Quiràlia: Catàleg de jocs 2014

Page 1

MANTE N PREUSIM

MANTE N LOS PR EMOS ECIOS


no ve t

Combo festa major: jocs i escuma Mix fiesta mayor: juegos y espuma

at 2

01

4

no ve d

ad


_DESCRIPCIÓ Un producte pensat per dinamitzar de forma àmplia i completa la vostra festa. Està format per dos moments diferents: el Fes-te Gran; una dinamització de la col·lecció de jocs gegants Fes-te Gran! (2h). I la festa de l’escuma; la realització d’una divertida i refrescant festa de l’escuma amb música i animació (1h).

_DESCRIPCIÓN Un producto pensado para dinamizar de forma amplia y completa vuestra fiesta. Esta compuesto por dos momentos diferentes: El ¿Jugamos?; una dinamización de la colección de juegos gigantes ¿Jugamos? (2h). I la fiesta de la espuma; realización de una divertida i refrescante fiesta de la espuma con música i animación (1h).

_ESPAI Necessitem un espai d’uns 100 m2 per a la instal.lació dels jocs. Ha de ser pla i sense obstacles. Punt de llum monofàsic de 220 w i una presa d’aigua. Escenari o tarima de 2x2.

_ESPACIO Necesitamos unos 100 m2 para la instalación de los juegos. Debe de ser llano y sin obstáculos. Toma de luz monofásica de 220w y una toma de agua. Escenario o tarima de 2x2.

_TEMPORALITAT 3 hores (Fes-te Gran!, 2h + Festa de l’escuma, 1h)

_TEMPORALIDAD 3 horas (¿Jugamos?, 2h + Fiesta de la espuma, 1h)

_PREU 500 € (iva no inclòs)

_PRECIO 500 € (iva no incluido)

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego


Revoltim! 隆Embr贸llate!


_DESCRIPCIÓ Una activitat diferent i innovadora que es basa en una estructura de 10m de llargada per 4m d’amplada, on hi trobem un circuit amb tobogans, un laberint gegant, un pont, una piscina de boles... Una estructura pensada per a nens i nenes d’entre els tres i els dotze anys d’edat. _ESPAI Demanem un espai pla, ampli, sense mobiliari pel mig. Un espai mínim de 14m de llargada per 6m d’amplada. _TEMPORALITAT Mínim d’un dia sencer. _PREU Per a Festes majors i esdeveniments lúdics. 690 € (iva no inclòs) Per a fires consulteu les nostres tarifes especials.

_DESCRIPCIÓN Una actividad diferente e innovadora basada en una estructura de 10m de largo por 4m de ancho, en la que encontraréis un circuito con toboganes, un laberinto gigante, un puente, una piscina de bolas... Una estructura pensada para niños y niñas de entre tres y doce años de edad. _ESPACIO Necesitamos un espacio plano, amplio, sin muebles por el medio. Un espacio mínimo de 14m de largo por 6m de ancho. _TEMPORALIDAD Mínimo un día entero. _PRECIO Para fiestas mayores y eventos lúdicos, 690 € (iva no incluido) Para ferias consultad nuestras tarifas especiales.

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego


Fes-te gran! 多Jugamos?


_DESCRIPCIÓ Un espai de joc lliure on trobareu una sèrie de jocs, tots únics i de grans dimensions. Alguns jocs han estat creats pels mateixos tècnics de Quiràlia, mentre que d’altres són adaptacions de jocs àmpliament coneguts com el dominó, el joc de memòria... _ESPAI Ocupem un espai d’uns 150 m2. Ha de ser un espai pla i amb accés directe amb la furgoneta. _TEMPORALITAT Pot ser de mig dia o d’un dia. El mig dia el considerem de tres hores. _PREU 495 € (iva no inclòs)

_DESCRIPCIÓN Un espacio de juego libre dónde encontraréis unos quince juegos, todos únicos y de grandes dimensiones. Algunos juegos han sido ideados por los propios técnicos de Quiràlia, mientras que otros son producciones de juegos ampliamente conocidos como el domino, el juego de la memoria... _ESPACIO Ocupamos un espacio de unos 150 m2. Tiene que ser un espacio llano con acceso directo en furgoneta. _TEMPORALIDAD Puede ser de medio día o de un día. El medio día lo consideramos de 3 horas. _PRECIO 495 € (iva no incluido)

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego


Jocs d’arreu del món. Un món de jocs! Juegos de todo el mundo. ¡Un mundo de juegos!


_DESCRIPCIÓ Sabeu quin és l’orígen del 4 en ratlla? I del parxís? Jugueu i descobriu l’origen dels jocs. Un espai de joc lliure, dividit en tres dels cinc continents, amb tots els els jocs fabricats amb fusta i de format gegant.

_DESCRIPCIÓN ¿Conocéis el origen del 4 en raya? ¿Y del parchís? Jugad y descubrid el origen de los juegos. Un espacio de juego libre, dividido en tres de los cinco continentes, con todos los juegos fabricados con madera y de formato gigante.

_ESPAI Ocupem un espai d’uns 100 m2. Ha de ser un espai pla i amb accés directe amb la furgoneta.

_ESPACIO Ocupamos un espacio de unos 100 m2. Tiene que ser un espacio llano Tiene que ser un espacio llano con acceso directo en furgoneta.

_TEMPORALITAT Pot ser de mig dia o d’un dia. El mig dia el considerem de tres hores. _PREU 470 € (iva no inclòs)

_TEMPORALIDAD Puede ser de medio día o de un día. El medio día lo consideramos de 3 horas _PRECIO 470 € (iva no incluido)

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego


MedievĂ lia


_DESCRIPCIÓ Ideal per a fires i festes de temàtica medieval. Hem agafat jocs de l’època medieval, els hem adaptat a l’època actual i els hem deixat a punt perquè tothom hi pugui jugar. Una quinzena de jocs us permetran reviure a què jugaven i com ho feien a l’època medieval. _ESPAI Ocupem un espai d’uns 150 m2. Ha de ser un espai pla i amb accés directe amb la furgoneta. _TEMPORALITAT Pot ser de mig dia o d’un dia. El mig dia el considerem de tres hores. _PREU 520 € (iva no inclòs)

_DESCRIPCIÓN Ideal para ferias y fiestas de temática medieval. Hemos seleccionado juegos de la época medieval, los hemos adaptado a la época actual y los hemos dejado listos para que todo el mundo pueda jugar con ellos. Unos quince juegos os permitirán revivir a qué jugaban y cómo lo hacían en la época medieval. _ESPACIO Ocupamos un espacio de unos 150 m2. Tiene que ser un espacio llano con acceso directo en furgoneta. _TEMPORALIDAD Puede ser de medio día o de un día. El medio día lo consideramos de 3 horas. _PRECIO 520 € (iva no incluido)

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego


Som petits! QPS (que peque単os somos)


_DESCRIPCIÓ Un espai únic i exclusiu per als més petits de la casa. Amb una estructura diferent i innovadora, els petits podran pujar i entrar a dins dels túnels, sortir pels tobogans o pel banc… Podran jugar a comprar, vendre o a disfressar-se. Col·lecció ideal per als espais infantils de les fires comercials.

_DESCRIPCIÓN Ideal para ferias y fiestas de temática medieval. Hemos seleccionado juegos de la época medieval, los hemos adaptado a la época actual y los hemos dejado listos para que todo el mundo pueda jugar con ellos. Unos quince juegos os permitirán revivir a qué jugaban y cómo lo hacían en la época medieval.

_ESPAI Ocupem un espai d’uns 150 m2. Ha de ser un espai pla i amb accés directe amb la furgoneta.

_ESPACIO Ocupamos un espacio de unos 150 m2. Tiene que ser un espacio llano con acceso directo en furgoneta.

_TEMPORALITAT Pot ser de mig dia o d’un dia. El mig dia el considerem de tres hores.

_TEMPORALIDAD Puede ser de medio día o de un día. El medio día lo consideramos de 3 horas.

_PREU 600 € (iva no inclòs)

_PREU 600 € (iva no incluido)

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego


Tallers Talleres


_DESCRIPCIÓ Fem el taller que ens demaneu. Des de tallers de manipulació i individuals fins a tallers col·lectius i cooperatius. Us dissenyem els tallers de Nadal, de la castanyada, del carnaval… Ens fem càrrec del material dels tallers, de la carpa, de la música i de les taules. _ESPAI Ocupem un espai d’uns 50 m2. Ha de ser un espai pla i amb accés directe amb la furgoneta. _TEMPORALITAT Pot ser de mig dia o d’un dia. El mig dia el considerem de dues hores.

_PREU 390 € (iva no inclòs)

_DESCRIPCIÓN Realizamos el taller que deseéis. Desde talleres de manipulación e individuales hasta talleres colectivos y cooperativos. Os diseñamos los talleres de Navidad, la castanyada, del carnaval… nos hacemos cargo del material de la carpa, de la música y de las mesas. _ESPACIO Ocupamos un espacio de unos 50 m2. Tiene que ser un espacio llano con acceso directo en furgoneta. _TEMPORALIDAD Puede ser de medio día o de un día. El medio día lo consideramos de 2 horas. _PRECIO

390 € (iva no incluido)

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego


Disseny i dinamitzaci贸 de parcs de Nadal Dise帽o y dinamizaci贸n de parques de Navidad


_DESCRIPCIÓ Ens encarreguem de tot; des del disseny de les diferents activitats que s’hi portaran a terme fins a la decoració del parc. Diverses activitats adequades per a nens i nenes d’1 a 12 anys.

_DESCRIPCIÓN Nos encargamos de todo; desde el diseño de las distintas actividades que se llevarán a cabo hasta la decoración del parque. Distintas actividades adecuadas para niños y niñas de 1 a 12 años.

_ESPAI Un espai interior amb un mínim de 10x10m. És ideal un pavelló, un gimnàs d’una escola o una carpa.

_ESPACIO Un espacio interior con un mínimo de 10x10 m. Es ideal un pabellón, un gimnasio de una escuela o una carpa.

_TEMPORALITAT Pot ser de mig dia o d’un dia, amb un mínim de dos dies seguits. _PREU En funció de les activitats que es vulguin.

_TEMPORALIDAD Puede ser de medio día o de un día, con un mínimo de dos días seguidos. _PRECIO En función de las actividades que se contraten.

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego


Jocs tradicionals i de cucanya Juegos tradicionales y de cuca単a


_DESCRIPCIÓ Dinamitzem diferents jocs tradicionals com les carreres de sacs, el joc de les cadires... La sessió és dinamitzada per dos educadors. _ESPAI Ocupem un espai d’uns 50 m2. Ha de ser un espai pla i amb accés directe amb la furgoneta. _TEMPORALITAT Dues hores _PREU A partir de 400 € -en funció del nombre de participants. (iva no inclòs)

_DESCRIPCIÓN Dinamizamos distintos juegos tradicionales como las carreras de sacos, el juego de las sillas… La sesión está dinamizada por dos educadores. _ESPACIO Ocupamos un espacio de unos 50 m2. Tiene que ser un espacio llano con acceso directo en furgoneta. _TEMPORALIDAD Dos horas _PRECIO A partir de 400 € -según el número de participantes.(iva no incluido)

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego


Cagatió popular ‘Cagatió’ popular


_DESCRIPCIÓ A partir d’un gran cagatió de més de metre i mig, dinamitzem una tradició catalana. Un animador és l’encarregat de fer cantar i picar tots els nens que vulguin cagar el tió.

_DESCRIPCIÓN A partir de un gran cagatió de más de metro y medio, dinamizamos una tradición catalana. Un animador es el encargado de que los niños canten y golpeen el tió.

_ESPAI Ocupem un espai d’uns 50 m2. Ha de ser un espai pla i amb accés directe amb la furgoneta. Es demana un escenari de 3x3 i un teló per a la zona d’entregar els regals.

_ESPACIO Ocupamos un espacio de unos 50 m2. Tiene que ser un espacio llano y con acceso directo con la furgoneta. Pedimos un escenario de 3x3 y un telón para la zona de entregar los regalos.

_TEMPORALITAT Dues hores _PREU 450 € (iva no inclòs)

_TEMPORALIDAD Dos horas _PRECIO

450 € (iva no incluido)

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego


Avui jugo a casa! ยกHoy juego en casa!


_DESCRIPCIÓ Si llogueu la caixa de jocs ‘Avui jugo a casa!’ podreu disposar de tots els elements necessaris perquè la vostra festa sigui tot un èxit. No us haureu de preocupar per res, a dins la caixa ho trobareu tot. Aquesta, s’haurà de recollir i tornar a les oficines de Quiràlia. _ESPAI Espai interior o exterior. Garatge, pati, jardí, sala gran sense obstacles... _TEMPORALITAT Mig dia _PREU 49,50 € (iva no inclòs)

_DESCRIPCIÓN Si alquiláis la caja de juego ‘¡Hoy juego en casa!’ podréis disponer de todos los elementos necesarios para que vuestra fiesta sea todo un éxito. No tendréis que preocuparos por nada, dentro de la caja lo encontraréis todo. Esta deberá de recogerse y ser devuelta a la oficinas de Quiràlia. _ESPACIO Espacio interior o exterior. Garaje, patio, sala grande sin obstáculos... _TEMPORALIDAD Medio día _PRECIO 49,50 € (iva no incluido)

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego


Casals d’estiu i de lleure ‘Casals’ de verano y de tiempo libre


_DESCRIPCIÓ Organitzem i dinamitzem els casals d’estiu i de Nadal.

_DESCRIPCIÓN Organizamos y dinamizamos los ‘casals’ de verano y de Navidad.

Ens encarreguem de la gestió integral dels casals. Des de la contractació i selecció del personal educatiu fins a la programació, passant pel material de les activitats i tallers i tota la documentació necessària per fer el casal.

Nos encargamos de la gestión integral de los ‘casals’. Desde la contratación y selección del personal educativo hasta la programación, pasando por el material de las actividades y talleres y toda la documentación necesaria para realizar el ‘casal’.

_ESPAI Ens adaptem a l’espai disponible. _TEMPORALITAT Variable segons les activitats que es vulguin fer. _PREU En funció dels serveis i les activitats que es contractin. (iva no inclòs)

_ESPACIO Nos adaptamos al espacio disponible. _TEMPORALIDAD Variable en función de las actividades que se contraten. _PRECIO En función de los servicios y las actividades que se contraten. (iva no incluido)

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego


A més, t’oferim els serveis de... Además, te ofrecemos los servicios de...


_Dinamització de festes

_Dinamización de fiestas

_Lloguer de jocs

_Alquiler de juegos

_Disseny i producció de jocs

_Diseño y producción de juegos

_Lloguer d’inflables infantils

_Alquiler de inflables infantiles

Més informació

Más información


condicions generals de contractació

condiciones generales de contratación

_Quiràlia es reserva el dret de modificar o anul·lar alguna o part de les activitats per causes diverses, amb avís previ al contractant.

_Quiràlia se reserva el derecho de modificar o anular alguna o parte de las actividades por causas diversas, con aviso previo al contratante.

_En cas d’anul·lar l’activitat per part de Quiràlia, es retornaran els diners.

_En caso de la anulación de la actividad por parte de Quiràlia, se devolverá el dinero.

_En cas d’anul·lar l’activitat per part del contractant: . Quatre dies abans de començar l’activitat, es tornarà la totalitat de l’import de la factura. . Al mateix dia es facturarà el 100% de l’activitat _Quiràlia disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per a qualsevol accident que pugui passar. L’assegurança no cobreix els accidents fruit de la incorrecta manipulació dels jocs. _Si l’activitat ha començat i les condicions meteorològiques són adverses, es facturarà el 100% de l’activitat. _Aquests preus, als quals cal sumarhi el 21% d’IVA, són vigents per a la temporada 2014.

_En caso de la anulación de la actividad por parte del contratante: . Cuatro días antes de empezar la actividad, se devolverá la totalidad del importe de la factura. . El mismo día se facturará el 100% de la actividad _Quiràlia tiene un seguro de responsabilidad civil para cualquier incidente que pueda ocurrir. El seguro no cubre los incidentes fortuitos debidos a la incorrecta manipulación de los juegos. _Si la actividad ha empezado y las condiciones meteorológicas son adversas, se facturará el 100% de la actividad. _Estos precios, a los que debe sumarse el 21% del IVA, son vigentes para la temporada 2014.

+ INFO Quiràlia c. Rocaprevera, 10 · 08560 Manlleu. Barcelona T. 93 851 48 55 · info@quiralia.cat · www.quiralia.cat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.