Dagens Maskin 001

Page 1

001 DagensMaskin

Maskin Februari 2024
Dagens

NY SLÄNTKLIPPARE FÖR FRONTMONTERING

>>>

SLÄNTKLIPPARE FÖR FRONTMONTERING

Trejon och Berti kan stolt presentera den nya modellen TA-MF, en släntklippare för frontmontering. Det är en modell som från början konstruerats för frontmontering och inte en maskin för bakmontering som anpassats.

Detta syns bland annat på den kraftiga ramkonstruktionen och på de extra funktionen för höjdreglering och sidoförskjutning.

Modellen är del av Bertis breda sortiment av släntklippare men utmärker sig då det är en modell som från början konstruerats för frontmontering.

Ramen har ett integrerat flytläge och är kraftigt byggd för att kunna hantera de ökade påfrestningarna av att skjutas framför i stället för att dras bakom traktorn.

I ramen sitter även en hydraulisk sidoförskjutning på 53cm, en höjdjustering av maskinen samt vinkeln på huvudet, 90 grader uppåt och 60 grader nedåt.

– Vi vet att denna typ av maskin efterfrågats av marknaden och det gör det så klart till en ännu roligare lansering. Att vi dessutom gör det tillsammans med vår starke partner Berti och en maskin som är så väl konstruerad för att faktiskt fungera frontmonterad för våra krävande kunder gör det extra roligt, säger Johan Schols, försäljnings- och marknadschef på Trejon.

Det patenterade påkörningsskyddet Antishock sitter också på denna modell och gör att maskinen kan vika bakåt vid påkörning.

Modellen är i grunden byggd för frontmontering men kan ställas om för att köras dragande bakom traktorn med. Den hanterar gräs och sly upp till 5 cm i diameter.

– Segmentet som vi änder oss till här är troligen mindre entreprenörer som röjer sly åt vägföreningar eller lantbrukare som vill hålla efter kring fält och vägar. Maskinen passar beroende på arbetsbredd en traktor från ca 5 ton och 90 hk så även där träffar vi ett brett segment. Att tänka på är hydraulanslutningarna där maskinen som standard kräver 3 dubbelverkande uttag, kan man inte lösa det på något bra sätt på sin traktor finns alltid möjligheten till elstyrning som tillval, avslutar Johan.

Berti TA-MI kommer i fyra storlekar från 160cm till 220cm klippbredd och lämpar sig för en traktor från ca 90 hk upp till 180 hk.

Driften sker genom traktorns 1000 varvs front kraftuttag och den kräver tre dubbelverkande hydraul funktioner.

NY

SYSTEMSVETS – SPECIALISTER MED HELHETSANSVAR

Systemsvets är inriktade på högkvalificerade svets- och montagearbeten främst i rostfritt men även andra material. Företaget har högsta fokus på sin specialistkompetens, men har samtidigt mycket stor bredd.

Kunderna finns inom allt från läkemedelsindustri, övrig processindustri och kärnkraft, till gas- och kylanläggningar. Processinstallationer och rostfritt är de gemensamma nämnarna för alla affärsområden. Systemsvets har också en stor bredd genom att ta helhetsansvar och leverera paketlösningar. Åtagandet spänner över alla faser från planering av uppdraget till och med tester, inspektion och dokumentation.

SMIDIGA OCH FLEXIBLA

Systemsvets har två fullskaliga stationära verkstäder, i Norrköping och Uppsala. Där produceras moduler och skiddar och här förebereder man för installationer i fabrik. De senaste åren har Systemsvets dessutom investerat i flera mobila verkstäder, vilket är en otroligt smidig och flexibel lösning som gör att man kan producera och montera med största precision, utan att ta upp dyrbar yta i fabriksbygget.

– Kunderna uppskattar verkligen vår förmåga att vara på plats snabbt med våra mobila verkstäder för att starta upp arbetena och sedan att vi fullföljer projektet till och med den avslutande dokumentationsfasen, berättar Nicke Sundberg, som är projektledare. Vi tar helhetsansvar mot kunden för all dokumentation gällande vårt arbete. Dokumentationen omfattar materialcertifikat, material-

mottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion.

Företaget har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera projekt i alla faser.

Systemsvets utför både processinstallationer och service. Affärsidén är att leverera högklassiga lösningar inom allt slags montage. Den huvudsakliga inriktningen är vid större fabriksbyggnationer men även skilda typer av uppdrag inom övrig industriell service.

– Vi är verksamma inom områden såsom läkemedel, livsmedel, kylanläggningar och maskinmontage och andra områden som är i behov av rostfria installationer, fortsätter Nicke Sundberg.

– Att garantera en hög kompetens ställer stora krav på vår personal. För att säkerställa kvalitén på våra uppdrag genomförs kontinuerligt utbildningar inom olika kvalitetsförbättrande områden. Detta för att alltid hålla högsta fokus på kvalitet, avslutar Nicke Sundberg.

SPÅRBARHET OCH DOKUMENTATION

Systemsvets är nischade inom avancerad TIG- och Orbitalsvetsning samt rördragning där kraven på renhet, ytfinish samt spårbarhet och dokumentation är höga.

All personal får genomgå svetsarprövning enligt SS-EN 287 och/eller SS-EN 1418. De är utbildade inom standarden ISO 5817 för att säkerställa den kvalitet som krävs.

Systemsvets är godkänt för de mycket krävande interna standarderna hos alla större svenska läkemedelsbolag. Detta innebär ett uttalat förtroende som talar sitt tydliga språk.

Dagens Maskin 2024 Februari - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt November 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS

Systemsvets inleder projekten med genomgång av arbetshandlingar. Därefter håller man inledande planeringsmöten där man går igenom det som är viktigt i början av projektet. Detta innefattar exempelvis kravspecifikation, vilka arbetsledare som kommer att vara delaktiga samt vilket material som behövs.

• Läkemedel

• Livsmedel

• Kärnkraft

Med hjälp av fiberoptisk utrustning kan svetsskarvar inspekteras även invändigt för att ytterligare garantera ett noggrant utfört arbete enligt ställda krav.

Systemsvets inledde verksamheten 1989. Under trettio år har företaget utfört svetsarbeten i olika industrianläggningar. Företaget har en rad nöjda kunder inte minst inom läkemedel och livsmedel, där många beställare har mycket högt ställda krav gällande utförande samt att färdigställandetider hålls. Bättre merit för en leverantör av svets- och montageuppdrag går inte att få.

• Kylanläggningar

• VS-installationer

• Maskininstallationer

• Gasanläggningar

Systemsvets ser alltid till att företagets svetsare har rätt kompetens för arbetet. All personal får genomgå svetsarprövning enligt EN 287 och EN 1418. Företaget har även personal som är utbildade inom standarden ISO 5817. Systemsvets har också interna krav för att säkerställa den kvalitet som krävs på montage i miljöer med högsta krav på renhet och hygien.

Systemsvets satsar på den senaste teknologin. Maskinparken innefattar bland annat ett tiotal orbitalsvetsmaskiner samt tillhörande kringutrustning för kvalificerade montage.

Dagens Maskin 2024 Februari - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt November 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS
WWW.SYSTEMSVETS.COM
VOLVO CE TAR SATS MOT UTFASNING AV FOSSILA BRÄNSLEN PÅ INTERMAT 2024 >>>

VOLVO CE TAR SATS MOT UTFASNING AV FOSSILA BRÄNSLEN PÅ

INTERMAT 2024

Innovation och banbrytande partnerskap kommer att ligga i fokus på en plattform av hållbara lösningar från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) på branschmässan Intermat 2024 i Paris, Frankrike.

Volvo CE Frankrike kommer tillsammans med kollegor från helaVolvokoncernen att visa upp ett gemensamt fokus på att fasa ut fossila bränslen i hela bygg- och anläggningsbranschen, som omfattar kraftfulla batterielektriska maskiner, kommersiella fordon, prototyper med vätgasbränsleceller, smarta tjänster och effektiva laddningslösningar.

I en 1 500 m² stor monter kommer Volvo att visa hur man bidrar till utfasningen av fossila bränslen.

Vid sidan av ett antal nya och befintliga innovationer, av vilka många kommer att hållas hemliga fram till själva mässan, finner vi den 23-tons elektriska bandgrävmaskinen EC230 Electric, den nya eldrivna hjullastaren L120 Electric, samt några av de mindre elektriska kompaktmaskinerna som till exempel EC18 Electric.

Uppkopplat och klimatsmart byggande

I nära samarbete med El-Björn AB och deras varumärke ePole kopplar vi upp den nya generationens värmeutrustning. Vi mäter och analyserar värme, fukt och koldioxidbelastningen från våra kunders projekt i realtid. Det leder i slutändan till stora besparingar för både kundens plånbok och planeten.

Är ni redo att ta er byggarbetsplats till nästa nivå?

Läs mer om våra tjänster på treko.se eller ring oss på 08-410 699 22.

www.treko.se

Vi håller undan vatten, både över och under mark!
Läs mer om nästa generations värmeutrustning

Spräck sten och berg med Simplex.

Säkert och effektivt med minimala vibrationer. Kurstillfällen hela våren. Boka din plats redan idag!

Kontakta oss för mer information

0513-722 82 • info@ptools.se • www.ptools.se 0325-14 54 01 • www.tranemoprefab.se

NY SLÄNTKLIPPARE FÖR FRONTMONTERING

>>>

Trejon och Berti kan stolt presentera den nya modellen TA-MF, en släntklippare för frontmontering. Det är en modell som från början konstruerats för frontmontering och inte en maskin för bakmontering som anpassats.

Detta syns bland annat på den kraftiga ramkonstruktionen och på de extra funktionen för höjdreglering och sidoförskjutning.

Modellen är del av Bertis breda sortiment av släntklippare men utmärker sig då det är en modell som från början konstruerats för frontmontering.

Ramen har ett integrerat flytläge och är kraftigt byggd för att kunna hantera de ökade påfrestningarna av att skjutas framför i stället för att dras bakom traktorn.

I ramen sitter även en hydraulisk sidoförskjutning på 53cm, en höjdjustering av maskinen samt vinkeln på huvudet, 90 grader uppåt och 60 grader nedåt.

Det patenterade påkörningsskyddet Antishock sitter också på denna modell och gör att maskinen kan vika bakåt vid påkörning. Modellen är i grunden byggd för frontmontering men kan ställas om för att köras dragande bakom traktorn med. Den hanterar gräs och sly upp till 5 cm i diameter.

– Segmentet som vi änder oss till här är troligen mindre entreprenörer som röjer sly åt vägföreningar eller lantbrukare som vill hålla efter kring fält och vägar. Maskinen passar beroende på arbetsbredd en traktor från ca 5 ton och 90 hk så även där träffar vi ett brett segment. Att tänka på är hydraulanslutningarna där maskinen som standard kräver 3 dubbelverkande uttag, kan man inte lösa det på något bra sätt på sin traktor finns alltid möjligheten till elstyrning som tillval, avslutar Johan.

Berti TA-MI kommer i fyra storlekar från 160cm till 220cm klippbredd och lämpar sig för en traktor från ca 90 hk upp till 180 hk.

Driften sker genom traktorns 1000 varvs front kraftuttag och den kräver tre dubbelverkande hydraul funktioner. Som tillval finns en elstyrning med joystick och då krävs enbart tryck och retur.

SLÄNTKLIPPARE
NY
FÖR FRONTMONTERING

GRUSKUNGEN

GRUSKUNGEN

KONTAKTA OSS!

KONTAKTA OSS! Behöver du köpa maskin?

Behöver du köpa maskin?

KONTAKTA OSS! Behöver du köpa maskin?

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

• GROVSORTERARE

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

• GROVSORTERARE

• TRANSPORTBAND

• GROVSORTERARE

• GROVSORTERARE

• GROVSORTERARE

• FINSORTERARE

• FINSORTERARE

• FINSORTERARE

• FINSORTERARE

• FINSORTERARE

• STACKERBAND

• STACKERBAND

• TRANSPORTBAND

• MATARE

• MATARE

• TRANSPORTBAND

• TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR

• TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR

• KÄFTKROSSAR

• SLAGKROSSAR

• KÄFTKROSSAR

• KÄFTKROSSAR

• SLAGKROSSAR

• STACKERBAND

• STACKERBAND

• STACKERBAND

• SLAGKROSSAR

• MATARE

• MATARE

• MATARE

• TUNNELMATARE

• TUNNELMATARE

• TUNNELMATARE

• TUNNELMATARE

• TUNNELMATARE

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

WWW.GRUSKUNGEN.SE

WWW.GRUSKUNGEN.SE

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

WWW.GRUSKUNGEN.SE GRUSKUNGEN

Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se

Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se

WWW.GRUSKUNGEN.SE

WWW.GRUSKUNGEN.SE

Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se

Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se

Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se

Byt inte stolpar och master i onödan

Roch-metoden ger optimal trafiksäkerhet och långsiktig ekonomi

Vi testar belysningsstolpar, trafiksignalstolpar, skyltstolpar och master med en unik och patenterad metod. För varje stolpe mäter vi stabilitet och hållfasthet. Vi identifierar vilka stolpar som är farliga och behöver bytas och vilka som kan stå kvar några år till.

Med vår hjälp slipper ni byta ut stolpar i onödan och får en långsiktig, ekonomisk underhållsplan utan att kompromissa med trafiksäkerheten.

Mer information hittar du på www.roch-services.se

GRUSKUNGEN
GRUSKUNGEN
EW240 ELECTRIC SÄTTER NY STANDARD >>>
MATERIALHANTERAREN VOLVO
Studiobild på Volvo EW240 Electric Material Handler

MATERIALHANTERAREN VOLVO EW240 ELECTRIC

SÄTTER NY STANDARD

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) lanserar den nätanslutna EW240 Electric Material Handler, det senaste tillskottet i den ledande produktlinjen med nollutsläppsmaskiner – en god hjälp på vägen mot en koldioxidneutral framtid. Den här lösningen togs fram i samarbete med en av våra behöriga partner.

Den nästintill tystgående EW240 Electric Material Handler är ständigt nätansluten via kabel och kan användas dygnet runt, utan uppehåll för bränslepåfyllning eller återuppladdning – med andra ord den perfekta partnern för inomhusbruk eller vid avfallshantering och återvinning.

Den levererar en väsentlig minskning av buller, vibrationer och värme, liksom noll avgaser – och skapar därmed en behagligare arbetsmiljö och öppningar för nya affärsmöjligheter.

Den nätanslutna hjulgrävaren kommer vara tillgänglig för utvalda kunder i Europa från januari 2024.

EW240 Electric Material Handler är inte bara ett bättre miljöval – den öppnar upp en rad nya affärsmöjligheter också. Med noll avgasutsläpp och nästintill tyst drift är det den perfekta lösningen för ljudkänsliga miljöer, utomhus eller till och med inomhus, zoner med krav på låga koldioxidutsläpp samt arbete på obekväma tider.

HÅLLBAR DRIFT

Eldrivna lösningar som EW240 Electric Material Handler är perfekta för avfallshantering och återvinning – materialhanteraren levererar ett hållbarare arbetssätt som matchar miljömålen och den operativa verksamheten.

Tack vare eldriften kan EW240 Electric Material Handler klara sig längre mellan servicetillfällena, vilket betyder lägre underhållskostnader jämfört med ett dieselalternativ. Utan motorrelaterade förbrukningsartiklar som motorolja, filter och vattenavskiljare minskar den även på driftstopp och därtill relaterade kostnader.

— EW240 Electric Material Handler är den idealiska hållbara lösningen för grovjobbet vid avfallshantering och återvinning – en bransch där cirkulariteten är i absolut fokus. Med nästintill tysta eldrivna lösningar som är helt utsläppsfria uppfyller vi våra kunders behov av att arbeta hållbarare och leverera på sin omställningsresa samtidigt som de sänker driftkostnaderna, säger Thomas Nather, SAS Commercial Project Manager på Volvo CE.

Volvo EW240 Electric Material Handler är det senaste tillskottet

i den ledande produktlinjen med nollutsläppsmaskiner

Det perfekta lyftet har många beståndsdelar

Ergonomin.

Flexibiliteten.

Effektiviseringen.

Tillsammans med en kättingtelfer ger våra lättraverser, lättportalkranar och svängkranar maximal rörelsefrihet för både produktion och personal. Se ABUS produktprogram inom lätta lyft på abus-kransystem.se

28 | info@abl.se | www.abl.se
x snabbare
Ett företag i PARS-Gruppen ABL Försäljning 0382-676
Gör dikeskörningen 3
NYHET ABL Dikesskopa Svensktillverkade Premiumprodukter
Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning VÄNDBAR Venti 0612-76 39 20 www.aspby.se Hos oss hittar du Containers Sopcontainers Maskinflak Spolvagnar Liftdumper Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål Prisvärda produkter till din entreprenad!

FRAMTIDEN ÄR HÄR: SKOGSMASKINER

SOM KÖR AV SIG SJÄLVA >>>

SKOGSMASKIN VIA PUBLIKT MOBILNÄT
SJÄLVKÖRANDE
TOBIAS SEMBERG PÅ SKOGSFORSK

FRAMTIDEN ÄR HÄR: SKOGSMASKINER SOM KÖR AV SIG SJÄLVA

I den tysta svenska skogen håller en teknikrevolution på att ta form. Skogforsk, ledande inom skogsforskning, är i framkant av utvecklingen med 5G-teknik för självkörande fordon i tuff terräng.

Tidigare har Skogforsk utfört tester med privata 5G nät, men nu har tester inletts med även det publika 5G-näten med bra resultat. Skogforsk tar därmed ytterligare steg framåt med en ny era inom skogsbruket där effektivitet och hållbarhet går hand i hand.

FRAMTIDENS SKOGSBRUK: 5G OCH SJÄLVKÖRANDE MASKINER

5G-teknikens inträde i skogsbruket är inte bara en teknisk framgång utan också en milstolpe för branschens hållbarhetsarbete.

Fjärrstyrning av skogsmaskiner via 5G möjliggör högre precision och effektivitet, samtidigt som det bidrar till en säkrare och mer ergonomisk arbetsmiljö för förarna. Föraren behöver inte sitta i hytten på maskinen, utan kan flytta in i en bekväm kontorsmiljö.

INDUOS LÖSNINGAR ANSLUTER SKOGEN TILL FRAMTIDEN

Induos industriroutrar för 5G är nyckeln till att ansluta dessa självkörande maskiner till internet via mobilnäten.

Dessa lösningar är inte bara tekniskt avancerade utan också anpassade för att uppfylla de strikta kraven i skogsmiljön.

Genom ny teknik tas ett stort kliv mot att modernisera skogsbruket och samtidigt förbättra arbetsförhållandena.

Tidigare har Skogforsk testat med ett privat 5G-nät från Telenor, men tar nu steget över till det publika 5G-nätet där maskinen visat sig fungera alldeles utmärkt.

ETT HÅLLBART STEG FRAMÅT MED 5G

– Den här tekniken markerar början på en ny era där traditionellt skogsbruk och modern teknologi förenas. Det är en vinst för både miljön och företagen inom branschen, där 5G-teknologin inte bara ökar effektiviteten utan också bidrar till en hållbar framtid, säger Ulf Seijmer, Chief Innovation Officer vid Induo.

Skogforsks 5G-satsning är ett lysande exempel på hur teknisk innovation kan driva en hel bransch framåt, med både miljömässiga och ekonomiska fördelar.

JKN Entreprenad AB har sedan starten 2009 erbjudit tjänster inom markentreprenad.

JKN Entreprenad AB

Finns även begagnad osde i Horred Horred gränslöse

HYUNDAI’s Finns även begagnad

Finns även begagnad gr ispr i Horred Vi löser allt, stort som smått

osden gränslöse prispressa osden gränslöse prispressa osden gränslöse prispressa

Horred gränslöse prispressaren i Horred Monter A:825 priser!

Grönalundsvägen 111, 291 93 Önnestad 073-380 04 49, johan.klarin@jknab.se www.jknentreprenad.se

gränslöse prispressaren i Horred priser! gränslöse prispressaren i Horred

osden gränslöse prispressa

öse prispressa orred

löse prispressa orred

Finns även begagnad löse prispressa orred

prispressaren i Horred

gränslöse prispressaren i Horred priser! gränslöse prispressaren i Horred

Hosde gränslöse prispressar

Monter

Hosde prispressaren Hosde prispressar

Hosde änslös Hosde änslös Hosde änslös

Hosde änslös Hosde änslös Hosde änslös

Hosde prispressar Hosde prispressar

HYUNDAI’s grävmaskiner

Monter A:825

Horred

Monter A:825 n gränslöse prispressa n gränslöse prispressa n gränslöse prispr n gränslöse prispressa

Hosde prispressar Hosden gränslöse pr sp orred

Hosden gränslöse prispressa H prispressa Hosden gränslöse pr sp orred

Hos den gränslöse

grävmaskiner till rätta löse prispressa orred Finns även änsl i Horred Horred Hos den gränslöse prispressaren i Horred

HYUNDAI’s Finns även begagnad äns spr i Horred Horred Hos den gränslöse prispressaren i Horred

A:825 HYUN

HYUNDAI’s

HYUN

Hosde änslös gränslöseHprisprgränslös Hosden gränslös

H änslös H gränslös Hosden gränslöse prispr Horred Hos den gränslöse

Hos den gränslöse

Hosde änslös gränslöseHprispr osde gränslösHosden gränslös H änslös Hosden gränslös Hosden gränslöse prispr

Hos den gränslöse

HYUN grävmaskiner till rätta priser!
HYUN grävmaskiner till rätta
priser!
HYUN
grävmaskiner till
HYUN grävmaskiner
VOLVOS NYA KOMPAKTA MEN KRAFTFULLA MINIGRÄVARE EC37 OCH ECR40 >>>
Volvo ECR40 och EC37 är två nya Volvo kompaktgrävare från Swecon.

VOLVOS NYA KOMPAKTA MEN KRAFTFULLA MINIGRÄVARE EC37 OCH ECR40

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) erbjuder oslagbar stabilitet, enastående komfort och ökad produktivitet genom introduktionen av två nya kompaktgrävare: 3,5-tons EC37 och 4-tons ECR40.

De här minigrävarna med smidig manövrering och enkel service, samt gott om utrymme och komfort tack vare en ny modern hytt, levererar hög brytkraft och lyftkapacitet för en mängd olika uppgifter.

De nya modellerna ersätter de utgångna EC35D-, ECR35D- ochECR40Dgrävarna och har många av de enastående kundfördelar som redan introducerades i och med de nyligen lanserade ECR50- och ECR58grävarna.

Den här dynamiska duon erbjuder samma lättanvända funktionalitet med oslagbar stabilitet och långvarig prestanda. Med samma plattform och komponenter är den enda skillnaden mellan de två att EC37 har en konventionell övervagnskonstruktion, medan ECR40 har ett koncept med kort radie som möjliggör arbete på trånga platser.

MÅNGSIDIG

Modellerna har en fördel i form av en ny förlängd undervagn som gör att optimal stabilitet kan bibehållas i praktiskt taget alla miljöer, tack vare en mycket bättre viktbalans som tillhandahålls av den längre kontakten mellan banden och marken.

Det höga systemtrycket säkerställer en imponerande dragkraftvid körning uppför eller över ojämn terräng, medan maskinernas oslagbara brytkraft, grävkraft och lyftkapacitet levererar all kraft som behövs för att få jobbet gjort.

Tack vare den anpassningsbara hydraulflödesinställningen och arbetslägena för en stor mängd redskap och applikationer är det nu lättare än någonsin att konfigurera maskinen för varje uppgift, vilket ger bättre maskinprestanda och ökad drift. Och om fler än en person ska använda maskinen, så kan kunderna konfigurera styrningen efter varje persons preferenser med några enkla inställningar i den nya operatörspanelen (HMI).

Volvos hydrauliska tumme, som kan väljas till, öppnar dessutom upp en hel ny värld av produktivitet, med den flexibilitet och kontroll som behövs i en mängd applikationer, till exempel lyfta, stapla, bära, placera och lasta. Den kan fällas in helt mot skaftet för helt obehindrad användning av skopan eller hydraulhammaren.

Dagens Maskin 2024
Volvo ECR40 och EC37 är två nya Volvo kompaktgrävare från Swecon.

BOBCAT UPPGRADERAR KOMPAKT HJULLASTARPORTFÖLJ

2021 lanserade Bobcat företagets första kompakta hjullastare (CWL), L85. 2022 lade företaget till värdemodellen L75 och 2023 lanserade Bobcat sin förstklassiga premiummodell, L95.

Som en del av Bobcats ständiga förbättringsprogram baserat på kundfeedback har företaget tillkännagett årliga uppdateringar för L75 och L85 för årsmodell 2024, vilket gör att ägare av de senaste versionerna av dessa maskiner kan dra nytta av några av de avancerade funktionerna som introducerades förra året på L95.

PRISBELÖNTA HJULLASTARE

Bobcats kompakta hjullastare fortsätter att vinna priser. L85 tillkännagavs som vinnare av produktdisciplin i 2021 års upplaga av de världsberömda iF Design Awards. I september förra året vann L75 och L85 i kategorin produktdesign i de internationella BIG SEE-

utmärkelserna för att främja unika och originella kreativa prestationer.

Med den prisbelönta designen av alla tre modellerna har Bobcat säkerställt att de delar samma höga nivå av standardfunktioner, vilket ger hög förarkomfort och enkel manövrering, inklusive:

• Uppvärmd hytt designad runt föraren

• Joystick integrerad med det fjädrade sätet

• Ratt justerbar i två riktningar

• Nyckeltändning med snabb Start-Stopp

• Automatisk parkeringsbroms för automatiskt in- och urkoppling efter behov

• 5-tums digital skärm med maskinens viktiga information som hanteras via jog-shuttle-kontrollen

Dagens Maskin 2024 36 Februari

VOLVO GROUP OCH SWECON SAMARBETAR KRING FOSSILFRI SKIDANLÄGGNING

Swecon är en del av ett samarbete där nollutsläppsmaskiner och laddningslösningar från Volvokoncernen bidrar till att ta fram en färdplan för fossilfria skidanläggningar.

En L25 Electric hjullastare från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och en Power Unit, PU500, ett batterienergilagringssystem (BESS) med inbyggd laddare från Volvo Energy, används tillsammans med andra elektriska lösningar i Hammarbybacken i Stockholm

Service och support för Volvo L25 Electric och PU500 kommer att tillhandahållas av Swecon Anläggningsmaskiner.

Projektet är utformat för att visa på möjligheten till fossilfria skidorter och visa på behovet av helhetslösningar som samverkar för optimal effekt.

Den eldrivna hjullastaren och kraftaggregatet arbetar tillsammans med annan elektrisk utrustning, inklusive en elektrisk snöskoter och pistmaskin i Hammarbybacken i centrala Stockholm, en skidanläggning

som drivs av Sveriges ledande operatör av alpindestinationer, SkiStar.

De elektriska lösningarna kommer att testas under resten av skidsäsongen för att förstå hur de fungerar och för att ge ovärderliga insikter för deras användning på andra skidanläggningar.

Elektriska lösningar som L25 Electric har både nollutsläpp och lågt ljud, vilket ger en trevligare miljö för människorna som vistas runt omkring dem.

Det gör också maskinerna idealiska för användning på känsliga och lugna platser som på skidanläggningar. De är också lämpliga för användning i tunna luftförhållanden – som i skidbackar på hög höjd – där dieselmotorer ofta stöter på problem.

L25 Electric är en maskin i ett växande utbud av utsläppsfria maskiner från Volvo CE, som inkluderar kompakta hjullastare och grävmaskiner, samt den mellanstora bandgrävaren EC230 Electric och hjullastaren L120H Electric Conversion.

Den nätanslutna materialhanteraren EW240 Electric är det senaste tillskottet i det eldrivna produktprogrammet.

Dagens Maskin 2024 37 Februari
>>>
VIMEKS NYA SKÖRDARE ÄR HÄR

VIMEKS NYA SKÖRDARE ÄR HÄR

Vimek presenterar nu sina planer för en ny skördarmodell kallad Vimek 470. Den nya skördaren är starkare, större och mer effektiv men behåller alla skonsamma Vimek-egenskaper.

Vimek 470 är också byggd utifrån samma maskinplattform som Vimek 870.

Vimek tror på högre kvalitet i 1a-gallringar med beståndsgående

– Vi anser att beståndsgående metoden ännu ger bästa förutsättningar för föraren att utföra gallringen med hög kvalitet. Beståndsgående gallring förutsätter en smidig och lätt skördare med bra sikt och hög kapacitet dessa egenskaper finns i Vimek 470. I kombination med Vimek 870 skotare får du minimalt med stickvägsareal och maskinförarna ges bästa möjlighet att ta aktiva beslut vilka stammar som ska prioriteras och ska växa vidare. Det ger förutsättningarna för hög tillväxt av lönsamma sortiment och minskar risken för skador i beståndet, säger Johannes Nilsson VD Vimek.

Vimek Next generation maskinerna Vimek 470 och Vimek 870 är större och starkare än sina föregångare men ännu skonsamma mot omgivningen.

Maskinerna är designade speciellt för träd i gallringsdimensioner och för att orsaka minimal skada mot mark och träd.

Motorerna är Steg V certifierade, klarar HVO bränsle och har väldigt låg dieselförbrukning och därmed lågt CO2 utsläpp.

Maskinvikten är låg och fördelas ut på ett bra sätt på alla hjul. Föraren sitter lågt placerad för bra sikt i ungskogen och bra förarmiljö.

VIMEK 470

SCANIAS NYA BIOGASMOTORER GER FEM PROCENTS BRÄNSLEBESPARING

Första gången Scania antydde något om sina planer kring nya biogasmotorer var i samband med IAA-lastbilsmässan i Tyskland förra året.

Nu är de här, och förutom att de representerar det senaste inom gasmotorteknik kom de också med en extra twist: de jobbar ihop med två tredjedelar av den framgångsrika Super-drivlinan.

Den välkomponerade trion – biogasmotorerna samt växellådan G25 och bakaxeln från dieselsyskonet – arbetar så harmoniskt ihop att bränslebesparingar på 5 procent har bekräftats.

Gasmotorerna drar nytta av det bredare registret i G25-växellådan på precis samma sätt som Super-motorn gör.

När de jobbar ihop via Scania Opticruise och den nya axeln kan gasmotorerna arbeta på eller nära sin ”sweet spot” nästan hela tiden. Sammantaget resulterar det i en bränslebesparing på 5 procent från de nykomponerade drivlinorna.

Intresset för lokalt producerad biometangas för lastbilar (i form av flytande biogas eller komprimerad biogas) ökar snabbt.

Många företag och transportörer har ambitionen att avkarbonisera sina vägtransporter, här och nu. Biometanbaserade lösningar finns

redan tillgängliga via ett snabbt expanderande nätverk med tankstationer i Europa och CO2-emissionerna kan minska med upp till 90 procent räknat från källa till hjul.

– Biometanbränslen är definitivt lösningen för de kunder som utan dröjsmål vill starta sin dekarboniseringsresa, säger Ola Henriksson. Våra biogasmotorer passar för ett brett spann av drifter och applikationer. Ett 40-tons dragbilsekipage får en räckvidd på upp till 1800 kilometer när det specas med de största LBG-tankarna vi erbjuder. När man dessutom har 460 hästar och ett vridmoment på 2,300 Nm med i ekvationen blir det uppenbart att vi pratar om ett perfekt fjärrbilsekipage för Europatrafik eller exempelvis en regional drift i Sverige.

Nätverken med tankstationer växer snabbt runtom i Europa, något som drivs på både av stigande efterfrågan och av de ledande aktörerna på bränslesidan.

Att reducera sitt CO2-avtryck är inte längre något som enbart ”gröna” företag ägnar sig åt för att få applåder av omgivningen: det är mer en ren nödvändighet för snart sagt alla slags seriösa transportörer och alla medel måste till.

De nya biogasmotorerna baserar sig på Scanias välkända 13-litersmotorer som man har haft i programmet under ett antal år.

Genom att öka effekterna och förbereda dem för kommande lagkrav visar Scania sin tydliga intention att vinna än större marknadsandelar i kampen för att dekarbonisera transportbranschen.

Dagens Maskin 2024 42 Februari

STIHL PRESENTERAR KRAFTFULLA KAPMASKINER FÖR

De nya produktlanseringarna STIHL TS 710i och TS 910i med elektroniskt bränsleinsprutningssystem blir varumärkets kraftfullaste kapmaskiner. Kapmaskinerna passar utmärkt för krävande kapningar av mineraliska eller metalliska byggmaterial.

Med en effekt på 5,2 kW (TS 710i) och 6,2 kW (TS 910i) är dessa universala maskiner, utrustade med STIHL Injection, de kraftfullaste kapmaskinerna i STIHL sortimentet. Den elektroniska insprutningen säkerställer perfekta driftsegenskaper, höga vridmoment vid alla tillfällen samt gör kapmaskinerna okänsliga för högt skärtryck.

– Den sensorstyrda bränslemätningen i kombination med dekompressionsventilen och STIHL ElastoStart gör att dessa kapmaskiner är särskilt enkla att starta, och allt som behövs för att stänga av dem är att trycka på stoppknappen, säger Mats Gustafsson, Product Launch Manager för STIHL Norden.

De mångsidiga maskinerna är utformade för kapklingor med en diameter på 350 mm (TS 710i) eller 400 mm (TS 910i) och är utrustade med ett STIHL antivibrationssystem.

Dessutom är denna nya generation av kapmaskiner särskilt effektiv och har låga utsläpp tack vare den innovativa kombinationen av STIHL injektionsteknik och en modern förbränningsmotor med scavengingtyp.

FOKUS PÅ ERGONOMI OCH TYDLIG ÖVERSIKT

Systemet minskar vibrationer i handtagen, vilket gör det möjligt att styra maskinerna mycket exakt och möjliggör precisionsskärning i alla positioner.

Tillsammans med den kompakta och stadiga maskindesignen och balansen minimeras även belastningen på användarens leder och muskler. STIHL har dessutom optimerat de nya kapmaskinerna gällande service och underhåll.

All relevant data kan hämtas via diagnosuttaget, och det effektiva filtersystemet ökar livslängden.

Kapmaskinerna kan enkelt integreras i den molnbaserade systemlösningen STIHL Connected via en Smart Connector som fästs på maskinen.

För professionella användare erbjuder detta digitala maskinflotta bland annat en detaljerad översikt över all relevant maskindata, som drifttid och ålder, samt kommande underhåll och underhållshistorik.

HÖJDPUNKTER:

Maximal prestanda: den elektroniskt kontrollerade bränsleinsprutningen säkerställer perfekta driftsegenskaper, höga vridmoment vid alla tillfällen och gör kapmaskinerna okänsliga för högt skärtryck.

Optimerad underhåll och service: motorelektroniken för STIHL TS 710i och TS 910i tillåter att all relevant data kan hämtas via diagnosuttaget, vilket innebär att väsentlig systemdata kan hämtas i specialist-verkstaden – och vid behov kan ett fel snabbt lokaliseras och åtgärdas.

Dagens Maskin 2024 43 Februari
STIHL TS 910i

SKÅNSKA MASKINMÄSSAN - EN MÄSSA FÖR ENTREPRENAD OCH

LANTBRUK

Efter två års framgångsrikt samarbete med Skåne Truckshow har Albinsson & Sjöberg fått blodad tand. Nu lanserar man Skånska Maskinmässan, ett event som riktar sig mot aktörer inom entreprenad och lantbruk.

Det blir en mässa som bjuder på både underhållning och business.

– Skånska Maskinmässan kommer vara den självklara mötesplatsen för leverantörer och entreprenörer. Ett viktigt projekt i vår eventportfölj för ett intresse där det idag saknas något, konstaterar eventansvarige Daniel Lindstedt.

– Skånska Maskinmässan ska vara enkel, rolig och driva business, förtydligar projektledaren Jonas Ericsson.

Skånska Maskinmässan kommer att äga rum den 9–10 maj 2025 på Ljungbyheds motorbana.

– Vi ser positivt på att utveckla vårt samarbete med Albinsson & Sjöberg och ytterligare en mässa i Ljungbyhed, säger Ted Johansson som är platschef på Lungbyheds Motorbana. Tillsammans har vi utvecklat och skapat en av Europas största lastbilsutställningar och nu tar vi med oss mycket av det goda in i ett nytt projekt. Ljungbyheds Motorbana är en utmärkt plats för stora evenemang då vi har möjlighet till bra logistik, stora ytor och lokaler. Vi har god framförhållning i projektet och är laddade för att börja arbeta med Skånska Maskinmässan.

PLANTO DRILL – NY MILJÖANPASSAD PRODUKTSERIE FÖR LUFTVERKTYG FRÅN FUCHS

PLANTO DRILL-serien är en lätt biologiskt nedbrytbar luftverktygsolja baserad på hög andel förnybara basoljor. PLANTO

DRILL är utvecklad för effektiv användning i bergborrmaskiner men kan med fördel även användas i andra typer av slående luftverktyg.

Tack vare sitt mycket höga viskositetsindex ger PLANTO DRILL en hög smörjförmåga i såväl låga som höga temperaturer och kan därför användas över ett brett område temperaturområde.

Produktens sammansättning ger ett utmärkt slitageskydd och säkerställer funktionen hos komponenterna i det pneumatiska verktyget.

Vid användning av luftverktygsoljor förbrukas hela oljemängden och släpps ut till den omgivande miljön, vilket kan ge en miljöbelastning med traditionella luftverktygsoljor.

Genom att göra ett miljömässigt smart val som att använda PLANTO DRILL minskar miljöbelastningen avsevärt.

PLANTO DRILL KOMMER I TVÅ OLIKA VISKOSITETER:

• PLANTO DRILL 68

• PLANTO DRILL 100

Finns tillgänglig i 20L och 205L

I mer än 50 år har Scheuch stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller vi industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Och det innebär att vi ser till att luften förblir ren för kommande generationer.

VÅRA TJÄNSTER

Teknik för ren luft - från planeringsfasen ända fram till driftsatt anläggning

Anpassade kundlösningar

Optimala helhetslösningar utformade för att säkerställa högsta driftsäkerhet och tillgänglighet SCHEUCH - ALLTID ETT

STEG FÖRE I RÖKGASRENING
Scheuch GmbH Weierfing 68 4971 Aurolzmünster Austria Phone +43 / 7752 / 905 – 0 Fax +43 / 7752 / 905 – 65000 E-Mail office@scheuch.com KONTAKT / SVERIGE: SCHEUCH GMBH KRINOVA SCIENCE PARK 29139 KRISTIANSTAD, SVERIGE PHONE: +46 708 439939, E-MAIL: OFFICE.SWE@SCHEUCH.COM WWW.SCHEUCH.COM Scheuch_Ins_Image_Energie_220x280_140815_schw.indd 1 14.08.15 10:02
VI LEVERERAR TEKNIK FÖR REN LUFT
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.