VOZ Magazine

Page 1

1

februari 2008 - Jaargang 2

Nictiz-directeur Gert-Jan van Boven

over het belang van elektronische uitwisseling van patiëntengegevens Nieuwe serie:

Een eigen diagnostisch coloncentrum

Haken en ogen aan de medische BTW-vrijstelling

“Het therapeutisch doel van een ooglaserbehandeling is eenvoudig aan te tonen”

Het Oogzorgnetwerk als redelijk alternatief Tien voorwaarden voor succesvol ondernemen in de zorg

Voor een GRATIS abonnement: www.vozmagazine.nl

hét ZBC magazine


De managers en consultants van de Oude Gracht Groep combineren moderne excellente dienstverlening met de zorg en aandacht van een bijna vergeten, ambachtelijk tijdperk.

- Project management - Interim management - Pre-employmentonderzoek - Opleidingen - Communicatieadvies -

Westlandseweg 16 2291 PG Wateringen

Tel: 0174 286410 Fax: 084 7354308

Joris van den Berghweg 103 Hal B - oost /2.06 1067 HP Amsterdam

Tel: 020 606 10 50 Fax: 020 606 10 51

www.oudegrachtgrachtgroep.nl


Van de redactie

Geachte lezer, Laatst vroeg een collega mij of ik mijn leven lang bij mijn vrouw blijf. Natuurlijk heb ik volmondig met ‘ja’ geantwoord. Het lokte bij mijzelf de vraag uit hoe lang ik als hoofdredacteur van VOZ Magazine door het leven denk te gaan. Geen idee, eerlijk gezegd. Ik heb op korte termijn in elk geval geen andere plannen. We zijn net een jaar bezig en iedere dag bedenken we dingen die beter, anders of leuker kunnen. Deze uitgave is daar een duidelijk resultaat van. Het heeft volgens mij ook niet veel zin om ver vooruit te willen kijken. Wat telt is vandaag, of nog sterker: alleen het hier en nu. Wat kan ik nu doen om me beter te voelen, om dit blad beter te maken, om de wereld om me heen positief te beïnvloeden? Morgen is er weer een nieuw nu, en als ik iedere dag bezig ben met wat ik nu kan doen, wordt de toekomst vanzelf beter. En dan zien we dan wel hoe die er precies uit is komen te zien. Met ondernemen is het net zo. De ondernemers die in dit blad in de schijnwerpers staan, zijn niet succesvol omdat ze altijd met hun toekomst bezig zijn. Nee, ze zijn iedere dag opnieuw met plezier bezig hun ideeën vorm te geven, om betere zorg te leveren. Als dat het beste kan door als ondernemer door het leven te gaan, dan doen ze dat. Natuurlijk moeten zij de toekomst inschatten, maar ze durven het aan om risico’s te nemen. Wie te veel naar de toekomst kijkt ziet vaak alleen problemen opdoemen, om vervolgens gauw het hoofd in het zand te steken. En dan weet je precies hoe de toekomst eruit ziet: hetzelfde als vandaag. Wie nog niet weet hoe de toekomst eruit ziet is Joost van der Sijp. Vanaf dit nummer brengt VOZ Magazine een serie over hem en zijn collega Ingrid Groot op weg naar hun eigen ZBC, een endoscopisch centrum. Zij hadden een idee en zijn gewoon begonnen om daar invulling aan te geven. Laat hun instelling u inspireren om te ondernemen, in de ware zin van het woord. En later, in de verre toekomst als uw carrière voorbij is, verrast u zichzelf misschien wel door een ommezwaai te maken die u nooit voor mogelijk had gehouden. Dat deed oud-huisarts en -ziekenhuisdirecteur Tom Zijlstra. Hij verkocht zijn huis en zeilt nu over de wereldzeeën. Hij vertelt erover in de nieuwe rubriek Dokter Anders: “De grote eenzaamheden op zee zijn fantastisch. Vooral ’s nachts, dan houdt de tijd op te bestaan. Alles is een eeuwig nu, net als in je jeugd.” Blijft u vooral eeuwig jong. Bas Budde, Hoofdredacteur VOZ Magazine

- februari 2008


Inhoudsopgave 08

16

Van handelsonderneming tot ZBC

Interview met ondernemers Luc en Erwin Hoogstraten van Kliniek Laurium: “Wanneer je een volledig ingerichte trainingsfaciliteit hebt voor praktijkbehandeling, is het jammer om die alleen daarvoor te gebruiken”

12

Andere zorg

Veiligheid in een kliniek voor tbs creëer je samen met de patiënten

22

Cover story: Niet leuker, niet makkelijker

Uitsluitend behandelingen die bijdragen aan de geneeskundige verzorging van cliënten worden nog vrijgesteld van BTW-heffing. “Voor bijvoorbeeld een ooglaserbehandeling is het therapeutische doel eenvoudig aan te tonen.” Over de haken en ogen aan de medische BTW-vrijstelling.

Het Oogzorgnetwerk als redelijk alternatief

“Aanbesteding cataracten? Wij zijn er klaar voor”

14

32

Nictiz-directeur Gert-Jan van Boven over het belang van elektronische uitwisseling van patiëntengegevens: “Niet alleen voor de veiligheid van de patiënt, maar ook om moderne vormen van ketenzorg mogelijk te maken”

- februari 2008

Serie: Een eigen diagnostisch coloncentrum

Oncologisch chirurgen Joost van der Sijp en Ingrid Groot op hun weg naar het ondernemerschap. Aflevering 1: Het Idee


februari 2008 10

34

Herman van der Weide Tien voorwaarden voor succesvol ondernemen in de zorg

Marco Ritt, handchirurg in hart en nieren:

29

DG De Goeij

Gezondheidszorg voor een prikkie

“Ik ben niet eens zo’n ondernemer, maar ik had het idee dat het beter kon”

En verder:

42

Dokter Anders

De late roeping van Tom Zijlstra: “Zeilen is een buitengewoon gulzige hobby”

Nieuws Postvak In Reizen: Kuala Lumpur Congressen/seminars Uit de eerste hand Cultuur Boeken Column Thijs Udo Column Zijdeman & Piersma Gadgets ZKN Nieuws In de wachtkamer

6 11 18 20 25 26 30 30 36 38 40 46

44

Gezond worden en blijven op één locatie

Bij Leidsche Rijn ontwikkelt TCN Property Projects samen met het nieuwe Antonius Mesos ziekenhuis een vernieuwend zorgconcept: Healthpark Utrecht.

Herstel Boven de column van Zijdeman & Piersma in het themanummer Kliniek & Politiek is helaas de verkeerde kop geplaatst. De column had als titel Kapitaallasten, winst en structuur, maar had moeten heten: De avonden.

- februari 2008


Nieuws Klink lanceert nieuw geneesmiddelenbeleid Minister Klink heeft een nieuwe langetermijnvisie ontwikkeld ten aanzien van het geneesmiddelenbeleid, welke inmiddels is goedgekeurd door de ministerraad. Deze visie is gericht op het waarborgen van de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen. Klink wil allereerst dat er meer concurrentie komt bij de verstrekking van geneesmiddelen. Toenemende concurrentie leidt tot lagere prijzen, betere dienstverlening en voorlichting en meer keuzevrijheid voor de patiënt. Bovendien zullen de betrokken partijen in de toekomst meer

worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, aldus de minister. Zo moeten verzekeraars zich meer gaan onderscheiden bij een doelmatige inkoop en vergoeding van medicijnen. Van artsen mag meer worden verwacht op het gebied van kostenbewustzijn, wat kan worden vastgelegd in de richtlijnen. Belangrijke voorwaarde is het verminderen van centrale regelgeving. Vergoedingslimieten in het kader van het geneesmiddelenvergoedingssysteem zullen voor zover wenselijk worden losgelaten. Dit voorjaar wordt begonnen met het afbouwen van de tariefregels voor apothekers en met het wegnemen van wettelijke belemmeringen voor meer marktwerking.

Ooglaseren veilig

Experiment vrije prijzen Sint Maartenskliniek succesvol

Onderzoek door Spaanse en Turkse onderzoekers heeft aangetoond dat ooglaserbehandelingen op een termijn van tien jaar veilig zijn, meldde Medical News Today onlangs.Voor de resultaten werden 118 patiënten onderzocht die in 1990 hun ogen lieten laseren met Lasik. Tien jaar na de laserbehandeling is gebleken dat hun zicht niet is verslechterd.Voorts heeft niemand Monika Landesz van de onderzochte personen medische problemen gekregen na de behandeling.Voorzitter van het Nederlands Gezelschap van Refractie Chirurgie (NGRC) Monika Landesz reageerde: “De resultaten zien er goed uit en ooglaseren blijkt inderdaad een veilige manier te zijn om van de bril of contactlenzen af te komen. Wij zijn blij dat er steeds meer van dit soort artikelen verschijnen om onze eigen goede ervaringen met het ooglaseren te onderbouwen.”

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft geconcludeerd dat het experiment met vrije prijzen bij de Sint Maartenskliniek positieve effecten heeft voor de consument. “De Sint Maartenskliniek toont na drie jaar aan dat een marktgerichte financiering leidt tot meer efficiëntie, transparantie in de kwaliteit van zorg, innovatie en concurrerende prijzen”, aldus de Nza. Zo waren de prijzen in 2007 gemiddeld vier procent lager dan in 2006. De Sint Maartenskliniek heeft inmiddels toestemming om het experiment voor het hele zorgaanbod voort te zetten. Saillant detail: in december 2006 was de NZa nog kritisch over het experiment. De Sint Maartenskliniek zou de extra winst gebruiken ter versterking van het eigen vermogen en het leidde tot relatief snellere prijsstijgingen.

Directeur NPCF naar VWS Directeur Iris van Bennekom vertrekt bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Zij wordt per 1 april directeur Langdurige Zorg en plaatsvervangend directeur-generaal bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voorzitter Frans Maréchal van het NPCF bestuur roemde de betekenis van Van Bennekom voor de organisatie. “Dankzij haar inspanningen staat er een krachtige en professionele organisatie. In de wereld van zorg kan men niet om de NPCF heen. De afgelopen acht jaar heeft Iris de patiëntenbeweging op de agenda gezet. Voor ons is het prettig te weten dat er iemand op het ministerie komt te werken die het belang van een sterke patiëntenbeweging door en door kent. Voor de NPCF valt een boegbeeld weg, maar de NPCF heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een sterke, professionele organisatie.” Wie van Bennekom bij de NPCF zal opvolgen, was bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend.

- februari 2008


Plannen kankercentrum Amsterdam Noord van de baan De plannen om het International Comprehensive Cancer Institute (ICCI), een privaat kankerinstituut te vestigen in de Buiksloterham in Amsterdam-Noord, zijn van de baan. Voornaamste reden is dat het Duitse bedrijf REHAmed niet in staat is gebleken tijdig tot een voldoende onderbouwing van haar plan te komen. Directeur René Grotenhorst van Noordwaarts liet in een reactie aan VOZ Magazine weten verbaasd te zijn over het vroegtijdig bekend worden van dit nieuws en “teleurgesteld te zijn” in deze afloop. Noordwaarts was namens de gemeente verantwoordelijk voor de planontwikkeling en uitvoering. Voor de ontwikkelaar en de gemeente was een uitdrukkelijke voorwaarde aan REHAmed dat uiterlijk 31 december 2007 een onherroepelijke overeenkomst tussen partijen gesloten moest zijn. Ondanks eerdere toezeggingen van REHAmed is dit niet mogelijk gebleken en heeft het ontwikkelconsortium in samenspraak met de gemeente besloten af te zien van verdere medewerking aan dit initiatief. Hiermee zijn de plannen voor de vestiging van het vierde kankercentrum van de stad definitief van de baan. REHAmed wil een keten van privé-kankerklinieken opzetten in Europa. Voor de eerste vestiging had het bedrijf specifiek haar oog laten vallen op een terrein aan de Distelweg in de Buiksloterham in Amsterdam-Noord.

Marketing in de zorg nog in de kinderschoenen Slechts veertien procent van de zorgaanbieders heeft een marketingmanager in dienst en slechts zeven procent heeft een marketingafdeling. Kortom, marketing staat in de gezondheidszorg in Nederland nog in de kinderschoenen. Dit blijkt uit resultaten van Het Zorgmarketing Onderzoek 2007, een online enquête onder meer dan duizend leidinggevenden, managers en directies in de zorg. Voorts is gebleken dat zorgaanbieders moeite hebben met de implementatie van marketing. Deskundigheid, tijd, capaciteit en geld ontbreken. De top-5 van obstakels voor de invoering van marketing zijn volgens de geënquêteerden: 1. Onvoldoende marketingdeskundigheid (44%) 2. Marketingverantwoordelijkheid onduidelijk (44%) 3. Bedrijfsstrategie is onduidelijk (42%) 4. Onvoldoende tijd en capaciteit (39%) 5. Onvoldoende marketingbudget (37%) De drie belangrijkste marketingspeerpunten van zorgaanbieders zijn volgens het onderzoek: 1. Communicatie & PR versterken (43%) 2. Klanttevredenheid verhogen (42%) 3. Kwaliteit van dienstverlening verbeteren (34%)

Uitreiking van de NIMA Marketing in de gezondheidszorgprijs 2007.V.l.n.r.: Pauline Terwijn, directeur zorg en bedrijfsvoering; Floris Sanders, radioloog en medisch manager Diagnostisch centrum Utrecht; Judith Tielen, jurylid NIMA,Vanessa van den Bragt, projectcoördinator vereniging NIMA.

Het volledige rapport is te lezen op de website van zorgmarketingplatform.nl Een voorbeeld van hoe het wel moet geeft het Diagnostisch Centrum van het Diakonessenhuis Utrtecht dat op 17 januari de NIMA Marketing in de gezondheidszorgprijs ontving. Het juryrapport roemt de businessgerichte aanpak die vanuit de consument en de verschillende stakeholders is neergezet.

- februari 2008


[Ondernemers] Luc en Erwin Hoogstraten brachten vanuit hun medische handelsonderneming Entercare verschillende doelstellingen samen. Naast de verkoop van innovatieve producten op gynaecologisch, KNO- en plastisch chirurgisch gebied, bieden zij artsen en specialisten ook cursussen en praktijktraining. In januari 2007 startten de broers, midden in het Groene Hart, Kliniek Laurium. Hun laatste plan is uitbreiding van de kliniek naar een ZBC. door: Mandy Jacobs | foto: Andrea Denotti

De kliniek, in een rustige woonwijk in Linschoten, ziet er verzorgd en professioneel uit, een sfeervolle plek met een rustgevende uitstraling. In het pand zijn zowel de kliniek als de handelsonderneming Entercare ondergebracht. Een medische handelsonderneming? Luc Hoogstraten: “In Entercare hebben we jarenlang ervaring opgedaan met het introduceren van hoogwaardige medische producten bij medisch specialisten. De laatste jaren richten we ons specifiek op de specialismen gynaecologie, KNO, plastische chirurgie en medische cosmetiek. We volgen de wereldwijde ontwikkelingen op de voet. Daarbij zijn we steeds op zoek naar innovaties in techniek en behandeling. Wanneer die in andere landen al met succes worden toegepast, onderzoeken wij hoe we ze kunnen introduceren in Nederland.” Hoe introduceer je zo’n nieuwe medische techniek? Luc Hoogstraten: “Met Entercare hebben we

- februari 2008

Luc en Erwin Hoogstraten van Kliniek Laurium

Van medische onderneming tot ZBC


een wereldwijd netwerk van producenten opgebouwd in de medische technologie, en in Nederland kennen we de meeste specialisten op de genoemde gebieden. Door onze intensieve contacten met zowel medisch specialisten als fabrikanten zijn we zeer goed op de hoogte van wat er in het veld te koop is.Voor de beoordeling van een potentieel nieuw product zoeken we meestal contact met één of twee vooraanstaande specialisten Wanneer zij achter de techniek staan gaan we er samen bekendheid aan geven, door artikelen in vakbladen, presentaties en als items op congressen en symposia.” En waarom begin je vanuit die business een kliniek? Erwin: “Om bij nieuwe methodieken ook de toepassing te kunnen overdragen startten we met trainingen en workshops, bijvoorbeeld voor de toepassing van rimpelvullers. En wanneer je een volledig ingerichte trainingsfaciliteit hebt voor praktijkbehandeling, is het eigenlijk jammer om die alleen daarvoor te gebruiken. We hebben toen eerst onderzocht wat voor aanbod er al was. In het Groene Hart bleken nog geen klinieken te zijn voor esthetische behandelingen. Toen hebben we een aantal artsen en specialisten uit ons netwerk gepolst of ze gebruik wilden maken van onze faciliteiten om zelf cliënten te behandelen. Dat bleek heel makkelijk. Specialisten willen graag behandelen, maar zien vaak op tegen de investering in faciliteit en organisatie. Die zorg nemen wij ze uit handen. Voor de cliënten van Entercare is het een voordeel dat zij nu de kans geboden krijgen om in de kliniek tijdens praktijkbehandelingen mee te kijken bij nieuwe technieken. Dat is een grote toegevoegde waarde op de trainingsfaciliteit die we al boden. En de ruimte voldeed al aan alle behandelingseisen. De extra investering was dus minimaal. De uitbreiding naar Kliniek Laurium is dus winst voor alle partijen.” Hoe zijn jullie gestart met de kliniek? “We moesten Kliniek Laurium natuurlijk aanmelden bij de inspectie en verzekeringen afsluiten. We hebben richtlijnen opgesteld voor hygiëne en behandeling. De gemeente hebben we geïnformeerd over onze vestiging. Dat was geen probleem. Omdat we relatief eenvoudige korte ingrepen doen, die niet vergoed worden, hebben we geen speciale vergunning nodig. Wanneer we een ZBC worden verandert dat. En natuurlijk hebben we behoefte aan een calamiteitenvangnet. Daarover maken we afspraken met een nabij gelegen ziekenhuis.”

Sinds begin 2007 is Kliniek Laurium operationeel als privé-kliniek. “Onze missie als ZBC is het wachtlijstloos aanbieden van behandelingen die poliklinisch, snel, effectief en zo comfortabel mogelijk uitgevoerd worden. Als ondernemers kijken wij naar vraag en aanbod van medische producten, zorg, specialisten en verzekeraars.” Momenteel zijn er drie cosmetisch artsen freelance aan Laurium verbonden. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van rimpels. Twee KNO artsen houden zich bezig met het diagnostiseren en behandelen van snurken, en een plastisch chirurg verricht esthetische behandelingen zoals ooglidcorrecties en liposucties. De plek voor een gynaecoloog is nog vacant. Op het moment dat Laurium de ZBC status heeft zal er vanzelfsprekend eveneens verzekerde zorg geboden gaan worden.

“Specialisten willen graag behandelen, maar zien vaak op tegen de investering in faciliteit en organisatie, die zorg nemen wij ze uit handen”

Hoe is jullie samenwerking met de specialisten geregeld? “Zij werken freelance op basis van een fee per behandeling. De PR en werving van cliënten gebeuren door Laurium. Iedere arts heeft zijn eigen dag. Wij proberen hun agenda voor die dag zoveel mogelijk te vullen met consulten en behandelingen. In de kliniek werken verder een receptioniste annex gastvrouw en een administratief medewerker. We outsourcen operatie assistentie, anaesthesie, sterilisatie, schoonmaak van het pand, facturering en DBC-administratie.” Hoe waarborgen jullie de kwaliteit? “We checken allereerst de naam en reputatie van een specialist bij collegae. We kennen ze vaak al via Entercare en benaderen mensen met dezelfde filosofie als wij. De cosmetisch artsen werken naast Laurium ook in andere klinieken, en de specialisten zijn allemaal aan een ziekenhuis verbonden. We merken dat specialisten die hier komen werken zelf ook al klantgerichter denken dan gemiddeld. We hebben criteria opgesteld voor het wel of niet behandelen van bepaalde verzoeken. We willen een zo hoog mogelijke cliënttevreden-

heid, de verwachtingen waarmaken. Dat lukt alleen als je vooraf een goede patiëntenselectie doet. Verder bellen we iedere cliënt na over de kwaliteit van proces en resultaat van de behandeling. We willen toe naar een registratiesysteem voor die evaluaties om voortdurend de kwaliteit te bewaken.” Is er voor cliënten voordeel van een kliniek ten opzichte van een ziekenhuis? Erwin: “Heel erg veel: we zetten de cliënt centraal, je wordt verwacht en hartelijk ontvangen als je hier aankomt. We hebben geen wachtlijsten en onze cliënten genieten maar kort van onze comfortabele wachtruimte. We nemen meer tijd en geven meer aandacht. Mensen kunnen hier makkelijk gratis parkeren, er is voor begeleiders een ruimte met drankjes en internet. Tijdens het consult kun je je wensen kenbaar maken. Daar spelen we zo goed mogelijk op in.” Waarom willen jullie een ZBC worden? Luc: “Diagnose en behandeling in Laurium wordt nu niet vergoed. Bij snurkbehandeling kunnen diagnostische behandelingen zoals een polysomnografie of een slaapendoscopie hier worden uitgevoerd, maar onze cliënten lopen vaak tegen de financiering aan. We moeten ze dan verwijzen, terwijl we liever het hele pakket van diagnose en behandeling zouden aanbieden.” Erwin: “Bovendien willen we enkele innovaties introduceren die veel mensen kunnen helpen en die meestal binnen het vergoedingenpakket vallen. Het ene is een slim apparaatje tegen problematisch snurken. In het buitenland wordt het met succes geïmplanteerd, in Nederland hanteert men deze methode nog niet. En ook is er een nieuwe behandelmethode voor vrouwen die last hebben van disfunctioneel menstrueel bloedverlies. Die behandeling duurt twintig minuten en kan poliklinisch plaatsvinden. In Nederland ondergaan vrouwen hiervoor vaak een zware operatie, waarbij de baarmoeder wordt verwijderd. De nieuwe methode is veel sneller, goedkoper en minder ingrijpend. Ook hier zijn in het buitenland goede ervaringen mee. Die nieuwe technieken willen we graag gaan aanbieden binnen ons ZBC, om synergie te creëren tussen Entercare en Kliniek Laurium. Daarvoor is erkenning van de kliniek als ZBC noodzakelijk. Dus daar gaan we de komende tijd hard mee aan de slag.”

- februari 2008


Voorwaarden voor succes als zorgondernemer “In mijn dagelijkse praktijk als bedrijfsadviseur bij de ontwikkeling van Zelfstandige Behandelcentra krijg ik veel vragen van medisch specialisten. Wat moet ik doen om een goede marktpositie te verkrijgen? Waar is groeimogelijkheid? Waar let ik op bij mijn bedrijfsvoering? Allemaal vragen die een (beginnend) ondernemer zich moet stellen. Zeggen dat het allemaal wel meevalt is dan niet echt een fijne en passende reactie.

Wat zijn nu eigenlijk de harde uitgangspunten om een ZBC tot een succes te maken? Herman van der Weide, directeur van de Oude Gracht Groep, over het ondernemen in de zorg en de voorwaarden voor succesvol ondernemerschap.

10

- februari 2008

Zoals ik door artsen gevraagd word voor ondersteuning op het pad van het ondernemen, vragen ondernemers van buiten de zorg mij vaak ze te helpen de zorgwereld benaderbaar te maken. Met name zakelijke dienstverleners uit de HR en consultancyhoek. Mijn advies is vaak dat ze daar maar beter niet aan moeten beginnen. Waarom? Kennis van de zorgwereld, je netwerk, wetgeving en financiering moeten alle binnen je domein aanwezig zijn. Als buitenstaander heb je nu eenmaal geen relevant netwerk en uitleggen hoe de financiering in de zorg werkt, daar begin ik vanwege de complexiteit niet eens aan. Hoe leg je uit dat de productie van het vorig jaar maatgevend is voor de productie van het volgende jaar? Dat wanneer je minder ligdagen maakt in het nieuwe jaar de kostprijs per eenheid omhoog moet wil je het budget volledig kunnen benutten? Mediamarkt verkoopt in een jaar een miljoen televisies en het jaar erop verkopen ze er een half miljoen. Dit zou volgens de budgetteringsregels betekenen dat het laatstgenoemde jaar een televisie het dubbele bedrag zou moeten kosten om de productie te halen. Dit is waanzin. Zo werkte het bij ziekenhuizen wel. De veranderingen hieromtrent juich ik dan ook van harte toe. Het zal een dienstverlener van buiten de zorg vele jaren kosten om zich dit allemaal eigen te maken. Je hebt uitzondering op uitzondering, vergoeding op vergoeding en mitsen en maren. Leg maar eens uit wat een DBC is. Het kan, zeker, maar misschien is het beter het ergens anders te proberen. Ik zie niet graag

dat iemand het niet voor elkaar krijgt, nadat ik hierover heb geadviseerd. Als zorgondernemer ben je anders aan het ondernemen dan in talloze andere branches. Immers, het is een maatschappelijke onderneming, het gaat niet enkel over winstmaximalisatie. Niet dat winst maken slecht is, integendeel. De eventuele winst kan aangewend worden om het zorgproduct te verbeteren of uit te breiden. Bovendien kan een bedrijf alleen overleven door winst te maken. Omdat het maatschappelijk ondernemen betreft, is er nog een aantal zaken waar nadrukkelijk de aandacht naar uit moet gaan. Verder is de rol van de medisch specialist niet alleen meer die specialistische, maar een generieke waar het gaat over de bedrijfsvoering. En ja, daar moet je maar zin in hebben!

“Je kunt ze benaderen als irritante vliegen die je van je af moet slaan, maar ook als interessante partijen” Wat is ondernemerschap? Wat nodig is voor een ZBC is gezond verstand en ambitie om op eigentijdse wijze de zorg bij de consument te brengen. Maar ga niet buiten je eigen kunnen. Ga niet, omdat je het ZBC moet huisvesten, tegelijkertijd als vastgoedontwikkelaar aan de gang. Ga liever huren, dan drukt het niet al te zwaar op je balans. En laat in je ondernemersplan zien wanneer je mogelijk toch zelf gaat kopen. Moet de ondernemend specialist ook zelf de financiën en bedrijfsvoering kunnen doen? Nee, vanzelfsprekend niet. Je kunt dit allemaal uitbesteden. Hoewel dit alleen maar werkt indien je er enig gevoel bij hebt en het niet als een noodzakelijk kwaad ziet. Een ZBC moet in staat zijn een goede toekomstvisie neer te zetten


met een reëel beeld over de positionering over vijf jaar en een gedegen financiële onderbouwing. Bereikbaarheid is bijzonder belangrijk. De ZBC is bij voorkeur gelegen in de omgeving van een bestaand ziekenhuis, maar in ieder geval goed bereikbaar. Niet diep in de stad en eenvoudig parkeren in de directe nabijheid. De locatie moet ook niet te landelijk zijn. Liever een vriendelijke omgeving met bebouwing.

10 voorwaarden voor succesvol ondernemerschap Heb er plezier in! Ken de markt. Wees goed op de hoogte van wat er om je heen speelt. Bouw een netwerk, onderschrijf de importantie ervan. Stel domme vragen. Dit is makkelijker dan het corrigeren van domme fouten. Doe het niet voor het financiële gewin. Neem jezelf niet te serieus.

“Leg maar eens uit wat een DBC is”

Schakel hulp in voor zaken die je niet beheerst. Wees geduldig. Een goede uitvoering is afhankelijk van een goede voorbereiding. Wees niet bang om fouten te maken.

Het belang van relatieontwikkeling en netwerken moet gezien en onderschreven worden. Patiënten komen nu eenmaal niet vanzelf naar het ZBC. Naast goede medische zorg dient het ZBC (de onderneming) een reputatie op te bouwen die maakt dat patiënten daar graag naar toe gaan. Een ZBC moet kunnen onderhandelen met de verzekeraar, met de gemeente, inspecties en ga zo maar door. Je kunt ze benaderen als irritante vliegen die je van je af moet slaan, maar ook als interessante partijen waarmee je goede deals kunt sluiten. Een ander belangwekkend aspect is de marketing en PR. De naam van de ZBC bijvoorbeeld. Waar staat deze voor? Dekt deze de lading van de activiteiten? En misschien nog belangrijker,

Leer omgaan met tegenslag.

is de naam te begrijpen voor de doelgroep? Dan een goed samengesteld marketingplan, wat ook uitgevoerd moet worden. Onontbeerlijk om een ZBC succesvol te maken. Vaak vindt er op vrijdagmiddag een feestelijke opening plaats met alle relaties om een het lint door te knippen met in de hand een glas champagne. Om op maandag te gaan zitten wachten op de eerste patiënten. En wat blijkt: er komt niemand opdagen. De marketing begint dus niet met het doorknippen van het lint, maar al in de periode dat je de eerste plannen maakt. Huisartsen,

Postvak in Patiëntveiligheid bovenaan In het nummer van oktober 2007 las ik het artikel van Herman van der Weide over 'het schieten op ZBC’s'. Hier wil ik graag op reageren. Zeker vanwege mijn patiëntveiligheidsportefeuille. Wat ik namelijk uit het artikel lees is dat de aandacht voor patiëntveiligheid wordt vertaald in kritiek op ZBC's. Dat vind ik jammer. Er is namelijk veel patiëntonveiligheid in de gehele gezondheidszorg. Misschien wel meer in de 'gewone' gezondheidszorg dan in de ZBC's. Er is ons zeer veel aan gelegen om de cultuur te veranderen in de zorg en deze om te buigen, waarbij het vanzelfsprekend is om veilig te werken. Dat is nu namelijk absoluut niet het geval. De zorg moet net zo veilig worden als de luchtvaart. Aandacht voor patiëntveiligheid moet

paramedici, ziekenhuizen in de omgeving, gemeenten en verzekeraars moeten je activiteiten kunnen volgen en je weten te vinden. De gedachte dat met het oprichten van een stichting en het verkrijgen van de vergunningen van het ministerie een rendabel ZBC verrijst getuigt niet van ondernemerszin, wel van te veel optimisme en zelfs een behoorlijke mate van naïviteit. Geef je als ondernemend specialist daarom rekenschap van bovengenoemde zaken en doe er je voordeel mee.”

Ook reageren op VOZ? redactie@vozmagazine.nl niet politiek gebruikt worden. Patiëntveiligheid moet altijd en overal bovenaan staan. ZBC's moeten net als iedere andere gezondheidszorginstelling veilig werken en als ze dat niet doen wijzen we hen daar op. Dat doen we ook met ziekenhuizen. Een tijdje geleden werd ik ook al door ziekenhuisbestuurders aangesproken of dat niet wat minder kon (TOP onderzoek, minimaal invasieve chirurgie, IC's, enz.). Het zou negatief zijn voor het imago van ziekenhuizen. Ik ben het eens met de stelling dat de media het wel eens wat minder sensationeel zouden kunnen brengen, maar het feit dat de media er aandacht voor vragen mag geen reden zijn om de aandacht voor onveilige situaties te verminderen. Jan Vesseur Projecthoofdinspecteur patiëntveiligheid, ICT en internationaal bij de IGZ

- februari 2008

11


[Ziekenhuis]

Het Oogzorgnetwerk als redelijk alternatief

“Aanbesteding cataracten? Wij zijn er klaar voor” Het Oogziekenhuis Rotterdam is nog het enige categorale oogziekenhuis van Nederland. Het ziekenhuis staat goed aangeschreven, vooral dankzij de grote kennis op het gebied van oogheelkunde en de organisatie van de zorg. Om onderscheidend te blijven zocht het ziekenhuis naar nieuwe wegen, met als opzienbarend resultaat de oprichting van het Oogzorgnetwerk. door: Bas Budde | foto: Andrea Denotti

Manager René Baljon en adviseur Suzanne Korthorst vertellen over een franchiseformule voor afdelingen oogheelkunde. “Profilering van één specialisme trekt patiënten voor andere specialismen aan. Die rol kan oogheelkunde heel goed spelen.” De nationale zorgconsumptie op het gebied van oogheelkunde stijgt jaarlijks met tien procent. Maar de ziekenhuizen profiteren er onvoldoende van, denkt René Baljon. “Er zijn te veel openstaande vacatures voor oogheelkundig specialisten. Diverse artsen kiezen ervoor om in een ZBC aan de slag te gaan, waar veel cataractoperaties worden gedaan. Als je dat zomaar laat gebeuren als afdeling oogheelkunde draai je jezelf de nek om. Het vak is veel breder dan cataracten, maar je moet het tenslotte verdienen op de operaties.” Hoe voorkom je dat, als maatschap? “Door binnen de afdeling de patiëntendoorstroom te optimaliseren. Dan gaat het over zaken als cliëntbenadering, protocollen, management, kwaliteit en pr. Heel veel specialisten hebben het eenvoudig te druk met de poli en de OK om zich goed met dit soort zaken bezig te houden. Maar ook de in- en uitstroom van patiënten is van belang. Zorg door een goede relatie met je netwerk van verwijzers en ketenpartners dat alleen die patiënten binnenkomen die echt specialistische zorg nodig hebben en dat de rest elders, bijvoorbeeld door een optometrist, goed geholpen wordt. En zorg dat patiën-

12

- februari 2008

ten die het ziekenhuis verlaten goed worden opgevangen en begeleid. Zo bouw je je netwerk vanzelf uit. De basis van alles is kennisuitwisseling. En daar kan het Oogzorgnetwerk uitkomst bieden.” Hoe dan? “Door de kennis van Het Oogziekenhuis, de kennis van onze partners en het platform dat we bieden. Wij zijn een aantal zeer intensieve samenwerkingsverbanden aangegaan met afdelingen oogheelkunde van ziekenhuizen en hebben daarnaast een groot aantal optometristen aan ons verbonden.” Suzanne Korthorst vult aan: “Verder doen we projecten met thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, apothekers en met Visio, een organisatie die blinden en

slechtzienden helpt met zorg, onderwijs en revalidatie.” Onlangs sloot de eerste ‘franchisenemer’ zich bij het Oogzorgnetwerk aan. Hoe zit dat? “Daarvoor moeten we even terug naar het begin, in 1998. Eigenlijk zijn we de vorige eeuw al begonnen met een samenwerkingsverband met optometristen in de regio Rijnmond op het gebied van glaucoomzorg. Maar in 2002 klopte het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam bij ons aan. Door het vertrek van twee oogartsen kwam de afdeling oogheelkunde in de problemen. Toen hebben we gekeken hoe we ze konden helpen. Gezamenlijk is ervoor gekozen dat onze maatschap de


praktijk ging overnemen en wij de organisatie daarvan ter hand zouden nemen. Vergelijk het met het shop-in-shopprincipe van de Bijenkorf. Niet lang daarna volgden ook de Reinier de Graaf Groep Delft en het IJsselland Ziekenhuis Capelle a/d IJssel. Toen daarna ook vragen op ons af kwamen van buiten de regio, dachten wij ‘hoe moeten we dat nou organiseren?’.

Samen met Koelewijn en Partners, een adviesbureau uit Baarn op het gebied van franchiseformules, hebben we toen een formule ontwikkeld voor afdelingen oogheelkunde.” Wat is het voordeel van die formule? “Heel veel oogartsen hebben het zo druk met de poli en de OK, dat ze geen tijd hebben om projecten van de grond te krijgen, waar ze wel de ideeën voor hebben”, zegt Suzanne Korthorst. “Het Oogzorgnetwerk kan voor hen veel betekenen als serviceorganisatie. We hebben een handboek ontwikkeld waarin alle aspecten rondom de organisatie van een afdeling oogheelkunde beschreven staan. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren voor een plezierige omgeving voor oogartsen,

medewerkers en patiënten; heldere afspraken over taken, en ondersteuning. Het medisch beleid blijft uiteraard de verantwoordelijkheid van de specialisten, maar we maken wel afspraken over onderlinge dossierchecks. Verder kun je denken aan gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld apparatuur en lenzen. In het Oogzorgnetwerk is Het Oogziekenhuis

gen daarvoor starten mogelijk al halverwege dit jaar. Het Oogzorgnetwerk is er klaar voor. Straks zijn er tienduizenden cataracten in de aanbieding, maar is er behalve een enkele buitenlandse partij niemand die kan reageren. Het Oogzorgnetwerk kan dat wel. Zo bieden we maatschappen een redelijk alternatief ten opzichte van ZBC’s. Aansluiting bij het merk is lonend voor het ziekenhuis door Netwerkdekking een hoog volume van het specialisme en lonend voor de maatschap. Het Oogzorgnetwerk heeft vier partnerziekenhuizen in Het is toch ook leuk om in het de regio Zuidwest Nederland: ziekenhuis het vak oogheelkunde • Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam in de volle breedte uit te blijven • Reinier de Graaf Groep Delft en onderdeel uit te maken van een • IJsselland Ziekenhuis Capelle aan de IJssel kennisnetwerk om de kwaliteit van • En uiteraard Het Oogziekenhuis Rotterdam zelf oogheelkundige zorg aantoonbaar te verbeteren.” Op 15 januari is het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem met de vakgroep Oogheelkunde toegetreden als partOok optometristen zijn bij het ner binnen het Oogzorgnetwerk. Het Oogzorgnetwerk Oogzorgnetwerk aangesloten. breidt hiermee uit naar Oost Nederland. Inmiddels zijn Baljon: “Alle optometristen in met ziekenhuizen in West en Zuid Nederland contracde regio Rijnmond uit het BIGten gesloten om via de franchiseformule ook in die register hebben we benaderd. regio’s het Oogzorgnetwerk uit te gaan rollen. We leiden ze op, certificeren ze en bieden ze toegang tot onze In 2010 wil het Oogzorgnetwerk met vijftien maatICT-omgeving. De aangesloten schappen verspreid over het hele land een ‘franchiseoptometrist kan een waarschijnovereenkomst’ hebben. lijkheidsdiagnose stellen en snel doorverwijzen naar het ziekenhuis, De reikwijdte van het Oogzorgnetwerk is echter maar houdt ook 75 procent van breder. Er zijn samenwerkingsverbanden met partners de patiënten in de eerste lijn. over de volle breedte van de oogheelkunde. Daaronder De poli’s leveren dan veel meer vallen bijvoorbeeld ook optometristen, huisartsen en OK-patiënten op. Het ziekenhuis thuiszorgorganisaties. Optometristen worden door het koppelt altijd terug naar de optoOogzorgnetwerk opgeleid, gecertificeerd en krijgen metrist, wat voor hem of haar ook toegang tot de ict-omgeving waardoor ze patiënten waarde heeft. Patiënten uit het direct kunnen doorverwijzen naar een aangesloten ziekenhuis die een bril nodig hebziekenhuis. ben worden altijd verwezen naar een optometrist uit het netwerk. overigens gewoon één van de partners, niet Aangesloten optometristen krijgen bovendien de grote broer. Wel is het ziekenhuis initiatiefeen sticker van het netwerk op de deur, wat nemer en risicodragend partner. De deelnehen meer klanten oplevert.” mende ziekenhuizen betalen een contributie “Optometristen zijn ook belangrijk om provoor het netwerk, overigens een veel kleiner jecten mee te doen”, zegt Korthorst. “Deze percentage van de omzet dan in het bedrijfsle- maand krijgen bijvoorbeeld verstandelijk ven bij franchiseformules gangbaar is.” gehandicapten de mogelijkheid om hun ogen in de winkels te laten onderzoeken. Voor deze Het Oogzorgnetwerk wordt een merk? groep is een ziekenhuisomgeving vaak bedreiBaljon: “Daar willen we wel naartoe, maar gend. Zoiets kan ook in verpleeghuizen gebeuhet merk moeten we nog wel laden. Ook ren, waar vijftig procent van de bewoners oogvoor de klant moet het betekenis krijgen. problemen heeft en bijvoorbeeld geen tv meer Ondertussen zie je wel dat de zorgverzekan kijken. Het Oogzorgnetwerk organiseert keraars zeer positief zijn en projecten mee zulke projecten en de optometristen werken willen financieren. Zorgverzekeraars hebben mee. Zo kan je talloze projecten bedenken, aangekondigd vanaf 2009 sommige behandelin- bijvoorbeeld ook samen met de Thuiszorg.” gen openbaar aan te besteden. De inschrijvin-

- februari 2008

13


[ I C T ] Nictiz-directeur Gert-Jan van Boven:

‘De patiënt komt centraal te staan, of je wilt of niet’ Iedereen was er een beetje stil van, tijdens de recente nieuwjaarsreceptie van Nictiz. Op een groot scherm was een film vertoond waarin een vader van drie kinderen het verhaal vertelde van zijn ontsnapping aan de dood. Na een relatief onschuldig auto-ongeluk was hij op de operatietafel beland, waar hij in een anafylactische shock dreigde te raken doordat hij allergisch was voor de penicilline die hij zou krijgen. Dankzij kritisch doorvragen van een verpleegkundige – de informatie ontbrak in het nooddossier – kon de fatale toediening worden voorkomen. Aan deze actie had de man het te danken had dat hij zijn kinderen verder kon zien opgroeien. door: Bert Bukman

EMD en WDH Op diverse plekken in Nederland is een begin gemaakt met de invoering van de eerste ‘hoofdstukken’ van het landelijke EPD: het elektronisch medicatiedossier (EMD) en het elektronisch waarneemdossier huisartsen (WDH). Met het EMD kan een zorgverlener een compleet en actueel overzicht opvragen van de medicatie die aan de patiënt is voorgeschreven en verstrekt.

14

- februari 2008


Na het vertonen van de film sprak Nictizdirecteur Gert-Jan van Boven de aanwezigen toe. “Op zo’n moment denkt iedereen even: o ja, daar doen we het ook alweer voor,” zegt hij enige dagen later, in zijn werkkamer in Leidschendam. “Als er voldoende informatie beschikbaar was geweest, dan was dit waarschijnlijk niet gebeurd. Daarom is elektronische uitwisseling van medische gegevens zo belangrijk. Niet alleen voor de veiligheid van de patiënt trouwens, maar ook om moderne vormen van ketenzorg mogelijk te maken.”

houdingsgewijs weinig op. Waar het om gaat is het medische dossier van de patiënt compleet te krijgen. Niet, zoals nu nog gebeurt, de huisartsinformatie in het ene netwerkje, de apotheekinformatie in twee andere en de ziekenhuisinformatie in weer een ander systeem, maar alles tegelijk beschikbaar op het moment dat dat nodig is. Patiënten maken immers gebruik – of hebben in het verleden gebruikgemaakt – van de diensten van talloze professionals. Dat maakt onderlinge uitwisselbaarheid, via algemeen geldende landelijke standaarden, dus hard nodig.”

Misverstanden op een rij Er wordt al jaren over gesproken: het elektronisch patiëntendossier. Het EPD moet het werk van de arts verlichten, de kwaliteit van de zorg verbeteren en het leven van de patiënt veraangenamen. Er gebeurt op dat vlak al betrekkelijk veel, maar dikwijls buiten het blikveld van zorgverleners. Een probleem is daarbij de noodzakelijke wet- en regelgeving. Zo heeft de Eerste Kamer de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, dat patiënten elektronisch identificeerbaar moet maken, nog niet aangenomen. Pas dan kan de grootschalige invoering echt beginnen. Veel zorgverleners denken niettemin dat het EPD feitelijk al bestaat. Medische informatie wordt toch immers overal in het ziekenhuis uitgewisseld, en vaak ook al op regionale schaal? En zo vaak komt het toch niet voor dat een patiënt uit Drachten bij een dokter in Maastricht belandt? Moet je daarvoor een heel landelijke patiëntendossier optuigen? “Dat is een aantal interessante misverstanden op een rij,” aldus Van Boven. “Voor die ene patiënt uit Drachten wordt het EPD inderdaad niet gemaakt, want dat levert ver-

Veelbetekenende details Op tal van plaatsen in Nederland zijn al ontwikkelingen in deze richting gaande, stelt Van Boven vast. “Eigenlijk is er geen ziekenhuis meer waar niet aan een eigen EPD wordt gewerkt. Medisch specialisten beginnen in te zien dat het niet handig is als iedereen opnieuw het wiel uitvindt. Een goed voorbeeld zijn de KNO-artsen, die zijn begonnen met een standaardbeschrijving van het KNO-dossier. Wij werken vanuit Nictiz mee aan de uitwerking ervan, en we willen er ook voor zorgen dat zo’n beschrijving eveneens goed past op die van andere specialismen.” Wat hierbij nodig is, vervolgt Van Boven, is een paradigmashift. “Met andere woorden: medisch specialisten en andere zorgverleners moeten op een andere manier gaan denken over de verantwoordelijkheid van de patiënt, en over de middelen die hij daarbij nodig heeft. Neem een gynaecoloog als Jan Kremer, die in Nijmegen een digitale IVF-poli heeft ingericht. Iedereen die hij in behandeling heeft, krijgt een login-naam en een wachtwoord, en kan thuis de belangrijke informatie tot zich

Artsen en apothekers kunnen zo voorkomen dat zij medicijnen voorschrijven die niet samengaan met de middelen die de patiënt op voorschrift van een andere arts gebruikt. Met het WDH kan een huisarts op de huisartsenpost die de patiënt niet kent, een professionele samenvatting van het dossier opvragen bij diens vaste huisarts. Hij is daardoor beter in staat een klacht te beoordelen, een diagnose te stellen en de patiënt adequaat te behandelen. In Enschede functioneert, na het overwinnen van de nodige kinderziektes, op kleine schaal een WDH volgens de landelijke standaarden. In Amsterdam, Rotterdam en Harderwijk zijn enkele ziekenhuizen en apothekers aangesloten op het EMD. Inmiddels levert een groot aantal ICT-leveranciers producten die geschikt zijn om te werken met het landelijk EPD. In 2008 zal het aantal aansluitingen naar verwachting flink groeien.

nemen. Films, foto’s, adviezen, de individuele kans dat een behandeling slaagt – werkelijk alles. Ook kun je chatten met anderen die een IVF-behandeling ondergaan, en met je arts. Iedereen is tevreden: de patiënten én de zorgverleners. Ook al omdat het in de praktijk nauwelijks extra werk blijkt op te leveren. Het is vooral een andere manier van doen.” Een ander voorbeeld levert de Groningse cardioloog René van Dijk, de man achter het initiatief Cardio Consult. Dit elektronische systeem biedt hartfalenpatiënten en hun zorgverleners interessante mogelijkheden. Om te beginnen wordt thuis bij de patiënt een webcam geïnstalleerd, waarmee contact kan worden gelegd met een verpleegkundige in geval van nood. Daarnaast biedt het systeem een weegschaal en een bloeddrukmeter, die hun gegevens elektronisch doorsturen naar het disease-managesmentsysteem van de afdeling cardiologie van het ziekenhuis. “Interessant is ook dat Van Dijk zijn brieven niet langer naar de huisarts stuurt, maar rechtstreeks naar de patiënt, met een kopie aan de huisarts. Het lijkt een detail, maar het is juist veelbetekenend.”

Nieuwe norm Dit alles is de gezondheidszorg van de toekomst, meent Van Boven. “De patiënt komt centraal te staan, of je wilt of niet. Patiënten van Jan Kremer uit Nijmegen laten hun vriendinnen die zwanger willen worden zien wat er in de digitale IVF-poli mogelijk is, en dat willen die vriendinnen natuurlijk ook. Patiënten van René van Dijk uit Groningen vertellen aan familieleden hoe serieus ze worden genomen, en dat zal ook een nieuwe norm gaan worden. Apothekers en artsen die geen gebruik maken van het EPD zullen op den duur patiënten verliezen, omdat zij graag willen dat hun gegevens kunnen worden gedeeld als dat nodig is. Dat is nu eenmaal een gevolg van de toegenomen concurrentie. Je kunt als zorgverlener nog een tijdje op de oude manier blijven werken, dat is zeker. Maar er komt een moment, en dat duurt niet zo lang meer, dat je tot een minderheid behoort. We moeten dat moment voor zijn, omdat deze ontwikkelingen tijd vergen. Bovendien kan anders nooit aan de toenemende zorgvraag worden voldaan. Nederland vergrijst; er komen steeds meer ouderen die zorg nodig hebben, en steeds minder jongeren die die zorg kunnen leveren. ICT is een van de oplossingen. Laten we daar gebruik van maken.”

- februari 2008

15


[Andere Zorg]

Eelco van Doorn, groepsleider in kliniek voor tbs:

“Veiligheid creëer je samen met de patiënten” Als groepsleider in de Van der Hoeven Kliniek speelt Eelco van Doorn een centrale rol in de behandeling van de patiënten. “Onze manier van werken is gebaseerd op elkaar kennen, veel praten en veel weten van elkaar. Met name als het gaat om de geschiedenis van patiënten. Weten wie je voor je hebt maakt het veilig. Iedereen die met patiënten werkt moet hiervan op de hoogte zijn, dit geldt ook voor de patiënten onderling”, aldus Van Doorn. Een gesprek over de ‘open’ sfeer in de kliniek voor tbs. door: Fabian Siccama | foto: Kees Rutten

Bij de Van der Hoeven Kliniek tref ik een vriendelijk ogend gebouw, waarbij ik niet meteen denk aan een kliniek voor de behandeling van ter beschikking gestelden. Door de sfeer die de laatste jaren is ontstaan omtrent het tbs-stelsel verwachtte ik eerder een zwaarbewaakte kolos met hoge hekken, grachten en een grauwe uitstraling. Niets is minder waar, middenin een woonwijk bevindt zich de kliniek met intramuraal 112 plekken. Daarnaast zijn er rond de vijftig patiënten die buiten wonen. Op het moment vindt er uitbreiding plaats die vijftig extra intramurale plaatsen moet opleveren. Wat me opvalt is dat er in de kliniek helemaal geen tralies zijn en dat er ook geen beveiligingspersoneel rondloopt? “Inderdaad. Patiënten en stafleden lopen ook gewoon door elkaar op de afdeling. Op elke leefgroep zijn twaalf kamers en elke kamer heeft een dubbel slot. Iedere patiënt heeft een eigen sleutel en kan deze overdag gebruiken en heeft binnen de kliniek vrije bewegingsruimte. Iedere ochtend sluiten we de patiënten uit. Dan kunnen ze gaan werken en andere onderdelen van hun behandelingsprogramma volgen. Om tien uur ‘s avonds gaan de deuren weer op slot.

16

- februari 2008

Dit heeft alles te maken met onze manier van werken. Alles is gebaseerd op de doelstelling om hier zo veilig mogelijk met elkaar te kunnen werken. We vertrouwen wat dat betreft minder op zaken als camera’s, tralies en beveiliging, maar meer op een open klimaat met veel uitwisseling van informatie en communicatie. Waar

Taken groepsleider: • begeleiden patiënten in het dagelijks leven • zorgdragen voor de juiste afstemming en integratie van de diverse behandelonderdelen • een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van behandelingsplannen van patiënten • verantwoordelijk voor het schrijven van de driemaandelijkse statussen • belangrijke rol bij het opstellen van behandelplannen en verlengingsadviezen • betrokken bij het uitvoeren van risicotaxaties • begeleiden van patiënten met verloven • begeleiden van patiënten bij familiebezoeken

wij ons op richten is dat patiënten verantwoordelijkheid nemen en meedenken en praten over de dagelijkse gang van zaken en de behandeling. Zowel organisatorisch als ten aanzien van de individuele behandeling van de patiënt. Dit gebeurt in tal van overleggen.” Waaruit blijkt die betrokkenheid van de patiënt? “De kliniekraad is een voorbeeld van een overlegorgaan van patiënten en stafleden, onder wie een algemeen coördinator die verantwoordelijk is voor alles wat gebeurt in de kliniek. Een (regelmatig roulerende) patiënt zit de kliniekraad voor. De raad komt dagelijks bij elkaar om allerlei zaken te bespreken, ook op momenten dat een incident heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden.

Opleggen tbs Het doel van de terbeschikkingstelling is beveiliging van de samenleving. De behandeling is gericht op terugkeer van de patiënt in de samenleving met een zo klein mogelijke kans op recidive. Dit betekent anderzijds dat op het moment dat het delictsrisico niet afneemt de tbser niet kan terugkeren in de samenleving. De tbs is een behandelmaatregel die de rechter oplegt aan personen die zware delicten hebben gepleegd. Zij moeten voor dat misdrijf geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard, doordat zij lijden aan een persoonlijkheidsstoornis of een psychiatrische stoornis. De stoornis moet hebben bijgedragen aan het plegen van het delict, er moet dus een causaal verband zijn. De rechter stelt de verdachte daarom niet geheel verantwoordelijk voor zijn daden. Voor het deel van het delict dat de dader wel wordt aangerekend legt de rechter dan een gevangenisstraf op. Vandaar dat de rechter vaak gebruikmaakt van een combinatievonnis met zowel gevangenisstraf als tbs.


Eerst overlegt de raad dan over wat er moet gebeuren en wordt er uitvoerig stilgestaan bij ieders mening. Daarna wordt er een besluit genomen, altijd met consensus tussen stafleden en patiënten. Dan kunnen we bijvoorbeeld besluiten om de patiënt in een herstelkamer te plaatsen of te separeren. Het komt eigenlijk nooit voor dat de stafleden het oneens zijn met de patiënten over een te nemen besluit. Want zowel voor stafleden als patiënten staat de veiligheid op het spel. Dit gezamenlijke belang leidt tot eenduidige besluitvorming. De staf draagt de eindverantwoordelijkheid.” Er is geen beveiliging op de afdeling. Hoe gaan jullie om met bedreigende situaties? “In veel andere forensisch psychiatrische centra wordt bij een calamiteit iedereen ingesloten of weggehaald. Er kan dan met geweld worden ingegrepen. Zo werkt het hier niet. Er komen gelukkig heel weinig incidenten voor en als ze voorkomen kun je ze meestal met praten oplossen. Veiligheid creëer je immers samen, want juist omdat we ervoor kiezen om samen met patiënten een interventie te plegen voorkom je escalatie. Op het moment dat een incident plaatsvindt is het zaak om samen met de staf en patiënten rustig met de betreffende patiënt te praten en deze dan rustig mee te krijgen naar een separeerruimte. Er biedt zich in dit soort situaties vaak een patiënt aan die aangeeft een goede band te hebben met de patiënt die een incident heeft veroorzaakt. Dit blijkt vaak een goede methode om een patiënt rustig te krijgen. Maar het kan ook gebeuren dat de betreffende patiënt daar geen oren naar heeft. Je moet hier wel op ingesteld zijn. Je weet gewoon dat het in bepaalde situaties spannend kan worden. Hier moet je adequaat naar kunnen handelen en soms zul je er fysiek op moeten duiken.” Ik neem aan dat jullie hiervoor worden getraind? “Ja, stafleden en patiënten krijgen een instructie hoe je op zulke momenten iemand moet beetpakken, zodat zowel bij de patiënt als bij jezelf de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Gedurende een instructie wordt een aantal situaties nagebootst en dan merk je hoe heftig het is als zes mensen je willen vastpakken om je te fixeren. Dan merk je wat een patiënt doormaakt op zo’n moment. Het is goed om te voelen wat er op zo’n moment kan gebeuren.”

Cijfers De rechtbank legde in 2004 325 keer tbs op. Het delict waarvoor de maatregel het meest werd opgelegd is moord en doodslag, totaal 105 keer. Voorts werd er vaak voor seksuele misdrijven en brandstichting tbs opgelegd, respectievelijk 65 en 60 keer. Verder valt op dat onder alle tbs- gestelden mannen fors in de meerderheid zijn. In 2005 was 93.7 % van de tbs’ers man. (Bron: CBS) Het aantal tbs’ers dat de benen neemt tijdens verlof is de afgelopen jaren aanzienlijk verminderd. In 2007 ontsnapten er 33, in 2004 waren dat er 99. De daling, die vanaf 2005 is ingezet, komt met name door de aangescherpte procedures en meer alertheid na een reeks ontsnappingen die leidde tot veel maatschappelijke ongerustheid. Verder geldt sinds dit jaar de aanvullende vereiste dat tbs’ers alleen op verlof mogen nadat onafhankelijke deskundigen hebben geoordeeld dat dit verantwoord is.

- februari 2008

17


Reizen Kuala Lumpur

Na aankomst op KLIA, het internationale vliegveld van Maleisië, vroeg ik de taxichauffeur die mij naar mijn hotel bracht: “Wij kunnen goed voetballen, waarin zijn jullie goed in Maleisië?” Snel en overtuigd van Moderne, multiculturele zijn antwoord zei hij: “Organiseren!” En inderdaad, organiseren kunnen ze. Vanuit de taxi viel me al op hoe brandschoon de stad is, maar ook voor het organiseren van Formule door: Fabian Siccama 1 races op circuit Sepang (80 kilometer van KL), de Asia Cup 2007 of grootschalige bouwprojecten, draaien de Maleisiërs hun hand niet om. Alles is tot in detail goed gepland en uitgevoerd. Dit organisatietalent zie je ook terug in hoe de drie grote bevolkingsgroepen in Maleisië vreedzaam naast elkaar leven. Niet met elkaar, maar naast elkaar. De Maleisiërs, Chinezen en Indiërs leven gescheiden van elkaar, terwijl de banden met het moederland al generaties geleden zijn verbroken. Een bezoek aan Little India of China Town toont hoezeer de Indiërs en Chinezen hun eigen maatschappijtje hebben opgebouwd binnen deze metropool. Iedere bevolkingsgroep heeft zijn eigen godsdienst, feestdagen, architectuur en tradities, en om dat op elkaar af te stemmen vergt veel organisatorisch vermogen. Zo is er om de zoveel weken weer iets te vieren zoals bijvoorbeeld Chinees Nieuwjaar, • Avondeten bij een van de vele hawker stalletjes op de Jahet Indiase Deepavali (feest van lan Alor, hier vind je een grote verscheidenheid aan veelal het licht), Hari Raya (afsluiting van Chinese specialiteiten. de ramadan). Er is dan ook geen volk in de wereld dat zoveel vrije • Voor de vroege vogels worden er iedere ochtend vanaf dagen heeft. Het is deze multi8:30 uur aan het loket bij de ingang 1300 gratis kaartjes culturele mengelmoes die een weggegeven voor de Skybridge van de Petronas Towers. bezoek aan Maleisië interessant maakt.

mengelmoes

Tips:

Golden Triangle

• China Town, Pateling Street. Het is meest sfeervol om dit in de avond te bezoeken. Hier tref je vooral enorm veel namaak, en in de smalle steegjes veel eetstalletjes. Op alles afdingen is het devies.

Een verblijf in de Golden Triangle is de beste manier om de stad te verkennen, omdat alle bezienswaardigheden vanuit deze wijk op loopafstand zijn. Mocht je echt geen zin hebben om te wandelen, dan kun je een van de drie metrolijnen nemen. In de Golden Triangle bevinden zich tal van dure hotels, die na goed speurwerk op het internet erg goedkoop kunnen uitvallen. Voor de echte winkelliefhebbers is het hier ook een paradijs. Je treft hier gigantische en ultramoderne warencentra, winkels en restaurants. Tijdens een wandeltocht kun je onmogelijk de Petronas Towers (452 meter) missen, het op drie na hoogste gebouw ter wereld. Dit architectonische wonder, dat geïnspireerd werd door de vijf pijlers van de

18

- februari 2008

Islam, is het nieuwe symbool van Maleisië en bevindt zich in het nieuwe centrum van het ultramoderne KL. Oude en nieuwe gebouwen wisselen elkaar af. De Merdeka Square, zoals het grote plein in het midden van KL heet, is een belangrijk historisch punt voor elke Maleisiër. Het plein is omringd met Britse koloniale gebouwen. Hier werd op 31 augustus 1957 de Britse vlag naar beneden gehaald en die van Maleisië gehesen. Het hele plein was vroeger de plek waar de sportvelden van de Selangor Clubs lagen en cricket werd gespeeld. Aan de overzijde ligt het Sultan Abdul Samat Building waar de Britse administratie was gevestigd. Ook zeker een bezoek waard is het oude, in Moorse stijl gebouwde, spoorwegstation van KL. Wat verder niet mag ontbreken is een bezoek aan een moskee.


De Jame Moskee, op de plek waar een van de eerste nederzettingen is gebouwd, ligt tussen China Town en Little India en is leuk om te combineren met een bezoek aan deze twee wijken. In de avonden is het goed toeven in een van de vele cafeetjes en restaurantjes. Laat op de avond is het nog erg druk op straat en hier en daar treden er bandjes op in de buitenlucht. Houd er wel rekening mee dat de alcoholische versnaperingen flink prijzig zijn in Maleisië.

Gezondheidszorg in Maleisië De gezondheidszorg in Maleisië is voor iedereen toegankelijk. Voor de bevolking in afgelegen dorpen in de bossen of op het platteland leidt de overheid sinds 1981 lokale gezondheidswerkers op om ook deze mensen primaire zorg te kunnen bieden. De Maleisische overheid heeft inmiddels meer dan 2.500 van deze lokale vrijwilligers opgeleid die hiermee rond de 300.000 inwoners bereiken. Kleinere steden en dichtbevolkte gebieden hebben privé-ziekenhuizen. Ziekenhuizen van de overheid zijn in beginsel alleen toegankelijk voor de lokale bevolking. De werkgever betaalt doorgaans de medische kosten. Particulier verzekeren kan ook, maar de vergoeding is zelden 100%. Voor medicijnen betaalt men altijd het bedrag van 1 Maleisische ringgit (ongeveer 0,20 euro), ongeacht de werkelijke prijs van het medicijn. Het aantal kinderen dat voor het vijfde jaar sterft is een van de laagste ter wereld. (Bron: Unicef Maleisië)

Modderige plek Halverwege de 19e eeuw stichtten mijnwerkers en handelaren in hun zoektocht naar tin een nederzetting op de plek waar de twee rivieren van de regio (Gombak en Kelang) samenkwamen. Ze noemden het de “modderige plek” oftewel Kuala Lumpur. Nu, ruim 250 jaar later, is KL, zoals de Maleisiërs hun hoofdstad afkorten, uitgegroeid tot een metropool met twee miljoen inwoners. Modderig is het allang niet meer. De indrukwekkende skyline wordt gevormd door torenhoge wolkenkrabbers, hindoetempels, minaretten en koloniale gebouwen. Voor de liefhebber van architectuur is het een waar openluchtmuseum. KL kenmerkt zich verder door een overvloed aan luxueuze hotels en winkelcentra en je kunt er heerlijk eten in een van de vele eetstalletjes of chique restaurants. In de Lake Gardens kun je de hectiek ontvluchten, maar dan alleen in de ochtend of namiddag, want daartussen biedt eigenlijk alleen de airco van de shopping mall verkoeling.

- februari 2008

19


Congressen/ Cursussen/Seminars 26 februari 2008 Time en Stressmanagement voor de zorgprofessional www.vvaa.nl

6 maart 2008 Bouwdag verpleging en verzorging Bouw en ondernemen na het bouwregime

VVAA, Utrecht

Spant, Bussum

www.bouwcollege.nl

10 - 12 maart 2008 4th Annual World Health Care Congress www.worldcongress.com/europe

11 maart 2008 Selectieve zorginkoop door zorgverzekeraars Congres

Estrel Hotel & Convention Centre, Berlijn

WTC Rotterdam

www.zn.nl

12 maart 2008 - 9 april 2008 Seminar- en debatreeks Gemeente en Zorg www.zn.nl

13 maart 2008 Management in de Gezondheidszorg www.vvaa.nl

VVAA, Utrecht

18 maart 2008 Zorgzwaartebekostiging en de Praktijk

WTC Rotterdam

18 en 19 maart 2008 Succesvol sturen in de Radiologie - Cursus

WTC Rotterdam

20 en 27 maart 2008 Zicht op ziekenhuizen - Cursus

Hilton Rotterdam

www.elseviercongressen.nl

www.sbo.nl

www.sbo.nl

20

De Observant, Amersfoort

- februari 2008


26 maart 2008 Marktwerking in de Zorg - Congres www.martwerkingindezorg.nl

Domus Medica, Utrecht

27 maart, 3, 17, 24 april en 15 mei 2008 Zorglogistieke Bedrijfsvoering - Cursus www.sbo.nl

WTC Rotterdam

1 april 2008 One size fits all? Werken met B.V.’s en andere rechtsvormen in Cure & Care

In de driehoek, Utrecht

8 april 2008 Klantenbinding in de zorg - Congres Het rendement van zorgmarketing

Mammoni Mariaplaats, Utrecht

www.medilex.nl

www.medilex.nl

22 en 23 april 2008 Landelijke Thuiszorgdag

WTC Rotterdam

8 november 2008 Zesde Huisartsbeurs ‘Booming Business, 1e lijn centraal’.

Ahoy Rotterdam

www.zn.nl

www.lhv.nl

- februari 2008

21


[Financiën]

Niet leuker, niet makkelijker

Haken en ogen aan de medische BTW-vrijstelling In het belastingplan 2008 worden uitsluitend behandelingen die bijdragen aan de geneeskundige verzorging van cliënten nog vrijgesteld van BTW-heffing. Welke behandelingen horen daar wel en niet bij? Op de website van de Belastingdienst is het aangekondigde beleidsbesluit niet te vinden. door: Mandy Jacobs | foto: Andrea Denotti

Wel informeerde de Belastingdienst ons op 19 december met een nieuwsbericht via de website www.belastingdienst.nl: Net voor het kerstreces heeft de Eerste Kamer het voorstel aangenomen om de medische BTW-vrijstelling te beperken. De Belastingdienst publiceert op korte termijn een beleidsbesluit waarin de toepassing van de medische vrijstelling nader wordt uitgelegd.

Vanaf 1 januari 2008 is alleen nog vrijgesteld de gezondheidskundige verzorging van de mens door personen die beroepen uitoefenen die zijn aangewezen in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Wat zijn die aangewezen beroepen? Medici en paramedici die met ingang van 2008 prestaties verrichten die onder de BTW vallen moeten zich als ondernemer melden bij de

Belastingdienst en elektronisch aangifte gaan doen. Ondernemers die na aftrek van de terug te vragen BTW minder BTW hoeven af te dragen dan 1345 euro kunnen een verzoek doen voor ontheffing van administratieve verplichtingen. Na publicatie van het beleidsbesluit volgt verdere berichtgeving over de wijzigingen. Veel (para)medici die tot 1 januari 2008 alleen vrijgestelde prestaties verrichten, verrichten met ingang van 2008 ook belaste prestaties. Niet langer is bijvoorbeeld vrijgesteld:

Uitstel maatregel niet geregistreerde medische diensten Uit het weblog van staatssecretaris Jan Kees de Jager op maandag 3 december: “Op verzoek van de Kamer is een BTW-maatregel op niet geregistreerde medische diensten uitgesteld, ter dekking heeft de Kamer de wijnaccijns verhoogd (dat laatste is wel jammer natuurlijk…, maar 8 eurocent per fles is te doen).” NRC weblog journalist Aertjan Grootenhuis: “Op donderdag 22 november jl. heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2008 - met de nodige wijzigingen en amendementen - aangenomen. De Eerste Kamer heeft het op 19 december ook geaccordeerd. Naast allerlei accijnsverhogingen op tabak en alcohol, en de vliegtax, wilde staatssecretaris Jan Kees de Jager aanvankelijk aan reguliere (para) medici met BIG-erkenning BTW heffen over hun complementaire (= alternatieve) diensten. Zowel maatschappelijk als in de Tweede Kamer leidde dit tot hevige discussies. Opeens zaten de fiscale woordvoerders middenin een medische discussie: is alternatieve geneeskunde een zinnige aanvulling op de reguliere of is het verwerpelijke kwakzalverij? De Kamer zwichtte voor de argumenten en besloot de BTW-heffing voorlopig op te schorten tot 1-1-2009. “

22

- februari 2008

• medisch onderzoek voor het afsluiten van een levensverzekering • medisch onderzoek voor het opstellen van medische deskundigenrapporten die worden gebruikt in juridische procedures • de levering van tandprothesen door anderen dan tandartsen en tandtechnici De gevolgen voor medici en zelfstandige klinieken zijn vooralsnog onduidelijk. Welke behandelingen vallen nu wel onder de regeling en welke niet? Om meer te weten te komen bel ik met de helpdesk van de Belastingdienst. Kunt u mij het beleidsbesluit met uitleg over de toepassing van de medische vrijstelling toesturen? Dat is er helaas nog niet.


Wanneer kunnen we dat verwachten? Dat kan ik u niet zeggen. Wij weten dat ook niet. Heeft u een specifieke vraag? Wat is er veranderd voor medici? Alleen gezondheidskundige behandelingen worden nog vergoed. Dus handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de gezondheid van de mens, preventief of curatief. Dus bijvoorbeeld als een patiënt naar de dokter gaat voor een algehele check-up ter preventie, hoeft daarover geen BTW te worden afgedragen. Maar wanneer iemand wordt gekeurd vanwege een nieuwe baan, moet wel BTW worden betaald. Hoe zit het met de niet BIG geregistreerde beroepen? De vrijstelling daarvoor is ongewijzigd ten opzichte van het besluit van 23 maart 2007, in ieder geval tot 1 januari 2009. U vindt dat op onze website. Is het niet vreemd dat een wetswijziging op 1 januari is ingegaan, terwijl half januari de uitvoerder van de wet nog niet weet hoe hij wordt toegepast? Ja, dat ben ik met u eens. Krijgt u niet heel erg veel vragen hierover momenteel? Ja, ontzettend veel. En ons is het dus ook niet duidelijk. Wat raadt u die mensen aan? U kunt uw vragen schriftelijk voorleggen aan uw regiokantoor, ter attentie van de afdeling Omzetbelasting. Ik raad u wel aan om een specifieke en concrete vraag te stellen. Wanneer krijg ik dan antwoord? Dat hangt af van de drukte op het regiokantoor. Maar maximaal binnen twee maanden. Om meer te weten te komen nemen we contact op met ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Secretaris Thijs Udo verdiept zich al twee jaar in deze materie en onderhoudt nauw contact met het Ministerie van Financiën. Hij weet meer te vertellen: “Niet alles mag vanaf 1 januari 2008 nog BTWvrij plaatsvinden. Europese jurisprudentie noodzaakt de Nederlandse overheid om de BTW-regels hier aan te passen. Voor vrijstelling vraagt de overheid dat behandeling gericht is op gezondheidskundige verzorging van de mens. Er moet een therapeutisch doel zijn, al

Uitsluitend behandelingen die bijdragen aan de geneeskundige verzorging van cliënten worden nog vrijgesteld van BTW-heffing. “Voor bijvoorbeeld een ooglaserbehandeling is het therapeutische doel eenvoudig aan te tonen.”

dan niet preventief. In onze gesprekken met het Ministerie van Financiën hebben zij aangegeven dat de Belastingdienst de beoordeling van het therapeutische doel bij de behandelend arts wil laten. Belastinginspecteurs hebben ook geen recht op inzage in de medische dossiers van te behandelen patiënten. Zij zullen dus moeten vertrouwen op het oordeel van de arts. Alleen in evidente gevallen, waarin de arts het therapeutische doel niet aannemelijk kan maken, zal de belastingdienst BTWafdracht opleggen.” ZKN is door deze uitspraken over de toepassing van de nieuwe regel in eerste instantie enigszins gerustgesteld. Want, veronderstelt men bij de belangenorganisatie, voor bijvoorbeeld een ooglaserbehandeling is het therapeutische doel eenvoudig aan te tonen. En ook voor cosmetische en plastisch-chirurgische behandelingen is een therapeutisch doel meestal verdedigbaar. De secretaris: “Dergelijke behandelingen hebben vaak een directe relatie tot het herstel van iemands gezondheid; niemand gaat voor niets naar een plastisch of cosmetisch chirurg. Het doel is vrijwel altijd het terugdringen van lichamelijke en/of geestelijke klachten. Maar waar de grens aan de BTW-vrijstelling wordt getrokken moet in de praktijk nog blijken.” Dat hadden ze bij ZKN heel graag anders gezien. “Doordat de uitwerking van het plan

nog volop in ontwikkeling is, ontstaat nu veel onzekerheid in het veld. Het Ministerie van Financiën is niet klaar voor onze vragen, ze zijn zelf nog aan het zoeken naar hoe ze de praktijkuitvoering gaan aanpakken. Die gang van zaken stelt ons erg teleur. Het is bedrijfseconomisch niet niks. We moeten er niet aan denken dat er straks allerlei naheffingen gaan plaatsvinden waar je als ondernemend arts eerder geen rekening mee hebt kunnen houden omdat de regeling niet helder was.” ZKN heeft uitstel van implementatie gevraagd en aangeboden om vanuit het veld mee te denken over wanneer er sprake is van een therapeutisch doel. Daarvoor wil ZKN met de betreffende beroepsgroepen om de tafel, te weten de beroepsverenigingen voor plastische-, cosmetische- en refractiechirurgie, gynaecologie, heelkunde en dermatologie. Udo: “We hadden graag eerder en in overleg meer duidelijkheid willen krijgen, maar willen alsnog graag voorstellen doen om de bandbreedte van de maatregel voor medici nader te specificeren.” Ook Zorgverzekeraars Nederland heeft om uitstel gevraagd, omdat het nog te onzeker is hoe de regeling zal worden toegepast.

- februari 2008

23


%F TUJDIUJOH ,XBMJGJDBUJF FO $VSSJDVMVN "VUPSJUFJU TUBBU PSHBOJTBUJFT FO JOTUFMMJOHFO CJK JO IVO XFSWJOHT TFMFDUJFCFMFJE FO VJUWPFSJOH *O PQESBDIU WBO EF 0VEF (SBDIU (SPFQ [PFLFO XJK

+VOJPS $POTVMUBOUT 0SHBOJTBUJF %F 0VEF (SBDIU (SPFQ JT FFO POBGIBOLFMJKL NJEEFM HSPPU BEWJFT FO JOUFSJNCVSFBV WPPS *$5 NBSLFUJOH FO QSPKFDUNBOBHFNFOU CJOOFO EF [PSHTFDUPS TPDJ BMF [FLFSIFJE FO ¾OBODJqMF EJFOTUWFSMFOJOH %F HSPFQ IFFGU WFTUJHJOHFO JO "NTUFSEBN FO %FO )BBH 8BUF SJOHFO %F DVMUVVS JT FS PQFO FO WPPSBM VJUEBHFOE JOOPWBUJF FO DSFBUJWJUFJU [JKO CFMBOHSJKLFSF XBBSEFO EBO FOLFM EF POHPJOH CVTJOFTT

'VODUJF FJTFO +F IFCU FFO BGHFSPOEF TUVEJF 80 )#0 +F IFCU JOUFSFTTF JO IFU XFSLFO BBO CFESJKGTLVOEJHF WSBBH TUVLLFO QSPDFTBOBMZTF FO POUXJLLFMJOH FO KF CFOU WPPSUEVSFOE PQ [PFL OBBS WFSOJFVXJOH FO POUXJLLF MJOH +F IFCU EF BNCJUJF PN [FMG CFTUBBOEF NBSLUFO VJU UF CPVXFO FO OJFVXF NBSLUFO UF POUXJLLFMFO

"SCFJETWPPSXB BSEFO 4UBSUTBMBSJT UPU QFS NBBOE "GIBOLFMJKL WBO KF POUXJLLFMJOH FFO TBMBSJT JO DPNCJOBUJF NFU IFU 'VODUJFCFTDISJKWJOH "MT +VOJPS $POTVMUBOU LSJKH KF BMMF SVJNUF WPPS JOJUJ CFIBMFO WBO UBSHFUT 0PL EF PWFSJHF BSCFJETWPPS BUJFWFO +F IFCU FFO [FMGTUBOEJHF CBBO XBBSCJK KF XBBSEFO [JKO VJUTUFLFOE HFSFHFME BBOWBOLFMJKL PQUSFLU NFU FSWBSFO DPMMFHBµT %BBS XBBS OPEJH TDIBLFM KJK PQ KPVX CFVSU OBUVVSMJKL DPMMF $POUBDU *OGPSNBUJF HBµT JO EJF CFQBBMEF TQFDJBMJTBUJFT PG LFOOJT IFCCFO 3FBDUJF QFS NBJM BBO JOGP!LD BVUPSJUFJU OM "MT KF EJF KPVX XFSL POEFSTUFVOFO +F IFMQU LMBOUFO CJK IFU $7 BBOTMVJU CJK EF EPPS POT HFTUFMEF DSJUFSJB POUWBOH JO[JDIUFMJKL NBLFO WBO IVO PSHBOJTBUJFQSPDFT FO BE KF FFO VJUOPEJHJOH WPPS FFO FFSTUF LFOOJTNBLJOHT HFTQSFL WJTFFSU WFSCFUFSJOHFO PQ FFO QSPKFDUNBUJHF XJK[F %PPSEBU EF 0VEF (SBDIU (SPFQ JO FFO WFSTOFMEF &FO QSF FNQMPZNFOU TDSFFOJOH FO BTTFTTNFOU HSPFJGBTF JT HFLPNFO ESBBH KF EJSFDU CJK BBO EF NBLFO EFFM VJU WBO EF TPMMJDJUBUJFQSPDFEVSF WFSEFSF POUXJLLFMJOH WBO EF 0VEF (SBDIU (SPFQ FO IBBS QSPEVDUFO +PVX JOWMPFE PQ EF WFSEFSF POUXJL LFMJOH WBO EF[F BNCJUJFV[F PSHBOJTBUJF JT EBO PPL HSPPU

+PSJT WBO EFO #FSHIXFH ] 0PTU )BM # 3VJNUF ] )1 "NTUFSEBN 5FM ] 'BY 8FTUMBOETFXFH ] 1( 8BUFSJOHFO JOGP! LD BVUPSJUFJU OM ] XXX LD BVUPSJUFJU OM

24

- februari 2008


TIPS? redactie@vozmagazine.nl

[Uit de eerste hand] Nieuwe initiatieven in de zorgmarkt

In voorjaar oplevering nieuwe locatie Parkkliniek Op 1 mei jl. ging de bouw van start van de nieuwe vestiging van de Parkkliniek in RotterdamAlexanderpolder. Naar verwachting zal de nieuwe locatie haar deuren openen op een nader te bepalen datum in de voorjaar van 2008. Deze nieuwbouw is een direct gevolg van de uitbreiding van de dienstverlening van de Parkkliniek. De nieuwe kliniek krijgt een oppervlakte van 3.000 vierkante meter en wordt voorzien van de meest moderne operatiefaciliteiten voor medische zorg. Tevens zullen het gebouw en alle ruimtes aan de meest strenge regelgeving voldoen. De exacte datum van de opening wil de kliniek nog niet bekendmaken, want via een prijsvraag stelt de kliniek onder meer een behandeling ter waarde van 3.500 euro ter beschikking aan diegene die de juiste datum doorgeeft.

VU opent polikliniek voor vage klachten Komende zomer zal VUMC en Stichting Buitenamstel Geestgronden een polikliniek openen voor patiënten met onbegrepen lichamelijke klachten. In de nieuwe kliniek zullen medisch specialisten, psychologen en psychiaters zoveel mogelijk in samenwerking de patiënt onderzoeken. De schatting is dat er rond 500.000 Nederlanders met lichamelijke klachten kampen waarvoor artsen geen verklaring kunnen vinden. Tot nog toe konden patiënten alleen in AMC terecht voor onverklaarbare neurologische klachten. In de nieuw op te richten kliniek kunnen vanaf aankomende zomer ook patiënten terecht met niet- neurologische onverklaarbare klachten. Het VUMC is nog in onderhandeling met de verzekeraars over de financiering van kliniek.

Jeltje Schraverus van Waterland naar Flevoziekenhuis De huidige voorzitter van de raad van bestuur van het Waterlandziekenhuis in Purmerend, Jeltje Schraverus, heeft per 1 maart aanstaande haar functie opgezegd. Na bijna zes jaar werkzaam te zijn geweest als voorzitter van de raad van bestuur stapt ze over naar het Flevoziekenhuis in Almere om daar bestuursvoorzitter te worden.

Curamé opent kliniek in VS Begin januari heeft Curamé haar eerste kliniek in de VS geopend, genaamd Romunde Clinics Orlando. De kliniek behandelt patiënten ter preventie van hart- en vaataandoeningen. Het medisch geprotocolleerde screeningen preventieprogramma is voor individuen, werkgevers en zorgverzekeraars beschikbaar. Het richt zich op het voorkomen, verminderen en/of onder controle krijgen van cardiovasculaire risico’s zoals verhoogde cholesterol, bloeddruk en overgewicht. De consulten en bloedonderzoek zullen 1x per 3 maanden plaatsvinden en worden uitgevoerd door een zeer ervaren verpleegkundige. Curamé verwacht in de loop van 2008 meerdere vestigingen in de VS te openen.

- februari 2008

25


Cultuur Snertweer? Snerttram! Een liefde onder vuur Una giornata particolare gaat over de ontmoeting tussen twee totaal verschillende mensen ten tijde van het bezoek van Adolf Hitler aan Rome in 1938. Antonietta (een rol van Linda van Dyck) is door haar fascistische echtgenoot tot huissloof en broedmachine gedegradeerd. Gabriele (prachtig vertolkt door Tom Jansen), een kritische intellectueel, is vanwege zijn homoseksualiteit ontslagen als radioreporter. Beiden zijn, ondanks hun grote verschillen, slachtoffer van het fascistische regime, waardoor een bijzondere band ontstaat. De film was decennia geleden een wereldsucces met glansrollen voor Sophia Loren en Marcello Mastroianni. De toneeladaptatie van dit filmscenario kreeg lovende recensies in de landelijke dagbladen en is genomineerd voor de Toneel Publieksprijs 2008!

Van oktober tot en met april rijdt de Snerttram elke zaterdag en zondag langs bekende en onbekende plekken in en rond het centrum van Rotterdam. De Kuip, de Kop van Zuid en het Schielandshuis kunnen allen worden bezichtigd vanuit de tram onder het genot van een kom stevige erwtensoep. De rit is verrassend en laat dingen zien waar zelfs rasrotterdammers geen weet van hebben. Onderweg kunnen de reizigers luisteren naar muziek van een accordeonist en bijzondere verhalen van de gids. De snerttram is ook exclusief te reserveren voor gezelschappen, waarbij aansluitend een diner kan worden genuttigd in Restaurant Brazzo, tevens het begin- en eindpunt van de tram. De Snerttram rijdt zaterdag om 14.30 en 16.30 uur, en zondag om 16.30 uur. www.brazzo.nl

Una giornata particolare is nog tot eind maart in diverse theaters te zien. Voor speeldata: www.hummelinckstuurman.nl Foto: Ben van Duin

Coppelia: Licht en kleurrijk liefdesverhaal De grote nieuwe productie van het Nationale Ballet, ‘Coppelia’, gaat niet toevallig op Valentijnsdag in wereldpremière. Het is een eigentijdse balletvoorstelling, gebaseerd op het bekende negentiendeeeuwse sprookjesballet, waarin vooral de maakbaarheid van leven en liefde centraal staan, maar waarin ook plastische chirurgie en total-makeovers een plek hebben. Choreograaf Ted Brandsen werkte voor deze voorstelling samen met de ontwerpers Sieb Posthuma en François-Noël Cherpin, resulterend in een bijzondere, eigen aankleding van de voorstelling. Coppelia is een sprankelende, vrolijke vertelling waarin een publiek van alle leeftijden zich kan herkennen. www.nationaalballet.nl

26

- februari 2008


Idols voor schrijftalent

De grote liefde van Giphart, Chabot en Bril In januari is er weer een nieuwe theatertournee van Ronald Giphart, Bart Chabot en Martin Bril gestart. Ze presenteren onbekend en nieuw materiaal, gedichten, verhalen en aforismen. De drie schrijvers zien het voorlezen en vertellen als essentieel element van hun vak, en de bühne als de ultieme uitdaging. In één woord samenvatten waar Giphart & Chabot met Bril overgaat is onmogelijk. Het gaat over liefde, de dood, eenzaamheid, boete en God, kortom: over de grote thema’s van de Literatuur. Maar het gaat ook over de grote thema’s van deze tijd: geld, seks en de jacht naar geluk. Is de Grote Liefde een vrouw, is het een gedachte, is het een manier van leven? Het publiek is in deze voorstelling de rechtbank, of de jury, aan wie het pleidooi is gericht. Men komt niet alleen om te schouwen, maar ook om te oordelen en mee te doen.

Voor inschrijven en meer informatie: www.wineencontactcontract.nl

Tot en met 13 mei in verschillende theaters te zien. Voor speeldata: www.mojotheater.nl

Foto: Ivar Pel

Uitgeverij Contact bestaat 75 jaar en heeft naar aanleiding van dit jubileum een online-actie op poten gezet, met als doel het ontdekken van nieuw schrijftalent. Verschillende bekende schrijvers, waaronder Dimitri Verhulst en Yvonne Kroonenberg, hebben een begin gemaakt voor een verhaal. Het is aan de deelnemers dit verhaal een vervolg te geven. Tot 2 april kan aanstormend talent de verhalen ‘afschrijven’. Daarna worden vijfentwintig deelnemers geselecteerd, zij komen in de halve finale. Die krijgen hun verhaal terug, met correcties, tips en aanmerkingen van de jury bestaande uit twee redacteuren van de jubilerende uitgeverij en de schrijvers Midas Dekkers en Renate Dorrestein. Uiteindelijk belanden er vier kandidaten in de finale en bepaalt de jury samen met het publiek wie er de winnaar wordt van een auteurscontract.

Operadiner Klooster - podium, kunst & interieur organiseert samen met ItaliaCasa in de prachtige Vinkenlaankerk in Noordwijk, op vrijdagavond 7 en zaterdagavond 8 maart een ‘Italiaans operadiner’. Zittend aan lange tafels kunt u genieten van prachtige Italiaanse opera-aria’s, vertolkt door de sopraan Suzanne Roels. Terwijl u geniet van de hemelse klanken wordt een heerlijk Italiaans diner geserveerd, bereid door een Italiaanse topkok. Voor de liefhebbers zijn er na afloop allerlei producten en informatie verkrijgbaar over wonen en leven in Italië. De fraaie Vinkenlaankerk in Noordwijk is een bijzondere ruimte waar iedere donderdag, vrijdag en zaterdag de deuren opengaan voor het publiek. Naast kunst- en interieurexposities kunt u er minstens één keer per maand een lezing en/of muziekoptreden verwachten. Een operadiner arrangement voor acht of tien personen, inclusief wijn, kost 480 (voor acht personen) of 600 euro (voor tien personen). Voor informatie en reserveren: www.zangeres.net / www.kloosterinfo.com

- februari 2008

27


ABN AMRO en het Centre for treatment of Obesity Europe

Partners in een groeimarkt Niemand die er nog aan twijfelt: overgewicht is een van de belangrijkste uitdagingen voor de gezondheidszorg. Het onlangs opgerichte Centre for treatment of Obesity Europe (CO-EUR) komt met een nieuwe en opvallende aanpak. ABN AMRO steunt het initiatief met sectorkennis en bancaire diensten. Een mooi voorbeeld van zorgpartnering, vinden beide partijen.

Initiatief geboren vanuit de praktijk Het centrum gaat begin 2008 van start en het verwacht in de eerste drie jaar 2000 cliënten in behandeling te nemen. CO-EUR wil uitgroeien tot hét Europese behandel-, kennis- en expertisecentrum voor de bestrijding van overgewicht en obesitas. Aan de wieg van de organisatie staan Wim Venekamp, 23 jaar verbonden aan het Atrium medisch centrum Parkstad als internistendocrinoloog, en drie overige projectleden. Venekamp, namens de initiatiefnemers: “Ons plan is geboren vanuit de praktijk. Als internist zag ik cliënten met ernstig overgewicht eigenlijk 10 jaar te laat, als er al complicaties, zoals diabetes, hypertensie en cholesterol problemen, waren ontstaan. En wanneer je juist deze complicaties wilt voorkomen, zul je veel eerder moeten ingrijpen. En dat is nu wat wij met de behandeling in ons centrum beogen. Preventieve gezondheidszorg werkt, daar zijn wij

In ons centrum bieden wij de mogelijkheid de cliënten anderhalf jaar te behandelen met wekelijkse sessies gericht op blijvende gedragsverandering. Daarbij worden de cliënten begeleid door een professionele coach en een buddy uit hun eigen omgeving.” De behandelingen maken deel uit van onderzoek waarvoor het centrum samenwerkt met universiteiten. “De resultaten verwerken we weer in de behandelingen”, zegt Venekamp. “Zo ontstaat een evidence-based aanpak.”

Relatie ABN AMRO en het Centre for treatment of Obesity Europe De ambitie is om binnen vijf jaar in vijf Europese lidstaten een behandelcentrum op te zetten. Daarvoor werkt het centrum nauw samen met huisbankier ABN AMRO. Volgens Jeroen Remmen, specialist Healthcare bij de

van overtuigd.”

bank, heeft ABN AMRO al een belangrijke positie in

Integrale, multidisciplinaire aanpak

zien echter dat er steeds meer initiatieven naast en

Bijna veertig procent van de Nederlanders lijdt aan overgewicht, en tien procent van hen lijdt aan obesitas. De verwachting is dat in 2015 bijna twintig procent van de bevolking obesitas zal hebben ontwikkeld. CO-EUR wil het tij keren met een multidisciplinaire en integrale aanpak. Diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen en artsen werken bij de behandeling intensief samen. Venekamp: “Veel huidige behandelingen zijn kortlopend.

Europa als financier van onder meer ziekenhuizen. “We aanvullend op de traditionele zorg ontstaan. Onze ambitie is om in deze initiatieven te participeren met de expertise die wij hebben opgebouwd. Succesfactoren die een rol spelen in deze sector, delen wij met de klant om zo hun ideeën zakelijk sterker te maken. Volgens Venekamp lag het voor de hand om voor ABN AMRO te kiezen. “De verschuiving van cure naar care in de zorg heeft de volle aandacht van de bank. Ook als werkgever is ABN AMRO ver in het denken over zorg en preventie. Dat is voor ons een inspirerend voorbeeld, omdat betrokkenheid van werkgevers en arbodiensten onontbeerlijk is in de aanpak van obesitas.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: ABN AMRO, sector Healthcare. Jeroen Remmen, 040-237 99 39 jeroen.remmen@nl.abnamro.com www.abnamro.nl/publiekesector

28

- februari 2008


[DG De Goeij]

Gezondheidsbescherming voor een prikkie We denken vaak dat onze gezondheid te danken is aan de curatieve gezondheidszorg. Maar aan gezondheidszorg komen we pas toe nadat we de eerste stadia van gezondheidsbescherming hebben overleefd. Gezondheidsbescherming door vaccinaties is de laatste jaren weer in de belangstelling gekomen.

Zo was er afgelopen jaar het nodige te doen over het vaccineren van jonge meisjes tegen de virale veroorzakers van baarmoederhalskanker. Of het ging over de hepatitisvaccinatie, waarvoor iedereen in aanmerking zou moeten komen. Maar ook was er kritiek op het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), dat achterhaald zou zijn. Sommige vaccins zouden niet goed meer werken, met name die tegen kinkhoest. En vaccins tegen een aantal andere ziekten zijn nog steeds niet in het RVP opgenomen. Uit een goed advies van de Gezondheidsraad dat ik vorig jaar in ontvangst mocht nemen blijkt dat het nu vijftig jaar oude RVP zijn waarde ruimschoots heeft bewezen. Iedereen is het er wel over eens dat dankzij het programma in de voorbije halve eeuw heel veel ziekte- en sterfgevallen zijn voorkomen. Vooral onder kinderen, maar sinds de griepprik ook onder ouderen. Het aantal bijwerkingen van deze vaccins is zeer gering en de deelname aan het programma met meer dan 95 procent is erg hoog. Een goed voorbeeld van een preventieve maatregel die aantoonbaar gezondheidswinst oplevert. En daarmee uiteindelijk, naast levenskwaliteit, kostenbesparingen oplevert. Sterker: het is één van de meest kosteneffectieve en doelmatige medische interventies. Ruim vijftig jaar nadat werd begonnen met de bekende DKTP-prik, is het RVP een onmisbaar instrument geworden in de strijd tegen, inmiddels, elf infectieziekten. Toch is het goed om regelmatig de samenstelling en de toekomst

van dit programma te beschouwen. In de loop der tijd zijn er vaccins aan toegevoegd, of aangepast als de werkzaamheid ervan terugloopt. Aan die elf vaccins met een of meer prikmomenten in een mensenleven kunnen er nog wel wat worden toegevoegd. In totaal komen er 23 voor in aanmerking, onder meer recent ontwikkelde vaccins tegen waterpokken, baarmoederhalskanker en hepatitis B. Van vijftien van die 23 zegt de Gezondheidsraad dat het wenselijk zou zijn ze in het programma op te nemen, omdat daarmee veel gezondheidswinst is te behalen.

“Door te veel ‘prikmomenten’ kunnen ouders gaan afzien van vaccinatie van hun kinderen” Hoe bepaal je nu of die vaccins ook écht het predikaat ‘RVP-waardig’ verdienen? Daarvoor heeft de Gezondheidsraad zeven criteria ontwikkeld. Pas als een vaccin aan álle zeven voldoet, zal de raad adviseren het in het programma op te nemen. De criteria zijn bijvoorbeeld: leidt een bepaalde infectieziekte tot grote gezondheidsproblemen voor individuen of groepen? Hoe effectief is het vaccin? Is het echt de goedkoopste oplossing vergeleken met andere maatregelen of medicijnen? De criteria zijn vooraf helder én toetsbaar. De zeven criteria zijn toegepast op alle vaccinaties die nu in het programma zitten. Deze voldoen allen aan

Hans de Goeij is DG van de Volksgezondheid. Hij schrijft regelmatig exclusief voor VOZ Magazine over wat hem bezighoudt.

de gestelde eisen. De vijftien kandidaat-vaccinaties zijn nog niet zo ver en verdienen dus nog niet het stempel ‘RVP-waardig’. Voor vaccinaties tegen waterpokken, baarmoederhalskanker, hepatitis B en diarree als gevolg van het rotavirus wordt op korte termijn uitgezocht of deze kunnen worden opgenomen. De daarbij geboden zorgvuldigheid is nu gewaarborgd dankzij die zeven criteria. Dan zitten we nog met een ander belangrijk punt. Door te veel ‘prikmomenten’ kunnen ouders gaan afzien van vaccinatie van hun kinderen. Anderen stellen de vraag of het immuunsysteem wel voldoende blijft functioneren met veel prikken erbij. Als daardoor het vaccinatiepercentage sterk daalt, spannen we het paard achter de wagen en kunnen oude, reeds bedwongen infectieziekten opnieuw toeslaan. Daarom is het goed dat naaldvrij-vaccineren opnieuw in de aandacht is gekomen en dat zeven criteria voor opname in het RVP serieus worden nageleefd. Dan kunnen we er zeker van zijn dat we op een veilige, effectieve, werkzame en betaalbare manier worden geprikt.

- februari 2008

29


Boeken Ieders belang in het geding

Pleidooi voor zelfinitiatief

De nieuwe Zorgverzekeringswet moet de zorgconsument meer confronteren met zijn eigen zorgkosten en verantwoordelijkheid. De strijd die ook al in de tijd van het Ziekenfonds woedde tussen aanspraken van verzekerden en het behoud van voorzieningen, is met de nieuwe wet echter geenszins gestreden. Afscheid van het ziekenfonds laat zien dat in de nieuwe situatie adequate zorg in het gedrang komt. Wat blijft er werkelijk over van de individuele keuzevrijheid van verzekerden? Wordt die niet vermorzeld door de enorme verzekeraars en de immer uitbreidende batterij aan ambtelijk toezicht? Het belang van iedereen, van patiënt tot hulpverlener en van verzekeraar en politiek is in het Afscheid van het geding, betoogt de schrijver die jarenlang werkzaam ziekenfonds was voor de ziekenfondsen.

Een pleidooi voor meer zelfinitiatief bij medewerkers om er voor klanten ‘voor te gaan’, staat achterop de fleurige omslag Elke klant is er één! Schrijver Jos Spätjens geeft bovendien tips en adviezen voor leidinggevenden hoe ze een cultuur kunnen bewerkstelligen waarin medewerkers ‘voor de klant gaan’. Leidinggevenden, directies en bestuurders leggen te veel nadruk op processen en efficiency, te weinig op de werkof zorgomgeving en de beleving van de klant. Het moet anders en beter: organisaties moeten zich durven afvragen waartoe zij op aarde zijn. Het boekje is echter vooral gericht op medewerkers die daar niet op kunnen wachten en zelf veranderingen in gang willen zetten. Een leuk cadeautje voor uw eigen medewerkers wellicht?

Een analyse van de Zorgverzekeringswet vanuit het gedachtegoed van de ziekenfondsen

ELSEVIER Gezondheidszorg

Drs. R.T.S.M. Teeuwen

Afscheid van het ziekenfonds - Een analyse van de Zorgverzekeringswet vanuit het gedachtegoed van de ziekenfondsen is geschreven door R.T.S.M Teeuwen. Uitgever: Elsevier gezondheidszorg (2007). ISDN 978 90 352 2937 2. Prijs: 22,50 euro.

‘Tandenloze’ Tweede Kamer: laat u niet knechten!

Column

Onze Grondwet spreekt over de gezamenlijke wetgevende macht die door of vanwege de Koning en de Staten-Generaal wordt uitgeoefend. Is de Tweede Kamer, het belangrijkste vertegenwoordigende orgaan in ons Staatsbestel, niet te braaf? Ministers treden in Nederland niet snel af na grote fouten of miscommunicatie. De coalitieregeringen houden de boel liever bij elkaar om ongeschonden door te regeren. En bij het vierde(!) kabinet Balkenende levert de Kamer steeds meer invloed in. Het kabinet heeft nog weinig nieuw fundamenteel beleid laten zien en de Kamer ziet doodleuk toe! Alleen integratie, milieu en volksgezondheid zijn steeds in het nieuws, maar niet door prestaties van het kabinet. De begroting bestaat uit losse flodders en lastenverzwaring terwijl de economie floreert. Het belastingplan kwam eigenlijk neer op het binnenschrapen van geld. Maar de Kamer ziet toe… Bij de laatste drie landelijke verkiezingen is steeds de helft van de Kamerleden opgeofferd ten gunste van een nieuwe lichting ‘geweldenaren’ omdat de grote partijen zonodig wilden vernieuwen. Zo worden ervaren en gezaghebbende parlementariërs een schaars product. Wil een Kamerlid politieke carrière maken, dan zal hij of zij zich moeten schikken in de doorgeslagen fractiediscipline, anders is het snel gedaan met woordvoerderschappen en doorgroeikansen. Dat geeft de Regering ruim baan! Om Kamerleden meer politiek gewicht en aanzien te geven moeten de partijbonzen beter en duurzaam selecteren en Kamerleden de ruimte krijgen. Aan meelopers heeft

30

- februari 2008

Elke klant is er één! - Jij als trotse ambassadeur van je eigen zorgbedrijf is geschreven door Jos Spätjens. Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum (2007). ISDN 978 90 313 5180 0. Prijs: 9,75 euro.

niemand iets. Potentiële politici moeten niet uit de kunstmatige kweekvijvers van de politieke partijen komen. Een Tweede Kamerlidmaatschap doe je niet aan het begin of de uitbouw van je carrière of voor het geld! Nee, het is een hoogstaand (tijdelijk) beroep. Hier zijn mensen met bezieling voor nodig. Bezieling voor liberalisme, christen-democratie, socialisme of communisme. Vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking, die de echte problemen en kansen vanuit de maatschappij vertalen in rechtvaardig politiek beleid. Dan de ambtelijke ondersteuning van de Tweede Kamer. De hoeveelheid wetgeving die passeert is wanstaltig groot. Ministeries beschikken over duizenden ambtenaren, Kamerleden hebben een enkele medewerker die ook nog de administratie moet bijhouden. Eens zal de Kamer toch haar tanden moeten laten zien, om goede ondersteuning af te dwingen. Ik zou zeggen: “Kamer laat U niet knechten, U bent immers de Meester. Zorg voor Uw (broodnodige) invloed en macht. Op naar hernieuwde balance of power!” Thijs Udo Thijs Udo is secretaris van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD.


Samen naar beter

Uw administratie in vertrouwde handen Zoekt u passende ondersteuning voor uw salarisof nanciële administratie? Voor zowel interimopdrachten als volledige uitbesteding van uw werkzaamheden: onze professionals nemen u effectief het werk uit handen. Enthousiast en met kennis van

Oldelft Benelux Medical Solutions

Niet vergeten: 1. Beeldvormende technieken 2. Medische ICT en PACS 3. Screening, Mammografie en TB 4. Radiotherapie en Nucleair

zaken verzorgt Reinoud Accounting alle facetten van uw administratie. Schakel ons in voor: • Salarisadministratie • Financiële administratie • Procesmanagement (AO/IC) • P&O Support • Outsourcing

Al 80 jaar een betrouwbare partner.

Oldelft Benelux

Specialist in de zorgen welzijnssector en semi-overheden

www.reinoudaccounting.nl Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: Tel. 026 - 389 89 00 • E-mail info@reinoudaccounting.nl

Wiltonstraat 41 3905 KW Veenendaal T +31 318 583 400 F +31 318 583 401

E info@oldelftbenelux.nl I www.oldelftbenelux.nl

Hebt u gaten in uw bedrijfsplan? CenE Bankiers weet wat er speelt in uw wereld. Onze innovatieve aanpak richt zich niet alleen op uw privévermogen of op uw zakelijke financiën. Als gespecialiseerde bankiers voor de medische sector houden wij ons bezig met álle aspecten van het medisch ondernemerschap. Hierdoor kan CenE Bankiers u optimaal van dienst zijn met financieel maatwerk en advies. Bent u op zoek naar een partner met verstand van uw zaken? Bel dan met Chris Zegers via (030) 659 90 04, Ton Gielens via (030) 659 90 12 of kijk op www.cenebankiers.nl. CenE Bankiers is onderdeel van Van Lanschot Bankiers.

VOOR PROFESSIONALS IN DE MEDISCHE SECTOR

057-0063 Adv VOZ Magazine FC 1801 1

09-01-2008 13:01:13

- februari 2008

31


[Serie] Joost van der Sijp en Ingrid Groot zijn als oncologisch chirurg werkzaam in het MC Haaglanden. De lange wachttijden voor bepaalde vormen van diagnostiek en de niet altijd ideale nazorg voor kankerpatiënten bracht hen op een idee: een eigen diagnostisch coloncentrum, waarmee die twee vliegen in één klap geslagen kunnen worden. VOZ Magazine volgt beide medisch specialisten op hun weg naar het ondernemerschap. door: Bas Budde | foto: Andrea Denotti

Iedereen heeft wel eens een goed idee, dus waarom een chirurg niet? De meeste mensen voeren hun ideeën echter niet uit, waarom een chirurg, die zestig tot zeventig uur per week werkt, wel? Joost van der Sijp: “De gedachte speelt al wat langer door mijn hoofd. Ik werk nu ruim drie jaar in dit zieken­ huis, maar ook daarvoor al had ik gezien dat door het tekort aan MDL-artsen (maag, lever, darm – red.) de druk op de wachttijden voor bepaalde vormen van diagnostiek steeds verder toeneemt. Voor patiënten is het heel vervelend. Je zult maar bloed in je ontlasting hebben en van je huisarts te horen krijgen dat je pas over vier weken voor een onderzoek in het ziekenhuis terecht kunt. Je wilt zo snel mogelijk horen of het ernstig is of niet, en indien nodig snel geholpen worden. Hoe verlaag je die druk op de wachttijden, vroeg ik mij af? Ik zocht naar een manier om dat te organiseren. Ik vond de klik toen ik dit probleem combineerde met de gebrekkige nazorg voor

32

- februari 2008

Aflevering 1: Het idee

Een eigen diagnostisch coloncentrum kankerpatiënten. De toegang vanuit de intramurale zorg naar de extramurale is voor hen slecht geregeld. De kanker is al dan niet onder controle, maar hoe moeten die mensen verder met hun leven? Waar halen ze psychologische

hulp, of informatie over een aangepast dieet? Wie helpt hun de verzekeringspolissen goed door te nemen? En hoe komen ze aan een goede prothese of pruik? Als je de diagnostiek en de nazorg bij elkaar onder één dak brengt,


moet je beide problemen in één klap kunnen aanpakken, dacht ik.” Afgelopen zomer begon Van der Sijp erover te praten met collega Ingrid Groot. Zij liep meteen warm voor het idee. “De manier waarop de mammapoli in het ziekenhuis werkt is een goed voorbeeld hoe je patiënten snel duidelijkheid verschaft in de diagnose en behandeling en is dus van groot voordeel voor patiënten met borstkanker. In tegenstelling tot veel andere vormen van kanker is daar dan ook veel aandacht voor. Joost en ik hebben separaat van elkaar wel geprobeerd de situatie in het ziekenhuis voor andere vormen van kanker ook te verbeteren, maar het nieuwe zorgstelsel biedt ook kansen buiten

het ziekenhuis. Samen hebben we veel gepraat over het idee, we zijn het gaan uitwerken een op een gegeven moment ga je het toetsen bij andere mensen. Dat is een heel proces, het kost veel tijd, maar is erg leuk. Joost benadert alles heel wetenschappelijk en heeft enorm veel energie. Ik ben veel basaler, maar allebei pakken we nieuwe ontwikkelingen altijd graag aan. Het is een goede combinatie.” Van der Sijp: “Hoewel ik het een vreselijk woord vind, willen we een instituut waar patiënten met een ‘holistische’ blik benaderd worden. Binnen het ziekenhuis zou je ook wel allerlei winkeltjes met hulpmiddelen en hulpverleners rond deze patiëntengroep samen kunnen brengen, maar we willen ze ook uit

de klinische omgeving halen. Niet iedereen die zich laat onderzoeken heeft tenslotte darmkanker. Een groot deel heeft slechts aambeien, die we in ons instituut natuurlijk ook gaan behandelen. Maar het belangrijkste is dat we de patiëntenstroom vanaf de diagnose aan ons binden. De wachttijden pakken we aan doordat mensen met klachten danwel via de huisarts, danwel op eigen initiatief contact met ons opnemen. Via internet kunnen ze een vragenlijst invullen, waarna ze de volgende dag via TNT een pakketje thuisbezorgd krijgen met hun afspraak en voorbereiding voor het onderzoek. Blijkt het om aambeien te gaan, dan kunnen we ze gelijk helpen, lijkt het ernstiger, dan sturen we ze meteen door naar de specialist. In ons eigen ziekenhuis als het kan natuurlijk. Zo houden wij de regie, en niet de huisarts. Na behandeling door de specialist komt de patiënt weer terug in het instituut voor de nazorg.”

“Veel dokters zijn erg eigenwijs en willen alles zelf doen” Het idee kreeg steeds meer vorm, waardoor er steeds ingewikkelder vragen op hen afkwamen. “Het medische plaatje zagen we wel voor ons, maar van financiering of een businessplan hebben wij geen kaas gegeten”, zegt Van der Sijp. “Veel dokters zijn erg eigenwijs en willen alles zelf doen, daarom komen veel initiatieven uiteindelijk niet van de grond. Bij ons ging het balletje pas echt rollen toen we in oktober in contact kwamen met Herman van der Weiden van de Oude Gracht Groep. Hij voedde ons met allerlei vragen, ontwikkelde een stappenplan voor ons en hielp ons met een financiële onderbouwing.” Een naam van het op te richten centrum is er nog niet. Van der Sijp en Groot hebben er avonden over gediscussieerd. “Alsof het om een kindje gaat. Erg leuk, maar samen kwamen we er niet uit.” Nu is er een bureau ingeschakeld dat daarin gespecialiseerd is. Van der Sijp: “Zoals ik al zei, je kunt niet alles zelf…” Volgende keer: De locatie.

VOZ in uw brievenbus? Ga voor een gratis abonnement naar www.vozmagazine.nl - februari 2008

33


[Specialist]

Dr. Marco Ritt van The Hand Clinic:

“Ik ben niet eens zo’n ondernemer, maar ik had het idee dat het beter kon” In mei 2007 opende The Hand Clinic in Amsterdam haar deuren. De

Geen hobby maar zaak

kliniek wil een Center of Excellence zijn voor hand- en polsklachten,

Marco Ritt: “Ik ben niet eens zo’n ondernemer, maar ik had wel het idee dan het beter kon, en waar het naar toe moest. Ik wilde vooral mijn droom waarmaken. Gelukkig heb ik een partner die zei: ‘het moet geen hobby worden maar een zaak’. Zij heeft een zeer gedegen businessplan geschreven en regelt alle financiële en contractuele zaken. Ons partnerschap werkt erg goed; de lijnen zijn natuurlijk heel kort. Zo’n partnerschap werkt veel beter dan een heel bataljon aan managers die je zand in de wielen gooien als je vooruit wilt.” Monika: “Bij onze start hebben we wel gemerkt dat er maar heel weinig mensen zijn die het overzicht hebben over wat er van het begin tot het einde op je afkomt bij het starten van een ZBC. We kregen een naam van een zogenaamde ‘specialist’ bij een groot adviesbureau: die kostte een hoop geld en wist er achteraf gezien niets van. Bij Ger Jager van Aduard bv kregen we wel veel goede informatie en advies. En ook onze accountant Van der Beek en partners heeft ons heel goed geholpen. Voordat we startten zijn we ook bij een aantal collega ZBC’s geweest. Bij het NIIOS, een oogkliniek in Rotterdam, Medisch Centrum ’t Gooi en Kliniek de Lairesse in Amsterdam. Het heeft ons aangenaam verrast hoe open we werden ontvangen. We hebben daaruit veel tips gekregen over de aanpak.” Marco: “Het is vooral belangrijk om zelf leidend te blijven in je eigen plan, je moet je niet overgeven aan adviseurs die het voor je gaan regelen.”

met een uitstekende behandeling en veel persoonlijke service naar haar cliënten. Initiatiefnemers voor deze focuskliniek zijn hoogleraar in hand- en plastische chirurgie Dr. Marco Ritt en natuurkundige en manager Dr. Monika Ritt-Fischer. Monika regelt als directeur de complete bedrijfsvoering en Marco richt zich samen met andere specialisten en therapeuten op de behandeling. Een succesformule, zo blijkt, want de kliniek draait volop vanaf de start, en uitsluitend via mond-tot-mondreclame. door: Mandy Jacobs | foto: Kees Rutten

Marco Ritt steekt meteen van wal: “Ik ben een handchirurg in hart en nieren. In 1993 heb ik een tijd in de VS gestudeerd. Vanaf die tijd droomde ik van een dedicated hand clinic, met superspecialisatie op handen. Je kunt heel erg veel goeds doen in een kleine kliniek. Op diagnostisch gebied, maar zeker ook operatief. Destijds was daar in Nederland absoluut geen klimaat voor. Maar binnen een paar jaar gingen de ontwikkelingen steeds meer onze kant op. Als plastisch chirurg in het VU medisch centrum (VUmc) ben ik sinds 2000 hoogleraar en doe ik nog uitsluitend handchirurgie. En de marktwerking in de zorg bracht een gespecialiseerde kliniek ook veel dichterbij. In het VUmc liep ik soms tegen muren op. Ik wilde als hoofd van mijn afdeling natuurlijk mijn speerpunten maximaal ontwikkelen. Maar

34

- februari 2008

dan ben je als afdeling plastische chirurgie maar een kleine speler in zo’n grote organisatie. De besluitvorming loopt traag, men is erg voorzichtig, er wordt daardoor maar moeizaam ingespeeld op ideeën. Wel begrijpelijk, maar ik ben een ongeduldig mens. Ik ben twee jaar geleden gaan praten met de Raad van Bestuur. Ik heb daar mijn visie verwoord op het starten van specialistische focusklinieken, en de meerwaarde die dat voor het VUmc zou kunnen hebben. De Raad van Bestuur zag dat destijds nog als een modeverschijnsel (inmiddels is de houding veranderd). Toen dacht ik: dan ga ik het zelf doen, naast mijn werk in het VUmc. Ik zag zelf wel de meerwaarde, juist in de combinatie van een kleine specialistische kliniek en het grote universitaire medisch centrum.”

Behandeling binnen een week “De eerste klanten kwamen via verwijzingen op mijn naam als handspecialist. Ik heb die mensen gebeld en aangeboden om binnen een


met calamiteiten. De afspraken zijn op papier vastgelegd.” Marco Ritt werkt vier dagen per week als hoogleraar en afdelingshoofd plastische reconstructieve en handchirurgie in het VUmc. De vijfde dag behandelt hij in zijn eigen kliniek. Hij vindt de combinatie ideaal: “Ik zou hier nooit de hele week willen zitten. Eén tot drie dagen is optimaal. Nu kan ik de cliënten die hier niet terecht kunnen of niet op hun plaats zijn wel zelf meenemen naar het VUmc. Daar kan ik multidisciplinair werken, verricht ik de meer academische zorg. Daar is opleiding en onderzoek en meer feedback. Ik vind het belangrijk om scherp te blijven.”

Kwaliteit en mond-tot-mond Monika: “We begonnen met drie consulten per dag. Liever langzaam een hele goede en degelijke naam opbouwen, dan te snel roepen dat we het kunnen, en vervolgens jezelf in de vingers snijden. Vrijwel iedereen komt hier via mond-tot-mond reclame. Dat willen we graag zo. Nu de chirurgie goed draait starten we ook rustig de handtherapie op. We willen langzaam uitbreiden. Nu zitten we drie dagen volledig volgeboekt. Dat gaat eerst naar vijf dagen, dan naar twee chirurgen per dag. En op termijn zouden we ook op zaterdag kunnen openen. We zijn ook erg secuur in onze relaties met verwijzers. We sturen binnen een dag een heldere rapportage aan de huisarts van onze cliënten. Die stellen dat zeer op prijs.Ver­volgens horen ze een positief verhaal van hun patiënt, en we zien dat ze vaker gaan verwijzen.”

De besten op het gebied

week in The Hand Clinic te worden behandeld. Ik bied ze dezelfde behandeling in een aangename kleinschalige omgeving, ze hoeven niet te wachten, krijgen meer aandacht, een

i www.plexus-interim.nl t +31 (0)20-462 66 99

kopje koffie en kunnen hun favoriete film zien tijdens de operatie. De achterwacht is geregeld in het VUmc. Cliënten van The Hand Clinic kunnen daar 24 uur per dag terecht

Marco Ritt: “En ik wil werken met de besten op mijn gebied. Twee zeer deskundige collegaspecialisten doen hier net als ik elk één dag consult en behandeling. Dr. Arnold Schuurman, hand- en plastisch chirurg in het UMCU en Drs. Diederik Hofstede, plastisch chirurg in

>>

MANAGERS IN DE ZORG - februari 2008

35


het AMC. Schuurman is echt vanaf de start betrokken geweest, een kei in zijn werk, en hij heeft steeds vertrouwen gehouden in dit initiatief.”

Investeren en overbruggen Monika: “Dat is bijzonder, want de eerste operatie vond plaats op 1 juni 2007, en voordat we de eerste euro binnenkregen was het december. Terwijl we wel contracten hadden met vrijwel alle verzekeraars. Maar je mag pas declareren als je diagnosebehandelingcombinaties hebt afgesloten. En ondanks de contracten krijgen we nog steeds regelmatig terug: ‘we kennen u niet’. Voordat je naam als kliniek is doorgesijpeld naar de helpdesk en de financiële afdeling, daar gaat maanden overheen. Dat de betaling zo lang zou duren hadden we niet verwacht. Van alle rekeningen die we gestuurd

hebben is nu een derde betaald. Patiënten overkomt hetzelfde, men beweert dat wij niet bekend zijn en dat de zorg niet wordt betaald. Dat creëert onterecht wantrouwen. Nu bel ik mijn contactpersoon bij die verzekering op en vraag: ‘Wil jij deze mevrouw bellen, want van mij neemt ze niet aan dat haar zorg door jullie wordt vergoed.’ Intussen bleven de rekeningen van onze leveranciers gewoon binnenstromen. We hebben bescheiden geïnvesteerd. Maar we wilden bij de inrichting niet bezuinigen op de kernzaken. De OKinrichting en diagnostische apparatuur zijn van hoge kwaliteit, en we hebben veel geïnvesteerd in een geweldig digitaal patiëntendossier, Chipsoft. Gelukkig had ik een doortimmerd business plan geschreven, waarin ik ook ruim

Zijdeman & Piersma De vermogensklem en de rechten van de mens Waarom houden wij vast aan iets volstrekt onnatuurlijks als marktwerking zonder winstoogmerk? Binnen de politiek en in het veld wordt het nut van private initiatieven en marktwerking toch door velen onderkend? En ook onze zorgmarktmeester (NZa) is overwegend positief. Marktwerking bevordert immers de toegankelijkheid van de zorg en de bewustwording van de noodzaak tot efficiënt kostenbeheer. En toch durven we de definitieve stap naar marktwerking niet (sneller) te zetten. We zoeken onze toevlucht tot een ingewikkeld instrument als maatstafconcurrentie (een hedendaagse variant van geleide planeconomie), terwijl het bedrijfseconomisch begrippenpaar ‘winst en eigendom’ nog immer taboe is. Velen haken af bij de gedachte dat aan gezondheidszorg verdiend wordt of dat zorginstellingen zelf bepalen wat met hun bedrijfskapitaal gebeurt. Waarom? Het gebeurt nu al, is niet verwerpelijk en ook niet tegen te houden zonder dat de wetgever zich in allerlei bochten moet wringen. Dat bleek onlangs weer in het ontstane geschil tussen de brancheorganisaties van ziekenhuisinstellingen en Minister Klink naar aanleiding van de tweede kapitaallastenbrief van 23 juli 2007. Op grond hiervan - en dat is positief - worden ziekenhuizen zelf verantwoordelijk voor hun vastgoed. Inzet bij de Commissie voor bezwaarschriften Awb van het Ministerie VWS was de zogenaamde vermogensklem (eufemistisch ‘het weglekbeding’ genoemd). Opbrengsten van vastgoedtransacties moeten aangewend worden voor zorg, op straffe van afstorting in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. De Minister stelt dat dit terecht is nu die vermogensaanwas is ontstaan ‘in een beschermde (lees: gesubsidieerde) omgeving van zorg-

36

- februari 2008

rekening had gehouden met die overbrugging tussen investering en inkomen. Dat is wel een tip aan startende ZBC’s.”

Column verlening’. Let wel: het vastgoed is en was eigendom van de zorginstellingen. Eén van de kenmerken van eigendom is, dat men vrij is in het gebruik en beschikking ervan, zelfs in de wijze waarop men er afstand van doet. En dus ook in de wijze van het genieten van het voordeel bij verkoop. De Commissie oordeelde in december echter, dat sprake is van aantasting van het eigendomsrecht als bedoeld in Artikel 1, Eerste Protocol van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens! Ook is het recht van vrij kapitaalverkeer en vestiging als bedoeld in het EG-verdrag in het geding. Hoe gek (en tegelijk stuitend) wordt het als zelfs internationale verdragen erbij gesleept worden. Je mag toch verwachten dat een pretentieus verdrag als het EVRM voor andere zaken bedoeld is en niet om een verbod op winstuitkering ter discussie te stellen. De Minister is nu aan zet. Laten we hopen, dat hij deze discussie in de juiste proporties weet te plaatsen. René Zijdeman Bedrijfsjuridisch adviseur René Zijdeman en belastingadviseur Hans Piersma zijn werkzaam bij Arenthals Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Om en om schrijven zij exclusief voor VOZ Magazine een column.


Verzekeraars en leveranciers Monika: “Het sluiten van de contracten met zorgverzekeraars hebben we uitbesteed aan een zorgmakelaar. Die heeft dat goed gedaan. Achmea was de enige die bij ons kwam kijken, met een zorginkoper en een medisch adviseur. Dat vond ik top. Je krijgt toch het gevoel dat ze niet alleen op papier opereren, maar dat ze echt iets goeds willen doen voor hun cliënten. En je voelt jezelf ook serieus genomen. Daarna kregen we een contract. Er zijn voordat je start zoveel operationele zaken te regelen. Inkoop bijvoorbeeld. Ik heb erg gezocht naar één leverancier voor de inkoop van disposables en andere materialen. Dat is nog niet gelukt: bij een aantal leveranciers ben je totaal niet interessant vanwege de kleine aantallen die wij gebruiken. Sommigen

berekenen echt ‘piss off’ prijzen. Er is zeker markt voor een leverancier die een breed aanbod levert tegen normale tarieven. Ik wil best iets meer betalen om het in één hand te houden. Maar berekende prijzen moeten wel reëel zijn.”

Reacties uit het veld Marco: “Ik hoor soms via patiënten dat collega’s het afraden om naar The Hand Clinic te komen. Dat is vooral onwetendheid en vooroordeel. Sommige collega-specialisten kennen nauwelijks het verschil tussen privé-kliniek en ZBC. Ze hebben geen idee dat wij in alles aan dezelfde strenge normen moeten voldoen als een ziekenhuis. En we besteden meer tijd aan onze patiënten, én kunnen sneller behandelen. Een andere kritiek is: ‘Ze willen er vooral financieel beter van worden. Over vijf jaar verkopen

ze de tent met veel winst.’ Dan kennen ze mij gewoon niet. En ze hebben zeker geen inzicht in de praktijk van een ZBC. Hier is geen plaats voor zelfbetalende privé-patiënten; het betreft allemaal verzekerde zorg. Ik ben echt begonnen vanuit idealisme. Ik heb er rekening mee gehouden dat ik hier geen cent aan verdien, tot op heden leg ik erop toe. Natuurlijk willen we een gezonde bedrijfsvoering, maar vooral ook een kliniek die moreel gezond is. We zijn niet uit op financieel gewin, we zijn er om de best mogelijke zorg te bieden aan onze cliënten. We hebben een goed product en daar sta ik honderd procent achter. Dat voelt ook goed. Aan collega’s die ondernemerschap overwegen is mijn belangrijkste advies: Houd je bij je kern en laat je niet afleiden door het grote geld.”

www.agt.nl

Het verschil tussen groot en beter Raoul Wallenbergplein 29-31, Postbus 330, 2400 AH Alphen aan den Rijn T 0172 - 42 38 70, F 0172 - 42 38 90

- februari 2008

37


Gadgets Oude kiekjes digitaal Bijna iedereen is inmiddels overgestapt op de digitale fotocamera. Dit betekent veelal dat we de tijd van de negatieven en dia’s achter ons hebben gelaten. De USB Negatieven en Dia Scanner biedt de mogelijkheid om de kiekjes van vroeger tijden digitaal te bewerken of op te slaan. De scanner scant de afbeeldingen tot 1.800 dpi met een vijf miljoen megapixel sensor, zodat u hoge kwaliteit digitale foto’s krijgt. En dat voor maar 99 euro. www.novistar.nl

Niet om op te zitten Designers Hans Démoed en Geert de Rooij van het Nederlandse label People of the Labyrinth zijn altijd op zoek naar artikelen die een uitdaging bieden en die qua vorm en esthetiek inspireren. Dachten wij dat alles, van interieur, tot mode, cosmetica en accesoires, inmiddels al mode is, ontdekken de heren het zadel. Niet voor op de fiets, maar voor uw paard. De zadels zijn met de hand geschilderd en bewerkt met de kenmerkende The People of the Labyrinths graphics, geïnspireerd op kunst, cultuur, geschiedenis, natuur en wetenschap. In samenwerking met de gerenommeerde Duitse zadelfabrikant Stübben worden ze in gelimiteerde oplage uitgebracht. Het kost wel wat, de verkoopprijs is 4.400 euro. Zonde om op te zitten, mooi om mee te pronken. www.labyrinths.nl

Warme harp Een radiator is een radiator, denkt u? Daar denkt de Turkse radiatordesigner Carisa heel anders over. Het voorlopig hoogtepunt in de uitgebreide collectie van Carisa is ongetwijfeld de Adagio; een radiator in de vorm van een harp. Een staaltje hoogwaardige kitsch, vinden wij. De twee meter hoge harp is gemaakt van roestvrij staal, gedeeltelijk met goud afgewerkt en voorzien van LED-verlichting die van kleur verandert. Uiteraard wordt er een afstandsbediening bijgeleverd. En oh ja, muziek kunt u er niet mee maken; het ding geeft warmte af, daar zorgt de hydraulische verwarming voor. Het vermogen van 1631 Watt kan desgewenst met een extra verwarmingselement worden uitgebreid. De Adagio heeft u al in huis voor maar 12.400 euro. Exclusief BTW. In Nederland verkrijgbaar via Prolix. www.designradiatoren.nl

38

- februari 2008


Buizengeluid voor de iPod Zelfs serieuze hifi- en muziekliefhebbers hebben tegenwoordig een Apple iPod of MP3 speler. Maar het geluid uit de bijbehorende luidsprekersetjes valt toch tegen. De Roth Audio Music Cocoon MC 4 is een uniek 'iPod/MP3-compatible' apparaat met het betere buizengeluid. Gecomprimeerde bestandjes zullen er niet echt beter door gaan klinken, maar de vier gloeiende buizen van de amplifier geven je in elk geval wél het idee. Bij ongecomprimeerde bestanden hoort u daarentegen dingen die u daarvoor niet waarnam. En juist daarvoor is de Music Cocoon ontworpen. De MC 4 is een complete buizen voor- en eindversterker, voorzien van een duidelijk zichtbare iPod dock en een afstandsbediening die zowel de MC4 als de iPod bedient. Maar er is ook een RCA-ingang om een gewone CD speler aan te sluiten of, op de 3mm ingang, een MP3 speler of laptop. Vooral uw CD collectie zal werkelijk verbazingwekkend goed gaan klinken. Adviesprijs: 695 euro. www.dimex.nl

Schoenenpoetsen vanuit de luie stoel Mooie en goed verzorgde schoenen maken de outfit helemaal af. Voor de mensen die genoeg hebben van borstel en schoenencrème en op elke afspraak willen verschijnen alsof ze door een ringetje zijn gehaald is er de schoenpoetsmachine. Met een druk op de knop zien uw schoenen er binnen enkele seconden onder deze compacte schoenpoetsmachine weer helemaal schoon uit. Uitgerust met een krachtige 120 watt motor, twee roterende katoenen borstels voor lichte en donkere schoenen, een roterende reinigingsborstel voor grof vuil, een schoenpoetscrèmehouder, overbelastingbeveiliging en een garantie van twee jaar kunt u meteen aan de slag. Of beter gezegd, hóeft u niet meer aan de slag. De reserveonderdelen zijn eenvoudig na te bestellen. De schoenpoetsmachine kost 109 euro. www.novistar.nl

- februari 2008

39


Onder[ O redactie v e r hvan e i ZKN d]

ZKN werkt enthousiast samen met VOZ!

Instelling Geschillencommissie ZKN

VOZ Magazine is ondertussen een echt bekend blad! Een ieder kent het medium, de zelfstandige klinieken in Nederland zijn er blij mee! Wij, ZKN, gaan vol enthousiasme samenwerken en bouwen met VOZ aan een nieuwe toekomst voor de zelfstandige gezondheidszorg. Vanaf dit nummer stelt VOZ Magazine telkens enkele pagina’s tot onze beschikking om de branche te informeren over onze activiteiten.

ZKN heeft besloten om een Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken in het leven te roepen, die uitspraken doet over conflicten tussen klinieken en consumenten/patiënten. Zo’n Geschillencommissie kan worden gezien als een laagdrempelige rechtsgang die bedoeld is om geschillen tussen klinieken en consumenten/patiënten op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen. Het is de bedoeling dat de Geschillencommissie in april start.

ZKN hecht er groot belang aan dat onze sector meer en beter in het nieuws komt. Het ondernemerschap in de Nederlandse gezondheidszorg krijgt hiermee een extra mogelijkheid zich zichtbaar breed te profileren. Gezondheid staat in de wensenlijst van de Nederlandse burger op de allereerste plaats en dat is terecht. Gezondheid is immers het grootste goed dat wij als mensen hebben en daar moeten wij zuinig op zijn. De aanbieders van zorg in de particuliere sector zijn van mening dat het patiëntenperspectief centraal behoort te staan. Steeds nadrukkelijker klinkt de roep om de best denkbare behandeling, hogere kwaliteit en kortere wachttijden en meer klantgerichtheid in de medische zorg. De brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland bepleit een brede maatschappelijke erkenning van de particuliere (poli)klinische gezondheidszorg. Een grotere toegankelijkheid van deze vorm van zorg is niet alleen in het voordeel van de patiënt en de kliniek zelf, ook de gezondheidszorg in Nederland als geheel heeft er baat bij: de zelfstandige klinieken vervullen binnen de zorgsector een innoverende rol. Ze lopen voorop bij het gebruik van moderne medische apparatuur. Door zich te specialiseren in dag- en kortdurende behandelingen leveren ze bijvoorbeeld een actieve bijdrage aan het terugdringen van ziekenhuisopnamen. En verder zijn particuliere klinieken door hun efficiënte exploitatie en hun cliëntgerichte aanpak vaak in staat de zorg tegen een scherpere prijs aan te bieden. Diverse zorgverzekeraars hebben dit reeds lang onderkend.

40

- februari 2008

De Geschillencommissie bestaat uit de voorzitter (een jurist), een lid voorgedragen door de Consumentenbond en één door ZKN. Door deze samenstelling bezit de commissie een brede deskundigheid. De commissie is door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn. De Geschillencommissie heeft tot taak geschillen tussen een zelfstandige kliniek en de patiënt/consument te beslechten over zaak en/of personenschade, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van gesloten overeenkomsten, tot een bedrag van 25.000 euro. De commissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen partijen. ZKN gaat de afspraak aan met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissie om haar leden te verplichten deel te nemen aan de Geschillencommissie en om zonodig als ZKN garant te staan voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden. ZKN heeft in overleg met de Consumentenbond de Algemene Voorwaarden van deze geschillencommissie vastgesteld. De VVAA (Vereniging voor Verzekering van Artsen Automobilisten) ondersteunt ZKN bij de opzet en instandhouding van de Geschillencommissie. Bij de aanvang van een geschilprocedure wordt van zowel de klagende consument als van de ondernemer altijd een vaste bijdrage gevraagd. De consument betaalt klachtengeld, de ondernemer behandelingskosten. De hoogte van het klachtengeld moet nog worden bepaald in overleg met de Stichting Geschillencommissie te Den Haag. Het voorstel is om dit vast te stellen op 100 euro. Voor de behandelingskosten voor de ondernemer zal 200 euro worden voorgesteld.


Opmars Zelfstandige Klinieken De opmars van zelfstandige klinieken zet door. Het nieuwe zorgstelsel en de hierbij horende marktwerking helpen hierbij een handje. Door de nieuwe wetgeving krijgt iedere ingezetene de mogelijkheid een verzekeringspakket te sluiten met de zorgverzekeraar naar keuze. Bij het oude systeem van aanbodsturing en eenzijdige volumebeheersing is de kwaliteit onder druk gezet. Gezonde concurrentie ontbrak en hierdoor misten zorgverleners en verzekeraars veerkracht, flexibiliteit en vermogen tot vernieuwing. De cure-sector moet een zoveel mogelijk zelfregulerend systeem worden, met daarin prikkels voor zowel patiënt, verzekeraar en zorgaanbieder. Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel en de nieuw geïntroduceerde marktwerking in de gezondheidszorg geven de zelfstandige klinieken meer ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor de opkomst in een stroomversnelling is gekomen. Verlangen naar kwaliteit ZKN-keurmerk De patiënt in de Nederlandse gezondheidszorg heeft ook behoefte aan een medische behandeling waarbij de kwaliteit buiten iedere twijfel verheven is. Terecht. Brancheorganisatie ZKN heeft deze verlangens serieus opgevat en heeft een kwaliteitskeurmerk geïntroduceerd, dat op het gehele functioneren van de zelfstandige kliniek betrekking heeft. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de veiligheid van de apparatuur, screening, hygiëne, infectiepreventie, klanttevredenheid, nazorg en de afhandeling van wachttijden getoetst. Waarom certificatie? Een certificaat is een getuigschrift, een schriftelijke verklaring die de kliniek aan zijn klant geeft om haar of hem ervan te overtuigen dat geleverde diensten aan de verwachting zullen voldoen. Het certificaat verklaart dat iets echt, veilig en zuiver is. Zelfstandige Klinieken Nederland wil hiermede ook het kaf van het koren scheiden en alleen een brancheorganisatie zijn met kwaliteitsleden met een hoog ambitieniveau. De zorgaanbieders zullen meer prestatiegericht gaan werken, maar krijgen ook meer mogelijkheden om zich van elkaar te onderscheiden en maatwerk te leveren. En dat is een goede zaak! Onze klinieken hebben hier gelukkig al veel ervaring mee. Zij concurreren ook graag met de ziekenhuizen, dat staat als een paal boven water. Het nieuwe systeem van vraagsturing omarmen wij als ZKN! Want vraagsturing bepaalt immers de wensen van de patiënt.

tingplan komen om ons keurmerk sterk in de Nederlandse markt te zetten waardoor wij beklemtonen dat wij voor een basisnorm binnen Zelfstandige Klinieken gaan, die ondertussen de norm binnen de sector is geworden. Voor de zeer goed bezochte ZKN-bijeenkomst is ook eens te meer duidelijk geworden dat de leden hechten aan een stringente implementatie van het keurmerk. En ZKN zal zich sterk gaan richten op de patiënt/consument die zo’n belangrijke rol moet en kan spelen voor onze business. Belangrijk is voor ZKN om de toegevoegde waarden van het ZKNkeurmerk nog beter te benadrukken en in de markt te zetten. Onze ZKN-keurmerkwaarde neemt juist toe indien: • ZKN alleen voor kwaliteit gaat en buiten de kostendiscussie blijft • Het ZKN-keurmerk echt objectief is en blijft • Naarmate wij in tegenstelling tot andere partijen meer objectiveerbare randvoorwaarden weten te verzamelen per kliniek/specialist; • Het voortouw kan nemen in de kwaliteitsdiscussie • ZKN een brug gaat slaan naar de beroepsgroepen, c.q. modernisering richtlijnen en visitaties • ZKN doorgaat met de opstelling van een deskundigheidsprofiel (BIG, nascholing, verrichtingen, specialisatie) • Er een uniformering komt van de kwaliteitsindicatoren (Prestatieindicatoren Inspectie en ZKN-keurmerk) Enige tijd geleden schreef ZKN de leden een brief aangaande de implementatie van het ZKN-keurmerk. Het overgrote deel van de ZKN leden is vol enthousiasme begonnen met de implementatie van dit keurmerk. ZKN ziet de certificering van al haar leden als een ultiem target.

ZKN keurmerk over alle leden! ZKN heeft onlangs een belangrijke inputsessie gehouden met de leden en het bestuur van ZKN over de marketing en public relations van ons ZKN-keurmerk. Dit voorjaar zal ZKN met een modern marke-

- februari 2008

41


[Dokter Anders]

Wat ondernemen medici nog meer?

Een late roeping What’s in a name? Tom Zijlstra heeft een indrukwekkende carrière in de gezondheidszorg achter de rug als huisarts, tropendokter, verslavingsarts en directeur/bestuurder van verschillende ziekenhuizen. Als jongetje wilde hij echter altijd kapitein worden. Nu heeft hij die jongensdroom waargemaakt. Samen met zijn vrouw Ans brengt hij zijn leven nu door aan boord van zijn zeiljacht Dulce.

42

- februari 2008

“Ik heb altijd onbekende streken willen verkennen. Iets van dat jongetje in me heb ik altijd gehouden. En wat is er mooier dan op latere leeftijd de hele wereld te gaan zien? Toen ik OBU (overbruggingsuitkering tot aan het pensioen) kon krijgen, heb ik mijn kans gegrepen. Een oude vriend nodigde mij en mijn vrouw uit om eens mee te komen varen op het Grevelingenmeer. Dat liet me niet meer los. Hij bood me zijn boot ter overname aan. Daar ben ik op in gegaan, op voorwaarde dat hij me zou leren zeilen. In september ’96 ben ik met zijn instructies gaan oefenen op het Hollandsch Diep en de Dordtsche Kil. Ik ben er nog aangehouden door de waterpolitie omdat ik de verkeerde kant aanhield. Wist ik veel. Inmiddels heb ik alle vaarbewijzen, weet ik alles van kortegolfzenders en navigatie. Een boot is één brok techniek, moet je weten. Je moet van zo veel dingen verstand krijgen om er mee overweg te kunnen. Zeilen is een buitengewoon gulzige hobby, het slokt je compleet op. Voor iemand die altijd dacht twee linkerhanden te


hebben is het ontzettend leuk om te ontdekken dat dat niet zo is. Twee maanden terug heb ik mijn eigen dieselmotor geservicet. Techniek is vreselijk leuk, je kúnt er iets mee en je ziet hoe dingen werken. Op zee moet je continu anticiperen op dingen die mis kunnen gaan. Wat dat betreft is het net management. Onze boot heet Dulce, naar Dulce Pontes, de Portugese fadozangeres. Zij is een huppelig type, net als de boot, een Jeanneau. Ik spreek Portugees dankzij mijn tijd als tropenarts in Angola. Momenteel overwinteren we ook in de Algarve. Nu ben ik even over voor familiebezoek en kan ik herinneringen ophalen aan Gorinchem. Hier heb ik dertien jaar gewerkt als directeur van het Beatrix ziekenhuis. Een toptijd. In de jaren negentig was het Gorinchemse model wereldberoemd in zorgland. Vanuit het ziekenhuis hebben wij toen de RIVAS zorggroep opgericht, één rechtspersoon voor alle zorg, van huisarts, tot ziekenhuis en verpleging en verzorging. De

patiënt centraal, zorg op maat en thuis als het kan, was ons credo. Hoewel het revolutionair was en we van overal aandacht kregen, heeft het weinig navolging gehad. Moeilijk te verklaren. Waarschijnlijk door de tendens naar meer marktwerking. En het is altijd heel moeilijk om bestaande organisaties af te breken. Managers zitten tegenwoordig veel te kort op één plek om het instellingsdenken overboord te zetten. Om impact te hebben moet je zeker vijf tot zeven jaar op één plek zitten.

en Vuurland. Ja, ik heb nog een hoop te doen, maar ik ben dan ook nog jong.

Vanuit mijn werkkamer keek ik hier uit over de Merwede, waar het zeilavontuur voor mij en mijn vrouw ook begon. Toen we ons huis hadden verkocht en onze boeken en persoonlijke spullen hadden opgeslagen, zijn we met de boot vertrokken. Ik heb geboft met mijn vrouw. De meeste vinden er niets aan, maar de mijne ging meteen met me de zee op, naar Denemarken. We hebben vreselijke dingen meegemaakt, maar toch gaat ze door. Midden op de Noordzee, windkracht 8, in het pikkedonker kreeg een monstergolf ons te pakken en zijn we omgeslagen. Ik ben nog nooit zo bang geweest. Je weet niet hoe het afloopt. De boot kwam gelukkig weer rechtop, maar gaat het harder waaien? Komt er nog zo’n golf? Op de hand heb ik de boot naar Vlieland weten te krijgen. Pas dagen later begonnen we te praten over wat we hadden meegemaakt allebei hebben we in die angstige uren stemmen gehoord. Van extreme moeheid ga je hallucineren. Als iemand zo iets met je heeft overleefd, kun je samen alles aan. We hebben veel vertrouwen gewonnen in elkaar en in de boot.

Misschien is het een erfgenaam nadien Wanneer ik zelf tot stof zal zijn verdord Een kind dat in dit land geboren wordt”

Het is heerlijk om vrijwel geen bezit te hebben, het leidt tot nieuwe inzichten. De grote eenzaamheden op zee zijn fantastisch. De zee is het oudste landschap op aarde, dat ervaar ik vaak. Vooral ’s nachts, dan houdt de tijd op te bestaan. Alles is een eeuwig nu, net als in je jeugd. Het is heerlijk om me over te geven aan mijmerijen. Ook vind ik het prachtig om niet te weten waar we volgend jaar de winter doorbrengen. Omdat mijn vrouw niet al te ver bij haar oude moeder vandaan wil zijn, gaan we eerst de Middellandse Zee verkennen, de bakermat van onze beschaving. Marokko, de Spaanse Costa’s, de Balearen en Italië en Griekenland. En dan nog eens de Bosporus door naar de Zwarte Zee en de Krim, door het Suezkanaal naar de Rode Zee, dan zijn we al jaren zoet. En ik wil nog eens oversteken naar Suriname, Brazilië

Heb je de stenen bij het rivierbaken trouwens gezien? Daar staat een prachtig gedicht op van Ida Gerhardt die hier geboren is: Tekst op een rivierbaken God weet ik heb mijn verzen uitgestort Voor wie ik nimmer zag noch ooit zal zien Opdracht vol raadselen het uur is kort

De loopbaan van Tom Zijlstra Geboren in Leeuwarden op 25 april 1947. Middelbare school in Breda, geneeskunde in Utrecht. Begonnen als afdelingsarts op het Willem Arntsz Huis in Utrecht, vervolgens huisarts bij JAC Utrecht, tropendokter (Angola), verslavingsarts/ coördinator van het CAD-Drugteam in Utrecht en daarna zo'n twintig jaar directeur/bestuurder van ziekenhuizen. • Vier jaar adjunct-directeur van het toenmalig Ziekenhuis Oudenrijn Utrecht, • Dertien jaar in het Beatrix ziekenhuis te Gorinchem, waar hij verantwoordelijk was voor de formatie van de huidige Rivas Zorggroep, • Drie en een half jaar in Medisch Spectrum Twente te Enschede. • Tussendoor kort directeur van het Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZi) en de opvolger ervan, Prismant in Utrecht. De omzwervingen van Tom en Ans Zijlstra zijn te volgen via www.sailing-dulce.nl

- februari 2008

43


[ Va s t g o e d ] TCN TCN is een jong en vernieuwend vastgoedbedrijf. TCN ontwikkelt en exploiteert innovatieve vastgoedconcepten en heeft vestigingen in Nederland, Duitsland, Portugal, België, het Verenigd Koninkrijk, Charlemagne, Spanje, Oostenrijk, Rusland en Zuid-Afrika. De vastgoedonderneming is gestart in 1994 en kent een onconventionele aanpak van complexe vastgoedprojecten. Geïntegreerd projectmanagement zorgt voor waardecreatie vanaf de conceptontwikkelingsfase tot en met het vastgoedbeheer. TCN wordt gevormd door meer dan 300 medewerkers.

Health Park Utrecht

Gezond worden én blijven op één locatie Bij Leidsche Rijn in Utrecht ontwikkelt TCN samen met Achmea Vastgoed een compleet nieuw zorgconcept: het eerste Health Park van Nederland. Samen met het nieuwe Antonius Mesos ziekenhuis biedt het nieuwe concept een compleet zorgaanbod op één locatie en speelt het in op de laatste trends in de zorgmarkt. Eén van de grondleggers van het project, Joost Grootenhuis van TCN Cares, licht het concept toe en vertelt over nieuwe kansen voor zorgondernemers. door: Bas Budde

Joost Grootenhuis met Trammell, een vriendelijke en speelse Jack Russel die symbool staat voor TCN. TCN begon in 1994 als Trammell Crow Nederland. In 2000 werd de naam veranderd in TCN, sindsdien is Trammell de huishond. Healthpark Utrecht • Aan de A2 bij Leidsche Rijn • AntoniusMesos zorggroep realiseert ca 45.000 m2 ziekenhuis • Zorg, dienstverleners en toeleveranciers onder één dak • 30.000 m2 Healthpark • Architect: KOW architecten, Den Haag • Partners: Achmea Vastgoed, Interpolis Vastgoed • Ondersteuning van gemeente Utrecht en ministerie VWS • Start bouw: 2008 • Oplevering: 2009 • Start exploitatie: 2010

44

- februari 2008

Health Park Utrecht omvat dertigduizend vierkante meter zorggerelateerde functies gericht op preventie, genezing, revalidatie en onderzoek. Dit jaar start de bouw, begin 2010 moet het complex operationeel zijn. “We zien veel veranderen in de zorgmarkt”, zegt Grootenhuis. “Er gebeurt veel op het gebied van wet- en regelgeving, zorgaanbieders denken na over nieuwe vormen van dienstverlening en ook de ziektebeelden verschuiven. We worden ouder en hebben meer stress, dus zie je dat bijvoorbeeld obesitas en diabetes veel meer voorkomen. Maar het belangrijkste is: de zorgconsument stelt hogere eisen. Men is mondiger geworden, neemt meer eigen verantwoordelijkheid en verwacht ook in de zorg hoogwaardige service. Dat vraagt om nieuwe manieren van het aanbieden van zorg, zoals gebeurt in Health Park Utrecht.” TCN biedt met het Health Park de zorgconsument alle gemak en voorzieningen op één plek en in een warme omgeving. Er komen faciliteiten voor onder meer een zorghotel, poliklinieken, zorggerelateerde retail, maar ook horeca en een sport- en wellnesscentrum zullen

onderdeel uitmaken van het park. Grootenhuis: “Het hele park krijgt een hoogwaardige uitstraling. Mensen komen straks niet alleen op het Health Park omdat ze gezond willen worden, maar vooral ook om gezond te blijven.”

Thema’s Het park wordt ingericht aan de hand van vijf thema’s. Centraal staat het deel dat Welkom heet, een gezamenlijke wachtruimte waar iedereen in een vriendelijke omgeving ontvangen wordt. Er komen zithoekjes, een bar, internet- en vergaderfaciliteiten en de entree van het zorghotel. “Welkom wordt een levendige en gezellige plek. Uit onderzoek blijkt dat zeventig procent van wat mensen onthouden van een ziekenhuisbezoek, samenhangt met de wijze waarop je ontvangen wordt. Daarom hebben we extra veel aandacht besteed aan de ontvangstruimte”, zegt Grootenhuis. Naast Welkom bestaat het park uit de onderdelen Herstel (voor bijvoorbeeld fysiotherapie), Test (voor onderzoek en preventie), Mooi (cosmetische ingrepen) en Ontspan (sport en wellness).


“Elk onderdeel heeft van de architect een eigen karakter meegekregen. Ontspan wordt bijvoorbeeld open en licht, terwijl Herstel zich kenmerkt zich door veel groen en een meer private ruimte is’, vertelt Grootenhuis.

Animo Er is onder zorgaanbieders veel animo voor het Health Park. “De aanbieders zien dat ze elkaar versterken in ons concept. We bieden ze alle faciliteiten, een gezamenlijke backoffice en ondersteunen soms ook bij het opstellen van een businessplan. De animo is vooral groot bij zorgaanbieders die al meer bekend zijn met het ondernemerschap, zoals fysiotherapeuten. Maar ook anderen zien nu duidelijk de kansen die Health Park biedt.” Er zijn veel verschillende partijen nodig om het concept te realiseren. Grootenhuis wil met die partijen een zorgnetwerk opbouwen, dat fungeert als een familie: “Daar binnen zal ieder zijn eigen karakter hebben. Het gaat er vooral om dat men onze hospitality-gedachte onderschrijft en dat het aanbod past in ons concept en het zorgnetwerk. Om dat te garanderen, organiseren we bijvoorbeeld workshops voor geïnteresseerde dienstverleners, waarin we het concept en onze filosofie uitgebreid bespreken.”

Door de centrale ligging, het complete aanbod en de goede bereikbaarheid - het Health Park ligt pal aan de A2 en heeft een goede OVverbinding naar bijvoorbeeld Schiphol - denkt Grootenhuis niet alleen klanten uit de regio, maar uit het hele land te kunnen bedienen. “Het park krijgt een open karakter met veel uitstraling: het is echt een extravert project dat niets van doen heeft met het traditionele beeld dat mensen bij gezondheidszorg hebben.”

TCN De ontwikkeling van het Health Park is typerend voor de filosofie van ontwikkelaar TCN. Grootenhuis: “Wij zijn een bedrijf dat altijd op zoek is naar nichemarkten. We zijn minder geïnteresseerd in standaard woningof kantoorontwikkeling. TCN ontwikkelt nieuwe concepten die inspelen op signalen uit de markt, trends en gebruikersontwikkelingen. Ook bij de ontwikkeling van Health Park zijn wij zo te werk gegaan en heeft de eindgebruiker, de zorgconsument, in het hele proces centraal gestaan.” Kenmerkend voor de werkwijze van TCN is ook dat de betrokkenheid van de ontwikkelaar niet stopt bij de oplevering. “Wij dragen ook altijd een deel van het exploitatierisico. Dat betekent dat wij het concept niet alleen ontwikkelen, maar daarna

ook blijven bewaken. Onze filosofie is: ‘think, make, do, grow’.”

Zwolle Health Park Utrecht is vooralsnog uniek in Nederland, maar dat zal niet lang zo blijven. Ook in Zwolle gaat TCN, in samenwerking met de Isala klinieken, een Health Park ontwikkelen. Er is een voormalig schoolgebouw aangekocht dat flink aangepast zal worden. “Er is op die plek al een groot zorgaanbod. Het is vooral zaak een netwerk op te bouwen en het als geheel, onder één merk, te laten functioneren. Dat past ook precies in de filosofie van TCN: de synergie die wij creëren levert op lange termijn waarde op. Dat maakt het ook interessant voor beleggers, zoals onze partner Achmea Vastgoed, die met een beperkt risico lange termijn investeringen willen doen.” Grootenhuis verwacht dat in de toekomst op meer plekken Health Parks zullen verrijzen. “De zorgconsument van nu verwacht service, gastvrijheid en comfort. Mensen willen niet in een grauw ziekenhuis wachten op een behandeling, maar in een warme omgeving snel en effectief – dus aan één loket geholpen worden. Dat, en nog veel meer, bieden we allemaal in het Health Park.”

- februari 2008

45


In de wachtkamer... Colofon VOZ Magazine is een uitgave van de Oude Gracht Groep BV. VOZ Magazine is een tijdschrift voor ondernemers in de zorg en verschijnt 8 keer per jaar, inclusief 2 thema­ nummers. Hoofd- en eindredactie Bas Budde Redactie Michelle Burer, Simone Timmer Medewerkers Bert Bukman, Jeroen Drijver, Marieke Galensloot, Mandy Jacobs, Marika Marku, Fabiana van der Paverd, Fabian Siccama, Bart van der Velpen. Vormgeving/Lithografie Letterlijk en Figuurlijk B.V., Erik Jan Flieger, Luuk de Haan. Fotografie Andrea Denotti, tenzij anders vermeld. Redactieadres Postbus 58091, 1040 HB Amsterdam Tel: (020) 606 1050 • Fax: (020) 606 1051 e-mail: redactie@vozmagazine.nl Druk & distributie RotoSmeets Oplage 10.000 Advertentiewerving Denhatex Uitgeverij BV. Postbus 34130, 3005 GC Rotterdam. Tel: (010) 422 48 66 Fax: (010) 461 19 36 E-mail: info@denhatex.nl Website: www.denhatex.nl

In maart verschijnt het volgende nummer van VOZ Magazine, dat weer vol zal staan met interviews, achtergronden en het laatste nieuws. Als altijd is er weer veel aandacht voor ondernemers in de zorg. We gaan op bezoek bij Via Sana in Mill, geen privé-kliniek, geen ziekenhuis, maar een zelfstandig behandelcentrum met zorghotel. Verder aflevering 2 van onze serie waarin we twee chirurgen volgen op hun weg naar het ondernemerschap. Ons trio columnisten wordt uitgebreid tot een kwartet. Thijs Udo, Hans de Goeij en Zijdeman & Piersma krijgen gezelschap van een zorginkoper. Wie dat is, ziet u in maart. Zelfstandige Klinieken Nederland houdt u op de hoogte van het laatste nieuws van de brancheorganisatie en VOZ Magazine houdt natuurlijk de vinger aan de pols van ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, financiën, wet- en regelgeving en innovaties. Maar in hoeverre is de politiek in staat sturing te geven aan de ontwikkelingen in de zorgmarkt? En hoe wenselijk is dat eigenlijk? We vragen het één van de meest invloedrijke Nederlanders, de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Wim van der Donk. Voor velen misschien een grote onbekende, maar daar komt na ons maartnummer zeker verandering in.

46

- februari 2008

Abonnementen Medisch specialisten, zorgondernemers en –bestuurders, ZBC’s en privé-klinieken kunnen zich gratis abonneren. Voor anderen zijn de abonnementskosten € 69,- per jaar. U ontvangt daarvoor 8 nummers (6 reguliere en 2 themanummers). Meer informatie: www.vozmagazine.nl/abonneren of 020-6061050. © Copyright 2008 de Oude Gracht Groep BV alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, kopie, microfilm, e-nieuws/on-line uitgave of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. VOZ Magazine is een geregistreerd handelsmerk van de Oude Gracht Groep BV. VOZ Magazine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. VOZ Magazine is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. VOZ Magazine behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal zonder kennis­geving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Over speciale acties en/of uitslagen van prijsvragen wordt niet gecorrespondeerd. Abonneegegevens worden ten behoeve van de verzending van deze uitgave opgenomen in een geautomatiseerd bestand en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens gebruiken wij ook om u te informeren over producten en diensten zowel van onszelf als van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan onze abonnementenservice.


0VS TUBOEBSE ZPVS TPMVUJPO

%#$ SFHJTUSBUJF 'BDUVSBUJF 0VUTPVSDJOH 7BUPT IFFGU WPPS ;#$µT FFO ECD SFHJTUSBUJF GBDUVSBUJFQSPHSBNNB POUXJLLFME 6 CFOU PQ [PFL OBBS FFO EFHFMJKL FO DPNQMFFU TZTUFFN FO XJMU VX BENJOJTUSBUJFWF MBTUFO UPU FFO NJOJNVN CFQFSLFO 4PMVUJPO9- JT IJFSWPPS EF PQMPTTJOH &S JT [FMGT EF NPHFMJKLIFJE PN VX BENJOJTUSBUJF CJK 7BUPT VJU UF CFTUFEFO 8JK [PSHFO WPPS EF ECD SFHJTUSBUJF FO GBDUVSBUJF 6X HFIFMF BENJOJTUSBUJF XPSEU V VJU IBOEFO HFOPNFO FO V LVOU EPFO XBU V FJHFOMJKL XJMU [PSH WFSMFOFO

XXX WBUPTDPSQ OM JOGP!WBUPTDPSQ OM

- juli 2007

- februari 2008

47


Suitwear

assen s design. Stropd an ia al It e. jd zi Pure t bestelt u hier. van topkwalitei land. ezorgd in Neder Snel en gratis b

www.webbehaves.nl

48

- februari 2008


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.