Page 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1


Flygbild över Båstad och Bjärehalvön.

Våra idéer börjar här


BACKAH ILL 2 0 1 3

Innehåll

INLEDNING VD-ORD VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT

4 6 8 18 20

KONCERNEN RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS

21 22 24

MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER REVISIONSBERÄTTELSE STYRELSE

25 26 28 29 31 44 46

3


Entreprenören ser möjligheter – och skapar resurser att ta tillvara på dem

Kallbadhuset i Båstad ingår i Båstadtennis & Hotell AB.


Backahill är ett familjeägt bolag som bildades 1998. Vi har rötterna i Ängelholm och på Bjärehalvön – men också i vår ägares gränslösa entreprenörskap och drivkraft att göra affärer.   Grunden i företagets verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Vår ambition är dessutom att vara en långsiktig partner i projekt som skapar lönsamhet och tillväxt till glädje för många människor.   Verksamheten är indelad i sex olika affärsområden – alla med fastigheter och utvecklingsprojekt som gemensamma nämnare.

5


Anders Nelson, vd

”Backahill har stärkt sin ställning under året och vi har flera pågående projekt som skapar goda utvecklingsmöjligheter”


V D -ORD

Ett starkt år med förädling i fokus Det har varit ett år som präglats av rörelse och förändring. Förvärvet av Brinova i slutet av 2012 innebar att våra två bolag flyttade till ett gemensamt kontor i Ängelholm under våren 2013. I huset på Svenskehögsgatan färdigställdes trettio nya arbetsplatser för oss på Backahill, och ytterligare ett antal för våra övriga hyresgäster i fastigheten.    Under det sista kvartalet 2013 såldes Brinova Logistik via en apportaffär till det börsnoterade Catena. Därmed skapades ett ledande logistikföretag med strategiskt placerade fastigheter runtom i Sverige och mycket intressanta utvecklingsprojekt. FÖLJER LÅNGSIKTIGA MÅL Apportaffären med Brinova Logistik och vårt beslut att minska ägandet i Nolato bidrar till årets vinst på 1,025 miljarder kronor. I vinsten ryms också en positiv resultateffekt av förvärvet av Brinova för ett och ett halvt år sedan. Balansomslutningen uppgår till 7,2 miljarder kronor och vi följer vårt långsiktiga mål avseende belåningsgrad, likviditet och amortering.     Bolaget har stärkts under året och vår soliditet var närmare 60 procent vid årsskiftet. FOKUS PÅ KÄRNVERKSAMHETER Under 2014 kommer vi att fortsätta förädlingen av verksamheterna i Brinova Fastigheter och Backahill Fastigheter. Det är ett led i ambitionen att fokusera på våra kärnverksamheter som är fastigheter och byggprojekt. Förutom försäljningen av vårt aktieinnehav i Nolato har vi även gjort förändringar i vår utvecklingsportfölj och avyttrat ett antal mindre bolag. Även dessa affärer är steg i samma riktning. Backahills strategiska innehav bestod vid årsskiftet

av 10 procent eller mer av de totala aktierna i börsbolagen Wihlborgs, Fabege, Diös, Platzer och Catena.   Sedan många år tillbaka har vi även intressen i Skistar, med en ägarandel överstigande 10 procent av aktierna i bolaget. INTRESSANTA PROJEKT På våra hemmarknader startade vi två stora projekt i slutet av året. Det ena är Rönne Brygga i centrala Ängelholm där vi bygger 54 bostadsrätter och ett underjordiskt garage som tillför över 115 nya parkeringsplatser. Lägenheterna har sålts i snabb takt och inflyttning är planerad till september 2015.   Det andra projektet är Riviera Strand i Båstad där vi skapar 148 hotellsviter, varav en tredjedel kommer att säljas som ägarsviter. Även här är intresset stort och invigningen är planerad till sommaren 2015. Genom vårt intressebolag Lilla Båstad har vi också inlett en gradvis upprustning av den klassiska anläggningen Norrvikens Trädgårdar.   Under året färdigställdes externhandelsområdet Entré Båstad, och trots ett tufft marknadsklimat kommer samtliga lokaler, totalt nästan 7 000 kvadratmeter, att vara uthyrda till sommaren 2014. Denna del av Båstad ingår i en större satsning och kommer att bli ännu mer attraktiv när tunneln genom Hallandsåsen öppnas hösten 2015.     Sammanfattningsvis har Backahill stärkt sin ställning under året och vi har flera pågående projekt som skapar goda utvecklingsmöjligheter. Vi kan därför se fram emot det nya året med stark framtidstro. Ängelholm i april 2014 Anders Nelson, vd

7


Storgatan är Ängelholms populära shoppingstråk.


BAC K A H I LL AF FÄRSOMRÅD EN

Rönne Brygga erbjuder ett attraktivt boende i hjärtat av staden. Första inflyttning är beräknad till hösten 2015.

Skoogs Åkeri och Logistik disponerar drygt 22 000 kvadratmeter.

Grönvalls Hallar är en populär mötesplats med handel, service och restauranger.

Backahill Fastigheter Vi är en av de ledande aktörerna på fastighetsmarknaden i Ängelholm. Vår ambition är att vara delaktiga i stadens utveckling och bidra till ett levande centrum. Backahill Fastigheter äger och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler i Ängelholm. Vår affärsidé är att skapa god lönsamhet och värdetillväxt genom en marknadsorienterad fastighetsförvaltning. Det betyder att vi strävar efter att ha välskötta fastigheter med hög standard så att våra hyresgäster trivs – och att vi är lyhörda för nya idéer som kan skapa affärsmöjligheter för våra hyrestagare i kommersiella lokaler. POPULÄRA MÖTESPLATSER Många av våra fastigheter ligger på Storgatan som är stadens stora shoppingstråk och en populär mötesplats för ängelholmarna. En kort promenad från gågatan

finns Grönvalls Hallar där stadens anrika läderfabrik fått nytt liv med handel, service och restauranger.   I dag har vi sammanlagt 106 000 kvadratmeter yta i Ängelholm, fördelat på 475 lägenheter och 130 lokaler för butiker, kontor, skolor och lättare industri. ATTRAKTIVA BOSTÄDER Rönne Brygga är ett aktuellt projekt som ligger utanför vår ordinarie förvaltning. Det handlar om nybyggnation av 54 attraktiva bostadsrätter på bästa läge mitt i city, där de boende kan leva ett bekvämt stadsliv granne med ån och vackra grönområden. Projektet bidrar till att skapa ett levande centrum i Ängelholm. 9


Riviera Strand. Det klassiska badhotellet byggs nu till fรถr att erbjuda ett modernt semesterboende av hรถgsta kvalitet.


BAC K A H I LL AF FÄRSOMRÅD EN

Backahill Bjäre Bjärehalvön är hemma för oss. I det här affärsområdet har vi samlat de verksamheter och utvecklingsprojekt som vi driver i Båstad med omnejd. Backahill Bjäre äger och förvaltar ett stort antal fastigheter och företag i Båstad. Vi har bland annat intressen i Hotel Skansen med den berömda tennisanläggningen och i bolaget som arrenderar hamnen. Precis som i Ängelholm är vår ambition att vara delaktiga i ortens utveckling och stödja det lokala näringslivet.

har vi etablerat Entré Båstad som är ett externhandelsområde med flera olika aktörer. Det strategiska läget gör att platsen sannolikt kommer att locka till sig ännu fler verksamheter i framtiden.

SPÄNNANDE UTMANING Vi driver bland annat ett projekt för att utveckla området kring anrika Norrvikens Trädgårdar som har mycket stor potential. Det är en spännande utmaning som kräver långsiktigt arbete och engagemang.   På andra sidan Båstad, mellan motorvägen och centrum,

UNIKT HOTELLKONCEPT Framtiden tillhör också Riviera Strand. Det klassiska badhotellet med anor från 1930-talet ska nu integreras med två nya byggnader i tre plan och ett poolhus. Totalt blir det 148 sviter, varav 51 kommer att säljas som ägarsviter. Här skapar vi ett flexibelt och bekvämt semesterboende alldeles intill Malens strandskog. Byggstarten är planerad till våren 2014.

Entré Båstad ligger strategiskt vid infarten till centrum.

Varje sommar avgörs Skistar Swedish Open i Båstad.

Norrvikens Trädgårdar är ett framtidsprojekt med stor potential.

11


Skistar grundades 1975 av bröderna Erik och Mats Paulsson.

Backahill Innehav Vi har ett strategiskt aktieinnehav i fem börsnoterade fastighetsbolag. Att vi dessutom är engagerade i fjällvärlden är en del av vår historia. Backahill är en aktiv och långsiktig ägare i fem fastighetsbolag som täcker stora delar av Sverige.     Wihlborgs är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Företagets kontor och fastighetsbestånd finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn.   Fabege har ett fastighetsbestånd som är koncentrerat till fyra tillväxtområden i huvudstadsregionen: Stockholms innerstad, Arenastaden, Solna Business Park och Hammarby Sjöstad.   Platzer är ett av de ledande fastighetsbolagen i Göteborgsområdet. Fastigheterna finns till största del i centrala och västra Göteborg.   Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Företaget är verksamt från Borlänge i söder till Luleå i norr.   Catena är det femte fastighetsbolaget i aktieportföljen och en av de ledande specialisterna på logistikfastigheter i Sverige.

STARTADE MED LINDVALLEN Vi är också storägare i Skistar. Företaget grundades av Mats och Erik Paulsson redan 1975 då bröderna köpte skidanläggningen i Lindvallen. I dag är bolaget börsnoterat och driver Skandinaviens största skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil och Hammarbybacken.

Backahill är storägare i fem börsnoterade fastighetsbolag.


BAC K A H I LL AF FÄRSOMRÅD EN Slagthuset i Malmö.

13


Backahill Utveckling Vi investerar i lokala och regionala verksamheter som vi bedömer ha stor utvecklingspotential. Särskilt om de drivs i en sann entreprenörsanda. Alla framgångsrika företag har en gång varit små. Backahill Utveckling investerar i verksamheter som har svårt att ta nästa steg i sin utveckling trots att det finns en stark vilja, lysande idéer och utmärkta produkter. Vår idé är att hjälpa dessa företag till nästa nivå genom att erbjuda finansiella resurser, entreprenörskap, kompetens och ett stort nätverk.

Cernelle utvecklar läkemedel för behandling av prostatabesvär.

Backahills projekt i Vemdalen.

OLIKA SAMARBETEN I dag har vi en utvecklingsportfölj som består av utvecklingsprojekt, börsinnehav och kommande börsprojekt. Ofta handlar det om verksamheter inom byggeller fastighetsbranschen. Vi är aktiva i utvecklingen av turistnäringen i de svenska fjällen och har även intressen i andra branscher, bland annat i läkemedelsföretaget Cernelle.


BAC K A H I LL AF FÄRSOMRÅD EN

Brinova Omsorg Vår affärsidé är att skapa möjligheter för människor att bo bra på äldre dar. Därför utvecklar vi seniorbostäder, trygghetsbostäder och bostäder för vård och omsorg – gärna i kombination. Brinova Omsorg är specialister på fastigheter med inriktning på vård- och omsorgsboende. Vi arbetar aktivt med att identifiera mark för nyproduktion men också med att omvandla befintliga fastigheter där vi ser en potential för det här segmentet. Tack vare vår spetskompetens och erfarenhet är vi en intressant samarbetspartner för både kommuner och privata vårdgivare. AKTUELLA PROJEKT I dagsläget arbetar vi med två egna projekt. Vi har förvärvat Graninge stiftsgård i Nacka där vi har för avsikt att bygga ett vård- och omsorgsboende med 54 platser och därutöver 100–200 lägenheter för äldre personer. Under året har vi också köpt en fastighet i Falsterbo där ambitionen är att skapa 35–40 seniorHuvudbyggnaden på Graninge stiftsgård är ritad av Ferdinand Boberg.

lägenheter.

Brinova Fastigheter Vi äger och förvaltar fastigheter i framför allt Malmö, Hässleholm och Kristianstad. I beståndet ingår både bostäder och kommersiella lokaler. Brinova Fastigheter har ett fastighetsbestånd med flera utvecklingsmöjligheter. I Oxie centrum äger vi ett servicecentrum med bostäder på taket. Här planerar vi en exploatering av de byggrätter som vi äger för att uppföra ett antal hyresrätter.   I Hässleholm har vi tagit fram en ny detaljplan för T4-området, ett tidigare försvarsområde som nu håller på att utvecklas till ett attraktivt bostadsområde med hyreslägenheter och egnahem. I Sjöhemsområdet i Kristianstad har vi moderna fastigheter med kontor, restauranger och friskvård. Vi äger även ett mindre antal marklägenheter i Åhus.

Populära marklägenheter i Åhus.

15


Hansans kontor ligger p책 L채stmakargatan i Stockholm.


Hansan – vår representation i Stockholm Hansan är en partner som hjälper företag att generera affärer genom att erbjuda finansiell rådgivning och rådgivning inom fastighetssektorn. Det är också en pulserande mötesplats i centrala Stockholm där ett antal företag delar på moderna kontorsutrymmen, mötesrum och utställningsytor.

17


Claerence Village i Boarp.

Backahill i siffror


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Backahill AB, org nr 556590-8547, avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten består av konsulttjänster inom ekonomi och management samt förvaltning av fastigheter och värdepapper. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG Bolaget har under 2013 via det helägda dotterbolaget Brinova Fastigheter AB (som i december 2013 fusionerats till Backahill Holding AB) genomfört en apportaffär med Catena Fastigheter AB avseende dotterbolaget Brinova Logistik AB. Backahillkoncernen blev därmed ägare till 46,4 procent i det noterade bolaget Catena Fastigheter AB. I april 2014 har Backahill AB varit delaktiga i en affär avseende Peab A-aktier med positiv resultat- och likviditetseffekt.   Under våren 2013 invigdes en biltunnel mellan garagen i dotterbolagen Backahill Cityfastigheter AB:s och Backahill Påfågeln AB:s fastigheter Duvan 28 och Påfågeln 13. Backahill Cityfastigheter AB har även under 2013 påbörjat ett antal projekt i kvarteret Falken. En helt ny byggnation till en restaurangkedja påbörjades i september 2013 och beräknas vara klar våren 2014. Ytan är fullt uthyrd. Vidare pågår en fastighetsreglering avseende fastigheterna Falken 8, 24 och 26. Den beräknas vara klar under första halvåret 2014. I samband med nyproduktion av 54 bostadsrätter i kvarteret Falken har Backahill Cityfastigheter AB under början av 2014 sålt dotterbolaget Backahill Rönnebrygga AB, ägare till fastigheten Falken 26 på vilken bostadsrätterna kommer att upprättas, till Brf Rönnebrygga och även påbörjat byggnation av garage under Falken 24 i egen regi. Detta kommer att tillföra 115 nya parkeringsplatser, vilket gynnar våra hyresgäster långsiktigt.   I kontorsfastigheten Steglitsen 1, som ägs av dotterbolaget Backahill Steglitsen KB, färdigställdes under 2013 en om- och tillbyggnad. Ombyggda och nya ytor är fullt uthyrda fr.o.m. augusti 2013.   Förvaltningen av de strategiska värdepappersinnehaven har under 2013 genererat ett bra rörelseresultat och ett starkt kassaflöde. Backahill AB har under året sålt 2 362 525 Nolato B-aktier med en positiv resultateffekt. I samband med apportaffären

avseende Brinova Logistik AB har de strategiska innehaven utökats med Catena Fastigheter AB. Backahillkoncernen har sedan tidigare innehav i Nolato, SkiStar, Diös, Fabege, Wihlborgs och Platzer.   Dotterbolaget Cernelle AB fortsätter att generera ett starkt resultat och under året har företaget initierat arbetet med att söka registrering i Tyskland. Vidare har företaget fört en dialog med Läkemedels­­­­verket avseende ansökan om godkännande av den av företaget utvecklade filmdragerade tabletten med dubbelstyrka. Ansökan lämnades in i december 2012 och godkändes i januari 2014.   I det helägda dotterbolaget Backahill Bjäre AB fortsätter vi att vara aktiva på Bjärehalvön. Under våren 2014 har det påbörjats en byggnation av Riviera Strand, ett hotell i kombination med ägarsviter i Båstad. Det delägda bolaget Lilla Båstad AB förvärvade i början av 2013 Norrvikens Trädgårdar. Under våren 2013 invigdes handelsplatsen Entré Båstad, som i sin tur ägs av det delägda bolaget Fastighetsutveckling i Båstad AB. Andra innehav kopplade till Båstad är bl. a. bolag som Båstadtennis & Hotell AB och Båstad Hamn AB.   Det helägda dotterbolaget Backahill Utveckling AB lämnade i januari ett offentligt kontanterbjudande till övriga aktieägare i Hedson Technologies International AB. Under pågående budperiod lämnade Mellby Gård AB ett högre bud vilket Backahill Utveckling AB ställt sig positiv till och accepterat. Vidare har Backahill Utveckling i januari 2014 köpt upp samtliga aktier i Inis Sweden AB och därefter gjort en inkråmsaffär vilket därmed innebär att det inte bedrivs någon verksamhet i Inis Sweden AB efter 1 februari 2014. FRAMTIDA UTVECKLING Backahill kommer att fortsätta vara delaktiga i utvecklingen av Ängelholms centrum. De affärstransaktioner som Backahill-koncernen genomfört de senaste åren har lett till en stark balansräkning vilket medför att vi kan vara fortsatt aktiva i kommande affärsprojekt. Närmast i tid ligger vårt bostadsrättsprojekt på Falken 26 längs Rönne å där vi parallellt kommer att bygga ett nytt parkeringsgarage. Vi kommer även att se över framtida möjligheter till fastighetsinvesteringar utanför Ängelholms kommun. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolaget ägs till 100 procent av Erik Paulsson.

19


Flerårsöversikt Tkr

2013

2012

2011

2010

470 369

356 133

160 503

160 145

Resultat efter finansiella poster

1 039 953

395 132

148 714

723 975

Balansomslutning

7 190 346

9 826 885

3 905 415

3 832 381

58,76

33,90

64,28

62,04

61

67

43

46

3 311

2 598

2 670

2 592

166 956

167 610

101 563

738 323

2 925 277

2 769 622

2 892 551

2 818 768

93,75

93,01

83,87

81,87

4

5

5

5

Koncernen Nettoomsättning

Soliditet (%) Antal anställda

Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst årets vinst

1 935 920 990 181 416 262 2 117 337 252

disponeras så att till aktieägare utdelas (30 kronor per aktie) i ny räkning överföres

15 000 000 2 102 337 252 2 117 337 252

20


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Koncernens resultaträkning Tkr

Not

2013

2012

Nettoomsättning

1

470 369

356 133

Övriga rörelseintäkter

2

323 036

261 961

793 405

618 094

-11 505

-10 469

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader

3

-186 434

-131 812

Personalkostnader

4

-56 595

-54 291

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

5

-83 363

-44 237

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

-3 068

0

-340 965

-240 809

452 440

377 285

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag

6

335 573

0

Resultat från andelar i intresseföretag

7

67 677

38 928

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

8

266 607

145 011

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

12 494

8 051

Räntekostnader och liknande resultatposter

-94 838

-174 143

587 513

17 847

Resultat efter finansiella poster

1 039 953

395 132

Resultat före skatt

1 039 953

395 132

-17 646

24 538

2 545

-6 721

1 024 852

412 949

Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat

10

11

21


Koncernens balansräkning Tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

12

1 054

1 168

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

13, 14

1 870 376

4 804 720

Inventarier, verktyg och installationer

15

36 230

43 143

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

16

44 497

332 306

1 951 103

5 180 169

1 132 381

526 483

48 250

36 645 3 450 404

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag

17, 18

Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav

19

3 671 037

Uppskjuten skattefordran

20

52 191

5 090

20 006

98 401

4 923 865

4 117 023

6 876 022

9 298 360

17 293

16 150

Färdiga varor och handelsvaror

1 678

1 655

Förskott till leverantörer

1 285

1 036

20 256

18 841

11 468

12 992

2 100

4 990

29

0

23 036

74 791

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

Varulager m m Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8 564

25 148

45 197

117 921

Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar

21

9 811

12 666

Kassa och bank

22

239 060

379 097

314 324

528 525

7 190 346

9 826 885

Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

22


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

Aktiekapital

500 000

500 000

Bundna reserver

217 146

464 202

2 482 831

1 953 109

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

23

Fria reserver Årets resultat

1 024 852

412 949

Summa eget kapital

4 224 829

3 330 260

4 993

58 843

1 005

555

48 838

265 295

Minoritetsintresse Minoritetsintresse

Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld

24

Övriga avsättningar

Långfristiga skulder

0

306 327

49 843

572 177

25

Byggnadskreditiv Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

89 100

77 533

2 630 438

5 037 957

0

1 160

2 719 538

5 116 650

3 832

0

100 796

430 796

Kortfristiga skulder Byggnadskreditiv

22

Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder

15 954

86 580

Skulder till intresseföretag

0

400

Aktuella skatteskulder

0

1 174

25 901

74 833

Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

44 660

155 172

191 143

748 955

7 190 346

9 826 885

Poster inom linjen Ställda säkerheter

26

3 423 981

7 960 022

Ansvarsförbindelser

27

331 178

249 363

23


Koncernens kassaflödesanalys Tkr

2013

2012

1 039 953

395 132

83 363

44 237

-67 677

-38 928

-466 298

-30 576

24 983

4 537

-319 043

-153 164

Resultat försäljning fastigheter

570

-108 644

Resultat försäljning inventarier

-28

-55

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet; Avskrivningar Resultat andelar intressebolag Resultat försäljning finansiella anläggningstillgångar Förändring nedskrivning finansiella anläggningstillgångar Upplösning negativ goodwill

Betald skatt

-10 377

6 387

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

285 446

118 926

-1 415

1 235

1 524

4 172

71 200

-89 833

2 855

3 916

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga placeringar Förändring av leverantörsskulder

-70 626

69 257

Förändring av kortfristiga skulder

-487 186

609 631

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-198 202

717 304

-701

0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-754 536

-4 875 244

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

4 019 669

651 593

Förvärv av intressebolag

-996 610

-551 698

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-220 583

-916 401

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

356 248

1 589 816

2 403 487

-4 101 934

66 790

-97 195

-2 397 112

3 813 869

-15 000

-10 000

-2 345 322

3 706 674

-140 037

322 044

Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar Förändring av långfristiga skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början

24

Likvida medel vid årets början

379 097

57 053

Likvida medel vid årets slut

239 060

379 097


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Moderbolagets resultaträkning Tkr

Not

Nettoomsättning

2013

2012

3 311

2 598

3 311

2 598

Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader

3

-23 147

-10 058

Personalkostnader

4

-7 085

-7 422

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

5

-110

-9

-30 342

-17 489

28

-27 031

-14 891

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

8

166 937

163 879

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

42 838

36 466

10

-15 788

-17 844

193 987

182 501

166 956

167 610

14 460

0

181 416

167 610

0

-2 007

181 416

165 603

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

29

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat Årets resultat

11

25


Moderbolagets balansräkning Tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

15

1 233

22

30, 31

503 774

475 810

1 717 984

1 252 014

17, 18

0

50 875

Andra långfristiga värdepappersinnehav

19

524 756

660 922

Uppskjuten skattefordran

20

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag

Summa anläggningstillgångar

4 918

4 918

2 751 432

2 444 539

2 752 665

2 444 561

9

43

5 216

292 706

193

200

1 487

2 376

621

961

7 526

296 286

165 086

28 775

172 612

325 061

2 925 277

2 769 622

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

26

22


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

500 000

500 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

23

Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond

125 019

125 019

625 019

625 019

1 935 921

1 785 318

181 416

165 603

2 117 337

1 950 921

2 742 356

2 575 940

150 000

170 000

3 770

0

153 770

170 000

20 000

20 000

Leverantörsskulder

802

794

Övriga skulder

270

426

8 079

2 462

29 151

23 682

2 925 277

2 769 622

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

25

Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Poster inom linjen Ställda säkerheter

26

492 149

1 511 798

Ansvarsförbindelser

27

2 458 423

2 066 267

27


Moderbolagets kassaflödesanalys Tkr

2013

2012

166 956

167 610

110

9

-132 373

-47 917

0

2 987

34 693

122 689

34

564

288 726

-295 638

Förändring av leverantörsskulder

8

350

Förändring av kortfristiga skulder

5 461

-3 256

328 922

-175 291

Förvärv av intressebolag

-600

-775

Förvärv av koncernbolag

-27 965

-404 495

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-20 415

-1 025

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

340 430

1 860 724

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-1 321

0

290 129

1 454 429

-465 970

-973 855

3 770

0

Amortering av lån

-20 000

-270 000

Utbetald utdelning

-15 000

-10 000

14 460

-7 632

-482 740

-1 261 487

136 311

17 651

28 775

11 124

165 086

28 775

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet; Avskrivningar Resultat försäljning finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar Upptagna lån

Koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

28


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Redovisnings- och värderingsprinciper ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings­ lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag.   Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen. ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER Tidigare har koncernbidrag redovisats över eget kapital. I år har bolaget valt att redovisa koncernbidrag över resultaträkningen.   Koncernen redovisar större hyresgästanpassningar enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Hyresgästanpassningarnas anskaffningsvärde fördelas och kostnadsförs på 5–10 år. Ej kostnadsfört värde redovisas under rubriken Byggnader och mark i balansräkningen. Under året kostnadsfört belopp har tidigare redovisats som Fastighetskostnader i resultaträkningen, men från och med 2013 redovisas kostnaden som en avskrivning. Jämförelseåret har inte räknats om.   I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. INTÄKTSREDOVISNING Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Följande kriterier måste också uppfyllas innan intäkter redovisas: Försäljning av varor Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning av tjänster Intäkter avseende utförda tjänster redovisas med utgångspunkt från ifärdigställandegraden. Den beräknas som antalet arbetstimmar i relation till det totala antal arbetstimmar som uppskattas i varje enskilt avtal. Om avtalets färdigställandegrad inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter till ett värde som motsvarar återvinningsbara kostnader. Ränta Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas (beräkningen sker på basis av underliggande tillgångs avkastning enligt effektiv ränta). Utdelningar Intäkterna redovisas i resultaträkningen när aktieägarnas rätt att erhålla utbetalningen fastställs.

Hyresintäkter Hyresintäkter för förvaltningsfastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal. KONCERNREDOVISNING Redovisningsprinciper Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Dotterföretagens resultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till och med då det avyttras. Konsolideringsmetod Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Förändring av koncernens sammansättning Brinova Fastigheter AB har under året sålt dotterbolagen Brinova Logistik AB och Avonbri 10 AB. Därefter har Brinova Fastigheter AB fusionerats till Backahill Holding AB.   Backahill AB har under året bildat två nya dotterbolag, Backahill Projektutveckling AB och Backahill Kil AB samt helägda dotterbolaget Backahill Utveckling AB har bildat AnJa Invest AB samt PHB Holding AB. Intresseföretag Redovisning av intresseföretag Innehav i intresseföretag redovisas, i koncernredovisningen, enligt kapitalandelsmetoden.   Den innebär att förvärvsanalys upprättas vid förvärvstillfället och eventuella över- och undervärden identifieras.   Det koncernmässiga värdet på andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföringar av undervärden. Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen i intressebolaget under innehavstiden, justerat för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar.   Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet. Transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimine­ras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Minoritetens andel Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas som minoritetsandel. I minoritetsandelen ingår minoritetens andel av obeskattade reserver till den del dessa utgörs av eget kapital.

29


ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.   Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande­ perioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader Fastigheter på ofri grund Markanläggning Inventarier, verktyg och installationer Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

1–4 % 5% 5% 6,67–33 % 20 %

I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. AVSÄTTNINGAR Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

LIKVIDA MEDEL FINANSIELLA INSTRUMENT OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAV Samtliga placeringar värderas till anskaffningsvärde då de första gången redovisas i balansräkningen. Anskaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av den ersättning som lämnats inklusive kostnader som är hänförliga till förvärvet. Därefter redovisas placeringar till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Värdepappersinnehav som innehas i moderbolaget är bokförda med hänsyn till ett långsiktigt rättvisande värde i balansräkningen. VARULAGER Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde.   Råvaror, köpta hel- och halvfabrikat samt handelsvaror värderas till anskaffningsvärdet. Egentillverkade hel- och halvfabrikat har värderats till varornas tillverkningskostnader med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader. Individuellt inkuransavdrag har gjorts på hela lagret.   I inget fall har värderingen skett över verkligt värde. SKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skattregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.   För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultat­ räkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.   Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Uppskjuten skatte­ fordran avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

30

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader. FINANSIELL RISKHANTERING Ränterisk Bolagets enskilt största kostnadspost är räntor. Bolaget har långfristiga kreditramar med fastställda villkor samt bunden ränta via ränteswapavtal och räntetak. Räntebindning omfattar 18,1 procent av den totala kreditvolymen. Kreditrisk I befintliga kreditramar är kreditlöftet 3 130 mkr varav 2 753 mkr var utnyttjat per 31 december 2013. Tillgång till kapital via kreditavtalen omfattas av villkor vilka bolaget ligger väl inom ramen för. Likviditetsrisk Bolaget har under de senaste åren redovisat positiva kassaflöden i den löpande verksamheten. Under kommande år kommer bolaget att fokusera på att minska koncernens räntebärande skulder avseende aktiefinansiering samt använda rörelsekapital till investering i fastigheter och projekt. NYCKELTALSDEFINITIONER Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sido­ intäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Noter Not 1

Not 3

Nettoomsättningens fördelning 2013

2012

398 324

290 214

Varuförsäljning

52 963

52 060

Konsultverksamhet

18 485

13 958

Koncernen Nettoomsättningen per rörelsegren Fastighetsförvaltning

Intäkter värdepappershandel Kostnader värdepappershandel

Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

4 833

4 227

-4 236

-4 326

Ernst & Young AB

470 369

356 133

Revisionsuppdrag

Fastighetsförvaltning Varuförsäljning Konsultverksamhet Värdepappershandel Upplösning negativ goodwill

Not 2

Övriga tjänster 122 099

215 350

10 685

9 900

Mazars SET Revisionsbyrå

168

1 848

Revisionsuppdrag

Servicetjänster Vinst avyttring inventarier

400

1 833

610

4 333

2 270

283

800

-2 977

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

0

394

153 164

452 440

377 285

Skatterådgivning

0

110

Övriga tjänster

0

120

283

1 424

1 000

815

300

250

1 245

510

2 545

1 575

Moderbolaget 2012

Koncernen

Upplösning negativ goodwill

1 260

550

445

2013

Vidarefaktuerad kostnad

1 950

319 043

Övriga rörelseintäkter

Fastighetsförsäljning

2012

Koncernen

Skatterådgivning Rörelseresultat per rörelsegren

2013

Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Skatterådgivning

2 498

108 644

443

68

319 043

153 164

0

30

28

55

Utbetald kompensation

812

0

Övrigt

212

0

323 036

261 961

Övriga tjänster

Revisionen faktureras moderbolaget och avser flertalet koncernbolag.

31


Not 4

Not 5

Anställda och personalkostnader 2013

Avskrivningar

2012

Koncernen

Inventarier, verktyg och installationer

Kvinnor

25

25

Balanserade utvecklingskostnader

Män

36

42

Byggnader

61

67

Markanläggningar

5 100

6 618

30 345

28 643

Moderbolaget

35 445

35 261

Inventarier, verktyg och installationer

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

1 179

1 806

Pensionskostnader för övriga anställda

6 820

4 474

11 486

11 556

19 485

17 836

54 930

53 097

Löner och andra ersättningar

Övriga anställda

Hyresgästanpassningar

Sociala kostnader

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

2012

6 522

4 106

815

839

58 682

34 713

8 254

4 579

Koncernen

Medelantalet anställda

Styrelse och verkställande direktör

2013

Not 6

9 090

0

83 363

44 237

110

9

110

9

Resultat från andelar i koncernföretag 2013

2012

335 573

0

335 573

0

Koncernen

Moderbolaget

Resultat vid avyttringar

Medelantalet anställda Kvinnor

1

2

Män

3

3

4

5

1 388

1 704

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda

2 853

2 708

4 241

4 412

Not 7

Resultat från andelar i intresseföretag

Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

440

467

Pensionskostnader för övriga anställda

888

786

1 390

1 548

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

2 718

2 801

6 959

7 213

Avtal om avgångsvederlag Verkställande direktören har vid uppsägning från bolagets sida 6 månaders uppsägningstid. Han är även berättigad till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

32

2013

2012

13 850

-220

-28 816

-1 050

Koncernen Resultat vid avyttringar Nedskrivningar Resultatandel

82 643

40 198

67 677

38 928


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Not 8 R esultat från övriga värdepapper och

Not 9 Ö  vriga ränteintäkter och liknande

fordringar som är anläggningstillgångar 2013

resultatposter 2012

Koncernen

2013 Koncernen

Erhållna utdelningar

160 865

118 972

Resultat vid avyttringar

130 725

30 576

Övriga ränteintäkter

Nedskrivningar

-27 970

-4 537

Övriga finansiella intäkter

2 987

0

266 607

145 011

Återföring av nedskrivningar

Moderbolaget Erhållna utdelningar Resultat vid avyttringar Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar

Not 10

34 562

118 949

129 388

47 917

0

-2 987

2 987

0

166 937

163 879

2013

319 7 700

0

32

12 494

8 051

41 598

35 884

1 240

550

0

32

42 838

36 466

2013

2012

-10 377

6 387

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

272

131

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

-7 541

18 020

-17 646

24 538

0

-2 007

0

-2 007

Moderbolaget

Övriga ränteintäkter Övriga finansiella intäkter

Not 11

Skatt på årets resultat

Koncernen Aktuell skatt -86 887

-171 515

-7 951

-2 628

-94 838

-174 143

-15 788

-17 844

-15 788

-17 844

Moderbolaget Räntekostnader och liknande resultatposter

205 12 289

2012

Koncernen

Övriga finansiella kostnader

Utdelningar

Ränteintäkter från koncernföretag

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

2012

Moderbolaget Uppskjuten skatt avseende koncernbidrag

33


Not 12 B alanserade utgifter för forsknings- och

Not 13

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2013-12-31

2012-12-31

4 194

4 194

701

0

4 895

4 194

-3 026

-2 187

-815

-839

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 841

-3 026

Utgående redovisat värde

1 054

1 168

Koncernen

Byggnader och mark 2012-12-31

5 248 356

1 143 030

659 408

625 243

-3 980 752

-651 446

101 960

35 449

0

4 096 080

2 028 972

5 248 356

-500 365

-109 130

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Förvärvade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

Not 14

2013-12-31

Hyresgästanpassningar 2013-12-31

2012-12-31

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar

375 718

11 031

Omklassificeringar

3 702

0

Årets avskrivningar

-93 086

-39 255

Förvärvade avskrivningar

0

-363 011

Utgående ackumulerade avskrivningar

-214 031

-500 365

Ingående uppskrivningar

187

167

Försäljningar/utrangeringar

-55

0

Koncernen

Förvärvade uppskrivningar

Ingående restvärde

56 542

22 885

Årets aktivering

10 258

37 123

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

0

56

-46

-36

Årets avskrivning/kostnad

-9 090

-3 466

Omklassificeringar

1 204

0

57 710

56 542

Utgående ackumulerade uppskrivningar

1 290

187

Ingående nedskrivningar

0

0

137

0

-3 565

0

-137

0

-3 565

0

1 812 666

4 748 178

Taxeringsvärden byggnader

798 012

1 869 695

Taxeringsvärden mark

203 765

497 588

1 001 777

2 367 283

Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

I fastighetsinnehavet finns även fastigheter vilka saknar taxeringsvärden. Bokfört värde per 31 december 2013 är 1 870 376 tkr inklusive hyresgästanpassningar. Marknadsvärde enligt värdering är 1 996 767 tkr. Värderingarna är upprättade av externa värderare kompletterat med interna värderingar.

34


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Not 15

Not 16 P ågående nyanläggningar och förskott

Inventarier, verktyg och installationer 2013-12-31

avseende materiella anläggningar

2012-12-31

Koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Förvärvade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

2013-12-31 Koncernen

125 040

57 404

Ingående anskaffningsvärden

6 527

18 354

Inköp

-54 031

-5 580

7 300

0

0

54 862

84 836

125 040

-81 897

-42 332

Försäljningar/utrangeringar

38 006

1 809

Årets avskrivningar

-4 715

-4 096

Förvärvade avskrivningar

0

-37 278

Utgående ackumulerade avskrivningar

-48 606

-81 897

Utgående redovisat värde

36 230

43 143

332 306

39 407

78 343

335 695

Försäljningar/utrangeringar

-206 830

0

Omklassificeringar

-159 322

-150 916

Förvärvade anskaffningsvärden

0

108 120

44 497

332 306

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden

528 523

88 891

Inköp

992 635

2 908

-444 539

-152 263

0

548 015

82 643

40 197

3 975

775

1 163 237

528 523

Not 17

Andelar i intresseföretag

Koncernen

Moderbolaget

Försäljningar

Ingående anskaffningsvärden

Förvärvade anskaffningsvärden

Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar

2012-12-31

397

397

1 321

0

Resultatandel

-297

0

Aktieägartillskott

1 421

397

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-375

-366

Ingående nedskrivningar

297

0

Årets avskrivningar

-110

-9

Utgående ackumulerade avskrivningar

-188

-375

Utgående redovisat värde

1 233

22

-2 040

0

Årets nedskrivningar

-28 816

-2 040

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-30 856

-2 040

1 132 381

526 483

50 875

50 100

Utgående redovisat värde

Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Försäljningar

-51 475

0

600

775

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

50 875

Utgående redovisat värde

0

50 875

Aktieägartillskott

35


Not 18

Specifikation andelar i intresseföretag Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

47,9%

434 000

43 771

25%

250

0

28,3%

19 400

3 891

Arenabolaget i Ängelholm AB Ekerum Golf & Resort AB Båstad Hamn AB Sälen Centrum HB

50%

1

12 992

JOPA Fastighets AB

50%

500

2 154

Bulltofta Aviation KB

50%

1

183

Bulltofta Aviation AB

25%

250

25

33,4%

334

5 249

Bengtsson & Nobel & Olofson Fastighets AB – Pepe's Bodega AB (indirekt ägd)

100%

1 000

0

Hedson Technologies International AB

22,7%

1 651 587

15 981 0

Tennis Lodge i Båstad AB – AB Himmeslöv Havsbad (indirekt ägd)

30%

30 000

100%

1 000

0

50%

500

25

Lima Timmerhus AB

40,7%

3 154

0

Claerence Village AB

INIS Sweden AB

36%

360

532

Hamnbacken i Båstad AB

36%

360

2 797

Lilla Båstad AB

20%

100

441

Böske Backe Invest AB

49%

245

68

CrHe Invest AB

49%

245

89

Hornbrytaren 1 AB

49%

10 890

71

42,3%

32 500

0 54

Sportshopen i Båstad AB Olero Lodge AB

50%

500

– Björnrikegården Nya AB (indirekt ägd)

100%

500

0

Catena AB (publ)

46,4%

11 680 000

1 040 067

50%

500

3 991

Norregårds Fastighets AB

1 132 381

Not 19

Aktier och andelar

Namn

Bokfört värde

Marknadsvärde

Koncernen

Bokfört värde

Marknadsvärde

moderbolaget

Nolato A

30 668

89 248

Nolato A

30 668

89 248

SkiStar B

494 088

543 519

SkiStar B

494 088

543 519

70 030

70 030

524 756

632 767

1 623 388

1 896 276

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

785 022

891 335

Diös Fastigheter AB (publ)

312 567

407 242

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

355 274

381 375

3 671 037

4 279 025

Onoterade aktier och andelar Fabege AB (publ)

För onoterade aktier och andelar saknas marknadsnotering. Bolagets bedömning är att marknadsvärdena på dessa innehav väl överstiger de bokförda värdena. Som börsvärde för de onoterade aktierna Nolato A har börsvärdet på bolagets B-aktie den 30 december 2013 använts. Börsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovan innehav är 4 786 799 tkr. 36

Namn

Som börsvärde för de onoterade aktierna Nolato A har börsvärdet på bolagets B-aktie den 30 december 2013 använts. Börsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovan innehav är 693 150 tkr.


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Not 18

forts. Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

Arenabolaget i Ängelholm AB

556667-9022

Ängelholm

91 242

43

Ekerum Golf & Resort AB

556559-4032

Norrköping

1 729

-2 496

Båstad Hamn AB

556656-9298

Båstad

13 640

3

Sälen Centrum HB

916581-9906

Malung

27 622

1 673

JOPA Fastighets AB

556605-8268

Båstad

1 899

294

Bulltofta Aviation KB

969704-9402

Ängelholm

1 037

-4 661

Bulltofta Aviation AB

556667-9113

Ängelholm

62

0

Bengtsson & Nobel & Olofson Fastighets AB

556552-3379

Båstad

7 748

364

– Pepe's Bodega AB (indirekt ägd)

556531-5404

Båstad

454

232

Hedson Technologies International AB

556450-9874

Arlöv

78 200

5 300

Tennis Lodge i Båstad AB

556733-0997

Båstad

88

-2

– AB Himmeslöv Havsbad (indirekt ägd)

556029-8274

Båstad

317

-396

Lima Timmerhus AB

556730-8449

Malung

153

50

INIS Sweden AB

556696-8318

Helsingborg

1 192

-3 528

Claerence Village AB

556710-3469

Båstad

1 133

257

Hamnbacken i Båstad AB

556720-9241

Malmö

5 976

424

Lilla Båstad AB

556820-7913

Ängelholm

2 206

-2 383

Böske Backe Invest AB

556858-4568

Ängelholm

136

0

CrHe Invest AB

556862-2558

Ängelholm

179

93

Hornbrytaren 1 AB

556702-9342

Stockholm

165

-38

Sportshopen i Båstad AB

556914-6722

Båstad

50

-1 588

Olero Lodge AB

556786-4128

Ängelholm

743

108

– Björnrikegården Nya AB (indirekt ägd)

556914-1467

Stockholm

50

0

Catena AB (publ)

556294-1715

Solna

1 641 900

138 400

Norregårds Fastighets AB

556749-8760

Ängelholm

5 956

-2 160

Samtliga bolag är indirektägda via dotterbolag.

Not 20

Not 21

Uppskjuten skattefordran 2013-12-31

2012-12-31

Underskottsavdrag

42 928

5 090

Pensionsavsättning

275

0

7 729

0

Temporär skillnad byggnader

575

0

Övrigt

684

0

52 191

5 090

Koncernen

Aktiefållan

Kortfristiga placeringar

Namn

Bokfört värde

Marknadsvärde

9 811

9 811

9 811

9 811

Koncernen Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar

Moderbolaget Underskottsavdrag

4 918

4 918

4 918

4 918

37


Not 22

Not 24

Checkräkningskredit 2013-12-31

Uppskjuten skatteskuld

2012-12-31

Koncernen

2013-12-31

2012-12-31

Koncernen

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Beviljat belopp på byggnadskreditiv uppgår till

175 000

175 000

Uppskjuten skatteskuld avseende uppskrivning

22

29

20 000

0

Uppskjuten skatteskuld avseende skattemässiga överavskrivningar

33 634

247 255

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

5 189

18 011

Uppskjuten skatt avseende löneskatt

244

0

9 749

0

48 838

265 295

Moderbolaget Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

175 000

125 000

Uppskjuten skatt övrigt

Not 23

Förändring av eget kapital

Antal A-aktier: 50 000

Antal B-aktier: 450 000 Aktiekapital

Bundna reserver

Fria reserver

Årets resultat

500 000

464 202

1 953 109

412 949

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

412 949

-412 949

Utdelning

-15 000

Koncernen Belopp vid årets ingång

Indragning av aktier dotterbolag

-115 283

Förskjutning mellan bundna och fria reserver

-247 056

247 056

Årets resultat

1 024 852

Belopp vid årets utgång

500 000

217 146

2 482 831

1 024 852

Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Balanserat resultat

Årets resultat

500 000

125 019

1 785 318

165 603

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

165 603

-165 603

Utdelning

-15 000

Antal A-aktier: 50 000

Antal B-aktier: 450 000

Moderbolaget Belopp vid årets ingång

Årets resultat Belopp vid årets utgång A-aktier har röstvärde 10. B-aktier har röstvärde 1.

38

181 416 500 000

125 019

1 935 921

181 416


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Not 25

Not 26

Långfristiga skulder 2013-12-31

Ställda säkerheter

2012-12-31

Koncernen

Koncernen

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen

För egna skulder och avsättningar

Skulder till kreditinstitut

385 434

1 220 629

Andra långfristiga värdepappersinnehav/kortfristiga placeringar

385 434

1 220 629

Pantsatt bankkonto

Förfaller senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Byggnadskreditiv

Fastighetsinteckningar 2 245 004

3 817 328

0

1 160

89 100

77 533

2 334 104

3 896 021

80 000

80 000

80 000

80 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav/kortfristiga placeringar

Andra långfristiga värdepappersinnehav/kortfristiga placeringar Pantsatt bankkonto

70 000

90 000

3 770

0

73 770

90 000

Långfristiga fordringar hos koncernbolag

Not 28

Ansvarsförbindelser 2013-12-31

2012-12-31

Koncernen Ansvar bolagsman i handelsbolag Borgensförbindelser för intressebolag Borgensförbindelser för övriga Övriga ansvarsförbindelser

16 088

2

1 308 168

3 435 457

3 411 374

7 960 022

12 607

0

12 607

0

463 454

454 944

16 088

2

0

1 056 852

479 542

1 511 798

12 607

0

12 607

0

Övriga ställa panter och säkerheter Andra långfristiga värdepappersinnehav/kortfristiga placeringar

Not 27

4 524 563

För egna skulder och avsättningar

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Skulder till koncernföretag

2 087 118

Moderbolaget

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut

2012-12-31

Övriga ställda panter och säkerheter

Moderbolaget

Skulder till kreditinstitut

2013-12-31

71 218

57 694

232 284

152 217

27 568

17 500

108

21 952

331 178

249 363

2 243 571

1 911 550

192 284

142 217

22 568

12 500

2 458 423

2 066 267

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolaget Av årets inköp avser 678 (435) tkr inköp från andra koncernbolag. Av årets försäljning avser 2 674 (2 164) tkr försäljning till andra koncernbolag.

Moderbolaget Borgensförbindelser för dotterbolag Borgensförbindelser för intressebolag Borgensförbindelser för övriga

39


40


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Not 29

Bokslutsdispositioner 2013

2012

Moderbolaget Koncernbidrag

14 460

0

14 460

0

2013-12-31

2012-12-31

475 810

71 315

27 968

404 495

-4

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

503 774

475 810

Utgående redovisat värde

503 774

475 810

Not 30

Andelar i koncernföretag

Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar

Backahill stödjer det lokala idrottslivet och har ett starkt engagemang i Rögle BK. Företaget är också delägare i bolaget som driver Lindab Arena.

41


Not 31

Specifikation andelar i koncernföretag

Namn

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

43 100

Namn

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

100%

50 000

50

91%

45 500

909

Moderbolaget Backahill Utveckling AB

100%

1 000

- AB Cernelle

100%

125 000

- Hansan AB

100%

1 000

- Böske Backe AB

100% 91%

- PHB Holding AB

100%

Backahill Bjäre AB

100%

500

60%

6 000

100%

100 000

- AnJa Invest AB

- Båstad Financing AB - Båstad Erikstorp Fastighet AB - Fastighetsutveckling i Båstad AB

Backahill Projektutveckling AB Backahill Kil AB Backahill Holding AB

100%

10 000

- Avonbri 7 AB

100%

45 500

- HB Djupan

100%

1

50 000

- Brinova Helsingborg AB

100%

136 594

- Brinova Halmstad KB

100%

1

- Brinova Hässleholm AB

100%

50 000

- Fastighetsbolaget Adonis Ett HB

100%

1

4 050

50 000 404 500 1 000

65%

32 500

- Brinova Inter AB

100%

1 000

- Tomtbolaget i Båstad AB

100%

1 000

- Brinova Invest AB

100%

1 000

Backahill Förvaltning AB

100%

40 000

- Brinova Kastanjen AB

100%

1 000

- Backahill Invest AB

100%

1 000

- Brinova Log. Grusgropen HB

100%

1

50%

1

- Brinova Nova 175 AB

100%

1 000

Backahill Fastigheter AB

100%

100 000

- Brinova Nova 183 AB

100%

1 000

- Fastighets AB De-Ba

100%

50 000

- Brinova Invest Key AB

100%

100 000

- HB Vråken 19 & 20

100%

1

- Brinova Nova 186 AB

100%

1 000

- KB Två Duvor

100%

1

- Brinova Omsorg AB

95%

950

- KB Eldhöken 3

100%

1

- Brinova Silvergården AB

100%

1 000

- HB Förmannen 2 & 5

100%

1

- Brinova Omsorg Projekt AB

100%

1 000

- Backahill Posthuset KB

100%

1

- Brinova Oxie AB

100%

7 000

- Backahill Påfågeln KB

100%

1

- Brinova Sydväst AB

100%

330 000

- Backahill Steglitsen i ÄngelholmKB

100%

1

- Brinova Tigern AB

100%

1 000

- Backahill Tingstorget KB

100%

1

- Brinova Öresund AB

100%

2 000

- Backahill i Ängelholm KB

100%

1

- Bröderna Skooghs Förvaltning AB

100%

25 000

- Backahill Bostäder AB

100%

1 000

- Fastighets AB S-Hem

100%

100 000

- Backahill Östergatan AB

100%

500

- Anders Skooghs Byggnads AB

100%

25 000

- Backahill Industrifastigheter AB

100%

1 000

- HB Järnet 2

100%

1

- Backahill Cityfastigheter AB

100%

10 000

- Fastighets AB Fosema

99,4% 3 396 917

- Backahill RönneBrygga AB

100%

1 000

- Operosa AB

100%

1 000

- Backahill Påfågeln AB

100%

100

- HB Elefanten Oskarshamn

100%

1

- Backahill Lärkan AB

100%

1 000

- HB Ladan

100%

1

- HB Midgården 2

11 100

40 065

503 774

42


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Namn

Org.nr

Säte

Backahill Utveckling AB

556688-6791

Ängelholm

- AB Cernelle

556035-5926

Ängelholm

- Hansan AB

556233-6304

Stockholm

- Böske Backe AB

556617-3554

Båstad

- AnJa Invest AB

556939-9610

- PHB Holding AB Backahill Bjäre AB

Namn

Org.nr

Säte

Backahill Projektutveckling AB

556923-9477

Ängelholm

Backahill Kil AB

556923-9469

Ängelholm

Backahill Holding AB

556891-0524

Ängelholm

- Avonbri 7 AB

556786-2247

Ängelholm

Ängelholm

- HB Djupan

969631-2801

Ängelholm

556953-0081

Ängelholm

- Brinova Helsingborg AB

556349-8335

Ängelholm

556866-5920

Ängelholm

- Brinova Halmstad KB

916824-0977

Ängelholm

- Båstad Financing AB

556684-3149

Ängelholm

- Brinova Hässleholm AB

556040-3957

Ängelholm

- Båstad Erikstorp Fastighet AB

556791-1051

Ängelholm

- Fastighetsbolaget Adonis Ett HB

916623-1572

Ängelholm

- Fastighetsutveckling i Båstad AB 556849-6318

Ängelholm

- Brinova Inter AB

556592-5913

Ängelholm

- Tomtbolaget i Båstad AB

556901-1546

Ängelholm

- Brinova Invest AB

556549-0454

Ängelholm

Backahill Förvaltning AB

556216-9077

Ängelholm

- Brinova Kastanjen AB

556939-2359

Ängelholm

- Backahill Invest AB

556325-6238

Ängelholm

- Brinova Log. Grusgropen HB

969606-2901

Ängelholm

- HB Midgården 2

969676-9430

Ängelholm

- Brinova Nova 175 AB

556692-4139

Ängelholm

Backahill Fastigheter AB

556452-1861

Ängelholm

- Brinova Nova 183 AB

556713-8564

Ängelholm

- Fastighets AB De-Ba

556594-4542

Ängelholm

- Brinova Invest Key AB

556753-3392

Ängelholm

- HB Vråken 19 & 20

969673-0309

Ängelholm

- Brinova Nova 186 AB

556713-8614

Ängelholm

- KB Två Duvor

969667-5405

Ängelholm

- Brinova Omsorg AB

556922-7514

Ängelholm

- KB Eldhöken 3

969667-5744

Ängelholm

- Brinova Silvergården AB

556922-7324

Ängelholm

- HB Förmannen 2 & 5

969676-8663

Ängelholm

- Brinova Omsorg Projekt AB

556922-7506

Ängelholm

- Backahill Posthuset KB

969692-9091

Ängelholm

- Brinova Oxie AB

556471-9317

Ängelholm

- Backahill Påfågeln KB

916573-6688

Ängelholm

- Brinova Sydväst AB

556189-1465

Ängelholm

- Backahill Steglitsen i Ängelholm KB

969630-2638

Ängelholm

- Brinova Tigern AB

556704-6460

Ängelholm

- Backahill Tingstorget KB

969630-5367

Ängelholm

- Brinova Öresund AB

556351-8595

Ängelholm

- Backahill i Ängelholm KB

969648-8460

Ängelholm

- Bröderna Skooghs Förvaltning AB

556285-1187

Ängelholm

- Backahill Bostäder AB

556664-2376

Ängelholm

- Fastighets AB S-Hem

556785-5027

Ängelholm

556853-9976

Ängelholm

- Anders Skooghs Byggnads AB

556191-3129

Ängelholm

- Backahill Industrifastigheter AB

- Backahill Östergatan AB

556667-7299

Ängelholm

- HB Järnet 2

916821-9054

Ängelholm

- Backahill Cityfastigheter AB

556725-0476

Ängelholm

- Fastighets AB Fosema

556498-3996

Ängelholm

- Backahill RönneBrygga AB

556751-8534

Ängelholm

- Operosa AB

556735-3593

Ängelholm

- Backahill Påfågeln AB

556606-2757

Ängelholm

- HB Elefanten Oskarshamn

916423-3455

Ängelholm

- Backahill Lärkan AB

556601-8577

Ängelholm

- HB Ladan

916752-4587

Ängelholm

Ängelholm den 7 april 2014

Erik Paulsson Sara Karlsson Svante Paulsson Anders Nelson Ordförande Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 april 2014 Ernst & Young AB

Per Karlsson Auktoriserad revisor

43


Revisionsberättelse Till årsstämman i Backahill AB, org.nr 556590-8547 RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Backahill AB för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 19-43. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig

44

dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.


BAC K AH ILL I SIF F ROR

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Backahill AB för 2013-01-01 - 2013-12-31. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Ängelholm den 7 april 2014 Ernst & Young AB

Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Per Karlsson Auktoriserad revisor

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

45


Styrelsen Anders Nelson Verkställlande direktör Sara Karlsson Ledamot Erik Paulsson Ordförande Bo Forsén Ledamot (invald vid årsstämman 2014) Svante Paulsson Ledamot

46


BAC K AH ILL I SIF F ROR

Med tanke på miljön Miljöarbetet blir allt viktigare i Backahills verksamhet. Vår målsättning är att skapa hållbara lösningar, både i vårt dagliga arbete och när vi driver nya utvecklingsprojekt.   Det handlar inte bara om medvetet resurstänkande utan också om att vara öppen för innovationer. Ett aktuellt exempel är installationen av solceller på hotell Riviera Strand, vårt nya projekt i Båstad. Det är en energilösning som kommer att ge miljövinster många år framöver.

Fotografer: Pelle Wahlgren, Perry Nordeng, Annie Anderberg, Båstad kommun, Jonas Kullaman, Felix Gerlash, Andreas Hillergren, Fredrik Boukari, Per-Erik Adamsson

47


Backahill AB Svenskehรถgsgatan 11 262 33 ร„ngelholm Telefon 0431-41 51 00 www.backahill.se

Backahill årsredovisning 2013