Fabeltunet Leiligheter Pris liste Hus D

Page 1

FA B E LT U N E T PRISLISTE - HUS D PR 18.10.21 Leil. nr.

Ant. rom

Uteplass

Uteplass m2

BRA

P-rom

Parkering

Pris

Totale omkostninger

Total pris inkl. omkostninger

Felleskostnader per måned

D-101

3 (4)

Balkong

19,50

88,8

88,8

kan kjøpes

kr 4 390 000

kr 49 570

kr 4 439 570

kr 5 376

D-102

3

Balkong

19,50

65,1

61,6

Kan kjøpes

kr 3 490 000

kr 42 395

kr 3 532 395

kr 4 061

D-103

3 (4)

Balkong

19,50

74,8

71,8

Kan kjøpes

kr 3 760 000

kr 45 342

kr 3 805 342

kr 4 600

D-104

3(4)

Balkong

19,50

74,8

71,8

Kan kjøpes

kr 3 760 000

kr 45 342

kr 3 805 342

kr 4 600

D-105

3

Balkong

19,50

65,1

61,6

Kan kjøpes

kr 3 490 000

kr 42 395

kr 3 532 395

kr 4 061

D-106

2

Balkong

19,50

49,7

49,7

Kan kjøpes

kr 3 090 000

kr 37 733

kr 3 127 733

kr 3 207 kr 2 668

D-107

2

Balkong

13,40

40

40

Kan kjøpes

kr 2 560 000

kr 34 796

kr 2 594 796

D-201

3 (4)

Balkong

10,20

88,8

88,8

kan kjøpes

kr 4 690 000

kr 49 570

kr 4 739 570

kr 5 376

D-202

3

Balkong

12,30

65,1

61,6

kan kjøpes

kr 3 690 000

kr 42 395

kr 3 732 395

kr 4 061

D-203

3 (4)

Balkong

13,80

74,8

71,8

Kan kjøpes

kr 3 990 000

kr 45 342

kr 4 035 342

kr 4 600

D-204

3(4)

Balkong

13,80

74,8

71,8

Kan kjøpes

kr 3 990 000

kr 45 342

kr 4 035 342

kr 4 600

D-205

3

Balkong

12,30

65,1

61,6

Kan kjøpes

kr 3 690 000

kr 42 395

kr 3 732 395

kr 4 061

D-206

2

Balkong

10,20

49,7

49,7

Kan kjøpes

kr 3 190 000

kr 37 733

kr 3 227 733

kr 3 207

D-207

2

Balkong

8,40

44,3

44,3

Kan kjøpes

kr 2 860 000

kr 36 092

kr 2 896 092

kr 2 910

D-301

3 (4)

Balkong

10,20

88,8

88,8

kan kjøpes

kr 4 890 000

kr 49 570

kr 4 939 570

kr 5 376

D-302

3

Balkong

12,30

65,1

61,6

Kan kjøpes

kr 3 860 000

kr 42 395

kr 3 902 395

kr 4 061

D-303

3 (4)

Balkong

13,80

74,8

71,8

Kan kjøpes

kr 4 160 000

kr 45 342

kr 4 205 342

kr 4 600

D-304

3 (4)

Balkong

13,80

74,8

71,8

Kan kjøpes

kr 4 160 000

kr 45 342

kr 4 205 342

kr 4 600

D-305

3

Balkong

12,30

65,1

61,6

Kan kjøpes

kr 3 860 000

kr 42 395

kr 3 902 395

kr 4 061

D-306

2

Balkong

10,20

49,7

49,7

Kan kjøpes

kr 3 260 000

kr 37 733

kr 3 297 733

kr 3 207

D-307

2

Balkong

8,40

44,3

44,3

Kan kjøpes

kr 2 890 000

kr 36 092

kr 2 926 092

kr 2 910

D-401

3 (4)

Balkong

10,20

88,8

88,8

Kan kjøpes

kr 5 190 000

kr 49 570

kr 5 239 570

kr 5 376

D-402 D-403

3 3 (4)

Balkong Balkong + terrasse

12,30 13,6 + 62,5

65,1 74,8

61,6 71,8

Kan kjøpes kan kjøpes

kr 3 990 000 kr 5 090 000

kr 42 395 kr 45 342

kr 4 032 395 kr 5 135 342

kr 4 061 kr 4 600

D-404

3

Balkong

12,30

65,1

61,6

Kan kjøpes

kr 4 190 000

kr 42 395

kr 4 232 395

kr 4 061

D-405

2

Balkong

10,20

49,7

49,7

Kan kjøpes

kr 3 360 000

kr 37 733

kr 3 397 733

kr 3 207

D-406

2

Balkong

8,60

44,3

44,3

Kan kjøpes

kr 2 990 000

kr 36 092

kr 3 026 092

kr 2 910

D-501

3

Terrasse/Balkong

62,5 + 56,4

83,9

80,9

Kan kjøpes

kr 5 990 000

kr 48 080

kr 6 038 080

kr 5 106

D-502

3

Terasse/Balkong

82,00

83,9

80,9

kan kjøpes

kr 6 190 000

kr 48 080

kr 6 238 080

kr 5 106

Felleskostnader: Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedelige felleskostnader for første driftsår fremkommer av prislisten, hvor man har lagt til grunn at fjernvarme, TV/internett, kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøtet.Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Tone T. Johansen Eiendomsmegler | Markedsansvarlig M: 412 32 803 E: tone.therese.johansen@dnbeiendom.no

Boder og parkering: Det medfølger bod i kjeller og noen leiligheter har også innvendig bod. Kjøp av biloppstillingsplass (i garasjeanlegget) koster kr. 320.000,-. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til ca kr 150 ,- pr måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av garasjeanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli.

Bjørnar Gullberg Letnes Eiendomsmegler M: 948 08 050 E: bjornar.gullberg. letnes@dnbeiendom.no


FA B E LT U N E T

Dokumentavgift/omkostninger: Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være kr. 5.455,- pr kvm BRA for boligen. Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-. Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,-. Oppstartskapital sameie 3 x oppgitt felleskostnad. Tilkoblingsavgift Bredbånd/TV kr 5.000,--. Seksjonering og registrering av sameiet kr 15.000,-. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Prisen som fremkommer i tabellen ovenfor tar forbehold om ett tinglysingsgebyr for skjøte og ett tinglysingsgebyr for panterettsdokument.

Tone T. Johansen Eiendomsmegler | Markedsansvarlig M: 412 32 803 E: tone.therese.johansen@dnbeiendom.no

Betalingsplan Kr 100.000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Kr 200.000,- av kjøpesum forfaller dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter.

Frogner,18.10.2021

Bjørnar Gullberg Letnes Eiendomsmegler M: 948 08 050 E: bjornar.gullberg. letnes@dnbeiendom.no