Biblioteca Valentí Almirall

Biblioteca Valentí Almirall

El Papiol, Spain

Com a biblioteca pública garanteix als ciutadans el dret d'accés a la informació i al coneixement d'acord a les seves necessitats; potencia el desenvolupament personal, fomenta la participació i construeix comunitat.

www.facebook.com/bibliotecavalentialmirall