Page 1

#Å7"/*&tÀ5Å-t%*;"+/

Jún 2011

Ročník II. On-line magazín www.baumagazin.sk Člen skupiny DIGITAL MEDIA HOUSE

Grilujeme s r adosťou

a

nl o • b we

i

di e m ne •


E-ČASOPIS BAUmagazín, TO JE: moderný, vizuálne aj obsahovo atraktívny mesačník, ktorý ukazuje čitateľom možnosti, ako naplniť svoje predstavy o bývaní mesačník rozdelený na 3 základné okruhy – Interiér, Záhrada, Stavba ukážka vyšších štandardov bývania a prezentácie dizajnových interiérov miesto pre informácie o zaujímavých developerských projektoch a realitných novinkách, ako aj rozhovory so zaujímavými osobnosťami nielen o ich bývaní


žena – 57%, muž – 43% vek – 20 – 39 rokov vzdelanie – stredoškolské smaturitou čistý mesačný príjem nad 800 € pracuje v strednom manažmente,


PLÁNOVANÉ UDALOSTI ...1,8 % z celkovej populácie SR, čo predstavuje takmer 83 000 obyvateľov, plánuje v nasledujúcich 12 mesiacoch kúpiť byt ...1,1 % z celkovej populácie SR, čo predstavuje takmer 49 000 obyvateľov, plánuje v nasledujúcich 12 mesiacoch kúpiť dom ...20,9 % z celkovej populácie SR, čo predstavuje takmer 1 000 000 obyvateľov, pokladá svoj byt za malý a potrebovali by väčší neuvedené (2,1 %) nie (77,0 %)

Zdroj: MML – TGI SR 2009

áno (20,9 %)


BÝVANIE

BÝVANIE

6

7

Trendy v domácich spotrebičoch

...32,9 % čitateľov časopisu BAUmagazín nachádza inšpiráciu na zariadenie bytu v časopisoch

Vývoj ide dopredu ˜‡Í‹”ý…ŠŽ› –‡’‘Ǥ‘ƒŒ –ƒ•ƒ˜’”‹‡„‡Š— ’‘•Ž‡†ý…Š ”‘‘˜˜‘„Žƒ•–‹ ‡Ž‡–”‘•’‘–”‡„‹«‘˜ Ƿœƒ‘œ‡”˜‘˜ƒŽ‹Dz —”«‹–±–”‡†›ǡ–‘”± ƒŒï–”˜ƒŽ‡ŒæÀ …Šƒ”ƒ–‡”Ǥ –‘”±–‘•ïǫ

neuvedené (1,7 %) určite áno (9,9 %)

určite nie (15,8 %)

skôr áno (23,0 %)

skôr nie (19,6 %)

BÝVANIE

ani áno ani nie (30 %)

BÝVANIE

30

31

‘†‹›„‘Ž‹˜››•Ž‡±ƒ–‘ǡƒ„›•‡˜ā†› ˜‡†‡Ž‹ǡƒýŒ‡«ƒ•Ǥ‘’‘•–—’‡•ƒœ‹…Š•–ƒŽ‹ ƒŒ†ØŽ‡ā‹–±‹–‡”‹±”‘˜±†‘’Ž›ǡ –‘”±žæ—†‘‘˜—†‘žā— ˜†ý…Š—놗æ—Ǥ

...51,1 % čitateľom časopisu BAUmagazín sa páči moderný nábytok neuvedené (2,5 %) určite nie (4,2 %)

určite áno (21,3 %)

skôr nie (9,3 %)

Hodiny vdýchnu interiéru dušu

ani áno ani nie (32,9 %)

skôr áno (29,8 %)

ĒĎēĚđĔĘęĎ Interiérové hodiny mali v jednotlivých umeleckých slohoch rôzne podoby. ”‡‘„†‘„‹‡”‡‡•ƒ…‹‡•ï’”Àœƒ«±’”‹‡•–‘”‘˜±ǡ–ƒœ˜ƒ±˜‡ā‘˜±Š‘†‹›Ǥ ‘Ž‹˜›”‘„‡±œ‘˜—ǡ„”‘œ—ƒŽ‡„‘‘•ƒ†œ‡ǡ„‘Šƒ–‘œ†‘„‡±”›–‹‘—ƒ †‘‘…ƒƒŒ’‘œŽž–‡±Ǥ–‘–‘‘„†‘„À•ƒŠ‘†‹›’‘˜ƒā‘˜ƒŽ‹œƒ˜œž…‘•ëǡ —”«‡ïƒŒ¡’”‡„‘Šž«‘˜Ǥ ‘†‹›•ƒ•–ƒŽ‹„‡ā‘—•ï«ƒ•ë‘—‹–‡”‹±”—ƒā˜‘„†‘„À„ƒ”‘ƒǤ„Í±ƒ ˜‡Í‹”‘œæÀ”‡±„‘Ž‹ƒŒ¡•”‹‘˜±Š‘†‹›˜†”‡˜‡‡Œ•”‹‡•‘•Ž‘ǡ œ†‘„‡±‹–ƒ”œ‹‘—ǡƒÍ„‘—ǡ”‡œ„‘—ƒŽ‡„‘‘˜ƒÀǤ‹‡•–Ò‘˜ƒŽ‹•ƒƒ •‡”‡–ž”ǡ’”À„‘”ÀƒŽ‡„‘‘‘†—ǡ‹‡‡†›–˜‘”‹Ž‹‹…Š•ï«ƒ•ëǤ ĔĉĎĆĘĆěŧĆĉĊ ‡ƒ‘œƒŒ̓Š±˜›„”ƒëŠ‘†‹›†‘ƒ±Š‘‘͘‡‹–‡”‹±”—Ǥ‹‡•–‘’”‡‡•ƒ –‘–‹āžŒ†‡˜…‡Ž‘„›–‡Ǧ˜•’žŽ‹ƒ‘«‘•–‘ŽÀ—ƒŽ‡„‘ƒ‘‘†‡ǡ˜ ‘„ý˜ƒ«‡ƒ•”‹‡ǡ’‘Ž‹…‹ǡ˜—…Š›‹ƒ—…Š›•‡ŒŽ‹‡ƒŽ‡„‘ƒ•–‡‡ǡ˜ †‡–•‡Œ‹œ„‡ƒŒ˜’”ƒ…‘˜‹Ǥƒ’”ÀŽƒ†ž•–‡±Š‘†‹›•ƒ«‹«ƒ‹•ƒŠ‘†‹ƒ †‘†‡–•‡Œ‹œ„›Ǥ/ƒŽæÀ˜ƒ”‹ƒ–‘•ïŠ‘†‹›œŽ‘ā‡±œ‘ā‘˜ǡ˜‹†Ž‹«‹‡ƒ Ž›ā‹…‘—ƒ–‹‡•ïœƒ•ƒ˜Š‘†±ƒŒ¡†‘—…Š›‡Ǥ


BÝVANIE 22

BÝVANIE

’‘•Ž‡†ý…Š”‘‘…Š˜›•–”‹‡†ƒŽƒ—˜¡«æ‹›Ž‘˜ž‘˜‘’‡ƒ«—˜’”À”‘†‡ ‰”‹Ž‘˜ƒ«ƒƒœžŠ”ƒ†‡Ǥ‡®ā‡•ƒ’”‹–‘–‘•’Ø•‘„‡’”À’”ƒ˜›Œ‡†Žƒ’‘—āÀ˜ƒ ‡‡Œ–——ƒ‘’”‹Žƒ•‹…‘˜ƒ”‡ÀƒŒ‡†Ž‘Œ‡̓Šæ‹‡•–”ž˜‹–‡Í±ǡ‰”‹Ž‘˜ƒ‹— •ïƒŽ‘‡ÀƒŒ‘†„‘”À…‹ƒœ†”ƒ˜ï˜ýā‹˜—Ǥ‡Œ†‡˜æƒŽ‡‘”ý…ŠŽ—ƒ…Š—–ï ’”À’”ƒ˜—’‘”‘˜ǡƒŽ‡ƒŒ¡‘’”ÀŒ‡±’‘•‡†‡‹‡ƒ«‡”•–˜‘˜œ†—…Š—˜”—Š— ”‘†‹›«‹’”‹ƒ–‡Í‘˜Ǥ„›•–‡•˜‘Œ‹…ŠŠ‘•–À‘«ƒ”‹Ž‹‹‡Ž‡•˜‘ŒÀƒŒ•–”‘˜•–˜‘ǡƒŽ‡ ƒŒæ–ýŽ‘˜ý‹†‘’Žƒ‹ǡ–‘”±˜žœŒ‡†‘†—拃’”À’”ƒ˜—Œ‡†Žƒǡ’”‹žæƒ‡˜ž ’ž”‡‘…‡‹–‡Íý…Š˜›…Š›–ž˜‘Ǥ ƒ–”À ‡‘†›•Ž‹–‡Í‡’ –— ”À’”ƒ˜‡¡•ƒ ‘”–‹‡ —‰”‹Ž‘˜ƒ‹—ƒ’ ƒŒŽ‡’拇œ–‘Š–‘• ”æ‘— ˜‹†Ž‹«ƒǤ‘ Œ•–ƒ Øāƒ ƒ ý žŒ‡ Ž‹– –‘” ˜ƒ ‹ŽŽ‹‰ǡ …žœƒ«ƒ™ ‘•Žƒ˜—Œ‡ ’‘ïƒ‡‡ –‡Ȃ–‡–‘”‘ Ž‘«‘•ë‘—ƒ•˜‡ ƒŽ‹–ƒǤ ž˜ ”‡ ‘ā‹ƒ”•‘—•’‘ ‘˜‡ ‘†—…Š‘«ƒ•‘ ‰Ȃ͹͸ǡͷͲ̀ ʹͺͲ”‘‘˜Ǥ ‡† —‹•‹‡ǡ™‹ŽŽ‹ ʹͲ  ȂʹͺǡͺͲ̀ –‡ƒ‘˜ýØāͳ –‡‡Žǡ™‹ŽŽ‹‰ ¡•‘ —”‡ ‹†Ž‹«ƒƒ

ƒ’‘”…‹‘˜ƒ±¡•‘Øā‡–‡ ‡æ–‡’”‡†‰”‹Ž‘˜ƒÀ —†”āƒë˜…ŠŽƒ†‡ƒ‘…Š”ž‹ë’ ”‡†Š›œ‘˜撇…‹žŽ‘  ƒ”„‡…—‡…ŠŽƒ†‹«‹Ǥ”‡ ¡•ƒŠ‘Øā‡–‡’‘—ā‹ëƒŒ ƒ惎ž–ǡ•›”ǡœž—•›ƒŽ‡„‘ ƒ«‘‘͘‡ǡ«‘Œ‡Ž‡’拇 —†”ā‹ƒ˜ƒë˜…ŠŽƒ†‡Ǥ ƒ”„‡…—‡…ŠŽƒ†‹«ǡ

ȂͷͶǡͲ Ͳ̀

†•–”‡†‹˜ƒŠ‡ˆƲ•—‹ž–›’ž‘˜ý•›•–±‘—‘āҗŒ‡ 惎ž–‡š–”±‡”ý…ŠŽ‘˜›•—æ‹ëǡ’”‹«‘ ”À‘˜ƒ‹‡ ƒ•’žŒƒƒ ‡Ž‡‰ƒ–žƒ”›Ž‘˜ž‹•ƒ•Žïā‹ƒŒƒ ‘͍‘ À¡•ƒ• ‹‡ ƒ ë ‘˜ Ž‹‡ ”‹Ž ‰ ‡Ž‹›• •‡”˜À”‘˜ƒ‹‡Ǥ’”ž˜—…Š—놑†ž ƒ–‘‡—• ’‘—ā‹–‡—‹ž–› Ȃƒ„›•–‡ —ǡ 惎ž–—…Š—–‡ƒ‹š‘˜ƒý†”‡•‹‰ǡ †À†‘’”‡† ‘”‡±— †‡•‹ƒ–‘Š‘ «›

Ǥ®ƒƒ˜›–˜ –‘”ý•‹Øā‡–‡•‘œ‡”˜ƒ«ý‹ ‹ï–  ƒ …Š ”œ ý ž–‘ ‘Í ‹‡ ƒ”‹ Žž–ƒ‹ï’‹ë˜‘„…Š‘†‡ƒŽ‡„‘ ’”‹‡„‡Š— „›ƒŽ‡„‘ ˜ž——•ƒ˜ ƒ¡•ƒǡ”› ‘ „‡œœ„›–‘«±Š‘‡’‘”‹ƒ†—•ƒ‹ ”›ƒ˜Žž ”‡‹‡ŠŽ„‘ ƒǤ ‘–˜‘”‹ƒ’× ƒ”‹ž†ƒ’ ’”‹’”ƒ˜‹ë’‘‘…‘—‘˜‹›œƒ«›  ƒ ˜ ‹› †‘ Ž‡ œ‡ Š‡ˆƲ—Ž•–‹”Ǥ‹‡Œ‡ƒ††‘ž…—˜ý”‘„—Ǩ ͵ͺǡͷͲ̀ ’‘—ǡ

Ȃ †•–”‡†‹˜ƒƒ惎ž–ǡŠ‡ˆƲȂ͵͵ǡͷͲ̀ ‹ƒ–‡”•’—

•–ƒ–ƒ” ž†‘„ƒƒ˜ý”‘„—†”‡•‹‰——Ž•–‹”ǡŠ‡ˆƲȂͳͻǡͲͲ̀

...pre 44,9 % čitateľov časopisu BAUmagazín je kuchyňa najdôležitejšou miestnosťou v byte neuvedené (2,1 %) určite nie (5,2 %)

23

určite áno (14,7 %)

skôr nie (13,9 %)

skôr áno (30,2 %) ani áno ani nie (33,8 %)

BÝVANIE 54

BÝVANIE

ĔęĔǣĆēĎęĊĈ

Sprchové kúty

...57,6 % čitateľov časopisu BAUmagazín rado vylepšuje svoj byt

NEXT Ďalší krok k elegantnej kúpeľni.

neuvedené (2,3 %) určite nie (3,5 %)

určite áno (19,5 %)

skôr nie (8,1 %)

ani áno ani nie (28,5 %)

skôr áno (38,1 %)

”‹‡ŠÍƒ†±•Ž‡‡± ’Ž‘…Š›‘˜‡Œ•±”‹‡ •’”…Š‘˜ý…Šï–‘˜ ‡š–•ï†‘’Ž‡± ‹„ƒ‡˜›Š—–ý‹ ’”˜ƒ‹ǡ«ÀŒ‡ ’‘†–”Š—–ž«‹•–‘–ƒ ƒŒ‡†‘†—…Š‘•ë ‘†‡”±Š‘ ï’‡Íґ˜±Š‘†‹œƒŒ—Ǥ

55


BÝVANIE 14

ƭ   ‘±‘—•’‘Ž‘«‘•–‹ •ïƒŒ¡•‡†ƒ«›Ǥ‘ ‡…Šý„ƒŒïƒ‹•–‘ŽÀ›ǡ ”‡•Žžǡ’‘Ž‹…‡ƒ–®ǤǤ ”ƒ˜ý–ƒŽ‹ƒ•›†‹œƒŒ •Žƒ•‹…ý…Š˜ÀƒÀ ”ž•›ǡ–‘”ý•ƒ‘’‹‡”ƒ ƒŒ¡‘–˜‘”„—œ”‡Ž±Š‘ †‹œƒŒ±”ƒ–‘‹ƒ‹––‡”‹ƒǤ ‘•–ƒ–‘«ƒ•‡•ƒ–—†ƒ”À ƒŒ˜›…Š›–‡‡Œe’ƒ‹‡Ž‡ ƒ–”‹…‹‹”“—‹‘Ž‡«‹ ”ƒ…˜‹ ‡ƒƒ”‹‡ ƒ••ƒ—†‘˜‹Ǥ ĜĜĜǤćĊćĎęĆđĎĆǤĎę

...25,6 % čitateľov časopisu BAUmagazín pri výbere tovaru často ovplyvní reklama

BEND dizajn: Pat rici ‘œÍƒŠŽž•‡ a Urquiola †ƒ«ƒ˜›‹ žœƒ—ŒÀƒ˜‘ ‘Œ‡ï”‹ ˜—Ǥƒ‹‡ —•‘…Šž”•‘ •–‘–”ƒ†‹«ý ’‘ïƒ˜‡Í —ˆ‘”‘—‘„ …Š•…Š±• ‹ϔŽ‡š‹„‹Ž ‘Šƒ–‡‘— ‡†ƒ ±ƒœŒƒ˜‡’ oCANAST ‘Š‘†Ž±•‡† …‹‡Š‘ž„›–— ‡‹‡Ǥ A dizajn: Pat rici ƒ‰—̓–‡± a Urquiola Ž‡ā ƒš‹žŽ› ƒ†Ž‘œ’‘«‡–‡Œ•±”‹‡œ ‘ˆ‘”–Ǥ‡ žŠ”ƒ†±Š‘ ‘”ƒ–À˜—æ ’”‡†‹‡œ ž„›–—•Í— ‘˜ƒý˜œ‘” –”—–ï”—‘’‹ „—Œ‡ ’”‡˜œƒ–ýœ pSERIE UP –”ƒ†‹«±Š‘ ‡”‘–˜‘”À ž„›–ž”•‡ dizajn: Gae Š‘˜ý’Ž‡–—Ǥ tano Pesce  ”‡†‘„”ƒœ ‘”‘„—•– ±Š‘”‡•Žƒ –‡Ž‘Ǥ ±‹– •’‘†‘ā‘ ‡”’”‡–ž…‹‡ —Œ‡˜”ƒŒ› Š‘˜ Ž„‘ǡ«‹‡ ’”±ā‡•± –ƒˆ‘”‡”‘†‘ ‘”‹ƒ‘’Ž‡–ï…‡Œā‡‡ǡ ˜‡Œ†‹•”‹ ’”‹‘˜ƒ‡Œ –‘”‡Œ’”ž˜‡ ‹ž…‹‡˜’‘† ˜›’ƒ†Ž‘ ā‡•ý ‘ŠžǤ ‘„‡˜¡œ‡• ‡Œ‰—Ž‡

o

určite áno (4,3 %) skôr áno (21,3 %)

skôr nie (28,5 %) BÝVANIE

ani áno ani nie (28,4 %)

...31,7 % čitateľom časopisu BAUmagazín reklama veľakrát pomohla získať nové informácie o výrobkoch neuvedené (2,1 %) určite nie (27,5 %)

ani áno ani nie (38,6 %)

určite áno (31,7 %)

6

BÝVANIE 7

or interin desig KFA

2 

   

   Ʋ

      –•‡Œ—Ž‹…‹˜ 拇 ’ƒ ƒƒ” ‡ǡ–‘”ž—ā†ŽŠ ± ˜ ‘ ”ƒ–‹•Žƒ ƒ•˜‘Œ‘”‡ ƒŒ—  ‹œ ’”ƒ…—Œ‡ ƒ–•‡Œ—Ž‹…‡† ‡ —ǡ† ”’ –œ˜Ǥƒ ‘˜±‡’‹…‡–” –”—Œ‡ ‡  … Ž‘  ‘ ‹ ‹ƒ ˜œ ‡ ƒ‡‡”‰ †‹œƒŒ •ƒ˜æ‡– ˜æ‹‡–”‡†›˜ ‘ Œ ƒ  ƒ —Ǥ ž„›–

15

p

neuvedené (0,9 %) určite nie (15,9 %)

BÝVANIE

n

n


www.baumagazin.sk

1.10.2010 - 31.3.2011

Informač ný panel

Návštevy 500 000 500 000

463 282

438 415 425 499

392 187 400 000

400 000 314 668

354 589

0

0

1. okt - 31. okt

1. nov - 30. nov

1. dec - 31. dec

1. jan - 30. jan

1. feb - 28. feb

1. mar - 31. mar

Používanosť stránok

2.388.640

Návštevy

7,72%

5.124.887

Počet zobrazení stránky

00:11:33

9.49 Opakovanie najväčšieho počtu návštev: 1-krát Poč et návštev tohto návštevníka vrátane aktuálnej návštevy

79,47%

Počet stránok za jednu návštevu

Miera odchodov zo vstupnej stránky

Priem. čas na stránke

% nových návštev

Noví v. vracajúci sa návštevníci Percentuálna hodnota všetkých návštev

Návštevy, ktoré boli opakovaným i návštevami návštevníka

Typ návštevníka New Visitor

77,21%

Returning Visitor

Návštevy

% návštev

1.898.252

79,47%

490.388

20,53%

1-krát

1.844.268

2-krát

176.998

3-krát

60.193

4-krát

24.377

1,25%

5-krát

17.357

0,89%

6-krát

13.651

0,70%

664.519,648 (27,82%)

Priama návštevnosť

7,41%

Prehľ ad zdrojov návštevnosti

2,52%

7-krát

9.751

0,50%

8-krát

8.190

0,42%

9-14-krát

31.398

1,61%

15-25-krát

31.788

1,63%

26-50-krát

29.448

1,51%

51-100-krát

30.033

1,54%

101-200-krát

34.128

1,75%

201+-krát

20.867

1,07%

Vyhľ adávacie nástroje 1.230.149,60 (51,50%)

Sprostredkujúce stránky 493.970,752 (20,68%)

Google Analytics


Rozmery na zrkadlo (na spád) v mm. K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu pridať 5 mm na orez. V prípade dvojstrany vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH.

90 x 50

190 x 277 (210 x 297)

Harmonogram

59 x 277 (71 x 297)

190 x 86 (210 x 99)

93 x 277 (105 x 297)

190 x 62 (210 x 76)

121 x 277 (135 x 297)

190 x 172 (210 x 184)

1/8 - 93 x 67 1/4 - 88 x 130

190 x 130 (210 x 148)

Ceny inzercie

Číslo vydania

Uzávierka

Uverejnenie

1

15. 12.

5. 1.

2

19. 1.

1. 2.

3

16. 2.

2. 3.

4

18. 3.

1. 4.

5

21. 4.

4. 5.

6

19. 5.

3. 6.

7/8

20. 6.

4. 7.

9

18. 8.

31. 8.

10

19. 9.

3. 10.

11

19. 10.

2. 11.

12

18. 11.

2. 12.

1 / 2012

15. 12.

5. 1.

2. strana časopisu 3. strana časopisu 4. strana časopisu vedľa tiráže 2/1 na spád, zrkadlo 1/1 na spád, zrkadlo 2/3 na spád, zrkadlo 1/2 strany 1/3 strany 1/4 strany 1/8 strany vizitka

1 400 € 1 300 € 1 200 € 1 900 € 1 500 € 1 350 € 300 € 200 € 150 € 100 € 170 €

Príplatky Zásahy do odsúhlasených podkladov 2 dni pred uverejnením

Vydavateľstvo Asonium, s.r.o., divízia Digital Media House, Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava

50 %

Špecifikácia Ročník: druhý Periodicita: mesačník Počet strán: min. 128 Mesačná čítanosť: >450 000 čitateľov/mesiac Distribúcia: ZADARMO šírený prostredníctvom portálu www.baumagazin.sk, predplatitelia, direct mailing

KONTAKT

391 x 277 (420 x 297)

Ilavský Juraj mob.: 0948 456 705 ilavsky@baumagazin.sk

Mediakit a cenník inzercie BAUmagazín  

Prehľady, štatistiky návštevnosti, grafy a cenník inzercie v online časopise BAUmagazín

Mediakit a cenník inzercie BAUmagazín  

Prehľady, štatistiky návštevnosti, grafy a cenník inzercie v online časopise BAUmagazín

Advertisement