Page 1

Wrocław 2012

OPIS SZKOLENIA „Technologia RFID, a pozostałe metody Automatycznej Identyfikacji” Szkolenie z zakresu Automatycznej Identyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem technologii RFID (Radio Frequency Identyfication). Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w specyfikę branży Automatycznej Identyfikacji i poszczególnych jej technik oraz metod, szczegółowe przedstawienie typów, standardów oraz zastosowania technologii RFID na rynku światowym. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z modelami wybranego sprzętu oraz różnymi typami tagów RFID.

OGÓLNY PROGRAM SZKOLENIA

I.

Automatyczna Identyfikacja – czym jest i gdzie się ją stosuje?

II.

Techniki Automatycznego Gromadzenia Danych (ADC): a. optyczna b. magnetyczna c. elektromagnetyczna d. biometryczna e. wykorzystująca elektroniczne karty

III.

Radio Frequency Identyfication – historia i przyszłość.

IV.

Na czym opiera się każdy system RFID?

V.

Częstotliwości radiowe RFID, a zastosowanie: a. Częstotliwość LF b. Częstotliwość HF c. Częstotliwość UHF d. Częstotliwość GHz

VI.

RFID – fakty i mity.

VII.

Pokaz wybranego sprzętu oraz tagów RFID (z częstotliwości LF, UHF oraz GHz) oraz aktywnego systemu COMAX ACTIVE.

ax RFID Wrocławski Park Technologiczny ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław www.axrfid.com

1/2


Czas szkolenia: I. Część teoretyczna: 4 godziny zegarowe II. Część praktyczna: 2 godziny zegarowe

Uwagi końcowe Na życzenie Klienta możemy omówić wybrane zagadnienie z zakresu Automatycznej Identyfikacji. Uczestnicy szkolenia otrzymują potwierdzenie odbycia szkolenia Szkolenie jest odpłatne.

Zapraszamy do kontaktu, Zespół ax RFID

ax RFID Wrocławski Park Technologiczny ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Tel. (0048 71) 798 57 37 E-mail.: info@axrfid.com www.axrfid.com

ax RFID Wrocławski Park Technologiczny ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław www.axrfid.com

2/2

Szkolenie: Technologia RFID, a pozostałe metody Automatycznej Identyfikacji  

Wprowadzenie uczestników w specyfikę branży Automatycznej Identyfikacji i poszczególnych jej technik oraz metod, szczegółowe przedstawienie...