Februar 2018 issu

Page 1

Erdélyi keresztény családok lapja

Fele farsang s fele böjt Bibliai logók Hol lakik a legidősebb tündér?

IX. évfolyam 2. szám

2018. február

Szeretetláng I. Felvidéki értéktár 2. A cserkészetről Ég és Föld között Istennel Nihil sine Deo Isten nélkül semmit


Figyelemre méltó!

Tartalom 2. oldal: Figyelemre méltó! Dr. László Rezső 3. oldal: Fele farsang s fele böjt - Dr. Darvas-Kozma József 4-5. oldal: Szeretetláng I. Dr. Darvas-Kozma József 6. oldal: Nők vagy férfiak az angyalok? - Dr. Oláh Zoltán 7. oldal: Ég és Föld között Istennel - Dr. Bakó Mária Hajnalka 8-9. oldal: Felvidéki értéktár 2. - Sárközi Sándor 10. oldal: Isten nélkül semmit! - Datki Szabolcs 11-12. oldal: Fogadd be Isten ragyogását - Péter Júlia 13. oldal: Hol lakik a legidősebb tündér? - Katóca 14. oldal: A cserkészetről - Dr. Kerekes László, Bibliai logók - Balog István 15. oldal: Rejtvények és megfejtők 16. oldal: Halotti beszéd Márai Sándor

Orvosból lett párizsi érsek. Michel Aupetit-t, az új párizsi érseket, vízkeresztkor iktatták be a Notre-Dame székesegyházban. Az új párizsi érsek homíliájában, a napkeleti bölcsek látogatása kapcsán kiemelte: „Nagy pompával megült ünnepeink mennyire ellentétesek a jászolban fekvő gyermek egyszerűségével.” Michel Aupetit 1979-től több, mint tíz éven át orvosként dolgozott. Családja egyetlen gyakorló katolikus tagja édesanyja volt, ő tanította imádkozni fiait. 1995-ben, 44 évesen szentelték pappá. Egy 2015-ös interjúban Michel Aupetit azt mondta, arról álmodik, hogy egyszerű, vidéki pap lehessen – két évvel később a Szentatya kinevezte Párizs érsekévé... Nagyböjtben, hamvazószerdával kezdődően az Úr Jézus 40 napos pusztai „lelkigyakorlatába” kapcsolódunk be. Vele járjuk saját pusztánkat. Próbáljuk meg az idei nagyböjti gyakorlatokkal, hogyan válhat tisztábbá, edzettebbé a testem, lelkem, szellemem! A fölösleges dolgokat, gondolatokat félretesszük, és több csendet, időt, tisztább látást nyerve, nyitottabbakká válunk a Jóistenre, a körülvevő világra, sőt önmagunkra is. Szent Benedek azt ajánlja nekünk, hogy „a nagyböjt kezdetén állítsunk fel egy edzéstervet: mi mindent akarunk ebben a hét hétben gyakorolni, hol akarunk többet imádkozni, kevesebbet beszélni, intenzívebben elmélkedni, és figyelmesebben az emberek felé fordulni.” Ferenc pápa intelme a pedagógusokhoz: Tudatosítani kell, milyen változásokon ment át mind a család, mind az iskola, és meg kell újítani elköteleződésünket az építő együttműködés mellett – vagyis újra kell kötnünk a nevelési szövetséget – a gyermekek java érdekében. Ha pedig ez az együttműködés többé nem működik „természetes” módon, akkor tervezéssel kell előmozdítani, pedagógiai szakértők bevonásával is. De ezt megelőzően elő kell segíteni egyfajta új „cinkosságot” tanárok és szülők között. Mindenekelőtt fel kell hagynunk azzal, hogy szemben álló feleknek gondoljuk és vádoljuk egymást. Szinte minden lengyel kötődik a katolicizmushoz. 2016-ban a lengyel katolikusok 36,7%-a vett részt vasárnap szentmisén és 16% áldozott – tájékoztat a lengyel helyi egyház statisztikai hivatala. A hívek a reggel 8 és 11 órakor kezdődő szentmiséket látogatták gyakrabban. A statisztikai adatok azt is feltárják, hogy 2016-ban 2300 szeminarista tanult az egyházmegyei szemináriumokban. A legmagasabb számban a tarnówi (175) és a varsói (155), illetve a przemyśli (98) egyházmegyében. Lengyelországban 18 ezer szerzetesnő és 11 900 szerzetes végez szolgálatot, az egyházmegyés papok száma összesen 25 ezer.

Az imaapostolkodás szándéka februárra: Azokért, akik megpróbáltatások között élnek, főként a szegényekért, a menekültekért, a kitaszítottakért, hogy befogadásra és támaszra találjanak közösségeinkben. 2

Összeállította: Dr. László Rezső pálos

Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy a Hargita Gyöngye nemcsak a fizikai szomjúságot oltja, hanem a lelki szomjúság csillapítását is támogatja.


Fele farsang s fele böjt Szeretem a februárt. Életszerű. Miközben förgeteges, hóviharos napokat produkál, azért néhanapján elbájol déli verőfényével. Változékony, kiszámíthatatlan, mintha A szél és a nap magyar népmese elevenedne meg a 28 nap valamelyikén, s fitogtatja, hogy ki az erősebb? S ha kendő vagy sapka nem fedi fejünket, akkor szálaira bontva kuszálja össze hajunkat. Az időjárás mellett e rövid hónap ünnep- és míves napjai színesek, mert vidámsággal s komolysággal telítettek, ugyanis fele farsang s fele böjt. Itt van mindjárt Gyertyaszentelő Boldogasszony, avagy Szűz Mária tisztulata, ahogy 1466-ban Németi György pálos szerzetes (?) írta Tatrosvárosban a Müncheni-kódexbe. Gyertyaszentelőt már a Szent László vezetése alatt tartott Szabolcsi zsinat (1092) a kötelező ünnepek közé sorozta. Jézusnak a templomban való bemutatása (Lk 2,22-40) számos szárnyasoltár képsorozatában feltűnik: Almakeréken 1400-ban, Kassán 1450-ben, Csíkszentimrén 1500-ban, és más helyeken. E napon az egyház gyertyát szentel, mivel a gyertya már az ókeresztény korban Krisztus jelképe. A viasz emlékeztet Jézus emberi természetére, a világosság pedig istenségére. Amikor otthonainkba visszük, kifejezzük, hogy Krisztus világosságában akarunk járni-kelni, vagyis Krisztus jelenlétében élni. Ezért gyújtjuk meg a vízkereszti házszenteléskor, balázsoláskor, elsőáldozásnál, húsvéti vigílián, vihar idején, ha beteg családtaghoz a pap Szentséget visz, valamint a haldokló ágya mellett és ravatalánál. Napjainkban a Szeretetláng engesztelő mozgalom körmenetén is... A naphoz fűződő medvét emlegető népi időjóslás: „Kimegyek és megnézem, milyen az idő, a naptár szerint ma van Gyertyaszentelő.” Ha megcseppent az eresz, akkor visszamegy, mert hidegebb lesz mint előtte. Szintén időjósló nap február 24., Mátyás apostol napja. Országszerte időjárási regulák fűződnek. „Mátyás ront, ha talál (=megolvasztja, megtöri a jeget), ha nem talál, csinál” (= ha már nem talál jeget, akkor faggyal köszönt be). A teremtett világ jeleiből olvastunk és olvasunk. Megdöbbentő, amikor a materiális világ kutatói, a racionalitás emberei mégiscsak eljutnak az anyagon túli, sokkal “finomabb szintű” dimenziók világába is, és a sejtek, idegpályák és egyéb biológiai kutatások mellett, Isten-

ről kezdenek el beszélni. Így nyilatkozott Freund Tamás világhírű agykutató, akadémikus a lélekről, az agyról, az ateizmusról és az evolúcióról. Szavai megdöbbentőek. „Ha a neurobiológus megismeri az idegsejt hálózatokat, nehezen tudja elképzelni, hogyan lesznek ebből új gondolatok, hogyan tehet föl az idegsejtek hálózata olyan kérdéseket, mint hogy mi az élet értelme. Akármennyire komplex terméke az agy az evolúciónak, nem gondolom, hogy képes kitermelni egy olyan nem anyagi entitást – nevezzük elmének, éntudatnak, szabad akaratnak, léleknek, de leginkább ezek együttesének – amely irányítóként hat vissza az őt létrehozó idegsejtek hálózatára. Inkább azt tudom elképzelni, hogy mint az anyag evolúciójának csúcsa, az emberi agy vált alkalmassá, hogy rajta keresztül a teremtő eredetű Lélek meg tudjon nyilvánulni az anyagi világ és ami fontosabb, a többi lélek számára. (…) Ezért gondolom én, hogy az agyunk nem kitermeli, hanem befogadja az egyébként tér-idő dimenziókon kívül létező lelkünket. Az ateisták hite még nagyobb, mint az enyém, mert ők el tudják hinni, hogy az öntudatára ébredt emberi agy az ősrobbanással önmagából, önmagától és önmagáért keletkezett anyagi világ fejlődésének terméke lenne. Én ezt nem tudom elhinni, természettudományos bizonyítékaink pedig egyik álláspontra sincsenek. … Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő Lélek, akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A teremtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy hozzánk hasonló lények jöjjenek létre. A kémiai, majd biológiai evolúció szabályai, úgy mint a természetes szelekció, nem mások, mint a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő. Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. Olyan hiedelemrendszerben kell élnie, aminek én nem látom az értelmét. A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?” Kedves Olvasó, munkatársaim nevében is kívánom, hogy szívünk fényét táplálja a február, melynek a fele farsang s fele böjt is, a főszerkesztő 3


A Szeretetláng engesztelo imamozgalom.

Elindítója és a lelki napló írója Kindelmann Károlyné (szül. Szántó Erzsébet) harmadrendi kármelita, hatgyermekes családanya, aki 1913-ban született Budapesten, szüleinek 13. gyermekeként. Tizenegy éves korában teljesen árván maradt. Emiatt csak az elemi iskola négy osztályát tudta befejezni. Miután három szerzetben is hiába kopogtatott felvételért, 1930-ban feleségül ment egy jólelkű iparoshoz, akivel szép családi életet élt. 1946-ban özvegyen maradt 6 kiskorú gyermekével. Kitartó küzdelem, vasöntődei munka vállalása árán tudta családját fenntartani, gyermekeit felnevelni és elrendezni. Mindezzel a jó Isten készítette elő küldetésére, amely 1961-ben kezdődött a közlésekkel. A közléseknél minden a kiválasztott lélek bensejében játszódik le, saját szavai szerint „a lelkem mélyén”. Meg tudja különböztetni azt a személyt, aki hozzá beszél. „Őrangyalom hangja komoly, a Szűzanyáé mennyei zene, melyben egy édesanya aggódó, ölelő szeretete hullámzik. Az Úr Jézusé irgalom, jóság, többször fenség, melytől megremeg a lélek, amit csak Jézus egy időben árasztott szeretetével lehet elviselni.” A közlések nagy részét naplójába írta le, olykor csak az égiek többszöri sürgetésére. A közlések folyamán kapott fogalmat, átélést vagy tanítást aztán a saját nyelvhasználata szerint foglalta szavakba. Ez nem volt könnyű, olykor képtelen volt rá. Amikor azonban „szavakba öntve” is kapott közléseket, akkor szóról szóra írta le. 1962. április 13-tól kapott kinyilatkoztatásokat az Úr Jézustól és a Boldogságos Szűztől, melyeket lelki naplójában jegyzett fel. Ezek képezik az engesztelő és lelkek megmentésére törekvő Szeretetláng mozgalom alapját. Mi a Szeretetláng? „A Szeretetlángom maga Jézus Krisztus.” (1962. aug. 31.) A kegyelmi életben a 4

Szent Szív túlcsordultságát jelenti, ama hő vágyat, hogy szeretetét velünk közölje, reánk árassza. Azért a Láng az isteni Szívtől el nem választható. Mi a célja? Hogy megvakítsa és tehetetlenné tegye a Sátánt. Ez azt jelenti, hogy a Gonosz támadóképessége mintegy megbénul e láng fényétől, tehát tehetetlenné, ártalmatlanná válik számunkra. Itt nem testi szemről van szó, ahhoz hasonló, amikor egy fénycsóva szemedbe süt, és te nem látsz semmit. Ugyanakkor felismerhetjük mégis a Gonosz mesterkedését.

Hogyan teszi tehetetlenné a Sátánt?

A mi bűnbánatunk, megtérésünk, imádságunk, áldozatunk, vezeklésünk és böjtünk által. Jézusunk örök óhaja, hogy vele eggyé legyünk. „És megkért az édes Üdvözítő, hogy imádkozzam el Vele az Ő óhajtásait: Lábunk együtt járjon, Kezünk együtt gyűjtsön, Szívünk együtt dobbanjon, Bensőnk együtt érezzen, Elménk gondolata egy legyen, Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ez az imádság is eszköz a kezetekben, mert ha valaki így együttműködik Velem, ezáltal is megvakul a Sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől.” (1962. máj. 4.)


A Szűzanya mindenkit felszólít a Sátán elleni küzdelemre, mely egyszersmind lélekmentés. Ő nem akarja a mi közreműködésünk nélkül a Sátán feletti győzelmét. Aki Hozzá csatlakozik, siettetheti a kegyelmi kiáradást, az új pünkösdöt. Ha a Sátán számára nagy megaláztatást jelent, hogy nem közvetlenül Isten győzi őt le, hanem egy teremtett lény: Mária által, mennyivel inkább érzi magát megalázva, ha bukását emberi lelkek segítik elő! Emberek, akiket sokszor félrevezetett, bűnbe ejtett! Kevélysége ettől jobban szenved, mintha Isten hatalma alázná meg!

A Szeretetláng ünnepélyes átadása világszerte február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján történik. A Szűzanya erre kér minket: „Szívem Szeretetlángjának ünnepét Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án tartsátok... Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni! Senki nem fog gyanút erre a szívekben végbement csodára, melyet Gyertyaszentelő napomon körmenet formájában adjanak át az én kedves fiaim, hogy szeretetemnek lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben.” A Boldogságos Szent Szűz azt akarja, hogy szívének Szeretetlángja kiáradjon az egész világra. Nekünk, akik már megismertük és megkaptuk a Szeretetlángot, tovább kell adnunk, hogy így legyünk Jézus és a Szűzanya munkatársai ebben a kiáradásban. Erre a megbízatásra figyelmeztet és emlékeztet mindannyiunkat jelképesen is a “Szeretetláng átadása” nevet viselő ünnepélyes cselekedet, melynek eredete a Lelki Naplóban gyökerezik:

„Vigyél két gyertyát, gyújtsd meg előbb a te kis lángodat, majd add tovább...” „A hívek adják át a gyertyalángot egymásnak, melyet az ájtatosság idején kaptak, és vigyék haza...” (1962. április 15.). A Szeretetláng átadását lehetőleg a pap vagy az imaközösség vezetője vezesse, aki előtte szóljon a hívekhez, mondja el az ünnepség lényegét, amelynek eredete a Lelki Naplóban gyökerezik. A hívek alkalomhoz illő énekkel, gyertyával a kezükben sorban vonuljanak a már meggyújtott húsvéti vagy oltárgyertyához. A pap mondja el, hogy a lángot jelképesen a Szűzanya adja át mindenkinek, ezért az Ő szavait idézzük. Ezután a pap – nagyszámú hívő esetén több pap is segíthet – gyújtsa meg a hívek gyertyáit az „élő lángról”, és e szavak kíséretében adja át nekik egyenként: Vidd e lángot, melyet neked nyújtok. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg nála a szívedet és add tovább!

A közös engesztelo imaórák családokban és imacsoportokban már Erzsébet

asszony életében elkezdődtek, aki 1984-ben indult először a hívek egy kis csoportjával „Szeretetlángot gyújtani”. Azóta több száz Szeretetláng imacsoportban több ezren engesztelnek Magyarországon, Erdélyben, a Felvidéken és Vajdaságban, havonta tartanak éjszakai virrasztást; Budapesten, Bodajkon és Karancsságon pedig országos találkozókat is tartottak. Az ezredforduló előtt a Szeretetláng már elterjedt Németországban, Ausztriában, Svájcban, valamint Latin-Amerikában (Brazília, Mexikó, Ecuador), ahol papok és püspökök is csatlakoztak. 1999-ben Mexikóvárosban, 2002-ben Brazíliában rendeztek Nemzetközi Szeretetláng Kongresszust. Erzsébet asszony lelki naplóját kiadták (A Szűzanya szeplőtelen szívének szeretetlángja. Lelki napló 1961-1981. Bécs, 1985; Budapest, 1989), illetve kivonatát 24 nyelvre lefordították. 1991. májusában mondta a Szűzanya egy másik misztikusnak, Natália nővérnek: „A fatimai üzenet befejezése a Szeretetláng… Szeplőtelen Szívem végül a Szeretetláng által győz.” Szűzanyánk, kérve kérünk, add nekünk az összetartó szeretet erejét, hatalmát és tüzét! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján! Dr. Darvas-Kozma József 5


1

2

Nők vagy férfiak az angyalok? A pásztorjátékokkal kapcsolatosan néhány hete felmerült az a kérdés a papi listán, hogy az angyalok milyen neműek? Kislányok vagy kisfiúk jelenítsék meg az angyalokat? A pásztorjátékokban általában a fiúknak jut a pásztorok szerepe, a lányoknak az angyaloké. Mit mond a Biblia az angyalok neméről? Tudatában kell lennünk annak, hogy a nyelvi adottságok hatással vannak a képzeletünkre. A magyar angyal szónak nincs neme. Lehet akár nő, akár férfi. Nem ez a helyzet a bibliai nyelvekkel. Héberül és a görögül minden főnévnek van neme. Amit a görög ’angelosz’ és a latin ’angelus’ nyomán angyallal fordítunk, az héberül mal’ák, mel’akim, szintén hímnemű főnév. Még két másik héber fogalmat is meg kell említenünk, amelyek szintén Isten mennyei udvartartásához tartozó lényeket jelölnek. ’Kerub’ (egyes szám), ’kerubim’ (többes szám) közel álló és védő, szárnyakkal rendelkező lényt jelent. A szövetség ládája felett kiterjesztett szárnyakkal őrködnek (vö. Kiv 25,22). A másik fogalom a ’szaraf’ (egyes szám) és ’szeráfim’ (többes szám) tüzes lényeket jelent, akiknek feladata a szent helyek védelme (pl. Iz 6,2.6). Ezt a két utóbbi angyalfogalmat az Ószövetség fordítói csupán átírták, de nem fordították le. A latin és más modern nyelvű bibliafordítások követik ezt az eljárást. A bibliai nyelvek kivétel nélkül hímnemű lényeknek látja az angyalokat, kerubokat és szeráfokat. Ennek következtében az angyalokat az ókeresztény korban fiatal férfiakként ábrázolták és szárnyak nélkül. A Via Latinán található 6

római katakombában ilyen erőteljes és tógás férfiak az angyalok. A képen (1) Isten angyalát láthatjuk, aki kivont karddal a szamarán utazó Bileám próféta útját állja (Szám 24,21–41). Akkor hogyan és mikor változtak az angyalok szép női alakokká? A választ a művészettörténetben kell keresnünk. A görög-római mitológiából ismert Niké ill. Victoria, a győzelem istennője. Gyakran lehet látni a császárok diadalmeneteiben, amint a koszorút tartanak a győztes hadvezér feje felett. Az ókeresztény korban az angyal-ábrázolások szárnyakat kaptak, és gyakran a Victoria istennő ikonográfiájának hatása lett érezhető. Pl. 420 körül a Santa Maria Maggiore bazilika diadalívén az angyali üdvözlet megjelenítésében Gábor főangyal mint Victoria száll Mária felé. A győzelem istennője ábrázolásainak hatása alatt áll, de még férfi marad. A reneszánsz felfedezi a klasszikus világot, és Niké/ Victoria alakjai is felértékelődnek. Azóta az angyali ábrázolásokban a női vonások fontos helyett kaptak. Tehát a 14. századtól találkozunk női angyalokkal. A képen (2) látható, a Szent Péter Bazilika szentségi kápolnáját díszítő angyal egyértelműen női alak (Gian Lorenzo Bernini 1674/5-ben készítette.) Jézus a feltámadást nevetségessé tevő szadduceusoknak adott válasza szerint azok, akik eljutnak a feltámadásra, már nem nősülnek és mennek férjhez, mert az angyalokhoz hasonlítanak (vö. Lk 20,34–36). Az angyalok ugyanis nemek felettiek. Dr. Oláh Zoltán


Ég és Föld között Istennel Szent Kamill és Pio atya Kedves Olvasóink! Decemberi lapszámunkban sajnálattal olvashattuk, hogy a rovat szerkesztője, Vitos Antal, Csíkcsekefalváról, betegsége miatt nem tudja folytatni munkáját. Ugyanakkor a szerkesztő-testület átrendezte a teendőket, így új feladatot kaptam: történeteimet a Szentek-boldogok (és nemcsak) köréből írjam. Vitos Antal munkája úgy volt teljes, ahogyan végezte. Megbízatásomat a „Ég és Föld között Istennel” címmel bontanám ki.

1575. február 2-án történt, amikor Kamillt, az akkor még ferences Kristóf testvért elküldték a San Giovanni di Rotondó-i rendházukba egy élelmezés-lebonyolítási megbízatással. Az út hosszú volt és fárasztó, mintha csak a Hargitára kellene felkapaszkodni teherhordó állattal. A tél Olaszország ezen részén is meg szokta mutatni, mit tud, főleg februárban. San Giovanni di Rotondóban jól fogadták a vendéget, eleget tettek a felkérésnek, majd ellátták őt, ahogy az felénk is szokás. Estére jutva nem tért haza kolostorába, hanem ott maradt vendéglátóinál. Házfőnöke akkoriban Angelo atya volt, aki felfigyelt a vendégre és vacsora után elbeszélgetett vele a számára kijelölt cellában. A beszélgetés reggelig tartott. A teljes éjszakát igénylő beszélgetés mélyen megérintette, magával ragadta a házfőnököt. Másnap, február másodikán Kamill elindult hazafelé teherhordó állatával, megpakolva. Amint bandukolt lefelé a völgyön, egyszercsak a földre zuhant a teherhordó állatáról. Ragyogó fény töltötte be szívét-lelkét, gondolatait. Isten ajándékaként ismerte fel célját az életben, és ott, helyben, a földre zuhanva elköteleződött Isten oldalán. Szívéből-lelkéből kiáltotta: „Elég a világból, elég a világból!” Élete végéig „gyökeres megtéréseként” tartotta számon a történteket. Mai napig emléktábla őrzi ezt az eseményt a San Giovanni di Rotondó-i rendház folyosóján. Milyen ünnep ez a nap, és kik ünneplik kitüntetett figyelemmel? Véletlen egybeesés lenne? A későbbi Pio atya – mára ő is a szentek sorába iktatva – éppen abban a cellában lakott, ahol a jeles, reggelig tartó beszélgetés lezajlott Angelo atya és a későbbi Szent Kamill között. Minden bizonnyal Pio atya is elgondolkodhatott az eseményről, különösen „szobafogsága” idején, amikor tíz éven keresztül nem tarthatott fenn kapcsolatot a külvilággal, mert akkoriban stigmatizált mivoltát még nem ismerték volt el a hatóságok. Egy alkalommal a szentekre jellemző alázattal így nyilatkozott: „Szent Kamillnak elég volt egyetlen éjszakát eltölteni ebben a cellában és szentté vált, én már ötven éve itt lakom, és még mindig csak egy szegény ördög vagyok…” Mikor rendelték Pio atyát elöljárói San Giovanni Rotondo Kapucinus Közösségébe? Mikor jelentek meg láthatóan stigmái? A válaszokat a szerkesztőségbe várjuk február 15-ig! Dr. Bakó Mária Hajnalka 7


Balassi Bálint (Zólyom, 1554 – Esztergom, 1594) a magyar nyelvű reneszánsz költészet legnagyobb alakja.

Dohnányi Ernő (Pozsony, 1877 – New York, 1960) zeneszerző, karmester, zongoraművész, pedagógus. 1919–1944 között a Budapesti Filharmóniai Társaság elnökkarnagya, majd a Zeneakadémia főigazgatója.

Márai Sándor (Kassa, 1900 – San Diego, 1989) Már az 1930-as években korának egyik legelismertebb írói közé tartozott. Emigrációjában írta versét a szétszóratásban élők örök sorsáról, melyet a hátlapon közlünk. Különös hamvazkodás...

gróf Batthyány Lajos (Pozsony, 1807 – Pest, 1849. október 6.) államférfi, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke. Vértanú.

Madách Imre (Alsósztregova,1823 – 1864) drámaíró. Az ember tragédiája, a magyar drámairodalom egyik legismertebb darabja, számos nyelvre lefordították.

Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1847 – Budapest, 1910) író, újságíró, szerkesztő, ország�gyűlési képviselő.

Blaha Lujza (Rimaszombat, 1850 – Budapest, 1926) magyar színésznő, operaénekesként „a nemzet csalogánya”.

II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676 – Rodostó, 1735) magyar főnemes, a Rákóczi-szabadságharc vezetője, erdélyi fejedelem.

Szvorák Katalin (Losonc, 1958– ) Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész. Magyarországon él.

Felső-Magyarország vagy Felföld a történelmi Magyar Királyság északi, magasabban elterülő területeinek neve volt a 19. századig, amikortól e neveket fokozatosan kiszorította a Felvidék elnevezés. Az első Csehszlovák Köztársaság 1918. október 28-i megalakulásával az itteni magyarság kisebbségi helyzetbe került. Az első bécsi döntés (1938. nov.) értelmében ismét Magyarországhoz került ez a terület (869 ezer fős lakossággal, akik közül 752 ezer fő volt magyar), de a 2. világháború győztes nagyhatalmainak döntése szerint az ittlakó magyarság ismét kisebbségi sorba kényszerült, sokukat kitelepítették-száműzték. Csehszlovákia 1993. január 1-jéig maradt fenn, azután felbomlott 2 külön államra, Csehországra és Szlovákiára. A 2011-es népszámlálás során 458 467 személy vallotta magát magyarnak Szlovákiában.


Boldog Salkaházi Sára (Kassa, 1899 – Budapest, 1944) a Szociális Testvérek Társasága apácanővére, vértanú.

Kassák Lajos (Érsekújvár, 1887 – Budapest, 1967) avantgard író, költő, képzőművész.

Jókai Mór (Komárom, Dobó István (Dobórusz- 1825 – Budapest, 1904) ka (1502 k. – Szerednye, a márciusi ifjak egyike, 1572) az egri várvédő, er- regényíró, a „nagy magyar mesemondó”, országgyűlési délyi vajda. képviselő.

A felvidéki magyar értéktár (áprilisi számunkban ismertetni fogjuk majd) kiépülése nehézkesen halad, jóllehet kiemelkedő történelmi múlttal és személyiségekkel, kápráztató természeti és műemléki látványosságokkal rendelkeznek. Mostani írásunkban egy csokornyi híres felvidéki magyar előtt tisztelgünk, akiknek mindegyike hivatalosan is méltó felvidéki-magyar érték lehetne. Összeállította: Sárközi Sándor piarista

Mécs László (Hernádszentistván, 1895 – Pannonhalma, 1978) katolikus pap, premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő. A két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége.

Csontváry Kosztka Tivadar (Kisszeben, 1853 – Budapest, 1919). Okleveles gyógyszerészként jogot is hallgatott, de kiemelkedőt a magyar festészetben alkotott. Magányos festő volt, akit kortársai nem értettek meg, és csak halála után ismerték fel jelentőségét.

gróf Andrássy Gyula (Kassa, 1823 – Volosca, Fiume mellett, 1890) államférfi, 1867–71 között a Magyar Királyság miniszterelnöke.

Galánthai gróf Esterházy János (Nyitraújlak, 1901 – Mírov, 1957) a Felvidéki magyarság legjelentősebb mártír politikusa. Koholt vádak alapján tíz év kényszermunkára ítélték és Gulag-táborba küldték Szibériába. A szovjet hatóságok 1949-ben kiadták a csehszlovák hatóságoknak. Életfogytiglan tartó büntetést kapott. Csehszlovákia majdnem minden börtönében raboskodott, míg 1957ben a morvaországi Mírov börtönében meghalt.

Grendel Lajos (Léva, 1948– ) író, kritikus, egyetemi tanár. A Ghymes együttes


Nihil sine Deo - Isten nélkül semmit Az Úr a legnehezebb csatákat a legbátrabb katonákra bízza!

Az élet egyik legnagyobb megmérettetése maga a betegség. Mindegy miként jön, milyen korban, netán lassan, vagy csak hirtelen beüt, mint a crack, nagyon fáj, látványos, esetleg alattomosan kínoz, avagy csak ott van, mélyen, bent, legbelül elbújva, mint egy időzített bomba, folyton folyvást tudsz róla és esz, emészt minden nap... Rágja a tested, lelked, kikezdi a hited, az agyad, a gondolataid, majdhogynem a szíved is másként kezd verni, és levegőt is csak figyelve veszel... És főleg attól esel szét, hogy nem tudod, mikor fog átbillenni, mikor lesz jobb, mikor fog hatni a szer vagy az ima, honnan jön a segítség, mert kétségtelen hogy ezt már nem tudod megoldani egymagad. De egy idő után egyszer csak azt érzed, hogy kell jönnie valaminek, valakinek, igényled a külső, a fenti, a közeli támogatást. Mert levett a lábadról a kín, mert elengedted magad, feladtad, hisz addig rágott, evett, mígcsak nem nyert, átvette a kontrollt a szerver és a szoftver felett is, egyéniséged oda lett, az értelmező szótárt ha fellapozzák, a betegség szónál ott lesz a te neved, te magad vagy immár a kór! De nem jön a külső erősítés, az óhajtott támogatás elmarad... Visszagondolok olykor még a betegség előtti időkre, hjaj, hogy is mondjam, megvannak belőle a benyomásaim, az emlékek, egy más világ, 10

más ember, más élet… De csak a most van, az itt, hogy győzött a kor, eltűnt az empátia, barátnak hitt emberek szivárogtak ki szinte egyik napról a másikra az életemből, most csak ez van... Először csak napokig, később hetekig nem csörgött ki a telefon, aztán szétesett a család, a kassza ürült ki csendben, utána meg már az ügyfelek, munkakapcsolatok is elmaradoztak… Egy jól felépített élet helyére került a kétely és mély űr... amely mételyezett nyomorult magányba még végül óhatatlanul és észrevétlenül becsörgedezett a nihil is, a semmiben gyökerező léttelenség, tetszhalottság. Innen már nem lehet visszajönni, ez a végső stáció, a küszöb a gödör és a zérós lét között szinte mondod hogy, ide, ebbe a kráterbe már nem ér le az emberi hang, az ima innen nem hallatszik fel, és nincs emberi érzés, ami ilyen alant is rezonálna, csak olykor a csukott szemhéjakon keresztül beszivárgó narancs-sárgás érzékelés, hogy sajna ez még az evilág. És a bódult látomások, rémálmok és a megkülönböztethetetlen ébrenlét-álmok között egyszer mintha csak felsejlene egy parányi fényecske, pindurnyi pislákolás, amit még nem látsz, mert az a pillogó-rezgő apró fényecske még nem szűrődik át a teremtett, létrehozott abszurd semmin, csak van, ott, valahol…


Létét sokszor hívják reménynek, hitnek és ott van, a pórusokban, idegekben, sejtekben, hiába nem veszel róla tudomást egyszer csak feltámad és elkezd égni, világítani, akkor is, ha orkán van és függöny-eső állja útját. És innentől jön észrevétlenül a segítség, de nem annak hívod, és nem is tudatosul. Még. Ám hirtelen azon kapod magad, hogy ízlik egy kanálnyi leves, és egy este észlelsz egy fuvallatot, majd egy alkonyt látsz meg, és napokkal később már kiülsz a teraszra figyelni éberen a pirkadatot, és újra jó fázni, jó a meleg, a szellő, a víz csurgása a testen, a frissen mosott lepedő illata, a reggeli kávégépsistergés, a távoli harang hangja a szürkületben. Aztán jönnek majdhogynem ismeretlen szavak a szájra és lesznek gyakoriak, mindennaposak: a köszönöm, hálás vagyok, de jó, Istenem. Érkeznek utánuk a hangok, a tessék, a kérlek, a szívesen, a barátom, drágám. Ezt követik a színek, az ízkavalkádok és legvégül a belső csendben megfogan a hit. Innentől sosincs olyan, hogy egyedül, hogy nehéz, hogy lehetetlen, és a kategorikus nem sem létezik csak a kísértésre! Kitárt karjaidba mindig megérkezik az ölelés, a biztonság kebelbarát lesz és a szeretet konstanssá válik és nincs többé olyan kérdés amire ne érkezne válasz. A hit: engedelmesség, alázat, befogadás és bizalom. És amint el tudod fogadni a szeretetet, az megtanít értékelni önmagad, másokat, tanít azt továbbadni és bízni, nevel a soha nem szűnő gondviselést sors-, és hittársaiddal megélni. Amikor a reggel köszönömmel kezdődik és az est hálával végződik, akkor lesz teljes és csodával tűzdelt az életed. És a mirákulum ez egészben az, hogy a gondviselés, Isten a végtelen szeretetével mindig is ott volt, egy másodpercig sem hiányzott az életedből. Akkor is szeretett és vigyázott, amikor nem hagytad, benne volt a fájdalmakban, a kétségekben, a mélyben. Honnan tudom? Mert ott talált rám! És ha lejött oda értem, akkor nekem innentől csak annyit kell tennem, hogy nélküle: semmit! Datki Szabolcs, újságíró A szerző 2017 kora tavaszán súlyos motorbalesetet szenvedett, a kritikus sérülések mellé jelentős anyagi károkat is elkönyvelhetett, elvesztette munkáját, családja is ráment. Jelenleg rehabilitálódik, hite a baleset óta rendíthetetlen.

Családunk nem szereti a zajos és sokáig fennülős szilvesztereket. A lényeg számunkra a hálaadáson van. Ezért már jó előre visszamondunk minden olyan meghívást, amely akadályozna abban, hogy eljussunk a hálaadó szentmisére az év utolsó napján. Ez alkalommal Isten másképp vezette lépteinket. Az otthoni és a plébániai templomi hálaadás természetesen nem maradt el, de egy dologban engedtünk kisgyermekeink óhajának, akik látni akarták a tűzijátékot. Egy olyan családhoz mentünk este 10 körül, akiknek ablakából lehetett látni a szemet kápráztató tűzijátékot, és gyermekeikkel jónak ígérkezett a játék is. Elérkezett éjfél, megnéztük, de mindannyian éreztük, hogy ez nem elég, és leültünk imádkozni, hogy az elsőbbséget az Úrnak adjuk az új esztendőben. Mindenikünk megszólította Istent, és Isten jelenléte betöltötte a szívünket. Aztán elkezdtünk beszélgetni, a gyerekek játszani, és csak repült az idő. Mély élmények, személyes vallomások, küzdelmek, bátorítások kerültek terítékre a hajnali 5-ig tartó beszélgetésben. Csodálatos volt felismerni Őt, az Ő vezetését ebben a találkozásban. Mindannyian azzal a hajlammal vagyunk teremtve, hogy lenyűgözzön valami vagy valaki. Honnan tudjuk, hogy mi nyűgöz le? Onnan, hogy amikor beszélünk róla, csillog a szemünk, és tudunk azért a dologért vagy személyért áldozatot hozni. Így az újév kezdetén jó megállni, megvizsgálni, hogy mi az, ami a szívemet lefoglalja, lenyűgözi. Tudom-e élvezni Isten szeretetét? Értékelni azt, amit Isten ad? Engedem-e, hogy elbűvöljön az Ő jelenléte? - folytatás a következő oldalon 11


Vagy megelégszem a kisebb fényforrásokkal a Világosság helyett? Egy kicsit hasonlít a tűzijáték és a csillagok kapcsolatára. Mi a tűzijáték a csillagokhoz képest? Pillanatnyilag elbűvölhet, de fénye örök örömet nem tud jelenteni. A tűzijáték mintegy utánzata a csillagoknak, amelyek egész évben ragyogják Napfényüket. Amint személyes imaidőmet töltöttem az év első napján, megérintett a következő ige: „Ragyogtassa rád arcát az Úr!” Többször hallottam, énekeltem, olvastam ezeket a szavakat, de most új színben tűntek fel előttem. Mit akarsz, Uram, mondani nekem? A Te arcodat akarod rám ragyogtatni? Milyen a Te arcod? Milyen a Te ragyogásod? Hasonlítható valamihez? Van fogható a Te arcod ragyogásához? Talán először életemben nem siklottam át e szavak fölött, hanem engedtem, hogy eljussanak a szívembe. Az aznapi, 67. zsoltár csak elmélyítette bennem azt, amit Isten üzent az olvasmányon keresztül. „Irgalmazzon nekünk az Isten és áldjon meg minket! Ragyogtassa arcát felettünk, hogy megismerjük utadat a földön, minden nemzet lássa szabadításodat!” (Számok könyve 6,22-27) Azt is megértettem, miért adja Isten ragyogását nekünk: „Hogy megismerjük utadat a földön”. Az én személyes döntésem, hogy odafordítom-e nap mint nap arcomat, hogy Rám ragyoghasson, vagy megelégszem pillanatnyi fényforrásokkal, mint a TV, számítógép, telefon ideig-óráig megelégítő fénye...

Kérdések házaspároknak: Mit teszek azért, hogy megismerjem az Ő útját? Isten van-e az első helyen a hétköznapjaimban? Szánok-e minőségi időt arra, hogy Isten ragyogását befogadjam? Érzik-e ezt családtagjaim?

Tudtátok, hogy

a tavirózsát még tündérrózsának is nevezik?

Egy kis számtan: Vajon mennyi virág-

talan tavirózsa levelére kellett rálépnünk ahhoz, hogy eljussunk a legidősebb tündér palotájába? Könnyen megtudod, ha összeadod a következő számokat: a másodpercek száma egy percben: … + a percek száma egy órában: … + az órák száma egy nap alatt: …+ a napok száma egy héten: … + a teljes hetek száma egy hónapban: … + a hónapok száma egy esztendőben: … = …

Feladatok Kicsiknek (ovisok, előkészítősök, elsősök és másodikosok): Rajzoljatok le egy jelenetet a fenti meserészből és adjatok neki címet! (3 pont) Nagyoknak (harmadik, negyedik és ötödik osztályosok): a kicsiknek adott feladat + Válaszoljatok a következő kérdésre: Hány virágtalan tavirózsa levelén keresztül jutottunk el a legidősebb tündér palotájához? (2 pont) + Mi a neve a világ legidősebb tündérének? (A helyes válasz, amelyet a rejtvény első sorában találtok, 2 pontot ér.)

1

2

3

4

5

Kérdések fiataloknak: Keresem-e azt a hivatást, amire Isten hív engem? Hogyan? Elhiszem-e azt, hogy Isten komolyan vesz engem? Eszembe jutott-e, hogy Isten szeret velem lenni? Nemcsak eligazítást, megoldást akar adni a problémáimra, hanem vágyik velem lenni? Szoktam-e Vele hosszasan beszélgetni? Hallgatom-e Őt igéjén keresztül? Kitartó vagyok-e a napi imában, Szentírás-olvasásban?

12

Péter Júlia

1. Nincs valamiben több hely, azaz …van 2. Semmi sincs benne, azaz… 3. A nagyvakáció évszaka 4. Budapestet átszelő nagy folyó, amely a Fekete-tengerbe folyik 5. Hátulról az utolsó = elölről az … Várom leveleiteket!

Katóca

email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com; postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimnázium, Márton Áron utca 80., 530211 Csíkszereda, Hargita megye.


Hol lakik a legidősebb tündér? ~Újabb kalandok a Mese Birodalmában 5.~ Még csak néhány órája léptem át a Mese-Birodalom határát, s máris az volt az érzésem, egy detektívregény kellős közepébe cseppentem, akárcsak előző alkalommal, amikor ott jártam. Most Rózsácska és Noni tűnt el (hisz ekkor még mindig nem tudtuk, hol tartja őket fogva Mammon), s nekünk túl kellett járnunk a gonosz kobold eszén, hiszen a váltságdíjként kért csodahegedű nem kerülhetett az ő kezébe. Elindultunk hát (Mekegő, Nyolc, Doktor, Herceg és én) Evetke vezetésével Tündérország, azaz a világ legidősebb tündéréhez (neve a rejtvényben), remélve, hogy tapasztalt lévén megfelelő tanáccsal tud minket ellátni. Nem messze attól a tótól, amelynek közepén lebegett a tündérkiráy gyémánt palotája, egy tavirózsákkal teli, végtelen nagynak tűnő másik tó széléhez értünk. A víz felszínén úszkáló gyönyörű tavirózsák levelei akkorák voltak, mint egy-egy nagyobbacska szék felülete, s majdnem mindegyik levél közepén ott illatozott és pompázott egy-egy gyönyörű rózsa, mindegyik más színben. A látvány szépségétől elakadt a szavunk. Evetke tért leghamarabb magához: - A tó közepén lakik a legidősebb tündér. - Az rendben - szólt Mekegő -, de miként jutunk oda? - Nem tudom - szólt Evetke, majd Doktor felé fordulva -, ha fennebb repülnél, talán megláthatnál egy hidat, amelyen eljuthatunk a tó közepére…

Doktor felrepült olyan magasra, ahol a nap sugarai még nem sértették túlságosan szemeit, s kis idő múlva e szavakkal tért vissza: - Úgy tűnt nekem, hogy azokból a levelekből, amelyeknek nincs virág a közepén, egy út rajzolódik ki a tó közepe felé… - Én kipróbálom - ajánlkoztam-, lám, egyáltalán megbír-e a virág nélküli levél, hiszen ha engem megtart, valamennyiünket megtart! Ráléptem a legközelebbi virágtalan tavirózsa úszkáló levelére, s láss csodát, amint a lábam megérintette a levél szélét, az úgy megszilárdult, mintha vízből kikukucskáló szikladarab lenne. - A következő virágtalan levél tőled jobbról feléd közeledik! - figyelmeztetett a levegőből Doktor, s én gondolkodás nélkül, azon nyomban a közelembe érő levélre léptem. A második levél is megszilárdult, de az előző, melyről éppen leugrottam, ismét úszásnak indult. - Úgy tűnik, működik! Gyertek utánam! - kiáltottam a parton izgatottan várakozó barátaimnak. Nyolc Mekegő hátára kapaszkodott, Evetke pedig Herceg nyakába csimpaszkodott, s idejében, még mielőtt az túl messze úszott volna, ráléptek arra a levélre, melyről leugrottam. Így levélről levélre lépegetve jutottunk el a tó közepéig, ahol már várt ránk a jóságos, idős tündér. De hogy ott mi történt, arról csak a következő részben olvashattok… 13


A cserkészek Isten oszágát hozzák le a földre „A cserkészmozgalommal Isten országát akarjuk a földre hozni azáltal, hogy az ifjakba beoltjuk az önzetlen jóakaratot, valamint az együttműködés és az együttmunkálkodás szellemét, és azt naponta gyakoroltatjuk velük.” (Lord Baden-Powell of Gilwell) A cserkészet megalapítója Lord Baden Powell of Gilwell (Bi-Pi), 1857. február 22-én született Londonban. Már gyermekkorában feltűnt életrevalósága. Társai különösen kedvelték vidámságáért, szórakoztató ötleteiért. Fiatalon katonai pályára lépett. Hosszú éveket töltött az angol gyarmati hadseregben, először Indiában, majd később Dél-Afrikában. Megtanulta a túlélés művészetét, melyet később gazdagon kamatoztatott a legzordabb életkörülmények közepette is. A háború befejezése után Bi-Pi hazatért Angliába. Odahaza lesújtó helyzet fogadta. A városok társadalma kivetkőztette a fiatalokat a korábbi életformájukból. Elpuhultak testben, eldurvultak lélekben, elvesztették kapcsolatukat a természettel. Bi-Pi hamarosan felismerte életének új hivatását. Felmentését kérte a hadseregből, hogy életét egészen az ifjúság nevelésének szentelhesse. 1907-ben Brownsea szigetén 24 fiú részvételével megszervezi az első tábort. A fiúknak nagyon megtetszett az általa viselt dél-afrikai rendőregyenruha, s ekkor határozott úgy, hogy fiainak ez lesz az egyenruhája. Jelvényként pedig az iránytű északi irányát jelző háromlevelű virágszirmot választotta. Pedagógiai elve: a cselekedve tanulás. Nevelési tapasztalatait az 1908 januárjában megjelenő Scouting for Boys című könyvében jelentette meg. 1908. január 24én Birkenheadben a Young Men’s Christian Association (YMCA) székházában B. Powell kihirdeti a cserkészet megalakulását. Ma már több, mint 38 millió azoknak a száma, akiket elbűvölt a liliomos jelvény, akik napi jótettükkel bizonyítják, hogy a legrövidebb út a boldogsághoz, ha másokat boldoggá teszünk, ha másokon segítünk. Akik nem a jutalomért teszik a jót, hanem az evangéliumon alapuló tíz cserkésztörvényükkel Isten országának egy szikráját hozzák le környezetükbe.

14

Dr. Kerekes László plébános, csapatparancsnok 34.sz. Gábor Áron cserkészcsapat, Kézdivásárhely

Bibliai logók

Balog István nagydobronyi (Kárpátalja) grafikus munkái


Keresztrejtvény „Bölcs bocik szájának langy fuvalma/ jobb tán mint csillag-ür szele volna?...” Babits Mihály Karácsonyi ének c. verse második szakaszának két sora a rejtvény vízszintes 3. és függőleges 16. számú soraiban van elrejtve.

Vízszintes: 1. Román juhok! 12. Szűkszavú, hallgatag. 13. Ismert román labdarúgó (Cornel). 14. Műlesiklás sível cikcakkos pályán, zászlókkal kijelölt kapukon keresztül. 15. „Teher” Arany Jánosnál. 16. Minta, sablon a termék formájának kialakítására. 17. Eme dal, ének. 18. Erre a helyre. 19. 2-6 résztvevővel, francia kártyával játszott kártyajáték. 21. Tompa Sándor monogramja. 22. A jelzett személynél. 24. Svejk tábori lelkésze. 26. Sávos, régies kifejezéssel. 28. Valaminek a súlyát

megállapítá. 31. Eme, tisztítás végett forrásban levő vízben ázik. 33. Az „Ima egy haldoklóért“ című film főszereplője (Bates). 34. Maros megyei gkj. 36. Római számok, összegük: 53. 38. Becézett Ilona. 39. ... - ... veled van ifjú Skywalker, de még nem vagy igazi jedi – Csillagok háborúja. 41. Erő. 44. Alávaló, becstelen. 45. Katafalk. 46. Piet van ..., flamand író, „A vad év“ alkotója. 47. A katonákat este lefekvésre felszólító kürtjel. Függőleges: 1. Magyar színésznő (Enikő). 2. Verejtékezés. 3. Megfelelően múlik (az idő). 4. Grúz filmszínész, az „Asszonysors“ című film főszereplője (Koberidze). 5. Ragadozó őn. 6. Tömbház – románul. 7. Román színésznő (Buciuceanu-Botez, 1929-). 8. Antonov repülőgépe. 9. ... -öböl, az Arab-félsziget öble. 10. A misszió (1986) című film főszereplője (Robert De). 11. Női név, jelentése: báj, június 13-án ünnepeljük. 15. London folyója. 20. Hirtelen eszébe jutó. 23. Akkor indul! 24. A görög ábécé 14. betűje. 25. Körülbelől fele részben taszít. 27. Nagyon régi ős. 29. Ezen a napon. 30. Két szó: autós csillagtúra és kötelező jellegű rendszeres hozzájárulás az állam vagy valamely közület költségeihez. 32. Román kovács! 35. Rizsbor, a japánok nemzeti itala. 36. Egyik arab ország lakója. 37. Milyen nagyon, mennyire szilaj. 40. Eme felsőfok jele. 42. Nátrium, kálium és oxigén vegyjele. 43. ... avis, fehér holló – latinul. 47. Így írtok ... – Karinthy Frigyes műve.

A januári keresztrejtvény megfejtése: Vízszintes 3. Imádlak, mint édes Atyám Függőleges 1. Jó Atyám, viselj gondot rám, ámen.

Helyes megfejtők: András Erzsébet – Lövéte, Boros Klára – Csíkszentkirály, Balázs Ferenc – Csíkszereda, Fülöp Hajnal – Madéfalva, György Ilona – Csíkszereda, György Ferenc – Csíkszereda, Halmi Ibolya – Marosludas, Hajdú Gabriella – Csíkszereda, Kedves Éva – Csíkszereda, Kedves Piroska – Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Madaras Vilma – Csíkszereda, Osváth Mária – Vajdahunyad, Péli Szidónia – Csíkszereda, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Szőcs I. József – Madéfalva.

A megfejtéseket február 15-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Osváth Mária – Vajdahunyad.

Készítette: Korodi Zoltán – Tusnádfürdő

Szenvedéseink egyik oka az, hogy mások példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük. Lucius Annaeus Seneca KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi keresztény

családok lapja. Kiadja: Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztők: Balázs Tünde, László Rezső, Sárközi Sándor. Lapterjesztő: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. ISSN: 25588389, Elérhetőség: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo. com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.

15


Márai Sándor:

Halotti beszéd Látjátok, feleim, szem’ tekkel mik vagyunk. Por és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margitszigetet? ... Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat. A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A „pillangó”, a „gyöngy”, a „szív”- már nem az, ami volt, Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt És megértették, ahogy a dajkaéneket A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké, A gyereknek Toldi-t olvasod és azt feleli, oké. A pap már spanyolul morogja koporsónk felett: „A halál gyötrelmei körülvettek engemet!...” Az ohioi bányában megbicsaklik kezed, A csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát, Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők, mély szellemhangokon, A tested is emlékezik, mint távoli rokon. Még felkiáltsz: „Az nem lehet, hogy oly szent akarat...” De már tudod: igen, lehet... És fejted a vasat Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét, Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby Fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Ady? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene? Arany szava?... Rippli színe? Bartók vad szelleme? „Az nem lehet, hogy annyi szív...” Maradj nyugodt. Lehet. Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet.

Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál, Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál. Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz?... Valahol?... És ha máshol nem is, Testvéreid szívében élsz?... Nem, rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt: „Testvért testvér elad...” Egy hang aléltan közbeszól: „Ne szóljon ajakad...” S egy másik nyög: „Nehogy, ki távol sír e nemzeten...” Még egy hörög: „Megutálni is kénytelen legyen.” Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitől, miért? Vagy: „Rosszabb voltam mint ezek ?...” Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román ... Most hallgass és fizess. Elmúltak az aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet, A radioaktív hamu mindent betemet. Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrd, hogy az Isten tűri ezt s a vad, tajtékos ég Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség. Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet, Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat, Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt Mert ez maradt. Zsugorin még számbaveheted A Mikó-utca gesztenyefáit, mind a hetet, És Jenő nem adta vissza a Shelley-kötetet, És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, És elszáradnak idegeink, elapadt vérünk, agyunk, Látjátok, feleim, szem’tekkel, mik vagyunk? Íme, por és hamu vagyunk. Posillipo, 1950


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.