BagerGruppen Profilmagasin 2021

Page 1

Gå ikke kompro på mis din frihe med selvstæn d som dig bage r..!

Vi sikrer dig branchens bedste indkøbsaftaler og bonusordninger.


Med BagerG rup leverand pens ø du sikre rer er t de beds te betingel ser.

BagerGruppen kort fortalt BagerGruppen er en indkøbsforening, der sikrer danske håndværksbagere de mest fordelagtige indkøbsaftaler! Samtidig får du med BagerGruppen en bred vifte af tilbud, der hjælper både den store og den lille bager-/konditormester. BagerGruppen er et frivilligt samarbejde og fællesskab. Når man bruger vores gode aftaler, får man adgang til alt den hjælp og rådgivning, man kan ønske sig. BagerGruppen er netværk, sparring og udvikling, og vi er din vej til store besparelser på en lang række områder - fx råvareindkøb, emballage, forsikring, el, maskinservice og meget meget mere...

Det var dengang…

Foreningen blev startet af en gruppe fremsynede bagere, der brændte for håndværket, og som for alt i verden ønskede at forblive uafhængige. De tog initiativ til at starte en indkøbsforening med det formål, at opnå et samarbejde med de leverandører, der kunne give de bedste priser og vilkår. Det lykkedes, og siden år 2000 har BagerGruppen været ”de frie bageres” indkøbsforening, og igennem årene har vi sparet mange millioner for foreningens medlemmer.

I dag

BagerGruppen er i konstant udvikling og en af de stærkeste aktører i branchen i arbejdet for at opnå de bedste priser og fordele for dig som bager-/konditormester. Vi er sikre på, at det for ALLE bagere der loyalt benytter vores leverandører og samarbejdspartnere, vil være en økonomisk gevinst. Oven i dette skal så lægges alle de øvrige fordele som BagerGruppen tilbyder. Derfor er vi også stolte over, at vi i en presset branche har langt over 100 håndværksbagererier som medlemmer - alle har passion for faget og med lyst til at drive deres forretning frit og uafhængigt.


Med formandens egne ord BagerGruppen bygger på visionen om at skabe optimale forhold for frie og uafhængige håndværksbagere. Hos os er det de bagere, der kan selv, som er med til at sætte dagsordenen og sørge for konkurrencen i et marked, der ellers er styret af de store kæder. Siden vi startede foreningen, har vi lagt et stort pres på leverandørerne, og de generelle markedspriser er faldet med mellem 15 og 20%. Vi tager ikke hele æren, men vi ved, at vi har været en væsentlig faktor, i at holde priserne nede. Vi har, via indkøbsaftalerne, skabt en ligeværdig konkurrence for vores medlemmer, og vi er en stærk aktør på det danske marked.

Bonus

Jeg er glad for at have været med fra starten og for at have været med til at udvikle og flytte markedet. BagerGruppen spiller en vigtig rolle i forhold til de generelle markedsvilkår for branchen, og jeg ønsker fortsat at arbejde for, at vi er blandt de stærkeste aktører. Selv om vi er mange ”frie bagere”, der står sammen, vil vi selvfølgelig gerne have flere med.

Jo flere vi er, jo stærkere står vi! Steen Friis Nielsen Bestyrelsesformand

Sparring

Rabatter

Markedsføring

Netværk Personalecoaching Særprisaftaler Kurser


Stærke medl Personligt møde

Leverandøraftaler Vi er din indkøbschef og sørger for at forhandle fordelagtige leverandøraftaler, rabatter og bonusordninger. Det sikrer dig både stærke råvarepriser men også særlige fordele og priser på en lang række andre ting - lige fra måtter, beklædning og skilte til alarmer og skadedyrsbekæmpelse.

Som medlem får du besøg af vores konsulent, som også fremover vil være din direkte kontaktperson. Sammen finder I ud af, hvordan du får mest ud af medlemskabet i BagerGruppen, og hvor vi eventuelt kan hjælpe dig fx sparring og rådgivning.

Produktudvalget BagerGruppens har sin egen udviklingsafdeling, hvor en gruppe medlemmer arbejder med produktudvikling og videndeling. De skaffer også nye produkter hjem fra hele verden, prøvebager, tester og tilpasser dem til det danske marked til glæde for alle medlemmer. Produktudvalget udvikler produkter og opskrifter uden at tage hensyn til salg et bestemt sted. De har fokus på rationel produktion og produktkvalitet. Produktudvalget arrangerer løbende kurser og fyraftensmøder for alle medlemmer, ligesom de også udarbejder opskrifter og videomateriale frit tilgæneligt for medlemmerne.


lemsfordele Videndeling

Salg

Et stærkt netværk blandt vores medlemmer sikrer stor videndeling. Det ser vi både til vores kurser og arrangementer, men også på vores lukkede medlemsgruppe på Facebook, hvor der altid stor aktivitet. Her deler og kommenterer man flittigt på hinandens opslag.

Vi afholder gerne individuelt tilpassede salgskurser for at styrke dit salgspersonale, optimere kundekontakten og ikke mindst øge salget. Med nogle få tricks og en lille ekstra indsats kan man let løfte gennemsnitsomsætningen pr. kunde.

Markedsføring

Økonomi

Som medlem får du støtte og sparring fra vores konsulent, som kan hjælpe og rådgive dig om bl.a. skiltning, online markedsføring, Facebook og indretning m.m.

I 2020 fik 92% af BagerGruppens medlemmer udbetalt bonus. I gennemsnit modtog hvert medlem næsten 16.000 kr. Kontingentet i BagerGruppen koster kun 4.000 kr. ekskl. moms, så for næsten alle giver det økonomisk gevinst.


Det siger medlemmerne: ”Der er mange fordele ved at være medlem af BagerGruppen! Noget af det jeg lægger mest vægt på, er sparringen og alle de idéer, vi deler. Det er både via vores lukkede Facebook gruppe, konsulent samt når vi mødes til fx generalforsamlingen. Det giver ny viden, og det er fedt, at vi alle har fokus på det ægte håndværk, og at vi brænder for branchen. Vi er alle kolleger, trods vi er ’os selv”. Desuden er det dejligt at vide, at BagerGruppen har sørget for at få de bedste aftaler til os, på alle de områder hvor vi skal bruge leverandører. Robert Laulund, Conditoriet

Da jeg blev præsenteret for BagerGruppen var jeg ikke i tvivl. Jeg meldte mig ind med det samme, og har ikke fortrudt det. Jeg havde aldrig kunnet få de samme priser som jeg får gennem BagerGruppen. Og jeg har fået en masse kolleger som jeg sparrer og deler opskrifter med. Dejlig at få idéer fra kolleger som jeg tit har afprøvet i mit bageri. Kent, Vennelyst Bageri

Ingen har samlet set kunne opnå ligeså gode priser, rabatter og bonusordninger som vi gør det i BagerGruppen, og det er altså altafgørende, når du på så mange andre områder står alene som selvstændig... Christian, Kirstens Konditori

BagerGruppen mit liv lettere. Jeg behøver ikke søge rundt blandt alverdens leverandører - fx indenfor råvarer og strøm, udtaler Peter! Jeg er sikker på, at få de billigste priser, når jeg er medlem af BagerGruppen! Tina tilføjer, at den sparring, hjælp og støtte, som BagerGruppen har skabt mellem medlemmerne, er helt unik for hende. Der er et fantastisk fællesskab med fokus på branchen, både når vi mødes til fyraftensmøder, generalforsamling eller alle de idéer vi får på vores Facebook gruppe. Tina og Peter, Svalegården


Loyale medlemmer er løftestangen til de bedste leverandøraftaler BagerGruppens samarbejdspartnere er leverandører i verdensklasse. Vi laver løbende nye indkøbsaftaler med markedets allerbedste leverandører – både inden for food og nonfood. Foreningen en naturligvis en indkøbsforening, hvor det primære formål er at forbedre indtjeningen for medlemmerne, men vi har lige så stor fokus på, at vores medlemmer får adgang til den bedste produktkvalitet og de bedste serviceydelser markedet kan tilbyde. På vores hjemmeside kan du altid få et samlet overblik over hvilke food og non-food leverandører BagerGruppen har samarbejde med. Kontakt os og hør nærmere om hvad de enkelte leverandører tilbyder specifikt til dig som medlem.

De gode opskrifter deler vi med glæde med hinanden BagerGruppens produktudvalg udvikler løbende nye og spændende opskrifter, som du altid kan finde på vores medlemsportal. Vi hjælper gerne hinanden med inspiration, tips, idéer og opskrifter - Vi ser ikke hinanden som konkurrenter, men i stedet som kilde til inspiration.

Sammen står vi stærkere - også når vi deler med hinanden! Produktudvalget er til, for at opretholde et højt bagefagligt niveau og være innovative på udvikling.


92% af medlem merne fi k bonus i 2 næsten k 020 r. 16.00 0i gennem snit.

Kontakt os og hør mere om dine fordele som medlem...

Broenge 11, 2635 Ishøj · Tlf. 3969 3077 · kontor@bagergruppen.dk · www.bagergruppen.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.