Ελιά - Προτάσεις αξίας

Page 1

αξίας

Προτάσεις

ΕΛΙΑ

Ημερομηνία εκτύπωσης: 12/2022 Γ.Ε.ΜΗ.: 299101000

ΠPOΣOXH ΣTIΣ OΔHΓIEΣ XPHΣHΣ. Πριν τη χρήση διαβάζετε τις προειδοποιητικές φράσεις αι τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα. κ

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Τομέας Επιστήμης Γεωργίας Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι Τ: 210 6166000

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

www.cropscience.bayer.gr

για τον Έλληνα ελαιοκαλλιεργητή

Προτάσεις αξίας


Ελιά ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΪΟΝ

Προτάσεις

αξίας

00 Λήθαργος

11 Ανάπτυξη βλαστών

55 Έκπτυξη πρώτων ανθέων

65 Άνθηση

68 Πτώση πετάλων

71 Εμφάνιση καρπιδίων

79 Ανάπτυξη καρπών

89 Ωρίμανση

92 ΑΡΙΘΜΟΣ Μετά τη συγκομιδή ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μ.Ε.1

40 - 70 κ.εκ./στρ. ΔΑΚΟΣ

12,5 - 17,5 κ.εκ./στρ.

(ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΚΆΛΥΨΗΣ)

75 κ.εκ./στρ. ΔΑΚΟΣ

βιολογική

(ΕΤΟΙΜΌΧΡΗΣΤΗ ΠΑΓΊΔΑ)

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ3

O

7

1

-

14

-

-

-

7

40 - 70 κ.εκ./στρ.

40 - 70 κ.εκ./στρ.

3

14

7

2

60

-

12,5 - 17,5 κ.εκ./στρ.

1

-

7

40 - 70 κ.εκ./στρ.

3

14

7

0,5 - 1 λίτρα/στρ.

5

7

0

50 κ.εκ./στρ.

2

21

14

1

-

14

2

60

-

1

-

7

5

7

0

5

7

0

2

60

-

50 κ.εκ./στρ.

2

21

14

40 - 70 κ.εκ./στρ.

3

14

7

1-6

5

0

24

-

14

1

-

-

400 - 1.500 κ.εκ./στρ.

1-6

5

0

10 - 15 γρ./στρ.

23

-

14

400 - 1.500 κ.εκ./στρ.

1-6

5

0

1

-

-

2

-

7

0,5 - 1 λίτρα/στρ.

1-3 λίτρα/στρ. 7,5 - 17,5 κ.εκ./στρ.

GICAL S LO

βιολογική

0,5 - 1 λίτρα/στρ.

βιολογική

0,5 - 1 λίτρα/στρ.

BI

by B aye

r

BI

GICAL S LO

ΘΡΊΠAΣ

by B aye

r

ΑΚΑΡΕΑ ΜΕΤΚΑΛΦΑ

βιολογική

0,5 - 1 λίτρα/στρ.

PHILAENUS SPUMARIUS

40 - 70 κ.εκ./στρ.

(φορέας Xylella fastidiosa)

0,5 - 1 λίτρα/στρ.

1-3 λίτρα/στρ.

ΑΚΑΝΘΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

BI

GICAL S LO

by B aye

βιολογική

r

ΚΥΚΛΟΚΌΝΙΟ

400 - 1.500 κ.εκ./στρ. 10 -15 γρ./στρ.

25 γρ./στρ.

GICAL S LO

BI

ΜΥΚΗΤΟΚΤΌΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ

-

-

1-3 λίτρα/στρ.

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ

O

1

1

βιολογική

r

βιολογική

O

7

7,5 - 17,5 κ.εκ./στρ.

75 κ.εκ./στρ.

O

14

GICAL S LO

by B aye

O

3

7,5 - 17,5 κ.εκ./στρ.

BI

Ε ΝΤ Ο Μ Ο Κ Τ Ό ΝΑ

βιολογική

5 - 10 αριθμός παγίδων/ στρέμμα

PHI2

by B aye

βιολογική

r

ΓΛΟΙΟΣΠΌΡΙΟ

GICAL S LO

BI

O

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΌΝΑ

ΚΑΡΚΊΝΩΣΗ

by B aye

r

βιολογική

100 κ.εκ./στρ. ΖΙΖΆΝΙΑ

150 - 600 κ.εκ./στρ.

150 - 600 κ.εκ./στρ.

1: Μεσοδιάστημα εφαρμογών 2: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 3: ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ Citrole: Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Λεκάνιο (Saissetia oleae), Πολλίνια (Pollinia pollini), Άσπρη ψώρα (Aspidiotus nerii), Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Ψώρες (Leucaspis riccae), Chrysomphalus dictyospermi Decis Evo & Decis Expert: Λεκάνιο FLiPPER: Polinia pollini MOVENTO 150 OD: Parlatoria oleae, Parlatoria pergandei, Lepidosaphes sp., Saissetia sp. SIVANTO prime 200 SL: Λεκάνιο 4: Μόνο 1 εφαρμογή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.