Page 1

Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

Fundació

punt de trobada

Mare de Déu del Pilar, 15 pral. 08003 Barcelona Teléfonos: 629 57 74 30 / 93 295 57 93 www.babelpuntodeencuentro.org info@babelpuntodeencuentro.org www.facebook.com/babelpde


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

2

1. SUMARI

Durant l’any 2012 la Fundació Babel Punto de Encuentro ha continuat amb les activitats i projectes que porta realitzant ja des dels darrers anys. Però, com podreu veure amb més detall en aquesta memòria, s’han posat en marxa nous projectes, com la realització d’un pla de formació del voluntariat de l’entitat. Així mateix, hem començat a treballar en la renovació i actualització del nostre espai web (www.babelpuntodeencuentro.org) i en la utilització de les xarxes socials com a canals de difusió i comunicació de la Fundació. Per acabar, ens agradaria destacar que aquesta memòria, en la qual trobareu els projectes i activitats desenvolupats per la Fundació BPDE durant el 2012, és també fruit de la col·laboració de moltes persones i entitats, que any rere any ens contagien el seu entusiasme i la seva dedicació per aconseguir que el món en què vivim sigui una mica més just. A tots ells, el nostre reconeixement i el nostre agraïment.


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

3

2. LA FUNDACIÓ BABEL PUNTO DE ENCUENTRO

QUI SOM BABEL PUNTO DE ENCUENTRO, és una fundació sense ànim de lucre, de caràcter solidari, social i cultural, orientada bàsicament a la transformació de la realitat. BPDE es va constituir el 2 de febrer del 2004, estructurada com Patronat constituït per: President, Vicepresident, Secretari i set vocals.

QUINS SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS: 1) Impulsar la formació i autogestió de les persones, a través de beques i projectes concrets per millorar les seves infraestructures locals. 2) Incidir en la transformació de la societat, formant una xarxa de compromisos individuals compartint els mateixos valors. 3) Oferir una formació cultural més àmplia, donant coneixements i respectant els orígens i identitats de cada persona. 4) Potenciar l’acollida dels immigrants de manera prioritària en el camp de la formació, la cultura i la integració. Misió: Potenciar el desenvolupament de la persona, orientant-la cap el compromís personal a través de projectes en educació i formació tècnica. Visió: Volem que la convivència sigui un factor clau de futur, de progrés i d’estabilitat social, orientada a contribuir en un context internacional estable, pacífic i segur per a tots. Valors: Treballem amb transparència, austeritat i sense protagonismes, promovent els valors: Tolerància, Coherència, Solidaritat i Respecte per la diferència.


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

4

CÓM SOM Som una entitat propera a la gent, que treballa per aconseguir la utilitat social, que els objectius de la nostra tasca siguin realment útils i determinants per a aquells que els reben.

QUIN SÓN ELS NOSTRES CAMPS D’ACTUACIÓ: BPDE té dos camps d’actuació: la Cooperació Internacional i la Immigració. En l’àmbit de la Cooperació Internacional es centra al Senegal, concretament al barri de Sam-Sam de Dakar, donant suport a projectes concrets. En l’àmbit de l’Educació per al Desenvolupament promou projectes que col·laborin en el canvi social i en la construcció d’un món més just. En darrer lloc, en l’àmbit de la Immigració, s’ofereix formació, acollida i es facilita la integració, respectant els orígens i identitat de cada individu.

3. LES RELACIONS DE LA FUNDACIÓ BPDE:

La nostra tasca i les nostres activitats no serien possibles sense la coordinació amb altres entitats. BPDE no treballa sola. La Fundació col·labora amb diverses institucions, universitats, associacions i col·lectius, buscant la qualitat de les actuacions i activitats que desenvolupa. Algunes de les entitats i institucions amb les que treballem i amb les que treballen i treballaran nostres voluntaris són: • La Xarxa Anti-Rumors de Barcelona: som membres de la Xarxa i actualment estem realitzant un taller de voluntariat en immigració a escoles. • L’Escola de Teràpia Familiar del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que des del març de 2006 entren en contacte formal amb nosaltres per iniciar el projecte PUENTES


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

5

amb la col·laboració de Fedelatina. Aquest projecte significa per a la Fundació BPDE una nova oportunitat de creixement i coneixement de les relacions de les persones migrades. El projecte vol donar atenció a aquelles persones nouvingudes que troben dificultats a nivell psicològic en la seva integració en una nova societat. • Els Serveis Socials de l’Ajuntament i de l’Àrea de Reagrupació ens deriva casos pel nostre projecte PUENTES. • L’Escola Virolai: La Fundació BPDE i l’Escola Virolai han col·laborat en diversos projectes conjuntament. L’any passat es va realitzar una Jornada de portes obertes en la qual el president de la Fundació va oferir una conferència sobre el concepte de resiliència i s’han anat realitzant diversos tallers de voluntariat a càrrec de personal de la nostra entitat, voluntaris/es i col·laboradors, entre ells Ferran Sans, responsable a Dakar els projectes de la Fundació. Aquests tallers pretenen potenciar en els més joves l’esperit de la tasca voluntària i la necessitat de treballar per reduir les desigualtats en les nostres societats i d’ampliar els nostres coneixements sobre les altres cultures. • Investigadors, treballadors i tècnics i professionals vinculats a l’Àfrica Negra, Senegal, la comunicació i la immigració i la interculturalitat. Atès que les seves àrees de treball estan relacionades amb els continguts de les nostres activitats, pensem que sempre pot resultar estimulant proposar col·laboracions perquè aquests professionals participin en els nostres projectes per ampliar les seves experiències, compartir opinions, treballar en xarxa, enriquir-se amb noves formacions i augmentar la seva capacitat de fer estendre la seva tasca a un sector de població més ampli. En aquest sentit, ja hem col·laborat amb entitats vinculades a aquest sector, com ara la participació de diferents professionals de diverses entitats en els Cicles Interversia. • Associació AlterBcn. És una associació sense ànim de lucre creada per prestar assessorament jurídic en Dret d’Estrangeria i immigració, Dret Civil i de família, Dret Laboral, Dret Penal, Recursos Administratius i Creació d’Empreses. El seu equip d’advocades ha començat a col · laborar amb BPDE l’any 2012 i el seu horari d’atenció gratuïta és els dijous de 16 a 18 (amb cita prèvia).


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

6

4. ORGANIGRAMA I DIRECCIÓ La Fundació BPDE compta amb personal administratiu i tècnic per al seguiment de la gestió i el funcionament diari del centre. Algunes de les nostres activitats es realitzen fora de la seu, altres, com el projecte d’assistència psicosocial, es realitzen en el mateix local ubicat al districte de Ciutat Vella de Barcelona, en un despatx adequat per a aquesta. BPDE, com a fundació, compta amb un Patronat. Els membres d’aquest patronat són: ANDREU CLAPÉS Y FLAQUÉ President de la Fundación BPDE, és llicenciat en Història i màster en direcció d’empresa per la universitat de Deusto i per EADA. Ha estat professor de secundaria i director d’escoles durant 28 anys. Durant els JJOO de Barcelona va ser el director de l’oficina d’atenció al voluntariat participant en aquest projecte des de l’inici. Fotògraf d’afició, ha muntat diverses exposicions sobre temes del tercer món. Té diverses publicacions i actualment està de gerent d’una fundació de Sitges. JOSEP Mª RIERA Llicenciat en Història Moderna i Contemporània, és impressor i editor d’ofici. També és autor de 10 llibres, principalment novel·les. Sempre implicat, ha participat activament en diverses ONGs i moviments associatius. És el Vocal de la Fundació BPDE des dels seus inicis. FERRAN SANS És escolapi, Vicepresident de la Fundació des dels seus inicis i la nostra contrapart al Senegal. Va estar 20 anys com a mestre en una escola pública d’un barri popular de Las Arenas a Terrassa, on després del seu pas van crear l’Associació “Amics d’en Ferran“.Des de l’any 1990 està al Senegal, i ha treballat durant 5 anys en un projecte d’alfabetització de diferents barris de la capital i en una escola alternativa de primària en un barri dels afores de Pikine, ciutat satèl·lit de Dakar. A més és l’ànima de l’escola Kalassans del barri de Sam Sam en l’extraradi de Dakar i actualment és també molt present a la nova escola de Thiaroye. JUAN IGNACIO SANS Diplomat en Turisme i en gestió pública. Professional de la comunicació pública i social. Ex Editor. Actualment treballa com a director de comunicació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés. Ha estat des de sempre molt vinculat al món associatiu veïnal i estudiantil . És el Secretari de la Fundació BPDE Punt de Trobada des dels seus inicis. CARLOS MIRANDA Economista i dedicat a la solidaritat a la que considera un dels valors humans per excel·lència. Es vocal de la Fundació. IGNACIO SANS Estudiant d’educació social, ha treballat al CRAE(centre residencial d’acció educativa) com a educador social. Ha estat monitor d’escoles i activitats extraescolars i coordina campanyes interactives de rerefons social. És vocal de BPDE des de la seva fundació, i col·labora activament en tots els esdeveniments que s’organitzen a més de donar xerrades sobre aquesta en col·legis. BORJA SANS Sociòleg, actualment treballa en Sinergia Value, empresa especialitzada en la comunicació social, una de les seves passions. Ha col·laborat amb la Fundació Jaume Bofill en el plànol de Desigualtats Socials


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

7

i a més de ser vocal de la Fundació BPDE des dels seus inicis col·labora activament en totes les activitats que la mateixa organitza. FELIX CASTILLO LOPEZ Psicòleg, Psicoterapeuta Familiar, Coach Personal i Consultor Organitzacional. És el cap d’Estudis del Màster de Teràpia de la Universitat Autònoma de Barcelona en l’Hospital de Sant Pau. És vocal de la Fundació BPDE des dels seus inicis i col·labora activament en el Projecte Puentes (ajuda psicològica en els processos d’integració dels immigrants), projecte que ha posat en marxa junt amb la Fundació. ANTONIO RUIZ Llicenciat en Dret i Màster de Dret Tributari de la Universitat de Barcelona. Professional de les ciències jurídiques ha desenvolupat la seva activitat en el camp jurídic en llocs de responsabilitat sobre contractació massiva, gestió i implantació de les noves tecnologies de la Societat de la Informació aplicades al sector de la seguretat jurídica preventiva. Des de 1978 ha col·laborat amb diversos notaris i està adscrit en el departament d’assessorament jurídic de les branques civil i mercantil. Molt sensibilitzat en el camp de la solidaritat és vocal de BPDE des dels seus inicis. MIREIA GALOBART Llicenciada en química, és religiosa i titular de l’Escola Infant Jesús de Barcelona. Actualment provincial participa en activitats de voluntariat i catequesi. És conciliaria de l’ACO. És vocal de la Fundació BPDE Punt de Trobada, i col·labora en les activitats que organitza la Fundació especialment en el camp de la cooperació internacional al Senegal. JAVIER GARCIA BONOMI Advocat i Màster en dret de la Unió Europea. És Fundador de la Xarxa Solidària Barcelona, entitat que té com a objectiu l’atenció a l’immigrant, i Fundador i president de FEDELATINA (Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya), que reuneix a 104 entitats interessades en el món de la immigració. En l’àmbit de la comunicació impulsa programes de ràdio i publicacions que difonen la realitat de Llatinoamèrica i de la immigració resident en Catalunya. És vocal de la Fundació BPDE, a la què està molt lligat. Paral·lelament i de forma permanent la Fundació BPDE compta amb un equip tècnic composat per: Directora de BPDE: Mª Teresa Gazeau Tècniques de projectes: Claudia Álvarez i Ana Moya. Les altres persones que componen l’equip tècnic, participen els diferents projectes i realitzen reunions periòdiques de coordinació i seguiment són:


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

8

Martín Modonese Valderrama, Ana María Díquez Silva, Josefina Berraz Montyn, Marcela Sant Cristobal Bustos, Fernando Paniagua, Dulce Rodríguez Pérez, Silvana Paola Reccio Granara, Ma De Lourdes Rosales Villacrés i Eva Pérez López. Volem fer un especial agraïment a Fernando Paniagua, pel seu suport i col·laboració en la formació sobre cooperativisme que ha realitzat aquest any al barri de Sam Sam de Dakar per les dones del Centre Femení. També volem agrair especialment la dedicació i la col·laboració d’Anna Llàcer (PIXTIN), dissenyadora i editora dels calendaris solidaris de BPDE, i de Gerardo Medina, dissenyador i editor dels butlletins i els cartells de la nostra Fundació.

5. COMUNICACIONES CON LOS SOCIOS Aquest any 2012 hem iniciat una actualització i modernització dels canals de comunicació amb els socis: ● La Fundació BPDE publica un butlletí cada mes per als socis i sòcies. El butlletí és virtual i en paper (per a aquells socis/es que no poden rebre correus electrònics) i és una eina de comunicació i difusió de l’entitat. El butlletí, que es compon de les notícies d’actualitat de la Fundació, també es penja a la web i al facebook de l’entitat. ● El nostre espai web www.babelpuntodeencuentro.org es troba en fase d’actualització i modernització. Volem adaptar-lo a les noves necessitats perquè es converteixi en un espai virtual de comunicació, difusió i consulta de l’entitat. I que des d’aquest nou disseny de la web es pugui estar al dia de totes les activitats i notícies de l’entitat.

● La nostra pàgina de Facebook http://www.facebook.com/babelpde ens permet una comunicació àgil i directa amb els nostres socis i sòcies. Estem treballant per ampliar el nombre de persones vinculades a aquest canal i així poder rebre les impressions i suggeriments de tots ells. ● Des de la Fundació BPDE realitzem diverses activitats solidàries en què participen els nostres socis / es i simpatitzants. I amb aquestes activitats esperem arribar a moltes més persones interessades a realitzar tasques solidàries. Algunes de les activitats més representatives d’aquest 2012 són:


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

9

26 d’octubre 2012 CONCERT A LA BODEGUETA DE LA OVELLA NEGRA DE POBLE NOU. El passat 26 d’octubre vam convidar als nostres socis i sòcies a un Concert Solidari “Música per Senegal“, gràcies a la iniciativa del grup Voluntaris OHL (empresa constructora).

30 de juny 2012 Vermuth solidari acompanyat d’exposició de fotos, mojitos, tapes ... i boleros en directe! Aquesta és una mostra del vermut de juny, però s’han realitzat més al llarg del 2012. SOPAR AL RESTAURANT ETÍOP ADIS ABEBA

BPDE desenvolupa des de fa 8 anys una gran activitat de compromís social. De tant en tant els socis i sòcies es reuneixen per compartir i reflexionar junts, valorar i contrastar. En el sopar al restaurant etíop Addis Abeba, voluntaris, col·laboradors, membres del patronat i socis vam passar una estona agradable en què compartim les nostres vivències.

6. PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

LA NOSTRA FILOSOFIA EN LA COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT Des de la Fundació BPDE entenem que les actuacions realitzades per actors públics i privats, entre països de diferent nivell de renda fan tenir el propòsit de promoure el progrés econòmic i social dels països del sud, de manera que sigui més equilibrat en relació amb els països del nord, i sigui sostenible. La nostra Fundació concep el desenvolupament com auto-desenvolupament, ningú desenvolupa a ningú, les persones, els pobles, les cultures i nacions es desenvolupen elles mateixes. El “altre“ pot ajudar, afavorir, contribuir, facilitar, però també impedir, obstaculitzar, etc. Coincidim en una concepció multidimensional del desenvolupament, de la qual podem expressar cinc grans dimensions:


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

10

• La pau, base fonamental i prerequisit del desenvolupament. • L’economia, el creixement entès com a motor del progrés. • El medi ambient i la protecció de l’ecologia sostenible. • La justícia, pilar de la vida social. • La participació i la democràcia, entesos com a requisits i bases del bon govern. • Els valors, com a base de totes les nostres actuacions i forma de relació.

ON INTERVENIM Actuem al Senegal, més concretament al barri de Sam Sam, situat al districte de Diamaguéne-SICAP M’Bao de la ciutat de Pikine, la qual pertany a la regió de Dakar. La permanent situació de pobresa, la precarietat econòmica i la necessitat de subsistir dia a dia, és l’única preocupació dels seus habitants. La manca d’escolarització de nens i joves, i l’elevat atur, són un dels motius pels quals BPDE ha escollit treballar allà. Ferran Sans, vicepresident de BPDE, és el responsable de supervisar i gestionar els recursos perquè es garanteixi la transparència i bona gestió dels ingressos de l’organització. Ell pertany a l’ordre dels escolapis que són els responsables de la “Association Education Solidaire“ (AES), contrapart al Senegal. És aquesta associació l’encarregada de desenvolupar els projectes in situ i de donar-li continuïtat, cal destacar que fa més de 30 anys que aquesta comunitat treballa per a l’escolarització de nens, fomenta escoles alternatives i pràctiques professionals per a joves en diferents zones geogràfiques.

ELS PROJECTES AL SENEGAL 6.1) Projecte Beques escola Kalasans

Consisteix en assegurar els recursos necessaris per a l’escolarització permanent dels alumnes de l’escola alternativa Kalasans del Barri de Sam Sam, Dakar.


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

11

Els objectius d’aquest projecte són: • Comprar els llibres de text i el material escolar i didàctic. • Assegurar el sou dels mestres (al voltant de 155 euros / mes) i el dels tècnics (cosidores o sastres i informàtic). • Contribuir a les despeses d’electricitat, aigua i un mínim manteniment de l’escola. Durant l’any 2012 s’han becat a 75 alumnes. Les beques escolars, i per tant, la seva educació, fomenten l’emancipació, el desenvolupament i l’enriquiment del subjecte en el marc de la societat senegalesa, comportant un benefici directe en el benestar de les famílies dels alumnes. Al Senegal la mitjana de familiars per llar és de 9,1 membres (2010).

6.2. Projecte Centre Femení i Financiació de la Construcció de l’Escola d’Hosteleria

Aquest projecte consisteix en el finançament de beques d’estudis per al desenvolupament en el marc de la cultura autòctona sense enfrontar-la amb el seu entorn. Impart ir classes, a noies d’entre 15 i 20 anys, de costura, labors, cuina, informàtica, etc., Per fomentar la seva autoestima, fer-los responsables i procurar-los una sortida professional. També se’ls equipa amb material de costura, màquines de cosir, etc. Així mateix, dins d’aquest projecte s’inclou la construcció de l’Escola d’Hostaleria i dotar-la de la infraestructura necessària per a realitzar la formació professional i futures cooperatives. Els objectius principals del projecte són: • Finançament de beques d’estudis per el desenvolupament en el marc de la cultura autòctona sense enfrontar-la al seu entorn. • Impartir classes, a noies d’entre 15 i 20 anys, de costura, labors, cuina, informàtica, etc., Per fomentar la seva autoestima, fer-los responsables i procurar-los una sortida professional. També se’ls equipa amb material de costura, màquines de cosir, etc. Durant l’any 2012 s’han matriculat 140 dones. Volem destacar que durant el mes de novembre de 2012 les beneficiàries van rebre una formació en cooperativisme per part d’un especialista en el tema. D’altra banda, aquest any s’ha conclòs amb la construcció de l’Escola d’Hostaleria i la infraestructura necessària per poder realitzar la formació.


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

12

6.3. Orfenat “Le source du Bonheur“.

L’orfenat “Le source du Bonheur“ és una casa d’acollida per a nens/es i joves de la regió de Casamance que no tenen família o la família no pot fer-se càrrec d’ells/es. L’orfenat es crea per donar una oportunitat a nens i nenes les mares dels quals van morir durant el part per manca d’assistència, als orfes de les guerrilles “casamançaises“, els pares van morir, o als que la tradició relega a l’abandonament per superstició. L’objectiu principal del projecte per al 2012 ha estat el finançar la manutenció dels orfes, la seva escolarització i manteniment de l’orfenat. La missió del projecte consisteix en donar als nens/es i joves una digna educació que els permeti crear les condicions d’una vida més digna i més respectuosa. Per aquest motiu, també es pretén establir una relació entre els orfes/es i els seus familiars. Amb aquesta finalitat, un cop l’any, s’organitzen visites a les famílies. Tot i que cada vegada és més difícil fer-les, a causa, principalment, de les carreteres poc segures i intransitables durant l’època de les pluges o senzillament per la inseguretat patent en certs llocs.

6.4. Colònies dels nens/es de l’Escola Kalasans

Cada any la Fundació vol apropar per uns dies als nens a una realitat allunyada de la pressió demogràfica i econòmica del barri de Sam Sam de Dakar. Aquest projecte pretén fomentar el treball en equip, així com la convivència i l’esperit comunitari. Durant l’any 2012 s’han finançat 50 beques de colònies per a nens i nenes del barri de Sam Sam.


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

13

7. PROJECTES DE L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ

7.1. PROJECTE PUENTES D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL GRATUÏTA PER A PERSONES IMMIGRADES El projecte Puentes vol tenir un impacte directe en la qualitat de vida de les persones nouvingudes a la nostra societat, que es troben en una situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social, utilitzant la interculturalitat com a base del projecte. L’origen de la idea del Projecte Puentes sorgeix amb el creixement de la immigració dels últims temps. Per nouvingut migrar pot esdevenir una ocasió de creixement si té l’oportunitat de posar en marxa els recursos psicològics i socials per afrontar-la. Aquest projecte es centra en la dimensió psicosocial de la migració, comprenent la persona immigrada “en relació“ (relacions familiars, relacions interpersonals, relacions interculturals, relació professionals-usuaris, relació societat d’acollida-persones migrades). La migració és gairebé sempre un procés exitós de mobilització de recursos, creativitat i flexibilitat, la majoria de les vegades perfectament a l’abast dels seus protagonistes. Sovint, però, els discursos socials parlen de “problema“ com un atribut dels fenòmens migratoris. Plantejar la migració com una problemàtica o handicap és negar l’existència de tot un seguit d’aspectes positius i els beneficis, tant per les persones migrades com per a la societat de destinació. Com tots els canvis vitals, per nouvingut, migrar pot ser una ocasió de creixement si té l’oportunitat de posar en marxa els recursos psicològics i socials per afrontar amb èxit. De la mateixa manera, aquesta situació representa per a la societat d’arribada el repte d’adaptar-se a una realitat canviant i de permetre la integració de tots els seus membres. La societat contemporània és cada vegada més intercultural i per aquest motiu la professió de psicòleg, i en general la de qualsevol operador psico-socio-sanitari, no pot ignorar les pertinences socials, polítiques, històriques i culturals de les persones. Sovint els professionals se senten angoixats per les dificultats, econòmiques i socials, viscudes per les persones migrades. No obstant això, aquest projecte es basa en la idea que per ajudar-los en un procés realment integrador, cal aprendre a centrar-se més en les forces que els permeten seguir vius i adaptar-se a la seva nova situació, en lloc de fixar-se en les debilitats que els converteixen en subjectes de la psicoteràpia o de qualsevol altre tipus d’ajuda. És més útil i econòmic aprendre a centrar-se en els seus recursos, fins i tot a veure aquests recursos. És per això doncs que fem èmfasi en parlar d’orientació, counseling i coaching i molt menys de psicoteràpia. Els destinataris directes del projecte són: a) Les persones nouvingudes a la nostra societat, que es troben en una situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social, amb dificultats psicològiques d’integració. b) Els professionals psico-socio-sanitaris que volen treballar des de la interculturalitat i adquirir la sensibilitat necessària per ajudar a resoldre les possibles dificultats de les persones migrades. Els destinataris indirectes del projecte són: a) La societat en general. Aquest projecte també té com a beneficiària la població en general, ja que vol arribar a crear i/o consolidar pots de coneixement, flexibilitat, interès i interacció mutus entre totes les persones que la constitueixen. Per aquest motiu, també es crearan ponts de trobada


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

14

paral·lels en el marc de tallers, xerrades, espais de sensibilització i comunicació per poder arribar a la població en general. Durant l’any el projecte ha atès un total de 54 persones i ha realitzat 215 atencions. El projecte Puentes compta amb el suport de:

7.2. PROJECTE INTERVERSIA Aquest projecte pretén facilitar la integració de les persones nouvingudes a la nostra societat sense oblidar el seu país d’origen i la seva cultura a través de l’Educació per al Desenvolupament. I per aconseguir-ho, vol posar el coneixement de qualitat, avalat per destacats especialistes en diferents camps del coneixement, al servei de la societat. Estableix un binomi entre l’equiparació de les possibilitats comunicatives de ciutadans d’origen multicultural i l’aprenentatge com a eina fonamental d’interacció amb el medi. Es pretén desenvolupar no només una consciència individual d’autoconfiança i de autoubicació, sinó també una de col·lectiva i vital, partint d’interessos universals com l’aprenentatge com a eina d’autovaloració. Per tant, creiem que el projecte establirà ponts de diàleg, que inevitablement desembocaran en la integració dels individus. En aquest sentit, Interversia: Conviure en Diversitat ha d’esdevenir una eina que, fonamentalment, permeti generar espais grupals d’intercanvi i d’experimentació. És a dir, facilitar i prioritzar, per sobre de tot, la qualitat d’uns espais de formació experiencial que, al voltant de recursos, coneixements i vivències útils des de la perspectiva d’aquests col·lectius, contribueixin a millorar les seves condicions de convivència i reforcin el sentiment de comoditat en el marc social de convivència. Finalment, tot i ser conscients de l’àmplia oferta de serveis, activitats o cursos de formació dirigits als col·lectius immigrants, l’acció que plantegem explorar en aquest document es recolza novament en la intenció d’obrir un espai i una línia de treball des una perspectiva no atesa. És a dir, la voluntat és cobrir un buit o donar resposta a un plantejament diferent i innovador que ha de donar millor resposta a una necessitat determinada. I que no tingui en compte només a les persones nouvingudes sinó també, els desenvolupaments que s’han de donar a la societat receptora i la ruptura d’estereotips a través del coneixement. La nostra activitat està dirigida específicament a les persones nouvingudes a la nostra societat provinents d’altres contextos i cultures, però també a la població general, ja que qualsevol persona que estigui interessada en formar part del desenvolupament d’aquestes xarxes pot participar-hi. El projecte Interversia no podria funcionar sense un grup de persones de la societat receptora


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

15

disposades a treballar per la creació d’aquests espais ja convertir-se en agents del canvi social i de la solidaritat en vers de les persones nouvingudes i les seves cultures d’origen. Durant l’any 2012 s’ha estat redefinint i ampliant el projecte i presentant-lo a noves convocatòries per buscar cofinançament. Seguirem treballant en aquest sentit durant el 2013.

7.3. PARTICIPACIÓ A LA XARXA ANTI-RUMORS DE BARCELONA L’Ajuntament de Barcelona va presentar el 25 de novembre de 2010 un programa clau dins del Pla Barcelona Interculturalitat (http://www.interculturalitat.cat/), l’estratègia per combatre els rumors que circulen entorn de la diversitat cultural i la migració. El coneixement, la formació, la reflexió-debat, nous instruments de comunicació i interacció, són les claus d’aquest programa que pretén afavorir la convivència desmentint els tòpics relacionats amb la immigració. Els membres de l’equip tècnic de la Fundació han participat de les formacions de la Xarxa Anti-Rumors i actualment exerceixen com a agents anti-rumor i com a entitat, s’han adherit i segueixen les activitats i reunions de la Xarxa. Paral · lelament a les activitats d’agent anti-rumor a nivell personal i també institucional (a través del facebook, web, etc), durant l’any 2012 han inclòs en les seves activitats habituals de formació contingut referent a la immigració a través dels materials i recursos que ofereix la Xarxa. En aquest sentit, durant el primer trimestre escolar del curs 2012/2013, la Fundació BPDE ha col·laborat en un taller de voluntariat i immigració amb l’Escola Virolai, donant suport i assessorament en el desenvolupament teòric i pràctic. En acabar el mateix els participants han après què és ser voluntari/a i han posat en pràctica el sentit real de paraules com “interculturalitat“, “solidaritat“ i “respecte“. El projecte final del taller serà el disseny i edició d’uns pòsters amb tot allò que han après durant les 12 sessions de treball i que donarem a conèixer en les nostres properes activitats. Per portar a la pràctica el taller, comptarem amb la col·laboració de la Fundació Putxet. Allà podran compartir vivències amb els joves de l’entitat de diversos orígens. Creiem que aquest compartir entre joves de diferents realitats, a més de ser una gran font d’aprenentatge i de riquesa, els animarà en el seu nou repte com “voluntaris per la immigració“. El nou objectiu per al 2013 és dissenyar una estratègia anti-rumors a la ciutat de Barcelona.


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

16

8. PROJECTES DE FORMACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

8.1. PLA DE VOLUNTARIAT I FORMACIÓ Actualment des de la Fundació BPDE estem treballant en el projecte “PLA DE FORMACIÓ, COMUNICACIÓ I ACCIÓ DEL VOLUNTARIAT DE PROXIMITAT“ que té com a objectiu general potenciar les estratègies, entre elles el voluntariat de proximitat, que signifiquin l’empoderament dels individus com un instrument que redueix les diferències econòmiques, de gènere, socials, i territorials de les societats, des d’un treball multidisciplinari. El projecte està dirigit en primer lloc a voluntaris/es i estudiants, i en segon lloc a investigadors, treballadors i tècnics i professionals vinculats a l’Àfrica Negra, Senegal i la immigració i la interculturalitat. Les accions que proposem per aconseguir el nostre objectiu són (1) crear i consolidar el pla de voluntariat de proximitat incloent un espai de formació, comunicació i treball i (2) reforçar i consolidar la modernització i actualització de les eines comunicatives, de les xarxes, i l’espai de dinamització del voluntariat i del seu centre de recursos. Vivim en un món en què hi ha moltes desigualtats socioeconòmiques i Barcelona no s’escapa d’aquesta situació. No només hi ha desigualtats entre diferents països, entre el Sud i el Nord, sinó que també trobem desigualtats importants dins de cada societat. Aquest també és el cas de les persones nouvingudes a la nostra ciutat, que es troben en una situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social. I, darrerament, l’actual crisi econòmica encara ha agreujat més aquesta situació de desigualtat en l’accés als recursos. Així mateix, des de fa ja diverses dècades, ha augmentat l’arribada de persones nouvingudes a la nostra societat. Els estereotips i el desconeixement que la societat catalana disposa sobre aquestes persones i les seves cultures d’origen no afavoreixen la seva integració en la nostra societat. I sovint, fa que les desigualtats augmentin. Malgrat aquest context desfavorable, les societats treballen per a la reducció d’aquestes necessitats i desigualtats a partir de diversos mecanismes. Les persones d’aquestes societats volen treballar per aconseguir reduir aquestes desigualtats i convertir-se en agents actius de desenvolupament, així com a solucionar les mancances de coneixement en relació a aquests ciutadans nouvinguts i la seva cultura. El voluntariat sorgeix com a resposta de la societat civil a les anomenades necessitats específiques. Els voluntaris són persones que es comprometen per iniciativa pròpia, de manera desinteressada, en una acció organitzada a favor dels altres o d’interessos socials col·lectius, segons un projecte que no s’esgota en la intervenció mateixa (a diferència de la beneficència) sinó que tendeix a modificar o eradicar, les causes de la diferència o marginació social. Una de les bases del progrés social és potenciar els recursos humans amb què es compta. És important afavorir mesures que incrementin i millorin les possibilitats, els espais i les oportunitats de tota la població per participar activament en el seu propi desenvolupament. És una tasca fonamental potenciar les estratègies, entre elles el voluntariat, que signifiquin l’empoderament dels individus com un instrument que redueix les diferències econòmiques, de gènere, socials, i territorials, des d’un treball multidisciplinari. Així doncs, entenem que per aproximar-nos al voluntariat ho hem de fer des de l’especificació de les diverses necessitats sorgides de la distribució desigual dels recursos i que perquè la seva tasca sigui efectiva cal que disposin d’una formació adequada, interna i externa, d’un espai de


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

17

treball intercultural, d’un centre de recursos i d’un pla de voluntariat de proximitat que serveixi de marc per a les seves activitats i les difongui a través dels canals de comunicació més assequibles a tota la població.

8.2. ACTIVITATS DE SENSIBILIZACIÓ Cada any la Fundació Babel Punto de Encuentro realitza diferents activitats de sensibilització que tenen l’objectiu de sensibilitzar sobre els projectes de la Fundació des de la solidaritat i el compromís utilitzant l’estand informatiu de BPDE i obtenir recursos per als projectes al Senegal a partir de la venda d’artesania senegalesa elaborada per les alumnes del Centre Femení. Activitats realitzades el 2012: Escola Virolai Taller de voluntariat en immigració en el qual es van fer 7 xerrades a càrrec de diferents col·laboradors de la Fundació. En aquest taller han participat 15 alumnes. La Fundació ha col·laborat donant suport i assessorament en el desenvolupament teòric i pràctic. En acabar el mateix els participants hauran après què és ser voluntari/a i hauran posat en pràctica el sentit real de paraules com “interculturalitat“, “solidaritat“ i “respecte“. El projecte final del taller serà el disseny i edició d’uns pòsters amb tot allò que han après durant les 12 sessions de treball i que podreu conèixer en les nostres properes activitats. Per portar a la pràctica el taller, vam comptar amb la col·laboració de la Fundació Putxet. Allà van poder compartir vivències amb els joves de l’entitat de diversos orígens. Creiem que aquest compartir entre joves de diferents realitats, a més de ser una gran font d’aprenentatge i de riquesa, els animarà en el seu nou repte com “voluntaris per la immigració“. Calendari solidari

Com cada any, durant el 2012 s’ha editat el calendari solidari per al 2013. Aquest any hem realitzat unes 1.500 còpies. Els beneficis del calendari s’utilitzaran en els projectes de la Fundació. Aquest any el Calendari 2013 s’ha realitzat gràcies a la col·laboració de l’Escola Infant Jesús, Wear to Feel, Gràfiques Celler SA i Pixtin Disseny i Comunicació Off / On Line.


Fundació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 Demà serem el que avui gestionem

punt de trobada

18

Vermuts Solidaris i trobades de voluntaris

Durant l’any 2012 s’han celebrat diferents vermuts solidaris amb més de 150 assistents. Els vermuts solidaris són un espai de trobada de socis / es i voluntaris / es i també d’aquelles persones que volen conèixer BPDE. Algunes d’aquestes activitats inclouen també exposicions de fotografies o concerts. Els beneficis recaptats en els vermuts es destinaran als projectes de l’entitat. Com mirem a l’Àfrica

El passat 17 de juliol, al Pati Llimona de Barcelona, el nostre vicepresident Ferran Sans va realitzar un breu relat de com va ressorgir l’escola Kalasans. Ferran ens va posar al dia de com està el nostre principal projecte i assistim a una trobada que ens va enriquir a un alt nivell de reflexió. Després va seguir el debat-col·loqui amb Andreu Clapes, Ferran Ramon Corts i Ferran Sans, “Com mirem a Àfrica?“

Equip de futbol

Un simpàtic grup d’amics que es reuneixen entorn de l’esport han decidit portar com espònsor promocional a la nostra Fundació. L’equip es diu “que n’aprenguin“ des d’aquí els agraïm el seu detall. Ser espònsor de BPDE els obliga a deixar bé a la nostra ONG tenint una actitud de valors coherent amb el que venim treballant.

Memòria d'activitats 2012  

Memòria d'activitats de la Fundació Bael Punto de Encuentro 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you