BEG - Nr. 11

Page 1

B:E:G BEVIDSTHED | ENERGI | GLÆDE

TEM A: KOM M UNIKATION Længes du efter at kommunikere med din sjæls indre stemme - Heidi Strandberg Andreasen

Tør du åbne øjnene? - Karen Bjørkøe

Kommuniker fra dit hjerte Ninna Reidun


FRAREDAKTØREN LENECASSANDRA NIELSEN

Vores kommunikation som et menneske er limen i vores relation og samspil med vores relationer, og det er også den måde vi kommunikerer på, der kan ændre enhver relation, nogle gange før de er startet. En af tidens trends er at være autentiske i vores måde at være på og kommunikere på. At kommunikere fra hjertet skaber mere tillid, åbenhed og ægthed ? og en mulighed for at blive mødt som den, du er! Når vi kommunikerer fra hjertet kan vi både udvikle og nære vores relationer, samt mulighed for at skabe den nærhed og nærvær i kommunikationen, som de fleste længes efter. Hvor mange gange taler du ud fra fornuften og vanen? Når vi vælger at kommunikere ud fra fornuften og vanen, så fjerner vi os fra

2

nærhed og nærværet i vores relationer. 90% af vores konflikter skyldes at vores kommuniktion er baseret på fornuft og vaner ? enten det vi siger, eller måden vi lytter på. Opdag, hvordan du kan forandre din både indre og ydre kommunikation, så den styrker dig selv ved at læse de 5 forskellige vinkler på kommunikation i denne udgave.

"Vær opmærksom på dine tanker, for de bliver til ord. Vær opmærksom på dine ord, for de bliver til handlinger. Vær opmærksom på dine handlinger, for de bliver til vaner. Vær opmærksom på dine vaner, for de bliver din karakter. Vær opmærksom på din karakter, for den bliver din skæbne" (Buddhistisk filosofi)

w w w .beg-mag.dk


Indhol dsf ort egnel se

Længes du ef t er at kommunikere med din sjæl s indre st emme Heidi St randberg Andreasen, side 4

Kommuniker f ra dit hjert e - Ninna Reidun, side 6

Tør du åbne øjnene? - Karen Bjørkøe, side 8

Når din sel vsnak ikke skaber mere af dig - Lene Cassandra Niel sen, side 10

Int uit ivt moderskab - Luise Thye - Øst ergaard, side 12 - fylder op og giver mening!

Bruger du dit medf ødt e sprog som sensit iv - Heidie Kosiara, side 14

3


Længes du Ef t er at kommunikere med din sjæl s indre st emme? af Heidi St randberg Andreasen

En stor del af kommunikation handler om at lytte. Det handler om at være åben for input og beskeder fra den, du kommunikerer med. Med et lyttende øre, der møder den anden med åbenhed og accept, vil du kunne formå at interagere på en måde, der skaber et nærværende samspil. Et lyttende øre er en gave i enhver kommunikation.

Sådan fungerer det også, når du kommunikerer med dig selv. Din indre kerne og din sjæl kommunikerer med dig hvert eneste øjeblik. I form af billeder, symboler, tanker og følelser. Spørgsmålet er, om du formår at lytte og møde dig selv med åbenhed og accept uden domme og vurderinger af dig selv? Hvorfor kan det være svært at lytte til sig selv?

4


Indimellem og i perioder kan du komme til at opleve, at kommunikationen med dig selv føles svær. Du længes efter at høre din sjæls indre stemme, men du føler, du er kommet langt væk fra dig selv.

konfrontere dig selv med din egen frygt.

I disse perioder kan det være hjælpsomt for dig at øve dig i at blive bevidst nærværende i dit liv. Når du føler dig langt fra dig selv, har du nemlig muligvis mistet kontakten til dit eget bevidste nærvær. På mange måder en helt forståelig situation vi alle kan komme i med et sind med mange negative tanker, der kører på automatpilot. Samtidig fungerer vi som mennesker sådan, at vi forsøger at undgå alt, der føles ubehageligt. Det vil sige, at vi i vores iver efter at undgå smertelige følelser og negative tanker ofte får os en automatiseret adfærd, der er styret af at undgå fremfor at være styret af vores drømme, længsler og passioner.

Du har muligheden for at stoppe op og kommunikere med dig selv hvert eneste øjeblik! Hvert eneste øjeblik har du muligheden for at møde det, der er i dig med et vågent, bevidst nærvær! Et nærvær og en opmærksomhed, hvor du møder alle dine tanker og følelser med accept, åbenhed og venlighed! Med et vågent nærvær tillader du alt at være i dig. Tillader, hvis du ikke er klar til at lytte ... ikke er klar til at handle ... ikke er klar til forandring. Dette er også et valg, men gør det bevidst! Med accept skaber du mulighed for forvandling!

Med denne adfærd er det nemt at miste kontakten til sig selv. Du hører muligvis nok - men du er ikke klar til at handle. Din sjæls stemme taler, men du lukker ørerne! Det er nemt at stikke hovedet i busken! Du undgår at tage beslutninger, der er gode for dig - fordi du bliver bange for konsekvenserne. Du ønsker ikke at

Kommuniker med dig sel v med mindf ul ness og bevidst nærvær.

Lyt til dig selv ved at være nærværende med dig selv i dette øjeblik.Giv dig selv blot 5 minutter. Iagttag dit åndedræt. Iagttag, når tankerne hiver dig væk - vend din opmærksomhed tilbage til dit åndedræt. Gentag igen og igen! Du kan l yt t e t il dig sel v ... Lige nu!

Heidi St randberg Andreasen Psykoterapeut, mindfulness-instruktør og forfatter til bogen "Mød din angst." Heidi har sitet Powerflow.dk og afholder foredrag og kurser i mindfulness og angst. Hun har et særligt fokus og en opmærksomhed på, hvordan vi kan opøve vores bevidsthed, så vi kan tage de valg i livet, der er nærende for os. Et værdifuldt liv med høj bevidsthed fremfor et liv levet på automatpilot. www.powerflow.dk

5


Kommuniker fra dit hjerte af Ninna Reidun

Føler du, der ofte går rod i din kommunikation, at du bliver misforstået, at en snak om noget sårbart ender i en diskussion eller måske endda et relationsbrud. At tage en alvorlig snak om et sårbart emne bliver desværre for mange forbundet med tunghed, vrede og diskussion. Overordnet set er der to områder, som hele tiden spiller ind i vores liv: Ego Vi har alle et ego, som starter med at eksistere, når vi bliver født. Dit ego er todelt: 1) Det hjælper med til at få dine grundlæggende behov dækket og handler på dine mål og ønsker 2) Er den indre/ underbevidste del af dig, som ikke er blevet bearbejdet, men som beskytter dig

6

Ansvar Vi har alle 100% ansvar i alle de ting, vi gør, men nogle gange kan overog underansvar spille ind. Overansvar og martyrrollen hænger sammen. Her handler/ mærker du før alle andre uden egentlig at lade situationen udspille sig naturligt og blive på din halvdel.


Med disse to områder for øje er der 3 vigtige punkter, jeg ønsker at fremhæve, når det kommer til at skabe kærlig og oprigtig kommunikation:

1) Kommuniker f ra dit hjert e Når du hæver dig over dit sårede ego samt smider dine masker og facader, får du den rene, kærlige og oprigtige del af dig. Det mærkes hos modparten, at du vælger at dele fra dit mest sande og sårbare sted ? dit hjerte, og det vil ?smitte? din relation til også at gøre det samme. Det er herfra al nærende kommunikation opstår, fordi omdrejningspunktet er, at begge vil hinanden det bedste, uden at det handler om, hvem der gjorde hvad imod hvem. Begge parter kan forlade samtalen med forståelse og klarhed. Og hvem ved, måske er relationen ikke et match mere, fordi nye erkendelser lander undervejs i samtalen. 2 ) Måden du kommunikerer på Frygten for enten at blive afvist, eller at kommunikationen ender skidt, kan måske ligge i dit baghoved og ødelægge leveringen af dit budskab.

Ninna Reidun Uddannet kinesiolog, intuitiv counselor og spirituel mentor. Jeg er vokset op med en syg far, som døde da jeg var 17 år. Det efterlod traumer, kaos og manglende livsmod i mig, men med troen på noget bedre, fik jeg taget hul på min tyngende bagage, og begyndte at arbejde med at bygge et stabilt indre fundament op i mig.

Reaktionen fra modparten kan du ikke styre, det er ikke er dit ansvar. Du skal kun tage ansvar for den måde du leverer budskabet, altså toneleje, oprigtighed, venlighed samt din reaktion over for modpartens reaktion.

Det har i mange år været mit mål at hjælpe og inspirere andre med at rydde op i deres tyngende livs-bagage, som jeg selv har gjort. Mit budskab til alle er: hvis jeg kan rejse mig fra det svære ? så kan du også.

3) Du snakker og l yt t er ud f ra dit eget st åst ed

www.ninnareidun.dk

Når du kommunikerer dit budskab ud på en ubehagelig måde, kan det i høj grad opildne til, at modparten lytter med en facade-mur og sit sårede ego.

Det, du forstår på én måde, kan opfattes anderledes hos en anden. Hvis den anden, eller begge parter, snakker og lytter ud fra et såret ego, kan der desværre hurtigt opstå misforståelser, sure miner og relationsrod. Men husk, du skal kun tage ansvar for din del af relationen og blive på din banehalvdel. Derfor er det altid en god ide at tjekke hos modparten, om hensigten med dit budskab lander korrekt i dem - om I forstår det på samme måde. Jeg ønsker dig en kærl ig og nærende kommunikat ion.

7


TØR DU ÅBNE ØJNENE? af Karen Bjørkøe

Tænk, hvis verden var således, at vi aldrig slog ihjel - vi aldrig spiste andet end planter, vi genbrugte optimalt og levede mere i pagt med naturen. Ville vi så blive mere og mere følsomme, omsorgsfulde og empatiske, og ville der så komme fred på jorden? Det tror jeg - humanisme og følsomhed handler ikke kun om fred mellem lande og mennesker men om alle jordens skabninger - vores venner dyrene og vores Moder Jord. Lad os åbne vore øjne og redde de millioner og atter millioner af dyr, der hvert år lider forfærdelige skæbner, fordi vi lukker vores øjne i denne forbrugsverden. Lad os forandre os og gøre verden fredfyldt og sund igen.

8


Hvor ville det være skønt, om vi arbejdede noget mindre - ikke, at vi ikke måtte være fuldstændig passionerede omkring vores arbejde, men at vi havde mere tid til at være i naturen, med familien, eller hvor det nu ville være godt at få inspiration. Vi bliver nødt til at nærme os et paradigmeskift, som ikke nødvendigvis går tilbage til levemåder, vi har haft før, men værdierne, hvor man værdsatte det, der var. Hvad ville der ske, om vi i stedet for at spise noget fra dyr tre gange om dagen - (hvis ikke vi tæller med de gange, vi putter mælk i kaffen), de 21 måltider om ugen, hvor vi indtager noget fra dyr (mælk, kød, æg eller fisk) ned til 1-2 gange om ugen - om måneden - eller aldrig mere? Så kunne de få dyr, der skulle slagtes, få lov til at leve sammen med deres unger, få lov til at komme på græs og blive passet med mere omsorg og tid af vores dygtige landmænd. Hvad skulle de så leve af - at prisen blev sat op, indtil de gik over til at sælge grøntsager økologiske i stedet for. Vi bliver nødt til at åbne vores øjne og se virkeligheden i øjnene - vi behandler dyr

helt forkert. Vi behandler dem helt imod deres natur. De lider forfærdeligt i staldene, og de skræmmes forfærdeligt under slagtningen. I Norge under 2. verdenskrig blev alt malkekvæg, kødkvæg og al dyrebesætning slagtet og givet som mad til besættelsens hær - nazisterne. De fem år faldt alle hjerte-kar-sygdomme og andre livsstilsygdomme til næsten intet blandt Norges befolkning - det siger noget i sig selv. Hvis I vil gøre jer selv en tjeneste, så se en af verdens vigtigste, mest poetiske og smukke dokumentarfilm ?Cowspiracy?. Den handler om naturen og jorden, om hvor vildt meget skov, der bliver fældet, for at vi kan spise kød. Se også ?Fork over knives?, som handler om sundhed - hvor fuldstændig kernesund en plantebaseret og vegansk levevis ville gøre os alle, og hvor blinde vi er. De kan begge ses på Netflix - og man kan jo få den første måned helt gratis. Jeg har aldrig turdet at se filmen ?Earthling som ligger på youtube, men måske gør du?

Karen Bjørkøe Blogger og ejer af www.livingmama.dk Karen er tidligere skuespiller, coach og cand. comm i psykologi og performance-design . Hun skriver om Wellness in the soul på www.livingmama.com Karen er buddhist, præstedatter og alene om sit forældreskab til en datter på 3.

9


Når din selvsnak ikke skaber mere af dig af Lene Cassandra Niel sen Er du klar over, at summen af energi er konstant bevægelig, så jo mindre energi du bruger på at være dig, jo mindre af din energi vil dukke op i verden, og jo mere vil din krop larme med symptomer, fordi du ikke kommunikerer med din krops bevidsthed om, hvad der fungerer for dig. Hører du nogle gange dig selv sige, at du ikke har noget energi. Du er blevet storforbruger af forklaringer eller undskyldninger for ikke at have sovet godt, at du har arbejdet meget, har for mange ting i hovedet, er stresset i kroppen, ikke kan finde ro i sindet, eller dit energioverskud ikke er stort osv.Vi kan bruge mange forklaringer på, hvor vores energi er gået hen! Det sjove er bare, at den ikke er gået nogen steder hen, for energien er til rådighed hele tiden. Det hele afhænger af, hvordan du kommunikerer med din krop og din selvsnak med din energi. Summen af energi er konstant bevægelig, der bliver ikke mindre af den - det er menneskeskabt at tro, at energisummen bliver mindre i os og i universet, og at vi mister energi. Vi kan ikke miste energi, da alt omkring os er energi, og måske det handler om at træne din villighed til at modtage energi fra alt, som vibrerer i den vibration, du ønsker at skabe i dit liv og krop. Hvad mon din kropsbevidsthed ville sige, hvis du lyttede til den?

10


Når vi går rundt og siger, at vi mister energi, er det medskabende til at skabe en mangeltilstand i os, der bliver en drivkraft til at overleve og forsvare vores energi. Det bliver meget hurtigt en nedadgående spiral, der ikke skaber mere af din storhed i dit liv, tværtimod skabes den modsatte effekt. Der bliver mindre af din storhed i dit liv, og du dukker ikke op som DIG, hvis du vælger at tro på din indre selvsnak. Det er dine tanker, holdninger og domme omkring dig selv, der skruer ned for summen af din energi, for når du bruger tid og energi på det, skaber det mindre rummelighed i din krop. De optager det indre rum i din krop, som hele tiden kan generere energi. Når det indre rum er fyldt op med tungere energi, skaber det en lavere vibration af energi i dig selv og din krop! Hvad mon det vil skabe at blive mere kropsbevidst om, hvad der skruer ned for din styrke af energi og begynde at vælge den vibration, der faktisk skaber genklang i dig? Hvad hvis det blot handler om at vælge det lette og flydende flow af energi, du vil skabe i dit liv, og alt hvad der dukker op, der har det flow og den resonans, vælger du at tilføje til dit liv? Hvis du starter med små

skridt at vælge til i stedet for at vælge fra, så begynder du at dukke op som DIG i dit liv, og måske handler det om at lære den energi, for den er nok ny for dig og helt anderledes end den, du er vant til at være i, når du begynder at lytte og sætte handling på din kropsbevidsthed. Hvad nu hvis du begyndte at lytte mere og modtage den opmærksomhed, der dukker op i din kropsbevidsthed - det kunne være en invitation til at løfte din energi og bevidsthed op på et andet niveau, hvor du faktisk er energisummen af det, du ønsker, der skal dukke op i dit liv nu og i fremtiden!

Hav opmærksomhed på: -

-

Om det kan bidrage til mere energi i din krop, det, du vælger lige nu Væk din nysgerrighed med, hvad din krop fortæller dig Stop med at være stædig og vil have ret i dit hoved! Vær din taknemmelig for dig selv og din krop

Lene Cassandra Niel sen ? Energi Change Facilitator workshopholder, Web content designer, redaktør, Designer og Udgiver af B.E.G. magasinet . Jeg har en kapacitet til at arbejde i og med energi samt se personers kapacitet og nye muligheder, hvor andre ikke altid kan se det. www.det sensit iveunivers.dk

11


Intuitivt moderskab ? fylder op og giver livet mening af Luise Thye-Østergaard

Meningen med l ivet er din al ene og handl er i al sin enkel t hed om at være bekendt med sig sel v og sine f øl el ser. I det øjebl ik vi bl iver vores egne f øl el ser bekendt , så vil vi også være dem bekendt , hvil ket bet yder, at vi kan st å ved os sel v og kommunikere ærl igt t il os sel v som t il andre om, hvad det er, der rent f akt isk giver mening.

Det , der giver mening f or dig, behøver ikke at give mening f or mig, og net op derf or er det vigt igt , at vi har modet t il at st å ved net op de f øl el ser, som er os iboende, f ordi kun de f øl el ser er i st and t il at t al e det sande sprog. Kun de f øl el ser er i st and t il at kommunikere, hvad det rent f akt isk er, du ønsker dig af dine nærmest e som af l ivet .

12


Derfor vil jeg anbefale dig at stoppe op og mærke efter, når en af dine nærmeste vækker en eller flere følelser i dig. Spørg dig selv, hvad det er, at netop den eller de følelser forsøger at henlede din opmærksomhed på, og når du er bekendt med det, så vær følelsen bekendt. Giv følelsen plads og ryd op i unødvendige elementer omkring følelsen. I det øjeblik, hvor du giver slip på de unødvendige elementer, så bliver du i stand til at se op og ikke alene se dig selv i øjnene, men også andre, og det vil gøre dig i stand til ærligt og kærligt at kommunikere netop det budskab eller det iboende ønske, som giver mening for dig.

i os, når vores nærmeste spørger ind til selvsamme. Kommunikerer vi vores ønsker, så øges sandsynligheden også for, at vores ønsker bliver opfyldt, og netop derfor gør det muligt at fylde op og give vores eget liv den mening, som er mening for os - ene og alene. Det handler om mod, mod til at være sig selv og at lægge perfektionismen fra sig. At lægge perfektionismen fra sig handler i al sin enkelthed om at se bort fra, hvad andre mon måtte tænke og i stedet engagere sig i sig selv for at være sig selv bevidst om, hvad det er, der rent faktisk betyder noget. Kommuniker det, der betyder noget ? det giver mening for alle som én!

Det er, hvad livet handler om, det handler om at være bekendt med egne følelser, så vi vil være bekendt at kommunikere, hvad der sker

Luise Thy-Øst ergaard

Luise Thye-Østergaard er EMCC certificeret coach og arbejder målrettet med intuitivt moderskab for at forbedre børns trivsel. Hun er mor til to små børn og arbejder i dag selvstændigt som coach, blogger og intuitiv vejleder.

www.l uiset hyeoest ergaard.dk

13


Bruger du dit medfødte sprog som sensitiv? af Heidie Kosiara

Sensitive har et medfødt sprog - kroppens sprog. Det er et helt unikt sprog, et sprog, hvor det er alle sanserne, som bliver brugt. Dette sprog opfanges via kroppen, hos nogle sensitive tales det sågar også via deres kroppe, de kommunikerer nonverbalt. Introverte sensitive bruger meget det nonverbale sprog i deres måde at kommunikere på. Sensitive, både introverte og ekstroverte, er født med nogle helt unikke kapaciteter. De føler det, andre føler, de mærker andres sorg, som var det deres egen, de mærker andres frustrationer, som var det deres egne. De opfanger energien i det, som bliver sagt, kropssproget og den nonverbale information, som ligger bag det, der bliver sagt. Som barn er sprogforståelsen meget tydelig og klar, over tid bliver den for mange sensitive mere sløret og utydelig. Ligesom alt andet kræver det medfødte sprog bevidst opmærksomhed, det kræver, at det bliver trænet og videreudviklet.

14


Vi trænes alle til, at vi skal tænke på den samme måde. For at passe ind i nogle forudbestemte roller skal vi agere og opføre os på en bestemt måde. Det sker allerede, når børnene er små, inden de skal starte i skole. Vi forældre, skolen og samfundet siger, at der er visse ting, som er forventet af børnene for at kunne starte i skole. Det at skulle trænes til at passe ind i normen og i den fælles kasse skaber uendeligt mange frustrationer og konflikter for sensitive, og de ender tit med at give slip på dem, de er. De trækker sig tilbage, gør sig selv mindre og mister troen på det, som, de ved, er sandt for dem. De giver slip på at være det energibevidste menneske og på at bruge deres medfødte kapaciteter som deres styrke. De giver slip på det, som er det mest naturlige, og det, som de gør og sanser med den største lethed. Vi kender nok alle til det at blive presset ud i at skulle gøre noget, som vi ikke har lyst til at gøre. Det skaber en indre konflikt, frustration, irritation eller sågar følelsen af afmagt. Det er det, som nogle gange skabes i et sensitivt barn, som for at passe ind giver afkald på sig selv og det medfødte sprog. Det sprog, som de er skabt til at bruge som deres

allerstørste kapacitet. Hvad hvis vi valgte at vende alting på hovedet og bevidst arbejdede med sensitives største kapaciteter frem for at glemme eller lægge låg på dem? Hvad mon så var muligt at skabe? Ville det være muligt at skabe nogle sensitive børn, som vidste, hvad de havde brug for, vidste, hvordan andre mennesker agerede og reagerede ud fra uden at tage den information ind som sin egen måde at agere og reagere på? Alle børn trænes til at tænke og reagere som de voksne i deres omgivelser. For at passe ind kopierer de deres omgivelser, og deres ubevidste adfærdsmønstre skabes. Hvis vi voksne legede med den energi, de er, opfangede og fortsat trænede og videreudviklede den energi, som de er. Ville det være umuligt at skabe rum til, at de sensitive børn kunne bidrage til, at vi voksne også valgte at bruge vores indre bevidsthed, at vi valgte at være i den legende energi, som børn er? Ville det åbne op for, at vi alle kunne vælge at være den bevidsthed, som skabte mere lethed, livsglæde og nydelse?

Heidie Kosiara Bevidstheds-Facilitator for sensitive børn, unge og deres familier. Access Bars Practioner, Access Body process Facilitator, Intuitiv Meditations Mentor www.heidiekosiara.com

15


Næste udgave udkommer d. 15. maj 2016 Tema: Bevidsthed GIV B:E:G ET LIKE PÅ


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.