Prisliste hus C og D - per 01.07.2022

Page 1

FABELTUNET PRISLISTE - HUS C OG D - PR 01.07.2022

Ant. rom

Uteplass

Uteplass m2

BRA

P-rom

Parkering

Pris

Totale omkostninger

Total pris inkl. omkostninger

Felleskostnader per måned

C-203

3

Balkong

12,3

65,1

61,6

Kan kjøpes

kr 3 780 000

kr 42 311

kr 3 822 311

kr 4 033

C-204

3(4)

Balkong

14,9

81,4

77,4

Kan kjøpes

kr 4 320 000

kr 47 232

kr 4 367 232

kr 4 930

C-205

3(4)

Balkong

14,7

86,4

82,3

Kan kjøpes

kr 4 520 000

kr 48 727

kr 4 568 727

kr 5 205

C-304

3(4)

Balkong

14,9

81,4

77,4

Kan kjøpes

kr 4 520 000

kr 47 232

kr 4 567 232

kr 4 930

C-403

3

Balkong

12,3

65,1

61,6

kan kjøpes

kr 4 080 000

kr 42 311

kr 4 122 311

kr 4 033

C-404

3(4)

Balkong

15,0

81,4

77,4

Kan kjøpes

kr 4 780 000

kr 47 232

kr 4 827 232

kr 4 930

C-405

3(4)

Balkong

14,7

86,4

82,3

Kan kjøpes

kr 4 980 000

kr 48 727

kr 5 028 727

kr 5 205

C-501

3

Terrasser

83+69,5

83,9

80,9

Kan kjøpes

kr 6 320 000

kr 47 966

kr 6 367 966

kr 5 068

C-502

3

Terrasser

69,5+62,6

83,9

80,9

kan kjøpes

kr 6 080 000

kr 47 966

kr 6 127 966

kr 5 068

Leil. nr.

D-201

3 (4)

Balkong

10,2

88,8

88,8

kan kjøpes

kr 4 720 000

kr 49 570

kr 4 769 570

kr 5 376

D-203

3 (4)

Balkong

13,8

74,8

71,8

Kan kjøpes

kr 4 020 000

kr 45 342

kr 4 065 342

kr 4 600

D-204

3(4)

Balkong

13,8

74,8

71,8

Kan kjøpes

kr 4 020 000

kr 45 342

kr 4 065 342

kr 4 600

D-302

3

Balkong

12,3

65,1

61,6

Kan kjøpes

kr 3 880 000

kr 42 395

kr 3 922 395

kr 4 061

D-303

3 (4)

Balkong

13,8

74,8

71,8

Kan kjøpes

kr 4 180 000

kr 45 342

kr 4 225 342

kr 4 600

D-304

3 (4)

Balkong

13,8

74,8

71,8

Kan kjøpes

kr 4 180 000

kr 45 342

kr 4 225 342

kr 4 600

D-305

3

Balkong

12,3

65,1

61,6

Kan kjøpes

kr 3 880 000

kr 42 395

kr 3 922 395

kr 4 061

D-306

2

Balkong

10,2

49,7

49,7

Kan kjøpes

kr 3 280 000

kr 37 733

kr 3 317 733

kr 3 207

D-401

3 (4)

Balkong

10,2

88,8

88,8

Kan kjøpes

kr 5 220 000

kr 49 570

kr 5 269 570

kr 5 376

D-402

3

Balkong

12,3

65,1

61,6

Kan kjøpes

kr 4 120 000

kr 42 395

kr 4 162 395

kr 4 061

D-404

3

Balkong

12,3

65,1

61,6

Kan kjøpes

kr 4 120 000

kr 42 395

kr 4 162 395

kr 4 061

D-502

3

Terrasse

82,0

83,9

80,9

kan kjøpes

kr 6 220 000

kr 48 080

kr 6 268 080

kr 5 106

FELLESKOSTNADER: Månedelige felleskostnader for første driftsår fremkommer av prislisten, hvor man har lagt til grunn at fjernvarme, TV/internett, kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøtet. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. BODER OG PARKERING: Det medfølger bod i kjeller og noen leiligheter har også innvendig bod. Kjøp av biloppstillingsplass (i garasjeanlegget) koster kr. 320.000,-. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til ca kr 150 ,- pr måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av garasjeanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. DOKUMENTAVGIFT/OMKOSTNINGER: Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være kr. 5.455,- pr kvm BRA for boligen.

Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,Oppstartskapital sameie 3 x oppgitt felleskostnad. Tilkoblingsavgift Bredbånd/TV kr 5.000,-. Seksjonering og registrering av sameiet kr 15.000,Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Prisen som fremkommer i tabellen ovenfor tar forbehold om ett tinglysingsgebyr for skjøte og ett tinglysingsgebyr for panterettsdokument. BETALINGSPLAN Kr 100.000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Kr 200.000,- av kjøpesum forfaller dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter.

Frogner, 01.07.2022

Prosjektselger: Eskil Flakstad | Mobil: +47 928 07 749 | E-post: eskil@bakke-as.no