BAHRinnsikt 19 I 20

Page 1

´19 ´20

innsikt


BAHR

BAHR i kortform MEDARBEIDERE

JURISTER

PARTNERE

(inkl.partnere)

220

160

39

FORRETNINGSSTØTTE

MØTERETT FOR HØYESTERETT

OMSETNING MNOK

60

12

765

Ledelse: Styret:

Managing Partner:

Richard Sjøqvist, styreleder

Thomas K. Svensen

Peter Hammerich, nestleder Charlotte Håkonsen Jon Christian Thaulow Tarjei Thorkildsen Per 01.01. 2020 Omsetning 2019 <<< 2


BAHR

INNHOLD BAHR i kortform Managing Partner har ordet Våge og vinne i usikre tider Landet løsningen da det gjaldt som mest Året da energiomstillingen ble alvor Kampen om kapitalen Løsninger når arbeidsplasser står på spill NRK-sak med viktige avklaringer for nedbemanningsprosesser De som bygger landet #ViTarAnsvar for å få flere gjennom utdanningen Brådigitalisering av advokatbransjen og domstolene BAHRs grønne skifte BAHR + University of Cambridge = Læring i verdensklasse Mangfold som styrke Nye BAHR-partnere fra 1. januar 2020 Publikasjoner og forfatterskap Anerkjennelser og ratinger

02 04 08 14 18 22 26 32 38 42 48 50 56 62 68 69 70

Foto: Erik N.H. Krafft, Ole Walter Jacobsen og Shutterstock Design og layout: Solgård Design AS

3 >>>


BAHR

MP HAR ORDET

Manøvrering i unormale tider

<<< 4

Det er en spesiell tid. Ingen tvil om det. 2019 var et begivenhetsrikt år for BAHR, men det er av mindre betydning nå. Verden har endret seg som følge av covid-19, og det er det alle fokuserer på. Vi hadde en god start på 2020, og BAHR har klart seg bemerkelsesverdig bra etter det første utbruddet i mars. Det viser styrke og robusthet, men vi har vært og er fortsatt nødt til å ta vanskelige og viktige valg. Covid-19 har skapt en helt annen usikkerhet enn det vi tidligere har sett. Langtidseffektene er vanskelig å spå. Situasjonen krever også at BAHR som firma treffer de riktige beslutningene for å tilpasse seg endringene i markedet og legge til rette for fornyelse, sier Thomas K. Svensen, Managing Partner i BAHR. – Når kriser rammer, reagerer mennesker og virksomheter ulikt. Noen forholder seg mer avventende til forholdene stabiliseres, mens andre går aktivt inn i situasjonen til tross for usikkerheten. Det å tørre

å ta valg blir helt avgjørende. Som rådgivere for klienter i kritiske situasjoner er ikke passivitet et alternativ for oss. Heller ikke når det gjelder vår egen virksomhet, påpeker Svensen.


BAHR

I den fornyelsen vi som firma går gjennom skal vi ytterligere styrke vår evne til å levere i slike ekstraordinære situasjoner, og vi skal rigge oss for en ny tid Thomas K. Svensen Managing Partner i BAHR

Fornyer for fremtiden Fornyer for fremtiden Til tross for de spesielle tidene, iverksatte BAHR våren 2020 det som blir den største omstillingen i firmaets historie. Omstillingen bygger på ny teknologi og nye måter å arbeide på. Digitalisering og automatisering har ført til at flere arbeidsoppgaver har falt bort eller er endret, spesielt innen forretningsstøtte. For advokatene innebærer dette nye arbeidsprosesser og en mer effektiv samhandling både internt og mot klientene. – Vi fornyer oss og gjør endringer basert på planene som er lagt

og de behovene vi ser for fremtiden. Endringer er krevende, spesielt for dem som blir berørt. Til tross for dette er det avgjørende for vår utvikling at endringer og fornyelse faktisk blir gjennomført, sier Svensen, og fortsetter: – Endringene så langt er bare begynnelsen på fornyelsen av vår virksomhet, slik at vi bevarer vår sterke posisjon også for fremtiden. Fornyelsen vil gi seg ulike utslag, blant annet gjennom trykk på digitalisering, forbedring av prosesser og kompetanse-

5 >>>


BAHR

og talentutvikling. Målet med sistnevnte er å levere ytterligere innhold til vår ambisjon om at du skal lære mer i BAHR enn det du kan et annet sted. Som igjen kommer klientene til gode.

Vi ønsker å bidra til å øke attraktiviteten til advokatyrket, som igjen gir grobunn for styrket

Alle skal bidra Krevende perioder krever også mer av den enkelte. Som leder er Svensen opptatt av at hver enkelt BAHRist, på alle nivåer, finner og forstår sin rolle i helheten, og aktivt bidrar både til verdiskaping på vegne av klientene og til utviklingen av BAHR.

MP HAR ORDET

mangfold

<<< 6

– Dette er en helt avgjørende forutsetning for å lykkes. Alle BAHRister har en viktig rolle, og alle må ha et ønske og en ambisjon om å bidra. Derfor verdsetter vi høyt eget initiativ og ønsker om utvikling – i alt fra nye og eksisterende klientforhold, nye talenter eller BAHR som kollegium. Vi oppnår kun de beste resultatene dersom alle kjenner eierskap til prosessene og bidrar i fellesskap. Læring i verdensklasse Kompetanse og mangfold er helt sentrale stikkord i det kontinuerlige utviklingsarbeidet. BAHR har jobbet systematisk med kompetanseutvikling siden oppstarten i 1966, det siste året under paraplyen BAHRacademy. BAHRacademy har løftet opplæringen til et helt nytt, internasjonalt nivå. I tett samarbeid med University of Cambridge har BAHR utviklet et skreddersydd utdanningsprogram som skal gi alle muligheten til å lære av noen av verdens fremste akademikere

og BAHRs egne eksperter på sine fagfelt. – Utdanningsprogrammet er et viktig bidrag i arbeidet for å videreutdanne skarpe jurister til mer komplette rådgivere for våre klienter. Dette omfatter langt mer enn bare juridisk kunnskap. Gjennom skreddersydde moduler får deltakerne muligheten til å styrke sin kunnskap innen relevante emner som finans, strategi, makro- og mikroøkonomi og prosjektledelse. Programmet er også en viktig del av den arbeidslivslange læringen som advokatyrket tilbyr. Vårt ønske er at programmet skal inspirere talenter til å gripe mulighetene som åpner seg etter fullført jusstudium. Vi ønsker å bidra til å øke attraktiviteten til advokatyrket, som igjen gir grobunn for styrket mangfold, sier Svensen. Rådgiver i ekstraordinære situasjoner BAHR er advokatfirmaet hvor talentene får muligheten til å skape noe ekstraordinært for klientene. Sammen med gode kolleger bistår de når det stormer som verst; når usikkerheten, kompleksiteten og utfallsrommet er stort – og hvor store verdier står på spill. I slike situasjoner har klientene behov for mer enn juridisk ekspertise. De har behov for en rådgiver som ser helheten og mulighetsrommet, og som de har full tillit til. – Vi vil at klientene skal tenke på BAHR i slike situasjoner. Det er nettopp dette som er selve kjernen i BAHR. Det som gjør BAHR til et fantastisk sted å jobbe. Vissheten


BAHR

om at her får jeg muligheten til å bistå med de mest spennende og krevende problemstillingene, som restrukturering av Norwegian eller transformasjonen av Aker til en grønnere og mer fornybar tidsepoke. At jeg får være med på noe ekstraordinært, sammen med gode kolleger. Og at rådgivningen vår skaper verdier for klientene, sier Svensen, og fortsetter: – I den fornyelsen vi som firma går gjennom skal vi ytterligere styrke vår evne til å levere i slike ekstraordinære situasjoner, og vi skal rigge oss for en ny tid.

Endringene er bare begynnelsen på fornyelsen av vår virksomhet

7 >>>


BAHR

Våge og vinne i usikre tider Da pandemien rammet, ble børsnoterte selskaper satt på prøve. Egenkapitalmarkedet var en del av løsningen, både for selskapene i en krevende situasjon og for de som ville satse da det var som mørkest. Deretter ble alt grønt. – Vi startet året på vanlig måte med høy aktivitet i januar og februar. Så kom covid-19 i begynnelsen av mars og snudde markedet opp ned. Transaksjoner ble satt på hold eller utsatt. Klientene og vårt fokus ble å bevare verdier og gi riktig informasjon til markedet sett opp mot nåsituasjonen, potensielle effekter og fremtidsutsikter, forteller Lars Knem Christie, partner i BAHR. Da pandemien slo til med full styrke, hadde mange selskaper allerede gitt sine utbytteplaner og oppdaterte kortsiktige og langsiktige målsetninger til markedet. Covid-19 tvang markedsaktørene tilbake på tegnebrettet. Spørsmålene var mange. Mister vi inntektene våre? Kommer vi til å bryte lånebetingelsene? Bør vi holde

<<< 8

tilbake utbyttet? Hvordan skal vi få gjennomført generalforsamlingen når ingen får lov til å møtes? – Alt dette skjedde også samtidig som årsrapportene skulle ferdigstilles. Koronaviruset reiste nye og viktige spørsmål på tampen av prosessen, for eksempel knyttet til risikofaktorer og fremtidsutsikter. Situasjonen utviklet seg fort, og det ble behov for å handle raskt, poengterer Camilla Iversen, advokat i BAHR. – Usikkerheten og kompleksiteten var høy. Ingen hadde empiriske data eller modeller som tok innover seg effektene av en pandemi. Situasjonen med å jobbe fra et annet sted enn kontoret ble også en x-faktor. Det er en grunn til at man etter aksjeloven skal sitte sammen og diskutere store


BAHR

Advokat Camilla Iversen og partner Lars Knem Christie.

9 >>>


BAHR

beslutninger. Både vi og klientene ble raskt veldig erfarne på digital samhandling, sier Christie. Norwegian skulle overleve En av de store sakene Christie, Iversen og kollegene i BAHR jobbet med i perioden var restruktureringen av Norwegian. – Dette er definitivt en av sakene vi kommer til å huske. Norwegian er et selskap mange har sterke følelser for, og som alle kjenner til. Selskapet har titusenvis av følgere på sosiale medier, og det oppsto et stort engasjement. Vi opplevde en stor velvilje fra alle involverte, og det var fantastisk å se oppslutningen i emisjonen. Målet var å reise 400 millioner kroner i ny egenkapital, og boken ble lukket på 3 milliarder kroner. Man skal ikke undervurdere verdien av velviljen selskapet hadde bygget opp blant interessentene over mange år, sier Christie. Camilla Iversen trekker frem viktigheten av å gi grundig og god informasjon til eksisterende og potensielle investorer, spesielt i en situasjon med mange <<< 10

ikke-profesjonelle investorer. – Selskapet hadde jo rundt 60 000 aksjonærer, og det var høye handelsvolumer og store kursbevegelser i aksjen. Riktig og god informasjon til aksjonærene var avgjørende for å få en vellykket gjennomføring av denne prosessen. Midt under pandemien var det også selskaper som satset. Med sterk tro på eget prosjekt, og ikke minst fremtiden. – Salmon Evolution valgte å gjennomføre en emisjon midt under den mest turbulente tiden i mars. De var tøffe og valgte å se fremover, selv om usikkerheten var rekordhøy. I dag, etter å ha gjennomført en ny emisjon i august, er selskapet notert på Merkur Market. Et utrolig spennende selskap, som vi gleder oss til å følge fremover, sier Christie. En av norgeshistoriens største Det skulle også mer enn en pandemi til for å stoppe salget av eBays rubrikkvirksomhet. Schibsted og Adevinta deltok i prosessen som til slutt endte i at Adevinta kjøpte eBay Classifieds Group i en avtale verdt 9,2 milliarder dollar. Transaksjonen var en av de største


BAHR i norsk historie. BAHR bisto både Schibsted og Adevinta i denne prosessen. – Å fullføre en slik prosess i en så usikker periode er egentlig ganske sporty. Det sier noe om at de som hadde litt bein i nesa og våget å ta sine egne valg, de lykkes, sier Christie, og fortsetter: – Saken er også fascinerende i den forstand at det er Norge som kjøper fra USA. Vi er jo blitt så vant til det motsatte, men i denne transaksjonen er det et norsk selskap som kaprer indrefileten i et amerikansk bluechip-selskap i en konkurranseutsatt prosess. Det er ganske kult. – Timingen gjenspeiler på mange måter også trenden vi har sett denne våren. En overraskende kort stund etter at alt stoppet i mars, så merket vi at markedsaktørene begynte å bli rastløse. Vi opplevde et tydelig taktskifte i juni, og i perioden som fulgte var det igjen svært høy aktivitet og interesse for både transaksjoner og børsnoteringer, sier Iversen. Til Merkur i rakettfart Høsten 2020 har blitt farget grønn, og spesielt på Merkur Market. – ESG-profil og -substans har blitt veldig viktig for investorene, men dette er ikke unikt for Norge isolert sett. Det vi imidlertid ser er verdien av Merkur Market, som plutselig ble høyaktuell, særlig da flere store selskaper valgte å notere seg her; blant annet at Akersystemet besluttet å notere hele tre selskaper på markedsplassen, sier Christie.

Merkur Market har blitt en svært attraktiv markedsplass. Selskapene som noteres gjennomfører gjerne en rettet emisjon mot profesjonelle investorer før søknaden om notering sendes. Mange av selskapene er i en utviklings- og vekstfase, og skal hente mer penger. Da er det en klar fordel å ha en aksjonærbase bestående av profesjonelle investorer med løfteevne, sammenlignet med en stor aksjonærbase med mange småaksjonærer. – Selskapene drar nytte av en profesjonell aksjonærbase, men dette er også aksjonærer med høye forventninger til eierstyring og informasjon. Selskapene har ofte begrenset erfaring med den type eierstyring som kreves for børsnoterte selskaper, noe som pålegger oss som rådgivere et større ansvar både underveis i prosessen og i form av oppfølging etter første noteringsdag. Vi kan ikke bare hjelpe et selskap på børs, henvise dem til børsens regelverk og så takke for oppdraget. Det krever mer av oss, sier Iversen. – En børsnotering på hovedlisten tar gjerne tre til fire måneder. Tiden brukes til å kvalitetssikre produktet som leveres til potensielle investorer. En Merkur-prosess tar i overkant av en måned. Det går unna. Vi som rådgivere er opptatt av å skynde oss langsomt. Selvfølgelig av hensyn til selskapene som skal noteres, men også av hensyn til investorene. Akkurat nå gir markedsplassen oss i Norge et stort konkurransefortrinn opp mot noteringer i andre land. Det konkurransefortrinnet må vi ta vare på, avslutter Christie.

11 >>>


BAHR

Fra bjellesermonien i forbindelse med noteringen av Aker Offshore Wind på Merkur Market. Selskapets adm. direktør Astrid Skarheim Onsum ringer bjellen. Børsdirektør Øivind Amundsen helt til venstre. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fra noteringen av Aker Carbon Capture på Merkur Market. Aker Carbon Captures adm. direktør Valborg Lundegaard igangsetter handelen ved ringing av den tradisjonelle børsbjellen. Børsdirektør Øivind Amundsen (helt til venstre i bildet) overvåker det hele. Styreleder Henrik Madsen nest til høyre i bildet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

<<< 12


BAHR

En Merkur-prosess tar i overkant av en m책ned. Det g책r unna. Vi som r책dgivere er opptatt av 책 skynde oss langsomt

13 >>>


BAHR

Landet løsningen da det gjaldt som mest Med nær sagt alle fly på bakken, nesten ingen passasjerer og 55 milliarder i gjeld var Norwegian i en kritisk situasjon våren 2020. Løsningen ble, som Dagens Næringsliv beskrev, en blanding av alkymi og Harry Potter. Selskapet ble reddet. – Norwegian hadde akkurat kommet seg ut av en restrukturering og fremtidsutsiktene så bra ut, før pandemien rammet med full styrke. Vi hadde bare tiden og veien. Det ble en kamp mot klokka, sier Richard Sjøqvist, partner i BAHR og leder av firmaets markedsgruppe for finans. På linje med andre fly- og reiselivsselskaper ble Norwegian hardt rammet av myndighetenes restriksjoner som en følge av covid-19. Allerede i februar tok selskapet kontakt med myndighetene, med varsel om at situasjonen kunne bli kritisk. Norwegian hadde da en samlet gjeld på 55 milliarder kroner, hvorav 33 milliarder i gjeld til leasingselskaper og 21,9 milliarder i gjeld på flyene selskapet eide selv. <<< 14

Den 19. mars stilte staten opp med en krisepakke på totalt 6 milliarder kroner, og av disse var 3 milliarder kroner øremerket Norwegian. Selskapets situasjon var imidlertid ikke løst av den grunn. Norwegian og teamet i BAHR måtte få alle interessentene med på en plan for å oppfylle kravene i låneprogrammet. De første 300 millionene fra staten fikk selskapet tilgang til gjennom en kombinasjon av garantier fra DNB og Danske Bank. Deretter måtte Norwegian oppnå lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, slik at det kunne stilles 1,2 milliarder kroner i garanti fra staten. For å få tilgang til de siste 1,5 milliardene måtte selskapet styrke egenkapitalen.


BAHR

BAHR-partner, og leder av firmaets markedsgruppe for finans, Richard Sjøqvist

Vi hadde bare tiden og veien. Det ble en kamp mot klokka 15 >>>


BAHR

Situasjonen var kompleks og forhandlingene krevende Transparens og likebehandling Etter intense forhandlinger med obligasjonseiere, leasinghus, banker, store leverandører og andre kreditorer kunne generalforsamlingen i Norwegian 8. april ta stilling til følgende forslag til løsning: • Deler av Norwegians gjeld til

leasingselskaper, banker og andre kreditorer konverteres til Norwegian-aksjer. • Bruk av andre finansielle instrumenter til å konvertere annen relevant gjeld til egenkapital eller egenkapitalinstrumenter. • Hele eller store deler av selskapets obligasjonslån konverteres til Norwegian-aksjer. • Gjennomføring av en etterfølgende rettet emisjon med oppgjør i kontanter, med mulig fortrinn til eksisterende aksjonærer.

<<< 16

Planen ble vedtatt, og selskapet kunne arbeide videre med håndteringen av covid-19s påvirkning på selskapets operasjoner. – Vi er glade for at vi kunne bidra til en løsning. Som alltid i slike prosesser er hovedmålet å ta vare på verdiene i virksomheten, sikre arbeidsplasser og sørge for videre drift og verdiskaping. Situasjonen var kompleks og forhandlingene krevende, men vi opplevde at interessentene var innforstått med alvoret og at handlingsrommet var begrenset. For Norwegian og oss ble det viktig å ha en transparent tilnærming og behandle alle likt. Det tror jeg var nøkkelen til å lykkes, avslutter Sjøqvist.


BAHR

17 >>>


BAHR

Året da energiomstillingen ble alvor

For BAHRs markedsgruppe innen energi og shipping ble 2020 året som virkelig markerte starten på omstillingen til lavutslippssamfunnet. Selv om mange av oss mest av alt vil forbinde 2020 med koronaviruset, vil Jon Christian Thaulow, partner og leder av BAHRs markedsgruppe for energi og shipping, huske 2020 som det året norsk næringsliv for alvor tok innover seg hvilke investeringer som må gjøres for å oppfylle klimamålene i Paris-avtalen og Norges klimalov. – Den store endringen for vår del dette året er at en veldig mye større del av aktiviteten vår har vært knyttet til fornybar energi. Det gjelder på tvers av hele porteføljen. Det er åpenbart at vi bare ser starten på den store endringen <<< 18

vi skal gjennom. Omstillingen til lavutslippssamfunnet er dyptgående og vil påvirke oss alle, sier Thaulow. Fornybarbølge Disse endringene har bidratt til at det i løpet av sensommeren og høsten har vært tilnærmet Klondike-stemning for såkalte grønne selskaper. Oslo Børs og Merkur Market har opplevd en flom av børsnoteringer av selskaper som ønsker å tiltrekke seg kapital fra investorer med ESG-fokus, og mange beskriver nå Oslo som Europas fornybar-børs. Det har naturligvis bidratt til høy aktivitet for BAHRs team innen olje og gass, fornybar energi og shipping. – Det har vært langt flere investeringer og mer fokus på å utvikle prosjekter denne veien enn tidligere. Aktiviteten kommer både


BAHR

Jon Christian Thaulow, partner i BAHR og leder av firmaets markedsgruppe for energi og shipping (til høyre), sammen med partner- og markedsgruppekollega Morten P. Smørdal.

fra de tradisjonelle aktørene, og aktører som før har vært mer orientert mot olje og gass. Vi har for eksempel merket det gjennom at noen av våre store klienter, som HitecVision og Aker-gruppen, har orientert seg veldig mot denne sektoren, forklarer Thaulow.

Vi kan forvente oss mye mer å gjøre innen fornybar energi

Både gjennom koronanedstengingen og inn i sommerferien har Thaulows team hatt et svært høyt aktivitetsnivå, blant annet som følge av Aker Horizons-satsingen. Akers satsing innen fornybar er naturlig nok en «stor sak» som har fått mye oppmerksomhet etter at Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind begge har blitt skilt ut av Aker Solutions. – Her vil jeg virkelig gi ros til teamet. Mange gjorde en helt ekstraordinær innsats i denne perioden, la sommerferieplanene til side og sto på. Vi har vært heldige som har fått være med på Aker Horizons-satsingen. Innenfor karbonfangst hadde jo Aker tidligere et selskap som het Aker Clean Carbon, som vi jobbet tett med inntil den virksomheten ble lagt inn i Aker Solutions, og nå jobber vi jo med den samme virksomheten som er skilt ut igjen, sier Thaulow. Høyt aktivitetsnivå Utviklingen i retning av mer grønne investeringer ser vi igjen innen shippingsegmentet, hvor BAHR nylig bisto Østensjø Rederi i salget av 25 prosent av Edda Wind til Wilhelmsen. Videre har BAHR bistått ved flere 19 >>>


ÅRET DA ENERGIOMSTILLINGEN BLE ALVOR

BAHR

<<< 20

av de største transaksjonene innen kraftsektoren de siste årene, som Sognekrafts salg av halvparten av Leikanger kraftverk til Lundin Petroleum, og det HitecVision-eide oljeselskapet Sval Energis vindkraftinvesteringer i Finland. – Dette er jo to gode eksempler på transaksjoner hvor oljeselskaper går inn i fornybarprosjekter, sier Thaulow. Innen vindkraft har teamet særlig jobbet mye med Øyfjellet, det største enkeltstående vindkraftprosjektet i Norge. Der var BAHR nylig i Oslo tingrett og representerte selskapet i en forføyningssak mot reindriftsnæringen, som ønsker å stoppe vindkraftplanene. – Øyfjellet har vært et stort oppdrag for oss. Vindkraftutbygging

på land skaper kontroverser. Ellers fikk jo alle transaksjonene våre med Hafslund E-CO etter oppkjøpet i 2017 et slags punktum med tvangsinnløsningssaken for Hafslund ASA som ble avgjort i sommer, forteller Thaulow. Thaulow forventer at det høye aktivitetsnivået innen BAHRs satsing innen olje og gass, fornybar energi og shipping vil vedvare. – Vår virksomhet er mye drevet av hvilken vei investeringen kanaliseres. Omleggingen til lavutslipp krever enorme investeringer. Vi har alltid hatt ganske mye aktivitet mot fornybar energi, vannkraft og infrastruktur. Sånn sett er det ikke et helt ukjent område for oss, men at vi kan forvente oss mye mer å gjøre på dette området fremover, er helt sikkert, sier Thaulow.


BAHR

Det er 책penbart at vi bare ser starten p책 den store endringen vi skal gjennom. Omstillingen til lavutslippssamfunnet er dyptg책ende og vil p책virke oss alle

21 >>>


BAHR

Kampen om kapitalen Kapitalen investeres i forvalterne med det beste teamet, som har en x-faktor og orden i eget hus, ifølge BAHR-partner Peter Hammerich. Med andre ord ikke den letteste saken i verden. En global pandemi gjør det kanskje ikke enklere?

Får du ikke kapital til fondet, så er du bare en konsulent. Du må ha kompetent kapital, og da konkurrerer du med hele verden

– Vi har ikke fått noen stans i kapitalinnhenting til nye fond. Årsaken er tydelig. Verden er full av kapital, og kapitalen må investeres et sted. Børs er ett alternativ. Likvid, men med høy risiko. Rentefond og obligasjoner er ikke så interessant i et lavrenteregime. Er du forvalter av et alternativt investeringsfond og kan tilby 10-15 prosent avkastning etter omkostninger, ja da er du i en god posisjon, sier Peter Hammerich, partner i BAHR og leder av firmaets markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity, og fortsetter: – Vi har altså ikke fått noen stans, men vi har fått et forsinkelseselement. Verden stoppet opp som følge av covid-19, og det fikk konsekvenser. Institusjonelle investorer som vurderte investeringer i nye fond i februar, valgte å sette prosessene på pause i mars. De måtte se situasjonen an. Årsaken er at investering i fond er langsiktig. På børs kommer du raskt inn og ut, men sånn er det ikke i private equity og andre alternative investeringsfond. – Et annet aspekt som forsterker forsinkelsen er at exitmarkedet stoppet opp. Investorene reinvesterer

<<< 22


BAHR

kapital som blir tilgjengelig gjennom salg av porteføljeselskaper. Om det ikke gjennomføres salg, så blir det også mindre kapital tilgjengelig for reinvesteringer. Dette betyr ikke at kapitalen forsvinner, men det tar bare litt lengre tid. Høy aktivitet Hammerich trekker parallellen til idretten. – Det blir som med OL. OL i år ble utsatt, men det betyr ikke at det ikke kommer til å bli gjennomført på et tidspunkt. Utøverne må imidlertid ta inn over seg at når mesterskapet til slutt gjennomføres, så vil det være en annen konkurranse enn den som ville vært gjennomført i år. Flere forutsetninger har endret seg. Effektene av covid-19 gjorde seg også gjeldende på investeringssiden, hvor usikkerheten bidro til lavere aktivitet i en periode. – Forvalterne har i utgangspunktet ikke noen problemer med å vurdere riktig verdsettelse på investeringene sine. Utfordringen ligger i å vite hva man kjøper. Mange markeder endret seg over natten i mars, og kastet om på planer som virket gode før pandemien inntraff. Vi

jobbet for eksempel med et stort reiselivscase, og jeg tror vi i dag kan si at det var lurt at det ikke ble noe av, sier Hammerich. På tross av forsinkelsene som oppsto i kjølvannet av covid-19, kan Hammerich melde om høy aktivitet i markedet for nye fond. Han tror 2020 vil bli et godt år å starte å investere i. – Fond som ble etablert i 2009 gjorde det bedre enn fond etablert i 2006. Henter du penger i år, og begynner å investere høsten 2020 og i 2021, så tror jeg du har et veldig godt utgangspunkt, sier Hammerich. Han mener investorenes avkastningskrav kommer til å gå ned de neste årene. – Når renten er null, så er plutselig fem prosent avkastning veldig bra. Jeg forventer at kapitalen kommer til å flomme inn i alternative investeringer. Dette er positivt for kapitalforvalterne innen alternative investeringer, og det er positivt for BAHR som jobber tett med aktørene.

23 >>>


BAHR

Sterkt team, x-faktor og orden Hammerich og teamet i BAHR har bistått flere aktører i etablering av nye fond og innhenting av kapital det siste året, som for eksempel HitecVision. Han skulle imidlertid gjerne sett flere nye spillere i markedet. – Vi har et bra økosystem, hvor statlige aktører som Argentum, Nysnø og Investinor spiller en viktig rolle. Samtidig ser vi få nyetableringer. Hvorfor det? Jo, fordi det er krevende, sier Hammerich, og fortsetter: – Skal du lykkes i å etablere et nytt fond så er det tre ting som må være på plass. For det første må du ha de riktige menneskene med, og disse må ha noen særlige egenskaper. For det andre må du ha noen spesielle fordeler, en x-faktor. Vi jobber nå for eksempel med Bluefront, som vil bli det første sjømatfondet i verden. En tydelig x-faktor. Om du i tillegg har orden i eget hus, viser evne til å jobbe systematisk basert på god risikostyring, så er det kun én ting som gjenstår. Kapital. Får du ikke kapital til fondet, så er du bare en konsulent. Du må ha kompetent kapital, og da konkurrerer du med hele verden. Flere kapitalkilder For nye forvaltere er det krevende å komme i posisjon overfor de store, internasjonale og institusjonelle investorene. Det finnes likevel noen alternativer.

<<< 24

– Om du ikke har en eller to institusjonelle nøkkelinvestorer som hjelper deg ut fra startboksen, så er det en mulighet å rette seg mot de profesjonelle investorene, som for eksempel family offices. Disse har imidlertid begrenset tradisjon for å investere i fond. Family offices vil investere selv, og være tett på investeringene. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg, ettersom family offices ser verdien av å ikke holde på med slike investeringer på egenhånd. De mangler gjerne x-faktoren som skal til for å lykkes i forvaltningen av en bredere portefølje. Er formuen bygget opp på eiendom, vel, da kan man kanskje fortsette å være aktiv i eiendom, samtidig som man overlater forvaltningen av øvrig kapital til andre, sier Hammerich, og fortsetter: – Å institusjonalisere family offices er imidlertid krevende. Etter min mening så skal ikke familiemedlemmene i en ideell situasjon være involvert i forvaltningen. De skal ikke være med fordi de er familie, men på tross av. En tredje kilde til kapital er ikke-profesjonelle. Den stadig økende andelen nordmenn med mye kapital tilgjengelig, og som ikke ønsker å ha pengene i banken til null avkastning. – Vi ser en tydelig økning av denne typen kapital i fondene, og vi tror det kommer til å fortsette


BAHR

Peter Hammerich under morgenmøte i BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity

med full styrke. Markedsføring til ikke-profesjonelle er gjort mulig gjennom et solid regelverk, som BAHR i sin tid var med å utarbeide. BAHR tok også initiativet til Norsk Kapitalforvalterforening, som har et eget klageorgan for eventuelle tvister. Så langt har vi ikke sett noen klage, noe som tyder på at forvalterne er profesjonelle og forholder seg til regelverket, sier Hammerich. Selv om det er mye kapital tilgjengelig tror Hammerich at eksisterende og nye aktører bør

forberede seg på tøffere krav fra investorene i årene som kommer. – Helt klart. Vi ser en tydelig trend internasjonalt, og det meste som skjer i utlandet kommer til slutt også til Norge. Tar du, som forvalter, to prosent i forvaltningshonorar og 20 prosent i gevinstdeling, ja da må du levere. Både for å unngå tvister, som jeg tror det vil bli mer av i fremtiden, men også for å hente kapital fra de samme investorene på nytt. Konkurransen er tøff, det er det ingen tvil om, avslutter Hammerich.

25 >>>


BAHR

Løsninger når arbeidsplasser står på spill

Oljeprisfallet i mars skapte usikkerhet for fremtidige investeringer på norsk sokkel. Leverandørindustrien sto brått overfor dramatiske kutt i investeringene sammenlignet med anslagene før covid-19. Noe måtte gjøres. Situasjonen i markedet skapte stor usikkerhet vedrørende utbygging av nye prosjekter på norsk sokkel, ettersom det var mange av disse som ikke lenger ville oppfylle oljeselskapenes avkastningskrav. Det var særlig dramatisk for den norske leverandørindustrien som raskt kunne bli stående uten oppdrag. I tillegg til tap av et stort antall arbeidsplasser, risikerte man å miste viktig kompetanse som landet trenger til å sikre en forsvarlig håndtering av oljeog gassvirksomheten, inklusive fremtidig nedstenging og fjerning. I tillegg er den norske leverandørindustrien en viktig faktor for utvikling og utbygging av karbonfangstanlegg, havvind og annen grønn energi. Norge <<< 26

har ikke råd til å miste en så kompetent næring over natten. – Vi fikk i oppdrag å lage et skatteforslag til midlertidige endringer i petroleumsskatten som kunne sikre aktiviteten på norsk sokkel og dermed bidra til å opprettholde aktiviteten og kompetansen i norsk leverandørindustri, sier Joachim Bjerke, partner i BAHR. Forslaget måtte imidlertid oppfylle et viktig premiss. Det skulle ikke medføre økte kostnader for staten. Det var ikke snakk om å be om skattelettelser eller rene støttepakker fra staten. Forslaget skulle være provenynøytralt. BAHRs team bestående av Joachim Bjerke, Jan B. Jansen og Marius Pilgaard tok oppdraget. – I løpet av noen intense dager på hjemmekontor kom vi i nært samarbeid med Aker BP og andre nøkkelpersoner fram til et forslag som etter hvert hele næringen, LO og NHO stilte seg bak, sier


Teamet bak forslaget til midlertidige endringer i petroleumsskatten: (f.v.) partner og leder av BAHRs skattegruppe, Joachim M. Bjerke, partner Jan B. Jansen og Specialist Partner Marius Pilgaard

Bjerke. Det var et privilegium å få lov til å arbeide med en så spennende sak sammen med så mange flinke folk.

I løpet av noen intense dager på hjemmekontor kom vi fram til et forslag som hele næringen, LO og NHO stilte seg bak

Direkte fradragsføring av investeringer var grunnsteinen Den største utfordringen med å forklare forslaget, er at det må forstås i lys av hvordan petroleumsskatten er designet, sier Marius Pilgaard. Folk flest sliter med å forstå de vanlige skattereglene og kan naturlig nok lite om særreglene i petroleumsskattesystemet. Samtidig er det nettopp disse særreglene som gjorde det mulig å finne et forslag som både kunne sikre gjennomføringen av planlagte prosjekter og samtidig være provenynøytralt for staten, fortsetter Pilgaard.

Det sentrale elementet i forslaget var at selskapene gis fradrag for hele investeringen i det året investeringen foretas. Etter dagens system dekker staten ca. 90 prosent av investeringskostnadene, men det tar i beste fall over seks år fra investeringen foretas og til staten har dekket sin andel av investeringen (gjennom fradrag for avskrivninger og friinntekt). Går selskapet med underskudd tar det enda lengre tid. Næringens forslag medførte derimot at staten ville dekket sin andel av investeringen i løpet av ett til to år. Raskere tilbakebetaling av statens andel av investeringene gjør mye for lønnsomheten i prosjektene sett fra selskapenes side, mens dette for staten har en svært liten kostnad, påpeker Bjerke. 27 >>>


BAHR – Petroleumsnæringen og Finansdepartementet har i mange år diskutert hva nåverdien av slike fremtidige fradrag er. For å finne nåverdien av et beløp må en bruke en diskonteringsrente, og det er valget av denne renten som striden har stått om. Næringen har ment at diskonteringsrenten skal være avkastningskravet de bruker på investeringen, f. eks. 10 prosent, mens staten har ment at det å få penger igjen fra skattemyndighetene er «sikkert som banken» og at det dermed skal brukes en risikofri rente, sier Bjerke. Selv om en kan diskutere hva som er risikofri rente i dag, er det liten tvil om at den ligger vesentlig lavere enn selskapenes avkastningskrav. Det er denne forskjellen som forslaget fra næringen bygget på, forteller Pilgaard. Kunne blitt vinn-vinn Forslaget fra petroleumsnæringen innebar i realiteten en skatteskjerpelse fordi selskapene har et rentefradrag som er avhengig av avskrivningsgrunnlaget. – Når selskapet får disse avskrivningene allerede i investeringsåret, så bortfaller rentefradraget og da går den effektive skattesatsen opp. Forslaget innebar derfor et økt skatteproveny for staten. At selskapene dekker en større andel av utbyggingskostnadene, medfører også en redusert risiko for at felt som anses som samfunnsøkonomisk ulønnsomme blir bygget ut. Samtidig er forskjellen mellom selskapenes avkastningskrav og risikofri rente så stor at forslaget fremdeles var positivt for selskapene. <<< 28

Med andre ord en vinn-vinn løsning for alle, sier Bjerke. Finansdepartementet og Regjeringen følte kanskje at forslaget var for godt til å være sant – det var nok ikke mange næringer som våren 2020 ba om endringer som medførte skatteskjerpelser for seg selv. Kanskje var det derfor departementet misforsto forslaget første gang de fikk det til vurdering, og feilaktig konkluderte med at det medførte skattelette. Kanskje var det også grunnen til at Regjeringen la frem et modifisert forslag som innebar en betydelig skatteskjerpelse for næringen sammenlignet med gjeldende regler. – Et bredt forlik i Stortinget rettet heldigvis opp i den økonomiske innstrammingen som Regjeringens forslag medførte ved å øke friinntekten til 24 prosent. Imidlertid beholdt man dessverre Regjeringens løsning med at de nye reglene bare gjelder for særskattedelen og ikke for selskapsskattedelen av petroleumsskatten, sier Pilgaard. Forliket i Stortinget medfører ifølge Finansdepartementet en skattelette på ca. 8 milliarder kroner i nåverdi. Hadde Stortinget i stedet valgt den alternative løsningen (som næringen ønsket), ville det ifølge departementet gitt staten økte skatteinntekter på 7 milliarder kroner i nåverdi. Differansen på de to alternativene er altså 15 milliarder kroner – som var prisen man måtte betale for å unngå at de nye reglene også skulle gjelde for selskapsskattedelen av petroleumsskatten. – Finansministeren og statsministeren advarte nemlig kraftig mot å endre selskapsskattedelen av


BAHR

Nærmere om petroleumsskatten Petroleumsskatten har en samlet skattesats på 78 prosent, bestående av alminnelig skatt på 22 prosent og en særskatt på 56 prosent. Fordi den samlede skattebelastningen er så stor, har det vært sentralt å gjøre petroleumsskatten så nøytral som mulig. Med det mener man at skatten i minst mulig grad skal påvirke investeringsbeslutningene til selskapene. For å sikre slik nøytralitet har man i petroleumsskatten flere særregler, blant annet at selskapene er garantert å få utbetalt skatteverdien av fradragene ved opphør av virksomheten (opphørsrefusjon) og at underskudd kan fremføres med rente slik at realverdien av underskuddet opprettholdes. Investeringene kan også avskrives (fradragsføres) raskere enn det som ellers ville ha vært normalt. I tillegg får selskapene et ekstra fradrag i særskatten for å skjerme en normalavkastning på investeringene, kalt friinntekt. Friinntekten utgjør normalt 20,8 prosent av investeringene og siden den bare gis i særskatten på 56 prosent, har den en verdi på 11,6 prosent (nominelt). Samlet sett medfører reglene at staten dekker ca. 90 prosent av investeringskostnadene på norsk sokkel. 29 >>>


BAHR

petroleumsskatten fordi det ville bryte ett av de grunnleggende prinsippene fra skattereformen i 1992 om like regler for alle bransjer og medføre fare for uheldige smitteeffekter. Det kunne potensielt uthule hele selskapsskatten, ble det sagt og skrevet, sier Bjerke og fortsetter: – Dette hadde vært et godt poeng hvis selskapsskatten for oljeselskapene hadde vært en egen skatt med samme vilkår som for andre næringer. Slik er det imidlertid ikke. Og slik har det aldri vært siden skattereformen i 1992. I hele perioden har det vært særregler i selskapsskatten for oljeselskapene for blant annet å sikre økt nøytralitet. Holdningen var også en annen i forbindelse med den såkalte leterefusjonssaken som ble behandlet av EFTAs kontrollorgan ESA. Da brukte departementet tid og krefter på å understreke at petroleumsskatten utgjør en samlet helhet og at man ikke kan vurdere selskapsskattedelen isolert. Videre ble det presisert at selskapsskattedelen av petroleumsskatten alltid har hatt spesielle egenskaper som ikke gjelder for andre næringer. Det var imidlertid to år siden. Nå var det viktig å bruke 15 milliarder kroner på å forsvare et prinsipp som aldri har vært fulgt.

<<< 30

– I stedet for en vinn-vinn løsning, endte man med en løsning som var 15 milliarder kroner dyrere uten at det ga selskapene eller leverandørindustrien bedre vilkår. Det er ikke mange næringer som ber om en skatteskjerpelse på 7 milliarder kroner og i stedet ender opp med en skattelette på 8 milliarder – mot sin egen vilje, sier Bjerke. Nå er dette delvis en lek med tall. Beregningene er basert på en svært høy risikofri rente (samme rente som man benyttet i 2013 selv om renten har falt kraftig siden den gang). Hadde man brukt en mer realistisk rente, ville skatteletten ha forsvunnet som dugg for solen. Regjeringen og Stortinget skal uansett ha ros for å få behandlet og vedtatt de midlertidige endringene i løpet av kort tid. Endringene i petroleumsskatten er imidlertid midlertidige, og skattesystemet for oljeselskapene vil garantert bli gjenstand for omfattende debatt i årene fremover. Departementets holdning til de midlertidige endringene signaliserer at næringen må forvente fremtidige endringer i selskapsskatten slik at den i større grad kommer på linje med selskapsskatten for andre næringer. Mye vil skje, sier Bjerke.


BAHR

– I stedet for en vinn-vinn løsning, endte man med en løsning som var 15 milliarder dyrere uten at det ga selskapene eller leverandørindustrien bedre vilkår

31 >>>


BAHR

NRK-sak med viktige avklaringer for nedbemanningsprosesser BAHR har representert NRK i sak der to arbeidstakere, med henholdsvis 16 og 19 års ansiennitet, ble funnet overtallige i en større nedbemanningsprosess. NRK har vunnet saken i Arbeidsretten (tarifftvist), Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. En av arbeidstakerne anket saken til Høyesterett. Anken ble imidlertid nektet fremmet.

Av: Tarjei Thorkildsen, partner Rajvinder Singh Bains, advokat Hannah Osberg Andresen, advokatfullmektig NRK har de seneste årene måttet gjennomføre flere omorganiseringer og omfattende bemanningsreduksjoner fordi NRKs lisensinntekter ikke har økt i tråd med kostnadsutviklingen og fordi medie-/teknologiutviklingen har medført behov for annen kompetanse. I 2016 medførte dette behov for å redusere bemanningen med 3450 faste årsverk på landsbasis. I distriktskontoret Østlandssendingen <<< 32

Fra venstre: Tarjei Thorkildsen, partner og leder av BAHRs faggruppe for arbeidsliv, Hannah Osberg Andresen, advokatfullmektig, og Rajvinder Singh Bains, advokat


BAHR

ble bemanningen redusert med 11,5 av om lag 60 årsverk. Det ble tegnet et nytt organisasjonskart basert på hvilke funksjoner som, på grunn av medieutviklingen, var nødvendige i Nye Østlandssendingen. De to saksøkerne ble ikke innplassert, selv om de hadde lengre ansiennitet enn sammenlignbare kolleger. Saken har bidratt til viktige avklaringer når det gjelder betydningen av ansiennitet for fastsettelse av utvalgskrets og ved utvelgelsen innenfor kretsen samt vurderingen av annet passende arbeid før oppsigelse. Arbeidsretten – ansiennitetsprinsippets betydning for valg av utvalgskrets For Arbeidsretten gjaldt saken om ansiennitetsbestemmelsen i § 36 i Hovedavtalen mellom Norsk Journalistlag og Arbeidsgiverforeningen Spekter var til hinder for å avgrense utvalgskrets til Østlandssendingen. Motparten anførte at de berørte arbeidstakere måtte vurderes i forhold til relevante arbeidstakere også på Marienlyst, altså en annen enhet. Ansiennitetsbestemmelsen er lik den som finnes i andre hovedavtaler, f.eks. Hovedavtalen LO-NHO. I dommen av 27. september 2018 (AR-2018-18) slo Arbeidsretten fast at det var adgang til å gjennomføre nedbemanning innenfor en avgrenset enhet som Østlandssendingen. Når det gjaldt forståelsen av ansiennitetsbestemmelsen i Hovedavtalen, kom Arbeidsretten til at bestemmelsen måtte forstås slik at den i tillegg til utvelgelseskriterier også får anvendelse for fastsettelse av utvalgskrets. Ansiennitetsbestemmelsen måtte dermed tolkes likt med det Arbeidsretten slo fast for ansiennitetsbestemmelsen i Hovedavtalen LO-NHO i ARD-2016-151 (Nokas). For virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale, innebærer arbeidsmiljølovens krav til saklig oppsigelse at også kretsen og kriterier må være saklige, selv om ansiennitet har mindre vekt enn det som typisk følger av tariffavtaler. Etter NRK-saken har Høyesterett behandlet spørsmål om saklig avgrensing av utvalgskrets og betydningen av ansiennitet i HR-2019-1986 (Telenor). 33 >>>


BAHR

I Telenor-saken viser Høyesterett blant annet til følgende uttalelser fra Arbeidsrettens tidligere avgjørelser: «Oppsummert kan en utvelgelseskrets være usaklig begrunnet dersom ansiennitetsprinsippet «helt mistet sin betydning», jf. Nokas-dommen avsnitt 86, eller blir «vesentlig svekket», jf. NRK-dommen avsnitt 62.» Høyesterett oppsummerer videre at spørsmålet om den aktuelle utvalgskretsen var saklig beror på «en samlet vurdering av flere forhold». Etter Telenor-saken har det vært stilt spørsmål ved om den konkrete vurderingen av hvilken utvalgskrets det er saklig å benytte, må skje i forhold til den enkelte arbeidstaker eller til kretsen som sådan. BAHRs syn er at Arbeidsrettens avgjørelse i NRK-saken, som utgjør et hovedgrunnlag for Høyesteretts vurdering i Telenor-saken, kan tas til inntekt for at saklighetsvurderingen fortsatt kan gjøres ut fra en vurdering av kretsen som sådan, med begrenset vekt på individuelle forhold. Oslo tingrett – utvelgelse innenfor utvalgskrets For Oslo tingrett gjaldt saken gyldigheten av oppsigelse av de to oppsigelsene i utvalgskrets Østlandssendingen. Et sentralt spørsmål var om utvelgelsen av arbeidstakerne som overtallige var saklig tatt i betraktning deres ansiennitet. NRK fikk medhold i at det var saklig grunn til å fravike ansiennitet med grunnlag i manglende kompetanse. Oppsigelsene ble ansett gyldige. I tråd med HR-2019-424-A (Skanska) ble det lagt vekt på at det var foretatt en forsvarlig og etterprøvbar vurdering. I dommen avsagt 12. juni 2019 uttales følgende: «Basert på det samlede bevisbildet, fremstår det som at NRK har foretatt en samvittighetsfull, saklig og forsvarlig vurdering.»

<<< 34

Borgarting lagmannsrett – annet passende arbeid Den ene arbeidstakeren anket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett. Temaet for lagmannsretten var særlig NRKs vurdering av annet passende arbeid og interesseavveiningen. Dommen fra lagmannsretten ble avsagt 4. februar 2020 (LB-2019-140972). Der la flertallet til grunn at NRK hadde vurdert arbeidstakeren opp mot 41 utlyste stillinger frem til oppsigelsen ble besluttet. Videre fant flertallet at NRKs vurderinger av de utlyste stillingene hadde vært «reelle og forsvarlige». Det var heller ikke holdepunkter for at det forelå et udekket arbeidsbehov i NRK som arbeidstaker skulle fått tilbud om. Et sentralt spørsmål var om NRK hadde plikt til å omdisponere ressurser for å finne annet passende arbeid til arbeidstaker, særlig med tanke på arbeidstakerens ansiennitet og alder. I den konkrete vurderingen la lagmannsretten blant annet vekt på at NRK allerede gjennom flere år var i gang med store omstillinger av driften for å tilpasse seg medieutviklingen: «Det ville blitt svært vanskelig å gjennomføre den type nødvendige omstillinger som NRK går gjennom, og som lagmannsretten ikke har noe grunnlag for å stille spørsmålstegn ved berettigelsen av, dersom overtalliges rett til annet passende arbeid skulle lede til at NRK har plikt til å sette sammen oppgaver tilpasset tidligere kompetansekrav som man allerede har et overskudd av i organisasjonen.» Flertallet kom følgelig til at NRK hadde oppfylt sine forpliktelser til å vurdere annet passende arbeid, og at oppsigelsen var saklig begrunnet. Lagmannsrettens avgjørelse ble anket til Høyesterett, men ble nektet fremmet.


BAHR

NTB / Stian Schløsser Møller

35 >>>


BAHR

<<< 36


BAHR

37 >>>


BAHR

De som bygger landet Mange forbinder nok forretningsadvokater på Tjuvholmen med mørke dresser og drakter og pensko. Men enkelte av våre advokater trives aller best i kjeledress, hjelm og vernesko. Da tenker vi selvsagt på våre entrepriseadvokater – de som er med på å bygge landet hver eneste dag. Bygg og anlegg er en av Norges største næringer. BAHR opprettet en egen entreprisegruppe som ledes av partner Øystein Myre Bremset. De siste fem årene har entrepriseomsetningen i BAHR mer enn doblet seg, og BAHR har blitt rangert som nr. 1 i Norge innenfor entreprise i Prospera-undersøkelsen for 2018, 2019 og 2020. – Entrepriserett er spesialisert kontraktsrett i kombinasjon med tung sivilprosess. Storparten av entrepriserådgivningen ytes i forbindelse med at to kontraktsparter i et byggeprosjekt er uenige om et eller annet i kontraktsforholdet, og entreprisetvistene går normalt over mange uker og måneder i retten. Tvisteløsning er derfor en sentral del av det vi driver med, forteller Bremset. Han understreker at for å være en god entrepriseadvokat må man være en god kontraktsrettsjurist men også en god prosedyreadvokat. I tillegg må man ha en viss evne til å sette seg inn i tekniske forhold. Man bør være litt «advokatingeniør». – Entrepriseprosjektene kjennetegnes ved at de er svært dynamiske og risikable. Risikohåndtering er derfor helt sentralt for entrepriseadvokater. Dersom byggherren kommer til oss og lurer på om man kan heve kontrakten med en entreprenør som er svært forsinket med kontraktsarbeidene, så holder det ikke at vi bare svarer på om de juridiske vilkårene for å kunne heve en kontrakt er oppfylt, understreker Bremset. – Spørsmålet er jo om heving totalt sett er det mest formålstjenlige handlingsalternativet. Det beror på en risikovurdering, like mye som en juridisk vurdering. Risikovurderingen krever at man setter seg ned sammen med klientens prosjektledelse og analyserer de ulike handlingsalternativene som foreligger. Som regel vil man se at det finnes bedre alternativer enn å heve kontrakten, selv om vilkårene for heving kanskje <<< 38


BAHR

Entrepriseprosjektene kjennetegnes ved at de er svĂŚrt dynamiske og risikable. RisikohĂĽndtering er derfor helt sentralt for entrepriseadvokater

39 >>>


BAHR er til stede. De gode rådene i entrepriseprosjekter er basert på adekvate risikovurderinger, og da må man ha en grunnleggende risikoforståelse i bunn for rådgivningen. Bremset forteller at han har holdt en lang rekke foredrag om risikovurderinger for aktørene i byggebransjen. Han bruker sin bakgrunn som pokerspiller som pedagogisk virkemiddel. – Som pokerspiller lever man av å foreta gode risikovurderinger

<<< 40

på egne vegne, mens man som entrepriseadvokat lever av å gjøre rasjonelle risikovurderinger på vegne av sine klienter. Gode risikovurderinger ligger i kjernen av vår rådgivning, og våre klienter setter pris på denne tilnærmingen til vår entrepriserådgivning. De siste årene har BAHRs entreprisegruppe blant annet rådgitt Statsbygg i forbindelse med byggingen av det nye Nasjonalmuseet – et av Norges største byggeprosjekter gjennom


BAHR tidene. BAHR har også rådgitt i forbindelse med bygging av vei, jernbane, t-bane, trikkelinjer, tunneler, vindmøller og landbaserte oppdrettsanlegg. Bremset synes det er givende å være med på de mest kompliserte bygge- og anleggsprosjektene i Norge. – I entrepriseteamet vårt har vi kontraktsrettslig spisskompetanse, og Norges eneste entrepriseadvokat med doktorgrad. I tillegg har vi tre advokater med møterett for Høyesterett. Vi har også talentfulle

mellomledere som nå kan opptre som prosjektledere i mange av våre prosjekter. Vi prøver etter beste evne å lage et team med komplementære ferdigheter, slik at vi kan yte best mulig bistand til klientene våre, avslutter Bremset.

Deler av BAHRs entreprisegruppe: (f.v) Halvor Mathisen, advokat. Jorunn Wessmann Wirkola, advokatfullmektig. Eirik Wigenstad, advokatfullmektig. Øystein Myre Bremset, partner og leder av entreprisegruppen. Caroline Røkenes, advokatfullmektig. Sofie Komissar, advokat.

41 >>>


BAHR

#ViTarAnsvar for å få flere gjennom utdanningen BAHRs CSR-prosjekt #ViTarAnsvar har som mål å bidra til redusert utenforskap blant unge, samt å øke inkluderingen og integreringen i Norge. Det gjøres ved å tilby leksehjelp og ekstraressurser i matematikk der det trengs mest. Gi folk en sjanse Mange unge faller utenfor fordi de sliter på skolen. Ofte er det matematikk som byr på problemer og som starter nedturen. Gjennom initiativet #ViTarAnsvar tilbys leksehjelp og lærerkrefter i matematikk til skoler som har dårlig med ressurser for å øke realfagskompetansen. Målet er at elevenes karakterer heves, slik at de kommer inn på videregående skole og dernest fullfører fagbrev eller høyere utdanning.

tanken på å kunne være med på å løfte folk, som ellers ikke ville hatt en sjanse, fremover, sier Vibeke.

#ViTarAnsvar ble initiert av Vibeke Fængsrud, eller «Mattedama» som hun blir kalt, gjennom selskapet hennes, House of Math. BAHR kom på banen etter at Vibeke kontaktet Managing Partner Thomas K. Svensen direkte.

Tallenes klare tale Etter at #ViTarAnsvar startet, har nesten 3 000 elever fått tilbudet. Resultatene er slående. #ViTarAnsvar har vært på åtte skoler, og ved seks av dem har man sett en markant økning i snittet, hvor den beste skolen har gått opp 1,6 i snitt.

– Thomas K. Svensen og Knut T. Traaseth tente umiddelbart og likte

<<< 42

– Når mattefaget er en av hovedgrunnene til at unge faller fra skolen og studiene, er det naturlig å rette oppmerksomheten der, poengterer Thomas K. Svensen, og legger til at Fængsrud og BAHR skal utvikle prosjektet videre. – Vi i BAHR tar ansvar og flere skal hjelpes, understreker Svensen.


BAHR

– Det har vist seg at å gjøre ressurser tilgjengelig på denne måten har effekt. Det er kult at næringslivet ser dette og vil være med å bidra, spesielt etter covid-19 der mange har sittet hjemme og ikke fått den hjelpen de trenger. Det er så mange talenter som forsvinner. #ViTarAnsvar bidrar til å lette dette ved å bidra med ressurser, slik at så mange som mulig kan få en reell mulighet. Jeg liker konseptet om at alle skal stille til start, men da må du legge til rette, sier Vibeke. Med hjertet på rett sted At Vibeke har et stort hjerte for de som ikke passer inn i den norske skolen er lett å se, men det var på ingen måte åpenbart

at hun skulle havne her. Vibeke ble født med to hull i hjertet. Det var ikke noen god løsning, som hun sier selv. – Jeg skulle bli 12 år. Det er deilig å ha passert 40. To år og ni måneder gammel ble hun hjerteoperert. Og selv om den lille brystkassen hennes hadde blitt brettet opp og sydd sammen igjen, tok det bare ti dager før hun var ute på blåbærtur med foreldrene sine. – Jeg ble kastet ut av sykehuset fordi jeg var til fare for de andre barna. Jeg snek meg ut på trehjulssykkelen og krasjet i et piano på sykehuset. Da fikk mamma og pappa beskjed om at vi skulle leve så vanlig som mulig. 43 >>>


BAHR

Så vi dro på blåbærtur. Og når det nappet i stingene, sa jeg bare «Au, stingene mine», og plukket videre. Siden har jeg bare løpt, sier Vibeke. Det er en innstilling hun har tatt med seg. Som hun sier ble hun født full av energi og entusiasme for livet. Den krevende skoletiden Skolen ble ikke et godt sted å være for den lille jenta med de store tankene. Det ble mye misnøye, og mange ubehagelige situasjoner når lærerne ikke visste hvordan de skulle håndtere energien, oppfinnsomheten og hennes tendens til å stille spørsmål ved alt. Hun ble blant annet anklaget for hærverk mens hun var på ferie med foreldrene, og dratt gjennom skolen etter håret av en av lærerne. – Jeg hadde så lyst til å få 5 i norsk, men fikk aldri noe annet enn 3. Samme hva jeg gjorde. Så da vi skulle skrive særemnet siste året på ungdomsskolen, kontaktet jeg gulleleven i klassen til storesøsteren min, og spurte om jeg kunne få særemnet hans. Han hadde fått 6. Jeg skrev av den ord for ord, dette var jo i håndskriftens tid, og sendte den inn med ny tittel. Og tror du ikke jeg fikk den 3-ern. Så tok jeg de to identiske oppgavene, gikk til pappa og sa: «Se her, det spiller ingen rolle hva jeg gjør. Jeg gidder ikke», forteller Vibeke. Løsningen ble til slutt å komme seg bort, og hun begynte på Oslo <<< 44

Private Gymnasium (OPG) på videregående. Problemet var at hun ikke visste hvordan hun skulle bli god på skolen. – Jeg dumpa på videregående og gikk fire år. Jeg måtte begynne å gjøre noe, men hadde ikke arbeidsvaner. Matte var en stor utfordring å ta tak i. Du kan ikke bare sette deg ned og lese, for alt bygger jo på ting du skulle lært tidligere. Mattekarakteren er den største årsaken til at unge faller utenfor og ikke gjennomfører videregående skole. Det er trist. Vibeke begynte på BI rett etter videregående, men hun hadde ikke forutsetningene for å lykkes fordi hun manglet mattekunnskapene. Det førte til at hun sluttet. Men da hun ble 23 år bestemte hun seg for at hun ville studere igjen. Og faget hun ville studere: Bare matte. Det skulle ikke bli enkelt. Vibeke kunne ikke brøkregning. Hun kjøpte derfor alle videregåendebøkene og avla eksamener i de fagene hun manglet. Ni års skolegang måtte tas igjen for å tette hullene – en opphenting som endte i en master. Skatteangsten I 2004, mens hun studerte til bachelor kom en av medstudentene bort til henne og spurte om hun kunne gi leksehjelp til en elev. Hun fikk 500


BAHR

Jeg dumpa på videregående og gikk fire år. Jeg måtte begynne å gjøre noe, men hadde ikke arbeidsvaner

45 >>>


<<< 46


BAHR

kroner rett i lomma, og i løpet av to måneder hadde hun 20 elever. Det var da inspirasjonen til House of Math dukket opp. Den lå i en nattbordsskuff sammen med 20 000 svarte kroner i 100- og 200-lapper. Vibeke fikk «skatteangst». – Jeg husker at jeg fikk sånn angst da jeg åpnet nattbordet og det fløt over av penger, og jeg tenkte at jeg ikke kan være skattesvindler. Jeg må starte et selskap så jeg får betalt skatten min. Så det gjorde jeg. Så begynte hun å få flere oppdrag enn hun selv kunne håndtere. I stedet for å sende elevene bort kunne hun jo ansette noen, og House of Math vokste. Samtidig begynte hun å skrive bøker. Det var en måte å gjøre kunnskapen hun hadde opparbeidet seg tilgjengelig også for de som ikke hadde råd til en

egen leksehjelp. Og hun har like godt skrevet bøker for hele det norske skoleløpet fra 1.–13. klasse, til sammen 27 titler, hvorav 11 bøker og resten hefter og kompendier. – Det fortsatte, og jeg tenkte hvordan jeg kan få næringslivet med på å sponse leksehjelp til skoler og områder som er belastet, og hjelpe enda flere folk. Da kom jeg opp med #ViTarAnsvar. Nå har vi fått mange fantastiske, flinke, kule folk og bedrifter som er med og sponser og gjør det mulig for oss å bidra med drillhefter, bøker og lærere, og vi kan være ute og gi leksehjelp til folk i hele dalen.

#ViTarAnsvar er et av BAHRs CSR-prosjekter som det nå jobbes med å videreutvikle

47 >>>


BAHR

Brådigitalisering av advokatbransjen og domstolene Koronaepidemien har medført at digitaliseringen av advokatbransjen og domstolene har skutt fart. Foruten bruk av hjemmekontor, digitale møter med kolleger og klienter, seminarer og kurs som er erstattet av webinarer, har også hovedforhandlinger i Høyesterett blitt gjennomført som fjernmøter. Og ikke nok med det, Stortinget har også vedtatt at søksmål kan sendes per e-post. Direktestrømming av hovedforhandling i Høyesterett og digital ankebehandling Høyesterett gjennomførte 17. april for første gang en ankeforhandling som fjernmøte. Deretter fulgte flere, blant dem to viktig prinsipielle saker hvor BAHR-partnerne Jan B. Jansen og Tarjei Thorkildsen var involvert. For første gang i historien la også Høyesterett til rette for at pressen på egne nettsider kunne strømme en hovedforhandling direkte. Søksmål rett i den elektroniske postkassen 15. juni vedtok Stortinget endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Endringene supplerer de tidligere vedtatte midlertidige endringene i prosessreglene. Etter lovvedtaket kan også elektronisk forkynnelse skje ved oversendelse til vanlig e-post. Kurs for Sør-Trøndelag tingretts dommere Sverre Blandhol, dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet i Oslo, og BAHR-partner Øystein Myre Bremset avholdt et fire timers digitalt foredrag om «Prosessrisiko – sett fra dommerens perspektiv» for dommerne ved Sør-Trøndelag tingrett. Opplegget handlet blant annet om hvilken nytte dommere kan ha av å forbedre sin risikoforståelse, og hvilke grep domstolene kan gjøre for at rettstvistene ikke skal bli uforholdsmessig dyre for partene. Børskurset for styremedlemmer I september gjennomførte Oslo Børs for første gang i historien «Børskurset for styremedlemmer» digitalt. Hele 115 deltakere rundt om i Norge fulgte kurset som ble strømmet direkte fra BAHRs auditorium på Tjuvholmen i Oslo. Blant foredragsholderne var BAHR-partnerne Lars Knem Christie og Arne Tjaum. Digitale kurs og seminarer Normalt avholdes flesteparten av våre studentseminarer i BAHR-husets auditorium, men nå gjennomføres de digitalt i form av webinarer. Det samme gjør eksterne kurs hvor BAHRs advokater er foredragsholdere. <<< 48


BAHR

1

4

5

2

3

6

Bilde 1: Fra hovedforhandlingen i Høyesterett i saken som gjaldt hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde etter at det er gjennomført en virksomhetsoverdragelse fra den statlige etaten Forsvarsbygg til det privateide selskapet ISS Facility Services AS. Til venstre og på TV-skjermen Høyesterettsdommer Hilde Indreberg. Nærmest til høyre, i BAHRs lokaler, BAHR-partner Tarjei Thorkildsen og ved hans høyre side advokat Kurt Weltzien fra NHO. Bilde 2: Fra ankebehandlingen i Høyesterett i saken A/S Norske Shell mot Staten v/Oljeskattekontoret. BAHR-partner Jan B. Jansen befinner seg i BAHRs møterom 201 på Tjuvholmen, mens man på skjermen ser Høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Henrik Bull, Kristin Normann og Espen Bergh. Helt til høyre i bildet Marius Pilgaard, Specialist Partner i BAHR. Bilde 3: BAHR-partner Øystein Myre Bremset og professor Sverre Blandhol avholdt kurs for dommerne ved Sør-Trøndelag tingrett gjennom direktestrømming fra voldgiftsrommet i BAHRs lokaler. Bilde 4: Børsdirektør Øivind Amundsen ønsker velkommen til det første digitale «Børskurset for styremedlemmer». I desember vil kurset gjennomføres på engelsk for internasjonale deltakere, også da direktestrømmet fra BAHRs lokaler. Bilde 5: BAHR-partner Atle J. Skaldebø-Rød og advokat Bodil Kristine Høstmælingen avholder studentwebinar i sivilprosess. Bilde 6: BAHR-advokat Øystein Nore Nyhus holder foredrag om advokatenes opptreden og forholdet til forvaltningen under Juristenes Utdanningssenters Advokatkurs. 49 >>>


BAHR

BAHRs grønne skifte Rapport om miljøinitiativet Av: Karen Elisabeth Hallandvik, advokatfullmektig

Selv om annerledesåret 2020 har preget BAHRs miljøinitiativ, er engasjementet på huset stadig til stede – kanskje mer enn noen gang. Hendelsene dette året har brakt med seg nye perspektiver på sårbarhet, verdier og behov. Vi har for alvor erfart betydningen av Oslomarka, rent vann i fjorden og frisk luft uten masker. I tillegg har vi sett hvilken omstillingskapasitet samfunnet har, og de mulighetene dette medfører. At klima- og miljøkampen fortsetter å være en av BAHRs hovedsatsinger i vårt samfunnsansvar i tiden som kommer, oppleves derfor desto riktigere enn før. 2020 startet med brask og bram for BAHRs miljøinitiativ. Mange gode, interne prosjekter for å redusere klimaavtrykk var igangsatt i 2019 og ble fulgt tett på nyåret. Særlig var dette relatert til våre fire, prioriterte satsningsområder; transport, avfall, energi og mat. Dette er områder vi har identifisert som BAHRs viktigste <<< 50

utslippskilder, og som vi derfor fokuserer på når vi skal «rydde i eget hus». BAHR som «utslippssubjekt» består i hovedsak av våre kontorlokaler og den daglige advokatvirksomhet. Dette inkluderer blant annet måten vi reiser til og fra møter,


BAHR

51 >>>


BAHR

hvordan vi arbeider, hva vi spiser, hva slags produkter og tjenester vi kjøper inn, og hvordan kontorlokalene blir organisert og avfallet håndtert. I Q1 2020 opparbeidet vi grundig statistikk på satsningsområdene og observerte med glede at pilene pekte nedover når det gjelder utslipp. Men BAHR består også av BAHRistene, og miljøinitiativet er ment å være en arena for faglig utvikling og kompetanse for de ansatte. Årets firmadag «BAHRcode» skulle være dedisert til miljøinitiativet, der systematiserte planer for å integrere miljøperspektivet i vårt daglige advokatvirke skulle presenteres. Selv om dette arrangementet måtte utsettes av smittevernhensyn, er arbeidet med å etablere en tverrfaglig bærekraftsgruppe i gang. Gruppen forventes å være operativ på linje med BAHRs andre faggrupper innen utløpet av året. Det er allerede lagt et godt fundament for arbeidet; BAHR har i løpet av det siste året gått i bresjen for rådgivning innenfor en grønnere eiendomsbransje, akvakulturnæring, shipping og finansiering, for å nevne noe. Vi ønsker at BAHRs miljøinitiativ også skal være en primus motor for BAHRistene og våre samarbeidspartnere som privatpersoner. Miljøperspektivet bør være integrert i de valgene som blir tatt på jobb, og de som blir tatt privat. Vi er overbevist om at økt tilrettelegging og fokus på miljøvennlige valg vil ha positive ringvirkninger utover BAHR isolert. Status på våre interne satsningsområder Arbeidet med BREEAM In-Use-sertifiseringen er pågående, og BAHR har tett samarbeid med KLP som huseier om hvordan vi i stadig større grad kan redusere eget forbruk. Til nå har vi blant annet tilpasset oppvarmings- og ventilasjonssystemet, slik at dette er systemer som kommuniserer, og ikke motarbeider hverandre. Energibesparelsen var ved utgangen av 2019 på 16 prosent. Arbeidet med sonestyring av ventilasjon er neste post på listen i 2020, og det er her den største reduksjonen forventes. Mattilbudet i BAHR har blitt mye grønnere, og storfekjøtt er nå faset helt ut (uten at noen har merket det!). Det er fokus på norske og økologiske råvarer. Smittesituasjonen har imidlertid medført en endring i måten BAHRs kantine blir drevet på. Ferdigpakket lunsj og overtidsmat krever mer planlegging, blant annet for å unngå matsvinn. Det har også resultert i gjeninnføring av engangsemballasje og -servise. Det samlede volumet på avfall per ansatt på kontoret har derfor gått opp i første del av 2020. Vi har forsøkt å bøte konsekvensene av dette med strengere retningslinjer for kildesortering, som imidlertid krever noe mer av den enkelte BAHRist. Motsatt har vi heldigvis redusert papirforbruket vårt kraftig. Den banale endringen fra ensidig til tosidig standardutskrift har fra 2017 bidratt til å redusere papirforbruket vårt med estimerte 55 prosent (18 paller) innen utgangen av 2020, noe som tilsvarer 259 trær. Alle monner drar! <<< 52


BAHR

På tross av en noe negativ trend på avfallsområdet, har BAHR definitivt redusert sitt klimafotavtrykk som følge av transport både i 2019 og så langt i år. BAHR har oppfordret de ansatte til å velge alternativ transport både til og på jobb. Vi ser at mange velger sykkel som egnet fremkomstmiddel, og at dette har gitt mersmak uavhengig av fremtidig smittesituasjon. For å tilrettelegge for at flest mulig fortsetter å sykle kommer BAHR derfor til å arrangere «sykkeldager» hvert kvartal fremover. En sykkelreparatør skal tilby service kostnadsfritt for alle BAHRister, og tilrettelegge for kjøp av sesongbaserte tilleggsutstyr. BAHR håper at dette tilbudet vil gjøre det enklere å sykle til jobb, også utenom sommersesongen. Fra mars 2020 har videre flyreiser og taxiturer i stor grad blitt erstattet med tvungen digitalisering og møter via Zoom/Skype/Pexip/Teams, og andre plattformer mange ikke hadde hørt om for bare et halvt år siden. Dette er trender som vil bidra til et grønnere BAHR i tiden som kommer, også når mer normale tider igjen kommer. Nytt, eksternt engasjement På linje med nært alle virksomheter har BAHR et klimafotavtrykk. Det er ingen vei utenom. Vi er imidlertid bevisste den belastningen BAHR har på naturen og miljøet, og vi kan kompensere for de utslippene vi foreløpig ikke klarer å kutte. Vi har nylig inngått et spennende samarbeid med det relativt nye, norske virksomheten Trefadder, som tilbyr «klimakompensering» i form av beplanting av norsk skog. Trefadder har ansvar for skjøtsel av skogen for å maksimere trærnes CO2-opptak og -lagring. Konseptet er sammenlignbart med FNs utslippskreditter, som innebærer pengestøtte til konkrete prosjekter som fanger eller reduserer utslipp av klimagasser. En forutsetning for slike kompensasjonsordninger, er at prosjektene ikke ville ha blitt gjennomført uten pengestøtten. Gjennom Trefadder bidrar BAHR til å plante trær i områder der grunneier ikke ellers har noe økonomisk insentiv til å anlegge skog. Normalt vil slike områder dermed bare gro igjen med en flora uten samme CO2-opptak som en forvaltet skog. I forbindelse med dette arbeidet vil det bli foretatt en ekstern analyse av BAHRs klimafotavtrykk, som et supplement til vår interne kartlegging. Dette danner grunnlaget for et riktig estimat av hvor mange CO2-ekvivalenter som kompenseres. Lagring av CO2 i skog krever et langsiktig perspektiv. Det forplikter med hensyn til oppfølging og transparens, både for Trefadder, grunneier og BAHR. Som en del av vårt samarbeid kommer BAHR derfor til å tilby pro bono juridisk rådgivning til Trefadder, for å bidra til å bygge en bærekraftig virksomhet med et solid fundament. Vi gleder oss til å være en del av dette innovative, norske satsningsområdet!

53 >>>


BAHR

<<< 54


BAHR

BAHRs miljøgruppe utenfor kontorene på Tjuvholmen med tre av BAHRs tohjulinger (f.v) Hilde Fjærtoft Jansen, Karen Elisabeth Hallandvik og Cathrine E. Stornæs

55 >>>


BAHR

BAHR + University of Cambridge =

Læring i verdensklasse

• Nyutdannede jurister har etter fem

års studier og 300 studiepoeng opparbeidet seg grunnleggende kunnskap om juridisk metode og sentrale rettsområder. Studentene har blitt trent i kritisk, objektiv og selvstendig tenkning i behandling av rettslige spørsmål, og de har utviklet sin evne til å tilegne seg ny kunnskap. De er ferdig med juristutdannelsen, men de er ikke ferdig utdannet. • • Som nyutdannet starter den videre

læringen i det øyeblikket du går inn døren hos et advokatfirma første gang, og slutter ikke før siste møte er hevet ved oppnådd pensjonsalder. Læringen skjer i oppgaveløsningen hver dag, i samarbeidet med kolleger og ikke minst i interaksjonen med klienter. Advokatyrket tilbyr arbeidslivslang læring og BAHR har i samarbeid med University of Cambridge laget et utdanningsprogram som tilbyr læring i verdensklasse. Et program som er spesialtilpasset for BAHRs forretningsadvokater med mål om • å bli komplette rådgivere.

<<< 56


BAHR

57 >>>


BAHR

Academy of Business Law

Legal Leadership Programme

Tailored Development

Ă˜konomi- og forretningsforstĂĽelse

Prosjekt- og teamledelse

Individuelt tilpasset videreutvikling

Grunnleggende fagkompetanse Introduksjon til BAHR

Fagkompetanse Introduksjon fast advokat

Figur 1: Utdanningsprogrammet omfatter hele firmaet

<<< 58


BAHR

BAHR har jobbet systematisk med kompetanseutvikling siden oppstarten i 1966, i de senere år under paraplyen BAHRacademy som omfatter alle ansatte i firmaet. BAHRacademy er fra slutten av 2019 løftet til et helt nytt, internasjonalt nivå. I tett samarbeid med University of Cambridge har BAHR utviklet et skreddersydd utdanningsprogram som gir alle som begynner i BAHR muligheten til å reise til Cambridge og tilegne seg kunnskap fra noen av verdens fremste akademikere, og BAHRs egne eksperter på sine fagfelt. Som en følge av covid-19situasjonen vil programmet i år bli gjennomført ved å benytte virtuelle klasserom og digital undervisning. Skreddersøm for maksimalt læringsutbytte Mange ledende universiteter tilbyr videreutdanningskurs for advokater. Vi ønsket imidlertid skreddersøm for å sikre relevans og læringsutbytte. Utdanningsprogrammet er derfor spesialtilpasset BAHR og de problemstillingene vi jobber

med på vegne av klientene, med mål om å styrke advokatenes kompetanseplattform innen temaer som finans, strategi, regnskap, mikroog makroøkonomi, prosjekt-og teamledelse. Alle viktige verktøy for å lykkes som forretningsadvokat, og for at vi som advokater skal lykkes i arbeidet for klientene. University of Cambridge har investert mye tid og ressurser i å lære seg BAHR og vår virksomhet å kjenne. I utdanningsprogrammet stiller derfor University of Cambridge med professorer som kjenner BAHR og BAHRs virksomhet godt, og har verdensledende kompetanse på emnene i programmet. BAHR stiller med egne fagressurser som setter kunnskapen University of Cambridge formidler inn i BAHRs rammer og hverdag. Læringen foregår i samspillet mellom University of Cambridge, BAHR og talentenes deltakelse og engasjement i forelesninger og gruppeundervisninger.

59 >>>


BAHR

Solid plattform for videre læring Utdanningsprogrammet er delt inn i to nivåer: BAHRacademy of Business Law og BAHR Legal Leadership Programme. BAHRacademy of Business Law BAHRacademy of Business Law er skreddersydd for nyutdannede talenter som begynner som advokatfullmektiger i BAHR. I tillegg til et introduksjonssemester omfatter programmet ett semester om corporate finance, ett semester om business strategy & accounting og ett semester om business economics. Semestrene fordeles over tre år, og alle som begynner i BAHR får tilbud om å delta. BAHR Legal Leadership Programme BAHR Legal Leadership Programme er spesialtilpasset faste advokater i BAHR. I tillegg til et introduksjonssemester omfatter programmet ett semester dedikert til prosjektledelse, og ett semester som tar for seg teamledelse i vår kontekst som forretningsadvokater. Målet er å utvikle talentenes samarbeidsevner, med anvendelse både innad i teamene i BAHR, og i samarbeidet med klienter. BAHRacademy of Business Law og BAHR Legal Leadership Programme skaper en plattform som videreføres gjennom individuelt tilpasset kompetanseutvikling når talentene blir faste advokater i firmaet. Utdanningsprogrammet har en tredelt målsetning:

1.

2.

3.

Utdanne komplette rådgivere våre klienter har full tillit til:

Bidra til BAHR-advokaters attraktivitet i markedet

Styrke attraktiviteten til juristutdannelsen:

Utvide talentenes kunnskapsplattform innen relevante temaer, for å bedre forstå problemstillingene klientene står overfor, og hvilken sammenheng problemstillingene oppstår og skal løses i.

Ikke alle som begynner i BAHR blir partnere i firmaet, det må vi erkjenne. Å fullføre et gjennomarbeidet og relevant utdanningsprogram på University of Cambridge vil gi talentene et solid tilskudd til CVen, og styrke deres posisjon opp mot nye, spennende muligheter også utenfor BAHR.

BAHRacademy og samarbeidet med University of Cambridge skal gi positive ringvirkninger til juristutdannelsen gjennom å vise bredden i advokaters oppgaver og kunnskap, og mulighetene for arbeidslivslang læring i advokatrollen.

<<< 60


BAHR

Vi tror at utdanningsprogrammet vi har utviklet sammen med University of Cambridge, vil gi et viktig bidrag til morgendagens advokattalenter og norsk advokatbransje gjennom synliggjøring av muligheter for læring i verdensklasse og gjennom å inspirere talenter til å gripe mulighetene som åpner seg etter fullført juristutdannelse. Samtidig tror vi at økt attraktivitet gir bedre rekruttering, som igjen gir grobunn for styrket mangfold i BAHR

61 >>>


BAHR

Mangfold som styrke

De siste årene har det rettmessig vært skrevet mye om de største forretningsadvokatfirmaene og mangfold, først og fremst med fokus på skjev kjønnsfordeling i partnerskapene. Senere har det vært fokusert på lite etnisk mangfold blant advokatene. Vi har en vei å gå på begge områder. Vi har tro på en arbeidsplass der alle gis muligheten til å nå sitt fulle potensial. Gjennom å være relevant og attraktiv, også blant morgendagens selskaper og næringer og juridiske talenter, skal vi opprettholde og styrke BAHRs konkurransekraft.

<<< 62


BAHR

63 >>>


BAHR

På slutten av 70-tallet ble den første kvinnelige advokaten ansatt i BAHR, og i 1997 – 31 år etter firmaets etablering – fikk BAHR sin første kvinnelige partner. Siden den gang har mye endret seg. Ved siste årsskifte var kjønnsbalansen i firmaet – advokater og forretningsstøtte – 50/50. Blant advokatene er sågar kvinner i flertall. De siste tre årene er det utnevnt 8 nye partnere, 3 av disse kvinner. Mangfold Hva angår mangfold, konstaterer vi at vi har et stykke å gå. Vi må ta noen bevisste veivalg. Som et advokatfirma som bistår ledende virksomheter og samfunnsaktører må vi i større grad speile mangfoldet i samfunnet vi opererer i. For oss handler mangfold om kjønn, <<< 64

etnisitet og personlig identitet, om rom for forskjellige ideer, perspektiver, personligheter og arbeidsstil. Som firma skal BAHR kapitalisere på diversifiserte team når vi bistår våre klienter, for med større fokus på mangfold øker vi også grobunn for evnen til innovasjon og nytenkning. Talentrekruttering og utvikling Gitt at BAHRs viktigste konkurransefortrinn som kunnskapsbedrift er summen av all humankapital og kompetanse, må vi evne å tiltrekke oss og å utvikle de beste talentene i markedet. Et arbeidsmiljø preget av reelt mangfold danner den beste plattformen for læring og utvikling for alle. BAHR skal være en arbeidsplass hvor alle medarbeidere gis like utviklingsmuligheter, og


BAHR

føler tilhørighet, trygghet og anerkjennelse. For å bidra til større etnisk mangfold i advokatbransjen generelt og BAHR spesielt, må rekrutteringsgrunnlaget også endres. Det er derfor viktig å inspirere unge med flerkulturell bakgrunn til å studere juss og senere ha lyst til å bli forretningsadvokater. Dedikert mangfoldsledelse For å opprettholde BAHRs attraktivitet som arbeidsgiver påhviler det firmaets eiere og ledelse et spesielt ansvar: Å sikre rekruttering og tilrettelegge for god mangfoldsledelse. Gjennom individuell oppfølging og kompetanseheving samt deltakelse i oppdragsutførelse skal alle medarbeidere få like muligheter til å utvikle sitt potensial, sin kompetanse og karriere. Videre er det viktig at

HR-prosesser knyttet til rekruttering, evaluering, forfremmelser, lønn og utvikling skal gjennomføres slik at ubevisste antakelser i minst mulig grad preger resultatet. BAHR har satt konkrete mål og etablert en strukturert prosess for å styrke og monitorere firmaets tiltak og utvikling innen mangfold. En arbeidsgruppe, BAHR Diversity, bestående av ledelse, partnere og ansatte, herunder forretningsstøtte, har til oppgave å systematisere dette arbeidet og tilhørende tiltak. Synliggjøring av mangfold i firmaets interne og eksterne kommunikasjon, samt måling og kontinuerlig forbedring av medarbeideres opplevelse knyttet til mangfold, vil være viktig for BAHR fremover. Å levere på klientenes forventning om mangfold likeså. 65 >>>


BAHR

<<< 66


BAHR

67 >>>


BAHR

Nye BAHR-partnere fra 1. januar 2020

Camilla Jøtun

Ole Andreas Dimmen <<< 68


BAHR

Publikasjoner og forfatterskap Foruten å dele kunnskap gjennom et stort antall seminarer og foredrag, nyhetsbrev og egne fagpublikasjoner, bidrar BAHR og firmaets medarbeidere med redaksjonelt og faglig innhold i en rekke publikasjoner og undersøkelser. Videre er flere BAHR-advokater forfattere, medforfattere eller redaktører for anerkjente juridiske fagbøker. Noen av disse er*:

BAHR Insight – faghefter og undersøkelser • A-Å om skatt for private equity • Verdipapirfond – Skatt for fond og andelseiere • Europeiske langsiktige fond i norsk kontekst • Family Office – strukturering og organisering • Interessekonflikter i kapitalforvaltning • Fondsforvaltning og bruk av «skatteparadis» • MiFID II og norske aktører • Oil and Gas in Norway – An introduction • Cross-border M&A in Norway 2015-2019 Norwegian Public M&A Deal Study – 2019 • Norwegian Private M&A Survey – Statistics and Trends – 2019 • Litigation in Norway • Arbitration in Norway

Utenlandske fagbøker og tidsskrifter • Chambers Patent Litigation Guide, • • • • • •

Norway Chapter The Asset Management Review, Norway Chapter The Banking Regulation Review, Norway Chapter The Corporate Governance Review, Norway Chapter The Legal 500 Intellectual Property Comparative Legal Guide, Norway Chapter The Lending and Secured Finance Review, Norway Chapter The periodical Marlus by The Scandinavian Institute of Maritime Law; International arbitration in the Norwegian oil & gas industry The Private Equity Review, Norway Chapte

Faste kronikker og artikler • Finansavisen • Estate • Juridika

Revisjon og Regnskap, temaartikler • Skattemessig behandling av medinvesteringsordninger

• Aktive eiere i private equity-bransjen • Verdipapirfond og etableringsvilkåret • Aksjevederlag og lønnsbeskatning

Bøker • Frederik Zimmer (red.) og Advokatfirmaet

• •

• • • • • • • •

Ekspertkommentarer i Juridika • Tarjei Thorkildsen: Kommentar til Høyesteretts dom i Skanska-saken

• Are Stenvik: Kommentar til Høyesteretts

kjennelse i Lovdata-saken

• Frederik Zimmer: Hva er galt med skatteparadiset • Are Stenvik: Kommentar til Høyesterett dom i Frøybas-saken

BAHR, Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere, Universitetsforlaget. Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre, Aksjeloven og allmennaksjeloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget. Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke, Ansvarlige selskaper og indre selskaper, Universitetsforlaget. Gudmund Knudsen og Geir Woxholth, Stiftelsesloven med kommentarer, Gyldendal. Finn Arnesen og Are Stenvik, Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, Universitetsforlaget. Viggo Hagstrøm og Are Stenvik, Erstatningsrett, Universitetsforlaget. Are Stenvik, Patentrett. Utdrag for markedsrett, Cappelen Damm Akademisk. Are Stenvik, Patentrett, 4.utgave Cappelen Damm Akademisk. Birger S. Lassen og Are Stenvik, Kjennetegnsrett, Universitetsforlaget. Aase Gundersen og Are Stenvik, Aktuell immaterialrett, Universitetsforlaget. Birger S. Lassen og Are Stenvik, Designrett. En innføring, Cappelen Damm Akademisk. Are Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang, Cappelen Akademisk. Joachim M. Bjerke, Internprising. Skattemessig prising av transaksjoner mellom tilknyttede parter, en historisk og komparativ fremstilling, Tano Aschehoug. Jan B. Jansen og Joachim M. Bjerke, Norwegian Petroleum Taxation. An introduction, BAHR. Peter Hammerich, Klaus Henrik WieseHansen, Kollektive og individuelle pensjonsavtaler, Gyldendal akademisk * Listen er ikke uttømmende

69 >>>


BAHR

Anerkjennelser og ratinger Anerkjennelser • Patent Litigation Firm of the Year (Norway) 2020, Global IP Awards • Patent Litigation Firm of the Year (Norway) 2019, Global IP Awards • Dispute Resolution Firm of the Year (Norway) 2020, Benchmark Litigation Europe Awards • Law Firm of the Year Norway, Benchmark Litigation 2019 Europe Awards • Most Innovative Law Firm of the Year Award (Norway), IFLR European Awards 2019 • Norway Law firm of the Year 2018, Chambers Europe Awards 2018 • Norway Legal Adviser of the Year 2018, Mergermarket European M&A Awards 2018 • Norway Law firm of the Year, Chambers Europe Awards 2018 • Firm of the Year (Norway Contentious), Managing Intellectual Property EMEA Awards 2019 • Firm of the Year (Norway Copyright), Managing Intellectual Property, IP Stars 2018 • Norwegian Law Firm of the Year, IFLR European Awards 2017 Ratinger • Eneste norske advokatfirma som er topprangert i alle kategorier,

Band 1, i Chambers Global 2020, 2019, 2018, 2017 and 2016 • BAHR er topprangert som «Elite firm» i kategorien «Competition law»

i 2020-utgaven av GCR 100 • BAHR er «overall winner» i Kantor Sifo Prospera-undersøkelsen

«Tier 1 Law Firm Review Norway 2019» • BAHR er topprangert, Tier 1, i 4 kategorier i IFLR1000 • BAHR har 15 topprangeringer, elleve i Band 1 og fire i Band 2, i Chambers Europe 2020 • BAHR har 19 topprangeringer, seksten i Band 1, en i Band 2 og en i Band 3, i The Legal 500 • BAHR er – som eneste norske, rendyrkede advokatfirma – topprangert, Tier 1,

kategoriene Energy, General Corporate Tax, Tax Controversy, Indirect Tax, Transactional tax and Transfer Pricing av World Tax and World TP • BAHR er topprangert som «Elite firm» i kategorien «Competition law» i 2020-utgaven av GCR 100 • I Finansavisens årlige Advokatundersøkelse har BAHR og firmaets partnere gjennom en årrekke oppnådd toppresultater i flere kategorier. I 2019-undersøkelsen (publisert i 2020) oppnådde BAHR hele 31 topp 3-plasseringer mot 22 i 2018 Universum-undersøkelsen «Norges mest attraktive arbeidsgiver 2020» I Universum-undersøkelsen «Norges mest attraktive arbeidsgiver 2020» rangeres BAHR som det nest mest populære forretningsadvokatfirmaet blant jusstudentene. Samtidig rykket BAHR opp fra 12. til 7. plass i attraktivitet som arbeidsgiver av i alt 40 offentlige og private virksomheter.

<<< 70


Tr

g

in

ric

rP

sfe

ax

lT

na

io

y

rs

x

ve

tro

x

Ta

ct

sa

an

an

Tr

on

xC

Ta

ct

re

di

Ta

e on

kC

s

s

io u

te nt

io u

e

at

iv

Pr th

ea

W

rty

w

La

pe

s

Ga ro

lP

ua

ct

lle

te

In

il &

n

tio

ts

lu

so

Re

:O

gy

er

En

e

ut

sp

Di

ke

e

nc

na

Fi &A

M

ar

lM

ta

pi

Ca

e/

d

an

at

or

rp

g

x

Ta

ng

pi

en cy

rty

In so lv

ro pe

rin g/

tu

ru c Sh ip

st

Re

ua lP

Ga s

t

ru s

tio n

so lu

at e

ct

st

lle

al E

Re

te

In

Re

&A

/M

nt it

io n/ A

:O il &

e

er gy

En

ut

sp

Di

tit

ts

na nc e

Fi

ar ke

rp or at e

Co

pe

m

Co

an d

ta lM

pi

Ca

nk in g

Ba

Chambers Europe

ar

M

IFLR 1000

ad

te nt

ity

Eq u

t

e

De b

nc

Co

in

nk

Ba

Chambers Global

Tr

on

tC

en

&A

ts :

ke

ts :

na

Fi

ke

e/ M

ar

M

ar

M

d

an

at

or

rp

Pa t

Co

ta l

pi

Ca

ta l

pi

g

in

nk

Ca

Ba

ta lM

an d Fi na nc e

ar ke Co ts rp or at e/ M Co &A ns tru ct io n Di sp ut e Re so EU lu tio /C om n pe tit El io ec n tri cit y& Re Em ne pl w oy ab m le en En t In er so gy lv en cy /C In or su p Re ra nc co e ve ry In te lle ct ua lP M ro ar pe iti rty m e La w Off sh or e/ Co ns Oi tru l& ct Ga io s n Re al Es ta te Ta x

Ca pi

Ba nk in g

Legal 500

In

e

at

En er gy

or

rp

Co

BAHR

Tier 1/Band 1 - ratinger BAHR Tier 1-ratings BAHR

Chambers HNW

IP Stars

World Tax & World Transfer Pricing

71 >>>


Advokatfirmaet BAHR AS www.bahr.no


Articles inside

Mangfold som styrke

2min
pages 62-67

Anerkjennelser og ratinger

2min
pages 70-72

Læring i verdensklasse

4min
pages 56-61

BAHRs grønne skifte

5min
pages 50-55

og domstolene

2min
pages 48-49

ViTarAnsvar for å få flere gjennom utdanningen Brådigitalisering av advokatbransjen

6min
pages 42-47

Løsninger når arbeidsplasser står på spill

7min
pages 26-31

Kampen om kapitalen

5min
pages 22-25

for nedbemanningsprosesser

4min
pages 32-37

De som bygger landet

3min
pages 38-41

Året da energiomstillingen ble alvor

3min
pages 18-21

Managing Partner har ordet

4min
pages 4-7

Landet løsningen da det gjaldt som mest

2min
pages 14-17

Våge og vinne i usikre tider

5min
pages 8-13
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.