Page 1

Alstahaug havnevesen Grafisk profilh책ndbok 2012


Introduksjon Alstahaug havnevesens logo og grafiske profil er en stor ressurs. Utnyttelse av denne ressursen krever en bevisst forvaltning av grunnelementene i profilen. Retningslinjene i dette heftet gir alle som arbeider med markedskommunikasjon i organisasjonen en felles forståelse av hva det innebærer, og gjør dem på den måten i stand til å formidle et bilde av Alstahaug havnevesen som en sterk enhet. For markedet representerer den grafiske profilen en vesentlig del av Alstahaug havnevesen sin personlighet. Alt fra brevark til annonser, må derfor ha en kvalitet og karakter som reflekterer organisasjonen og dens mål på en ærlig måte. Det bygger opp tillit. Profilhåndboken presenterer kun grunnelementene (logo, farger og typografi) og de basale forretningstrykksakene. Andre trykksaker enn de som er beskrevet i profilhåndboken bør baseres på de samme prinsipper med hensyn til logo, farger og typografi. Etterhvert som nye profilområder defineres og utvikles vil nytt materiell bli publisert. Hovedprinsippet er forøvrig at når vi kommuniserer skal budskapet presenteres på en ryddig og god måte som signaliserer respekt for mottakeren og bygger et positivt forhold til Alstahaug havnevesen. Når profilhåndboken brukes etter intensjonen vil den: • effektivisere arbeidet med markedskommunikasjon internt og eksternt • sette en standard for kommunikasjon som kunden opplever som behagelig, saklig og god • forsterke kjennskapet til Alstahaug havnevesen.


Logosymbol Dette er Alstahaug havnevesens symbol. Det danner kjernen i den visuelle profilen. Symbolet har vert brukt i eksisterende logoer for Alstahaug havnevesen i mange år, og er nå blitt rentegnet for å kunne brukes på flere områder. Symbolet må ikke forvrenges, vris eller deles opp under noen omstendigheter.


Logo med navnetrekk Alstahaug havnevesens logo består av symbol og navnetrekk i et fast definert forhold. Det er ikke tillatt å forandre elementenes innbyrdes forhold eller grafiske form, f.eks. ved å bytte skrifttype, strekke eller understreke dem. Logoen er Alstahaug havnevesens signatur. Det vil si at den benyttes i alle tilfeller der Alstahaug Havevesen skal identifiseres som avsender. I spesielle tilfeller, godkjent av profilansvarlig, kan symbolet gjengis separat.

Alstahaug havnevesen

For at logoen skal passe til flere bruksområder er det utarbeidet tre forskjellige varianter, alle med et fast definert forhold mellom symbol og navnetrekk. • Logo Alstahaug havnevesen • Logo Alstahaug havnevesen KF med lokal havn under • Logo Alstahaug havnevesen KF med lokal havn - sidestilt

Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn

Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn


Logogjengivelse

Farger

Logoen skal fortrinnsvis gjengis i Pantone 293 (blå), Pantone 872 (gull) og sort på hvit eller annen lys bakgrunn (fig. 1a, 2a og 3a). Sekundære løsninger er figur B (gråtoner) og figur C (sort/hvit)

Alstahaug havnevesens fargeprogram skal sikre en kontrollert bruk av farger og bidra til et enhetlig og eget uttrykk. Hovedfargene er Pantone 293 (blå), Pantone 872 (gull) og sort.

I tillegg til alternativene gjengitt her, tillates logoen som preg, brodering osv. Skiltløsninger tilpasset stedets bygningsmaterialer er et annet eksempel på avvik fra hovedregelen om logofarge.

Pantonefargen er referansen som all fargegjengivelse skal kontrolleres mot. CMYK-kodene skal kun oppfattes som veiledende. De kan justeres i forhold til papir og andre variabler i trykkeprosessen.

1a

1b

Alstahaug havnevesen

2a

1c

Alstahaug havnevesen

2b

Alstahaug havnevesen

2c 80%

Alstahaug havnevesen KF

Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn

Sandnessjøen havn

3a

3b Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn

Hoved-profilfargene – bør brukes i flest mulig tilfeller.

Alstahaug havnevesen KF

Sandnessjøen havn

Gråtoner – typisk for én eller tofargetrykksaker.

40%

20%

80%

60%

40%

20%

80%

60%

40%

Pantone 300

Pantone 872

Sort

CMYK: C: 100 M: 44 Y: 0 K: 0

CMYK: C: 20 M: 30 Y: 70 K: 15

CMYK: C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100

RGB: R: 0 G: 112 B: 183

RGB: R: 180 G: 157 B: 91

RGB: R: 34 G: 34 B: 33

HEX: #0070B7

HEX: #B49D5B

HEX: #000000

20%

Sandnessjøen havn

3c Alstahaug havnevesen KF

60%

Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn

Ensfarget i svart – brukes til preg eller stempel og lignende.

* Pantone er et system for fargeangivelse i grafisk produksjon. Fargene i denne profilhåndboken er trykket i CMYK, og bør ikke brukes som referansefarger. Designere, reklamebyråer, trykkerier osv. har Pantone-sertifiserte fargeprøver, som all fargegjengivelse bør kontrolleres mot.


Tilleggskrift

Grunnskrift

Helvetica Neue skal først og fremst brukes til brødtekst. Den fungerer godt til store tekstmengder, som f.eks i en årsberetning. Helvetica Neue er også et alternativ når man ønsker en kontrast til Times New Roman.

Times New Roman MT er Alstahaug havnevesens grunnskrift. Den egner seg godt til saklig informasjon og fremstår tydelig selv i små størrelser. Times New Roman MT brukes bl.a. på kontortrykksaker, blanketter og skilt. For både grunnskrift og tillegsskrift gjelder at de anvendes i forhold til kommunikasjonmessige og typografiske kriterier.

For både grunnskrift og tillegssskrift gjelder at de anvendes i forhold til kommunikasjonmessige og typografiske kriterier.

Times New Roman Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Helvetica Neue Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Times New Roman Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Helvetica Neue Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Times New Roman Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Helvetica Neue Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Times New Roman Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Helvetica Neue Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Times New Roman Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Helvetica Neue Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Times New Roman Condensed Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Helvetica Neue Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Times New Roman Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Helvetica Neue Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890


Kontortrykksaker

Brevark A4

De postale trykksakene er viktige forretningsdokumenter. De er utformet med en ryddig layout som gir logoen en fremtredende plass og tillater tekstmessige variasjoner uten å endre karakter.

Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn

Fremtidige produksjoner skal følge dette oppsettet.

Navn Etternavn Bedrift Postadresse Postnr POSTSTED

Saksnr.

Arkivkode

Avd/Sek/Saksb

Dato

Gradering

Tittel

tempor incidunt et labore et doctetur adipiscing elit, set eiusmod Lorem ipsum dolor sit amet, conse dolor in reprehend incidiIrure exerc. ud nostr quis m, venia lore magna aliquam. Ut enim ad minim ud exercitation ullamco nostr quis m, venia minim ad enim . Ut dunt ut labore et dolore magna aliqua reprehenderit in voluptate in dolor irure aute Duis quat. conse laboris nisi ut aliquip ex ea commodo est er expedit distinct. Nam ob ea soluad incom dereud facilis velit esse molestaie cillum. Tia non tam. et a civiud ue odioq legum liber te conscient to factor tum poen beynocguon doas nog apoqui blandit est praesent. Trenz pruca At vver eos et accusam dignissum ar. Wa hava laasad trenzsa scann jag o ucugw trenz or gor monu ply su trenz ucu hugh rasoluguon r sala ent dusgrubuguon. geg ba solaly rasponsubla rof trenzu gwo producgs su IdfoBraid, yop quiel peish ba useing phen roxas. Plok te gast vory eit sakem eit phat Offoctivo immoriatoly, hawrgaxeeis dreek wirc procassidt quiel ba trenz Spraadshaag ent trenz Eslo idaffacgad gef trenz beynocguon itoms alung gith cakiw nog pwiasi hawrg r siruco cak uf all os program. Cak pwico vux bolug inclur cos factor eit.

tempor incidunt et labore et doctetur adipiscing elit, set eiusmod Lorem ipsum dolor sit amet, conse Irure dolor in reprehend incidiexerc. ud nostr quis m, venia minim lore magna aliquam. Ut enim ad ud exercitation ullamco . Ut enim ad minim veniam, quis nostr dunt ut labore et dolore magna aliqua dolor in reprehenderi. Ut enim ad irure aute Duis quat. conse odo laboris nisi ut aliquip ex ea comm p ex ea commodo consequat tation ullamco laboris nisi ut aliqui minim veniam, quis nostrud exerci factor.

Vennlig hilsen Kontaktperson v/Alstahaug havnevesen KF

Besøksadresse: Torolv Kveldulvsons gate 3 8800 SANDNESSJØEN

Postadresse: Postboks 144 8801 SANDNESSJØEN

Telefonnummer: 75 07 57 00 Telefaksnummer: 75 07 57 01

Hjemmeside: www.alstahaug.org E-postadresse: post@ath-havnevesen.no


Minibrev A6 | Etikett A7

Konvolutter Alstahaug havnevesens konvolutter er utarbeidet etter Postens anvisninger for maskinell sortering. Det innebærer at avsenderadressen trykkes på baksiden (klaffen), 11,5 mm fra toppen.

Minibrev Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn

❑ Til orientering ❑ Ifølge avtale ❑ Til underskrift og retur ❑ Til godkjennelse

Aktuelle konvoluttformater E65 110 x 220 mm C5 162 x 229 mm EC4 229 x 312 mm C4 229 x 324 mm B4 250 x 353 mm Eksemplet viser plassering av logo og tekst på format E6/5.

❑ Med takk for lånet ❑ Ønskes i retur ❑ Vennligst ta kontakt ❑ Haster

www.alstahaug.org | Telefon 75 07

57 00

s 144 | 8801 Sandnessjønen

en | Torolv Kveldulvsons gate 3 |

Postboks 144, 8801 Sandnessjøn

Alstahaug havnevesen KF | Postbok

Alstahaug havnevesen KF

Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn

Alstahaug ha vnevesen KF Sandnessjøen

Alstahaug ha

Postboks 14

vnevesen KF

4, 8801 Sand

nessjønen

havn


Visittkort

Powerpoint Visittkortet trykkes på 300 grams papir, og følger oppsettet som vist under. For å sikre riktig typografi o.a. skal vedlagte mal brukes ved produksjon.

Fornavn Etternavn

For å effektivisere produksjonen av presentasjonsmateriell har vi utarbeidet to forskjellige maler i PowerPoint. Brukeren velger selv den som er mest hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle.

Tittelskriften er Helvetica Neue

Tittel

Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn

Alstahaug havnevesen KF

Telefon 75 07 57 00 | Mobil 000 00 000 | Telefaks 75 07 57 00 fornavn.etternavn@ath-havnevesen.no | www.alstahaug.org

Bold 21 pt

n 15/23 pt. Skriften er Helvetica Neue Roma Dette er eksempel på brødtekst. Lorem ipsum dolor sit amet, nt ut laoreet dolore diam nonummy nibh euismod tincidu consectetuer adipiscing elit, sed magna aliquam erot volutpat. erit in vulpulate velit esse • Autem vel eum irure dolor in hendr is at vero eros et facilis nutia t feugia eu • Ei illum dolore um zzril delenit augue • Dignisim qui blandit praesent luptat nonummy nibh ctetuer adipiscing elit, sed diam Lorem ipsum dolor sit amet, conse at. Ut wisi enim ad minim volutp erot m aliqua magna euismod tincidunt ut laoreet dolore ut aliqulp ex ea ullamcorper suscipit labortis nist veniam, quis nostrud exerci tation comodo consequat.

Adgangskort Adgangskortet trykkes på plastkort med magnetstripe bak. Dette kortet skal inneholde følgende informasjon: • Passfoto • Etternavn, fornavn • Arbeidstittel • Gyldighetsdato • Hvor personen har adgang • Hvilket firma personen representerer

Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn

Sandnessjøen havn Alstahaug Havnevesen KF

Tittelskriften er Helvetica Neue

n 15/23 pt. Skriften er Helvetica Neue Roma Dette er eksempel på brødtekst. amet, sit Lorem ipsum dolor nt ut laoreet dolore diam nonummy nibh euismod tincidu consectetuer adipiscing elit, sed magna aliquam erot volutpat. erit in vulpulate velit esse • Autem vel eum irure dolor in hendr is at vero eros et facilis nutia t feugia eu dolore illum • Ei zzril delenit augue um luptat nt praese t blandi • Dignisim qui nonummy nibh ctetuer adipiscing elit, sed diam Lorem ipsum dolor sit amet, conse at. Ut wisi enim ad minim volutp erot m aliqua magna dolore euismod tincidunt ut laoreet ut aliqulp ex ea ullamcorper suscipit labortis nist veniam, quis nostrud exerci tation comodo consequat.

ETTERNAVN, Fornavn Arbeidstittel Terminal: HB, S, V, HH, H Gyldig fra/til: 2012 - 2016 SANDNESSJØEN VAKTSELSKAP

Bold 21 pt

Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn


E-postsignatur

Skjorter

E-postsignaturen inneholder individuell data for hver enkelt sender som navn, tittel, e-post og telefon. Samt informasjon for Alstahaug havnevesen, med telefon, fax, hjememside og adresser.

Fornavn Etternavn

E-post: navn.etternavn@ath-havnevesen.no Telefon: 999 99 999

Tittel

Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn Telefonnummer: 75 07 57 00

Telefaksnummer: 75 07 57 01

Hjemmeside: www.alstahaug.org

Torolv Kveldulvsons gate 3 8800 Sandnessjøen

Postboks 144 8801 Sandnessjøen

Parkeringstillatelse Enkel parkeringskort med logo og tekst som beskriver hvor det er lov å parkere, samt plass for å skrive registreringsnummer til bilen.

F

Alstahaug havnvnevesen K Sandnessjøen ha

latlese Parkeringstr il merkede plasser ved

lde Parkeringstillatelse gje eiendommer. ets en ves vne ha reg.nr.:

Her vises eksempel på hvordan man kan bruke logoen på klær til ansatte ved bedriften. En diskret logo på bryst på t-skjorter og pikéskjorter. Eksemplet viser logo med tekst på to linjer under logoemblemet med Sandnessjøen havn og Alstahaug havnevesen KF. Logo på mørk t-skjorte er med hvit skrift. Logo kan trykkes direkte på skjorte, som transfermerke, vevd transfermerke eller broderes. Kontakt deres leverandør for å høre hva de anbefaller for hvert enkelt plagg.


Ytterklær

Bildekor Her vises eksempler på plassering av logo på ytterjakker. Her anbefales enten vevd transfermerke eller brodert logo, da de aller fleste ytterjakker er behandlet, slik at trykt logo ofte vil falne av etterhvert. Det er også viktig å ta hensyn til plassering av logo med tanke på div. lommer på plaggene. Kontakt deres leverandør for å høre hva de anbefaller for hvert enkelt plagg.

Her vises det eksempel på hvordan logoen kan brukes på bedriftens kjøretøy.


Alstahaug havnevesen Grafisk profilh책ndbok 2012 Utarbeidet av Balto Media & Design Tlf. 411 73 934 | post@baltodesign.no | www.baltodesign.no

Alstahaug Havnevesen  

Profilhåndbok

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you