Et godt liv med handicap

Page 1

Handicappolitik 2017 Ballerup Kommune Let lĂŚselig

Et godt liv med handicap


Indhold Visioner og VĂŚrdier Uddannelse Job Bolig Fritidsliv Medindflydelse

4 6 8 10 12 14


3

Et godt liv med handicap i Ballerup Kommune Vi ønsker, at alle med handicap får mulighed for et godt liv. Derfor har vi lavet en handicappolitik. Den fortæller, hvordan det skal være at bo og leve med handicap i Ballerup Kommune. I denne lille folder kan du læse lidt om, hvordan vi arbejder for et godt liv for mennesker med handicap. Med venlig hilsen Jesper Würtzen borgmester


Visioner og Værdier Vi har nogle principper for, hvordan vi gerne vil tage hånd om handicappede. Dem kalder vi værdier. Værdierne fortæller, hvad der er vigtigt for os i vores arbejde med handicappede.


5

Vores handicappolitik består af seks værdier: Forebyggelse Det er vigtigt, du får den rette hjælp fra starten.

Værdighed Vi skal behandle dig ligeså godt som alle andre.

Inklusion Alle skal kunne tage del i det daglige liv. Det skal også være muligt for handicappede at passe et arbejde og have det sjovt i fritiden.

Brugerinddragelse Det er vigtigt, du er med til at bestemme over dit eget liv. Du kan også være med til at bestemme, hvad vi gør for at hjælpe handicappede.

Ligebehandling Du skal have de samme muligheder som andre. Du skal have mulighed for at få et godt liv og en god hverdag.

Medborgerskab Når vi hjælper dig, gør vi det sammen med dig og din familie.


6

Uddannelse Alle børn med handicap skal gå i skole, hvis de kan. Det er for mange starten på et godt liv. Vores skoler er for alle. Derfor går mange handicappede på samme skole som andre børn. Der findes også særlige skoler og uddannelser for børn og unge med svært handicap. Det er vigtigt, at alle får en uddannelse. Vi hjælper handicappede børn og unge med at få den uddannelse, de ønsker.


2


4


9

Job Alle der kan arbejde skal have mulighed for det. Nür vi arbejder, er vi sammen med andre mennesker og laver det, vi er gode til. Vi kan hjÌlpe med at finde det rigtige job. Jobbet skal passe til dig, og det du kan. For nogle er et job ikke det rigtige. Sü er det i stedet muligt at mødes med andre og lave forskellige ting. Det kaldes et aktivitetstilbud eller et samvÌrstilbud.


10

Bolig Det er muligt at bo på mange forskellige måder som handicappet. Langt de fleste bor i almindelige boliger. De får hjælp fra kommunen til at klare nogle af de daglige opgaver, men klarer også mange ting selv. Nogle har brug for lidt ekstra støtte. Det kan være omsorg, pleje og pædagogisk hjælp. Her kan et botilbud være den rette bolig.


2


4


13

Fritidsliv Vores fritidsliv er vigtigt. Det er her, vi får nye venner og lærer byen at kende. Handicappede har mulighed for at være med i det lokale fritidsliv. Nogle deltager i de almindelige tilbud med lidt hjælp fra kommunen. Vi har særlige fritidstilbud til dem, der har behov for det. Det er også muligt at få hjælp med transporten.


14

Medindflydelse Vi finder de bedste løsninger i fællesskab. Vi taler sammen og finder ud af, hvad der passer bedst til dig. Det er vigtigt, at du er med til at bestemme over dit eget liv. Det kan være, hvad du laver og hvem du er sammen med. Når du laver noget sammen med andre, kan du også være med til at bestemme. Det kan være i dit botilbud eller klub.


2


Handicappolitik Find den komplette handicappolitik pĂĽ vores hjemmeside www.ballerup.dk

Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.