Iun 2014

Page 1

szentföldi látogatás 5

nyilatkozata szentföldi útjáról A zarándoklat másik célja az volt, hogy bátorítsam a térségben a békefolyamatot, amely egyidejűleg Isten ajándéka és az emberek elkötelezettsége. Ezt tettem Jordániában, Palesztinában és Izraelben. És mindig zarándokként, Isten és az ember nevében tettem ezt, szívemben nagy együttérzéssel annak a földnek a gyermekei iránt. Már régóta együtt élnek a háborúval, és joguk van ahhoz, hogy végre rájuk köszöntsenek a béke napjai! ... Jordániában megköszöntem a hatóságoknak és a népnek elkötelezettségüket a háborús területekről érkező számos menekült befogadására. Olyan humanitárius elkötelezettségről van szó, amely megérdemli és igényli a nemzetközi közösség állandó támogatását. Meghatott a jordániai nép nagylelkűsége, az, hogy sok menekültet befogadnak, akik a háború miatt hagyják el otthonukat. Az Úr áldja meg sok-sok áldásával ezt a népet. Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg ezt a befogadást és kérjük az összes nemzetközi intézményt, hogy segítse ezt a népet a befogadásban! A zarándoklaton egyéb helyeken is bátorítottam az érdekelt hatóságokat, hogy folytassák erőfeszítéseiket és csökkentsék a feszültségeket a közel-keleti térségben, különös tekintettel a sokat szenvedett Szíriára, továbbá keressenek igazságos megoldást az izraeli-palesztin konfliktusra. Ezért meghívtam Izrael és Palesztina elnökét, akik mindketten a béke emberei és munkásai, hogy jöjjenek el a Vatikánba és imádkozzanak velem együtt a békéért. És arra kérlek benneteket, ne hagyjátok magukra őket: imádkozzatok sokat, hogy az Úr megadja nekünk a békét, adja meg a békét annak az áldott földnek! Számítok imáitokra. Erőteljesen imádkozzatok, hogy eljöjjön a béke! Ez a szentföldi zarándoklat egyben alkalom volt arra, hogy megerősítsem hitükben a keresztény közösségeket, amelyek sokat szenvednek, továbbá, hogy kifejezzem az egész egyház háláját a keresztények jelenlétéért abban a térségben és az egész Közelkeleten. Ezek a testvéreink a remény és a szeretet bátor tanútevői, a föld „sója és világossága”. Hit- és imaéletükkel, valamint nagyra értékelt oktatási és segélynyújtási tevékenységükkel a kiengesztelődés és a megbocsátás érdekében működnek, hozzájárulva a társadalom közjavához. Ezzel a zarándoklattal, amely az Úr valódi kegyelme volt, a remény szavát kívántam elvinni, de ugyanakkor én is részesültem a remény szavában! Azoktól a fivérektől és nővérektől kaptam, akik remélnek „minden remény ellenére” (vö. Róm 4,18), számos szenvedésen mennek keresztül, mint azok, akik elmenekültek hazájukból a konfliktusok miatt; mint azok, akik a világ minden részén hátrányos megkülönböztetésben, üldöztetésben részesülnek Krisztusba vetett hitük miatt. Továbbra is álljunk melléjük! Imádkozzunk értük, a Szentföld és egész Közel-Kelet békéjéért. Az egész egyház imája támogassa a keresztények teljes egység felé vezető útját, hogy a világ higgyen Isten szeretetében. Isten Jézus Krisztusban eljött, hogy közöttünk lakozzék. Mindenkit arra szólítok fel, hogy imádkozzunk együtt Máriához, a Béke Királynőjéhez, a keresztények közötti egység Királynőjéhez, minden keresztény édesanyjához: adja meg nekünk a békét, az egész világnak, és vezessen el bennünket az egység útján!” forrás: Vatikáni Rádió

A Y

T U K

Y

B

U L

D O G

S

O K A

T

T

L

E

I

N Á

P

S

B R

U

I

K R

E

I

R

E

T

K

L

Í

Z

Ó O K

Z

U Á T M P

S

P

N A

J

Á

R

A C

D K D O G A N

H A

L

Z

U

S

Z K Á

J

M É Ó

O

S

B

S

A K

R

E

R K Z

D M E U U

O B I

R A F

E

U V A

V O Ö

S

H

R R

Ö

R

Z

C

E

I

N C

S

P1

2

3

4

5

6

7

8

9

I 10 11 C

12

13

14

15

17

18 19

21

20

22

23

24

25

27 J

28

26

Z

29

31

32

34 35

30 33

36

37

38

40

41

44

45

B

16

T

39 42 43 46 I!Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.