Laptop Hülle. Soft Shell. Custodia Computer. Soft Shell. Bolsa Computador. Soft Shell. 37 x 27 x 2 cm Print Code: F(1), N(8)

50

02

Ê@.+&12#4#~2#& Ê#.+&(14~2#& Ê#.#$.'2174+2#&vT.6+)(T4+§#& Ê#.+&12'4~2#&Ê@.+&12#4#~2#& 19

Robin 3513

02

Funda Ordenador. Soft Shell. Laptop Case. Soft Shell. Étui Ordinateur. Soft Shell. Laptop Hülle. Soft Shell. Custodia Computer. Soft Shell. Bolsa Computador. Soft Shell. 28 x 22 x 2,5 cm Print Code: F(1), N(8)

03

80 / 10


094 OFFICE AND BUSINESS

05

03

Tarlex 4112

02

Funda iPad. Fieltro. iPad Case. Felt. Étui iPad. Feutrine. iPad Hülle. Filz. Custodia iPad. Feltro. Bolsa iPad. Feltro. 21 x 27,5 x 0,6 cm Print Code: F(1), N(8), T

100 / 50

19

03

Zorek 3979

19

Funda iPad. Soft Shell. iPad Case. Soft Shell. Étui iPad. Soft Shell. iPad Hülle. Soft Shell. Custodia iPad. Soft Shell. Bolsa iPad. Soft Shell. 20 x 25,5 x 1 cm Print Code: F(1), N(8)

100 / 50

02

02

Marlix 4056

19

Funda iPad. Poliéster 600D. Acolchado. iPad Case. Polyester 600D. Padded. Étui iPad. Polyester 600D. Matelassé. iPad Hülle. Polyester 600D. Gepolstert. Custodia iPad. Poliestere 600D. Imbottito. Bolsa iPad. Poliéster 600D. Almofadado. 22 x 27 x 6 cm Print Code: F(1), N(8)

03

50 / 10


OFFICE AND BUSINESS 095

01

19

Tora 4180

02

03

Funda iPad. Poliéster 600D. Acolchado. iPad Case. Polyester 600D. Padded. Étui iPad. Polyester 600D. Matelassé. iPad Hülle. Polyester 600D. Gepolstert. Custodia iPad. Poliestere 600D. Imbottito. Bolsa iPad. Poliéster 600D. Almofadado. 22 x 26,5 x 1 cm Print Code: F(1), N(8)

100

11

03

Mega 3731

02 Funda iPad. Microfibra. iPad Case. Microfiber. Étui iPad. Microfibre. iPad Hülle. Mikrofaser. Custodia iPad. Microfibra. Bolsa iPad. Microfibra. 23 x 28 x 0,8 cm Print Code: F(1), N(8)

100 / 20

08


096 OFFICE AND BUSINESS

Nepex 4282

Funda Organizador. Microfibra/ Polipiel. Holder Organizer. Microfiber/ PU. Étui Organizer. Microfibre/ Similicuir. Organizer Hülle. Mikrofaser/ PU. Custodia Organizer. Microfibra/ PU. Estojo Organizador. Microfibra/ PU. 25,5 x 22 x 0,8 cm Print Code: F(1)

Yari 4134

50

Funda iPad. Polipiel. iPad Case. PU. Étui iPad. Similicuir. iPad Hülle. PU. Custodia iPad. PU. Bolsa iPad. PU. 23 x 26,5 x 1,5 cm Print Code: F(1)

40

19

02

Cora 4137

03

Carpeta Funda iPad. Polipiel/ Poliéster 300D. Bloc 20 Hojas. iPad Folder Case. PU/ Polyester 300D. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents Étui iPad. Similicuir/ Polyester 300D. Bloc 20 Feuilles. Mappe iPad Tasche. PU/ Polyester 300D. 20 Seiten Notizblock. Cartella Custodia iPad. PU/ Poliestere 300D. Blocco 20 Fogli. Pasta Bolsa iPad. PU/ Poliéster 300D. Bloco 20 Folhas. 24 x 31,5 x 2 cm Print Code: F(1)

20


OFFICE AND BUSINESS 097

Tradox 4136

Funda iPad. Polipiel. iPad Case. PU. Étui iPad. Similicuir. iPad Hülle. PU. Custodia iPad. PU. Capa iPad. PU. 20,5 x 25 x 2 cm Print Code: F(1)

40

Taxsa

02

7168

Funda iPad. Soft Shell. iPad Case. Soft Shell. Étui iPad. Soft Shell. iPad Hülle. Soft Shell. Custodia iPad. Soft Shell. Bolsa iPad. Soft Shell. 27 x 21 x 2 cm Print Code: N(8)

50 / 25

08

Uran 3673

Funda iPad. Polipiel. iPad Case. PU. Étui iPad. Similicuir. iPad Hülle. PU. Custodia iPad. PU. Bolsa iPad. PU. 21 x 25,2 x 0,4 cm Print Code: F(1), L

100 01 02


098 OFFICE AND BUSINESS

Ascott 7073

Maletín. Poliéster 1680D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Briefcase. Polyester 1680D. Padded Laptop Compartment. Malette. Polyester 1680D. Pochette Matelassée pour Portable. Aktentasche. Polyester 1680D. Gepolsterte Laptoptasche. Valigetta. Poliestere 1680D. Tasca Imbottita per Portatile. Pasta. Poliéster 1680D. Bolso Acolchoado para Portátil. 28 x 21 x 5 cm Print Code: N(8)

Sysko 7074

20

Maletín. Poliéster 1680D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Briefcase. Polyester 1680D. Padded Laptop Compartment. Malette. Polyester 1680D. Pochette Matelassée pour Portable. Aktentasche. Polyester 1680D. Gepolsterte Laptoptasche. Valigetta. Poliestere 1680D. Tasca Imbottita per Portatile. Pasta. Poliéster 1680D. Bolso Acolchoado para Portátil. 42 x 31 x 6 cm Print Code: N(8)

10

Karpal 7075

Mochila. Poliéster 1680D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Backpack. Polyester 1680D. Padded Laptop Compartment. Sac à Dos. Polyester 1680D. Pochette Matelassée pour Portable. Rucksack. Polyester 1680D. Gepolsterte Laptoptasche. Zaino. Poliestere 1680D. Tasca Imbottita per Portatile. Mochila. Poliéster 1680D. Bolso Acolchoado para Portátil. 32 x 46 x 12 cm Print Code: N(8)

10


OFFICE AND BUSINESS 099

Boral 7241

Mochila. Nylon 600D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Nylon 600D. Padded Laptop Compartment. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Nylon 600D. Pochette Matelassée pour Portable. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Nylon 600D. Gepolsterte Laptoptasche. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Nylon 600D. Tasca Imbottita per Portatile. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Nylon 600D. Bolso Acolchoado para Portátil. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 29 x 41 x 18 cm Print Code: N(8)

Ruans 7242

Maletín. Nylon. Bolsillo Acolchado para Portátil. Briefcase. Nylon. Padded Laptop Compartment. Malette. Nylon. Pochette Matelassée pour Portable. Aktentasche. Nylon. Gepolsterte Laptoptasche. Valigetta. Nylon. Tasca Imbottita per Portatile. Pasta. Nylon. Bolso Acolchoado para Portátil. 37 x 28 x 6 cm Print Code: N(8)

25

20


100 OFFICE AND BUSINESS laptop

bag

08

02

Space

Maletín. Poliéster 600D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Briefcase. Polyester 600D. Padded Laptop Compartment. Malette. Polyester 600D. Pochette Matelassée pour Portable. Aktentasche. Polyester 600D. Gepolsterte Laptoptasche. Valigetta. Poliestere 600D. Tasca Imbottita per Portatile. Pasta. Poliéster 600D. Bolso Acolchoado para Portátil.

9765

30 x 35 x 7 cm Print Code: F(1), N(8)

Sektor 3402

25

Maletín. Poliéster 1680D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Briefcase. Polyester 1680D. Padded Laptop Compartment. Malette. Polyester 1680D. Pochette Matelassée pour Portable. Aktentasche. Polyester 1680D. Gepolsterte Laptoptasche. Valigetta. Poliestere 1680D. Tasca Imbottita per Portatile. Pasta. Poliéster 1680D. Bolso Acolchoado para Portátil. 38,5 x 29 x 14,5 cm Print Code: N(8)

20

Frandy 3489

Maletín. Poliéster 1680D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Briefcase. Polyester 1680D. Padded Laptop Compartment. Malette. Polyester 1680D. Pochette Matelassée pour Portable. Aktentasche. Polyester 1680D. Gepolsterte Laptoptasche. Valigetta. Poliestere 1680D. Tasca Imbottita per Portatile. Pasta. Poliéster 1680D. Bolso Acolchoado para Portátil. 38,5 x 30 x 9 cm Print Code: N(8)

10


OFFICE AND BUSINESS 101

laptop

08

19

Tempo 3259

Portadocumentos. Poliéster 420D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Document Bag. Polyester 420D. Padded Laptop Compartment. Porte-Documents. Polyester 420D. Pochette Matelassée pour Portable. Dokumententasche. Polyester 420D. Gepolsterte Laptoptasche. Portadocumenti. Poliestere 420D. Tasca Imbottita per Portatile. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 420D. Bolso Acolchoado para Portátil. 35 x 28 x 5,5 cm Print Code: F(1), N(8)

03

02

40 / 10

08

Chipset 3260

Maletín. Poliéster 600D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Briefcase. Polyester 600D. Padded Laptop Compartment. Malette. Polyester 600D. Pochette Matelassée pour Portable. Aktentasche. Polyester 600D. Gepolsterte Laptoptasche. Valigetta. Poliestere 600D. Tasca Imbottita per Portatile. Pasta. Poliéster 600D. Bolso Acolchoado para Portátil. 02

Arcady 3672

bag

Maletín. Nylon 600D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Briefcase. Nylon 600D. Padded Laptop Compartment. Malette. Nylon 600D. Pochette Matelassée pour Portable. Aktentasche. Nylon 600D. Gepolsterte Laptoptasche. Valigetta. Nylon 600D. Tasca Imbottita per Portatile. Pasta. Nylon 600D. Bolso Acolchoado para Portátil. 25 x 35 x 7 cm Print Code: F(1), N(8)

30

38 x 30 x 10 cm Print Code: F(1), N(8)

20 / 10


102 OFFICE AND BUSINESS laptop

bag

Zixa 4117

Mochila. Poliéster 600D. Acolchada. Backpack. Polyester 600D. Padded. Sac à Dos. Polyester 600D. Matelassé. Rucksack. Polyester 600D. Gepolstert. Zaino. Poliestere 600D. Imbottito. Mochila. Poliéster 600D. Almofadado. 32 x 40 x 16 cm Print Code: N(8)

02

Eris 3668

08 Mochila. Poliéster 600D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Backpack. Polyester 600D. Padded Laptop Compartment. Sac à Dos. Polyester 600D. Pochette Matelassée pour Portable. Rucksack. Polyester 600D. Gepolsterte Laptoptasche. Zaino. Poliestere 600D. Tasca Imbottita per Portatile. Mochila. Poliéster 600D. Bolso Acolchoado para Portátil. 30 x 41 x 14 cm Print Code: N(8)

20

02

Deluxe

02

3207

Mochila. Poliéster 1680D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Parte Trasera y Cintas acolchadas. Backpack. Polyester 1680D. Padded Laptop Compartment. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 1680D. Pochette Matelassée pour Portable. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 1680D. Gepolsterte Laptoptasche. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 1680D. Tasca Imbottita per Portatile. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 1680D. Bolso Acolchoado para Portátil. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 35 x 49 x 13 cm Print Code: N(8) 13

20

40


OFFICE AND BUSINESS 103

laptop

02

Xede 4303

03

19

bag

13

Mochila. Poliéster 840D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 840D. Padded Laptop Compartment. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 840D. Pochette Matelassée pour Portable. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 840D. Gepolsterte Laptoptasche. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 840D. Tasca Imbottita per Portatile. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 840D. Bolso Acolchoado para Portátil. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 28 x 38 x 6 cm Print Code: F(1), N(8)

20

08

02

Treck 3700

Mochila. Poliéster 420D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Backpack. Polyester 420D. Padded Laptop Compartment. Sac à Dos. Polyester 420D. Pochette Matelassée pour Portable. Rucksack. Polyester 420D. Gepolsterte Laptoptasche. Zaino. Poliestere 420D. Tasca Imbottita per Portatile. Mochila. Poliéster 420D. Bolso Acolchoado para Portátil. 34 x 41 x 12 cm Print Code: N(8), O

20

18


104 OFFICE AND BUSINESS

Complete 9911

Maletín. Poliéster/ Microfibra. Bloc 20 Hojas. Briefcase. Polyester/ Microfiber. 20 Sheets Notepad. Malette. Polyester/ Microfibre. Bloc 20 Feuilles. Aktentasche. Polyester/ Mikrofaser. 20 Seiten Notizblock. Valigetta. Poliestere/ Microfibra. Blocco 20 Fogli. Pasta. Poliéster/ Microfibra. Bloco 20 Folhas. 37 x 27,5 x 5 cm Print Code: G(1), N(8), L

12

18

Insbruck 3511

Maletín. Polipiel. Bloc 20 Hojas. Calculadora Incluida. Briefcase. PU. 20 Sheets Notepad. Calculator Included. Malette. Similicuir. Bloc 20 Feuilles. Calculatrice Incluses. Aktentasche. PU. 20 Seiten Notizblock. Taschenrechner Inklusive. Valigetta. PU. Blocco 20 Fogli. Calcolatrice Inclusa. Pasta. PU. Bloco 20 Folhas. Calculadora Incluída. 35 x 28,5 x 5 cm Print Code: G(1), L

02

Sidney 3524

Maletín. Polipiel. Briefcase. PU. Malette. Similicuir. Aktentasche. PU. Valigetta. PU. Pasta. PU. 40 x 29 x 4 cm Print Code: I(1), L

10

10


OFFICE AND BUSINESS 105

Cubic 3107

Trolley. Poliéster 600D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Trolley. Polyester 600D. Padded Laptop Compartment. Trolley. Polyester 600D. Pochette Matelassée pour Portable. Trolley. Polyester 600D. Gepolsterte Laptoptasche. Trolley. Poliestere 600D. Tasca Imbottita per Portatile. Trolley. Poliéster 600D. Bolso Acolchoado para Portátil. 43 x 35 x 18 cm Print Code: I(6)

4

03

02

01

03

Sucan 4376

Trolley. ABS. 2 Ruedas. Trolley. ABS. 2 Wheels. Trolley. ABS. 2 Roues. Trolley. ABS. 2 Räder. Trolley. ABS. 2 Ruote. Trolley. ABS. 2 Rodas. 46 x 40,5 x 19 cm Print Code: I(1)

2

19

02


106 OFFICE AND BUSINESS

Nostro 3487

Trolley. Poliéster 1680D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Trolley. Polyester 1680D. Padded Laptop Compartment. Trolley. Polyester 1680D. Pochette Matelassée pour Portable. Trolley. Polyester 1680D. Gepolsterte Laptoptasche. Trolley. Poliestere 1680D. Tasca Imbottita per Portatile. Trolley. Poliéster 1680D. Bolso Acolchoado para Portátil. 38 x 50 x 20 cm Print Code: I(6)

Kuman 3488

Trolley. Poliéster 1680D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Trolley. Polyester 1680D. Padded Laptop Compartment. Trolley. Polyester 1680D. Pochette Matelassée pour Portable. Trolley. Polyester 1680D. Gepolsterte Laptoptasche. Trolley. Poliestere 1680D. Tasca Imbottita per Portatile. Trolley. Poliéster 1680D. Bolso Acolchoado para Portátil. 36 x 47 x 25 cm Print Code: I(6)

4

Forbes 3313

Trolley. Microfibra. Bolsillo Acolchado para Portátil. Trolley. Microfiber. Padded Laptop Compartment. Trolley. Microfibre. Pochette Matelassée pour Portable. Trolley. Mikrofaser. Gepolsterte Laptoptasche. Trolley. Microfibra. Tasca Imbottita per Portatile. Trolley. Microfibra. Bolso Acolchoado para Portátil. 42 x 35 x 15 cm Print Code: I(6)

4

2


OFFICE AND BUSINESS 107

Forum 7124

Trolley. Poliéster 900D/ Polipiel. Bolsillo Acolchado para Portátil. Trolley. Polyester 900D/ PU. Padded Laptop Compartment. Trolley. Polyester 900D/ Similicuir. Pochette Matelassée pour Portable. Trolley. Polyester 900D/ PU. Gepolsterte Laptoptasche. Trolley. Poliestere 900D/ PU. Tasca Imbottita per Portatile. Trolley. Poliéster 900D/ PU. Bolso Acolchoado para Portátil. 42 x 45 x 19 cm Print Code: I(6)

2

Continental 9930

Trolley. Poliéster 1680D. Semirrígido. Bolsillo Acolchado para Portátil. Trolley. Polyester 1680D. Semi-Rigid. Padded Laptop Compartment. Trolley. Polyester 1680D. Semi-Rigide.Poche Matelassé pour Portable. Trolley. Polyester 1680D. Halbsteif. Gepolsterte Laptoptasche. Trolley. Poliestere 1680D. Semirigido. Tasca Imbottita per Portatile. Trolley. Poliéster 1680D. Semi-Rígido. Bolso Acolchoado para Portátil. 36,6 x 32 x 23 cm Print Code: I(6)

2

Ibex 9977

Trolley. Poliéster 1200D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Candado Metálico Incluido. Trolley. Polyester 1200D. Padded Laptop Compartment. Metallic Padlock Included. Trolley. Polyester 1200D. Pochette Matelassée pour Portable. Cadenas Métallique Inclus. Trolley. Polyester 1200D. Gepolsterte Laptoptasche. Metallschloss Inklusive. Trolley. Poliestere 1200D. Tasca Imbottita per Portatile. Lucchetto Metallo Incluso. Trolley. Poliéster 1200D. Bolso Acolchoado para Portátil. Cadeado Metálico Incluído. 42,5 x 40 x 24 cm Print Code: I(6)

4


108 OFFICE AND BUSINESS

Teruel 4285

Carpeta. Polipiel/ Poliéster. Bloc 20 Hojas. Folder. PU/ Polyester. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents. Similicuir/ Polyester. Bloc 20 Feuilles. Mappe. PU/ Polyester. 20 Seiten Notizblock. Cartella. PU/ Poliestere. Blocco 20 Fogli. Pasta. PU/ Poliéster. Bloco 20 Folhas. 25 x 31,5 x 2 cm Print Code: F(1), L

Wape 4284

Carpeta. Polipiel/ Poliéster. Bloc 20 Hojas. Folder. PU/ Polyester. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents. Similicuir/ Polyester. Bloc 20 Feuilles. Mappe. PU/ Polyester. 20 Seiten Notizblock. Cartella. PU/ Poliestere. Blocco 20 Fogli. Pasta. PU/ Poliéster. Bloco 20 Folhas. 20,5 x 24,5 x 2 cm Print Code: F(1), L, T

40

Extend 9908

Carpeta. Polipiel. Bloc 20 Hojas. Folder. PU. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents. Similicuir. Bloc 20 Feuilles. Mappe. PU. 20 Seiten Notizblock. Cartella. PU. Blocco 20 Fogli. Pasta. PU. Bloco 20 Folhas. 25,5 x 32,3 x 1,5 cm Print Code: F(1), L, T

15

20


OFFICE AND BUSINESS 109

07 02

Zenit 9327

Carpeta Calculadora. Polipiel. Bloc 20 Hojas. Folder Calculator. PU. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents Calculatrice. Similicuir. Bloc 20 Feuilles Mappe Taschenrechner. PU. 20 Seiten Notizblock. Cartella Calcolatrice. PU. Blocco 20 Fogli. Pasta Calculadora. PU. Bloco 20 Folhas. 24,2 x 31,6 x 1,6 cm Print Code: F(1), L, T

25

Unimax 3336

Carpeta. Microfibra/ Polipiel. Bloc 20 Hojas. Calculadora Incluida. Folder. Microfiber/ PU. 20 Sheets Notepad. Calculator Included. Porte-Documents. Microfibre/ Similicuir. Bloc 20 Feuilles. Calculatrice Incluse. Mappe. Mikrofaser/ PU. 20 Seiten Notizblock. Taschenrechner Inklusive. Cartella. Microfibra/ PU. Blocco 20 Fogli. Calcolatrice Incluse. Pasta. Microfibra/ PU. Bloco 20 Folhas. Calculadora IncluĂ­da. 24,5 x 33 x 2 cm Print Code: F(1), N(8)

20

19


110 OFFICE AND BUSINESS

03

19

02

Taipei 9590

Portadocumentos. Poliéster/ Microfibra. Bloc 20 Hojas. Calculadora Incluida. Document Bag. Polyester/ Microfiber. 20 Sheets Notepad. Calculator Included. Porte-Documents. Polyester/ Microfibre. Bloc 20 Feuilles. Calculatrice Incluse. Dokumententasche. Polyester/ Mikrofaser. 20 Seiten Notizblock. Taschenrechner Inklusive. Portadocumenti. Poliestere/ Microfibra. Blocco 20 Fogli. Calcolatrice Inclusa. Pasta Porta-Documentos. Poliéster/ Microfibra. Bloco 20 Folhas. Calculadora Incluída. 36 x 27,5 x 5 cm Print Code: G(1), N(8), L

10

Neco 9587

Carpeta. Poliéster/ Microfibra. Bloc 20 Hojas. Folder. Polyester/ Microfiber. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents. Polyester/ Microfibre. Bloc 20 Feuilles. Mappe. Polyester/ Mikrofaser. 20 Seiten Notizblock. Cartella. Poliestere/ Microfibra. Blocco 20 Fogli. Pasta. Poliéster/ Microfibra. Bloco 20 Folhas. 24,5 x 32 x 1,5 cm Print Code: F(1), N(8), L

Index 3526

Portadocumentos. Microfibra. Bloc 20 Hojas. Document Bag. Microfiber. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents. Microfibre. Bloc 20 Feuilles. Dokumententasche. Mikrofaser. 20 Seiten Notizblock. Portadocumenti. Microfibra. Blocco 20 Fogli. Pasta Porta-Documentos. Microfibra. Bloco 20 Folhas. 24,5 x 32,5 x 2 cm Print Code: F(1), N(8), L

20

Talent

9588

20

Tarjetero. Poliéster/ Microfibra. 72 Compartimentos. Card Holder. Polyester/ Microfiber. 72 Compartments. Porte-Cartes. Polyester/ Microfibre. 72 Compartiments. Visitenkartenetui. Polyester/ Mikrofaser. 72 Fächer. Porta Carte. Poliestere/ Microfibra. 72 Scomparti. Porta-Cartões. Poliéster/ Microfibra. 72 Compartimentos. 12,3 x 25,1 x 1,8 cm Print Code: F(1), N(8), L

40


OFFICE AND BUSINESS 111

07

Patrix 4375

19

02

Carpeta. Microfibra. Bloc 20 Hojas. Estuche Incluido. Folder. Microfiber. 20 Sheets Notepad. Case Included. Porte-Documents. Microfibre. Bloc 20 Feuilles. Étui Inclus. Mappe. Mikrofaser. 20 Seiten Notizblock. Etui Inklusive. Cartella. Microfibra. Microfibra. Blocco 20 Fogli. Custodia Inclusa. Pasta. Microfibra. Bloco 20 Folhas. Estojo Incluído. 20,5 x 26 x 2,5 cm Print Code: F(1)

20

03

03

19

03

Lander 3954

Carpeta. Microfibra. Bloc 20 Hojas. Estuche Incluido. Folder. Microfiber. 20 Sheets Notepad. Case Included. Porte-Documents. Microfibre. Bloc 20 Feuilles. Étui Inclus. Mappe. Mikrofaser. 20 Seiten Notizblock. Etui Inklusive. Cartella. Microfibra. Blocco 20 Fogli. Custodia Inclusa. Pasta. Microfibra. Bloco 20 Folhas. Estojo Incluído. 32 x 26 x 2 cm Print Code: F(1), N(8), O

20

02

02

Mokai 3205

03 Carpeta. Microfibra/ Poliéster. Bloc 20 Hojas. Bolígrafo No Incluido. Folder. Microfiber/ Polyester. 20 Sheets Notepad. Pen Not Included. Porte-Documents. Microfibre/ Polyester. Bloc 20 Feuilles. Stylo Non Inclus. Mappe. Mikrofaser/ Polyester. 20 Seiten Notizblock. Kugelschreiber Nicht im Lieferumfang. Cartella. Microfibra/ Poliestere. Blocco 20 Fogli. Penna Non Inclusa. Pasta. Microfibra/ Poliéster. Bloco 20 Folhas. Esferográfica Não Incluída. 25,3 x 31,5 x 1,3 cm Print Code: F(1), N(8)

25

19


112 OFFICE AND BUSINESS

Saxo 3525

Portadocumentos. Poliéster 1680D. Document Bag. Polyester 1680D. Porte-Documents. Polyester 1680D. Dokumententasche. Polyester 1680D. Portadocumenti. Poliestere 1680D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 1680D. 36 x 28 x 4 cm Print Code: F(1)

15

Milano 3335

Carpeta. Microfibra/ Polipiel. Bloc 20 Hojas. Folder. Microfiber/ PU. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents. Microfibre/ Similicuir. Bloc 20 Feuilles. Mappe. Mikrofaser/ PU. 20 Seiten Notizblock. Cartella. Microfibra/ PU. Blocco 20 Fogli. Pasta. Microfibra/ PU. Bloco 20 Folhas. 27 x 33 x 2,5 cm Print Code: F(1), L

Inspire 9909

Carpeta. Polipiel. Bloc 20 Hojas. Bolígrafo No Incluido. Folder. PU. 20 Sheets Notepad. Pen Not Included. Porte-Documents. Similicuir. Bloc 20 Feuilles. Stylo Non Inclus. Mappe. PU. 20 Seiten Notizblock. Kugelschreiber Nicht im Lieferumfang. Cartella. PU. Blocco 20 Fogli. Penna Non Inclusa.. Pasta. PU. Bloco 20 Folhas. Esferográfica Não Incluída. 25,5 x 31,5 x 1,6 cm Print Code: F(1), L, T

20

20


OFFICE AND BUSINESS 113

Mukaul 7128

Carpeta. Microfibra/ Polipiel. Bloc 20 Hojas. Folder. Microfiber/ PU. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents. Microfibre/ Similicuir. Bloc 20 Feuilles. Mappe. Mikrofaser/ PU. 20 Seiten Notizblock. Cartella. Microfibra/ PU. Blocco 20 Fogli. Pasta. Microfibra/ PU. Bloco 20 Folhas. 25 x 31 x 1,5 cm Print Code: N(8), L

Tailplus 7127

20

Carpeta. Microfibra/ Polipiel. Bloc 20 Hojas. Folder. Microfiber/ PU. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents. Microfibre/ Similicuir. Bloc 20 Feuilles. Mappe. Mikrofaser/ PU. 20 Seiten Notizblock. Cartella. Microfibra/ PU. Blocco 20 Fogli. Pasta. Microfibra/ PU. Bloco 20 Folhas. 18,5 x 23,5 x 1,5 cm Print Code: N(8), L

40

Mumbai 7126

Portadocumentos Viaje. Microfibra/ Polipiel. Travel Document Holder. Microfiber/ PU. Porte-Documents Voyage. Microfibre/ Similicuir. Reise Dokumententasche. Mikrofaser/ PU. Portadocumenti Viaggio. Microfibra/ PU. Porta-Documentos Viagem. Microfibra/ PU. 12,5 x 23,5 cm Print Code: N(8), L

40


114 OFFICE AND BUSINESS

02

Columbya 3519

04

19

Carpeta. Bloc 30 Hojas. Folder. 30 Sheets Notepad. Porte-Documents. Bloc 30 Feuilles. Mappe. 30 Seiten Notizblock. Cartella. Blocco 30 Fogli. Pasta. Bloco 30 Folhas. 24 x 31 x 1 cm Print Code: F(1)

50 / 10

03

02

Mato 8950

06

Carpeta. Poliéster 600D. Bloc 20 Hojas. Bolígrafo No Incluido. Folder. Polyester 600D. 20 Sheets Notepad. Pen Not Included. Porte-Documents. Polyester 600D. Bloc 20 Feuilles. Stylo Non Inclus. Mappe. Polyester 600D. 20 Seiten Notizblock. Kugelschreiber Nicht im Lieferumfang. Cartella. Poliestere 600D. Blocco 20 Fogli. Penna Non Inclusa. Pasta. Poliéster 600D. Bloco 20 Folhas. Esferográfica Não Incluída. 24 x 33,5 x 1,3 cm Print Code: F(1), N(8)

30

13

Kyla 4157

Carpeta. Non-Woven/ Polipiel. Bloc 30 Hojas. Folder. Non-Woven/ PU. 30 Sheets Notepad. Porte-Documents. T.N.T./ Similicuir. Bloc 30 Feuilles. Mappe. Vliesstoff/ PU. 30 Seiten Notizblock. Cartella. T.N.T./ PU. Blocco 30 Fogli. Pasta. Non-Woven/ PU. Bloco 30 Folhas. 15 x 21,5 x 1,5 cm Print Code: E(1)

19

50 02 03


OFFICE AND BUSINESS 115

03

Alpin 3157

02

Carpeta. PVC. Folder. PVC. Porte-Documents. PVC. Mappe. PVC. Cartella. PVC. Pasta. PVC. 23,8 x 31,5 x 1,7 cm Print Code: F(1)

100 / 25

19 19

01

Clasor 3774

19

03

Carpeta. PVC. Folder. PVC. Porte-Documents. PVC. Mappe. PVC. Cartella. PVC. Pasta. PVC. 23 x 31,5 x 0,5 cm Print Code: F(1)

19

50 02

02

Conquer 3646

Carpeta. Poliéster 600D. Bloc 20 Hojas. Folder. Polyester 600D. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents. Polyester 600D. Bloc 20 Feuilles. Mappe. Polyester 600D. 20 Seiten Notizblock. Cartella. Poliestere 600D. Blocco 20 Fogli. Pasta. Poliéster 600D. Bloco 20 Folhas. 25,4 x 33,5 x 1,5 cm Print Code: F(1), N(8)

20

03


116 OFFICE AND BUSINESS

02

Comet 4352

3639

04

Carpeta. Cartón Reciclado. Bloc 25 Hojas. Folder. Recycled Cardboard. 25 Sheets Notepad. Porte-Documents. Carton Recyclé. Bloc 25 Feuilles. Mappe. Recykelt Pappe. 25 Seiten Notizblock. Cartella. Cartone Riciclato. Blocco 25 Fogli. Pasta. Cartão Reciclado. Bloco 25 Folhas. 25 x 34 x 1,5 cm Print Code: F(1)

03

Vimaz

19

50 / 25

Carpeta. Cartón Reciclado. Bloc 20 Hojas. Folder. Recycled Cardboard. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents. Carton Recyclé. Bloc 20 Feuilles. Mappe. Recykelt Pappe. 20 Seiten Notizblock. Cartella. Cartone Riciclato. Blocco 20 Fogli. Pasta. Cartão Reciclado. Bloco 20 Folhas. 24,5 x 32 x 1 cm Print Code: F(1)

50 / 25

Kelem 3640

Carpeta. Cartón Reciclado. Bloc 20 Hojas. 25 Notas Adhesivas 7,4 x 7,4 cm. 125 Mini Notas Adhesivas 7,5 x 1,5 cm. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Folder. Recycled Cardboard. 20 Sheets Notepad. 25 Sticky Notes 7,4 x 7,4 cm. 125 Mini Sticky Notes 7,5 x 1,5 cm. Recycled Cardboard Pen Included. Porte-Documents. Carton Recyclé. Bloc 20 Feuilles. 25 Notes Adhésives 7,4 x 7,4 cm. 125 Mini Notes Adhésives 7,5 x 1,5 cm. Stylo Carton Recyclé Inclus. Mappe. Recykelt Pappe. 20 Seiten Notizblock. 25 Haftnotizen 7,4 x 7,4 cm. 125 Mini Haftnotizen 7,5 x 1,5 cm. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Cartella. Cartone Riciclato. Blocco 20 Fogli. 25 Biglietti Adesivi 7,4 x 7,4 cm. 125 Mini Biglietti Adesivi 7,5 x 1,5 cm. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Pasta. Cartão Reciclado. Bloco 20 Folhas. 25 Notas Adesivas 7,4 x 7,4 cm. 125 Mini Notas Adesivas 7,5 x 1,5 cm. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída. 28,5 x 34,5 x 2,3 cm Print Code: F(1)

50 / 25


OFFICE AND BUSINESS 117 02

Alice 3871

03 Portadocumentos. Document Bag. Porte-Documents. Dokumententasche. Portadocumenti. Pasta Porta-Documentos. 33 x 24 cm Print Code: E(1)

01

200 / 50

19

19 01

Lemek 3873

Organizador. 12 Separadores. Organizer. 12 Dividers. Organiseur. 12 Intercalaires. Ordner. 12 F채cher. Organizer. 12 Divisori. Organizador. 12 Separadores. 26 x 14 x 2 cm Print Code: F(1)

03

Febe 3872

Portadocumentos. Document Bag. Porte-Documents. Dokumententasche. Portadocumenti. Pasta Porta-Documentos. 24 x 33 x 6 cm Print Code: F(1)

100 / 50 03

19

05

100 / 25


118 OFFICE AND BUSINESS

02

04

19

Kein 4090

03

Portadocumentos. Non-Woven. Document Bag. Non-Woven. Porte-Documents. T.N.T.. Dokumententasche. Vliesstoff. Portadocumenti. T.N.T.. Pasta Porta-Documentos. Non-Woven. 36 x 26 cm Print Code: F(1)

400 / 20 08

02

Galba 3862

03 Portadocumentos. PoliĂŠster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. PoliĂŠster 600D. 34,5 x 24 cm Print Code: F(1)

06

05

19

Dago 4130

02 Portadocumentos. Fieltro. Document Bag. Felt. Porte-Documents. Feutrine. Dokumententasche. Filz. Portadocumenti. Feltro. Pasta Porta-Documentos. Feltro. 35 x 25 x 0,5 cm Print Code: F(1), N(8)

80 / 20

03

200


OFFICE AND BUSINESS 119

03

02

Tico 3104

06

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 36 x 25,5 cm Print Code: E(1), N(8)

13

100

02

Join 9751

06

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 38 x 32 cm Print Code: F(1), N(8)

100

03

Fora 4085

Portadocumentos. Polipiel. Document Bag. PU. Porte-Documents. Similicuir. Dokumententasche. PU. Portadocumenti. PU. Pasta Porta-Documentos. PU. 35,7 x 25 cm Print Code: F(1)

100


120 OFFICE AND BUSINESS

19

08

Cyrus 3921

02

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 36 x 27 x 6 cm Print Code: F(1), N(8)

100

03

02

Pedrox

4370

03

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 36,5 x 28 cm Print Code: F(1)

100 / 50

19

02

03

Campus 3102

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 37 x 31 x 5,5 cm Print Code: F(1), N(8)

100

19


OFFICE AND BUSINESS 121

06

02

Pont 3312

13

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 38,5 x 30 x 8 cm Print Code: F(1), N(8)

50

03

02

13

Konfer 3208

03

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 38 x 29,5 x 9 cm Print Code: F(1), N(8)

50

06

02

Sorento 3326

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 34 x 26 x 6,5 cm Print Code: F(1), N(8)

50

13


122 OFFICE AND BUSINESS

13

Java

03

06

02

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D.

8948

36,5 x 29,5 x 6,5 cm Print Code: F(1), N(8)

50

07

19

03

Verse

3103

02

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 39 x 32 x 9 cm Print Code: F(1), N(8)

25

13

08

02

03

Charles

13

8949

Portadocumentos. Poliéster 600D. Doble Bolsillo. Ampliable. Document Bag. Polyester 600D. Double Pocket. Extendable. Porte-Documents. Polyester 600D. Double Poche. Extensible. Dokumententasche. Polyester 600D. Doppelte Tasche. Ausbaufähig. Portadocumenti. Poliestere 600D. Doppia Tasca. Estendibile. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. Bolso Duplo. Ampliável. 39 x 32 x 8 cm Print Code: F(1), N(8)

06

25


OFFICE AND BUSINESS 123

Amazon 3477

Portadocumentos. PoliĂŠster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. PoliĂŠster 600D. 37 x 29 x 9 cm Print Code: F(1), N(8)

13

50

19

02

03

04


124 OFFICE AND BUSINESS

02

03

Milán 8652

13

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 24 x 32 x 4 cm Print Code: F(1), N(8)

06 07

50

13

06

Verman 3631

02

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 30 x 39 x 3 cm Print Code: F(1), N(8)

06

02

Bermus 3766

13

Portadocumentos. Poliéster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. Poliéster 600D. 37 x 33 x 10 cm Print Code: F(1), N(8)

50

03

03

40


OFFICE AND BUSINESS 125

13

19

Bernice 3768

Portadocumentos. Non-Woven. Document Bag. Non-Woven. Porte-Documents. T.N.T.. Dokumententasche. Vliesstoff. Portadocumenti. T.N.T.. Pasta Porta-Documentos. Non-Woven. 36,2 x 30 x 9 cm Print Code: F(1), N(8)

03

100

06

03

Escorpio 9294

Portadocumentos. PoliĂŠster 600D. Document Bag. Polyester 600D. Porte-Documents. Polyester 600D. Dokumententasche. Polyester 600D. Portadocumenti. Poliestere 600D. Pasta Porta-Documentos. PoliĂŠster 600D. 32 x 28 x 10,5 cm Print Code: F(1), N(8)

13

40


126 OFFICE AND BUSINESS

Meyco 4031

Portadocumentos. Microfibra. Document Bag. Microfiber. Porte-Documents. Microfibre. Dokumententasche. Mikrofaser. Portadocumenti. Microfibra. Pasta Porta-Documentos. Microfibra. 36 x 30 x 8 cm Print Code: F(1), N(8)

02

03

Bowi 4121

Portadocumentos. Microfibra. Document Bag. Microfiber. Porte-Documents. Microfibre. Dokumententasche. Mikrofaser. Portadocumenti. Microfibra. Pasta Porta-Documentos. Microfibra. 36 x 30 x 8 cm Print Code: F(1), N(8)

40

18

13

40


OFFICE AND BUSINESS 127

03

05

19

Xenac 4371

Portadocumentos. Soft Shell. Document Bag. Soft Shell. Porte-Documents. Soft Shell. Dokumententasche. Soft Shell. Portadocumenti. Soft Shell. Pasta Porta-Documentos. Soft Shell. 38 x 27 cm Print Code: F(1), N(8)

40

02

Kani 4119

Portadocumentos. Microfibra/ Aluminio. Document Bag. Microfiber/ Aluminium. Porte-Documents. Microfibre/ Aluminium. Dokumententasche. Mikrofaser/ Aluminium. Portadocumenti. Microfibra/ Alluminio. Pasta Porta-Documentos. Microfibra/ AlumĂ­nio. 38 x 39 cm Print Code: N(8)

50 18

02 02


128 OFFICE AND BUSINESS

02

Rollie 3197

19

Calculadora. Silicona. Pilas Botón Incluidas. Calculator. Silicone. Button Batteries Included. Calculatrice. Silicone. Piles Bouton Incluses. Taschenrechner. Silikon. Knopfzellen Inklusive. Calcolatrice. Silicone. Pile Bottone Incluse. Calculadora. Silicone. Pilhas Botão Incluídas. 8 x 0,7 x 13 cm Print Code: E(4)

200 / 50

03

19

Myd 9574

07

03

Calculadora. Pilas Botón Incluidas. Calculator. Button Batteries Included. Calculatrice. Piles Bouton Incluses. Taschenrechner. Knopfzellen Inklusive. Calcolatrice. Pile Bottone Incluse. Calculadora. Pilhas Botão Incluídas. 10,5 x 3,5 x 16,5 cm Print Code: E(4)

50 / 25

Roll Up 3088

Calculadora. PVC. Magnética. Pilas Botón Incluidas. Calculator. PVC. Magnetic. Button Batteries Included. Calculatrice. PVC. Magnétique. Piles Bouton Incluses. Taschenrechner. PVC. Magnetisch. Knopfzellen Inklusive. Calcolatrice. PVC. Magnetico. Pile Bottone Incluse. Calculadora. PVC. Magnética. Pilhas Botão Incluídas. 14,5 x 0,8 x 19,5 cm Print Code: E(4)

60 / 30

03

02

19


OFFICE AND BUSINESS 129

Nebet

4299

02

Calculadora. Pila Botón Incluida. Calculator. Button Battery Included. Calculatrice. Pile Bouton Incluse. Taschenrechner. Knopfzelle Inklusive. Calcolatrice. Pila Bottone Inclusa. Calculadora. Pilha Botão Incluída. 8 x 2,6 x 12,4 cm Print Code: E(1)

100 / 50

19

05

03

07

Result 9851

03 Calculadora. Pilas Botón Incluidas. Calculator. Button Batteries Included. Calculatrice. Piles Bouton Incluses. Taschenrechner. Knopfzellen Inklusive. Calcolatrice. Pile Bottone Incluse. Calculadora. Pilhas Botão Incluídas. 6,7 x 0,6 x 11,5 cm Print Code: E(4)

200 / 20 19

Transolar 3085

Calculadora. Solar. Calculator. Solar. Calculatrice. Solaire. Taschenrechner. Solar. Calcolatrice. Solare. Calculadora. Solar. 8 x 0,7 x 12 cm Print Code: E(4)

200 / 50

02

19 03


130 OFFICE AND BUSINESS

Dacy 3683

Calculadora. Pilas Botón Incluidas. Calculator. Button Batteries Included. Calculatrice. Piles Bouton Incluses. Taschenrechner. Knopfzellen Inklusive. Calcolatrice. Pile Bottone Incluse. Calculadora. Pilhas Botão Incluídas. 8,5 x 0,2 x 5,5 cm Print Code: E(4)

600 / 50

03

02

Faver 3231

19

Calculadora Portanotas. PVC. 100 Notas Adhesivas 6 x 4,5 cm. 400 Mini Notas Adhesivas 1,2 x 4,3 cm. Pilas Botón Incluidas. Sticky Notepad Holder Calculator. PVC. 100 Sticky Notes 6 x 4,5 cm. 400 Mini Sticky Notes 1,2 x 4,3 cm. Button Batteries Included. Calculatrice Porte Notes Adhésives. PVC. 100 Notes Adhésives 6 x 4,5 cm. 400 Mini Notes Adhésives 1,2 x 4,3 cm. Piles Bouton Incluses. Taschenrechner Haftnotizspender. PVC. 100 Haftnotizen 6 x 4,5 cm. 400 Mini Haftnotizen 1,2 x 4,3 cm. Knopfzellen Inklusive. Calcolatrice Portamemo. PVC. 100 Biglietti Adesivi 6 x 4,5 cm. 400 Mini Biglietti Adesivi 1,2 x 4,3 cm. Pile Bottone Incluse. Calculadora Porta-Notas Adesivas. PVC. 100 Notas Adesivas 6 x 4,5 cm. 400 Mini Notas Adesivas 1,2 x 4,3 cm. Pilhas Botão Incluídas. 13 x 1,6 x 10,4 cm Print Code: E(4)

Davos 3681

Calculadora. Pilas Botón Incluidas. Calculator. Button Batteries Included. Calculatrice. Piles Bouton Incluses. Taschenrechner. Knopfzellen Inklusive. Calcolatrice. Pile Bottone Incluse. Calculadora. Pilhas Botão Incluídas. 6 x 1,5 x 12 cm Print Code: E(4)

200 / 100

01

02

50 / 25


OFFICE AND BUSINESS 131

02

Trois 9535

Regla Calculadora. Pilas Botón Incluidas. Ruler Calculator. Button Batteries Included. Règle Calculatrice. Piles Bouton Incluses. Lineal Taschenrechner. Knopfzellen Inklusive. Righello Calcolatrice. Pile Bottone Incluse. Régua Calculadora. Pilhas Botão Incluídas. 21,2 x 0,6 x 5,5 cm Print Code: E(4)

200 / 50

09

03

04

Mensor 3749

02

Regla Calculadora. Solar. Lupa Incluida. Ruler Calculator. Solar. Magnifer Included. Règle Calculatrice. Solaire. Loupe Incluse. Lineal Taschenrechner. Solar. Lupe Inklusive. Righello Calcolatrice. Solare. Lente Ingrandimento Inclusa. Régua Calculadora. Solar. Lupa Incluída. 13,3 x 0,4 x 4,5 cm Print Code: E(4)

19

Clip 9534

Calculadora. Pilas Botón Incluidas. Calculator. Button Batteries Included. Calculatrice. Piles Bouton Incluses. Taschenrechner. Knopfzellen Inklusive. Calcolatrice. Pile Bottone Incluse. Calculadora. Pilhas Botão Incluídas. 4 x 1,5 x 7,5 cm Print Code: E(4)

200 / 50

01

400 / 100


132 OFFICE AND BUSINESS 19

02

07 11 09

04

01

05

03

Kazak 4224

Tarjetero. PVC. 1 Compartimento. Card Holder. PVC. 1 Compartment. Porte-Cartes. PVC. 1 Compartiment. Visitenkartenetui. PVC. 1 Fach. Porta Carte. PVC. 1 Scomparto. Porta-Cartões. PVC. 1 Compartimento. 9,5 x 6,6 x 0,1 cm Print Code: B(1)

5000 / 100

03 03

04

05

07

02

09

11

19

01

Letrix 4225

Tarjetero. PVC. 2 Compartimentos. Card Holder. PVC. 2 Compartments. Porte-Cartes. PVC. 2 Compartiments. Visitenkartenetui. PVC. 2 Fächer. Porta Carte. PVC. 2 Scomparti. Porta-Cartões. PVC. 2 Compartimentos. 6,7 x 9,5 x 0,2 cm Print Code: B(1)

2000 / 100

04

05

07

09

11

19

Mitux 4226

01

02

Tarjetero. PVC. 6 Compartimentos. Card Holder. PVC. 6 Compartments. Porte-Cartes. PVC. 6 Compartiments. Visitenkartenetui. PVC. 6 Fächer. Porta Carte. PVC. 6 Scomparti. Porta-Cartões. PVC. 6 Compartimentos. 7,5 x 10,3 x 0,4 cm Print Code: B(1)

1000 / 50


OFFICE AND BUSINESS 133

05

01

Benso 4160

Tarjetero. PVC. 8 Compartimentos. Card Holder. PVC. 8 Compartments. Porte-Cartes. PVC. 8 Compartiments. Visitenkartenetui. PVC. 8 Fächer. Porta Carte. PVC. 8 Scomparti. Porta-Cartões. PVC. 8 Compartimentos. 9,7 x 6,7 x 0,5 cm Print Code: E(1)

03

19

400 / 50 03

19

Twelve 3143

Tarjetero. Polipiel. 12 Compartimentos. Card Holder. PU. 12 Compartments. Porte-Cartes. Similicuir. 12 Compartiments. Visitenkartenetui. PU. 12 Fächer. Porta Carte. PU. 12 Scomparti. Porta-Cartões. PU. 12 Compartimentos. 7,6 x 10,7 x 0,8 cm Print Code: D(4), L

400 / 50

02

03

05

Daxu 4368

19

Tarjetero Cartera. Polipiel. Card Holder Wallet. PU. Porte-Cartes Portefeuille. Similicuir. Visitenkartenetui Brieftasche. PU. Porta Carte Portafoglio. PU. Carteira Porta-Cartões. PU. 10,8 x 7,7 x 0,5 cm Print Code: E(1), L

500 / 50


134 OFFICE AND BUSINESS

Formax 3763

18

02

03

Tarjetero. 6 Compartimentos. Card Holder. 6 Compartments. Porte-Cartes. 6 Compartiments. Visitenkartenetui. 6 Fächer. Porta Carte. 6 Scomparti. Porta-Cartões. 6 Compartimentos. 7,5 x 10 x 0,8 cm Print Code: D(4), L

400 / 50

09

09

19

Bonus 3410

Tarjetero. Aluminio. Card Holder. Aluminium. Porte-Cartes. Aluminium. Visitenkartenetui. Aluminium. Porta Carte. Alluminio. Porta-Cartões. Alumínio. 9,2 x 6 x 0,7 cm Print Code: E(4), L

03

400 / 50

19

01 03

Alim 3541

Tarjetero. Polipiel/ Metal. Card Holder. PU/ Metal. Porte-Cartes. Similicuir/ Métal. Visitenkartenetui. PU/ Metall. Porta Carte. PU/ Metallo. Porta-Cartões. PU/ Metal. 9,3 x 6,1 x 1,4 cm Print Code: E(4), L

100 / 20


OFFICE AND BUSINESS 135

Trico 3201

Marcador. Highlighter. Surligneur. Textmarker. Evidenziatore. Marcador. 9 x 1,3 x 1,2 cm Print Code: D(4), W

Nadol 4340

Marcador. Highlighter. Surligneur. Textmarker. Evidenziatore. Marcador. 4,4 x 7,5 x 1,6 cm Print Code: D(4)

500 / 50

Lipo 8915

Marcador. Bicolor. Highlighter. Bicolour. Surligneur. Deux Couleurs. Textmarker. Eweifarbig. Evidenziatore. Bicolore. Marcador. Bicolor. 2,8 x 9,3 x 1,1 cm Print Code: D(4)

500 / 50

500 / 50


136 OFFICE AND BUSINESS

03

02

Teca 3169

19

Lapicero. Metálico. Pilas Botón Incluidas. Pencil Holder. Metallic. Button Batteries Included. Porte-Crayons. Métallique. Piles Bouton Incluses. Stifthalter. Metallic. Knopfzellen Inklusive. Portapenne. Metallo. Pile Bottone Incluse. Porta-Lápis. Metálico. Pilhas Botão Incluídas. 8 x 10,7 x 6 cm Print Code: F(4)

100 / 50

09

19

02

Dasoe 4048

05

03

Estuche Portalápices. Poliéster 210D. Case. Polyester 210D. Etui Crayons. Polyester 210D. Federmäppchen. Polyester 210D. Astuccio Porta-Matite. Poliestere 210D. Estojo Porta-Lápis. Poliéster 210D. 7 x 20 x 7 cm Print Code: E(1), N(8), O

400 / 10

02

03

Felty 4129

Estuche. Fieltro. Case. Felt. Trousse. Feutrine. Federmappe. Filz. Astuccio. Feltro. Estojo. Feltro. 9 x 20 x 0,5 cm Print Code: E(1), N(8)

05 400 / 100

19


OFFICE AND BUSINESS 137

01

02

Fion 4006

03

09

19

Puntero. Stylus Touch Pen. Stylet. Touchpad Stift. Puntatore Touch. Ponteiro. ø 1 cm 12 cm Print Code: A(4)

1000 / 50 04

03

19

Tap 3690

09 Puntero. Aluminio. Stylus Touch Pen. Aluminium. Stylet. Aluminium. Touchpad Stift. Aluminium. Puntatore Touch. Alluminio. Ponteiro. Alumínio. ø 0,8 cm 11,2 cm Print Code: B(4), L

1000 / 100


138 OFFICE AND BUSINESS

Auki 3810

Abrecartas Regla. Letter Opener Ruler. Coupe Papier Règle. Brieföffner Lineal. Tagliacarte Righello. Abre-Cartas Régua. 16,8 x 3,5 x 0,5 cm Print Code: D(4)

1000 / 100

03

01

Rectangular 8220

Abrecartas. Metálico. Letter Opener. Metallic. Coupe Papier. Métallique. Brieföffner. Metallic. Tagliacarte. Metallo. Abre-Cartas. Metálico. 1,6 x 14,7 x 0,5 cm Print Code: L

19

Dagan 3812

200 / 50

01 Abrecartas Lupa. Letter Opener Magnifier. Coupe Papier Loupe. Brieföffner Lupe. Tagliacarte Lente Ingrandimento. Abre-Cartas Lupa. 9,5 x 6,3 x 0,2 cm Print Code: D(4)

03

500 / 100

19

05


OFFICE AND BUSINESS 139 19

03

Hebe 3811

Regla. Ruler. Règle. Lineal. Righello. Régua. 16 x 4,2 x 0,2 cm Print Code: D(4)

1000 / 100

05

01

03

01

Okam 3728

Regla Lupa. Ruler Magnifier. Règle Loupe. Lineal Lupe. Righello Lente Ingrandimento. Régua Lupa. 13,9 x 3,2 x 0,2 cm Print Code: D(4)

19

Eding 8738

Regla. Transparente. Ruler. Transparent. Règle. Transparent. Lineal. Durchsichtig Righello. Trasparente. Régua. Transparente. 32 x 3,5 x 0,2 cm Print Code: D(4)

600 / 100

2500 / 500


140 OFFICE AND BUSINESS

19

01

03

Pingus 3453 01

19

Portafotos. Marco Imantado. Fotos: 3,5 x 3,5 cm. Photo Frame. Magnetic Frame. Photos Size: 3,5 x 3,5 cm. Porte Photos. Cadre Magnétique. Photos: 3,5 x 3,5 cm. Bilderrahmen. Magnetischer Rahmen. 3,5 x 3,5 cm Photos. Portafoto. Cornice Magnetico. Foto: 3,5 x 3,5 cm. Porta-Retratos. Moldura Magnética. Fotos: 3,5 x 3,5 cm.

04

Dysis 3776

5,2 x 13,5 x 4,8 cm Print Code: F(4)

Clip Notas. Clip Memo Holder. Clip Porte Notes. Clip Memo. Clip Notes. Clip Porta-Notas. 4,5 x 11 x 1,7 cm Print Code: D(4)

100 / 20

02

400 / 100

03

02

Easy 9872

03

19

Portaclips. Magnético. 20-30 Clips Incluidos. Clips Holder. Magnetic. 20-30 Clips Included. Porte-Trombones. Magnétique. 20-30 Clips Inclus. Büroklammernhalter. Magnetisch. 20-30 Büroklammern Inklusive. Portaclips. Magnetico. 20-30 Clips Incluse. Porta-Clips. Magnético. 20-30 Clips Incluídos. ø 5,5 cm 6,2 cm Print Code: D(4)

180 / 20


OFFICE AND BUSINESS 141

02

05

04

01

Tura 3577

19

Marcapáginas Clip. Madera. Clip Bookmark. Wooden. Marque Pages Trombone. Bois. Lesezeichen Clip. Holz. Segnapagine Clip. Legno. Marcador de Livro Clip. Madeira. 5 x 7 x 0,4 cm Print Code: C(4)

2000 / 200 03

Doc 9547

02

07

03 Clip. Clip. Clip. Clip. Clip. Clip.

3,6 x 5,5 x 1 cm Print Code: D(4)

19

01

02

Sumit 3932

19

05

Marcapáginas. Magnético. Bookmark. Magnetic. Marque Pages. Magnétique. Lesezeichen. Magnetisch. Segnapagine. Magnetico. Marcador de Livro. Magnético. 2 x 6 x 0,2 cm Print Code: C(4)

2000 / 500

03

1200 / 600


142 OFFICE AND BUSINESS

Mars

Cutter. Cutter. Cutter. Cutter. Cutter. X-ato.

9510

2 x 13,5 x 0,8 cm Print Code: D(4) 02

19

03

05

03

Ronda 3415

Set Oficina. 3 Accesorios. Office Set. 3 Accessories. Set Bureau. 3 Accessoires. B眉roset. 3 Teile. Set Ufficio. 3 Accessori. Set Escrit贸rio. 3 Acess贸rios. 8,5 x 2,5 x 6,3 cm Print Code: E(4)

19

300 / 50

03 02

Zimba 3813

19 Cutter. 20 Notas Adhesivas 5 x 1,5 cm. Cutter. 20 Sticky Notes 5 x 1,5 cm. Cutter. 20 Notes Adh茅sives 5 x 1,5 cm. Cutter. 20 Haftnotizen 5 x 1,5 cm. Cutter. 20 Biglietti Adesivi 5 x 1,5 cm. X-ato. 20 Notas Adesivas 5 x 1,5 cm. 2,3 x 14,5 x 0,8 cm Print Code: D(4)

500 / 100

1000 / 50


OFFICE AND BUSINESS 143

03

Naibel 4014

01

Set Limpieza. Cleaning Set. Set Nettoyage. Reinigungsset. Set Pulizia. Set Limpeza. 8,9 x 2,9 x 8,4 cm Print Code: D(4)

200 / 100

19

Valid for home, office and car

02

Skot 9873

03

03

Riff 3417

19 Portacelo. Cinta Adhesiva Incluida. Tape Dispenser. Tape Included. Dévidoir Scotch. Scotch Inclus. Klebebandabroller. Klebeband Inklusive. Porta Scotch. Scotch Incluso. Porta Fita-Cola. Fita Adesiva Incluída. 11,5 x 7,4 x 7 cm Print Code: F(2)

40

01 Portacelo. Cinta Adhesiva Incluida. Tape Dispenser. Tape Included. Dévidoir Scotch. Scotch Inclus. Klebebandabroller. Klebeband Inklusive. Porta Scotch. Scotch Incluso. Porta Fita-Cola. Fita Adesiva Incluída. 14 x 8 x 6 cm Print Code: F(2)

30

19


WRITING ESCRITURA ECRITURE SCHREIBGERÄTE SCRITTURA ESCRITA

The KING of PENS


WRITING 145

Naitel 4307

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. ø 1 cm 14,5 cm Print Code: A(4)

02

Nobex 4346

03

04

09

11

1000 / 50

19

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. ø 1 cm 13,2 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

02

03

09

19


146 WRITING

Fatrus 5015

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. ø 1,3 cm 14 cm Print Code: A(4)

19

01

02

07

Vamux 4297

04

1000 / 50

03

Bolígrafo Puntero. Carga Jumbo. Stylus Touch Ball Pen. Jumbo Refill. Stylet Bille. Recharge Jumbo. Kugelschreiber Pointer. Jumbo Ersatzmine. Penna Puntatore Touch. Refill Jumbo. Esferográfica Ponteiro. Carga Jumbo. ø 1,5 cm 14 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

11 19

Barrox 4365

04

03

02

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. ø 1,3 cm 15,3 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

01

02

03

19


WRITING 147

Sagur 4037

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. ø 1 cm 13,5 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

09

03

02

19

04

02

Yori 5007

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. ø 1 cm 14 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

04

03

09

19

19

Sury 4101

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. ø 1,5 cm 14 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

02

03

09


148 WRITING

02

03

Miclas 4326

04

09

1919

02

19

Sarko

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. ø 0,9 cm 11,5 cm Print Code: A(4)

09

4044

1000 / 50

03

Bolígrafo Puntero. Carga Jumbo. Stylus Touch Ball Pen. Jumbo Refill. Stylet Bille. Recharge Jumbo. Kugelschreiber Pointer. Jumbo Ersatzmine. Penna Puntatore Touch. Refill Jumbo. Esferográfica Ponteiro. Carga Jumbo. ø 1,2 cm 14 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

Keppler 4238

Bolígrafo Puntero. Cartón Reciclado. Stylus Touch Ball Pen. Recycled Cardboard. Stylet Bille. Carton Recyclé. Kugelschreiber Pointer. Recycelt Pappe. Penna Puntatore Touch. Cartone Riciclato. Esferográfica Ponteiro. Cartão Reciclado. ø 0,8 cm 12,5 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

02

03

04

19

07


WRITING 149

Levac 4106

ø 0,9 cm 13,5 cm Print Code: B(4)

Kody 4175

Leyton

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro.

3919

1000 / 50

ø 1,1 cm 13,5 cm Print Code: B(4)

ø 1,4 cm 14 cm Print Code: B(4)

Suki

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro.

4102

1000 / 50

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. 1000 / 50

Bolígrafo Puntero. Escritura 4 Colores. Stylus Touch Ball Pen. 4 Colours Ink. Stylet Bille. Écriture 4 Couleurs. Kugelschreiber Pointer. 4 Farben Tinte. Penna Puntatore Touch. Inchiostro 4 Colori. Esferográfica Ponteiro. Escrita 4 Cores. ø 1,2 cm 14 cm Print Code: B(4)

1000 / 50


150 WRITING

Tecxo 4125

Bolígrafo Puntero. Aluminio. Carga Jumbo. Stylus Touch Ball Pen. Aluminium. Jumbo Refill. Stylet Bille. Aluminium. Recharge Jumbo. Kugelschreiber Pointer. Aluminium. Jumbo Ersatzmine. Penna Puntatore Touch. Alluminio. Refill Jumbo. Esferográfica Ponteiro. Alumínio. Carga Jumbo. ø 1 cm 14 cm Print Code: B(4), L

500 / 50

Nisha 4084

Bolígrafo Puntero. Aluminio. Stylus Touch Ball Pen. Aluminium. Stylet Bille. Aluminium. Kugelschreiber Pointer. Aluminium. Penna Puntatore Touch. Alluminio. Esferográfica Ponteiro. Alumínio. ø 0,9 cm 14 cm Print Code: B(4)

1000 / 50

01

Silum 3980

Bolígrafo Puntero. Aluminio. Stylus Touch Ball Pen. Aluminium. Stylet Bille. Aluminium. Kugelschreiber Pointer. Aluminium. Penna Puntatore Touch. Alluminio. Esferográfica Ponteiro. Alumínio. ø 0,9 cm 11,2 cm Print Code: B(4), L

03 01

02

19

1000 / 50

02


WRITING 151

Lisden 5016

03

Bolígrafo Puntero. Aluminio. Stylus Touch Ball Pen. Aluminium. Stylet Bille. Aluminium. Kugelschreiber Pointer. Aluminium. Penna Puntatore Touch. Alluminio. Esferográfica Ponteiro. Alumínio. ø 0,9 cm 12,5 cm Print Code: B(4), L

01

11

02

19

05

04

Minox 3960

Bolígrafo Puntero. Aluminio. Stylus Touch Ball Pen. Aluminium. Stylet Bille. Aluminium. Kugelschreiber Pointer. Aluminium. Penna Puntatore Touch. Alluminio. Esferográfica Ponteiro. Alumínio. ø 0,9 cm 12,5 cm Print Code: B(4), L

05

02

04

07

11

1000 / 50

19

01

03

1000 / 50


152 WRITING

Salend 4406

Bolígrafo Puntero. Aluminio. Stylus Touch Ball Pen. Aluminium. Stylet Bille. Aluminium. Kugelschreiber Pointer. Aluminium. Penna Puntatore Touch. Alluminio. Esferográfica Ponteiro. Alumínio. ø 1 cm 14,3 cm Print Code: D(1)

Lantey 4407

Bolígrafo Puntero. Metálico. Stylus Touch Ball Pen. Metallic. Stylet Bille. Métallique. Kugelschreiber Pointer. Metallic. Penna Puntatore Touch. Metallo. Esferográfica Ponteiro. Metálico. ø 1,1 cm 14 cm Print Code: D(1), L

200

200


WRITING 153

Yago 7160

Bolígrafo Puntero. Metálico. Stylus Touch Ball Pen. Metallic. Stylet Bille. Métallique. Kugelschreiber Pointer. Metallic. Penna Puntatore Touch. Metallo. Esferográfica Ponteiro. Metálico. ø 1 cm 14 cm Print Code: D(1), L

Gamex 7068

200 / 100

Bolígrafo Puntero. Metálico. Carga Jumbo. Stylus Touch Ball Pen. Metallic. Jumbo Refill. Stylet Bille. Métallique. Recharge Jumbo. Kugelschreiber Pointer. Metallic. Jumbo Ersatzmine. Penna Puntatore Touch. Metallo. Refill Jumbo. Esferográfica Ponteiro. Metálico. Carga Jumbo. ø 1,3 cm 14 cm Print Code: D(1)

100 / 25


154 WRITING

Ladox 4296

Bolígrafo Puntero. 1 Led. Pila Botón Incluida. Stylus Touch Ball Pen. 1 Led. Button Battery Included. Stylet Bille. 1 Led. Pile Bouton Incluse. Kugelschreiber Pointer. 1 Led. Knopfzelle Inklusive. Penna Puntatore Touch. 1 Led. Pila Bottone Inclusa. Esferográfica Ponteiro. 1 Led. Pilha Botão Incluída. ø 1,3 cm 13,6 cm Print Code: A(4)

500 / 50

19 02

19

Latro 4012

Bolígrafo Puntero. Aluminio. 1 Led. 3 Pilas Botón Incluidas. Stylus Touch Ball Pen. Aluminium. 1 Led. 3 Button Batteries Included. Stylet Bille. Aluminium. 1 Led. 3 Piles Bouton Incluses. Kugelschreiber Pointer. Aluminium. 1 Led. 3 Knopfzellen Inklusive. Penna Puntatore Touch. Alluminio. 1 Led. 3 Pile Bottone Incluse. Esferográfica Ponteiro. Alumínio. 1 Led. 3 Pilhas Botão Incluídas.

02

03

ø 1,2 cm 13 cm Print Code: B(4)

500 / 50

03

04


WRITING 155

Traxer 4241

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. ø 1 cm 8,6 cm Print Code: D(4)

02

03

1000 / 50

04 19

Siria 4281

Bolígrafo Puntero. Limpiapantallas Incluido. Stylus Touch Ball Pen. Screen Cleaner Included. Stylet Bille. Nettoyeur d’Écran Inclus. Kugelschreiber Pointer. Displayreiniger Inklusive. Penna Puntatore Touch. Pulisci Schermo Incluso. Esferográfica Ponteiro. Limpador Ecrã Incluído. ø 3 cm 10,5 cm Print Code: C(4)

1000 / 50

Rikku 4174

Bolígrafo Laser. Pilas Botón Incluidas. Laser Pen. Button Batteries Included. Stylo Laser. Piles Bouton Incluses. Kugelschreiber Laser. Knopfzellen Inklusive. Penna Laser. Pile Bottone Incluse. Esferográfica Laser. Pilhas Botão Incluídas. ø 1,5 cm 14 cm Print Code: C(4)

09

500 / 50

02


156 WRITING BEST PRICE

Finball 3128

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14,5 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

02

01

19

04

05

Bicon 5004

41

03

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14,5 cm Print Code: A(4)

07

01

02

03

04

05

Alan 5005

19

31

91

51

1000 / 50

11

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 13,5 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

19

03

04

05

02


WRITING 157

BEST PRICE

Zonet

04

3523

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14,5 cm Print Code: A(4)

02

07

19

ø 1 cm 14,2 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

05

1000 / 50

03

Zufer 4345

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica.

01

02

03

04

05

07

11

19


158 WRITING

Morek

19

5010

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 13,8 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

01

02

02

Faktu 5011

11

04

05

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14 cm Print Code: A(4)

01

05

07

04

19

19

03

1000 / 50

03

Boder 5006

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1,1 cm 13,5 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

05

11

04

02

01

03


WRITING 159

Clexton

03

5014

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1,3 cm 14 cm Print Code: A(4)

01

02

04

Buke

09

4366

07

05

11

19

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,2 cm 13,5 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

02

19

Píxel 9777

03

07

05

03

04

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,5 cm 13 cm Print Code: A(4)

01

1000 / 50

1000 / 50

05

11

19


160 WRITING Tinta Alemana German Ink

Elky 4355

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 0,8 cm 14,6 cm Print Code: A(4)

2000 / 50

19

01

02

03

05

04

Tinta Alemana German Ink

Acrel 4356

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 0,8 cm 14,6 cm Print Code: A(4)

2000 / 50

03

05

02

01

Universal 2469

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 0,8 cm 14,5 cm Print Code: A(4)

19

03

02

21

04

01

05

19

1200 / 50


WRITING 161

Rubri

19

4463

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1,1 cm 13,7 cm Print Code: A(4)

02

03

Hytal 4448

04

05

09

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1 cm 13,7 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

02

1000 / 50

03

04

05

19

03

05

Vite 9046

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14,2 cm Print Code: A(4)

19

04

1000 / 50


162 WRITING

Kimon 4272

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1 cm 13 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

04

01

03

Klinch

05

3958

05

19

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1,1 cm 14,9 cm Print Code: A(4)

19

03

09

1000 / 50

04

Neix 4311

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 13,8 cm Print Code: B(4)

1000 / 50

01

02

03

19


WRITING 163

Bendon 4314

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1,1 cm 15,2 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

02

03

04

05

07

11

19

Maklor 4338

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14,3 cm Print Code: A(4)

01

02

03

Fisok 4295

04

1000 / 50

19

07

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,1 cm 14,8 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

02

03

04

05

11

19


164 WRITING

19

Gallery 9663

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,5 cm 14 cm Print Code: A(4)

02

07

04

Kolder 3522

01

03

07

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

19

19

03

02

Visok 5009

03

04

05

09

11

04

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14 cm Print Code: A(4)

02

1000 / 50

1000 / 50


WRITING 165

Balu

04

3847

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14 cm Print Code: A(4)

02

19

03

1000 / 50

07

03

Nenpus 4047

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 0,9 cm 13,5 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

09

09

19

Zelpo 4043

05

04

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14,5 cm Print Code: A(4)

02

19

03

02

1000 / 50


166 WRITING

Olimpia 3707

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1 cm 13,8 cm Print Code: A(4)

04

02

03

09

19

500 / 50

07

Cela 9177

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,3 cm 14 cm Print Code: A(4)

1000 / 100

04

Clope 4172

01

19

03

19

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14,2 cm Print Code: A(4)

03

02

500 / 50

02


WRITING 167

Conku 4041

Bolígrafo. Marcador Incluido. Pen. Marker Included. Stylo. Marqueur Inclus. Kugelschreiber. Textmarker Inklusive. Penna. Pennarello Incluso. Esferográfica. Marcador Incluído. ø 1 cm 13,8 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

03

02

Tacro 4045

19

Bolígrafo. Marcador Incluido. Pen. Marker Included. Stylo. Marqueur Inclus. Kugelschreiber. Textmarker Inklusive. Penna. Pennarello Incluso. Esferográfica. Marcador Incluído. ø 1,1 cm 14 cm Print Code: A(4)

02

03

Savia 3296

09

19

19 Bolígrafo. Marcador Incluido. Pen. Marker Included. Stylo. Marqueur Inclus. Kugelschreiber. Textmarker Inklusive. Penna. Pennarello Incluso. Esferográfica. Marcador Incluído. ø 1,2 cm 14 cm Print Code: A(4)

500 / 50

09

03

09

1000 / 50


168 WRITING

02 03

Yein 3460

04

19

09

03

Torek

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica.

3846

ø 1 cm 13,5 cm Print Code: A(4)

3057

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,1 cm 14 cm Print Code: A(4)

02

01

19

1000 / 50

03

19

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 13,7 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

Strait

09

02

1000 / 50


WRITING 169

Lane 3773

Bolígrafo. Plástico/ Aluminio. Carga Jumbo. Pen. Plastic/ Aluminium. Jumbo Refill. Stylo. Plastique/ Aluminium. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Plastik/ Aluminium. Jumbo Ersatzmine. Penna. Plastica/ Alluminio. Refill Jumbo. Esferográfica. Plástico/ Alumínio. Carga Jumbo. ø 1 cm 14 cm Print Code: A(4)

19

03

02

09

Linx 5008

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,2 cm 13,5 cm Print Code: A(4)

02

03

04

09

19

Luxor 9122

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,4 cm 14,1 cm Print Code: B(4)

1000 / 50

500 / 50

19 03

02

04

1000 / 50


170 WRITING

Parma 3294

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1 cm 13,4 cm Print Code: A(4)

02

500 / 50

03

Nakel 3461

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1 cm 14 cm Print Code: A(1)

1000 / 50

01

05

19

04

Italo 3295

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14,2 cm Print Code: A(4)

500 / 50

02

19

04

03


WRITTING 171

Binex 7072

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 14 cm Print Code: D(1)

Style 2484

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1 cm 13,7 cm Print Code: A(1)

Swing 2433

04

03

1000 / 50

1000

19

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,1 cm 15 cm Print Code: A(4)

02

1000 / 50 03

19


172 WRITING

03

Leyco 4096

Roller. Roller. Roller. Roller Pen. Roller. Roller. ø 1,1 cm 13,5 cm Print Code: B(4)

1000 / 50

01

02

05

19

Record 3462

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,2 cm 14 cm Print Code: A(4)

02 19

03

1000 / 50


WRITING 173

04

Estrim 9303

Roller. Roller. Roller. Roller Pen. Roller. Roller.

roller peN

ø 1 cm 14 cm Print Code: A(4)

19

03

1200 / 50

02

Mill 3772

Roller. Roller. Roller. Roller Pen. Roller. Roller. ø 1 cm 14,8 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

03 02

Alecto 3856

Roller. Roller. Roller. Roller Pen. Roller. Roller. ø 1 cm 13,7 cm Print Code: A(4) 04 19

02

03

1000 / 50

19

04


174 WRITING

01

Velus 4357

02

03

05

Set. Bolígrafo Carga Jumbo. Portaminas: Minas 0,7 mm Incluidas. Set. Jumbo Refill Pen. Mechanical Pencil: 0,7 mm Leads Included. Set. Stylo Recharge Jumbo. Portemines: Mines 0,7 mm Incluses. Set. Kugelschreiber Jumbo Ersatzmine. Bleistift: Minen 0,7 mm Inklusive. Set. Penna Refill Jumbo. Matita Meccanica: Mine 0,7 mm Incluse. Set. Esferográfica Carga Jumbo. Lapiseira: Minas 0,7 mm Incluídas. ø 1,1 cm 14,2 cm Print Code: C(4)

250 / 25

11

19

Soyer 3280

Set. Bolígrafo y Portaminas. Minas 0,5 mm Incluidas. Set. Pen and Mechanical Pencil. 0,5 mm Leads Included. Set. Stylo et Portemines. Mines 0,5 mm Incluses. Set. Kugelschreiber und Bleistift. Minen 0,5 mm Inklusive. Set. Penna e Matita Meccanica. Mine 0,5 mm Incluse. Set. Esferográfica e Portaminas. Minas 0,5 mm Incluídas. ø 1,1 cm 13,5 cm Print Code: D(4)

200 / 20

03

02 19

Zibo 3474

Set. Puntas Intercambiables. Set. Interchangeable Leads. Set. Pointes Interchangeables. Set. Austauschbare Spitzen. Set. Punte Intercambiabili. Set. Pontas Intercambiáveis. 5,5 x 15,5 x 3 cm Print Code: A(4), C(4)

400 / 100

03 19

01


WRITING 175

mini pen

Hall 3147

Mini Bolígrafo. Mini Pen. Mini Stylo. Mini Kugelschreiber. Mini Penna. Mini-Esferográfica. ø 1 cm 9,6 cm Print Code: A(4)

01

02

07

11

05

03

04

19

Sete 3858

Mini Bolígrafo. Mini Pen. Mini Stylo. Mini Kugelschreiber. Mini Penna. Mini-Esferográfica. ø 1 cm 11 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

03 19

04

Tenox 3867

07

Mini Bolígrafo. Mini Pen. Mini Stylo. Mini Kugelschreiber. Mini Penna. Mini-Esferográfica. ø 1 cm 11,4 cm Print Code: A(4)

1000 / 50 19

02

03

09

2000 / 100


176 WRITING

04

Multifour 3131

07

03

05

03

Nabu 3866

Bolígrafo. Escritura 4 Colores. Pen. 4 Colours Ink. Stylo. Écriture 4 Couleurs. Kugelschreiber. Tinte 4 Farben. Penna. Inchiostro 4 Colori. Esferográfica. Escrita 4 Cores. ø 1,2 cm 14 cm Print Code: A(4)

19

Mini Bolígrafo. Escritura 6 Colores. Mini Pen. 6 Colours Ink. Mini Stylo. Écriture 6 Couleurs. Mini Kugelschreiber. Tinte 6 Farben. Mini Penna. Inchiostro 6 Colori. Mini-Esferográfica. Escrita 6 Cores. ø 1,5 cm 10,5 cm Print Code: A(1)

1000 / 50

1000 / 50

19

Arme 9605

Bolígrafo Bicolor. Tintas Azul y Roja. Bicolor Pen. Blue and Red Ink. Stylo Bicolor. Encres Bleu et Rouge. Zweifarbiger Kugelschreiber. Blaue und Rote Tinte. Penna Bicolore. Inchiostro Blu e Rosso. Esferográfica Bicolor. Escritas Azul e Vermelha . ø 1 cm 14 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

03

Multi 9421

19

02

Bolígrafo. Escritura 4 Colores. Pen. 4 Colours Ink. Stylo. Écriture 4 Couleurs. Kugelschreiber. Tinte 4 Farben. Penna. Inchiostro 4 Colori. Esferográfica. Escrita 4 Cores. ø 1,8 cm 10,9 cm Print Code: B(4)

800 / 50

07


WRITING 177

Khim 4453

Set. 6 Piezas. Set. 6 Pieces. Set. 6 Pièces. Set. 6 Stück. Set. 6 Pezzi. Set. 6 Peças. 7 x 15,8 x 1,5 cm Print Code: D(1)

03

200 / 50

Kalem

04

3809

19 08

Set. 4 Piezas. Set. 4 Pieces. Set. 4 Pièces. Set. 4 Stück. Set. 4 Pezzi. Set. 4 Peças. 5,2 x 13 x 1,2 cm Print Code: D(4)

03 02

Fenix 4020

Soporte Móvil. 5 Piezas. Superfice Adherente. Mobile Holder. 5 Pieces. Sticky Surface. Support Mobile. 5 Pièces. Surface Adhesive. Handyhalter. 5 Stück. Selbsthaftende Oberfläche. Supporto Cellulare. 5 Pezzi. Superficie Antiscivolo. Suporte Telemóvel. 5 Peças. Superficie Aderente. 6 x 13 x 2,2 cm Print Code: D(4)

200 / 50

19

250 / 50


178 WRITING

Flexiroll 3091

Bolígrafo. PVC. Flexible. Pen. PVC. Flexible. Stylo. PVC. Flexible. Kugelschreiber. PVC. Flexibel. Penna. PVC. Flessibile. Esferográfica. PVC. Flexível.

03

ø 0,9 cm 23,5 cm Print Code: C(1)

1000 / 50 05 19

03

05

19

05 19

Flashlight 3268

Bolígrafo. Pilas Botón Incluidas. Pen. Button Batteries Included. Stylo. Piles Bouton Incluses. Kugelschreiber. Knopfzellen Inklusive. Penna. Pile Bottone Incluse. Esferográfica. Pilhas Botão Incluídas. 03

ø 0,9 cm 18,5 cm Print Code: C(4)

600 / 50

Tinga 3818

Linterna Bolígrafo. 1 Led. Pilas Botón Incluidas. Torch Pen. 1 Led. Button Batteries Included. Lampe Stylo. 1 Led. Piles Bouton Incluses. Lampe Kugelschreiber. 1 Led. Knopfzellen Inklusive. Torcia Penna. 1 Led. Pile Bottone Incluse. Lanterna Esferográfica. 1 Led. Pilhas Botão Incluídas. ø 2,2 cm 12 cm Print Code: C(4)

500 / 50


WRITING 179

lady pen

Globix 4405

Bolígrafo Puntero. Aluminio. Stylus Touch Ball Pen. Aluminium. Stylet Bille. Aluminium. Kugelschreiber Pointer. Aluminium. Penna Puntatore Touch. Alluminio. Esferográfica Ponteiro. Alumínio. ø 1 cm 12,8 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

19

03

Lipsy 3390

01

02

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1,5 cm 10 cm Print Code: C(4)

03 22

Hesia 3848

02

21

Mini Bolígrafo. Metálico. Mini Pen. Metallic. Mini Stylo. Métallique. Mini Kugelschreiber. Metallic. Mini Penna. Metallo. Mini-Esferográfica. Metálico. ø 1 cm 10,5 cm Print Code: B(4)

1000 / 50

07

22

21

1000 / 100


180 WRITING

Fabricados en Bambú | Made of Bamboo Fabriqué en Bambou | Hergestellt mit Bambus Fabbricato con Bambù | Fabricado com Bambu

Ethic 3529

Bolígrafo. Bambú. Pen. Bamboo. Stylo. Bambou. Kugelschreiber. Bambus. Penna. Bambù. Esferográfica. Bambu. ø 1 cm 14 cm Print Code: D(4)

Kumbre 3520

Bolígrafo. Bambú. Pen. Bamboo. Stylo. Bambou. Kugelschreiber. Bambus. Penna. Bambù. Esferográfica. Bambu. ø 1,2 cm 13,5 cm Print Code: D(4)

200 / 50

1000 / 50


WRITING 181

Menit 4222

Funda Bolígrafo. Cartón. Pen Pouch. Cardboard. Étui Stylo. Carton. Kugelschreiber Hülle. Pappe. Custodia Penna. Cartone. Estojo Esferográfica. Cartão. 4 x 15,5 cm Print Code: B(4)

4000 / 400

02

19

Velvex 4223

Funda Bolígrafo. Antelina. Pen Pouch. Velvet. Étui Stylo. Suédine. Kugelschreiber Hülle. Wildleder. Custodia Penna. Similpelle Scamosciata. Estojo Esferográfica. Veludo. 2,5 x 15,5 cm Print Code: B(1)

01

02

Recycard 3340

03

Funda Bolígrafo. Cartón Reciclado. Pen Pouch. Recycled Cardboard. Étui Stylo. Carton Recyclé. Kugelschreiber Hülle. Recycelt Pappe. Custodia Penna. Cartone Riciclato. Estojo Esferográfica. Cartão Reciclado. 4 x 15,5 cm Print Code: B(4)

4000 / 400

19

01

03

8000 / 200


182 WRITING

Malko 5013

Bolígrafo. Aluminio. Pen. Aluminium. Stylo. Aluminium. Kugelschreiber. Aluminium. Penna. Alluminio. Esferográfica. Alumínio. ø 1 cm 13,8 cm Print Code: B(4), L

1000 / 50

09 02

Kiro 5002

04

19

03

02 Bolígrafo. Aluminio. Carga Jumbo. Pen. Aluminium. Jumbo Refill. Stylo. Aluminium. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Aluminium. Jumbo Ersatzmine. Penna. Alluminio. Refill Jumbo. Esferográfica. Alumínio. Carga Jumbo. ø 1 cm 14,2 cm Print Code: B(4), L

500 / 50

03

04

09

19

04

Chairman 9591

Bolígrafo. Metálico. Pen. Metallic. Stylo. Métallique. Kugelschreiber. Metallic. Penna. Metallo. Esferográfica. Metálico. ø 1 cm 13 cm Print Code: C(4), L

02

03

19

500 / 50


WRITING 183

Danus 5012

Bolígrafo. Aluminio. Pen. Aluminium. Stylo. Aluminium. Kugelschreiber. Aluminium. Penna. Alluminio. Esferográfica. Alumínio. ø 0,8 cm 13,5 cm Print Code: B(4), L

02

03

04

07

Fokus 3527

19

11

Bolígrafo. Metálico. Carga Jumbo. Pen. Metallic. Jumbo Refill. Stylo. Métallique. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Metallic. Jumbo Ersatzmine. Penna. Metallo. Refill Jumbo. Esferográfica. Metálico. Carga Jumbo. ø 1,1 cm 13,5 cm Print Code: B(4), L

500 / 50

03

03

Matrix 5001

Bolígrafo. Aluminio. Pen. Aluminium. Stylo. Aluminium. Kugelschreiber. Aluminium. Penna. Alluminio. Esferográfica. Alumínio. ø 0,9 cm 13,8 cm Print Code: B(4), L

09

02

19

1000 / 50

500 / 50

05

02

01

19


184 WRITING

Crom

3026

Bolígrafo. EVA/ Metal. Carga Jumbo. Pen. EVA/ Metal. Jumbo Refill. Stylo. EVA/ Métal. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. EVA/ Metall. Jumbo Ersatzmine. Penna. EVA/ Metallo. Refill Jumbo. Esferográfica. EVA/ Metal. Carga Jumbo. ø 1,2 cm 11,2 cm Print Code: C(4), L

19

Extensy 3495

02

500 / 100

03

Bolígrafo. Metálico. Extensible. Pen. Metallic. Extendable. Stylo. Métallique. Extensible. Kugelschreiber. Metallic. Ausziehbar. Penna. Metallo. Estendibile. Esferográfica. Metálico. Extensível. ø 1,1 cm 12 cm Print Code: C(4), L

500 / 50

02

Cosmos 3528

19

03

Bolígrafo. Polipiel/ Metal. Pen. PU/ Metal. Stylo. Similicuir/ Métal. Kugelschreiber. PU/ Metall. Penna. PU/ Metallo. Esferográfica. PU/ Metal. ø 1,4 cm 11,6 cm Print Code: D(4), L

200 / 50

03

05

19

02


WRITING 185

Gavin 3218

Bolígrafo. Metálico. Carga Jumbo. Funda Incluída. Pen. Metallic. Jumbo Refill. Pouch Included. Stylo. Métallique. Recharge Jumbo. Étui Inclus. Kugelschreiber. Metallic. Jumbo Ersatzmine. Etui Inklusive. Penna. Metallo. Refill Jumbo. Custodia Inclusa. Esferográfica. Metálico. Carga Jumbo. Bolsa Incluída. ø 1,1 cm 13,5 cm Print Code: D(4)

500 / 50

04

19

05

03

02

Servan

3217

Bolígrafo. Metálico. Carga Jumbo. Funda Incluída. Pen. Metallic. Jumbo Refill. Pouch Included. Stylo. Métallique. Recharge Jumbo. Étui Inclus. Kugelschreiber. Metallic. Jumbo Ersatzmine. Etui Inklusive. Penna. Metallo. Refill Jumbo. Custodia Inclusa. Esferográfica. Metálico. Carga Jumbo. Bolsa Incluída. ø 1,1 cm 13 cm Print Code: D(4)

19

01

500 / 50

02

05

Layo 3711

Bolígrafo. Metálico. Funda Incluída. Pen. Metallic. Pouch Included. Stylo. Métallique. Étui Inclus. Kugelschreiber. Metallic. Etui Inklusive. Penna. Metallo. Custodia Inclusa. Esferográfica. Metálico. Bolsa Incluída. ø 1 cm 14 cm Print Code: D(4), L

01

02

03

19

500 / 50

03

01


186 WRITING

03

Rusell

3868

Bolígrafo. Aluminio. Carga Jumbo. Pen. Aluminium. Jumbo Refill. Stylo. Aluminium. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Aluminium. Jumbo Ersatzmine. Penna. Alluminio. Refill Jumbo. Esferográfica. Alumínio. Carga Jumbo. ø 1 cm 14 cm Print Code: D(4), L

250

22

19

02

Camus 3710

Bolígrafo. Metálico. Pen. Metallic. Stylo. Métallique. Kugelschreiber. Metallic. Penna. Metallo. Esferográfica. Metálico. ø 1 cm 13,5 cm Print Code: D(4), L

03

01

05

19

04

200 / 10


WRITING 187

Enix 3494

Bolígrafo. Metálico. Carga Jumbo. Pen. Metallic. Jumbo Refill. Stylo. Métallique. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Metallic. Jumbo Ersatzmine. Penna. Metallo. Refill Jumbo. Esferográfica. Metálico. Carga Jumbo. ø 1,2 cm 13,5 cm Print Code: D(4), L

19

02

03

Pamir 3865

01

250 / 25

Bolígrafo. Metálico. Carga Jumbo. Pen. Metallic. Jumbo Refill. Stylo. Métallique. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Metallic. Jumbo Ersatzmine. Penna. Metallo. Refill Jumbo. Esferográfica. Metálico. Carga Jumbo. ø 1,1 cm 13,4 cm Print Code: D(4), L

200 / 50

19

03

Broadway 3479

Bolígrafo. Metálico. Pen. Metallic. Stylo. Métallique. Kugelschreiber. Metallic. Penna. Metallo. Esferográfica. Metálico. ø 1,2 cm 13,5 cm Print Code: D(4)

19

03

01

02

100 / 10


188 WRITING

Dacox 4349

Bolígrafo. Metálico. Carga Jumbo. Recambio Incluido. Pen. Metallic. Jumbo Refill. Refill Included. Stylo. Métallique. Recharge Jumbo. Recharge Incluse. Kugelschreiber. Metallic. Jumbo Ersatzmine. Ersatzmine Inklusive. Penna. Metallo. Refill Jumbo. Refill Incluso. Esferográfica. Metálico. Carga Jumbo. Refill Incluída. ø 1,2 cm 13,8 cm Print Code: D(1)

100 / 25

Dabux 4350

Set. Metálico. Bolígrafo y Roller. Carga Jumbo. Recambios Incluidos. Set. Metallic. Pen and Roller. Jumbo Refill. Refills Included. Set. Métallique. Stylo et Roller. Recharge Jumbo. Recharge Incluse. Set. Metallic. Kugelschreiber und Rollerpen. Jumbo Ersatzmine. Ersatzmine Inklusive. Set. Metallo. Penna e Roller. Refill Jumbo. Refill Incluse. Set. Metálico. Esferográfica e Roller. Carga Jumbo. Recargas Incluídas. ø 1,2 cm 13,8 cm Print Code: D(1)

100 / 25

Vins 4165

Set. Metálico. Bolígrafo y Roller. Carga Jumbo. Set. Metallic. Pen and Roller. Jumbo Refill. Set. Métallique. Stylo et Roller. Recharge Jumbo. Set. Metallic. Kugelschreiber und Rollerpen. Jumbo Ersatzmine. Set. Metallo. Penna e Roller. Refill Jumbo. Set. Metálico. Esferográfica e Roller. Carga Jumbo. ø 1,2 cm 13,5 cm Print Code: D(1)

50


WRITING 189

Dongchamp 2485

Bolígrafo. Metálico. Pen. Metallic. Stylo. Métallique. Kugelschreiber. Metallic. Penna. Metallo. Esferográfica. Metálico. ø 1 cm 13,5 cm Print Code: D(1)

500

04

Chic 2434

Bolígrafo. Carga Jumbo. Tinta Negra. Pen. Jumbo Refill. Black Ink. Stylo. Recharge Jumbo. Encre Noire. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Schwarze Tinte. Penna. Refill Jumbo. Inchiostro Nero. Esferográfica. Carga Jumbo. Escrita Preta. ø 1,2 cm 14,2 cm Print Code: C(4), L

02

09

19

18

09

500 / 50

03

19


190 WRITING 01

Lumix 4348

02 Set. Aluminio. Bolígrafo y Roller. Carga Jumbo. Set. Aluminium. Pen and Roller. Jumbo Refill. Set. Aluminium. Stylo et Roller. Recharge Jumbo. Set. Aluminium. Kugelschreiber und Rollerpen. Jumbo Ersatzmine. Set. Alluminio. Penna e Roller. Refill Jumbo. Set. Alumínio. Esferográfica e Roller. Carga Jumbo. ø 1,1 cm 14 cm Print Code: D(4)

100 / 25

08

08

02

01

Talux 4347

Set. Aluminio. Bolígrafo Carga Jumbo. Portaminas: Minas 0,7 mm Incluidas. Set. Aluminium. Jumbo Refill Pen. Mechanical Pencil: 0,7 mm Leads Included. Set. Aluminium. Stylo Recharge Jumbo. Portemines: Mines 0,7 mm Incluses. Set. Aluminium. Kugelschreiber Jumbo Ersatzmine. Bleistift: Minen 0,7 mm Inklusive. Set. Alluminio. Penna Refill Jumbo. Matita Meccanica: Mine 0,7 mm Incluse. Set. Alumínio. Esferográfica Carga Jumbo. Lapiseira: Minas 0,7 mm Incluídas. ø 1 cm 14,2 cm Print Code: D(4)

19

Finit 3649

01

07

04

100 / 25

03

Set. Polipiel/ Metal. Bolígrafo. Portaminas: Minas 0,7 mm Incluidas. Set. PU/ Metal. Pen. Mechanical Pencil: 0,7 mm Leads Included. Set. Similicuir/ Métal. Stylo. Portemines: Mines 0,7 mm Incluses. Set. PU/ Metall. Kugelschreiber. Bleistift: Minen 0,7 mm Inklusive. Set. PU/ Metallo. Penna. Matita Meccanica: Mine 0,7 mm Incluse. Set. PU/ Metal. Esferográfica. Lapiseira. Minas 0,7 mm Incluídas. ø 1 cm 13 cm Print Code: D(4), L

100 / 50

02


WRITING 191 01

05 03

Yeray

04

4353

Set. Aluminio. Bolígrafo. Portaminas: Minas 0,7 mm Incluidas. Set. Aluminium. Pen. Mechanical Pencil: 0,7 mm Leads Included. Set. Aluminium. Stylo. Portemines: Mines 0,7 mm Incluses. Set. Aluminium. Kugelschreiber. Bleistift: Minen 0,7 mm Inklusive. Set. Alluminio. Penna. Matita Meccanica: Mine 0,7 mm Incluse. Set. Alumínio. Esferográfica. Lapiseira: Minas 0,7 mm Incluídas.

19

ø 0,9 cm 13,8 cm Print Code: D(4)

100 / 50

02

03

04

Sheridan 3338

Set. Metálico. Bolígrafo Carga Jumbo. Portaminas: Minas 0,7 mm Incluidas. Set. Metallic. Jumbo Refill Pen. Mechanical Pencil: 0,7 mm Leads Included. Set. Métallique. Stylo Recharge Jumbo. Portemines: Mines 0,7 mm Incluses. Set. Metallic. Kugelschreiber Jumbo Ersatzmine. Bleistift: Minen 0,7 mm Inklusive. Set. Metallo. Penna Refill Jumbo. Matita Meccanica: Mine 0,7 mm Incluse. Set. Metálico. Esferográfica Carga Jumbo. Lapiseira: Minas 0,7 mm Incluídas. ø 1,1 cm 13,2 cm Print Code: D(4)

01

Ronnel 4354

03

05

19

Set. Polipiel/ Aluminio. Bolígrafo Carga Jumbo. Portaminas: Minas 0,7 mm Incluidas. Set. PU/ Aluminium. Jumbo Refill Pen. Mechanical Pencil: 0,7 mm Leads Included. Set. Similicuir/ Aluminium. Stylo Recharge Jumbo. Portemines: Mines 0,7 mm Incluses. Set. PU/ Aluminium. Kugelschreiber Jumbo Ersatzmine. Bleistift: Minen 0,7 mm Inklusive. Set. PU/ Alluminio. Penna Refill Jumbo. Matita Meccanica: Mine 0,7 mm Incluse. Set. PU/ Alumínio. Esferográfica Carga Jumbo. Lapiseira: Minas 0,7 mm Incluídas. ø 1,1 cm 13,8 cm Print Code: D(4), L

100 / 50

19

05

01

100 / 50


192 WRITTING

Pilman 3554

Bolígrafo. Aluminio. Carga Jumbo. Pen. Aluminium. Jumbo Refill. Stylo. Aluminium. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Aluminium. Jumbo Ersatzmine. Penna. Alluminio. Refill Jumbo. Esferográfica. Alumínio. Carga Jumbo. ø 1,2 cm 13 cm Print Code: D(1)

400 / 50

02 03

Smart 3154

Bolígrafo. Metálico. Pen. Metallic. Stylo. Métallique. Kugelschreiber. Metallic. Penna. Metallo. Esferográfica. Metálico. ø 1,1 cm 13,5 cm Print Code: D(4)

19

02

03

01

Lanois 9954

Bolígrafo. Metálico. Carga Jumbo. Pen. Metallic. Jumbo Refill. Stylo. Métallique. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Metallic. Jumbo Ersatzmine. Penna. Metallo. Refill Jumbo. Esferográfica. Metálico. Carga Jumbo. ø 1 cm 13,7 cm Print Code: C(1), L

500 / 50

200 / 100

09

19


WRITING 193

02

01

Siodo 4460

Set. Metálico. Bolígrafo Carga Jumbo. Portaminas: Minas 0,7 mm Incluidas. Set. Metallic. Jumbo Refill Pen. Mechanical Pencil: 0,7 mm Leads Included. Set. Métallique. Stylo Recharge Jumbo. Portemines: Mines 0,7 mm Incluses. Set. Metallic. Kugelschreiber Jumbo Ersatzmine. Bleistift: Minen 0,7 mm Inklusive. Set. Metallo. Penna Refill Jumbo. Matita Meccanica: Mine 0,7 mm Incluse. Set. Metálico. Esferográfica Carga Jumbo. Lapiseira: Minas 0,7 mm Incluídas. ø 1 cm 14,2 cm Print Code: D(1)

100 / 50

Skill 9896

Roller. Metálico. Carga Jumbo. Roller. Metallic. Jumbo Refill. Roller. Métallique. Recharge Jumbo. Roller Pen. Metallic. Jumbo Ersatzmine. Roller. Metallo. Refill Jumbo. Roller. Metálico. Carga Jumbo. ø 1,1 cm 13,9 cm Print Code: D(1), L

100 / 50


194 WRITTING

Dayo 7163

Bolígrafo. Metálico. Carga Jumbo. Pen. Metallic. Jumbo Refill. Stylo. Métallique. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Metallic. Jumbo Ersatzmine. Penna. Metallo. Refill Jumbo. Esferográfica. Metálico. Carga Jumbo. ø 1,3 cm 13,5 cm Print Code: D(1)

100

Tario 7237

Roller. Metálico. Roller. Metallic. Roller. Métallique. Roller Pen. Metallic. Roller. Metallo. Roller. Metálico. ø 1,1 cm 14 cm Print Code: D(1)

Helox 7166

100 / 25

Roller. Metálico. Roller. Metallic. Roller. Métallique. Roller Pen. Metallic. Roller. Metallo. Roller. Metálico. ø 1,3 cm 13,8 cm Print Code: D(1)

100


WRITTING 195

Nilka 7294

Set. Metálico. Bolígrafo y Roller. Carga Jumbo. Set. Metallic. Pen and Roller. Jumbo Refill. Set. Métallique. Stylo et Roller. Recharge Jumbo. Set. Metallic. Kugelschreiber und Rollerpen. Jumbo Ersatzmine. Set. Metallo. Penna e Roller. Refill Jumbo. Set. Metálico. Esferográfica e Roller. Carga Jumbo. ø 1,2 cm 14,1 cm Print Code: D(1)

Worden

7293

100 / 50

Set. Metálico. Bolígrafo y Roller. Carga Jumbo. Set. Metallic. Pen and Roller. Jumbo Refill. Set. Métallique. Stylo et Roller. Recharge Jumbo. Set. Metallic. Kugelschreiber und Rollerpen. Jumbo Ersatzmine. Set. Metallo. Penna e Roller. Refill Jumbo. Set. Metálico. Esferográfica e Roller. Carga Jumbo. ø 1,1 cm 13,8 cm Print Code: D(1)

Sentel

7236

100 / 50

Set Lápices. Pencil Set. Set Crayons. Bleistift Set. Set Matite. Set Lápis. 2,2 x 18 x 1 cm Print Code: B(1)

600 / 30


196 WRITING

01

02

02

19

03

01

19

Parker Vector 2448

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica.

03

Parker Vector 2447

ø 1 cm 13,5 cm Print Code: E(4)

Roller. Roller. Roller. Roller Pen. Roller. Roller. ø 1 cm 13,2 cm Print Code: E(4)

40

09

40

02 19

09

Parker IM 2449

Parker Urban

Bolígrafo. Acero. Pen. Steel. Stylo. Acier. Kugelschreiber. Stahl. Penna. Acciaio. Esferográfica. Aço. ø 1,1 cm 13,7 cm Print Code: E(4), L

2446

40

02

Bolígrafo. Acero. Pen. Steel. Stylo. Acier. Kugelschreiber. Stahl. Penna. Acciaio. Esferográfica. Aço. ø 1,3 cm 13,5 cm Print Code: E(4), L

100 / 40

19


WRITING 197

Glob 7118

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,2 cm 14 cm Print Code: D(1)

Riss 7119

100

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,2 cm 14 cm Print Code: D(1)

100

Filio 4GB 7120 4GB

Bolígrafo USB. Presentación Individual. USB Pen. Individual Presentation. Stylo USB. Présentation Individuelle. Kugelschreiber USB. Individuelle Präsentation. Penna USB. Presentazione Individuale. Esferográfica USB. Apresentação Individual. ø 1,3 cm 13,8 cm Print Code: D(1)

100


198 WRITING

Toble

03

01

3602

03

Bolígrafo Marcapáginas. Pen Bookmark. Stylo Marque Pages. Lesezeichen Kugelschreiber. Penna Segnapagine. Esferográfica Marcador de Livro.

01

Wells

3129

2,4 x 12 cm Print Code: B(4)

2000 / 100 19 07

19

04

05

19

Bolígrafo Marcapáginas. Regla 6 cm Incluida. Pen Bookmark. 6 cm Ruler Included. Stylo Marque Pages. Règle 6 cm Incluse. Lesezeichen Kugelschreiber. 6 cm Lineal Inklusive. Penna Segnapagine. Righello 6 cm Incluso. Esferográfica Marcador de Livro. Régua 6 cm Incluída. 2,9 x 13 cm Print Code: B(4)

1000 / 50

19

05 03

Thermometer

03

Koly 3859

9829 Llavero Bolígrafo. Pen Keyring. Porte-Clés Stylo. Schlüsselanhänger Kugelschreibe. Portachiavi Penna. Porta-Chaves Esferográfica. ø 0,9 cm 8 cm Print Code: D(4)

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. 1000 / 50

ø 1,8 cm 14,5 cm Print Code: B(4)

500 / 50


WRITING 199

Penzil 9311

05

Portaminas. Minas 0,5 mm Incluidas. Mechanical Pencil. 0,5 mm Leads Included. Portemines. Mines 0,5 mm Incluses. Mechanischer Bleistift. Minen 0,5 mm Inklusive. Matita Meccanica. Mine 0,5 mm Incluse. Lapiseira. Minas 0,5 mm Incluídas. ø 0,7 cm 15,1 cm Print Code: A(4)

1000 / 50 19

Castle 3040

02

05

19

2000 / 100

04

03

02

Temis 3852

19

02

Portaminas Mágico. Minas 0,7 mm Incluidas. Magic Mechanical Pencil. 0,7 mm Leads Included. Portemines Magique. Mines 0,7 mm Incluses. Magischer Mechanischer Bleistift. Minen 0,7 mm Inklusive. Matita Meccanica Magica. Mine 0,7 mm Incluse. Lapiseira Mágica. Minas 0,7 mm Incluídas. ø 0,8 cm 13 cm Print Code: A(4)

01

01

04

05

Portaminas. Minas 0,7 mm Incluidas. Mechanical Pencil. 0,7 mm Leads Included. Portemines. Mines 0,7 mm Incluses. Mechanischer Bleistift. Minen 0,7 mm Inklusive. Matita Meccanica. Mine 0,7 mm Incluse. Lapiseira. Minas 0,7 mm Incluídas. ø 0,8 cm 15,5 cm Print Code: A(4)

1200 / 50

03

03


200 WRITING

Godiva 8587

Lápiz. Madera. Pencil. Wooden. Crayon. Bois. Bleistift. Holz. Matita. Legno. Lápis. Madeira. ø 0,7 cm 18,6 cm Print Code: A(4)

2000 / 100

05

02

19

05

04

02

03

Togi 4173

Lápiz. Madera. Pencil. Wooden. Crayon. Bois. Bleistift. Holz. Matita. Legno. Lápis. Madeira.

01

ø 0,7 cm 19 cm Print Code: A(4)

01

2000 / 100

05

02 19 04 03

Graf 3851

07

Lápiz. Madera. Pencil. Wooden. Crayon. Bois. Bleistift. Holz. Matita. Legno. Lápis. Madeira. ø 0,7 cm 19 cm Print Code: A(4)

2000 / 100

01

03

04

13

06


WRITING 201

Flexi 03

02

3095

04

Lápiz. Flexible. Pencil. Flexible. Crayon. Flexible. Bleistift. Flexibel. Matita. Flessibile. Lápis. Flexível.

19

ø 0,6 cm 32 cm Print Code: B(4) 05

1000 / 100

01

05

Minik 3850

04 Lápiz. Madera. Pencil. Wooden. Crayon. Bois. Bleistift. Holz. Matita. Legno. Lápis. Madeira. ø 0,7 cm 10 cm Print Code: A(4)

01 02

19

03

2000 / 100

Miniature 9607

Lápiz. Madera. Pencil. Wooden. Crayon. Bois. Bleistift. Holz. Matita. Legno. Lápis. Madeira. ø 0,5 cm 9 cm Print Code: A(4)

2000 / 100


202 WRITING

Kenti

3959

Lápiz. Madera. Pencil. Wooden. Crayon. Bois. Bleistift. Holz. Matita. Legno. Lápis. Madeira. ø 0,7 cm 17,7 cm Print Code: B(4)

1000 / 100

19

01

03

Trona 4052

Setra

Set Lápices. 3 Lápices. Pencil Set. 3 Pencils. Set Crayons. 3 Crayons. Bleistift Set. 3 Bleistifte. Set Matite. 3 Matite. Set Lápis. 3 Lapiseiras. 2,7 x 19 x 1 cm Print Code: B(1)

3642

600 / 30

Caja Lápices. 6 Lápices. Pencil Set. 6 Pencils. Boîte Crayons. 6 Crayons. Bleistiftbox. 6 Stifte. Scatola Matite. 6 Matite. Caixa Lápis. 6 Lápis. 5 x 19 x 0,8 cm Print Code: B(4)

200 / 20


WRITING 203

Tynie 4456

Caja Lápices. 4 Lápices. Pencil Set. 4 Pencils. Boîte Crayons. 4 Crayons. Bleistiftbox. 4 Stifte. Scatola Matite. 4 Matite. Caixa Lápis. 4 Lápis. 3 x 9 x 0,8 cm Print Code: B(4)

Dony 3643

1000 / 50

Set. 6 Piezas. Set. 6 Pieces. Set. 6 Pièces. Set. 6 Stück. Set. 6 Pezzi. Set. 6 Peças. 4,5 x 17,7 x 1,3 cm Print Code: B(4)

240 / 20

Dragon 3386

Caja Lápices. Madera. 6 Lápices. Pencil Set. Wooden. 6 Pencils. Boîte Crayons. Bois. 6 Crayons. Bleistiftbox. Holz. 6 Stifte. Scatola Matite. Legno. 6 Matite. Caixa Lápis. Madeira. 6 Lápis. 20,5 x 2,5 x 3,5 cm Print Code: E(2)

200 / 50


204 WRITING

Compo 9696

Bolígrafo. Cartón Reciclado. Tinta Negra. Pen. Recycled Cardboard. Black Ink. Stylo. Carton Recyclé. Encre Noire. Kugelschreiber. Recykelt Pappe. Schwarze Tinte. Penna. Cartone Riciclato. Inchiostro Nero. Esferográfica. Cartão Reciclado. Escrita Preto . ø 0,9 cm 14 cm Print Code: A(4)

1000 / 50 02

07

19

03

04

Tori 3564

Bolígrafo. Cartón Reciclado. Pen. Recycled Cardboard. Stylo. Carton Recyclé. Kugelschreiber. Recykelt Pappe. Penna. Cartone Riciclato. Esferográfica. Cartão Reciclado. ø 0,9 cm 13,5 cm Print Code: A(4)

03

02

Ecolour 3214

07

04

07

1000 / 50

19

Bolígrafo. Cartón Reciclado. Pen. Recycled Cardboard. Stylo. Carton Recyclé. Kugelschreiber. Recykelt Pappe. Penna. Cartone Riciclato. Esferográfica. Cartão Reciclado. ø 0,9 cm 14 cm Print Code: A(4)

1000 / 50 04

02

19

13

03


WRITING 205

02

Natura 3341

Trobo

09

3647

Bolígrafo. Cartón Reciclado. Pen. Recycled Cardboard. Stylo. Carton Recyclé. Kugelschreiber. Recykelt Pappe. Penna. Cartone Riciclato. Esferográfica. Cartão Reciclado. ø 0,9 cm 14,5 cm Print Code: D(4)

Portaminas. Cartón Reciclado. Recambio 12 Minas 0,5 mm Incluido. Mechanical Pencil. Recycled Cardboard. Refill 12 0,5 mm Leads Included. Portemines. Carton Recyclé. Recharge de 12 Mines 0,5 mm Incluse. Mechanischer Bleistift. Recycelt Pappe. 12 Minen 0,5 mm Ersatz Inklusive. Matita Meccanica. Cartone Riciclato. Refill 12 Mine 0,5 mm Incluse. Lapiseira. Cartão Reciclado. Recarga 12 Minas 0,5 mm Incluídas. 600 / 50

ø 1 cm 14 cm Print Code: D(4)

600 / 50

Buyi Brakem 3648

3387 Set. Cartón Reciclado. Minas 0,5 mm Incluidas. Set. Recycled Cardboard. 0,5 mm Leads Included. Set. Carton Recyclé. Mines 0,5 mm Incluses. Set. Recykelt Pappe. Minen 0,5 mm Inklusive. Set. Cartone Riciclato. Mine 0,5 mm Incluse. Set. Cartão Reciclado. Minas 0,5 mm Incluídas. ø 1 cm 14 cm Print Code: D(4)

600 / 50

Bolígrafo. Cartón Reciclado. Pen. Recycled Cardboard. Stylo. Carton Recyclé. Kugelschreiber. Recykelt Pappe. Penna. Cartone Riciclato. Esferográfica. Cartão Reciclado. ø 0,8 cm 13,5 cm Print Code: D(4)

1000 / 100


TRAVEL AND LEISURE VIAJE Y OCIO VOYAGE ET LOISIRS REISE & FREIZEIT VIAGGI E TEMPO LIBERO VIAGEM E LAZER

Budyx 4393

Paraguas Golf. Pongee. Sistema Antiviento. Golf Umbrella. Pongee. Windproof. Parapluie Golf. Pongée. Système Anti-Vent. Golf Regenschirm. Pongee. Windschutzscheibe System. Ombrello Golf. Pongee. Sistema Antivento. Chapéu de Chuva Golf. Pongee. Sistema Anti-Vento. ø 135 cm Print Code: G(1)

20 / 10


TRAVEL AND LEISURE 207

05 03

01

Nessa 4410

19

03

Bola Golf. Golf Ball. Balle Golf. Golfball. Bola Golf. Bola Golf. ø 4,1 cm Print Code: D(4)

Hydor 4411

300 / 10

01

Tee Golf. Golf Tee. Tee Golf. Golf Tee. Tee Golf. Tee Golf. ø 1,1 cm 7 cm Print Code: A(4)

04

05

1000 / 100

06

05

04

Tarkyl

01 02

03

4403

19

Minik 3850

02

Toalla Golf. 100% Algodón 650 g/ m2. Golf Towel. 100% Cotton 650 g/ m2. Serviette Golf. 100% Coton 650 g/ m2. Golf Handtuch. 100% Baumwolle 650 g/ m2. Serviette Golf. 100% Cotone 650 g/ m2. Toalha Golf. 100% Algodão 650 g/ m2.

Lápiz. Madera. Pencil. Wooden. Crayon. Bois. Bleistift. Holz. Matita. Legno. Lápis. Madeira. ø 0,7 cm 10 cm Print Code: A(4)

50 x 40 cm Print Code: F(1), P 2000 / 100

100


208 TRAVEL AND LEISURE

04

Lumosh 7287

Linterna. Aluminio. 9 Led. 3 Pilas AAA/ R03 No Incluidas. Torch. Aluminium. 9 Led. 3 Batteries AAA/ R03 Not Included. Lampe. Aluminium. 9 Led. 3 Piles AAA/ R03 Non Incluses. Lampe. Aluminium. 9 Led. 3 AAA/ R03 Batterien Nicht im Lieferumfang. Torcia. Alluminio. 9 Led. 3 Batterie AAA/ R03 Non Incluse. Lanterna. Alumínio. 9 Led. 3 Pilhas AAA/ R03 Não Incluídas. ø 3,2 cm 10 cm Print Code: E(4), L

02

03

100 / 50

19

Nekar 7289

Linterna. Aluminio. Zoom. 3 Pilas AAA/ R03 No Incluidas. Torch. Aluminium. Zoom. 3 Batteries AAA/ R03 Not Included. Lampe. Aluminium. Zoom. 3 Piles AAA/ R03 Non Incluses. Lampe. Aluminium. Zoom. 3 AAA/ R03 Batterien Nicht im Lieferumfang. Torcia. Alluminio. Zoom. 3 Batterie AAA/ R03 Non Incluse. Lanterna. Alumínio. Zoom. 3 Pilhas AAA/ R03 Não Incluídas. ø 3,5 cm 10,3 cm Print Code: E(1), L

Norfolk

7288

100 / 50

Linterna. Aluminio. 28 Led. 3 Pilas AAA/ R03 No Incluidas. Torch. Aluminium. 28 Led. 3 Batteries AAA/ R03 Not Included. Lampe. Aluminium. 28 Led. 3 Piles AAA/ R03 Non Incluses. Lampe. Aluminium. 28 Led. 3 AAA/ R03 Batterien Nicht im Lieferumfang. Torcia. Alluminio. 28 Led. 3 Batterie AAA/ R03 Non Incluse. Lanterna. Alumínio. 28 Led. 3 Pilhas AAA/ R03 Não Incluídas. ø 4,7 cm 11,2 cm Print Code: E(4), L

100 / 50


TRAVEL AND LEISURE 209

Borth 7291

03 02

19

03

Elwe 7290

Multiherramienta. Acero Inox. 6 Accesorios. Multitool. Stainless Steel. 6 Accessories. Multi Outils. Acier Inox. 6 Accessoires. Multiwerkzeug. Rostfreier Stahl. 6 Teile. Multi Utensile. Acciaio Inox. 6 Accessori. Multi-Ferramentas. Aço Inoxidável. 6 Acessórios.

04

04

2,8 x 8,4 x 1,5 cm Print Code: E(1), L

100 / 10

04

19

02

Navaja Multiusos. Acero Inox. 7 Accesorios. Multifunction Pocket Knife. Stainless Steel. 7 Accessories. Canif Multi-Usages. Acier Inox. 7 Accessoires. Multifunktionstaschenmesser. Rostfreier Stahl. 7 Teile. Coltello Multiuso. Acciaio Inox. 7 Accessori. Canivete Multiusos. Aço Inoxidável. 7 Acessórios. 8 x 2,2 x 1 cm Print Code: E(1)

100 / 10 19

03 02

Klent 7292

Navaja Multiusos. Acero Inox. 10 Accesorios. Multifunction Pocket Knife. Stainless Steel. 10 Accessories. Canif Multi-Usages. Acier Inox. 10 Accessoires. Multifunktionstaschenmesser. Rostfreier Stahl. 10 Teile. Coltello Multiuso. Acciaio Inox. 10 Accessori. Canivete Multiusos. Aço Inoxidável. 10 Acessórios. 10,1 x 2,7 x 1,3 cm Print Code: E(1)

100 / 10


210 TRAVEL AND LEISURE

Kerot 7284

Prismáticos. Aluminio. Binoculars. Aluminium. Jumelles. Aluminium. Fernglas. Aluminium. Binocolo. Alluminio. Binóculo. Alumínio. 13,7 x 3,6 x 11,5 cm Print Code: F(1)

Ketor 7285

40

Monocular. Aluminio. Monocular. Aluminium. Monoculaire. Aluminium. Monokulare. Aluminium. Monoculare. Alluminio. Monocular. Alumínio. 11 x 7 x 5 cm Print Code: E(1)

50

Saida 7286

Brújula. Aluminio. Compass. Aluminium. Boussole. Aluminium. Kompass. Aluminium. Bussola. Alluminio. Bússola. Alumínio. 15,5 x 3 x 5,7 cm Print Code: F(1)

100 / 10


TRAVEL AND LEISURE 211

Virtux 7295

02

19

Mochila. Poliéster 420D. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 420D. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 420D. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 420D. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 420D. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 420D. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 35 x 55 x 28 cm Print Code: N(8)

20

03

Selut 7169

Mochila. Poliéster 40D/ Revestimiento Polipiel. Bolsillo Acolchado para Portátil. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 40D/ PU Coating. Padded Laptop Compartment. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 40D/ Revêtement Similicuir. Pochette Matelassée pour Portable. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 40D/ PU Beschichtung. Gepolsterte Laptoptasche. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 40D/ Rivestimento in PU. Tasca Imbottita per Portatile. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 40D/ Revestimento PU. Bolso Acolchoado para Portátil. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 30 x 43 x 16,5 cm Print Code: N(8), P

20

Kabol 7170

Bidón Termo. Acero Inox. 500 ml. Thermos Bottle. Stainless Steel. 500 ml. Bidon Thermos. Acier Inox. 500 ml. Thermoskanne. Rostfreier Stahl. 500 ml. Bidone Thermos. Acciaio Inox. 500 ml. Garrafa Termo. Aço Inoxidável. 500 ml. ø 7,5 cm 24,2 cm Print Code: G(1), L

50 / 25


212 TRAVEL AND LEISURE

04 07

02

19

03

05

Thais 4351

Mochila Plegable. Poliéster 210T. Foldable Drawstring Bag. Polyester 210T. Sac à Dos Pliable. Polyester 210T. Faltbar Rucksack. Polyester 210T. Zaino Pieghevole. Poliestere 210T. Mochila Dobrável. Poliéster 210T. 34 x 42 cm Print Code: F(1), G(1), H(1)

11

01

03

05

19

02

Perky 4469

Riñonera. Poliéster 190T. Waistbag. Polyester 190T. Banane. Polyester 190T. Gürteltasche. Polyester 190T. Marsupio. Poliestere 190T. Pochete. Poliéster 190T. 26,5 x 11 cm Print Code: E(1), N(8)

300 / 10

300 / 10


TRAVEL AND LEISURE 213

02 04

07

05

Nofler

19

4362

Mochila. Poliéster 210T. Drawstring Bag. Polyester 210T. Sac à Dos. Polyester 210T. Rucksack. Polyester 210T. Zaino. Poliestere 210T. Mochila. Poliéster 210T. 34 x 42 cm Print Code: F(1), R

03

02

07

Keisy 4339

05 Mochila. Poliéster 210T. Drawstring Bag. Polyester 210T. Sac à Dos. Polyester 210T. Rucksack. Polyester 210T. Zaino. Poliestere 210T. Mochila. Poliéster 210T. 33 x 42 cm Print Code: F(1)

03 19 200 / 10

04

300 / 20


214 TRAVEL AND LEISURE

04

03

Mayek 4093

02

Mochila. Poliéster 210D. Drawstring Bag. Polyester 210D. Sac à Dos. Polyester 210D. Rucksack. Polyester 210D. Zaino. Poliestere 210D. Mochila. Poliéster 210D. 33 x 42 cm Print Code: F(1), N(8)

19

01

Cobra 3038

05

19

200 / 10

07

Mochila. Poliéster 210T. Drawstring Bag. Polyester 210T. Sac à Dos. Polyester 210T. Rucksack. Polyester 210T. Zaino. Poliestere 210T. Mochila. Poliéster 210T. 34 x 41 cm Print Code: F(1), N(8)

200 / 10

03

02

03

Fiter 3630

Mochila. Poliéster 210D. Drawstring Bag. Polyester 210D. Sac à Dos. Polyester 210D. Rucksack. Polyester 210D. Zaino. Poliestere 210D. Mochila. Poliéster 210D. 34 x 43 cm Print Code: F(1)

19

07

04

200 / 10


TRAVEL AND LEISURE 215

01

03

Hera 4049

Mochila. Non-Woven. Drawstring Bag. Non-Woven. Sac à Dos. T.N.T. Rucksack. Vliesstoff. Zaino. T.N.T. Mochila. Non-Woven.

02 04 07

36 x 42 cm Print Code: F(1)

300 / 10 05 19

11

03

04

Spook

01

3164

Mochila. Poliéster 210T. Drawstring Bag. Polyester 210T. Sac à Dos. Polyester 210T. Rucksack. Polyester 210T. Zaino. Poliestere 210T. Mochila. Poliéster 210T. 34 x 42 cm Print Code: F(1), N(8)

02

19

05

300 / 50

11 07

19

05

Lequi 9281

03

02

07 Mochila. Poliéster 190T. Drawstring Bag. Polyester 190T. Sac à Dos. Polyester 190T. Rucksack. Polyester 190T. Zaino. Poliestere 190T. Mochila. Poliéster 190T. 33 x 41,5 cm Print Code: F(1), N(8)

350


216 TRAVEL AND LEISURE

Fryx

Mochila Reflectante. Poliéster 210D. Reflective Drawstring Bag. Polyester 210D. Sac à Dos Réfléchissant. Polyester 210D. Leuchtend Rucksack. Polyester 210D. Zaino Catarifrangente. Poliestere 210D. Mochila Reflectante. Poliéster 210D.

4183

34 x 43 cm Print Code: F(1), N(8)

250 / 50

05

04

Samoa 3327

19

03

Mochila Plegable. Poliéster 190T. Foldable Backpack. Polyester 190T. Sac à Dos Pliable. Polyester 190T. Faltbar Rucksack. Polyester 190T. Zaino Pieghevole. Poliestere 190T. Mochila Dobrável. Poliéster 190T. 35 x 42 cm Print Code: F(1)

200 / 10

02

Bass

9727

19

02

01

07

Mochila. 100% Algodón. Drawstring Bag. 100% Cotton. Sac à Dos. 100% Coton. Rucksack. 100% Baumwolle. Zaino. 100% Cotone. Mochila. 100% Algodão. 38 x 41 cm Print Code: F(4)

100 / 10

03


TRAVEL AND LEISURE 217

19

07

03

02

Dual 3325

Mochila. Poliéster 190T. Drawstring Bag. Polyester 190T. Sac à Dos. Polyester 190T. Rucksack. Polyester 190T. Zaino. Poliestere 190T. Mochila. Poliéster 190T. 28 x 37 x 9 cm Print Code: F(1), N(8)

04

400 / 20

Rifel 3626

Mochila. Non-Woven. Drawstring Bag. Non-Woven. Sac à Dos. T.N.T. Rucksack. Vliesstoff. Zaino. T.N.T. Mochila. Non-Woven. 36 x 45,5 cm Print Code: F(1)

100

19

04

03

02


218 TRAVEL AND LEISURE

11 13 19 03 04 05

07

Senda 4120

Mochila. Poliéster 600D. Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 600D. Padded Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 600D. Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 600D. Gepolsterte Schultergurte. Zaino. Poliestere 600D. Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 600D. Asas Alcochoadas. 30 x 40 x 14 cm Print Code: F(1), N(8)

50

02

13

21

01

05

71

31

61

19

02

16

Discovery 9012

04

Mochila. Poliéster 600D. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 600D. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 600D. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 600D. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 600D. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 600D. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 28 x 38 x 12 cm Print Code: F(1), N(8), O, P

03

11

50

07


TRAVEL AND LEISURE 219

07

19

04

03

02

Humus 4057

Mochila. Poliéster 600D. Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 600D. Padded Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 600D. Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 600D. Gepolsterte Schultergurte. Zaino. Poliestere 600D. Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 600D. Asas Alcochoadas. 30 x 40 x 18 cm Print Code: F(1), N(8)

01

05

11

40


220 TRAVEL AND LEISURE

02

07

Pandora 9750

04

3627

19

13

Mochila. Poliéster 600D. Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 600D. Padded Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 600D. Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 600D. Gepolsterte Schultergurte. Zaino. Poliestere 600D. Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 600D. Asas Acolchoadas. 26,5 x 38 x 14 cm Print Code: F(1), N(8)

19

Empire

03

50

02

Mochila. Poliéster 600D. Backpack. Polyester 600D. Sac à Dos. Polyester 600D. Rucksack. Polyester 600D. Zaino. Poliestere 600D. Mochila. Poliéster 600D. 35 x 45 x 11 cm Print Code: F(1), N(8), P

40

03

Meridien 3953

Mochila. Poliéster 240D/ Revestimiento Polipiel. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 240D/ PU Coating. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 240D/ Revêtement Similicuir. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 240D/ PU Beschichtung. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 240D/ Rivestimento in PU. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 240D/ Revestimento PU. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 33 x 43 x 22 cm Print Code: F(1), P

03 02

19

20


TRAVEL AND LEISURE 221

Assen

19

3324

04

Mochila. Poliéster 600D. Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 600D. Padded Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 600D. Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 600D. Gepolsterte Schultergurte. Zaino. Poliestere 600D. Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 600D. Asas Alcolchoadas. 25 x 38 x 12 cm Print Code: F(1), N(8)

50 02

03

07

05

04

13

02

07

Averis 3637

19

Mochila. Poliéster 600D. Backpack. Polyester 600D. Sac à Dos. Polyester 600D. Rucksack. Polyester 600D. Zaino. Poliestere 600D. Mochila. Poliéster 600D. 30 x 38,5 x 11,5 cm Print Code: F(1), N(8)

30

03

Zeus 9145

Mochila. Poliéster 600D. Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 600D. Padded Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 600D. Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 600D. Gepolsterte Schultergurte. Zaino. Poliestere 600D. Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 600D. Asas Acolchoadas. 33 x 43,5 x 14 cm Print Code: F(1), N(8), P

19

07

03

50


222 TRAVEL AND LEISURE

05

Zaleax 4423

19 Mochila Nevera. Poliéster 600D/ PVC. Cintas Acolchadas. Cool Bag Backpack. Polyester 600D/ PVC. Padded Shoulder Straps. Sac à Dos Glacière. Polyester 600D/ PVC. Rubans Matelassés. Kühltasche Rucksack. Polyester 600D/ PVC. Gepolsterte Schultergurte. Zaino Frigo. Poliestere 600D/ PVC. Nastri Imbottite. Mochila Refrigeradora. Poliéster 600D/ PVC. Asas Acolchoadas. 25 x 41,5 x 17 cm Print Code: N(8)

30

03

19

Nitro 3036

Mochila. Poliéster 600D. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 600D. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 600D. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 600D. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 600D. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 600D. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 31,5 x 42,5 x 22 cm Print Code: F(1), N(8)

03

25

03

03 07

Fibri 9448

19

Sinpac

Mochila Trolley. Poliéster 600D. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Trolley Backpack. Polyester 600D. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos Trolley. Polyester 600D. Derrière et Rubans Matelassés. Trolley Rucksack. Polyester 600D. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino Trolley. Poliestere 600D. Retro e Nastri Imbottite. Mochila Trolley. Poliéster 600D. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 29 x 50 x 18 cm Print Code: H(1), N(8)

3638

Mochila Petate. Poliéster 600D. Duffel Backpack. Polyester 600D. Sac à Dos Balluchon. Polyester 600D. Seesack Rucksack. Polyester 600D. Zaino Sacca. Poliestere 600D. Mochila Saco Desporto. Poliéster 600D. ø 29 cm 40 cm Print Code: F(1), N(8)

6

19 02

50


TRAVEL AND LEISURE 223 Convertible en mochila Convertible in backpack Convertible en sac à dos Può trasformarsi in zaino Convertível em mochila

02

Giant 3003

19 Petate. Poliéster 600D. Cinta 2 en 1 con Cremallera. Duffel Bag. Polyester 600D. 2 in 1 Strap with Zipper. Balluchon. Polyester 600D. Ruban 2 en 1 avec Crémaillère. Seesack. Polyester 600D. 2 in 1 Gürtel mit Reißverschluss. Sacca. Poliestere 600D. Nastro 2 in 1 con Zip. Saco Desporto. Poliéster 600D. Asa 2 em 1 com Fecho. ø 30 cm 54 cm Print Code: F(1), N(8)

03

06

07

Rover 9726

03

50

19

02 05

01

Bret

Petate. 100% Algodón. Duffel Bag. 100% Cotton. Balluchon. 100% Coton. Seesack. 100% Baumwolle. Sacca. 100% Cotone. Saco Desporto. 100% Algodão. ø 25 cm 43,5 cm Print Code: F(4), N(8)

02

4181

100 / 10

03

Petate. Poliéster 600D. Duffel Bag. Polyester 600D. Balluchon. Polyester 600D. Seesack. Polyester 600D. Sacca. Poliestere 600D. Saco Desporto. Poliéster 600D. ø 29 cm 50,5 cm Print Code: F(1), N(8)

25


224 TRAVEL AND LEISURE

13

04

19

Kenedy 8888

02

03

Mochila. Poliéster 600D. Backpack. Polyester 600D. Sac à Dos. Polyester 600D. Rucksack. Polyester 600D. Zaino. Poliestere 600D. Mochila. Poliéster 600D. 32 x 44 x 12 cm Print Code: F(1), N(8)

50 05

07

e-Music 9754

Mochila. Poliéster 600D. Bolsillo MP3, MP4, etc. Parte Trasera y Cinta Acolchada. Backpack. Polyester 600D. Pocket for MP3, MP4, etc. Padded Back and Shoulder Strap. Sac à Dos. Polyester 600D. Pochette MP3, MP4, etc. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 600D. Tasche MP3, MP4, etc. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 600D. Tasca MP3, MP4, etc. Retro e Nastro Imbottite. Mochila. Poliéster 600D. Bolso MP3, MP4, etc. Parte Traseira e Asa Acolchoada. 33,5 x 41,5 x 14 cm Print Code: F(1), N(8)

02

30 19

07

03

07

13

Southpack 3084

02

19

Mochila. Poliéster 210D. Backpack. Polyester 210D. Sac à Dos. Polyester 210D. Rucksack. Polyester 210D. Zaino. Poliestere 210D. Mochila. Poliéster 210D. 37 x 41 x 15,5 cm Print Code: F(1), N(8)

100

03


TRAVEL AND LEISURE 225

03

19

05

Kiddy 3257

Coyo

Mochila. Poliéster 600D. Backpack. Polyester 600D. Sac à Dos. Polyester 600D. Rucksack. Polyester 600D. Zaino. Poliestere 600D. Mochila. Poliéster 600D.

3097

05

22 x 26,5 x 8 cm Print Code: F(1), N(8), O

100 / 10

Mochila. Poliéster 190T. Drawstring Bag. Polyester 190T. Sac à Dos. Polyester 190T. Rucksack. Polyester 190T. Zaino. Poliestere 190T. Mochila. Poliéster 190T. 28,5 x 30 cm Print Code: F(1)

300 / 20

03 19

05 04 03

19 03 05 19

Nomi 3675

Mochila Plegable. Non-Woven. Foldable Drawstring Bag. Non-Woven. Sac à Dos Pliable. T.N.T. Faltbarer Rucksack. Vliesstoff. Zaino Pieghevole. T.N.T. Mochila Dobrável. Non-Woven. 28,8 x 33,5 cm Print Code: F(1), G(1)

500 / 10

Atori 4118

Petate. Poliéster 600D. Duffel Bag. Polyester 600D. Balluchon. Polyester 600D. Seesack. Polyester 600D. Sacca. Poliestere 600D. Saco Desporto. Poliéster 600D. ø 23 cm 34,5 cm Print Code: F(1), N(8)

50


226 TRAVEL AND LEISURE

02

13

Deluxe 3207

Mochila. Poliéster 1680D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Parte Trasera y Cintas acolchadas. Backpack. Polyester 1680D. Padded Laptop Compartment. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 1680D. Pochette Matelassée pour Portable. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 1680D. Gepolsterte Laptoptasche. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 1680D. Tasca Imbottita per Portatile. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 1680D. Bolso Acolchoado para Portátil. Parte Traseira e Asas Acolchoadas.

08

Eris 3668

Mochila. Poliéster 600D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Backpack. Polyester 600D. Padded Laptop Compartment. Sac à Dos. Polyester 600D. Pochette Matelassée pour Portable. Rucksack. Polyester 600D. Gepolsterte Laptoptasche. Zaino. Poliestere 600D. Tasca Imbottita per Portatile. Mochila. Poliéster 600D. Bolso Acolchoado para Portátil. 30 x 41 x 14 cm Print Code: N(8)

Zixa 4117

20

Mochila. Poliéster 600D. Acolchada. Backpack. Polyester 600D. Padded. Sac à Dos. Polyester 600D. Matelassé. Rucksack. Polyester 600D. Gepolstert. Zaino. Poliestere 600D. Imbottito. Mochila. Poliéster 600D. Almofadado. 32 x 40 x 16 cm Print Code: N(8)

40

02

35 x 49 x 13 cm Print Code: N(8)

20


TRAVEL AND LEISURE 227

Xede 4303

19

Mochila. Poliéster 840D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 840D. Padded Laptop Compartment. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 840D. Pochette Matelassée pour Portable. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 840D. Gepolsterte Laptoptasche. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 840D. Tasca Imbottita per Portatile. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 840D. Bolso Acolchoado para Portátil. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 28 x 38 x 6 cm Print Code: F(1), N(8)

20

03 02

13

08

Treck 3700

02

Mochila. Poliéster 420D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Backpack. Polyester 420D. Padded Laptop Compartment. Sac à Dos. Polyester 420D. Pochette Matelassée pour Portable. Rucksack. Polyester 420D. Gepolsterte Laptoptasche. Zaino. Poliestere 420D. Tasca Imbottita per Portatile. Mochila. Poliéster 420D. Bolso Acolchoado para Portátil. 34 x 41 x 12 cm Print Code: N(8), O

18

20


228 TRAVEL AND LEISURE

03

19

Novo 9146

Bolso. Poliéster 600D. Bag. Polyester 600D. Sac. Polyester 600D. Tasche. Polyester 600D. Borsa. Poliestere 600D. Saco. Poliéster 600D. 42 x 24 x 20 cm Print Code: G(1), N(8)

50 02

Flavia 3258

Bolso. Poliéster 600D. Bag. Polyester 600D. Sac. Polyester 600D. Tasche. Polyester 600D. Borsa. Poliestere 600D. Saco. Poliéster 600D. 54 x 31 x 20 cm Print Code: H(1), N(8)

02 30

03 19

07

19

02

Martens 3636

Bolso. Poliéster 600D. Bag. Polyester 600D. Sac. Polyester 600D. Tasche. Polyester 600D. Borsa. Poliestere 600D. Saco. Poliéster 600D. 40 x 26 x 22 cm Print Code: F(1), N(8)

40 03


TRAVEL AND LEISURE 229

03

05

Dorian 4466

19

Mochila. Poliéster 600D. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 600D. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 600D. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 600D. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 600D. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 600D. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 30 x 46 x 15 cm Print Code: F(1), N(8)

40

02

05

19

Beto 4177

03

02

Bolso. Poliéster 600D. Bag. Polyester 600D. Sac. Polyester 600D. Tasche. Polyester 600D. Borsa. Poliestere 600D. Saco. Poliéster 600D. 57 x 30 x 33 cm Print Code: H(1), N(8)

20

Sendur 4054

Bolso. Poliéster 600D. Compartimento Portazapatos. Bag. Polyester 600D. Shoe Compartment. Sac. Polyester 600D. Compartiment Porte-Chaussures. Tasche. Polyester 600D. Schuh Staufach. Borsa. Poliestere 600D. Vano Porta Scarpe. Saco. Poliéster 600D. Compartimento para Sapatos. 50 x 38 x 17,5 cm Print Code: H(1), N(8)

20 02

19 19

03


230 TRAVEL AND LEISURE

03

Drako 3632

Bolso. Poliéster 600D. Bag. Polyester 600D. Sac. Polyester 600D. Tasche. Polyester 600D. Borsa. Poliestere 600D. Saco. Poliéster 600D. 36 x 40 x 34 cm Print Code: H(1), N(8)

02

19

07

30

04

03

Lai 9931

Bolso. Poliéster 600D. Bag. Polyester 600D. Sac. Polyester 600D. Tasche. Polyester 600D. Borsa. Poliestere 600D. Saco. Poliéster 600D. 62 x 35 x 25 cm Print Code: H(1), N(8)

25

19


TRAVEL AND LEISURE 231

Kisu 4150

Bolso. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven. 46 x 26 x 26 cm Print Code: F(1)

150

05

02

03

19

02

Kenit

19

3931

03

Bolso Plegable. Poliéster 210T. Foldable Bag. Polyester 210T. Sac Pliable. Polyester 210T. Faltbar Tasche. Polyester 210T. Borsa Pieghevole. Poliestere 210T. Saco Dobrável. Poliéster 210T. ø 25 cm 50 cm Print Code: F(1), G(1)

Arcs

02

7013

50

Bolso Plegable. Poliéster. Foldable Bag. Polyester. Sac Pliable. Polyester. Faltbar Tasche. Polyester. Borsa Pieghevole. Poliestere. Saco Dobrável. Poliéster. 55 x 37,5 x 17,5 cm Print Code: F(1), L

18

50


232 TRAVEL AND LEISURE

02

07

19

Trevi 3178

Neceser. Poliéster 600D. Beauty Bag. Polyester 600D. Nécessaire. Polyester 600D. Kosmetik Tasche. Polyester 600D. Trousse. Poliestere 600D. Nécessaire. Poliéster 600D. 21,5 x 14 x 10 cm Print Code: F(1), N(8), O

03

200 / 10

03

Yeka 4178

Neceser. Poliéster 600D. Beauty Bag. Polyester 600D. Nécessaire. Polyester 600D. Kosmetik Tasche. Polyester 600D. Trousse. Poliestere 600D. Nécessaire. Poliéster 600D. 35 x 20,5 cm Print Code: F(1), N(8)

06

02

03

Tarex 4179

19

Neceser. Poliéster 600D. Beauty Bag. Polyester 600D. Nécessaire. Polyester 600D. Kosmetik Tasche. Polyester 600D. Trousse. Poliestere 600D. Nécessaire. Poliéster 600D. 23 x 21 x 10 cm Print Code: F(1), N(8)

100

11

08

02

100


TRAVEL AND LEISURE 233 19

03

05

03

02

02

11

Recco 4182

Pirlo

Zapatillero. Non-Woven. Shoe Bag. Non-Woven. Sac Chaussures. T.N.T. Schuhtasche. Vliesstoff. Borsa Scarpe. T.N.T. Bolsa Sapatos. Non-Woven.

3250

42 x 20 x 14,5 cm Print Code: F(1)

Zapatillero. Poliéster 600D. Shoe Bag. Polyester 600D. Sac Chaussures. Polyester 600D. Schuhtasche. Polyester 600D. Borsa Scarpe. Poliestere 600D. Bolsa Sapatos. Poliéster 600D. 35 x 16 x 15 cm Print Code: F(1), N(8)

400 / 10

19

07

100

03 06

Basay 3328

03

07

Shoe 9139

Bolsa. Poliéster 190T. Bag. Polyester 190T. Sac. Polyester 190T. Tasche. Polyester 190T. Borsa. Poliestere 190T. Saco. Poliéster 190T. 35 x 42 cm Print Code: F(1)

200

Zapatillero. Poliéster 420D. Shoe Bag. Polyester 420D. Sac Chaussures. Polyester 420D. Schuhtasche. Polyester 420D. Borsa Scarpe. Poliestere 420D. Bolsa Sapatos. Poliéster 420D. 35 x 17,5 x 16 cm Print Code: F(1), N(8)

100

19 19

02


234 TRAVEL AND LEISURE

Verson

7259

Murfin 7260

30 x 46 x 20 cm Print Code: N(8)

Bolso. Bag. Sac. Tasche. Borsa. Saco. 49 x 28 x 20 cm Print Code: I(1)

Flip 7258

Gorra. 100% Algodón. 6 Paneles. Cap. 100% Cotton. 6 Panels. Casquette. 100% Coton. 6 Panneaux. Mütze. 100% Baumwolle. 6 Panels. Cappellino. 100% Cotone. 6 Pannelli. Boné. 100% Algodão. 6 Paineis. 200 / 25 Print Code: N(8)

Mochila. Poliéster. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 20

20

Corex 7261

Neceser. Poliéster. Beauty Bag. Polyester. Nécessaire. Polyester. Kosmetik Tasche. Polyester. Trousse. Poliestere. Nécessaire. Poliéster. 20 x 10 x 10 cm Print Code: N(8)

50


TRAVEL AND LEISURE 235

Sinoud 7194

Krathos

Mochila. Poliéster 600D. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 600D. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 600D. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 600D. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 600D. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 600D. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 30 x 40 x 15 cm Print Code: N(8)

7180

Bolso. Poliéster 600D. Bag. Polyester 600D. Sac. Polyester 600D. Tasche. Polyester 600D. Borsa. Poliestere 600D. Saco. Poliéster 600D.

25

50 x 30 x 25 cm Print Code: N(8)

20

Cirdan 7198

Bandolera. Poliéster 600D. Shoulder Bag. Polyester 600D. Bandoulière. Polyester 600D. Umhängetasche. Polyester 600D. Borsa Tracolla. Poliestere 600D. Bolsa Tira-colo. Poliéster 600D. 17 x 23 x 6,5 cm Print Code: N(8)

Tellom 50

7189

Portatodo. Poliéster 600D. Multipurpose Bag. Polyester 600D. Pochette. Polyester 600D. Mehrzwecktasche. Polyester 600D. Portaoggetti. Poliestere 600D. Portatudo. Poliéster 600D. 24 x 14,5 x 6 cm Print Code: N(8)

200

Available only Spain and Portugal


236 TRAVEL AND LEISURE

07

13

Criss 9999

19

05

04

03

Bandolera. Poliéster 600D. Shoulder Bag. Polyester 600D. Bandoulière. Polyester 600D. Umhängetasche. Polyester 600D. Borsa Tracolla. Poliestere 600D. Bolsa Tira-colo. Poliéster 600D. 10 x 11 x 8 cm Print Code: E(1), N(8)

200 / 10

02

Isis 3558

13 Bandolera. Poliéster 600D. Shoulder Bag. Polyester 600D. Bandoulière. Polyester 600D. Umhängetasche. Polyester 600D. Borsa Tracolla. Poliestere 600D. Bolsa Tira-colo. Poliéster 600D. 16,5 x 23 cm Print Code: F(1), N(8)

03

03

07

Karan 9675

14

02

Bandolera. Poliéster 600D. Shoulder Bag. Polyester 600D. Bandoulière. Polyester 600D. Umhängetasche. Polyester 600D. Borsa Tracolla. Poliestere 600D. Bolsa Tira-colo. Poliéster 600D. 10 x 15,5 x 8 cm Print Code: E(1), N(8)

100 / 10

19

100 / 10

02


TRAVEL AND LEISURE 237

14

07

Piluto 8547

05

03

Bandolera. Poliéster 600D. Shoulder Bag. Polyester 600D. Bandoulière. Polyester 600D. Umhängetasche. Polyester 600D. Borsa Tracolla. Poliestere 600D. Bolsa Tira-colo. Poliéster 600D. 14 x 18,5 x 7,5 cm Print Code: E(1), N(8), O

19

02

100

13 04

On-Music 3101 02

07

Bandolera. Poliéster 600D. Shoulder Bag. Polyester 600D. Bandoulière. Polyester 600D. Umhängetasche. Polyester 600D. Borsa Tracolla. Poliestere 600D. Bolsa Tira-colo. Poliéster 600D. 16 x 20 x 5 cm Print Code: E(1), N(8)

13

19

03

02

04

Xadra 4122

03

Bandolera. Poliéster 600D. Shoulder Bag. Polyester 600D. Bandoulière. Polyester 600D. Umhängetasche. Polyester 600D. Borsa Tracolla. Poliestere 600D. Bolsa Tira-colo. Poliéster 600D. 20 x 25 x 11 cm Print Code: F(1), N(8)

100

19

100


238 TRAVEL AND LEISURE

Locum 3669

Bandolera. Poliéster/ PVC. Shoulder Bag. Polyester/ PVC. Bandoulière. Polyester/ PVC. Umhängetasche. Polyester/ PVC. Borsa Tracolla. Poliestere/ PVC. Bolsa Tira-colo. Poliéster/ PVC. 21,3 x 24,4 cm Print Code: F(1), N(8)

14

100 / 10

08

02

Kobe 3629

Bandolera. Poliéster 600D. Shoulder Bag. Polyester 600D. Bandoulière. Polyester 600D. Umhängetasche. Polyester 600D. Borsa Tracolla. Poliestere 600D. Bolsa Tira-colo. Poliéster 600D. 38 x 25 x 11,5 cm Print Code: E(1), N(8)

40

08 02

Layker 7015

Bandolera. Polipiel. Shoulder Bag. PU. Bandoulière. Similicuir. Umhängetasche. PU. Borsa Tracolla. PU. Bolsa Tira-colo. PU. 21 x 26,5 x 10 cm Print Code: L

18

40

02


TRAVEL AND LEISURE 239

03

Rock

7018

Otto 7071

Bandolera. PVC. Shoulder Bag. PVC. Bandoulière. PVC. Umhängetasche. PVC. Borsa Tracolla. PVC. Bolsa Tira-colo. PVC. 40 01

06

Breno 3550

02

02

Paraguas. Bandolera Incluida. Umbrella. Shoulder Bag Included. Parapluie. Bandoulière Inclus. Regenschirm. Umhängetasche Inklusive. Ombrello. Borsa Tracollo Inclusa. Chapéu de Chuva. Bolsa Tira-Colo Incluída. 20 x 24 x 10 cm Print Code: G(1), F(1)

40 / 10

Bandolera. PVC. Shoulder Bag. PVC. Bandoulière. PVC. Umhängetasche. PVC. Borsa Tracolla. PVC. Bolsa Tira-colo. PVC. 33 x 27 x 10 cm Print Code: G(1)

02

26 x 31 x 12 cm Print Code: G(1)

01

03

30


240 TRAVEL AND LEISURE

13

02

Casual 3249

Bandolera. Poliéster 600D. Shoulder Bag. Polyester 600D. Bandoulière. Polyester 600D. Umhängetasche. Polyester 600D. Borsa Tracolla. Poliestere 600D. Bolsa Tira-colo. Poliéster 600D. 25 x 34 x 5 cm Print Code: F(1), N(8)

100

03

03

Fest 9748

07

19

02

Larry

Bandolera. Poliéster 600D. Shoulder Bag. Polyester 600D. Bandoulière. Polyester 600D. Umhängetasche. Polyester 600D. Borsa Tracolla. Poliestere 600D. Bolsa Tira-colo. Poliéster 600D. 26,5 x 20,5 x 10,5 cm Print Code: F(1), N(8)

02

19

3034

Bandolera. Poliéster 600D. Shoulder Bag. Polyester 600D. Bandoulière. Polyester 600D. Umhängetasche. Polyester 600D. Borsa Tracolla. Poliestere 600D. Bolsa Tira-colo. Poliéster 600D. 36 x 33 x 7 cm Print Code: F(1), N(8)

60

07

03

50


TRAVEL AND LEISURE 241

Cross

Jasmine

Bandolera. Non-Woven. Shoulder Bag. Non-Woven. Bandoulière. T.N.T. Umhängetasche. Vliesstoff. Borsa Tracolla. T.N.T. Bolsa Tira-colo. Non-Woven.

Bandolera. Non-Woven. Shoulder Bag. Non-Woven. Bandoulière. T.N.T. Umhängetasche. Vliesstoff. Borsa Tracolla. T.N.T. Bolsa Tira-colo. Non-Woven.

9843

9439

30 x 37 x 9 cm Print Code: F(1)

300 / 50

30 x 37 x 7 cm Print Code: F(1)

250 / 50

19 03

07

02

19

04

Sira

3769

01

03

07

07

19

03

Bandolera. Non-Woven. Shoulder Bag. Non-Woven. Bandoulière. T.N.T. Umhängetasche. Vliesstoff. Borsa Tracolla. T.N.T. Bolsa Tira-colo. Non-Woven. 45 x 37 x 8 cm Print Code: F(1), N(8)

100 02

02


242 TRAVEL AND LEISURE Ideal para ferias y exposiciones Designed for fairs and exhibitions Ideali pour salons et expositions Ideal für Messen und Ausstellungen Ideali per fiere e mostre ~&'#.2#4#('+4#5'':215+C'5 01

02

03

Expo 3069

Bolsa. Non-Woven Laminado. Bag. Laminated Non-Woven. Sac. T.N.T. Laminé. Tasche. Laminiert Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Laminato. Saco. Non-Woven Laminado. 34 x 39,7 x 12 cm Print Code: F(1)

19

01

Bioband 3070

Bandolera. Non-Woven Laminado. Shoulder Bag. Laminated Non-Woven. Bandoulière. T.N.T. Laminé. Umhängetasche. Laminiert Vliesstoff. Borsa Tracolla. T.N.T. Laminato. Bolsa Tira-colo. Non-Woven Laminado. 30,5 x 38 x 7 cm Print Code: F(1)

100 / 20 02

19

03

04

100 / 20

07


TRAVEL AND LEISURE 243

02

19

Maes 3709

Identificador Lanyard. Poliéster/ PVC. Badge Lanyard. Polyester/ PVC. Lanyard Porte-Badge. Polyester/ PVC. Namensschild Schlüsselband. Polyester/ PVC. Bagde Lanyard. Poliestere/ PVC. Identificador Lanyard. Poliéster/ PVC. 19

07

04

Neck 8780

05

03

01

11,2 x 48,5 x 0,5 cm Print Code: G(1)

1000 / 100

Lanyard. Poliéster. Lanyard. Polyester. Lanyard. Polyester. Schlüsselband. Polyester. Lanyard. Poliestere. Lanyard. Poliéster. 2 x 50 cm Print Code: F(1)

05

03

800 / 100 01

04

ideal para imprimir special printing surface

LOGO

01

02

Button 3355

03

04

05

19

Lanyard. Poliéster. Lanyard. Polyester. Lanyard. Polyester. Schlüsselband. Polyester. Lanyard. Poliestere. Lanyard. Poliéster. 2 x 48 cm Print Code: F(1)

600 / 100


244 TRAVEL AND LEISURE

01

02

Edain 4480

11

03

04

05

07

19

Lanyard. Poliéster. Lanyard. Polyester. Lanyard. Polyester. Schlüsselband. Polyester. Lanyard. Poliestere. Lanyard. Poliéster. 2 x 50 cm Print Code: F(1), R

600 / 100

03

02

19

Duble 8846

07

05

04

03

01 05 07

Lanyard. Poliéster. Lanyard. Polyester. Lanyard. Polyester. Schlüsselband. Polyester. Lanyard. Poliestere. Lanyard. Poliéster. 2 x 55 cm Print Code: F(1)

11

19

Briol

600 / 100

4218

01

02

Lanyard. Poliéster. Lanyard. Polyester. Lanyard. Polyester. Schlüsselband. Polyester. Lanyard. Poliestere. Lanyard. Poliéster. 1,2 x 50 cm Print Code: F(1)

Sigex 4213

02

05

19

04

1000 / 100

Lanyard. Silicona. Lanyard. Silicone. Lanyard. Silicone. Schlüsselband. Silikon. Lanyard. Silicone. Lanyard. Silicone. 1,5 x 40 cm Print Code: E(1)

01

04

500 / 50


TRAVEL AND LEISURE 245 19

19

09

01

03

02

Bindel 3726

Melak

Identificador. Aluminio. Id Badge. Aluminium. Badge. Aluminium. Namensschild. Aluminium. Badge. Alluminio. Identificador. Alumínio.

3806

7 x 2,5 x 0,4 cm Print Code: C(4), L

1000 / 40

03

02

Porta Acreditaciones. Clip y Cinta Métrica 1 m Incluidos. ID Holder. Clip and Tape Measure 1 m Included. Porte Badge. Clip et Lanière 1 m Inclus. Namensschild Halter. Clip und Maßband 1 m Inklusive. Porta Badge. Clip e Nastro Metrico 1 m Incluse. Porta-Acreditações. Clip e Fita-Métrica 1 m Incluídos. ø 3,7 cm 0,8 cm Print Code: D(4)

500 / 100

04

03

01

02

04

Alter 4344

05

19

Ifem

Identificador. PVC. Id Badge. PVC. Badge. PVC. Namensschild. PVC. Badge. PVC. Identificador. PVC. 11 x 9,5 x 0,3 cm Print Code: D(1)

9169

1000 / 100

Identificador. PVC. Id Badge. PVC. Badge. PVC. Namensschild. PVC. Badge. PVC. Identificador. PVC. 10 x 9 x 0,2 cm Print Code: B(1)

2000 / 200


246 TRAVEL AND LEISURE

02

03

Lot 9808

07

Portatodo. Poliéster 600D. Multipurpose Bag. Polyester 600D. Pochette. Polyester 600D. Mehrzwecktasche. Polyester 600D. Portaoggetti. Poliestere 600D. Portatudo. Poliéster 600D. 10,5 x 13,5 cm Print Code: D(1), N(8)

1000 / 10

19

Valid for smartphone

19 02

02 19

Mirka 9253

03

07

03

05

Ozores

Funda. Antelina. Pouch. Velvet. Étui. Suédine. Hülle. Wildleder. Custodia. Similpelle Scamosciata. Estojo. Veludo. 7,5 x 13 cm Print Code: D(1), N(8)

9807

1000 / 20

Portatodo. Poliéster 600D. Multipurpose Bag. Polyester 600D. Pochette. Polyester 600D. Mehrzwecktasche. Polyester 600D. Portaoggetti. Poliestere 600D. Portatudo. Poliéster 600D. 7,5 x 11 cm Print Code: D(1), N(8)

1000 / 10


TRAVEL AND LEISURE 247

03

02

Watson 9674

Portatodo. PoliĂŠster 600D. Multipurpose Bag. Polyester 600D. Pochette. Polyester 600D. Mehrzwecktasche. Polyester 600D. Portaoggetti. Poliestere 600D. Portatudo. PoliĂŠster 600D. 12 x 15 cm Print Code: E(1), N(8)

500 / 20

19

Cisko 4092

Portatodo. Fieltro. Multipurpose Bag. Felt. Pochette. Feutrine. Mehrzwecktasche. Filz. Portaoggetti. Feltro. Portatudo. Feltro. 8,5 x 14,5 x 0,6 cm Print Code: E(1), N(8)

02

03

Minta 3863

19

19

02

05

05

500 / 100

Estuche. Non-Woven. Case. Non-Woven. Trousse. T.N.T. Federmappe. Vliesstoff. Astuccio. T.N.T. Estojo. Non-Woven. 24 x 11 cm Print Code: F(1), N(8)

500 / 10 03


248 TRAVEL AND LEISURE

02

19

Crown 9639

Riñonera. Poliéster 420D. Waistbag. Polyester 420D. Banane. Polyester 420D. Gürteltasche. Polyester 420D. Marsupio. Poliestere 420D. Pochete. Poliéster 420D.

03

29 x 10 x 6 cm Print Code: E(1), N(8)

04

Inxul 4374

03

01

300 / 10

02

Riñonera. Poliéster 600D. Waistbag. Polyester 600D. Banane. Polyester 600D. Gürteltasche. Polyester 600D. Marsupio. Poliestere 600D. Pochete. Poliéster 600D. 35 x 15 cm Print Code: F(1), N(8)

200 / 10

19

03

07

Fonix 4050

19

WATERPROOF

Riñonera. PVC. Impermeable. Waistbag. PVC. Waterproof. Banane. PVC. Imperméable. Gürteltasche. PVC. Wasserdicht. Marsupio. PVC. Impermeabile. Pochete. PVC. Impermeável. 18 x 11 x 4 cm Print Code: F(1)

200 / 10


TRAVEL AND LEISURE 249

Nawel 4363

Riñonera. Soft Shell. Reflectante. Waistbag. Soft Shell. Reflective. Banane. Soft Shell. Réfléchissant. Gürteltasche. Soft Shell. Leuchtend. Marsupio. Soft Shell. Catarifrangente. Pochete. Soft Shell. Reflectante. 27 x 11 cm Print Code: E(1), N(8)

200 / 10

Uclex 4230

Muñequera. Soft Shell. Reflectante. Wristband. Soft Shell. Reflective. Tour de Poignet. Soft Shell. Réfléchissant. Armbandtasche. Soft Shell. Leuchtend. Polsino. Soft Shell. Catarifrangente. Punho Elástico. Soft Shell. Reflectante. 22 x 6,7 cm Print Code: E(1), N(8)

03

Energy 3569

19

Pulsera. Talla Única. Adulto. Bracelet. One Size. Adult. Bracelet. Taille Unique. Adulte. Armband. Einheitsgrösse. Erwachsene. Braccialetto. Taglia Unica. Adulto. Pulseira. Tamanho Único. Adulto. ø 7 cm 1,4 cm Print Code: F(1)

02

02

05

03

Perky 4469

01

Riñonera. Poliéster 190T. Waistbag. Polyester 190T. Banane. Polyester 190T. Gürteltasche. Polyester 190T. Marsupio. Poliestere 190T. Pochete. Poliéster 190T. 26,5 x 11 cm Print Code: E(1), N(8)

300 / 10 19

400 / 100

500 / 10


250 TRAVEL AND LEISURE

02

Benix

19

4315

Muñequera. Poliéster 210D. Wristband. Polyester 210D. Tour de Poignet. Polyester 210D. Armbandtasche. Polyester 210D. Polsino. Poliestere 210D. Punho Elástico. Poliéster 210D. 24 x 7 cm Print Code: E(1)

1000 / 100 03

04

03

01

Oakley 3618

02

Muñequera. Microfibra. Wristband. Microfiber. Tour de Poignet. Microfibre. Armbandtasche. Mikrofaser. Polsino. Microfibra. Punho Elástico. Microfibra. 10 x 9 cm Print Code: E(1), N(8)

1000 / 100

19

19

Beker 9340

01

03

02

Muñequera. 100% Algodón. Wristband. 100% Cotton. Tour de Poignet. 100% Coton. Armbandtasche. 100% Baumwolle. Polsino. 100% Cotone. Punho Elástico. 100% Algodão. 6,4 x 7,3 cm Print Code: N(8)

1000 / 100

05


TRAVEL AND LEISURE 251

02

19

Tracxu 4149

03

05

Brazalete. Soft Shell. Pantalla Táctil. Arm Strap. Soft Shell. Touch Screen. Bracelet. Soft Shell. Ecran Tactile. Armband. Soft Shell. Touch Screen. Braccialetto. Soft Shell. Touch Screen. Bracelete. Soft Shell. Ecrã Tátil. 8 x 14 cm Print Code: F(1), N(8)

200 / 50

11

02

19

Amstrong 3635

Brazalete. Poliéster 600D. Arm Strap. Polyester 600D. Bracelet. Polyester 600D. Armband. Polyester 600D. Braccialetto. Poliestere 600D. Bracelete. Poliéster 600D. 8 x 12 cm Print Code: E(1), N(8)

03

01

Hortax

03

4414

Gafas Sol. Protección UV400. Sunglasses. UV400 Protection. Lunettes Soleil. Protection UV400. Sonnenbrille. UV400 Schutz. Occhiali Sole. Protezione UV400. Óculos de Sol. Proteção UV400. 300 / 10 Print Code: E(1)

19

200

05


252 TRAVEL AND LEISURE

Conor 4204

Linterna Bici. 5 Led. 4 Pilas AAA/ R03 No Incluidas. Bike Torch. 5 Led. 4 Batteries AAA/ R03 Not Included. Lampe Vélo. 5 Led. 4 Piles AAA/ R03 Non Incluses. Fahrradlampe. 5 Led. 4 AAA/ R03 Batterien Nicht in Lieferumfang. Torcia Biccicleta. 5 Led. 4 Batterie AAA/ R03 Non Incluse. Lanterna Bicicleta. 5 Led. 4 Pilhas AAA/ R03 Não Incluídas. ø 3,5 cm 10 cm Print Code: F(1)

01

Masi 4205

Luz Reflectante. 6 Led. 2 Pilas AAA/ R03 No Incluidas. Reflective Light. 6 Led. 2 Batteries AAA/ R03 Not Included. Lumière Rèfléchissante. 6 Led. 2 Piles AAA/ R03 Non Incluses. Katzenauge. 6 Led. 2 AAA/ R03 Batterien Nicht in Lieferumfang. Luce Catarifrangente. 6 Led. 2 Batterie AAA/ R03 Non Incluse. Luz Reflectante. 6 Led. 2 Pilhas AAA/ R03 Não Incluídas. ø 5,5 cm 2,4 cm Print Code: E(1)

200 / 100

03

19 03

Myrto 3685

Linterna. 2 Led. 3 Funciones. Pilas Botón Incluidas. Torch. 2 Led. 3 Functions. Button Batteries Included. Lampe. 2 Led. 3 Fonctions. Piles Bouton Incluses. Lampe. 2 Led. 3 Funktionen. Knopfzellen Inklusive. Torcia. 2 Led. 3 Funzioni. Pile Bottone Inclusa. Lanterna. 2 Led. 3 Funções. Pilhas Botão Incluídas. 3,5 x 3 x 4,5 cm Print Code: G(1)

500 / 50

01

200 / 100


TRAVEL AND LEISURE 253

05

03

02

Hydrax 4372

Mochila Deporte. Poliéster 600D. Parte Trasera Acolchada. Transpirable. Reflectante. Deposito 2 l Incluido. Sports Backpack. Polyester 600D. Padded Back. Breathable. Reflective. 2 l Hydration Bladder Included. Sac à Dos Sport. Polyester 600D. Derrière Matelassé. Respirant. Réfléchissant. Réservoir Eau 2 l Inclus. Sport Rucksack. Polyester 600D. Gepolsteter Rücken. Atmungsaktiv. Leuchtend. 2 l Blase Inklusive. Zaino Sport. Poliestere 600D. Retro Imbottito. Transpirante. Catarifrangente. Tasca 2 l Inclusa. Mochila Desporto. Poliéster 600D. Parte Traseira Acolchoada. Respirável. Reflectante. Deposito 2 l Incluído. 32 x 50 cm Print Code: F(1),N(8)

19

20

Frank 4246

Soporte. Ajustable. Holder. Adjustable. Support. Ajustable. Halter. Grössenverstellbar. Supporto. Regolabile. Suporte. Ajustável. 6,5 x 10,3 x 12 cm Print Code: F(1)

50 / 25

19

05

Dantony 4432

03 Timbre Bici. Aluminio. Bike Bell. Aluminium. Sonnette Vélo. Aluminium. Fahrradklingel. Aluminium. Campanello Bicicletta. Alluminio. Campainha Bicicleta. Alumínio. 4 x 7,3 x 6,4 cm Print Code: E(1)

200 / 25

02


254 TRAVEL AND LEISURE

19

02

Neiva 4298

01

Podómetro. Calcula Pasos, Distancia Recorrida y Calorías Consumidas. Pila Botón Incluida. Pedometer. Calculates Steps, Distance Covered and Calories Burned. Button Battery Included. Podomètre. Calcule Pas, Distance Parcourue et Calories Brûlées. Pile Bouton Incluse. Schrittzähler. Berechnet Schritte, Strecke und Verbrannte Kalorien. Knopfzelle Inklusive. Pedometro. Calcola Passi, Distanzia Percorsa e Calorie Consumate. Pila Bottone Inclusa. Pedómetro. Calcula Passos, Distância Percorrida e Calorias Consumidas. Pilha Botão Incluída. 4,4 x 6 x 2,8 cm Print Code: E(4)

200 / 100 03

07

Step

9382

Podómetro. Calcula Pasos, Distancia Recorrida y Calorías Consumidas. Pilas Botón Incluidas. Pedometer. Calculates Steps, Distance Covered and Calories Burned. Button Batteries Included. Podomètre. Calcule Pas, Distance Parcourue et Calories Brûlées. Piles Bouton Incluses. Schrittzähler. Berechnet Schritte, Strecke und Verbrannte Kalorien. Knopfzellen Inklusive. Pedometro. Calcola Passi, Distanzia Percorsa e Calorie Consumate. Pile Bottone Incluse. Pedómetro. Calcula Passos, Distância Percorrida e Calorias Consumidas. Pilhas Botão Incluídas. 5 x 7 x 2 cm Print Code: E(4)

19

02

Peytin 3839

19

Podómetro. Calcula Pasos. Pila Botón Incluida. Pedometer. Calculates Steps. Button Battery Included. Podomètre. Calcule Pas. Pile Bouton Incluse. Schrittzähler. Berechnet Schritte. Knopfzelle Inklusive. Pedometro. Calcola Passi. Pila Bottone Inclusa. Pedómetro. Calcula Passos. Pilha Botão Incluída. 4 x 5,5 x 2,5 cm Print Code: E(4)

200 / 100 03

03

200 / 100


Kailen 4451

TRAVEL AND LEISURE 255 Cronómetro. Pila Botón Incluida. Stopwatch. Button Battery Included. Chronomètre. Pile Bouton Incluse. Stopuhr. Knopfzelle Inklusive. Cronometro. Pila Bottone Inclusa. Cronómetro. Pilha Botão Incluída. 5 x 7,5 x 2,1 cm Print Code: E(4)

200 / 50

05

03

Race 9784

19

Cronómetro. Pilas Botón Incluidas. Stopwatch. Button Batteries Included. Chronomètre. Piles Bouton Incluses. Stopuhr. Knopfzellen Inklusive. Cronometro. Pile Bottone Incluse. Cronómetro. Pilhas Botão Incluídas. 4,7 x 7,7 x 1,5 cm Print Code: E(4)

03

400 / 20

19

Lewis 9690

Reloj Pulsómetro. Plástico. Calcula Calorías Consumidas. Watch Pulsometer. Plastic. Calculates Calories Burned. Montre Pulsomètre. Plastique. Calcule Calories Brûlées. Pulsuhr. Plastik. Berechnet Verbrannte Kalorien. Orologio Pulsometro. Plastica. Calcolo Calorie Bruciate. Relógio Pulsómetro. Plástico. Calcula Calorias Consumidas. 25 x 4,6 x 2,5 cm Print Code: F(1)

Hozon 4206

50

Linterna. Silicona. 1 Led. Pilas Botón Incluidas. Torch. Silicone. 1 Led. Button Batteries Included. Lampe. Silicone. 1 Led. Piles Bouton Incluses. Lampe. Silikon. 1 Led. Knopfzellen Inklusive. Torcia. Silicone. 1 Led. Pile Bottone Inclusa. Lanterna. Silicone. 1 Led. Pilhas Botão Incluídas. 3,4 x 39,5 x 2 cm Print Code: G(1)

03 02

200 / 100 05 19


256 TRAVEL AND LEISURE Special white colour for sublimation

Cherin 4215

Braga. Poliéster. Neck Warmer. Polyester. Tour de Cou. Polyester. Nacken Wärmer. Polyester. Scaldacollo. Poliestere. Aquecedor Pescoço. Poliéster. 25 x 50 cm Print Code: F(1), N(8), R

01

02

03

04

05

07

08

11

300 / 100

19

Trekking 9637

Bastón. Metálico. Plegable. Altura Regulable. Antishock. Accesorio para Nieve. Walking Poles. Metallic. Foldable. Adjustable Height. Antishock. Snow Accessory. Bâton. Métallique. Pliable. Hauteur Réglable. Antichoc. Accessoire Neige. Gehstock. Metallic. Falten. Höhenverstellbar. AntiShock. Zubehör für Schnee. Bastone. Metallo. Pieghevole. Altezza Regolabile. Antishock. Accessorio Neve. Bastão. Metálico. Dobrável. Altura Regulável. Anti-Shock. Acessório para Neve. 120 cm Print Code: G(1)

04

19

Pacam 4252

30 / 5

Termo Botijo. 2 l. Thermo Drinking Jug. 2 l. Thermos. 2 l. Thermoskanne. 2 l. Thermos. 2 l. Garrafa Termo. 2 l. ø 16 cm 23 cm Print Code: F(1)

12

03

Graker 4436 03

19 02

Antideslizantes. Ajustable. Ice Grippers. Adjustable. Crampons Antidérapants. Ajustable. Antirutsch Greifer. Grössenverstellbar. Antiscivolo Scarpe. Regolabile. Anti-Derrapante. Ajustável. 12,7 x 1,1 x 5,2 cm Print Code: N(8)

100


TRAVEL AND LEISURE 257

09 19

03

04

01

Mento

3384

02

ø 6,6 cm 17,5 cm Print Code: N(8)

09

05

Bidón. Aluminio. 400 ml. Bottle. Aluminium. 400 ml. Bidon. Aluminium. 400 ml. Trinkflasche. Aluminium. 400 ml. Bidone. Alluminio. 400 ml. Garrafa. Alumínio. 400 ml. 100 / 20

03

Sexter 3923

Bidón. Acero Inox. 600 ml. Bottle. Stainless Steel. 600 ml. Bidon. Acier Inox. 600 ml. Trinkflasche. Rostfreier Stahl. 600 ml. Bidone. Acciaio Inox. 600 ml. Garrafa. Aço Inoxidável. 600 ml. ø 7 cm 23,5 cm Print Code: G(1), L

03

Gorko

40

4164

19

19

Bidón. Acero Inox. 600 ml. Bottle. Stainless Steel. 600 ml. Bidon. Acier Inox. 600 ml. Trinkflasche. Rostfreier Stahl. 600 ml. Bidone. Acciaio Inox. 600 ml. Garrafa. Aço Inoxidável. 600 ml. ø 7 cm 23,5 cm Print Code: F(1), L

50

05

19

05

Rebox 4408

04

03

Bidón. Aluminio. 500 ml. Bottle. Aluminium. 500 ml. Bidon. Aluminium. 500 ml. Trinkflasche. Aluminium. 500 ml. Bidone. Alluminio. 500 ml. Garrafa. Alumínio. 500 ml. ø 7,2 cm 18,5 cm Print Code: G(1), L

80 / 20

02

01


258 TRAVEL AND LEISURE

Luthor 4381

Bidón Enfriador. PET. 400 ml. Bottle Cooler. PET. 400 ml. Bidon Refroidisseur. PET. 400 ml. Trinkflaschen Kühler. PET. 400 ml. Bidone Rinfresca. PET. 400 ml. Garrafa Arrefecedor. PET. 400 ml. 12 x 26,5 x 3 cm Print Code: F(1)

100

01 03

19

19

02

05

19

04

Trimex

03

3904

Boxter

Mini Botella. PET/ Aluminio. 200 ml. Mini Bottle. PET/ Aluminium. 200 ml. Mini Bouteille. PET/ Aluminium. 200 ml. Mini Trinkflasche. PET/ Aluminium. 200 ml. Mini Bottiglia. PET/ Alluminio. 200 ml. Mini-Garrafa. PET/ Alumínio. 200 ml. 10 x 19 cm Print Code: E(1)

3584

Bidón. PET. 450 ml. Bottle. PET. 450 ml. Bidon. PET. 450 ml. Trinkflasche. PET. 450 ml. Bidone. PET. 450 ml. Garrafa. PET. 450 ml. 11,5 x 26,5 cm Print Code: E(1)

600

03

01

19

Hudi 3798

Bidón. PE. 150 ml. Bottle. PE. 150 ml. Bidon. PE. 150 ml. Trinkflasche. PE. 150 ml. Bidone. PE. 150 ml. Garrafa. PE. 150 ml. 7,5 x 11,2 x 6 cm Print Code: D(1)

01

02

200

03

400 / 50


TRAVEL AND LEISURE 259

Iskan 3837

Bidón. PVC. 500 ml. Bottle. PVC. 500 ml. Bidon. PVC. 500 ml. Trinkflasche. PVC. 500 ml. Bidone. PVC. 500 ml. Garrafa. PVC. 500 ml. ø 6,5 cm 19,5 cm Print Code: F(1)

19

02

05

100 / 10

01

03

Sports 9342

Bidón. PVC. 550 ml. Bottle. PVC. 550 ml. Bidon. PVC. 550 ml. Trinkflasche. PVC. 550 ml. Bidone. PVC. 550 ml. Garrafa. PVC. 550 ml. ø 7,3 cm 19,7 cm Print Code: F(1)

01

100 / 10

03 19

03

05

01

03

19

Siodel

19

4401

Bore 3982

Bidón. 600 ml. Accesorio Enfriador. Bottle. 600 ml. Ice Stick. Bidon. 600 ml. Accessoire Isotherme. Trinkflasche. 600 ml. Kühl Zubehör. Bidone. 600 ml. Accessorio Termico. Garrafa. 600 ml. Acessório Arrefecedor. ø 7,5 cm 22 cm Print Code: F(1)

50

Bidón. 500 ml. Bottle. 500 ml. Bidon. 500 ml. Trinkflasche. 500 ml. Bidone. 500 ml. Garrafa. 500 ml. ø 7 cm 23 cm Print Code: F(1)

50

05


260 TRAVEL AND LEISURE

Meric 4361

Bicicleta Spinning. Magnética, 8 Niveles Resistencia, Asiento Ajustable. Calcula Velocidad, Tiempo, Distancia Recorrida y Calorías Consumidas. 2 Pilas AA/ R06 No Incluida. Spinning Bike. Magnetic, 8 Resistance Levels, Adjustable Seat. Calculates Speed, Time, Distance Covered and Calories Burned. 2 Batteries AA/ R06 Not Included. Vélo Spinning. Magnétique, 8 Niveaux de Résistance, Siège Ajustable. Calcul de Vitesse, Temps, Distance Parcourue et Calories Brûlées. 2 piles AA/ R06 Non Incluses. Spinning Fahrrad. Magnetisch, 8 Stufen, Grössenverstellbar Sitz. Berechnet Geschwindigkeit, Zeit, Zurückgelegte Distanz und Verbrannte Kalorien. 2 AA/ R06 Batterien Nicht in Lieferumfang. Bicicletta Spinning. Magnetico, 8 Livelli di Resistenza, Seggiolino Regolabile. Calcola Velocità, Tempo, Distanza Percorsa e Calorie Consumate. 2 Batterie AA/ R06 Non Incluse. Bicicleta Spinning. Magnética, 8 Níveis de Resistência, Assento Ajustável. Calcula Velocidade, Tempo, Distância Percorrida e Calorias Consumidas. 2 Pilhas AA/ R06 Não Incluídas. 80 x 115 x 41 cm Print Code: Consultar

1

02

01

Kobox 4219

Toalla Absorbente. Microfibra 280 g/ m2. Absorbent Towel. Microfiber 280 g/ m2. Serviette Absorbante. Microfibre 280 g/ m2. Saugfähige Handtuch. Mikrofaser 280 g/ m2. Asciugamano Assorbente. Microfibra 280 g/ m2. Toalha Absorvente. Microfibra 280 g/ m2. 25 x 100 cm Print Code: F(1),N(8),0,P

05 19

200 / 100

03


TRAVEL AND LEISURE 261

04

03 19 11

Curt 7064

Toalla Absorbente. Microfibra 200 g/ m2. Absorbent Towel. Microfiber 200 g/ m2. Serviette Absorbante. Microfibre 200 g/ m2. Saugf채hige Handtuch. Mikrofaser 200 g/ m2. Asciugamano Assorbente. Microfibra 200 g/ m2. Toalha Absorvente. Microfibra 200 g/ m2. 30 x 70 cm Print Code: F(1), P

19

Acura 3576

200 / 100

01

Toalla Absorbente. Microfibra 280 g/ m2. Absorbent Towel. Microfiber 280 g/ m2. Serviette Absorbante. Microfibre 280 g/ m2. Saugf채hige Handtuch. Mikrofaser 280 g/ m2. Asciugamano Assorbente. Microfibra 280 g/ m2. Toalha Absorvente. Microfibra 280 g/ m2. 33 x 73 cm Print Code: H(1), P

100

03

11

03

Yarg 7065

04

Toalla Absorbente. Microfibra 200 g/ m2. Absorbent Towel. Microfiber 200 g/ m2. Serviette Absorbante. Microfibre 200 g/ m2. Saugf채hige Handtuch. Mikrofaser 200 g/ m2. Asciugamano Assorbente. Microfibra 200 g/ m2. Toalha Absorvente. Microfibra 200 g/ m2. 72 x 138 cm Print Code: G(1), P

50

19


262 TRAVEL AND LEISURE

Caxdy 7132

Toalla Absorbente. Microfibra 200 g/ m2. Absorbent Towel. Microfiber 200 g/ m2. Serviette Absorbante. Microfibre 200 g/ m2. Saugf채hige Handtuch. Mikrofaser 200 g/ m2. Asciugamano Assorbente. Microfibra 200 g/ m2. Toalha Absorvente. Microfibra 200 g/ m2. 75 x 150 cm 50 Print Code: G(1), N(8), O, P

Inka 7133

Toalla Absorbente. Microfibra 200 g/ m2. Absorbent Towel. Microfiber 200 g/ m2. Serviette Absorbante. Microfibre 200 g/ m2. Saugf채hige Handtuch. Mikrofaser 200 g/ m2. Asciugamano Assorbente. Microfibra 200 g/ m2. Toalha Absorvente. Microfibra 200 g/ m2. 40 x 90 cm 200 / 50 Print Code: G(1), N(8), O, P

Balboa 9995

Toalla Deporte. 100% Algod처n 280 g/ m2. Sports Towel. 100% Cotton 280 g/ m2. Serviette Sport. 100% Coton 280 g/ m2. Sporthandtuch. 100% Baumwolle 280 g/ m2. Asciugamano Sport. 100% Cotone 280 g/ m2. Toalha Desporto. 100% Algod찾o 280 g/ m2. 32 x 70 cm Print Code: F(1), P

120

03 01 19


TRAVEL AND LEISURE 263

19

05

01

Grup 3423

03

02

Parche Calor. Reutilizable. Heat Pack. Reusable. Patch Chaleur. Réutilisable. Taschenwärmer. Wieder Verwendbarer. Pezza Caldo. Riutilizzabile. Penso Calor. Reutilizável. 8 x 10 x 1 cm Print Code: E(1)

150 / 50

03

Liman 4302

19

Bolsa Térmica. 400 ml. Thermal Bag. 400 ml. Sac Thermique. 400 ml. Thermische Tasche. 400 ml. Borsa Termica. 400 ml. Bolsa Térmica. 400 ml. ø 14 cm 3 cm Print Code: F(1)

19

200 / 50

Micra 3572

Gorro Piscina. Spantex. Swim Hat. Spantex. Bonet Piscine Bain. Spantex. Badekappe. Spantex. Cuffia Piscina. Spantex. Touca Piscina. Spantex. 21,5 x 14 cm Print Code: D(1), N(8)

03

01

02

400 / 50


264 TRAVEL AND LEISURE

19

03

05

04

Sporter 3316

Wiki 3317

19

05

03

04

Peto. Poliéster 190T. Talla Única. Niño. Vest. Polyester 190T. One Size. Kid. Plastron. Polyester 190T. Taille Unique. Enfant. Weste. Polyester 190T. Einheitsgrösse. Kinder. Gilet. Poliestere 190T. Taglia Unica. Bambino. Colete. Poliéster 190T. Tamanho Único. Criança.

Peto. Poliéster 190T. Talla Única. Adulto. Vest. Polyester 190T. One Size. Adult. Plastron. Polyester 190T. Taille Unique. Adulte. Weste. Polyester 190T. Einheitsgrösse. Erwachsene. Gilet. Poliestere 190T. Taglia Unica. Adulto. Colete. Poliéster 190T. Tamanho Único. Adulto.

600 Print Code: E(6)

300 Print Code: E(6)

02

01

Anik 3620

Calcetín. Acrílico. Tallas Hombre y Mujer. Sock. Acrylic. Men´s and Women´s Size. Chaussettes. Acrylique. Tailles Homme et Femme. Socken. Acryl. Größen Männer und Frauen. Calzino. Acrilico. Taglia Uomo e Donna. Meia. Acrílico. Tamanhos Homem e Mulher. 200 / 20 Print Code: E(1), N(8)

03


TRAVEL AND LEISURE 265

01

03

19

Vorly 4144

Gorra. Microfibra. Cap. Microfiber. Casquette. Microfibre. Mütze. Mikrofaser. Cappellino. Microfibra. Boné. Microfibra. 200 / 25

02

Print Code: D(1), N(8), O, P

19 TECNIC

T-SHIRT 03

Tecnic Combi 4473

02 Camiseta. 100% Poliéster 135 g/ m2. Transpirable. T-Shirt. 100% Polyester 135 g/ m2. Breathable. T-Shirt. 100% Polyester 135 g/ m2. Respirant. T-Shirt. 100% Polyester 135 g/ m2. Atmungsaktiv. T-Shirt. 100% Poliestere 135 g/ m2. Transpirante. T-Shirt. 100% Poliéster 135 g/ m2. Respirável.

05F

S, M, L, XL, XXL 100 / 10 Print Code: E(6), N(8), M, O, P, R

04

01

19

03

Tecnic Gerox 4472

Pantalón. 100% Poliéster 145 g/ m2. Transpirable. Shorts. 100% Polyester 145 g/ m2. Breathable. Shorts. 100% Polyester 145 g/ m2. Respirant. Shorts. 100% Polyester 145 g/ m2. Atmungsaktiv. Shorts. 100% Poliestere 145 g/ m2. Transpirante. Calções. 100% Poliéster 145 g/ m2. Respirável. 8-10,12-14, S, M,L, XL 100 / 10 Print Code: E(6), N(8), M, O, P, R

02


266 TRAVEL AND LEISURE

Selut 7169

Mochila. Poliéster 40D/ Revestimiento Polipiel. Bolsillo Acolchado para Portátil. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Polyester 40D/ PU Coating. Padded Laptop Compartment. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Polyester 40D/ Revêtement Similicuir. Pochette Matelassée pour Portable. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Polyester 40D/ PU Beschichtung. Gepolsterte Laptoptasche. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Poliestere 40D/ Rivestimento in PU. Tasca Imbottita per Portatile. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Poliéster 40D/ Revestimento PU. Bolso Acolchoado para Portátil. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 30 x 43 x 16,5 cm Print Code: N(8), P

Ursa 7244

Mochila Plegable. Poliéster. Foldable Backpack. Polyester. Sac à Dos Pliable. Polyester. Faltbar Rucksack. Polyester. Zaino Pieghevole. Poliestere. Mochila Dobrável. Poliéster. 26 x 42 x 19 cm Print Code: F(1), H(1)

50

20

Dorum 7245

Bolso Plegable. Poliéster. Foldable Bag. Polyester. Sac Pliable. Polyester. Faltbar Tasche. Polyester. Borsa Pieghevole. Poliestere. Saco Dobrável. Poliéster. 42 x 25 x 18 cm Print Code: F(1), H(1)

50


TRAVEL AND LEISURE 267

Tugart

Kafal

Trolley. Rígido. 4 Ruedas Giratorias. Trolley. Rigid. Rotating 4 Wheels. Trolley. Rigide. 4 Roues Tournantes. Trolley. Starre. 4 Drehende Räder. Trolley. Rigido. 4 Ruote Girevole. Trolley. Rígido. 4 Rodas Giratórias.

Trolley. ABS. 4 Ruedas Giratorias. Trolley. ABS. Rotating 4 Wheels. Trolley. ABS. 4 Roues Tournantes. Trolley. ABS. 4 Drehende Räder. Trolley. ABS. 4 Ruote Girevole. Trolley. ABS. 4 Rodas Giratórias.

7123

36 x 60 x 22 cm Print Code: I(1)

7247

1

43 x 68 x 26 cm Print Code: I(1)

Vincal 7240

Boral

Bolso. Poliéster 1680D. Bag. Polyester 1680D. Sac. Polyester 1680D. Tasche. Polyester 1680D. Borsa. Poliestere 1680D. Saco. Poliéster 1680D. 47 x 28 x 22 cm Print Code: N(8)

7241

20

1

Mochila. Nylon 600D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Backpack. Nylon 600D. Padded Laptop Compartment. Padded Back and Shoulder Straps. Sac à Dos. Nylon 600D. Pochette Matelassée pour Portable. Derrière et Rubans Matelassés. Rucksack. Nylon 600D. Gepolsterte Laptoptasche. Gepolsterter Rücken und Schultergurte. Zaino. Nylon 600D. Tasca Imbottita per Portatile. Retro e Nastri Imbottite. Mochila. Nylon 600D. Bolso Acolchoado para Portátil. Parte Traseira e Asas Acolchoadas. 29 x 41 x 18 cm Print Code: N(8)

20


268 TRAVEL AND LEISURE

03

Rumax 7087

Trolley. ABS. 4 Ruedas Giratorias. Trolley. ABS. Rotating 4 Wheels. Trolley. ABS. 4 Roues Tournantes. Trolley. ABS. 4 Drehende R盲der. Trolley. ABS. 4 Ruote Girevole. Trolley. ABS. 4 Rodas Girat贸rias. 36 x 55 x 23 cm Print Code: I(1)

3 01 11

02


TRAVEL AND LEISURE 269

Oceanic 4231

Trolley. ABS. 4 Ruedas Giratorias. Trolley. ABS. Rotating 4 Wheels. Trolley. ABS. 4 Roues Tournantes. Trolley. ABS. 4 Drehende R盲der. Trolley. ABS. 4 Ruote Girevole. Trolley. ABS. 4 Rodas Girat贸rias. 38 x 54 x 19 cm Print Code: I(1)

2

03 91

31

07

12

19

02


270 TRAVEL AND LEISURE

19 07

Nao 3204

Trolley. EVA. Semirrígido. Apto para Cabina. Trolley. EVA. Semi-Rigid. Suitable for Cabin. Trolley. EVA. Semi-Rigide. Apte pour Cabine. Trolley. EVA. Halbsteif. Passend als Flugzeughandgepäck. Trolley. EVA. Semirigido. Adatto Bagaglio a Mano. Trolley. EVA. Semi-Rígido. Apto para Cabina. 43 x 55 x 16 cm Print Code: I(6)

2

03

Dasher 4369

Trolley. ABS. 4 Ruedas Giratorias. Trolley. ABS. Rotating 4 Wheels. Trolley. ABS. 4 Roues Tournantes. Trolley. ABS. 4 Drehende Räder. Trolley. ABS. 4 Ruote Girevole. Trolley. ABS. 4 Rodas Giratórias. 36 x 56 x 23 cm Print Code: I(1)

01 02

1


TRAVEL AND LEISURE 271

Aprobadas por el 98% de las compañías aéreas. Approved by 98% of airlines. Approuvé par 98% des compagnies aériennes. Genehmigt von 98% der Fluggesellschaften. Approvato dal 98% delle compagnie aeree. Aprovado por 98% das companhias aéreas.

Kuman 3488

Trolley. Poliéster 1680D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Trolley. Polyester 1680D. Padded Laptop Compartment. Trolley. Polyester 1680D. Pochette Matelassée pour Portable. Trolley. Polyester 1680D. Gepolsterte Laptoptasche. Trolley. Poliestere 1680D. Tasca Imbottita per Portatile. Trolley. Poliéster 1680D. Bolso Acolchoado para Portátil. 36 x 47 x 25 cm Print Code: I(6)

Only 2,08 Kg

4

Brumel 3508

Trolley. ABS. Rígido. 2 Ruedas. Apto para Cabina. Trolley. ABS. Rigid. 2 Wheels. Suitable for Cabin. Trolley. ABS. Rigide. 2 Roues. Apte pour Cabine. Trolley. ABS. Starre. 2 Räder. Passend als Flugzeughandgepäck. Trolley. ABS. Rigido. 2 Ruote. Adatto Bagaglio a Mano. Trolley. ABS. Rígido. 2 Rodas. Apto para Cabina. 31 x 45 x 19,5 cm Print Code: I(1)

Nostro 3487

Trolley. Poliéster 1680D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Trolley. Polyester 1680D. Padded Laptop Compartment. Trolley. Polyester 1680D. Pochette Matelassée pour Portable. Trolley. Polyester 1680D. Gepolsterte Laptoptasche. Trolley. Poliestere 1680D. Tasca Imbottita per Portatile. Trolley. Poliéster 1680D. Bolso Acolchoado para Portátil. 38 x 50 x 20 cm Print Code: I(6)

2

1


272 TRAVEL AND LEISURE

Avant 9925

Trolley Plegable. Poliéster 600D. Foldable Trolley. Polyester 600D. Trolley Pliable. Polyester 600D. Faltbar Trolley. Polyester 600D. Trolley Pieghevole. Poliestere 600D. Trolley Dobrável. Poliéster 600D. 35 x 50 x 16,5 cm Print Code: I(6)

8

03 03

06

Soch 9924

Trolley Plegable. Poliéster 600D. Foldable Trolley. Polyester 600D. Trolley Pliable. Polyester 600D. Faltbar Trolley. Polyester 600D. Trolley Pieghevole. Poliestere 600D. Trolley Dobrável. Poliéster 600D. 35,5 x 50 x 19 cm Print Code: I(6)

07

19 07

Bang 9758

Trolley. Poliéster 600D. Trolley. Polyester 600D. Trolley. Polyester 600D. Trolley. Polyester 600D. Trolley. Poliestere 600D. Trolley. Poliéster 600D. 30 x 50 x 20 cm Print Code: I(6)

10

02

13

8


TRAVEL AND LEISURE 273

02

03

19

03

02

19

Maranz 9756

Nevis

Trolley. Poliéster 600D. Trolley. Polyester 600D. Trolley. Polyester 600D. Trolley. Polyester 600D. Trolley. Poliestere 600D. Trolley. Poliéster 600D. 27 x 53 x 27 cm Print Code: I(6)

4373

10

51 x 26 x 26 cm Print Code: I(1)

06

Quat 3109

Set Maletas. Poliéster 600D. 4 Piezas. Luggage Set. Polyester 600D. 4 Pieces. Set Valises. Polyester 600D. 4 Pièces. Reisetaschen Set. Polyester 600D. 4 Stück. Set Valiggie. Poliestere 600D. 4 Pezzi. Set Malas. Poliéster 600D. 4 Peças. 10 Print Code: F(1), N(8)

Trolley. Poliéster 600D. Trolley. Polyester 600D. Trolley. Polyester 600D. Trolley. Polyester 600D. Trolley. Poliestere 600D. Trolley. Poliéster 600D.

03

10


274 TRAVEL AND LEISURE

01

19

02

Sucan 4376

Trolley. ABS. 2 Ruedas. Trolley. ABS. 2 Wheels. Trolley. ABS. 2 Roues. Trolley. ABS. 2 Räder. Trolley. ABS. 2 Ruote. Trolley. ABS. 2 Rodas. 03

46 x 40,5 x 19 cm Print Code: I(1)

2

Aprobadas por el 98% de las compañías aéreas. Approved by 98% of airlines. Approuvé par 98% des compagnies aériennes. Genehmigt von 98% der Fluggesellschaften. Approvato dal 98% delle compagnie aeree. Aprovado por 98% das companhias aéreas.

Only 2,15 Kg 02

Emirates

Hank

Trolley. Poliéster 600D. Semirrígido. 4 Ruedas Giratorias. Apto para Cabina. Trolley. Polyester 600D. Semi-Rigid. Rotating 4 Wheels. Suitable for Cabin. Trolley. Polyester 600D. Semi-Rigide. 4 Roues Tournantes. Apte pour Cabine. Trolley. Polyester 600D. Halbsteif. 4 Drehende Räder. Passend als Flugzeughandgepäck. Trolley. Poliestere 600D. Semirigido. 4 Ruote Girevole. Adatto Bagaglio a Mano. Trolley. Poliéster 600D. Semi-Rígido. 4 Rodas Giratórias. Apto para Cabina.

Trolley. Poliéster 1680D. Bolsillo Acolchado para Portátil. Apto para Cabina. Trolley. Polyester 1680D. Padded Laptop Compartment. Suitable for Cabin. Trolley. Polyester 1680D. Pochette Matelassée pour Portable. Apte pour Cabine. Trolley. Polyester 1680D. Gepolsterte Laptoptasche. Passend als Flugzeughandgepäck. Trolley. Poliestere 1680D. Tasca Imbottita per Portatile. Adatto Bagaglio a Mano. Trolley. Poliéster 1680D. Bolso Acolchoado para Portátil. Apto para Cabina.

3203

3507

34 x 45 x 20 cm Print Code: I(6)

1

44 x 42 x 20 cm Print Code: I(6)

03

2


TRAVEL AND LEISURE 275

Kibix 4235

Portatrajes. PEVA. Garment Bag. PEVA. Porte-Costumes. PEVA. Kleidertasche. PEVA.. Porta Abiti. PEVA. Porta-Fatos. PEVA. 60 x 100 cm Print Code: F(1)

100 / 25

02

03

19 19

Laurent

03

3506

Kuyax

Portatrajes. Poliéster 1680D. Garment Bag. Polyester 1680D. Porte-Costumes. Polyester 1680D. Kleidertasche. Polyester 1680D. Porta Abiti. Poliestere 1680D. Porta-Fatos. Poliéster 1680D. 52 x 45,5 x 9 cm Print Code: I(6)

4280

02

Cinta Portaequipajes. Poliéster. Luggage Porter. Polyester. Ceinture Bagages. Polyester. Koffergurt. Polyester. Cintura Bagaglio. Poliestere. Fita Porta Bagagem. Poliéster. 34 x 2,5 cm Print Code: F(1), N(8)

10

Merchel 4434

01 03

05 19

Percha. Hanger. Cintre. Kleiderbügel. Gruccia. Cabide. 44,5 x 25 x 0,4 cm Print Code: D(1)

01

100 / 10

500 / 50


276 TRAVEL AND LEISURE

03

06 13 19

13

Lisboa 9188

Dakar

Portadocumentos Viaje. Poliéster 300D. Travel Document Holder. Polyester 300D. Porte-Documents Voyage. Polyester 300D. Reise Dokumententasche. Polyester 300D. Portadocumenti Viaggio. Poliestere 300D. Porta-Documentos Viagem. Poliéster 300D. 27 x 13 cm Print Code: E(1), N(8)

8946

Portadocumentos Viaje. Poliéster 300D. Travel Document Holder. Polyester 300D. Porte-Documents Voyage. Polyester 300D. Reise Dokumententasche. Polyester 300D. Portadocumenti Viaggio. Poliestere 300D. Porta-Documentos Viagem. Poliéster 300D.

400 / 40

25 x 13,5 cm Print Code: E(1), N(8)

02

19

19 02 03 03

Rinay

Klimba

Portadocumentos Viaje. PVC. Travel Document Holder. PVC. Porte-Documents Voyage. PVC. Reise Dokumententasche. PVC. Portadocumenti Viaggio. PVC. Porta-Documentos Viagem. PVC.

Funda Pasaporte. PVC. Passport Holder. PVC. Étui Passeport. PVC. Reisepasshülle. PVC. Custodia Passaporto. PVC. Bolsa Passaporte. PVC.

3928

10,3 x 21,8 cm Print Code: E(1)

3927

150 / 10

10 x 13,8 cm Print Code: E(1)

300 / 25

200


TRAVEL AND LEISURE 277

03

02

01

Zanex 4377

03

09

05

Ikun

Candado. Metálico. Padlock. Metallic. Cadenas. Métallique. Kofferschloss. Metallic. Lucchetto. Metallo. Cadeado. Metálico. 2 x 6,5 x 0,8 cm Print Code: D(4), L

3725

01

Candado. Metal/ Plástico. Padlock. Metal/ Plastic. Cadenas. Métal/ Plastique. Kofferschloss. Metall/ Plastik. Lucchetto. Metallo/ Plastica. Cadeado. Metal/ Plástico.

500 / 50

01

4424

02

ø 1,7 cm 6 cm Print Code: E(4)

1000 / 100

05

19

Blanax

19

03

Coni Báscula Equipaje. Max 40 Kg. Pila Botón Incluida. Luggage Scale. Max 40 Kg. Button Battery Included. Pèse-Bagages. Max 40 Kg. Pile Bouton Incluse. Gepäck Scale. Max 40 Kg. Knopfzelle Inklusive. Bilancia Bagaglio. Max 40 Kg. Pila Bottone Inclusa. Balança Bagagem. Max 40 Kg. Pilha Botão Incluída. 10 x 18 x 3,7 cm Print Code: E(4)

150 / 50

4009

Báscula Equipaje. Max 40 Kg. Función Termómetro. Pila Botón Incluida. Luggage Scale. Max 40 Kg. Thermometer Function. Button Battery Included. Pèse-Bagages. Max 40 Kg. Fonction Thermomètre. Pile Bouton Incluse. Gepäck Scale. Max 40 Kg. Thermometer Funktion. Knopfzelle Inklusive. Bilancia Bagaglio. Max 40 Kg. Funzione Termometro. Pila Bottone Inclusa. Balança Bagagem. Max 40 Kg. Função Termômetro. Pilha Botão Incluída. 13 x 20 x 3 cm Print Code: F(4)

80 / 20


278 TRAVEL AND LEISURE

19

Raner 4159

05

02

Identificador Maletas. PVC. Luggage Tag. PVC. Identificateur Valise. PVC. Kofferanhänger. PVC. Badge Bagaglio. PVC. Identificador Malas. PVC. 7 x 11,5 x 0,5 cm Print Code: E(1)

250 / 50 03

Benelux 3287

Identificador Maletas. Luggage Tag. Identificateur Valise. Kofferanhänger. Badge Bagaglio. Identificador Malas. 9 x 3,5 x 0,5 cm Print Code: D(4)

1000 / 100

19

03

04

07

03

Yeq 9878

19

Identificador Maletas. Bolígrafo Incluido. Luggage Tag. Pen Included. Identificateur Valise. Stylo Inclus. Kofferanhänger. Kugelschreiber Inklusive. Badge Bagaglio. Penna Inclusa. Identificador Malas. Esferográfica Incluída. 9 x 5,5 x 0,7 cm Print Code: D(4)

500 / 50


TRAVEL AND LEISURE 279

01

22

Cloris 3816

19

Identificador Maletas. Luggage Tag. Identificateur Valise. Kofferanhänger. Badge Bagaglio. Identificador Malas. 5,5 x 9,5 x 0,4 cm Print Code: D(4)

03

01

05

03

11

19

02

Bandel 4278

Identificador Maletas. Luggage Tag. Identificateur Valise. Kofferanhänger. Badge Bagaglio. Identificador Malas. ø 2,6 cm 7,6 cm Print Code: E(1)

500 / 50

07

500 / 50


280 TRAVEL AND LEISURE

Kocu 3695

19

Tapones. EVA. Earplugs. EVA. Bouchons Antibruit. EVA. Ohrstöpsel. EVA. Tappi. EVA. Tampões Ouvidos. EVA. 3,5 x 1,8 x 3,5 cm Print Code: D(4)

05

2000 / 200

03

Asleep

9800

Máscara Viaje. Microfibra. Travel Eye Mask. Microfiber. Masque Voyage. Microfibre. Reise Augenmaske. Mikrofaser. Maschera Viaggio. Microfibra. Máscara Viagem. Microfibra. 18,5 x 9 cm Print Code: D(1), N(8)

1000 / 100

19

Seven 03

9992

Neceser Viaje. PVC. 7 Accesorios. Beauty Bag Travel. PVC. 7 Accessories. Nécessaire Voyage. PVC. 7 Accessoires. Reise Kosmetik Tasche. PVC. 7 Teile. Trousse Viaggio. PVC. 7 Accessori. Nécessaire Voyage. PVC. 7 Acessórios. 16,5 x 13 x 3,3 cm Print Code: F(1)

200 / 20


TRAVEL AND LEISURE 281

08

03

03

08

19

Traveller 8772

Plonet

Almohadilla. Microfibra. Pillow. Microfiber. Coussin. Microfibre. Kissen. Mikrofaser. Cuscino. Microfibra. Almofada. Microfibra. 43 x 26,5 cm Print Code: F(1), N(8)

4171 200 / 20

02

Set Viaje. Microfibra. 3 Accesorios. Travel Set. Microfiber. 3 Accessories. Set Voyage. Microfibre. 3 Accessoires. Reise Set. Mikrofaser. 3 Teile. Set Viaggio. Microfibra. 3 Accessori. Set Viagem. Microfibra. 3 Acess贸rios. 17,5 x 11 cm Print Code: F(1), N(8)

100

Rest 9900

Set Viaje. Microfibra. 3 Accesorios. Travel Set. Microfiber. 3 Accessories. Set Voyage. Microfibre. 3 Accessoires. Reise Set. Mikrofaser. 3 Teile. Set Viaggio. Microfibra. 3 Accessori. Set Viagem. Microfibra. 3 Acess贸rios. 16 x 11 x 3,2 cm Print Code: F(1), N(8)

120 / 20


282 TRAVEL AND LEISURE

01

Cort 3551

Auriculares. Conexión Jack 3,5 mm. Earphones. 3,5 mm Jack Socket. Écouteurs. Connexion Jack 3,5 mm. Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker. Auricolari. Connessione Jack 3,5 mm. Auscultadores. Conexão Jack 3,5 mm. 7 x 2 x 7 cm Print Code: F(4)

02

03

04

05

500 / 50

07

11

19

03

07

02

Kyan 3694

19

Elam

Trípode Universal. Universal Tripod. Trépied Universel. Universal Stativ. Treppiede Universale. Tripé Universal. ø 2 cm 12,2 cm Print Code: F(1)

3744

400 / 100

Traductor. 7 Idiomas. Calculadora. Pila Botón Incluida. Translator. 7 Languages. Calculator. Button Battery Included. Traducteur. 7 Langues. Calculatrice. Pile Bouton Incluse. Übersetzer. 7 Sprachen. Taschenrechner. Knopfzelle Inklusive. Traduttore. 7 Lingue. Calcolatrice. Pila Bottone Inclusa. Tradutor. 7 Idiomas. Calculadora. Pilha Botão Incluída. 11,8 x 1 x 7,2 cm Print Code: F(4)

120 / 60


TRAVEL AND LEISURE 283

19

Universal 3086

Adaptador Enchufes. USA, Europa, Asia, Reino Unido. Plug Adapter. USA, Europe, Asia, UK. Adaptateur Prises. USA, Europe, Asie, Royaume-Uni. Steckeradapter. USA, Europa, Asien, UK. Adattatore Spina. USA, Europa, Asia, UK. Adaptador Tomadas. USA, Europa, テ《ia, Reino Unido. テク 4,5 cm 8,2 cm Print Code: D(4)

Tyru 3730

100 / 50

Adaptador Enchufes. USA, Europa, Asia, Reino Unido. Plug Adapter. USA, Europe, Asia, UK. Adaptateur Prises. USA, Europe, Asie, Royaume-Uni. Steckeradapter. USA, Europa, Asien, UK. Adattatore Spina. USA, Europa, Asia, UK. Adaptador Tomadas. USA, Europa, テ《ia, Reino Unido. 5 x 7,4 x 4 cm Print Code: E(4)

100 / 50

03


BAGS BOLSAS SACS TASCHEN BORSE BOLSAS


BAGS 285

11 19

05

02

07

Divia 4422

01 04

38 x 40 x 12 cm Print Code: F(1) 03

04 01

02

05

03

Persey 4468

Bolsa Plegable. Poliéster 190T. Foldable Bag. Polyester 190T. Sac Pliable. Polyester 190T. Faltbar Tasche. Polyester 190T. Borsa Pieghevole. Poliestere 190T. Saco Dobrável. Poliéster 190T. 42,5 x 59 x 7 cm Print Code: F(1), G(1), H(1)

Bolsa. Non-Woven Laminado. Bag. Laminated Non-Woven. Sac. T.N.T. Laminé. Tasche. Laminiert Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Laminato. Saco. Non-Woven Laminado.

07

11 300 / 20 19

200 / 10


286 BAGS

Nox 4170

Bolsa. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven. 38 x 35 cm Print Code: F(1)

11

07 250 / 50

19

03

05 02

04

01

04

Sorak 4316

Bolsa. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven. 38 x 40 x 8 cm Print Code: F(1)

07

03

200 / 20

11

19


BAGS 287

01 02 21

05 03

04 19

11

Fair 9290

Bolsa. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven. 36 x 40 cm Print Code: F(1)

07

250 / 50


288 BAGS

Bagster 9989

Bolsa. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven.

07

45 x 35 x 10 cm Print Code: F(1)

200 / 10

19

03

Shopper 3244

Bolsa. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven. 40 x 35 x 10 cm Print Code: F(1)

04

19

200 / 10

02 05

Feiye

19

3165

Bolsa. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven. 44 x 40 x 10 cm Print Code: F(1)

03

07 200 / 10

02

03

01


BAGS 289

05

03

07

04

01

02

19 07

Florida 9455

19

03

Tucson 3209

04

02

29,5 x 38,8 x 9 cm Print Code: F(1)

Bolsa. Non-Woven Grueso. Bag. Thick Non-Woven. Sac. T.N.T. Épais. Tasche. Groß Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Spesso. Saco. Non-Woven Grosso. 40 x 32 x 11 cm Print Code: F(1)

200 / 50

Kala 3770

03

Bolsa. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven. 31 x 37,5 x 22,5 cm Print Code: F(1)

Bolsa. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven.

100

19 02

200 / 25


290 BAGS

Ides 3167

Bolsa. Non-Woven Laminado. Bag. Laminated Non-Woven. Sac. T.N.T. Laminé. Tasche. Laminiert Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Laminato. Saco. Non-Woven Laminado. 31 x 40 x 10 cm Print Code: F(1)

200 / 10 02

09

03

Splentor

03

9988

Bolsa. Non-Woven Laminado. Bag. Laminated Non-Woven. Sac. T.N.T. Laminé. Tasche. Laminiert Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Laminato. Saco. Non-Woven Laminado. 45 x 35,5 x 10,5 cm Print Code: F(1)

09

19 200 / 10

23

Rubby 4133

11 Bolsa. Fieltro. Bag. Felt. Sac. Feutrine. Tasche. Filz. Borsa. Feltro. Saco. Feltro. 39 x 33 x 8 cm Print Code: F(1), N(8)

19

03 60 / 10

02 07

19


BAGS 291

Konsum

07

3299

01

Bolsa Plegable. Non-Woven. Foldable Bag. Non-Woven. Sac Pliable. T.N.T. Faltbar Tasche. Vliesstoff. Borsa Pieghevole. T.N.T. Saco Dobrável. Non-Woven.

02

38 x 42 cm Print Code: F(1), G(1)

03

200 / 50

19

04

Austen 3246

Bolsa Plegable. Non-Woven. Foldable Bag. Non-Woven. Sac Pliable. T.N.T. Faltbar Tasche. Vliesstoff. Borsa Pieghevole. T.N.T. Saco Dobrável. Non-Woven. 45 x 33 x 13 cm Print Code: F(1), G(1)

02

200 / 10

19

01

03

Octus 3885

01

Bolsa Mochila. Non-Woven. Bag Backpack. Non-Woven. Sac à Dos. T.N.T. Tasche Rucksack. Vliesstoff. Borsa Zaino. T.N.T. Saco Mochila. Non-Woven. 36,7 x 40,8 cm Print Code: F(1)

19

02

200 / 50

03


292 BAGS

Corni 3365

B

A

Bolsa Plegable. Poliéster 190T. Foldable Bag. Polyester 190T. Sac Pliable. Polyester 190T. Faltbar Tasche. Polyester 190T. Borsa Pieghevole. Poliestere 190T. Saco Dobrável. Poliéster 190T. 38 x 40 cm Print Code: E(1), F(1), G(1)

400 / 10

D C

E

Velia 3976

Bolsa Plegable. Poliéster 170T. Foldable Bag. Polyester 170T. Sac Pliable. Polyester 170T. Faltbar Tasche. Polyester 170T. Borsa Pieghevole. Poliestere 170T. Saco Dobrável. Poliéster 170T. 40 x 42 cm Print Code: E(1), F(1), G(1)

SAN

LIM

PLA

400 / 10

NARA

SAN

FRE

Fruty 4397

Llavero Antiestrés. Antistress Keyring. Porte-Clés Antistress. Antistress Schlüsselanhänger. Portachiavi Antistress. Porta-Chaves Anti-Stress. 1000 / 10

TOMA

Print Code: E(1)

LIM MA


BAGS 293

01

02

Kima

03

3184

Bolsa Plegable. Poliéster 190T. Foldable Bag. Polyester 190T. Sac Pliable. Polyester 190T. Faltbar Tasche. Polyester 190T. Borsa Pieghevole. Poliestere 190T. Saco Dobrável. Poliéster 190T. 37 x 37 x 6 cm Print Code: F(1), G(1), H(1)

04

03

07

Kesta 4053

02

05

19

Bolsa Plegable. Poliéster 190T. Foldable Bag. Polyester 190T. Sac Pliable. Polyester 190T. Faltbar Tasche. Polyester 190T. Borsa Pieghevole. Poliestere 190T. Saco Dobrável. Poliéster 190T. 34 x 40 cm Print Code: F(1), G(1), H(1)

300 / 10 19

04

Manyi 02

3098

Bolsa Plegable. Poliéster 190T. Foldable Bag. Polyester 190T. Sac Pliable. Polyester 190T. Faltbar Tasche. Polyester 190T. Borsa Pieghevole. Poliestere 190T. Saco Dobrável. Poliéster 190T. 45 x 36 cm Print Code: F(1), G(1), H(1)

03

400 / 10

300 / 20

19


294 BAGS

Iris 3977

Bolsa Plegable. Poliéster 190T. Foldable Bag. Polyester 190T. Sac Pliable. Polyester 190T. Faltbar Tasche. Polyester 190T. Borsa Pieghevole. Poliestere 190T. Saco Dobrável. Poliéster 190T. 38 x 43 cm Print Code: E(1), F(1), G(1)

400 / 10

funda convertible en bolsa case convertible in bag housse convertible en sac Bei wandelanleihen im beutel custodia trasformabile in borsa bolsa convertível em saco

Bali 3193

04

05

01

03

Bolsa Plegable. Poliéster 210T. Foldable Bag. Polyester 210T. Sac Pliable. Polyester 210T. Faltbar Tasche. Polyester 210T. Borsa Pieghevole. Poliestere 210T. Saco Dobrável. Poliéster 210T. 37 x 41 cm Print Code: F(1)

07

200 / 20

19

17

03

Pliego 9293

02

Rous

Paraguas. Umbrella. Parapluie. Regenschirm. Ombrello. Chapéu de Chuva. ø 95 cm Print Code: G(1)

3380

Bolsa Plegable. Poliéster 190T. Foldable Bag. Polyester 190T. Sac Pliable. Polyester 190T. Faltbar Tasche. Polyester 190T. Borsa Pieghevole. Poliestere 190T. Saco Dobrável. Poliéster 190T. 40 x 42 cm Print Code: E(1), F(1), G(1)

60 / 12

03

400 / 10


BAGS 295

03

Reuse

9926

Bolsa. Poliéster 210T. Bag. Polyester 210T. Sac. Polyester 210T. Tasche. Polyester 210T. Borsa. Poliestere 210T. Saco. Poliéster 210T. 37 x 38,5 x 22,5 cm Print Code: G(1)

05

19 100 / 20

03

Daniels 3311

Bolsa Nevera. Nylon/ Aluminio. Cool Bag. Nylon/ Aluminium. Glacière. Nylon/ Aluminium. Kühltasche. Nylon/ Aluminium. Borsa Frigo. Nylon/ Alluminio. Saco Refrigerador. Nylon/ Alumínio. 46 x 36 x 9 cm Print Code: G(1)

100 19

Harin 3886

Bolsa. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven. 21 x 57 cm Print Code: F(1)

01

03

07

250 / 50


296 BAGS

03

Max 3228

19

Carro Compra. Poliéster 600D. Plegable. Shopping Trolley. Polyester 600D. Foldable. Caddie Course. Polyester 600D. Pliable. Einkaufstrolley. Polyester 600D. Faltbar. Trolley. Poliestere 600D. Pieghevole. Carrinho Compras. Poliéster 600D. Dobrável. 32 x 55 x 21 cm Print Code: I(6)

03

19

Daily

6

9812

Carro Compra. Poliéster 600D. Plegable. Shopping Trolley. Polyester 600D. Foldable. Caddie Course. Polyester 600D. Pliable. Einkaufstrolley. Polyester 600D. Faltbar. Trolley. Poliestere 600D. Pieghevole. Carrinho Compras. Poliéster 600D. Dobrável.

02

32 x 54 x 13,5 cm Print Code: H(1), N(8)

30

Texco 3229

03

30 x 50 x 20 cm Print Code: G(1)

19 07

Hiper

05

3333

Carro Compra. Poliéster 600D. Plegable. Shopping Trolley. Polyester 600D. Foldable. Caddie Course. Polyester 600D. Pliable. Einkaufstrolley. Polyester 600D. Faltbar. Trolley. Poliestere 600D. Pieghevole. Carrinho Compras. Poliéster 600D. Dobrável. 34 x 40,5 x 27,5 cm Print Code: H(1), N(8)

Bolsa Extensible. Poliéster 600D. Extendable Bag. Polyester 600D. Sac Extensible. Polyester 600D. Ausziehbare Tasche. Polyester 600D. Borsa Estendibile. Poliestere 600D. Saco Extensível. Poliéster 600D.

6

19

02

03

20


BAGS 297

340 mm

Non Woven, PP Woven, PET, Cotton, etc.

260 mm

400 mm

260 mm

80 mm 260 mm

260 mm

320 mm

320 mm

240 mm

460 mm

400 mm

90 mm 400 mm

400 mm 90 mm

80 mm

360 mm

90 mm 360 mm

400 mm

90 mm 460 mm

460 mm

Minimum order quantity: 5.000 units


298 BAGS

Ecological Shopping Bag

07 04

Recycle

02

9771

Bolsa. Biodegradable. Bag. Biodegradable. Sac. Biodégradable. Kompostierbare. Tasche. Borsa. Biodegradabile. Saco. Biodegradável. 37,5 x 38 x 12 cm Print Code: F(1)

01

100 / 20 03

19

Flubber

05

3306

Bolsa. Non-Woven Laminado. Bag. Laminated Non-Woven. Sac. T.N.T. Laminé. Tasche. Laminiert Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Laminato. Saco. Non-Woven Laminado. 40 x 35 x 13 cm Print Code: F(1)

200 / 20

01

02

07

13

04

03 19


BAGS 299

Ecological Shopping Bag 01

02

03

Blaster 3200

Bolsa. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven. 34 x 43 cm Print Code: F(1)

04

02

07

07

Shopwell 3071

400 / 20

19

05

03

Bolsa. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven. 49 x 41 cm Print Code: F(1)

200 / 20 19

Helena 9848

Bolsa. PET Reciclado. Bag. Recycled PET. Sac. PET RecyclĂŠ. Tasche. Recykelt PET. Borsa. PET Riciclato. Saco. PET Reciclado. 37,5 x 40,5 cm Print Code: F(1)

01

03

04

19

100 / 10

07


300 BAGS

Ecological Shopping Bag

Daytona 3321

Larsen

Bolsa. 100% Algodón. Bag. 100% Cotton. Sac. 100% Coton. Tasche. 100% Baumwolle. Borsa. 100% Cotone. Saco. 100% Algodão. 37 x 41 cm Print Code: F(4)

3322

250 / 50

Bolsa. 100% Algodón. Bag. 100% Cotton. Sac. 100% Coton. Tasche. 100% Baumwolle. Borsa. 100% Cotone. Saco. 100% Algodão. 37 x 41 cm Print Code: F(4)

Bread 9728

Bolsa. 100% Algodón. Bag. 100% Cotton. Sac. 100% Coton. Tasche. 100% Baumwolle. Borsa. 100% Cotone. Saco. 100% Algodão. 20 x 58,5 cm Print Code: F(1)

500 / 10

250 / 50


BAGS 301

Ecological Shopping Bag

Geiser 3210

Bolsa. 100% Algodón. Bag. 100% Cotton. Sac. 100% Coton. Tasche. 100% Baumwolle. Borsa. 100% Cotone. Saco. 100% Algodão. 35,7 x 40,2 cm Print Code: F(4)

250 / 50

01 19 02 03

Áloe 9844

Bolsa. Algodón Orgánico. Bag. Organic Cotton. Sac. Coton Organique. Tasche. Organische Baumwolle. Borsa. Cotone Organico. Saco. Algodão Orgânico. 40 x 40 x 10 cm Print Code: F(4)

Dhar 3047

Bolsa. Yute. Bag. Jute. Sac. Jute. Tasche. Jute. Borsa. Juta. Saco. Juta. 38 x 42 cm Print Code: F(1)

100

200 / 10


302 BAGS

Ecological Shopping Bag

Verne 3274

Bolsa. Fibra Yute/ PET. Bag. Jute Fibre/ PET. Sac. Fibre Jute/ PET. Tasche. Jute Faser/ PET. Borsa. Fibra di Juta/ PET. Saco. Fibra Juta/ PETÂ . 38 x 34 x 13 cm Print Code: F(1)

60 / 10 01

18

13

Carole

3501

Bolsa. Fibra Yute/ PET. Bag. Jute Fibre/ PET. Sac. Fibre Jute/ PET. Tasche. Jute Faser/ PET. Borsa. Fibra di Juta/ PET. Saco. Fibra Juta/ PET. 33,5 x 30 x 13 cm Print Code: F(1)

100 / 10

19 07 04 03

Biosafe 3112

Bolsa. Fibra Natural. Bag. Natural Fibre. Sac. Fibre Naturelle. Tasche. Naturfaser. Borsa. Fibra Naturale. Saco. Fibra Natural. 35,5 x 39,5 cm Print Code: F(1)

250 / 50


BAGS 303

Ecological Shopping Bag 03

13

19

04

05

21

Venecia 8106

Bolsa. Yute. Bag. Jute. Sac. Jute. Tasche. Jute. Borsa. Juta. Saco. Juta. 34 x 39 x 13,5 cm Print Code: F(1)

07

75 / 25

Mayall 3279

Bolsa. Yute. Bag. Jute. Sac. Jute. Tasche. Jute. Borsa. Juta. Saco. Juta. 38 x 38 x 12 cm Print Code: F(1)

100 / 25


ECOLOGICAL LINE LÍNEA ECOLÓGICA LIGNE ECOLOGIQUE UMWELTFREUNDLICHE ARTIKEL LINEA ECOLOGICA LINHA ECOLÓGICA


ECOLOGICAL LINE 305

Utilizar artículos que respeten el medioambiente es responsabilidad de todos The use of environmental friendly products is everyone’s responsibility Utiliser les articles qui respectent l’environnement est la responsabilité de tous Der Einsatz von umweltfreundlichen Produkten ist die Verantwortung jedes Utilizzare articoli che rispettano l’ambiente è responsabilità di tutti Utilizar artigos que respeitem o meio ambiente é responsabilidade de todos


306 ECOLOGICAL LINE

Surma 3869

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 100 Hojas. Notepad. Recycled Cardboard. 100 Sheets. Bloc Notes. Carton Recyclé. 100 Feuilles. Notizblock. Recykelt Pappe. 100 Seiten. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 100 Fogli. Bloco de Notas. Cartão Reciclado. 100 Folhas. 7,5 x 10,6 x 1,2 cm Print Code: D(4)

100 / 25 02 03

04 19

Anak 3888

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 60 Hojas. Notepad. Recycled Cardboard. 60 Sheets. Bloc Notes. Carton Recyclé. 60 Feuilles. Notizblock. Recykelt Pappe. 60 Seiten. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 60 Fogli. Bloco de Notas. Cartão Reciclado. 60 Folhas. 7,5 x 10,2 x 0,8 cm Print Code: D(4)

300 / 50

Branchi 3483

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 100 Hojas. Notepad. Recycled Cardboard. 100 Sheets. Bloc Notes. Carton Recyclé. 100 Feuilles. Notizblock. Recykelt Pappe. 100 Seiten. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 100 Fogli. Bloco de Notas. Cartão Reciclado. 100 Folhas. 8,5 x 9,8 x 1 cm Print Code: D(4)

200 / 50


ECOLOGICAL LINE 307

Tunel 3437

Libreta. Cartón Reciclado. 60 Hojas. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Notebook. Recycled Cardboard. 60 Sheets. Recycled Cardboard Pen Included. Cahier. Carton Recyclé. 60 Feuilles. Stylo Carton Recyclé Inclus. Notizbuch. Recykelt Pappe. 60 Seiten. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Taccuino. Cartone Riciclato. 60 Fogli. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Caderno. Cartão Reciclado. 60 Folhas. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída. 16,5 x 21 x 1 cm Print Code: E(2)

03

80 / 20

19

04

Concern 3041

Libreta. Cartón Reciclado. 60 Hojas. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Notebook. Recycled Cardboard. 60 Sheets. Recycled Cardboard Pen Included. Cahier. Carton Recyclé. 60 Feuilles. Stylo Carton Recyclé Inclus. Notizbuch. Recykelt Pappe. 60 Seiten. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Taccuino. Cartone Riciclato. 60 Fogli. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Caderno. Cartão Reciclado. 60 Folhas. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída. 10,5 x 14,5 x 0,6 cm Print Code: D(4), B(4)

200 / 50

Ecocard 3190

Libreta. Cartón Reciclado. 70 Hojas. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Notebook. Recycled Cardboard. 70 Sheets. Recycled Cardboard Pen Included. Cahier. Carton Recyclé. 70 Feuilles. Stylo Carton Recyclé Inclus. Notizbuch. Recykelt Pappe. 70 Seiten. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Taccuino. Cartone Riciclato. 70 Fogli. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Caderno. Cartão Reciclado. 70 Folhas. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída.

02

9,7 x 14,4 x 1 cm Print Code: D(4) 19 04 03

100 / 50


308 ECOLOGICAL LINE

Zinko 3142

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 100 Notas Adhesivas 5 x 1,5 cm. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 100 Sticky Notes 5 x 1,5 cm. Bloc Notes. Carton Recyclé. 100 Notes Adhésives 5 x 1,5 cm. Notizblock. Recykelt Pappe. 100 Haftnotizen 5 x 1,5 cm. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 100 Biglietti Adesivi 5 x 1,5 cm. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. 100 Notas Adesivas 5 x 1,5 cm. 6 x 8,2 x 0,3 cm Print Code: D(4)

500 / 25 13

Covet 3191

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 25 Notas Adhesivas 7,6 x 7,6 cm. 100 Mini Notas Adhesivas 5 x 1,5 cm. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 25 Sticky Notes 7,6 x 7,6 cm. 100 Mini Sticky Notes 5 x 1,5 cm. Bloc Notes. Carton Recyclé. 25 Notes Adhésives 7,6 x 7,6 cm. 100 Mini Notes Adhésives 5 x 1,5 cm. Notizblock. Recykelt Pappe. 25 Haftnotizen 7,6 x 7,6 cm. 100 Mini Haftnotizen 5 x 1,5 cm. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 25 Biglietti Adesivi 7,6 x 7,6 cm. 100 Mini Biglietti Adesivi 5 x 1,5 cm. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. 25 Notas Adesivas 7,6 x 7,6 cm. 100 Mini Notas Adesivas 5 x 1,5 cm. 8,3 x 8,6 x 0,5 cm Print Code: D(4)

500 / 25

13

Legu 3463

Portanotas. Cartón Reciclado. 180 Hojas. Notepad Holder. Recycled Cardboard. 180 Sheets. Porte Notes. Carton Recyclé. 180 Feuilles. Notizzettelbox. Recykelt Pappe. 180 Seiten. Portamemo. Cartone Riciclato. 180 Fogli. Porta-Notas. Cartão Reciclado. 180 Folhas.

13

13 x 3 x 8,5 cm Print Code: D(2)

02

03

100 / 50


ECOLOGICAL LINE 309

Econote 3339

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 75 Notas Adhesivas 10 x 7,8 cm. 25 Notas Adhesivas 5 x 7,5 cm. 100 Mini Notas Adhesivas 1,3 x 4,6 cm. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 75 Sticky Notes 10 x 7,8 cm. 25 Sticky Notes 5 x 7,5 cm. 100 Mini Sticky Notes 1,3 x 4,6 cm. Recycled Cardboard Pen Included. Bloc Notes. Carton Recyclé. 75 Notes Adhésives 10 x 7,8 cm. 25 Notes Adhésives 5 x 7,5 cm. 100 Mini Notes Adhésives 1,3 x 4,6 cm. Stylo Carton Recyclé Inclus. Notizblock. Recykelt Pappe. 75 Haftnotizen 10 x 7,8 cm. 25 Haftnotizen 5 x 7,5 cm. 100 Mini Haftnotizen 1,3 x 4,6 cm. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 75 Biglietti Adesivi 10 x 7,8 cm. 25 Biglietti Adesivi 5 x 7,5 cm. 100 Mini Biglietti Adesivi 1,3 x 4,6 cm. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. 75 Notas Adesivas 10 x 7,8 cm. 25 Notas Adesivas 5 x 7,5 cm. 100 Mini Notas Adesivas 1,3 x 4,6 cm. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída. 9,5 x 10,5 x 1 cm Print Code: D(4)

200 / 50

Nanabi 4306

Bloc Notas. Cartón Reciclado. 30 Notas Adhesivas 8,6 x 5 cm. 150 Mini Notas Adhesivas 4,5 x 1,2 cm. Calculadora Solar Incluida. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 30 Sticky Notes 8,6 x 5 cm. 150 Mini Sticky Notes 4,5 x 1,2 cm. Solar Calculator Included. Bloc Notes. Carton Recyclé. 30 Notes Adhésives 8,6 x 5 cm. 150 Mini Notes Adhésives 4,5 x 1,2 cm. Calculatrice Solaire Incluse. Notizblock. Recykelt Pappe. 30 Haftnotizen 8,6 x 5 cm. 150 Mini Haftnotizen 4,5 x 1,2 cm. Solartaschenrechner Inklusive. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. 30 Biglietti Adesivi 8,6 x 5 cm. 150 Mini Biglietti Adesivi 4,5 x 1,2 cm. Calcolatrice Solare Inclusa. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. 30 Notas Adesivas 8,6 x 5 cm. 150 Mini Notas Adesivas 4,5 x 1,2 cm. Calculadora Solar Incluída. 6 x 9 x 1 cm Print Code: D(4)

300 / 50

Makron 4237

Bloc Notas. Cartón Reciclado. Bloc 70 Hojas. 25 Notas Adhesivas 10 x 7,5 cm. 125 Mini Notas Adhesivas 7,5 x 1,5 cm. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Sticky Notepad. Recycled Cardboard. 70 Sheets Notepad. 25 Sticky Notes 10 x 7,5 cm. 125 Mini Sticky Notepad 7,5 x 1,5 cm. Recycled Cardboard Pen Included. Bloc Notes. Carton Recyclé. Bloc 70 Feuilles. 25 Notes Adhésives 10 x 7,5 cm. 125 Mini Notes Adhésives 7,5 x 1,5 cm. Stylo Carton Recyclé Inclus. Notizblock. Recykelt Pappe. 70 Seiten Notizblock. 25 Haftnotizen 10 x 7,5 cm. 125 Mini Haftnotizen 7,5 x 1,5 cm. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Bloc-Notes. Cartone Riciclato. Blocco 70 Fogli. 25 Biglietti Adesivi 10 x 7,5 cm. 125 Mini Biglietti Adesivi 7,5 x 1,5 cm. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Bloco de Notas Adesivas. Cartão Reciclado. Bloco 70 Folhas. 25 Notas Adesivas 10 x 7,5 cm. 125 Mini Notas Adesivas 7,5 x 1,5 cm. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída. 21 x 20 x 1 cm Print Code: F(1)

50 / 25


310 ECOLOGICAL LINE

Sined 3870

Becket

Portadocumentos. Cartón Reciclado. Document Bag. Recycled Cardboard. Porte-Documents. Carton Recyclé. Dokumententasche. Recykelt Pappe. Portadocumenti. Cartone Riciclato. Pasta Porta-Documentos. Cartão Reciclado. 32,7 x 24,5 x 2 cm Print Code: F(1)

Ecosum 2420

2432

35,5 x 30 x 2 cm Print Code: F(1)

100

Mila

Carpeta. Cartón Reciclado. Folder. Recycled Cardboard. Porte-Documents. Carton Recyclé. Mappe. Recykelt Pappe. Cartella. Cartone Riciclato. Pasta. Cartão Reciclado. 25 x 34 x 3,1 cm Print Code: F(1)

Portadocumentos. Cartón Reciclado. Document Bag. Recycled Cardboard. Porte-Documents. Carton Recyclé. Dokumententasche. Recykelt Pappe. Portadocumenti. Cartone Riciclato. Pasta Porta-Documentos. Cartão Reciclado.

2431

60

20

Carpeta. Cartón Reciclado. Bloc 20 Hojas. Folder. Recycled Cardboard. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents. Carton Recyclé. Bloc 20 Feuilles. Mappe. Recykelt Pappe. 20 Seiten Notizblock. Cartella. Cartone Riciclato. Blocco 20 Fogli. Pasta. Cartão Reciclado. Bloco 20 Folhas. 25,5 x 34,6 x 1 cm Print Code: F(1)

25


ECOLOGICAL LINE 311

Comet 4352

03

02

Carpeta. Cartón Reciclado. Bloc 25 Hojas. Folder. Recycled Cardboard. 25 Sheets Notepad. Porte-Documents. Carton Recyclé. Bloc 25 Feuilles. Mappe. Recykelt Pappe. 25 Seiten Notizblock. Cartella. Cartone Riciclato. Blocco 25 Fogli. Pasta. Cartão Reciclado. Bloco 25 Folhas. 25 x 34 x 1,5 cm Print Code: F(1)

19

04

Kelem 3640

Carpeta. Cartón Reciclado. Bloc 20 Hojas. 25 Notas Adhesivas 7,4 x 7,4 cm. 125 Mini Notas Adhesivas 7,5 x 1,5 cm. Bolígrafo Cartón Reciclado Incluido. Folder. Recycled Cardboard. 20 Sheets Notepad. 25 Sticky Notes 7,4 x 7,4 cm. 125 Mini Sticky Notes 7,5 x 1,5 cm. Recycled Cardboard Pen Included. Porte-Documents. Carton Recyclé. Bloc 20 Feuilles. 25 Notes Adhésives 7,4 x 7,4 cm. 125 Mini Notes Adhésives 7,5 x 1,5 cm. Stylo Carton Recyclé Inclus. Mappe. Recykelt Pappe. 20 Seiten Notizblock. 25 Haftnotizen 7,4 x 7,4 cm. 125 Mini Haftnotizen 7,5 x 1,5 cm. Recykeltem Karton Kugelschreiber Inklusive. Cartella. Cartone Riciclato. Blocco 20 Fogli. 25 Biglietti Adesivi 7,4 x 7,4 cm. 125 Mini Biglietti Adesivi 7,5 x 1,5 cm. Penna Cartone Riciclata Inclusa. Pasta. Cartão Reciclado. Bloco 20 Folhas.25 Notas Adesivas 7,4 x 7,4 cm. 125 Mini Notas Adesivas 7,5 x 1,5 cm. Esferográfica Cartão Reciclado Incluída. 28,5 x 34,5 x 2,3 cm Print Code: F(1)

Vimaz 3639

50 / 25

Carpeta. Cartón Reciclado. Bloc 20 Hojas. Folder. Recycled Cardboard. 20 Sheets Notepad. Porte-Documents. Carton Recyclé. Bloc 20 Feuilles. Mappe. Recykelt Pappe. 20 Seiten Notizblock. Cartella. Cartone Riciclato. Blocco 20 Fogli. Pasta. Cartão Reciclado. Bloco 20 Folhas. 24,5 x 32 x 1 cm Print Code: F(1)

50 / 25

50 / 25


312 ECOLOGICAL LINE

Keppler 4238

Bolígrafo Puntero. Cartón Reciclado. Stylus Touch Ball Pen. Recycled Cardboard. Stylet Bille. Carton Recyclé. Kugelschreiber Pointer. Recykelt Pappe. Penna Puntatore Touch. Cartone Riciclato. Esferográfica Ponteiro. Cartão Reciclado. ø 0,8 cm 12,5 cm Print Code: A(4)

02

Proxis 4035

03

04

07

Bolígrafo Puntero. Cartón Reciclado. Stylus Touch Ball Pen. Recycled Cardboard. Stylet Bille. Carton Recyclé. Kugelschreiber Pointer. Recykelt Pappe. Penna Puntatore Touch. Cartone Riciclato. Esferográfica Ponteiro. Cartão Reciclado. ø 1 cm 10 cm Print Code: A(4)

2000 / 100

PERMANENT STOCK Eku 4GB 4196 4GB

Memoria USB. Cartón Reciclado. Presentación Individual. USB Memory. Recycled Cardboard. Individual Presentation. Clé USB. Carton Recyclé. Présentation Individuelle. USB Speicher. Recykelt Pappe. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Cartone Riciclato. Presentazione Individuale. Memória USB. Cartão Reciclado. Apresentação Individual. ø 1,8 cm 6,7 cm Print Code: D(4)

200

19

1000 / 50


ECOLOGICAL LINE 313

03

02

04

Tori 3564

07

02

19

Ecolour 3214

13

07

03

04

Bolígrafo. Cartón Reciclado. Tinta Negra. Pen. Recycled Cardboard. Black Ink. Stylo. Carton Recyclé. Encre Noire. Kugelschreiber. Recykelt Pappe. Schwarze Tinte. Penna. Cartone Riciclato. Inchiostro Nero. Esferográfica. Cartão Reciclado. Escrita Preto. ø 0,9 cm 14 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

Recycard 3340

Funda Bolígrafo. Cartón Reciclado. Pen Pouch. Recycled Cardboard. Étui Stylo. Carton Recyclé. Kugelschreiber Hülle. Recykelt Pappe. Custodia Penna. Cartone Riciclato. Estojo Esferográfica. Cartão Reciclado.

Bolígrafo. Cartón Reciclado. Pen. Recycled Cardboard. Stylo. Carton Recyclé. Kugelschreiber. Recykelt Pappe. Penna. Cartone Riciclato. Esferográfica. Cartão Reciclado. ø 0,9 cm 14 cm Print Code: A(4)

19

9696

1000 / 50

03

07

Compo

Bolígrafo. Cartón Reciclado. Pen. Recycled Cardboard. Stylo. Carton Recyclé. Kugelschreiber. Recykelt Pappe. Penna. Cartone Riciclato. Esferográfica. Cartão Reciclado. ø 0,9 cm 13,5 cm Print Code: A(4)

04

02

19

1000 / 50

4 x 15,5 cm Print Code: B(4)

4000 / 400


314 ECOLOGICAL LINE

Buyi 3387

Bolígrafo. Cartón Reciclado. Pen. Recycled Cardboard. Stylo. Carton Recyclé. Kugelschreiber. Recykelt Pappe. Penna. Cartone Riciclato. Esferográfica. Cartão Reciclado. ø 0,8 cm 13,5 cm Print Code: D(4)

02

1000 / 100

09

Natura

Brakem

Bolígrafo. Cartón Reciclado. Pen. Recycled Cardboard. Stylo. Carton Recyclé. Kugelschreiber. Recykelt Pappe. Penna. Cartone Riciclato. Esferográfica. Cartão Reciclado.

Set. Cartón Reciclado. Minas 0,5 mm Incluidas. Set. Recycled Cardboard. 0,5 mm Leads Included. Set. Carton Recyclé. Mines 0,5 mm Incluses. Set. Recykelt Pappe. Minen 0,5 mm Inklusive. Set. Cartone Riciclato. Mine 0,5 mm Incluse. Set. Cartão Reciclado. Minas 0,5 mm Incluídas.

3341

ø 0,9 cm 14,5 cm Print Code: D(4)

3648

600 / 50

ø 1 cm 14 cm Print Code: D(4)

600 / 50


ECOLOGICAL LINE 315 19

05

04

02

03

Togi 4173

01

Lápiz. Madera. Pencil. Wooden. Crayon. Bois. Bleistift. Holz. Matita. Legno. Lápis. Madeira. ø 0,7 cm 19 cm Print Code: A(4)

2000 / 100

Tundra 9885

Lápiz. Cartón Reciclado. Pencil. Recycled Cardboard. Crayon. Carton Recyclé. Bleistift. Recykelt Pappe. Matita. Cartone Riciclato. Lápis. Cartão Reciclado. ø 0,7 cm 17,5 cm Print Code: A(4)

2000 / 100

Trobo 3647

Portaminas. Cartón Reciclado. Recambio 12 Minas 0,5 mm Incluido. Mechanical Pencil. Recycled Cardboard. Refill 12 0,5 mm Leads Included. Portemines. Carton Recyclé. Recharge de 12 Mines 0,5 mm Incluse. Mechanischer Bleistift. Recykelt Pappe. 12 Minen 0,5 mm Ersatz Inklusive. Matita Meccanica. Cartone Riciclato. Refill 12 Mine 0,5 mm Incluse. Lapiseira. Cartão Reciclado. Recarga 12 Minas 0,5 mm Incluídas. ø 1 cm 14 cm Print Code: D(4)

600 / 50


316 ECOLOGICAL LINE

Tynie 4456

Caja Lápices. 4 Lápices. Pencil Set. 4 Pencils. Boîte Crayons. 4 Crayons. Bleistiftbox. 4 Stifte. Scatola Matite. 4 Matite. Caixa Lápis. 4 Lápis. 3 x 9 x 0,8 cm Print Code: B(4)

Girls

1000 / 50

8585

Caja Lápices. 6 Lápices. Pencil Set. 6 Pencils. Boîte Crayons. 6 Crayons. Bleistiftbox. 6 Stifte. Scatola Matite. 6 Matite. Caixa Lápis. 6 Lápis. 4,5 x 9 x 1 cm Print Code: B(4)

Redux 9907

500 / 25

Caja Lápices. Cartón Reciclado. 6 Lápices. Pencil Set. Recycled Cardboard. 6 Pencils. Boîte Crayons. Carton Recyclé. 6 Crayons. Bleistiftbox. Recycelt Pappe. 6 Stifte. Scatola Matite. Cartone Riciclato. 6 Matite. Caixa Lápis. Cartão Reciclado. 6 Lápis. 4,7 x 17,6 x 0,8 cm Print Code: B(4)

480 / 24

Boys 8584

Caja Lápices. 12 Lápices. Pencil Set. 12 Pencils. Boîte Crayons. 12 Crayons. Bleistift box. 12 Stifte. Scatola Matite. 12 Matite. Caixa Lápis. 12 Lápis. 9 x 9 x 1 cm Print Code: B(4)

250 / 25


ECOLOGICAL LINE 317

Setra 3642

Caja Lápices. 6 Lápices. Pencil Set. 6 Pencils. Boîte Crayons. 6 Crayons. Bleistiftbox. 6 Stifte. Scatola Matite. 6 Matite. Caixa Lápis. 6 Lápis. 5 x 19 x 0,8 cm Print Code: B(4)

Dragon 3386

200 / 20

Caja Lápices. Madera. 6 Lápices. Pencil Set. Wooden. 6 Pencils. Boîte Crayons. Bois. 6 Crayons. Bleistiftbox. Holz. 6 Stifte. Scatola Matite. Legno. 6 Matite. Caixa Lápis. Madeira. 6 Lápis. 20,5 x 2,5 x 3,5 cm Print Code: E(2)

Dony 3643

Set. 6 Piezas. Set. 6 Pieces. Set. 6 Pièces. Set. 6 Stück. Set. 6 Pezzi. Set. 6 Peças. 4,5 x 17,7 x 1,3 cm Print Code: B(4)

240 / 20

Figgy 4455

Set. 8 Piezas. Set. 8 Pieces. Set. 8 Pièces. Set. 8 Stück. Set. 8 Pezzi. Set. 8 Peças. 7,4 x 9 x 1,5 cm Print Code: C(4)

400 / 50

200 / 50


318 ECOLOGICAL LINE

Green 2416

Lapicero. Pencil Holder. Porte-Crayons. Stifthalter. Portapenne. Porta-Lápis. ø 9,9 cm 11,3 cm Print Code: E(4)

04

05

Organic 2421

Lapicero. Pencil Holder. Porte-Crayons. Stifthalter. Portapenne. Porta-Lápis. 7,2 x 13,8 x 9,1 cm Print Code: E(4)

100

08

Blue 2415

Lapicero. Pencil Holder. Porte-Crayons. Stifthalter. Portapenne. Porta-Lápis. 9,8 x 11,5 x 7,7 cm Print Code: E(4)

100

100


ECOLOGICAL LINE 319

Longi 3425

Sacapuntas. Sharpener. Taille-Crayons. Anspitzer. Temperino. Afia. 3,7 x 6 x 3,7 cm Print Code: D(4)

600 / 50

19

Fibre 3012

Lapicero. Yute. Plegable. Pencil Holder. Jute. Foldable. Porte-Crayons. Jute. Pliable. Stifthalter. Jute. Faltbar. Portapenne. Juta. Pieghevole. Porta-Lápis. Juta. Dobrável. 7,5 x 10 x 7,5 cm Print Code: F(1)

Ecolife 9778

Regla. Cartón Reciclado. Ruler. Recycled Cardboard. Règle. Carton Recyclé. Lineal. Recykelt Pappe. Righello. Cartone Riciclato. Régua. Cartão Reciclado. 31 x 4 cm Print Code: C(4)

800 / 50

200

04

03


320 ECOLOGICAL LINE

03

Admes 3844

Marcapáginas Semillas. Papel. Seeds Bookmark. Paper. Marque Pages avec Graines à Semer. Papier. Lesezeichen Samen. Papier. Segnapagine Semi. Carta. Marcador de Livro Sementes. Papel. 18 x 5 cm Print Code: C(1)

2500 / 100 19

Green Pen Flower 92103

Bolígrafo. 100% Biodegradable. Semillas Incluidas. Pen. 100% Biodegradable. Seeds Included. Stylo. 100% Biodégradable. Graines Incluses. Kugelschreiber. 100% Kompostierbar. Samen Inklusive. Penna. 100% Biodegradabile. Semi Inclusi. Esferográfica. 100% Biodegradável. Sementes Incluídas. 15 x 0,8 cm Print Code: B(4)

1400 / 35

Contiene 3/4 semillas Contains 3/4 seeds Contient 3/4 graines Enthält 3/4 s amen Contiene 3/4 semi Contem 3/4 sementes

04

Zésped

9984

Señor. Cerámica. Plant Pot. Ceramics. Monsieur. Céramique. Herr. Keramik. Signore. Ceramica. Senhor. Cerâmica. 5,8 x 7,6 x 3 cm Print Code: F(4)

200 / 20


ECOLOGICAL LINE 321

Advert

03

04

9966

Maceta. Flores Colores Surtidos. Macetero Biodegradable. 5-8 Semillas de Petunia Incluidas. Flowerpot. Assoted Coloured Flowers. Biodegradable Pot. 5-8 Petunia Seeds Included. Pot de Fleurs. Fleurs Couleurs Diverses. Pot Biodégradable. 5-8 Graine de Pétunia Incluses. Blumentopf. Verschiedenfarbige. Kompostierbarer Topf. 5 - 8 Petuniensamen Inklusive. Vaso. Fiore Colori Assortiti. Vaso Biodegradabile. 5-8 Semi di Petunia Incluse. Vaso. Flores Cores Sortidas. Vaso Biodegradável. 5-8 Sementes de Petúnia Incluídas. ø 6,5 cm 6,2 cm Print Code: F(4)

13

200 / 25

Tiempo de floración en condiciones óptimas de luz y temperatura: Primavera - verano: 5-7 días. Otoño - invierno: 20-25 días. Presentación en caja individual con bolsita de sustrato y semillas separadas. Flowering period in optimum conditions of light exposure and temperature: Spring - summer: 5-7 days. Autumn - winter: 20-25 days. Presented in individual box including substrate and seeds packed separately in a bag. Temps de floraison en conditions optimales de lumiere et temperature: Printemps - été: 5-7 Jours. Automne - hiver: 20-25 Jours. Presentation en caisse individuelle avec sachet de substrat et graines separes. Blütezeit unter optimalen Bedingungen der Belichtung und Temperatur: Frühling - Sommer: 5-7 Tage. Herbst - Winter: 20-25 Tage. Präsentiert in einzelnen Kisten mit Substrat und Samen einzeln in einem Beutel verpackt. Periodo di fioritura in condizioni ottimali di luce, esposizione e temperatura: Primavera - estate: 5-7 Giorni. Autunno - inverno: 20-25 Giorni. Presentata in scatola individuale includendo terriccio e semi confezionati separatemente in un sacchetto. Tempo de floração em condições óptimas de luz e temperatura: Primavera - verão: 5-7 dias. Outono - inverno: 20-25 dias. Apresentação em caixa individual com bolsa de substrato e sementes separadas.

04

Flowcan

19

3369

Lata. Flores Colores Surtidos. 6-8 Semillas de Petunia Incluidas. Can. Assorted Coloured Flowers. 6-8 Petunia Seeds Included. Boîte Conserve. Fleurs Couleurs Diverses. 6-8 Semences de Petunia Incluses. Dose. Verschiedenfarbige. 6-8 Petuniensamen Inklusive. Barattolo. Fiori Colorati. 6-8 Semi di Petunia Incluse. Lata. Flores Cores Surtidos. 6-8 Sementes de Petúnia Incluídas. ø 6,5 cm 9 cm Print Code: F(1) 03

150 / 10


322 ECOLOGICAL LINE 19 03 02

Koren 9264

Linterna. 2 Led. Carga Manual. Torch. 2 Led. Hand Charge Torch. Lampe. 2 Led. Chargement Manuel. Lampe. 2 Led. Dynamo. Torcia. 2 Led. Dinamo. Lanterna. 2 Led. Carga Manual. 10 x 5,5 x 2,9 cm Print Code: E(4)

200

08

04

02

Triled 3255

03

Linterna. 3 Led. Carga Manual. Torch. 3 Led. Hand Charge Torch. Lampe. 3 Led. Chargement Manuel. Lampe. 3 Led. Dynamo. Torcia. 3 Led. Dinamo. Lanterna. 3 Led. Carga Manual. 10,5 x 5 x 2 cm Print Code: E(4)

200

19 07

Sunled 3277

Llavero Linterna. Solar. 3 Led. Keyring Torch. Solar. 3 Led. Porte-Clés Lampe. Solaire. 3 Led. Schlüsselanhänger Lampe. Solar. 3 Led. Portachiavi Torcia. Solare. 3 Led. Porta-Chaves Lanterna. Solar. 3 Led. 3,5 x 6 x 1,5 cm Print Code: E(4)

500 / 25

19 02

03


ECOLOGICAL LINE 323

Ozone 9736

Calculadora. Funciona con Agua. Dosificador Incluido. Calculator. Water Powered. Dispenser Included. Calculatrice. Fonctionne avec de l’Eau. Doseur Inclus. Taschenrechner. Funktioniert mit Wasser. Austeiler Inklusive. Calcolatrice. Funzionamento ad Acqua. Dosatore Incluso. Calculadora. Funciona com Àgua. Dosificador Incluído. 7,4 x 1,7 x 12,6 cm Print Code: E(4)

03

19

Water 9711

200 / 20

Calculadora. Funciona con Agua. Calculator. Water Powered. Calculatrice. Fonctionne avec de l’Eau. Taschenrechner. Funktioniert mit Wasser. Calcolatrice. Funzionamento ad Acqua. Calculadora. Funciona com Àgua. 8,7 x 2 x 12,1 cm Print Code: E(4)

100 / 50

Oxigen 9738

Reloj. Funciona con Agua. Dosificador Incluido. Watch. Water Powered. Dispenser Included. Montre. Fonctionne avec de l’Eau. Doseur Inclus. Uhr. Funktioniert mit Wasser. Austeiler Inklusive. Orologio. Funzionamento ad Acqua. Dosatore Incluso. Relógio. Funciona com Àgua. Dosificador Incluído. 5,1 x 1,7 x 3,9 cm Print Code: F(1)

100 / 20


324 ECOLOGICAL LINE

05

02

01

19

19 04

03

04

Surip

Cleansand

Cenicero. Ashtray. Cendrier. Aschenbecher. Posacenere. Cinzeiro.

Cenicero. Ashtray. Cendrier. Aschenbecher. Posacenere. Cinzeiro.

4428

03

05

2453

8,4 x 7,5 x 3,3 cm Print Code: D(4)

500 / 250

ø 6 cm 8,7 cm Print Code: D(4)

500

04

03

02 03

19

19

Kyan 3843

Cenicero Bolsillo. PVC/ Aluminio. Pocket Ashtray. PVC/ Aluminium. Cendrier Poche. PVC/ Aluminium. Tasche Aschenbecher. PVC/ Aluminium. Posacenere Tasca. PVC/ Alluminio. Cinzeiro de Bolso. PVC/ Alumínio. 7,5 x 8 x 0,8 cm Print Code: D(4)

500 / 50

Yoan 3780

Dispensador Bolsas. 15 Bolsas Incluidas. Waste Bag Dispenser. 15 Bags Included. Distributeur de Sacs. 15 Sacs Inclus. Abfall Bag Spenser. 15 Beutel Inklusive. Erogatore Sacchetti. 15 Sacchetti Inclusi. Dispensador Bolsas. 15 Bolsas Incluídas. ø 4 cm 10 cm Print Code: E(4)

200 / 20

04


ECOLOGICAL LINE 325

Lopack 4264

Bolsas. Non-Woven Laminado. 3 Bolsas 23 x 45 x 23 cm. Bags. Laminated Non-Woven. 3 Bags 23 x 45 x 23 cm. Sacs. T.N.T. Laminé. 3 Sacs 23 x 45 x 23 cm. Taschen. Laminiert Vliesstoff. 3 Taschen 23 x 45 x 23 cm. Borse. T.N.T. Laminato. 3 Borse 23 x 45 x 23 cm. Sacos. Non-Woven Laminado. 3 Sacos 23 x 45 x 23 cm. 69 x 45 x 23 cm Print Code: F(1)

Ecofriend 3166

Bolsas. Non-Woven Laminado. 3 Bolsas 24 x 37 x 24 cm. Bags. Laminated Non-Woven. 3 Bags 24 x 37 x 24 cm. Sacs. T.N.T. Laminé. 3 Sacs 24 x 37 x 24 cm. Taschen. Laminiert Vliesstoff. 3 Taschen 24 x 37 x 24 cm. Borse. T.N.T. Laminato. 3 Sacchetti 24 x 37 x 24 cm. Sacos. Non-Woven Laminado. 3 Sacos 24 x 37 x 24 cm. 72 x 37 x 24 cm Print Code: F(1)

50

50

Válido para todo tipo de cubos Valid for all types of cubes Valable pour tous les types de seaux Gültig für alle typen von kuben Valido per tutti i tipi di cubi Valido para todo tipo de caixotes

Cart 2429

Reutilizabolsas. Trash Bag Holder. Support pour Sac Plastique. Mülltütenhalter. Riutilizzasacchetto. Reutiliza-Bolsas. 30 x 41 x 20 cm Print Code: E(1)

Adapta 2428

30 / 15

Reutilizabolsas. Extensible. Trash Bag Holder. Extendable. Support pour Sac Plastique. Extensible. Mülltütenhalter. Ausziehbar. Riutilizzasacchetto. Estendibile. Reutiliza-Bolsas. Extensível. 34 x 2,6 x 18,3 cm Print Code: E(1)

40


326 ECOLOGICAL LINE 100% COTTON

Karu 3344

Gorra. 100% Algodón Peinado. Cap. 100% Brushed Cotton. Casquette. 100% Coton Peigné. Mütze. 100% Gebürstete Baumwolle. Cappellino. 100% Cotone Pettinato. Boné. 100% Algodão Penteado. 200 / 25 Print Code: D(1), N(8), O, P

Monza 3332

Gorro. 100% Algodón. Hat. 100% Cotton. Bob. 100% Coton. Hut. 100% Baumwolle. Cappello. 100% Cotone. Gorro. 100% Algodão. 200 / 50 Print Code: E(1), N(8), O, P


ECOLOGICAL LINE 327

100% COTTON

Fields

9846

Mochila. Algodón Orgánico. Backpack. Organic Cotton. Sac à Dos. Coton Organique. Rucksack. Organische Baumwolle. Zaino. Cotone Organico. Mochila. Algodão Orgânico. 27 x 44 x 10,5 cm Print Code: F(4)

Curtis 3323

60

Mochila. 100% Algodón. Drawstring Bag. 100% Cotton. Sac à Dos. 100% Coton. Rucksack. 100% Baumwolle. Zaino. 100% Cotone. Mochila. 100% Algodão. 37 x 41 cm Print Code: F(4)

250 / 50


SPECIAL PRINTING LINE

SUBLIMATION

DIGITAL

DOMING

LASER


SPECIAL PRINTING LINE 329

SUBLIMATION FULL COLOR

Nofler 4362

Mochila. Poliéster 210T. Drawstring Bag. Polyester 210T. Sac à Dos. Polyester 210T. Rucksack. Polyester 210T. Zaino. Poliestere 210T. Mochila. Poliéster 210T. 03

34 x 42 cm Print Code: F(1), R

02

300 / 20

04 19

05 07

Sodel

4479

Gorra. Poliéster. Cap. Polyester. Casquette. Polyester. Mütze. Polyester. Cappellino. Poliestere. Boné. Poliéster. 250 / 25 Print Code: D(1), R

Mirtal 4478

Bolsa. Non-Woven. Bag. Non-Woven. Sac. T.N.T. Tasche. Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Saco. Non-Woven. 36 x 40 cm Print Code: F(1), R

400


330 SPECIAL PRINTING LINE

SUBLIMATION FULL COLOR

Cherin 4215

Braga. Poliéster. Neck Warmer. Polyester. Tour de Cou. Polyester. Nacken Wärmer. Polyester. Scaldacollo. Poliestere. Aquecedor Pescoço. Poliéster. 25 x 50 cm Print Code: F(1), N(8), R

300 / 100

01

Neliam 4313

Pulsera Multiusos. Poliéster. Multipurpose Bracelet. Polyester. Bracelet Multi-Usages. Polyester. Mehrzweck Armband. Polyester. Braccialetto Multiuso. Poliestere. Pulseira Multiusos. Poliéster. 40 x 3 cm Print Code: D(1), R

Edain 4480

Lanyard. Poliéster. Lanyard. Polyester. Lanyard. Polyester. Schlüsselband. Polyester. Lanyard. Poliestere. Lanyard. Poliéster. 2 x 50 cm Print Code: F(1), R

2000 / 1000

01 600 / 100 04

05

03

02

07

11

19


SPECIAL PRINTING LINE 331

SUBLIMATION FULL COLOR ARTICULO NUEVO 03

02

19 04

TECNIC

T-SHIRT 05F

Tecnic Combi 4473

Camiseta. 100% Poliéster 135 g/ m2. Transpirable. T-Shirt. 100% Polyester 135 g/ m2. Breathable. T-Shirt. 100% Polyester 135 g/ m2. Respirant. T-Shirt. 100% Polyester 135 g/ m2. Atmungsaktiv. T-Shirt. 100% Poliestere 135 g/ m2. Transpirante. T-Shirt. 100% Poliéster 135 g/ m2. Respirável. S, M, L, XL, XXL. 100 / 10 Print Code: E(6), N(8), M, O, P, R

TECNIC

T-SHIRT

ARTICULO NUEVO

Tecnic Plus 4184

Camiseta Adulto. 100% Poliéster 135 g/ m2. Transpirable. Adult T-Shirt. 100% Polyester 135 g/ m2. Breathable. T-Shirt Adulte. 100% Polyester 135 g/ m2. Respirant. Erwachsene T-Shirt. 100% Polyester 135 g/ m2. Atmungsaktiv. T-Shirt Adulto. 100% Poliestere 135 g/ m2. Transpirante. T-Shirt Adulto. 100% Poliéster 135 g/ m2. Respirável. S, M, L, XL, XXL. 80 / 10 Print Code: E(6), N(8), M, O, P, R

01


332 SPECIAL PRINTING LINE

SUBLIMATION FULL COLOR

Bornel 3893

Taza Sublimación. Cerámica. 350 ml. Presentación Individual. Sublimation Mug. Ceramics. 350 ml. Individual Presentation. Mug Sublimation. Céramique. 350 ml. Présentation Individuelle. Sublimations Tasse. Keramik. 350 ml. Individuelle Präsentation. Tazza Sublimazione. Ceramica. 350 ml. Presentazione Individuale. Chávena Sublimação. Cerâmica. 350 ml. Apresentação Individual. ø 8,2 cm 9,6 cm Print Code: Q

36

19

02

03

Harnet 3894

04

Taza Sublimación. Cerámica. 350 ml. Presentación Individual. Sublimation Mug. Ceramics. 350 ml. Individual Presentation. Mug Sublimation. Céramique. 350 ml. Présentation Individuelle. Sublimations Tasse. Keramik. 350 ml. Individuelle Präsentation. Tazza Sublimazione. Ceramica. 350 ml. Presentazione Individuale. Chávena Sublimação. Cerâmica. 350 ml. Apresentação Individual. ø 8,2 cm 9,6 cm Print Code: Q

36


SPECIAL PRINTING LINE 333

SUBLIMATION FULL COLOR

Suntra 4384

Vaniat

Funda. Poliéster. Pouch. Polyester. Étui. Polyester. Hülle. Polyester. Custodia. Poliestere. Bolsa. Poliéster. 8 x 13 cm Print Code: E(1), R

4387

Alfombrilla. Poliéster. Antideslizante. Mousepad. Polyester. Non-Slip. Tapis Souris. Polyester. Antidérapant. Mousepad. Polyester. Rutschfest. Tappetino Mouse. Poliestere. Antiskid. Tapete Rato. Poliéster. Aderente. 22 x 18 cm Print Code: E(1), R

250 / 50

Ekain 4390

Gildor 4386

Paño Limpiador. Microfibra/ Poliéster. Cleaner Cloth. Microfiber/ Polyester. Chiffon Nettoyant. Microfibre/ Polyester. Putztuch. Mikrofaser/ Polyester. Panno. Microfibra/ Poliestere. Pano Limpeza. Microfibra/ Poliéster. 18 x 15 cm Print Code: E(1), R

2000 / 100

Funda. Poliéster. Pouch. Polyester. Étui. Polyester. Hülle. Polyester. Custodia. Poliestere. Bolsa. Poliéster. 9 x 18 cm Print Code: D(1), R

1000 / 50

1000 / 100


334 SPECIAL PRINTING LINE

DIGITAL FULL COLOR

Permanent Stock Tivox 8GB 4484 8GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 3 x 6 x 0,3 cm Print Code: D(4), W

500 / 50

Danel 8GB 4485 8GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. ø 4,3 cm 0,3 cm Print Code: D(4), W

Yant 8GB 4486 8GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 4 x 4 x 0,3 cm Print Code: D(4), W

500 / 50

500 / 50


SPECIAL PRINTING LINE 335

DIGITAL FULL COLOR

Rostel 4476

Bolígrafo. Pen. Stylo. Kugelschreiber. Penna. Esferográfica. ø 1 cm 15 cm Print Code: A(4), W

1000 / 50

Kalem 3809

08

03

19

04

Set. 4 Piezas. Set. 4 Pieces. Set. 4 Pièces. Set. 4 Stück. Set. 4 Pezzi. Set. 4 Peças. 5,2 x 13 x 1,2 cm Print Code: D(4), W

Trico 3201

250 / 50

Marcador. Highlighter. Surligneur. Textmarker. Evidenziatore. Marcador. 9 x 1,3 x 1,2 cm Print Code: D(4), W

500 / 50


336 SPECIAL PRINTING LINE

DIGITAL FUFULL LL COCOLOR LO R

03

04

19

05

Zamur 4234

Gafas. Glasses. Lunettes. Brille. Occhiali. テ田ulos.

01

02

300 / 10 Print Code: E(4), W

Mazinger 9321

Mini Puzzle. Mini Puzzle. Mini Puzzle. Mini Puzzle. Mini Puzzle. Mini-Puzzle. 7,5 x 9 x 0,6 cm Print Code: D(4), W

Nelum 4429

Placa. Cristal. Plaque. Glass. Plaque. Verre. Plakette. Glas. Targa. Vetro. Placa. Cristal. 14 x 14 x 6,3 cm Print Code: F(1), L, W

40

500 / 50


SPECIAL PRINTING LINE 337

DIGITAL FULL COLOR

02

04

FULL COLOR

03

19

Yakis 4342

Bloc Notas. Cartón. 80 Hojas. Notepad. Cardboard. 80 Sheets. Bloc Notes. Carton. 80 Feuilles. Notizblock. Pappe. 80 Seiten. Bloc-Notes. Cartone. 80 Fogli. Bloco de Notas. Cartão. 80 Folhas. 9 x 14 x 1,3 cm Print Code: E(4), W, T

07

100 / 50

11

Elyan

01

4279

Pastillero. Pillbox. Pilulier. Pillendose. Portapillole. Caixa para Comprimidos. 7,8 x 1,6 x 6,3 cm Print Code: D(4), W

Tronic 3403

Abridor. Magnético. Opener. Magnetic. Ouvre Bouteille. Magnétique. Flaschenöffner. Magnetisch. Apribottiglia. Magnetico. Abre-Cápsulas. Magnético. 5,5 x 10,6 x 0,5 cm Print Code: D(4), W

600 / 100

01

400 / 50


338 SPECIAL PRINTING LINE

DOMING FULL COLOR

Permanent Stock

Permanent Stock

Desan 8GB 4488 8GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 3,5 x 5,2 x 1,1 cm Print Code: D(4), V

Narep 8GB 4487 8GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 3 x 5 x 1 cm Print Code: D(4), V

500 / 50

Hedel 8GB 4489 8GB

Memoria USB. Presentación Individual. USB Memory. Individual Presentation. Clé USB. Présentation Individuelle. USB Speicher. Individuelle Präsentation. Chiavetta USB. Presentazione Individuale. Memória USB. Apresentação Individual. 1,6 x 5,1 x 1,1 cm Print Code: D(4), V

500 / 50

500 / 50


SPECIAL PRINTING LINE 339

DOMING FULL COLOR

Britox 4449

Bolígrafo. Carga Jumbo. Pen. Jumbo Refill. Stylo. Recharge Jumbo. Kugelschreiber. Jumbo Ersatzmine. Penna. Refill Jumbo. Esferográfica. Carga Jumbo. ø 1,1 cm 15 cm Print Code: A(4), V

1000 / 50

01

02

03

05

19

03

Downey 4440

05

Puntero. Stylus Touch. Stylet. Touchpad Stift. Puntatore Touch. Ponteiro. 2,2 x 4 x 0,9 cm Print Code: C(1), V

19 2000 / 100

01

02


340 SPECIAL PRINTING LINE

DOMING FULL COLOR

Lora

8195

Pastillero. Metálico. Pillbox. Metallic. Pilulier. Métallique. Pillendose. Metallic. Portapillole. Metallo. Caixa para Comprimidos. Metálico. ø 4,8 cm 1,8 cm Print Code: E(4), L, V

400 / 50

19

Endor 4143

Abridor Llavero. Opener Keyring. Porte-Clés Ouvre Boutelle. Flaschenöffner Schlüsselanhänger. Apribottiglia Portachiave. Porta-Chaves Abre-Cápsulas. 2,2 x 6,5 x 1,2 cm Print Code: D(4), V

1000 / 100

03

05

01

03

Scrib 4276

02

01

02

Ambientador. Aroma Limón. Air Freshener. Lemon Aroma. Parfum Ambiance. Arôme citron. Lufterfrischer. Zitronenduft. Profumatore Ambienti. Aroma Limone. Ambientador. Aroma Limão. ø 5,2 cm 4,2 cm Print Code: E(4), V

400 / 50

05

19


SPECIAL PRINTING LINE 341

DOMING DOMING FULL COLOR

05

02

11

19 03

Dagor 4442

Llavero. Metal/ Poliéster. Keyring. Metal/ Polyester. Porte-Clés. Métal/ Polyester. Schlüsselanhänger. Metall/ Polyester. Portachiavi. Metallo/ Poliestere. Porta-Chaves. Metal/ Poliéster. 2,7 x 6 x 0,6 cm Print Code: L, V

11

01

02

Harper 4443

Llavero. Metálico. Keyring. Metallic. Porte-Clés. Métallique. Schlüsselanhänger. Metallic. Portachiavi. Metallo. Porta-Chaves. Metálico. 2 x 5,5 x 0,5 cm Print Code: L, V

03

05

300 / 50

19

500 / 50


342 SPECIAL PRINTING LINE

LASER

01

02

Doros 4318

03

05

Llavero. Metálico. Keyring. Metallic. Porte-Clés. Métallique. Schlüsselanhänger. Metallic. Portachiavi. Metallo. Porta-Chaves. Metálico. 2,2 x 5,4 x 0,7 cm Print Code: E(1), L

19 500 / 50

Sirux 3981

02

Puntero Llavero. Aluminio. Stylus Touch Pen Keyring. Aluminium. Stylet Porte-Clés. Aluminium. Touchpad Stift Schlüsselanhänger. Aluminium. Puntatore Touch Portachiavi. Alluminio. Ponteiro Porta-Chaves. Alumínio. ø 0,9 cm 5,5 cm Print Code: D(4), L

1000 / 100

03

01

02

Dines 4317

03

Llavero. Metal/ Polipiel. Keyring. Metal/ PU. Porte-Clés. Métal/ Similicuir. Schlüsselanhänger. Metall/ PU. Portachiavi. Metallo/ PU. Porta-Chaves. Metal/ PU. 2 x 6,2 x 0,6 cm Print Code: E(1), L

19

05

19 500 / 50

05

04

01


SPECIAL PRINTING LINE 343

LASER

09

Malko

Bolígrafo. Aluminio. Pen. Aluminium. Stylo. Aluminium. Kugelschreiber. Aluminium. Penna. Alluminio. Esferográfica. Alumínio.

5013

ø 1 cm 13,8 cm Print Code: B(4), L 02

04

19

1000 / 50

03

03

Lisden

Bolígrafo Puntero. Aluminio. Stylus Touch Ball Pen. Aluminium. Stylet Bille. Aluminium. Kugelschreiber Pointer. Aluminium. Penna Puntatore Touch. Alluminio. Esferográfica Ponteiro. Alumínio.

5016

01

11

02

19

05

ø 0,9 cm 12,5 cm Print Code: B(4), L

04

01

1000 / 50

03

Ronnel 4354

05

19

Set. Polipiel/ Aluminio. Bolígrafo Carga Jumbo. Portaminas: Minas 0,7 mm Incluidas. Set. PU/ Aluminium. Jumbo Refill Pen. Mechanical Pencil: 0,7 mm Leads Included. Set. Similicuir/ Aluminium. Stylo Recharge Jumbo. Porte-Mines: Mines 0,7 mm Incluses. Set. PU/ Aluminium. Kugelschreiber Jumbo Ersatzmine. Bleistift: Minen 0,7 mm Inklusive. Set. PU/ Alluminio. Penna Refill Jumbo. Matita Meccanica: Mine 0,7 mm Incluse. Set. PU/ Alumínio. Esferográfica Carga Jumbo. Lapiseira: Minas 0,7 mm Incluídas. ø 1,1 cm 13,8 cm Print Code: D(4), L

100 / 50


344 SPECIAL PRINTING LINE

LASER

19

Eiros

4319

Carpeta. Polipiel. Bloc 50 Hojas. Bolígrafo No Incluido. Folder. PU. 50 Sheets Notepad. Pen Not Included. Porte-Documents. Similicuir. Bloc 50 Feuilles. Stylo Non Inclus. Mappe. PU. 50 Seiten Notizblock. Kugelschreiber Nicht im Lieferumfang. Cartella. PU. Blocco 50 Fogli. Penna Non Inclusa. Pasta. PU. Bloco 50 Folhas. Esferográfica Não Incluída. 17,5 x 22 x 1 cm Print Code: F(1), L, T

19

40 / 10

03 05 01

Noyen

01

19

03

05

4320

19

Portadocumentos. Polipiel. Document Bag. PU. Porte-Documents. Similicuir. Dokumententasche. PU. Portadocumenti. PU. Pasta Porta-Documentos. PU. 34 x 24,5 x 0,8 cm Print Code: F(1), L

50 / 25

Bodus 4321 01

19

Bloc Notas. Polipiel. 50 Hojas. Bolígrafo Incluido. Notepad. PU. 50 Sheets. Pen Included. Bloc Notes. Similicuir. 50 Feuilles. Stylo Inclus. Notizblock. PU. 50 Seiten. Kugelschreiber Inklusive. Bloc-Notes. PU. 50 Fogli. Penna Inclusa. Bloco de Notas. PU. 50 Folhas. Esferográfica Incluída. 9,6 x 11,5 x 1,2 cm Print Code: D(4), L

03

05

200 / 50

19


SPECIAL PRINTING LINE 345

LASER

01

Daxu

19

4368

Tarjetero Cartera. Polipiel. Card Holder Wallet. PU. Porte-Cartes Portefeuille. Similicuir. Visitenkartenetui Brieftasche. PU. Porta Carte Portafoglio. PU. Carteira Porta-Cart천es. PU. 10,8 x 7,7 x 0,5 cm Print Code: E(1), L

03

05

Lanto 4367

Cartera. Polipiel. Wallet. PU. Portefeuille. Similicuir. Brieftasche. PU. Portafoglio. PU. Carteira. PU.

19

8,5 x 10,5 x 2 cm Print Code: E(1), L

03

300 / 50

05 01

01

Zinq 4322

03

Estuche. Polipiel. Case. PU. Trousse. Similicuir. Federmappe. PU. Astuccio. PU. Estojo. PU. 21 x 7,5 x 0,8 cm Print Code: E(1), L

05

100 / 25

19

500 / 50


GIFTS AND PREMIUMS REGALOS Y PREMIUMS CADEAUX ET PREMIUMS GESCHENKARTIKEL REGALI E PREMI GIFTS E PREMIUMS


GIFTS AND PREMIUMS 347

07F 05F

11F

Kathol 4413

Gafas. Glasses. Lunettes. Brille. Occhiali. テ田ulos. 300 / 10

04F

Print Code: E(4)

11F

05F

Hornap 4457

Foulard. Viscosa/ Poliテゥster. Foulard. Viscose/ Polyester. Foulard. Viscose/ Polyester. Foulard. Viskose/ Polyester. Foulard. Viscosa/ Poliestere. Lenテァo. Viscose/ Poliテゥster. 180 x 70 cm Print Code: E(1), N(8)

100 / 10


348 GIFTS AND PREMIUMS

11F

04F

ARTICULO NUEVO

07F

Katil 4398

Pulsera. Polipiel. Ajustable. Bracelet. PU. Adjustable. Bracelet. Similicuir. Ajustable. Armband. PU. Grössenverstellbar. Braccialetto. PU. Regolabile. Pulseira. PU. Ajustável. ø 8 cm 1 cm Print Code: E(1)

05F

2000 / 10

07F

05F

11F

Tonis 4399

04F

Pulsera. PVC. Ajustable. Bracelet. PVC. Adjustable. Bracelet. PVC. Ajustable. Armband. PVC. Grössenverstellbar. Braccialetto. PVC. Regolabile. Pulseira. PVC. Ajustável. 21,5 x 0,8 cm Print Code: E(1)

3000 / 500


GIFTS AND PREMIUMS 349

Gadex 4394

Mochila. Poliéster 210T. Drawstring Bag. Polyester 210T. Sac à Dos. Polyester 210T. Rucksack. Polyester 210T. Zaino. Poliestere 210T. Mochila. Poliéster 210T. 34 x 43 cm Print Code: F(1)

04F

11F

05F

07F

300 / 10

Duelf 4458

Bolígrafo Puntero. Stylus Touch Ball Pen. Stylet Bille. Kugelschreiber Pointer. Penna Puntatore Touch. Esferográfica Ponteiro. ø 0,9 cm 14,2 cm Print Code: A(1)

05F

04F

07F

11F

Vairel 4427

04F

Llavero. Metálico. Keyring. Metallic. Porte-Clés. Métallique. Schlüsselanhänger. Metallic. Portachiavi. Metallo. Porta-Chaves. Metálico. 3,7 x 5 x 0,7 cm Print Code: D(1)

05F 11F 07F

1000 / 50

300 / 50


350 GIFTS AND PREMIUM PREMIUMS

07F

04F

Zakax

4416

05F

Bolsa. Non-Woven Laminado. Bag. Laminated Non-Woven. Sac. T.N.T. Laminé. Tasche. Laminiert Vliesstoff. Borsa. T.N.T. Laminato. Saco. Non-Woven Laminado. 36 x 40 x 15 cm Print Code: F(1)

200 / 20

11F

04F

Altair 4467

11F

Bolsa Plegable. Poliéster 190T. Foldable Bag. Polyester 190T. Sac Pliable. Polyester 190T. Faltbar Tasche. Polyester 190T. Borsa Pieghevole. Poliestere 190T. Saco Dobrável. Poliéster 190T. 42,5 x 38 x 7 cm Print Code: F(1), G(1), H(1)

300 / 20

05F


GIFTS AND PREMIUMS 351

07F 05F

05F

11F

Tentox

04F

04F

4400

Clexy 4396

Monedero. PVC. Purse. PVC. Porte Monnaie. PVC. Portemonnaie. PVC. Portamonete. PVC. Porta-Moedas. PVC. 8,8 x 8,8 x 0,5 cm Print Code: E(1)

Monedero. PVC. Purse. PVC. Porte Monnaie. PVC. Portemonnaie. PVC. Portamonete. PVC. Porta-Moedas. PVC.

07F

10,5 x 7 x 1 cm Print Code: E(1)

1000 / 10

1000 / 10 11F

11F

Valax 4477

Neceser. PVC. Beauty Bag. PVC. Nécessaire. PVC. Kosmetik Tasche. PVC. Trousse. PVC. Nécessaire. PVC. 19,5 x 10 x 2,5 cm Print Code: E(1)

05F

07F

04F

500 / 10


352 GIFTS AND PREMIUMS

11

Tagu

Monedero. Silicona. Purse. Silicone. Porte Monnaie. Silicone. Portemonnaie. Silikon. Portamonete. Silicone. Porta-Moedas. Silicone.

3967

7 x 1,6 x 7,5 cm Print Code: F(1)

01

300 / 10 19 05

03

05

11

19

Babel 4203

Monedero. Silicona. Purse. Silicone. Porte Monnaie. Silicone. Portemonnaie. Silikon. Portamonete. Silicone. Porta-Moedas. Silicone. 9,5 x 9 x 4,5 cm Print Code: F(1)

07

03

19

Jared 3777

02

03

Monedero. PVC. Purse. PVC. Porte Monnaie. PVC. Portemonnaie. PVC. Portamonete. PVC. Porta-Moedas. PVC. ø 6 cm 1,5 cm Print Code: E(1)

01

07

500 / 25

300 / 10


GIFTS AND PREMIUMS 353

05

Crux 4015

Monedero. PVC. Purse. PVC. Porte Monnaie. PVC. Portemonnaie. PVC. Portamonete. PVC. Porta-Moedas. PVC.

02

8,3 x 6,7 x 0,4 cm Print Code: D(1)

11

800 / 100

19

03

01

03

Brilla 3175

09

11

19

Monedero. PVC. Purse. PVC. Porte Monnaie. PVC. Portemonnaie. PVC. Portamonete. PVC. Porta-Moedas. PVC. 13,5 x 8 x 0,6 cm Print Code: E(1)

1000 / 250

Trocco 4075 03

Monedero. Polipiel. Purse. PU. Porte Monnaie. Similicuir. Portemonnaie. PU. Portamonete. PU. Porta-Moedas. PU. 14 x 9 x 1 cm Print Code: E(1)

11 07

500 / 10


354 GIFTS AND PREMIUMS

19

11

Lipak 4114

Monedero. Fieltro. Purse. Felt. Porte Monnaie. Feutrine. Portemonnaie. Filz. Portamonete. Feltro. Porta-Moedas. Feltro.

04

8 x 8 x 0,6 cm Print Code: E(1), N(8), T

05

1000 / 200

03

02

05

Yinax 4113

04

03

02

11

Monedero. Fieltro. Purse. Felt. Porte Monnaie. Feutrine. Portemonnaie. Filz. Portamonete. Feltro. Porta-Moedas. Feltro. 11 x 7,5 x 0,6 cm Print Code: E(1), N(8), T

1000 / 200

19

19

05

11

01

02

Zesh

4091

03

Monedero. Microfibra. Purse. Microfiber. Porte Monnaie. Microfibre. Portemonnaie. Mikrofaser. Portamonete. Microfibra. Porta-Moedas. Microfibra. 8,5 x 6 x 0,5 cm Print Code: B(1)

1000 / 10


GIFTS AND PREMIUMS 355

01

Dyna 3671

02

Monedero. Microfibra. Purse. Microfiber. Porte Monnaie. Microfibre. Portemonnaie. Mikrofaser. Portamonete. Microfibra. Porta-Moedas. Microfibra. 4,5 x 6 x 3 cm Print Code: E(1)

03 1000 / 10

03

02

11

Volex 3943

Monedero. Microfibra. Purse. Microfiber. Porte Monnaie. Microfibre. Portemonnaie. Mikrofaser. Portamonete. Microfibra. Porta-Moedas. Microfibra. 10 x 7,5 x 2 cm Print Code: E(1)

500 / 10

19

04

19

05

03

Tazo 3096

Monedero. Nylon. Purse. Nylon. Porte Monnaie. Nylon. Portemonnaie. Nylon. Portamonete. Nylon. Porta-Moedas. Nylon. ø 8 cm 2 cm Print Code: D(1)

1000 / 100


356 GIFTS AND PREMIUMS

04

Dodge 3604

03

02

Monedero. Poliéster 420D. Purse. Polyester 420D. Porte Monnaie. Polyester 420D. Portemonnaie. Polyester 420D. Portamonete. Poliestere 420D. Porta-Moedas. Poliéster 420D. 7,5 x 9 x 1,8 cm Print Code: D(1)

03

Luba 4074

19 600 / 100

02

Portatodo. Nylon. Multipurpose Bag. Nylon. Pochette. Nylon. Mehrzwecktasche. Nylon. Portaoggetti. Nylon. Portatudo. Nylon. 9 x 4,5 x 3,5 cm Print Code: E(1)

1000 / 10 19

19

18

Tifón 9519

07

02

03

Monedero. Poliéster/ PVC. Purse. Polyester/ PVC. Porte Monnaie. Polyester/ PVC. Portemonnaie. Polyester/ PVC. Portamonete. Poliestere/ PVC. Porta-Moedas. Poliéster/ PVC. 12 x 8,5 x 1 cm Print Code: D(1)

500 / 100


GIFTS AND PREMIUMS 357

Dinam 4395 01

Monedero. Polipiel. Purse. PU. Porte Monnaie. Similicuir. Portemonnaie. PU. Portamonete. PU. Porta-Moedas. PU. 12,5 x 11 x 2 cm Print Code: E(1)

17

300 / 10

03

04

19

Betty

22

Monedero. Purse. Porte Monnaie. Portemonnaie. Portamonete. Porta-Moedas.

9810

10,5 x 7,5 x 2 cm Print Code: D(1)

1000 / 20

09

Liz 9811

09

23

Monedero. Purse. Porte Monnaie. Portemonnaie. Portamonete. Porta-Moedas. 9,5 x 7,5 x 0,8 cm Print Code: E(1)

500 / 10 03

01

03

Becky 7014

Monedero. Purse. Porte Monnaie. Portemonnaie. Portamonete. Porta-Moedas. 17 x 11 x 2 cm Print Code: E(1)

04

05

200 / 10


358 GIFTS AND PREMIUMS

Dinar 9189

Monedero. Polipiel. Purse. PU. Porte Monnaie. Similicuir. Portemonnaie. PU. Portamonete. PU. Porta-Moedas. PU. 10 x 8 x 1 cm Print Code: D(1)

500 / 100

Trizip 3374

Monedero. Piel. Purse. Leather. Porte Monnaie. Cuir. Portemonnaie. Leder. Portamonete. Pelle. Porta-Moedas. Pele. 10 x 6 x 1 cm Print Code: D(1)

19

03

Camel 3177

02

Monedero. Polipiel. Purse. PU. Porte Monnaie. Similicuir. Portemonnaie. PU. Portamonete. PU. Porta-Moedas. PU. 10,5 x 8,5 x 1 cm Print Code: E(1)

500 / 10

14

500 / 50


GIFTS AND PREMIUMS 359

02

Lex 3099

Monedero Tarjetero. Polipiel. 3 Compartimentos. Purse and Card Holder. PU. 3 Compartments. Porte Monnaie Porte Cartes. Similicuir. 3 Compartiments. Portemonnaie Visitenkartenetui. PU. 3 F채cher. Portamonete Porta Carte. PU. 3 Scomparti. Porta-Moedas Porta-Cart천es. PU. 3 Compartimentos. 10 x 8 x 0,3 cm Print Code: E(1), L

18

500 / 50

High 9949

18

Monedero. Piel. Purse. Leather. Porte Monnaie. Cuir. Portemonnaie. Leder. Portamonete. Pelle. Porta-Moedas. Pele. 10,3 x 8,3 x 0,6 cm Print Code: E(1), L

250 / 50

02

Tuzzi 3174

Cartera. Piel. Wallet. Leather. Portefeuille. Cuir. Brieftasche. Leder. Portafoglio. Pelle. Carteira. Pele. 11 x 9 x 0,8 cm Print Code: F(1), L

50


360 GIFTS AND PREMIUMS

02

04

07

11

09

19

Letrix 4225

Tarjetero. PVC. 2 Compartimentos. Card Holder. PVC. 2 Compartments. Porte-Cartes. PVC. 2 Compartiments. Visitenkartenetui. PVC. 2 Fächer. Porta Carte. PVC. 2 Scomparti. Porta-Cartões. PVC. 2 Compartimentos. 6,7 x 9,5 x 0,2 cm Print Code: B(1)

2000 / 100 03

01

07

05

11

Kazak 4224

02

04

Tarjetero. PVC. 1 Compartimento. Card Holder. PVC. 1 Compartment. Porte-Cartes. PVC. 1 Compartiment. Visitenkartenetui. PVC. 1 Fach. Porta Carte. PVC. 1 Scomparto. Porta-Cartões. PVC. 1 Compartimento. 9,5 x 6,6 x 0,1 cm Print Code: B(1)

09

5000 / 100

19

03

01

05

Mitux

07

11

02

04

09

19

4226

Tarjetero. PVC. 6 Compartimentos. Card Holder. PVC. 6 Compartments. Porte-Cartes. PVC. 6 Compartiments. Visitenkartenetui. PVC. 6 Fächer. Porta Carte. PVC. 6 Scomparti. Porta-Cartões. PVC. 6 Compartimentos. 7,5 x 10,3 x 0,4 cm Print Code: B(1)

1000 / 50

03

01

05


GIFTS AND PREMIUMS 361

19

02

01 03

Terun 4268

Tarjetero. 6 Compartimentos. Card Holder. 6 Compartments. Porte-Cartes. 6 Compartiments. Visitenkartenetui. 6 F채cher. Porta Carte. 6 Scomparti. Porta-Cart천es. 6 Compartimentos. 11 x 7,3 x 2 cm Print Code: D(4)

Sixter 3039

200 / 50

Tarjetero. Polipiel. 6 Compartimentos. Card Holder. PU. 6 Compartments. Porte-Cartes. Similicuir. 6 Compartiments. Visitenkartenetui. PU. 6 F채cher. Porta Carte. PU. 6 Scomparti. Porta-Cart천es. PU. 6 Compartimentos. 7,5 x 10 x 0,5 cm Print Code: E(1), L, T

400 / 50


362 GIFTS AND PREMIUMS

Kito 8658

Cartera. Polipiel. Wallet. PU. Portefeuille. Similicuir. Brieftasche. PU. Portafoglio. PU. Carteira. PU. 8,2 x 10,7 x 1,3 cm Print Code: E(1), L

200 / 50 18 02

02

Film 9266

07

19

Cartera. Poliéster 300D. Wallet. Polyester 300D. Portefeuille. Polyester 300D. Brieftasche. Polyester 300D. Portafoglio. Poliestere 300D. Carteira. Poliéster 300D.

03

7,7 x 12,6 x 1 cm Print Code: E(1), N(8)

400 / 10

Lamy 4089

02

03

Cartera. Poliéster. Wallet. Polyester. Portefeuille. Polyester. Brieftasche. Polyester. Portafoglio. Poliestere. Carteira. Poliéster. 7 x 10 x 1,5 cm Print Code: E(1), N(8)

19

300 / 50


GIFTS AND PREMIUMS 363

01

19

05

Lanto 4367

Cartera. Polipiel. Wallet. PU. Portefeuille. Similicuir. Brieftasche. PU. Portafoglio. PU. Carteira. PU. 8,5 x 10,5 x 2 cm Print Code: E(1), L

300 / 50

03

19

Magda 8657

Monedero. Polipiel. Purse. PU. Porte Monnaie. Similicuir. Portemonnaie. PU. Portamonete. PU. Porta-Moedas. PU. 10 x 7,5 x 1,5 cm Print Code: E(1), L

300 / 50

03

Taylor

02

3376

Cartera Se単ora. Polipiel. Lady Wallet. PU. Portefeuille Femme. Similicuir. Damenbrieftasche. PU. Portafoglio Donna. PU. Carteira Senhora. PU. 03

18,5 x 9 x 2,5 cm Print Code: E(1)

100 / 10


364 GIFTS AND PREMIUMS

20

Lintus 7225

18

Tarjetero Cartera. Piel. Card Holder Wallet. Leather. Porte-Cartes Portefeuille. Cuir. Visitenkartenetui Brieftasche. Leder. Porta Carte Portafoglio. Pelle. Carteira Porta-Cart천es. Pele. 10 x 7,7 x 1 cm Print Code: F(1), L

100 / 10

02

20

Fagus 7224

Cartera. Piel. Wallet. Leather. Portefeuille. Cuir. Brieftasche. Leder. Portafoglio. Pelle. Carteira. Pele. 10,5 x 8,5 x 1 cm Print Code: F(1), L, T

18

100 / 10 02


GIFTS AND PREMIUMS 365

Avanto 7201

Tarjetero Cartera. Polipiel. Card Holder Wallet. PU. Porte-Cartes Portefeuille. Similicuir. Visitenkartenetui Brieftasche. PU. Porta Carte Portafoglio. PU. Carteira Porta-Cart천es. PU. 8,5 x 10,5 x 1,5 cm Print Code: F(1), L

Wiza 7202

200 / 50

Cartera. Polipiel. Wallet. PU. Portefeuille. Similicuir. Brieftasche. PU. Portafoglio. PU. Carteira. PU. 12 x 9 x 1 cm Print Code: F(1), L

200 / 50


366 GIFTS AND PREMIUMS

02 05

11

04

Yeko 4116

19 Llavero. Fieltro. Keyring. Felt. Porte-Clés. Feutrine. Schlüsselanhänger. Filz. Portachiavi. Feltro. Porta-Chaves. Feltro. 3,2 x 7,5 x 0,6 cm Print Code: E(1), N(8), T

1000 / 500

03

19

02

04

Nicles 4131

03 Llavero. Fieltro. Keyring. Felt. Porte-Clés. Feutrine. Schlüsselanhänger. Filz. Portachiavi. Feltro. Porta-Chaves. Feltro. ø 5,5 cm 0,3 cm Print Code: E(1), N(8)

05

2000 / 50

11

19 11

Zemix 4167

Llavero. Silicona/ Acero. Keyring. Silicone/ Steel. Porte-Clés. Silicone/ Acier. Schlüsselanhänger. Silikon/ Stahl. Portachiavi. Silicone/ Acciaio. Porta-Chaves. Silicone/ Aço. 1,2 x 10 x 0,5 cm Print Code: E(1)

04

02

1000 / 100 03

01 05


GIFTS AND PREMIUMS 367

03 19

Fallet

05

4337

02

Llavero. Keyring. Porte-Clés. Schlüsselanhänger. Portachiavi. Porta-Chaves. 2,5 x 6,2 x 0,6 cm Print Code: D(1)

1000 / 50

04

03

05

Endor 4143

02

01

Abridor Llavero. Opener Keyring. Porte-Clés Ouvre Boutelle. Flaschenöffner Schlüsselanhänger. Apribottiglia Portachiave. Porta-Chaves Abre-Cápsulas. 2,2 x 6,5 x 1,2 cm Print Code: D(4)

19 1000 / 100

05

19

04

02

Perle 3914

03

Llavero. EVA. Keyring. EVA. Porte-Clés. EVA. Schlüsselanhänger. EVA. Portachiavi. EVA. Porta-Chaves. EVA. 3,3 x 8 x 2,3 cm Print Code: E(4)

1000 / 50


368 GIFTS AND PREMIUMS

02

03

View 3075

Llavero Monedero. Microfibra. Keyring Purse. Microfiber. Porte-Clés Porte Monnaie. Microfibre. Schlüsselanhänger Portemonnaie. Mikrofaser. Portachiavi Portamonete. Microfibra. Porta-Chaves Porta-Moedas. Microfibra. 5 x 13,5 x 0,5 cm Print Code: E(1)

1000 / 200 19

07

Brody 03

3492

Llavero Monedero. Polipiel. Keyring Purse. PU. Porte-Clés Porte Monnaie. Similicuir. Schlüsselanhänger Portemonnaie. PU. Portachiavi Portamonete. PU. Porta-Chaves Porta-Moedas. PU. 6,5 x 10 x 2 cm Print Code: D(1)

Euromarket

05

07

02

11

19

04

3298

Llavero Moneda. Metálico. Keyring Coin. Metallic. Porte-Clés Monnaie. Métallique. Schlüsselanhänger EK-Chip. Metallic. Portachiavi Gettone. Metallo. Porta-Chaves Moeda. Metálico. ø 2,3 cm 6 cm Print Code: E(1)

1000 / 100

03

01

02

500 / 50


GIFTS AND PREMIUMS 369

01

Beka 3771

03

19

04

Llavero Moneda. Keyring Coin. Porte-Clés Monnaie. Schlüsselanhänger EK-Chip. Portachiavi Gettone. Porta-Chaves Moeda. 2,8 x 5,1 x 0,4 cm Print Code: E(1)

01

Ibershop 2451

19

07

1000 / 100

03

Llavero Moneda. Keyring Coin. Porte-Clés Monnaie. Schlüsselanhänger EK-Chip. Portachiavi Gettone. Porta-Chaves Moeda. 3,4 x 6 x 0,4 cm Print Code: D(4)

4000 / 500

04

01

Tena 4013

05

Llavero Moneda. Metal/ Polipiel. Keyring Coin. Metal/ PU. Porte-Clés Monnaie. Métal/ Similicuir. Schlüsselanhänger EK-Chip. Metall/ PU. Portachiavi Gettone. Metallo/ PU. Porta-Chaves Moeda. Metal/ PU. 3,2 x 6,6 x 0,4 cm Print Code: E(1)

02

19

400 / 50

03


370 GIFTS AND PREMIUMS

Vinger 4034

Llavero. Metal/ Poliéster. Keyring. Metal/ Polyester. Porte-Clés. Métal/ Polyester. Schlüsselanhänger. Metall/ Polyester. Portachiavi. Metallo/ Poliestere. Porta-Chaves. Metal/ Poliéster. 3,2 x 6 x 0,6 cm Print Code: L

Espan 3895

3583

06

300 / 50

Llavero. Polipiel/ Poliéster. Keyring. PU/ Polyester. Porte-Clés. Similicuir/ Polyester. Schlüsselanhänger. PU/ Polyester. Portachiavi. PU/ Poliestere. Porta-Chaves. PU/ Poliéster. 3 x 8,5 x 0,6 cm Print Code: E(1), L

Soke

01

500 / 50

Llavero. EVA. Keyring. EVA. Porte-Clés. EVA. Schlüsselanhänger. EVA. Portachiavi. EVA. Porta-Chaves. EVA. 3,3 x 6,8 x 1,4 cm Print Code: F(1)

1000 / 50 19 02

05

35

04

03


GIFTS AND PREMIUMS 371

03

05

Yip 9274

01

04

19

07

02

Llavero. Metal/ Poliéster. Keyring. Metal/ Polyester. Porte-Clés. Métal/ Polyester. Schlüsselanhänger. Metall/ Polyester. Portachiavi. Metallo/ Poliestere. Porta-Chaves. Metal/ Poliéster. 2,8 x 6,5 x 0,4 cm Print Code: L

300 / 50 11

05

04

02

19

Akua 3937

01

Llavero. Aluminio/ Poliéster. Keyring. Aluminium/ Polyester. Porte-Clés. Aluminium/ Polyester. Schlüsselanhänger. Aluminium/ Polyester. Portachiavi. Alluminio / Poliestere. Porta-Chaves. Alumínio/ Poliéster. 2,8 x 6,5 x 0,4 cm Print Code: E(4), L

19

Angar 3530

01

03

04

Llavero. Metal/ PVC. Keyring. Metal/ PVC. Porte-Clés. Métal/ PVC. Schlüsselanhänger. Metall/ PVC. Portachiavi. Metallo/ PVC. Porta-Chaves. Metal/ PVC. 3 x 6,8 x 0,7 cm Print Code: E(1), L

300 / 50

02

03

300 / 50


372 GIFTS AND PREMIUMS

Neux 4153

Llavero. Aluminio/ Poliéster. Keyring. Aluminium/ Polyester. Porte-Clés. Aluminium/ Polyester. Schlüsselanhänger. Aluminium/ Polyester. Portachiavi. Alluminio / Poliestere. Porta-Chaves. Alumínio/ Poliéster. 2,4 x 5,3 x 0,6 cm Print Code: L

500 / 50

A

B

Inmo 9271

Llavero. Metálico. Keyring. Metallic. Porte-Clés. Métallique. Schlüsselanhänger. Metallic. Portachiavi. Metallo. Porta-Chaves. Metálico. 3,5 x 3,6 x 0,5 cm Print Code: L

19

Cliff 3901

02

03

Llavero. Aluminio. Keyring. Aluminium. Porte-Clés. Aluminium. Schlüsselanhänger. Aluminium. Portachiavi. Alluminio. Porta-Chaves. Alumínio. 3 x 6,7 x 0,5 cm Print Code: E(4), L

800 / 200 09

400 / 50


GIFTS AND PREMIUMS 373

03

19

Engine 9642

Race

Llavero. Metálico. Keyring. Metallic. Porte-Clés. Métallique. Schlüsselanhänger. Metallic. Portachiavi. Metallo. Porta-Chaves. Metálico. 4,3 x 3 x 0,5 cm Print Code: L

9922

400 / 50

Llavero. Metal/ EVA. Keyring. Metal/ EVA. Porte-Clés. Métal/ EVA. Schlüsselanhänger. Metall/ EVA. Portachiavi. Metallo/ EVA. Porta-Chaves. Metal/ EVA. 1,5 x 4,7 x 1,3 cm Print Code: E(4), L

200 / 50

19

02

Trailer 9272

Wen

Llavero. Metálico. Keyring. Metallic. Porte-Clés. Métallique. Schlüsselanhänger. Metallic. Portachiavi. Metallo. Porta-Chaves. Metálico. 2,9 x 7,5 x 0,3 cm Print Code: L

3761

400 / 50

03

Medidor Presión. Aluminio. Pressure Gauge. Aluminium. Mesureur Pression. Aluminium. Reifendruckmesser. Aluminium. Misuratore Pressione. Alluminio. Medidor Pressão. Alumínio. ø 0,8 cm 8 cm Print Code: E(1), L

1000 / 100


374 GIFTS AND PREMIUMS

03

19

02

Truk 3420

Piggy

Llavero. Metálico. Keyring. Metallic. Porte-Clés. Métallique. Schlüsselanhänger. Metallic. Portachiavi. Metallo. Porta-Chaves. Metálico. 2,6 x 3,3 x 2,6 cm Print Code: E(1)

9641

200 / 50

Llavero. Metálico. Keyring. Metallic. Porte-Clés. Métallique. Schlüsselanhänger. Metallic. Portachiavi. Metallo. Porta-Chaves. Metálico. 1,9 x 4,1 x 0,4 cm Print Code: L

250 / 50

02

19

Sitru 3659

Murdock

Llavero. Metálico. Keyring. Metallic. Porte-Clés. Métallique. Schlüsselanhänger. Metallic. Portachiavi. Metallo. Porta-Chaves. Metálico. 2,2 x 5,9 x 0,1 cm Print Code: E(4), L

3903

600 / 100

09

03

Llavero. Aluminio. Keyring. Aluminium. Porte-Clés. Aluminium. Schlüsselanhänger. Aluminium. Portachiavi. Alluminio. Porta-Chaves. Alumínio. 2,5 x 10,5 x 0,7 cm Print Code: E(4), L

800 / 200


GIFTS AND PREMIUMS 375

03

Alumpill 3168

Llavero Pastillero. Aluminio. Keyring Pillbox. Aluminium. Porte-Clés Pilulier. Aluminium. Schlüsselanhänger Pillendose. Aluminium. Portachiavi Portapillole. Alluminio. Porta-Chaves Caixa para Comprimidos. Alumínio. ø 1,4 cm 5,2 cm Print Code: E(4), L

02

Singe

500 / 50

3900

19

09

Llavero. Aluminio. Keyring. Aluminium. Porte-Clés. Aluminium. Schlüsselanhänger. Aluminium. Portachiavi. Alluminio. Porta-Chaves. Alumínio. 2,7 x 7,5 x 0,3 cm Print Code: E(4), L

800 / 200

09

05

Bael

19

4267

Recogecables. Cord Winder. Range-Câbles. Schnur Winder. Avvoglicavo. Recolhe-Cabos. 4 x 10 x 0,3 cm Print Code: D(4)

19

01

Ria 3902

02

Llavero. Aluminio. Keyring. Aluminium. Porte-Clés. Aluminium. Schlüsselanhänger. Aluminium. Portachiavi. Alluminio. Porta-Chaves. Alumínio. 2,5 x 6,7 x 0,4 cm Print Code: E(4), L

1000 / 200

03

02

03

800 / 200


376 GIFTS AND PREMIUMS

01

19

03

Pelcu 3724

02

04

Llavero. Polipiel. Keyring. PU. Porte-Clés. Similicuir. Schlüsselanhänger. PU. Portachiavi. PU. Porta-Chaves. PU. 3,8 x 5,5 x 0,7 cm Print Code: E(1), L

03

Velox 3723

05

18

1000 / 100

19

Llavero. Polipiel. Keyring. PU. Porte-Clés. Similicuir. Schlüsselanhänger. PU. Portachiavi. PU. Porta-Chaves. PU. 4 x 7 x 0,7 cm Print Code: E(1), L

1000 / 100 04

19

Tice 3535

01 Llavero. Polipiel. Portafotos. Keyring. PU. Photo Frame. Porte-Clés. Similicuir. Porte-Photo. Schlüsselanhänger. PU. Bilderrahmen. Portachiavi. PU. Portafoto. Porta-Chaves. PU. Porta-Retrato. 4 x 5,5 x 0,4 cm Print Code: E(1)

03

300 / 50


GIFTS AND PREMIUMS 377

19

Delo 3532

Llavero. Metal/ Polipiel. Keyring. Metal/ PU. Porte-Clés. Métal/ Similicuir. Schlüsselanhänger. Metall/ PU. Portachiavi. Metallo/ PU. Porta-Chaves. Metal/ PU. 3 x 5 x 0,4 cm Print Code: E(1), L

03

19

Dufel 3533

03

07

Llavero. Metal/ Polipiel. Keyring. Metal/ PU. Porte-Clés. Métal/ Similicuir. Schlüsselanhänger. Metall/ PU. Portachiavi. Metallo/ PU. Porta-Chaves. Metal/ PU. 2 x 7,5 x 0,8 cm Print Code: E(1), L

250 / 50 02

Vitis 3531

Llavero. Metal/ Polipiel. Keyring. Metal/ PU. Porte-Clés. Métal/ Similicuir. Schlüsselanhänger. Metall/ PU. Portachiavi. Metallo/ PU. Porta-Chaves. Metal/ PU. 2 x 7 x 0,5 cm Print Code: E(1), L

250 / 50

02

250 / 50


378 GIFTS AND PREMIUMS

11 05

19

02

Zoko 02

03

Nevek 4207

04

09

Mosquetón. Aluminio. Carabiner. Aluminium. Mousqueton. Aluminium. Karabiner. Aluminium. Moschettone. Alluminio. Mosquetão. Alumínio.

3857

19

3 x 5,6 x 0,5 cm Print Code: E(4), L

Llavero. Aluminio. Keyring. Aluminium. Porte-Clés. Aluminium. Schlüsselanhänger. Aluminium. Portachiavi. Alluminio. Porta-Chaves. Alumínio. 2,9 x 5,4 x 0,1 cm Print Code: D(1), L

03

1000 / 200

1000 / 100

19

Dines Dulco 4152

4317

Llavero Soporte. Aluminio/ Acero Inox. Holder Keyring. Aluminium/ Stainless Steel. Porte-Clés Support. Aluminium/ Acier Inox. Schlüsselanhänger Halter. Aluminium/ Rostfreier Stahl. Portachiavi Supporto. Alluminio/ Acciaio Inox. Porta Chaves Suporte. Alumínio/ Aço Inoxidável. 1,7 x 6,7 x 0,3 cm Print Code: E(1), L

Llavero. Metal/ Polipiel. Keyring. Metal/ PU. Porte-Clés. Métal/ Similicuir. Schlüsselanhänger. Metall/ PU. Portachiavi. Metallo/ PU. Porta-Chaves. Metal/ PU. 2 x 6,2 x 0,6 cm Print Code: E(1), L

500 / 50

250 / 50

01

02

03

05


GIFTS AND PREMIUMS 379

04

07

Eolo 4038

09 Puntero. Stylus Touch Pen. Stylet. Touchpad Stift. Puntatore Touch. Ponteiro. ø 0,8 cm 4,8 cm Print Code: C(4)

02

2000 / 100

19

03

Indur 4036

Puntero Llavero. Stylus Touch Pen Keyring. Stylet Porte-Clés. Touchpad Stift Schlüsselanhänger. Puntatore Touch Portachiavi. Ponteiro Porta-Chaves. ø 0,9 cm 4,8 cm Print Code: D(4)

03 1000 / 50

04

04

Sirux 3981

03

01

05

19

Puntero Llavero. Aluminio. Stylus Touch Pen Keyring. Aluminium. Stylet Porte-Clés. Aluminium. Touchpad Stift Schlüsselanhänger. Aluminium. Puntatore Touch Portachiavi. Alluminio. Ponteiro Porta-Chaves. Alumínio. ø 0,9 cm 5,5 cm Print Code: D(4), L

1000 / 100

02

07

09

19

02


380 GIFTS AND PREMIUMS

04

05

07

19

01

02

03

11

Kiping 4221

Bolsa. Poliéster. Bag. Polyester. Sac. Polyester. Tasche. Polyester. Borsa. Poliestere. Bolsa. Poliéster. 9,5 x 10 cm Print Code: E(1), N(8)

02

03

Hidra 4227

19

08

Bolsa. Antelina. Bag. Velvet. Sac. Suédine. Tasche. Wildleder. Borsa. Similpelle Scamosciata. Bolsa. Veludo. 8 x 10 cm Print Code: E(1), N(8)

2000 / 50

Trébol 9969

Llavero. Hoja de Trébol Natural. Keyring. Natural Clover Leaf. Porte-Clés. Feuille de Trèfle Naturelle. Schlüsselanhänger. Natürlicher Klee. Portachiavi. Foglia di Trifoglio Naturale. Porta-Chaves. Folha de Trevo Natural. 5 x 11 x 1,3 cm Print Code: E(4), L

500 / 10

3000 / 100


GIFTS AND PREMIUMS 381

05

19

Scam 4380

03

19 Llavero Linterna. 1 Led. Pilas Botón Incluidas. Keyring Torch. 1 Led. Button Batteries Included. Porte-Clés Lampe. 1 Led. Piles Bouton Incluses. Schlüsselanhänger Lampe. 1 Led. Knopfzellen Inklusive. Portachiavi Torcia. 1 Led. Pile Bottone Incluse. Porta-Chaves Lanterna. 1 Led. Pilhas Botão Incluídas. 3,2 x 7,6 x 0,9 cm Print Code: D(4)

500 / 50

02 02

05

Zander 4140

03

01

Llavero Linterna. 1 Led. Pilas Botón Incluidas. Keyring Torch. 1 Led. Button Batteries Included. Porte-Clés Lampe. 1 Led. Piles Bouton Incluses. Schlüsselanhänger Lampe. 1 Led. Knopfzellen Inklusive. Portachiavi Torcia. 1 Led. Pile Bottone Incluse. Porta-Chaves Lanterna. 1 Led. Pilhas Botão Incluídas. ø 1,3 cm 7 cm Print Code: D(4)

1000 / 100

03

02 04

19 07

19

Kraus 3623

03

02

Llavero Linterna. 1 Led. Pilas Botón Incluidas. Keyring Torch. 1 Led. Button Batteries Included. Porte-Clés Lampe. 1 Led. Piles Bouton Incluses. Schlüsselanhänger Lampe. 1 Led. Knopfzellen Inklusive. Portachiavi Torcia. 1 Led. Pile Bottone Incluse. Porta-Chaves Lanterna. 1 Led. Pilhas Botão Incluídas. 3,5 x 6 x 1 cm Print Code: E(1), L

1000 / 50

Sacai 4139

Linterna. Aluminio. 1 Led. Pilas Botón Incluidas. Torch. Aluminium. 1 Led. Button Batteries Included. Lampe. Aluminium. 1 Led. Piles Bouton Incluses. Lampe. Aluminium. 1 Led. Knopfzellen Inklusive. Torcia. Alluminio. 1 Led. Pile Bottone Incluse. Lanterna. Alumínio. 1 Led. Pilhas Botão Incluídas. ø 1,5 cm 5,6 cm Print Code: E(1)

500 / 100


382 GIFTS AND PREMIUMS

02

Zola 3406

Linterna. Aluminio. 1 Led. Pilas Botón Incluidas. Torch. Aluminium. 1 Led. Button Batteries Included. Lampe. Aluminium. 1 Led. Piles Bouton Incluses. Lampe. Aluminium. 1 Led. Knopfzellen Inklusive. Torcia. Alluminio. 1 Led. Pile Bottone Incluse. Lanterna. Alumínio. 1 Led. Pilhas Botão Incluídas. ø 1,5 cm 10,3 cm Print Code: E(1)

600 / 100

09

19

02

Delbin 3737

Linterna. Aluminio. 6 Led. Pilas Botón Incluidas. Torch. Aluminium. 6 Led. Button Batteries Included. Lampe. Aluminium. 6 Led. Piles Bouton Incluses. Lampe. Aluminium. 6 Led. Knopfzellen Inklusive. Torcia. Alluminio. 6 Led. Pile Bottone Incluse. Lanterna. Alumínio. 6 Led. Pilhas Botão Incluídas. ø 2,5 cm 5 cm Print Code: E(4), L

19

200 / 100 03

02

Thelix 4247

03

05

19

Linterna. 2 Led. Magnética. Pilas Botón Incluidas. Torch. 2 Led. Magnetic. Button Batteries Included. Lampe. 2 Led. Magnétique. Piles Bouton Incluses. Lampe. 2 Led. Magnetisch. Knopfzellen Inklusive. Torcia. 2 Led. Magnetica. Pile Bottone Incluse. Lanterna. 2 Led. Magnética. Pilhas Botão Incluídas. 3,8 x 12,5 x 0,5 cm Print Code: E(4)

300 / 50

03


GIFTS AND PREMIUMS 383

Onex 7135

Linterna. Aluminio. 9 Led. 3 Pilas AAA/ R03 Incluidas. Torch. Aluminium. 9 Led. 3 Batteries AAA/ R03 Included. Lampe. Aluminium. 9 Led. 3 Piles AAA/ R03 Incluses. Lampe. Aluminium. 9 Led. 3 AAA/ R03 Batterien Inklusive. Torcia. Alluminio. 9 Led. 3 Batterie AAA/ R03 Incluse. Lanterna. Alumínio. 9 Led. 3 Pilhas AAA/ R03 Incluídas. 12,2 x 3,5 x 8,6 cm Print Code: E(4), L

Verlix 7146

100 / 50

Linterna. Aluminio. 9 Led. 3 Pilas AAA/ R03 Incluidas. Torch. Aluminium. 9 Led. 3 Batteries AAA/ R03 Included. Lampe. Aluminium. 9 Led. 3 Piles AAA/ R03 Incluses. Lampe. Aluminium. 9 Led. 3 AAA/ R03 Batterien Inklusive. Torcia. Alluminio. 9 Led. 3 Batterie AAA/ R03 Incluse. Lanterna. Alumínio. 9 Led. 3 Pilhas AAA/ R03 Incluídas. 15,2 x 3,5 x 6,6 cm Print Code: E(4), L

100 / 20

Romax 7226

Navaja Multiusos. Acero Inox. 5 Accesorios. Multifunction Pocket Knife. Stainless Steel. 5 Accessories. Canif Multi-Usages. Acier Inox. 5 Accessoires. Multifunktionstaschenmesser. Rostfreier Stahl. 5 Teile. Coltello Multiuso. Acciaio Inox. 5 Accessori. Canivete Multiusos. Aço Inoxidável. 5 Acessórios. 12,5 x 3,5 x 5 cm Print Code: E(1), L

100 / 25


384 GIFTS AND PREMIUMS

07

01 03

Flybit 3061

19

Niki

Frisbie. Algodón/ Poliéster. Frisbie. Cotton/ Polyester. Frisbee. Coton/ Polyester. Frisbie. Baumwolle/ Polyester. Frisbee. Cotone/ Poliestere. Frisbee. Algodão/ Poliéster.

9964

19

ø 20 cm Print Code: F(1)

03

Pelota. Ball. Balle. Ball. Palla. Bola. ø 6,4 cm Print Code: E(1)

150 / 10

200 / 20

19

03

06

Flux 9825

Wendy

Bowl Plegable. Poliéster/ Nylon. Foldable Bowl. Polyester/ Nylon. Bol Pliable. Polyester/ Nylon. Faltbare Schüssel. Polyester/ Nylon. Scodella Pieghevole. Poliestere/ Nylon. Tigela Dobrável. Poliéster/ Nylon. ø 16,5 cm 10 cm Print Code: F(1)

200 / 10

3219

03

Manta Mascotas. Polar Fleece 180 g/ m2. Anti-Pilling. Pets Blanket. Polar Fleece 180 g/ m2. Anti-Pilling. Couverture Animaux de Compagnie. Polaire 180 g/ m2. Anti-Pilling. Haustiere Decke. Polar Fleece 180 g/ m2. Antipilling. Coperta Animali. Polar Fleece 180 g/ m2. Antipilling. Manta para Animal Estimação. Polar Fleece 180 g/ m2. Anti-Pilling. 40 x 50 cm Print Code: E(1), N(8)

100 / 10


GIFTS AND PREMIUMS 385

03

19

03

19

Muttley 3063

Roco

Collar Reflectante. Ajustable. Reflective Pet Collar. Adjustable. Collier Réfléchissant. Ajustable. Leuchtend Hundehalsband. Grössenverstellbar. Collana Catarifrangente. Regolabile. Colar Reflectante. Ajustável. 50 x 1,8 cm Print Code: E(1)

3062

02

500 / 20

Collar Bandana. Poliéster. Ajustable. Bandana Pet Collar. Polyester. Adjustable. Collier Bandana. Polyester. Ajustable. Kopftuch Hundehalsband. Polyester. Grössenverstellbar. Collana Bandana. Poliestere. Regolabile. Colar Bandana. Poliéster. Ajustável. 20 x 14 cm Print Code: E(6)

01

400 / 20

19

03

Laika 9823

03

Cinta Paseo. Cinta 2,9 m. Pet Lead. Lead 2,9 m. Laisse pour Animaux. Laisse 2,9 m. Hundeleine. Klebeband 2,9 m. Guinzaglio. Nastro 2,9 m. Fita Passeio. Fita 2,9 m. 12 x 9,5 x 2,5 cm Print Code: F(4)

Yoan 3780

Dispensador Bolsas. 15 Bolsas Incluidas. Waste Bag Dispenser. 15 Bags Included. Distributeur de Sacs. 15 Sacs Inclus. Abfall Bag Spenser. 15 Beutel Inklusive. Erogatore Sacchetti. 15 Sacchetti Inclusi. Dispensador Bolsas. 15 Bolsas Incluídas. ø 4 cm 10 cm Print Code: E(4)

100

04

200 / 20

02 19


386 GIFTS AND PREMIUMS

C

Diamond 3392

B

Juego. Magnético. Game. Magnetic. Jeu. Magnétique. Spiel. Magnetisch. Gioco. Magnetico. Jogo. Magnético. 13 x 1 x 13 cm Print Code: D(1)

200 / 50 A

Michi 3802

Mini Futbolín. Madera. 2 Bolas Incluidas. Mini Table Football. Wooden. 2 Balls Included. Mini Babyfoot. Bois. 2 Balles Incluses. Mini Kicker. Holz. 2 Bälle Inklusive. Mini Calcio Balilla. Legno. 2 Palle Incluse. Mini-Matraquilhos. Madeira. 2 Bolas Incluídas. 34,5 x 7 x 22,5 cm Print Code: Consultar

Oyun 3803

Mini Ping Pong. Madera. 2 Raquetas y 1 Bola Incluidas. Mini Table Tennis. Wooden. 2 Raquets and 1 Ball Included. Mini Table Ping Pong. Bois. 2 Raquettes et 1 Balle Incluses. Mini Tischtennisplatte. Holz. 2 Schläger und 1 Ball Inklusive. Mini Ping Pong. Legno. 2 Racchette e 1 Palla Incluse. Mini-Ping-Pong. Madeira. 2 Raquetes e 1 Bola Incluídas. 60 x 15 x 30 cm Print Code: Consultar

6

6


GIFTS AND PREMIUMS 387

Karpov 4441

Ajedrez. Cristal. Chess. Glass. Échecs. Verre. Schach. Glas. Scacchi. Vetro. Xadrez. Cristal. 22 x 5 x 22 cm Print Code: F(1), L

Telus 3662

Placa. Cristal. Plaque. Glass. Plaque. Verre. Plakette. Glas. Targa. Vetro. Placa. Cristal. 6 x 9 x 3,2 cm Print Code: F(2), L

World 3661

Bola. Cristal. Ball. Glass. Sphère. Verre. Kugel. Glas. Sfera. Vetro. Bola. Cristal. 6 x 10 x 6 cm Print Code: F(2)

30

16

50


388 GIFTS AND PREMIUMS 05

04

03

19

Flot

3430

Vaciabolsillos. PVC. Coin Tray. PVC. Vide-Poches. PVC. Kleinteilablage. PVC. Svuota Tasche. PVC. Esvazia-Bolsos. PVC.

07

12 x 12 x 4 cm Print Code: F(1)

02

Talis

3542

300 / 50

Vaciabolsillos. Polipiel. Coin Tray. PU. Vide-Poches. Similicuir. Kleinteilablage. PU. Svuota Tasche. PU. Esvazia-Bolsos. PU. 12 x 12 x 4 cm Print Code: F(1)

400 / 50

03

07 19

Domi 3785

04

01

Cesta Multiusos. Multipurpose Basket. Panier Multi-Usages. Mehrzweckkorb. Cestino Multiuso. Cesta Multiusos. ø 10,2 cm 11 cm Print Code: G(1)

07

03 19

400 / 20


GIFTS AND PREMIUMS 389

Mintus 4033

Dispensador Caramelos. Aprox 20 Caramelos Sin Azúcar. Candy Dispenser. About 20 Sugar-Free Candies. Distributeur de Bonbons. Environ 20 Bonbons Sans Sucre. Dragee Spender. Ca 20 Zuckerfreie Dragees. Erogatore Caramelle. Circa 20 Caramelle Senza Zucchero. Dispensador Rebuçados. Aprox 20 Rebuçados Sem Açúcar. 4,6 x 4,6 x 0,6 cm Print Code: D(4)

2000 / 100

03

19

01 02

19

Limux 4039

Dispensador Caramelos. Aprox 40 Caramelos Sin Azúcar. Candy Dispenser. About 40 Sugar-Free Candies. Distributeur de Bonbons. Environ 40 Bonbons Sans Sucre. Dragee Spender. Ca 40 Zuckerfreie Dragees. Erogatore Caramelle. Circa 40 Caramelle Senza Zucchero. Dispensador Rebuçados. Aprox 40 Rebuçados Sem Açúcar. 5 x 8 x 0,6 cm Print Code: D(4)

03

01 02

1000 / 100


390 GIFTS AND PREMIUMS

01

02

03

Kubo 4271

05

19

Antiestrés. Antistress. Antistress. Antistress. Antistress. Anti-Stress. 4,4 x 4,4 x 4,4 cm Print Code: E(1)

250 / 50

01

07

03

Asgard 3180

19

Estrella Antiestrés. Antistress Star. Etoile Antistress. Antistress Stern. Stella Antistress. Estrela Anti-Stress. 7,5 x 7,5 x 3,5 cm Print Code: E(1)

500 / 10 04

03

11

01 05

Islan

4420

19 02

Llavero. Keyring. Porte-Clés. Schlüsselanhänger. Portachiavi. Porta-Chaves. 3,5 x 8,2 x 1,9 cm Print Code: E(1)

500 / 100


GIFTS AND PREMIUMS 391

01

19

03

Fido 9968

02

Pelota Antiestrés. Antistress Ball. Balle Antistress. Antistress Ball. Palla Antistress. Bola Anti-Stress. ø 7 cm Print Code: E(1)

400 / 10

05

Kidea 4270

Antiestrés. Antistress. Antistress. Antistress. Antistress. Anti-Stress. ø 6 cm 10 cm Print Code: E(1)

Planet 3366

Pelota Antiestrés. Antistress Ball. Balle Antistress. Antistress Ball. Palla Antistress. Bola Anti-Stress. ø 6,5 cm Print Code: E(1)

400 / 10

250 / 50


392 GIFTS AND PREMIUMS

19 SAN

TOMA

FRE

LIM MAN PLA

Fruty 4397

02

Llavero Antiestrés. Antistress Keyring. Porte-Clés Antistress. Antistress Schlüsselanhänger. Portachiavi Antistress. Porta-Chaves Anti-Stress.

Lireo 1000 / 10

Print Code: E(1)

01

19

Rodio 3291

03

Llavero Antiestrés. Antistress Keyring. Porte-Clés Antistress. Antistress Schlüsselanhänger. Portachiavi Antistress. Porta-Chaves Anti-Stress. ø 4 cm Print Code: E(1)

NARA

03

3179

05

1000 / 20

02

Attraction

Lanyard Antiestrés. Poliéster. Antistress Lanyard. Polyester. Lanyard Antistress. Polyester. Antistress Schlüsselband. Polyester. Lanyard Antistress. Poliestere. Lanyard Anti-Stress. Poliéster. ø 5 cm 50 cm Print Code: E(1)

3234

600 / 100

Imanes Antiestrés. Imanes ø 2,5 cm. Magnets Antistress. Magnets ø 2,5 cm. Magnets Antistress. Magnets ø 2,5 cm. Antistress Magneten. Magneten ø 2,5 cm. Calamite Antistress. Magneti ø 2,5 cm. Ímans Anti-Stress. Ímans ø 2,5 cm. 5 x 4,6 x 3,4 cm Print Code: E(4)

100 / 50


GIFTS AND PREMIUMS 393

19

03

Kyan 3843

04

Cenicero Bolsillo. PVC/ Aluminio. Pocket Ashtray. PVC/ Aluminium. Cendrier Poche. PVC/ Aluminium. Tasche Aschenbecher. PVC/ Aluminium. Posacenere Tasca. PVC/ Alluminio. Cinzeiro de Bolso. PVC/ Alumínio. 7,5 x 8 x 0,8 cm Print Code: D(4)

500 / 50

02

Orku

3814

Cenicero. Metálico. Ashtray. Metallic. Cendrier. Métallique. Aschenbecher. Metallic. Posacenere. Metallo. Cinzeiro. Metálico. ø 7,5 cm 90 cm Print Code: I(1)

01

19

03

03

Eldur 3831

01

Encendedor Cocina. Recargable. Kitchen Lighter. Rechargeable. Briquet Cuisine. Rechargeable. Küchen Feuerzeug. Wiederaufladbar. Accendino Cucina. Ricaricabile. Isqueiro Cozinha. Recarregável. 10,5 x 3 x 3,4 cm Print Code: E(4)

19 500 / 25

6


394 GIFTS AND PREMIUMS

02

03

Resistant 9627

2483

19

Encendedor. 1 Led. Recargable. Pilas Botón Incluidas. Lighter. 1 Led. Rechargeable. Button Batteries Included. Briquet. 1 Led. Rechargeable. Piles Bouton Incluses. Feuerzeug. 1 Led. Wiederaufladbar. Knopfzellen Inklusive. Accendino. 1 Led. Ricaricabile. Pile Bottone Incluse. Isqueiro. 1 Led. Recarregável. Pilhas Botão Incluídas. 2,4 x 6,7 x 1,2 cm Print Code: A(4)

04

Minicricket

07

1000 / 50

Encendedor. Lighter. Briquet. Feuerzeug. Accendino. Isqueiro. 2,2 x 5,8 x 1 cm Print Code: A(4)

19

500 / 25

Mundi 3906

Encendedor. Recargable. Lighter. Rechargeable. Briquet. Rechargeable. Feuerzeug. Wiederaufladbar. Accendino. Ricaricabile. Isqueiro. Recarregável. 2,5 x 6,5 x 1 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

01

03

02

05

04


GIFTS AND PREMIUMS 395

Plain 9943

Encendedor. Recargable. Lighter. Rechargeable. Briquet. Rechargeable. Feuerzeug. Wiederaufladbar. Accendino. Ricaricabile. Isqueiro. Recarregável. 2,3 x 8 x 0,9 cm Print Code: A(4)

19

02

01

1000 / 50

21

03

Nash 3545

19

Encendedor. Recargable. Bolígrafo Incluido. Lighter. Rechargeable. Pen Included. Briquet. Rechargeable. Stylo Inclus. Feuerzeug. Wiederaufladbar. Kugelschreiber Inklusive. Accendino. Ricaricabile. Penna Inclusa. Isqueiro. Recarregável. Esferográfica Incluída. 2,5 x 8 x 1,1 cm Print Code: A(4)

01

1000 / 50

02

03

07

Moses 3544

02

04

03

Encendedor. Moneda Incluida. Lighter. Coin Included. Briquet. Monnaie Incluse. Feuerzeug. Einkaufschip Inklusive. Accendino. Moneta Inclusa. Isqueiro. Moeda Incluída. 2,2 x 8,7 x 1,1 cm Print Code: A(4)

1000 / 50

19


396 GIFTS AND PREMIUMS

19

05

Telox 4250

03

Scrib

05

4276

19

03

01

Ambientador. Aroma Limón. Air Freshener. Lemon Aroma. Parfum Ambiance. Arôme citron. Lufterfrischer. Zitronenduft. Profumatore Ambienti. Aroma Limone. Ambientador. Aroma Limão. ø 5,2 cm 4,2 cm Print Code: E(4), V

19

Isos 3807

01

Soporte Notas. 50 Notas. Bolígrafo Incluido. Notepad Holder. 50 Sheets. Pen Included. Support Porte Notes. 50 Notes. Stylo Inclus. Notizblatthalter. 50 Seiten. Kugelschreiber Inklusive. Supporto Note. 50 Note. Penna Inclusa. Suporte Notas. 50 Notas. Esferográfica Incluída. 7 x 9,5 x 1,5 cm Print Code: D(4)

300 / 50

Ambientador. 5 ml. Aroma Océano. Air Freshener. 5 ml. Ocean Aroma. Parfum Ambiance. 5 ml. Arôme Océan. Lufterfrischer. 5 ml. Ozeanduft. Profumatore Ambienti. 5 ml. Aroma Oceano. Ambientador. 5 ml. Aroma Oceano. ø 2,2 cm 4,5 cm Print Code: E(1)

02

03

400 / 50

01

400 / 100


GIFTS AND PREMIUMS 397

Kampur 4022

Difusor Aromático. Aromatic Diffuser. Diffuseur Aromatique. Duft Diffusor. Diffusore Aromatico. Difusor Aromático. 3 x 12,8 x 3 cm Print Code: E(1)

200 / 50

VANILLA OCEAN

19

Pranger 4301

05

03

Ambientador. 40 ml. Air Freshener. 40 ml. Parfum Ambiance. 40 ml. Lufterfrischer. 40 ml. Profumatore Ambienti. 40 ml. Ambientador. 40 ml. ø 5,7 cm 8,2 cm Print Code: F(1)

200 / 20 19

03

Naibel 4014

19

01

Set Limpieza. Cleaning Set. Set Nettoyage. Reinigungsset. Set Pulizia. Set Limpeza. 8,9 x 2,9 x 8,4 cm Print Code: D(4)

200 / 100


398 GIFTS AND PREMIUMS

07

03

Axel 3840

02

Soporte Móvil. Superficie Adherente. Mobile Holder. Sticky Surface. Support Mobile. Surface Adhésive. Handyhalter. Selbsthaftende Oberfläche. Supporto Cellulare. Superficie Antiscivolo. Suporte Telemóvel. Superfície Aderente. 6 x 7,5 x 10 cm Print Code: D(4)

19

250 / 50

03

Baster

02

3645

19

Soporte Móvil. Madera/ Canvas. Mobile Holder. Wood/ Canvas. Support Mobile. Bois/ Toile. Handyhalter. Holz/ Segeltuch. Supporto Cellulare. Legno/ Tela. Suporte Telemóvel. Madeira/ Canvas. 10 x 13 x 10,5 cm Print Code: E(1)

300 / 20

03

02

01

Kenzi 3697

Soporte Móvil. Poliéster. Mobile Holder. Polyester. Support Mobile. Polyester. Handyhalter. Polyester. Supporto Cellulare. Poliestere. Suporte Telemóvel. Poliéster. 12 x 6 x 12 cm Print Code: N(8)

400 / 20 04

07

19


GIFTS AND PREMIUMS 399

02

Lerix 3778

03

01

Fonex 4328

05

19

Soporte M贸vil. Mobile Holder. Support Mobile. Handyhalter. Supporto Cellulare. Suporte Telem贸vel. 9 x 9,5 x 6 cm Print Code: D(4)

500 / 50

03

Soporte Cargador. Charger Holder. Support Chargeur. Ladehilfe. Supporto Caricatore. Suporte Carregador. 3 x 4 x 6,2 cm Print Code: D(4)

500 / 50

Mark 3426

Soporte M贸vil. Mobile Holder. Support Mobile. Handyhalter. Supporto Cellulare. Suporte Telem贸vel. 5,5 x 8 x 6,5 cm Print Code: F(4)

09

100 / 50

02


400 GIFTS AND PREMIUMS

01

Saki 3435

03

Limpiapantallas. Screen Cleaner. Nettoyeur d’Ecran. Displayreiniger. Pulisci Schermo. Limpa Ecrã. ø 2,8 cm Print Code: D(4)

5000 / 200 02

19

Nopek 4243

Limpiapantallas. Microfibra. Screen Cleaner. Microfiber. Nettoyeur d’Écran. Microfibre. Displayreiniger. Mikrofaser. Pulisci Schermo. Microfibra. Limpa Ecrã. Microfibra. 3 x 3 cm Print Code: C(1)

01

02

03

05

10000 / 100

11

04

19

05

04

Kiur 4332

19

Limpiapantallas. Paño Limpiador Incluido. Screen Cleaner. Cleaner Cloth Included. Nettoyeur d’Écran. Chiffon Nettoyant Inclus. Displayreiniger. Putztuch Inklusive. Pulisci Schermo. Panno Incluso. Limpa Ecrã. Pano Limpeza Incluída. 3,9 x 7,4 x 1,5 cm Print Code: D(4)

03

02

500 / 50


GIFTS AND PREMIUMS 401

Yindax 4385

03

Paño Limpiador. Microfibra. Cleaner Cloth. Microfiber. Chiffon Nettoyant. Microfibre. Putztuch. Mikrofaser. Panno. Microfibra. Pano Limpeza. Microfibra. 5 x 6,5 x 0,5 cm Print Code: E(1)

1000 / 50 05

01

01

19

05

02

19

02 19

Norson 4266

Paño Limpiador. Cleaner Cloth. Chiffon Nettoyant. Putztuch. Panno. Pano Limpeza.

01

03

3,5 x 5 x 1,4 cm Print Code: D(1)

500 / 50

Prain 3416

03

Paño Limpiador. ABS/ Microfibra. Cleaner Cloth. ABS/ Microfiber. Chiffon Nettoyant. ABS/ Microfibre. Putztuch. ABS/ Mikrofaser. Panno. ABS/ Microfibra. Pano Limpieza. ABS/ Microfibra. 9 x 0,9 x 4,5 cm Print Code: D(4)

400 / 50

Clean Vision 9661 07

Llavero. PVC. Paño Limpiador Incluido. Keyring. PVC. Cleaner Cloth Included. Porte-Clés. PVC. Chiffon Nettoyant Inclus. Schlüsselanhänger. PVC. Putztuch Inklusive. Portachiavi. PVC. Panno Incluso. Porta-Chaves. PVC. Pano Limpeza Incluída. ø 6 cm Print Code: D(4)

03

19

500 / 50


402 GIFTS AND PREMIUMS

01

02

03

Rasko

4438

Brújula. Silbato Incluido. Compass. Whistle Included. Boussole. Sifflet Inclus. Kompass. Trillerpfeife Inklusive. Bussola. Fischietto Incluso. Bússola. Apito Incluído. 4,5 x 6,5 x 1,1 cm Print Code: E(1)

19

03

02

19

05

Clark 4439

Brújula. Compass. Boussole. Kompass. Bussola. Bússola. 3 x 6,9 x 1,1 cm Print Code: E(1)

1000 / 50

04

500 / 50


GIFTS AND PREMIUMS 403

04

03

19

19 05

01

Rebox 4408

02

03 02

Bidón. Aluminio. 500 ml. Bottle. Aluminium. 500 ml. Bidon. Aluminium. 500 ml. Trinkflasche. Aluminium. 500 ml. Bidone. Alluminio. 500 ml. Garrafa. Alumínio. 500 ml. ø 7,2 cm 18,5 cm Print Code: G(1), L

80 / 20

Graker 4436

Antideslizantes. Ajustable. Ice Grippers. Adjustable. Crampons Antidérapants. Ajustable. Antirutsch Greifer. Grössenverstellbar. Antiscivolo Scarpe. Regolabile. Anti Deslizamiento. Ajustável. 12,7 x 1,1 x 5,2 cm Print Code: N(8)

Trekking 9637

100

Bastón. Metálico. Plegable. Altura Regulable. Antishock. Accesorio para Nieve. Walking Poles. Metallic. Foldable. Adjustable Height. Antishock. Snow Accessory. Bâton. Métallique. Pliable. Hauteur Réglable. Antichoc. Accessoire Neige. Gehstock. Metallic. Falten. Höhenverstellbar. AntiShock. Zubehör für Schnee. Bastone. Metallo. Pieghevole. Altezza Regolabile. Antishock. Accessorio Neve. Bastão. Metálico. Dobrável. Altura Regulável. AntiShock. Acessório para Neve. 120 cm Print Code: G(1)

30 / 5


404 GIFTS AND PREMIUMS

05F

07F 04F

Kathol 4413

Gafas. Glasses. Lunettes. Brille. Occhiali. テ田ulos. 11F

300 / 10 Print Code: E(4)

01

02

Zamur 4234

19 Gafas. Glasses. Lunettes. Brille. Occhiali. テ田ulos. 300 / 10 04

Print Code: E(4), W

03 05

02 19

05 04

Shenzy 4452

Cinta Multiusos. Microfibra. Multipurpose Glasses Strap. Microfiber. Bandelette Lunettes Multi-Usages. Microfibre. Mehrzweck Brillenband. Mikrofaser. Nastro Occhiali Multiuso. Microfibra. Fita テ田ulos Multiusos. Microfibra. 2 x 46 x 1 cm Print Code: F(1)

1000 / 100

03


GIFTS AND PREMIUMS 405

03

01

02

05

Bunner 4214

19

Gafas Sol. Protección UV400. Sunglasses. UV400 Protection. Lunettes Soleil. Protection UV400. Sonnenbrille. UV400 Schutz. Occhiali Sole. Protezione UV400. Óculos de Sol. Proteção UV400. 300 / 10 Print Code: E(4)

19

Hortax 4414

Gafas Sol. Protección UV400. Sunglasses. UV400 Protection. Lunettes Soleil. Protection UV400. Sonnenbrille. UV400 Schutz. Occhiali Sole. Protezione UV400. Óculos de Sol. Proteção UV400. 300 / 10 Print Code: E(1) 05

03

01


406 GIFTS AND PREMIUMS

02

Xaloc

22

7000

Gafas Sol. Protección UV400. Sunglasses. UV400 Protection. Lunettes Soleil. Protection UV400. Sonnenbrille. UV400 Schutz. Occhiali Sole. Protezione UV400. Óculos de Sol. Proteção UV400.

01

19

03

05

300 / 10 Print Code: E(4)

01

Malter 4094

Gafas Sol. Protección UV400. Sunglasses. UV400 Protection. Lunettes Soleil. Protection UV400. Sonnenbrille. UV400 Schutz. Occhiali Sole. Protezione UV400. Óculos de Sol. Proteção UV400.

19

05

02

04

03

11

300 / 10 Print Code: E(4)


GIFTS AND PREMIUMS 407

19

03

11

05

Harvey 4217

Gafas Sol. Protección UV400. Sunglasses. UV400 Protection. Lunettes Soleil. Protection UV400. Sonnenbrille. UV400 Schutz. Occhiali Sole. Protezione UV400. Óculos de Sol. Proteção UV400. 300 / 10 Print Code: E(4) 04

03

05

01

11

02

Stifel

4310

Gafas Sol. Plegables. Protección UV400. Sunglasses. Foldable. UV400 Protection. Lunettes Soleil. Pliable. Protection UV400. Sonnenbrille. Faltbar. UV400 Schutz. Occhiali Sole. Pieghevole. Protezione UV400. Óculos de Sol. Dobrável. Proteção UV400. 300 / 10

19

Print Code: E(4)


408 GIFTS AND PREMIUMS

19

05

Lyoko 3950

01

03

Gafas Sol. Protección UV400. Sunglasses. UV400 Protection. Lunettes Soleil. Protection UV400. Sonnenbrille. UV400 Schutz. Occhiali Sole. Protezione UV400. Óculos de Sol. Proteção UV400. 300 / 10 Print Code: E(4)

02

Premia

03

9993

Gafas Sol. Protección UV400. Sunglasses. UV400 Protection. Lunettes Soleil. Protection UV400. Sonnenbrille. UV400 Schutz. Occhiali Sole. Protezione UV400. Óculos de Sol. Proteção UV400.

19 300 / 10 02

Print Code: E(4)

Yun 7005

Gafas Sol. Protección UV400. Sunglasses. UV400 Protection. Lunettes Soleil. Protection UV400. Sonnenbrille. UV400 Schutz. Occhiali Sole. Protezione UV400. Óculos de Sol. Proteção UV400. 300 / 10 Print Code: E(4)


GIFTS AND PREMIUMS 409

Herea 4220

Gafas Sol. Protección UV400. Sunglasses. UV400 Protection. Lunettes Soleil. Protection UV400. Sonnenbrille. UV400 Schutz. Occhiali Sole. Protezione UV400. Óculos de Sol. Proteção UV400. 300 / 10 Print Code: E(1)

18

02

Bella 7001

Gafas Sol. Protección UV400. Sunglasses. UV400 Protection. Lunettes Soleil. Protection UV400. Sonnenbrille. UV400 Schutz. Occhiali Sole. Protezione UV400. Óculos de Sol. Proteção UV400. 300 / 10 Print Code: E(4)

02

01

03


410 GIFTS AND PREMIUMS

05

Floid 7004

Gafas Sin Cristal. No Lens Glasses. Monture Lunettes. Brillengestell. Montura Occhiali. Armação de Óculos.

01

03

400 / 10 Print Code: E(4) 19

Martyns

02

3609

19

Gafas Sin Cristal. No Lens Glasses. Monture Lunettes. Brillengestell. Montura Occhiali. Armação de Óculos.

03

400 / 10 Print Code: E(4)

22

Naplin 3956

01

Cinta Gafas. Soft Shell. Glasses Strap. Soft Shell. Bandelette Lunettes. Soft Shell. Brillenband. Soft Shell. Nastro Occhiali. Soft Shell. Fita Óculos. Soft Shell. 2,5 x 35 x 0,4 cm Print Code: E(1), N(8)

02

19 1000 / 20 05 03


GIFTS AND PREMIUMS 411

02

08

03

19

Milla 9994

Ying 7017

Funda. Poliéster. Pouch. Polyester. Étui. Polyester. Hülle. Polyester. Custodia. Poliestere. Bolsa. Poliéster.

Funda. Poliéster. Pouch. Polyester. Étui. Polyester. Hülle. Polyester. Custodia. Poliestere. Bolsa. Poliéster. 9 x 17 cm Print Code: N(8)

02

9 x 18 cm Print Code: D(1), N(8)

1000 / 50 03

05 03 01

19

Nubia 7006

Funda Gafas. Poliéster. Glasses Pouch. Polyester. Étui Lunettes. Polyester. Brillenhülle. Polyester. Custodia Occhiali. Poliestere. Estojo Óculos. Poliéster. 17 x 9 x 6,5 cm Print Code: N(8)

Wister 4415

200 / 50

Funda. Pouch. Étui. Hülle. Custodia. Estojo. 6,5 x 16 x 3,8 cm Print Code: E(1)

400 / 10

1000 / 100


412 GIFTS AND PREMIUMS

Ming 7058

Zhou

02

08

7057

Corbata. Poliéster. Tie. Polyester. Cravate. Polyester. Krawatte. Polyester. Cravatta. Poliestere. Gravata. Poliéster.

Corbata. Poliéster. Tie. Polyester. Cravate. Polyester. Krawatte. Polyester. Cravatta. Poliestere. Gravata. Poliéster. 5 x 145 cm Print Code: N(8)

9 x 148 cm Print Code: N(8)

500 / 50

100 / 10

01

Serq 7056

Corbata. Poliéster. Tie. Polyester. Cravate. Polyester. Krawatte. Polyester. Cravatta. Poliestere. Gravata. Poliéster. 9 x 148 cm Print Code: N(8)

100 / 10

19 03

03

19


GIFTS AND PREMIUMS 413

03

02

Look

14

9476

Cinturón. Poliéster. Belt. Polyester. Ceinture. Polyester. Gürtel. Polyester. Cintura. Poliestere. Cinto. Poliéster.

19

Boian 7044

01

07

Lia

Cinturón. Polipiel. Belt. PU. Ceinture. Similicuir. Gürtel. PU. Cintura. PU. Cinto. PU. 120 x 3,5 x 0,8 cm Print Code: L, T

110 x 4 cm Print Code: L

7045

100 / 10

100

Cinturón. Polipiel. Belt. PU. Ceinture. Similicuir. Gürtel. PU. Cintura. PU. Cinto. PU. 118 x 2 x 0,4 cm Print Code: L

200 / 10


414 GIFTS AND PREMIUMS

Viator 7041

Colgante. Pendant. Pendentif. Anh채nger. Pendente. Colar. 2,8 x 35 cm Print Code: L

Telmo 7042

400 / 10

Colgante. Pendant. Pendentif. Anh채nger. Pendente. Colar. 2,5 x 26,5 cm Print Code: L

1000 / 10


GIFTS AND PREMIUMS 415

Bamoa

02

7030

Pulsera. Acero Inox/ Silicona. Bracelet. Stainless Steel/ Silicone. Bracelet. Acier Inox/ Silicone. Armband. Rostfreier Stahl/ Silikon. Braccialetto. Acciaio Inox/ Silicone. Pulseira. Aço Inoxidável/ Silicone. ø 7 cm 1,2 cm Print Code: F(1), L

1000 / 100

01

Reggae 9604

Pulsera. Piel/ Algodón. Ajustable. Bracelet. Leather/ Cotton. Adjustable. Bracelet. Cuir/ Coton. Ajustable. Armband. Leder/ Baumwolle. Grössenverstellbar. Braccialetto. Pelle/ Cotone. Regolabile. Pulseira. Pele/ Algodão. Ajustável. ø 7 cm 1,3 cm Print Code: D(1)

01

500 / 20 07 02

Airen 9530

07 01 03 19 02

Pulsera. Bracelet. Bracelet. Armband. Braccialetto. Pulseira. ø 6 cm 1,3 cm Print Code: D(1)

1000 / 100


416 GIFTS AND PREMIUMS

19

05

03

01

04

02

11

Baren 4166

Pulsera. Silicona/ Acero. Bracelet. Silicone/ Steel. Bracelet. Silicone/ Acier. Armband. Silikon/ Stahl. Braccialetto. Silicone/ Acciaio. Pulseira. Silicone/ Aço. ø 6,5 cm 1,8 cm Print Code: E(1)

1000 / 100

03

07

02

04

A

19

B

05

Karim 3917

Surfer

Pulsera. Piel. Ajustable. Bracelet. Leather. Adjustable. Bracelet. Cuir. Ajustable. Armband. Leder. Grössenverstellbar. Braccialetto. Pelle. Regolabile. Pulseira. Pele. Ajustável. ø 8 cm x 2 cm Print Code: E(1), L

9408

500 / 10

Pulsera. Piel. Ajustable. Bracelet. Leather. Adjustable. Bracelet. Cuir. Ajustable. Armband. Leder. Grössenverstellbar. Braccialetto. Pelle. Regolabile. Pulseira. Pele. Ajustável. ø 7,5 cm 1,8 cm Print Code: L

500 / 10


GIFTS AND PREMIUMS 417

Mitjansi

19

4123

Pulsera. Poliéster. Ajustable. Bracelet. Polyester. Adjustable. Bracelet. Polyester. Ajustable. Armband. Polyester. Grössenverstellbar. Braccialetto. Poliestere. Regolabile. Pulseira. Poliéster. Ajustável.

04

ø 8 cm 1,1 cm Print Code: E(1) 03

02

05

01

Sarak

3650

11

Pulsera. Ajustable. Bracelet. Adjustable. Bracelet. Ajustable. Armband. Grössenverstellbar. Braccialetto. Regolabile. Pulseira. Ajustável. ø 7 cm 0,5 cm Print Code: E(1)

2000 / 200

01 02 2000 / 50

07 19

03

02

19

11

Hirion 4336

Pulsera. Bracelet. Bracelet. Armband. Braccialetto. Pulseira. 19 x 0,8 cm Print Code: D(1)

01

03

05

2000 / 100

Happy Gifts Extra 2014 часть 1