Junius 2018

Page 1

Erdélyi keresztény családok lapja

IX. évfolyam 6. szám

2018. június

A magyar jövő dallama Vajdasági Értéktár 2. Katolikus Ifjúsági programok a nyáron Teljes szívvel élni Ablaküvegek fényjátéka 1


A magyar jövő dallama

Tartalom 2. oldal: A magyar jövő dallama Dr. Darvas-Kozma József 3. oldal: Aki hallja a sárgarigót - Dr. Darvas-Kozma József 4. oldal: Árpád-házi Boldog Jolán Dr. Bakó Mária Hajnalka 5. oldal: Az élet szereplőjének lenni Dr. Darvas-Kozma József 6. oldal: Szelíd vagyok és alázatos szívű - Dr. Oláh Zoltán 7. oldal: Ablaküvegek fényjátéka Bács Béla János fordítása 8-9. oldal: Vajdasági Értéktár 2. Sárközi Sándor 10-11. oldal: Katolikus Ifjúsági programok a nyáron - FIF 12. oldal: Teljes szívvel élni - Balogh Csaba 13. oldal: Meseoldal - Katóca 14. oldal: Derűs oldal 15. oldal: Rejtvények és megfejtők 16. oldal: Júniusi körte - Sík Sándor

Schmidt Egon: Miért énekel a fülemüle? című könyve 1984-ben jelent meg Budapesten. A szerző segít, hogy a madarak viselkedését tanulmányozva, sok érdekes tulajdonságot fedezhessünk fel. Miért énekel a fülemüle apuka éjjel-nappal hat héten át – mert csak a hímek énekelnek –, amikor a kicsik kikelnek a tojásból. A fülemülék éneklése május első felében éri el csúcspontját, utána már a fiókák nevelése foglalja le a hímeket. Miért énekel a fülemüle apuka még éjjel is? Miért nem elég csak nappal? Ezek a kérdések foglalkoztatták a tudóst, ezért kivett három fiókát a hímek közül. Bevitte a lakásába és táplálta őket. Három hét múlva visszarakta őket a fészekbe. Eljött a kirepülés ideje, majd ivarérettek lettek, és ez a három, amelyiknek hiányzott az apukás három hét, olyan rikácsoló hangot adott, hogy a tojók (nőstények) elmenekültek tőlük. Ilyen helyzetben nincs házasság, nincs fészek, nincs nemzedék, nincs folytatás. Mert az a kis buta állat tudja, nekem csak hat hetem van, hogy beleénekeljem a szükséges dallamot a fiókák fejébe, hogy legyen folytatás, hogy biztosítsuk a jövőt. Kedves Szülők, kedves Pedagógusok, a ti kezetekben 18 évig ott vannak a gyerekek. Mit tudtatok beleénekelni a szívükbe, lelkükbe, elméjükbe? Bele tudtátok-e énekelni az igaz élet, a magyar jövő dallamát? Ha nem, akkor az a kicsi fülemüle tanú lesz nagyon sok keresztyén szülő ellen, mert ő tudja: csak hat hete van. Szünet nélkül énekel, végkimerülésig. Aztán elengedheti a fiókáit. Így lesz házasságkötés, így lesz új fészek. Így gyűlnek a tojások, jön az új nemzedék, van folytatás. A gyermeknevelésről mondja Kodály: „Kilenc hónappal a születés előtt kell elkezdeni.” Kodály jóval előbb tudta, mint a tudomány, hogy a magzat reagál az énekre, zenére, versre, irodalmi szövegre. A zenei műveltség alapja az ének… A szülőről-pedagógusról gyermekre száll a dal, még az élet dala is. Munkatársaim nevében is kívánom, hogy az elsőáldozáshoz járultak, a megbérmáltak, az elballagott és érettségiző, vizsgázó ifjak szívében, akárcsak a kedves Olvasók szívében, örökké éljen az angyalok éneke: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek! a főszerkesztő

Az imaapostolkodás szándéka júniusra: 2

Hogy a közösségi média előmozdítsa a szolidaritást és a másik tiszteletét a maga különbözőségében.


Aki hallja a sárgarigó gyönyörű fuvoláját Schmidt Egon nemzetközi hírű magyar ornitológus most 87 éves. 1931. június 16-án Budapesten látta meg a napvilágot, de zalai kötődésűnek vallotta magát. A Kossuth-díjas író gyermekkorától kezdve szenvedélyesen szerette és tanulmányozta a madarakat. Soha nem akart más lenni, csak zoológus és madártanász. Már gyermekkorában naplót írt a madarak megfigyeléséről. Mivel családjának ötszáz hold földje volt a Zala megyei Becsehelyen, ő maga pedig piarista gimnáziumba járt, nem vették fel az egyetemre. Szüleivel és két testvérével együtt átélte a kitelepítés megpróbáltatásait. Dolgozott gyárban, a MÁV-nál és segédmunkásként is. Bármilyen nehéz, kilátástalannak látszó élethelyzetbe került, a madarak tanulmányozását soha, egyetlen percre sem adta fel. Már Budapesten élt, amikor napi munkájának végeztével hetente legalább kétszer a Madártani Intézetbe sietett, hogy képezze magát. Autodidakta módon tanult elképesztő szívóssággal, szorgalommal. Élete során több mint nyolcvan ismeretterjesztő könyve jelent meg. 2017-ben jelent meg A talicskától a Kossuth-díjig című kötete, amelyben rendkívül küzdelmes és mozgalmas életét meséli el az ornitológus-író, amely egyúttal az elmúlt nyolc évtized szubjektív hangvételű krónikája is. Hosszú élete során sosem feledkezett meg a kezdetekről, s bárhol járt, ahol éppen talicskát toltak, falat véstek vagy bontottak, mindig eszébe jutottak azok az idők, amikor segédmunkásként dolgozott. Úgy érzi, szerencséje is volt, de hívő emberként tudja, hogy „ehhez a szerencséhez odafentről is kellett egy kis segítség”. Évtizedeken át a katolikus Új Ember újságnak is dolgozott. Írói munkásságának elismeréseképpen 2009-ben Kossuth-díjat kapott. Schmidt Egon egész életére, személyiségére jellemző mindaz, amit a könyv befejező soraiban írt, 2016 augusztusában: „… már a tavaszt várom. Mert a fülem, noha már rég nem olyan éles, mint valamikor, még hallja a madarak énekét, február végén a széncinegék kedves nyitnikékjét, a mezei pacsirták trilláit, a feketerigók messzire szálló flótáit, a barátkák csengő énekét, majd a fülemülék csattogását – és május elején a sárgarigó gyönyörű fuvoláját… Ha majd menni kell, hívő emberként hiszem és remélem, hogy annak a másik világnak a kapujában Eszter vár rám. Ennél szebbet és jobbat pedig nem tudok elképzelni.” Dr. Darvas-Kozma József

Schmidt Egon negyvennyolc évig élt együtt feleségével, Eszterrel. Házasságukra valóban igaz, hogy jóban-rosszban kitartottak egymás mellett, a legnehezebb időkben is. Három gyermekük született, és már több unokájuk van. A könyv egyik legszebb része, amikor az író fölidézi, hogy a Kossuth-díj átvételének napján megmutatta a kitüntetés mellé járó szobrocskát haldokló feleségének: „Beszéltem hozzá, és akkor egy röpke pillanatra felnyitotta a szemét. Ránézett a szoborra, s halványan, kedvesen elmosolyodott a kalapját lengető alak láttán. Utána újra becsukta a szemét, és többé már nem is nyitotta ki. Ez a röpke, kissé tétova, mégis oly kedves mosoly nekem többet ért minden Kossuth-díjnál.” 3


Ima tanulás és vizsga előtt Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Boldog Jolán királyi és szent család sarja. Apja IV. Béla, anyja a konstantinápolyi császári családból való Laszkarisz Mária. Hány gyermeke született a házaspárnak, és ebből hányan lettek boldogok, szentek? Jolán mindössze öt éves volt, amikor el kellett hagynia Magyarországot. Mi volt az oka Magyarország elhagyásának és hová ment? 1256-ban felesége lett a kaliszi és gnieznói hercegnek, Boleszlávnak, aki később megalapította, minden bizonnyal felesége kedvéért, a gnieznói klarissza kolostort. Hogyan nevezte a nép Boleszlávot? Házasságukból három leánygyermek született. Hogy hívták őket? 1279-ben, férje halála után nővéréhez, Kingához költözött a krakkói udvarba. Kinga megözvegyülése után a két testvér az ószandeci klarissza kolostorba vonul, ahol teljesen Istennek szentelt életet élnek. Hány évet töltenek így együtt? Kinga halála után, 1292-ben Jolán átment a gnieznói kolostorba, melyet férje alapított. Apátnővé választották, de úgy élt, mint mindenki szolgálója. Alázata, rejtetten viselt szenvedései tökéletesen egyesítették a megfeszített Krisztussal, aki gyakran megjelent neki és kinyilatkoztatásokban részesítette. Így halála napját is előre megmondta. Mikor van Boldog Jolán ünnepe? 4

Dr. Bakó Mária Hajnalka

(Aquinói Szent Tamás) Kimondhatatlan teremtő Isten, te bölcsességed szerint a világegyetem minden részét a lehető legszebben rendezted el, Téged joggal vallunk a világosság és a bölcsesség forrásának! Öntsd ki kegyesen homályos értelmemre szereteted sugarait, és távoztasd el tőlem a kettős sötétséget, melyben születtem: a bűnt és a tudatlanságot. Te a csecsemők nyelvét is megoldod; az én nyelvemet is vezesd és édességed kegyelmével halmozd el! Add meg nekem az értő elme élességét, az emlékezet megtartó erejét, a tanulás kön�nyű útját, az értelmezés finomságát, a beszéd könnyed folyását. Tanulásom kezdetét Te vezesd, folyamatában Te irányítsd, és a végén Te teljesítsd be, aki igaz Isten és igaz ember vagy. Ámen.


Bronnie Ware ausztrál nővér sokáig nem találta a

helyét a világban. Sosem hitte volna, hogy élete akkor nyer értelmet, munkája akkor válik tartalmassá, amikor betegápolónak jelentkezik. Éveken át hospice-nővérként szolgált haldoklók mellett. Betegei életének fontos szereplőjévé vált, az ő életének pedig meghatározó tapasztalatai lettek a betegeivel folytatott beszélgetései és a mellettük töltött hónapok. Ott értette meg azt, hogy a teljes életre tudatosan lehet és kell törekedni, hogy aztán lelkünkben békével zárhassuk le azt. Felismeréseit a saját maga és betegei életéből vett példákkal gazdagon illusztrálja őszintén, részvétteljesen a 2009-ben megjelent: Életkönyv - Öt dolog, amit leggyakrabban megbánunk halálos ágyunkon című könyvében. Sikerkönyv lett, amit azóta több, mint 30 nyelvre lefordítottak, magyarul 2013-ban jelent meg. A nővér haldokló betegeket kísért életük utolsó három hónapjában. Külön-külön megkérdezte őket, hogy mit sajnálnak leginkább életükben, mit tettek volna másként. Újra meg újra ugyanazok a válaszok hangzottak el: 1. Bárcsak lett volna bátorságom a saját életemet élni, nem a többiek elvárása szerinti életet! Az élet végén visszatekintve a legtöbb ember még álmai felét sem váltotta valóra. Azt tudva kell meghalnia, hogy döntései miatt történt így, mert másoknak akart megfelelni. 2. Bárcsak ne dolgoztam volna olyan sokat! Minden férfi beteg elmondta ezt. Nem töltöttek elég időt gyermekeikkel és házastársukkal a munka miatt. 3. Bárcsak kimutattam volna érzelmeimet! Sokan visszafojtják érzelmeiket a békesség miatt. Csakhogy így középszerűek maradtak, nem váltak azzá, amire igazából képesek lettek volna. Sokaknak betegséget is okozott a keserűség és bosszankodás. 4. Bárcsak jobban tartottam volna a kapcsolatot barátaimmal! Csak a halál közelében ébrednek rá, hogy az élet rohanásában nem tartották meg a régi jó barátokat. Minden haldokló hiányolja barátait. 5. Bárcsak megengedtem volna magamnak, hogy boldogabb legyek! Sokan egészen a halálukig nem ébrednek rá, hogy a boldogság: döntés. Bennragadtak régi sablonokban, szokásokban.

Mindnyájunknak tanulságos ez az 5 pont. Elgondolkodhatunk arról, milyen szempontok, értékek, döntések vezérelnek minket? Tudatosítottuk-e, hogy Isten szeret minket és a javunkat akarja? Hiszen Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen...

A palliatív kezelés célja, hogy csökkentse a betegek szenvedését, és a lehető legjobb életminőséget biztosítsa mind a betegeknek, mind pedig az őket gondozó családtagoknak. Magában foglalja a tünetek felmérését és kezelését, a döntéshozatalban való segítségnyújtást, a betegnek és családtagjainak nyújtott gyakorlati segítséget és a társadalmi források mozgósítását annak érdekében, hogy biztonságos környezetben lehessen a beteg. A palliatív kezelés egyik formája a hospice ellátás, amikor a gyógyító eljárások már nem segítenek, vagy amikor a beteg utolsó heteit-hónapjait éli. A hospice eredete a középkorig nyúlik vissza, amikor a zarándokutak mentén hospitiumokat – ispotályokat, vendégfogadót – építettek, ahol a betegeket és a haldoklókat az irgalmas szerzetesek gyógyították vagy ápolták földi életük befejezéséig. A mai hospice-ban a haldoklást az élet természetes részének tekintik. A hospice gondozás célja a betegek életminőségének javítása (testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi tevékenységük támogatása), valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében. Dr. Darvas-Kozma József 5


Szelíd vagyok és alázatos szívű Június hónapját Jézus szíve tiszteletének szenteli az egyház. Ma is közkedvelt szimbólum a szív. Gyakran látni esküvői meghívókon. Újabban turistáknak árult pólókon angol nyelvű felirat áll piktogrammal, mint pl. I Barcelona, Roma, London stb. A szupermarketek is felfedezték ezt a reklámozási lehetőséget. Bizonyos üzletekben pénztárosoknak széles mosollyal és kedvességgel fel kellett ajánlaniuk a kocsira készített reklámot: I XY üzletet. Tehát a szív piktogramja a kedvelést, a szeretetet jelenti. Hogyan áll a dolog a Bibliában? Milyen képet kapunk a szívről és annak jelentőségéről? A szív nem csupán az érzelmeknek a szerve. A szívben valamiképp az ember egész testi, lelki és szellemi mivolta kifejeződik. Csupán néhány példát ragadunk ki a szív amúgy nagyon gyakori használatából. Az emberi szerven túl, a szív valaminek a közepét jelentheti. A Vörös-tengeren való átkelés után Mózes és Izrael fiainak énekében ez áll: „…a habok a tenger közepén (szívében) megmerevedtek”. (Kiv15,8) Vis�szatekintve a Sínai teofániára, Mózes azt állítja, hogy az egész hegyet tűz árasztotta el és a láng felcsapott egészen az ég szívéig. Egészen a magas ég közepéig. (MTörv 4,11) De a szív átvitt értelemben az a szerv, amely igazán kommunikál, kapcsolatba kerül Istennel, hiszen az emberi szív az értelemnek is a helye. Ozeás prófétánál találunk két beszédes példát erre. Egyrészt a paráznaság és a bor 6

elveszi az ember szívét, amit általában „értelem”-mel adjuk vissza modern nyelveken. (Oz 4,11) Továbbá azt állítja a próféta, hogy Efraimnak nincs esze (eredetiben: nincs szíve), mert nem Istennél, hanem a nagyhatalmaknál keres segítséget. Mózes utolsó beszédében többek között ezt mondja: „Az Úr, a te Istened körülmetéli a te és utódaid szívét, hogy az Urat, a te Istenedet szíved, lelked mélyéből szeresd és élj”. (MTörv 30,6) Salamon király pedig halló és értő szívet kér Istentől, hogy akarata szerint kormányozza népét. (1Kir 3,9) A fogság alatt és után Jeremiás próféciájában az Úr törvényét már nem kőtáblákon juttatja el népéhez, hanem a szívébe írja. Informatikai nyelven azt mondhatnánk, átprogramozza a népet. Mindenki ismerni fogja az Urat, még csak arra sem lesz szükség, hogy ember tanítsa embertársát, mert ismerni fogják az Urat (vö. 31,31–34). Ezekiel próféta meg a kő-, vagyis élettelen, érezni és hallani nem képes szív eltávolításáról és hús-szív adományozásáról beszél. (vö. 36,22-32) Az Ószövetség hasonló módon beszél az Isten szívéről, mint érzelmei, emlékezése, ismeretének és döntéseinek helyéről (vö. Oz 11,8; 1Kir 9,3; Jer 44,21). Az emberré lett Isten Fia szívének tisztelete szépen egybecseng a bibliai képekkel. Jézus szíve megjeleníti a Megváltó igaz emberi mivoltát, amely nem más, mint Isten dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása… (Zsid 1,3) Hogy a szívben egyszerűen az egész ember jelenik meg a maga testi, lelki és szellemi valóságában, jól szemlél-


Halottak könyve, Kr. e. 16–13. sz., Egyiptom. A kép az igazság termét ábrázolja, középen az igazság mérlegével. A bal serpenyőben van az ítéletre álló elhunytnak a szíve, a jobb serpenyőben Ma’at istennő toll-fejdísze. teti az ókori egyiptomiak túlvilági ítéletről alkotott felfogása. A végső nyugalomra preparált testből minden belső szervet eltávolítottak, még az agyvelőt is! Csupán a szívet helyezték vissza a múmiába, mert az ítéleten az igazság-mérleg egyik serpenyőjébe a szívet, a másikba Ma’at, az igazságosság, a rend és egyensúly istennőjének toll-fejdíszét. A szívnek nem szabad sem nehezebbnek, sem könnyebbnek lennie. Ez a kép a túlvilági ítéletről azt sugallja, hogy a szív azonos az ember valós lényével. Hasonlóan Jézus szent szívéhez küldött fohászaink és imáink kifejezik Megváltónk valós kilétét, mindazt, amit a mi örök üdvösségünkért tett és tesz. Ezért imádkozzuk egész bensőnk vágyakozásával: „Szelíd és alázatos szívű Jézus! Alakítsd szívünket a te szent szíved szerint.” Dr. Oláh Zoltán

Christ in der Gegenwart 16/2018

Robert Vorholt

A középkor óta fényesen csillogó ólomüvegablakok díszítik Európa gótikus templomait. Kezdetben csak a nagy katedrálisoknál alkalmazták ezt a kivitelezést, idővel azonban a kolostor- és a plébániatemplomok esetén is. Híresek és a lenyűgözőek az úgynevezett rozetták. Ezek kör alakú, kőcsipkézettel kitöltött és színesre festett üveggel díszített kerékformájú ablakok, melyeket leginkább a templombejáratok fölött vagy a kereszthajók oromzatán csodálhatunk meg. Hatásukat a modern építészet részeként is kitudják fejteni. A rozetták képi ábrázolása sokrétű. Egyes esetekben az üdvösségtörténet különböző mozzanatait mutatják be, más esetekben szentek életéhez fűződő legendákat vagy a keresztény hitvallást. A modern templomablakok gyakran használnak absztrakt ábrázolásmódot és ezáltal sokrétű jelentésnek lehetnek közvetítői. Azonban még a bemutatott tartalmaknál is jelentősebb a fényjáték, mely az ablakon áthatoló fény révén szemünk előtt lejátszódik. A színes templomablakok misztikus fénnyel árasztják el Isten házát. Ezáltal a rozetták a napot szemléltetik, amelyhez azonban még egy sajátos fényszimbolika is társul. Krisztus a fény, „napkelet a magasságból” (Lk 1,78). Ő a „világ világossága” (Jn 8,12) és „az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít” (Jn 1,9). János első levelében pedig ezt olvassuk: „Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség” (1,5) és azt követően „Isten szeretet” (4,16). Ha a két utóbbi vers�szakot mint egy kaleidoszkópon egymásra helyezzük, akkor talán felsejlik számunkra, hogy az a fény, mely Jézus Krisztusban jött el az emberekhez, maga Isten szeretete, hogy „a sötétben és a halál árnyékában ülőknek ragyogjon, és lépteinket a béke útjára irányítsa.” (Lk 1,79) Fordította: Bács Béla János 7


Vajdasági Értéktár 2. 8

A külhoni értékek begyűjtésével egy szakbizottság van megbízva. A határon túli területekről összesen 105 javaslat érkezett, a Délvidékről 64 került a Magyar Értéktárba. A Hungarikum törvény értelmében ezek a nemzeti értékek átminősíthetők hungarikummá vagy nemzeti kinccsé. Lapunk néhány következő számában bemutatunk egy csokor Vajdasági Értéket, melyek az összmagyarság értékei is, szégyen lenne nem tudni róluk. Mostani számunkban a nándorfehérvári diadalról, a ludasi tóról és a juhászélethez kapcsolódó énekekről, ételekről számolunk be röviden.

2. L

1. A nándorfehérvári diadal

3. A

Nándorfehérvár várát földrajzi-stratégiai helyzete tette katonailag fontossá. A Duna és a Száva folyó találkozásánál épült vár évszázadokon át meghatározó volt, mert a vár birtoklása az Európa belső területei felé vezető legfontosabb vízi út kereskedelmi és katonai ellenőrzését tette lehetővé. A pápai legátus 1456. február 15-én a budai vár templomában átadta Kapisztrán János itáliai ferences rendi obszerváns hitszónoknak a pápától kapott keresztet és a megbízást, amely szerint keresztes háborút kellett hirdetnie a terjeszkedő oszmán törökök ellen. Kapisztrán április 15-én indult el Budáról, majd 18–20 000 fős keresztes hadat toborzott Magyarországon, ezt követően pedig az összegyűlt sereggel a nyáron Hunyadi János táborába sietett, hogy segítse a híres „törökverő” hadvezért Nándorfehérvár (a mai Belgrád) várának megvédésében. A keresztény védők között Brankovics György 8000 szerb katonája is felsorakozott. A szultán július 4-én vette ostrom alá Nándorfehérvár várát a mintegy 70 ezer fős (néhány forrás szerint 100 ezer fős) oszmán sereggel. Hunyadi János a július 14-én történt ütközetben áttörte a muszlim sereg hajózárát a Dunán, és csatlakozott Szilágyi Mihály várkapitány 7000 fős várvédő seregéhez. Kapisztrán, a ferences pap, a csatában keresztjét magasba emelve vezette a prédikációjával fellelkesített sereget. Az egyesült keresztények serege megállíthatatlanul elsöpörte a várat ostromló muszlimokat. A magyar és nyugati hagyomány szerint is a déli harangszó az 1456. július 22-én kivívott nándorfehérvári diadallal függ össze, amikor a középkori Magyar Királyság déli kapujának tartott végvárat Hunyadi János (1407-56) „védője a keresztnek, megrontója büszke tarnak” megvédte a muszlimok támadásától. III. Kallixtusz és VI. Sándor pápa voltak - az alapvetően a kereszténység védelmére felszólító - déli harangozás elrendelői.

Az Al latok legelő és nép tordal egyén ból ad kal. A tevéke gazdá

Az elör világna madárf szen m nád szá jelentős nádas v is. Legn legenda Feketevágy és


Ludasi-tó

regedő, Szabadka környéki pusztai tó egyik utolsó menedéke a lápvidéki élőak, csónakkal nem látogatható Speciális Természeti Rezervátum, ahol csak fajból több mint 200-at tartanak számon. Valamikor régen a Ludasi-tóra egémás szemmel néztek az emberek, mint manapság. Akkor még a jó minőségű ámított a legnagyobb értéknek, ezenkívül a sziksó-seprésnek is nagy volt a ősége. A tó halállománya kizárólag a halászokat illette. A mocsaras vidék, a tó vízvilága rejtekhelyül szolgált a török elől bujkálóknak, majd a betyároknak nagyobb szigete a Rózsa Sándor-sziget, más nevén Boszorkánysziget, ahol a a szerint a híres röszkei betyár rejtőzött el a csendőrök elől. A tó partján állt a -csárda, Rózsa Sándor (1813-78) kedvelt helye. A magyar virtus, a szabadságs a pusztai életmód szimbólumává lett a leghíresebb magyar betyár.

Alsó-Tisza-vidéki juhásznóták

lsó-Tisza-vidék falvaiban a mai napig élő foglalkozás a juhászat. Az álterelésének velejárója volt az állandó költözködés a nyájakkal a jobb őhelyek közelébe. A juhászat az egész családot eltartotta, a tudománya pdalai apáról fiúra szálltak. Mivel a jószágőrzők férfiak voltak, a pászlok is jellemzően férfinóták. A közösségen kívül éltek, többet daloltak, niségük szabadabbá fejlődhetett. A szinte társadalmon kívüli életformádódik, hogy rokonok a bujdosó- és rabénekekkel, továbbá a betyárdalokA dalok jellemzően régi stílusú, ereszkedő formák. Szövegei részletezik a enységüket, a nyájjal való bensőséges viszonyt, leggyakoribb témájuk a ával való ellentét, a számadáskor kiderülő jószágkár.

A pitvaron a tengeri nevet a nap piros tüzére, de sárga árnyát elveri a paprikák piros füzére. Száll-száll a lelkem kergetőzve a mustszagú, világos őszbe, mint szélbe csörgő papiros, fölötte a halál és élet a sárga és piros. Kosztolányi Dezső: Késő ősz a ludasi pusztán

4. Temesközi birkapörkölt és gömölye A juhászok kiváló étele volt a birkapörkölt, mely szintén része az Értéktárnak. De a birkatúró is, a gömölye. A gömölye sárgás színű, kissé csípős-sa-

vanykás, enyhén sós ízű érlelt túró. A gömölyét önálló ételként kenyérrel, vöröshagymával fogyasztják, vagy kifőtt tésztára reszelik. Magyaros étel a túrós metélt (birkatúrós tészta) pirított szalonnapörccel. A juhászok évszázadok óta készítik és fogyasztják a kizárólag juhtejből készült tejtermékeket. Összeállította: Sárközi Sándor piarista 9


Ferences programok

Zsolozsmatábor Gyergyószárhegyen: június 28 - július 1.. Assisi Szent Ferenc Iskolája Csíksomlyón: július 12-15. FerBit – Ferences Biciklitúra Csíksomlyótól – Máriapócsig: július 12 -18. Ferences Ifjúsági Zarándoklat Csíksomlyó: július 29 – aug. 3. Ferences Focitábor Gyergyószárhegy: augusztus 6-10. Fiú csapat tábor Assisi: aug. 26 – szept. 2. Lánytábor Széken: szeptember 6-9. Ferences Ösvény 1. Gyergyószárhegy: szeptember 7-9.

Bővebb információkat itt találsz: http://www.ferencesprogramok.ro/2018 10

Keresztirány ifjúsági szolgálat

Bibliatábor V-VIII. osztályosoknak: július 22-28, Csíksomlyó, Szent István Otthon - Bizalmas hangulatban, tiszta levegőn tölthetsz el egy hetet a nyaradból. - Bibliai történeteket és személyeket ismerhetsz meg. - Délutáni játékok, műhelymunkák, sporttevékenységek, kirándulás.

További információk és jelentkezés: http://keresztiranytabor. tk


CSIT

FIF CSIT önkéntesek hétvégéje: augusztus 1013, Csíksomlyó CSIT – Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó: augusztus 14-18., Szent István Otthon

További információk: http://csit.fif.ma/

Gitártábor

Psallite gitártábor: augusztus 28-31. Hargitafürdő

További információk: https://www.facebook. com/psalliteband/

Zenefesztivál

Ő az Út! ifjúsági keresztény zenefesztivál: szept.. 8, Marosszentgyörgy. Csodálatos napsütés, jókedvű fiatalok, színvonalas koncertek, ifi versenyek – így jellemezhető pár szóban a szabadtéri fesztivál.

További információk:: oazut.ro 11


Teljes szívvel élni Május első hétvégéjén tartotta meg a FIF a Teljes szívvel ifjúsági csoportvezető képző 3. alkalmát. A képzés 7 hétvégéből tevődik össze, ahol a fiatalok elsajátíthatják, hogyan szolgálhatnak egy ifjúsági csoport vezetésében, mit jelent hiteles keresztény életet élni, amit mások is szívesen követnek. Teljes Szívvel! Nem hiába ez a neve az ifjúsági csoportvezető képzőnek. Amikor először voltam, nem értettem igazán a jelentését. Mit is jelent ez a két szó? Most kezdődött az egész képzés, és azon kaptam magam, hogy már a harmadik hétvége is lejárt. Délelőtt egy nagyon komoly téma volt terítéken. A saját gyógyulásuk. Nincs ember, akit nem ért volna életében sérülés, nehézség. Az egész életben kihívások elé vagyunk állítva. És senkit nem kímélnek a problémák. A gyerekkor felhőtlennek tűnhet néha felnőtt szemmel, de sok mindent tapasztalnak a fiatalok, amelyek örök nyomot hagynak bennük. Ezek a fiatalok is hordoznak sérüléseket. S ez meglátszott rajtuk, ahogy jelen voltak a Szentség-imádáson, amelyben lehetőségük volt, hogy letegyék terheiket. Láttam embereket akiknek könnyek gördültek le az arcukon. Olyanokat, akik magukba roskadva ültek, és a semmibe bámultak. Olyanokat, akik alig várták, hogy kibeszélhessék magukat egy szerzetes, pap vagy segítő előtt. Voltak, akik csak némán ültek egy puha párnán és a Szentség felé néztek, míg halk zene szólt. 12

Délután ugyanezek a fiatalok játszottak. Egy feladatot kellett megoldaniuk. Szaladniuk kellett, ös�szedolgozni, figyelniük egymásra. De az arcuk már mást tükrözött. Mertek szabadok lenni az örömben, az önfeledtségben. Merték vállalni a gyermeki kedvüket. Mertek igazán szívből játszani. Mertek nevetni, ujjongani. S szemükben a szikra azt sugallta, hogy igazán élnek. Beletették az egész szívüket. Talán itt a rejlik a válasz. Teljes szívvel élni! Megélni a nehézségeket. Szembenézni a problémákkal, amelyek ott vannak folyton, de mindemellett örülni, amikor annak ott van az ideje, játszani és megélni azt az igazi örömet, amit csak Isten tud adni. „Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek, ideje a gyásznak, és ideje a táncnak.” (Préd. 3,4) Balogh Csaba


Felemás idő felemás oldal Kedves gyerekek,

Ó: hátul kezdődik június amolyan felemás hónap: az első felében még iskola van, a máa szó. sodik felében pedig már igazi, nyári vakáció. Ezért választottam IÓ: ki számotokra egy kis éneket, amelyből megtudhatjátok, mitől most jön még csak, ami jó! válhat könnyűvé a nehéz iskolatáska egy szép napos délelőtt, és CIÓ: egy verset a vakációról. És annak is utána jártam, hogy miként örömből nagy porció! mondják a vakációnak különböző nyelveken: Szilágyi ÁCIÓ: német nyelven: Ferien, angolul: holyday, olaszul: le vacanze, Domokos: van ám benne ráció! francia nyelven: vacances, spanyolul: vacaciones. Az alábbi Vakáció KÁCIÓ: rejtvény elsősorában pedig azt rejtettem el, hogyan mondták a játszik minden náció! latin nyelvben a vakációnak. JÓ VAKÁCIÓT! AKÁCIÓ: Katóca az utolsó stáció, halihó, itt van a Demjén Ferenc: VAKÁCIÓ!

Iskolatáska

1. Amit szavalni szoktunk 2. Jézus nagymamájának neve 3. … szereda, e havilap megjelenésének városa 4. Édes…, az egyik szülő 5. Dromedár, vagyis egypúpú … 6. Való, más szóval 7. Eszes 8. A nagyvakáció évszaka

Egyik hétfő délelőtt Peti áll a ház előtt. Melyik útra lép? Komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt, Balra van az iskola, esze súgja: menj oda! De nehéz az iskolatáska ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hátha lesz, ki megszánja őt. Arra ment egy kisleány, Peti sosem látta tán, Az eszem helyett jobb, ha a szív vezet. Felcsillant a két szeme: inkább tartok ő vele, Elindult a lány után, bármi lesz is ezután.

De nehéz az iskolatáska ilyen szép napos délelőtt. És elindult fürgén a lába, ballagott a kislány mögött. Ó, de szörnyű pillanat, rászedetted jól magad! Épp ott állnak ők az iskola előtt. Ez a nap már tönkre ment, a kislány iskolába ment. Hát most mit tegyek? Én is elmegyek. Könnyebb már az iskolatáska, lehet szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. 13


Derűs oldal Reggel van, reggel van (Arany János: Családi kör című versének átköltése) Reggel van, reggel van, mindenki ideges. Ház ura üvöltve tiszta zoknit keres. Feketés csészével boglya fejű asszony, Álmosan kívánja, hogy az ég felragyogjon. Mintha szélből volna a nagylánynak lába, Sebesen bevonul a fürdőszobába. Hosszú perceken át pingálja a szemét, Testvéröccse ordít: – Gyere ki, te szemét! Konyha melegében jó pirítós mellett Nagymama mosolyog, ahogy tőle telhet. Min vigyorog mama? – kérdezi a veje, Csupa borotvahab összevagdalt feje. WC-be zárkózik a legkisebbik gyermek, Most írja a leckét – na még csak ez kellett! Ajtó előtt jár a család furcsa táncot, Szemük szikrákat szór, arcuk sok-sok ráncot. Mire a rádió mondja a hét tizet, Elromlik a bojler, nem ad meleg vizet. Az asszony begörcsölt kezekkel mosogat, Férje jeges vízben sziszegve mos fogat. A nagylánynak immár fél keze kabátban, A másikban pöttyös kakaós pohár van. Le is önti rögvest frissen mosott blúzát, S kabátján vajjal megkent kiflit húz át.

Kétféle ember létezik: Az egyik, aki így kezdi a napot: „Jó reggelt, Istenem!” A másik pedig: „Te jó Isten, már megint reggel van!” Az egyházközség embereket bíz meg, hogy minél több Bibliát adjanak el. Két hét múlva a gyűlésen beszámolót tartanak. Valaki eladott ötöt, valaki tízet, de a legnagyobb eredményt a dadogós érte el, aki több, mint húsz Bibliát adott el. Kérdezik tőle, hogy csinálta? – A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam, ha nem ve-ve-ve-veszik meg, fe-fe-fe-felolvasom. Történelemórán a tanár megkérdezi, ki tudja megmondani: - Hány dúlás volt Magyarországon? - Pistike jelentkezik, majd magabiztosan vágja rá: - Három! Tatárdúlás, Törökdúlás, Felszabadulás. − A lányom meg a vejem foggal-körömmel harcolnak a megélhetésükért. − Olyan rosszul megy nekik? − Nem. A vejem fogorvos, a lányom pedig manikűrös. − Főnök úr! Szeretnék egy szabadnapot kérni keddre. − Minek? − Akkor lesz az esküvőm! − Muszáj magának mindenütt ott lenni?

Az utcáról szalad vissza a ház ura, Lábán cipő helyett megszokott papucsa. Idegfeszültsége lassan eléri a csúcsát, A cipőben megleli elveszett slusszkulcsát.

− Az a baj a világgal, hogy az okosok tele vannak kételyekkel, a hülyék meg holtbiztosak mindenben. − Tényleg, főnök? − Hát persze!

Reggel van, reggel van, ideges mindenki, Az asszony is elment, nincs már otthon senki, Bevetetlen ágyon gyűrött párna feszít, És a WC-tartály sistereg egy picit…

− Mi a különbség a teológus és a geológus között? − Ég és Föld.

14

− Ha az úszás karcsúsít, akkor miért olyan kövérek a bálnák?


Keresztrejtvény

„Magunkhoz venni a szent Eucharisztiát azt jelenti, hogy önmagunkat az imádás állapotába …“ (XVI. Benedek pápa). Az idézet befejező része a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 24. számú soraiban van elrejtve.

Vízszintes: 12. Tudományos vagy közérdekű kérdések hallgatóság előtti fejtegetése. 13. Hatásával illetve kezeléssel lassanként éretté tesz. 14. Tengerhez tartozó vonal, pálya, amelyen a hajó halad. 16. Egyén, személy – románul. 17. Ez a közelebbi jegyzetel. 18. Betont készít és belőle valamit épít. 20. Síkság, alföld – románul. 21. Irodalmi műveket alkotó személy. 23. Ugandai diktátor (Amin-Dada). 24.

A májusi keresztrejtvény

Vízszintes 2. Egymásnak valók. Senkinek úgy Függőleges 1. nem kell ma, mint a magyaroknak Helyes megfejtők: András Erzsébet – Lövéte, Boros Klára – Csíkszentkirály, Balázs Ferenc – Csíkszereda, Fülöp Hajnal – Madéfalva, György Ilona – Csíkszereda, György Ferenc – Csíkszereda, Hajdú Gabriella – Csíkszereda, Kedves Piroska – Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Madaras Vilma – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Péli Szidónia – Csíkszereda, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Szőcs I. József – Madéfalva, Tamás Ágnes – Szentegyháza.

Román sétányok! 26. Dél-Amerikában honos, kakas nagyságú darufajta. 28. Kétezer Rómában. 29. Egynél több fogoly. 31. Két szó: karneváljáról híres város (... de Janeiro) – és szúrás, vágás, karcolás okozta vérző nyílás a testen. 33. Szintén. 34. Lenn. 36. Fájó, fájdalmas – angolul. 37. Ez – oroszul. 38. Tétele azonos hangzói. 40. Sárga színű, gyúlékony, nemfémes elem. 41. A lúgkő roncsoló hatású, vizes oldata. 44. Két szó: félig elmondott libera! – és testnevelés része! 47. Malőr része! 48. A dinamó feltalálója karjának a csuklótól az ujjak hegyéig terjedő folytatása (Jedlik Ányos). 51. Trágyáz. 53. Cukrozott, egészséges ital (tájszólás). Függőleges: 1. A magyar kártya egyik lapja. 2. Ellopás. 3. Lett személyes esemény (népiesen). 4. Antenna-típus. 5. Veterán brazil labdarúgóval kapcsolatos. 6. Lakat. 7. Bizsereg, nyüzsög. 8. Egynél több becézett Timea. 9. Arrafele! 10. Cseh cipőváros lakója. 11. … tudata, Italo Svevo műve. 15. Azonosan zúg-e! 19. Gyűlöletes – románul. 22. Magyarországi folyó (ék. h.). 25. Jegyzeteltető. 27. … Legis (A törvény rendje szerint) – latinul. 28. Igen bátran. 30. A lenti helyen nedvesedő. 32. Tömérdek beszédhang írott vagy nyomtatott jele, képe. 35. Féltucatnál kettővel kevesebb esztendő. 37. Eme kivágott fatörzsnek ipari feldolgozásra alkalmas, hengeres része. 39. Első osztályos. 42. Angol színész, az „Ima egy haldoklóért“ című film főszereplője (Bates). 43. Valakit, valamit érdektelennek, unalmasnak érez. 45. X, fonetikusan. 46. Tikfa, idegen kifejezéssel. 49. Belül modern! 52. Éhség. Készítette: Korodi Zoltán, Tusnádfürdő

Ég és Föld között Istennel

Helyes válaszok: 1. Május 26. 2. Legyetek jók, ha tudtok. 3. A Mennyországot választom. 4. A Maria Maddalena (a Pantheon közelében) Megfejtők: György Ferenc – Csíkszereda, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Nagy Rozália - Borszék. A megfejtéseket június 15-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Molnár Margit – Madéfalva.

KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi keresztény családok lapja. Kiadja: Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztők: Balázs Tünde, László Rezső, Sárközi Sándor. Lapterjesztő: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. ISSN: 2558-8389, Elérhetőség: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.

15


Sík Sándor

Júniusi körte Mint a koraérő júniusi körte: Incseleg a lomb közt ígéretes zöldje, De ha leszakítod, savanyú is, fás is, Képmutató zamatába ínyed belevásik: Látod, Uram, látod, ilyen vagyok én is. Ahhoz, ami lennék, fiatal is, vén is. Fiatal is: hamar-lángú, hamarosan hülő, Vénecske is: sápítozó, suton ülő. Hiába hernyózol virrasztó kézzel, Hasztalan öntözöl mindennap mézzel, Haszontalan porhanyítod köröttem a földet: Maradok én, Uram, a te hálátlan zölded! Akiért annyi verítéket ontál, Csak ilyen, Uram, ez a félszeg kontár. Igéid ellen kéreg a bőre. Jótét helyébe jót ne várj tőle. Jóakarat, hiszen, volna elég benne, Csak az akarattól akarás is telne! Egy akarás sarkába szegődne a másik, Futná a vetéstől egész aratásig! Ilyen ütődött, Uram, szegény szolgád! Maga módján hiszen tevegeti dolgát, Kantározni, nekimenni nem is akad párja, Csak a dolog derekát már a jó égtől várja. De hisz, édes Uram, te vagy az az ég is. Te tudod, hogy akármilyen, tied vagyok mégis. Hozzád futok akkor is, ha a lelkem vádol. Langymeleget, Uramisten, ki ne vess a szádból! 16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.