__MAIN_TEXT__

Page 26

Næringsliv i Buskerud, Asker og Bærum / september 2016

Five Elektro har prosjektert og levert elinstallasjonen til Storcash i Kobbervikdalen

FiveFive Elektro innen: Elektroer er elinstallatør elinstallatør innen

prosjekt, bolig, næring og service prosjekt • bolig • næring • servise

Strandveien 35, 3050 Mjøndalen Tlf.: 32 23 60 40 • post@five-elektro.no • www.five-elektro.no Strandveien 35, 3050 Mjøndalen

Tlf. 32 23 60 40

post@five-elektro.no

www.five-elektro.no

8 punkter til avtale om hjemmekontor Hvis arbeidstaker skal ha hjemmekontor må dette avtales særskilt. I tillegg til den ordinære arbeidsavtalen skal det inngås egen skriftlig avtale om hjemmearbeid/ hjemmekontor. Torgeir A. Bjørnland Juridisk rådgiver innen HR og ledelse Infotjenester

D

enne skriftlige avtalen kan enten tas inn som en del av ordinære arbeidsavtalen eller settes opp som egen avtale. Kravet til skriftlig avtale om hjemmearbeid/hjemmekontor er regulert i en egen forskrift. Avtalen om hjemmekontor skal minimum omfatte:

26

1.

Omfanget av hjemmearbeidet

2.

Arbeidstid for hjemmearbeidet

3.

Eventuelle bestemmelser om når arbeidstakeren skal være tilgjengelig for arbeidsgiver

4.

Dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet

5.

Eventuelle bestemmelser om retten til

å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid og frister for oppsigelse 6.

Eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen

7.

Eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr

8.

Eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter

Profile for Viken Media AS

Næringsliv i Buskerud, Asker, Bærum - sept 2016  

Næringsliv i Buskerud, Asker, Bærum - sept 2016  

Profile for b2b24