Budskjema Rekkehus Fabeltunet

Scroll for more

Page 1

FA B E LT U N E T ET NYTT BOLIGEVENTYR I ASBJØRNSENS ÅND

KJØPSTILBUD

Fabeltunet Kap 2 AVTALE OM KJØP AV NY BOLIG Fabeltunet, Kap 2 Undertegnende bekrefter herved bindende kjøpsavtale vedrørende bolig i boligprosjektet Lørenfallet Hage, del av gnr:272 bnr: 10 m/fl i Lillestrøm kommune. Bolig/Seksjonsnr: Pri 1: ______ Pri 2: _______ Pri 3:_______

Total kjøpesum iht til prisliste: Kroner:__________________________________ + omkostninger i henhold til gjeldene satser.

Betalingsplan: 100.000,- som delbetaling (forskudd).

Finansieringsbevis skal fremvises hvis selger krever dette. Vederlaget skal innbetales til oppgjørsansvarlig klientkonto. Videre informasjon og detaljer om betaling vil komme frem i kontrakten.

FABELTUNET - 70

Kjøpesummen vil bli finansiert på følgende måte: _____________________________________

kr: ____________________________

_________________________________________

kr:__________________________

_____________________________________________

kr:__________________________

Egenkapital, (oppgi bank, referanseperson og tlf)

Lån (oppgi bank, referanseperson og tlf)

Salg av egen bolig (adresse)

Ved innlevering av dette skjema har kjøper gjort seg kjent med salgsprospekt, prislister og salgsoppgave på prosjektet. Dette skjemaet er bindende for kjøper fra det tidspunkt det er undertegnet. Ved avbestilling gjelder bustadoppføringslovens bestemmelser. Denne kjøpsavtale blir erstattet av prosjektets standard kjøpekontrakt, som signeres på kontraktsmøte. Navn (1):_____________________________________________

Fnr (11 siffer):______________________

Navn (2):_____________________________________________

Fnr (11 siffer):______________________

Adresse:___________________________________________

Postnr/Sted:_______________________

Tlf priv: __________________

Epost:_____________________________

Mobil: ________________

Sted/dato ________________________ Signatur 1:_________________________________ Signatur 2: _______________________________________

Alle undertegnede er innforstått med at ovennevnte kjøpetilbud er bindene. Selgers signatur: __________________________________________________________________

FABELTUNET- VEDLEGGSHEFTE - HUS 24-30 OG 31-39