Page 1

Baracsi Szó

2012. augusztus

XX. évfolyam 8. szám

MEGHÍVÓ Baracs Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom falunapi rendezvényeinkre, 2012. augusztus 19–20-ra. Várai Róbert polgármester

Szent István ünnepe Az új kenyér ideje ma eljő, nevet a nap, nincs az égen felhő. Haja roppan, foszlós belű fajta piros-fehér-zöld szalag van rajta...

Ha kérdenéd, hogy ez milyen világ? egy áldott föld, mit Kárpát ölel át! A nagy király teremté államunk, egy ország él azóta általunk.

Megszentelten fekszik az asztalon a mi múltunk, s jövőnk benne vagyon. Fáradságunk, eső, s a nap heve... ebből van az életünk kenyere!

Ó, Szent István, tiéd e nyári nap, királyságod örök az ég alatt. Magyarország állama oly szilárd, ezer évet kősziklaként kiállt!

Az ég, a föld, s az ember dolgozik, a nap, a szél, felhőket hordoz itt. Isten s ember, ím egymásra talál, s kenyeret ad a végtelen határ.

Az új kenyér, új élet záloga nem őrli meg az idő vasfoga. Augusztus húsz magyarok ünnepe, velünk az Úr, s az ősök szelleme!


Önkormányzati tájékoztató 2012. augusztus „Valaki vagy él, és az élet ára a beszennyeződés, vagy nem akar beszennyeződni, de akkor az életről kénytelen lemondani.” (Hamvas Béla)

Ismét leszakadt az ég, a Ligetsor - Széchenyi utca kereszteződésében ismét tengelyig érő víz hömpölygött a patak felé. Több helyen ismét bezúdult a víz a pincékbe,­ és szerencsére tűzoltóink ismét szakszerűen végezték feladatukat. Folyamatosan érezzük a saját bőrünkön, hogy milyen fontos a tiszta árok, de a tiszta árok nem a növényektől mentesített, kikapált földtiszta árkot jelenti. A talaj szerkezetét a gondosan nyírt fű erősíti. Közmunkásainkkal hatalmas közterületeinket igyekszünk mi is rendben tartani.

Sárkányhajóra fel! Falunapi rendezvénysorozatunk keretében az idén is megrendezésre kerül a sárkányhajó evezőverseny a baracsi halastavon, 2012. augusztus 19-én 9 órától. Hajókat, lapátokat, mentőmellényt, tapasztalt kormányost és dobost biztosítunk. Előnevezés augusztus 17-ig Fehérvári Józsefnél (telefonszám:30/4355388). Nevezési díj nincs, viszont a csapatban (16 fő) minimum 2 fő nő és 2 fő 16 év alatti versenyzőnek is lennie kell! A verseny ideje alatt étkezési lehetőség a helyszínen. Baloghné Bitó Ildikó

Az időről-időre visszatérő elöntések megelőzésére a vízelvezetési tervek elkészültek, pályázataink elutasításra, illetve tartaléklistára kerültek. Az övárokkal - amennyiben lesz lehetőség - ismét pályázunk, mivel önerőből ezt a problémát megoldani nem tudjuk. Remélhetően hamarosan befejeződik kisajátítási eljárásunk is a három földtulajdonossal szemben, akik nem voltak hajlandóak eladni területükből a szükséges két méteres sávot a megvalósítás érdekében. Köszönöm mindenki munkáját, aki részt vett a kármentesítésben: tűzoltóink, a polgárőreink és aktív polgáraink segítségét, valamint a Szokol rádió munkatársainak az események közvetítését, a lakosság tájékoztatását. A reptéri út felújítása sajnos nem sikerült. A vállalkozó nem a megbeszéltek szerint teljesített, a műszaki átvétel nem történt meg. Kérem, hogy az utat egyelőre saját érdekükben ne használják, a vízelvezetés nem megoldott, személyautóval veszélyes a használat. Szerződés szerinti teljesítést várunk. Egy alkalmi tolvaj azonban megjelent és ellopta a szennyvíz tisztító akna fedelét. Kérem, aki lopást észlel, azonnal hívja a rendőrséget, majd utána a polgárőrséget! Hosszú szünet után ismét működik a helyi TV. A Baracsi Média Egyesület elindította a rádiós műsorok után a televíziót is. Új stáb vállalta magára a műsorkészítés nemes munkáját. Augusztus 19-i és 20-i Falu-napun­kon ismét nagyszabású rendez­vényekkel emlé kezünk államalapító királyunkról. Ünnepeljünk együtt! Várai Róbert polgármester 2

2012. augusztus

BARACSI SZÓ


„Úgy szeresd őket, amilyenek, és olyanok lesznek, amilyennek szeretnéd.”

A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2011/2012. ÉVI OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A tanévet 230 tanulóval zártuk, 135 fiú és 95 lány. A 8 évfolyamon 9 osztályunk volt, a 7. évfolyamon két osztállyal. A 6. osztály magas létszáma miatt szinte minden tanórán csoportbontásban tanulhattak a gyerekek. Az alapfokú művészetoktatásban 127 tanuló vett részt a néptánc, 32 tanuló a festészet és 14 tanuló a zongora tanszakon. Személyi és tárgyi feltételeink biztosítottak voltak. A szakos ellátottság kiváló, csak a fizika szakos pedagógus hiányzott. A megkezdett nyári szünet első napjaiban igazgatóhelyettesünk váratlan halála mélyen megrázott bennünket. Koncsekné Szöbölödi Éva pedagógus munkájának méltó képviselője volt! Eltávozása nagy veszteség számunkra. Emlékét szeretettel megőrizzük. Kialakítottuk és berendeztük a festészet szaktantermet. Tanulói és rajzasztalokat, rajzbakokat, festőállványokat vásároltunk, köszönet érte önkormányzatunknak. Tanulóink magatartás átlaga 4,16, szorgalom átlaga 3,64, tanulmányi átlaga 3,67. Kiválóan teljesített, illetve kitűnő tanulóink száma 26. A 230 tanuló közül magasabb évfolyamra tovább lépnek 229-en, 6-an javítóvizsgát tehetnek augusztusban. Iskolánkban az igazolt hiányzás 1370 nap, igazolatlan mindössze egy nap. Bevezettük a reggeli ügyeletet, melyet 14 gyermek részére kértek. Ezt a szolgáltatást a következő tanévben is szeretnénk folytatni, csak arra kérjük a szülőket, hogy igényüket indoklással írásban jelezzék a gazdasági irodán szeptember 10-ig. Tehetséggondozás: A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága a Tehetségpont működési kérelmünket elfogadta. Mostantól a dokumentumainkon jogosultak vagyunk használni mind a „Regisztrált Tehetségpont” megjelölést, mind a tanács által a Tehetségpontok részére készített logót. A tehetséggondozási formákat továbbra is igyekeztük megőrizni, versenyekre neveztünk be, szakköreink is ezt szolgálták. A következő szakköröket indítottuk: angol, német, matematika, informatika, alsós és felsős kórus, furulya, kézműves, színjátszó, sportköri foglalkozások: torna, kézilabda, játékos sport. A tanulmányi- és sportversenyeken elért eredményeink, művészeti iskolásaink bemutatói és kiállításai szintén bizonyítják, hogy munkánk a tehetséggondozás terén sikeres. Az ÖKOISKOLA az éves munkaprogramjának megfelelően tevékenykedett. Területvédnökséget vállalt minden osztály, s ezen munka folyamatosan ment a tanév során. A kerti tó gondozása és a halak etetése is folyamatos volt. Iskolánk benevezett a PONTVELEM (használtelem-gyűjtő) országos programba. A DÖK vállalta, majd novemberben és áprilisban teljesítette a veszélyeshulladék-gyűjtést. Osztályaink pedig papírt gyűjtöttek. Aktívan részt vettünk a falutakarítási programban, melynek keretében iskolánk udvarát, a játszótereket, és a Wesselényi utcát tettük rendbe. A Széchenyi-hét keretében a természettel és névadónkkal kapcsolatos akadályversenyt szerveztünk. Egy osztályunk erdei iskolában vett részt Bakonybélben. Sor került a tornaöltözők egészségügyi festésére, melyet a második osztályos szülők és tanító vállalt. Tovább folytattuk a közösségi nevelés szerteágazó tevékenységét. E területen az osztályok közösségi tevékenysége rendkívül fontos. Minden osztály megtervezte a hagyományoknak

BARACSI SZÓ

2012. augusztus

megfelelően, hogy az év folyamán milyen jellegű rendezvényeket szervez, hogyan kapcsolódik az iskola programjaihoz, és ezeket meg is valósították. Magas színvonalú műsorokat mutattak be tanulóink minden alkalommal, köszönhetően a lelkiismeretes felkészülésnek és a pedagógusok kreatív felkészítő munkájának. Köszönet érte kollégáimnak. Ezek a színvonalas előadások elképzelhetetlenek az AMI növendékeinek és tanárainak aktív részvétele nélkül. A néptáncos és zenei produkciók a rajzkiállítások még színesebbé, érdekesebbé teszik ünnepeinket. Az eltelt tanévben is megtettünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy oktató-nevelő munkánk hatékonyabb és sikeresebb legyen. A tanévre kitűzött céljainkat elértük. Gratulálok kollégáimnak az elért eredményekhez, az elkötelezett, elhivatott munkához. Köszönöm a kötelezőn túli vállalásokat, a tanórákon, a szakkörökön, korrepetálásokon nyújtott teljesítményeket, a versenyekre való felkészítést! Köszönöm mindenki helytállását! Köszönetet mondok a szülőknek, valamint azoknak, akik a programjainkat támogatták Köszönöm a Képviselő-testület segítségét, amellyel biztosították számunkra a nyugodt munkavégzés lehetőségét. TANÉVKEZDŐ INFORMÁCIÓK Javítóvizsga időpontja: augusztus 27-én (hétfő) 9 óra. A bizonyítványt és a megfelelő taneszközöket hozni kell. Tankönyvek árusítása: - Augusztus 28-én (kedd) 9 órától 15 óráig azoknak, akiknek fizetni kell a tankönyvekért. - Augusztus 29-én (szerda) 9 órától 15 óráig azoknak, akiknek ingyen jár a tankönyv. TANKÖNYVES ÁRLISTA 1. évfolyam: 2. évfolyam: 3. évfolyam: 4. évfolyam: - angolos - németes 5. évfolyam: 6. évfolyam: 7. évfolyam: 8. évfolyam:

9 355.-Ft 8 695.-Ft 10 285.-Ft 14 390.-Ft 14 690.- Ft 15 465.-Ft 12 895.-Ft 21 715.-Ft 20 268.-Ft

Vonalas füzetek számozása: 1. évfolyam: 14 – 32 2. évfolyam: 16 – 32 3. évfolyam: 12 – 32 4. évfolyamtól: 21 – 32 Tanévnyitó ünnepélyt szeptember 3-án (hétfő) 8 órakor tartjuk. Gyülekező az iskola udvarán ünneplő ruhában. Az első napon 4 tanítási órát (1125-ig) tartózkodnak a gyermekek az iskolában. Az osztályfőnökök tájékoztatják őket az idei tanév feladatairól, programjairól, balesetvédelemről, házirendről. A napközit és az iskolai étkeztetést szeptember 3-ától (hétfő) vehetik igénybe tanulóink. Kohutné Tábori Margit igazgató

3


MEGHÍVÓ! A Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület 10. alkalommal rendezi meg a

NÉPDALKÖRÖK TALÁLKOZÓJÁT, amely egyben dalkörünk 15. évfordulós ünnepe Szeretettel hívunk és várunk minden népdalt szerető baracsi lakost, és minden érdeklődőt. A rendezvény ideje: 2012. augusztus 19. vasárnap 10 óra helye: Szabadtéri Színpad.

Fellépők: – Várai Áron népdalénekes – Aranydaru Nyugdíjas Klub dalköre Nagyvenyim – Kertbarátok Klubja dalköre Daruszentmiklós – TBK Búzavirág Hagyományőrző Klub dalköre Dunaújváros – Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület dalköre Dunaújváros – Kissolti Nyugdíjas Népdalkör és Citerazenekar Solt – Alcoa Köfém Nyugdíjas Férfikórusa – Hantosi Népdalkör – Barátság Nyugdíjas Egyesület dalköre Baracs – A Széchenyi Zsigmond Általános és Művészeti Iskola Néptánccsoportja Cuppon Péter és Kuminka Zsuzsa irányításával.

A Barátság Nyugdíjas Egyesület dalköre (archiv)

Az évforduló alkalmából megemlékezést tart Németh Mihályné dalkörvezető, melyet a régi tagokkal kibővített Baracsi dalkör műsora tesz emlékezetessé. Házigazda: a Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület. A rendezvényt Baracs Község Önkormányzata, a Tesco- Globál Áruházak Zrt.,Tóth Géza, a Kékacél Kft ügyvezető­igazgató, Talpainé Pinczési Viktória, Kiss József vállalkozó, ifj. Mihalik Sándor támogatja.

Várai Róbert polgármester

Talpai Tiborné egyesület elnöke

MŰFÜVES LABDARÚGÓ PÁLYA BARACSON Bizonyára értesültek róla, átadásra került a műfüves labdarúgó pálya Baracson. Elkészítettük a műfüves labdarúgó pálya használati szabályzatát, hogy a pálya minél tovább szolgálhassa a falu lakosságát. A pályát kizárólag e szabályok betartása mellett lehet használni, kérek mindenkit, figyelmesen olvassa el. A pályát 15 évig Baracs Község Önkormányzatának kell karbantartania, így minél jobban vigyázunk rá, annál kevesebb pénzt kell majd ráköltenünk, annál több pénz marad másra. Fehérvári József BSE elnök 4

2012. augusztus

BARACSI SZÓ


BARACS MŰFÜVES LABDARÚGÓ PÁLYA HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. A műfüves pálya használata a baracsi lakosoknak ingyenes. 2. A pálya nyitva tartását a Baracsi Sportegyesület elnöke, illetve az általa megbízott személy, pályafelügyelő határozza meg, ellenőrzi a használati rend betartását. Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya területéről kitiltható. 3. A pályán történő futballozáshoz a pályafelügyelővel történő előzetes egyeztetés szükséges. 4. A pályára csak műfüves pályacipőben, teremvagy tornacipőben lehet rámenni. Tilos a stoplis cipő használata. 5. Tilos a pálya területén és a palánkon kívül 5 méteres körzetben dohányozni, gyufát, cigarettát eldobni. 6. Tilos a pálya területén enni, rágógumizni, azt eldobni. 7. Tilos a pálya területére üveget bevinni.

8. Tilos a pályára bármilyen hegyes, éles vagy súlyos tárgyat bevinni. 9. Tilos a pálya területére kutyát vagy más állatot bevinni. 10. A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az ott kialakított ajtón szabad. 11. Mielőtt a pálya területére lép, tisztítsa meg cipőjét a rátapadt szennyeződéstől. 12. A pálya éjszakára zárva tart a környezet nyugalma, és esetleges rongálás elkerülése érdekében. 13. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja, közerkölcsöt nem sértő módon. A pálya és környéke térfigyelő kamerákkal felszerelt terület, az esetleges rongálás anyagi kártérítést von maga után, a szabálysértési, illetve a büntető eljáráson túl. Fehérvári József BSE elnök

Sportkapcsolatok építése Erdélyben Július 13-16-ig testvértelepülésünkön, Szentegyházán vendégeskedett egyesületünk öregfiúk csapata. Első megállónk Szovátán volt, ahol körbejártuk a Medve-tó környékét. Két órát fürödtünk az igen magas sótartalommal rendelkező tóban. Farkaslakán Tamási Áron sírját, Szejkefürdőn a székelykapu kiállítást és Orbán Balázs emlékművét tekintettük meg. Másnap egy izgalmas kirándulásra indultunk a Hargitára. Két órás traktoros utazás után felgyalogoltunk a kopjafákhoz,­ ahol Baracs község által állított emlékművet lefestettük és megemlékező szalagot kötöttünk a Baracsi Sportegyesület Öregfiúk nevében. Köszönet Márhoffer Csabának az alapanyag biztosításáért. Kirándulás után barátságos focimeccset játszottunk Szentegyházi SE felnőtt csapatával. A mérkőzést követően megvendégeltek bennünket, a nagyon jó hangulatú ismerkedés, mulatozás hajnalig tartott. Harmadik nap a Békás-szoros és a Gyilkos-tó volt az úticél. Ezután meglátogattuk a helyi strandot, majd a vacsorát követően folytattuk a kapcsolatépítést. Szeretnénk ezzel a sportbarátsággal még szorosabbra fűzni kapcsolatunkat Szentegyházával. Jövőre mi is szeretettel várjuk őket. Fehérvári József Baracsi Sportegyesület elnöke

BARACSI SZÓ

2012. augusztus

5


Nekrológ

Koncsekné Szöbölödi Éva, tanár, igazgatóhelyettes (1954 – 2012) Iskolánknak nagy gyásza van: Koncsekné Szöbölödi Éva tanár, igazgatóhelyettes elhunyt. Váratlanul érkezett a hír. Nyáron a halálhír különösen rossz és irreális elem az ember életében. Amikor a teremtett világ ezer színben pompázik és létezik, egy ember elmegy körünkből. Egy ember, aki közel állt hozzánk, akivel pár nappal a tragikus hír előtt még beszéltünk. Visszacsengenek szavai, bizakodása, hite, hogy ezt a harcot is meg fogja vívni, úgy mint a többit. Évi életének utolsó évtizedében folyamatosan harcokat vívott. Először férjéért, akinek, hűséggel, szeretettel könnyítette a súlyos betegség nehéz idejét. Majd saját egészsége tette próbára. Nem olyan régen pedig kisunokájával együtt küzdött annak életéért. Valahonnan azonban mindig merített újabb erőt, ami talpra segítette és folytathatta munkáját, életét közöttünk. Koncsekné Szöbölödi Éva Egerben született, Heves megyében 1954. december 18-án Szöbölödi Gábor és Hacker Ida gyermekeként. Általános iskolai tanulmányai után a dunaújvárosi gimnáziumban érettségizett 1973-ban. A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán kapta tanári diplomáját matematika-orosz szakon. Az oktatás szolgálatába 1975-ben állt a nagykarácsonyi, majd a következő évben az adonyi iskolában. 1979-től pedig a dunaújvárosi Ságvári Endre Általános Iskola tanára lett. Családjával 1991-ben költöztek Baracsra, s ettől kezdve a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola pedagógusgárdáját erősítette. Közel négy évtizedes munkássága során a pedagóguspálya majd minden lépcsőfokát bejárta: a beosztott pedagógustól az igazgatóhelyettesig. A tanítás volt az élete – megosztani a tudást! Számtalan növendékével ismertette meg a matematika alapismereteit. S miközben számonkérte tanítványaitól a feladott példákat, mindenkihez volt egy jó szava. Követelt, de sohasem teljesíthetetlent. Szigorú volt, de sohasem igazságtalan. Mindenben jó példával járt elöl, és semmit sem várt el a diákjaitól, amit ő maga ne teljesített volna. Emberséges, jó tanár volt, akit szerettek a gyerekek. Lelkiismeretes, odaadó munkájának köszönhetően nem csak tanította, hanem nevelte is a rábízott gyerekeket, ezzel kivívta a szülők szeretetét is. Őróla mindenki csak az elismerés és tisztelet hangján tudott és 6

tud szólni. Pedagógus hivatásának lényegét Gárdonyi Géza szavaival fogalmazhatnánk meg: „A szülői szív munkatársa, eleven törvény, magasba törekvő sas, fénycsóva, mely másokért égeti el önmagát.” Igazgatóhelyettesként, példaértékű szakértelemmel, felelősségtudattal segítette a tantestület vezetését. Neki semmi sem kerülte el a figyelmét, mert nagyon jól ismerte kollégáit. Ha kellett, korrekt bírálatokkal, szakmai tanácsokkal, ha kellett, barátságos emberi szóval segítette őket mindennapi munkájukban. Pontos és lelkiismeretes munkavégzését példaként lehet a fiatalok elé állítani. Pályakezdő fiatal tanártársainak sokat segített a beilleszkedésben, a szakma elsajátításában. Munkáját mindig a tenniakarás, az újítás jellemezte. Iskolánk közösségében Éva embersége és szeretete, amivel nevelői küldetését teljesítette irányt mutató volt. Megtalálta a feladatát, mely által élt teljes életet, hiszen családja erős támasza, pedagógus munkájának méltó képviselője volt! Eltávozása nagy veszteség számunkra. Emlékeinkben megőrizzük a felejthetetlen egyéniséget, a mosolygós, mindig barátságos arcot, és azt a képet, amelyet Lukács Márta Gyertya című verse helyettünk megfogalmaz: „Egyenesen, szilárdan áll, Fénylő szemmel fölfelé néz, Önzetlenül ég, melegít, A sötétnek nincs itt helye, Hiszen, mint az igaz ember, Ő is fényre van teremtve. Olykor küzd az áramlattal, És titokban sír talán, Aztán ismét bíztat, hitre Serkent, szinte megnő lángja, Hogy rohamosan csökken, fogy: Sőt csonkig ég, nem is bánja. Küldetését befejezte: Ő eltűnt, s csak azért égett, Hogy a kereső szívébe Fényt vigyen és melegséget.” Az iskola dolgozói nevében:

Kohutné Tábori Margit igazgató

2012. augusztus

BARACSI SZÓ


ASHIHARA KARATE A BARACSI FALUHÁZBAN Egy hatékony küzdősport elsajátítására nyílik lehetősége­ mindazoknak, akik bekapcsolódnak a baracsi Faluházban működő­ Ashihara Karate Egyesületben folyó­ munkába. Az egyesület vezetője, az 1 danos Haklik Szabolcs, minden héten kedden és csütörtökön 17-18,30 óráig tart edzést, melyen jelenleg tízen vesznek részt, életkoruk 10 és 58 év között mozog. A karatéról mindenki tudja,­ hogy fegyelemre és összpontosításra nevel, e válfajáról pedig azt is érdemes tudni, hogy nincsenek benne felesleges mozdulatok, nincsenek formagyakorlatok, viszont gyakorlója­ az utcán is képes megvédeni magát vele. A versenyekre testi-lelki felkészülés után mennek az egyesület tagjai.

Az ashihara karate gyakorlója felkeményíti a testét, alakformáló, zsírégető hatása e sportnak kiváló. Az edzések ingyenesek, csak regisztrációs díjat fizetnek a tagok, ami évente 4 ezer forint. Haklik Szabolcs 1987-ben, Dunaújvárosban kezdett karatézni. A rendőrség különleges szolgálatánál, 1995-ben Hartyányi Attila 4 danos sensei avatta be az ashihara karate rejtelmeibe, ő pedig ennek a sportágnak lett elkötelezett híve. Érdeklődni, jelentkezni a baracsi Faluházban lehet az edzések időpontjában, vagy a 0630 8636 905 telefonszámon.

RUHAAKCIÓ! Tisztelt Baracsi Lakosok! Értesítjük Önöket, hogy 2012. augusztus 14-én és 15-én reggel 8-tól délután 14 óráig általános és iskolakezdési ruhaakciót tartunk az ÖNO-ban! Várjuk felajánlásaikat 2012. augusztus 13-án reggel 8-tól délután 15 óráig! Helyhiány miatt kérjük Önöket, hogy a megadott időpontban hozzák el a felajánlásaikat! Köszönjük az eddigi segítségüket abban, hogy lehetővé tették számunkra a ruhaakciók megszervezését! Segítőkészségüket köszönjük, az ÖNO dolgozói nevében Kápolnási Attiláné

Baracsi Szó Alapító: Baracs Község Önkormányzata Lapnyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1193. OSZK, ISSN 2063-305X Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Baracs 2427 Baracs, Táncsics M. u. 27. (tel. 25/521-010) A kiadásért felelős: Juhász Imréné Szerkesztő: Koczka Katalin e-levélcíme: kata.koczka04@gmail.com Telefonszáma: 0620 923 7211  Tördelés: Müller Ágnes Készült 1500 példányban, 2012. augusztus 2-án Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető Megrendelés száma: 8/BSz/2012.

BARACSI SZÓ

2012. augusztus

7


2012. AUGUSZTUS 19. SZABADTÉRI SZÍNPAD 10 óra: Népdalkörök találkozója 20-03 óra: „Sárkánybál”, a Favorit zenekarral (A bál ideje alatt a grill étkekről a Béke étterem gondoskodik.)

21 óra: TÓTH VERA koncert HALASTÓ: 9 óra: Sárkányhajó verseny

2012. AUGUSZTUS 20. APÁTSZÁLLÁSI TEMPLOM: 10 óra: Ünnepi Szentmise SZABADTÉRI SZÍNPAD: 14 óra: Gyerekbirodalom a játszótér területén: – aszfaltrajz verseny – népi játékok (gólyalábas, dióverés, mocsáron járás) – ügyességi játékok (ugráló vár, trambulin, élő csocsó) – lovaskocsikázás – íjászat – kézműves sátor

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény „KISCSAPÁS” és „SZÉLESCSAPÁS” Néptáncegyüttesének műsora 18 óra: Ünnepi köszöntőt mond VÁRAI RÓBERT Baracs Község Polgármestere Kitüntetések átadása Ünnepi kenyérszegés BARACS NÉPTÁNCEGYÜTTES műsora 19.30 óra: Musical és örökzöld slágerek a TAPOLCAI MUSICAL SZÍNPAD előadásában

16 óra: GÖRÖMBŐ KOMPÁNIA gyerekműsora

20.30 óra: LOS ANDINOS együttes koncertje

17 óra: WOLF KATI koncertje

21 óra: Indul a „SANTA MARIA BULIHAJÓ!” (Tapolcai Musical Színpad)

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TORNÁSZAINAK bemutatója 8

22 óra: ÜNNEPI TÜZIJÁTÉK

2012. augusztus

BARACSI SZÓ

2012-08  

Baracsi Szó XX. évfolyam 8. szám - 2012. augusztus