Page 1

PORTFOLIO Barbara Jasek


KONTAKT

06.2016 - 01.2017

Związek Harcerstwa Polskiego

BARBARA JASEK

Koordynatorka zespołu projektowego ds. tworzenia

data i miejsce urodzenia: 21.06.1992, Myślenice

archiwum społecznego miasta Myślenice, finansowane

adres: ul. Romanowicza 5/165, 30-702 Kraków

go z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

telefon: 509 813 136

e-mail: baskajasek@gmail.com

Rekrutacja, szkolenie i współpraca z wolontariuszami,

zbieranie i opracowywanie materiałów do archiwum

społecznego, współpraca z władzami lokalnymi oraz

mediami, koordynowanie procesu publikacji książki

„Myślenice

projektu.

WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE 2015 - 2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Architektury

Master’s Degree Studies in Architecture in English

- studia II stopnia w języku angielskim

dyplom w 2017 w Katedrze Kształtowania Środowiska

Mieszkaniowego,

“Experimental village in Kibera, Kenya”

2011 - 2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Architektury

Architektura i Urbanistyka – studia I stopnia

09.2013 - 02.2014

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Architektura i Urbanistyka – stypendium Erasmus

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 02.2017 - 11.2017

Pracownia architektoniczna Arch-logica

Wiktor Kielan

Asystentka architekta

Projekty budowlane budynków:

usługowo-mieszkalnego,

domu jednorodzinnego,

mieszkalnego wielorodzinnego

DOŚWIADCZENIE DODATKOWE 10.2015 - 11.2017

2

Związek Harcerstwa Polskiego

Ekspertka ogólnopolskiego projektu

„Aktywni Obywatele Świata”

w

oczach

mieszkańców”,

ewaluacja

03.2014 - 11.2016

Szkoła Rysunku Zalubowski

Nauczycielka rysunku

Stworzenie

programu

rysunkowego

dla

klasy

architektonicznej, nauczanie w klasach: dziecięcej,

gimnazjalnej, architektonicznej, wykonywanie prac

logistycznych i administracyjnych.

02.2014 - obecnie

Związek Harcerstwa Polskiego

Liderka zespołu instruktorskiego

Nadzór nad realizacją całorocznych programów

podstawowych jednostek organizacji, organizacja

szkoleń i warsztatów dla liderów jednostek, organizacja

projektów aktywnego wypoczynku.

10.2012 - 01.2013

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Stażystka w Dziale Edukacji

09.2009 - 09.2012

Związek Harcerstwa Polskiego

Liderka grupy młodzieżowej

Angielski – biegła znajomość w mowie i piśmie

Hiszpański – znajomość na poziomie komunikacyjnym

JĘZYKI OBCE

UMIEJĘTNOŚCI

AutoCAD, Revit Architecture, Rhinoceros, SketchUp,

Lumion,

Adobe Indesign, Microsoft Office

Adobe

Photoshop,

Adobe

Illustrator,


EXPERIMENTAL VILLAGE +8.24 +7.31 +6.00 +4.10 +3.00

+0.00= 1702 m n.p.m.

Nairobi-Kibera, Kenia budynki mieszkalne projekt indywidualny | 2017 [str. 4]

ILLUme - CENTRUM ŚWIATŁA Radziwiłłowska, Kraków rewitalizacja zabytku projekt indywidualny | 2015 [str. 12]

OBIEKT AGROTURYSTYCZNY Stróża, pow. Myślenice budynki mieszkalne z zagrodą uniwersalną projekt indywidualny | 2015 [str. 20]

TATRA PHILHARMONY Zakopane budynek użyteczności publicznej projekt zespołowy | 2016 [str. 26]

RATUJĄCYM OCALENI Warszawa przestrzeń publiczna projekt zespołowy | 2016 [str.34]

APARTAMENTY LOU Myślenice budynek mieszkalny wielorodzinny projekt zespołowy | 2017 [str. 40] 3


4


EXPERIMENTAL VILLAGE Nairobi-Kibera, Kenia

5


EXPERIMENTAL VILLAGE Wioska eksperymentalna w Kiberze

Stworzenie przestrzeni „elastycznej”, łatwej do aranżowania przez samych mieszkańców.

Projekt dyplomowy, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Ponad połowa ludzi na świecie żyje poniżej poziomu ubó-

Typ: budynki mieszkalne Użytkownicy: Mieszkańcy Program: urbanistyka wioski Silanga, architektura budynków mieszkalnych Powierzchnia: ~10 ha Lokalizacja: Kibera-Nairobi, Kenia

6

Idea projektu

stwa. Mieszkańcy Kibery należą właśnie do tej części świata. Jednak jak powinno się projektować w miejscu, w którym każdy z celów zrównoważonego rozwoju wymaga ogromnych zmian? Jak projektować w miejscu, gdzie 95% toalet to toalety nieformalne, gdzie dzieci bawią się w zanieczyszczonej rzekach, a wodę można kupić wyłącznie u właściwieli prywatnych studni?


Założeniem projektu jest stworzenie prostej, niskobudżetowej architektury. Takiej, która czerpie z archetypu miejsca, lecz nie tylko ze skansenowych przykładów. Projekt nawiązuje również do obecnej sytuacji. Wykorzystane są dostępne materiały jak glina, drewno i wblacha falista. Kolejnym celem jest identyfikacja lokalnej społeczności z projektowaną architekturą. W związku z tym projekt jest modularny forma jest prosta na tyle, aby nawet osoby niezwiązane zawodowo z budownictwem mogły zaangażować się w tworzenie nowej jakości miejsca.

schemat zieleni i wody

pasy zieleni

Urbanistyka

rzeki i jezioro

Pierwszy schemat to wprowadzenie natury

do założenia. Rzeki i jezioro zostają oczyszczone i pełnią funkcję rekreacyjną jak niegdyś. Ponadto na części jeziora zaprojektowano trzcinową oczyszczalnię ścieków - „naturalą” kanalizację. Główne pasy zieleni zostały wprowadzone wzdłuż dróg. Częściowo slumsy zostały zburzone, jednak formy zielonych skwerów będą stanowiły kształty dawnych budynków jako ślad przeszłości. Taka forma zieleni ma być również swoistą formą przestrzeni publicznej oraz ma wentylować tak gęsto zabudowaną dotychczas wioskę. Funkcja komercyjna została scentralizowana wzdłuż głównej osi, której dominantę stanowić będzie budynek użyteczności publicznej i istniejące boisko sportowe. W każdym kwartale funkcja będzie zróżnicowana, jednakże dominującą jest mieszkaniowa. Obiekty zostały rozmieszczone zgodnie z istniejącymi organicznymi kierunkami. Zapewnione zostały również właściwe odległości między budynkami. Mniejszą powierzchnię zabudowy od istniejącej rekompensuje dodatkowe piętro mieszkalne. Projektowany system dróg bazuje na istniejących ciągach pieszo jezdnych. Mają one kształty organiczne, podniesiona została jedynie ich jakość poprzez poszerzenie dróg lokalnych i dojazdowych. Wyróznione zostały trzy typy dróg: pieszo-rowerowa - dostępna również dla pojazdów uprzywilejowanych, droga lokalna - dostępna dla samochodów oraz komunikacji miejskiej - busów matatu i droga dojazdowa dla samochodów.

funkcja

handel i usługi bud. mieszkalne plac zabaw

system dróg

d. pieszo -rowerowa d. lokalna d. dojazdowa parking

7


Architektura Na projekt obiektów mieszkalnych składa się wspólny dach, wsparty na regularnej siatce drewnianych słupów i belek oraz budynki - moduły, stanowiące odrębną konstrukcję. Każdy moduł mierzy 6,00 x 3,80 m i może łączyć się z kolejnym swoim dłuższym bokiem. Powierzchnia przeznaczona na jeden dom to miejsce na maksymalnie cztery moduły. Natomiast niezabudowany teren może stanowić prywatny ogród lub taras - na kondygnacji pierwszej. Dowolność łączenia modułów sprawia, że architektura obiektu jest różnorodna, żywa i zmienna. Bowiem w każdej chwilii istnieje możliwość postawienia lub rozburzenia ściany. Takie rozwiązanie sprawia, że mieskzańcy aktywnie uczestniczą w tworzeniu swoich domów oraz mogą je dostosowywać indywidualnie do potrzeb swojej rodziny. Wszystko to jest możliwe dzięki konstrukcji budynku - elastycznej, trwałej, zgodnej z zasadami zrównoważonej architektury, bazującej na lokalnych materiałach i tradycyjnym sposobie budowania. Krótsze boki modułu zaprojektowany został z tzw. glinobitki. Te części przenoszą obciążenia konstrukcyjne. Natomiast dłuższy bok to wypełniona gliną konstrukcja ścienna z poziomo i pionowo krzyżujących się lub zaplecionych kijów i gałęzi - odpowiednik drewnianej konstrukcji szkieletowej. Jest to tzw. metoda obrzucania gliną - technika ta jest prawdopodobnie starsza od glinobitki i murowania z cegieł. Dach i moduły mieszkalne stanowią dwie odrębne konstrukcje. W konsekwencji pomiędzy nimi znajduje się przestrzeń wentylacyjna, która w naturalny sposób ochładza obiekt. Pokrycie zostało wykonane z powszechnie używanej blachy falistej i stanowi ochronę przed tropilkanym słońcem i deszczem. Założenie wpisuje się w ideę tzw. semi-collective. Jest to bowiem obiekt zamieszkania zbiorowego, ale każdy dom ma osobne wejście, a nawet osobną działkę. Bowiem poszczególne domy tworzą kwartały wewnątrz których zaprojektowana została przestrzeń półprywatna z możliwością umieszczenia w niej ogródków warzywnych.

8


9


rzuty parteru

wspรณlny dach

maksymalny rozmiar budynkรณw

siatka konstrukcyjna

wersja projektowana

10


rzuty piętra

11


12


ILLUme | CENTRUM ŚWIATŁA Radziwiłłowska, Kraków

13


ILLUme - CENTRUM ŚWIATŁA Rewitalizacja zabytkowego budynku Magazynu Środków Inscenizacyjnych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Typ: budynek użyteczności publicznej Użytkownicy: Mieszkańcy Krakowa - osoby w każdym wieku Program: kawiarnia, przestrzeń na wydarzenia iluminacyjne i wystawy, audytorium, pracownia Powierzchnia całkowita: 1530 m2 Lokalizacja: Radziwiłłowska, Kraków

Historia obiektu Magazyn teatralnych środków inscenizacyjnych jest obiek-

tem zabytkowym, wpisanym do Rejestru Zabytków. Obiekt został wybudowany w 1896 roku według projektu architekta Rzymkowskiego w stylu modernistycznym z elementami neogotyckimi w elewacji. Modernizowany w 1903 r. – wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjne, a w 1913 roku – wyposażony w windę towarową. Obiekt od początku swojego istnienia (tj. od 1901, gdy został oddany

14

przez Gminę Teatrowi – wówczas noszącego nazwę Teatru Miejskiego) do 2010 r. pełnił funkcję magazynu dekoracji. Dodatkową funkcją była wypożyczalnia strojów i rekwizytów.

Idea projektu Jak nadać miejscu dawny blask? Jak rozświetlić obiekt?

W nawiązaniu do istniejącej elewacji projektowana nadbu-

dowana to ażurowa ściana wykonana z cegły w kolorze istniejącej elewacji. Stanowi ona nowoczesny detal, jednak nie konkuruje z istniejącą fasadą. Radziwiłłowska jest ulicą, której obecnie główną funkcją jest możliwość parkowania samochodów. Dlatego też w ciągu dnia jest widocznie ruchliwa. Natomiast nocą stanowi ciemny zaułek w środku miasta. Problem światła jest dosłownie dostrzegany właśnie nocą, natomiast w dzień metaforzcynie - budynek Lamusa Teatralnego jest niszczejącym zabytkiem. Ideą projektu jest zrewitalizowanie obiektu tak, aby był światłem samym w sobie. W nocy nadbudowana kondygnacja będzie przepuszczać strugi światła, natomiast istniejące, odnowione okna będą stanowiły grę świateł jak w teatrze cieni, w zależności od iluminacji wewnątrz budynku.


przekrój podłużny i poprzeczny

15


Architektura Na zewnątrz projektowana część nie dominuje ponad istniejącą. Wewnątrz natomiast przestrzeń została podzielona organicznymi liniami, płynnie przechodzącymi zarówno w poziomie jak i w pionie. Kontynuacja linii widoczna jest także na zewnętrznej instalacji, meblach, czy schodach.

ILLUme to miejsce projektowane zgodnie z zasadami uniwersalności. Na parterze znajduje się kawiarnia z zapleczem oraz otwarta przestrzeń z trybunami do nauki lub odpoczywania w ciągu dnia. Istnieje również możliwość wyjścia na zewnątrz, gdzie, za akustyczną barierą, można obserwować nadjeżdżające pociągi. Kondygnacja -1 to audytorium - przestrzeń do wyświetlania filmów, czy uczestniczenia w wykładach. Antresola jest dedykowana wystawom stałym lub czasowym. Z tego miejsca dostkonale widoczne jest całe wnętrze, dlatego będzie ono otwarte również podczas iluminacji świetlnych. Na tym poziomie znajduje się również balkon z widokiem na tory kolejowe. Najwyższe, dobudowane piętro to przestrzeń dostępna tylko dla pracowników. W tym miescu znajduje się pracownia, w której projektuje się przedstawienia oraz tworzy się badania nad zjawiskami świetlnymi. Przestrzeń ta zaprojektowana została dla dwudziestu osób. Całość dostępna jest z projektowanej klatki schodowej wrax z przeszkloną windą.

rzut piwnicy

16

komunikacja

toalety

kawiarnia

audytorium

wystawy

magazyn

pracownia

śmietnik


rzut parteru

17


rzut piętra 1

18


rzut piętra 2

19


20


OBIEKT AGROTURYSTYCZNY Stróża, pow. Myślenice

21


OBIEKT AGROTURYSTYCZNY Typ: budynki mieszkalne jednorodzinne Użytkownicy: Mieszkańcy, Turyści Program: budynki mieszkalne, zagroda uniwersalna, garaż samochodowy, zagospodarowanie terenu

Powierzchnia całkowita: 1000 m2 Lokalizacja: Stróża, pow. Myślenice

Idea projektu Ideą projektu jest popularyzowanie tradycyj-

nego chowu zwierząt we wsi Stróża, które aktualnie jest rzadko spotykane. Ponadto celem projektu było stworzenie bazy noclegowej dla turystów, bowiem wybrane miejsce jest znakomite zarówno na wycieczki po szlakach Beskidu Wyspowego jak i na odpoczynek „na miejscu” - skosztowanie świeżych produktów pochodzenia zwierzęcego, rozkoszowania się jazdą konno i widokiem na Tatry.

Zagospodarowanie terenu Od strony północnej znajduje się wjazd na

budynki mieszkalne dla turystów

działkę, garaż i kolejno zagroda oraz budynek mieszkalny trójpokoleniowy, następnie od strony południowej zaprojektowano cztery budynki mieszkalne przeznaczone na pobyt tymczasowy. Umiejscowienie obiektów wyznacza zarazem wybieg dla kóz i koni oraz strefę rekreacyjną dla turystów. Blisko północej granicy działki znajduje się studnia głębinowa oraz rozdzielnia prądu. Natomiast od wschodniej znajduje się dół szczelny z możliwością dojazdu szambowozu.

Architektura Architektura obiektu nawiązanie do archetypu

wsi następuje poprzez zastosowanie wydłużonej formy obiektów, zaznaczenie wejścia poprzez podcięcie, a także zastosowanie prostych ścian szczytowych oraz okapów. Architektura budynków mieszkalnych została zaprojektowana zgodnie z myślą zrównoważonego rozwoju. Pomieszczenia sytuowane

22

elewacja południowa


garaĹź samochodowy zagroda uniwersalna z paszarniÄ…

budynek mieszkalny dla rodziny trĂłjpokoleniowej

23


są z uwzględnieniem walorów poszczególnych stron świata. Południowa część jest maksymalnie doświetlona, a ukośne ściany załamują nadmiar promieni słonecznych. Ze względu na największą efektywność, z tej strony zamontowane zostały na dachu ogniwa fotowoltaiczne. Od strony północnej znajdują się pomieszczenia gospodarcze i inne niewymagające doświetlenia. Budynek zagrody nawiązująca kształtem do domów mieszkalnych. Dobrostan zwierząt jest w niej zapewniony maksymalnie i to kreuje kubaturę obiektu. Budynkiem wysuniętym najbardziej na północ jest garaż. Wykorzystując spadek terenu kubatura garażu została umieszczona w całości w ziemi.

przekrój poprzeczny

elewacja zachodnia

Zastosowane materiały są lokalnie dostępne drewniana konstrukcja oraz okładzina, ściany ocieplane są naturalną wełną mineralną, oraz wykonany z kamienia cokół. Obróbka kamieniarska na terenie całego obiektu została zaprojektowana z kamienia łupanego piaskowca oraz kamienia polnego. Odstępy pomiędzy kamieniami wypełnia trawa, dzięki czemu podłoże może wchłaniać wilgoć.

Użytkownicy Mieszkańcami domu są trzy pokolenia, zatem są to osoby w każdym wieku. Natomiast głównymi odbiorcami budynków na pobyt tymczasowy będą rodzice z dziećmi i osoby starsze. Podczas okolicznych imprez takich jak zawody rowerowe, czy maratony biegowe z miejsca pobytu mogą korzystać również osoby młode. Równie ważnymi odbiorcami projektu są zawierzęta. Zagrodę zamieszkującą: bydło, trzoda chlewna, konie, kozy, kury. Zwierzęta mają zapewniony odpowiedni dla siebie mikroklimat - dostęp światła, wentylację grawitacyjną, odpowiednich rozmiarów kojce zapewniające przestrzeń do swobodnego poruszania się oraz dostęp do okólnika, paszy i wody. elewacja północna

24

elewacja wschodnia


25


26


TATRA PHILHARMONY Zakopane

27


dostępność

TATRA PHILHARMONY Współpraca: Małgorzata Petelenz Typ: budynek użyteczności publicznej Użytkownicy: Mieszkańcy, Turyści, Asrtyści Program: sala główna i kameralna, kawiarnia, parking podziemny, zagospodarownie terenu Powierzchnia cakowita: 8027 m2 Lokalizacja: Zakopane

Zagospodarowanie terenu Zważając na podłużny kształt działki oraz ruch odbywa

się od zachodniej do wschodniej strony działki, kompozcja projektowanych obiektów została poprowadzona wzdłuż podłużnej, poziomej osi. Początek ścieżki jest miejscem najczęściej dotychczas uczęszczanym, co zostało uwzględ-

28

dźwięki

nione w projekcie. Tutaj też znajduje się wjazd do parkingu podziemnego. Ścieżka ta prowadzi do dominanty na placu - głównego budynku filharmonii. Taka idea ma swoje korzenie w starożytnym Egipcie, gdzie świątynia była sytuowana na końcu świętej ścieżki. W projekcie tym prowadzi ona do świątyni muzyki - Tatrzańskiej filharmonii. Goście zostają wprowadzeni z lewej strony placu - bardziej publicznego, głośnego miejsca, o zróżnicowanej funkcji - do prawej strony - spokojniejszej, bardziej intymnej i reprezentacyjnej. Zatem charakter przestrzeni publicznej zmienia się od komercyjnego (pozostawione zostały kramy, jednak ułożone w nowym porządku), poprzez przestrzeń przeznaczoną na wydarzenia odbywające się na wolnym powietrzu (z audytorium na dachach dwóch obiektów), aż do ostatniej części, przeznaczonej dla gości filharmonii. Jest to część reprezentacyjna, bez dodatkowej inftrastruktury, która mogłaby zakłócać perspektywę dekoracyjnej fasady.


atrakcje turystyczne

bariery i otwarcia widokowe

1. sala główna 2. sala kameralna 3. zadaszenie nad kramami 4. scena na wolnym powietrzu 5. klatka schodowa 6. wjazd do parkingu podz. 7. zaplecze techniczne

29


elewacja południowa

elewacja wschodnia

elewacja północna

elewacja zachodnia

30


rzut piętra 3

przekrĂłj poprzeczny

31


Funkcja Główną ideą projektu obiektu filharmonii było rozwiązanie programu funkcjonalnego w najbardziej przejrzysty i efektywny sposób. Sala główna jest jedną z trzech części budynku i zarazem stanowi ich rdzeń. Kolejna część formuje się w literę „L” i ta właśnie zawiera większość pomieszczeń przeznaczonych dla muzyków i pracowników obiektu. Część trzecia to foyer przeznaczone dla gości filharmonii. Parter to poziom, z którego budynek jest dostępny. Jest to miejsce dedykowane go-

32


ściom, więc to tutaj mają swoje miejsce pomieszczenia takie jak kawiarnia, pokój VIP, czy punkt sprzedaży biletów. Na tym poziomie podział funkcji ze względu na użytkowników jest łatwozauważalny. Znajduje się tutaj kilka wejść dla gości, muzyków oraz pracowników, a także wejść technicznych. Każde z nich jest skomunikowane z odrębną przestrzenią dedykowaną poszczególnym grupom jak np. goście - foyer, muzycy - pokoje przygotowań, pracownicy - strefa techniczna budynku.

tarasu na wolnym powietrzu, na poziomie -1 zaś specyfika takiej pracy wymaga jednolitego, sztucznego oświetlenia. Zatem taras pełni raczej funkcje naturalnej wentylacji oraz daje możliwość wyjścia na zewnątrz pracownikom.

Poziom -1 jest jest przeznaczony na program, który nie wymaga dostępu do bezpośredniego światła naturalnego. To tutaj znajdują się pomieszczenia techniczne, magazyny, czy przebieralnie. Jedynymi pomieszczeniami na stały pobyt ludzi są pracownie techniczne. Mają one jednak dostęp do

Poziom +3 natomiast zawiera zróżnicowane funkcje: pokoje gościnne, bibliotekę, pokój przesłuchań i restaurację. Wszystkie te funkcje mają wspólną cechę - mogą zostać wynajmowane. Dzięki temu mogą być tworzone niezależnie, bez konieczności interakcji z innymi sektorami.

Poziomy +1 i +2 są analogiczną kontynuacją funkcji. Cały poziom pierwszy dedykowany jest muzykom, natomiast poziom drugi mieści biura oraz sale konferencyjne - przestrzenie dla pracowników obiektu.

33


34


RATUJĄCYM OCALENI | PRZESTRZEŃ PUBLICZNA Warszawa

35


The Competition for the co

RATUJĄCYM OCALENI existing museum block

Konkurs na koncepcję Upamiętnienia Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej.

Współpraca: Bartosz Dendura, Katarzyna Dendura, Magdalena Mróz Typ: przestrzeń publiczna Klient: Fundacja „Pamięć i Przyszłość” extension - adding 3rd square Użytkownicy: Mieszkańcy, Turyści Program: przestrzenna forma upamiętnienia, trybuny, zadaszenie, zagospodarowanie terenu, Powierzchnia: 1,5 ha Lokalizacja: Warszawa

Idea projektu Plac przed muzeum, z pomnikiem Bohaterów

Getta, oraz budynek Muzeum Historii Żydów Polskich, urbanistycznie wpisane są w dwa kwadraty. Naszym głównym założeniem było kontynuowanie tego ładu urbanistycznego, poprzez dołożenie nowego, trzeciego kwadratu w kierunku południowo-zachodnim placu. Powstały w ten sposób ciąg podobnych form, płynnie wpisuje się w kontekst i charakter tej lokalizacji. Jest dogodnym miejscem dla zewnętrznych działań organizowanych przez muzeum, pozwalając jednocześnie zachować większą część drzewostanu i terenów zielonych, które, jak wynika z przeprowadzonych rozmów, są tak istotne dla mieszkańców. W celu stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni, projekt przewiduje podniesienie południowo-zachodniego narożnika nowowytyczonego kwadratu, tworząc trybunę z widokiem na plac i budynek muzeum. Powstała forma pełni jednocześnie funkcję ławki parkowej, jak i miejsca, gdzie mogą się odbywać uroczystości, złożenia kwiatów czy wydarzenie o charakterze kulturalnym. Podniesienie to jest także elementem symbolicznej osi biegnącej od pomnika Bohaterów Getta Natana Rapaporta poprzez hall główny muzeum.

creating grandstand and mirror surfaces by lifting square corners

Trybuna została zaprojektowana tak, by nie przysłaniała budynku z żadnego narożnik i wejścia na skwer. W północnozachodniej części placu zostały zaprojektowane dwie ściany pokryte lustrami, wznoszące się na wysokość 2 metrów. Wysokość lamps - refers to Righteous Among the ta gwarantuje, że nie6454 zostanie zasłonięte przeNations award given to the Poles szklone lobby muzeum, którego posadzka jest 2,2 metra nad poziomem terenu. Najbardziej charakterystycznym elementem założenia są 6454 punkty świetlne. Każde źródło światła, symbol życia i wieczności, odpowiada reflection - creating the illusion of continuity jednej nagrodzie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata przyznanej Polakowi przez instytut Yad Vashem. Ponieważ dokładna liczba “sprawiedliwych” nigdy nie będzie znana, lampy odbijają się w lustrzanych powierzchniach tworząc złudzenie kontynuacji. viewpoint - symbolic axis running from the Ghetto

monument przez okolicznych Ponieważ kwartał jestHeroes używany mieszkańców, została dla nich zaprojektowana strefa relaksu wzdłuż zachodniej ściany trybuny, T z ławkami, urządzeniami siłowni zewnętrznej i A ścieżką rowerową. Zadaszenie jakie powstało poprzez podniesienie placu, daje schronienie podczas deszczu czy upalnych dni. T A walking, cycling and public transport connections

36

A

+0

PARKING & PEDESTRIANS


B

oncept of the commemoration honoring Poles who rescued Jews during the German occupation.

T A

site plan

streszcze

Plac przed muze banisty-cznie wp urbanistycznego, Powstały w ten s dogodnym miejsc zachować większ są tak istotne dla

± 0,00 = 29,75 m npm

W celu stworzen narożnika nowow forma pełni jedn złożenia kwiatów icznej osi biegnąc została zaprojekto zachodniej częśc metrów. Wysokoś jest 2,2 metra nad Najbardziej chara bol życia i wieczn przyznanej Polak znana, lampy odb W posadzce zap (wodnych, energe

A

+ 2,20

+ 4,50

0,55 model map maquette z

Ponieważ kwarta relaksu wzdłuż za Zadaszenie jakie

summary

Both the museum shape.

B

Our idea was to b from museum bu by the museum. I is essential for loc

EXISTING PARK & RECREATION AREA

OUTDOOR GYM & BIKING ROUTES

GRANDSTAND WITH THE VIEWPOINT

COMMEMORATION

site plan scale 1:500

pictograms function of the area

In simple architec plaza becomes/ is names –flames o given to the Pole The raised corner courage. It’s the h point from which the reflection, rela

In the north-weste ing two 2 meters of the Righteous continuity. The designed floo energy and teleco

Proposed schem are improving com local community.

materials used

activities

37


38


39


40


APARTAMENTY LOU Myślenice 41


APARTAMENTY LOU Współpraca: Pracownia architektoniczna Arch-logica Wiktor Kielan Typ: budynek mieszkalny wielorodzinny Klient: Jania Investment Center Sp. z o.o. Użytkownicy: Mieszkańcy Program: mieszkania, lokale usługowe, parking podziemny, śmietnik Powierzchnia cakowita: 2287,03 m2 Lokalizacja: Myślenice

Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszkalny wielo-

rodzinny wraz z lokalami usługowymi w parterze oraz parkingiem podziemnym. Projektowany budynek posiada czternaście lokali mieszkalnych, dwa lokale usługowe, rzut piętra 1

42

oraz garaż zapewniający postój 17 samochodom. Zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 7 d, dla 1 mieszkania projektuje się 1 miejsce postojowe - 14 miejsc, a także zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 7 e, dla usług wbudowanych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej projektuje się 1 miejsce postojowe na 30m2 powierzchni użytkowej. Dlatego też dla 81,26 m2 usług zapewnione zostały 3 miejsca postojowe. W sumie 17 miejsc. Projekt obejmuje instalacje wewnętrzne: gazową, wod-kan, c.o. i elektryczną. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach 1107/3, 1109/3, 2013/4 Obręb 0003 w Myślenicach. Na parterze znajdują się dwa lokale usługowe (do 4 zatrudnionych) oraz 3 mieszkania. Klatka schodowa wewnętrzna zapewnia dostęp do kondygnacji podziemnej na której znajduje się parking, komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne w tym miejsce do czasowego przechowywania odpadów, oraz do wyższych kondygnacji. Na drugiej oraz trzeciej kondygnacji znajdują się po 4 mieszkania.


Dostępność do mieszkań ponad parterem zapewniona jest z zewnętrznej klatki schodowej prowadzącej na galerię. Najwyższą kondygnację stanową 3 mieszkania ulokowane w poddaszu dostępne z zewnętrznego korytarza. We frontowej elewacji budynku zastosowano wykusz. W związku z brakiem definicji prawnej interpretowany zgodnie ze znaczeniem definicji zarówno słownikowych jak i powstałych w zakresie wiedzy architektonicznej i budowlanej jako: „Nadwieszony występ na zewnętrznej ścianie budynku, nadwieszony powyżej parteru. Najczęściej o przekroju: prostokątnym, wielokątnym lub części koła. Wykonany na wysokości jednej lub kilku kondygnacji. Umożliwia lepsze doświetlenie i zwiększenie powierzchni pomieszczeń przylegających do zewnętrznych ścian budynku”. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykusz wysunięto o 4m poza linię zabudowy. W czasie wykonywania projektu uwzględniono wysokość budynku zgodnie z § 4 ust.13 pkt.4 obowiązującego MPZP

oraz Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 3 listopad 2011 roku ustalając maksymalna wysokość budynku na poziomie 12 metrów. Parter projektowanego budynku rozwiązany jest na poziomie 0,00=292,00 m n.p.m.

Program użytkowy Projektowany budynek to obiekt wolno stojący z czterema

kondygnacjami nadziemnymi w tym poddaszem użytkowym. Przykryty dachem symetrycznym o kącie nachylenia 20° z lukarnami. Program funkcjonalny mieszkań jest przystosowany na potrzeby 1-2 osób. Układ funkcjonalny pomieszczeń: wg rysunków poszczególnych kondygnacji. Lokale usługowe przeznaczone do zatrudnienia nie więcej niż 4 osób na lokal Pomieszczenie do przechowywania odpadów zlokalizowane wewnątrz budynku zgodnie z wymaganiami technicznymi.

43


elewacja zachodnia

elewacja wschodnia

44


45


przekrรณj A-A

46


47


Portfolio Barbara Jasek  
Portfolio Barbara Jasek  
Advertisement