Vivaldis Interim - Het gele boekje

Page 1
THANK GOD IT’S MONDAY 2

3


Geluk ligt niet enkel in een klein hoekje, bij Vivaldis zit het overal: in een map op de computer, aan de andere kant van de lijn en zelfs op een post-it die op een bureau kleeft. Geluk toont zich wanneer je de geknipte job vindt voor de mens tegenover je én bij het bedrijf dat op zoek is naar de juiste kracht. Of beter, was.

WAAR STAAT VIVALDIS VOOR?

Zulke momenten vermenigvuldigen het geluk, en daarvoor is een hoekje veel te klein. Uitzendkracht tevreden, klant tevreden, jij tevreden, jouw team tevreden, Vivaldis tevreden. Ja, en dikwijls ook het after-work café tevreden. Bij Vivaldis loopt de gemiddelde glimlachcurve van onze medewerkers recht evenredig met hun jobinhoud, niet met onze omzet. Mensen krijgen hier voornamen in plaats van dossiernummers, dagen zijn gevuld met boeiende uitdagingen in plaats van met uren, en onze teams veranderen problemen in oplossingen. Bij Vivaldis beperken we het geluk niet tot een hoekje, we gaan voor voltijdse arbeidsvreugde in de interim. Zelfs op een maandagmorgen. Thank God it’s Monday.

4

5


“Je kan iedereen informeel aanspreken bij de voornaam, van hoofd- tot in het kleinste kantoor. Ook binnen het kantoor is er niet ec ht een hiërarchie voelbaar, iedereen doet dezelfde taken, alle vragen mogen gesteld worden.”


Dag, dag 1 Middagpauze

Hoe ziet een eerste dag bij Vivaldis er uit?

• Namiddag • Nu je de de

kent ben je klaar voor

:

-onze werking

-wat is een cluster

8u30 “Waar vind je wat?”

?

-wanneer contacteer je

• Heel erg welkom bij Vivaldis. wat?”

?

of wanneer

, “Wie doet

, “Hoe werken jullie?”

,

, wanneer

?

-waar vind ik alle info

?

... en alle mogelijke andere vragen

-wat zijn mijn taken

worden vandaag beantwoord.

-waar staat Vivaldis voor en wil het

Maar eerst beginnen we met een vraag

heen in de toekomst

voor jou: Hoe drink jij je

-vragen

• Dit zijn

,

?

.

? ?

?

‘s Avonds •

• Via deze van Vivaldis:

kom je terecht in de

• •

4D? S&P?...? 4D! S&P!...! 8

9


DO DO NT EEN SALESGESPREK OF EEN SAMENWERKINGSGESPREK? Een gesprek met een prospect of

Want

een klant, een kandidaat of een

bedrijf leer je niet kennen via een

uitzendkracht, eigenlijk is er geen

verkoopspraatje. Dat doe je door een

verschil.

gesprek. Door de juiste vragen te

We zijn immers altijd wie we zijn: open,

stellen worden gerichte en kwalitatieve

meedenkend, respectvol én persoonlijk.

antwoorden een logisch gevolg. Net

een

uitzendkracht

of

een

zoals tevreden en trouwe klanten. Dat maakt dat onze klanten geen klanten zijn, maar partners.

Té “pushy” zijn wordt vaak als onecht ervaren en schept geen vertrouwen. Een goede commerciële collega luistert vooral en zoekt naar een win-win. En daar kan je niet ‘te’ van zijn.

Wees je spontane zelf, toon een welgemeende interesse, ga voor een persoonlijke aanpak.

11


Er doen veel urban legends de ronde over Vivawiki, het intranet van Vivaldis. Zo zou er een jonge vrouw in 2009 een pump verloren hebben. Nooit teruggevonden. En een collega waarvan iedereen dacht dat hij twee weken in Argentinië was, bleek al

WAAR LIGT VIVAWIKI? EN HOE GERAAK JE ER?

die tijd vast te zitten in Vivawiki’s verste hoek.

“Neen, geen omslachtige procedures die uren of dagen duren en tien verschillende contactpersonen moeten passeren, maar een snelle dienstverlening, net zoals we die aan onze uitzendmedewerkers en klanten willen aanbieden.” Hier alvast drie tips om veilig op Vivawiki te gaan: 1. Bind een lang touw rond je middel en knoop het einde vast aan de stoel van een collega. Spreek signalen af, bv. één keer trekken = alles OK; drie keer trekken = haal me onmiddellijk terug.

je ergens op Vivawiki verloren, dan is de kans een stuk groter dat je wordt opgemerkt door een collega die na jou komt. 3. Log in volgens de instructies die je terugvindt in de Vivamanual. In principe zou dit veilig genoeg moeten zijn. Maar een extra zaklamp meenemen kan

12

natuurlijk nooit kwaad.


46 PAGINA’S ARBEIDSREGLEMENT IN 2 WOORDEN:

GEZOND VERSTAND. Arbeidsreglementen zijn niet meteen onze favoriete bedlectuur, en we hopen van jou oprecht hetzelfde. Handige oplossing:

je

kan

dat

spannende

document net zo makkelijk raadplegen op Vivawiki. Hier alvast de samenvatting: ga ervan uit dat alles wat indruist tegen je gezond verstand, waarschijnlijk ook indruist tegen het arbeidsreglement. Maar omdat we van jouw mentale gezondheid niet helemáál zeker kunnen zijn: bij twijfel, check toch maar even.

14

15


”Je kantoor voelt een beetje aan als je eigen zaak. Je moet en wil dit t ot een succes maken en wordt dus constant geacht om creatief te zijn, zelf naar oplossingen te zoeken en pro-actief te werken.” 16

17


Wat doe jij met 50.000 euro die je in 1 week moet opmaken?

HET GRAS IS ALTIJD GROENER WAAR JE HET ZELF MAG ZAAIEN. Is Vivaldis een goeie betaler? Wel, je mag er 100% zeker van zijn: als we je aanwerven verdien je altijd volgens het sectorgemiddelde, passend bij jouw functie. Dat houden we nauwlettend in de gaten.

7%

Dure restaurants

1%

Doggy bag

7%

Win for Life-loten

38% Huis

10%

Goede doel

Daarnaast heb je eigenlijk zelf in de hand hoe snel je loon stijgt. Wat

geven?

daarbij vooral telt, is hoe je in je team functioneert. Wie knap werk

Deze vraag stellen we vanaf nu elk

levert, wordt daarvoor beloond. Dat

jaar aan iedereen. Het ‘waarom’

is het principe.

dat

daaraan

vasthangt,

14%

Uitjes

levert

meer inzicht op dan een klassiek Opslag vragen is dus eigenlijk niet

evaluatiegesprek. Wees gerust, we

nodig. Loon is bij Vivaldis iets heel

bekijken dit breder dan een pure

individueels, afhankelijk van heel wat

pop-poll. Hoe we die evaluaties

factoren. Van prestaties, ja, maar

voortaan aanpakken? Kijk op p. 29.

vooral ook van appreciaties.

16%

21%

Shoppen

Vakantie

Uit deze resultaten blijkt dat de meeste Vivaldis

Uit de Win for Life-loten concludeerden onze

medewerkers ervoor kiezen hun huis zo goed

onderzoekers unaniem dat er zelfs Vivaldis

mogelijk in orde te krijgen. Om er vervolgens zo

medewerkers zijn die hun werk graag onbetaald

weinig mogelijk te zijn: ze gaan het huis uit om te

zouden doen.

reizen, shoppen, eten,... Dit boeiende resultaat illustreert hoe nauwgezet en breeddenkend onze medewerkers zijn. Zelfs als we ergens -op het eerste zicht- minder aanwezig zijn, doen we onze

18

job tot in de puntjes.

19


Aan wie geef jij een bonus? NIET ÉÉN IEMAND KRIJGT HIER EEN BONUS.

2,5% 7%

Aan zichzelf

Aan iedereen

(Maar misschien wel bijna iederéén.)

7,5%

Aan degene die je heeft aangeworven

35%

Aan een collega die

Een deel van onze lonen is variabel. Wie Crocs draagt, krijgt minder. Nee, grapje. Hoewel. Vanaf 2016 speelt voor dit variabele deel meer mee dan enkel omzetcijfers. Waarderingscijfers, bijvoorbeeld.

15%

Aan de cluster

Hoe positief zijn onze klanten over jouw team? Hoe graag bevelen ze ons aan? Dat wordt gemeten met een tevredenheidsonderzoek. Die tevredenheidsscore bepaalt mee de clusterbonus, naast je kantoorresultaat.

22,5%

Aan een eigen kantoor

De inhoud staat op de eerste plaats, gevolgd door

Aan die ene persoon die zichzelf heeft genomineerd:

een persoonlijke band (kantoor) Ratio, dan emo.

het onderzoeksteam is je naam kwijtgeraakt tijdens

Een heel logische volgorde voor mensen die met

testen in de deeltjesversneller.

Een individuele bonus, daar doen wij dus niet aan mee.

Teamwerk,

betrokkenheid,

samen

doelen

bereiken, dát belonen wij. Daarom krijgt bij ons nooit één iémand een bonus. Maar meestal bijna iedereen.

hun beide voetjes op de grond staan. Maar het is mooi dat we er wel staan met de arm over elkaars

Gelieve je naam door te mailen naar

schouders (cluster). Dat rekruteerders steevast

anke.ulens@vivaldisinterim.be?

tot de genomineerden behoren duidt op hoge

Waarvoor dank.

kwaliteit van de aanwervingen, concludeert het onderzoeksteam. 20

21


En d

Heeft

je

postbode

je

kadastraal

inkomen,

je

energieafrekening en snelheidsboete op dezelfde

an h ebbe om d n je ie do colle ga’s n d te la erwo alle r ten o l k echt b o p ven klare kaar je ho n. Da t voo o ar is fd r gem deze de d aakt onde g . e H l e ou h rwol em v k va oor n ee n co llega ,

dag afgeleverd? Heeft je zoontje zijn Banksy-ambities gedemonstreerd op de muur in de living? Is je favoriete acteur uit Thuis geschreven? Dan heb je alle recht op een rothumeur.

22

23


Wie bij Vivaldis werkt, moet heel wat

Doorgroeien gaat bij ons dan ook

in z’n mars hebben. In elk team is voor

vaak in de breedte: je krijgt meer

iedereen het takenpakket behoorlijk

verantwoordelijkheid binnen dezelfde

breed. We kiezen bewust voor relatief

functie, in je kantoor of op clusterniveau.

kleinere kantoren met kleinere teams.

Zo zou je de marketingacties van

Het is dat wat ons groter maakt: we

je cluster kunnen coördineren. Een

zijn multidisciplinair en iedereen van

belangrijke taak.

het team is op de hoogte van alles.

DOORGROEIEN? NATUURLIJK KAN DAT. (Ooit hadden we een collega van 2,10 meter.)

24

Dat voelen onze klanten en bewijzen

Wil je toch iets helemaal anders?

we elke dag weer door maar met één

Spreek erover met je peter, meter, HR

e-mailadres per kantoor te werken.

of clustercoach. Hun deuren staan zelfs

Handig, zo kan je makkelijk voor elkaar

in de winter altijd open.

inspringen. Tegelijk is zo’n horizontale structuur niet te onderschatten: je kan je niet zomaar verschuilen achter hiërarchische muurtjes. En dat kan best vermoeiend zijn.

“In kantoor Bree wil de kantoorverantwoordelijke liever niet zo genoemd worden, maar als gelijke benaderd worden.” 25


HOE WIJ EVALUEREN? DAT ZIJN WE NOG AAN HET EVALUEREN. Het klassieke, formele, supersaaie, jaarlijkse

evaluatiegesprek

schaffen

we af. Evalueren - of liever: feedback geven - moet volgens ons constanter gebeuren. En niet individueel, maar in team, zoals we ook dagelijks werken. Daarnaast zal ook het peter- en meterschap daarin een belangrijke rol spelen. Maar hoe dat precies in z’n werk zal gaan, weten we vandaag nog niet precies.In overleg met enkele collega’s zijn we dat nog aan het uitwerken. En ook jij bent een collega, dus als je tips, suggesties of een goed idee hebt? Laat het ons weten.

26

27


CLUSTER, HET VIVALDIS-WOORD DAT Z’N EIGEN PAGINA VERDIENT.

tussen krijgt. En dat is het ook: een

of ‘dashboard’. De sterrol gaat over

hecht team. Elke cluster (11 op dit

coördineren, bv. afspraken maken over

moment) bestaat gemiddeld uit een

het marketingbudget van je cluster.

vijftal kantoren in dezelfde regio. Meestal komt elke cluster maandelijks Clusters zijn zelforganiserend. Er is wel

bij

een clustercoach, die de teammeetings

teammeeting.

begeleidt, feedbackgesprekken voert,

secretaris worden per beurtrol bepaald,

tips geeft en opleidingen regelt. Maar

en

de

aanbrengen. Je merkt: bij Vivaldis

meeste

verantwoordelijkheden

elkaar

in

iedereen

een De kan

zogenaamde voorzitter

en

agendapunten

worden door het clusterteam zelf

heerst

gedragen.

een overlégcultuur. En de clusters zijn

geen

meetingcultuur,

maar

glansrol spelen: een expertrol of een

Power to the cluster!

Gecwebbel

KNALLERS MC Las viza

HST

“We gaan allemaal voor hetzelfde doel.

IRIS

Wallonie west

bv. je bent expert in sociale wetgeving

In elke cluster kun je nog een extra

KeMPen Codger

sterrol. De expertrol gaat over kennis,

Het klinkt als iets waar je geen speld

daarbij de kern.

alegro

weST

Cluster is een typisch Vivaldis-woord.

We geven kandidaten door aan andere Wallonie

kantoren waardoor deze samenwerking voelt alsof we één grote familie zijn. Bij iedere starter wordt er dan ook gejuicht, wat voor een echte drive zorgt.”

28

29


DE DIKKE VAN VIVALDIS ons eigen woordenboek

4D

Clustercoach

4D is het kantoor-systeem bij Vivaldis voor het beheer van bedrijven en kandidatenuitzendkrachten.

Elke cluster heeft een coach. Geen (ouderwetse) baas die constant over je schouder meekijkt, maar iemand met bakken ervaring, die weet hoe je de dingen aanpakt. Een vat vol handige kennis, waar je volop uit mag tappen.

Aanvraag Aanvraag, een ander woord voor een vacature bij een klant of prospect.

GG en AA

Banenbord

“Geen gehoor” en “antwoordapparaat”, dit wordt genoteerd in het telefonisch contact van kandidaten-dossier of aanvraag-dossier in 4D.

Dit zijn de borden die aan de ramen hangen met de openstaande vacatures.

Camionneke in “4D” overzetten naar een ander kantoor gebeurt door op het icoontje van het vrachtwagentje te klikken.

Cluster Een cluster is een zelf-organiserend team van gemiddeld een vijftal kantoren in dezelfde regio. Bij Vivaldis wordt er héél veel op clusterniveau geregeld en beslist. Binnen je cluster zijn er tal van extra rollen die je kunt invullen.

30

Horizontale structuur Wij geloven niet dat verantwoordelijkheid of gezag iets is dat bij één individu of bij één functie hoort te liggen. Iedereen is sámen verantwoordelijk. Bij Vivaldis willen geleid en beslist wordt. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dat het beste werkt. NIET AKKOORD OF ZO MISSCHIEN?! ;-)

JS JS staat voor jobstudent.

31


Loon benchmark Minstens om de 2 jaar doen we een onderzoek naar de marktconformiteit van onze lonen. Op basis daarvan bepalen we onze benchmarks, in toekomstige loon beslissingen kunnen we hiermee rekening houden.

Memo 4D waarin je allerlei info over het bedrijf noteert.

S&P NPS (Net Promoter Score) NPS is een score die verrekent hoe graag klanten een bedrijf aanbevelen bij derden. Het principe is dat je het percentage mensen dat 0 tot 6/10 geeft (bv. 20%), aftrekt van het percentage dat 9 of 10/10 geeft (bv. 25%). Dat resultaat is je NPS en ligt best boven 0 (hierboven: 5). De uiteindelijke score is dus een getal dat kan variëren van -100 tot +100. Wie 7 of 8/10 geeft, telt niet mee in de berekening.

Meter

Pattat

Iedereen die bij Vivaldis start, krijgt een peter of meter. Zij zullen je helpen om wat de clustercoach je leert, aan de praktijk te toetsen. Je peter of meter zal natuurlijk ook een rol spelen in het geven van feedback aan jou.

Een hele goeie UZK.

NKO’er Iemand die Niet Komt Opdagen op de job noemen we NKO’er.

32

Project Opnieuw terminologie uit onze 4D: Het is een tussenstap die je nodig hebt om een aanvraag (en later een contract) te kunnen opmaken - bevat info zoals functieomschrijving, extralegale voordelen, uurrooster etc...

Voluit noemen we dit: Consulent Support & Projecten. Een collega die binnen de cluster een vliegende functie opneemt, over de diverse kantoren als extra ondersteunend collega, of in functie van

UZC De uitzendconsulent.

V-power of Vi-power

De uitzendkracht.

Een actie waarbij we met verschillende collega’s van diverse kantoren uit de cluster in Vivaldis-auto’s één industrieterrein oprijden en overal binnen stappen. Een commerciële guerilla-actie, zo je wil.

Vivawiki

Werkplekbezoek

Vivawiki is het intranet van Vivaldis. Je vindt er allerlei templates, formulieren en nuttige informatie. Log in met je paswoord op de 4D applicatie en kies in het menu ‘Bibliotheek’, klik op Vivawiki.

Een bezoek door een van onze collega’s bij de klant op de werkplek van onze uitzendkracht, in het atelier, op de werf, op kantoor.

UZK

V-pass Een web-tool voor onze klanten om de gepresteerde uren van de uitzendkrachten online door te sturen naar Vivaldis.

33


“Work hard, play hard! Soms vermoeien d, want Vivaldis weet écht wat feesten inhoudt”
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.