Februar 2017

Page 1

2017. február Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja


VIII. évfolyam 2. szám

. .. t d a m á t y n é f Új Tartalom 2. oldal: Új fény támadt... - Dr. Darvas-Kozma József 3. oldal: Könnyű kedvesnek lenni - Daly Attila 4. oldal: Változás(ok) - András István 5. oldal: Betegek világnapja 6-7. oldal: Szent László-év 5. Dr. Darvas-Kozma József 8-9. oldal: A székelyderzsi erődtemplom - Sárközi Sándor 10-11. oldal: A benzintől a teljes értékű életig - Dr. Bakó Mária Hajnalka, Hallani a csendet - Theodor Weißenborn, Játékos ismerkedés szentekkel Vitos Antal 12. oldal: Mi is a házasság hete? - László Rezső 13. oldal: Mese a piros kalapos békáról - Katóca 14. oldal: Derűs oldal 15. oldal: Rejtvények és megfejtők 16. oldal: Ne tűnj el - Tóth László

Az imaapostolkodás szándéka februárra: Azokért, akik megpróbáltatások között élnek, főként a szegényekért, a menekültekért, a kitaszítottakért, hogy befogadásra és támaszra találjanak közösségeikben.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe február hónap meghatározója. Több a fény és a világosság, a hangulatunk és kedélyünk is derűsebb. Akár Simeoné, akit a Lélek arra indított, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon karjába vette őt, és így magasztalta Istent: Új fény támadt, pogányoknak üdvösség, kiválasztott nemzetednek dicsőség. (Lk 2,32) Lapunk első borítóján egy hagyományos izzó látható. Igaz, ez is már a múlté, akár a gyertya, a pillancs vagy a lámpa. Egykor milyen nagy becsben álltak, főhelyre tették, hogy világítsanak azoknak, akik a házban vannak! A hagyományos izzó nemcsak fényével múlta felül az előző világító eszközöket, hanem megszabadított a füsttől, a szagoktól, sok ettől-attól. Az élettartama 1000 óra volt. Valóban, luxus lett a világunk. Aztán megjelentek a halogén izzók. Ezek alacsonyabb fogyasztás mellett nyújtják a hagyományos izzók által nyújtott fényerőt, emellett az élettartamuk duplája a hagyományos izzókhoz képest. A kompakt (energiatakarékos) izzók már akár 10x hosszabb élettartammal rendelkeznek és a fényhasznosításuk, színvisszaadásuk is kiváló. A hőtermelés a hagyományos, illetve a halogén izzókhoz képest alacsonynak mondható. A fényforrások legintenzívebben terjedő típusai a LED izzók, köszönhetően rendkívül alacsony fogyasztásuknak és nagyfokú fényhasznosításuknak. Az alacsony hőtermelés és nagyon hosszú élettartam jellemző rájuk, mely akár 40.000 óra is lehet. Itt csak az izzótípusok összehasonlításáról szóltam, hogy lássuk mi a különbség az izzók között. Ha az emberek között lehetne ilyen összehasonlítást tenni – ezt mi nem tehetjük, csak Isten, aki a szívek és a vesék vizsgálója –, akkor csak a látszat szerint tehetnők, az igaz, a jó, a szép és a szent négy alapérték szerint. Viszont mindnyájunknak szent kötelessége, hogy ezeket az értékeket komolyan vegyük és életünket Jézus kegyelmével ezek szerint alakítsuk. Februárban a végzős diákok szalagtűző ünnepséget, maturandust tartanak. Ilyenkor az ifjakat ünnepeljük, feltűzzük mellükre a szalagot, amely az elmúlt évek lezárásának és egy új kezdetnek a szimbóluma, mérföldkő, amely azt jelzi, hogy itt és most véget ért a kamaszkor, valami teljesen más kezdődött el, olyasmi, amire titokban mindig is vágytak: a felnőttkor. A szalag mutatja, hogy most fognak nekifutni az utolsó nagy akadálynak, és miután átugrották azokat, ... nos, újabb küzdelmek várnak rájuk. Mit adhatunk nekik útravalóul, amikor kiröppenek a fészek biztonságából, amelyet néha kalitkának éreztek? A középkori keresztény mondást kissé átalakítva Mahatma Gandhi, a múlt század indiai bölcse, így mondotta: „Élj minden napot úgy, mintha az utolsó lenne, de tanulj úgy, mintha örökké élnél.” A tanulás örök feladat, mint a jó papnak. Ha ennek fontosságát megértik, már nem dolgoztak a pedagógusok hiába. És az Alma Materben töltött évek elkísérik életük minden pillanatában, és felfűzött gyöngyként maradnak emlékezetükben, mint a szalag is. E gondolatok jegyében köszöntöm a Kedves Olvasót, és kérem Isten gazdag áldását a tanév előtt állók részére, érettségi és felvételi vizsgáikra és egyáltalán egész további életükre, a főszerkesztő

KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja. Kiadja: ISSN: 2558-8389, Elérhetőség: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u.

2

Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@ József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztők: Ba- yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR lázs Tünde, Sárközi Sándor. Lapterjesztő: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. Agentia M-Ciuc.


gondolatok februárra

Könnyu kedvesnek lenni... Örülve az apró dolgoknak, egyszerű lépésekkel, Sillye Jenőnek van egy számomra igen kedves ifjúsági éneke, melynek néhány sorával kezdem el- kicsi dolgokkal kell egy jobb társadalmat épímélkedésemet. A dal címe: Hétköznapok Szentlelke. teni. Csendben születnek az igazán nagy dolgok, Megváltónk is csendben, minden pompa és Könnyű kedvesnek lenni, kényelem nélkül jött közénk, úgy gondolom nem Mikor az embert nem bántja semmi, véletlenül. Könnyű szeretni azokat, Akikkel nem foglalkozunk sokat. De ó, az a néhány ember, Akiket győznöm kell türelemmel, Azok a nehéz napok, Amikor olyan ideges vagyok! ... Ó, az a néhány lélek, Akikkel közös lakásban élek, Az iskola vagy a munkahely: Naponta színig megtelő kehely! ... Van, amikor az ego diktálja, milyenek legyünk, van amikor a környezetünk határozza meg, de van olyan, amikor minden tényezőtől függetlenül azok vagyunk, akik igazán vagyunk. Elvárásoknak és megfelelési kényszereinknek egyetlen megoldása, ha engedjük és átengedjük magunkat a Szentlélek szerető munkálkodásának, hisz egyedül teremtő Istenem ismer engem igazán, senki más, még meggyőződésem ellenére sem ismerem jobban magamat, mint az, aki engem formált, létrehívott, célt adott életemnek és nyitott karokkal vár vissza. Jézus nem egy olyan listát nyújt át nekünk az evangéliumban, amely szeretet nélküli formalitás, hanem magát a helyes önismeret kulcsát a teózis (megistenülés) kapujához: „Legyetek a föld sója és a világ világossága”. Íze legyek és fénye a világnak. Krisztus nélkül olyanok vagyunk, mint az a só, amely ízét veszítette és nem való másra, mint hogy kidobják. De Krisztussal világosság vagyunk a sötétségben.

Bonyolult lények vagyunk vagy legalábbis ebben a hitben mindent túlbonyolítunk és gondolunk, de így nem tudunk sóvá és világossá válni. Ahogy újabban Ferenc pápa is emlékeztette a keresztényeket, hogy nekünk tanúságtevőkké kell válnunk és nem tanítókká, Ferenc szentatyánk is arra hívja Krisztus népét, hogy az igazi örömhír mellett életükkel tegyenek tanúságot. Ne feledjük soha, hogy a pogányok számára a kereszténységben nem a precíz tanrendszer, formalitás, külső máz volt a vonzó, hanem a hiteles, őszinte, tanúságtevő élet. A Kedves Olvasót arra hívom, hogy átadva magunkat a Szentlékek formáló erejének, napról-napra egy picit legyünk jobbá, tanuljuk meg egymást érdek nélkül szeretni, így válhatunk sóvá és világossággá Krisztus útján járva. Romano Guardini gondolataival zárom: „ …De majd ha egyszer eljön az idő – és el fog jönni, ha átvészeltük a sötétség korszakát – , és az ember megkérdezi: Uram, hol voltál akkor?, ismét hallja majd a feleletet: „Közelebb hozzátok, mint bármikor!” Isten talán közelebb van a mi hideg korunkhoz, mint a gazdag pompájú templomokat építő barokkhoz, mint a szimbólumokkal teli középkorhoz, mint az ifjúkori halált is bátran vállaló korai keresztényekhez, csak mi nem érezzük. Isten azonban azt várja tőlünk, hogy ne mondjuk, nem érezzük Istent a közelünkben, tehát nincs, hanem hogy a távolban is hűen kitartsunk mellette.” Daly Attila III. éves kispap

3


Isten és ördög

Ért már minket hideg-meleg, na de ekkora, … ekkora hideg … brrr. Rég volt ilyen. Alig bírjuk, pedig elvileg hozzá vagyunk szokva, de úgy látszik, csak elvileg. Most is, mint már annyiszor elvileg minden rendben van (a hideg is), de gyakorlatilag nehezen viseljük, változunk, puhulunk? A változások megölnek, eltüntetnek vagy leépítenek. (Ez a természetes szelekció?) De végül is kit érdekel? … Telnek az évezredek, évszázadok, évek, és látszólag minden rendben van (minden megy a maga „megszabott” útján), mégis … ha a hónapok, vagy napok folyását nézzük, nincs minden rendben. Változunk, változtatnak, alakulunk, alakítanak … és mi? Lassan már önmagunknak sem hiszünk, lassan már az isteni világ is csak egy transzcendensben rejtőző, távoli, elsötétült fényforrás lesz. Az emberi szabadság áldozataiként hurcoljuk önmagunkat, vélt igazságainkat, sérelmeinket, és borúlátó (elferdült) realizmussal tudjuk, hogy sosem tudunk felülkerekedni rajtuk. Sosem szabadulunk meg tőlük. De az ember szabadsága nem abban áll, hogy képes az őt körülvevő világot meghatározni és alakítani, hanem abban, hogy képes önmagára reflektálni, képes önmagát megismerni, képes önmagát meghatározni és képes önmagát megvalósítani. Ezt a szabadságot nevezik sokan belső szabadságnak. A belső szabadságból indul ki minden, ezért lázadt fel az ördög is (látva önmagát, elgon-

4

dolta, hogy képes lenne arra is, hogy olyan legyen, mint az Isten, meg tudná tenni mindazt, amit az Isten … és mi lett belőle?), ezért lázadunk vagy éppen ezért nem lázadunk mi is/se. Mi már nem akarunk semmit, csak hagyjanak békén. Pedig tanulhatnánk az ördögtől. Miért nem akarunk olyanok lenni, mint az Isten? Na, nem úgy, mint az ördög, aki egyúttal az Isten helyét is kívánta, hanem ahogy a Fiú azt nekünk megmutatta; belekapcsolódni Istenbe. Isten életét, jóságát, megbocsátását és szeretetét hordozni magunkban, ami hogyha átjár, átalakít, megnyugtat és kisugárzik. Elteltek az ünnepek, megszületett a Megváltó, de mintha nagyon rég történt volna, mára visszasüllyedtünk a megszokott, szürke kerékvágásba, ahol minden mindegy és halál általi létünk börtönéből nem vagyunk képesek kitörni, nem vagyunk képesek nyitni. Újra tele vagyunk panaszokkal, újra kitaszítottak vagyunk és kitaszítunk. Pedig Isten nem erre hív! Isten életre hív! Ehhez nekünk csak egyet kell tenni, de azt komolyan: megtérni! … „Én mindig keresztény voltam” – nyugtatjuk meg magunkat … Na és? Jelen van Isten az életedben? Jobb vagy, mint tavaly? A halál általi élet nem kell a tömegviselkedésbe taszítson, nem is kell a fogyasztás rabjává tegyen, nem kell megfosszon a szabadságunktól, mert Krisztus értelmet tud adni ennek az életnek. De ki ez a Krisztus? …

András István teológiai tanár


Szűz Mária lourdes-i jelenése

világnapok

1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan, tizennégy éves Bernadette Soubirous-nak megjelent a Szűzanya. A „Hölgy”, aki a Massabielle-barlangban megjelent, hófehér ruhát és vakító fehér köpenyt viselt, égszínkék öv volt derekán, lábát arany rózsa díszítette, és kezében rózsafüzért tartott. Összesen tizennyolc alkalommal jelent meg Bernadette-nek július 16-áig, bűnbánatot és engesztelést kérve. Március 25-én nevét is elárulta: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.” Franciaországban a jelenések híre gyorsan terjedt, egyre nagyobb tömegek látogattak Lourdes-ba – a Pireneusok között, a Pau patak partján fekvő városkába – és a jelenések helyén fakadt forráshoz, mely 120 ezer liter vizet ad naponta. A forrásnál kezdettől fogva tapasztaltak csodás gyógyulásokat. A jelenéseket egyházi és világi hatóságok vizsgálták. 1862-ben templomot kezdtek építeni a forrás feletti sziklára, amely 1876-ra elkészült, s melynek IX. Piusz pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. A barlangban Bernadette útmutatásával elkészült a Szűzanya márványszobra. A forrás mellett fürdő épült.

A Szűzanya lourdes-i megjelenését először 1890ben a tarbes-i egyházmegyében ünnepelték, amelynek területén Lourdes fekszik. 1907 novemberében X. Piusz pápa kiterjesztette az ünneplést az egyházra, az ünnep bekerült a Római Kalendáriumba. A jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott hatalmát. Lourdes világhírű zarándokhely lett, ahova milliók zarándokolnak el engesztelni és gyógyulásért vagy megnyugvásért imádkozni. A megmagyarázhatatlan gyógyulások száma sok ezer, ebből 69-et ismer el az egyház csodás gyógyulásnak. A lelki gyógyulások száma felmérhetetlen. Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy február 11., a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja legyen a betegek világnapja. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”. Ezen a napon egyre több templomban kiszolgáltatják a betegek szentségét. A pápa február 11-én hagyományosan vigasztaló üzenetet intéz a betegekhez. Forrás: Magyar Kurír

5


Salamon király - Géza és László hercegek

A bizánci határvédelemre beosztott besenyők, görög és bolgár biztatásra, 1071-ben Nándorfehérvár felől betörtek a Szerémségbe és pusztították Valkó vármegyét. A király és a hercegek ekkor is együtt harcoltak. Három hónapi kitartó harc után sikerült Nándorfehérvárt meghódoltatni. A városba szorultak, élén Nikétász várparancsnokkal, kegyelemre megadták és Géza pártfogásába ajánlották magukat. A dühös Salamon elé kevesen járultak. Ez is növelte a király féltékenységét, amit a környezetében levő idegenek is szándékosan szítottak, különösen Vid bácsi ispán, aki „úgy uralkodott a királyon, mint iskolamester a növendékén”. A zsákmány feletti osztozkodás viszályt szült. Géza a búzási mezőn nem engedte zsákmányra bocsátani azokat, akik eléje járultak. Ezért Salamon a zsákmányosztás alkalmával megrövidítette Gézát, mert az 1/3 helyett csak 1/4-et adott, a többin pedig ő, Vid és veje osztozott. László ekkor bátyja, Géza oldalára állt. Tovább fokozta az ellentétet a király és a hercegek között, hogy a bizánci császár csak Gézához menesztett követeket. Vid ispán tanácsaiban folyamatosan a hercegek elveszejtésére buzdította a királyt.

6

1072-ben, amikor a bizánciak csellel visszavették Nándorfehérvárt, a király megüzente a hercegeknek, hogy mindketten jöjjenek hozzá, és vonuljanak seregükkel a görögök Nis vára ellen. Ugyanis álnokul el akarta őket veszejteni. A hercegek átláttak a király

kelepcéjén és vigyáztak magukra. László herceg a fele sereggel a Nyírségben maradt. Géza elkísérte Salamont a nisi hadjáratra, de a király nem merte bántani Gézát, mert nem volt kétséges, hogy László erős haddal bosszulná meg bátyját. Közben a nisi férfiak sok kincset hoztak a királynak és a hercegnek, hogy békét kössenek. Géza ezután hazasietett hercegségébe. Ekkor már mindenki ismerte a király és a hercegek közti sérelmeket és a viszályt… Az ország főpapjai, a polgárháborút elkerülendő, rávették a királyt és a hercegeket 1073-ban az esztergomi szigeten a félévre szóló megbékélésre, majd 1073. november 11-től 1074. április 24-ig tartó fegyvernyugvásban állapodnak meg. Azonban mindkét részről elkezdtek szövetségeseket keresni; Salamon a németek felé tapogatózott. László és Lambert, bátyjuk tanácsára, Biharvárából Lengyelországba és Oroszországba mentek barátaik segítségét kérni, hogy a király mesterkedései ellen felvértezzék magukat. Lambert az orosz belviszályok miatt nem kapott nagyobb segítséget, hasonlóan László sem a lengyelektől, csak a csehektől, sógoruk, Ottó morva hercegtől. A király pedig pontosan értesült a hercegek minden mozdulatáról. Salamon télvíz idején Szekszárd közelében táborozott, amikor megérkezett a német had.


Ekkor a király a szekszárdi apátságba ment „áhítatosságát elvégezni” (melyet Béla alapított, s ahol teste nyugodott). A szentmise után az apátságban szállt meg. Vid ispán ekkor unszolta leghevesebben a királyt, hogy most, azonnal támadja meg az Igfan erdejében vadászgató Gézát, hiszen még egyedül van, öccsei csak most gyűjtik a segítséget. Fogassa el és vakíttassa meg Gézát. Salamon reggelig kért gondolkodási időt, de nem ellenkezett: seregével másnap el is indult. Vilmos olasz apát előbb futárt küldött Gézához, hogy figyelmeztesse. De az áruló ispánok lebeszélték Gézát. Az apát még az éjjel világi ruhát öltött, lóra ült, és sebes vágtában virradatig elérte Gézát a hírrel, hogy azonnal meneküljön. Géza így is csak üggyel-bajjal menekülhetett, mert saját környezete is tele volt árulóval. Géza már nem tudott kisiklani az ellenség gyűrűjéből, 1074. február 26-án a Tisza keleti oldalánál, Kemejnél szembetalálta magát a királyi túlerővel. Ekkor a tiszántúli három zászlóaljat vezető ispánok, akiket Vid ispán megvesztegetett, cserben hagyták a herceget. Az elfutók által legyengített sereggel a csatát nem a győzelemért vívta, hanem a biztos visszavonulást akarta kiharcolni Vác felé. Végül is csak néhány emberével menekülhetett át a Tiszán, Vác felé igyekezett, hogy öccse, László és Lambert hadaival egyesüljön. Salamon pedig nem közölte seregével, hogy a Gézától megfutók az ő hűségére tért emberek, így a menekülő zászlóaljak után eredtek a németek és mind lekaszabolták. Gézának jóformán minden hű embere vesztét végig kellett néznie, s ez úgy megrendítette, hogy mikor Vácnál találkozott László, Lambert és Ottó seregével, sírva fakadt. László azonban tele volt tettvággyal és nemes haraggal, mely bátyját is csakhamar megerősítette. A sereg a szembejövő Salamonra várakozott. „Az egyik reggelen a hercegek lóháton tanácskoztak azon a helyen, ahol most Szent Péter apostol kőkápolnája áll. Fontolgatták, miképpen harcoljanak. Hát amint ott álldogálnak, világos nappal mennyei látomás jelent meg Boldog Lászlónak, mire szólótt bátyjához, Géza herceghez: „Láttál-e valamit? Felelé az: Semmit. Mondotta ekkor Boldog László: Amidőn itt állunk és tanácskozunk, íme, az Úr angyala leszállott az égből, kezében arany koronát hozott és azt fejedre illesztette; nyilvánvaló ebből, hogy nekünk adatik a győzelem, Salamon pedig legyőzve, számkivetve futamodik ki az országból, a királyságot és koronát pedig neked adja az Úr. Mondotta erre Géza: Ha az Úristen velünk lesz... és beteljesül a te látomásod, egyházat építek ezen a helyen az ő szentséges szűz anyjának, Máriának” – olvassuk a krónikában. Ezután elmondja a krónika, hogy az ütközet előtt László herceg fölcserélte zászlaját Géza herceg zászlajával abból a célból, hogy Salamon bátrabban támadjon erre a csapatra ... abban a hitben, hogy ez Géza dandára, melyet a minap legyőzött.

„A király tehát László dandára elé érkezett, ráismert, megrémült, és megparancsolta a zászlótartóknak, fordítsák a csapatokat Géza csapatai felé. Látván László herceg, hogy a király félelmében elfordult tőle, ő rontott az élen a király dandárára.” László és Géza vitézei aprították Salamon ide-oda tekergő dandárát. Mindkét részről a hadak zöme magyar volt, a magyarok a csatában egymást mészárolták. Ott maradt a csatatéren a viszály fő okozója, Vid ispán is, akit a csehek öltek meg. Salamon király megfutott, Moson várába menekült, ahol felesége és anyja is tartózkodott. Anyja, az orosz Anasztázia szomorúan korholta, hogy miért nem hallgatott az ő tanácsára, miért nem fért meg unokatestvéreivel, most az egész országot elvesztette. Salamon Moson és Pozsony várában rendezkedett be. Géza serege így aratott győzelmet Mogyoródnál 1074. március 14-én, szombati napon. Géza és László hercegek seregei felvonultak Fehérvárra, a hagyományos királyi székhelyre és koronázó városba. A székesfehérvári országgyűlés királlyá választotta. VII. Mihály bizánci császár a nándorfehérvári lovagias magaviseletéért koronát küldött Gézának. Géza koronázása után László kapta meg a hercegséget. Majd együtt elmentek Vácra, arra a helyre, ahol a látomás történt. Ott arról tanakodtak, hogy a Szűzanya tiszteletére építendő egyháznak hol vessék meg alapját. Ekkor csodaszarvas jelent meg előttük, szarvai tele lévén égő gyertyákkal, és megvetette lábát azon a helyen, ahol a monostor van. Boldog László ennek láttára szólott: „Bizony ez nem szarvas volt, hanem Isten szent angyala, ahol lábát megvetette, azzal a helyet jelölte, ott építsük fel a Boldogságos Szűz egyházát és nem máshol”. Oda építette Géza a váci székesegyházat, Mogyoródon emléktemplomot, Garamszentbenedeken zobori András remete ereklyéinek apátságot alapított. A nemes lelkű, hatalmas Géza békés alkotásoknak szentelte idejét. Salamonnal folytatott tárgyalásán megmérgezték, 1077. április 25-én elhunyt. A váci székesegyházban temették el. ,,Amikor a magyarok meghallották – olvassuk a krónikában –, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal … Úgy ragyogott föl … amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.”

Dr. Darvas-Kozma József

7


székely értéktár

A Magyar Országgyűlés 2012 áprilisában fogadta el a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt. Ezt követően indult útjára a magyar nemzeti értékek gyűjtését, dokumentálását, átörökítését célul kitűző értékgyűjtő mozgalom vagy hungarikum-mozgalom. Nemzeti értéknek számít minden, a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék. A mozgalom eredményeként Magyarországon jelen pillanatig 8 kategóriában több ezer, a magyarságra jellemző nemzeti értéket azonosítottak, ezek közül 127-et kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánítottak, és 55 vált a magyarság “csúcsteljesítményének” számító Hungarikummá. 2015-ben módosult a hungarikum törvény, melynek egyik legfontosabb rendelkezése a Kárpát-medencei szintű értékgyűjtés magyarországi mintára történő megteremtésének a lehetősége. Erdélyben a Kriza János Néprajzi Társaság és az Élő Erdély Egyesület közreműködésével kezdődött el az erdélyi értékgyűjtő mozgalom kiépítése. Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A helyi közösségek képviselői (önkormányzatok, civil szervezetek) saját belátásuk szerint települési értéktárakat hozhatnak létre. A helyi értéktár bizottság által települési értéknek minősített érték bekerül a települési értéktárba, és ezáltal a magyar nemzeti értékek rendszerébe is. A települések és tájegységek helyi jelentőséget meghaladó összegyűjtött értékeit tartalmazhatja a megyei, illetve külhoni nemzetrész értéktár. Nyolc székelyföldi érték felvételéről döntött a Székelyföldi Értéktár Bizottság (2016-ban), a már évek óta folyó tervezések és munkák eredményeképpen. Ezek alapján került (egyelőre) a SZÉKELYFÖLDI ÉRTÉKEK közé: a székelyderzsi erődtemplom, a csíkszeredai Mikó-vár, a csíksomlyói pünkösdi búcsú, a marosvásárhelyi Kultúrpalota, a mikházi ferences templom és kolostor, Kézdivásárhely történelmi központja, a Székely Nemzeti Múzeum és a kürtőskalács. A Székelyföldi Értéktár honlapja: http://szekelyfoldiertektar.ro

A székelyderzsi er

Székelyderzs Székelyudvarhelytől 21 km-re délnyugat gyében, magas dombsorok közt fekszik.A falu a Petky-c vítésben jelentős szerepet játszottak. Az unitárius várte magyar műemlék, amely az UNESCO világörökség-kinc A vártemplom három egységből áll: torony, várkerítés tészeti látvány mellett a vártemplom különlegességeihez örökség, a rovásírásos emlék, valamint a XV. századb László királyunk legenda-ábrázolása. A templom építés A szentély részét (ahol az orgona van) az 1200-as év években, a várfalat és a bástyákat az 1500-as évekb ható védelmi emelet a lőrésekkel és a szuroköntőkkel 1 készült. A templom északi falrészét teljes egészében a Sz ban végzett feltárásnak köszönhetően kiegészült a fa kunok ellen induló királyt és seregét megáldja a püspö üldözése, a Birkózás, a Lefejezés és a legvégén a Pihe gyámkövei helyenként beépülnek a falképszőnyegbe. Az erődtemplom érdekessége, hogy a falu népe itt élelmet – így a kiéheztetés ellen is fel volt készítve. Küls nekülni az erődbe – az élelem már ott volt. A bástyák kö alatt hatalmas ládákban tárolták a gabonát, a sarokto lógtak kampókra akasztva. (Ezt a hagyományt a falu lakói mind a mai napig őrzik.) Minden családnak saját ládái és kampói vannak. A tornyokat és a gabonás ládákat hetente csak egyszer lehetett megnyitni.

Freskórészlet a Szent László legendáb

8


székely értéktár

rődtemplom

tra a Nagy- (vagy Lok-) patak völcsalád ősi fészke, akik a templombőemplom az egyetlen olyan romániai csének a része. s és a templom. A monumentális épíz tartozik a világon egyedülálló élő ból származó falképek, köztük Szent se különböző időszakokban történt: vekben, a templomrészt az 1400-as ben építették. A templom tetején lát1605-ben Basta Erdély-dúlása után zent László legenda uralja. A 2008alképciklus. A nagyváradi várból a ök. Ezt követi az ütközet, majd a Kun enési jelenet. A gótikus hálóboltozat

Összeállította: Sárközi Sándor piarista

tárolta a legfontosabb értékét: az ső támadás esetén elég volt bemeözött a várfal mentén félnyereg tető ornyok emeletén pedig a szalonnák

ból

Petky-címer

9


élniakarás ... Az 1989-es esztendő fordulatot hozott nemcsak a társadalmi életben, hanem személyes életemben is, amit egyszerűen fogalmazva így jellemzek: „átmentem a Niagarán”. Az átmenés alatt az életben-maradást értem. Egészségem viszont egy Niagarai túlélőéhez volt hasonló. Túléltem egy életszakaszt, amit soha nem gondoltam volna, de egészségem időközben teljesen összeomlott. Orvosilag már nem volt megoldás a helyzetemre. Éreztem, nagyon ketyeg az óra, a végzet beteljesedése közeledik. Belefáradtam a betegségbe. Az előző öt év azzal telt el, hogy háromhavonta százszázhúsz fiola injekciót kellett kapnom csak a puszta életben maradásomért, ezenkívül a mindennapi gyógyszerek. Ereimben már nem vért éreztem keringeni, hanem vegyszert, zavaró volt a szaga, amit a bőröm kiválasztott. A végső elkeseredettséget a bérmalányom (Kopácsi Judit) elköltözése (Magyarországra) idézte elő, aki kb. ezer injekciót nyomott belém öt év alatt. Azt mondtam, ha meg kell halni, most legyen, még egy injekciózó kezet nem tudok megszokni, nem kívánok tovább így élni, és sorsomra bíztam magam. Ezen a ponton viszont közbeszólt a hitem: vallásos ember vagyok, és nem akarok a Jó Isten elé kerülni úgy, hogy lett volna még egy lehetőségem, és nem próbáltam ki… Ez volt a benzin, azaz tisztított petróleum kellett volna, de akkorra már bevonták még a gyógyszertárakból is, nem volt választás. Az eljárást az osztrák katonáknál alkalmazták a két világháború alatt, pestis ellen, ennek leírását kaptam meg a bérmalányomtól elköltözése előtt. Ez a tudat megállított, feltartóztatott. December elején elhatároztam magam: veszítenivalóm nincsen, nekifogok az egészen sajátos „terápiának”. Egyedül voltam a dologban, támaszom, tanácsadóm nem volt. Mielőtt nekifoghattam volna, „véletlenül” összefutottam „öreg gyógyszerész barátommal” (Ajtony Gábor), egy esti szentmise után a kegytemplom sekrestyéjében. Elmondtam neki, mire készülök. Megdöbbent. Azt mondja: „De Hajni, nem ismerjük a benzin felszívódási mechanizmusát, injekcióba beadva halálos”. Nem hatódtam meg a hallottaktól. A halál gondolata nem ijesztett meg, arra készültem. A hitemről volt szó. Azt válaszoltam: „Gabi bácsi, ha nem próbálom ki, van száz százalék esélyem, hogy meghalok, ha kipróbálom, esetleg van ötven százalék esélyem a túlélésre.” Megnyugtatott, hogy tud valaki a tervemről. Ez elég volt nekem. Vesztenivalóm nem volt, tudtam, egyedül a hitem kérdése érdekelt. Nekivágtam a kísérletnek. Hosszú „terápia” volt, három és fél hónapot tartott. Az első három hétben nem tudtam munkába járni, annyira rosszul voltam. Lassan teltek a percek, órák, napok, hetek, de éltem. A kísérlet végére már tudtam, túléltem, életben maradok. Munkahelyemen megtudták, min megyek keresztül, és az együtt érző beszerzők

Theodor Weißenborn

Hallani a csendet

Egyetlen alkalommal, egyetlen pillanat erejéig fordult elő életemben, hogy annyira közel voltam ahhoz, amit tökéletes csendnek lehet nevezni, amennyire az éppen csak lehetséges.

10

Egy séta közben történt, a runeburgi romok közelében. Egy padon pihentem meg éppen, egy kimagasló szikla árnyékában, kinyújtózkodtam és a kékesbe játszó távoli látóhatárt szemléltem. Dél körül járt az idő, a nap elérte zenitjét, a város zajából semmi nem hallatszott föl ide, aranyos színekben tündökölt az oldalban a rekettyebokor, a szél és a levegő visszatartotta lélegzetét.

Ekkor történt: alig hallhatóan – vajon egy halk roppanás volt? Pattogás hangja? Ketyegés? Egy óráé? Talán saját karórám ketyegése volt hallható? Fülemhez emeltem karomat, de nem hallatszott onnan semmi – a hang mégis jelen volt, érzékelhetően, valahol körülöttem, ismétlődően hallható hang, rendszertelen időközökben, néhány másodpercenként. Olyan volt – arra gondoltam akkor – mint a csend kattogása, mintha a csend szólalt volna meg, felcsendülve fülem hallatára. Vagy mégis egy halk hang lenne ez, a még éppen hallható határán, ahol már a misztérium kezdődik?


... hittel életút Az elkövetkező tíz évben ez váltotta fel az injekciókat. Noha nem volt látványos a gyógyulásom, a túlélés tudata mégis nagy ajándék volt az élettől. Időközben megtudtam, hogy egy kolléganőm ugyanolyan rosszul van, mint én, ráadásul neki van egy nyomorék gyermeke. Sajnos, ő nem tudta elvégezni, amit én, belehalt a betegségébe. A tápcsatorna tisztítására megfelelő volt a (botcsinálta) „terápia”, de az immunrendszerem továbbra is bukdácsolt. Ebből emelt fel tíz év múlva a Herbalife, amit Rómában ismertem meg 2000-ben. Elhagyhattam a benzint, és szép lassan mindenevő lettem általa, felszedtem vagy tíz kilót és kezdtem élvezni az életet. Hálás vagyok érte barátnőmnek, Csibi Mártának, mert a „szükség” barátságot szült számunkra, mindmáig pártomat fogja. A teljes értékű életemet köszönhetem neki.

Oltárra emelt barátaink

játékos ismerkedés szentekkel 1. Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, a szlávok

apostolaiként számon tartott testvérpár, a görög írásjelek segítségével megalakította az úgynevezett glagolita ábécét, a cirill ábécé ősi formáját. A liturgikus szövegeket, a zsoltárokat és az evangéliumot lefordították szláv nyelvre, s Fennakadtam viszont a kávéval. Minden elképzelezáltal olyan jelentős lépést tettek, amely a liturgikus nyelvek hető és megtehető „jólét” ellenére, ez az ínyencsorába emelte a szlávot már a 9. században. Ők nem voltak ség bajba kevert. Hosszú vajúdás után lemondtam szlávok, de már gyerekkoruktól kezdve értették és beszélték róla. Igen ám, csak órákon át fokozottan figyelni a a szláv nyelveket. Milyen nemzetiségű volt Cirill és Metód? betegeimre a kórházban, megterhelő volt, estére 2. A mechitarista szerzetesek ebben az évben ünneplik vemár buktam az orromra. Fél év után jött a segílencei megtelepedésük 300. évfordulóját. Az örmény-katolikus tő megoldás, egy újabb „véletlen = gondviselés” kongregációt Manuk Mechitár alapította 1701-ben Konsáltal 2013 őszén: ki hallott volna ilyent, gyógytantinápolyban. Jelenlegi központi rendházuk a velencei San gomba kávéban. Belevetettem magam, hittel, lelkesedéssel. Az eredmény hamar jelentkezett: nincs Lazzaro szigetén van. Melyik nyugati rendalapító szent regyomorpanasz és beállította az alvásomat (naguláját követik a mechitaristák? gyon rossz alvó voltam). Már csak ennyi is elég 3. Boldog Marcelin Chapagnat lyoni egyházmegyés pap 200 lett volna nekem, de ennél többet kaptam: élénkévvel ezelőtt, 1817-ben alapította a Mária Iskolatestvérek séget, ami annyira fontos volt az életemben, mint Kongregációját. A marista testvérek hivatása az iskolai nevelés a napfény. és oktatás. Magyarországon is mőködtek 1948-ig. Kinek oltalmába ajánlják magukat és tanítványaikat a marista szerzeVisszagondolva erre a három életszakaszra, tesek? mintha nem is velem történt volna. Kegyelemként 4. A ferences szerzetesek 800 éve, 1217-ben telepedtek le élem meg az egészet, hiszen mindvégig velem Coimbrában, Portugália akkori fővárosában. Tudomást szervolt a Gondviselő láthatatlan, de érezhető jelenléte. Ezért: A „Betegek Világnapján” hálás közett erről a városban élő, lisszaboni születésű Ferdinánd , szönetemet fejezem ki a Szűzanyának az értékes Ágoston-rendi szerzetes is. Annyira megkedvelte Assisi Szent életért! Dr. Bakó Mária Hajnalka Ferenc követőit, hogy közéjük lépett, és felvette az Antal nevet. Melyik szentről van szó? 5. Árpádházi Szent Erzsébet első, tényleges értékekkel bíró történeti életrajza a Summa vitae címet viseli. Ez az életrajz, amely részletesebben csak Erzsébet utolsó éveiről szól, tartalmazza az Epistola Conrad-ot, azt a levelet, ameÉs akkor, hirtelen, miközben még mindig próbállyet Erzsébet halála után egy évvel, 1232-ben Marburgi tam beazonosítani a hang forrását, ösztönösen Konrád írt IX. Gergely pápának Erzsébet kanonizálása megéreztem valamit: hiszen a rekettye hüvelyéűgyében. Marburgi Konrád magiszteri címmel rendelnek pattanását hallom, amint a növény éppen kező, nagytudású egyházmegyés pap volt, aki a tüszétszórja magvait. Közelebb mentem az egyik ringiai tartományi gróf udvarában is tevékenykedett aranyban tündöklő bokorhoz, fejemet belefúrtam, mint egyházi tanácsadó. Ugyanakkor a pápától és lám, bebizonyosodott. A rekettye megért, és mint németországi vizitátori, majd inkvizitori kinevezést is minden, ami él, továbbadta az életet az elkövetkekapott. Milyen lelki kapcsolatban állt Marburgi ző nyarak további generációinak. Minden folyt. És én Konrád Árpád-házi Szent Erzsébettel? ennek része voltam... Összeállította: Vitos Antal Fordította: Bács Béla János 11


ifi oldal

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy ha jövőt akarunk magunknak, azt a családok megerősítésével érhetjük el, ami pedig a családokat a legjobban egyben tartja, az a szentségi házasság. És hogy miért a szentségi házasság a megoldás a kor égető problémáira? Azért, mert azokban a házasságokban, ahol a házaspárok együtt imádkoznak, alig van válás (2% alatti), pedig a templomban kötött házasságok statisztikái alig valamivel jobbak, mint a polgári házasságoké.

Mi is a házasság hete? Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Magyarországon az eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével.

Azok a párok, akik valóban Isten kezébe helyezik házasságukat – nemcsak egyetlenegy alkalommal, a házasságkötésük napján, hanem nap mint nap –, és igyekeznek megérteni és magukévá tenni a Egyháznak a házasságra, családra vonatkozó tanítását, kevésbé hajlamosak elválni. Ezenfelül kimutathatóan megelégedettebbek, jobban teljesítenek a munkájukban, jobban is megfizetik, megbecsülik őket, és a szexuális életük is sokkal kielégítőbb, örömtelibb – ezeket mind megbízható kutatások igazolják.

12

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is. A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.” (A Házasság Hete Szervezőbizottsága) Összeállította: László Rezső


gyerekoldal

Mese a piros kalapos békáról Két kisbéka élt a Zöld Völgyben. Kutykuruty, a kisebbik folyton elégedetlenkedett... Morcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet meg a saját zöld kabátját. - Csúnya a kabátom! - nyafogta durcásan. - Ugyan miért? - álmélkodott Brekeke, a nagyobbik. - Az is zöld, mint minden. Jaj, de unalmas! - Tudod, mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak van piros valamije, jöjjön hozzánk vendégségbe. Hej, de vígan leszünk majd! Kiakasztották a meghívót. Nagy, öreg béka tappogott a fűz alá. - Hát ez meg mire jó? - csóválta a fejét. - Vendégség... - Hogy jól mulassunk! - Ej, csak aztán sírás ne legyen a vége! - intette őket az öreg. De már ekkor, kop-kop-kop, kopogtak is a vendégek. Két piros bóbitás harkály jött elsőnek, utánuk a katicabogarak, mögöttük meg a légyölő galóca ballagott, különleges, fehér pontokkal, ezüstfoltokkal díszített piros kalpagjában. A kisbékák irigyen, sóhajtozva nézték őket. Mindenki valami pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirág poharakból hajnali harmattal, tücskök húzták a talpalávalót, remekül mulattak. De jaj - miféle hang zavarja meg vidámságukat? - Kelep! Kelep! Itt vagyok! - bólogatott jókedvűen a gólya. - Piros a csizmám, nekem is szól hát a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságtokon! Persze a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt, zsupsz! - fejest ugrottak a vízbe, s kereket oldottak, a gólya meg kénytelen-kelletlen hazament. De a kisbékák nem okultak az esetből. Piros kabátkát, piros kalapkát szabtak-varrtak maguknak, abban szökdécseltek a tóparton. Látta ezt a bölcs, öreg béka, és így sopánkodott: - Jaj, csak baj ne legyen belőle! A gólya meg a fészkéről belátott a Zöld Völgybe, s észrevette az ugrándozó kis piros alakokat. "Magától sétáló kalapok?" - csodálkozott, és nyomban odaszállt. Közelebb érve látta, hogy a kiöltözött kisbékák hancúroznak ott, a legteljesebb nyugalomban. - No, már most nem bújtok el előlem! - rivallt rájuk. Idepiroslik a kalapotok! Ekkor rettentek csak meg a kisbékák! Akárhova ugrottak, felhangzott a gólya kelepelése: - Nem bújtok el, itt piroslik, ott piroslik a kalap! - Dobjátok le gyorsan azokat a piros holmikat! - kiáltott rájuk egy nagy, zöld levél rejtekéből a bölcs, öreg béka. Jobbra röppent a kabát, balra a kalap, s a két kisbéka zöld kabátjában máris besurrant a zöld fűbe, máris beugrott a zöld vízbe. - Hová lettek? - bökdöste csodálkozva a kalapokat a gólya. Bizony, hiába bökdöste, nem menekültek a kalapok. Hű, de mérges volt! A két kisbéka pedig ott csücsült a zöld víz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleolvadva a sok-sok zöldbe. Aligha kívánnak maguknak egyhamar piros kalapot, piros kabátot! (Lengyel mese, átdolgozta: Sebők Éva)

13


derűs oldal

Tudtátok, hogy

a BÉKA nagyon hasznos állat, mivel az erdőkben, ligetekben, kertekben és mezőgazdasági területeken élő kártékony rovarokkal táplálkozik, ezért megakadályozza mértéktelen elszaporodásukat?

Állathírességek

A legnagyobb, fogságban tartott béka egy hím afrikai ökörbéka volt. 22,2 cm hosszúságot ért el az orra hegyétől a testvégéig, kerülete 45,7 cm-t tett ki, a súlya pedig 1,89 kg volt, és ezekkel a méretekkel bekerült a Guinness Rekordok könyvébe. A hatalmasra megnőtt kétéltű Nagy-Britanniában élt 1978-tól 1992-ig, tulajdonosa, Steve Crabtree terráriumában. Kiváncsi vagy, milyen nevet adott ennek a békának a gazdája? Megtudhatod, ha megoldod a következő feladatot: Egészítsd ki a hiányzó részeket oly módon, hogy ismert mesehősök, mesecímek kerekedjenek ki belőlük! Ezek után nem marad más dolgod, mint átmásolni egymás után a besatírozott részekre került betűket. 1. S PKE ÓZS KA 2. P R SKA ÉS F RKAS 3. ÉKA I Á Y I 4. AZ K S EÁ Y 5. S ZMÁ KAN ÚR 6. ANC I ÉS J LIS A 7. H M P PŐ E 8. B B ZEM J N Ó A béka neve: ……………………………….

Írd meg, ha tudod a választ!

A legjobb dolog a nevetés, kivéve ha van amin nevetned, mert ha nem, akkor azt jelenti, nem vetted be a gyógyszered.

A fókafiú udvarol a fókalánynak, de az 1. A mesebeli Kutykuruty és Brekeke szórakozni vágyerősen kéreti magát. tak, s ebben nincs is semmi rossz, de bajba kerültek. - Ez nem igaz! - dühöng a fókafiú. - Rajta vagyunk a kihaló állatok listáján, ez meg Szerinted miért? itt kéreti magát! 2. Az évnek ebben az időszakában nálunk, embereknél is szokás jelmezbe öltözve mulatni. Hogy neFarsang: vezik ezt a karácsonyi időt követő és nagyböjtöt - Pistike, te minek öltöztél be? megelőző időszakot? - Csak. 3. Szerinted miért okos dolog az idősek véleméKisfiú készül az idei farsangra. nyére odahallgatni és tanácsukat megfogadni? - Apa! Apa! Én idén sírnak szeretnék öltözni. 4. Mi a neve a Rekordok könyvébe bekerült Na de kisfiam, tavaly lánynak öltöztél. békának? - Tudom apa! De idén sír szeretnék lenni. Várom leveleiteket, Katóca - Na de kisfiam! Bolond, aki sír egy lány után. Címem: lorinczevakatalin@yahoo.com - vagy: 530230 Csíkszereda, Márton Áron utca 80. 14

Egy fiú szerelmet vall egy lánynak: - Ha hozzám jössz feleségül, a tenyeremen hordozlak majd! - Miért, autód nincs?!


rejtvények és megfejtők

Keresztrejtvény „ Ím, nézd, kitárom fekete karom./ Ím, lásd, az én végtelen golgota – utam./ Nincs eleje ...“ (Ez olyan idő – Bartalis János) A vers 3. szakaszának két utolsó sora a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 22 . számú soraiban van elrejtve.

A januári keresztrejtvény megfejtése: Vízszintes: 1. mindenkit betöltsön Függőleges: 30. de nálam kezdd először Helyes megfejtők: Boros Klára - Csíkszentkirály, Dénes Mária – Csíkszereda, Fülöp Hajnal – Madéfalva, Fángli Tünde-Enikő – Marosvásárhely, György Ilona - Csíkszereda, György Ferenc – Csíkszereda, Hajdú Gabriella – Csíkszereda, Kiss Éva – Kézdivásárhely, Kanabé Katalin – Kézdivásárhely, Kiss Éva – Kézdivásárhely, Kozma Éva – Gyergyóújfalu, Madaras Vilma – Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Szőcs I. József – Madéfalva, Szentes Hunor – Madéfalva, Tempfli Mária – Kézdivásárhely, Udvari Hanga – Csíkszentkirály, Vitos Antal - Csíkszentmárton. A megfejtéseket február 25-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Kanabé Katalin – Kézdivásárhely.

Vízszintes:12. Itatóspapírral való felszárítás. 13. 1952-ben született ukrán labdarúgó, aki 1975-ben elnyerte az Aranylabdát (Blohin). 14. Gyakran szóbahoz valakit, valamit. 15. Hamis. 16. Egy szót ... ! Csend legyen! 17. Üres a tál! 18. ... fair Lady – 1964-ben bemutatott, többszörös Oscardíjas amerikai filmmusical, Cukor György rendezésében. 19. Ráönt, de csak részben! 21. Magyar színész, az „Októberi vasárnap“ című film főszereplője (Lajos). 22. Süss ... nap – egy közkedvelt, sokak által ismert gyermekdal. 23. Kivágott fatörzsnek ipari feldolgozásra alkalmas, hengeres része. 25. Ilyen csokoládé is van. 26. Egresszemek! 27. Ügy, dolog – latinul. 28. Otrombán, hangosan nevete. 31. Kossuthdíjas magyar táncos, koreográfus (László). 33. Eme legmagasabb férfi énekhang. 34. Több szálból sodrott, kötözésre való anyag. 35. Iesus Hominum Salvator (Jézus az emberek megváltója), gyakori díszítő motívum kegytárgyakon. 36. Maros megyei gkj. 37. Gaál Gábor monogramja. 38. Földet forgatni. 40. Némán zabozó! 41. Magyar atomfizikus (Szilárd). 43. Van ilyen lapu, fű, de van ilyen társ is. 44. Televízió, röviden. 46. Latin kettőshangzó 47. Silbak.

48. Bánat, szomorúság. 49. Szőrös, savanykás ízű déligyümölcs egymás melletti vagy mögötti elhelyezkedése. 52. Kilogramm. 54. Két méret közötti méretű árucikk.

Függőleges: 1. Lét. 2. Ellenfelek közül egyiknek a pártján sem álló. 3. ... novum sub sole (Nincs semmi új a nap alatt) – latin szállóige. 4. Ugyanúgy – latinul. 5. Jókora terjedelmű mitikus történet. 6. Kubai, thaiföldi és spanyol gkj. 7. Ördög. 8. ... rakéta, nukleáris töltetű, közép-hatótávolságú szovjetorosz rakéta. 9. „ ...a boldogság mostanában?/ Barátságos meleg szobában...“ – Petőfi Sándor: Téli világ. 10. Rangjelző. 11. Vásárol. 15. Lefejezett bán! 20. Herélt szarvasmarháin. 21. Féltucatnál eggyel kevesebben. 24. Nagyon régi, víz lefolyását elzáró építmény. 25. Táplálékot kívánó. 27. Nagytömegű test rázkódik. 29. Féltucatnál kevesebb feleség. 30. Kerek, domború nózi. 32. ... és apostol, Sütő András műve. 39. Valamely tevékenység jó eredménye. 42. Az Öt-tó egyike. 43. Uhu tollak! 45. Valahova juttat. 48. Óriáskígyó. 50. Francia sziget. 51. Sátorelő! 53. Római számok, összegük: 100. 54. Vas vegyjele. 55. Uruguayi és spanyol gkj.

Készítette:

Korodi Zoltán – Tusnádfürdő

Oltárra emelt barátaink, januári megfejtés: 1. 7 évig 2. Hegyes csuklyájukról, a kapucniról 3. Orsolyiták 4. Kanonokság 5. II. század elején Helyes megfejtők: György Ferenc – Csíkszereda, Tempfli Mária - Kézdivásárhely. A megfejtéseket február 25-ig várjuk!

Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy a Hargita Gyöngye nemcsak a fizikai szomjúságot oltja, hanem a lelki szomjúságra is ad segítséget. A Hargita Gyöngye a szomjas öröme! 15


Tóth László

Ne tűnj el

(Fohász) Hommage a Proust

Ne tűnj el, idő, ne még, engedj nyomodban járnom, nézegetnem egyre távolabb homályló képeid, a messzeség faláról szedegetem a pókhálót, ökörnyál ragad satnyuló hajamhoz, elröppent madara után tátong a fészek, urnák hamvaival teleszórt porondok bohóca – fogatlan számból kiszáradt a nevetés, saját lábamban akad el lábam, mégse tűnj el, ne még, nyomodban kacsázva tegyem a dolgom, s hihessem percre (órára, napra, hétre, hóra) – még rajtam is múlik, milyen lesz, milyen a múlt.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.