Page 1

Tjørring Sogn

Leder:

Pinsen – en kærlighedshistorie Kirke i Etiopien:

Vil du være med til at bygge en kirke? Kunst i kirken:

Betragteren – en fremtidsfortælling

kirkeblad

1. juni – 31. august 2014

2 4 10 TEMA

Pinse


LEDER

PINSEN – en kærlighedshistorie

Af Elisabeth Vestergaard Dørken Pinsen er én af de tre store højtider, vi fejrer i den kristne kirke. Den virker på nogle måder meget mere mystisk end julen og påsken. Vi ved godt, at julen handler om, at Gud blev menneske i Jesus. Og påsken – det er noget med lidelse, død og opstandelse. Men pinsen? Det er virkelig ikke nemt at forstå, hvad det er der sker, når disciplene pinsedag modtager Helligånden og får nye sprogtalenter og mod og kraft til at fortælle hele verden om Jesus. For hvad betyder det – at modtage Helligånden?

2

GUD ER FORELSKET Jeg tror, jeg vil begynde et andet sted. Jeg oplever nemlig, at Bibelen med fordel kan læses som et kærlighedsbrev. Gud er virkelig forelsket i sine mennesker, læser vi. Han går aftentur med dem i Edens have. Han tager initiativ til dybe venskaber med enkeltmennesker og senere med hele det jødiske folk. Og Han, den evige, vælger at lade sig føde og leve som et menneske og opleve, hvordan ensomhed, had, angst, smerte og død føles, når man er menneske. Det er det, julen og påsken fortæller os.

Hvad fortæller pinsen? At Gud går endnu et skridt i sin kærlighed – at nu kommer Han helt tæt på. Ved sin Helligånd flytter han ind i os, den elskede, og kan hviske os sin kærlighed i hjertet, helt indefra. Lyder det som lidt for meget af det gode? Gud tvinger ingen. Og Hans og vores kærlighedshistorie er bestemt ikke uproblematisk. Det ved du, hvis du selv har prøvet at søge Gud. Han kan virke fjern. Og måske du selv fjerner dig fra Gud i andre tilfælde? KAN JEG DA TIE STILLE? Der er meget mere at sige om, PINSENS BAGGRUND Ordet pinse kommer af græsk pentekoste (halvtredsindstyvende) og falder halvtreds dage efter påske, både i jødisk og kristen tradition. Oprindeligt er pinsen en høstfest. Halvtreds dage efter at førstegrødeofferet er bragt (det sker påskedag) bringes ved pinsen takofferet for den fulde høst. Senere jødiske traditioner forbinder pinsen med åbenbaringen på Sinaibjerget, hvor israelitterne modtog Toraen efter deres udfrielse fra Egypten.

DEN FØRSTE KRISTNE PINSE – KORT FORTALT Bibelen fortæller, at halvtreds dage efter Jesu død og opstandelse, er hans disciple samlet. Pinsen var en jødisk højtid, så jøder fra hele Middelhavsområdet var også i Jerusalem i de dage. Pludselig mærker disciplene et kraftigt vindstød fra himlen, der fylder hele huset – og de ser, at noget, der ligner ildtunger, fordeler sig på hovederne af dem. De bliver fyldt med Helligånden og begynder at tale fremmede sprog, så udenlandsjøder og ikke-jøder forstår de gode nyheder om Jesus på deres modersmål. Guds folk er ikke længere kun jøder. hvem Helligånden er og hvad hans opgave går ud på - det er blandt andet det, vi skal høre om i kirken i den lange periode mellem pinse og jul. Her vil jeg afslutte med et citat fra salmebogens Naturen holder pinsefest: ”Til Herrens pris hans fuglehær Udflagrer med sin trille. Når Ånden med Guds kraft er nær, Kan jeg da tie stille? Om Jesus Krist, Der lever hist, Mig lægges ord på tunge; Om livets vår, Jeg godt forstår, De fugleflokke sjunge.” Glædelig pinse!


KIRKE I ETIOPIEN

Vil du være med til at bygge en kirke i Etiopien? Af Frederik Krabbe-Larsen Jeg var for nyligt til et møde, og foredragsholderen spurgte tilhørerne om, hvad kirken var for et begreb? Der blev blandt andet nævnt fælleskab hvor Helligånden er tilstede; kirken er Guds og han har ansvaret for den; igennem sakramenterne kommer gudsriget ned på jorden; og et sammenspil mellem Gud, mennesket og ordet. Det eneste der snart ikke blev sagt var, at kirken også er en bygning. Det kan måske på mange måder virke lidt mere simpelt og ikke lige så raffineret som alt det andet, men jeg tror alligevel, at de fleste danskere ser på den typiske hvide danske landsbykirke som udgangspunktet for Guds virke. Uden en bygning har vi efter den normale opfattelse altså ikke nogen kirke. I Mekane Yesus City Church i Chencha Etiopien, har de meget af det førstnævnte. De har et stort fællesskab og menighed, hvor de både socialt og åndeligt hjælper hinanden. Ud i alle ydreområderne sender de folk fra menigheden for at forkynde Guds ord, mens de hele tiden beder til at Gud vil vejlede og hjælpe dem. En ting de mangler, og som fylder meget i deres dagligdag, er dog et sted at samles, et sted de hører til og kan blive sendt ud fra. De mangler en bygning. De mangler kirkebygningen, som center for deres allerede eksisterende kirke. Den nuværende kirkebygning kan ikke rumme hele menigheden, og det er derfor kun ved de udendørs arrangementer at alle kan være samlet. Indtil videre er de nået langt med det de har. Taget

STØT PROJEKTET!

Morten, Eva og Frederik er ambassadører for projektet i Baunekirken. Dem vil I høre mere til hen ad vejen. De er også villige til at svare på evt. spørgsmål.

og ydremurene står færdige, klar til at blive malet. Dette er bygget med penge fra menigheden, som består af mennesker, som på mange måder lever på et eksistensminimum. Mange lever for under 1 dollar om dagen som er FN’s fastsatte fattigdomsgrænse. Vi som danskere lever, i hvert fald med hensyn til penge, et privilegeret liv. De har entusiasmen og handlekraften som en forholdsvis ny menighed, mens vi har erfaring fra en mere end 100-årig tradition. På mange måder et perfekt match. Ved at give penge til projektet, kan du altså være med til at bygge en kirke(bygning) i Afrika, og hjælpe til med at færdiggøre et byggeri som ellers er gået i stå på grund af pengemangel. Du kan give dem et udgangspunkt for kirkens indre rammer, ved at bidrage til de ydre. Gennem et kirkeligt samarbejde kan vi gensidigt opmuntre og fastholde hinanden i troen og vedholdelse af kirkens opgave igennem udveksling af erfaringer og bøn. På den måde vokser vi alle sammen.

Indbetal din gave på denne konto: 7620 7537317. Mærk indbetalingen ”CHENCHA”!

3


BESØGSTJENESTEN

AT VÆRE BESØGSVEN Interview v/Hans Chr. Borup Jakobsen

Inga Vesterbæk, Tjørring, har været besøgsven i næsten to år hos en dame på 93 år. Besøgstjenesten bygger i høj grad på tillid og tavshedspligt. Besøgene ud fra Baunekirkens besøgstjeneste former sig naturligvis vidt forskelligt. Her er Ingas svar på nogle spørgsmål om hendes oplevelse af at være besøgsven. Hvorfor har du valgt at blive besøgsven? For at give et andet menneske et frisk pust i hverdagen. Hvad kræver det at være besøgsven? Man må for det første gøre sig klart, at man kommer som gæst i en andens hjem. Dernæst gælder det om, at man ser det andet menneske og vedkommendes behov, og at man møder sit medmenneske med respekt der, hvor vedkommende er - ser ”resurserne”. At være besøgsven kræver også, at man vinder den andens tillid og forstår at lytte for derved at få en god dialog. I mit tilfælde er det også nødvendigt at have forståelse for hukommelsessvigt. Besøgene skulle gerne komme til at gøre en forskel i vedkommendes hverdage, som oftest ligner hinanden.

4

Hvad foretager I jer sammen, når du er på besøg? Jeg ringer i forvejen og har gerne kage og blomster med. Dette giver en god indgang til samtale om fortiden, som med alderen fylder mere og mere. Nutiden kan være ”svær” for gamle at holde styr på. Det er ikke altid rart at blive så gammel: venner og søskende er væk, børn, børnebørn og oldebørn bor langt væk, og navnene er svære at huske. Men så meget mere træder fortiden frem i erindringen. Som besøgsven skal man give god plads til fortiden. Derfor går samtalen ofte på ægtefællen og oplevelser, de havde sammen. Her gælder det om at kunne høre på gentagelser og måske prøve at få en ny vinkel på de samme fortællinger.

En god ide er også at have bøger med fra hendes barndom og ungdomstid, f.eks illustrerede bøger af Ove Dahl. Så går tiden og snakken bare så hurtigt. Kan du nævne eksempler på nogle af de bedste oplevelser, I har haft sammen? Når jeg kommer, er kaffen lavet og bordet dækket. Men så glemmer vi ofte kaffen, når vi rigtig er kommet i fortællehjørnet. Når vi så opdager, at kaffen står og venter, fremkalder det megen morskab. Tager I ind imellem udenfor hjemmet? I mit tilfælde koncentrerer besøgene sig om samværet i eget hjem, og min besøgsvært ønsker bare, at vi skal sidde og tale om oplevelser. Hvad fornemmer du, at besøgene betyder for hende? Når jeg ringer, siger hun: ”Jeg glæder mig til du kommer. Det kan jeg leve på i lang tid.” Hun har også ofte spurgt: ”Hvad siger din mand til, at du bruger tid på mig? Hils ham og sig tak for, at jeg må låne dig.” Når man på den måde ser et andet menneske blive glad, bliver man også selv glad. Som besøgsven får jeg selv noget igen.


Her i Tjørring Sogns arrangementskalender får du et godt overblik over, hvad der foregår i Baunekirken og Tjørring Kirke.

Tjørring Sogn

kirkeblad

Et godt overblik

1. juni – 31. august 2014

Valgmenighedspræst i Aulum

Ronald Risvig

prædiker pinsedag

Spaghettikoncert

12. juni kl. 16.30


Børnekirken har brug for dig!

Arrangementer Torsdag 12. juni kl. 16.30 SPAGHETTIKONCERT Med Lise Petersen og Singing Superkids! Det koster kr. 50,- for voksne, gratis for børn. Efter koncerten er der mulighed for at købe pizza og hygge sig!

Vi har brug for flere, som vil være med til at lave børnekirke under gudstjenesterne søndag morgen i Baunekirken. Din alder er underordnet, her kan alle være med. Vi er et godt team omkring opgaverne, så der er mulighed for at byde ind med det, man synes, man magter. Få mere at vide hos Benny Poulsen på tlf. 21 74 48 51.

Pensionistklubben Tjørring Pensionistklub holder møde hveranden mandag fra kl. 14.00 til 16.00, der forefindes program i kirken.

OP-aftner Søndag 22. juni 2014 kl. 20-21 Søndag 17. august 2014 kl. 20-21 Op-aftner i præsteboligen, Østerbyvej 8. En time til refleksion, bøn og lovsang.

Fællesskabsgruppen Et åbent fællesskab i Baunekirken for alle, som har lyst til at være med! Vi mødes én fredag i måneden til fællesspisning og aftenhygge og én søndag i måneden til frokost og samtale efter gudstjenesten. Få mere information på baunekirken.dk under fællesskaber eller kontakt Lone Nord Hansen på tlf. 97 26 80 31.

Baunes Børnecafé Der er cafe for børn fra 4-10 år om onsdagen kl. 16.15-17.30 i Baunekirken. Det er et gratis tilbud, hvor forældre og søskende meget gerne må være med. Vi hygger, hører fortællinger fra Bibelen, leger og laver noget kreativt sammen. Se mere på baunekirken.dk! 6


KFUM og K senior

Singing Superkids

KFUM og KFUKs senioraftener er et tilbud om fællesskab i folkekirkeligt regi, hvor alle er meget velkomne, også du! Program i Baunekirken. Kontaktperson Frits Vesterbæk, tlf. 97 26 85 19.

The Singing Superkids er koret for dig, der er 6-14 år, som godt kan lide rytmer og nyere sange og som synes, det er fedt at bruge kroppen. Vi øver om torsdagen i Baunekirken fra 15.15-16.15. Nye er altid velkomne! Kontakt sognemedhjælper Inger Jacobsen på tlf. 29 36 00 48 for mere information.

”Hovsa!” Tjørring KFUM og KFUKs ungdomsklub for alle i 6-9 klasse. Program findes i Baunekirken. For nærmere info kan Emil Jespersen kontaktes på tlf. 23 98 81 19.

”Fut-i-klubben” Tjørring KFUM og KFUKs børneklub for børn fra 1. til 5. klasse. Vi hører bl.a. fortællinger fra Bibelen og laver sjove, skøre og kreative aktiviteter. Program i Baunekirken. For nærmere info kan Tove Nielsen kontaktes på tlf. 97 26 62 60. .

Cellegrupper En cellegruppe er et mindre fællesskab med 5-10 mennesker, der mødes jævnligt for at dele liv og tro i hverdagen. Det gør vi ved blandt andet at læse i Bibelen, synge lovsange, bede for hinanden og samtale om det der fylder i vores liv. Har du lyst til at være med så kontakt Lone Lee Jørgensen på tlf. 25 61 92 25.

Besøgstjenesten

Babysalmesang

Baunekirkens Besøgstjeneste formidler kontakt mellem mennesker, der ønsker en besøgsven, og personer, der kunne tænke sig at være besøgsven. Vi vil gerne, at mange flere kan få glæde af dette arbejde. Hvis du ønsker besøg eller overvejer at blive besøgsven, så ring gerne til Krista Eskesen på tlf. 97 26 85 15.

Der er jævnligt forløb med babysalmesang i Baunekirken. Det forgår fredage fra kl. 10.3011.15, hvorefter der er hygge med kaffe/the og småkager i caféen til ca. 12.30. Det er gratis at deltage. Få mere information på baunekirken.dk eller kontakt organist Jane Samuelsen på mail: organist@baunekirken.dk.

Baunekirkens ungdomskor søger nye sangere til kirkekoret Alder ca. 12-24 år. Hvis du er en god læser og elsker at synge, er det lige noget for dig. Du får løn for at synge. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til organist Jane Samuelsen på mail organist@baunekirken.dk.

7


Medmindre andet er nævnt, afholdes gudstjenesterne i Baunekirken

Gudstjenester Juni

Juli

August

1. juni kl. 10.00 René Nord Hansen 6. s.e. påske Joh 17,20-26

6. juli kl. 8.30 i Tjørring Kirke Lise Edelberg Andersen 3.s.e.trin Luk 15,11-32

3. august kl. 10.00 René Nord Hansen 7.s.e.trin Matt 10,24-31

8. juni kl. 10.00 René Nord Hansen Prædiken ved Ronald Risvig, Valgmenighedspræst i Aulum Pinsedag Joh 14,15-21

13. juli kl. 10.00 Lise Edelberg Andersen 4.s.e.trin Matt 5,43-48

10. august kl. 10.00 René Nord Hansen 8.s.e.trin Matt 7,22-29

20. juli kl. 10.00 Lise Edelberg Andersen 5.s.e.trin Matt 16,13-26

17. august kl. 10.00 René Nord Hansen 9.s.e.trin Luk 12,32-48 el. 18,1-8 Børnekirke

9. juni kl. 10.00

Friluftsgudstjeneste foran Hedeagerkirken 2. pinsedag René Nord Hansen medvirker Joh 6,44-51 Singing superkids medvirker 15. juni kl. 10.00 Lise Edelberg Andersen Trinitatis søndag Matt 28,16-20 Børnekirke 22. juni kl. 10.00 René Nord Hansen 1.s.e.trin Luk 12,13-21 Børnekirke sommerfest 29. juni kl. 10.00 René Nord Hansen 2.s.e.trin Luk 14,25-35

8

27. juli kl. 8.30 i Tjørring Kirke René Nord Hansen 6.s.e.trin Matt 19,16-26

Børnekirke

– for børn fra 3 år til ca. 6. kl.

Juniorkirke

– for de store børn fra 2. kl.

24. august kl. 10.00 Lise Edelberg Andersen 10.s.e.trin Matt 11,16-24 31. august kl. 10.00 Lennart Jessen 11.s.e.trin Luk 7,36,50 Børnekirke


Kirkelig vejviser Henvendelse

- ved fødsel, dåb og bryllup til kordegnen. - ved begravelse til en af præsterne. Se mere på hjemmesiden: www.baunekirken.dk Personregistrering / kirkekontoret: Østerbyvej 10, Tjørring, 7400 Herning. Personregistreringsfører / kordegn: Jette Neesgaard Sørensen tlf. 97 26 70 71, fax 97 26 99 71 e-mail: kordegn@baunekirken.dk Åbent tirsdag – fredag kl. 9.00-13.00, torsdag tillige kl. 15.00-17.00 Sognepræst: René Nord Hansen Østerbyvej 8, tlf. 97 26 80 31 e-mail: rnh@km.dk Træffes bedst: torsdag kl. 11.00-12.00 Træffes ikke fredag. Sognepræst: Lise Edelberg Andersen Ørre Byvej 88, tlf. 97 13 61 36 e-mail: lea@km.dk Træffes bedst: tirsdag og onsdag kl. 10.00-11.00 torsdag og fredag kl. 8.30-9.30 lørdag og søndag efter aftale, mandag fri. Kirketjener: Kristian Moesgaard Kirkens mobil: 40 44 27 58 Privat: 23 23 23 50 kirketjener@baunekirken.dk Organist: Jane Samuelsen Tlf. 29 29 62 20 organist@baunekirken.dk Sognemedhjælper: Inger Jacobsen Tlf. 29 36 00 48 sognemedhjaelper@baunekirken.dk

Sognemedhjælper/kateket: Nina Løbner Tougaard Tlf. 29 29 62 09 kateket@baunekirken.dk

Baunekirkens cellegruppe(r): Lone Lee Jørgensen, tlf. 25 61 92 25

Kirkegårdskontor: Pedersgårdvej 149, Graver: Ejgil Pedersen Tlf. 97 26 91 93, mobil: 23 43 04 41 kirkegaarden@baunekirken.dk

Bibelkredsene: Kreds 1: Laura Andersen, tlf. 97 26 75 84 Kreds 3: Thomas Andersen, tlf. 97 26 70 93 Kreds 5: Kirsten Sloth, tlf. 20 42 11 48

Menighedsrådets formand: Tove Lund Saka Bytoften 27 1 tv., tlf. 30 26 17 30

Besøgstjenesten: Krista Lejbølle Eskesen Tlf. 97 26 85 15

Kirkens kontaktperson: Aase Gade Kristensen Tlf. 97 26 76 87, mobil: 23 41 19 87

KFUM og KFUK: Astrid Jespersen Stenhøjen 16, tlf. 97 26 81 19 Tilbyder flere voksen-, teen- og børneklubber i sognet

Kirkebladets redaktionsudvalg: René Nord Hansen Elisabeth Vestergaard Dørken Knud Bach Grethe Rasmussen Ingelise Søndergaard Jette Neesgaard Sørensen Anna Sjøgaard Ingrid Bækgaard Deadline for stof til næste kirkeblad er den 14. juli 2014!

Sognevejviser Børne-/juniorkirke (under gudstj.): Benny Poulsen, tlf. 2174 4851 Baunes Børnecafé: Eva Krægpøth , tlf. 51 21 01 91 Fællesskabsgruppen: Lone Nord Hansen, tlf. 97 26 80 31 Et åbent fællesskab ud fra Baunekirken. For alle i alle aldre.

KFUM-spejderne: Pia Simonsen Klintevænget 3, tlf. 96 29 49 01 FDF: Ellen Sørensen Liselundvej 94, tlf. 28 30 96 25 Luthersk Mission: Jens Kristian Nyborg Brogårdvej 12, tlf. 97 26 70 40 Tilbyder børne- og juniorklubber Møder på Kollektivcentret: Fælles møder for IM og LM Verner Kristensen, tlf: 97 26 92 91 Pensionistklubben: Jonna Rasmussen, tlf. 97 26 84 03 Ukraines Børn: Margit Mølsted, tlf. 97 26 77 18 Sy-/strikkeklub til gavn for børn i Ukraine Programmer for de enkelte foreninger og klubber findes i Baunekirken.

BAUNEKIRKEN ER VEJKIRKE OG ER ÅBEN HVER DAG KL. 10 – 19

9


KUNST I KIRKEN

BETRAGTEREN En fremtidsfortælling om en besøgende i Baunekirken om et par år, hvor den nye kunst af Adi Holzer er implementeret, side om side med de oprindelige udtryk. Materialerne i Adi Holzers kunst er blandt andet Murano glas fra Venedig samt bronze og bladguld.

Af Tove Lund Saka

10

Inde i Baunekirkens runddel, selve kirkerummet, står alterbordet centralt placeret under de himmelstræbende buers midte, i granit, med en tyngde og dog på grund af dets sokkel med en næsten svævende lethed. Det menneske, der sætter sig herind, retter blikket mod øst, mod altervæggen. Her fremstår halvbuen med sin markerede dobbeltlinje. Man aner, at buen er en del af en ikke synlig cirkel. I buen er en åbning i mandshøjde, og for betragteren kan den ses som en almindelig gennemgangsmulighed til rundgangen, men han kan også vælge at forestille sig påskemorgen, hvor scenen er gravkammeret med stenen rullet fra åbningen, og Kristus for nyligt er stået op fra de døde. Det kan fremkalde håbet om en opstandelse også for mennesket en dag. Døden får ikke det sidste ord. Over åbningen er en stor kampesten med et svagt markeret kors i stiplet form. Næsten som ristet med runer. Stenen er oprindeligt fra det gamle kirkedige ved Tjørring Kirke

og leveret til Baunekirken i forbindelse med bygningen heraf i 1977, hvor sognets indbyggere bidrog med egne marksten. En sten, som uvist af hvilken grund ikke blev delt ved sprængning, som ellers markeringen antyder skulle have været dens endeligt. En sten som kom til at pryde altervæggen, og som lidt ufrivilligt blev et symbol på Kristi død på korset, en stedfortrædende død for det enkelte menneske. Blikket løfter sig videre til en åbning med en afbildning af Kristus som den sejrende konge, som den, der overvandt døden, mørket og synden. I forgyldt bronze. Bag det gyldne fornemmes påskesolen i sin morgenrøde glans i glasset. Betragteren sidder lidt og mediterer over indtrykket fra altervæggen, mens blikket søger til siden. Undervejs standses synet af døbefonten, endnu en sten, som i sin tid blev hugget til af Thorvald Vestergaard. Familien med barnet - og Djævelen, som lurer i baggrunden. I en muråbning til venstre for døbefonten mødes synet af en engel i blåligt glas. Håbets engel, som med sit anker minder om det

vigtige i at forankre sig undervejs på livsrejsen, ikke at lade sig drive af enhver strøm. Englen kan minde om håbet, at når der ser allermest modløst ud, bringes vi håb fra Gud selv. Måske gennem et medmenneske, måske gennem en engel i natlige drømme med stjernen til at vise vej og ankeret til at holde fast, når nødvendigt, måske gennem ordet i en prædiken. Betragteren vender sig lidt mod syd. Falder til ro ved blikket på en skulptur i blåligt glas. Den Gode Hyrde. Erindringen om Kristus som ham, der løfter det forvildede lam op i sine arme; ham, der tilbyder at følge med hele vejen gennem tilværelsen, som løfter og bærer, når vejen bliver vanskelig at gå. Mod syd sejler vikingeskibet i havblåt glas. Ombord er måske Ansgar, som bragte kristendommen til Danmark. En brydningernes tid, hvor kristendommen vandt indpas, og hvor der på gamle vikingehelligsteder blev bygget kirker. Betragteren tænker igen på sin egen livsrejse, sin plads ombord i skibet. Er han mon på rette vej? I en muråbning ligger en gam-


mel, slidt møllesten. Et symbol på nødvendigheden af det daglige brød og om giveren af det. Betragteren løftes ud af egne tanker, da han ser op mod prædikestolen. Han husker de fire evangelister, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, da han ser prædikestolen med deres symboler som mennesket, løven, oksen og ørnen med guldbelægning på den mørkeblå baggrund. Tænker på de første kristne, som satte sig for at nedskrive, hvad de havde hørt, set og erfaret gennem andre. Solen udefra bryder gennem glasruderne foroven i kirken. Her rulles en hel fortælling op i farvet glas for betragterens øjne, men hans blik standses af et ”Luk dig op”. Han tænker, at det er vigtigt at have alle sanser åbne for at fornemme, hvad livet byder ham, også her i kirken. Nu trænger han til at strække sin krop, så han rejser sig og går ind i den vestlige fløj. Her mødes han af to store glasmotiver i stærke, transparente farver. Her er fortællinger fra både Det Gamle og Nye Testamente. Den brændende tornebusk, duen med oliebladet, flugten til Egypten, den fortabte søn, som modtages af faderen efter at have brugt hele sin del af arven, korsfæstelsen. Betragteren bliver enig med sig selv om, at han må komme igen en anden dag, for her er indtryk til mange dage. På vej mod udgangen kommer han forbi kompasset og lysgloben. Han standser op og tænder et lys for en kær slægtning, inden han bevæger sig ud i livet igen.

De nye kunstneriske udtryk 1. Glasskulpturerne: Håbets Engel og Den Gode Hyrde, Skibet som blå glasrude i relief, Prædikestolen med evangelistsymbolerne i blåt glas med bladguld, Kongernes Konge i bronze med rødligt glas bag, alt sammen i kirkerummet. 2. Glasruderne med bibelske fortællinger og ord i ruderne foroven i selve kirkerummet. 3. To store vinduesudsmykninger i glas i Vestfløjen. 11


Freehand.dk | Redaktionen (se side 9) skal modtage stof til nĂŚste kirkeblad senest den 14. juli 2014!

KONFIRMANDER

Et stort tillykke til vores konďŹ rmander!

Kirkeblad juni-august 2014  

Pinse udgaven af kirkebladet for Tjørring sogn, Baunekirken

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you