Page 1

Axel von Mat茅rn ART DIRECTOR 路 WEBB OCH PRINT 路 PORTFOLIO 2009


FOLKOPERAN VÅGAR

Don Giovanni Skulle det bli en Don Juan, Don Giovanni eller Herr

Johansson som skulle sättas upp? Peter Stormare garvade. Det blev naturligtvis till slut den italienska titeln. Figaros bröllop Mitt första bildförslag var för gubbigt. Passar inte riktigt varumärket. Plattare bröst är mer Folkoperan. Inget konstigt med det! Carmen Scenograf Bente Lykke-Möller var från Danmark och språkförbistringen total. Men det var inget fel på idérna och resultatet blev fantastiskt. Webben Med Folkoperan var vi först i världen med att sälja operabiljetter över Internet. Historiskt! KUND: FO L K O P E R A N UPPDRAG : K A M PA N J E R , P R I N T, W E B B FUNKTION : A D , F O R M G I V N I N G O C H P R O D U K T I O N


SNABBA PUCKAR – BRA RESULTAT

Printkampanjen togs fram på ett 30

minuter arbetsmöte och brain­storm med företagets ledning. Dagen efter godkännda skisser. På Netdoktor är de snabba och prestigelösa. Det gillar jag. Grafiskt profilprogram och webbform gjorde vi några månader tidigare, med samma utmärkta resultat. KUND: NETDOKTOR UPPDRAG: ANNONSKAMPANJ FUNKTION: AD, FORMGIVNING OCH PRODUKTION


HÅRDA BANDAGE

Läkemedelsindustrin har under åren varit en stor

uppdragsgivare. Kraven på noggrannhet och relevans är ofta mycket höga och nivån på innehåll är förhållandevis mer eller mindre avancerad, vilket gör projekten både utmanande och utvecklande. Att emellanåt ställas inför etiska ställingstaganden är uppfriskande. KUND: R O C H E / H A S S E L G R E N & C O UPPDRA G : P R I N T FUNKTIO N : A D , F O R M G I V N I N G O C H P R O D U K T I O N


Du 채r global


VÄRLDSHORISONT T N VÄRLDSHORISON O IS R O H S T VÄRLD Tidningen om FN på svenska

Tidningen

om

Tidningen om

a FN på svensk

Sverige från utsidan Hållbar utveckling Locka eller låsa ute? sidan 8

sidan 12

sidan 14

Sverige från utsidan Hållbar utveckling Locka eller låsa ute?

FN på svensk

a

Sverige från utsidan Hållbar utveckling Locka eller låsa ute? sidan 8

sidan 12

sidan 14

sidan 8

sidan 12

LOGOTYP

4.

GRAFIsKT KONcEPT

Uttryck de 3 punkterna från presentationen. Rero dolore min henisl ullaorem nibh

Om fickan/vågen. Brödtext. Rero dolore min henisl ullaorem nibh erci er sequipis

erci er sequipis at dolore cor incil ipis nulpute modolumsan eu feumsan vullum

at dolore cor incil ipis nulpute modolumsan eu feumsan vullum quat, quat nulputat

quat, quat nulputat wisl dolorper sum zzrit at, quissed tat adipissecte facidunt loborti scilissis doloboit la cor secte etue molore commy numsi.

wisl dolorper sum zzrit at, quissed tat adipissecte facidunt loborti scilissis dolobor

SVENSKA FN-FÖRBUNDET

3

2.

FÄRGER Om frgerna och hur de används. Brödtext. Rero dolore min henisl ullaorem nibh erci er sequipis at dolore cor incil ipis nulpute modolumsan eu feumsan vullum quat, quat nulputat wisl dolorper sum zzrit at, quissed tat adipissecte facidunt loborti

iure modit nulputpat nonsecte digna feuismolent do doloreet in endit lum nim

scilissis dolobor iure modit nulputpat nonsecte digna feuismolent do doloreet in

accum nonsecte consequat aliquipit ut la commy nulput iure dolortis er alisi tie

endit lum nim accum nonsecte consequat aliquipit ut la commy nulput iure dolortis

ming et, si blam iure mod eum velit la cor secte etue molore commy num velis nos

er alisi tie ming et, si blam iure mod eum velit la cor secte etue molore commy num

deliqui erat. Duisi.

velis nos deliqui erat. Duisi.

Ej utfallande. Idunt lut inisim quamet alis dolor senim deliquat. Ut illutpat niam am adit venis dolore do diamconullan ut lorper sim quat, velendip el diam zzriliqui tat voluptat prat incillandre elissectet aliquissecte et, sit alit lut velis aliquat.

Utfallande. Idunt lut inisim quamet alis dolor senim deliquat. Ut illutpat niam am adit venis dolore do diamconullan ut lorper sim quat, velendip el diam zzriliqui tat voluptat prat incillandre elissectet aliquissecte et, sit alit lut velis aliquat.

2. FÄRGER

4. GRAFIsKT KONcEPT

1.

1. LOGOTYPE

sidan 14

BiLD text Ciduisim nos eu feui tet velesequis nim quam, si. Vel inim vero et nullum exero consequat. Re tionsed molum veril ulla feugait numsandre delisi bla am zzrit vullaor tinismod eu feugait irilla facidui enibh eummy num vullandrem dolortinibh erci tating eum nonsent ullaorem vulluptat, quismolum nosto digna feuissis alis nonullut prae

CMYK 100% cyan och 18 % magenta. Text om när cmyk används

PMS. Text om när PMS RGB. Text om när RGB används används

CYAN. Text om när cyan används

80%

60%

20%

40%

TRANSPERENS ger nya variation

SVENSKA FN-FÖRBUNDET

6

SVENSKA FN-FÖRBUNDET

FULL SERVICE OCH LITE TILL

4

All markandsföring och

kommunikation via webb och print, en ny grafisk profil, webb, interninformation. Att jobba med Svenska FN-förbundet har varit lätt. Inte bara för att deras tillit och att medarbetare och beställare är duktiga, nytänkande och drivna. Utan naturligtvis även för att deras produkter är så angelägna. KUND: SVENSKA FN-F Ö R B U N D E T UPPDRAG: PRINT/WE B B - K A M PA N J , P R O F I L FUNKTION: AD, FORM G I V N I N G O C H P R O D U K T I O N

2/2007

1/2007

3/2007


VAD ÄR STÖRRE ÄN ABBA?

När gruppen skulle föräras ett

museum vid Stadsgårdskajen i Stockholm fick jag uppdraget att ta fram ett grafiskt profilprogram. K U N D : A B B A T H E M U S E U M / AMBITION STOCKHOLM U P P D R A G : G R A F I S K T P R O F ILPROGRAM FUNKTION: FORMGIVNING


ETT ÖPPET HUS

Drygt 100.000 personer passerar konserthuset

varje dag. Det är klart att fasaderna ska användas för att prata med dem. En serie vepor togs fram tillsammans med webb- och printprodukter. K U N D : S T O C K H O L M S K O N S E RT H U S UPPDRAG: PRINT OCH WEBB F U N K T I O N : A D , F O R M G I V N I N G O C H P R ODUKTION


LOGOTYPER

»Många är långa och

svåra att fånga, många syns inte men finns ändå. Många är gula och fula och gröna och sköna och röda eller blå. Många är stora som hus eller så, men de flesta är små, mycket små, mycket små.« Beppe W. AMBITION STOCKHOLM, JR MANAGEMENT, JHABANERO, STAFFAN FLODQUIST, IT’S ALIVE, SVENSKA FNFÖRBUNDET, PRECEPTOR, SVENSKA STATOIL, E&N, SIGINFIKANT OCH WOC


INSPIRERANDE OCH EXPANDERANDE

Peak Performance

består av ett härligt gäng entreprenörer. Företaget expanderade snabbt i Europa och behövde hjälp att hålla samman organisationen och bevara dess identitet. Ett inovativt intranät var en del av lösningen. K U ND: PEAK PERFORMANCE / HABANERO U PPDRAG: INTRANÄT F U NKTION: AD, FORMGIVNING


020-910 920

Huvudrubrik in här andra raden och en tredje rad inte. Här kan du skriva och berätta om dina erfarenheter om depression eller generaelse titt ha brutit upp med min liserad ångest. Du kan även läsa om andras upplevelser och ta del av deras berättelser. Klicka i menyn till vänster för att skriva och skicka in din berättelse till oss.

Vi vill informera dig om att din berättelse kommer läsas och redigeras. in din berättelse till in din berättelse titt ha brutit upp med min tjej. Det var visserligen jag som gjorde det, men 2-3 veckor efter uppbrottet kom den sdasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfom en smäll väldigt plötsligt. Jag kommer så väl ihåg händelsen idag (ca ett år senare). Jag hade tagit en innedrog ca 20 ggr i ungefär ett halvår till ett år tidigare, tror att det kan bidra till depression.

Anders Andersson Sidan är ändrad 4 juni 2004 av andreas Berg

Skriv ut

CONTACTUS TELEFONSERVICE

020-910 920

CONTACTUS TELEFONSERVICE

Testa dig själv Har du ångest? KlicKa här

Hur får jag hjälp? Här kan du om KlicKa här


MOGET MEDIA

Efter 15 år med försök, prover och tester, har

besökare, producenter och kunder lärt sig hur webblösningar ska fungera och utformas. Och nu när tekniken är inte längre ett hinder kan man med tillförsikt se fram mot alla nya fantastiska webbproduktioner! K U N D E R : A M B I T I O N / R O D A MCO / WYETH / HABANERO / S T O C K H O L M S K O N S E RT H U S · FUNKTION: AD, FORMGIVNING


m.m.

RING ELLER MAILA MIG FÖR MER 070-594 55 67 axel@vonmatern.se

Axel von Matern - Portfolio 2009  
Axel von Matern - Portfolio 2009  

Axel von Matérn, Art Director and Grafisk formgivare. Portfolio 2009

Advertisement