Tehlový kameň - sprievodca

Page 1

ZOZNÁMTE SA S JEDINEČNÝM SVETOM TEHLOVÉHO KAMEŇA®!

Ý V O L TEH ´ N E KAM

®

dca

®

´ s.r.o

o spriev

.

dy o v á n ady -

y-r nápad

VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR V SR: BARABÁŠ S.R.O., 943 01 ŠTÚROVO, SZÉCHENYIHO 5 TEL.: 036/759 36 44, MOBIL: 0917 767 706, E-MAIL: INFO@TEHLOVYKAMEN.SK • www.tehlovykamen.sk •


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

Obsah tejto publikácie je chránený autorskými právami © Copyright 2013 WOOX INTERNATIONAL


• www.tehlovykamen.sk •

8 cm hrubý antracitovo-hnedý na pokrývanie ciest 6 cm hrubý hnedo-červený na pokrývanie chodníkov 5 cm hrubý žlto-červený na stavbu záhradných cestičiek, plotov, múrov Fyzické vlastnosti Tehlového kameňa Technické údaje Tehlového kameňa Kryty ciest z Tehlového kameňa Predpisy Vzory Oblúkovité vzory Kruhové objazdy z vtáčieho pohľadu Cesty s vysokou zaťaženosťou Použitie vyvýšených obrúb Zámková dlažba s použitím obruby v tvare „K“ Použitie kanálového krytu špeciálne prispôsobeného Tehlovému kameňu Cestný spomaľovač Parkoviská Cyklistické cesty Kruhový objazd Mestské stavby

TEHLOVÝ KAMEŇ

Toto je Tehlový kameň

- SPRIEVODCA

OBSAH


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


• www.tehlovykamen.sk •

Chodníky, terasy Riešenia pri použití oblúka Pravidlá realizácie cestnej pokrývky z Tehlového kameňa Fasády z Tehlového kameňa Vyhotovenie múrov Spotreba materiálu Vzory Podstavce Dvojvrstvové obvodové steny Pasívne domy Pravidlá stavby stien Ploty, záhradné stavby z Tehlového kameňa Stavebné predpisy Fyzické vlastnosti Tehlového kameňa Oplotenie Okrasné obruby záhonov Schody Záhradný nábytok, stavby Pravidlá stavby plotov, záhradných stavieb

- SPRIEVODCA

Príjazdové cesty

TEHLOVÝ KAMEŇ

Chodníky zaťažené parkovaním dopravných prostriedkov


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


• www.tehlovykamen.sk •

Každý má rád búranú tehlu. Vykúzli atmosféru. Je jedinečná. Priateľská. Aký dobrý by bol stavebný materiál, ktorý je taký priateľský, výnimočný a príjemný, ako búraná tehla, navyše by bol mrazuvzdorný a odolný proti oderu.

Tehlový kameň je betónový výrobok, ktorého materiál je celý napustený farbou. Nepotrebujete na neho nanášať vrstvu proti oderu, pretože je celý výnimočne odolný a mrazuvzdorný. Tehlový kameň v polovici výrobného procesu prepúšťame cez antikovací valec. V pomaly rotujúcom valci sa Tehlové kamene odierajú sami o seba, takto sa na ich povrchu vytvárajú ryhy, hrany sa otupia, ako pri ručne búraných tehlách. Preto výsledný produkt disponuje naraz vynikajúcimi fyzikálnymi vlastnosťami a priateľskou, príjemnou podobou búranej tehly. Počas procesu sa jeho povrch a hrany stávajú jedinečné. Preto je náš produkt jedinečný, s okulahodiacou premenlivosťou.

Rozmery má 24x12 cm, a na hrúbku sa vyrába v troch rozmeroch: 8, 6 a 5 cm. To ho umožňuje použiť na tri rôzne spôsoby.

TEHLOVÝ KAMEŇ

®

JE TO TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Teraz už existuje!


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


• www.tehlovykamen.sk •

8 CM HRUBÝ, TMAVŠIA OBMENA ANTRACITOVO-HNEDÝ, JE VHODNÝ NA POKRÝVANIE ULÍC. 6 CM-VÝ, HNEDO-ČERVENÝ ZASA NA ZHOTOVOVANIE CHODNÍKOV.

Jednoducho bude naše prostredie domáckejšie a môže pozitívne ovplyvniť zmýšľanie ľudí. Tam, kde používajú takúto dlažbu na pokrývanie máme pocit, akoby sa obyvateľstvo ešte viac zjednotilo. To či zmeníme podobu krajiny závisí od projektantov ciest. Pomôžte, aby aj naše mestá mali jedinečný charakter.

Namiesto šedosti asfaltu je tu konečne Tehlový kameň.

Tehlový kameň je ideálny na cesty s povolenou rýchlosťou do 60-70 km/hod. Patinovaná pokrývka ciest s nádychom histórie. A hodí sa aj k modernému stavebnému štýlu. Snažíme sa osloviť také stavebné spoločnosti, ktoré pri stavbe ciest v obytných zónach ešte používajú asfalt, no kde vieme za tú istú cenu ponúknuť podstatne náročnejšiu zámkovú dlažbu. Dodať nášmu prostrediu krajší vzhľad cez Tehlový kameň už nie je otázkou financií. Nanovo prepracovaná technológia výroby je výhodná, umožňuje stanoviť polovicu, tretinu obvyklej cenovej hladiny. Tí, čo doteraz váhali, majú možnosť získať prémiový produkt za veľmi výhodnú cenu.

Výstavba vrátane nákladov na materiál nie je drahšia ako pri použití asfaltu. Jeho životnosť je však mnohonásobne vyššia.

Dá sa opätovne rozobrať a zložiť a to bez hluku spôsobeného pneumatickým kladivom. Je trvanlivý, odolný voči opotrebeniu. Palivo kvapkajúce z motorových vozidiel ho nerozpustí, tak ako asfalt. Vďaka otupeným hranám sa tieto už ďalej nebudú lámať. Dažďová voda sa odvádza prostredníctvom fúg medzi jednotlivými dlažbovými prvkami, takto zabezpečuje prirodzenejšie prostredie pre okolité stromy a rastlinstvo. A tým sa znižuje aj množstvo vody v kanáloch na odtok dažďovej vody.

TEHLOVÝ KAMEŇ

Vo viacerých významných krajinách Európy slúži viac ako 30 % použitých betónových kameňov na výstavbu ciest v obytných zónach. U nás sa z betónových kameňov cesty takmer vôbec nestavajú. Je tu čas, aby Slovensko dobehlo svoje zdržanie.

- SPRIEVODCA

S TEHLOVÝM KAMEŇOM ZMENÍME PODOBU SLOVENSKA!


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


Takto si vytvoríte jednotný, elegantný dvor. Okrem toho, že stavby budú mať príjemný, patinovaný vzhľad, budú aj mrazuvzdorné a výnimočne trvalé. Je vhodný aj na stavbu vysokých objektov: toto je jedna z jeho jedinečných vlastností. Je vhodný na pokrývanie zvislých plôch, na stavbu podpier, na zdobenie stien. Je radosť hľadieť naň, či už v prostredí dýchajúcom históriou alebo pri moderných stavbách. Mrazuvzdornosť Tehlového kameňa je vyššia ako tehly „Klinker“, no jeho cena je omnoho prijateľnejšia. Oproti obyčajnej tehly „Klinker“ sa dá zaobstarať asi o polovicu lacnejšie a oproti rustikálnej tehle je o štvrtinu lacnejší. Tehlový kameň je trvalý, v prípade búrania sa dá vďaka jeho vysokej pevnosti veľká časť znova použiť. Nevytvára nebezpečný odpad, čím životné prostredie takmer vôbec nezaťažuje.

• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

Oplotenie zohráva v dnešnej dobe významnú úlohu, pretože je omnoho viac, ako len „hraničná čiara“. Na viac, z Tehlového kameňa môžete okrem oplotenia postaviť aj chodník alebo príjazdovú cestu.

TEHLOVÝ KAMEŇ

5 CM HRUBÝ ŽLTO-ČERVENÝ TEHLOVÝ KAMEŇ SLÚŽI NA POKRÝVANIE DVOROV, ZÁHRADNÝCH CESTIČIEK. POPRI TOM JE VHODNÝM STAVEBNÝM MATERIÁLOM PRI STAVBE ZÁHRADNÝCH STAVIEB, PLOTOV A DOKONCA MÚROV.


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

TEHLOVÝ KAMEŇ DISPONUJE VÝNIMOČNÝMI FYZIKÁLNYMI VLASTNOSŤAMI Ako pravá, klasická tehla z čias našich predkov, len je mrazuvzdorný a odolný voči oderu. Nová výrobná technológia. Nová cenotvorba. Nový produkt na Slovensku. Tehlový kameň vyrábame zaužívanou, no nanovo premyslenou technológiu výroby zámkovej dlažby. Materiál, z ktorého sa Tehlový kameň vyrába, je celý odolný proti oderu, preto oproti zaužívaným betónovým kameňom nie je potrebné nanášať naň vrstvu proti oderu. Takto sme dosiahli, že sa Tehlový kameň takmer dokonale podobá na klasickú tehlu. Výrobné rozmery sú takmer dvojnásobné v porovnaní s rozmermi uvedenými v MSZ EN 1338:2003 (STN EN 1338). Mrazuvzdornosť je výnimočná: dva a pol krát vyššia v porovnaní s údajmi uvedenými v MSZ EN 1338:2003 (STN EN 1338). Pevnosť v priečnom ťahu je takmer dvojnásobne, odolnosť proti obrusovaniu je takmer trojnásobne vyššia v porovnaní s údajmi predpísanými v MSZ EN 1338:2003 (STN EN 1338). Odolnosť proti šmyku je jeden a pol krát vyššia v porovnaní s predpísanou v EMIHSZ 121:2007.


• www.tehlovykamen.sk •

HRÚBKA

8cm

6cm

5 cm

ROZMERY

24x12x8 cm

24x12x6 cm

24x12x5 cm

176 KG/m²

132 KG/m²

110 KG/m²

35

35

35

52

69

83

HMOTNOSŤ VÝDATNOSŤ MATERIÁLU KS/M² POKLADANIE LÍCOM POKLADANIE HRANOU – HRÚBKA 12 CM

PRODUKT VYHODNOTIL ÉMI NA ZÁKLADE MSZ EN 1338:2003 AKO PRIMERANÝ. MERANIA POTVRDILI JEHO PRVOTRIEDNE FYZIKÁLNE VLASTNOSTI. Dovolená odchýlka ± 1,7 mm – namiesto normou predpísaných ± 3 mm. Mrazuvzdornosť olupovaním Sn = 0,26 kg/m² - namiesto v časti 3D predpísaných ≤ 1,0 kg/m². Absorbovanie vody 4,49 % - namiesto predpísaných ≤ 6 %. Najnižšia hodnota pevnosti v priečnom ťahu 5,3 MPa (N/mm²) – namiesto predpísaných ≥ 2,9 MPa. Odolnosť proti obrusovaniu 6,754 mmᶟ/5000 mm² - namiesto predpísaných ≤ 18,000 mmᶟ/5000 mm². Odolnosť proti šmyku v priemere 75 (namiesto predpísaných ≥ 45). Protipožiarne vlastnosti sú podľa MSZ EN 13501-1:2002 zaradené do A1, nakoľko obsah organických látok je ˂ 1% (m/m). Účel použitia produktu OBKLADY STIEN, OPLOTENIA, STĹPY, ZÁHRADNÉ STAVBY, CHODNÍKY, TERASY, ZÁHRADNÉ CESTY, PEŠIE ZÓNY, PRÍJAZDOVÉ CESTY. NA ZÁKLADE NORMY MSZ EN 771-3:2003 HO MOŽNO POUŽIŤ AJ NA STAVBU MÚROV. Tehlový kameň je pevný, v prípade búrania sa dá vďaka jeho vysokej pevnosti veľká časť znova použiť.

- SPRIEVODCA

Rozmer 24x12 cm. Vyhotovuje sa v troch obmenách hrúbky.

TEHLOVÝ KAMEŇ

ÚDAJE UVEDENÉ ÉMI ( TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ) V ZÁPISNICI Z PRVÉHO TECHNICKÉHO OSVEDČOVANIA:


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


Na budovanie ciest, námestí, kruhových objazdov, parkovísk, spomaľovačov je ideálny antracitovo-hnedý Tehlový kameň s hrúbkou 8 cm, alebo na hranu postavený 5, 6, 8 cm-ový Tehlový kameň, čím sa zabezpečí hrúbka povrchu 12 cm. Výhodou každého druhu Tehlového kameňa je, že sa ním dá vytvoriť patinovaný nádych. Zaručujeme jeho mrazuvzdornosť. Navodzuje prirodzený dojem. Nevznikajú na ňom praskliny, ani iné nezrovnalosti a v horúčavách sa netopí. Za prijateľnú cenu máte postavenú cestu alebo zámkovú dlažbu. Dlažba, ktorá sa dá ľahlo rozobrať a znova zložiť. Pri projektovaní si však treba vyjasniť očakávané zaťaženie. Taktiež treba prihliadať na vlastnosti povrchu, možné zaťaženie a priepustnosť pôdy. Treba si zodpovedať aj otázky týkajúce sa údržby a prevádzkovania cestnej komunikácie. ULICE, NÁMESTIA Antikovaný Tehlový kameň s rozmermi 24x12 cm s hrúbkou 8 cm antracitovo-hnedej farby, pokladaný lícom je ideálnym materiálom v prvom rade na budovanie obytných zón a ciest pre osobné autá, ktoré môžu byť občas zaťažené aj nákladným autom. Vozovka by sa mala skladať z 40 cm hrubej vyrovnávacej vrstvy, a 3 cm hrubej ložnej vrstvy tvorenej drveným kameňom s priemerom 2-5 mm. NÁMESTIA S VEĽKOU PREMÁVKOU 8 cm hrubý antracitovo-hnedý antikovaný Tehlový kameň taktiež s rozmermi 24x12 cm, pokladaný hranou s hrúbkou 12 cm je ideálnym materiálom na budovanie ciest zaťažených častou premávkou nákladných áut alebo autobusov. Vozovka by sa mala skladať z primeranej vrstvy betónu a 3 cm hrubej ložnej vrstvy tvorenej drveným bitúmenovým pieskom s priemerom 2-5 mm. CHODNÍKY Antikovaný Tehlový kameň s rozmermi 24x12 cm s hrúbkou 6 cm, hnedo-červenej farby je ideálnou dlažbou v prvom rade pre námestia s pešou premávkou (chodníky, pešie zóny), cyklistické cesty. Môže sa požiť aj na stavbu chodníkov, na ktorých sa predpokladá parkovanie osobných áut. Základy tvorí 30-40 cm hrubá vyrovnávacia vrstva a odporúča sa ložná vrstva drveného kameňa s priemerom 2-5 mm o hrúbke 3 cm. TERASY, ZÁHRADNÉ CESTY 5 cm hrubý (24x12 cm) antikovaný Tehlový kameň žlto-červenej farby je ideálny v prvom rade na záhradné terasy, dvory, záhradné cesty a príjazdové cesty pre autá. Odporúčame vybudovať 20-30 cm hrubú vyrovnávaciu vrstvu s 3 cm hrubou ložnou vrstvou drveného kameňa s priemerom 2-5 mm.

• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ JE IDEÁLNYM MATERIÁLOM NA POKRYTIE VOZOVIEK

TEHLOVÝ KAMEŇ

TEHLOVÝ KAMEŇ AKO KRYT VOZOVKY


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


Stavbu uskutočňujeme na základe platných stavebných predpisov a postupov u vedených v Technicko-kvalitatívnych podmienkach MDVRR SR.

• www.tehlovykamen.sk •

PREDPISY

VYROVNÁVACIA VRSTVA V závislosti od podkladu, plánovanej zaťaženosti, priepustnosti, zaťaženia a tiež zhutnenia podkladovej vrstvy je potrebné zhotoviť vyrovnávaciu vrstvu s hrúbkou 20-50 cm. Jej vrstvy upravujú príslušné technické normy. Pokiaľ to umožňuje kvalita povrchu a zaťaženosť bude obmedzená, odporúčame namiesto zložitého pokladania viacerých vrstiev použiť materiál so zrnitosťou 5-45 alebo 5-50. Ak sa použije viac podkladových vrstiev, ukazovateľ nerovnosti (d60/d10) na seba nadväzujúcich vrstiev má byť väčší ako 13. Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR treba dodržiavať.

LOŽNÁ VRSTVA Ložná vrstva má mať hrúbku 30-40 mm, nemožno ju použiť ako vyrovnávaciu vrstvu. Ložná vrstva má byť zhutnená na 95 %, treba ju nanášať rovnomerne vo vhodnej hrúbke. Na pripravenú ložnú vrstvu sa nesmie stúpať.

DLAŽBA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA Dlažbu možno pokladať ručne. Stúpať možno len na položené prvky. Pokládku treba začať od najnižšie položeného miesta a podľa možnosti od obrubníka, s presným vyznačením jednotlivých radov. Kusy menšie ako polovica Tehlového kameňa sa nesmú osádzať ako samostatné dlažobné prvky, možno ich použiť ako klin na vyplnenie medzier medzi dlažbou a obrubníkom.

ŠKÁROVANIE Na vypĺňanie škár je vhodný drvený piesok alebo kvarcový piesok. Piesok má byť bez prímesi bahna, sypký (min. 120 s/1000 cmᶟ), bez prímesi solí, zároveň má byť vhodný na vypĺňanie škár a priepustný, s plynulou zrnitosťou. Dlažbu treba pred aj po škárovaní zhutniť vibračnou doskou. Škáry treba po zhotovení dlažby a aj po jej uvedení do užívania pravidelne dopĺňať pieskom.

TEHLOVÝ KAMEŇ

OBRUBNÍKY Obrubníky alebo obrubové kocky treba podľa Technicko-kvalitatívnych podmienkach MDVRR SR časť 5 vkladať do betónového lôžka s pevnosťou C 30/37 s prímesou prevzdušňovacej prísady. Pokiaľ obrubník nepodopiera iná pripojená konštrukcia, je potrebný základ s hrúbkou 20 cm.

- SPRIEVODCA

PODKLADOVÁ VRSTVA Pri realizácii podkladovej vrstvy treba dodržiavať zásady uvedené v Technicko-kvalitatívnych podmienkach MDVRR SR časť 5 - Podkladové vrstvy. Na povrchu podkladovej vrstvy treba zabezpečiť modul statickej zaťaženosti 40 NM/m² - v prípade potreby opravnou vrstvou, stabilizovaním – 50 cm hrubá podkladová vrstva musí mať 90%-né zhutnenie. Ak je spodná časť podkladovej vrstvy citlivá na mráz, treba ju zabezpečiť ochrannou vrstvou proti mrazu. Odvedenie dažďovej vody treba zabezpečiť vhodne zrnitou vrstvou, odtokom, v prípade spevneného podkladu naň položíme geotextíliu s hustotou najmenej 200 g/m². Dlažba by mala disponovať aspoň s 1 %-ným spádom.


• www.tehlovykamen.sk •

VZORY Tehlový kameň sa vyrába v základnom rozmere 24x12 cm, čiže v mierke 1:2.

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Preto je vhodný vo všetkých hrúbkach na vyloženie nasledujúcich vzorov: súbežný vzor, vzor rybia kosť, vzor dvojité V, vzor dvojitá rybia kosť, parketový vzor.


• www.tehlovykamen.sk •

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Súbežný vzor je najneutrálnejší, disponuje smerodajnosťou, na pravouhlých plochách pri obrubách je málo náročný na delenie. Tento spôsob vykladania je najstabilnejší.

Vzor dvojité V nám na cestách, cyklistických chodníkoch a príjazdových cestách diskrétnym spôsobom ukazuje stred vozovky.


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


• www.tehlovykamen.sk •

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Vzor rybej kosti dobre vyniká na klasických, oblúkovitých a nepravidelných povrchoch.

Vzor dvojitej rybej kosti je peknou dlažbou na väčších povrchoch.


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


• www.tehlovykamen.sk •

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Hoci sa parketový vzor ľahko pokladá, predsa je pestrým vzorom, ukladaný nakríž vyzerá najzaujímavejšie.

Na námestiach, chodníkoch, ale aj terasách, príjazdových cestách pekne vynikne prekladaný parketový vzor.


• www.tehlovykamen.sk •

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Obmieňať vieme aj jeden druh Tehlového kameňa, napríklad pokladaním jedného radu lícom a ďalšieho hranou.

Na menších plochách sa dá Tehlový kameň rôznych hrúbok a farieb slobodne kombinovať, prirodzene tomu musíme prispôsobiť podkladové vrstvy.


• www.tehlovykamen.sk •

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Obmenou radu položeného lícom a radu položeného hranou dosiahneme tzv. „slepý“ vzor, ktorý je vhodným na pokrývanie terás a chodníkov.

Vzory sa dajú slobodne kombinovať, použitím obrúb a vyvýšených prvkov sa stanú plnohodnotnými. Pri pokladaní prechodových prvkov treba prihliadať na to, aby sme Tehlové kamene museli čo najmenej deliť.


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Voľným oblúkom odporúčame vykladať hlavne málo zaťažené plochy, ako sú chodníky a terasy. V tomto prípade nevylučujeme použitie prvkov menších ako polovičná veľkosť Tehlového kameňa.

• www.tehlovykamen.sk •

VYKLADANIE OBLÚKOV

27

Oblúky sa dajú súbežným vzorom jednoducho vyložiť, obchádzaním priebežných fúg.

VYKLADANIE OBLÚKA SÚBEŽNÝM VZOROM


• www.tehlovykamen.sk •

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Zákruty s menším oblúkom sa dajú vyložiť bez zmeny smeru vzoru rybej kosti.

VYKLADANIE OBLÚKA VZOROM RYBIA KOSŤ URČUJÚCIM SMER JAZDY

Námestia, chodníky sa dajú Tehlovým kameňom výborne vytvárať. Obruby, línie ciest, obrubníky kmeňov stromov a kvetinových záhonov získajú touto dlažbou jednotný vzhľad.

DETAIL VOĽNE FORMOVANEJ PLOCHY


Kruhový objazd je moderným nástrojom usmerňovania premávky, ktorý napriek nízkym prevádzkovým nákladom znamená bezpečný dopravný uzol.

• www.tehlovykamen.sk •

KRUHOVÉ OBJAZDY

Pokiaľ Tehlovým kameňom ohraničíme stredový kruh kruhového objazdu,

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

dosiahneme elegantnejší, patinovaný vzhľad.

29

KRUHOVÝ OBJAZD S POVRCHOM Z ASFALTU S VONKAJŠÍM PRUHOM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA POSTAVENÉHO NA HRANU ANTRACITOVO-HNEDEJ FARBY S NÁBEHOVÝM CESTNÝM OBRUBNÍKOM

KRUHOVÝ OBJAZD S POVRCHOM Z ASFALTU S VONKAJŠÍM PRUHOM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA POSTAVENÉHO NA HRANU ŽLTO-ČERVENEJ FARBY S NÁBEHOVÝM CESTNÝM OBRUBNÍKOM, S VNÚTORNOU OBRUBOU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


• www.tehlovykamen.sk •

Jednotnejší celkový vzhľad kruhového objazdu dosiahneme vtedy, ak ním vyložíme nielen vnútorné pruhy, ale použijeme ho na celý povrch kruhového objazdu. Takto dosiahneme, že povrch bude trvalý, krajší, ľahko udržiavateľný, na dôvažok sa kruhový objazd stane bezpečnejší, veď vjazdom na dlažbu vozidlá samovoľne spomaľujú.

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Toto riešenie odporúčame hlavne v tichších častiach miest a v obytných zónach.

KRUHOVÝ OBJAZD S POVRCHOM Z ASFALTU S VONKAJŠÍM PRUHOM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA POSTAVENÉHO NA HRANU ANTRACITOVO-HNEDEJ FARBY S NÁBEHOVÝM CESTNÝM OBRUBNÍKOM, S VNÚTORNOU OBRUBOU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

Tehlový kameň neodporúčame na stavbu kruhových objazdov zaťažených ťažkými dopravnými prostriedkami. Kamene, ktoré majú tvar tehly sú menej odolné zabáčajúcim vozidlám, v tomto prípade odporúčame použiť do seba zapadajúcu dlažbu. Tehlový kameň sa na výstavbu kruhových objazdov používa v prípade bežného zaťaženia, no musí byť postavený na hranu, s hrúbkou 12 cm, pokladaný súbežným vzorom. V prípade vyššieho zaťaženia – s ohľadom na schopnosť pôdy pohlcovať zrážky – môže byť odôvodnené použitie zhutneného podkladu z bitúmenovej emulzie alebo na báze polymérovej hmoty a použitie betónového podkladu.


TEHLOVÝ KAMEŇ

Vzhľad cesty zdokonalíme, ak aj bočné obrubníky zhotovíme z Tehlového kameňa. Na tento cieľ je vhodný aj Tehlový kameň s hrúbkou 6 alebo 5 cm, používaný na zhotovovanie chodníkov.

• www.tehlovykamen.sk •

Na povrch ciest s veľkým zaťažením odporúčame použiť Tehlový kameň s hrúbkou 8 cm. Na vhodne pripravený povrch odporúčame vyhotoviť 40 cm hrubý podklad, na ktorý je potrebné naniesť ložnú vrstvu z drobného kameniva s priemerom 2-5 mm.

- SPRIEVODCA

CESTY S VEĽKÝM ZAŤAŽENÍM

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ANTRACITOVO-HNEDÝ (8 CM HRUBÝ) KRYT VOZOVKY VYHOTOVENÝ SÚBEŽNÝM VZOROM S OBRUBNÍKOM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA, ČERVENO-HNEDÝ (6 CM HRUBÝ) CHODNÍK VYHOTOVENÝ SÚBEŽNÝM VZOROM


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ANTRACITOVO-HNEDÝ (8 CM HRUBÝ) KRYT VOZOVKY VYHOTOVENÝ VZOROM RYBEJ KOSTI S OBRUBNÍKOM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA, ČERVENO-HNEDÝ (6 CM HRUBÝ) CHODNÍK VYHOTOVENÝ „SLEPÝM“ VZOROM

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ANTRACITOVO-HNEDÝ (8 CM HRUBÝ) KRYT VOZOVKY VYHOTOVENÝ PREKLADANÝM PARKETOVÝM VZOROM S VYVÝŠENÝM OBRUBNÍKOM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Tvar Tehlového kameňa umožňuje slobodne ho kombinovať aj s cestnými obrubníkmi.

• www.tehlovykamen.sk •

POUŽITIE CESTÉHO OBRUBNÍKA

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ANTRACITOVO-HNEDÝ (8 CM HRUBÝ) KRYT VOZOVKY VYHOTOVENÝ SÚBEŽNÝM VZOROM S CESTNÝM OBRUBNÍKOM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA, ČERVENO-HNEDÝ (6 CM HRUBÝ) CHODNÍK VYHOTOVENÝ SÚBEŽNÝM VZOROM


• www.tehlovykamen.sk •

TEHLOVÝ KAMEŇ SA DÁ POUŽIŤ AJ V KOMBINÁCII S NÁBEHOVÝM CESTNÝM OBRUBNÍKOM Nábehový cestný obrubník je ideálnym riešením v prípade, ak plánujeme na chodníkoch parkovanie alebo prejazd vozidiel.

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Tento druh obrubníka rieši rozdiely medzi úrovňami spôsobom šetrným k podvozkom vozidiel.

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ČERVENO-HNEDÝ (6 CM HRUBÝ) KRYT VOZOVKY VYHOTOVENÝ PREKLADANÝM PARKETOVÝM VZOROM S NÁBEHOVÝM CESTNÝM OBRUBNÍKOM

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ČERVENO-HNEDÝ (6 CM HRUBÝ) KRYT VOZOVKY VYHOTOVENÝ VZOROM DVOJITEJ RYBEJ KOSTI S NÁBEHOVÝM CESTNÝM OBRUBNÍKOM


Výlučne z Tehlového kameňa možno postaviť aj spomaľovače v spojení s priechodmi pre chodcov zvýraznenými červeno-bielou farbou, čím vznikne výnimočne bezpečný a zároveň trvalý dopravný

• www.tehlovykamen.sk •

SPOMAĽOVAČE

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

prvok. Tehlový kameň je tiež vhodný na vytvorenie spomaľovača bez priechodu pre chodcov.

DLAŽBA

35

LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

SPOMAĽOVAČ-PRIECHOD PRE CHODCOV Z TEHLOVÉHO KAMEŇA POSTAVENÉHO NA HRANU VSTAVANÝ DO ANTRACITOVO-HNEDEJ VOZOVKY

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

SPOMAĽOVAČ-PRIECHOD PRE CHODCOV Z TEHLOVÉHO KAMEŇA POSTAVENÉHO NA HRANU, S OBRUBNÍKOM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


• www.tehlovykamen.sk •

POUŽITIE VÝNIMOČNÉHO, TEHLOVÉMU KAMEŇU PRISPÔSOBENÉHO KANÁLOVÉHO POKLOPU Okolo kanálových poklopov sa najčastejšie uvoľňujú delené betónové prvky, kamene, preto je vhodné použiť taký kanálový poklop, ktorý sa dá obložiť celými, nelámanými kusmi Tehlového kameňa. Naši vývojári sa postarali o to,

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

aby sa vyhotovil kanálový poklop spĺňajúci túto požiadavku. Rozmery tu uvedeného kvalitného liatinového kanálového poklopu umožňujú, aby sa tento dal obložiť bez delenia Tehlového kameňa. • To platí, ak kanálový poklop obložíme Tehlovým kameňom s dĺžkou hrany 12 aj 24 cm. • Platí to aj v prípade ak Tehlový kameň s hrúbkou 6 a 8 cm postavíme pozdĺžne na hranu. Ďalšou výhodou výnimočného kanálového poklopu je, že sa po vstavaní dá upraviť jeho výška úrovne. To umožňuje presné nastavenie úrovne poklopu počas výstavby. Zároveň, ak časom vzniknú menšie úrovňové rozdiely medzi vozovkou a poklopom, tieto sa dajú jednoduchým nastavením upraviť. O kanálovom poklopu špeciálne upravený pre Tehlový kameň sa informujte u našich predajcov.

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

KANÁLOVÝ POKLOP S NASTAVITEĽNOU ÚROVŇOU ANTRACITOVO-HNEDEJ FARBY (8 CM HRÚBKY), KRYT VOZOVKY VYHOTOVENÝ SÚBEŽNÝM VZOROM, S VYVÝŠENÝM OBRUBNÍKOM, ČERVENO-HNEDÝ (6 CM HRUBÝ) CHODNÍK VYHOTOVENÝ „SLEPÝM“ VZOROM


TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Zo stálofarebného Tehlového kameňa možno postaviť elegantné parkoviská, ktoré si nebudú vyžadovať dodatočné úpravy realizované nanášaním farby (vyznačovanie parkovacích miest). Na parkovisku môže byť parkovanie usporiadané kolmo, alebo šikmo pod uhlom 45 stupňov. Toto riešenie je estetické a finančne celkom výhodné.

• www.tehlovykamen.sk •

PARKOVISKÁ

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA

37

PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

PARKOVISKO Z ANTRACITOVO-HNEDÉHO TEHLOVÉHO KAMEŇA S BIELYM OHRANIČENÍM PARKOVACIEHO MIESTA

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

PARKOVISKO S PARKOVANÍM POD UHLOM 45 STUPŇOV S BIELYM OHRANIČENÍM S POVRCHOM Z ANTRACITOVO-HNEDÉHO TEHLOVÉHO KAMEŇA SO VZOROM RYBEJ KOSTI


• www.tehlovykamen.sk •

Rozvíjanie cyklistickej infraštruktúry je horúcou témou dnešných dní. Dlažba z Tehlového kameňa je náročným riešením pre budovanie cyklistických ciest. Dá sa vyložiť vzorom rybej kosti, súbežným alebo iným vzorom. Tehlovým kameňom možno vyložiť hoci aj vodiacu čiaru. Už postavené cyklistické cesty sa osvedčili. Cyklistické cesty postavené podľa predpisu z tesne vedľa seba pokladaného Tehlového kameňa zabezpečujú jazdu bez otrasov.

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

CYKLISTICKÉ CESTY

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

CYKLISTICKÁ CESTA S OBRUBNÍKOM A DELIACOU ČIAROU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA ANTRACITOVO-HNEDEJ FARBY, OBLÚK VYLOŽENÝ SÚBEŽNÝM VZOROM

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

OBLÚKOVITÁ CYKLISTICKÁ CESTA ZHOTOVENÁ Z TEHLOVÉHO KAMEŇA SO VZOROM RYBEJ KOSTI, ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK


• www.tehlovykamen.sk •

TEHLOVÝ KAMEŇ

Pri budovaní kruhových objazdov je Tehlový kameň ideálnym doplnkom – či už sa povrch vozovky vyhotovuje z asfaltu alebo zo zámkovej dlažby. Obrubník môže byť vyvýšený, alebo vyhotovený z Tehlového kameňa. Pri stavbe kruhového objazdu platia také isté pravidlá ako pri stavbe ciest. Tehlový kameň neodporúčame na stavbu kruhových objazdov zaťažených ťažkými dopravnými prostriedkami. Tehlový kameň sa na výstavbu kruhových objazdov používa v prípade bežného zaťaženia, no musí byť postavený na hranu, s hrúbkou 12 cm, s podkladom z bitúmenovej emulzie alebo na báze polymérovej hmoty a použitím betónového podkladu.

- SPRIEVODCA

KRUHOVÝ OBJAZD

39

STAVBA KRUHOVÉHO OBJAZDU S POVRCHOM Z ASFALTU, S KRAJNICOU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

KRUHOVÝ OBJAZD NA VYSOKÚ ZÁŤAŽ S BETÓNOVÝM PODKLADOM, POVRCH Z TEHLOVÉHO KAMEŇA.


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

MESTSKÉ STAVBY Z Tehlového kameňa možno vyhotoviť nielen obrubníky, cesty alebo chodníky, ale použitím tohto moderného stavebného materiálu vieme vybudovať trvalé a výnimočne príjemné prostredie. Navrhnúť z neho možno menšie autobusové (minibus) zastávky. Okolo stromov sa dajú z Tehlového kameňa vybudovať obruby. Dá sa použiť na realizáciu rôznych menších mestských stavieb ako sú napríklad lavičky, kvetináče, obruby kvetinových záhonov. Tehlový kameň je vhodný aj na stavbu stien. Pokiaľ na autobusových zastávkach očakávame plynulú premávku veľkorozmerných vozidiel (napríklad kĺbové autobusy), použitie Tehlového kameňa Vám neodporúčame, a aj v ostatných prípadoch je potrebné dôkladne vybudovať základ a betónový podklad a vodotesné škárovanie.

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

MESTSKÉ STAVBY Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


Na vyhotovenie chodníkov s menším zaťažením je vhodný Tehlový kameň s hrúbkou 6 cm.

• www.tehlovykamen.sk •

CHODNÍKY ZAŤAŽENÉ PARKUJÚCIMI VOZIDLAMI Takéto sú napríklad príjazdové cesty s vyššou premávkou, alebo chodníky slúžiace aj na parkovanie

V takomto prípade je postačujúce položiť na vhodne pripravený základ 30 cm podkladovú vrstvu. Aj v tomto prípade môžeme vzhľad zdokonaliť zhotovením obrubníka z Tehlového kameňa,

TEHLOVÝ KAMEŇ

či už budujeme chodník, alebo nie.

- SPRIEVODCA

osobných áut alebo nákladných vozidiel.

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ČERVENO-HNEDÁ (6 CM HRUBÁ) DLAŽBA SO VZOROM RYBEJ KOSTI S OBRUBOU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU


Tehlový kameň sa stal v krátkom čase obľúbeným riešením pre budovanie príjazdových ciest.

• www.tehlovykamen.sk •

PRÍJAZDOVÉ CESTY Pri riešení výškových rozdielov medzi jednotlivými úrovňami plôch odporúčame použiť nábehový cestný obrubník. Toto riešenie je vhodné aj pri budovaní chodníkov, na ktorých sa

TEHLOVÝ KAMEŇ

kameňa alebo použiť záhradné obrubníky, a to buď zapustené alebo vyvýšené.

- SPRIEVODCA

plánuje parkovanie vozidiel. V ostaných prípadoch je možné obrubníky vyhotoviť z Tehlového

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ANTRACITOVO-HNEDÁ CESTNÁ DLAŽBA, ČERVENO-HNEDÝ CHODNÍK A PRÍJAZDOVÁ CESTA S NÁBEHOVÝM CESTNÝM OBRUBNÍKOM

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU ASFALT ZÁKLAD

CESTA S POVRCHOM Z ASFALTU, CHODNÍK A PRÍJAZDOVÁ CESTA Z ČERVENO-HNEDÉHO TEHLOVÉHO KAMEŇA S NÁBEHOVÝM CESTNÝM OBRUBNÍKOM


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ČERVENO-HNEDÁ CESTNÁ DLAŽBA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA (6 CM HRUBÁ), PARKETOVÝ VZOR, OHRANIČENÁ PALISÁDOVÝM OBRUBNÍKOM

Pokiaľ sa počas výstavby príjazdovej cesty vyskytne otázka čím prikryť kanálovú šachtu, odporúčame vám použiť kanálový poklop SOLNOKY, ktorého výška sa dá po zabudovaní nastaviť a časom upravovať.

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

NASTAVITEĽNÝ KANÁLOVÝ POKLOP SA DÁ POUŽIŤ AJ NA PRÍJAZDOVÝCH CESTÁCH


TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Celkom pekný, jednotný vzhľad dosiahneme vtedy, ak z Tehlového kameňa vybudujeme cestu, chodník, príjazdovú cestu a tiež oplotenie. Identické mierky, rovnaký patinový materiál vytvára harmonický vzhľad.

• www.tehlovykamen.sk •

SÚLAD

45

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

PRÍJAZDOVÁ CESTA, OPLOTENIE, CHODNÍK A VOZOVKA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA S NÁBEHOVÝM CESTNÝM OBRUBNÍKOM


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


TEHLOVÝ KAMEŇ

Na ohraničenie záhradných ciest sú vhodné zapustené obrubníky, samozrejme z Tehlového kameňa. Na terasách a záhradných cestách vyniknú nápadné vzory ako parketový alebo „slepý“ vzor.

• www.tehlovykamen.sk •

Na miestach, kde je zaťaženosť najnižšia: chodníky, príjazdové cesty k rodinným domom, terasy, záhradné cestičky odporúčame použiť Tehlový kameň s hrúbkou 5 cm – s 20 cm hrubou podkladovou vrstvou. Pod Tehlový kameň je potrebné vyhotoviť 3-4 cm hrubú ložnú vrstvu tvorenú drveným kameňom s priemerom 2-5 mm.

- SPRIEVODCA

CHODNÍKY, TERASY

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ŽLTO-ČERVENÁ (5 CM HRUBÁ) DLAŽBA SO ZAPUSTENÝM OBRUBNÍKOM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA, SÚBEŽNÝ VZOR

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ŽLTO-ČERVENÁ (5 CM HRUBÁ) DLAŽBA SO ZAPUSTENÝM OBRUBNÍKOM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA, „SLEPÝ“ VZOR


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


• www.tehlovykamen.sk •

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Chodníky a záhradné cesty môžeme ohraničiť aj tradičným palisádovým alebo záhradným obrubníkom, a to zapusteným alebo vyvýšeným. Odôvodnené môžu byť hlavne vedľa kvetinových záhonov.

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ŽLTO-ČERVENÁ (5 CM HRUBÁ) DLAŽBA SO ZAPUSTENÝM OBRUBNÍKOM ZO HNEDO-ANTRACITOVÉHO TEHLOVÉHO KAMEŇA, PARKETOVÝ VZOR

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ŽLTO-ČERVENÁ (5 CM HRUBÁ) DLAŽBA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA S PALISÁDOVÝM OBRUBNÍKOM, SÚBEŽNÝ VZOR


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ŽLTO-ČERVENÁ (5 CM HRUBÁ) DLAŽBA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA S PARKOVÝM OBRUBNÍKOM, VZOR RYBEJ KOSTI

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ŽLTO-ČERVENÁ (5 CM HRUBÁ) DLAŽBA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA SO ZOSILNENÝM PARKOVÝM OBRUBNÍKOM, SÚBEŽNÝ VZOR


TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


• www.tehlovykamen.sk •

Či už je reč o záhradnej cestičke alebo terase, samozrejme môžeme uvažovať aj o oblúkoch. V tomto prípade vieme obrubníky zhotoviť z voľne formovateľného Tehlového kameňa. Pri vyhotovovaní oblúkov sa nevyhneme použitiu prvkov menších ako polovica. Snažme sa však vedľa obrubníka ukladať rad z celých (nelámaných) prvkov. Vedľa neho možno ukladať menšie lámané prvky, ktoré musia byť ukladané tesne vedľa seba. Prvky menšie ako polovica nie je možné deliť mechanicky, v tomto prípade odporúčame použiť diamantovú rezačku na mokré rezanie.

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

RIEŠENIA PRI POUŽITÍ OBLÚKA

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

ZÁHRADNÁ CESTA S OBRUBNÍKOM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA, VZOR RYBIA KOSŤ


• www.tehlovykamen.sk •

Múry, záhradné cesty, terasy, schodiská vytvoria okulahodiaci súlad, ak pri ich výstavbe použijeme mrazuvzdorný a trvalý Tehlový kameň. Aj v prípade múrov a schodísk treba základy vyhotoviť predpísaným spôsobom.

TEHLOVÝ KAMEŇ

Základy pre cesty a terasy možno vyhotoviť spôsobom obvyklým pre budovanie základov a podkladových vrstiev ciest, no môžeme vyhotoviť aj betónový základ. Pri terasách s betónovým základom musíme vyriešiť otázku hydroizolácie a ochranu betónu proti mrazu.

- SPRIEVODCA

SÚLAD

DLAŽBA LOŽNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ VRSTVA ZHUTNENÉ DNO VÝKOPU

OPORNÝ MÚR A SCHODISKO NAPOJENÉ NA CHODNÍK Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

PRAVIDLÁ REALIZÁCIE KRYTU VOZOVKY Z TEHLOVÉHO KAMEŇA Kryt vozovky možno z Tehlového kameňa realizovať iba pri teplotách vyšších ako 5°C stupňov.


Na lôžka z nestmeleného kameniva odporúčame materiál so zrnitosťou 5-45 alebo 5-50, pokiaľ táto podmienka nebude splnená, ukazovateľ nerovnosti (d60/d10) na seba nadväzujúcich vrstiev má byť väčší ako 13. Povrch podkladovej vrstvy z kameniva musí byť riadne mechanicky zhutnený. Ak sa na povrchu podkladovej vrstvy vyskytnú škáry, treba ich vyplniť jemne drveným opätovne zhutneným materiálom. Samozrejme treba dbať na rovnosť povrchu. Pokiaľ riešime otázku odvodu dažďovej vody, postupuje sa podľa technických predpisov upravujúcich predmetnú problematiku, alebo na spevnený podklad položíme geotextíliu s hustotou najmenej 200 g/m² s prekrytím o hrúbke 20 cm na zabránenie upchatia. Priepustná vrstva musí mať hrúbku najmenej 10 cm so 4 % spádom. Pri vyhotovovaní podkladových vrstiev postupujeme podľa Technicko-kvalitatívnych podmienok MDVRR SR.Pokiaľ nie je možné odvádzať zrážky pre nepriepustnosť povrchu alebo je kvôli veľkej zaťaženosti nutné vyhotoviť betónový podklad, je nutné zabrániť presakovaniu vody použitím podkladovej vrstvy z bitúmenovej emulzie alebo na báze polymérovej hmoty.

DLAŽBA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA Pred položením ložnej vrstvy treba skontrolovať či nerovnosť povrchu nepresahuje výšku 2,5 cm. Ložná vrstva sa nanáša rovnomerne a vo vhodnej hrúbke. Ložná vrstva sa dohutňuje spolu s položenou dlažbou z Tehlového kameňa.

OBRUBNÍKY Dlažbu z tehlového kameňa je nutné na okrajoch podoprieť vyvýšenými alebo zapustenými obrubníkmi, betónovým žľabom na odtok dažďovej vody, prípadne inou pevnou konštrukciou (napr. základy budovy). Pokiaľ sa dlažba z Tehlového kameňa nepokladá priamo vedľa betónového povrchu alebo základom budovy, je potrebné vedľa prípojnej konštrukcie položiť rad z Tehlového kameňa. Vedľa tohto radu treba pokladať ostatnú časť dlažby. V prípade stredného až veľkého zaťaženia treba postupovať podľa Technicko-kvalitatívnych podmienok MDVRR SR. Obrubníky treba vyhotoviť ako prvé, podľa možnosti vo vzdialenosti na celé kusy Tehlového kameňa. Obrubníky sa kladú do zavlhnutého betónového lôžka s hrúbkou 20 cm, podopretého aspoň 10 cm hrubou opornou betónovou vrstvou. Obrubníky sa kladú so škárami o hrúbke 5 mm, ktoré sa následne vypĺňajú škárovacou hmotou.

• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

Horná vrstva podkladu musí byť zhotovená v projektovanom sklone s maximálnou odchýlkou ± 3 cm. Dažďovú vodu treba z povrchu odvádzať už počas výstavby a samozrejme treba zabezpečiť aj neskoršie odvádzanie vody. Novú podkladovú vrstvu možno položiť až po vykonaní kontroly predchádzajúcej položenej vrstvy.

TEHLOVÝ KAMEŇ

PODKLAD


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

POKLADANIE Tehlový kameň sa pokladá na zarovnanú podkladovú vrstvu od najnižšie položeného miesta pri obrubníku. Medzi jednotlivými prvkami nie je nutné vynechávať škáry. Napredovaním prác treba dlažbu po každom metri zhutňovať. Pred zhutňovaním sa spodná časť škár vypĺňa pieskom, potom sa povrch očistí. Pri prvom zhutňovaní sa škáry naplnia do výšky 5-25 mm, potom ich treba vyplniť celkom. Povrch treba opätovne zhutňovať, a to vibračnou doskou s gumenou alebo inou ochrannou vrstvou. Piesok by mal mať maximálnu zrnitosť 1,0 mm, prepad na site 0,063 by nemal presiahnuť 8 %. Materiál tvorí mrazuvzdorný drvený piesok (andezit, bazalt, kremeň). Škáry hotovej dlažby z Tehlového kameňa treba aj po uvedení do užívania pravidelne dopĺňať pieskom a to dovtedy, kým dlažba nadobudne konečnú pevnosť. Tento stav zabezpečuje aj popri opätovnom rozobratí veľkú pevnosť. V rámci údržby je taktiež potrebné škáry dopĺňať pieskom. Tehlový kameň neodporúčame na krytie povrchov s výnimočne veľkým zaťažením. Patria sem kruhové objazdy používané ťažkými dopravnými prostriedkami a tiež povrchy používané na rozbiehanie a zastavovanie ťažkých dopravných vozidiel – napríklad veľkomestské autobusové zastávky. Na ostatné povrchy s veľkým zaťažením, ako sú kruhové objazdy a cesty s veľkou premávkou odporúčame použiť Tehlový kameň postavený na hranu, s hrúbkou 12 cm, s podkladom z bitúmenovej emulzie alebo na báze polymérovej hmoty a použitím betónového podkladu s pevnosťou aspoň C20. Dilatačné škáry treba správne nadimenzovať.


• www.tehlovykamen.sk •

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

FASÁDY Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

MÚRY Z TEHLOVÉHO KAMEŇA Mrazuvzdornosť Tehlového kameňa potvrdzujú skúšky vykonávané ÉMI. Odolnosť proti p oveternostným podmienkam je 4-násobne vyššia ako predpisujú normy EÚ (0,26 kg/m²). Dostali ste sa už do situácie, že ste sa museli vzdať vysnívaného tehlového obkladu pri stavbe domu? Že Vám nepostačovali prostriedky ani na búranú tehlu? Alebo z obavy že Vám tehly zmrznú, vytvorí sa na nich kalcifikácia murár ich radšej nepoužil? Tehlový kameň sa dá zaobstarať za omnoho prijateľnejšiu cenu ako tehly „klinker“. V porovnaní s obyčajnou tehlou „klinker“ za polovičnú cenu. V porovnaní s rustikálnou tehlou „klinker“ je o štvrtinu ceny lacnejší. Teraz si Vaše dizajnérske sny môžete splniť! Neexistuje taký materiál ani farebná škála fasády, ktorá by mohla nahradiť súmernosť a tradíciu tehlového povrchu. Tehlový kameň vytvára priateľský, prirodzený dojem. Má rustikálny povrch. Každý kus je jedinečný. Tehlový kameň je produkt, ktorým si môžeme splniť predstavy o tehlových stavbách, tehlových fasádach alebo tehlových podstavcoch, pri ktorých to doteraz z technických príčin nebolo možné.


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

FASÁDY Z TEHLOVÉHO KAMEŇA Na vyhotovenie fasád z tehlového kameňa odporúčame použiť v prvom rade maltu na báze cementu. Malta na báze vápna môže spôsobiť kalcifikáciu. Taktiež možno použiť mrazuvzdorné lepidlo na dlažbu – hlavne na menších plochách, podstavcoch s tesnými škárami. Jednotlivé prvky je možné deliť tak ako pri zámkovej dlažbe technikou lámaním. Jej výhodou je, že aj lámaný povrch má rustikálne zafarbenie. Samozrejme môžeme použiť aj diamantový kotúč. Tento produkt vyhodnotil ÉMI na základe normy MSZ EN 771-3:2003 ako primeraný. Použitie produktu: pokrývanie chodníkov, terás, záhradných cestičiek, námestí, peších zón a príjazdových ciest, výstavba záhradných stavieb, plotov, stĺpov, múrov. Na stavbu múrov odporúčame použiť 5 cm hrubý, žlto-červený antikovaný tehlový kameň. Stavbám dodá na rozdiel od klasickej tehly jemnejší, vykreslenejší vzhľad, nakoľko je tenší. Rozmer: 24x12x5 cm, povolená odchýlka ± 1,7 mm (namiesto normou povolených ± 3 mm). Pri použití na stavbu múrov: 1 cm škára, 17 radov na 1 m výšky. Hrúbka 5 cm Farba – charakter: antikovaná žlto- červená Rozmer: 24x12x5 cm Hmotnosť: 110 kg/m² Hrúbka: 5 cm Farba – charakter: žlto- červená antikovaná Rozmer: 24x12x5 cm Hmotnosť: 110 kg/m²


Hustota materiálu: 2200 kg/m3 Hmotnosť: 3,28 kg/kus Hmotnosť 1 m² múru (s použitím malty na báze cementu): 12 cm v prípade múru: 262 kg/ m² 6 cm (lomený na polovicu) v prípade dlažby: 131 kg/m² 5 cm (postavený na hranu) v prípade dlažby: 109 kg/m² Množstvo malty: 12 cm v prípade múrov: 24 l/m² 6 cm (lomený na polovicu) v prípade dlažby: 12 l/m² 5 cm (postavený na hranu) v prípade dlažby: 6 l/m² Mrazuvzdornosť olupovaním Sn = 0,26 kg/m² - namiesto normou predpísaných ≤ 1,0 kg/m². Absorbovanie vody 4,49 % - (namiesto predpísaných ≤ 6 %). Najnižšia hodnota pevnosti v priečnom ťahu 5,3 MPa (N/mm²) – (namiesto predpísaných ≥ 2,9 MPa). Protipožiarne vlastnosti (MSZ EN 13501-1:2002): A1, nakoľko obsah organických látok je ˂ 1% (m/m). Tehlový kameň je pevný, v prípade búrania sa dá vďaka jeho vysokej pevnosti veľká časť znova použiť. Nevytvára nebezpečný odpad, čím životné prostredie takmer vôbec nezaťažuje.

• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

Tehlový kameň: 12 cm v prípade múrov: 66,4 ks/m² 6 cm (lomený na polovicu) v prípade dlažby: 33,2 ks/m² 5 cm (postavený na hranu) v prípade dlažby: 30,8 ks/m²

TEHLOVÝ KAMEŇ

MATERIÁLOVÉ POŽIADAVKY


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Rozmery Tehlového kameňa sú 24x12x5 cm, preto okrem tu predstavených, z celých nelámaných prvkov vyhotovených vzorov sa dá v prípade delenia Tehlového kameňa na polovicu (112x12x5 cm) vykladať ešte nespočetné množstvo vzorov. Vďaka malej hrúbke majú dlažby alebo múry z Tehlového kameňa jemnejšie a vykreslenejšie vzory, ako vzory vykladané z klasickej tehly.

• www.tehlovykamen.sk •

VZORY

MÚR Z TEHLOVÉHO KAMEŇA SO SÚBEŽNÝM VZOROM

MÚR Z TEHLOVÉHO KAMEŇA SO SÚBEŽNÝM VZOROM S POSUNUTÍM O ŠTVRTINU


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ MÚR Z TEHLOVÉHO KAMEŇA SO SÚBEŽNÝM VZOROM Z CELÝCH A DELENÝCH PRVKOV

MÚR Z TEHLOVÉHO KAMEŇA STRIEDANÍM SÚBEŽNÉHO A ZVYSLÉHO VZORU


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

PODSTAVCE Tehlový kameň je vďaka svojej mrazuvzdornosti výnimočne vhodný na vyhotovenie podstavcov. Použitie: • ako jednoradový 12 cm múr • múr postavený z 6 cm hrubých na dĺžku delených prvkov • múr postavený z 5 cm hrubých na hranu postavených prvkov Samozrejme treba vhodným spôsobom zabezpečiť horizontálnu oporu, napríklad použitím kotvenia, mrazuvzdorného lepidla alebo betónovou výplňou. Tepelná izolácia – v prípade podstavcov prichádza samozrejme do úvahy len mrazuvzdorná, napríklad extrudovaný polystyrén – musí byť plynule rovnocenná. Výhodou je, ak podstavec nevyčnieva zo steny, v tom prípade zaň nevtečie voda ani nenavlhne omietka. Preto je potrebné postaviť za podstavec z Tehlového kameňa ešte jeden užší rad.

FASÁDA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

PODSTAVEC Z TEHLOVÉHO KAMEŇA POD TEPELNOU IZOLÁCIOU


• www.tehlovykamen.sk •

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

FASÁDA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

PODSTAVEC Z TEHLOVÉHO KAMEŇA POKLADANÝ LÍCOM


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

DVOJVRSTVOVÉ OBVODOVÉ STENY Z pohľadu konštrukcie budov je najvhodnejšou štruktúrou stien dvojvrstvová prevzdušnená stena. Pri použití Tehlového kameňa je v každom prípade potrebné zabezpečiť prevzdušňovanie zadnej steny, rozdielne v závislosti od výšky priečelia, no minimálne s 4 cm- vzduchovou škárou. Veľkou výhodou tejto konštrukcie je, že tepelná izolácia bude chránená a prevzdušnenie v lete ochladzuje steny.

FASÁDA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

DVOJVRSTVOVÝ MÚR S FASÁDOU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA – POHĽAD NA OKNO

FASÁDA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

DVOJVRSTVOVÝ MÚR S FASÁDOU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA – POHĽAD NA PODSTAVEC


FASÁDA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Samozrejme tento fakt musíme brať do úvahy pri plánovaní oporného systému. Pri pokrývaní stien odporúčame Tehlový kameň pokladať na základy budovy, nad okennými otvormi a v medziposchodiach treba použiť oceľovú výstuž. Najvhodnejšie je okná umiestniť v jednej línii s tepelnou izoláciou a upevniť ich kotvami z nehrdzavejúcej ocele s primeraným uzavretím škár.

• www.tehlovykamen.sk •

Tehlový kameň je oproti klasickej tehle o 30 % ťažší. To kladne zvyšuje jeho tepelnú kapacitu.

67

DVOJVRSTVOVÝ MÚR S FASÁDOU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA – POHĽAD NA ATIKU

FASÁDA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

DVOJVRSTVOVÝ MÚR S FASÁDOU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA – POHĽAD NA HORNÚ ČASŤ OKNA


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

NOVODOBÉ STAVBY – PASÍVNE DOMY Čoraz častejšie staviame domy s kvalitnou tepelnou izoláciou, v priebehu pár rokov sa pasívne domy alebo domy s nulovým vypúšťaním oxidu uhličitého stanú štandardom. To ale závisí na tepelnej izolácii a v menšej časti na vhodnom vzduchotesnení a vetraní so spätným získavaním tepla. Trvácnosť týchto špecificky drahých budov je ešte dôležitejšia, ako klasických budov. Dvojvrstvové steny s vetraním cez vnútornú stenu trvalo odolávajú poveternostným podmienkam, prípadne iným opotrebeniam ako napríklad škody spôsobené ďatľami alebo iné mechanické poškodenia.

FASÁDA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

PASÍVNY DOM S FASÁDOU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA – POHĽAD NA PODSTAVEC

FASÁDA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

PASÍVNY DOM S FASÁDOU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA – POHĽAD NA OKNO V SPODNEJ ČASTI BUDOVY


• www.tehlovykamen.sk •

TEHLOVÝ KAMEŇ

Tehlový kameň je v každom prípade doplnkom stavby šetriacim prostredie, veď je trvalý, netreba ho meniť ani obnovovať.

- SPRIEVODCA

V prípade dvojvrstvových budov sa okrem hrúbky tepelnej izolácie vyžaduje nezaužívané riešenie aj v prípade podlahy a podstrešia. Preto treba podstavce hlbšie izolovať, a obvykle je potrebné „vyzdvihnúť“ strešnú konštrukciu aby sa zamedzilo úniku tepla. Pri oknách zabezpečuje vyššiu odolnosť proti úniku tepla použitie výkonnejšej izolácie.

PASÍVNY DOM S FASÁDOU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA – POHĽAD NA PODSTREŠIE

FASÁDA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

PASÍVNY DOM S FASÁDOU Z TEHLOVÉHO KAMEŇA – POHĽAD NA OKNO V HORNEJ ČASTI BUDOVY


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

Výhodou Tehlového kameňa je, že z neho môžeme vytvoriť homogénny povrch s peknou kresbou. Vhodný je na obloženie múrov napríklad obytných domov pod tepelnou izoláciou, pri domoch s vyvýšeným poschodím alebo podpivničených domoch. V tomto prípade treba pri použití tepelnej izolácie počítať s tým, že základy budovy musia byť uložené aspoň dvojnásobne hlbšie ako hrúbka nosnej steny, pod hranicou podlahovej izolácie. V opačnom prípade sa vytvorí tepelná izolácia vedľa tejto hranice. Výhodou tohto riešenia je, že nepotrebujeme stavať zvlášť podstavec, pretože múr je sám o sebe mrazuvzdorný. Homogénny Tehlový kameň je ešte vhodnejší na stavbu budov, ktoré si nevyžadujú tepelnú izoláciu, ako napríklad dielne, výrobné haly, chaty, garáže a občas vykurované miestnosti využívané na spoločenské akcie. V tomto prípade bude podstavec a múr, čiže vzhľad budovy dokonale jednoliaty, pretože Tehlový kameň nepotrebuje žiadny doplnkový náter ani impregnovanie.

FASÁDA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

NOSNÝ PODSTAVEC Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


Výhodou tohto riešenia je, že fasáda z Tehlového kameňa nepotrebuje zvlášť kotvenie a nie je potrebná ani tepelná izolácia. Fasáda z Tehlového kameňa je odolná voči poveternostným podmienkam a výnimočne trvalá. Nakoľko konštrukcia nie je paropriepustná, tento problém treba vyriešiť vnútornou omietkou a farbou zamedzujúcou priepustnosť pary a potrebné je aj prevzdušňovanie 12 cm hrubých pásiem. Na miestach, kde sa para nevytvára (temperované miestnosti, vykurované miesta, kde sa osoby dlhodobo nezdržiavajú) je tento druh konštrukcie použiteľný aj bez uvedených opatrení.

FASÁDA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

POHĽAD NA MÚR ZHOTOVENÝ Z TEHLOVÉHO KAMEŇA VSTAVANÉHO DO MÚRU Z TEPELNOIZOLAČNÝCH BLOKOV

• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

Na tento cieľ možno použiť pórobetónové tvárnice alebo keramické tehly. Konštrukcia postavená z radu dvoch blokov rozdielnych hrúbok, alebo s obmenou po 2 radoch je výnimočne pevná. Tepelnú izoláciu zabezpečuje stavebný blok.

TEHLOVÝ KAMEŇ

Z Tehlového kameňa je možné zároveň so stavbou tepelne izolovaného múru postaviť aj cenovo nesmierne výhodnú a trvácnu stenu.


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

PRAVIDLÁ STAVBY STIEN TECHNICKÉ ÚDAJE Požiadavky na kvalitu obkladu stien sú upravené v príslušných stavebných predpisoch. Najnižšia hodnota pevnosti v priečnom ťahu v prípade klasických keramických tehál je priemerne 20 N/mm² ( v prípade tehál s vysokou pevnosťou je to 25 N/mm²). Najnižšia hodnota pevnosti v priečnom ťahu v prípade Tehlového kameňa je 60 N/mm², čiže jeho pevnosť je trojnásobne vyššia ako keramickej tehly. Obklad fasády treba dimenzovať. Popri použití malty s vhodnou pevnosťou (!) sa dá z Tehlového kameňa postaviť obklad až do výšky 2 poschodí pokladaním od základu. Horizontálne podopretie obkladu musí byť zabezpečené. V závislosti od materiálu, z ktorého je múr postavený a tepelnej izolácie + hrúbky vetracích otvorov treba obklad pripevniť k nosnej stene 5-10 nehrdzavejúcimi oceľovými kotvami na meter štvorcový, popri hranách a rohoch sú potrebné ďalšie 3 kusy. Kotvy upevňujú aj tepelnú izoláciu a zabezpečujú odkvapkávanie skondenzovanej pary. Prevzdušňujúca škára za fasádou musí mať hrúbku aspoň 2 cm, ale v závislosti od výšky a množstva pary môže byť potrebná 3-5 cm-ová škára na prevzdušnenie. V prípade horizontálneho pokladania Tehlového kameňa sa snažme o to, aby sme pokladali celé, nelámané kusy. To môžeme dosiahnuť v prípade primeranej dĺžky steny striedaním veľkosti fúg od 0,5 do 1,5 cm. Konštrukciu treba dilatovať tam, kde dilatuje nosná stena, alebo – bez špeciálneho výpočtu aspoň – na južnej strane po 8 metroch, na ostatných stranách po 10 metroch. V každom prípade treba zabezpečiť prevzdušnenie zadnej steny, na tento účel postačí v dvoch radoch ponechať prázdne vertikálne škáry vhodnej veľkosti.

MALTA, VYPĹŇANIE FÚG Na murovanie možno použiť maltu na báze cementu, maltu balenú vo vreciach, maltu na tehly Klinker a mrazuvzdorné lepidlo na dlažbu. Pri použití malty na báze cementu dosiahneme požitím trasscementu zníženie kalcifikácie. Maltu na váze vápna neodporúčame použiť, pretože spôsobuje kalcifikáciu. V prípade súbežného murovania môže obsah soli v nosnej stene spôsobiť soľný výkvet. Obklad treba odspodu izolovať proti vlhkosti, a taktiež treba hornú časť zabezpečiť proti zrážkam (strecha, zákrytové prvky). Pod zákrytové prvky je potrebné položiť izoláciu proti vode.

REALIZÁCIA Obklad z Tehlového kameňa možno vyhotoviť len na základe architektonického návrhu. Stavbu obkladu možno realizovať len pri teplote presahujúcej +5 °C. Je dôležité, aby mal aj Tehlový kameň primeranú teplotu. V prípade, ak hrozí, že čerstvo zhotovený obklad bude vystavený mrazu, treba ho pred mrazom chrániť. Obklad z Tehlového kameňa sa realizuje po zhotovení nosnej steny a tepelnej izolácie. Pri stavbe treba dbať na to, aby bol obklad primerane pestrý, je účelné naraz kombinovať prvky z viacerých paliet. Tehlový kameň možno deliť lámaním alebo diamantovou rezačkou na mokré rezanie. Škáry treba vypĺňať tak, aby sa malta nedostala na povrch. Ak sa tak predsa stane, treba ju ešte vo vlhkom stave odstrániť suchou handrou. Do vzduchovej medzery sa nesmie nič dostať.


Z dôvodu nedostatočnej technickej úpravy odporúčame vyhotoviť škáry so šírkou 1 cm. To zabezpečíme dištančnými krížikmi s rozmermi 10x10 mm.

• www.tehlovykamen.sk •

ŠKÁRY

Veľkosť hĺbky škár 2-4 mm. Z dôvodu obrúsených hrán odporúčame na vypĺňanie škár medzi Tehlovými kameňmi použiť zapustený a žliabkový spôsob. Skôr, ako stvrdne malta sa povrch nesmie čistiť ani umývať, pretože by sa škárovacia hmota vymyla. Povrch získa konečnú farbu po viacerých výdatných dažďoch alebo čistení vodou. Ak sa aj napriek kvalitnej realizácii dostane na povrch malta, alebo sa vo výnimočnom prípade objaví kalcifikácia (výkvet), je možné ich odstrániť mechanicky, alebo špeciálnym čistiacim prostriedkom, prípadne použiť roztok kyseliny chlorovodíkovej (1:10-1:20). Následne treba povrch opláchnuť veľkým množstvom vody.

PREPRAVA, SKLADOVANIE Hoci je Tehlový kameň výnimočne odolný, palety s Tehlovým kameňom treba uskladňovať na vodorovnom a pevnom podklade. Aktuálne údaje o veľkosti paliet, počte kusov a dodacích podmienkach nájdete na našej webovej stránke www.tehlovykamen.sk.

TEHLOVÝ KAMEŇ

• zapustený, • vypuklý, • žliabkový, • šikmý, • plný.

- SPRIEVODCA

Škáry možno vypĺňať nasledovnými spôsobmi:


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


Vďaka Tehlovému kameňu sa stane cenovo dostupné to, o čom sme pri skrášľovaní záhrady doteraz len snívali. Ako vnímate triviálne oplotenia z betónových tvárnic? Keď plánujete dom, nie je Vaším želaním, aby ste si mohli náležite naplánovať aj jeho okolie? Zúfate si, ak Váš náročne zrealizovaný dom obklopuje beznádejne chatrný dvor, záhrada, plot? Oplotenie zohráva v dnešnej dobe významnú úlohu, pretože je omnoho viac, ako len „hraničná čiara“. Na viac, z Tehlového kameňa možno okrem oplotenia postaviť aj chodník, príjazdovú cestu alebo záhradné stavby. Takto dosiahneme jednotný, elegantný vzhľad nášho dvora. Okrem toho, že stavby budú mať príjemný, patinovaný vzhľad, budú aj mrazuvzdorné a výnimočne trvalé.

• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

Tehlový kameň má krásnu rustikálnu štruktúru. Je zaručene mrazuvzdorný. Vytvára priateľský, prirodzený dojem.

TEHLOVÝ KAMEŇ

OPLOTENIE Z TEHLY, ZÁHRADNÉ STAVBY Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


Oplotenia, záhradné stavby, schody, oporné múry sa realizujú dvoma základnými spôsobmi: pokladané nasucho (napríklad záhradné cesty), alebo lepené vhodným spojovacím materiálom (malta, lepidlo).

• www.tehlovykamen.sk •

STAVEBNÉ ZÁSADY

Záhradné cesty, terasy a iné nie príliš vysoké konštrukcie je možné, v závislosti od zaťaženia, pokladať

mrazuvzdorného betónu a betónovou oporou podľa pravidiel uvedených v časti „Kryty ciest“. Každý výškový rozdiel musí byť zabezpečený obrubou. Obruby kvetinových záhonov treba vyhotoviť takýmto istým spôsobom. V ostatných prípadoch je potrebné vyhotoviť základy podľa hranice bodu mrazu (obvykle 80 cm, nad 300 cm-100 cm).Oporné múry treba dimenzovať. Pri zhotovovaní schodov treba dodržiavať aj pravidlá geometrie. Šírka má byť aspoň 80-100 cm, výška schodu by nemala presiahnuť 20 cm. Súčet hĺbky a dvojnásobku výšky schodu by mal byť medzi 60-64, v centimetroch. V prípade betónového základu treba medzi základ a múr (plot atď.) vyhotoviť hydroizoláciu. Pod izoláciu sa musí naniesť vrstva malty s hrúbkou 2 cm. Pri vyhotovovaní originálnych záhradných stavieb, kvetinových podpier, obrúb a iných konštrukcií sa treba snažiť o to, aby sme nemuseli jednotlivé prvky Tehlového kameňa deliť. V prípade potreby možno materiál deliť mechanickým lámaním alebo diamantovou rezačkou na mokré rezanie. Pri plánovaní treba počítať s tým, že rozmery Tehlového kameňa 24x12 cm nie sú totožné s rozmermi klasickej tehly. To znamená, napríklad pri vyhotovovaní piliera s rozmermi 24x24 cm, použiť tesné vnútorné škáry, čo sa dá zabezpečiť dodržiavaním 0,3 mm-vou úrovňou. Tehlový kameň možno použiť aj ako plotovú striešku, podľa možnosti s 1 % spádom. Pri dĺžke 25 cm to činí len 2,5 mm. V tomto prípade možno použiť len mrazuvzdorné lepidlo a na vypĺňanie škár použite mrazuvzdornú škárovaciu hmotu s vysokou pružnosťou, pretože tá zaručuje mrazuvzdornosť. Vertikálne škáry je účelné vyhotoviť tak, aby sa v nich nezadržiavala voda. Pri použití mrazuvzdornej alebo pružnej škárovacej hmoty to nie je pravidlo. Upevňovacie skrutky drevených dosiek k lavičkám a iné konštrukcie možno do Tehlového kameňa vmontovať s použitím hmoždinky, s dodržiavaním vhodnej vzdialenosti od okraja, a pri vertikálnych dierach pri použití elastoplastického tmelu.

TEHLOVÝ KAMEŇ

osobitné základy, no aj v tomto prípade treba vyhotoviť vhodné obruby s 20 cm základom z

- SPRIEVODCA

na vrstvu zloženú zo základu a podkladových vrstiev. V tomto prípade nie je potrebné vyhotoviť


TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


Rozmer: 24x12x5 cm, 24x12x6 cm, 24x12x8 cm, dovolená odchýlka ± 1,7 mm (namiesto normou predpísaným ± 3 mm) Mrazuvzdornosť olupovaním Sn = 0,26 kg/m² (namiesto v časti 3D predpísaných ≤ 1,0 kg/m²) Absorbovanie vody 4,49 % (namiesto predpísaných ≤ 6 %) Najnižšia hodnota pevnosti v priečnom ťahu 5,3 MPa (N/mm²) (namiesto predpísaných ≥ 2,9 MPa) Odolnosť proti obrusovaniu 6,754 mmᶟ/5000 mm² (namiesto predpísaných ≤ 18,000 mmᶟ/5000 mm²) Odolnosť proti šmyku v priemere 75 (namiesto predpísaných ≥ 45). Protipožiarne vlastnosti (MSZ EN 13501-1:2002): A1, nakoľko obsah organických látok je ≤ 1% (m/m). Hrúbka: Farba-charakter: Rozmer: Váha:

5 cm žlto-červená antikovaná 24 x 12 x 5 cm 110 kg/ m²

Výdatnosť materiálu ks/ m² Pokladanie lícom

35 ks

Pokladanie hranou (12 cm)

83 ks

Tehlový kameň je pevný, v prípade búrania sa dá vďaka jeho vysokej pevnosti veľká časť znova použiť. Nevytvára nebezpečný odpad, životné prostredie zaťažuje len v malej miere.

• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

Produkt vyhodnotil ÉMI na základe MSZ EN 771-3:2003 ako primeraný. Účel použitia: chodníky, terasy, záhradné cesty, pešie zóny, námestia a príjazdové cesty, záhradné stavby, oplotenia, stĺpy, fasády.

TEHLOVÝ KAMEŇ

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI TEHLOVÉHO KAMEŇA


• www.tehlovykamen.sk •

Na stavanie múrov odporúčame v prvom rade použiť maltu na báze cementu. Malta na báze vápna môže spôsobiť kalcifikáciu. Na plochy vystavené dažďu odporúčame použiť mrazuvzdorné, pružné lepidlo na dlažbu, no možno ho použiť na vyhotovenie celej stavby. Múr s hrúbkou 24 cm je dosť pevný aj na stavbu vyšších plotov, pričom tenšiemu plotu zabezpečíme dostatočnú stabilitu spevnením plotových stĺpov.

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

OPLOTENIE

PLOT Z TEHLOVÉHO KAMEŇA S HRÚBKOU 24 CM


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ PLOT S HRÚBKOU 12 CM S OPORNÝMI PILIERMI Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

Ku plotom z drôteného pletiva alebo drevených latiek možno z Tehlového kameňa postaviť elegantný podstavec alebo opornú stenu, ktoré sú naviac trvalé.

PODSTAVEC A STĹP Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

NÍZKY PLOT SO STĹPOM Z TEHOVÉHO KAMEŇA

Podstavec s hrúbkou 18 cm (12+1+5 cm) možno postaviť spojením radu pokladaného lícom a radu pokladaného hranou. Oporné stĺpy možno postaviť s jadrom zo železobetónu. V tomto prípade je účelné použiť trasscement, aby sa predišlo soľnému výkvetu.

PODSTAVEC Z TEHLOVÉHO KAMEŇA S HRÚBKOU 18 CM


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ PLOT Z TEHLOVÉHO KAMEŇA S VYSOKÝM STĹPOM S JADROM ZO ŽELEZOBETÓNU

Veľmi pekný súlad dosiahneme, ak plot, plotový stĺp, príjazdovú cestu, chodník a aj cestu vyhotovíme z Tehlového kameňa. Plot môže byť postavený kombinovaním radov z tehál pokladaných lícom a postavených na hranu. Ploty s hrúbkou 12 cm, ktoré sú vyššie ako 1 m treba spevniť stĺpmi s rozmermi 24x24 cm alebo vytvorením stĺpu otočením Tehlového kameňa s rozmerom 24x12 cm o 90°. Vzdialenosť medzi jednotlivými opornými stĺpmi, v závislosti od toho, či je medzi nimi vybudovaná aj iná opora, môže byť 2-4 metre.

OPLOTENIE SO STĹPMI Z TEHLOVÉHO KAMEŇA, PRÍJAZDOVÁ CESTA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA, CHODNÍK A CESTA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

TEHLOVÝ KAMEŇ

OKRASNÉ OBRUBY ZÁHONOV, OPORNÉ MÚRY, SCHODY Tehlový kameň je výhodným riešením aj pri stavbe nižších obrúb trávnatých terás, kvetinových záhonov, pričom jeho výhodou oproti klasickej tehle je, že je o 30 % ťažší. Oporné múry záhonov treba zabezpečiť odtokovým žľabom na odvedenie presakujúcej vody. Oporné múry sú konštrukcie, ktoré zaisťujú vyššiu váhu, preto musia byť staticky navrhnuté. Oporný múr z Tehlového kameňa možno kombinovať s betónovou stenou len v tom prípade, ak ju zhotovíme z trasscementu, čím predídeme tvorbe výkvetu. Bez statického návrhu možno stavať len nižšie, menej zaťažené obruby alebo vyvýšené obruby.

OPORNÝ MÚR A SCHODY S VÝŠKOU 12 CM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

OPORNÝ MÚR A SCHODY S VÝŠKOU 18 CM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


TEHLOVÝ KAMEŇ

Schodom s vyšším stupňom stúpania je účelné vytvoriť betónové základy. Betón má mať pevnosť C 30/37 s prímesou prevzdušňovacej prísady.

• www.tehlovykamen.sk •

Záhradné schody z Tehlového kameňa je najvhodnejšie vyhotoviť s výškou nášľapu 12 cm. Tak ako pri cestných obrubách, aj pri stavbe schodov je potrebné vyhotoviť betónový základ. V závislosti od stupňa stúpania ich však možno vyhotoviť s podkladovou vrstvou bez spojivového materiálu, no s dostatočne pripraveným podkladom a zhutnením.

- SPRIEVODCA

SCHODY

OPORNÝ MÚR A SCHODY S OBLÚKOM Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


• www.tehlovykamen.sk •

Na povrchy priamo zasiahnuté dažďovou vodou odporúčame použiť mrazuvzdorné lepidlo na dlažbu, môžete ho však použiť na zhotovenie celej stavby. Z Tehlového kameňa možno zhotoviť rôzne lavičky, obruby, bránkové stĺpy, pergoly, steny pre popínavé rastliny, zábradlia, stavby na detských ihriskách, držiaky na odpadkové koše, skrinky na elektromer, záhradný nábytok, záhradné kohútiky. Pri týchto stavbách je obvykle nutné urobiť základy až po hranicu mrazu, a stavbu zabezpečiť hydroizoláciou. Tehlové kamene možno spájať mrazuvzdorným lepidlom na dlažbu.

TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK, STAVBY

ZÁHRADNÝ KOHÚTIK Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

ZÁHRADNÝ KOHÚTIK VSTAVANÝ DO OPORNÉHO MÚRU A TERASA Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

Z betónového povrchu sa vplyvom vysokej teploty môžu menšie kusy odlupovať.

• www.tehlovykamen.sk •

Tehlový kameň je ohňovzdorný, no plochy priamo zasiahnuté ohňom s vysokou teplotou treba pokrývať šamotovými tehlami.

ZÁHRADNÝ GRIL Z TEHLOVÉHO KAMEŇA

MUROVANÉ OHNISKO Z TEHLOVÉHO KAMEŇA


• www.tehlovykamen.sk • - SPRIEVODCA

Zásady stavby oplotenia sú uvedené v Technicko-kvalitatívnych normách MDPT SR časť 32. Zásady stavby oporných múrov a iných homogénnych konštrukcií v normách uvedené nie sú. Musia však spĺňať všeobecné zásady na zabezpečenie mrazuvzdornosti a stability. Stavbu oplotenia je nutné nahlásiť príslušnému úradu a treba dodržiavať platné normy a zásady. Pevnosť tehlového kameňa je 60 N/mm², čiže je 3 krát pevnejší ako klasická tehla. Preto je vhodný, aj bez použitia železobetónovej výstuže, na stavbu vyšších konštrukcií, samozrejme s použitím vhodnej malty alebo lepidla a s predpísaným základom.

TEHLOVÝ KAMEŇ

ZÁSADY STAVBY OPLOTENIA, ZÁHRADNÝCH STAVIEB

V prípade horizontálneho pokladania Tehlového kameňa sa snažme o to, aby sme pokladali celé, nedelené kusy. To môžeme dosiahnuť v prípade primeranej dĺžky steny striedaním veľkosti fúg od 0,5 do 1,5 cm. Konštrukciu treba dilatovať tam, kde dilatuje nosná stena, alebo – bez špeciálneho výpočtu aspoň – na južnej strane po 8 metroch, na ostatných stranách po 10 metroch. MALTA, VYPĹŇANIE FÚG Na murovanie možno použiť maltu na báze cementu, maltu balenú vo vreciach, maltu na tehly Klinker a mrazuvzdorné lepidlo na dlažbu. Pri použití malty na báze cementu dosiahneme požitím trasscementu zníženie kalcifikácie. Maltu na váze vápna neodporúčame použiť, pretože spôsobuje kalcifikáciu. V prípade súbežného murovania môže obsah soli v nosnej stene spôsobiť soľný výkvet. Obklad treba odspodu izolovať proti vlhkosti, a taktiež treba hornú časť zabezpečiť proti zrážkam (strecha, zákrytové prvky). Pod zákrytové prvky je potrebné položiť izoláciu proti vode. Hydroizoláciu nie je nutné použiť v tom prípade, ak celú konštrukciu vyhotovíme z mrazuvzdorného lepidla na dlažbu. REALIZÁCIA Stavby z Tehlového kameňa – pri použití malty – možno realizovať pri teplote nad +5°C. Je dôležité aby bola aj teplota Tehlového kameňa primeraná. Ak hrozí, že teplota klesne pod bod mrazu, stavbu z Tehlového kameňa treba pred mrazom ochrániť, napríklad zakrytím stavby. Tehlový kameň možno deliť mechanickým lámaním alebo diamantovou rezačkou na mokré rezanie. Pokiaľ je potrebné Tehlový kameň vŕtať alebo opracovať (výroba lavičiek, použitie drevenej výplne, pletiva, vodovodných armatúr), odporúčame použiť technológiu s diamantovými nadstavcami s dodržaním primeranej vzdialenosti od kraja daného prvku. Nakoľko je Tehlový kameň vyrobený z dosť tvrdého materiálu, je jednoduchšie a lacnejšie, ak danú konštrukciu upevníme už počas stavby priamo do fúg. Murovať treba tak, aby sa malta nedostala na viditeľný povrch, ak sa tak stane, treba ju ešte vo vlhkom stave zotrieť suchou handrou.TEHLOVÝ KAMEŇ - SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


TEHLOVÝ KAMEŇ

- SPRIEVODCA

• www.tehlovykamen.sk •


www.tehlovykamen.sk

/tehlovykamen /tehlovykamen

Obsah tejto publikácie je chránený autorskými právami © Copyright 2013 WOOX INTERNATIONAL


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.