Page 1

Nº 12 Butlletí editat per l’Associació de Veïns del Barri Gaudí de Reus. Maig 2014


Edita AV Barri Gaudí Av. Barcelona, 8 43202-REUS Tel. 977 010 039 Consell de redacció Xavier Reverté Mª Mar Escoda Antoni Montoya Enrique Gonzalez

Distribució El butlletí es pot consultar als comerços del barri així com al Dispensari, Centre Cívic i Parròquia. WEB barrigaudi.webcindario.com Correu Electrònic avbarrigaudi@hotmail.com Amb la col·laboració de;

Marimar Escoda Presidenta

Com a nova presidenta de l’associació de veïns del barri em complau de saludar-vos molt cordialment i molt respectuosament. Encapçalo una junta molt renovada i que anirà creixent amb noves incorporacions conforme l’entitat es vagi estenent per tota la zona. Vull que aquest nou mandat estigui marcat pels conceptes bàsics següents:

1. El respecte: sé perfectament que la meva representació es limita als socis de l’associació i als veïns que el un moment donat vulguin ser representats. Entenc perfectament que hi hagi gent que no es vegi reflectida en la nostra tasca. 2. La proximitat: vull estar a prop del veí, al carrer, escoltar-lo i compartir els seus problemes. Hi ha moments per a tot: temps de reflexió, temps de redacció, temps d’acció i temps per estar a prop de la ciutadania. 3. La transparència: les decisions son preses de forma col·lectives i la documentació de qualsevol mena està a l’abast del soci. Quan hi hagi un problema que afecti al soci i al veí no soci, consultarem l’opinió de la gent i defensarem la postura que adopti la majoria de l’assemblea convocada a tal efecte. 4. El lideratge múltiple: la nostra associació té la sort de disposar de vàries vocalies amb llurs responsables, amb cares conegudes al capdavant. Utilitzeu-los ! Espero molt sincerament no decebre a ningú i que la durada d’aquest proper mandat de dos anys sigui profitosa per a tothom i en primer lloc per a les persones del nostre estimat barri.


L’Oficina d’Atenció al Veïnat informa (ABRIL 2013)

1er. Aniversari de l’Oficina INFORME ANUAL 18 d’abril de 2013–31 de març de 2014 Quan el dia 18 d’abril de 2013 es va anunciar l’obertura oficial i efectiva de l’ “Oficina d’Atenció al veïnat” de l’Associació de Veïns, dèiem que acceptàvem el repte amb moltes ganes i que hi invertiríem el temps necessari, els nostres modestos coneixements, la nostra petita experiència i les nostres il·lusionades energies per assegurar l’èxit d’aquesta iniciativa. Ens presentàvem com un “servei d’atenció integral al veí”. No preteníem ser una nova sindicatura de greuges en el nostre àmbit d’actuació sinó una eina d’apropament de l’entitat a la nostra ciutadania. Hem pretès mantenir una exquisida relació amb el barri en general i “facilitar una comunicació fluida entre el veí, la nostra associació i l’Ajuntament de la nostra ciutat, peça clau en tot aquest procés”. L’hem fet mitjançant la canalització de la relació en un únic punt d’atenció de totes aquelles necessitats d’informació, iniciatives i serveis que depenen de l’associació i de l’administració municipal. Hem atès les demandes sol·licitades donant una resposta immediata en el seu cas o gestionant-les amb la major celeritat possible realitzant els tràmits pertinents per facilitar una contesta en un temps raonable.

“facilitar una comunicació fluida entre el veí, la nostra associació i l’Ajuntament de la nostra ciutat, peça clau en tot aquest procés”

Hem assessorat i orientat els ciutadans, les comunitats de propietaris i les associacions de la nostra zona que ho han sol·licitat donant-los-hi l’ informació adequada per resoldre els seus dubtes. Hem atès llurs reclamacions, consultes, observacions, suggeriments. Creiem molt sincerament que hem col·laborat de forma positiva amb les diverses administracions que han estat al·ludides en les demandes de la nostra ciutadania seguint escrupolosament la filosofia de “proposar” abans de “protestar”. Passem a l’anàlisi per motius de les 229 interlocucions, intervencions i accions que ha realitzat la nostra associació: CONVIVÈNCIA: Hem atès 16 casos que fan referència fonamentalment a conflictes de caràcter personal, amb l ’intervenció d’una mediació externa en dos dels casos, música alta i molesta, producció de sorolls de tot tipus, utilització inadequada dels espais comunitaris per una activitat no permesa per la comunitat. DELINQÜÈNCIA: Hem atès 10 casos relacionats a l’ intrusió en pisos, garatges, robatoris o deteriorament intencionat de la propietat privada.


DESNONAMENTS: Hem informat, orientat i ajudat en quatre ocasions en casos d’execució de sentència de desnonament. INCIVISME: Hem atès un total de 66 queixes, observacions o suggeriments en casos relacionats amb els actes incívics de tota naturalesa: desperfecte intencionat del tancador de l’aixeta de la Font del Lleó, “botellons” en espais comunitaris a altes hores de la nit fonamentalment a l’estiu, bústies d’una escala arrencades, cotxes oberts i ratllats, deambulació de gossos potencialment perillosos sols i sense morrió, deixalleria diverses i bosses de brossa a la via pública, excrements de gossos, jugar a la pilota en llocs molestos i no permesos, ocupació il·legal de pisos, punxada de l’aigua i l’electricitat, velocitat més que inadequada i derrapades a la via pública. SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ. Hem atès un total de 58 casos que feien referència a informació sobre la cessió dels horts urbans, compra i lloguer de pisos, activitats de l’associació de veïns o del mateix centre cívic amb la corresponent reorientació, demanda de la revista, sol·licituds de caràcter personal i informació general sobre les gestions realitzades per resoldre alguna incidència. NETEJA: Hem atès 8 casos que al·ludien a l’estat de la baixada al transformador ubicat al bloc verd i neteja general del barri.

MANTENIMENT GENERAL DEL BARRI: Hem atès un total de 62 casos: bombeta fosa d’un fanal, voreres i escocells en mal estat, Passeig de la Boca de la Mina, il·luminació de la zona de la Font del Lleó, millora de l’ informació d’accés al barri, neteja de barrancs i de solars, pas de vianants de la Plaça de la Sagrada Família, pintures horitzontals, poda d’arbres, Pont de la RENFE, etc. OBRA: Un sol cas ens ha sol·licitat l’acabament de la construcció del petit local ubicat a les pistes de petanca del “Mas Carandell”. SALUT PÚBLICA: Hem atès 4 casos referents excrements produïts pels coloms.

als


La invasió del morrut vermell Les nostres sospites s’estan convertint malauradament en realitat. Les palmeres de la plaça entre l’Avinguda de Saragossa i l’Avinguda del Comerç (Phoenix canariensis) comencen a tenir signes d’un deteriorament per culpa del voraç morrut vermell.

Des d'una comunitat de propietaris del barri ens comenten que ells també van tenir una palmera afectada per aquest insecte i l'Ajuntament els va ordenar la seva eliminació immediata sota sanció econòmica de no fer-ho. És per això que van eliminar la palmera sol·licitant els serveis professionals d'una empresa especialitzada i amb un cost important. El que ens estranya és que no es faci el mateix quan les palmeres són de titularitat municipal com les esmentades de la nostra plaça i portin des de febrer de 2013 infectades, segons es desprèn en un tríptic i nota informativa editats pel consistori.

És un coleòpter de la família dels curculiònids. Originari del Sud-est asiàtic i la Polinèsia, que s’ha estès de forma continuada per altres zones de clima temperat, colonitzant diferents espècies de palmeres. Les primeres aparicions a l’estat espanyol l’any 1995 es produïren a les províncies de Granada i Màlaga i posteriorment va ser detectat el 2004 a la Comunitat Valenciana. Posteriorment s’ha produït una forta expansió de la plaga. El insecte colonitza moltes espècies de palmeres. A la zona mediterrània afecta principalment a Phoenix canariensis i també a Phoenix dactylifera, la més estesa al nostre territori.

L'Ajuntament informa dels tractaments de xoc contra l'insecte mentre que la Generalitat diu que els mateixos són ineficaços i que tota palmera infectada ha d’eliminar-se. Xavier Reverté García

¡¡¡ EN QUÈ QUEDEM ¡¡¡

Detall de la palmera del mig

El deteriorament de les nostres

ABANS

palmeres

AVUI


Memòria de la Sindicatura Municipal de Greuges de 2013 El Síndic Municipal de Greuges de Reus, Pere Pagès, va presentar el divendres 11 d’abril al ple de l’Ajuntament de Reus la memòria de la Sindicatura de 2013. L’actual conjuntura econòmica es veu reflectida en l’evolució de l’activitat de la Sindicatura. Aproximadament el 60% de les actuacions de la Sindicatura fa referència problemes originats per la crisi econòmica. És el resultat de la suma de les actuacions dirigides a l’àrea de Benestar Social —la que ha motivat un major nombre d’actuacions—, les de l’àrea d’Arquitectura i Urbanisme relacionades amb problemes amb l’habitatge, i les dirigides al Síndic de Greuges de Catalunya per retards, suspensions o interrupcions en el cobrament de les rendes mínimes d’inserció.

Durant l’any 2013, la Sindicatura ha obert un total de 207 expedients, dels quals 154 han estat motivats per consultes o sol·licituds d’informació i assessorament; 8 derivades per altres institucions de defensa dels drets de la ciutadania; 44 per queixes de particulars, i 1 d’ofici de la pròpia Font; http://www.reus.cat sindicatura.

La Guàrdia Urbana continua amb la campanya contra els actes incívics La Guàrdia Urbana de Reus manté la intensitat de la campanya específica contra els actes incívics, iniciada a finals de l’any passat, amb especial atenció a aquelles infraccions derivades dels propietaris de gossos que no recullen les dejeccions dels seus animals de la via pública, que embruten i malmeten la imatge de la ciutat i causen molèsties a altres usuaris de les vies i espais públics. Si l’any 2013 es va tancar amb 74 expedients oberts relacionats amb gossos, dels quals 32 van ser perquè els propietaris no van recollir els excrements dels animals; els tres primers mesos de 2014 s’ha tancat amb 68 expedients oberts derivats d’actuacions de gossos, dels quals 54 són per no recollir les dejeccions dels animals. Durant el mes de març, s’han obert 20 expedients derivats d’actuacions de gossos, dels quals 14 són per no recollir les dejeccions dels animals.

74 expedients oberts relacionats amb gossos

Els expedients oberts per la Guàrdia Urbana poden comportar una sanció de fins a 750 euros, com a infracció lleu; si bé aquest import s’incrementarà amb l’aprovació definitiva de la nova ordenança de civisme fins a 1.500 euros. La brutícia als carrers i places, per no recollir els excrements dels gossos, és un dels temes que genera més queixes veïnals pel què fa a la via pública. És per això que la Guàrdia Urbana fa especial seguiment a aquest problemàtica. Així mateix, la regidoria de Convivència i Immigració porta a terme la campanya «Reus conviu», amb advertiments i consells per combatre els actes incívics.

Font; http://www.reus.cat


Bienvenida al Centro Cultural Castellano Manchego Desde hace pocas semanas el barrio Gaudí cuenta con la presencia del Centro Cultural Castellano Manchego que continuará con su larga andadura dando cobertura cultural y social a todos aquellos socios cuyas raíces manchegas siguen muy presentes en nuestra sociedad actual. Después de permanecer muchos años en la sede de la calle Benidorm de nuestra ciudad, los tiempos actuales y la crisis económica ha derivado en el traslado de su sede al Centro Cívico Mestral de nuestro barrio. Nos hace una inmensa alegría contar con una asociación hermana con la cual podremos colaborar en iniciativas y proyectos conjuntos para el bien de nuestro barrio y de nuestra ciudad.

XERRADA SOBRE MEDI AMBIENT El 2 d'abril va tenir lloc al Centre Cívic Mestral una xerrada sobre la recollida selectiva de residus a nivell d'usuari, incidint en la utilitat dels diferents contenidors que tenim a la via pública. El Regidor Marcos Masso i la tècnica de Medi Ambient ho van explicar en un acte organitzat per l'Associació de Dones Blanca Almendro i l'AV del Barri Gaudí

En acord de Junta del dia 26 de març es va aprovar la incorporació de publicitat en aquest butlletí sense que això signifiqui una disminució en la quantitat d'informació mensual que s'elabora al mateix. No es pretén fer la competència a ningú, simplement s'obre la porta a tots aquells que necessitin anunciar el seu comerç o el

seu producte a uns preus molt econòmics i amb la qual cosa ens ajudarà a autofinançar la seva impressió.

1/8 de pàgina 4 Euros. 1/4 de pàgina 7 Euros. 1/2 pàgina..... 12 Euros. Pàgina completa 20 Euros.


EL PREGONERO

Se hace saber............... a todos los paisanos…………… que por orden de la autoridad competente…………… se han realizado obras de rehabilitación…………… del puente de la RENFE que da acceso al barrio. Inspeccionada la zona…………… por parte de un equipo de expertos…………… en paredes en mal estado……… estos alertan a los vecinos……… que tengan las cámaras y móviles…………… preparados y a mano…………… para que cuando vuelva a llover…………… puedan realizar……………

LA PRUEBA DEL ALGODÓN.


NOVA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ Després del procés electoral anunciat amb la presentació d'una única candidatura, es van celebrar les assemblees ordinària i extraordinària on es va ratificar a Maria del Mar Escoda, com a nova presidenta de l'entitat i la Junta Directiva.

PRESIDENT D’HONOR – JOSEP CASTRO ROMERO PRESIDENTA – MARIA DEL MAR ESCODA SERRES VICE-PRESIDENTA – ESTER PORTER GARCÍA SECRETARI – ANTONIO MONTOYA CERVANTES SOTS-SECRETARIA – Mª ANGELES NOVILLO TRINIDAD TRESORER – JAVIER REVERTÉ GARCÍA VICE-TRESORERA – CONSUELO RUIZ MARZO

ÀREES TEMÀTIQUES VOCALIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ - MARIA DEL MAR ESCODA, ESTER PORTER I Mª ANGELES NOVILLO VOCALIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I NOVA CIUTADANIA -ANTONIO MONTOYA VOCALIA DE CULTURA I COMUNICACIÓ - JAVIER REVERTÉ ÀREA DE MOBILITAT, TRANSPORT, URBANISME, HABITATGES I VIA PÚBLICA - MARCEL.LI CAMPS ÀREA DE SERVEIS SOCIALS - ADRIÀ GRAU ÀREA DE RECURSOS TÈCNICS - ENRIQUE GONZÁLEZ I FRANCISCO MENDIOLA ÀREA D'ESPORT, LLEURE I JOVENTUT - AITOR MENDEZ


GAUDÍ GESTIÓ DE COMUNITATS: Una altra manera de gestionar és possible ! Gestió de Comunitats Àrea legal • Realització de totes les tramitacions pertinents. • Assistència del nostre advocat per a qualsevol consulta comunitària. Àrea econòmica • Confecció i gestió de les remeses bancàries o rebuts corresponents a les quotes de cada veí. • Comptabilitat informatitzada i publicació dels balanços anyals. • Informació actualitzada i permanent dels diferents moviments comptables.

La gestió de les comunitats contempla respostes de caràcter legal, econòmic, administratiu, de manteniment, de gestió de morosos, etc. Aquests serveis es veuen ampliats per tota una gamma d’assegurances especialment pensada per cobrir les necessitats de les comunitats del nostre barri, a unes condicions molt especials. Parlem de les assegurances de vida, d’accidents, de salut i altres.

Administració Interna • Elaboració del pressupost anyal. • Preparació, convocatòria i assistència a les juntes de propietaris. • Redacció de les actes i manteniment del llibre corresponent. • Informació permanent als propietaris. Manteniment • Pressupost, contractació y coordinació dels serveis de manteniment ordinaris i extraordinaris. • Ascensor, neteja i altres elements comuns com jardineria, enllumenat, etc... • Servei de consultoria arquitectònica per a projectes de rehabilitació, anàlisis i diagnòstic d’incidències, etc... Gestió de Morosos • • •

Pre-avisos. Seguiment de morosos. Advocat.

Assegurances Disposem d’una amplia i variada gamma d’assegurances especialment pensada i ajustada a les necessitats dels nostres veïns. Assegurances de la llar, de locals de negocis, de lloguer, de la Comunitat, de vida, d’accidents, de salut i altres.

GESTIÓ INTEGRAL A LES COMUNITATS

www.gaudigestiocomunitats.com


Programa Setmana Cultural 2014 L'Associació de Veïns del Barri Gaudí ha preparat la Setmana Cultural amb una infinitat d'actes a desenvolupar des del dilluns 5 fins el diumenge 11 de maig. dilluns 5 de maig

20:20 h. Homenatge als cossos de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.

17 h. Contacontes i treballs de dibuix per als infants amb la presència del CAMPI de la FAVR.

20:30 h. Inauguració de l’Exposició de manualitats i artesania de la gent del barri.

19 h. Actuacions musicals dels joves del barri, nous talents i l’actuació especial del raper BASI.

20:45 h. Vi d’honor i productes de la terra.

A la plaça interior del Centre Cívic

A la plaça interior del Centre Cívic dimecres 7 de maig De les 18h. a les 20h. Marató de lectura de textos de Xavier Amorós i Ramón Imbernón. 20:15 h. Cloenda de la jornada amb l’actuació de la ”CORAL ALBADA DEL CENTRO ARAGONES EL CACHIRULO” A l’auditori del Centre Cívic Mestral

dimarts 6 de maig 19:30 h. Presentació de la Nova Junta de l’Associació de Veïns del Barri Gaudí. 19:45 h. Pregó a càrrec de Xavier Reverté García (President de l’Associació dels amics del Barri Gaudí) 20:10 h. Presentació del projecte de creació de la Gegantona “Convivència” i 2 capgrossos.

dijous 8 de maig Matí. Contacontes a l’escola Bressol La Ginesta. 19 h. Lectura d’un poema de Ramón Imbernón amb 15 idiomes diferents del món amb persones natives dels països participants. Posteriorment cloenda de l’acte amb l’actuació musical de EL TOUBAB. A la plaça interior del Centre Cívic


diumenge 11 de maig

divendres 9 de maig 19:30h. Lliurament del Premis de poesia, prosa i dibuix Ramón Imbernón. (Temàtica d’enguany: Civisme i convivència) Així mateix hi haurà l’exposició de tots els dibuixos participants. A l’auditori del Centre Cívic Mestral

dissabte 10 de maig 17:00h. Escenificació de rol “any 1800” als jardins del Mas Carandell amb el GAUDI-ROL 2014.

Matí – Esmorzar de cloenda de la Setmana Cultural amb la sardinada tradicional amanida amb oli d’oliva de D.O.P. Siurana i com a novetat d’enguany la botifarra “Mergueze” així com el tradicional Concurs de Truites. Sota els Pins del carrer Badalona


ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ A L’ABRIL 01-04-14 – Oficina d’atenció al veïnat. 01-04-14 – Reunió amb els joves talents del barri per la Setmana Cultural. 01-04-14 - Reunió de la Comissió de festes. 02-04-14 – Xerrada de Medi Ambient de la Regidoria de Medi Ambient 02-04-14 - Reunió setmanal de la Junta. 03-04-14 - Oficina d’atenció al veïnat. 03-04-14 – Assemblees Ordinària i Extraordinària de l’Associació i Eleccions. 08-04-14 - Oficina d’atenció al veïnat. 09-04-14 - Reunió setmanal de la Junta. 10-04-14 - Oficina d’atenció al veïnat. 10-04-14 – Reunió de la FAVR sobre esmenes a l’Ordenança de civisme.

Del 14 al 21-04-14 – Setmana Santa 22-04-14 - Oficina d’atenció al veïnat. 22-04-14 - Reunió de la Comissió de festes. 22-04-14 – Assemblea de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus. 23-04-14 - Reunió setmanal de la Junta. 24-04-14 – Jornada sobre Habitatge FAVR. 24-04-14 - Oficina d’atenció al veïnat. 25-04-14 – Participació en la reunió de la FAVR con la CONFAC. 29-04-14 - Oficina d’atenció al veïnat. 29-04-14 – Reunió de la Comissió de festes. 29-04-14 – Jornada de Formació de la Regidoria de Participació u Ciutadania. 30-04-14 - Reunió setmanal de la Junta.

Campaña de captación de socios Realizamos un solemne llamamiento a todos los vecinos de nuestro barrio para que se incorporen lo más pronto posible en la entidad y participen en la culminación de un proyecto apasionante cuya meta es hacer a los vecinos la vida más fácil en un barrio que todos deseamos más agradable. Durante el mes de mayo nuestro compañero y amigo Javier Cidranes, debidamente documentado continuará pasando por los diferentes hogares del barrio para ofrecer y proceder a la afiliación de los vecinos. Se les ruega lo reciban con todo el cariño del mundo y procedan a su inscripción a nuestra entidad. Con esa afiliación recibirán un ejemplar de este boletín que puntualmente recibirán cada mes. La fuerza de nuestro barrio depende en gran parte de la fuerza de su asociación de vecinos. Descubre rápidamente lo que podemos hacer juntos, afíliate a la Asociación de Vecinos del barrio Gaudí.


Unes quantes reflexions sobre el comerç del barri A l’últim consell de redacció, el nostre cap de comunicació i Director de la revista, el Xavi, em va sol·licitar continuar amb les visites als diferents comerços del nostre barri. Li vaig respondre OK però que per segona vegada consecutiva em dispensés perquè m’agradaria exposar unes petites reflexions, per no dir preocupacions, relatives a la situació dels nostres botiguers. Ara, això si, per la propera edició “Som Gaudí”, em comprometo a tornar a la dinàmica habitual. Aprofitant els quatre dies tradicionals de descans que ens imposa afortunadament la setmana santa, la meva família i jo ens hem traslladat a un poblet preciós de la Ribera d’Ebre, Benissanet. Us aconsello anar-hi, visitar-lo, menjar i comprar préssecs, són els millors de Catalunya i que els altres productors em perdonin. Allà, assegut a la terrassa de la casa de la sogra, he reflexionat sobre la greu situació que pateix el comerç del nostre barri. Ens estem quedant sense botigues. Si vols comprar llonganissa de porc, o costelletes, embotit, pernil, has de traspassar el pont de la Renfe, per força. Des de que el Josep ha tancat, aquí res de res de tot això i és bastant depriment. Al barri tenim una estructura de supermercat ja muntada, gran, nova, preciosa. Només té un problema: esta buida i tancada i de moment no hi ha res en previsió ni s’espera. Que passa amb el barri Gaudí ? Som uns 4500 habitants aproximadament i si el comparo amb Benissanet que tot just sobrepassa el 1000, la diferència és esfereïdora. És ben cert que al nostre barri hi molta gent gran; és ben cert que tenim una població venuda de fora que no consumeix precisament tots els aliments que nosaltres apreciem; és ben cert que traspassant el pont trobem relativament a prop una gran oferta a uns preus relativament assequibles.

Tot això és ben cert, però el nostre barri, amb el nombre de residents que té, amb el poder adquisitiu que té, alguns més que d’altres, no té dret a disposar d’una oferta comercial digne i la seva gent poder omplir la cistella de la compra sense la necessitat imperiosa de sortir-ne ? El nostre barri no té dret a un estanc o a una sucursal bancària ? Per què ? Per què una part del nostre barri marxa a consumir fora encara que a casa hi hagi el producte que prenen en un altre indret ? És millor la cervesa o la Coca Cola al centre de la ciutat ? De ben segur que aquí la trobarien més barata ? En aquest article m’adreço molt concretament i molt directament al comerç del nostre barri i li faig aquests plantejaments: 1. S’hauria de reunir, reflexionar i fer un anàlisi objectiu de la situació en la qual es troba i determinar-ne les causes. 2. S’hauria de plantejar la possibilitat de contactar amb algun expert o assessor que el pugui ajudar amb l’objectiu d’establir una diagnosi correcte. 3. Aquesta diagnosi l’hauria de portar a dibuixar les estratègies comercials adequades, individuals o col·lectives per tal de reconduir la situació. Pot ser que seria ja l’hora de plantejar-se molt seriosament el tornar a guanyar-se la clientela del propi barri i actuar de tal manera que es puguin obrir nous mercats provinents de fora de la zona. S’han prendre les iniciatives oportunes per atraure gent que no hi viu però que estaria disposada a visitar-nos i consumir in situ. En aquest sentit els comerciants de la nostra zona saben que tindran tota la nostra col·laboració per organitzar el que calgui i que aquests esdeveniments funcionin. I per fi, està clar que si la muntanya no ve a Mahoma, Mahoma haurà d’anar a la muntanya. Ens veurem segurament molt properament. Antonio Montoya Cervantes


LA PEOR EMPRESA DEL AÑO Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Endesa, Iberdrola, Movistar, Vodafone y Bankia. EL sábado 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, se abrió el plazo para las votaciones de los consumidores en la web FACUA.org/lapeorempresa. FACUA-Consumidores en Acción organiza por quinto año estos premios, con tres categorías: La Peor Empresa, La Peor Práctica Empresarial y El Peor Anuncio de los últimos doce meses. Por primera vez, las cinco nominadas La Peor Empresa a la Peor Empresa del Año son las mismas que en la convocatoria anterior. Movistar, la más votada por los consumidores en las tres primeras ediciones, se enfrenta a Bankia, que obtuvo el premio el año pasado, Vodafone, presente en todas las ediciones, Endesa e Iberdrola, por segunda vez entre las cinco candidatas a La Peor Empresa del Año. En la categoría de La Peor Práctica Empresarial del Año han sido nominadas las altas fraudulentas en luz y gas, las comisiones bancarias por descubiertos, el spam telefónico, los teléfonos 902 para la atención al cliente y las multas por retrasarse en pagar recibos de telecomunicaciones. Los cinco nominados a El Peor Anuncio del Año son la campaña "dar cuerda" de Bankia, la del "móvil gratis" de Ono, las falsas "tarifas planas" de Gas Natural Fenosa, la de Movistar Fusión 4G protagonizada por niños y el sorteo de un falso "100 años de luz gratis" de Endesa.

Fuente; https://www.facua.org Desde la Asociación de vecinos del barrio Gaudí no nos extraña en absoluto las 5 candidaturas, las cuales son acertadísimas, lo de Bankia en el barrio y sus pisos dejados de la mano de dios y sin pagar comunidad es un verdadero escándalo. Y del desinterés de Endesa y sus apagones y la mala cobertura móvil de Movistar y Vodafone que os vamos a comentar que no sepáis.

LA COCINA DE CRISTIAN PIERNA DE PUERCO AL HORNO Ingredientes:1 pierna de puerco de 4 ó 5 kilos, 1 lata de jugo de Piña, 3 dientes de ajos molidos, 2 cucharadas de caldo de pollo, 1/2 cucharadita de salsa de soya, comino, sal y pimienta al gusto Para rellenar la pierna: 1 pimiento rojo, en juliana 1 zanahoria cortada a lo largo 200 gramos de jamón picado, 200 gramos de tocino picado Preparación: Pida en la carnicería la pierna sin el hueso y con cortes de forma que quede abierta para rellenarla con el pimiento rojo, la zanahoria, el jamón y el tocino. Enróllela y amárrela con un cordón limpio. Lista la pierna, mezcle los ajos molidos con el caldo de pollo, la salsa de soya, la sal, la pimienta, el comino y un poco de jugo de piña. Ponga a marinar la pierna en esta preparación, dejándola así de 2 a 3 horas o durante toda la noche. Coloque la pierna en un molde, añádale el jugo de piña y tápela con papel aluminio. Métala al horno de 2 a 3 horas y bañela con el resto del jugo de piña.


ENTITAT AMIGA

BUTLLETÍ AV BARRI GAUDI (REUS)  

Numero 12 del butlletí de l'Associació de Veïns del Barri Gaudi de Reus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you