B TIMES

Page 1

KULTURNYHEDER FRA SYDFYN JUNI - SEPTEMBER 2014 BAGGÅRDTEATRET

BAGGÅRDTEATRET PRÆSENTERER SÆSON 14/15 SIDE 2

839 DAGE: INTERVIEW MED DRAMATIKER HENRIK SZKLANY SIDE 5

ALTING MØDES / SPIS BRØD TIL / BRECHT OG B FESTIVAL / 839 DAGE/ MEN & MAHLER / 3 BRØDRE SIDE 7

SPOT PÅ: KAMMERATERNE FRA FREDERIKSØEN SIDE 12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.