Page 1

B

Max Matthiessen AB Box 5908 114 89 Stockholm

Nr 1 Våren 2015

Annika Creutzer om pensionen som försäkring för en bra ålderdom Max Matthiessen Magazine Nr 1 Våren 2015

Vår erfarenhet och rådgivning gör skillnad

Jens Henriksson om att få ihop livspusslet

Jesper Blomqvist om att förvalta ett unikt minne

Moderna tider Ung, tjej – och hundra procent digital. Nu ska styrelseproffset Mengmeng Du, 34, hjälpa 160-åriga Skandia in i framtiden.

Rekrytering: Så lockar du morgon­dagens talanger www.maxm.se

• +46 8 613 02 00

En tidning för dig som anlitar Max Matthiessen


104 600 000 000 SEK

Carnegie Strategifond investerar där nordiska värden skapas.

Storbankerna gör goda affärer, fjolårets samlade vinster landade på 104,6 miljarder kronor. Det ger rubriker men även höjda aktiekurser och rejäla utdelningar. Carnegie Strategifond investerar i nordiska storföretag som gör goda affärer. Därför har fonden tre storbanker i portföljen, tillsammans med andra nordiska kronjuveler som till exempel svenska H&M och finländska Kesko. Men det riktigt smarta med Carnegie Strategifond är att fonden kan investera i både aktier och företagsobligationer. Är obligationsräntan högre än aktieutdelningen då väljer vi gärna företagsobligationer. Och vice versa. Carnegie Strategifond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att ge en bra avkastning till en lägre risknivå än en ren aktiefond. Det är ett helhjärtat engagemang som givit gott resultat – de senaste tre åren har fonden stigit med 61,2% och har fem stjärnor hos Morningstar.* Inte konstigt att många av våra kunder väljer Carnegie Strategifond som bas i sitt långsiktiga sparande. Läs mer på carnegie.se/strategifond-a.

*Per den 5 mars 2015. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på carnegie.se/fonder. MM Vår 2015.indd 1

2015-03-06 09:54:55


Innehåll Xxx 3

Singapore calling SIDORNA 24–32. I dag är medarbetarna företagens främsta vapen i kampen om marknadsandelar. Bäst idéer vinner! Men hur lyckas du attrahera, och behålla, talangerna när du konkurrerar med företag i Indien, Ukraina – och Singapore? I reportaget ”Talangjakten” får du svaret.

FOTO: SHUTTERSTOCK


Innehåll 4

 NR 1 VÅREN 2015

Sid. 24–32

9. Ledare 10. Bilden 12. Mätbart Snabba siffror om sparande och försäkring.

15. I korthet

Sid. 20–22

19. Krönikan Annika Creutzer om att planera sin pension.

20. ”Jag är i grund och botten en nörd” CHRISTOFFER MÖTER Max Matthiessens vd möter Jens Henriksson, vd på Folksam.

24. Talangjakten INBLICK När idéer är viktigare än materiella tillgångar blir kampen om de mest visionära medarbetarna företagens största utmaning.

35. Hjälp med löneväxling MEDVERKANDE

LÖSNINGEN Så uppmuntrar Bombardier sina medarbetare till aktiva val.

Karin Aase är frilansjournalist och civilekonom och har med åren insett att ekonomijournalistik kan handla om allt från älgar till skilsmässor. I det här numret har hon skrivit om företagens jakt på talanger på en internationell marknad och vad som krävs av den som vill nå de bästa. Läs artikeln på sidorna 24–32.

38. På gång

51. Tryggare Framtid De viktigaste nyheterna från Max Matthiessens webbtidning.

Senaste nytt från Max Matthiessen.

42. Digital stjärna i traditionstung miljö PROFILEN Från Spotify till Skandia – rekordunga styrelseproffset Mengmeng Dus digitala perspektiv ska lyfta storbolaget.

Sid. 42–48

57. Utblick När avdragsrätten slopas gäller det att agera. Här är alternativen.

61. Gästkrönikan Inspiratören Olof Röhlander om varför autenticitet föder lojalitet.

62. Frågan Hur förvaltar Jesper Blomqvist minnet av sin Champions League-seger?

Sid. 62


Xxx

Vi finner värden i Sverige

Sverige är fantastiskt. Det har vi papper på. Vi är nämligen specialister på svensk aktie- och ränteförvaltning och inte minst Enter Return är ett exempel på detta. Enter är en fristående kapitalförvaltare och har så varit sedan starten 1999. Vi anser att närheten till bolagen och dess ledningar är ett måste för att nå högsta möjliga kvalitet i förvaltningen. Siffror och kalla fakta i all ära. Men att också träffa människorna som leder företaget, kan ge ännu mer. Inte minst om företagets kultur och framtidstro. Vill du fondspara privat i Enters fonder gör du det enklast genom att kontakta din rådgivare på Max Matthiessen eller besök enterfonder.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information om Enters fonder framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser samt faktablad. Dessa finns på vår hemsida eller kan beställas direkt från Enter Fonder AB, telefonnummer +468 790 57 00.


Xxx

Konkurrenstesta er företagsförsäkring Genom Willis erbjuder Max Matthiessen attraktiva företagsförsäkringar och försäkringar för era motorfordon. Med premiesänkningsgarantin kan kostnaderna minska med 10 %. Du kan också teckna förmånliga boende- och bilförsäkringar för privat bruk med ett av marknadens mest flexibla villkor och bästa prisgaranti. Kontakta oss på Max Matthiessen så hjälper vi dig.

www.maxm.se • +46 8 613 02 00

www.willis.se

Max Matthiessen och Willis är tillsammans Nordens största försäkringsförmedlare inom sak- och livförsäkring. Willis har upphandlat attraktiva gruppförsäkringslösningar, som erbjuds till Max Matthiessens kunder. Protector är försäkringsgivare för de företagsrelaterade försäkringarna och Vardia är försäkringsgivare för de privata bil- och boendeförsäkringarna.


17_CF_20150224

Årets Hedgefond 2014 !

Bli en del av ett vinnande team B Hed ästa gef 201 ond 4

Det är klar fördel för Team Catella just nu! Dels för tennisteamet med Jaqueline, Rebecca, Jonas, Filip och Karl som nått nya framgångar ute i världen, dels för vårt förvaltarteam. Som exempel kan nämnas vår hedgefond Catella Hedgefond, en lågriskfond med fokus på den nordiska marknaden. Under 2014 steg den med 8,22 %* och under de senaste tre åren har den haft 22,9 %** i avkastning. Fonden har sedan start*** haft en genomsnittlig årlig avkastning på 5,7 %*. Stabilt är ordet vi gärna använder när vi beskriver Catella Hedgefond. Oerhört effektivt spel skulle man kunna säga. Av båda Catella-teamen! *

2014-12-31, ** 2014-12-31, *** 2004-03-01

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Vill du se fondens fondbestämmelser, faktablad eller ta del av års- eller halvårsredogörelse kontakta Catella Fonder på telefon 08-614 25 00, sales@catella.se eller besök vår hemsida catella.se/fonder

catella.se/fonder


17_CF_20150224

Ledare 9

Eva Pantzar Waage: Likartade värderingar en nyckel till lyckad rekrytering EN NÄRA VÄN TILL MIG är COO för en av Nordens ledande hotellkedjor. När de ska rekrytera personal till nya hotell arrangerar de talangjakter. Det är välbesökta event som ger arbetsgivaren och de sökande möjlighet att ”känna” på varandra på ett helt annat sätt än vid arbetsintervjuer. Jag tycker att det är genialiskt! Konkurrensen mellan företag är hård och medarbetarna är den viktigaste ingrediensen för företagens framgång. I dag lägger arbetsgivarna mycket tid och kraft på att attrahera och behålla rätt kompetens. Det är ett ständigt pågående jobb eftersom arbetskraften i dag är mer lättrörlig än tidigare. Jag tror att nyckeln till lojalitet mellan arbetsgivare och medarbetare handlar om att dela samma värderingar. Företagen behöver tydligt definiera sitt varumärke och kommunicera vad man står för. Då är det lättare att rekrytera rätt medarbetare som delar företagets värderingar. NÄR ”THE PERFECT MATCH” uppstår skapas engagemang och kreativitet. Då spirar lojaliteten hos medarbetarna, gentemot arbets­givaren men även gentemot kollegorna. Den lagandan är oerhört viktig för före­tagets framgång. Under mina 21 år på Max Matthiessen har mina kollegor och företaget i sig fått mig att vilja ge allt. Tillsammans utvecklas vi, har roligt och stöttar varandra. Kulturen är stark och tydlig, den har formats av starka entreprenörer, personer som fortfarande är verksamma inom bolaget. För mig står det för äkthet och engagemang. DU HÅLLER ett nytt nummer av Max Matthiessen Magazine i din hand. I det här numret kan du bland mycket annat läsa om just framgångsrika talanger och vad de stimuleras av, men också om de företag som har insett att det inte bara är lönekuvertet som är det viktigaste verktyget för att attrahera och behålla rätt kompetens. God läsning!

Varmt & kallt

+ Att stå upp och jobba ett par timmar om dagen motsvarar förbränningen av tio maratonlopp om året. Det är ett enkelt sätt att motverka såväl övervikt som hjärtoch kärlsjukdomar. Resultatet? Livslängden sägs kunna öka med upp till två år. Håll koll på din ståtid via gratisappen StandUp. Den räknar om hur många kalorier som har förbränts och vad det motsvarar i träning.

– Regeringens förslag att kraftigt höja skatten på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Förslaget ska på remiss och väntas införas nästa år, förutsatt att det går igenom.

Eva Pantzar Waage Marknadschef Max Matthiessen

Max Matthiessen Magazine ges ut av Max Matthiessen AB Box 5908 114 89 Stockholm www.maxm.se Besök: Lästmakarg. 22, Stockholm Tel: 08-613 02 00 E-post: tove.hedman@maxm.se Ansvarig utgivare Eva Pantzar Waage

Redaktörer Tove Hedman/Max Matthiessen Anna Heldt/Max Matthiessen Fredrik Arvidsson/Baluba Branded Content Viktoria Svanström/Baluba Branded Content Grafisk formgivare Martin Kindgren Produktion Baluba Branded Content

Annonsbokning Tove Hedman, tel: 08-613 04 34 tove.hedman@maxm.se

Max Matthiessen är tillsammans med Willis en av Nordens största liv- och sakförsäkringsförmedlare. Våra rådgivare, administratörer och specialister har lång erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare och privatpersoner med upphandling, analys, paketering, rådgivning och administration av marknadens främsta spar- och försäkringslösningar.

Tryck Danagårds

Följ oss på Facebook, Linkedin och Twitter.

Medverkande i detta nummer Karin Aase, Niclas Brunzell, Annika Creutzer, Anna Rut Fridholm, Mikael Gianuzzi, Linnéa Pettersson, Olof Röhlander, Kristina Sahlén, Markus Wilhelmson


Bilden 10

Dotcom déjà vu? BILDEN. Det råder techfeber på världens börser. Under våren nådde den tekniktunga Nasdaqbörsens komposit­ index över 5 000-gränsen – för första gången på 15 år. Senast det skedde var Bill Clinton president och begrepp som Ipod, Ipad och Iphone var helt obekanta. I  dag har Apple ett marknadsvärde på hisnande 750 miljarder dollar – 10 procent av värdet på hela Nasdaqbörsen. FOTO: MARSEL VAN OOSTEN/SQUIVER


Sektion Xxx 11 11


Statistik 12

Mätbart

173 mdr kr

3/4 900

Snabba siffror om sparande och försäkring.

51

mdr kr

Hushållens finansiella sparande var rekordhögt under det fjärde kvartalet förra året, enligt SCB. Hela 51 miljarder kronor, vilket är den högsta siffran sedan 1996.

363000

Av de 5,9 miljoner orangea kuvert som skickats ut till svenska folket under februari och mars är det 363 000 som inte når fram till rätt mottagare på grund av att adressuppgifter saknas, enligt Pensionsmyndigheten. Omräknat i pengar innebär det att pensionskapital för 45 miljarder kronor saknar mottagare.

Inom EU är Sverige det land där störst del av befolkningen har en god ekonomi och materiell standard, enligt statistik från SCB. Ungefär tre av fyra hushåll i Sverige, 77 procent, har med ovanstående definition en god levnadsstandard. Norge ligger något bättre till med 83 procent.

84 respektive 80 år 2013 var medellivslängden för kvinnor 84 år och för män 80 år. Detta enligt statistik från SCB. 1985 var motsvarande siffror 80 år respektive 74 år.

6,4%

Sedan premiepensionssystemets start år 2000 har premiepensionen i snitt ökat med 6,4 procent per år medan inkomstpensionen under samma tid haft en snittökning på 2,5 procent , enligt Fondbolagens Förening. Skillnaden i avkastning blir betydande sett över tid. Den som år 2000 satte in 100 000 kr i PPM har i dag ökat värdet med cirka 25  000 kronor, en siffra att jämföra med de 14  000 kronor i avkastning som inkomstpensionen gett.

I januari ökade tillväxttakten för hushållens lån med 0,1 procentenheter från 6,0 procent i december 2014 till 6,1 procent i januari 2015. Det visar statistik från SCB. Totalt uppgick hushållens lån hos monetära finans­institut (MFI) till 3 081 miljarder kronor. Det är en ökning med 173 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

38 500 30 440

2013

2014

NYPRODUKTIONEN ÖKAR. Preliminära uppgifter från SCB visar att bostadsbyggandet ökade under 2014. Under förra året påbörjades nybyggnation av cirka 38 500 lägenheter. Det innebär en ökning med 27 procent jämfört med 2013, då 30 440 lägenheter började byggas.

kr

Stockholmarna får 900 kr mer i månaden i pension än snittet av befolkningen, enligt Pensionsmyndigheten. Som ett snitt ökade allmänna pensionsbehållningen med 4,9 procent under 2014, men kombinerat med tjänste­pensionerna är skillnaderna i pension fortfarande stora mellan olika delar av landet.

2,5

mkr

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet var under december 2014 till februari 2015 2,4 miljoner kronor, rapporterar SCB. Motsvarande pris i Stockholms län var 4,8 miljoner kronor.

1 800

kr

Det har nog inte undgått någon att avdragsrätten för privat pensions­ sparande sänktes från 12 000 kronor till 1 800 kronor vid årsskiftet. Det motsvarar ett sparande på  150 kronor per månad. Från och med 1 januari 2016 väntas avdraget slopas helt. Alternativa sparformer som ISK och löneväxling via arbets­givaren är mycket populära i stället för en privat pensionsförsäkring eller sparande i IPS.


Statistik Xxx 13

TOPP 5 OROSFAKTORER 2015 41 %

Sjunkande värde på pensionen

38 %

Försämrad svensk ekonomi

36 %

Arbetslöshet VAR FJÄRDE KÄNNER ORO. En undersökning gjord av Nordea, som kartlägger svenska folkets ekonomiska trygghet – och otrygghet, visar att svenskarna inte varit så oroliga för sin ekonomi sedan undersökningarna startade, 2009.

31,5  2,9 %

år

Under januari 2015 ökade hushållskonsumtionen med 2,9 procent jämfört med motsvarande månad förra året, enligt SCB.

8 av 10

Sverige är det land i världen där man i störst utsträckning sparar i fonder. Enligt SCB sparar 8 av 10 svenskar i fonder, utöver premiepensionen.

45 %

45 procent av Sveriges företag använde sig av sociala nätverk förra året.

–0,25 % Den fastslagna räntan på –0,25 procent gör det ännu mer fördelaktigt att spara i aktie- och blandfonder. Beslutets stora förlorare är alla som sparar i räntefonder.

Medelåldern för de män som blev pappor för första gången 2013 var 31,5 år medan den var 29 år för mammorna, enligt SCB. Danderyd hade den högsta medelåldern för förstagångsföräldrar och Boxholm hade den lägsta.

Försämrad världsekonomi

34 %

Ökade avgifter pga miljöförändringar 31 %

55 %

Av dagens befintliga eller snart blivande pensionärer uppger 55 procent att de har eller kommer att ha bolåneskulder kvar vid pensionering. Samtidigt är det stor skillnad i sparande mellan könen, enligt en undersökning från Nordea.

70 % 2,3 % Om man tittar på den totala pensionen är kvinnors andel bara 70 procent av männens, och i det allmänna pensionssystemet är andelen 86 procent av männens, enligt siffror från Pensionsmyndigheten.

Enligt statistik från SCB ökade hushållens disponibla inkomst med 2,3 procent mellan 2012 och 2013. Högst disponibel inkomst har hushållen i Stockholms län.

9747355

VI BLIR FLER. Per den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till 9 747 355 personer. Det är en ökning med 102 491 personer jämfört med föregående år och det är den största folkökningen som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring med 126 966 personer.


Avdragsrätten försvinner – fortsätt spara till pensionen! Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas kraftigt från 2015. 2015 kan du bara spara 1 800 kronor med avdragsrätt. Men det är viktigt att du fortsätter att spara till din pension. Skandia kan erbjuda dig flera alternativ. Till exempel Kapitalförsäkring, Investeringssparkonto (ISK), Värdepappersdepå eller löneväxling via din arbetsgivare. För mer information kontakta din rådgivare på Max Matthiessen.

Eget pensions­ sparande

Lön

Tjänste­ pension

Allmän pension

C304758_Annons_Avdragsratt_200x262.indd 1

2015-02-27 13:01


27 13:01

I korthet 15

27 timmar

Allt fler väljer privat sjukvårdsförsäkring 73 procent av alla sjukvårdsförsäkringar De senaste fem åren har antalet sjukvårdsbetalas av arbetsgivare. Det är också denna försäkringar ökat med 54 procent – och kategori som fortsätter att öka mest. Av de fortsätter att öka. antalet sysselsatta i åldern 15-74 år har Vid årsskiftet hade 622 000 i dag var tionde en sjukvårdsförsäkring personer en privat eller arbets­ som betalas av arbetsgivaren.  givarbetald sjukvårdsförsäkring En privat sjukvårdsförsäkring och av dem hade runt 50 000 nyfungerar som ett komplement till den tecknats under 2014, enligt statistik Kristina Ström offentliga hälso- och sjukvården. Den ger från Svensk Försäkring. Olsson snabb tillgång till vård och vårdinforma– Både arbetsgivare och privattion vid sjukdom eller efter en skada. Ofta personer visar ett stort intresse för privata ingår sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, sjukvårdsförsäkringar, säger Kristina Ström specialistvård och rehabilitering, som utförs Olsson, ansvarig för välfärdsfrågor på Svensk i privat regi. Akut vård brukar inte ingå.  Försäkring.

21 timmar

Obetalt arbete per vecka

Visste du att? Ett genomsnittligt vardagsdygn ägnar kvinnor cirka 1 timme mer än män åt obetalt arbete. Samtidigt ägnar män ungefär 1,5 timme mer än kvinnor åt betalt arbete. Sedan början av 1990talet har kvinnor ökat sin betalda arbetstid med cirka 30 minuter per vardagsdygn, medan män samtidigt har minskat sin betalda arbetstid med cirka 45 minuter. Under en vecka utför kvinnor i genomsnitt runt 26 timmar och män runt 21 timmar obetalt arbete. Detta är att jämföra med början av 1990-talet då kvinnor utförde i genomsnitt 33 timmar obetalt arbete per vecka och män – samma som i dag – 21 timmar. Tiden som avsätts för olika aktiviteter varierar rejält inte bara mellan kvinnor och män, utan också mellan olika faser i livet.  KÄLLA: LATHUND OM JÄMSTÄLLDHET 2014

Dagdrömmare presterar bättre Att dagdrömma på jobbet är ett framgångskoncept. Arbetsgivare har ofta siktet inställt på högpresterande personer och kreativa problemlösare när de ska anställa, men nu har israeliska forskare visat att det är viktigt att ha förmågan att ta en paus och låta tankarna flyga i väg, skriver tidningen Kollega. Dagdrömmeri gör att vi fokuserar bättre på våra arbetsuppgifter. Att ta pauser från jobbet har länge varit känt som en nödvändighet för att prestera bra, men nu säger alltså forskarna att det är just dagdrömmarna som gör att hjärnan

får den kickstart man ibland behöver för att komma vidare med en uppgift. För när vi låter tankarna skena i väg frigörs våra hjärnceller och vi blir mer effektiva och kan därmed prestera bättre. Den som inte dagdrömmer kan uppnå det här på konstgjord väg. Genom att utsätta frivilliga försöks­ personer för lindriga elchocker i frontalloben har man sett att det blir fart på tankarna. Försökspersonerna visade en klar förbättring i hur de lyckades utföra sina arbetsuppgifter. Men nog verkar vanligt dagdrömmeri vara att föredra… 

Psykisk ohälsa – tidskrävande även för chefen Under en månad lägger många chefer i genomsnitt en arbetsdag på att hantera medarbetares psykiska ohälsa. Det visar en undersökning av tidningen Chef. Hela tre av fyra chefer har under det senaste året hjälpt minst en medarbetare som mått psykiskt dåligt. 


M

I korthet 16

Kvinnor triggas av orangea kuvertet När det orangea kuvertet dimper ner i brevlådorna blir många påminda om att se över hela sin pension – framför allt kvinnor. Under den period när kuvertet skickas ut ökar trafiken på minpension.se kraftigt, och av de nyregistrerade användarna är majoriteten kvinnor. Av de totalt 2,3 miljoner registrerade användarna är dock fortfarande de flesta män. Men skillnaderna minskar, och på minpension.se tycker man att det är en glädjande utveckling. – Många blir positivt överraskade vid första besöket på sidan, de får en högre pension än de trott, säger Kristina Kamp på minpension.se. 

MOTIONSVANOR EFTER ÅLDER Procent av alla i gruppen. 90 80

Är försäkrings­ språk så svårt att förstå? Ja, absolut. Det framgår tydligt av den undersökning som Sifo gjort på uppdrag av försäkringsbolaget Bliwa. Nästan hälften av svenskarna tycker att det är svårt att förstå vad försäkringsbolagen menar i sin kundkommunikation. Det här är självklart ett problem och något som försäkringsbolagen behöver jobba aktivt med om man vill stärka kundernas förtroende. Att inte förstå innebörden av ett försäkringsbesked kan dessutom ge tråkiga konsekvenser om olyckan är framme.  Så här många tror sig förstå dessa vanligt före­ kommande försäkringsord: Förtidskapital

8 %

Premie Ekonomisk invaliditet

62 % 24 %

Prisbasbelopp

34 %

70 60 50 40 30

Kvinnor

Män

20 10 0

16–24 25–44 45–64 65–84

Motionerar inte alls

16–24 25–44 45–64 65–84

16–24 25–44 45–64 65–84

Motionerar minst en gång i veckan

Motionerar minst två gånger i veckan

KÄLLA: SCB

FOTO: SHUTTERSTOCK

Motionerar inte alls

Motion effektivt mot depression

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet är bra för vårt välbefinnande. Motion har till exempel en positiv effekt på hjärnan vid stress och depression. Men hur kommer det sig? Nu har forskare vid Karolinska Institutet hittat en eventuell förklaring, som öppnar upp för möjligheten att påverka musklerna i stället för hjärnan vid behandling av depression. Kortfattat

handlar det om att när vi tränar ökar mängden PGC-1a1, ett protein som bryter ner ämnet kynurenin, som i sin tur har kopplats till depression. I Sverige motionerar faktiskt de flesta, minst en gång i veckan. Yngre mer än äldre och kvinnor mer än män. I diagrammet ovan ser du hur det ser ut i olika åldersgrupper, och för de olika könen. 

D

B

V

*

H I O

D


MARKNADSFÖRINGSMATERIAL UTGIVET AV DNB ASSET MANAGEMENT AB

Xxx

ÅRETS STJÄRNFÖRVALTARE FÖR SVENSKA SMÅBOLAG FINNS HOS DNB!*

Alla svenska storbolag har en gång varit små – följ med på resan! DNB Sweden Micro Cap och DNB Småbolagsfond är två fonder som är på jakt efter nästa H&M. Båda fonderna förvaltas av Stefan Kopperud som har mer än 20 års erfarenhet av småbolagsförvaltning. Vi marknadsför ett brett utbud av fonder som alla förvaltas enligt DNBs etiska plattform. *I januari 2015 utsågs Stefan Kopperud till Årets Stjärnförvaltare av svenska små och medelstora bolag för året 2014 av Dagens Industri och Morningstar.

HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. SPARANDE I FONDEN KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH INVESTERAREN KAN FÅ TILLBAKA EN MINDRE SUMMA ÄN VAD SOM HAR INVESTERATS. YTTERLIGARE INFORMATION FINNS I FONDENS FAKTABLAD OCH INFORMATIONSBROSCHYR SOM FINNS PÅ DNB.SE/FONDER OCH SOM KAN BESTÄLLAS KOSTNADSFRITT FRÅN DNB ASSET MANAGEMENT AB.

DNB Asset Management AB ▪ Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm ▪ 08-473 44 50 ▪ fonder@dnb.se ▪ dnb.se/fonder


MED RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR KAN DINA MEDARBETARE NÅ FULL POTENTIAL Att hålla dina medarbetare friska behöver varken vara krångligt eller dyrt. Spara tid och ge dem de bästa förutsättningarna. Teckna vår hälsoförsäkring Friska Företaget och upplev effekten av ett enklare hälsoarbete.

Kontakta din försäkringsförmedlare eller läs mer på friskaföretaget.se


Krönikan 19

Visst är det krångligt! (men oh så viktigt) Annika Creutzer

P

Ekonomijournalist och privatekonomisk expert. Författare till ”Ta makten över din pension – tio fällor du som kvinna ska undvika”, utgiven av KPA Pension.

recis som Riksrevisionen i somras skrev i sin rapport ”Att gå i pension – varför så krångligt?” är det inte lätt att veta hur vi ska ta ut alla våra pensioner på bästa möjliga sätt. Det är många viktiga beslut som var och en av oss måste fatta. Under vintern har jag grävt ner mig i frågan och på uppdrag av KPA Pension skrivit boken ”Dags att lägga pensionspusslet – så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt” som nu har kommit ut. Och jag kan konstatera att det är precis så krångligt som Riksrevisionen sagt. Men det är inte bara en fråga om komplicerade avtal, snåriga blanketter och ett gytter av avsändare för all information – det är också en fråga om engagemang, kunskap och målbild hos alla som står inför att lämna arbetsmarknaden. Hur tänker vi inför de val som väntar? Det är viktigt att inte bara längta efter, eller frukta, pensioneringen utan också att sakligt planera i god tid. Kanske är det dags att byta jobb till något mindre fysiskt krävande så att arbetslivet kan bli längre och pensionen bättre? DET HANDLAR OCKSÅ OM att ha koll på alla pensioner. Vi har i genomsnitt åtta olika pensioner registrerade på minpension.se. Till många av pensionerna finns möjligheten att ha ett efterlevandeskydd. Vilka är bra att ha kvar? Hur ser min familjesituation ut nu och framöver? Vad kostar skyddet mig i minskad pension? Ska jag välja ett annat försäkringsskydd? Det är frågor som inte är helt enkla att svara på. Tjänstepensionerna och de privata pensionsförsäkringarna är,

som jag ser det, omodernare än den allmänna pensionen. De har startknappar men inga stoppknappar så det gäller att veta vad man gör om den stora potten tjänstepension tas ut på bara fem år. Och det gäller att komma ihåg vad man gjort när de fem åren är slut. Plötsligt blir det ju mycket mindre in på kontot. Den som trycker på för många knappar på en gång riskerar också att större del än nödvändigt av pensionspengarna försvinner bort i skatt – och hur skatteskalorna ser ut om några år är inte heller lätt att veta. Vi behöver också fundera över andra inkomster än pensionerna. För många, särskilt kvinnor med långa perioder av deltidsarbete, kan det vara knapert med bara pension. Hur kan vi få in mer pengar? Extraarbeten? Någon egen verksamhet? Hyra ut ett rum till en student, eller fritidshuset några veckor? Om inte annat kan det hjälpa till att betala av bolånen, som många framöver kommer att ta med sig in i pensionärslivet.

D

et är lätt att bli filosofisk. Vad är egentligen pensioner? Är det försäkringar för ett drägligt liv när vi inte orkar arbeta, eller är det ett sparande som vi slitit ihop? Allt fler ser det som sparande och då är det naturligt att vi vill ha våra pengar så nära oss som möjligt. Att vi inte vill att någon annan ska ha kontrollen. Det är därför som alltför många tar ut alltför mycket pengar på alltför kort tid. Har jag tagit ut mina pengar kan de inte försvinna, resonerar många. Men de ser inte att det är just det som sker. För­utom i högre marginalskatt kan pengarna försvinna på dåliga konton eller i riskfyllda placeringar. Det är stor fara för att pensions­pengarna inte växer lika bra och säkert som om de är kvar som pensionsplaceringar tills vi behöver använda dem. JAG TROR ATT VI VINNER på att hellre se pensioner som försäkringar för en bra ålderdom. Då är det tryggt att ha pengarna väl placerade med god avkastning och få en jämn utbetalning. Då räcker de till en god tillvaro under många år.  


Christoffer möter 20

”Jag är i grund och botten en nörd” För Jens Henriksson, vd på Folksam, är kombinationen hjärna och hjärta det viktigaste i allt han gör. Därför föll han för ett av Sveriges största försäkringsbolag. Max Matthiessens vd Christoffer Folkebo har träffat en koncernchef som mest vill vara snäll. TEXT: TOVE HEDMAN FOTO: ANNA RUT FRIDHOLM

Christoffer Folkebo: Vid regeringsskiftet var det många som hävdade att du skulle bli Sveriges nästa finansminister. ”Han är en av de vassaste hjärnorna vi har här i Sverige”, sa en del. Jens Henriksson: Det är alltid roligt när folk tror att man ska få ett bättre jobb, och inte att man ska få sparken. Men jag har ju redan världens bästa jobb som koncernchef i Folksam. Jag jobbade på Finansdepartementet i tolv år och var politisk tjänsteman under Göran Persson länge. Sedan var jag på Internationella valutafonden. Det som alltid har drivit mig är att komma till jobbet och försöka göra Sverige lite bättre. Christoffer: Var det efter Valutafonden som du var på Stockholmsbörsen? Jens: Ja, precis. Många undrade hur jag hamnade på börsen men för mig var det inget konstigt med det. Jag har alltid trott på effektiva marknader – på arbetsmarknaden, produktmarknaden och kapitalmarknaden. Börsen ingår i den svenska kapitalfinansieringsmodellen och fungerar mycket bra. Den gör det möjligt för vanliga människor att ta del av de rikedomar som skapas i företagen. Det är en del av samhällsutvecklingen. Jag trivdes på börsen och gillade kombinationen av svenskt ingenjörskunnande och amerikanskt driv, men när jag

sådan hemförsäkring för alla kommunalare för runt 700 kronor per år, det är sanslöst bra.

Plats: Restaurangen på Mornington Hotel i Stockholm.

fick erbjudandet från Folksam kunde jag inte tacka nej. Christoffer: Vad har drivit dig till den plats du är på i dag? Jens: Svår fråga. Det jag gillar med Folksam är kombinationen av hjärna och hjärta. Det är något som har präglat hela mitt liv. Jag är utbildad ekonom och ingenjör, och det handlar mycket om logik och matematik. Folksam är inte bara logik, det finns också mycket hjärta i bolaget. Som att vi exempelvis kan erbjuda en halv miljon medlemmar i de kommunala fackförbunden en hemförsäkring som ingår i medlemsavgiften. Dessutom är det reseskydd i den. Att kunna leverera en

Christoffer: Vem är du som person? Uppväxt, utbildning? Är du socialdemokrat eller är du ingenting? Jens: Eftersom jag har jobbat för en socialdemokratisk regering är det nog rätt uppenbart vad jag röstar på. Jag är uppväxt i en typisk akademisk vänsterpartistfamilj och när jag var sex år bodde vi på Kuba ett år. Men jag är högeravfällingen i familjen, i grund och botten en nörd som gillar ekonomi och är intresserad av finansfrågor och finansiell stabilitet. Jag tycker om att ta mig an komplexa saker och att förenkla dem. Jag är snäll och tror verkligen på devisen ”Behandla andra som du vill bli behandlad själv”. Om jag fick önska mig ett enda ord på min gravsten så skulle det stå ”Snäll”. Christoffer: Du är gift och har tre barn. Hur är det att vara förälder och direktör? Hur får du ihop det pusslet? Jens: Bra att du ställer frågan! Det är oftast bara kvinnor med högre tjänster som får den. Det är klart att det är jobbigt ibland. Man slits mellan jobb och familj. Jag jobbar mycket och sedan går jag hem och står och diskar på kvällen. Så är livet. I mitt fall finns det två områden: jobb och familj. Jag hinner inte med något annat, det är mitt val.


Sektion Xxx 21 21

Jens Henriksson drivs av en vilja att gÜra Sverige lite bättre.


Christoffer möter 22

FAKTA: JENS HENRIKSSON Född 1967 i Lund. Vd och koncernchef för Folksam sedan september 2013. Dessförinnan börschef och vd för Stockholmsbörsen, chef för bankrelationer på Swedbank och styrelseledamot på Internationella valutafonden, IMF. Jens är gift och har tre barn.

Christoffer: Hur fungerar du som chef och ledare? Jens: Jag tycker att det viktigaste är att skapa en miljö där människor vågar ifrågasätta. Det jag blir mest arg på är folk som inte säger till mig om jag har fel. Jag vill ha folk som argumenterar emot, som utmanar mig. Har jag dåliga argument förtjänar jag att förlora – må bästa argument vinna! Jag älskar att anställa folk som är smartare än jag och uppskattar att ha lojala människor omkring mig. Lojalitet är två delar för mig, att säga emot men också att acceptera beslutet som har fattats. Sedan strävar jag efter att vara tillgänglig för personalen och jag är rätt bra på att delegera. Christoffer: Kan du ge några exempel på hur det ser det ut för Folksam i dag? Jens: I dag har vi varannan svensk som kund. Vår traditionella livförsäkring avkastar just nu åtta procent. Vi har de mest nöjda kunderna vi någonsin har haft. Vårt varumärke ligger på all time high. Vi har gått från ett bolag som var nära förknippat med LO till att vara ett hushållsmärke för alla. Folksam går väldigt bra. Vi tjänar mycket pengar

i bolaget och när vi gör det skickar vi tillbaka pengarna till kunderna, eftersom vi är ett ömsesidigt bolag. Christoffer: I en framtid, hur ser Folksam ut den dag du lämnar? Jens: Jag ser det som att jag har fått förmånen att ta hand om Folksam under några år. Om jag lämnar efter mig ett Folksam som är bättre än det jag ärvde, då tycker jag att jag har gjort ett bra jobb. Christoffer: Om du nu får tycka till om den

”Jag sover alltid dåligt på natten. Om jag hade sovit gott hade jag inte begripit vilket ansvar jag har.” Jens Henriksson

negativa styrräntan – var det smart av Riksbanken att göra så? Jens: Ja, det var det. Det skickar en väldigt tydlig signal till hela Sverige att vi kommer att göra allt vi kan för att nå inflationsmålet. För Folksams del är det ingen höjdare på kort sikt men vi är så starka att det inte är något problem med negativ ränta under några år. Christoffer: Vad väljer du själv i dag, traditionell försäkring eller fondförsäkring? Jens: Jag valde att ha min egen pension i vår traditionella livförsäkring. Det är det enda riktiga valet som vd på Folksam. Jag vill verkligen visa att jag tror på produkten. Christoffer: Sover gott om nätterna? Jens: Jag sover alltid dåligt på natten. Om jag hade sovit gott hade jag inte begripit vilket ansvar jag har – en massa människor har valt att lägga sitt pensionssparande hos oss. Christoffer: Planer för helgen? Jens: Nu är jag på väg hem, jag ska handla och hänga tvätt. Det blir tacos i kväll och Melodifestivalen i morgon.  


Xxx

Dynamica – en aktiefond när du vill ha den och en räntefond när du behöver den Läs mer på www.navigera.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på de pengar som placeras i fonden (specialfond) kan variera kraftigt och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Inblick 24

FOTO: SHUTTERSTOCK


Inblick Xxx 25

Talang jakten Att hitta rätt medarbetare – med rätt idéer – har aldrig varit viktigare än nu. Men hur ska du lyckas i din rekrytering när talangerna är både lätt­rörliga och spridda över hela världen? Ny forskning har svaret. TEXT: KARIN AASE

E

nligt nationalekonomerna går allt att förklara med teorin om tillgång och efterfrågan, kanske till och med varför norska HR-funktioner har åkt i skytteltrafik till Lissabon de senaste åren. Vi börjar med tillgång. Med ett oljepris som i flera år har legat över hundra dollar per fat (senaste halvåret undantaget) har den norska oljeindustrin gått på högvarv. Problemet har varit att Norge är ett litet land, att ingenjörer inte växer på träd men att det däremot krävs många duktiga personer med spetskompetens för att utvinna det svarta guldet. De här personerna har inte gått att hitta i Norge. Längre söderut däremot, i Portugal, har situationen varit den omvända. Lågkonjunkturen har slagit hårt mot landet och


Inblick 26

det har funnits långt fler ingenjörer än vad arbetsmarknaden behöver, vilket har gjort landet till det perfekta målet för den som vill rekrytera spetskompetens inom industrin. Det är precis vad norrmännen har gjort. När kompetensen inte fanns ledig på hemma­ plan fick de försöka locka dit den i  stället.

SÅ HAR DE AMERIKANSKA FÖRETAGENS IMMATERIELLA TILLGÅNGAR ÖKAT Materiella tillgångar

Immateriella tillgångar

1980-tal

40 %

2010-tal

DE NORSK A oljerekryterarna är inte ensamma. Företag efter företag i bransch efter bransch inser numera att det inte räcker att leta efter kompetens på hemmamarknaden. Dels för att de personer man vill nå kanske inte ens finns där, dels för att det i dag inte räcker med att nöja sig med vad som finns, man måste hitta det bästa. – Om du tittar på de här diagrammen gångsrika high tech-klustret av invandrade ingenjörer 1990. Åtta år senare var indiska ser du tydligt vad det handlar om, förklarar Claes Peyron på Nova, ett employer branoch kinesiska ingenjörer och forskare cheding-företag specialiserat på talanger. fer för en fjärdedel av de nya högtekCirklarna han visar upp talar sitt nologiska företag som hade startats tydliga språk. Medan företagen på i regionen, och 2005 räknade man 80-talet fick den allra största delen med att mer än hälften av de nystarav sin vinst från materiella tillgångtade företagen i Silicon Valley hade ar som maskiner och råvaror är minst en utlandsfödd grundare. Claes Peyron 10-talet det intellektuella kapitalets guldålder. Vinst kommer från immateriella MEN USA ÄR ett land med lång erfarentillgångar, som i sin tur kommer från idéer, het av arbetskraftsinvandring (ett flertal av som i sin tur kommer från personer som tände amerikanska nobelpristagarna är födda ker annorlunda. i ett annat land) som lockar med ett skim– När världen förändras allt fortare blir mer förmedlat av populärkultur som saknar förmågan till innovation hos företag inte motstycke i världen. Hur kan Sverige, ett bara en konkurrensfördel utan något helt litet, kallt land med konstigt språk uppe på avgörande, säger Claes Peyron. kanten av polcirkeln, konkurrera med det? – Se bara på Nokia, som var väldigt framFör att ta reda på det gjorde några forskagångsrika när det gällde den första genere på Malmö Högskolas forskningscentrum rationens mobiltelefoner, men som var så MIM (Malmö Institute for Studies of Migrabra på det att de helt missade smart phonetion, Diversity and Welfare) under 2014 en utvecklingen. DET FINNS HELT ENKELT inga skyddade branscher längre, och ska företag överleva måste de ha innovativ personal som klarar att verka i en föränderlig värld. Att hitta de rätta personerna med de rätta idéerna – talangerna – blir en fråga om överlevnad. De här personerna kan som sagt finnas lite överallt i världen, och framgången beror på om du kan locka dem till dig eller inte. Se bara på Silicon Valley. Enligt en studie från Svenskt Näringsliv (”Kampen om talangerna”, utgiven april 2012) utgjordes en tredjedel av arbetskraften i det minst sagt fram-

”När världen för­ ändras allt fortare blir förmågan till innovation hos före-­ tag helt avgörande.” Claes Peyron, employer brandingföretaget Nova

85 %

30 år

studie där de intervjuade högkvalificerade arbetskraftsinvandrare om varför de egentligen hade valt att komma till Sverige. – Ofta skrattade de lite generat när vi ställde den frågan, berättar Karin Magnusson, fil. mag. i migration och etnicitet och en av forskarna bakom studien. Det visade sig nämligen att de flesta inte alls hade valt att komma just till Sverige, det bara blev så. En del jobbade på stora koncerner som hade placerat deras tjänst i Sverige, andra jobbade på svenska koncerner i hemlandet och ville testa att jobba på huvudkontoret ett tag. Om det låg i Sverige, tja, då fick man väl flytta hit. – Sedan hade de flesta redan innan de kom hit en bild av att Sverige ligger i framkant när det gäller teknologi och ingenjörskonst, men i övrigt var bilden av hur det är att bo och leva i Sverige väldigt vag.

F

ör de allra flesta av de 55 personer från 30 olika länder som ingick i studien var det alltså mest slumpen som gjorde att de hamnade i Sverige. Totalt är det också relativt få personer från länder utanför EU som rekryteras till högkvalificerade jobb i Sverige som faktiskt stannar kvar. Av de cirka 3 000 dataspecialister (den största gruppen) som beviljades uppehållstillstånd i Sverige på grund av anställning 2009 var det bara ett hundratal som fortfarande bodde kvar efter 2–3 år. – Framför allt beror det på att de aldrig hade tänkt stanna särskilt länge, ofta var de


Xxx 27

Sedan 1998, när Sergey Brin och Larry Page grundade en av Silicon Valleys allra största kändisar – Google, har andelen utlandsfödda ingenjörer och forskare i det framgångsrika high tech-området ökat lavinartat.

FOTO: ISTOCKPHOTO


Inblick 28

bara här på kortare kontrakt som en del av sin anställning i hemlandet.

M

en bland dem som ändå valt att stanna kvar i Sverige, trots att det egentligen inte stod på önskelistan från början, vad har då visat sig avgörande? – Framför allt den sociala biten. Här finns en helt annan möjlighet till balans mellan arbete och privatliv än vad många andra länder kan erbjuda, och det uppskattas eftersom det ger livskvalitet till både en själv och familjen. Man betalar visserligen mycket i skatt, men ser också att man får väldigt mycket tillbaka i form av välfärdssystemen. Det var faktiskt några i vår studie som valt jobb här i Sverige framför USA just på grund av det. Å ANDR A SIDAN var det flera i studien som ändå funderade på att flytta vidare, dels för att de upplevde att det var svårt att skapa ett socialt nätverk av vänner i Sverige, men också på grund av att språket hindrade dem i karriären. – Så länge de inte talade perfekt svenska upplevde de att det var svårt att ta sig uppåt och få managementpositioner. De svarande upplevde helt enkelt att det inte fanns så stora utvecklingsmöjligheter. Är det något som företag som vill locka till sig talanger måste kunna erbjuda är det just det. – Självklart är det olika från individ till individ och mellan länder, men generellt sett ser vi i våra undersökningar att möjligheter till personlig utveckling är väldigt viktigt om man vill locka till sig talanger, förklarar Claes Peyron. En bra lön däremot ligger ganska långt ner på i alla fall svenska topptalangers önskelistor. Inte för att det är oviktigt, utan för att det i dag är en hygienfaktor tillsammans med bra pensionsavtal, försäkring, CSR och så vidare. – Det här är människor som befinner sig högt upp på Maslows pyramid och de förväntar sig att de grundläggande faktorerna som till exempel lön ligger på en skälig nivå. Ska du locka till dig dem måste du i stället erbjuda något mer, till exempel inspireran-

USA

GLOBALT SNITT

53 44

56

63 39

37

44 38

MEXIKO

38

Balans mellan arbete och fritid Säker anställning Chefsbefattning

BRASILIEN

Internationell karriär Utmaningar

57

48

41

Entreprenör Arbeta för en god sak Självständighet

de ledarskap och andra lite mjukare frågor. Något som framför allt många unga talanger efterfrågar i dag är nämligen en känsla av mening i livet. – Företagen måste kunna svara på vad de har för existensberättigande, vad de faktiskt bidrar med till världen. Kan de inte svara på det blir de inte lika attraktiva.

”Personlig utveckling är väldigt viktigt om man vill locka till sig talanger.” Claes Peyron

DE MJUK A VÄRDENA gör att ett statligt verk, som kanske inte kan konkurrera med en lika hög lön som privata konsultbolag, ändå kan vara ett alternativ. – Oavsett var de här människorna jobbar vet de att de kommer att få en bra lön, de kommer knappast att ha problem med att hålla svälten från dörren. Då kan det statliga verket mycket väl konkurrera med konsultbolaget eftersom man kan erbjuda en helt

annan balans mellan jobb och familj. För är det något som Claes Peyron vill framhålla när det gäller möjligheten att konkurrera om talangerna är det att företaget måste utgå från sina egna förutsättningar och sina egna behov. – För det första måste man definiera vad


Inblick Xxx   29

SVERIGE

Den enes drömjobb …

52 49 37

53

KINA

60

TYSKLAND

40

46

41

52

JAPAN

44

45

58 38

47 VIETNAM

42 38 41 SYDAFRIKA

som är en talang i just vårt bolag, vad vi ser för utmaningar och vilken kompetens vi behöver för att lösa dem. Det handlar inte bara om kompetens, utan också om vad kandidaten behöver ha för personlighet för att faktiskt trivas på vårt företag och med våra värderingar. Sedan gäller det att ta reda på vad som attraherar just de här talangerna, och fundera på vad man själv har att erbjuda. – Det gäller att jobba med sitt arbetsgivarvarumärke. Vi frågade över 4 000 HR-chefer vad de tycker är svårast i jakten på talangerna och i princip alla svarade differentieringen. Det är så många som är ute efter den här kompetensen att det är svårt att sticka ut. Men ska man lyckas är det just det man måste göra. Ett av de företag som jobbar mycket med

60 48

38

AUSTRALIEN

det här är Arla, som på kort tid har gått från nationellt mejerikooperativ till global aktör. – Med vår globala tillväxttakt och de ambitiösa tillväxtmål vi har måste vi ha och rekrytera de bästa medarbetarna, för det är de som gör hela skillnaden, förklarar Paulina Ekvall, personaldirektör för Arla Sverige.

F

ör Arlas del betyder det dels att upptäcka och vårda de talanger som redan finns inom företaget, dels att hela tiden berätta historien om Arla på ett sådant sätt att nya medarbetare får upp ögonen för företaget. Men bara för att man finns globalt betyder inte det att storyn är densamma överallt. – Vårt varumärke är olika starkt på olika

36

Universum har låtit 230 000 studenter världen över svara på frågan om vad som är viktigast i deras framtida karriärer. Undersökningen visar på stora skillnader mellan studenter från olika länder. Ett exempel är balansen mellan arbete och fritid, som hela 63 procent av amerikanerna tycker är ett viktigt mål, medan frågan om balans inte alls finns med bland sydafrikanernas högsta prioriteringar. I länder som Australien och Vietnam är möjligheten till internationell karriär viktig, medan svenskar och japaner i större utsträckning letar efter utmaningar. Att arbeta för en god sak är – trots att det ofta lyfts fram som ett viktigt värde – fortfarande relativt låg rankat i alla länder utom Vietnam (47  procent). 

KÄLLA: UNIVERSUM 2014

marknader, och vi har en helt annan utmaning om vi till exempel vill rekrytera i Kina jämfört med om vi vill rekrytera i Sverige, där vårt varumärke är ett av de allra starkaste. Men det handlar också om vilken konkurrens som finns i form av närvaro av and­ra storföretag. – Vi har till exempel en större konkurrens om talanger i Sverige än i Danmark eftersom det finns många fler stora och globala aktörer i Sverige än vad du hittar i Danmark. Konkurrensen är helt enkelt hårdare, men det betyder inte att det är mindre viktigt. Det är den som får tag i de bästa talangerna som vinner matchen. 30-ÅRIGA CAROLINE GOLDBERG är en av dessa personer som slaget står om, och hon har precis börjat installera sig hemma


Det här är en av Peter Lynch många sanningar som vi på Didner & Gerge har inspirerats av i över tjugo år Läs mer om hur vi tänker och arbetar i vårt jubiléumsmagasin Didner & Gerge – Tjugo år som du beställer kostnadsfritt på vår hemsida www.didnergerge.se

Didner & Gerge Fonder – 20 år av aktiv förvaltning Aktiefond | Småbolag | Global | Small and Microcap

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.


Inblick 31 MIN VÄG TILL JOBBET

MIN VÄG TILL JOBBET

Regeringen i Singapore försöker etablera landet som Sydostasiens finansiella och högteknologiska centrum – då är talangerna avgörande.

CAROLINE GOLDBERG

SONALI MOHANTYQUANTIUS

Sverige

Indien ­

Tyskland ­

Schweiz ­

Danmark ­

Singapore ­

Kina ­

USA ­

Sverige

Sverige FOTO: SHUTTERSTOCK

i Stockholm igen efter att ha jobbat för Arla i Kina, Danmark och Tyskland. Men allt började i Stockholm, eller snarare i Uppsala, där hon läste internationell business. – Efter examen ville jag jobba på ett företag som kunde erbjuda internationella möjligheter, men samtidigt var det viktigt att det hade sunda värderingar och att jag verkligen kunde stå för produkterna. 2009 BLEV HON ANTAGEN till Arlas globala trainee-program där första stoppet blev att jobba med kategoristrategier på marknadsavdelningen i Sverige, andra att jobba med produktutveckling i Tyskland och tredje att jobba med affärsutveckling på Arlas internationella division i Århus i Danmark. – Jag har alltid varit lite nyfiken på det som är okänt, sedan har jag också väldigt svårt att tacka nej om jag får en rolig utmaning. Det fick hon minst sagt. Efter att ha blivit kvar i Århus efter trainee-tiden började hon jobba med utvecklingen av Arlas affärer i

Kina och fick frågan om hon inte ville vara med och starta företagets nya kontor där. Så det var bara att packa ihop och flytta, berättar Caroline Goldberg. – Jag vet inte hur många företag som väljer att plocka in någon med bara fyra års erfarenhet för att vara med och starta ett kontor på en av världens största marknader, men det var precis vad Arla gjorde. För mig är det verkligen viktigt att arbetsgivaren ger även oprövade kort en möjlighet att utvecklas. Det blir ett utbyte, visar ni att ni vågar investera i mig så ska jag investera i er.

M

en efter ett drygt år i Kina, och totalt fyra olika länder på fem år, kände hon ändå att det var dags att flytta hem hösten 2014. – Du utvecklas jättemycket som person av att vistas på platser där allt inte är som där du växte upp. Men med det sagt är det inte alltid jättekul

att vara långt borta från vänner och familj alltför länge, så nu kände jag att det var dags att vara hemma ett tag och återetablera kontakterna. SEDAN NOVEMBER är hon ansvarig för utvecklingen av Arlas digitala närvaro i Sverige, men hon har inte stängt dörren för möjligheten att ge sig av utomlands igen om rätt möjlighet dyker upp. – Mitt mål är att inte bli uttråkad, och när det dyker upp nya spännande möjligheter, särskilt sådana som jag inte riktigt vet hur jag ska klara av, då vill jag gärna testa. I vilket land de sedan finns är faktiskt sekundärt. Lite längre söderut i Sverige, närmare bestämt på AstraZeneca i Mölndal, jobbar doktor Sonali Mohanty-Quantius med företagets forskning om kardiovaskulära sjukdomar och sjukdomar relaterade till ämnesomsättningen. Precis som Caroline Goldberg har Sonali Mohanty-Quantius en minst sagt internationell resa bakom sig. Född i Indien, flyttade till Schweiz för sin forskarutbildning,


Inblick

Max Matthiessen kommenterar

32

sedan jobb i Singapore och USA innan hon för ett år sedan landade i Göteborg. – Efter att ha jobbat i flera olika länder måste jag säga att inte bara företaget utan även landet jag väljer är väldigt viktigt för mig eftersom dess kultur brukar genom­

Små detaljer kan göra den stora skillnaden

”Inte bara företaget utan även landet jag väljer är väldigt viktigt för mig eftersom dess kultur brukar genom­ syra arbetsplatsen.”

Internationellt utbyte blir en allt viktigare komponent för den som vill vara en attraktiv arbetsgivare, skriver Max Matthiessens marknadschef Eva Pantzar Waage.

Sonali Mohanty-Quantius

syra arbetsplatsen. Livskvalitet både på och utan­för jobbet beror väldigt mycket på landet i fråga, det är i alla fall min erfarenhet.

M

en anledningen till att hon i dag jobbar i de stålgrå byggnaderna i Mölndal ligger betydligt mer hos arbetsplatsen AstraZeneca än hos Sverige som land. – Det här tjänsten passade väldigt väl in i de planer jag hade för min framtida karriär, det var det som väckte mitt intresse från första början. Dessutom läste jag på om företaget och tyckte om att ledarskapet verkade vara genuint samtidigt som det erbjöd en bra balans i livet, vilket gör att jag hinner tillbringa tid med mina små barn. Inte bara ledarskapet generellt i företaget är viktigt för Sonali Mohanty-Quantius, framför allt relationen med den närmaste chefen är något hon värderar högt eftersom det är den person hon interagerar mest med. – Dessutom är det väldigt viktigt för mig att känna att jag blir respekterad som anställd, inte minst att jag får utrymme och frihet att faktiskt uttrycka och implementera mina idéer!  

TEXT: EVA PANTZAR WAAGE

detta förmånspaket står sig mot övriga PÅ MAX MATTHIESSEN verkar vi i nära världen och andra marknader. samarbete med våra kundföretag. Vi delar Tack vare vårt nära samarbete med många av de utmaningar och möjligheter Willis under devisen ”Local power, global som de ställs inför. Med vår kompetens reach” har Max Matthiessen numera och erfarenhet stöttar vi våra kund­före­ bra möjligheter att hjälpa våra kund­ tag att bli ännu attraktivare arbets­ företag när de har medarbetare som givare. En viktig parameter när det ska ut och arbeta i andra länder, gäller att höja attraktionsgraden antingen som expats men även på hos ett företag är möjligheten till utländska kontrakt. Företagen kan internationellt utbyte. Med det erbjuda sina medarbetare ett bra menar vi både medarbetarnas Eva Pantzar Waage förmånspaket som är konkurmöjligheter att göra internationell renskraftigt i respektive land och veta hur karriär inom företaget och, inte minst, födet står sig jämfört med bransch, praxis retagets möjligheter att attrahera rätt komoch marknad. Detta utan att det blir en stor petens från andra länder. administrativ börda för företagen. Som vi ser i reportaget på sidorna 24–32 Vi på Max Matthiessen stöttar även våra blir det allt vanligare att den spetskompekundföretag som rekryterar medarbetare tens som många bolag söker – och behöver – finns i en annan del av världen. Globaliseringen har bidragit till att göra arbetskraften mer lättrörlig och människor är beredda att flytta för att få ett stimulerande och utvecklande arbete. Men konkurrensen om de bästa hjär­ norna är benhård, och som arbetsgivare gäller det att tänka igenom attraktionsgraden i sitt eget erbjudande. Inte sällan är det de tillsynes små detaljerna som kan göra den stora skillnaden. Att vara tydlig med värde­ ringar och vad företaget vill är viktigt för att attrahera nya talanger.

”Som arbetsgivare gäller det att tänka igenom attraktions­ graden i sitt eget erbjudande.”

DET ÄR INGEN NYHET att pensioner och försäkringar är en anställningsförmån som ligger högt på listan över attraktiva och viktiga förmåner för medarbetarna. I Sverige är det lättare att attrahera duktiga talanger om man har ett bra förmånspaket. Däremot kan det vara svårt att veta hur

från andra länder genom att ge dem rådgivning kring det svenska pensions­systemet och hur arbetsgivarens förmånspaket ser ut i Sverige jämfört med det land som medarbetaren kommer ifrån. Det är en till synes liten detalj som i slutändan kan göra hela skillnaden. Lycka till i talangjakten!  

V p

l

C30499


Nu sänker vi avgifterna på våra indexfonder!

Källa: Enligt tidningen Privata Affärer.

Vill du veta mer om våra prisvärda indexfonder, prata med din rådgivare på Max Matthiessen. lansforsakringar.se/fonder

C304992_Annons_Indexfond_Max_M_200x262.indd 164

2015-03-13 09:50


MÖT VÅR MAN I

BOSTON

I sin jakt på nya investeringsmöjhan tillsammans med resten av tealigheter hittade fondförvaltare met från Boston väljer amerikanska Edward Bousa för några år aktier åt Danske Invest. sedan en stor elektronikproducent som ”För att få en djupare förutmärkte sig på ståelse för företagets När du investerar ett mycket posiframtidsplaner och genom Danske Invest tivt sätt. potential, träffade vi får du tillgång till dess ledning flera lokal kunskap från Mitt under gånger och besökte investeringsexperter finanskrisen dessutom flera av världen över. gick bolaget, bolagets utveckEdward Bousa är en som bland lingsavdelningar. Vi av dem. annat är ledande ansåg att bolaget hade inom implementeytterligare potential och ring av LED-teknologi beslutade oss för att invesi belysningsprodukter, mot tera”, förklarar Edward Bousa. strömmen och förmådde både att effektivisera sin affärsmodell och Bolaget gick stärkt ur krisen och utvidga sin marknad. aktien noterade en positiv utveckling. Förra året sålde Edward Bousa Detta är några av de egenskaper innehavet med god förtjänst. som Edward Bousa letar efter när

”Jag är övertygad om att det är våra bolagsbesök och nära kontakter med ledningsgrupperna, som avgör om vi kan hitta de företag som förmår anpassa sig till nya marknadsvillkor och därmed utnyttja hela sin potential”, säger Edward Bousa. Ta del av vår kunskap Danske Invest är en av Nordens största fondaktörer. Vi arbetar aktivt med att välja rätt förvaltare till rätt fond. Lokal insikt och närvaro är hörnstenar i detta arbete. Läs mer på danskeinvest.se.

Så här investerar du Du kan investera i Danske Invests fonder hos Danske Bank och andra utvalda distributörer.

Knowledge at work

200x262_Boston_ann_SE.indd 1

04/03/15 13.47


15 13.47

 Lösningen Xxx   35

Kurt-Ove Åhs är HR-direktör på Bombardier Transportation Sweden.

”Individen måste göra ett aktivt val” Därför uppmuntrar Bombardier medarbetarna att löneväxla.

2. Lösning

1. Utmaning Begränsad kunskap och intresse för löneväxling.

Max Matthiessens rådgivare förklarar möjligheten att ersätta slopat pensionsavdrag med löneväxling.

TEXT: MIKAEL GIANUZZI FOTO: LINNÉA PETTERSSON


Lösningen 36

N

är avdragsrätten för privat pensionssparande kraftigt begränsats för att helt försvinna nästa år blir möjligheten att växla en del av bruttolönen mot tjänstepensionspremier allt viktigare. Tågtillverkaren Bombardier Transportation Sweden har länge erbjudit medarbetarna möjligheten men nu har intresset för att löneväxla vuxit markant. – Det är en självklarhet för oss som arbetsgivare att underlätta för våra medarbetare. Vi följer samhällsdebatten och vill vara ett modernt företag som ger medarbetarna möjlighet till egna val, säger Kurt-Ove Åhs, HR-direktör på Bombardier Transportation Sweden. LÖNEVÄ XLING H ANDLA R om att medarbetarna väljer att avstå en del av sin bruttolön för att öka premieinbetalningen till tjänstepensionen. Förmånen är mest lämplig för den som har en månadslön på nivån 39 000 kronor eller högre efter löneväxling. Om lönen ligger över brytpunkten LÖNEVÄXLING – SÅ FUNKAR DET • Löneväxling innebär att arbetsgivaren växlar en del av bruttolönen mot pensionspremier. Löneväxlingen är oftast en god affär för den som har en månadslön på minst 39 000 kronor efter löneväxling, och enligt regelverket kan premien totalt vara 35 procent av lönen. • För arbetsgivaren är lösningen kostnads­ neutral. Eftersom löneskatten på pensionsavsättningar är lägre än de sociala avgifterna på lönen kan arbetsgivaren skjuta till cirka 6 procentenheter av det växlade lönebeloppet utan att det kostar mer än att betala ut vanlig lön.

för statlig skatt eller värnskatt och pensionen väntas bli lägre kan det dessutom ge vissa skattemässiga fördelar, räknat på dagens skattesystem. – Ska pengarna räcka den dag du stämplar ut och går i pension måste du spara själv. För oss handlar det om att ge anställda möjligheten att spara på ett bra sätt för framtiden. Som det ser ut nu är det här en bra sparform för den som kan avvara pengarna, säger Kurt-Ove Åhs. Löneväxlingen blir också kostnadsneutral för arbetsgivaren eftersom löneskatten på pensionsavsättningar är lägre än de sociala avgifterna på lönen. Därför kan arbetsgi-

FAKTA: BOMBARDIER TRANSPORTATION • Huvudkontor i Västerås, men har anläggningar i sex städer i Sverige. • 2 500 medarbetare. • Omsatte 2013 ca 6,5 miljarder kronor. • Moderbolaget Bombardier finns i över 60 länder och är global branschledare inom tåg- och flygplanstillverkning. Fokus i Sverige är utveckling och produktion av tåg och järnvägsutrustning.

”Vi har outsourcat administrationen vad gäller pensioner och försäkringar till Max Matthiessen. Det är en stor hjälp.” varen även skjuta till cirka 6 procentenheter av växlingsbeloppet utan att det kostar mer. Även om möjligheten till löneväxling sedan länge finns i kollektivavtalet, och är etablerad hos de flesta arbetsgivare, finns det fortfarande företag som inte erbjuder sina medarbetare löneväxling. Kanske framför allt för att löneväxling kan upplevas som administrativt krångligt. Bombardier har i stället valt att gå andra vägen och uppmuntrar personalen att göra ett aktivt val. – Som pensionssystemet ser ut gäller det att ”se om sitt hus”. I slutänden är det individen som måste göra ett aktivt val och vi noterar att intresset för löneväxling har vuxit sedan folk fått klart för sig att möjligheten till avdrag för privat pensionssparande är på väg att försvinna, säger Kurt-Ove Åhs. Pensionssystemet kan upplevas som snårigt av många och rådgivare från Max Matthiessen träffar och informerar personalen under arbetstid, antingen enskilt eller i grupp. Dessutom sköter Max Matthiessen

den extra administrationen som tillkommer för olika individuella lösningar. – Vi har outsourcat administrationen vad gäller pensioner och försäkringar till Max Matthiessen. Det är en stor hjälp. Vi är en slimmad HR-avdelning och har inte resurser att klara det själva, säger Kurt-Ove Åhs. ÄVEN UTÖVER LÖNEVÄXLINGEN har Bombardier ett långtgående förmånspaket för sina medarbetare. Delarna i paketet har växt fram under lång tid i nära samarbete mellan företagsledning och de lokala fackföreningarna.


Lösningen   37

Rådgivning som får fler att löneväxla TEXT: MIKAEL GIANUZZI

ANDERS JONSSON är finansiell råd­ givare på Max Matthiessen och kund­ ansvarig för Bombardier. – Det är ett intressant och framåtriktat företag. Bombardier är väldigt måna om sin personal och vill ha ett bra personal­ erbjudande där bland annat löneväxling till förmån för ökat sparande är en viktig del. De erbjuder sina anställda lösningar, anstränger sig för att informera om dem och jobbar sedan aktivt för att få medarbetarna att ansluta sig, säger Anders Jonsson. R ÅDGIVNINGEN har gett resultat och sedan Max Matthiessen inledde samarbetet för tre år sedan har andelen medarbetare som valt att lägga en del av bruttolönen på sparande ökat markant. – Det har blivit mycket populärt att löneväxla på Bombardier. Vi får bra Anders Jonsson respons på våra rådgivningsmöten och det är många som återkopplar och vill diskutera vidare och sedan också genomföra löneväxlingen, säger Anders Jonsson. HAN HAR TILLSAMMANS med sina kollegor regelbundna rådgivningsmöten med de anställda på Bombardier. Både individuella möten och gruppmöten Dessutom finns tre personalstiftelser där genomförs regelbundet. de anställda kan söka stipendier. Stiftelsen – Vid rådgivningstillfällena tar vi inte Välfärd delar till exempel ut stipendier för bara upp löneväxling utan gör också en kompetensutveckling, som språkutbildning genomgång av hela pensionssystemet och och andra kulturrelaterade kurser, jägarexförklarar hur viktigt det är att man sparar amen eller friskvård. själv och vilken oslagbart effektiv spar– Vi har också en egen personalförform löneväxling är. Självfallet säkring som är obligatorisk och handlar det också om efterlealla betalar in en mindre summa vandeskydd, vad som händer varje månad. Den ger ersätt3. Resultat om någon blir sjuk eller drabning för läkarkvitton och Allt fler Bombardier­ bas av en olycka samt mark50 procent tillbaka på tandanställda löneväxlar. nadens olika försäkringar, vårdsräkningen, säger Kurtsäger Anders Jonsson.   Ove Åhs.   FOTO: BOMBARDIER

Målsättningen är att underlätta vardagen för medarbetarna, till exempel genom möjligheten till flexibla arbetstider och distansarbete. Bombardier förstärker också föräldralönen så att även den som tjänar mer än tio basbelopp kan få ut 80 procent av lönen i 150 dagar. Småbarnsföräldrar kan också få arbeta flextid för att underlätta hämtning och lämning på förskolan. BOLAGET HAR ÄVEN sedan länge olika permissionslösningar som gör att medarbetaren får ledigt utan löneavdrag vid speciella tillfällen, som eget bröllop eller 50-årsdag.


Nytt från Max Matthiessen 38

Bättre villkor med nya Maxplan I sommar lanseras nya Maxplan, en uppdaterad version av Max Matthiessens populära försäkringsplan. – Flexibiliteten och utbudet ligger på en hög nivå, säger Glenn Nilsson, vice vd på Max Matthiessen. Maxplan har länge kallats ”marknadens bästa försäkringsplan för företag med upp till 100 försäkringsbara individer och ägarledda bolag”, och i sommar lanserar Max Matthiessen en ny version. – Nya Maxplan innebär ännu bättre villkor och lägre kostnader jämfört med tidigare. Den administrativa hanteringen har kunnat bantas till ett minimum och hela företagets spar- och riskförsäkringspremier samlas nu på en faktura. Samtidigt ligger flexibiliteten och utbudet på en hög nivå. Vi har också satsat på att stärka erbjudandet för ägarledda företag och satt ihop ett attraktivt koncept för löneväxling kombinerat med ett anpassat försäkringsskydd, säger Glenn Nilsson, vice vd på Max Matthiessen. I NYA MA XPLAN ingår hela åtta kvalitetssäkrade pensionsbolag som erbjuder sparande. Alla förvaltningsformer är til�låtna, det vill säga traditionell förvaltning, fondförvaltning och depåförvaltning. Max Matthiessen har upphandlat två

Nya namn på Max Matthiessen Under vintern har Max Matthiessen stärkt sin konkurrenskraft ytterligare genom att öppna nya kontor och rekrytera kända rådgivare från branschen. I Stockholm har ett nytt team startats och Carl-Johan Geijer har anställts som teamledare. Carl-Johan har tidigare arbetat på Danske Bank.

riskförsäkringsleverantörer för nya Maxplan. Reglerna är mer generösa och det är enklare att försäkra företagets medarbetare. Exempelvis tillämpas begreppet ”frisk

i  dag” ner till en anställd och det är smidigt att byta mellan sparleverantörer inom nya Maxplan. Ingen hälsodeklaration behöver lämnas in.

Avgifterna för både spar- och riskmomenten är lägre i nya Maxplan. De företag som väljer att göra hälsokedjan obligatorisk för sina medarbetare får dessutom rabatt på premierna för premiebefrielse- och sjukförsäkring. Finansieringsmodellerna är flexibla och precis som tidigare är det möjligt att välja mellan att ha en brutto- eller nettoupphandlad plan. – Vi hade höga ambitioner när vi inledde upphandlingsarbetet och jag kan konstatera att vi har nått alla mål vi satte upp, säger Glenn Nilsson.  

Anders Falkman och Emil Danielsson är teamledare för ett nystartat team i Norrköping. Båda två kommer närmast från Söderberg & Partners. I Skövde öppnades ett nytt kontor i feb­ruari. Där tjänstgör ett team som leds av Henrik Lundberg, Mattias Eriksson och Stefan Bender. Henrik och Stefan kommer från Nordea Liv & Pension. Mattias har tidigare arbetat på Sparbanken Skaraborg.  Före jul etablerades Max Matthiessens

första team med sakförsäkringsförmedlare. Teamet är placerat i Luleå och består av teamledarna Patrik Norsten och Per Jodérus. De kommer närmast från Länsförsäkringar Norrbotten. Mats Assarsson, teamledare, etablerade ett nytt kontor i Höganäs i december. Max Matthiessen är sedan tidigare representerade i Skåne med kontor i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö, Ängelholm och Landskrona.  

”Den administrativa hanteringen har kunnat bantas till ett minimum.”


Nytt från Max Matthiessen Xxx

sätt!

Vill du ta ut din pension på bästa sätt gäller det att börja planera i tid, kanske redan vid 50. Där hittar du din första pusselbit. Det är många bitar som ska falla på plats, i den här boken får du tips om hur du kan lägga pensionspusslet och steg för steg planera på bästa sätt. Då kan du få ett rikare liv på äldre dar –inte bara ekonomiskt. Annika Creutzer, välkänd privatekonomisk expert, ger i boken tips och råd samt en del varningar inför den framtida pensionen. Gå igenom hennes tio pusselbitar och hitta din egen väg!

DagS att lägga PenSio nSPuS Slet

Ta ut din pension på bästa

KPA9495 15-02

39

Annika Creutzer

– Så tar Du SoM KVinna ut PenSion På BäSta Sätt

annika Creutzer

Cirkapris 49:- inkl moms

Max Matthiessen är din fullsortimentsleverantör

Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och har bland annat arbetat på Aftonblad AnnikaetCreutze och Privata r Affärer. Annika Creutzer Annika Creutzer är också en av är en välkänd våra mest föreläsare ochprivateko moderatonomiska välkända r och vi ser henne ofta smarta ekonomiska experter. Hon ärge nationalek tips onom, journalist i morgon-tv-soffan. dag driver hon och krönikör Ioch har bland sitt eget företag annat Creutzer & Co. arbetat för Aftonblad et och Privata Affärer. Annika Creutzer är också en välkänd föreläsare och moderato r och vi ser henne ofta ge smarta ekonomiska Viktiga år tips i morgon-tv-soffan. Idag driver hon 55 år sittLägsta ålder förCreutzer eget företag uttag från&privat Co. pensionsförsäkring och tjänstepension enligt flera avtal. 61 år Lägsta ålder för att ta ut allmän pension (utom garantipension). Lägsta ålder för uttag av tjänstepens ion för statsanställd. 65 år Lägsta ålder för garantipens ion. A-kassan upphör. Arbetsgivar e upphör vanligen med inbetalning till tjänstepension. 66 år Året du fyller 66 blir skatten lägre på pensionsinkomster, du får högre jobbskatteavdrag. 67 år Högsta ålder för rätt att vara kvar i anställning enligt LAS. 70 år Högsta ålder för att påbörja uttag av statlig kompletterande tjänstepension.

Annika Creutzer

Måste det vara så krångligt att ta ut sin pension? Det är mycket att tänka på när livet som pensionär närmar sig. En djungel av regler, villkor och val styr våra pensioner. Vi har en tendens att underskatta vår livslängd och framtida hälsa. Redan i 50-årsåldern kan det vara dags att börja planera för att få en så bra pension som möjligt. I sin senaste bok ger Annika Creutzer handfasta råd och tips om vad som är viktigt att tänka på. Speciellt viktigt är det för kvinnor, som riskerar att få en betydligt sämre pension än män.  

Utlottning! Ta chansen att få ett eget

Som Nordens största liv- och sakförsäkringsförmedlare kan Max Matthiessen tillsammans med Willis nu tillgodose hela ditt försäkringsbehov med konkurrenskraftiga alternativ. Du som är kund hos Max Matthiessen kan teckna förmånliga försäkringar för bland annat bil och boende. Försäkringarna, som tecknas hos Vardia, har konkurrenskraftiga priser och är anpassade efter dina behov. Vardia utsågs till Årets försäkringsbolag 2012 och Konsumenternas Försäkringsbyrå

ger deras villa/hemförsäkring toppbetyg. Max Matthiessen kommer även erbju­­ da attraktiva företagsförsäkringar för ägarledda bolag, mellan­stora och stora företag. Det handlar om kombinerade företagsförsäkringar och motorförsäkringar för företagets fordon. Protector är försäkringsbolaget som tillhandahåller försäkringar för mellanstora och stora före­tag. Senare i vår kommer Max Matthiessen också att presentera ett konkurrenskraftigt sakförsäkringserbjudande för ägarledda bolag.  

Ny förmånsportal ger nöjdare medarbetare Just nu lanserar Max Matthiessen en ny förmånsportal där företag enkelt kan synliggöra hela kompensationen till sina medarbetare. I förmånsportalen får medarbetarna en aktuell och personlig översikt över vilka förmåner de använder och vilka erbjudanden som finns tillgängliga. Medarbetarnas ersättningar redovisas också. Portalen har ett tydligt gränssnitt och den är lätt att navigera i.

Förmånsportalen ger en aktuell översikt över medarbetarnas förmåner.

LÖNE- OCH SKATTETABELLER används för varje enskild medarbetare för att beräkna och visa värdet av en vald förmån och hur den faktiskt påverkar plånboken. Den automatiserade köpprocessen och

transaktionshanteringen gör att det är enkelt för medarbetarna att nyttja de erbjudanden som finns. – Vår erfarenhet visar att medvetandegraden ökar och att medarbetarna även blir nöjdare när den totala kompensationen synliggörs, säger Eva Pantzar Waage, marknadschef på Max Matthiessen, som är en av initiativtagarna till förmånsportalen.  

Med inkomstförsäkringen fylls gapet mellan a-kassans ersättning och 80 procent av lönen. – Du kan få ersättning i upp till 300 dagar Nu har du som är tillsvidareanställd alternativt 120 ersättningsdagar, beroenmöjlighet att via Max Matthiessen de på vad som står i ditt försäkringsteckna en inkomstförsäkring som brev. Ersättningsnivån bestäms i lakompletterar a-kassans ersättning gen om arbetslöshetsförsäkring och vid ofrivillig arbetslöshet. A-kassan är för närvarande 80 procent de förger max 11 000 kronor per månad sta 200 dagarna, därefter 70 procent Cajsa Eylis efter skatt, oavsett vad du tjänar. i 100 dagar, säger Cajsa Eylis, försälj-

ningsansvarig för Max Matthiessens avdelning för grupp och hälsa. Försäkringen gäller med en kvalifikationstid på 12 månader. Det innebär att din försäkring ska vara tecknad och du ska ha jobbat i minst 12 månader innan du blir varslad för att kunna få ersättning. Du får tillgodoräkna dig intjänad kvalifikationstid från annan inkomstförsäkring om du flyttar den till Accept, som är försäkringsgivare för inkomstförsäkringen Max Matthiessen erbjuder.  

exemplar av Annika Creutzers senaste bok ”Dags att lägga pensionspusslet – så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt”. Allt du behöver göra för att vara med i utlottningen är att svara på frågan: Hur många olika pensioner har vi i genomsnitt registrerade på minpension.se? Mejla ditt svar till tove.hedman@maxm.se senast den 31 augusti 2015.

Teckna privat inkomstförsäkring


Nytt från Max Matthiessen 40

Serena Williams och Reinfeldt till Båstad

Serena Williams kommer till Båstad i juli. FOTO: COLLECTOR SWEDISH OPEN

För tredje året i rad är Max Matthiessen stolt sponsor av sommarens tennisfest i Båstad, Collector Swedish Open den 12–19 juli. Turneringen håller hög klass och spelarna själva har utsett den till ”Tournament of the Year”. Det är klart att den amerikanska världsettan Serena Williams kommer. Hon vann turneringen 2013 men hindrades att försvara sin titel i fjol på grund av en skada. – Nu kan vi börja planera för en fantastisk tennisfest med världens främsta idrottskvinna alla kategorier, säger Nina Wennerström, Tournament Director, i en kommentar på Swedish Opens hemsida. Precis som tidigare år arrangerar Max Matthiessen intressanta föredrag och seminarier i anslutning till tennisturneringen. – I år har vi glädjen att kunna välkomna före detta statsministern Fredrik Reinfeldt som en av talarna, säger Christoffer Folkebo, vd på Max Matthiessen.

Pensionsskola som får valen gjorda Pensionsval via portaler är ett bra alternativ till rådgivning individuellt eller i grupp. Max Matthiessens pensionsskola ska få fler att ta steget och göra ett aktivt val.

– Vi kan konstatera att så kallade självservicelösningar fungerar mind­re bra, säger Jonas Fahle, affärsutvecklingschef på Max Matthiessen. Många uppfattar pensionen som en viktig fråga men har av olika anledningar svårt att komma till skott. Det är en lågintresseprodukt, helt enkelt.

DÄRFÖR HAR Max Matthiessen nu utvecklat ett nytt koncept, en pensionsDet är i dag få personer som gör pensionsskola. Ledorden har varit interaktion och val via portaler, så kallad självservice. Av repetition. Pensionsskolan har pilotteförstagångsväljarna 2013 var det så stats på ett storföretag i södra Svefå som 1 procent som gjorde ett akrige och resultatet har fallit väl ut. tivt val via Pensionsmyndighetens – Vi delade in medarbetarhemsida. Bland de som tillhör ITP 2 na på företaget i mindre grupär siffran högre. Där är det i genomper beroende på vilken pensnitt 30 procent som loggar in på sionsplan de tillhörde, berättar Jonas Fahle Collectums hemsida och registrerar Jonas Fahle. Ett par veckor före sitt pensionsval. Det borde vara betydligt informationsträffarna mailade vi en safler, särskilt med tanke på att de som inte gör ve-the-date och två dagar innan det var något val saknar återbetalningsskydd. dags mailade vi igen. Den gången bifoga-

de vi en kort film, tänkt att fungera som en intresseväckare. Glädjande nog kom en stor andel till informationsträffarna, och de hade dessutom tittat på filmen. Efter informationsträffarna fick deltagarna tillgång till informationsportalen

”Målet med pensions­ skolan är att så stor andel som möjligt ska göra ett aktivt val.” tillsammans med ett antal korta filmer om pensionsplanen och om valen – återbetalningsskydd, efterlevandepension, förvaltningsalternativ och försäkringsbolag. – Målet är att så stor andel som möjligt ska göra ett aktivt val. Vi har också en vision om att höja den generella kunskapsnivån om pensionen, säger Jonas Fahle.

*

4768_Ca


Xxx

Vad ser banken hos dig?

Byt till Årets Privatbank*.

Börja med en Second Opinion.

Alla rådgivare kan rabbla börskurser, tillväxttal och Sydostasiens exportsiffror, men känner de dig? Det är dina siffror som ligger i potten. Inte Sydostasiens. Det varje engagerad rådgivare ska rabbla i sin sömn är var och när och hur ditt kapital ska placeras så att livet blir som du vill. Carnegie Privatbank har ett recept mot själlös förvaltning. Vi bygger ett hus av pengarna. Ett mycket personligt bygge av ditt kapital, där husets olika rum får olika uppgifter för dina olika mål i livet. Ett rum har investeringar, som gör att du kan sova tryggt om natten utan att tvingas sälja vid fel tillfälle. Andra rum har längre sparhorisonter för stora uppgifter. Och högst upp i huset finns en dörr som öppnar till de unika strukturaffärer som Carnegie Investment Bank möjliggör. Just nu erbjuder vi dig som är private banking-kund hos storbankerna en kostnadsfri Second Opinion på din kapitalförvaltning. Välkommen till våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller till carnegie.se

Privatbanken. Livet och Pengarna. *ENLIGT TIDNINGEN PRIVATA AFFÄRER 12 / 2014

4768_Carnegie_PB_Kvinna_MaxM_200x262.indd 1

STOCKHOLM: 08-5886 94 84. GÖTEBORG: 031-743 08 80. MALMÖ: 040-665 52 00.

2015-03-02 15:07


Profilen Xxx 43

Efter att ha lett Spotifys segertåg över världen blev Mengmeng Du rekord­ ungt styrelseproffs. Nu hjälper hon storbolagen att ta klivet in i den digitala framtiden. Senaste uppdraget: en jubilerande försäkringsjätte, 160 år gammal, som måste våga för att vinna. TEXT: MARKUS WILHELMSON FOTO: NICLAS BRUNZELL


Profilen 44

Det

blåser nya vindar på västra Kungsholmen i Stockholm. Där det tidigare rök och dammade från asfaltverk, betongindustri och bussgarage tävlar nu det ena huvudkontoret efter det andra om titeln ”Mest klimatsmart”. Vem hade trott att mäklarna en dag skulle kalla den här delen av stan ”ett grönt paradis” eller ”följsamt mini-Manhattan”? Här huserar ledningsgrupper för såväl Securitas som Skanska, SL, läkemedels­ företaget Biovitrum, mobiloperatören 3 och, sedan mars 2010, Skandia. I en byggnad så ljus och fräsch att Henrik Schyffert och Fredrik Lindström hade kunnat skämta om den flyttade Skandias 1 300 medarbetare in och vände blad efter 69 år på Sveavägen. Flytten var möjligen inte bara fysisk, utan också mental. Sveriges första försäkringsaktiebolag, 160 i år, vill vara fortsatt vitalt. På något annat sätt kan man inte tolka att Mengmeng Du, tidigare verksamhetschef marknad på Spotify, nu inte bara sitter i ett mötesrum på Skandias entrévåning utan också i bolagets styrelse. DEN ALLMÄNNA BILDEN av en styrelse är att minst hälften av medlemmarna heter Gunnar och har fyllt 60. Mengmeng Du, 34 år, född i Kina, kvinna och hyperdigital, sticker ut på mer än ett sätt. Hon har inte ens jaktlicens. – Jag var 29 år när jag valdes in i Qliro Groups (tidigare Cdon) styrelse. Självklart var jag lite ängslig. Jag visste inte vad jag hade gett mig in på egentligen.

Hon har ett imponerande cv, men det är inte titlar som gör Mengmeng Du lycklig. Snarare utmaningar och känslan av att faktiskt göra nytta.


Profilen 45

– Men den första reflektionen när jag träffar en styrelse, att de flesta är äldre än jag, släpper jag efter några minuter. Jag sitter i styrelsen för att jag har en kompetens som är efterfrågad, konstaterar hon.

FAKTA: MENGMENG DU

TILL SVERIGE kom hon som sjuåring. Pappa var gästforskare på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Mamma och Mengmeng skulle hälsa på i några månader. – Fast egentligen skulle jag inte ha fått följa med över huvud taget. Visumreglerna var mycket strängare på den tiden. Bara några veckor före avresan lättades reglerna upp, jag kunde följa med och sedan blev vi kvar, berättar hon. Hon minns första snögubben, mörkret och hur märkligt det var att alla svenskar sa ”svarta grodyngel” till varandra hela tiden. – Orden ”hej då” låter som ”svarta grod­ yngel” på kinesiska. Det tog ganska lång tid

• Har gjort: Har arbetat på Stardoll (online-community för unga tjejer), som managementkonsult på Bain & Company och på Spotify, som verksamhetschef marknad.

”Jag kände aldrig något behov av att revoltera. Jag hade inte så mycket att rebella mot.” innan jag förstod att det var något helt annat på svenska, minns hon och skrattar. I skolan märkte hon snart att matematiken gick lätt. Multiplikationstabellen hade hon lärt sig på förskolan i Peking. När hon väl började behärska språket släppte hennes hemlängtan och när hon var tio år drömde hon om att bli astronom. – Alla trodde att jag sa fel, att det var astronaut jag ville bli. Men jag drömde inte om att åka ut i rymden, jag ville bara förstå hur universum fungerade, berättar hon. PÅ HÖGSTADIET slutade föräldrarna att oroa sig över hur deras dotter skulle klara sig. Hon hade ett inre driv som gjorde att mamma och pappa snarare behövde bromsa än motivera henne. – Jag har alltid velat komma fram, bli fär-

• Bor: I Stockholm. • Familj: Fästman och föräldrar. • Gör: Styrelsemedlem i Skånska Byggvaror, Qliro Group (tidigare Cdon) samt i Skandia.

• Utbildning: Naturprogrammet på gymnasiet. Civilekonom från Handelshögskolan och civilingenjör i datateknik från KTH i Stockholm.

Skandias futuristiska kontor.

•Fritid: Umgås med vänner, laga och äta mat, spela piano. FOTO: SKANDIA

dig, och jag kände aldrig något behov av att revoltera. Jag hade inte så mycket att rebella mot. Jag fick ju sköta mig själv, berättar hon. När hon började på KTH var det på civilingenjörsprogrammet inom datateknik. Efter ett år kände Mengmeng Du att hon visserligen tyckte om kurserna och att snöa in på ett ämne, men att hon saknade helhetsbilden. – Så jag började på Handels också. Det fick bära eller brista. Jag hade ingenting att förlora, förutom min tid. I fyra, fem år sprang jag mellan lektioner och tentor som krockade. HUR DET GICK? Det gick bra, alldeles strålande. Hon översköljdes av priser och stipendier. – Alla sa att det kommer att gå bra för dig, du kommer att göra någonting stort. Ja, tänkte jag, det är klart att jag ska. Utan att egentligen reflektera över det själv följde hon den upptrampade stig som de flesta elever från Handelshögskolan valde: managementkonsult eller banking. Mengmeng Du gick på konsultspåret och arbetade i tre år på Bain & Company, där hon hjälpte företagsledningar, styrelser och riskkapitalbolag med strategifrågeställningar. Plötsligt en dag tog det stopp. – Jag jobbade 70–80-tim­ marsveckor, levde ett gan­ska miserabelt liv och började känna ångest inför måndagarna. Hjärtat klappade inte för klienterna vi jobbade med. Det var min första motgång. Jag insåg att jag

bara hade följt strömmen. Jag hade påverkats av stämningen på Handels, där mycket kretsar kring status. Man ska göra karriär och få prestigejobb. Det var första gången jag verkligen började fundera på vad jag själv ville. Jag bestämde mig för att det fick vara nog. Vad gjorde du? – Jag tog ledigt. Träffade kompisar och kollegor och frågade vad som gjorde dem glada. Gick promenader, läste böcker och gjorde en omstart av hjärnan. Jag försökte hitta vem som var jag och började snart förstå vad jag behövde och vad jag brann för. Och vad var det? – Det som gjorde och gör mig lycklig är inte en titel eller en spikrak karriär. Viktigast är att jag lär mig nya saker, får utmaningar, har duktiga människor kring mig, att jag får göra saker bättre och se resultatet av det jag gör. Känna att jag kan göra nytta. Så jag bestämde mig för att nu ska jag in i internetbranschen.

H

on var vad man brukar kalla en early adopter, en tidig brukare. Redan på 90-talet byggde hon sina egna webbsidor, hängde mycket på olika IRC-kanaler (Internet Relay Chat) och webbforum och använde (den numera nedlagda) söktjänsten Altavista för att läsa om allt möjligt. – Jag insåg att världen fanns vid mina fingrar, bara några tangenttryckningar bort.


Profilen 46

Jag träffade folk från USA, Sydamerika och Asien. Världen blev plötsligt lite mindre. Och väldigt snabb. När it-bubblan sprack efter millennieskiftet blev det ett uppvaknande för många, men Mengmeng Du insåg att det trots allt bara var en tidsfråga innan affärsmodeller skulle ritas om för all framtid. – Tiden var inte riktigt inne. Folk var inte mogna och tekniken fanns inte på plats,

”Jag insåg att världen fanns vid mina fingrar, bara några tangent­ tryckningar bort.” men insikten om att internet verkligen kunde göra människors liv bättre var så tydlig, konstaterar hon. Hon rekryterades till Spotify och blev snart ansvarig för det team som erövrade världen när musiktjänsten lanserades internationellt. På sex månader släpptes Spotify i lika många länder. – Jag lärde mig ganska mycket under den resan. En sak är att våga. Vi upprepade mant­rat ”fail fast, fail often”. Facebook levde samtidigt efter devisen ”move fast and break things”. Det går inte att överföra på Skandia, men faktiskt finns det mycket att hämta från start up-bolagens inställning att man måste våga eftersom man aldrig vet vad som kommer att hända. Hur överför man det till mer traditionella bolag? – Att man ska tänka på skalbarhet och framtid när man bygger en organisation eller en produkt. Eftersom världen förändras så snabbt och det man tror ska hända sannolikt inte kommer att inträffa måste man bygga in flexibilitet. DET ÄR JUST DEN inställningen – och att Mengmeng Du är totalt digital – som gör henne attraktiv för bolag som inte vill stå kvar på perrongen när tåget går. – Jag lever mitt liv på nätet. Jag har inte handlat i en fysisk butik på väldigt länge och

köper allt online. Samtidigt har jag erfarenhet av traditionella bolag. Jag har kanske inte ett helt ben i båda världarna, men i alla fall en liten del av kroppen, konstaterar hon. Men riskerar det inte att bli en kulturkrock när hon klampar in i styrelserummen bland slipsar och läsglasögon och pratar om digitala lösningar som – ibland – riskerar att kannibalisera på den traditionella kärnverksamheten? Jo, medger hon. Men samtidigt: någonting har hänt sedan hon tog plats i sin första styrelse för fyra år sedan. – För bara två, tre år sedan var tongångarna väldigt annorlunda. Då fanns fortfarande tänket att det digitala får växa till sig innan vi behöver agera. I dag är de flesta personer som jag pratar med i företagsledningar eller styrelser väldigt medvetna om den snabba förändringstakten i samhället. Viljan finns även i traditionella bolag. Det handlar mer om hur man ska översätta det till att fungera för just det bolaget. Det är väl där som folk med min profil kommer in i bilden, konstaterar hon.

D

et Mengmeng Du bidrar med är nya perspektiv och att reda ut de digitala trådarna. I vilken ordning ska vi ta saker? Vad skulle passa för den här verksamheten? Hur mycket behöver du slåss för att övertyga styrelserna om att de ska satsa digitalt? – Jag får självklart argumentera för min sak. Det finns förstås olika perspektiv i en styrelse och det blir livliga diskussioner i alla. Vissa styrelsemedlemmar tänker mer på kostnader, andra på säljet eller logistiken, men samma sak gäller för mig som för alla andra: att argumentera väl för min sak och varför det är viktigt. Hur reagerar du om du får nej? – Jag tar sällan ett direkt nej. Jag frågar varför och vad vi kan göra för att ändra på det. Samtidigt påpekar Mengmeng Du att många av de svenska företagsundren bygger på öppenhet inför förändring och ett starkt entreprenörsdriv. – Annars hade de aldrig blivit så framgångsrika. H & M, Ikea och Tetra Pak har

10 VIKTIGA ÅRTAL 1980 Föds i Peking. 1987 Ska tillsammans med mamma hälsa på pappa, som flyttat till Sverige för att doktorera på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Familjen bestämmer sig för att stanna. 2000 Börjar studera på Handelshögskolan, parallellt med studier på KTH. Aktiv i studentlivet, bland annat som ordförande för studienämnden på KTH. 2005 Slutför studierna på både Handels och KTH. Börjar arbeta som managementkonsult på Bain & Company. 2008 Börjar arbeta på svenska internetbolaget Stardoll, som är en community på nätet för tjejer som tycker om mode, shopping och inredning. 2010 Får sitt första styrelseuppdrag när hon rekryteras till Qliro Group (före detta Cdon). 2011 Börjar på Spotify och har under sina tre år här flera roller, bland annat som verksamhetschef marknad och som ansvarig för den internationella tillväxten. 2012 Tidningen Veckans Affärer placerar henne på andra plats på sin lista över Sveriges supertalanger. 2014 Får sitt senaste styrelseuppdrag, i Skandia, där hennes erfarenheter av att utveckla tjänster i en digital värld ska bredda styrelsens kompetens. 2015 Utses av Stefan Löfven att ingå i regeringens innovationsråd, ett forum för dialog mellan politik, näringsliv, akademi och fackföre­ ningsrörelse.


Profilen Xxx 47


Profilen 48

alla präglats av nytänkande. Samtidigt kan det förstås vara svårt att se saker i nya perspektiv i företag som har funnits länge. Det är natur­ligt, eftersom man är fullt upptagen med den dagliga driften. Min roll är att vara ett bollplank och skärpa till diskussionen ytterligare kring det digitala, så att man fortsätter att innovera och håller sig relevant mot kunderna. Vilken är din största tillgång? – Det känns som en klassisk arbetsintervjufråga. En sak som jag har haft god nytta av är att jag ganska snabbt förstår sammanhang och kan sätta mig in i nya saker. Jag är flexibel när det gäller hur saker som dyker upp ska lösas. Numera kan jag också kombinera det med att våga ta för mig mer efter-

Mengmeng Du vill göra sparande mer okomplicerat och lättillgängligt.

”Min roll är att vara ett bollplank och skärpa till diskus­ sionen ytterligare kring det digitala.” som jag har slutat att oroa mig så mycket för vad andra ska tycka. Hur blev du så orädd? – Jag är inte orädd. Jag är rädd och orolig för allt möjligt. Magen kan skrika ut att jag ska fly. Men det är skillnad på att vara rädd och att inte göra någonting. Jag försöker strunta i oron och bara göra det, för det är då jag vet att det magiska kan hända.   MENGMENG DU OM SINA TRE STYRELSEUPPDRAG: Qliro Group (tidigare Cdon) ”Cdon överlevde it-kraschen och har fördubblat försäljningen de senaste fyra åren. Det har mognat som företag och är i dag ett värdigt börsbolag som agerar mer långsiktigt än tidigare.”

som tickade på och blev större och större. Hade tidigare kanske inte det strategiska kunnandet kring hur man ska optimera onlineförsäljningen, som nu är den överlägset största sälj­ kanalen.”

Skånska Byggvaror ”Ett familjeföretag som har arbetat med postorder. Hade en sajt redan under sent 90-tal,

Skandia ”Här har jag varit sedan sommaren 2014. Det är mycket intressant att följa ett företag som

har ett så långsiktigt tän­kande. Många digitala bolag har ett perspektiv på två, tre år. Här pratar vi om ett par decennier. Det är också spännande att jobba med sparande, som är en så viktig del i många människors liv. Men det kan också vara komplicerat och obegripligt att veta vilken produkt eller tjänst man ska välja. Jag hoppas kunna bidra till att göra det mer lättillgängligt.”

FOTO: SKANDIA

SEBT 028


Är du rätt placerad? Ge ditt pensionskapital de bästa förutsättningarna att växa. Fråga din försäkringsförmedlare om vårt prisbelönta fondutbud.

fondmarknaden.se

SEB – bästa fondbolag SEB – bästa fond alla kategorier

SEB Globalfond – Lux

SEB Bioteknikfond – Lux utd

SEB Etisk Globalfond

SEB Europafond Småbolag – Lux utd

SEB Globalfond – Lux

Årets Fond Privata Affärer

SEB Globalfond - Lux

SEBT 0288 Annons 200x262.indd 1

2015-03-09 16:01


“Best distributor” & “Best Performance”

Priser i all ära – kundernas avkastning betyder allt! Efter summeringen av 2014 kan vi konstatera att vi har en marknadsandel på 20% i Sverige. I svallvågorna av detta framgångsrika år har vi tagit emot flertalet branschpriser. Ett av dessa är ”Best distributor” från SRP – Structured Retail Products, ett pris vi tar emot för andra året i rad. Vi har även förärats ”Best Performance” – en utmärkelse för bästa genomsnittliga avkastning under 2014. Visst är vi stolta över våra priser, men att kunna leverera placeringar med god avkastning är viktigast för oss. SRP har sammanställt data över de 10 strukturerade produkter som förfallit till högst marknadsvärde under 2014. Att vi tar 6 av 10 platser samt topplaceringarna 1, 2 och 3 är resultatet av hårt arbete under vår devis ”rätt placering vid rätt tillfälle”. Vi fortsätter att sträva både framåt och uppåt för att leverera marknadens bästa strukturerade produkter. Priser i all ära – att kunna ge våra kunder avkastning på sina investeringar betyder allt! Din rådgivare på Max Matthiessen kan berätta mer om oss och våra aktuella placeringar som finns på garantum.se. Plats

Produktnamn

1

Autocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1346

Löptid/år

Årsavkastning*

1,3

2

Sprinter Tyskland Räntebooster nr 1028

31,28%

3

3

27,47%

Aktieobligation USA Export nr 1022 Tillväxt

3,1

26,55%

6

Autocall Svenska bolag nr 48

4,1

24,35%

7

Aktieindexobligation Tyskland nr 1018 Tillväxt

3

23,51%

9

Aktieobligation USA Export nr 1067 Tillväxt

3

22,47%

* Effektiv årlig avkastning utan hänsyn till Courtage på 2% Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde.

Rätt placering vid rätt tillfälle


Xxx Ett urval från Max Matthiessens webbtidning

FOTO: ALL OVER PRESS

Magdalena Andersson (S), finansminister.

Därför vill hon höja skatten på ISK   Under våren har den rödgröna regeringen aviserat flera skattehöjningar, bland annat på ISK och kapitalförsäkringar. TEXT: JOHAN WIDMARK

SOCI A LDEMOK R ATER NAS partiledare Stefan Löfven deklarerade i somras att han inte hade för avsikt att vare sig höja bensinskatten eller slopa ROT-avdraget. Ett drygt halvår in i mandatperioden står det nu klart att han varit tvungen att kompromissa

Max Matthiessens webb­tid­ning TryggareFramtid.se uppdateras dagligen med nyheter inom pension och försäkring. Här får du koll på de viktigaste nyheterna. PENSION 2/4 Fler tar ut tjänstepensionen i förtid. Trots den ökande medel­ livslängden och fördelarna med att gå i pension sent i livet väljer många pensionärer att ta ut sin tjänstepension i förtid. Så mycket som var femte pensionär, 20 procent, tar ut tjänstepensionen på högst tio år, visar

med Miljöpartiet och svika flera vallöften. I slutet av mars tillkännagav regeringen en rad skattehöjningar. Hårdast går den rödgröna regeringen åt skatten på sparande, där man planerar rejäla höjningar. – För att den schablonmässigt beräknade

51

avkastningen bättre ska spegla den faktiska avkastningen föreslås att schablonavkastningen höjs, säger Magdalena Andersson. FÖR PRIVAT pensionssparande kommer avdragsrätten först att minskas markant för att sedan sannolikt slopas 2016. Så kal­lade investeringssparkonton (ISK) har blivit ett populärt alternativ. På ISK beskattas pengarna med en schablonskatt på spararnas kapitalunderlag. Nu föreslår regeringen att denna schablonskatt höjs rejält. I förslaget som presenterades ska kapitalunderlaget multipliceras med föregående års statslåneränta plus 0,75 procentenheter. Dessutom sätts en nedre gräns på 1,25 procent. Regeringen menar att dagens mycket låga statslåneränta gynnar spararna väl mycket. – Med det mycket låga ränteläget blir skatten i förhållande till avkastningen helt enkelt för låg. Det var inte tanken när man införde investeringssparkonton att skapa en sparandeform som skulle gynnas framför konventionellt sparande, säger finansminister Magdalena Andersson. FR ÅGAN ÄR HUR regeringen resonerar kring om räntenivåerna börjar klättra uppåt. Då kommer skatten på ISK och kapitalförsäkringar – som i dag används exempelvis till långsiktigt sparande som pensioner – att stiga ännu mer och göra det mindre attraktivt i jämförelse med konventionellt sparande. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 2 miljarder kronor 2016.  

20/3 Det gick bra för soffliggarna.

20/3 Stark utveckling för soffliggarnas favorit. Antalet PPM-kunder som gjorde aktiva val genom att byta PPM-fonder minskade dramatiskt förra året. Samtidigt går den statliga ”ickevals-fonden” AP7 Såfa urstarkt. Förra året ökade fonden med 26 procent.

svenskarna är oroliga för om de kommer att uppnå den pension som de vill ha för att leva ett behagligt liv efter att de slutat arbeta. De som är allra mest oroliga är de som är i åldersgruppen 40–45 år. Det visar en undersökning från Blackrock.

17/3 AP-fonder i storaffär. Sveriges pensionssparare blir ägare av infrastruktur. Det står klart när första och tredje AP-fonden köper Fortums svenska elnät i en av årets största affärer. – Det är ett förvärv av hög kvalitet som kommer att gynna

nya siffror från Collectum/TNS Sifo. 24/3 Pia Nilsson vill se ISK för pensionssparande. Dagens system där det knappast finns något ekonomiskt incitament alls att vänta med att ta ut sina framtidsinvesteringar oroar Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening. Svenska folket borde uppmuntras att investera mer i åren efter pensionen, menar hon. Ett första steg vore att införa ett ISK för pensionen. 23/3 Tre av fem oroar sig för pensionen. 60 procent av


USA är fortfarande världens största ekonomi och det finns flera anledningar att rikta blicken västerut. Utvinning av skiffergas och ett minskat beroende av energiimport gynnar den amerikanska eknomin. Ny tillverkningsteknik och automatisering sänker kostnaderna i USA och resulterar i att många amerikanska företag flyttar hem sin produktion. Dessutom ger den nya tekniken helt nya möjligheter. Gårdagens science fiction är dagens verklighet. Molntjänster och Big Data skapar enorma möjligheter och många menar att vi bara skrapat på ytan av den mobila teknikens möjligheter.

Amerikanska företag ligger som vanligt i framkant och står för en stor del av de teknologiska framstegen. Kombinerat med den amerikanska entreprenörsandan ger detta intressanta långsiktiga investeringsmöjligheter. Med Fidelity Funds - America Fund kan du få tillgång till möjligheterna på den amerikanska marknaden. Vill du veta mer? Prata med din rådgivare på Max Matthiessen eller besök oss på fidelity.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en investering och eventuella intäkter kan både minska och öka, och det kan hända att man inte får tillbaka sitt investerade belopp. Valutakursförändringar kan påverka värdet på denna investering. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar något investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och informationsbroschyren, vilka kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsrapporterna från våra distributörer, vårt europeiska servicecenter i Luxemburg samt från din rådgivare eller bank.

Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Med Fidelity/Fidelity Worldwide Investment avses FIL Limited och dess dotterbolag. Fidelity Funds (FF) är ett öppet investmentbolag etablerat i Luxemburg med olika andelsklasser. För fonder som investerar på utländska marknader kan valutakursförändringar påverka värdet på en investering. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. Vårt europeiska servicecenter i Luxemburg: FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). CL15031203/1509


Xxx Ett urval från Max Matthiessens webbtidning

53

FOTO: SHUTTERSTOCK

Xxx

Kvinnor är mer öppna för en ny karriär efter pensionen än män.

Var tredje kan se ny karriär efter pensionen  Var tredje svensk kan tänka sig att fortsätta jobba efter pensionen – om de får byta karriär. Men nära hälften är ovilliga att skjuta upp sin pensionering, oavsett eventuellt karriärbyte.

forskare och arbetsmarknadens parter just nu. Svenskarna blir nämligen allt äldre och friskare, vilket resulterar i att allt fler äldre vill hålla sig sysselsatta och att vi kommer behöva arbeta längre upp i åldrarna för att kunna finansiera framtidens pensioner. NU HAR läkemedelsföretaget Pfizer undersökt svenskarnas attityder till att fortsätta arbeta och att gå i pension. Nästan hälften, 48 procent, svarade att de inte ville fortsätta vara yrkesverksamma. Totalt 21 procent angav att de vill arbeta efter 65 års ålder, men deltid. 6 procent svarade att de vill jobba heltid och 7 procent att det kan tänka sig att arbeta ideellt. På frågan om de skulle kunna tänka sig att byta yrkeskarriär efter att ha fyllt 65 år svarade 31 procent av de tillfrågade ja. Totalt svarade dock hela 45 procent nej till att byta karriär, medan en fjärdedel var osäkra. SETT TILL könsfördelningen är kvinnor mer öppna för karriärbyte än män. Uppdelat på ålder var det de som var i pension eller närmar sig, gruppen 56– 79 år, som var minst intresserade av karriärbyte.    

TEXT: JOHAN WIDMARK

JUST NU JOBBAR riksdagens pensionsgrupp med att utarbeta nya regler för pensionsålder. För två år sedan föreslog den parlamentariska Pensionsåldersutredningen att gränsen för att få börja ta ut pension

vår portfölj och därmed det svenska pensionssystemet under lång tid framöver, säger Johan Magnusson, vd för Första AP-fonden. 9/3 Långt kvar till lika pension. Kvinnornas pensionstillgång i det allmänna pensions­ systemet är 86 procent av männens. I total utbetald pension skiljer det 5 900 kronor per månad mellan kvinnliga och manliga pensionärer. Det visar statistik från Pensionsmyndigheten.

vid 61 år stegvis ska höjas till 63 år och att rätten att stanna kvar på en arbetsplats ska höjas till 69 år. Frågan om pensionsålder och hur länge vi ska jobba diskuteras flitigt av politiker,

I förra numret gjorde vi en djupdykning i frågan om pensionsåldern. Läs artikeln på TryggareFramtid.se.

man bland annat som enskild person se vart man kan vända sig med ett klagomål och hitta exempelbrev att följa.

FÖRSÄKRING 10/3 Eget företag en föräldra­ fälla. Företagare är föräldralediga betydligt kortare tid än anställda. Dessutom bryter 8 av 10 företagare mot Försäkringskassans regler för att få livet med barn att gå ihop. Nu kräver organisationen Företagarna att reglerna ändras. – Det är inte rimligt att föräldraförsäkringen endast utgår från den anställdas situation, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand-Ringqvist.

6/3 Får för få klagomål. 6/3 Svenska bank- och för­ säkringskunder är dåliga på att klaga. Det menar organisationen Konsumenternas försäkringsbyrå, som lanserar en klagoguide på nätet för missnöjda kunder. I guiden kan

5/3 Försäkringsbolag med stort kapital. De svenska för­ säkringsbolagens tillgångar fortsätter att öka för tredje året i rad. Ända sedan det andra kvartalet 2011 pekar kurvorna uppåt. I dag uppgår försäkringsbolagen samlade kapitalplaceringar till 3 879 miljarder kronor. Det visar ny statistisk som SCB sammanställt.


ALLTID.

VI ÄR ETT PENSIONSBOLAG med hög avkastning, låg avgift och där all vinst går till kunderna*. Ett bolag som står på kundernas sida och som aldrig behöver blidka några aktieägare. *

Precis som hos alla andra pensionsbolag kan din pension både öka och minska i värde, men hos oss går vinsten till kunderna och ingen annan.

Jeanette Hauff, sparekonom på Skandia.

Örebro stadsarkiv

ALL VINST TILL KUNDERNA.


Örebro stadsarkiv

Xxx Ett urval från Max Matthiessens webbtidning

55

FOTO: SKANDIA

Jeanette Hauff, beteendeekonom på Skandia.

Skandia: Svenskarna håller hårt i plånboken   Trots minusränta och börsuppgång väljer de svenska hushållen att ligga lågt vad gäller konsumtion. Det visar en undersökning från Skandia. TEXT: JOHAN WIDMARK

DEN REKORDLÅGA minusräntan lättar den ekonomiska bördan ytterligare för de hushåll som har stora lån, till exempel på sin bostad. Samtidigt lönar det sig allt

PLACERING 1/4 Stark vår för Rysslands- och bioteknikfonder. När Morning­ star listar vilka fonder som gått bäst under årets första kvartal är fem fonder på tio-itopp-listan Rysslandsfonder. Bioteknik har gått näst bäst. Brasilienfonderna har däremot gått dåligt. 18/3 Experterna: minska risken i PPM-portföljen. Svenska folket storköper just nu aktie- och blandfonder. Samtidigt har efterfrågan på mer säkra tillgångsslag som ränte- och obligationsfonder sjunkit.

mindre att spara i ränte- och obligations­ fonder. Aldrig tidigare har det varit så billigt att låna pengar på banken. Trots detta verkar

Nu går flera experter ut och menar att pensionsspararna borde göra tvärtom. Det är dags för PPM-spararna att skruva ner risken i sina fondportföljer och ta hem vinsten. OMVÄRLD 23/3 Svensk lånefest. I februari uppgick hushållens lån hos banker och andra finansinstitut till 3 093 miljarder kronor, en ökning med 178 miljarder jämfört med motsvarande månad 2014. Ökningen kan främst härledas till bostadslånen, som ökade med 6,6 procent till totalt 2 511 miljarder kronor.

hushållen ha en avvaktande inställning till att konsumera upp det ekonomiska överskottet. Det visar Skandias Plånboksindex, som publicerades 18 mars i år och som undersökt hushållens inställning till den egna ekonomin. Enligt opinionsundersökningen, där cirka 3 000 personer intervjuats om sina ekonomiska utsikter, har hushållen inte varit så positiva sedan början av 2013. Ändå väljer man nu att öka sitt sparande framför att konsumera mer. – Det är anmärkningsvärt att inte viljan att konsumera ökar utan att hushållen i stället väljer att hålla hårdare i plånboken, säger Skandias beteendeekonom Jeanette Hauff. SVAREN i undersökningen från mars i år kan jämföras med undersökningen för det fjärde kvartalet i fjol då svenskarnas inställning till den egna ekonomin präglades av pessimism efter regeringsskifte, börsoro och nya amorteringskrav. Hittills 2015 har pessimismen ersatts av optimism och en stark börsuppgång på Stockholmsbörsen. Men även om hushållen ser positivt på den egna ekonomin håller man alltså hårt i plånböckerna. Faktum är att vi trots det låga ränteläget föredrar att spara framför att konsumera. EN TROLIG förklaring är att framtiden är svårbedömd, med många osäkra faktorer — den rödgröna regeringens skattepolitik, Finansinspektionens nya amorteringskrav och Riksbankens minusränta. Det ekonomiska läget i Sverige är svårbedömt och det påverkar hushållens beteende.  

16/2 ”Ungdomsarbetslöshet går inte att pensionera bort.” I motsats till vad många tror påverkas inte ungdomsarbetslösheten av höjd pensionsålder. Det är slutsatsen i en ny analys av nationalekonomiprofessorn Anders Forslund, som i stället pekar ut bristfällig utbildning som problemet. HÄLSA 3/3 Hög lön ingen garanti för lycka. En ny studie från rekryteringsföretaget Michael Page visar att kopplingen mellan lycka och lön inte är så stark som man trott. Även om

högavlönade i allmänhet är mer nöjda finns det flera undantag från regeln. Exempelvis är en hälsoinstruktör betydligt lyckligare än en advokat, visar undersökningen. 19/2 Ingen ny lag mot mobbning på jobbet. Efter påtryckningar från både Vänsterpartiet och fackförbundet Vision om en ny lag mot mobbning i arbets­ livet meddelar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att regeringen i stället avvaktar Arbetsmiljöverkets kommande föreskrifter om social arbetsmiljö.


Ett glimrande bra bolag för företagets pensioner

Nöjda och trygga medarbetare är en nyckelfaktor för företagets framgångar. Vår tjänstepensionsplan är flexibel och går lätt att anpassa, både till ledningen och medarbetarna. Vill du veta mer om Tjänstepensionsplan i Folksam? Vänd dig till din förmedlare.

Annons_Pensionskampanj_2014_B2B_MaxM_200x262.indd 1

2014-10-03 12:22:06


12:22:06

 Utblick   57

Efter avdragsrätten Avdragsrätten för privat pensionssparande sänktes radikalt vid årsskiftet och försvinner troligen helt nästa år. Men det finns alternativ – och det är viktigt att agera nu. TEXT: ANNA HELDT

M

ånga oroar sig för pensionen. Enligt Nordeas årliga kartläggning av svenska folkets ekonomiska trygghet – och otrygghet – har vi inte varit så oroliga för vår ekonomi sedan undersökningarna startade 2009. Den egna pensionen är störst bland orosmolnen.

Bästa sättet att hantera oro är som bekant att ta tag i frågan och agera. Se över dina pensionsbesked och prata med din rådgivare för att få en komplett bild över din situation. Bli pensionsupplyst, helt enkelt. VID SIDAN AV den allmänna pensionen och tjänstepensionen är det viktigt att ha ett eget sparande för att skillnaden i inkomst inte ska bli så stor den dag du går i pension. Med ett stort privat sparande ökar du dess-

utom möjligheterna att gå i pension tidigare. Avdragsrätten för privat pensionssparande sänktes vid årsskiftet, från 12 000 kronor per år till 1 800 kronor per år. Med största sannolikhet tas den bort helt nästa år. Företagare med enskild firma berörs inte av förändringarna eftersom de inte har något annat sätt att göra tjänstepensionsavsättningar på. Detsamma gäller för personer som har en anställning utan pensionsrätt.

ALTERNATIV EFTER AVDRAGSRÄTTEN •Löneväxling •Investeringssparkonto • Kapitalförsäkring

* Läs mer om löneväxling på sid 35. FOTO: SHUTTERSTOCK


Utblick 58

FAKTA: SÅ FUNGERAR INVESTERINGSKONTO OCH KAPITALFÖRSÄKRING ISK

KF För privatpersoner För företag Deklarationsfritt Försäkring med valfri förmånstagare Rösträtt på bolagsstämmor Fondbyte utan skattekonsekvenser Förluster avdragsgilla Schablonbeskattat

Investeringssparkontot och kapitalförsäkringen är i grunden mycket lika. Du kan spara i fonder, aktier och andra typer av värdepapper i båda och de beskattas på liknande sätt. Båda spar­ formerna passar för sparande till pensionen. Det som skiljer dem åt är framförallt att du via investeringssparkontot äger värdepappren direkt, vilket ger dig rösträtt på bolagsstämmor. I en kapitalförsäkring kan du välja vem som ska ärva pengarna du sparat om du skulle avlida, medan det är vanliga arvsregler som gäller för investeringssparkontot.

– Har du överföringar till en privat pensionsförsäkring eller IPS som du inte har stoppat är det hög tid att göra det nu. Det är ingenting som sker automatiskt. Allt sparande i privat pensionsförsäkring eller IPS som överstiger 1 800 kronor under 2015 kommer att dubbelbeskattas. Det är också dags att välja en alternativ sparform som passar dig, säger Stefan Sundin, rådgivare på Max Matthiessen.

arbets­ givare inte betala sociala avgifter på det faktiska avdraget. Skillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt är ungefär sex procent och ofta läggs de extra procenten till ditt sparande. Om du till exempel väljer att löneväxla 2  500 kronor av din bruttolön varje månad sätts cirka 2 650 kronor av till ditt sparande. – Att löneväxla kan vara ett bra alternativ för dig som har en månadslön som uppgår till minst 39 000 kronor efter löneväxling. Har du en lägre lön påverkas den allmänna pensionen och ersättningar från Försäkringskassan negativt, säger Stefan Sundin.

ATT SPAR A TILL pensionen på egen hand genom att löneväxla, välja ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring är tre starka alternativ som Max Matthiessen rekommenderar. EGET SPAR ANDE till pensionen i en kapitalförsäkring eller via Löneväxling innebär att du ”byter” en del av din kontanISK är som sagt ytterligare två attStefan Sundin raktiva alternativ. ta bruttolön mot pension som arbets­givaren bekostar. När du löneväx– Du kan spara i fonder eller andra typer av placeringar och kan köpa och lar, genom bruttolöneavdrag, behöver din

sälja fritt, utan att behöva betala skatt på eventuella vinster du gör, inklusive utdelningar och ränteintäkter. I stället betalar du en årlig schablonskatt, som varierar med statslåneräntan. För 2015 är schablonskatten 0,27 procent, vilket är en mycket förmånlig nivå, menar Stefan Sundin. En annan fördel med att spara i en kapitalförsäkring eller via ISK är att du slipper

”Löneväxla kan vara ett bra alternativ för dig som har en lön på minst 39 000 kronor efter löneväxling. redovisa dina vinster och förluster i deklarationen. De eventuella förluster du gör är heller inte avdragsgilla. STEFAN SUNDIN BER ÄTTAR också att det finns vissa skillnader mellan kapitalförsäkringar och ISK som är bra att vara medveten om. När du sparar i en kapitalförsäkring kan du välja fritt vem som ska ärva pengarna du sparat om du skulle avlida. Det kan du inte göra med tillgångarna du har i ISK. Av denna anledning är kapitalförsäkringen vanligen något dyrare än ISK, som ofta är gratis. Väljer du att spara i en ISK får du rösträtt på bolagsstämmor, vilket du inte får om du har innehav i aktier i en kapitalförsäkring. Både kapitalförsäkringen och ISK är bra för långsiktigt sparande, som till pensionen. Du bör vara beredd att välja placeringsalternativ som tar viss risk och som därmed ger möjlighet till god avkastning. Är du inte villig att ta någon risk alls och placerar i exempelvis korta räntefonder kan schablonskatten och den eventuella avgiften för sparandet äta upp den avkastning du fått. – Vill du inte ta någon risk i ditt sparande alls är det ett bättre alternativ att spara direkt i fonder, säger Stefan Sundin.  


Xxx

Små val kan göra stor skillnad. Oavsett om man väljer pensionsbolag åt sig själv eller sina anställda så är det viktigt att tänka på både hållbarhet och avkastning. Hos SPP slipper du välja – vi tar ansvar såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Vill du veta mer om SPPs hållbara erbjudande, prata med din rådgivare på Max Matthiessen.


LANNEBO

SVERIGE 130/30 I TOPP!

”ÅRETS STJÄRNFÖRVALTARE BLAND SVERIGEFONDER 2014” Lannebo Fonders Martin Wallin och Lars Bergkvist utsågs till ”Årets Stjärnförvaltare 2014 i kategorin Sverigefonder” av Dagens Industri och Morningstar.

LANNEBO SVERIGE 130/30: +280% jämfört med index, SIXPRX: +231 %

(2008-12-11 – 2015-02-28)

Kungsgatan 5 | POSTADRESS : Box 7854, 103 99 Stockholm | TEL VXL : 08-5622 5200 08-5622 5252 | E - POST : info@lannebofonder.se | HEMSIDA : www.lannebofonder.se

BESÖKSADRESS : FAX :

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad finns på lannebofonder.se samt kan fås från vår kundtjänst på tel 08-5622 5222.


Gästkrönikan 61

Tänk om du bara hade ett enda samtal Olof Röhlander Olof Röhlander kallar sig inspiratör, mental tränare och handels­ resande i drömmar. Han har utsetts till Årets talare och skickar varje måndag ut Veckans Peptalk till 85 000 prenumeranter.

J

ordgolv. Du vaknar upp. Desillusionerad. ”Var är jag? Vad har hänt?” Du känner med handen på bakhuvudet. Torkat blod i håret. Värken slår emot dig. Smärta från magtrakten. Minnena från gårdagen kommer sakta tillbaka. Det måste vara en mardröm? Det är det inte.  Dörren öppnas och ljuset bländar dig fullständigt i några sekunder. Två utländska vakter i brun uniform kommer in och lyfter ut dig i varsin arm. Inte en min. Benen släpar efter. En lång korridor där stanken av urin och unkenhet gör att du vill hålla andan.  Vakterna leder dig fram till en gammaldags telefon med snurrskiva. En av dem säger, på dålig engelska:  ”You have one phone call.” Luren i handen, som darrar. Ett enda telefonsamtal. Du är i ditt livs knipa. ”Jag måste ta mig härifrån. Men vem ska jag ringa?”  Panik. Fullständig panik, handen skakar ännu mer.  Så känner du något i fickan. Ett visitkort. Plötsligt kommer ett lugn över dig. Du minns när du fick det här visitkortet. Du slår numret. Någon svarar. En minut senare hör du en bekant röst:  ”Du kan ta det lugnt nu. Vi kommer och hämtar dig.” Samtalet är över. Ett leende sprider sig på dina läppar. Vakterna hämtar dig och du förs tillbaka dit där du vaknade upp. Allt är okej.  Om du bara hade ett enda samtal på dig – vem skulle du ringa? Om svaret är: ”Ja, knappast någon på företaget i alla fall”, så frågar jag mig: varför inte? På japanska finns två viktiga ord för att förstå sin omvärld. Det ena är Tatemae och betyder ”hur saker verkar”.  Det andra ordet är Honne, ”hur saker är”. I Japan var det tidigare bara de allra närmaste som fick se ens Honne, alltså vem man egentligen var, vad man verkligen tyckte och kände. Vad som sades i rollen som anställd behövde inte spegla

de verkliga tankarna och åsikterna. Man spelade en roll för att uppfattas på ett visst vis. Den nya generationen i Japan och Sverige vill leva i samklang med sina värderingar och åsikter. Den vi är ska helst också vara den vi verkar vara. För oss är det att vara autentisk. Lättare sagt än gjort ibland.

D

agens unga kanske är mindre lojala än tidigare generationer, men jag tror att de stannar kvar där de vet att man lever upp till sina värderingar och inte lämnar någon av sina egna i sticket. Tänk dig att veta att vad som än hänt, var du än är, så behöver du bara ringa ett samtal så kommer någon från teamet och hämtar dig. Den sortens laganda är ovanlig i dag. Jag talar om ett förhållningssätt som bygger på att vi stöttar en kollega som gjort ett misstag i stället för att sucka och peka finger. En lagkänsla som säger att vi ställer upp för varandra och inte lämnar någon i sticket. Där vi ser våra olikheter som styrkor. En grundläggande attityd som gör att vi inte bara skyller på ledningen, eller dom på it-avdelningen som inte fattar, eller säljarna som är odugliga, utan har inställningen att vi är ETT företag.  Hur ser det ut på vårt företag? Stämmer det här in på oss, eller är det bara ord på ett papper? Spelar vi roller eller har vi ett äkta engagemang? Står vi upp för varandra eller hugger vi varandra i ryggen vid första bästa tillfälle? Är det bra sammanhållning eller är det vi och dom? Drar vi åt samma håll eller kör var och en sitt race?  Tänk att veta att hos oss kan vi räkna med dig lika mycket som du kan räkna med oss. Att vi backar upp varandra. Vad kan ett sådant team klara av? Vilka mål skulle vi kunna sätta upp? Vad kan då stoppa oss?  Om vi hade ”ett samtal räcker så kommer vi”-policyn hos oss, det vill säga att vi är dem vi säger att vi ska vara, vilka talanger skulle vi kunna attrahera – och behålla?  

”Ställer vi upp för varandra eller hugger vi varandra i ryggen vid första bästa tillfälle?”


Frågan 62

Hur förvaltar man ett minne? Den 6 juni avgörs årets Champions League-final. För 16 år sedan fick Jesper Blomqvist – som förste svensk – lyfta bucklan med sitt Manchester United efter att laget besegrat Bayern München på övertid i en av fotbolls­historiens mest dramatiska finaler. TEXT: VIKTORIA SVANSTRÖM FOTO: KRISTINA SAHLÉN

– OM MAN SÄTTER VÄRDE på ett minne är det nog bra att prata om det, gärna med personer som var med, som man delar minnet med. Jag har fortfarande kontakt med flera i laget, vi är ett ganska stort gäng som ses två, tre gånger om året. Men vi pratar inte så ofta om den matchen faktiskt.

gjorde min bästa prestation. Och ju längre tiden går, desto stoltare blir jag. – Men det är inget jag går och tänker på varje dag, det är nya tider och jag har ett nytt liv – nu är familjen i fokus. Medaljen ligger fortfarande nedpackad i någon låda.   

– Det är först de senaste åren som jag har plockat fram just det minnet, och njutit av det. När det hände var jag mitt uppe i karriären och hade inte tid. Första gången jag såg matchen på dvd var för bara något år sedan.

FAKTA: JESPER BLOMQVIST

– Nu, när jag ser Chelsea mot PSG, eller är i Manchester och inser hur stort det verkligen var, kan jag känna mig lite stolt – även om jag just i den matchen kanske inte

Gör i dag: Efter spelarkarriären har Jesper Blomquist varit tränare och pluggat ekonomi. 2013 deltog han i SVT:s ”Mästarnas mästare”.

Bakgrund: Fotbollsspelaren Jesper Blomqvist började sin karriär i Umeå FC. År 1999 blev han förste svensk genom tiderna att vinna prestigefyllda Champions League med sitt Manchester United.


Om du växlar 1 000 kr i månaden från att du fyller 35 år kan du få 795 000 kronor mer i pension.* *I exemplet betalar din arbetsgivare in 1 060 kronor per månad i 30 år med en beräknad avkastning på 4,5 %.

Växla dig till en bättre pension Du vet väl att en del av din lön förmånligt kan avsättas till pension? Prata med din förmedlare på Max Matthiessen om löneväxling hos Movestic.

annons_lonevaxling_200x262.indd 1

2015-03-12 09:49:58


B

Max Matthiessen AB Box 5908 114 89 Stockholm

Nr 1 Våren 2015

Annika Creutzer om pensionen som försäkring för en bra ålderdom Max Matthiessen Magazine Nr 1 Våren 2015

Vår erfarenhet och rådgivning gör skillnad

Jens Henriksson om att få ihop livspusslet

Jesper Blomqvist om att förvalta ett unikt minne

Moderna tider Ung, tjej – och hundra procent digital. Nu ska styrelseproffset Mengmeng Du, 34, hjälpa 160-åriga Skandia in i framtiden.

Rekrytering: Så lockar du morgon­dagens talanger www.maxm.se

• +46 8 613 02 00

En tidning för dig som anlitar Max Matthiessen

Max Matthiessen Magazine #1 2015  
Max Matthiessen Magazine #1 2015  
Advertisement