Page 1


Inhoudsopgave

1 2 3 4 5 6 i

Catering pagina 3 t/m 18

HygiĂŤne pagina 19 t/m 28

Schoonmaken en afvalverwerking pagina 29 t/m 42

Verpakken en verzenden pagina 43 t/m 66

Veiligheid pagina 67 t/m 74

Interieur pagina 75 t/m 100

Index pagina 101 t/m 104

i


iconen handig en snel verklaard Aandacht voor het milieu

Paper by Nature

Wij letten op het gebruik van verantwoorde materialen, zorgvuldige productie

De Paper by Nature certificering garandeert een minimale impact op het milieu,

en verpakkingen die het milieu ontzien. Producten die op dit gebied aan deze

vanaf de grondstoffenselectie tot aan het eindproduct. De onafhankelijke Paper

eisen voldoen, kunt u herkennen aan het logo met de groene M.

by Nature association geeft het Paper by Nature ecolabel af aan producten die milieuvriendelijk zijn geproduceerd. Het betreffen hierbij producten van de

Sustainable Office

papier producerende en papier verwerkende industrie. Paper by Nature is een

Sustainable Office is een branchebreed initiatief om duurzame kantoorartikelen

initiatief van de papierverwerkende industrie en gevestigd in België. De audits

onder de aandacht te brengen en eindgebruikers beter te informeren over deze

voor de certificering worden uitgevoerd door het geaccrediteerde Bureau

producten. De website omvat kantoorartikelen die voldoen aan de criteria van

Veritas. Voor meer informatie: www.paperbynature.com.

de productgroep kantoorartikelen, zoals deze zijn opgesteld door de gezamenlijke overheden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en

Cradle To Cradle

Milieu. De uitvoering hiervan was in handen van Agentschap NL. Zij zijn tevens

De kern van Cradle to Cradle ligt in het concept Afval is Voedsel.

agendalid van de Commissie Sustainable Office.

Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies

Europese bloem

mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of

Het Europees Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-foodproducten

milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet... en afval is voedsel.

en diensten. Van schoonmaakmiddelen tot kopieerpapier tot toeristische

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar

accommodaties. Voor steeds meer gebruiksartikelen en diensten worden

noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie

Europees Ecolabel-criteria opgesteld. Deze criteria hebben betrekking op de

te beperken. De Cradle to Cradle (C2C) filosofie gaat verder en wil voorzien in

hele levenscyclus van een product of dienst. Van grondstoffen, energiegebruik

onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer

tot schadelijke stoffen en afval. U herkent het Europees Ecolabel aan de bloem.

mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van

En dan weet u: 'Met de bloem kies je voor groen'.

minder slecht! De drie basisregels van Cradle to Cradle zijn: Afval is voedsel, Zon

Blaue Engel

is de Energiebron, Respect voor Diversiteit.

Dit is de Duitse variant van het Nederlandse Milieukeur. Het label geldt als één

Emas keurmerk

van de meest degelijke en vergaande milieukeurmerken. Criteria zijn o.a.

EMAS staat voor Eco Management and Audit Scheme. Dit is de titel van een

100% vervaardigd uit postconsumptie gerecycleerde vezels. Geen gebruik van

verordening van de Europese Unie die de lidstaten verplicht om een systeem in

bepaalde AZO-kleurstoffen. Geen pigmenten met kwik, lood, cadmium of

te voeren waarbij organisaties het recht kunnen krijgen om een

chroom. Geen gebruik van schadelijke toxische of carcinogene stoffen.

Europees ‘milieu-logo’ te voeren. Een organisatie kan worden geregistreerd als EMAS-deelnemer wanneer:

Nordic Swan

1. Een milieumanagementsysteem is ingevoerd.

Wereldwijd zijn er zeker 600 bedrijven die producten, gecertificeerd met Nordic

2. Een milieuverslag is opgesteld (in de EMAS-verordening wordt dit een

Swan, verkopen. Het milieukeurmerk Nordic Swan is het officiële milieukeurmerk

milieuverklaring genoemd).

in Scandinavië. Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en IJsland

3. Een erkende milieuverificatie-instelling het milieumanagementsysteem en de

certificeren en ontwikkelen criteria voor Nordic Swan. Milieukeur en Nordic Swan

milieuverklaring heeft goedgekeurd.

maken vaak gebruik van elkaars criteria. Net als bij Milieukeur en Europees

De ISO 14001-norm vormt de basis voor de eisen van het

Ecolabel hebben de criteria van Nordic Swan betrekking op de hele levenscyclus

milieumanagementsysteem. De milieuverklaring is vergelijkbaar met een

van een product of dienst: van grondstoffen, energieverbruik tot schadelijke

milieujaarverslag.

stoffen en afval. Ook de Nordic Swan criteria helpen bedrijven verantwoorde keuzes te maken over duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Composteerbaar Artikelen gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar en composteerbaar

Milieukeur

materiaal. Het materiaal is een combinatie van FSC gecertificeerde houtvezels,

Het Nederlandse Milieukeur vindt u op bijvoorbeeld voedingsmiddelen, papier,

mais, suikerriet of bladeren. Verder bestaat het uit PLA (vernieuwbare bron) en

verf, meubelen, brandblussers en aanbieders van ecostroom. Het keurmerk geeft

composteerbaar plastic. Het is binnen 12 weken in een composteringsinstallatie

aan dat deze producten minder belastend zijn voor het milieu in vergelijking met

afgebroken. Deze artikelen zijn milieuvriendelijk doordat er op eindige bronnen

soortgelijke producten zonder keurmerk.

(olie) wordt bespaard en doordat het composteerbaar is.

FSC keurmerk

CO2 neutraal

Het Forest Stewardship Council is een bekende internationale organisatie die een

Hoe kunnen we de CO2-uitstoot verminderen of geheel teniet doen? Zit de CO2-

duurzaam en verantwoord beheer van de bossen stimuleert. Het FSC-keurmerk

uitstoot van ons product/dienst vooral binnen onze organisatiemuren of

kunt u tegenkomen op hout en houtproducten, zoals meubilair, vloeren en papier.

daarbuiten; welke invloed kunnen en willen we uitoefenen op die bui-tenwereld?

Met CoC-certificering. CoC, Chain of Custody, staat voor alle gecertificeerde

Voor sommige producten vergroot het klimaatneutraal zijn de marktwaarde.

schakels in de keten tussen bos en eindconsument die voldoen aan eisen als

Andersom worden bedrijven meer en meer aangesproken door hun klanten om

traceerbaarheid, identificatie en scheiding van goederen.

hun verantwoordelijkheid te nemen. De verwachting is ook dat bedrijven in

PEFC keurmerk De PEFC-certificering staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. U weet dat u bij producten met dit logo te maken hebt

toenemende mate zullen moeten gaan voldoen aan (Europese) regelgeving (CO2 emissiehandel) en de gevolgen van internationale verdragen (Kyoto). In de praktijk betekent dit dat de bij de productie ontstane uitstoot van CO2 wordt gecompenseerd.

met verantwoord geproduceerde hout- en/of papierproducten. Het is het grootste bos- en CoC-certificeringsysteem ter wereld. CoC, Chain of Custody,

Fair Trade

staat voor alle gecertificeerde schakels in de keten tussen bos en eindconsument

Het Max Havelaar Keurmerk voor Fairtrade garandeert u dat deze koffie tegen

die voldoen aan eisen als traceerbaarheid, identificatie en scheiding van

een eerlijke prijs en onder internationale Fairtrade handelsvoorwaarden is

goederen. In de producten zitten geen oplosmiddelen en deze zijn tevens

ingekocht bij boerenorganisaties in ontwikkelingslanden. Dit betekent een

chloorvij gebleekt. De verpakking is van gerecycled materiaal.

rechtstreekse bijdrage aan betere leef- en werkomstandigheden van boeren. De organisaties bestaan uit groepen kleine boeren die zijn gaan samenwerken om

Kringloop

een betere positie in de markt te verwerven. Om gecertificeerd te worden

Dit logo wordt gebruikt voor producten die zijn gemaakt van gerecyclede

moeten ze voldoen aan een aantal vaste normen op sociaal en milieugebied. Kijk

materialen. Dit is natuurlijk minder milieubelastend dan de productie van

voor meer informatie op www.maxhavelaar.nl.

nieuwe grondstoffen.

2


1 Catering


Keuken- en kantine-artikelen Koffie en thee

DOUWE EGBERTS ESPRESSOBONEN Douwe Egberts Espresso is een volle, rijke koffie gemaakt van de beste Arabica bonen. • Het langdurige brandproces zorgt voor een diepdonkere brandkleur en een rijk aroma. • Dat maakt deze koffie dan ook zeer geschikt voor het maken van een krachtige espresso, vol van smaak en een uitstekende basis voor koffiecreaties met melk, zoals cappuccino en caffé latte. •

DOUWE EGBERTS KOFFIE BONEN Douwe Egberts kwaliteitskoffiebonen. Douwe Egberts Aroma Rood is de geurige, pittige koffie die in Nederland het meest gedronken wordt. • Dat komt onder andere door de evenwichtige melange van krachtige Robustabonen en aromatische Arabicabonen die kort en vol wordt gebrand. • •

Fresh beans melange rood 1000gr 891771 Fresh beans melange rood 3000gr 891696

Espresso medium roast 1000gr Espresso dark roast 1000gr Espresso Smooth 1000gr

891724 891750 891697

fresh brew traditioneel 1000gr fresh brew select 1000gr

891725 891736

DOUWE EGBERTS AUTOMATENKOFFIE Douwe Egberts kwaliteitskoffie voor de automaat. • Douwe Egberts is de geurige, pittige koffie die in Nederland het meest gedronken wordt. • Dat komt onder andere door de evenwichtige melange van krachtige Robustabonen en aromatische Arabicabonen die kort en vol wordt gebrand. •

DOUWE EGBERTS SNELFILTERMALING KOFFIE Douwe Egberts kwaliteitskoffie in snelfiltermaling. • Douwe Egberts Aroma Rood is de geurige, pittige koffie die in Nederland het meest gedronken wordt. • Dat komt onder andere door de evenwichtige melange van krachtige Robustabonen en aromatische Arabicabonen die kort en vol wordt gebrand. •

4

roodmerk snelfiltermaling 250gr roodmerk snelfiltermaling 500gr roodmerk snelfiltermaling 1500gr decafé snelfiltermaling 250gr

890053 890051 891732 891723

Douwe Egberts cappuccino sticks. Ieder stick geeft een heerlijk kopje cappuccino. • In handige dispencerdoos. • •

DOUWE EGBERTS CAPPUCCINO STICK

café cappuccino 80 sticks à 12,5gr 891717


Keuken- en kantine-artikelen DOUWE EGBERTS L'OR ESPRESSO KOFFIE Met Douwe Egberts L'OR EspressO capsules bieden we u een heerlijke espresso koffie van de hoogste kwaliteit. • Deze capsules zijn te gebruiken in Nespresso koffiemachines. • Douwe Egberts L'OR EspressO biedt een ware espressosensatie. • De koffie-experts hebben de allermooiste melanges samengesteld van 100% arabicakoffie. • Deze melanges staan bekend om hun intense, verfijnde smaak en hun rijke aroma. • Iedere capsule is individueel verpakt om de intensiteit en de rijkdom van het aroma te behouden. • Deze L'OR ExpressO is 100% UTZgecertificeerd, dit geeft de garantie dat de koffie verbouwd én geoogst is op een maatschappelijk verantwoorde én milieuvriendelijke manier. •

FAIR TRADE KOFFIE De koffiebonen voor deze Aroma koffie zijn afkomstig van diverse Fairtradegecertificeerde koffiecoöperaties in Afrika en Latijns-Amerika. • Koffie is een natuurproduct, de smaak van koffiebonen kan, net als die van druiven, per oogst, per regio, per jaar verschillen. • Door de koffiebonen van verschillende herkomst zorgvuldig te melangeren, heeft de Aroma koffie een constante smaak. • De Arabicabonen geven deze melange een lekkere, aromatische smaak. • De Robustabonen zorgen voor de body en kracht van de koffie. •

Aroma snelfiltermaling 250gr Aroma snelfiltermaling 1000gr Espresso bonen 1000gr Espresso bonen Bio 1000gr

891700 891701 891757 891756

Doos met 10 capsules. Verpakkingseenheid pak à 6 dozen.

• •

Forza Delizioso Splendente Satinato Sontuoso Supremo Fortissimo Lungo Profondo Lungo Elegante Lungo Suave Lungo Decaffeinato Lungo Estremo Lungo Fragrante

891704 891706 891707 891754 891755 891758 891773 891759 891760 891761 891762 891774 891775

DOUWE EGBERTS CAFITESSE KOFFIE DE Cafitesse Smooth Roast: Een Cafitesse-melange met een ronde, fijne smaak die op kamertemperatuur bewaard kan worden. • Smooth Roast is een gemiddeld sterke melange, licht gebrand, met als resultaat een ronde, fijne smaak en een puur en zacht karakter. • Om de hele dag van te genieten! • Deze melange is heel geschikt om alle koffievariëteiten mee te maken zoals cappuccino en koffie verkeerd. • Smooth Roast is een melange van 100% UTZ-gecertificeerde duurzame Arabicabonen uit Columbia, Peru en Brazilië • Dit leidt tot een betere kwaliteit en met hoogwaardige Robusta. • UTZ Certified is een onafhankelijk hogere opbrengsten van de oogst, met zorg voor mens en milieu. keurmerk voor duurzaam geteelde koffie en richt zich op de professionalisering van boeren en smooth roast 2liter 891766 boerenorganisaties. smooth roast 1,25liter 891767 •

DOUWE EGBERTS SENSEO KOFFIE Douwe Egberts koffiepads voor het Senseo-apparaat. • Binnen één minuut een lekker vers kopje koffie. •

DOUWE EGBERTS OPLOSKOFFIE Douwe Egberts Aroma Rood oploskoffie is een geurige, pittige koffie. • Dat komt onder andere door de evenwichtige melange van krachtige Robusta bonen en aromatische Arabica bonen. •

Voordeelzak à 36 stuks.

voordeelzak regular voordeelzak mild roast voordeelzak dark roast voordeelzak extra dark roast voordeelzak caffeïne vrij voordeelzak mocca gourmet •

Zak à 14 stuks.

Vienna •

Classic 300gr

891699

891731 891729 891727 891728 891726 891730

891738

Dispenser à 50 stuks.

dispenser regular dispenser mild roast dispenser dark roast dispenser caffeïnevrij

891722 891721 891720 891719

Zak à 8 stuks.

cappucino choco cappucino caramel cafe latte

891768 891769 891770

5


Keuken- en kantine-artikelen

FAIR TRADE THEE Deze thee is afkomstig van kleine boerenbedrijven uit Tanzania • De thee wordt in de eigen theefabriek verwerkt en in bulk naar Nederland verscheept. • De theearbeiders zijn medeaandeelhouder van hun boerderij en het bedrijf dat de thee droogt en verwerkt. • Vier verrassende varianten. • Heerlijk voor de afwisseling. •

Earl grey, Rooibos kaneel, Gele vruchten en Rode vruchten. • 4x25 theezakjes. •

4 variaties

891708

PICKWICK THEE MULTIPACK Thee in diverse smaken. De zakjes zijn individueel verpakt. multipack original • Deze thee wordt geleverd per 6 dozen à multipack fruit 20 zakjes. multipack kruiden • •

100 theezakjes.

biologische zwarte thee

891702

891733 890059 890055

PICKWICK THEEDISPENSER De theevoorziening krijgt een verzorgde uitstraling. • De cassettes zorgen ervoor dat de zakjes en omschrijving duidelijk leesbaar zijn. • Per keer kunnen slechts 1 of 2 zakjes worden uitgenomen. • De dispenser kan losstaand worden gebruikt, maar ook opgehangen worden, er zitten zelfs 4 magneten bij voor montage aan uw koffieautomaat. • Inhoud 6x20 theezakjes. • Afmetingen 27x18x56cm. •

PICKWICK THEE GROOTVERPAKKING Thee in diverse smaken. In zakjes van 2gr. • 100 zakjes in één doos. • •

Ceylon melange Engelse melange Earl grey Groene thee Rooibos

890061 891709 890060 891713 891714

bosvruchten zwarte bessen tropische vruchten sterrenmunt rooibos Dutch thee blend kaneel zoethout groen Original groen Cranberry groen Pure UTZ groen jasmijn speculaas

890063 890056 890068 890069 891711 891715 890065 890080 891710 890084 891776 891777 890057

theedispenser incl. 8 smaken thee 890085 theedispenser 6 vaks 891712

PICKWICK THEE Pickwick thee. • De zakjes zijn individueel verpakt. • Deze thee wordt geleverd per 4 dozen à 20 zakjes. •

Engelse melange Earl grey mango aardbeien citroen meloen sinaasappel

6

890087 890088 890066 890058 890064 890067 890071

PICKWICK THEEKIST Houten theekist met 6 smaken theezakjes. • Engelse melange, citroen, bosvruchten, rooibos, groene thee en Earl Grey. •

theekist

890062


Keuken- en kantine-artikelen

NESTLE HOT CHOCOLADE Nestle Hot Chocolate mix. Instantpoeder voor chocoladedrank. • Strooi de inhoud van een sachet in een groot glas of in een grote mok, voeg een klein beetje koud water toe, roer de massa glad, schenk al roerend heet water erbij dat net van de kook af is. • Voeg eventueel extra suiker naar smaak toe en uw beker heerlijke Hot Chocolate is klaar. 50 zakjes hot chocolate • •

DOUWE EGBERTS CACAO •

890219

NATRENA ZOETJES •

Ingrediënten voor koffie en thee.

DOUWE EGBERTS MELK EN SUIKER Natrena zoetjesdispenser Natrena navulling 800st.

KOFFIEMELK Ingrediënten voor koffie en thee. • Voor een heerlijk een wolkje in uw koffie.

Dispenserdoos met 100 zakjes cacao fantasy van 22gram, óf een zak van 1000 gram.

891703 891763

Ingrediënten voor koffie en thee.

890371 890372

MELK EN SUIKER STICKS

Verpakkingseenheid 20 pakken.

koffiemelk pak à 485ml.

897026

KOFFIECREAMER Ingrediënten voor koffie en thee.

890073 890098 890074 890099 891742 891751

Quantore suikersticks à 1000 stuks Quantore creamersticks à 1000 stuks Queeny suikersticks à 1000 stuks Queeny creamersticks à 1000 stuks

890031

Ingrediënten voor koffie en thee. Suiker én melksticks.

suiker voor automaten 1kg Gilse suikerklontjes 1kg

890034 890037

890032 890033 890036

SUIKER •

DE suikersticks 500 stuks DE creamersticks 500 stuks DE suikersticks 900 stuks DE creamersticks 900 stuks DE automatensuiker 1500gr DE automatenmelkpoeder 1000gr

Verpakkingseenheid 30 pakjes.

koffiemelkcups 10 Friese Vlag halfroom koffiemelkcups 10 Friese Vlag vol goudband •

DE cacaofantasie box met 100 zakjes 891716 DE cacaofantasie Blue melk 1000gr 891741

Verpakkingseenheid 6 potten.

pot à 200gr

890035

Ingrediënten voor koffie en thee.

7


Keuken- en kantine-artikelen Soep

CUP-A-SOUP MINI AUTOMAAT De jongste telg uit de familie van Cupa-Soup systemen: de Cup-a-Soup Mini. • Het is een fraai ogend, professioneel doseersysteem. • Met één druk op de knop wordt direct de juiste hoeveelheid originele Cup-aSoup afgegeven. • Voor drie soorten Cup-a-Soup. • Er hoeft alleen nog maar heet water toegevoegd te worden om van een heerlijk Cup-a-Soup moment te genieten. • Met Cup-a-Soup blijft iedereen scherp en alert. • Op deze manier wordt het aanbieden van een Cup-a-Soup op het werk, op school, of bijvoorbeeld op de sportclub wel heel gemakkelijk! •

CUP-A-SOUP CARROUSEL Met Cup-a-Soup blijft iedereen scherp en alert. • Met de Cup-a-Soup carrousel is een lekker kopje soep altijd binnen handbereik. • Ideaal voor elke afdeling! • Dit handige draaisysteem ontvangt u inclusief 6 bedrijfsverpakkingen Cup-aSoup in verschillende smaken, 50 bekertjes en roerstaafjes. • De carrousel is compact (diameter 35cm, hoogte ca. 50cm). •

Deze carousel bevat de smaken Clasic Champignon, Clasic Tomaat, Limited edition Pizza Quanttro Stagioni, Limited edition Smoked ham & Honey, Extra Tagiatella & Tomaat Mozzarella en Extra Pasta Champignon.

carrousel met 6 soorten soep + bekers 1000 kartonnen bekers

890140 890121

• •

890180 890181 890182 890183 890184 890185 890186 890187 890188 890189 890190 890191 890192 890193 890194 890195 890196 890197 890198 890397

CUP-A-SOUP Extra. Navulling voor carrousel • Doos à 10 porties van 200gr voor mok. •

Met Cup-a-Soup blijft iedereen scherp en alert. • Op het werk, op school, of bijvoorbeeld op de sportclub.

8

• •

890137 890121

Navulling voor dispenser. Zak à 40 porties van 175gr voor mok.

tomaat rundvlees Chinese tomaat kerrie champignon kip erwten Chinese kip

891010 891011 891012 891013 891014 891015 891016 891017

Navulling voor carrousel Doos à 21 porties van 175gr voor mok.

aspergesoep champignonsoep champignon/ham soep Chinese kippensoep Chinese tomatensoep erwtensoep Franse uiensoep groentesoep Hongaarse goulashsoep kerriesoep kippensoep koninginnesoep spycy tomatensoep prei-cremesoep rundvleessoep Thaise spicy kippensoep tomatensoep Toscaanse tomatensoep tomaten-cremesoep groene asperges

mini automaat 1000 kartonnen bekers

extra pasta tomaat mozzarella extra pasta champignon

890138 890139

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

Extra. Navulling voor carrousel • Doos à 20 porties van 175gr voor mok. • •

limited edition beef sukiyaki limited edition smoked ham & honey limited edition pizza quattro stagioni limited edition red curry & coconut • •

890401 890402 890403

Caloriearm. Doos à 26 porties van 175gr voor mok.

heldere kruidige kip heldere paddestoelen heldere runderbouillon heldere tuinkruiden •

890400

890130 890131 890132 890133

De originele Cup-a-Soup beker.

1000 kartonnen bekers

890121


Keuken- en kantine-artikelen Dranken

KARVAN CEVITAM

Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.

Coca Cola regular Coca Cola light Chaudfontaine blauw Chaudfontaine rood

Met Karvan Cévitam maak je in een handomdraai een lekker fruitige dorstlesser, helemaal naar eigen smaak. • Karvan Cévitam bevat 75% fruit en • Bus à 750ml. • Verpakkingseenheid 6 bussen. geeft water de smaak van echt fruit. • Karvan Cévitam bevat natuurlijke Cassis 897024 ingredienten en geen kleurstoffen. Aardbei 897025 •

897065 897066 897049 897050

FRISDRANK IN PETFLES

Diverse frisdranken. • In fles van 0,5l.

Fanta Orange Lipton Ice tea Appelsientje appelsap

897067 897070 897029

Nestea sparkling lemon Minute Maid orange Minute Maid appelsap Sprite Bullit Energy

897046 897047 897044 897048 897035

Verpakkingseenheid tray à 12 stuks.

MELK Friesche Vlag Langlekker halfvolle melk. Deze heerlijke melk bevat veel bouwstoffen als calcium en eiwitten. • De melk wordt door middel van een speciale productietechniek zeer kort verhit. • Hierdoor blijven de vitaminen, mineralen en de goede smaak van verse melk behouden. • Het grote voordeel is dat de melk (ook buiten de koelkast) lang te bewaren is. • Na openen beperkt houdbaar. literpak langlekker halfvolle melk 897027 • •

FRISDRANK IN BLIK •

Diverse frisdranken.

Blik van 0,33l. Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.

• •

BIER • •

Blikjes van 0,33l.

Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.

Heineken

897071

Coca Cola regular Coca Cola light Coca Cola Zero Fanta Orange Fanta Cassis Fanta Lemon Lipton Ice Tea Lipton Ice Tea light Aquarius orange Aquarius lemon

897061 897062 897045 897063 897064 897028 897033 897034 897030 897031

Blik van 0,25l.

Chocomel Fristi Red Bull

897051 897052 897032

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

9


Keuken- en kantine-artikelen Koekjes en snoep

Box à 750 gram.

kindermix winegum + Engelse drop •

890200 890201

Box à 650 gram.

dropmix fruitgom

890212 890213

Doos à 200 stuks.

Koffiekoekjes speculaas 200 stuks 890316 •

HARIBO SNOEP

Zak à 75 gram.

kersen winegum happy cola winegum kikkers winegum starmix tangfastics maoam

890203 890204 890205 890214 890215 890216

KOEKJES • •

Assorti verpakking koekjes. Individueel verpakt, dus altijd vers.

Doos à 125 stuks.

Quartet assorti 125 stuks •

890315

Doos à 125 stuks.

Koffiekoekjes assorti mix 125 stuks 890049

COTE DÓR MIGNONNETTE CHOCOLADE

BESTELLEN VIA INTERNET

De authenticiteit van echte Côte d’Orchocolade geconcentreerd in een klein tablet, • Heerlijk voor bij de koffie. • Ingrediënten: suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, weipoeder, emulgator (sojalecithine), aroma’s. cacao: minstens 35%.

Bespaar tijd en geld door uw kantoorartikelen elektronisch te bestellen. U heeft 24 uur per dag toegang tot onze gebruikersvriendelijke elektronische bestelsysteem en catalogus. U kunt met enkele muisklikken razendsnel bestellen.

Pak à 24 stuks. Doos à 120 stuks

890217 890218

candybox

890210

hot & spicy sour cream & onion original paprika

890206 890207 890208 890209

CANDYBARS Een heerlijke snoep- of tractatiebox voor op kantoor. • Deze box bevat 15xMars, 15xSnickers, 8xTwix, 6xM&M met pinda's en 7 zakjes Freedent kauwgom. •

SNOEP

pepermunt 200gr drop 750gr

897081 897092

PRINGLES Zin in iets pittigs of een snack met een bite? • Pringles zijn de onweerstaanbare chips in de beroemde koker. • Verkrijgbaar in diverse smaken. • In kokers van 40gram. •

MERCI Presenteer eens iets lekkers bij de koffie. • Doos met diverse smaken chocolade. •

10

doos à 400gr

890334


Keuken- en kantine-artikelen Water

O-WATER WATERDISPENSER RILA Waterdispenser met 2 tappunten, één voor koud (8º) en één voor warm water (94º). • Altijd heet water bij de hand voor thee of Cup-a-Soup. • Compressorgekoeld. • Compleet met kleine koelkast voor frisdranken en bier. • Alle Obio waterdispensers zijn vervaardigd van duurzame componenten en staan garant voor optimaal gebruiksgemak. • Digitaal display maakt de systeeminstellingen zichtbaar. • Geschikt voor grotere groepen, capaciteit tot 15 personen. • Geen contractsysteem. • Formaat 120x47x49cm. • Gewicht 30kg. •

O-WATER Mineraalwater FW-WATER189. Natuurlijk gezuiverd drinkwater. • Verpakt in een handige draagkarton met handvat. 5 Gallon, 18,9liter per plastic fles (recyclebaar). • Gewicht 21kg. • Formaat 235x235x608mm. • •

Onderhoudskit voor waterdispenser FW-SCHOONMAAK. • Reinigingstabletten om de waterdispenser grondig te reinigen. • Wij adviseren u om uw toestel per kwartaal te reinigen voor een optimale hygiëne. •

O-Water 18,9Liter O-Water reinigingsset

897075 897076

O-Waterdispenser met compressor O-Water 18,9Liter O-Water reinigingsset

897077 897075 897076

waterdispenser Rila O-Water 18,9Liter O-Water reinigingsset

897079 897075 897076

O-WATER WATERDISPENSER Waterdispenser FW-BSR-11BJ. Electrisch gekoelde waterdispenser met verzwaarde voet, totaal gewicht 15 kg. • Waterdispenser met 2 tappunten, 1 voor koud (10o) en 1 voor warm water (94o). • Modern design met een luxe uitstraling, zilverkleurig. • Altijd heet water beschikbaar voor thee of soep. • Geschikt voor kleinere groepen, capaciteit tot 5 personen. • Geen contractsysteem. • Afmeting 990x350x350mm. • •

11


Keuken- en kantine-artikelen Koffiezetapparatuur en toebehoren PHILIPS SENSEO Met de Senseo koffiezetters krijgt u het ultieme koffiegenot van Senseo op een nog gemakkelijkere manier. • Door de grotere watertank hoeft u minder vaak water bij te vullen en door de in hoogte verstelbare tuit kunt u uw favoriete kop of mok gebruiken. • Met het interactieve display kunt zelf uw koffievolume bepalen. • Het display geeft ook aan wanneer u water moet bijvullen. • Keer op keer 1 of 2 heerlijke kopjes koffie met een crema-laagje in minder dan 60 sec. • Uniek zetsysteem d.m.v. koffiepads van Douwe Egberts garandeert een heerlijk aroma en een perfecte smaak.

zwart

890527

De ledverlichte bediening en rvs filterpan maken het apparaat gemakkelijk in gebruik. • Wordt geleverd met 2 glaskannen. • Buffervooraad 2 kannen (24 koppen). • Zettijd ca. 5 minuten per kan. • Uurcapaciteit: ca. 18liter (144 koppen). • Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz: 2140W. • Afmeting 195x406x446mm.

koffiezetapparaat Mondo extra glazen kan Bravilor koffiefilters 250mm

890532 890523 890524

MELITTA KOFFIEZETTER Melitta Enjoy koffiezetapparaat met een modern design in twee kleuren. • Geschikt voor 10 tot 12 kopjes koffie. • Met Aroma-selector, voor individuele koffiesmaak van mild tot sterk. • Koffietemperatuur 93 graden. • De Enjoy heeft een zwenkfilter met uitneembare filterhouder en druppelstop. • Vermogen 850W. • Afmeting 34,5x22.5x24,5cm. • Gewicht 1.9kg. •

wit/zwart

890546

BRAVILOR KOFFIEZETAPPARAAT MONDO De nieuwe Mondo 2 zet op een snelle en eenvoudige manier heerlijke verse filterkoffie in kannen. • In de speciale Bravilor Bonamat kannen blijft het aroma bovendien zeer goed bewaard. • Voorzien van koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering en een signaal dat aangeeft als er water in het systeem aanwezig is. •

Twee verzonken zelfregulerende warmhoudplaten passen de temperatuur aan aan de hoeveelheid koffie in de kan, waardoor de koffie van constante kwaliteit is. • Hoeft niet aangesloten te worden op de waterleiding. • Hoogwaardig rvs in combinatie met zwarte accenten zorgt voor een eigentijdse uitstraling. •

BRAVILOR KOFFIEZETAPPARAAT NOVO

BRAVILOR KOFFIEZETAPPARAAT ISO De Iso zet op een snelle en eenvoudige manier heerlijke verse filterkoffie direct in een hoogwaardige rvs thermoskan van 2liter inhoud. • Dankzij deze dubbelwandige rvs thermoskan houdt u de kwaliteit van de koffie lang optimaal. • Deze machine van rvs met hoogwaardig kunststof wordt geleverd met kunststof filterpan en 1 dubbelwandige rvs thermoskan van 2,0liter inhoud. • Hoeft niet aangesloten te worden op de waterleiding. • Geen warmhoudplaten. • Buffervooraad 1 kan (16 koppen). • Zettijd: ca. 6 minuten per thermoskan. • Uurcapaciteit ca. 18liter (144 koppen). • Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz: 2000W. koffiezetapparaat Iso • Afmeting 214x391x465mm. Bravilor koffiefilters 250mm •

12

De Novo zet op een snelle en eenvoudige manier heerlijke verse filterkoffie in kannen. • In de speciale Bravilor Bonamat kannen blijft het aroma bovendien zeer goed bewaard. • Twee verzonken zelfregulerende warmhoudplaten passen de temperatuur aan aan de hoeveelheid koffie in de kan, waardoor de koffie van constante kwaliteit is. • Deze machine van r.v.s. met hoogwaardig kunststof wordt geleverd met kunststof filterpan en 1 glaskan. • De Novo hoeft niet aangesloten te worden op de waterleiding. • Wordt geleverd met 1 glaskan. • Buffervooraad: 2 kannen (24 koppen). • Zettijd ca. 5 minuten per kan. • Uurcapaciteit: ca. 18liter (144 koppen). • Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz: •

890530 890524

2130W. Afmeting 214x391x424mm.

koffiezetapparaat Novo extra glazen kan Bravilor koffiefilters 250mm

890531 890523 890524


Keuken- en kantine-artikelen

BRAVILOR THERMOSKAN Deze RVS thermoskan houdt uw warme of koude drank lang op temperatuur. • Dankzij de handige schenkclip vult u snel alle kopjes. • Dubbelwandig. dubbelwandig 2liter •

BRAVILOR KOFFIEKAN •

Extra of reservekan voor uw Bravilor koffieapparaat.

extra glazen kan

890523

890508

BRAVILOR KOFFIEFILTERS KOFFIEFILTERS •

Standaard koffiefilters.

Pak à 100 stuks.

koffiefilter nr.2 koffiefilter nr.4

891752 891753

Koffiefilter voor Bravilor koffiezetapparaat.

Bravilor koffiefilters 250mm

890524

koffiekan theekan

890332 890333

Keukenapparatuur

MELITTA WATERKOKER Deze Melitta Aqua waterkoker heeft een inhoud van 1.7 liter en is ondermeer voorzien van een automatische stop en droogkookbeveiliging. • Met het 360 graden snoerloze basisstation heb je alle bewegingsvrijheid die je nodig hebt. • Vermogen 2400W. • Automatische afslag. • Uitneembaar kalkfilter. • Gesloten verwarmingselement. • Waterpeilindicator aan beide zijden. • Afmetingen 25,5x16,5x16,5cm. • Gewicht 1.1kg. •

ISOLEERKAN ROESTVRIJ STAAL Roestvrijstalen isoleerkan voor koffie of thee. • Inhoud 1liter. •

wit/zwart

890545

13


Keuken- en kantine-artikelen Serviezen

DOUWE EGBERTS KOP EN SCHOTEL Model Lungo. Het unieke Douwe Egberts ontwerp ligt goed in de hand. • Het servies is stevig, kras- en kleurvast. • Het is goed stapelbaar, stabiel en vaatwasmachinebestendig. • Inhoud kop 150ml, inhoud tot rand 180ml. • Wit. • •

PICKWICK EGBERTS THEEGLAZEN • •

Vaatwasbestendig en stapelbaar.

Doos à 6 stuks.

28cl glas

891746

GLASWERK •

HOTELPORSELEIN BISTRO Vaatwasbestendig en stapelbaar porcelein. • Wit. •

14

bord plat 16cm 72 stuks bord plat 21cm 36 stuks bord plat 26cm 24 stuks bord plat 30,5cm 12 stuks dord diep 23cm 24 stuks schotel 21x15cm 6 stuks soepkop met 2 oren 24 stuks beker 24cl 36 stuks soepkop met schotel 12 stuks theekop 20cl 36 stuks theepot 64cl 12 stuks melkkan 15cl 48 stuks eierdop 6cm 12 stuks suikerpot met deksel 8cm 6 stuks peperstrooier 16 stuks zoutstrooier 16 stuks

890486 890487 890488 890489 890485 890494 890495 890484 890499 890492 890491 890493 890490 890496 890497 890498

Kantineglaswerk.

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.

kop schotel

891778 891779

theeglas 25cl24 stuks colaglas 22cl72 stuks wijnglas 24,7cl12 stuks longdrink 27cl12 stuks

890481 890482 890483 891785

kopdoos à 24 stuks schoteldoos à 24 stuks borddoos à 24 stuks mokdoos à 12 stuks

890500 890501 890502 890503

HOTELPORSELEIN SONJA Vaatwasbestendig en stapelbaar. • Kwaliteitsporselein uit Maastricht. • Wit. •


Keuken- en kantine-artikelen

BESTEK SCANDINAVE •

Roestvrij staal.

Pak à 12 stuks.

mes vork lepel gebakvork koffie/theelepel

890478 890479 890477 890480 890476

Verpakkingseenheid doos à 48 stuks.

theelepel

890512

BESTEK • •

Roestvrij staal.

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.

gebaksvork

890513

antraciet

499097

RUBBERMAID SERVEERWAGEN Rubbermaid serveerwagen. Ergonomisch geconstrueerde materiaalwagen. • Vervaardigd uit kunststof i.c.m. aluminium. • Splintert, deukt en roest niet. • 4 geluidsarme zwenkwielen die geen strepen achterlaten. • 135kg laadvermogen (45kg per schap). • •

ROOMSTEL •

roestvrij staal.

melkkan 0,15liter 890509 suikerpot 0,2l 890510 plateau voor roomstel 199x150mm890511

SERVEERWAGEN Geheel vervaardigd uit roestvrij lichtmetaal. • Voorzien van waterdichte plateaus. • Met drie opstaande randen, een gladde voorzijde en twee duwbeugels. • Buitenwerkse afmetingen (lxbxh): 87x57x95cm. •

CAMBRO DIENBLAD •

Afmetingen: 530x325mm.

wit

890516

Vier zwenkwielen Ø125mm, voorzien van stootringen. • De wielen zijn streepvrij. •

2 bladen 3 bladen

499095 499096

15


Keuken- en kantine-artikelen Wegwerpservies

WEGWERPGLAZEN

limonadeglas doos à 3000 stuks 890091 wijnglas doos à 900 stuks 890092 champagneglas doos à 100 stuks 890093

BEKERHOUDERS •

Voor wegwerpbekers 150 en 180cc.

bruine houder B31 50 stuks

890094

grijs

394820

wit

393900

RUBBERMAID BEKERBAK Rubbermaid Cup'n Stack bekerinzamelsysteem voor 700 bekers. • Restvloeistof wordt gescheiden van bekers door separaat vloeistofreservoir (5liter) dat eenvoudig te legen is. • Inwerpopening roerstaafjes zorgt voor correcte inzameling bekers. • Pictogrammen verduidelijken systeem. • Systeem kan uit elkaar gehaald worden voor eenvoudige reiniging. • Bekers blijven uiteindelijk achter in vuilniszak. • Te gebruiken i.c.m. met Slim Jim 354060 die separaat besteld dient te worden. •

ROERSTAAFJES Dispenser met witte roerstaafjes voor koffie en thee. • Lengte 112mm. •

2000 stuks

890041

VEPA BINS BEKERBAK Afvalbak met kunststof inzet. Inhoud 50liter. • Wit. • Afmetingen: 32,5x38cm, hoogte 54cm. •

BEKERPLATEAU •

16

Zwart.

voor 6 bekers

890090

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!


Keuken- en kantine-artikelen

150cc wit 30x100 stuks. 180cc wit 30x100 stuks 180cc wit tbv automaat 30x100 stuks

890039 890040

Kartonnen wegwerpbekers. • Voor gebruik in koffieautomaten of los gebruik.

180cc Iám Hot 100 stuks 250cc I'am hot 50 stuks 300cc enjoy 50 stuks 180cc karton 25x100 stuks

891782 891783 891784 892037

WEGWERPBORDEN EN -BESTEK

bord papier 18cm doos à 100 stuks 897088 bord kunststof 22cm doos à 1000 stuks 890340 koffie/thee lepeltjes zak à 250 stuks 891780 mes kunststof zak à 100 stuks 890095 vork kunsstsof zak à 100 stuks 890096 lepel kunststof zak à 100 stuks 890097

WEGWERPBEKERS KUNSTSTOF •

Kunststof wegwerpbekers.

890048

CUP-A-SOUP WEGWERPBEKERS

890121

1000 kartonnen bekers

WEGWERPBEKERS KARTON •

DOUWE EGBERTS WEGWERPBEKERS Onderdeel van de luxe Comfort-lijn van Douwe Egberts. • Bekerorganizer van duurzaam materiaal. • Voor een opgeruimde koffiecorner. • Geschikt voor de Douwe Egberts Comfort-bekers en -bekerhouders. •

bekerorganizer wegwerpbekers 100 stuks bekerhouders tafelstandaard

6044 6046 6045 6051

891743 891744 891745 891734

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

17


2 Hygiëne


Hygiëne Reinigingsdispenser

TORK HANDDOEKROLDISPENSER H1-MATIC Handdoekroldispenser. Kunststof wit. • Handdoeken komen er één voor één uit, waardoor besparend in gebruik. • Uitermate geschikt om linnen handdoeken te vervangen. • Touch-free systeem: verbeterde hygiëne. • Handdoek klaar voor gebruik: betere handdroging. • Grote capaciteit: minder vaak bijvullen. • Op maat gesneden handdoekjes zorgen voor een minimaal verbruik. • Afmetingen dispenser 37x34x20cm.

TORK HANDDOEKENDISPENSER H2XPRESS

• •

Tork H1 handdoekroldispenser Elevation 551000 892066 Tork H1 handdoekrol premium 2-laags 6 rollen 290016 892046 Tork H1 handdoekrol Advanced 2-laags 6 rollen 290067 892047

TORK HANDDOEKENDISPENSER H3CLASSIC

Het aantal doekjes is in de dispenser zichtbaar. • Van boven af bij te vullen: flexibel bijvullen. • Robuuste vormgeving: duurzaam in veeleisende omgevingen. • Afmetingen dispenser 44x33x14cm. •

Duurzame en klassieke dispenser voor C- en Zig/Zag-gevouwen handdoeken. • Ideaal voor drukke sanitaire ruimtes. • Functioneel en hygiënisch. • Eenvoudig in gebruik en onderhoud. •

20

Tork H3 handdoekdispenser Classic Elevation553000 Tork H3 vulling 1-laags 23x23cm 15x266 stuks 290158 Tork H3 vulling 2-laags 31x25cm 20x120 stuks 290264 Tork H3 vulling 2-laags 23x25cm 15x250 stuks 290163 Tork H3 vulling 2-laags 23x25cm groen 15x200 stuks 290179

Tork H2 handdoekdispenser Xpress Elevation 552000 Tork H2 vulling 2-laags 21x26cm 21x150 stuks 100289 Tork H2 vulling 2-laags 21x34cm 21x136 stuks 120288 Tork H2 vulling 2-laags 22x34cm 21x100 stuks 100297 Tork H2 vulling 2-laags 21x34cm 21x110 stuks 100288

892072 892043 892036 890324 890335

892073 892049 890327 892100 892050

TORK POETSROLDISPENSER M2MAXI

TORK POETSROLDISPENSER M1-MINI Een centerfeed-systeem voor Torkrollen. • Zowel controle over de porties als de vrijheid om zo veel te nemen als nodig is. • Gemakkelijk bij te vullen en te reinigen. • Transparant venster toont wanneer bijvullen nodig is. • Vergrendelbaar. • Compacte vormgeving: ruimtebesparend. • Afmetingen dispenser 32x17x16cm.

Luxe, fraai vormgegeven dispenser. Intergevouwen. • Goede geleiding van de handdoeken. • Eén handdoek per keer. • Werkt besparend door gecontroleerd verbruik. • Van boven af bijvullen: flexibel onderhoud. • Slank: aantrekkelijk en ruimtebesparend. • Kap aan de zijkant te openen: gemakkelijker bij te vullen. • Afmetingen dispenser 44x30x10cm. •

Een centerfeed-systeem voor Torkrollen. • Zowel controle over de porties als de vrijheid om zo veel te nemen als nodig is. • Gemakkelijk bij te vullen en te reinigen. • Transparant venster toont wanneer bijvullen nodig is. • Vergrendelbaar. • Compacte vormgeving: ruimtebesparend. • Afmetingen dispenser 36x24x23cm. •

Tork poetsroldispenser M1-Mini Elevation •

558000 892069

Verpakkingseenheid pak à 11 rollen.

Tork M1 vulling 1-laags 120mx21,5cm

100130 890337

Tork M2 poetsroldispenser Maxi Elevation 559000 Tork M2 vulling 1-laags 275mx25cm 6 rollen 100134 Tork M2 vulling 2-laags 160mx20cm 6 rollen 121206 Tork M2 vulling 2-laags 1 60mx25cm 6 rollen 101250

892067 892021 892062 892061


Hygiëne

TORK TOILETPAPIERDISPENSER T2JUMBO MINI Fraai vormgegeven Jumbo toiletrollensysteem van wit kunststof. • Hoge capaciteit. • Voorzien van remmechanisme. • Voorzien van handig venster waardoor gemakkelijk te zien is of de rol vervangen moet worden. Robuust ontwerp, duurzaam in drukke omgevingen. • Met slot. • Muurbevestiging (schroeven bijgeleverd). • Afmetingen dispenser 28x35x13cm. •

TORK POETSROLSTANDAARD W1 Verplaatsbare poetsroldispenser, dus overal gemakkelijk toepasbaar. • Voor locaties met een groot verbruik. • Snel en eenvoudig bij te vullen. • Voor rollen tot 41 cm breed. • Afmetingen vloerstandaard 87x50x52cm. •

Tork T2 toiletpapierdispenser Mini Elevation 555000 892070 Tork T2 vulling 1-laags 240m-1700vel 12 rollen 110163 892055

Tork W1 poetsrolstandaard 652008 892063 Tork W1 vulling 2-laags 340mx24cm 2 rollen

129262 892064

TORK TOILETPAPIERDISPENSER T1-JUMBO Fraai vormgegeven Jumbo toiletrollensysteem van wit kunststof. • Hoge capaciteit. • Voorzien van remmechanisme. • Voorzien van handig venster waardoor gemakkelijk te zien is of de rol vervangen moet worden. Robuust ontwerp, duurzaam in drukke omgevingen. •

Met slot. Muurbevestiging (schroeven bijgeleverd). • Afmetingen dispenser 36x48x14cm. • •

Tork T1 toiletpapierdispenser Jumbo Elevation 554000 892071 Tork T1 vulling 2-laags 360m-1800vel 6 rollen 110273 892052 T1 vulling 2-laags 360m-1800vel 6 rollen 120274 892053

TORK TOILETPAPIERDISPENSER T4 DUO Duurzame dispenser voor standaard toiletrollen. • Geschikt voor twee rollen. • Af te sluiten met sleutel. • Gemakkelijk te onderhouden. • Afmetingen dispenser 16x29x15cm. •

TORK TOILETPAPIER VOOR T6 Rollen toiletpapier van 100 meter. 2-laags premium toiletpapier. • Voor het Tork T6-Compact Roll System. • •

Tork T6 vulling 2-laags Premium 100m 27 rollen 127520 892082

Tork toiletpapierdispenser T4 Duo Elevation 557000 Tork T4 vulling 2-laags Advanced XL 4 rollen 120261 Tork T4 vulling 2-laags Advanced 48 rollen 110766 Tork T4 vulling 3-laags Premium 42 rollen 110317

892068 890323 892058 892081

21


Hygiëne

SATINO BLACK HANDDOEKDISPENSER Handdoekdispenser voor zigzag gevouwen handdoeken. • Satino Black dispensers worden gemaakt met groene energie waardoor ze volkomen CO2-neutraal worden geproduceerd. • Bovendien is door inzet van gerecycleerde kunststof het productieproces van Satino Black dispensers aanzienlijk energiezuiniger dan wanneer nieuwe kunststof wordt gebruikt. •

Hiermee komt u eenvoudig een stap dichter bij uw duurzaamheidsdoelstellingen. • Duurzaamheid, modern design en innovatieve eigenschappen gaan hand in hand. • Met Satino Black dispensers en het bijpassende Satino Black hygiënepapier maakt u van uw toiletruimte de Satino Black handdoekdispenser 890173 duurzaamste ter wereld. Satino Black zigzag handdoek • Afmetingen 280x140x440mm. 2-laags 25x23cm 3200 stuks 890171 •

SATINO BLACK TOILETPAPIERDISPENSER Toiletpapierdispenser voor losse toiletrollen. • Satino Black dispensers worden gemaakt met groene energie waardoor ze volkomen CO2-neutraal worden geproduceerd. • Bovendien is door inzet van gerecycleerde kunststof het productieproces van Satino Black dispensers aanzienlijk energiezuiniger dan wanneer nieuwe kunststof wordt gebruikt.

Hiermee komt u eenvoudig een stap dichter bij uw duurzaamheidsdoelstellingen. • Duurzaamheid, modern design en innovatieve eigenschappen gaan hand in hand. • Met Satino Black dispensers en het bijpassende Satino Black hygiënepapier maakt u van uw toiletruimte de Satino Black toiletpapierdispenser 890174 duurzaamste ter wereld. Satino Black toiletpapier pak • Afmetingen 155x162x426mm. à 4 rol 2-laags 400vel 890172 •

SATINO BLACK SYSTEEMDISPENSER Toiletpapierdispenser voor systeemrollen. • Satino Black dispensers worden gemaakt met groene energie waardoor ze volkomen CO2-neutraal worden geproduceerd. • Bovendien is door inzet van gerecycleerde kunststof het productieproces van Satino Black dispensers aanzienlijk energiezuiniger dan wanneer nieuwe kunststof wordt gebruikt.

22

Hiermee komt u eenvoudig een stap dichter bij uw duurzaamheidsdoelstellingen. • Duurzaamheid, modern design en innovatieve eigenschappen gaan hand in hand. • Met Satino Black dispensers en het bijpassende Satino Black hygiënepapier maakt u van uw toiletruimte de Satino Black systeemdispenser duurzaamste ter wereld. Satino Black systeemrol • Afmetingen 155x162x426mm toiletpapier 2-laags 100m •

897149 897132

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

Satino Black zigzag handdoek 1-laags 25x23cm 4600 stuks

897135


Hygiëne

SATINO BLACK TOILETBRILDISPENSER Hiermee komt u eenvoudig een stap dichter bij uw duurzaamheidsdoelstellingen. . • Duurzaamheid, modern design en innovatieve eigenschappen gaan hand in hand. • Met Satino Black dispensers en het bijpassende Satino Black hygiënepapier maakt u van uw toiletruimte de Satino Black toiletbrilreiniger duurzaamste ter wereld. dispenser • Afmetingen 100x120x290mm. Satino Black toiletbrilreiniger

897150 897146

Hiermee komt u eenvoudig een stap dichter bij uw duurzaamheidsdoelstellingen. • Duurzaamheid, modern design en innovatieve eigenschappen gaan hand in hand. • Met Satino Black dispensers en het bijpassende Satino Black hygiënepapier maakt u van uw toiletruimte de Satino Black luchtverfrisser duurzaamste ter wereld. dispenser • Afmetingen 100x120x290mm. Satino Black luchtverfrisser

897151 897145

Satino Black dispensers worden gemaakt met groene energie waardoor ze volkomen CO2-neutraal worden geproduceerd. • Bovendien is door inzet van gerecycleerde kunststof het productieproces van Satino Black dispensers aanzienlijk energiezuiniger dan wanneer nieuwe kunststof wordt gebruikt. •

SATINO BLACK LUCHTVERFRISSER DISPENSER •

Satino Black dispensers worden gemaakt met groene energie waardoor ze volkomen CO2-neutraal worden geproduceerd. • Bovendien is door inzet van gerecycleerde kunststof het productieproces van Satino Black dispensers aanzienlijk energiezuiniger dan wanneer nieuwe kunststof wordt gebruikt. •

SATINO BLACK ZEEPDISPENSER Hiermee komt u eenvoudig een stap dichter bij uw duurzaamheidsdoelstellingen. • Duurzaamheid, modern design en innovatieve eigenschappen gaan hand in hand. • Met Satino Black dispensers en het bijpassende Satino Black hygiënepapier maakt u van uw toiletruimte de duurzaamste ter wereld. • Afmetingen 100x120x290mm. •

Satino Black dispensers worden gemaakt met groene energie waardoor ze volkomen CO2-neutraal worden geproduceerd. • Bovendien is door inzet van gerecycleerde kunststof het productieproces van Satino Black dispensers aanzienlijk energiezuiniger dan wanneer nieuwe kunststof wordt gebruikt. •

Satino Black zeepdispenser •

890175

Systeemzak met 750ml.

Satino Black handzeep Satino Black foamzeep Satino Black alcoholgel

897152 890176 897155

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

23


Hygiëne SATINO BLACK DISPENSER SUPPLIES Alle Satino Black producten worden met 100% groene energie gemaakt van gerecyclede kunststof. • Word een stuk groener met Satino Black en stap net als anderen over op het enige echte duurzame en 100% Cradle to Cradle papierwaren. • De meest innovatieve technologieën zorgen voor een hoge papierkwaliteit die garant staat voor aangename zachtheid. • Bovendien straalt de meerlaagse papierkwaliteit absolute luxe uit door zijn eerlijk witte kleur. • Het enige hygiënepapier ter wereld dat CO2-neutraal geproduceerd wordt en de keurmerken FSC recycled, Europees Ecolabel en Cradle to Cradle mag voeren. •

SATINO POETSROLDISPENSER Poetsroldispenser, dus overal gemakkelijk toepasbaar. • Voor locaties met een groot verbruik. • Snel en eenvoudig bij te vullen. • Voor rollen tot 25cm breed. •

Satino Black zigzag handdoek 1-laags 25x23cm 4600 stuks 897135 Satino Black zigzag handdoek 2-laags 25x23cm 3200 stuks 890171 Satino Black toiletpapier pak à 4 rol 2-laags 400vel 890172 Satino Black systeemrol toiletpapier 2-laags 100m 897132 Satino Black toiletbrilreiniger 897146 Satino Black handzeep 897152 Satino Black foamzeep 890176 Satino Black alcoholgel 897155

Satino poetsroldispenser vloerstandaard Satino poetsroldispenser muurstandaard Satino poetsrol 1-laags blauw 300mx20cmpak à 6 rol Satino poetsrol 1-laags blauw 120mx20cmpak à 12 rol Satino poetsrol 1-laags wit 300mx20cmpak à 6 rol Satino poetsrol 2-laags blauw 370mx25cmpak à 2 rol Satino poetsrol 2-laags wit 370mx25cmpak à 2 rol

897153 897154 897138 897139 897140 897141 897142

SATINO DISPENSER SUPPLIES •

Satino navullingen.

Satino Premium toiletpapier 2-laags 200vel pak à 4 rol 897104 Satino Comfort toiletpapier 2-laags 400vel pak à 4 rol 897125 Satino Comfort toiletpapier 2-laags 200vel pak à 4 rol 897133 Satino Comfort toiletpapier 2-laags 400vel pak à 4 rol 897134 Satino Jumborol toiletpapier 380m 2-laags tissue 6 rollen 897127 Satino zigzag handdoek 1-laags 25x33cm 180 stuks 892004 Satino zigzag handdoek 2-laags 25x33cm 2880 stuks 897136

24

Satino poetsrol 1-laags blauw 300mx20cmpak à 6 rol Satino poetsrol 1-laags blauw 120mx20cmpak à 12 rol Satino poetsrol 1-laags wit 300mx20cmpak à 6 rol Satino poetsrol 2-laags blauw 370mx25cmpak à 2 rol Satino poetsrol 2-laags wit 370mx25cmpak à 2 rol Satino Smart handzeep

897138 897139 897140 897141 897142 897144


Hygiëne

892017

SATINO TISSUES

Satino tisue 2-laags 100 stuks

TORK ZEEPDISPENSER S1

Tork S1 zeepdispenser Elevation 560000 892074 Tork S1 vulling zeep mild geurloos 420701 892019 Tork S1 vulling zeep antibacterieel 420810 892059

Slimme dispenser voor vloeibare zeep. Dispenser doseert 1ml per keer. • Hygiënisch systeem. • Afmetingen dispenser 29x11x11cm. • •

SATINO KEUKENROL

TORK LUCHTVERFRISSER A1 Dispenser met luchtverfrisser voor het toilet. • Afmetingen dispenser 17x10x6cm. • •

TORK TISSUES

Doos à 100 stuks.

20x12cm Tork 100 stuks

140270 892018

Verpakkingseenheid baal à 14 pak.

Satino keukenrol wit 13,8mx23cm 2 stuks 892005

Tork A1 Air dispenser Elevation 562000 Tork A1 luchtverfrisser Citrus 236050 Tork A1 luchtverfrisser Fruit 236051 Tork A1 luchtverfrisser Floral 236052

892065 890320 890321 890322

25


Hygiëne

PRIMESOURCE DISPENSER Universeel ontwerp voor elke toepassing. • Compact, functioneel en hygiënisch. • Groot gebruiksgemak. • Hoogwaardige witte kunststof. •

PRIMESOURCE DISPENSER SUPPLIES •

Diverse supplies voor de Primesource dispensers.

toiletpapierdispenser Jumbo Mini 892031 handdoekdispenser zig-zag Midi 892085 handdoekdispenser Interfold 890338 handdoekdispenser Duo 892086 poetsroldispenser centerfeed Mini 892088 poetsroldispenser Centerfeed Midi 892089 luchtverfrisserdispenser elektrisch 892093 zeepdispenser 892091 tissuedispenser 892095

Primesource toiletpapier 2-laags 200vel 48rollen Primesource toiletpapier 1-laags 400vel 64rollen Primesource T2 vulling 2-laags 180m12 rollen Primesource H3 vulling 1-laags 23x25cm 20x250 stuks Primesource H3 vulling 2-laags 23x25cm 20x200 stuks

892084 892101 892032 892048 892029

Primesource H3 vulling 2-laags 25x33cm 2250 stuks Primesource poetsrollen 1-laags Midi6rol à 275m Primesource poetsrollen 1-laags Mini11rol à 120m Primesource servetten 1-laags wit 33x33cm 500 stuks

890336 892039 892087 892006

Primesource handzeep confort 1000ml 12 stuks Primesource luchtverfrisser rainforest 100ml 12 stuks Primesource tissue 2-laags 36 pak à 100 stuks.

892090 892092 892094

Reinigingsartikelen papier

TOILETROLLEN • •

26

Standaardrollen toiletpapier. Leverbaar in diverse zachtheden en hoeveelheden.

Page pak à 6 rol 3-laags toiletpapier Aloë Vera 250vel 890331 Primesource toiletpapier 2-laags 200vel 48rollen 892084 Primesource toiletpapier 1-laags 400vel 64rollen 892101

Satino Premium toiletpapier 2-laags 200vel pak à 4 rol Satino Comfort toiletpapier 2-laags 400vel pak à 4 rol Satino Black toiletpapier pak à 4 rol 2-laags 400vel

897104 897125 890172

Tork T4 vulling 2-laags Advanced XL 4 rollen Tork T4 vulling 2-laags Advanced 48 rollen Tork T4 vulling 3-laags Premium 42 rollen

120261 890323 110766 892058 110317 892081


Hygiëne

PAPIEREN ZAKDOEKJES Zachte dubbellaags papieren zakdoekjes. • Formaat 10x10cm.

PRIMESOURCE DAMESVERBANDZAKKEN

PRIMESOURCE SERVETTEN •

Sterke standaard servetten.

Kunststof damesverbandzakken.

892098 892099

Pak à 500 stuks.

Primesource servetten 1-laags wit 33x33cm 500 stuks 892006

PAPIEREN HANDDOEKEN PRIMESOURCE TISSUES

damesverbandzakhouder damesverbandzakken 25 doos à 30 stuks

Primesource tissue 2-laags 36 pak à 100 stuks.

892094

Papieren handdoeken voor dispensers.

Satino zigzag handdoek 1-laags 25x33cm 180 stuks 892004 Satino Black zigzag handdoek 2-laags 25x23cm 3200 stuks 890171 Primesource H3 vulling 1-laags 23x25cm 20x250 stuks 892048 Primesource H3 vulling 2-laags 23x25cm 20x200 stuks 892029 Primesource H3 vulling 2-laags 25x33cm 2250 stuks 890336

27


3 Schoonmaken en afvalverwerking


Schoonmaakartikelen Reinigingsartikelen doeken

SWIFFER Bestaat uit een voetstuk van 42cm breed om snel en efficiënt grote oppervlakken te stoffen en te reinigen. • Ergonomsiche en lange steel, licht en gemakkelijk hanteerbaar dankzij zijn flexibele, draaiende kop waarmee hij de moeilijkste plaatsen kan bereiken. • Dikke elektrostatische doekjes kunnen stof, vuil, haren en zelfs kleine kruimels opnemen in de vezels, zonder gebruik starterkit met 2 doekjes van emmer of dweil. 16 Swiffer doekjes •

SCOTCH BRITE SCHOONMAAKDOEK

WERKDOEK • •

Werkdoek non-woven. Geschikt voor allerlei schoonmaakdoeleinden.

Diverse soorten werk/schuursponzen.

doek geel

891606

THEEDOEK Theedoek blauw/wit geblokt. 100% katoen. • Afmetingen 65x65cm. • •

Doos à 100 stuks.

werkdoek blauw 140gr

SPONS

Sterk absorberende schoonmaakdoeken. • Soepel en gemakkelijk te wringen. •

891630 891631

897090

Pak à 6 stuks.

blauw/wit geblokt

897098

60x60cm molton wit met streep 34x48cm natuurzeem

891511 897103

Felicia medium Felicia large doos à 100 stuks.

897096 897099

DWEIL EN ZEEM

Pak à 10 stuks.

7x14cm schuurspons met greep blauw/wit 891528 9x15cm schuurspons geel/groen 891510

• •

Sterke dweil en zeem. Streeploos schoonmaken.

TASKI MICROVEZELDOEKEN Taski MicroEasy is gebaseerd op een nieuwe non-woven microvezeltechnologie. • Dit resulteert in eendoek die eenvoudig en flexibel in gebruik is. • Taski MicroEasy is geschikt voor droog, klamvochtig en nat reinigen van alle oppervlakten. • Door deze eigenschappen is het een uitstekende doek voor stofwissen, vlekverwijdering en glasreiniging. blauw voor op kantoor • De doek voor een snel en streeploos geel voor het sanitair reinigingsresultaat! rood voor het toilet •

30

HUISHOUDHANDSCHOENEN 897093 897094 897095

Handschoenen voor de bescherming van de handen tijdens huishoudelijk gebruik.

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!


Schoonmaakartikelen

TREKKER EMMER •

Emmer van kunststof. • Met metalen draaggreep. •

kunststof emmer blauw 12l

891520

Professionele roestvrijstalen uitvoering. Voor streeploos droogtrekken van raamtrekker 35cm ramen en vloeren. vloertrekker 45cm

891517 891516

Reinigingsartikelen borstelwerk

BEZEMS

zaalveger 40cm zwart, steelgat Ø23,5mm. 891523 straatbezem kunstvezel 29cm rood, steelgat Ø28mm 891524

STELEN •

Stelen voor vegers en bezems.

steel hout Ø28mmx150cm steel aluminium 150cm steel hout Ø23,5mmx150cm Taski telescoopsteel micro easy

891525 897089 891526 897091

handveger blik metaal gelakt wit stoffer en blik kunststof set

891519 891518 897097

toiletgarnituur wit

897100

STOFFER EN BLIK De onderdelen zijn aan elkaar vast te klikken. • Voorzien van kartelrand om de borstel af te vegen. •

AFWASBORSTEL •

Goede kwaliteit afwasborstel.

afwasborstel kunststof assorti

897102

RUBBERMAID STOFFER EN BLIK Met deze Lobby Pro veger en blik kunt u schoonmaken zonder te bukken, dus ergonomisch verantwoord. • De veger en het bijbehorende stofblik zijn los verkrijgbaar. •

TOILETBORSTEL veger met handvat zwart blik met handvat zwart

891041 891042

• •

Hoog model. Kunststof.

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

31


Schoonmaakartikelen Reinigingsmiddelen

AMBI PUR WC-BLOK Losse wc-blokken. Reinigende werking bij iedere spoeling. • Navulling voor Ambi Pur 3 navullingen Ambi Pur flush toiletblokhouder. toiletblok navulbaar

AMBI PUR VERSTUIVER

• •

890147 890158

Emmer met 150 verfrissende urinoirblokken.

Voor een frisse geur. 40ml.

De Brise One Touch is de eenvoudigste manier om uw kamer te verfrissen. • Één keer drukken en het ruikt weer heerlijk fris wanneer u dat nodig vindt. • Hij is verkrijgbaar in een klassieke houder, die gemakkelijk aan de muur kan worden bevestigd door middel van het haakje of de plakstrip.

lavendel relaxing zen

897160 897161

32

Glorix toitetreinigers.

897131

lavendel

897162

GLORIX TOILETBLOKKEN •

urinoirblokken

890339

Losse wc-blokken. dennengeur Reinigende werking bij iedere spoeling. citroengeur

MEER DAN 18.000 ARTIKELEN

GLORIX TOILETREINIGER

Aria Ocean

GLORIX URINUOIRBLOKKEN •

BRISE LUCHTVERFRISSER ONE TOUCH

BRISE LUCHTVERFRISSER CONTINU Brise Continu is een luchtverfrisser speciaal ontworpen om continue een frisse geur af te geven. • De geparfumeerde gel is verpakt in een discrete houder die in elke kamer of kast gebruikt kan worden. • Brise Continu geeft wekenlang frisheid. • Inhoud 177gr.

750ml zonder chloor 750ml original 60 doekjes

890007 890009 890008

Wist u dat wij meer dan 18.000 artikelen in het assortiment hebben? In deze catalogus vindt u hiervan slechts een selectie. Het is heel goed mogelijk dat wij artikelen die u hier niet vindt toch in voorraad hebben. Informeer bij onze verkoopmedewerkers.

890010 890011


Schoonmaakartikelen

WC-EEND TOILETREINIGER

WC-EEND TOILETBLOK

Reiniger voor het dagelijks onderhoud van toiletpotten en urinoirs. • 750ml.

active blue

891557

Geurblokken voor het dagelijks onderhoud van toiletpotten en urinoirs. • Reinigende werking bij iedere spoeling. toiletblok met houder

AJAX ALLESREINIGER

CIF SCHUURMIDDEL

Lost vuil snel op en maakt alle afwasbare oppervlakken streeploos schoon. • Fles van 1000ml.

Reinigt grondig en hygiënisch. Geschikt voor o.a. roestvrijstalen oppervlakken. • Fles à 750ml.

891568

Ajax fris Ajax limoen

891575 891576

vloeibaar schuurmiddel citroen 750ml

891560

glasreiniger spray 750ml

897115

vloeibaar 300ml vloeibaar antibacterieel 300ml blok 90gr

891570 891571 897130

GLASSEX REINIGER DUBRO AFWASMIDDEL • •

Geconcentreerd afwasmiddel. Actief tegen vet en aangekoekt vuil.

Gebruiksklare reiniger voor het moeiteloos verwijderen van aanslag en vingerafdrukken op ramen, deuren etc. • In handzame sproeiflacon van 750ml. •

Dubro afwasmiddel 1liter

897117

GROENLAND SCHOONMAAKAZIJN Schoonmaakazijn wordt uitsluitend als reinigingsmiddel gebruikt en niet bij de bereiding van voedsel. • Schoonmaakazijn heeft een zuursterkte van 8% wat een stuk hoger is dan de natuurazijn voor het bereiden van voedsel. Flacon 1 liter •

PALMOLIVE HANDZEEP •

891635

Handzeep, verkrijgbaar in flacon met handpompje of als blokzeep.

33


Schoonmaakartikelen

ACTIF VAATWASTABLETTEN BROXOMATIC VAATWASZOUT

2,2kg Broxomatic vaatwaszout

897101

Actiff All-in-One vaatwastabletten.

DREFT AFWASMIDDEL

DREFT VAATWASMIDDEL

Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen gebruik. • Verwijdert zeer doeltreffend en snel alle vetten en etensresten. • Schuimt langdurig zodat het water minder vaak moet worden ververst. • Zuinig in gebruik. • Fris en aangenaam geparfumeerd. • Dermatologisch getest, veilig voor de huid.

1 liter 4 liter

891623 891633

Actieve vaatwascapsules voor huishoudelijke vaatwasmachines. • Alles-in-één, met de kracht van Dreft, speciaal ontwikkeld voor de vaatwasmachine. • Ingebouwde glasbescherming en metaalglans. • Ingebouwde spoelglans- en zoutwerking. • Lost snel en volledig op.

Actiff vaatwastabletten 30 stuks

897114

100 vaatwastabletten

891625

Sun machinereiniger

891634

SUN MACHINEREINIGER De SUN machinereiniger is bedoeld voor het reinigen van de vaatwasmachine. • Het zorgt ervoor dat vet- en kalkaanslag verdwijnen, waardoor de vaatwasser optimaal kan werken. • In één verpakking zitten 3 zakjes. • Idealiter wordt het één keer per maand gebruikt. •

SUN GLANSSPOELMIDDEL

34

Sun glansspoelmiddel 1liter

891573


Schoonmaakartikelen Reinigingsapparatuur mopsystemen

RUBBERMAID MOPSYSTEEM BIPOWER RUBBERMAID KENTUCKYMOP Bi-Power-houder mopsysteem voor desinfectie en/of schoonmaak. • Zowel katoenen als microvezelmoppen kunnen worden gebruikt. • Gedeeltelijk inklapbaar voor het eenvoudig verwisselen van de mop of voor gemakkelijk uitspoelen en/of wringen. • Alle onderdelen zijn los leverbaar. •

Strengenmopsysteem. • bestaat uit een steel, een mophouder en een mop. • Alle onderdelen zijn los te bestellen. • De standaard Kentucky-mop heeft een garenmengsel dat bovengemiddeld vochtabsorberend is en buitengewoon duurzaam. * •

mopsteel 139cm grijs E-305 891004 mophouder voor moppen tot 560gr E-300 891003 mop 400gr 2090 891005

Bi-Power mophouder BU-400 891002 mopsteel 139cm grijs E-305 891004 microvezelmop 53x14 blauw (nat) B-851 891007

RUBBERMAID MOPSYSTEEM PULSE Reinig in korte tijd groter oppervlak. Ontwikkeld om vlekken snel te verwijderen. • Werk 50% sneller dan met traditionele mopemmer. • Systeem met ingebouwd vloeistofreservoir (0,7liter). • Transparant reservoir waardoor vloeistofniveau gemakkelijk gecontroleerd kan worden. • Steelknop verdeelt reinigingsmiddel in 3 stralen achter de mop. • Eenvoudig navulbaar d.m.v. optioneel vloeistofreservoir (7.5liter) voorzien van clean connect-aansluiting om vullen zonder morsen mogelijk te maken. • •

RUBBERMAID WAARSCHUWINGSBORD mopkit met navulling geel reservoir 7,5liter microvezelmop 40cm hoog absorberend microvezelmop 40cm nat

Q969 891043 Q966 891044 Q471 891045 Q477 891046

Tweezijdig waarschuwingsbord. Meertalig symbool "Caution Wet Floor". • Verplicht volgens Arbo bij natte vloeren na bijvoorbeeld schoonmaken. • Afmetingen 67x28cm. geel • •

891040

RUBBERMAID MOPWAGEN WAVEBRAKE Wavebrake-systeem speciaal ontworpen om het klotsen van vloeistof tegen te gaan. • Vuilwateremmer scheidt vuil water van schoon water. • Ergonomische handgreep voor uitstekende wendbaarheid. • Extra emmer voor afvalinzameling of schoonmaakmiddelen. • Geruisloze zwenkwielen, ideaal voor stille omgevingen. • Compleet met duwpers, duw/trekbeugel. •

RUBBERMAID MOPSYSTEEM DUO BRAVO Verrijdbaar mopsysteem met 4 geluidsarme zwenkwielen. • Dubbele emmer voor het scheiden van vuil water (rood) en spoelwater (blauw). • De pers is te verwijderen voor schoonmaak en ledigen van de emmer. • De set is compleet met een mopsteel en antimicrobiotische vlakmop en mophouder BU-400. Duo Bravo mopsysteem 109/2000 891008 •

werkwagen geel

890999

35


afvalbakken/Schoonmaakartikelen Reinigingsapparatuur stofzuigers

AEG STOFZUIGER Krachtige 2200W maximum vermogen. Elektronische zuigkrachtregeling. • Grote wielen achteraan voor een goede 'wegligging'. • Actieradius 11meter. • Draaggewicht 5,75kg. • Geluidsniveau stofzuiger compleet 80dB. • Type stofzak : S-bag classic long performance. 3,5liter. • Automatische snoeroproller. • Vervangingsaanduiding voor de stofzak. • Kleur Amethyst Haze/Silver. • Netjes opgeruimd: de parkeer- en opbergfunctie voorkomt rondslingerende zuigbuizen. • Afmetingen 33x47x23,5cm. • •

NILFISK STOFZUIGER Het klassieke model van Nilfisk. De GM-6150 is een van de symbolen van de Nilfisk-kwaliteit en is een afspiegeling van elegantie, vastheid, goede prestaties en vele jaren van efficiënt reinigen. • Stevige duurzame constructie. • Hoge zuigkracht. • Zeer goede filtratie met een uniek filterschudsysteem. • Laag geluidsniveau. • Stofzak met een inhoud van 6liter. • •

AEG AJM6840 891060 stofzuigerzakken S-bag Electrolux 891061

Nilfisk GM-6150 891062 stofzuigerzakken Nilfisk GM-6150 891063

Plastic zakken

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALZAKKEN Biologisch afbreekbare afvalzakken breken uit zichzelf af en laten geen schadelijke resten achter in het milieu. • Standaard voorzien van een trekband waardoor ze gemakkelijk te sluiten zijn. • Extra sterk. • Verkrijgbaar in 2 formaten en 2 verschillende frisse kleuren en geuren (limoen en lavendel). • Zakken zitten los op de rol, afscheuren is niet meer nodig. •

Pak à 15 zakken.

48x61cm 20liter groen limoengeur 48x61cm 20liter paars lavendelgeur 60x80cm 60liter paars lavendelgeur

892075 892076

VUILNISZAKKEN

892079

AFVALEMMERZAKKEN

36

28/8x56cm.

892007

70x110cm 500 stuks 80x110cm 300 stuks

892010 892013

892008

WERKWAGENZAKKEN •

Huisvuilniszakken voor in afvalbakken.

Komo zwart 50liter 20 stuks Komo grijs 60liter met trekband 15 stuks

Pak à 50 stuks.

transparant

892009

Blauwe PE zakken voor werkwagens.


As-, papier- en afvalbakken Asbakken DURABLE WANDASBAK MET AFDAKJE Gemaakt van staal voorzien van een slag- en krasvaste coating. • Kleur zilvermetallic. • Met afdakje, geschikt voor buitengebruik. • Met afsluitbare binnencontainer. • De as en andere sigarettenresten kunnen eenvoudig door de kleine openingen aan de bovenzijde gegooid worden. • Eenvoudig te legen. • Met behulp van de montagehandleiding en -materiaal kan de asbak eenvoudig aan de wand bevestigd worden. • Voorzien van 2 sleutels en een sigarettenpictogram. •

ASBAK METAAL Roestvrijstalen asbak. Ø160mm. • Stapelbaar. • •

160mm

393080

Tot 60% gefabriceerd uit gerecycled staal. • De poedercoating is op waterbasis en oplosmiddelvrij. • Afmetingen 450x310x107mm. •

zilver metallic3334-58

890520

zwart

394787

zwart

394782

zwart

394781

DURABLE AS-PAPIERBAK ROND RUBBERMAID PEUKENZUIL Gemaakt van hoogkwalitatief roestvast staal voor langdurig gebruik. • Geschikt voor binnengebruik of overdekt buitengebruik. • Milieuvriendelijk materiaal (meer dan 50% gerecycled materiaal). • Anti-slip, beschermt ook de vloer. • Afvalbak van 17 liter, asbak van 2 liter. • Uitneembare emmer en asbak om gemakkelijk leeg te maken en te reinigen. • Inclusief 1,5 kg wit zand voor de asbak. • Afmetingen 620x260mm. •

Weerbestendige oplossing voor een onesthetisch milieuprobleem. • Hygiënische eenvoudig te ledigen stalen asbak. • Voorgevormde opening houdt sigarettenpeuken verborgen. • Grote binnenbak van gegalvaniseerd staal. • Stalen plaat aan de onderkant voegt gewicht toe voor stabiliteit en ontmoedigt diefstal. • Afmetingen 31x31cm. hoogte 100cm. •

zwart 3332-01 394268 zilvermetallic 3332-23 394267 rvs staande as-papierbak 3373-23 890514

RUBBERMAID PEUKENZUIL TUSCAN Verbergt afval en beperkt geur. Past in veel bouwstijlen. • As-opvangsysteem met grote capaciteit. • Roestvrijstalen uitdrukplaat minimaliseert nasmeulen. • De beperkte zuurstofstroom naar de binnenbak doet peuken snel doven. • De binnenbak is uitneembaar en gemakkelijk te legen. • Afmetingen 35,5x35,5x106,7cm. •

VEPA BINS AS-PAPIERBAK VOOR BUITEN Metalen as-papierbak met afneembaar afdak. • Met drie inworpopeningen. • Inclusief binnenemmer, zwarte inzetbak en verchroomde zeef. • Afmetingen 39,5x39,5cm, hoogte 91cm.

antraciet

394786

RUBBERMAID PEUKENZUIL ALUMINIUM Eenvoudige ruimtebesparende oplossing voor rokersafval. • Vuurvast aluminium voorzien van weerbestendige poedercoating. • Geïntegreerde doofplaat. • Zware basis voor extra stabiliteit en veiligheid. •

VEPA BINS AS-PAPIERBAK Inhoud 50liter. Inclusief binnenemmer en 2kg doofzand. • Ø33cm, hoogte 65cm. • •

zwart

393031

37


As-, papier- en afvalbakken Paraplustandaard

Papierbakken

DURABLE METALEN PAPIERBAK MET PERFORATIE DURABLE PARAPLUSTANDAARD Decoratieve en elegante papierbakken. Met decoratieve perforatierand van 165mm hoogte. • Voorzien van sterke epoxy laklaag. • De poedercoating is op waterbasis en oplosmiddelvrij. • Inhoud 15liter. • Ø260mm, hoogte 315mm. •

Hoogkwalitatieve en stijlvolle paraplubak met decoratieve perforatierand. • Ideaal voor entrees, thuis, kantoren of winkels. • Inhoud: 28,5l. • Ø260mm, hoogte 620mm. •

zwart zilvermetallic rsv paraplustandaard

3350-01 393000 3350-23 393002 3371-23 393004

zwart 3310-01 393001 zilverkleurig 3310-23 393012 rsv papierbak met perforatie 3381-23 394442

Papierbakken

DURABLE METALEN PAPIERBAK MET PERFORATIERAND Decoratieve en elegante papierbakken. • Met decoratieve perforatierand van 30mm. • Voorzien van sterke epoxy laklaag. • De poedercoating is op waterbasis en oplosmiddelvrij. • Inhoud 15liter. • Ø260mm, hoogte 315mm.

DURABLE METALEN PAPIERBAK ROND

Decoratieve en elegante papierbakken. Voorzien van sterke epoxy laklaag. • De poedercoating is op waterbasis en oplosmiddelvrij. • Inhoud 15liter. • Ø260mm, hoogte 315mm. • •

zwart zilverkleurig

3300-01 393010 3300-23 393011

zilvermetallic3301-23 rsv papierbak3372-23

394305 394441

DURABLE METALEN PAPIERBAK MET RAND Decoratieve en elegante papierbakken. • Met versterkende decoratieve ring. • Voorzien van sterke epoxy laklaag. • De poedercoating is op waterbasis en oplosmiddelvrij. • Inhoud 15liter. • Ø260mm, hoogte 315mm.

DURABLE METALEN PAPIERBAK VIERKANT

38

Zeer stijlvolle en stevige afvalbak. Krasbestendig. • Vierkant met afgeronde hoeken. • Inhoud 18,5l. • Afmetingen 320x240x240mm. • •

zwart beige

3304-01 394101 3304-16 394112

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

zwart

3315-01 394731


As-, papier- en afvalbakken

DURABLE PAPIERBAKKEN ROESTVRIJ STAAL RVS papierbakken van Atlanta. Aantrekkelijke en duurzame afwerking voor extra stijl in uw omgeving. • Hoge kwaliteit geborsteld staal voor levenslang gebruik. • Geschikt voor binnenshuis en beschermd gebruik buitenshuis. • 5 jaar garantie. • Geproduceerd van milieuvriendelijk materiaal (minimaal 50% eindgebruikersafval). • •

rsv paraplustandaard 3371-23 rsv papierbak 3372-23 rsv papierbak met perforatie 3381-23 rsv papierbak met vlamdover 3376-23 rvs staande as-papierbak 3373-23

393004 394441 394442 394443 890514

• •

JALEMA KUNSTSTOF PAPIERBAK ROND Papierbak met grijprand. Inhoud 18l. • Gemaakt van polypropyleen. • Ø320mm hoogte 275mm. • •

VEPA BINS PAPIERBAK ROND lichtgrijs rood blauw zwart

A2928-601 A2928-602 A2928-606 A2928-609

394437 394438 394439 394440

Ronde papierbak met een inhoud van 15liter of 30liter. • Gemaakt van epoxy gecoat metaal. • Ook leverbaar in vlamdovende versies.

Ø255mm, hoogte 305mm. Inhoud 15liter.

grijs blauw zwart

394792 394793 394794

• •

Ø335mm, hoogte 435mm. Inhoud 30liter.

zwart

394795

grijs zwart

394784 394785

VEPA BINS PAPIERBAK METAAL •

VEPA BINS PAPIERBAK KUNSTSTOF Cadmiumvrije kunststof papierbak. Vierkant model, taps toelopend. • Stapelbaar.

Hoogte 31cm, 27x27cm, inhoud 21liter.

zwart grijs

394541 394542

Hoogte 36cm, 30x30cm, inhoud 27liter.

zwart grijs

394501 394512

Vierkanttapse papierbak. Inhoud 27liter. • Metalen papierbak met kunststof stoothoeken. • Boven 30x30cm, bodem 24,5x24,5cm. • Hoogte 36cm. • •

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

39


As-, papier- en afvalbakken Papierbakken met vlamdover

HOE WERKT EEN VLAMDOVER?

2. De opstijgende verbrandingsgassen worden door de vlamdover teruggeleid.

1. Het papier vat vlam. De verbrandingsgassen (blauw) zijn lichter dan lucht en stijgen op.

3. De zuurstoftoevoer wordt afgesloten en de vlam dooft direct.

DURABLE PAPIERBAK MET VLAMDOVER Papierbak met vlamdovende deksel. Aantrekkelijke en duurzame afwerking voor extra stijl in uw omgeving. • De vlamdovende deksel helpt brand voorkomen. • Hoge kwaliteit geborsteld staal voor levenslang gebruik. • Geschikt voor binnenshuis en beschermd gebruik buitenshuis. • Geproduceerd van milieuvriendelijk materiaal (minimaal 50% eindgebruikersafval en 100% recyclebaar). • •

Ø260mm, hoogte 357mm. Inhoud 15liter.

grijs zwart 3325-01 lichtgrijs 3325-10 rsv papierbak met vlamdover 3376-23 • •

394443

Ø315mm, hoogte 510mm. Inhoud 31liter

grijs lichtgrijs zwart •

394252 394241 394243

3326-37 394232 3326-10 394233 3326-01 394221

Ø260mm, hoogte 357mm. Inhoud 15liter.

zwart

3327-01 394255

• •

Ø255mm, hoogte 360mm. Inhoud 15liter.

grijs zwart • •

Ø335mm, hoogte 470mm. Inhoud 30liter.

zwart Ø260mm, hoogte 357mm. • Inhoud 15liter.

394796 394797

394798

DURABLE PAPIERBAK ECONOMY MET grijs VLAMDOVER zwart Ronde, metalen afvalbakken met vlamdover. • Beschermt tegen brand doordat de luchttoevoer wordt afgebroken en vlammen dus geen zuurstof krijgen. • Vervaardigd uit staal met een krasbestendige laag epoxy polyester. •

40

• •

Ø315mm, hoogte 492mm. Inhoud 30liter.

zwart • •

3305-10 393013 3305-01 393014

Ronde papierbak met een inhoud van 15liter tot 110liter. • Gemaakt van epoxy gecoated metaal. • De vlamdover is een speciale deksel met een kleinere opening, dat op de ronde metalen bak wordt geplaatst. • Getest op brandveiligheid.

3306-01 393015

Ø260mm, hoogte 357mm. Inhoud 15liter.

zwart

VEPA BINS PAPIERBAK MET VLAMDOVER

3307-01 393008

Ø335mm, hoogte 625mm. Inhoud 50liter.

zwart

Ø470mm, hoogte 550mm. Inhoud 80liter.

zwart • •

394799

394800

Ø450mm, hoogte 710mm. Inhoud 110liter.

zwart

394801


As-, papier- en afvalbakken

KICKCAN AFVALBAK De Kickcan is een ronde, opvallende pedaalemmer van gepoedercoat staal of rvs. • Het deksel is voorzien van een pushklep. • De binnenemmer is verzinkt en het geheel is vuurbestendig. • Inhoud 33liter. • Afmetingen 59,3x38,2x43mm. •

PUSHCAN AFVALBAK Afvalbak met pushdeksel. Brandveilige afvalbak. • Inhoud 40liter met staalverzinkte binnenemmer. • Diameter 39cm, hoogte 75,5cm. • •

394543 394544

chroom mat chroom

zwart chroom

394547 394548

1x30 liter 2x30 liter

394545 394546

RUBBERMAID SLIM JIM AFVALCONTAINER De Industrienorm op het gebied van ruimtebesparend afvalbeheer en recycling. • Luchtsleuven maken het uitnemen van de afvalzak uiterst efficiënt en tijdbesparend. • Efficiente omvang en vorm voor gebruik in krappe ruimte. • Grepen aan de onderzijde voor meer grip tijdens het legen. • Uiterst duurzaam en breukbestendig. • Deksels houden afval uit het zicht. • Deksels in diverse kleuren en soorten openingen tbv recycling. • Optioneel zijn koppelbare verrijdbare onderstellen leverbaar. •

afvalcontainer grijs 87liter zonder deksel tuimeldeksel grijs deksel geel met handgreep deksel groen voor flessen deksel blauw voor papier verrijdbaar onderstel

3540 2673 2688 2692 2703 3551

394810 394811 394812 394813 394814 394816

VEPABINS AFVALBAK Mat rvs pedaalemmer van 1 óf 2 keer 30liter. • Kunststof binnenbak(ken) met zakhoudsysteem. • Kunststof deksel met mat-rvs accent en gedempt sluitingsmechanisme. • Finger Print Proof coating. • Handgrepen voor eenvoudige verplaatsing. •

VEPABINS PAPIERBOX Kunststof papierverzamelbox voor op kantoor. • Bijzonder geschikt voor gescheiden afvalverzameling. •

40x30x17.5cm grijs

394783

41


As-, papier- en afvalbakken Afvalbakken

RUBBERMAID AFVALBAK Eenvoudige en efficiënte manier om te recyclen. • Duurzaam kunststof. • Zijbakken kunnen zowel aan de afvalbak blauw 26liter 2956 394817 binnen- als aan de buitenkant geplaatst zijbak groen voor etenswaren 2926 394818 worden voor efficiënte afvalscheiding. zijbak grijs voor speciaal afval 2926 394819 •

DURABIN AFVALBAK SQUARE FLIP Vierkante kunststof afvalbak met een inhoud van 40liter. • Ideaal voor afval of recycling. • Afmetingen 360x320x590mm. •

Afvalbakken

afvalbak wit deksel wit deksel blauw deksel rood afvalbak met deksel wit

393016 393017 393018 393019 393021

Plastic zakken

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALZAKKEN Biologisch afbreekbare afvalzakken breken uit zichzelf af en laten geen schadelijke resten achter in het milieu. • Standaard voorzien van een trekband waardoor ze gemakkelijk te sluiten zijn. • Extra sterk. • Verkrijgbaar in 2 formaten en 2 verschillende frisse kleuren en geuren (limoen en lavendel). • Zakken zitten los op de rol, afscheuren is niet meer nodig. •

PRIMESOURCE AFVALBAK •

Kunststof afvalbak met een inhoud van 23liter.

half open swingdeksel

892096 892097

Pak à 15 zakken.

48x61cm 20liter groen limoengeur 48x61cm 20liter paars lavendelgeur 60x80cm 60liter paars lavendelgeur

892075 892076 892079

Plastic zakken

AFVALEMMERZAKKEN

VUILNISZAKKEN •

42

28/8x56cm.

Pak à 50 stuks.

transparant

892009

Huisvuilniszakken voor in afvalbakken.

Komo zwart 50liter 20 stuks Komo grijs 60liter met trekband 15 stuks

892007 892008


4 Verpakken en verzenden


Enveloppen Transparante enveloppen

Tyvek enveloppen

CLEVERPACK TYVEK ENVELOPPEN CLEVERPACK TRANSPARANTE ENVELOPPEN

Pak à 50 stuks.

220x300mm Transparante envelop voor post die gezien mag worden. • Praktisch en representatief, bijvoorbeeld voor verzending van magazines of brochures. • Met zelfklevende klep. •

Pak à 50 stuks.

245x350mm •

B4 181301

Pak à 50 stuks.

165x220mm

Gemaakt van 100% zuivere PE-vezel. Anti-statisch en 100% recyclebaar. • Bestand tegen oliën, vetten, chemicaliën en water. • Zeer hoge trek- en scheursterkte. • Flexibel, met zelfklevende stripsluiting. • Lichtgewicht, portobesparend. • Wit. •

A4 181300

C5 181302

Tyvek enveloppen

Pak à 10 stuks.

229x324mm 305x394mm 250x330x38mm

C4 179215 E4 179216 179217

Bordrugenveloppen

CLEVERPACK PROTECTPOST ENVELOPPEN Scheurvast, licht van gewicht. Portobesparende polyetheen envelop. • Ideaal voor volumineuze producten. • Zelfklevende sluiting. • Gemakkelijk te beschrijven en voorzien van adreskaders. • Weerbestendig. • Het alternatief voor de Postsafe envelop (postkantoor). • •

QUANTORE BORDRUGENVELOPPEN

Voor het verzenden van documenten die niet gevouwen of verkreukeld mogen worden. • Met zelfklevende stripsluiting. • Wit. • 120gr.

150x200mm 185x280mm 220x312mm 229x324mm 240x340mm 262x371mm 312x441mm

Pak à 5 stuks.

245x325mm 325x420mm

179220 179221

Bordrugenveloppen

Doos à 100 stuks.

P185 EA4 C4 EC4 EB4 EA3

181005 181000 181010 181015 181020 181030 181040

Bordrugenveloppen

CLEVERPACK KARTONNEN ENVELOPPEN CLEVERPACK BRIEVENBUS BOX Vervaardigd uit gerecycled materiaal. • Wit. • Voorzien van stripsluiting. • Geeft uw zending een professionele uitstraling. • Toepassingen in o.a. fotomateriaal, certificaten, diploma's en divers monstermateriaal. •

44

Deze handige witte brievenbusbox voldoet aan de normen voor het lage PostNL bezorgingstarief. • Gemaakt van sterk karton. • Zeer geschikt voor het versturen van catalogi en andere waardevolle producten. •

Pak à 5 stuks.

176x250mm 238x312mm 250x353mm

181052 181051 181053

Pak à 5 stuks.

A4 350x230x26mm A5 230x160x26mm

820350 820351


Enveloppen Luchtkussenenveloppen

QUANTORE LUCHTKUSSENENVELOPPEN KLEINVERPAKKING

QUANTORE CD LUCHTKUSSENENVELOP

Buitenzijde kraftpapier. Binnenzijde luchtkussenfolie van 100% gerecycled PE. • Sluiting met zelfklevende stripsluiting of d.m.v. sluitclips. • Hersluitbaar. • Kleur wit. •

Buitenzijde kraftpapier, binnenzijde luchtkussenfolie van 100% gerecycleerde PE. • Sluiting met zelfklevende hersluitbare stripsluiting of d.m.v. sluitclips. • Kleur wit. •

• •

Pak à 5 stuks.

Doos à 100 stuks.

Wit kraftpapier aan de buitenzijde en polypropyleen aan de binnenzijde met luchtkussenfolie daartussen. • De binnenmaat (dit is de kleinste maat bij de artikelomschrijving) geldt bij een inhoud met een dikte tot 1cm. • Zelfklevend en hersluitbaar. • De binnenzak is gemakkelijk te scheiden van de buitenzak voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

nr.11 176219 nr.12 176220

Doos à 100 stuks.

170x225mm/150x215mm 200x275mm/180x265mm 240x275mm/220x265mm 252x350mm/230x340mm 290x370mm/270x360mm •

nr.11 nr.12 nr.13 nr.14 nr.15 nr.17 nr.18 nr.19 nr.20

176930 176931 176932 176933 176938 176934 176935 176936 176937

S1 181280

Doos à 200 stuks.

120x175mm/100x165mm 140x225mm/120x215mm •

Pak à 5 stuks.

130x175mm/110x165mm 140x225mm/120x215mm 170x225mm/150x215mm 200x275mm/180x265mm 240x275mm/220x265mm 250x350mm/225x340mm 290x370mm/270x360mm 320x455mm/300x445mm 370x480mm/350x470mm

Doos à 100 stuks.

voor cd

181282

200x175mm/180x165mm

JIFFY LUCHTKUSSENENVELOPPEN

176939

200x175mm/180x165mm

nr.13 nr.14 nr.15 nr.17 nr.18

176310 176410 176510 176711 176810

Doos à 75 stuks.

320x455mm/300x445mm 370x480mm/350x470mm

nr.19 176910 nr.20 177005

Doos à 200 stuks.

130x175mm/110x165mm 140x225mm/120x215mm QUANTORE LUCHTKUSSENENVELOPPEN GROOTVERPAKKING Buitenzijde kraftpapier. Binnenzijde luchtkussenfolie van 100% gerecycled PE. • Sluiting met zelfklevende stripsluiting of d.m.v. sluitclips. • Hersluitbaar. • Kleur wit. • •

Doos à 100 stuks.

170x225mm/150x215mm 200x275mm/180x265mm 240x275mm/220x265mm 250x350mm/225x340mm 290x370mm/270x360mm •

nr.11 176920 nr.12 176921

nr.13 nr.14 nr.15 nr.17 nr.18

176922 176923 176924 176925 176926

Doos à 50 stuks.

320x455mm/300x445mm 370x480mm/350x470mm

nr.19 176927 nr.20 176928

ZOEKT U WITTE ETIKETTEN VOOR PRINTERS? GA DAN NAAR PAGINA 47.

45


Enveloppen/Etiketten Wenskaarten WENSKAARTENBOX wenskaartenbox met 75 kaarten Altijd de juiste kaart in huis voor uw personeel. • Dat kan nu met de Business Box. • Hierin vindt u 75 kaarten voor de meest voorkomende gelegenheden binnen uw bedrijf. • De kaarten zijn uiteraard van de welbekende Hallmark- kwaliteit en zeer gevarieerd in uitstraling. • De mooie bewaarbox wordt geleverd met tabbladen en kan bovendien worden bijgevuld met diverse navulsets.

874030

Navulpak à 12 kaarten.

verjaardag modern verjaardag traditioneel verjaardag humor beterschap/sterkte blanco deelneming •

874031 874032 874033 874034 874037 874038

Navulpak à 6 kaarten.

874039 874035 874036

huwelijk geboorte dochter geboorte zoon

Witte etiketten voor printers

HERMA ETIKETTEN PREMIUM VOOR ELKE PRINTER Zelfklevende witte etiketten op A4vellen. • Permanent hechtend. • Perfect voor alle laser- en inkjetprinters en kopieerapparaten. • Vervaardigd van chloorvrij gebleekt 70gr etikettenpapier. • Gegarandeeerde storingvrije loop en geschikt voor high-speed dankzij extra sterke en speciale materiaalsamenstelling. • Hoge wtiheidsgraad en gelijkmatige oppervlak voor de beste afdrukresultaten. • De maatvoering van Herma etiketten zijn standaard opgenomen in gangbare softwarepakketten. • PEFC gecertificeerd. • CO2 neutraal geproduceerd. • Templates zijn eenvoudig te downloaden via www.herma.nl •

Doos à 100vel.

38x21,2mm 63,5x33,9mm 63,5x38,1mm 70x32mm QUANTORE ETIKETTEN VOOR ELKE 70x35mm PRINTER 70x36mm 70x37mm • Zelfklevende etiketten op A4-vellen 70x38,1mm geschikt voor inkjet-, laser- en 70x42,4mm kopieertoepassingen, alsmede voor 99,1x33,9mm vellen doorvoer op matrixprinters. 99,1x38,1mm • Vervaardigd uit 70gr T.C.F. chloorvrij 105x37mm gebleekt etikettenpapier met 60gr T.C.F. 105x42,4mm chloorvrij gebleekt siliconenpapier. 105x48mm • Oplosmiddelvrije lijm op acrylaatbasis 105x74mm voor de beste hechting. 105x148mm • Temperatuurbereik van -30°C tot +70°C 210x148mm met een piekbelasting tot 200°C. 210x297mm

6500 stuks 2400 stuks 2100 stuks 2700 stuks 2400 stuks 2400 stuks 2400 stuks 2100 stuks 2100 stuks 1600 stuks 1400 stuks 1600 stuks 1400 stuks 1200 stuks 800 stuks 400 stuks 200 stuks 100 stuks

129960 129944 129946 129948 129958 129959 129949 129951 129952 129954 129956 129935 129937 129939 129940 129934 129941 129942

Doos à 100 vel.

52,5x21,2mm 11200 stuks 52,5x29,7mm 4000 stuks 63,5x38,1mm 2100 stuks 70x16,9mm 5100 stuks

4609 4461 4677 4459

816809 817470 817176 817469

70x25,4mm 3300 stuks 70x29,7mm 3000 stuks 70x32mm 2700 stuks 70x35mm 2400 stuks 70x36mm 2400 stuks 70x37mm 2400 stuks 70x42mm 2100 stuks 70x42,3mm 2100 stuks 70x67,7mm 1200 stuks 78,7x139,7mm 400 stuks 88,9x46,6mm 1200 stuks 96x50,8mm 1000 stuks 99,1x33,8mm 1600 stuks 99,1x38,1mm 1400 stuks 99,1x67,7mm 800 stuks 105x35mm 1600 stuks 105x37mm 1600 stuks 105x42mm 1400 stuks 105x42,3mm 1400 stuks 105x48mm 1200 stuks 105x57mm 1000 stuks 105x70mm 800 stuks 105x74mm 800 stuks 105x144mm 400 stuks 105x148mm 400 stuks 210x148mm 200 stuks 200x297mm 100 stuks 210x297mm 100 stuks

4455 4456 4450 4429 4453 4464 4451 4668 4279 4472 4666 4667 4267 4678 4269 4427 4462 4452 4674 4457 4425 4426 4470 4454 4676 4282 4458 4428

817468 817155 817136 817480 817156 817471 817137 817481 816805 816816 816817 816818 817071 817728 817722 817733 817158 817146 817479 817147 817466 817467 817476 817157 817178 816806 817149 817128

ZOEKT U LABELPRINTERS EN TOEBEHOREN? GA DAN NAAR PAGINA 63.

47


Etiketten HERMA QR-CODE ETIKETTEN VOOR ELKE PRINTER HERMA ETIKETTEN SPECIAAL Ondoorzichtige etiketten voor QRcodes, op A4-vellen. • Zelfklevend. • Ideaal voor 'mobile tagging' van internetpagina's, telefoonnummers, adressen en teksten. • Om op productverpakkingen, catalogi etc. te plakken of op gekleurde ondergrond. • Absoluut dekkend, niets schijnt door, voor optimale leesbaarheid bij het scannen. • Milieuvriendelijk: hoogwaardig, chloorvrij gebleekt speciaal papier. • PEFC-gecertificeerd, oplosmiddelvrije contactlijm, • Zeer goede drukresultaten op alle laser- en inkjetprinters, kopieerapparaten, kleurenlaserprinters en kleurenkopieerapparaten. •

SuperPrint. • Zelfklevende witte etiketten op A4vellen. • Speciaal ontwikkeld voor gebruik op alle laserprinters en kopieerapparaten, kleur en zwart-wit. • Kan tevens storingsvrij verwerkt worden op inkjetprinters. • Vervaardigd van chloorvrij gebleekt 70gr etikettenpapier. • Op A4-vellen met veiligheidsrand aan alle vier de zijden, waardoor printerstoringen en vervuiling van de printer wordt voorkomen. • De maatvoering van Herma etiketten zijn standaard opgenomen in gangbare softwarepakketten. • PEFC gecertificeerd. • Templates zijn eenvoudig te downloaden via www.herma.nl •

66x33,8mm 4389 105x148mm 4377 210x99mm 4664

600 stuks voor diepvries 817115 400 stuks waterproof 817117 300 stuks geperforeerd 817164

Storingvrije verwerking dankzij veiligheidsrand rondom en optimale vlakligging. • Templates zijn eenvoudig te downloaden via www.herma.nl. •

Pak à 25 vel.

816674 816675

40x40mm600 stuks9642 40x80mm300 stuks9643

Gekleurde etiketten voor printers

HERMA SPECIAAL ETIKETTEN VOOR ELKE PRINTER Gekleurde etiketten voor optimale drukkwaliteit op alle laserprinters en kopieerapparaten, kleur en zwart-wit. • Kan tevens storingvrij verwerkt worden op inkjetprinters. • Vervaardigd van chloorvrij gebleekt 67gr etikettenpapier. • A4-vellen met veiligheidsrand aan alle vier zijden, waardoor printerstoringen en vervuiling van de printer wordt voorkomen. • Templates zijn eenvoudig te downloaden via www.herma.nl. •

Pak à 20vel.

45,7x21,2mm rood

960 stuks 4367 816802 45,7x21,2mm blauw 960 stuks 4368 816803 45,7x21,2mm groen 960 stuks 4369 816804 63,5x29x6mm geel 540 stuks 5140 817082 63,5x29x6mm oranje 540 stuks 5141 817083 63,5x29,6mm neon groen540 stuks 5143 817097 70x37mm geel 480 stuks 4466 817475 70x37mm rood 480 stuks 4467 817472

70x37mm blauw

480 stuks 4468 817473 70x37mm groen 480 stuks 4469 817474 99,1x67,7mm neon geel 160 stuks 5144 817723 99,1x67,7mm neon oranje160 stuks 5145 817098 99,1x67,7mm neon groen160 stuks 5147 817099 105x42,3mm geel 280 stuks 5058 817525 105x42,3mm rood 280 stuks 5059 817522 105x42,3mm blauw 280 stuks 5060 817523

Transparante etiketten voor printers

105x42,3mm groen 201x297mm geel 210x297mm rood 210x297mm blauw 210x297mm groen

280 stuks 5061 20 stuks 4421 20 stuks 4422 20 stuks 4423 20 stuks 4424

817524 817465 817462 817463 817464

Adresetiketten

HERMA TRANSPARANTE ETIKETTEN VOOR ELKE PRINTER SuperPrint. Zelfklevende transparante folieetiketten voor gebruik op zowel laserprinters als kopieermachines. • Ideaal voor gebruik op een gekleurde ondergrond. • Ook geschikt voor gebruik in de buitenlucht. • Voorzien van milieukeur. • Vellen op A4-formaat. • Pak à 25 vel. • Templates zijn eenvoudig te downloaden via www.herma.nl. • •

48

HERMA ADRESETIKETTEN •

Pak à 25 vel.

48,3x25,4mm 1100 stuks 5680 817094 70x37mm 600 stuks 4685 817478 96,5x42,3mm 300 stuks 4682 817477 210x297mm A4 25 stuks 4375 817139

Voor adresseren, kenmerken van foto's, monsters etc. • Wit. • PEFC gecertificeerd. •

Rol à 250 stuks.

70x38mm 89x42mm

ZOEKT U LABELPRINTERS EN TOEBEHOREN? GA DAN NAAR PAGINA 63.

4340 817040 4341 817059


Verpakkingsmaterialen Pakpapier

CLEVERPACK PAKPAPIER Sterk 70gr kraftpapier voor het verpakken van goederen. • Voor gemakkelijk, goedkoop en milieuvriendelijk verpakken en verzenden. • Bruin.

CLEVERPACK AFROLAPPARAAT

Afrol- en afscheurapparaat voor rollen pakpapier. • Geschikt voor vloer- of wandbevestiging. •

rol 50cmx220m rol 70cmx220m

820090 820091

Pakpapier

voor rollen tot 50cm voor rollen tot 75cm

820098 820099

Paklijstenveloppen

CLEVERPACK GOLFKARTON Eenzijdig gegolfd karton, opgebouwd uit 2 lagen 70 g/m2 grijspapier. • Een multifunctioneel en mileuvriendelijk product voor de bescherming van uw producten. • Toepasbaar bij transport en opslag van meubilair, radiatoren, sanitair, deuren profielen, etc.

CLEVERPACK VRACHTBRIEF

Voor vrachtvervoer binnen Nederland. BVA 1001 of BVA 1562. • Drie- of viervoudige formulieren. • Links/rechts verlijmd. • Zelfkopiërend papier. • Opvolgend genummerd. • •

rol van 75cm x 70m

820318

Paklijstenveloppen

Pak à 100 stuks.

blanco 3-voud 12x19cm blanco 4-voud 20x24cm

180970 180971

Paklijstenveloppen

QUANTORE PAKLIJSTENVELOPPEN Zelfklevende paklijstenvelop. Zijn ontworpen met het doel uw paklijsten, facturen of andere documenten aan de buitenzijde van uw verpakking aan te brengen. • Zo zijn uw verzendpapieren goed toegankelijk en blijven ze schoon, droog, netjes en dragen ze bij aan de kwaliteit van uw zendingen. • De bedrukte paklijstenveloppen hebben de tekst "documents enclosed". • •

CLEVERPACK PAKLIJSTENVELOPPEN

Doos à 1000 stuks.

165x115mm bedrukt 225x115mm bedrukt 225x160mm bedrukt

080142 080141 080143

165x116mm blanco 225x115mm blanco 225x160mm blanco

080145 080144 080146

Voor het goed beschermen van documenten waarbij relevante gegevens zichtbaar blijven. • Zelfklevend op alle materialen. • Met of zonder 'Documents Enclosed' bedrukking. •

Pak à 100 stuks.

C6165x110mm bedrukt lang230x110mm bedrukt C5230x155mm bedrukt

180990 180994 180992

C6165x110mm blanco lang230x110mm blanco C5230c155mm blanco

180991 180995 180993

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

49


Verpakkingsmaterialen Verpakkingsdozen

CLEVERPACK WIKKELVERPAKKING Voor een snelle en gemakkelijke verzending van boeken, ordners, ringbanden of cd's. • Voorzien van rillijnenen om een perfecte pasvorm te krijgen. • Met zelfklevende sluiting. •

CLEVERPACK PARAATDOOS

Pak à 10 stuks.

ringband270x330x10/80mm A4-formaat215x302x20/80mm A5-formaat165x245x20/70mm cd-formaat125x147x10/50mm

820300 820301 820302 820303

Doos met losse deksel. • Geschikt voor verzending van rapporten, folders en ander drukwerk. •

Pak à 10 stuks.

A4-laag305x218x55mm A4-hoog307x220x108mm A5-laag218x155x55mm

820296 820297 820298

CLEVERPACK POSTPAK Een witte stevige representatieve doos voor het verzenden van boeken, catalogi, prijslijsten en ander drukwerk. • Postpak is bij uitstek geschikt voor postverzending. • Door de duimgreep netjes te openen is de doos eventueel geschikt voor hergebruik. •

• •

CLEVERPACK VERZENDDOOS Gemakkelijk op te zetten Amerikaanse vouwdozen. • Praktisch te sluiten met verpakkingstape. •

50

Pak à 10 stuks. Enkele golf (tot 8kg.).

200x200x110mm 305x220x250mm 430x305x250mm • •

Pak à 5 stuks.

220x160x90mm 330x300x80mm

820316 820317

CLEVERPACK VERHUISDOOS 820294 820293 820292

Pak à 5 stuks. Dubbele golf (tot 25kg)..

486x386x386mm 586x386x386mm

820290 820291

De bekende verhuisbox. Meermalig te gebruiken. • Voorzien van handgrepen • Zonder tape te sluiten. • Met voorbedrukte vakken zoals: zolder, slaapkamer, keuken, berging etc. • Formaat 480x320x360mm. • •

Pak à 5 stuks.

480x320x360mm

820299


Verpakkingsmaterialen Verpakkingsdozen

LOEFF'S ORDNERPAC De Ordnerpac is universeel van vorm. Formaat 320x290mm. • Geschikt voor verzending van ringbanden en ordners. • Sluiting met zelfklevende strip. • De Witte Ordnerpack heeft als extra een • Pak à 25 stuks securitystrip waardoor het ongewenst openen van de verpakking zonder deze wit 35-80mm dikte15.08.001 te beschadigen onmogelijk is. bruin 75mm dikte15.08.007

CLEVERPACK BRIEVENBUSBOX

• •

Deze handige witte brievenbusbox voldoet aan de normen voor het lage Post.nl bezorgingstarief. • Gemaakt van sterk karton. • Zeer geschikt voor het versturen van catalogi en andere waardevolle producten. •

531617 531618

Verzendkoker

Pak à 5 stuks.

A4 350x230x26mm A5 230x160x26mm

820350 820351

Verpakkingsdozen

CLEVERPACK VERZENDKOKER Handige koker voor transport en verzending van opgerolde documenten en posters. • Extra grote ruimte voor adressering. • Grijs. • De beste bescherming voor posters, foto's en ander drukwerk. • Inclusief doppen. •

Pak à 5 stuks.

A3 330x30mm A2 450x50mm A1 650x50mm A0 850x50mm

336055 336056 336053 336057

Verzendkoker

BANKERS BOX TRANSIT VERZENDKOKER A3/A4 In lengte verstelbare verzendkokers, ideaal voor het verzenden van opgerolde documenten. • Volledige lengte van koker kan gebruikt worden of de verzendkoker kan gedeeltelijk gevouwen en vastgezet worden voor kleinere documenten. • Gemakkelijk te vouwen ontwerp zorgt ervoor dat u geen tape nodig heeft. • Geschikt voor A3 en A4-formaat documenten. • Gemaakt van FSC-gecertificeerd 100% • Verpakkingseenheid pak à 20 stuks. gerecycled karton. voor A4-A3-formaat 6204201 336052 •

CLEVERPACK POSTKANTOORDOZEN Gemakkelijk in één beweging op te zetten postpakketdoos. • Door de autolockbodem zijn aparte sluitingsmiddelen niet nodig. • Kleur wit. • Voorzien van twee bedrukt adreskaders voor de gegevens van de geadresserde en de afzender. • Met zelfklevende tear-off-sluiting. • Het alternatief voor het bekende postpakket. •

Pak à 5 stuks.

postbox1 146x131x56mm postbox2 200x140x80mm postbox3 240x170x80mm postbox4 305x215x110mm postbox5 430x300x90mm postbox6 485x260x185mm postbox7 485x369x269mm

820360 820361 820362 820363 820364 820365 820366

51


Verpakkingsmaterialen Verpakkingsmateriaal

CLEVERGIFT METALLIC LUCHTKUSSEN ENVELOPPEN Zoekt u een combinatie tussen bescherming en uitstraling? • Deze vrolijke en chique luchtkussenenvelop biedt u beide. • De zachte luchtkussentjes zorgen voor de juiste bescherming en de glanzende metalliclook geeft net die extra uitstraling. • Ideaal voor reclame, mailings en het verzenden van producten. • Buitenkant met aluminium look en metallicglans.

CLEVERGIFT METALLIC FOLIE ENVELOPPEN

De CleverGift Foil Bag brengt glans in uw leven. • Door de opvallende, gladde, glanzende en smaakvolle uitvoering, komen uw producten optimaal tot hun recht. • De CleverGift Foil bag is ideaal voor winkel- en cadeauverpakkingen en verhoogt de attentiewaarde. • Geschikt voor mailingen en persoonlijke boodschappen. • Onscheurbaar en waterafstotend. •

Pak à 10 stuks.

180x250mm 180x250mm 180x250mm 230x324mm 230x324mm 230x324mm

zwart goud zilver zwart goud zilver

181220 181221 181222 181223 181224 181225

Pak à 100 stuks.

120x180mm 165x165mm 165x165mm 165x165mm

zwart zwart goud zilver

820368 820369 820370 820371

CLEVERGIFT CADEAUZAKKEN Deze feestelijke Gift Bags geven net dat beetje extra aan uw verpakte geschenk. • Maak uw cadeau helemaal af met de luxueuze uitvoering in zwart barok of zilver gestreept. • Geschikt voor cadeaus, souvenirs en impulsaankopen. • In slechts drie seconden te vullen door de handige vulopening. • Gemakkelijk te sluiten met de zelfklevende strip. • Verpakt in luxe transparante box; •

52

CLEVERGIFT APPARAATROLLEN •

Pak à 50 stuks.

100x157x42mm 100x157x42mm 140x230x55mm 140x230x55mm 290x420x90mm 280x420x90mm

Met de luxe CleverGift cadeaurollen verpakt u uw producten en/of geschenken met toegevoegde waarde. • Beschikbaar in de kleuren zwart barok en zilver gestreept. • Bijpassend papierafscheurapparaat leverbaar. •

barok zwart streep zilver barok zwart zilver barok zwart zilver

820372 820373 820374 820375 820376 820377

100mx50cm 100mx50cm

barok zwart 820378 zilver 820379


Verpakkingsmaterialen Verpakkingszakken en -folie

HERSLUITBARE VERPAKKINGSZAKJES Door de slimme sluiting zijn deze gripzakjes eindeloos hersluitbaar. • Transparant. • Voorzien van ophanggaatje. • Dikte 50mu. •

Verpakkingszakken en -folie

Pak à 25 stuks.

60x80mm 70x100mm 80x120mm 100x150mm 120x180mm 160x230mm 230x320mm

820250 820251 820252 820253 820254 820255 820256

Inpakmateriaal

CLEVERPACK BINDSTRIPS CLEVERPACK REKWIKKELFOLIE Voor het wikkelen van pallets en dergelijke. • Zwart is preventief tegen diefstal. • Rollen van 50cmx300m. • Volledig recyclebaar.

Transparante kabelbinders in handige assortiverpakking. • Kabelbinders worden gebruikt voor het samenbinden van kabels of andere materialen. • Eenmalig te gebruiken. • Lengte 10 en 20cm. •

dikte 17mu transparant 820332 dikte 20mu zwart 820333 handwikkelaar 50cm verchroomd 820334

Verpakkingszakken en -folie

Zak à 100 stuks.

10 en 20cm

436360

10m

802048

2,5liter opvulchips wit

820305

Inpakmateriaal

CLEVERPACK KLITTENBAND Kabelbinders gemaakt van klittenband dat dubbelzijdig werkt. • Haak en lus is als één geheel geproduceerd, waardoor er rug aan rug gekleefd kan worden. • Hersluitbaar, snelle montage, zeer dun en flexibel, hoge kwaliteit met sterke hechting en blijft gesloten, laat niet uit zichzelf los. •

CLEVERPACK WEGWERP FOLIEAFROLLER

dikte 17mu transparant met wegwerp afroller

820335

Verpakkingszakken en -folie

Inpakmateriaal

CLEVERPACK OPVULCHIPS Schokabsorberend opvulmateriaal om producten optimaal te beschermen tijdens verzending. • Door de vernieuwde W-vorm hebben de Cleverchips een groter inhakend vermogen. • Daardoor is minder vulmiddel nodig. • Cleverchips zijn vervaardigd uit gerecycled materiaal en kunnen ook weer gerecycled worden. •

CLEVERPACK LUCHTKUSSENFOLIE Beschermt kwetsbare zendingen tijdens transport. • Geperforeerde vellen. • Verpakt per rol. • Eenvoudig op lengte te snijden of te knippen. •

50cmx7,5m 28cmx50m

820184 820185

53


Verpakkingsmaterialen Touw

Rol van 50gr.

800007 800006

rood/wit blauw/wit VLAS BINDTOUW 2-DRAADS

KATOENKOORD

Rol van 100gr.

800005

naturel Dun bindtouw, gemaakt van natuurvezel. • Circa 50m per bol (= 50gr per bol). •

50gr/50m 100gr/100m kubus + afsnijmes

VE:20 830400 VE:12 830500 VE:10 831011

SISAL PAKTOUW Sisalpaktouw 2/600, gemaakt van natuurvezel. • Circa 25m per kluw (= 100gr per kluw).

Rol van 200gr.

800002

rood/wit 200gr

HENNEP BINDTOUW 3-DRAADS •

Syntetisch touw. • Op rol van 50gr/45meter of 200 gram/180meter. •

Verpakkingseenheid 10 kluwen.

Ø3mm 2-draads Ø3mm 2-draads Ø3mm 3-draads

100gr 830800 200gr 831012 2500gr 830900

Dik bindtouw, gemaakt van natuurvezel. • Circa 50m per bol (= 100gr per bol). •

Verpakkingseenheid 12 kluwen.

Ø2,4mm Ø2,4mm

100gr/50m 830200 200gr/100m 830300

Elastiek en labels

APLI HANGLABELS Witte kartonnen hanglabels met ophangoog. • Voorzien van ophangtouwtjes. •

54

Doos à 1000 stuks.

nr.3818x19mm ovaal nr.38211x24mm ovaal nr.3837x19mm nr.3849x24mm nr.38511x29mm nr.38613x34mm nr.38713x20mm nr.38815x24mm nr.38918x29mm nr.39022x35mm nr.39138x43mm nr.39236x53mm nr.39546x65mm

811920 811921 811922 811923 811924 811925 811926 811927 811928 811929 811930 811931 811932

PAKKETLABELS • •

Chamoiskleurige kartonnen labels. Met versterkt ophangoog.

Doos à 1000 stuks.

25x50mmnr.0 35x70mmnr.1 40x80mmnr.2 45x90mmnr.3 50x100mmnr.4 55x110mmnr.5 60x120mmnr.6 65x130mmnr.7 70x140mmnr.8 75x150mmnr.9

811900 811901 811902 811903 811904 811905 811906 811907 811908 811909


Verpakkingsmaterialen Elastiek en labels

ELASTIEK 50GR Elastiekjes van (milieuvriendelijk) zuiver pararubber. • 50gr in doosje. •

ELASTIEK 500GR Elastiekjes van (milieuvriendelijk) zuiver pararubber. • 500gr in doos. •

nr.1030x1,5mm nr.1240x1,5mm nr.1450x1,5mm nr.1660x1,5mm nr.1880x1,5mm nr.1990x1,5mm nr.22100x1,5mm nr.24150x1,5mm

ELASTIEK KILOGRAM •

Elastiekjes van [milieuvriendelijk] zuiver pararubber.

832003 832007 832004 832005 832006 832008 832010

nr.1240x1,5mmØ26mm nr.1450x1,5mmØ32mm nr.1660x1,5mmØ38mm nr.1880x1,5mmØ51mm nr.22100x1,5mmØ64mm nr.24150x1,5mmØ96mm nr.68140x5mmØ90mm

832034 832029 832031 832033 832035 832037 832036 832038

Elastiekjes van [milieuvriendelijk] zuiver pararubber. • 100gr in doosje. •

nr.3280x2,5mm nr.34100x2,5mm nr.36120x2,5mm nr.38150x2,5mm nr.56180x5mm nr.6490x5mm nr.66110x5mm nr.68140x5mm

Ø51mm Ø64mm Ø77mm Ø96mm Ø115mm Ø58mm Ø70mm Ø90mm

832040 832042 832231 832044 832039 832050 832052 832054

832202 832203 832205 832212 832214 832217 832215 832200

nr.75100x7,5mm nr.77120x7,5mm nr.78140x7,5mm nr.87120x10mm nr.109230x16mm nr.107180x15mm

832056 832235 832058 832216 832060 832237

Ø64mm Ø77mm (PTT) Ø90mm Ø77mm Ø147mm Ø115mm

Zak van 1 kg.

nr.1660x1,5mmØ38mm nr.22100x1,5mmØ64mm nr.77120x7,5mmØ77mm •

Ø19mm Ø26mm Ø32mm Ø38mm Ø51mm Ø58mm Ø64mm Ø96mm

ELASTIEK 100GR

nr.1660x1,5mmØ38mm nr.1880x1,5mmØ51mm nr.22100x1,5mmØ64mm nr.6490x5mmØ58mm nr.75100x7,5mmØ64mm nr.77120x7,5mmØ77mm (PTT) nr.87120x10mmØ77mm nr.107180x15mmØ115mm

832063 832066 832067

Zak van 10 kg.

nr.1880x1,5mmØ51mm

CLEVERPACK ELASTIEKEN •

832065

Elastiekjes van (milieuvriendelijk) zuiver pararubber.

65mmx1,5mm100gr assorti 65mmx1,5mm250gr bruin 155mx8mm500gr bruin

833004 833006 833005

55


Verpakkingsmaterialen Verpakkingsplakband

QUANTORE VERPAKKINGSPLAKBAND Sterk verpakkingsplakband om al uw verpakkingen af te sluiten. • Low Noise plakband voor een stillere verwerking.

SCOTCH VERPAKKINGSPLAKBAND PP

Pak à 6 rollen.

800251 800252

50mmx60m bruin 50mmx60m transparant

Van minder milieubelastend polypropyleen.

Pak à 6 rollen.

50mmx66m bruin 50mmx66m transparant

803502 803496

SCOTCH VERPAKKINGSPLAKBAND GROEN Verpakkingstape gemaakt van 100% gerecycled plastiek en solventvrije lijm. • De kern van de rol is gemaakt van 100% gerecycled karton. •

Pak à 6 rollen.

803534 803536

50mmx66m transparant 50mmx66m bruin

SCOTCH VERPAKKINGSPLAKBAND VOOR OPSLAG

50mmx66m low noise bruin 803504 50mmx66m low noise transparant 803505

TESA VERPAKKINGSPLAKBAND PVC Deze duurzame PVC tape is door haar rekvermogen extra bestendig tegen schokken. • Een ijzersterke tape voor professioneel gebruik. • Ook geschikt voor zware kartons die gedurende een langere tijd gestockeerd dienen te worden. • Ideaal voor gebruik in handafrollers. • Schokbestendig en geluidloos afrolbaar. • Veilige afdichting ook op oneffen oppervlakken en gerecycleerde dozen. • PVC kwaliteit. •

TESA VERPAKKINGSPLAKBAND PP De geluidloze verpakkingstape geschikt voor het sluiten van alle soorten dozen. • De tape is waterproof, hitte- en uvbestendig. • Kleefstof oplosmiddelvrij. • PP kwaliteit. • Minder milieubelastend (bevat een mimimum aan cadmium, chloor en oplosmiddel). •

56

50mmx66m bruin 50mmx66m transparant 50mmx66m bruin blister 50mmx66m transparant blister

VE;6 57168 VE:6 57167 VE:6 05044 VE:6 05044

803510 803511 800293 800296

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

Pak à 6 rollen.

50mmx66m bruin 50mmx66m transparant

57173 800234 57171 803526


Verpakkingsmaterialen Verpakkingsplakband

PATTEX POWER TAPE Supersterke drielaags tape met superhechting. • 100 procent waterdicht. • Hecht op de meeste ondergronden en materialen. • Bestand tegen hoge en lage temperaturen, tegen hoge druk en tegen vervormingen. • Verzekert een perfecte afdichting. • Multifunctioneel toepasbaar zoals verstevigen, repareren, plakken, verbinden, afdichten, isoleren en beschermen. •

CLEVERPACK VERPAKKINGSPLAKBAND Hoogwaardige Polyprop Acryl Low Noise tape. • Duurzaam en rolt geruisloos af. • Ook verkrijgbaar in combinatie met handdispenser. • 50mmx66m. •

Pak à 6 rollen.

transparant bruin

803530 803531

50mmx10m wit 50mmx10m grijs 50mmx25m grijs 50mmx25m zwart

VE:6 VE:6 VE:6 VE:6

836330 836331 836302 836303

CLEVERPACK SIGNAALETIKETTEN CLEVERPACK SIGNAALTAPE

Zelfklevende waarschuwingsetiketten. Verhoogt de attentiewaarde van uw zending. • 250 etiketten per rol. • Formaat 80x100mm. • •

Voorbedrukte tape markeert uw zending voor de juiste behandeling. • Rolt geruisloos af. •

Pak à 3 rollen.

breekbaar/fragile

803541

breekbaar

816890

TESA HANDDOZENSLUITER OIC PLAKBANDHOUDER GIANT Handafroller voor verpakkingstape. Voor veilig, schoon en gemakkelijk afdichten van alle soorten pakjes/dozen. • Geschikt voor alle rolbreedtes tot 50mm. • Met instelbare rol-rem. • Afgeschermd mes (beschermkapje over afsnijmes tegen verwonding). • 2 rubberen rollers plus pal op de hendel om het plakband te snijden. inclusief 2 rollen plakband 57195 800236 •

Plakbandhouder combineert een moderne vormgeving met kwaliteit en efficiëntie. • Bureauafroller die geschikt is voor zowel brede rollen verpakkingstape en kleine rollen plakband. • Met ruimte voor balpennen en schaar. • Extra zwaar model met antislip onderzijde. • Afmetingen 254x102x153mm. •

zwart

96690 836534

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

57


Messen/Scharen Messen en meshouders

Scharen

WESTCOTT SCHAAR TITANIUM SUPER WESTCOTT AFBREEKMESJE PROFESSIONAL

Titanium Super kantoorschaar. Gemaakt uit een legering van rvs en titanium, waardoor de titanium laag niet kan slijten. • Optimaal gebruikscomfort gegarandeerd. • Voorzien van softgrip handgreep. • Garantie 25 jaar. • Geleverd op blisterkaart. • •

Professioneel snijmes met 9mm óf 18mm breed snijblad. • Voorzien van afbreekbare mesjes. • In grijs/zwarte kunststof houder met metalen snijgelijder. • Met schuifknop voor het snijblad. • Geleverd op blisterkaart. •

9mm 18mm 18mm met draaiknop 18mm met terugverend mes

337142 337146 337144 337145

Messen en meshouders

100mm 130mm 180mm 210mm

337038 337037 337036 337035

210mm

337034

140mm 160mm 190mm 210mm 250mm

337135 337136 337137 337138 337139

Scharen

WESTCOTT ALLROUND SCHAAR TITANIUM Titanium Super schaar in multiuitvoering. • Gemaakt uit een legering van rvs en titanium, waardoor de titanium laag niet kan slijten. • Optimaal gebruikscomfort gegarandeerd. • Voorzien van softgrip handgreep. • Garantie 25 jaar. • Geleverd op blisterkaart. •

WESTCOTT AFBREEKMESJE PREMIUM Premium snijmes met 9mm óf 18mm breed snijblad. • Voorzien van afbreekbare mesjes. • In rode kunststof houder met metalen snijgelijder. • Met schuifknop voor het snijblad. • Geleverd op blisterkaart. •

9mm 18mm

337141 337147

Messen en meshouders

Scharen

WESTCOTT AFBREEKMESJE OFFICE Budget snijmes met 9mm óf 18mm breed snijblad. • Voorzien van afbreekbare mesjes. • In blauwe kunststof houder met kunststof snijgelijder. • Met schuifknop voor het snijblad. • Geleverd op blisterkaart. •

QUANTORE SCHAREN 9mm in kunststof houder 18mm in kunststof houder 9mm in metalen houder

337140 337143 337129

roestvrij staal met zwarte kunststof handgrepen.

59


Postkamermachines Briefopeners

COUVETTE LO10 De klassieke stalen brievenopener van weleer heeft zijn tijd gehad. • De nieuwe klassieker is de Papermonster L010 handbriefopener. • Deze handbriefopener is van degelijk inzcht, lichtgewicht en opent elk formaat enveloppe tot 2,5mm. • Gemakkelijk op te bergen in uw bureaulade of boekenkast. • Geschikt voor kleine aantallen poststukken (5-10).

COUVETTE BRIEFOPENER LO-150

Een briefopener die geruisarm, compact en handig in gebruik is. • Handmatige inleg waarna automatisch de brief wordt geopend. • Grotere poststukken worden met de hand begeleid. • Separate opvang van restmateriaal. • Geschikt voor volumes van ca. 50-100 poststukken per dag. •

Werkt op 4x1,5V batterijen (niet inbegrepen). • Gewicht 100gr. • Afmetingen 50x135x60mm. •

Couvette LO10

391494

Automatische start/stop. Vaste afsnede van 4mm. • Snelheid:15-20 per minuut. • Verwerkt C4-C5-C6 enveloppen. • Maximale envelopdikte tot 6mm. • Opvangvolume is ca. 25-50 poststukken. • •

Couvette LO-150

391504

HEFTER BRIEFOPENER OL-440 HEFTER BRIEFOPENER OL-220

• Variabele afsnede instelling van 0,5 tot 4mm. De OL440 is een nieuwe generatie • Snelheid is ca. 300 poststukken per briefopeners met extreem goede prestaties. minuut (afhankelijk van enveloppen • Een compleet rechte stapel enveloppen formaat). • C6-C5-C4 enveloppen kunnen worden wordt ingelegd. • Gemakkelijker kan het niet! geopend. • De vormgeving en kleurstelling zijn • Gescheiden opvang van enveloppen en modern en passen in iedere postkamer afsnede. • Afmetingen 950x400x250mm. of kantoor. • De LO440 is geschikt tot 250-1.000 • Gewicht 15kg. poststukken per dag . • Maximale enveloppe dikte is 10mm. Hefter OL-440 391490 •

Werkplek briefopener voor ca. 100-500 poststukken per dag. • Automatische toevoer. • Maximale dikte envelop is 4mm. • Geen restpapier i.v.m. "slitzen"van de envelop. • De OL200 is inmiddels geüpdated met de OL220. • Automatische start/stopfunctie. • Gedeeltelijk insnijden (zgn. slitzen). • Max. envelopformaat 260x330mm. •

Min. envelopformaat 76.2x127 mm. Opvangcapaciteit ca. 25 stuks. • Snelheid per minuut ca. 100-200. • Afmetingen 500x300x210mm. • Gewicht 5 kg. • •

Hefter OL-220

391510

Postkamermachines

COUVETTE MAIL ASSISTANT MA 150 Deze compacte Couvette MA 150 1+1 enveloppen vul- en sluitmachine bespaart u gegarandeerd veel tijd en geld. • Bij 800 enveloppen per maand bespaart hij al geld. • De bediening is bijzonder eenvoudig; het resultaat verbluffend. • Zo vouwt, vult en plakt u al uw poststukken in een handomdraai. • Tot 5 vellen uit één station; daarna vullen en plakken. • Bijlage station voor 300 bijlagen tot 2mm dikte. •

60

Invoer voor 100 posatstukken (C5 en C6/5). • Snelheid van ca. 3.000 enveloppen per uur. • Vouwt 4 typen vouwen. • Optische dubbelblad controle op alle stations. • Beschikt over 20 programma’s voor snelle bediening. • Geschikt voor ca. 15.000 poststukken per maand. •

Couvette MA 150

391489


Postkamermachines Vouwmachines HEFTER VOUWMACHINE MEGA S Hefter is alom bekend vanwege zijn duurzame bouw en functionaliteit. • Compact tafelmodel dat u ruimte bespaart. • Geschikt voor 100-500 vouwen per dag. • Automatische in- en uitvoer van 200vel A4 papier (80gr/m2). • Een vaste snelheid van 115vel per minuut. • Vouwt elk type vouw (50-150 gr/m2 A4 papier). • Vouwt nauwkeurig dankzij de zware vouwtassen. • Gestaffelde papier uitleg, teller en • Gewicht 20 kg. • Afmetingen 758x378x460mm. fijneafstelling van vouwtassen maken deze machine compleet en duurzaam voor jarenlang vouwplezier. Hefter Mega S 391486 •

MARTIN YALE VOUWMACHINE F100 Professionele brieven moeten er professioneel uitzien. • De papermonster F100 Business Paper Folder vouwt uw correspondentie tot 3 vellen in één keer. • Voor 60 tot 90 grams papier zonder dat u zich moet verdiepen in allerlei instellingen. • Zo bespaart u veel kostbare tijd die u best voor andere belangrijkere zaken kunt gebruiken. • Geschikt voor 25-50 vouwen per dag. • Handmatige vouwmachine voor uitsluitend een wikkelvouw die in C6 envelop past. •

Vouwsnelheid 1800 vel per uur mogelijk. • Afmetingen 310x140x150mm. • Gewicht 4,1kg. •

SUPERFAX VOUWMACHINE PF215 MARTIN YALE VOUWMACHINE 7400 Superfax is de beste vouwmachine die al meer dan 25 jaar uitmunt in degelijkheid, eenvoud en gunstige prijs/prestatie. • De 215 kan alle vouwschema's aan tot A3 formaat. • Hij beschikt over een extreem grote invoercapaciteit van 450vel 80gr/m2. • De Superfax 215 is een compact tafelmodel (inleg en uitleg boven elkaar). • Geschikt voor 500-2.500 vouwen per dag. • Zowel A4 als A3 papier formaten. • Verwerkt automatisch 60-180 gr/m2 papier/karton. • Oplage- en repeteerteller instelling. • Testknop die 2 vouwen maakt; handig bij het instellen! • Gestaffelde rustige papieruitleg; velvolgorde blijft gelijk!.

Superfax PF215

391487

Zwaar gebouwd apparaat voor piekbelastingen. • Afmetingen 1180x365x1165mm. • Gewicht 65kg.

vouwmachine GRV1300 vouwmachine GRV1300 voor AO

391508 391488

Een vouwmachine is snel terugverdiend door de tijdsbesparing en het gemak. • Degelijk, compact, betrouwbaar, geruisarm en eenvoudig te bedienen. • Geschikt voor volumes van ca. 50-100 vouwen per dag. • Vouwformaten A4-A5-A6. • Voorzien van automatische papiertoevoer. • Onbeperkt aantal vouwsoorten zijn mogelijk. • Automatische stop wanneer al het papier is gevouwen. • Vouwsnelheid van 65vel per uur. • Verwerkt papierformaten 101x101mm tot 210x330 mm. • Werkt op 230V. • Afmetingen (lxbxh) 340x550x270mm. *Gewicht 7kg. •

Op aanvraag is terugverdientabel beschikbaar.

Martin Yale 7400

391493

Grote vouwnauwkeurigheid; zware vouwtassen. • Vaste vouwsnelheid van 133vel A4 per min. • Geschikt voor alle type vouwschema's. • Weegt 33,5 kg. • Afmetingen 870x530x520mm. •

GVR VOUWMACHINE 1300 Het handmatig vouwen kost veel tijd en is inefficiënt. • Een vouwmachine is snel terugverdiend door de tijImpressesparing en het gemak. • Razendsnel worden tekeningen en andere grote vellen gevouwen met de GVR 1300 “large format” vouwmachine. • De bediening van deze vouwmachine is handmatig. • Met weinig inspanning vouwt u moeiteloos snel al uw groot formaat vellen. •

De machine wordt geleverd met een handig onderstel en voetpendaal voor openen vouwtafel. • Snel en accurate verwerking van 8090gr. • Vouwt 6x maal sneller dan handvouwen. • Vast vouwformaat van 210mm. • Bij 5 vouwen per dag; terugverdientijd 36 maanden!. • Duurzaam gebouwd apparaat voor lange levensduur. • Eenvoudige bediening. •

61


Labelprinters en lettertapes Labelprinters en toebehoren

DYMO LABELWRITERS LW-450 SERIE Label, mail en archiveer slimmer met de gepatenteerde Dymo Productivity Software, die de nieuwe versie 8 bevat. • Met deze software kunt u onder meer adres-, barcode-, dossier-, naambadgeen verzendetiketten creëren en afdrukken - allemaal zonder extra werk en geknoei met etiketvellen op een gewone desktopprinter. • Geen dure inkt of toner nodig. • Druk etiketten direct af vanaf Microsoft Word, Excel, Outlook, QuickBooks en andere populaire programma's. •

Creëer snel een eenmalig etiket met de Quick Print-toets. • Het model LW-450 print 51 etiketten per minuut. De Turbo/Twin en Duo printen 71 etiketten per minuut. • De Duo print ook op D1 labeltape van 6, 9, 12, 19 en 24mm. De Twin heeft zelfs 2 verschillende printformaten. • Met deze labelwriter kunt u ook postzegels printen via www.digitalepostzegel.nl. •

12x24mm 1000 stuks 722530 19x51mm 500 stuks 722550 25x54mm 500 stuks 722520 DYMO LABELWRITER ETIKETTEN 28x89mm 260 stuks 722370 36x89mm 260 stuks 722410 • Etiketten op rol. 36x89mm 520 stuks 722400 • Er zijn verschillende formaten leverbaar 36x89mm 6240 stuks voor diverse alle toepassingen. economypack 722390 • Voor Dymo labelprinter EL 40/60, 41x89mm300 stuks badge LW310/320/330 en LW400/450 serie. non-permanent 722560

817593 817595 817592 817208 817210 817209 817417 817596

LW-450 LW-450 Turbo LW-450 Twin Turbo LW-450 Duo

54x70mm 320 stuks diskettes 722440 57x32mm 1000 stuks 12x50mm 220 stuks hangmapruiter 38x190mm 110 stuks ordner smal wit 59x190mm 110 stuks ordner breed wit

930120 930121 930122 930123

817212 722540 817594 722460 930180 722470 817228 722480 817229

Posttoebehoren

REUSER BRIEFOPENER TROFFELMODEL

MAUL BRIEFOPENER 75015 Smal lemmet van roestvrij edelstaal. Handgreep met glad oppervlak. • Lengte 24cm.

Troffelmodel. Roestvrij staal met houten handvat. • Lengte 240mm.

nikkel

334051

houten handgreep

334300

63


Stempels Zelfinktende tekststempels

COLOP TEKSTSTEMPELS Zelfinktende stempelautomaat. Inclusief blauw ingebouwd inktkussen. • Tekstopdruk inbegrepen in de prijs. • Keuze uit diverse lettertypen. • Ook logo's zijn mogelijk. • Zwart/blauw montuur. • Met waardebon voor tekst. • De stempeltekst is volledig leesbaar in het gebogen indexvenster. • Verwisselbaar stempelkussen. • •

27x10mm 38x14mm 47x18mm 59x23mm 69x30mm

3 regels 3-4 regels 4-5 regels 5-6 regels 7 regels

10 20 30 40 50

351019 351023 351024 351025 351026

Zelfinktende tekststempels

Woordstempels

COLOP TEKSTSTEMPEL PRINTER SET COLOP WOORDSTEMPEL 20 Printy stempel met ingebouwd stempelkussen. • Geschikt voor maximaal 5 regels tekst. • De teksten zijn zelf te maken met de bijgeleverde set letters en cijfers, inclusief pincet. • Tot 20 letters per regel. • De kleur van de stempelinkt is zwart. • Letterhoogte 3mm. •

Zelfinktende stempelautomaat. Inclusief rood ingebouwd inktkussen. • Tekstopdruk inbegrepen in de prijs. • Keuze uit drie lettertypen. • Zwart/rood montuur. • De stempeltekst is volledig leesbaar in het gebogen indexvenster. • Verwisselbaar stempelkussen. • •

47x18mm5 regelsprinter 30/1

350844

herinnering drukwerk kopie spoed vertrouwelijk

350845 350846 350847 350848 350849

letterhoogte 4mmS120

351021

Datumstempels

COLOP DATUMSTEMPEL S120 COLOP DATUMSTEMPEL Datumstempel met metalen open frame. • De datumbanden zijn gemakkelijk te verdraaien. • Kunststof knop.

Kunststof zwart stempelautomaat met datum. • Klein model, ideaal om mee te nemen. • Inclusief zwart verwisselbaar inktkussen. • Letterhoogte 4mm. • Afmetingen 68x26x46mm. •

letterhoogte 3mm03000 letterhoogte 4mm04000 letterhoogte 5mm05000

351007 351008 351017

Woord-/datumstempels

Zelfinktende woord-/datumstempels

COLOP WOORD-/DATUMSTEMPEL 04000/WD Colop woord/datum stempel 04000/WD. • Niet zelfinktend. • Letter en cijferhoogte 4mm. • 12 teksten in combinatie met datum: beantwoord, besteld, betaald per bank, betaald per giro, betaald per kas, geboekt, gefactureerd, geldig tot, geretourneerd, ingekomen, ontvangen en verzonden.

COLOP WOORD-/DATUMSTEMPEL S120/WD

64

Twaalf verstelbare teksten en een verstelbare datum. • Voorzien van een verwisselbaar blauwrood inktkussen. • Teksten: beantwoord - gefactureerd besteld -geldig tot - betaald per bank geleverd - gecontroleerd - behandeld betaald per kas - ontvangen - geboekt verzonden. •

letterhoogte 4mm4000

351009

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

Voorzien van verwisselbaar inktkussen in 2 kleuren met de datum in het rood en de tekst in het blauw.

letterhoogte 4mm

351022


Brievenwegers/Stempels Stempelkussens en -inkten

COLOP STEMPELKUSSEN

50x90mm zwart 50x90mm rood 50x90mm blauw

351049 351048 351039

Stempeldoos gevuld met gewone kantoorinkt. • Kunststof.

70x110mm zwart 70x110mm rood 70x110mm blauw

351054 351055 351056

COLOP STEMPELINKT Voor het beïnkten van stempelkussen voor rubberen stempels. • Flacon met doseerdop. • 28ml. •

Elektronische brievenwegers

zwart blauw rood

351036 351037 351038

Elektronische pakketwegers

DYMO PAKKETWEGER M5/M10 DYMO BRIEVENWEGER M1/M2 Dymo M5 Digitale weegschaal met USB aansluiting. • Eenvoudig te bedienen digitale weegschaal voor het wegen van brieven en pakketjes. • Compacte grootte, weegoppervlak 18x18cm. • LCD-scherm. • Tarrafunctie biedt de mogelijkheid om het gewicht van de container af te trekken, wanneer objecten in een container gewogen worden. • Knop voor het opslaan van het gewicht, zodat het gewicht van grotere omslagen en pakketten gemakkelijker afgelezen kan worden. • Automatische uitschakeling spaart de batterijen, wanneer de weegschaal niet gebruikt wordt. • Energievoorziening d.m.v. USB kabel of type M5 tot 5.000gr 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd). type M10 tot 10.000gr •

Dymo M1 Digitale weegschaal. • Eenvoudig te bedienen digitale weegschaal voor het wegen van brieven en pakketjes. • Compacte grootte, weegoppervlak 15x15cm. • LCD-scherm. • Tarrafunctie biedt de mogelijkheid om het gewicht van de container af te trekken, wanneer objecten in een container gewogen worden. • Knop voor het opslaan van het gewicht, zodat het gewicht van grotere omslagen en pakketten gemakkelijker afgelezen kan worden. • Automatische uitschakeling spaart de batterijen, wanneer de weegschaal niet gebruikt wordt. • Gebruikt 3 AAA-batterijen (niet type M1 tot 1.000gr meegeleverd). type M2 tot 2.000gr •

330650 330651

330652 330653

Elektronische pakketwegers

DYMO PAKKETWEGER S50 Met de Dymo S50 draagbare digitale USB-pakketweegschaal bespaart u tijd, geld en misschien zelfs uw rug! • Het 30x30cm weegplatform is geschikt voor grote pakketten tot 50kg. • De S50 is voorzien van een LCD-scherm dat kan worden losgemaakt zodat het gewicht eenvoudig vanuit de handen of vanaf de muur kan worden afgelezen. • Tijdbesparende hold- en tare-functies en nog veel meer. • Gratis Dymo Scale Software laat u toe om het gewicht van poststukken weer te geven op het scherm van uw pc of Mac. •

Werkt op AC-adapter (meegeleverd), 3xAAA-batterijen (niet meegeleverd) of USB-kabel (meegeleverd) aangesloten op pc of Mac (compatibel met Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Mac OS v10.4 of een latere versie).

type S50 tot 50kg

330654

ZOEKT U VOUWMACHINES? GA DAN NAAR PAGINA 61.

65


Diversen Intern Transport

RUBBERMAID TRANSPORTKAR 3-standen-greep zorgt voor een optimale bediening ongeacht de lading. • Zeer robuuste constructie, deukt of roest niet. • Groot draagvlak, eenvoudig te beladen en zeer stabiel in gebruik. • Met ingeklapte greep bruikbaar als verrijdbaar onderstel. • Opgevouwen is de Triple-trolley gemakkelijk op te bergen. • Met 4 heavy-duty rubberen wielen (2 zwenkbaar). • Plateau-formaat 82x52cm. •

TRANSPORTWAGEN Zeer robuuste constructie, deukt of roest niet. • Groot draagvlak, eenvoudig te beladen en zeer stabiel in gebruik. • Met ingeklapte greep bruikbaar als verrijdbaar onderstel. • Opgevouwen is deze transportwagen gemakkelijk op te bergen. • Met 4 heavy-duty rubberen wielen (2 zwenkbaar). • Plateau-formaat 71x51cm. •

zwart/grijs

890250

TRANSPORTWAGEN 150KG 71X51CM INKLAPBARE RUGLEUNING

890257

steekwagen opvouwbaar OHT3

890263

rolmaat 3 meter

890253

STEEKWAGEN Handige, compacte stalen steekwagen. Ideaal voor intern transport. • Met luchtbanden voor maximaal comfort. • Afmetingen 117x50x51cm. • Maximale belasting 180kg. • Gewicht 11kg. • Wielen Ø25cm. • •

STEEKWAGEN INKLAPBAAR Universele steekwagen. Laadvermogen 80kg. • Gemakkelijk opvouw- en inschuifbaar. • •

steekwagen 1918

890251

Deurstopper

Rolmaat

STANLEY ROLMAAT Voorzien van een automatisch teruglopende band, licht in gewicht, uitgevoerd met een kunststof huis met bi-materiaal voor extra grip. • De zwarte drukknop dient voor het vastzetten van de band op elke gewenste lengte. • Voorzien van riemklem en een Mylarbeschermlaag voor een langere levensduur. • Kleur Geel, zwart. •

ALCO DEURSTOPPER Deurstopper chroom. Voorzien van rubber ring ter bescherming van de deur. • Door zijn hoge gewicht en antislip uitvoering overal inzetbaar. • Gewicht 1300gram. • Afmeting doorsnede 10cm, hoogte 4cm. • •

66

chroom/rubber

106266


5 Veiligheid


EHBO-artikelen Verbandtrommels

Pleisters

VERBANDTROMMEL A Zeer volledige verbandtrommel die voldoet aan de Arbowet. • Met wandhouder. • 2 Wondsnelverbanden 6x8cm steriel. • 4 Snelverbanden no.1 steriel. • 16 Steriele gaaskompressen 1/16 m2. • 2 Pakjes verbandwatten à 10gram. • 2 Rollen synthetische watten 2mx10cm. • 1 Alumed compressen 10x10cm steriel. • 1 Alumed kompressen 10x15cm steriel. • 3 Elastische windsels 4mx6cm breed. • 1 Cambric windsel 4mx8cm breed. • 1 Cambric windsel 4mx10cm breed. • 1 Driekante doek. • 1 Hechtpleister 5mx2,5cm breed. • 1 Gaaspleister 1mx6cm. • 1 Mondkapje voor beademing. • 1 Knievormige verbandschaar rvs. • 2 Disposable handschoenen. • 3 Veiligheidsspelden. • 1 Pincet rvs. voor bedrijven vanaf • 1 Betadine 30ml. 25 werknemers •

DERMAPHILE PLEISTERS •

892531

Pleisters

Dermaphile pleister. Strip van 1m lang en 6cm breed.

strip van 1mx6cm.

891591

voor bedrijven tot 25 werknemers

892530

5x5cm pak à 16 stuks

892540

Verbandtrommels VERBANDTROMMEL B Losse verbanddoos zonder wandhouder. • 1 Snelverband no.1 steriel. • 1 Snelverband no.2 steriel. • 1 Pakje watten a 10gram. • 1 Elastisch windsel 4mx6cm. • 2 Hydrofiele windsels 4mx6cm. • 1 Cambric windsel 4mx6cm. • 1 Cambric windsel 4mx8cm. • 1 Driekante doek. • 1 Hechtpleister 5mx2,5cm. • 1 Assortiment wondpleister. • 1 Knievormige verbandschaar. • 6 Spelden. • 6 Alcoholdeppers. • 1 Stelma rood (a,b,c). • 1 Pakje zakdoeken. •

PHARMAPLAST STRIPS • •

Pharmaplast pleisters. 30 strips assorti.

30 strips assorti

891592

Verbandtrommels

Pleisters

BASIS VERBANDTROMMEL Basisverbanddoos met als inhoud: 1 Wondsnelverband 6cmx8cm steriel. • 1 Snelverband no.1 steriel. • 5 Steriele gaaskompressen 1/16. • 1 Pakje watten à 10gram. • 2 Elastisch windsels 4mx6cm. • 1 Cambric windsel 4mx6cm. • 1 Hechtpleister 1mx1,25cm. • 1 Gaaspleister 10cmx6cm. • 1 Schaartje. • 6 Deppers. • •

68

GAASCOMPRESSEN Rafelvrij gevouwen, ademend gaaskompres. • Gemaakt van 100% katoen; ontvet en gebleekt. • Hoge treksterkte in lengte en breedterichting, hoge absorptie, ademend, zacht..... •

voor klein kantoor of afdeling

892529


Veiligheid Medicijnen PIJNSTILLERS Finimal. De werkzame stoffen in Finimal zijn paracetamol en coffeïne. • Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. • Coffeïne versterkt mogelijk het pijnstillende effect van paracetamol en werkt opwekkend. • Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten. • •

finimal doos à 20 stuks

892541

Brandpreventie

SCHUIMBLUSSERS Vrijwel overal inzetbaar. Effectief, gebruiksvriendelijk en bovendien weinig gevolgschade. • Blussen van vaste stoffen en vloeistoffen. • Het schuim vormt een afsluitende laag waardoor herontbranding nagenoeg niet mogelijk is. • Inzetbaar waar de brand snel en doeltreffend moet worden geblust en de gevolgschade van weinig belang is. • Blussen van vaste stoffen, vloeistoffen en brand in voertuigen. • •

POEDERBLUSSER Groot blusvermogen, eenvoudige bediening. • Het bluspoeder is door speciale voorzieningen van de buitenlucht afgesloten, waardoor het poeder gegarandeerd droog blijft en het risico van verstoppingen uitgesloten is. • Deze poederblussers zijn goedgekeurd door de Nederlandse autoriteit. •

2kg 6kg

890272 890273

2liter 6liter

890275 890276

veiligheidsvest

890277

VELIGHEIDSVEST BLUSDEKEN Wikkel de deken rond uw handen en leg hem op de brandhaard, over de brandende kleding of wikkel de deken om het slachtoffer. • Trek de deken goed dicht bij de hals, zodat vlammen niet bij het gezicht kunnen komen.

In steeds meer landen in Europa is het bezit van een veiligheidsvest in de auto verplicht. • Deze veiligheidsvesten voldoen aan de Europese normen. • Met twee horizontale, reflecterende strepen. • De veiligheidsvesten hebben een klittenbandsluiting. •

blusdeken 110x110cm

890274

69


Geldkisten en sleutelkastjes Geldtelmachine

SAFESCAN MUNTENTELLER 1200 SAFESCAN BILJETTELMACHINE 2250 Safescan muntenteller 1200. • De stevige Safescan 1200 telt, sorteert én past munten af. • Dankzij de hoge snelheid (220 munten per minuut) en de royale invoermogelijkheden (300 tot 500 munten per keer) maakt u de kas in hoog tempo op. • Bovendien bereidt u dankzij de instelbare afpasfunctie moeiteloos een bankstorting voor. • Praktische optel- en afpasfuncties en uiterst eenvoudige bediening •

De snelle en gebruiksvriendelijke Safescan 2250 leest de UV-, Infrarooden magneet kenmerken op bankbiljetten. • Geschikt voor alle valuta's, telt de Safescan 2250 eenvoudig 1000 biljetten per minuut, is uitgerust met een groot en duidelijk LCD-scherm, optel & afpasfunctie en automatische start en stopfunctie • Bovendien controleert het toestel de afmetingen van de bankbiljetten. •

betekenen dat u snel duidelijkheid heeft over de inhoud van uw kassa. • Totaaltelling en telling per muntsoort. • Autostop bij een vol muntenbakje. • Eenvoudige bediening. *Inclusief munten sorteerset • Gewicht 5kg. • Afmetingen 355x330x266mm. Safescan 1200

392735

Bij een afwijkend biljet op, dan gaat een waarschuwingsalarm af. Het ideale hulpmiddel voor het tellen en controleren van uw kassa inhoud. • Inclusief stofhoes. • Gewicht 5,7kg. • Afmetingen 292x246x178mm. •

Safescan 2250

392736

Valsgelddetectoren

SAFESCAN VALSGELDDETECTOR 155I Naast het design en compacte formaat biedt de Safescan 155i zesvoudige bescherming (magnetische inkt, metaaldraad, infrarood, watermerk, lengte en dikte) tegen valse eurobiljetten • 100% valsgelddetectie (www.ecb.int). • Snelle en eenvoudige controle van drie valuta's: EUR, GBP en CHF. • U kunt de bankbiljetten in een willekeurige richting invoeren (voor euro's en Britse ponden). • In minder dan een halve seconde controleert de Safescan de echtheid van het biljet en toont het toestel de waarde ervan. •

SAFESCAN VALSGELDDETECTOR 50 De nieuwe compacte Safescan 50 is uitgerust met een krachtige UV lamp, controleert de UV kenmerken van bankbiljetten, identiteitskaarten, credit cards en alle andere officiële documenten. • Handmatige controle. • Krachtige 9Watt UV lamp. • Geschikt voor alle valuta. • Geschikt voor alle rijbewijzen, identificatiebewijzen en creditkaarten. • Gewicht 450gr. • Afmetingen 206x90x102mm. •

70

wit zwart

392720 392721

ZOEKT U KLUIZEN? GA DAN NAAR PAGINA 71.

Dankzij de praktische optelfunctie ziet u op het lcd-scherm de waarde en het aantal bankbiljetten dat is gecontroleerd. • Er klinkt een alarm wanneer het toestel een verdacht biljet detecteert. • De Safescan 155i is uitgerust met een USBpoort voor eenvoudige updates. • 6voudige valsgeld detectie. • Gewicht 520gr. • Afmetingen 159x128x83mm. •

grijs zwart batterypack voor Safescan 135-145-155-165

392768 392769 392778


Geldkisten en sleutelkastjes Sleutelkastjes

DURABLE SLEUTELKAST Afsluitbaar sleutelkastje van aluminium. • Voor Key Clip sleutelhangers (zie onder). • Elk kastje wordt geleverd inclusief 6 Key Clip sleutelhangers, montageinstructies en montage-set. • Leverbaar in verschillende maten en capaciteiten. • Aan de binnenzijde van de deur is er ruimte voorzien voor een bedrukbaar indexblad. • Professioneel te bedrukken met gratis software op www.durable.nl. • Slot met twee sleutels. • Verkrijgbaar in vijf formaten, voor 18 tot 72 sleutels. •

SK/BS SLEUTELKAST Hamerslag antraciet. Fraaie degelijke uitvoering, met afgeronde hoeken. • Sterk scharnier aan binnenzijde. • Metalen sleutelhaken (niet verstelbaar). • Cilinderslot met 2 sleutels. • Met bevestigingsmateriaal. • Voor 90% geproduceerd uit gerecycled staal. • •

17 haken195x145x40mm 27 haken245x175x40mm 51 haken340x240x40mm 63 haken340x240x40mm 99 haken395x290x40mm 149 haken395x290x80mm

SLEUTELLABELS MET INSTEEKKAARTJE Sleutelhanger van soepele kunststof. met dubbele metalen ring. • Voorzien van beschrijfbaar label met transparant venster. •

327822 327823 327825 327826 327829 327830

Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.

wit zwart rood donkerblauw donkergroen geel oranje grijs transparant assorti

327900 327901 327902 327903 327904 327905 327906 327912 327918 327919

Doos à 200 stuks.

assorti

327920

voor 18 sleutels 302x280x118mm1951.23 voor 36 sleutels 302x280x118mm1952.23 voor 48 sleutels 302x400x118mm1954.23 voor 54 sleutels 302x280x118mm1953.23 voor 72 sleutels 302x400x118mm1955.23 •

327930 327931 327933 327932 327934

Met cijferslot.

voor 36 sleutels 310x305x125mm1966.23

327935

DURABLE SLEUTELLABELS MET RING 1957 Het etiket is steeds leesbaar omdat de sleutel altijd achter het sleutellabel verborgen blijft. • Altijd een duidelijk overzicht in één oogopslag. • Het 'easy-open'-mechanisme zorgt ervoor dat het etiket vervangen kan worden zonder de sleutel van de sleutelring te verwijderen. • Labels zijn te bedrukken met te downloaden template, www.durable.nl •

Verpakkingseenheid zak à 6 stuks.

zwart1957.01 rood1957.03 blauw1957.07 geel 1957.04 •

327941 327942 327943 327945

Zak van 6 stuks.

assorti1957.00

327946

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

71


Brand- en inbraakwerende kasten Archiefkasten

DE RAAT BRANDWERENDE ARCHIEFKAST Standaarduitvoering met dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd). • Indicatie waardeberging: €1000,(safe1 norm). • Brandwering volgens DIN4102. • Fraaie, zwaar geëpoxeerde deurkruk. • In hoogte verstelbare legborden. • Standaardkleur: grijs/ivoor/zwart met grijs interieur. • Opties: uittrekbare legborden, blokkeersysteem, lateraal hangmappensysteem, dwarsgeleiders, verticaal hangmappensysteem, uittrekbare raadpleegplank, cijfersloten, linksdraaiende deur. • Verkrijgbaar in elke gewenste kleur, RAL-kleuren zonder meerprijs, metallic kleuren tegen meerprijs. •

model 800 74x54x55cm model 900 120x67x55cm model 900V 120x67x55cm met afsluitbaar vak model 1000 157x67x55cm model 1000V 157x67x55cm met afsluitbaar vak model 1040 195x67x55cm model 1040V 195x67x55cm met afsluitbaar vak model 1100 195x95x55cm model 1100V 195x95x55cm met afsluitbaar vak model 1200 135x95x55cm model 1200V 135x95x55cm met afsluitbaar vak model 1400195x126x55cm model 1400V 195x126x55cm met afsluitbaar vak

486003 486005 486006 486007

DE RAAT BRANDWERENDE ARCHIEFKAST LLOYD Biedt bescherming tegen brand en inbraak. • Dubbelwandige archiefkast. • Indicatie waardeberging: € 1000,-. • Moderne vormgeving, uitgevoerd in grijs. • Dubbelbaardssleutelslot en horizontale en verticale schoten zorgen voor een solide sluiting. • Met twee of vier in hoogte verstelbare legborden. • Brandwerend volgens DIN4102. • Gewicht: model 90D 180kg en model Model 90D195x93x52cm 100D 295kg. Model 100D185x96x55cm •

486008 486009 486010 486011 486012 486013 486014 486015 486016

486151 486150

Brand- en inbraakwerende documentenkasten

EUROSAFE DEFENDER Brandwerend volgens NT Fire 017, klasse 60 minuten. • Inbraakwerend volgens Euro/VdS klasse I. • Indicatie waardeberging € 9000,• Geschikt voor documenten en waardevolle voorwerpen. • Dubbelbaardsleutelslot. • Voorbereid voor vloerverankering. • Optioneel met elektronisch cijferslot. • Kleur grijs (RAL7035). • Tevens leverbaar in klasse II: indicatie waardeberging € 23000 en klasse III: indicatie waardeberging € 36000. •

model 1-300 EUROSAFE DRS CASH model 1-301 Eurosafe DRS Cash. ECBS/VDS getest volgens EN 1143-1, klasse 1. • Indicatie waardeberging € 9000. • 10mm dikke deurplaat en 90mm deurdikte. • Vierzijdig sluitsysteem. • Voorbereid voor vloerverankering. • Kleur: grijs (RAL 7035). • •

72

model 1-302 model 1-303 model 1-304 model 1-305

376x496x450mm 81kg 476x496x450mm 92kg 636x496x450mm 118kg 836x496x450mm 135kg 1026x606x450mm 213kg 1226x606x450mm 256kg

486087 486088 486089 486090 486091 486092

model I/1615x485x533mm 185kg model I/2715x500x648mm 285kg model I/3830x580x648mm 337kg model I/41030x640x648mm453kg model I/51230x640x648mm530kg model I/61430x640x648mm600kg model I/71730x800x693mm768kg

486249 486250 486251 486252 486253 486254 486255


Brand- en inbraakwerende kasten Datasafes

Kluizen FILEX SECURITY SAFE

LAPTOPKASTEN Kast voor het veilig opbergen en opladen van laptops. • Biedt bescherming tegen inbraak en diefstal. • Ideaal voor het opbergen van 15 laptops. • Met contactpunten binnen de kast voor het opladen van de laptops. • Voorzien van ventilatoren en ontluchtingsgaten. • Standaard voorzien van een dubbelbaardssleutelslot met twee sleutels. • Standaardkleur grijs RAL 7016.

Deze inbraakwerende kluis is uitermate geschikt om uw waardevolle spullen, papieren en sieraden met een gerust hart op te bergen. • Deze security safes variëren qua inhoud van 10-38liter. • Door de bescheiden afmetingen is deze kluis gemakkelijk uit het zicht te plaatsen. • Het is mogelijk de kluis aan de muur of bodem te bevestigen, bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd. • Bodemplaat is voorzien van bekleding. • Vergrendeling d.m.v. 2 bewegende SE-2 sluitbouten. inhoud 16,6L •

LL14120x93x52cm LL18157x93x52cm LL22195x93x52cm LL24195x120x52cm

130kg 190kg 230kg 300kg

486057 486058 486059 486060

25x35x25cm 10kg. 486136

PT PRIVÉKLUIS Inbraakwerend volgens EN14450, securitylevel 2. • Brandwerend volgens DIN 4102. • Indicatie waardeberging van €5000,-. • Geschikt voor documenten en waardevolle voorwerpen. • Dubbelbaardsleutelslot. • Driezijdig sluitsysteem. • Verankeringsgaten in de achterwand en bodem. • Kleur grijs (RAL 7035) •

PT0 PT1 PT2

250x290x220mm 486120 330x450x380mm 486121 450x450x380mm 486122

PT3 PT4 PT7

600x450x380mm 486123 810x450x380mm 486124 700x500x450mm 486127

AFSTORTKLUIS PT/ET Afstortkluis met bescherming tegen inbraak. • Geschikt voor het afstorten van geld. • Model PT-D voorzien van dubbelbaardsleutelslot. • Model ET-D voorzien van elektronisch cijferslot (vrij instelbaar) La Gard EM 1521 met tijdvertraging. • Geld inwerplade met dubbelbaard sleutelslot, binnenmaten (hxbxd): 100x215x165mm. • Indicatie waardeberging € 5000,-. • Standaardkleur: grijs (RAL 7035). • Standaard voorzien van verankeringsgaten in bodem en achterwand.

CASH BOX KASSAKLUIS

Biedt bescherming tegen inbraak. Specifieke kassa-afroomkluis met geldtransporteur. • Inwerpopening: 90x10mm. • Eenvoudig te bevestigen onder een kassablok middels een bevestigingsplaat. • Standaard voorzien voor twee cilindersleutelsloten (1 voor het openen en 1 voor het tijdelijk verwijderen). • Capaciteit: 800 bankbiljetten. • Gewicht 5kg. • Standaardkleur zwart. • •

PT-D2610x450x380mm PT-D3760x450x380mm ET-D2610x450x380mm ET-D3760x450x380mm

486048 486052 486053 486054

Cash Box 250x130x250mm

486047

73


Tijdregistratiesystemen Tijdregistratiesystemen SAFESCAN TA-810 Digitaal tijdsregistratiesysteem met geïntegreerde RFID badge lezer (inclusief 5 RFID badges). • Dit efficiënte en compacte tijdregistratiesysteem is geschikt voor alle organisaties en binnen 'no-time' te installeren. • Tot 1800 gebruikers klokken eenvoudig in en uit door hun magneetkaart of sleutelhanger (RFID) bij het systeem te houden. Of kunnen ervoor kiezen om met pincode in plaats van pasjes te werken. • Exporteer de data via USB en/of Ethernet TCP/IP naar uw PC en beheer gebruikersgegevens en tijdregistraties (afwezigheid, aanwezigheid) in de bijgeleverde Safescan tijdregistratie Software. • Inclusief uitgebreide werknemer management functies, filterfunctie naar werknemer/afdeling, berekening van werktijden, overtijd en afrondingsmogelijkheden (tijd in & tijd uit) en meervoudige werkschema's. •

SAFESCAN TA-850 Digitaal tijdsregistratiesysteem met optische vingerafdruksensor. • Dit efficiënte en compacte tijdregistratiesysteem is geschikt voor alle organisaties en binnen 'no-time' te installeren. • Tot 2200 gebruikers klokken eenvoudig in en uit door hun vinger op de vingerafdruksensor te plaatsen. Of kunnen ervoor kiezen om met pincode te werken. Exporteer de data via USB en/of Ethernet TCP/IP naar uw PC en beheer gebruikersgegevens en tijdregistraties (afwezigheid, aanwezigheid) in de bijgeleverde Safescan tijdregistratie software. • Inclusief uitgebreide werknemer management functies, filterfunctie naar werknemer/afdeling, berekening van werktijden, overtijd en afrondingsmogelijkheden (tijd in & tijd uit) en meervoudige werkschema's. •

Ook exporteert u data eenvoudig naar Excel en loonadministratie HRM programma's (.cvs format). • Afmetingen 189x140x40mm. • Afmetingen 189x140x40mm. •

Safescan TA-810 392761 Safescan 25 stuks badges 392764 Safescan 25 stuks sleutelhangers 392765

Ook exporteert u data eenvoudig naar Excel en loonadministratie HRM programma's (.cvs format). • Afmetingen 189x140x40mm •

Safescan TA-850

392762

SAFESCAN TA-855 Digitaal tijdsregistratiesysteem met optische vingerafdruksensor en RFID badge lezer (inclusief 5 RFID badges). • Dit efficiënte en compacte tijdregistratiesysteem is geschikt voor alle organisaties en binnen 'no-time' te installeren. • Tot 2200 gebruikers klokken eenvoudig in en uit door hun vinger op de vingerafdruksensor te plaatsen of hun magneetkaart of sleutelhanger voor het systeem te houden. Exporteer de data via USB en/of Ethernet TCP/IP naar uw PC en beheer gebruikersgegevens en tijdregistraties (afwezigheid, aanwezigheid) in de bijgeleverde Management Software (Safescan TA Software) •

Inclusief uitgebreide werknemer management functies, filterfunctie naar werknemer/afdeling, berekening van werktijden, overtijd en afrondingsmogelijkheden (tijd in & tijd uit) en meervoudige werkschema's. • Ook exporteert u data eenvoudig naar Excel en loonadministratie HRM programma's (.cvs format). •

• •

Afmetingen 189x140x40mm. Afmetingen189x140x40mm.

Safescan TA-855 392763 Safescan 25 stuks badges 392764 Safescan 25 stuks sleutelhangers 392765

SAFESCAN RF110 SLEUTELHANGERS SAFESCAN RF100 KAARTEN RF110 proximity Key Fobs (125 kHz). Leesafstand: 7cm. • Afmetingen: 30x37mm. • Dikte: 8mm. • Compatible met Safescan TA-655, TA810 en TA855. •

RF100 proximity Badges (125 kHz). • Leesafstand: 7cm. • Afmetingen 85x54mm. • Compatible met Safescan TA-655, TA810 en TA855. •

74

Safescan 25 stuks badges

392764

Safescan 25 stuks sleutelhangers 392765


6 Interieur


Bureaustoelen Bureaustoelen en toebehoren

QUANTORE BUREAUSTOEL EXCELLENT QUANTORE BUREAUSTOEL PREMIUM Zeer comfortabele bureaustoel. Kunststof voetkruis. • DIN standaard gaslift aluminium. • Verstelbare gewichtsregeling. • 3-staps synchroonmechaniek. • Multifunctionele armleggers. • Instelbare zitdiepte. • Verstelbare lendesteun. • Rug in netspanning zwart. • Volgens NEN-EN 1335.

Deze nieuwe Excellent kantoorstoel voldoet 100% aan de strenge NPR 1813 eisen en de NEN-EN 1335reeks. • De stoel is getest door TÜV Rheinland Nederland. • Met zwart nylon voetkruis. • Dubbele DIN veiligheidsgaslift. • Instelbare gewichtsregeling. • Instelbare zitdiepte van 10 cm. • 5-locking synchroontechniek. • Multifunctionele armleggers. • 3 jaar garantie. •

• •

bureaustoel zwart vergaderstoel zwart

485650 485651

Kunststof voetkruis. DIN standaard gaslift zwart. • Permanent rugcontact. • Rughoogte 38cm. • Vaste of in hoogte verstelbare armleggers zijn optioneel verkrijgbaar.

set vaste armleggers set verstelbare armleggers set zachte wielen

485610 485611 485620

set zachte wielen

485598

Kunststof voetkruis. DIN standaard gaslift zwart. • Permanent rugcontact. • Rughoogte 46cm. • Vaste of in hoogte verstelbare armleggers zijn optioneel verkrijgbaar.

485606 485607 485608 485609

485652

EUROSEATS BUREAUSTOEL BRUSSEL MIDDELHOOG

EUROSEATS BUREAUSTOEL BRUSSEL

zwart rood blauw antraciet

zwart

set zachte wielen

485620

zwart rood blauw antraciet

485602 485603 485604 485605

EUROSEATS BUREAUSTOEL COPENHAGE EUROSEATS BUREAUSTOEL VIGO Kunststof voetkruis. • DIN standaard gaslift zwart. • Permanent rugcontact. • In hoogte verstelbare rugleuning. • In hoogte verstelbare armleggers. •

zwart rood blauw antraciet

76

485616 485617 485618 485619

Bureaustoel VIGO. Met nylon voetkruis. • Instelbare gewichtsregeling. • 5 Locking synchroontechniek. • Instelbare zitdiepte. • Multifunctionele armleggers. • •

set zachte wielen

485620

zwart blauw

485621 485622

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!


Bureaustoelen Bureaustoelen en toebehoren

EUROSEATS BUREAUSTOEL LA VELLA Zeer comfortabele bureaustoel met in hoogte verstelbare hoofdsteun. • Aluminium voetkruis. • DIN standaard gaslift aluminium. • Verstelbare gewichtsregeling. • 5-staps synchroonmechaniek. • In hoogte verstelbare armleggers met zachte opdek. • Verschuifbare zitting. • Verstelbare lendesteun. • In hoogte verstelbare hoofdsteun. • Bijpassende bezoekers/vergaderstoel met chroom frame en armleggers. • Volgens NEN-EN 1335. •

EUROSEATS BUREAUSTOEL PARIS Kunststof voetkruis. DIN standaard gaslift zwart. • Instelbare gewichtsregeling. • 5-staps synchroonmechaniek. • In hoogte verstelbare rugleuning. • In hoogte verstelbare armleggers. • Bijpassende bezoekers/vergaderstoel met zwart frame en armleggers leverbaar. • Volgens NEN-EN 1335. • •

set zachte wielen voor Paris vergaderstoel zwart vergaderstoel blauw

485599 485587 485588

zwart zwart met hoofdsteun set zachte wielen

485600 485601 485598

HOE ZIT U GOED?

EUROSEATS CONFERENTIESTOEL PALERMO Praktische en betaalbare conferentiestoel. • Stapelbaar tot 30 stuks, dus minder ruimtebeslag bij de opslag van deze stoelen. • Frame van 11mm dik draadstaal. • Verchroomd. • Met kunststof zitting en rug. • Ook leverbaar met gestoffeerde zitting en rug. •

blauw rood zwart armleggers verchroomd

485575 485576 485577 485578

• Stel eerst de stoel op juiste wijze in: - Ga rechtop zitten met de knieën gebogen in een hoek van 90° of meer en met de voeten stevig op de vloer. - Bepaal de juiste hoogte van de zitting en zo goed mogelijk de zitdiepte. - Stel de rugleuning zo in dat hier optimale steun verkregen wordt, laat indien mogelijk de leuning de rug volgen (synchroon- of kantelmechaniek). - Tussen knieën en zitting moet een vuist ruimte zitten. - Stel uw armleggers zo in dat deze bij hangende bovenarmen de ellebogen ondersteunen. • Blijf niet lang in dezelfde houding zitten maar wissel af met bewegingen.

Bepaal vervolgens de juiste bureauhoogte. - Ontspan de schouders en breng de onderarmen omhoog tot een hoek van ca. 90°. - Stel het bureaublad zo in dat het werkblad de ellebogen steunt. - Is het bureaublad niet of niet voldoende instelbaar, plaats dan een voetenbank en stel de stoel een stukje hoger in of verhoog uw bureau.

Stoelmatten

STOELMAT VOOR HARDE VLOERBEDEKKING Stoelmat vervaardigd uit polyester materiaal. • Geschikt voor harde vloeren zoals zeil, parket, tegels, laminaat en andere harde vloeren. • Ergonomische voordelen, de stoelt rolt prettig en spaart daardoor uw rug. • Passend in elk interieur. • Zeer transparant en onbreekbaar. • Antisliplaag aan de onderzijde. • Dikte 1,8mm.

STOELMAT VOOR ZACHTE VLOERBEDEKKING

Stoelmat vervaardigd uit polyester materiaal. • Geschikt voor tapijtvloeren zowel laagals hoogpolig tapijt. • Ergonomische voordelen, de stoelt rolt prettig en spaart daardoor uw rug. • Passend in elk interieur. • Zeer transparant en onbreekbaar. • Nopjes aan de onderzijde. • Dikte 2,1mm. •

120x90cmpolyester 120x150cmpolyester 120x180cmpolyester

97100 489080 97173 489077 97180 489088

120x90cmpolyester 120x150cmpolyester 120x180cm polyester

97200 489078 97273 489079 97280 489089

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

77


Voetensteunen Voetensteunen

FELLOWES VOETENSTEUN MICROBAN Voorkomt pijn en ongemak in benen en rug door ervoor te zorgen dat u een correcte houding aanneemt. • Verstelbaar met de voeten, de steun blijft in de gekozen positie tot u deze weer wenst aan te passen. •

Schommel heen en weer en stimuleer zo de bloedsomloop in voeten en benen. • FIRA-geaccrediteerd volgens de EU wetgeving Gezondheid en Veiligheid. •

Met Microban antibacteriologische bescherming voor actieve hygiëne.

antraciet

8035001 489024

FELLOWES VOETENSTEUN PROFESSIONAL Professionele voetensteun. Hoogte en hoek apart instelbaar voor optimaal comfort. • 3 hoogte-instellingen (100-135-165mm). • Extra stevig platform voor langdurig gebruik. • Massageoppervlak. • Rubber pootjes houden de voetensteun op zijn plaats. • Anti-slip platform. • Afmetingen 39x34cm •

FELLOWES VOETENSTEUN STANDAARD

Standaard verstelbare voetensteun. Hoogteaanpassing met twee standen. • Dankzij de ‘zwevende’ verhoging kunt u uw benen strekken, wat de bloedsomloop bevordert. • Het geruwde oppervlak masseert de voetzolen voor stressreductie. • Afmetingen 45x34x12cm. antraciet • •

48121-70 489031

antraciet

8067001 489025

antraciet

8064101 489026

antraciet

489007

FELLOWES VOETENSTEUN HEAT & SLIDE Heat en Slide voetensteun met verwarming. • Verwarmd platform verwarmt direct voeten en omgeving. • Schuifmechanisme verbetert bloedcirculatie in voeten en benen. • Verstelbaar, kan ook de bovenkant van voeten verwarmen. • HeatSafe Powerknop, handsfree bediening. • Energy efficiënt, verbruikt minder dan 90 watt. • Schakelt automatisch uit na gebruik. • Massageplatform. • Rubber pootjes houden de steun op zijn plaats. • 2 hoogte-instellingen (109+127mm) • Afmetingen 42x28x14cm •

FELLOWES VOETENSTEUN METAAL Professionele metalen voetensteun. Hoogte en hoek apart instelbaar voor optimaal comfort (105-135mm). • Professionele voetensteun volledig gemaakt van metaal. • Voor intensief en langdurig gebruik. • Extra groot antislipplatform. • Afmetingen 56x35x14cm. • •

antraciet

8080701 489027

QUANTORE VOETENSTEUN Hoogte en hoek zijn verstelbaar voor optimaal comfort. • Comfortabel en groot platform voorzien van een anti-slip structuur. • Modern antracietgrijs platform, duurzaam, krasvast en eenvoudig te reinigen. • Afmetingen 450x350mm. •

QUANTORE VOETENSTEUN Eenvoudig en robuust. Vernikkeld stalen buis. • In 4 standen instelbaar (6-9-12-15cm). • Rubberen voetplaat van 280x90mm. • Afmetingen 35x34x16cm. • •

in 4 hoogten verstelbaar

489020

79


Voetensteunen Voetensteunen

KENSINGTON VOETENSTEUN SOLEMASSAGE

KENSINGTON VOETENSTEUN SOLEMATE

De SoleMassage voetensteun is speciaal ontworpen om de positie van uw benen te verhogen en de zenuwuiteinden van uw voeten te masseren. • 5 verschillende instelbare hoogtes (1117cm). • Instelbare hoek tot 30 graden. • Vehoogt de positie van de benen voor betere bloedcirculatie en minder druk op de bovenbenen. • Afmetingen 43x38x33cm. •

Verwijderbaar en afwasbaar anti-slip oppervlak. • Hellingshoek is eenvoudig met de voeten in te stellen al naar gelang de individuele behoefte. • Model SoleMate+ is ook in hoogte verstelbaar van 9-12cm. • Ruim oppervlak vcan 45x35cm. • Met antislipbasis om het wegglijden van de voetensteun te voorkomen. • Gemaakt van stevig kunststof. •

grijs in hoogte verstelbaar

56145 489005 56146 489006

antraciet

489009

verstelbaar

489030

rood blauw grijs zwart

470040 470041 470042 470043

KENSINGTON VOETENSTEUN SOLESOOTHER Kantelbaar tot 20 graden voor extra comfort met handige vergrendelbare kantelregeling. • Het platform kan worden verhoogd met twee hoogte-instellingen. • Voetpaneel met rand voorkomt uitglijden. • Door een enigszins verhoogde beenpositie verbeteren uw houding en bloedsomloop en vermindert de druk op de onderrug. • Helpt de druk op de onderrug te verminderen en het ongemak van zittend werk tegen te gaan. • Afmetingen 45x35x19cm. •

MASTERFOOT VOETENSTEUN Eenvoudig instelbaar door een lichte druk van de voeten. • Het plateau is van hout, met rubber overtrokken. • Verchroomd stalen frame met antislipdopjes. • Hoogte 7-13cm. • Afmetingen 53x36cm. •

antraciet

489029

Opstapkrukjes

DESQ OPSTAPKRUKJE KUNSTSTOF DESQ OPSTAPKRUKJE METAAL Praktisch krukje met 3 lichtverende zwenkwielen. • Bij belasting verdwijnen de drie wieltjes naar binnen. • Hoogte 42cm met antisliplaag, bodem Ø43cm, top Ø29cm. • Metalen uitvoering. •

80

Mobiel opstapkrukje van breukvast kunststof. • Garandeert absolute veiligheid door middel van een rubberen ring op de bodem. • Bij belasting verdwijnen de drie wieltjes naar binnen. • Bodem Ø44,5cm topØ29cm hoogte 42cm en gewicht 3,5kg. •

zwart rood blauw grijs

489101 489102 489103 489112

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!


Verlichting Hansa bureaulampen

HANSA LED BUREAULAMP WOODEN ART HANSA LED BUREAULAMP MODERN ART

Exclusieve en energiezuinige led-lamp in schitterend design. • Een pronkstuk op uw bureau. • Uitvoering in walnotenhout met bamboe. • Gemakkelijk verstelbare lichtintensiteit dankzij dimmer die u met aanraken activeert. • Geeft een warm lichteffect zonder warmte af te geven. • 15Volt 8W 1200 lumen. • Hoogte 440mm. • Gewicht 1,5kg. •

Exclusieve en enregiezuinige led-lamp in schitterend design. • Een pronkstuk op uw bureau. • Uitvoering in mat zwart. • Gemakkelijk verstelbare lichtintensiteit dankzij dimmer. • Geeft een warm lichteffect. • 220Volt 10W. • Hoogte 36cm, breedte 54cm, diepte 5070mm. zwart •

495271

walnoten-bamboe

495278

roestvrij staal

495260

zwart/blauw zwart/wit

495274 495275

HANSA LED BUREAULAMP MAX CLASS Bureaulamp met energiezuinige ledlampen. • Modern en elegant design. • Hoogwaardig geborsteld roestvrijstaal. • Een echte blikvanger. • Met zwaar voetplateau. • In elke hoogte instelbaar. • Dankzij de scharnierpunten in veel variaties te plaatsen. • met 30 led's die samen 700 lumen licht geven. • 10.000 branduren. • Maximale hoogte 55cm en diepte 65cm. • Lampvoet Ø18cm. • Energielabel A. •

HANSA LED BUREAULAMP COMFORT Bureaulamp met energiezuinige ledlampen. • Modern en elegant design. • Hoogwaardig aluminium, een blikvanger. • Met zwaar voetplateau van Ø20cm. • met 9 led's die samen 900 lumen licht geven. • 50.000 branduren. • Gewicht 2,1kg. • Energielabel A. •

met enkele arm met dubbele arm

495258 495259

HANSA LED BUREAULAMP TORINO HANSA LED BUREAULAMP FRISBEE Bureaulamp met energiezuinige ledlampen. • Elegante lamp met een lange reikwijdte. • Uitvoering in aluminium met zware voet van 130x200mm. • Verstelbare arm dankzij verfijnd scharniersysteem. • Verticale weerkaatsing van het licht tot 90°. • 220Volt LED 5W 450 lumen. • Gewicht 2,3 kg. • Armlengte 390mm. •

Bureaulamp met energiezuinige ledlampen. • Stijlvolle lamp in fris design. • Uitvoering in aluminium met zware voet Ø143mm. • Verstelbare arm dankzij verfijnd scharniersysteem. • Verticale weerkaatsing van het licht tot 90°. • 220Volt led 4,8W. • Gewicht 1,2 kg. • Armlengte 485mm. •

zwart metalic turquoise metalic

495277 495276

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

81


Verlichting Hansa bureaulampen

HANSA LED BUREAULAMP 4YOU Bureaulamp met energiezuinige ledlampen. • Stijlvolle lamp in leuk design. • Met 3 lampcovers in zilver, zwart én rood voor een eigen kleurstelling. • Uitvoering in aluminium met zware voet Ø180mm. • Verstelbare arm dankzij verfijnd scharniersysteem. • Verticale weerkaatsing van het licht tot 90°. • 220Volt led 4,8W. • Gewicht 1,6 kg. • Armlengte 420x420mm. •

HANSA BUREAULAMP GRAFILUX Zeer fraaie bureaulamp met daglichtkwaliteit. • Moderne strakke vormgeving in combinatie met functionaliteit. • Door 2 scharnieren optimaal instelbaar. • Afmetingen Øvoet 21cm/lamp 96cm/hoogte max. 70cm. • TL-lamp FQ24W/T5. • Leverbaar in aluminium. • Energielabel A. •

aluminium

495273

aluminium

495236

roestvrij staal

495239

zwart zilvergrijs

495263 495233

HANSA BUREAULAMP MILAAN Stijlvolle halogeen laagspanningslamp in schitterend design. • Een pronkstuk op uw bureau. • Uitvoering in roestvrij staal. • Verstelbare arm dankzij verfijnd scharniersysteem. • Verticale weerkaatsing van het licht tot 90°. • Gemakkelijk verstelbare lichtintensiteit dankzij dimmer. • 220Volt AC/50 Hz. • Halogeenlamp: max. 12Volt 35W. • Gewicht: 2,2kg. • Geschikt voor capsulelampen met voet GY6.35. •

HANSA BUREAULAMP SYDNEY Extreem slanke bureaulamp met daglichtkwaliteit. • Het paradepaardje uit de serie designbureaulampen van Hansa. • Moderne strakke vormgeving in combinatie met functionaliteit. • Door 3 scharnieren optimaal instelbaar. • Afmetingen Øvoet 18cm lamp 25x1,3cm. hoogte max. 50cm. • TL-lamp: 2x12Volt 8W. • Leverbaar in edelstaal of zwart. •

zwart roestvrij staal

495234 495235

HANSA BUREAULAMP ARCOSTAR HANSA BUREAULAMP ECOLUX Dit model Arcostar heeft met zijn 20W lamp een lichtopbrengst van 100W op. • Stijlvolle halogeen laagspanningslamp in schitterend design. • Een pronkstuk op uw bureau. • Verstelbare arm dankzij verfijnd scharniersysteem. • Lamphoogte 57cm. • Lampvoet 22x14cm. • Verticale weerkaatsing van het licht tot 90°. • Energielabel A. • Geschikt voor lampen met voet E27. •

82

Slanke bureaulamp met daglichtkwaliteit. • Moderne strakke vormgeving in combinatie met functionaliteit. • Door 3 scharnieren optimaal instelbaar. • Inclusief tafelklem en voet. • Werkbare lengte max. 63cm. • Lamp: 220Volt PL-11W. • Leverbaar in zilverkleurig metaal. • Energielabel A. • Geschikt voor lampen met voet G23 (PL-S 11W). •

zwart wit

495262 495261


Verlichting Hansa bureaulampen

HANSA BUREAULAMP ECOSTAR Praktische energiebesparende bureaulamp. • Schaduwvrij licht dankzij de lange reflector. • Uitgerust met een zware voet van 1850gr en 20x14cm groot. • Grote spanlengte van 90cm. • Compactlamp 220Volt 11W. • Kleur zwart. • Energielabel A. • Geschikt voor lampen met voet G23 (PL-S 11W). •

HANSA BUREAULAMP MADRID Elegante halogeenlamp met beweegbare armen op twee verbindingspunten. • Verticaal beweegbare lampenkap. • Halogeen lamp: max.12Volt 35W. • Maximale hoogte 490mm. • Lampvoet Ø130mm. • Geschikt voor capsule lampen met voet G4. •

zwart zilvergrijs

495232 495266

zilvergrijs

495238

roestvrij staal

495255

geborsteld staal

495272

HANSA VLOERLAMP TORONTO HANSA BUREAULAMP SPACE Halogeenlamp met beweegbare armen op 2 verbindingspunten. • Verticaal beweegbare lampenkap. • Halogeen lamp van max. 12Volt 20W. • Max. hoogte: 50cm. • Lampvoet Ø130mm. • Geschikt voor capsule lampen met voet G4.

Slanke halogeen vloerlamp uitgevoerd in mooi roestvrij staal. • Puur design. • Met in de kolom geïntegreerde schakelaar. • De frosted glazen schaal van Ø42cm geeft plezierig zacht licht. • Op zware metalen voet. • Hoogte 186cm. • Lampvoet Ø275mm. •

zwart zilvergrijs blauw paars

495279 495280 495281 495282

GOEDE VERLICHTING

HANSA VLOERLAMP MAX TOP

Houd de volgende zaken goed in de gaten als het gaat om de verlichting van uw werkplek: • Zorg dat de verlichting (bureau en plafond) niet reflecteert in uw beeldscherm. Het is rustiger voor de ogen als het contrast tussen beeldscherm en achtergrond optimaal is. Gebruik bij voorkeur geen puntlichtbron zoals een gloeiLAMp. • Hoe ouder u bent, hoe meer lux (licht) u nodig heeft om goed van papier te kunnen lezen. • Voorkom verblinding. Zorg dat u niet in de lichtbron kunt kijken, ook niet vanuit uw ooghoeken.

Draagt u een leesbril? Raadpleeg uw opticien dan eens over de mogelijkheden van een beeldschermbril. • Ontspan regelmatig of wissel beeldschermwerk af met ander werk. •

Vloerlamp met energiezuinige ledlampen. • Modern en elegant design. • Hoogwaardig geborsteld staal. • Een echte blikvanger. • Met zwaar voetplateau van 1500gr. • In hoogte instelbaar. • Dankzij de scharnierpunten in veel verschillende standen te plaatsen. • Met 30 led's die samen 700 lumen licht geven. • 10.000 branduren. • Maximale hoogte 1230mm en diepte 650mm. • Lampvoet Ø180mm. • Energielabel A.

83


Verlichting Lampen

PHILIPS PL-E SPAARLAMP Philips PL-E 5W Topmodel spaarlamp van Philips met een levernsduur van 15.000 uur. • 80% energiebesparing ten opzicht van de gloeiLAMp. • Standaard lampvoet E27. • Spanning 240V. • Niet geschikt voor gebruik met dimmers en elektronische tijd-/ schemerschakelaars. •

Philips PL-E 8W Philips PL-E 11W Philips PL-E 15W Philips PL-E 20W

230lumen C=115mm 400lumen C=120mm 600lumen C=142mm 875lumen C=127mm 1200lumen C=138mm

890562 PHILIPS PL-C SPAARLAMP 2-PINS

Philips PL-C 10W

Energiebesparende compacte fluorescentielamp. • Lampvoet G24 met 2 pinnen. • Niet dimbaar. • Standaard kleur 830. • Energielabel (EEL) B.

Philips PL-C 13W

890563 •

890564 890565 890566

PHILIPS PL-C SPAARLAMP 4-PINS

PHILIPS PL-L SPAARLAMP

Energiebesparende compacte fluorescentielamp. • Lampvoet G24 met 4 pinnen. • Niet dimbaar. • Standaard kleur 830. • Energielabel (EEL) B.

Philips PL-C 18W Philips PL-C 26W

1200lumen A=110mm 890573 1800lumen A=131mm 890574

Energiebesparende compacte fluorescentielamp. • Lampvoet 2G11 met 4 pinnen. • Dimbaar. • Standaard kleur 830. • Energielabel (EEL) A.

Philips PL-C 18W Philips PL-C 26W

Philips PL-L 18W

600lumen A=76mm 900lumen A=98mm 1200lumen A=110mm 1800lumen A=131mm

890569 890570 890571 890572

1200lumen A=195mm 890579

MONTISS LED LAMPEN Montiss led-spot. Hoogwaardige High Powerled spot dat middels een gepatenteerd systeem traploos dimbaar is op de meeste standaarddimmers. • De lampen hebben een lichtervaring vergelijkbaar met een 40W halogeenlamp. • Deze lampen geven een warmwitte kleur. De levensduur is circa 45.000 branduren. • •

PHILIPS PL-S SPAARLAMP Energiebesparende compacte fluorescentielamp. • Lampvoet G23 met 2 pinnen. • Niet dimbaar. • Standaard kleur 830. • Energielabel (EEL) A. •

84

Philips PL-S 7W Philips PL-S 9W Philips PL-S 11W

400lumen A=97mm 890557 600lumen A=129mm 890558 900lumen A=198mm 890559

4W met bajonetsluiting LSGU10-4W 3W met BI-PINaansluiting LSGU5.3-3W 4W met BI-PINaansluiting LSGU5.3-4W 4W met grote fitting LBE27-4W

890550 890551 890552 890553


Verlichting Lampen

PHILIPS LEDLAMP PHILIPS HALOGEENLAMP ECO

Philips LED lampen voor binnentoepassing. • Zeer lange levensduur van 45.000 uur. • Lampvoet E27. • Spanning 230V. • Dimbaar. • Geen UV en IR straling. • 80% energiebesparing ten opzichte van gloeiLAMpen. Philips LEDbulb 8W •

Halogeenlamp in heldere uitvoering. Gemiddelde levensduur 2000 uur. • Lampvoet E27. • Spanning 230V. • Dimbaar. Philips Eco 28W • 30% energiebesparing ten opzichte van Philips Eco 42W gloeiLAMpen. Philips Eco 53W • •

890594 890595 890596

PHILIPS HALOGEENLAMP CAPSULE G4

PHILIPS HALOGEENLAMP CAPSULE GY6.35

Halogeenlamp in heldere uitvoering. Gemiddelde levensduur 4000 uur. • Lampvoet G4. • Dimbaar. • Spanning 12V. • Totale lamphoogte 33mm.

Philips G4 capsule 10W 140lumen 890584 Philips G4 capsule 20W 310lumen 890585

PHILIPS HALOGEENLAMP ACCENT GU5.3 Koudlicht spiegelhalogeenlamp Ø50mm. • Gemiddelde levensduur 3000 uur. • Lampvoet GU5.5. • Dimbaar. • Bundelbreedte 36º. • Met UV-filter. • Spanning 12V.

Halogeenlamp in heldere uitvoering. Gemiddelde levensduur 4000 uur. • Lampvoet GY6.35. • Dimbaar. • Spanning 12V. • Totale lamphoogte 44mm.

Philips GY6.35 Philips GY6.35 Philips GY6.35

890611

Capsule 20W 300lumen 890586 Capsule 35W 600lumen 890587 Capsule 50W 880lumen 890588

PHILIPS HALOGEENLAMP TWIST

Koudlicht spiegelhalogeenlamp Ø50mm. • Gemiddelde levensduur 2000 uur. • Lampvoet GU10. • Dimbaar. • Bundelbreedte 20º. • Met uv-filter. • Spanning 230V. •

Philips Accent 20W500lumen Philips Accent 35W1000lumen Philips Accent 50W1500lumen

890589 890590 890591

PHILIPS LEDSPOT MV

PHILIPS LEDSPOT LV

Philips LED lampen voor binnentoepassing. • Zeer lange levensduur van 45.000 uur. • Lampvoet GU10. • Spanning 230V. • Niet dimbaar. • Geen uv en ir-straling. • 80% energiebesparing ten opzichte van gloeiLAMpen. Philips LEDspotMV 3-35W

890600

Philips Twist 35W500lumen Philips Twist 50W1000lumen

Philips LED lampen voor binnentoepassing. • Zeer lange levensduur van 45.000 uur. • Lampvoet GU5.3. • Spanning 12V. • Niet dimbaar. • Geen uv en ir-straling. • 80% energiebesparing ten opzichte van gloeiLAMpen. Philips LEDspotLV 2-20W

890593 890592

890601

85


Batterijen Staaf- en blokbatterijen DURACELL BATTERIJ LITHIUM DURACELL BATTERIJEN ULTRA POWER De enige batterij emt Powercheck. Duracell Ultra batterijen gaan langer mee en zijn nog krachtiger door meer actieve deeltjes in combinatie met verbeterde technologie (super conductieve grafiet). • Deze batterij is speciaal ontwikkeld voor je speciale (en wat duurdere) toepassingen. • Je mp3 speler, digitale camera, radiografisch bestuurbaar speelgoed, draadloze muis, draagbare geluidsboxen enzovoort. • Met andere woorden: super power!

Duracell Lithium AA is de best presterende Duracell batterij en heeft een shelf-life van 14 jaar. • Dus gebruikszekerheid tot 2027. • De ideale oplossing voor high-drain apparatuur zoals digitale camera's en fotoflitsapparatuur. • Intensievere kracht voo b.v. sneller fotoflitsen en snellere rotaties in tandenborstels. • Langere gebruiksduur (tot 6x vs. de Duracell Plus Power). • Betere prestaties onder extreme temperatuur, geeft nog 80% van de energie bij -20C. • 33% lichter vs. de normale alkalinebatterijen. •

• •

Met verwijderingsbijdrage voor Nederland.

AAA potlood AA penlite C baby D mono blok 9volt

1,5volt set à 4 stuks 1,5volt set à 4 stuks 1,5volt set à 2 stuks 1,5volt set à 2 stuks in blisterverpakking

413512 413511 413514 413515 413516

DURACELL BATTERIJEN ULTRA SPECIAAL •

Speciale batterijen, bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld autoalarm, autosleutels en digitale camera's.

Met verwijderingsbijdrage voor Nederland.

AA penlite1,5voltset à 4 stuks

413517

Met verwijderingsbijdrage voor Nederland.

MX2500

(AAAA) potlood mini 1,5volt set à 2 stuks 123A foto 413595 123A foto set à 2 stuks MN21 12V MN9100N 1,5volt

413527 413593 413521 413550

Knoopcelbatterijen

LR44 LR54 DURACELL BATTERIJEN PLUS POWER

• •

Duracell Plus Power gaat nog langer mee door meer actieve deeltjes. • Deze batterijen zijn speciaal ontwikkeld voor alle apparaten die je dagelijks gebruikt. • Je wilt dat deze apparaten het gewoon goed doen als je ze nodig hebt. • Denk bijvoorbeeld aan de afstandsbediening, zaklampen, een wandklok en het speelgoed van je kinderen.

86

Met verwijderingsbijdrage voor Nederland.

AAA potlood AA penlite C baby D mono blok 9volt

1,5volt set à 4 stuks 1,5volt set à 4 stuks 1,5volt set à 2 stuks 1,5volt set à 2 stuks in blisterverpakking

413542 413541 413544 413545 413543

DURACELL KNOOPCELBATTERIJEN •

Met BeBat voor België.

AAA potlood 1,5volt set à 4 stuks 413546 AA penlite 1,5volt set à 4 stuks 413539

Zilveroxide. 1,5 volt.

D357 D377 D389

Knoopcelbatterij geschikt voor bijvoorbeeld organiser, fietscomputer, calculator, autoalarm, spelcomputer, speelgoed en digitale camera's.

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

set à 2 stuks 413630 set à 2 stuks. 413631

set à 2 stuks 413540 413596 413690

Lithium. 3 volt.

DL1616 DL2025 DL2032 DL2430 DL2450

413594 413591 413590 413570 413513


Batterijen Oplaadbare batterijen

DURACELL OPLAADBARE BATTERIJEN PRE CHARGE

DURACELL OPLAADBARE BATTERIJEN

De nieuwste generatie oplaadbare batterijen van het topmerk Duracell. • Direct klaar voor gebruik, opgeladen bij aankoop. • Duurzaam: blijft langer geladen bij non-gebruik. • Blijven voor 75% geladen na 1 jaar zonder gebruik. • Powerful en longer lasting in hightech toepassingen. • Beschikbaar in AA (2.000 mAh) en AAA (800 mAh. •

De bekendste batterijen. • Voorzien van Precharged technology echter nog niet opgeladen. • Tot 1000 maal te herladen zonder geheugeneffect. • Kwik- en cadmium vrij. • Voor apparaten die je heel veel gebruikt (draadloze muis, mp3 spelers, digitale camera’s, zaklamp tijdens vakanties) zijn oplaadbare batterijen een uitkomst. •

AAA potlood 750mAh AA penlite 1300mAh C baby 2200mAh D mono 2200mAh blok 9V 170mAh

set à 4 stuks 413798 set à 4 stuks 413793 set à 2 stuks 413695 set à 2 stuks 413696 413694

Met verwijderingsbijdrage voor Nederland.

AAA potlood800mAh AAA potlood800mAh AA penlite1950mAh AA penlite1950mAh

set à 2 stuks set à 4 stuks set à 2 stuks set à 4 stuks

413531 413533 413535 413537

Batterij-opladers

DURACELL BATTERIJ-OPLADER CEF22 MULTI CHARGER

DURACELL BATTERIJ-OPLADER CEF14

Deze CEF22 batterij lader van Duracell is dé ideale lader voor het hele gezin. • Hij kan namelijk maar liefst 8 batterijen tegelijk opladen. • Hij laadt bovendien ook nog eens de meest gebruikte batterijen op. Zoals AA, AAA, C, D en zelfs 9V. • Oplaadtijd voor 4xAA 1300mAh is 3uur. • Afmetingen 71x120x303mm. •

Deze CEF14 batterijlader van Duracell laadt in circa 4 uur zowel AA (penlite) als AAA (minipenlite) batterijen op. • De lader heeft een nieuw gestroomlijnd en compact design, en is dus gemakkelijk overal mee naartoe te nemen. • Capaciteit 1300mAh. CEF14 incl. 2xAA(1300mAh) • Afmetingen 53x92x208mm. CEF14 zonder batterijen •

BESTELLEN VIA INTERNET Bespaar tijd en geld door uw kantoorartikelen elektronisch te bestellen. U heeft 24 uur per dag toegang tot onze gebruikersvriendelijke elektronische bestelsysteem en catalogus. U kunt met enkele muisklikken razendsnel bestellen.

413794 413799

CEF22universele lader

413739

DURACELL BATTERIJ-OPLADER CEF27 Snelle lader van Duracell. Laadt 2 batterijen in 45 minuten. • Capaciteit 4 AA of AAA batterijen. • De batterijen worden onafhankelijk van elkaar geladen. • Zeer compact en strak design. • Wordt geleverd inclusief batterijen CEF27 incl. 2xAA(1300mAh)+ 2xAA 1300mAh en 2xAAA 750mAh. 2xAAA batterijen(700mHa) • •

413797

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

87


Electra/Ventilatoren Tafelcontactdozen

Verlengkabels

ICIDU TAFELCONTACTDOZEN Bescherm je elektronische apparatuur tegen overspanning, blikseminslag en spanningspieken met deze Surge Protector. • Bij eventuele stroomnetvervuiling vangt de Surge Protector de piekspanningen op zodat deze je apparatuur niet kunnen beschadigen. • Uitstekend voor ieder elektronisch apparaat, thuis of op kantoor. • Duurzame behuizing met kabel geleider, kabellengte 2 meter. • Nominale waarde bij constante belasting 230V/ 10A/50Hz. • Maximale energiedissipatie 714-3060 Joule. • Maximale piekstroom 19.500-72.000 Ampère. •

Maximale piekspanning 6.000 Volt. Reactietijd < 1 Nanoseconde. • EMI/RFI Ruisfilter: 150 KHz ~ 100 MHz. • Tot 30dB onderdrukking. • •

4-voudig

750 Joule-19.500 Amp PI-707718 897106 6-voudig 1650 Joule-30.000 Amp PI-707719 897128 8-voudig 2750 Joule-50.000 Amp PI-707720 897129

KABELHASPEL • •

Haspel voor algemeen gebruik. Met kinderbeveiliging.

10m 25m

897110 890281

statiefventilator Ø40cm

890291

Ventilatoren

TAFELVENTILATOR • •

Ideaal voor plaatselijke verkoeling. Drie standen.

STATIEFVENTILATOR •

tafelventilator Ø30cm

890288

Ideaal voor plaatselijke verkoeling. Drie standen.

FELLOWES LUCHTREINIGER MEDIUM

FELLOWES LUCHTREINIGER GROOT

De PlasmaTRUE luchtreiniger werkt met een 4-fasen reinigingsproces dat tot 99,97% van de verontreinigde luchtdeeltjes tot wel 0,3 micron verwijdert inclusief bacteriën, virussen, chemische dampen (VOC's), pollen en stof. • De automatische modus meet de luchtkwaliteit door middel van ingebouwde sensoren en stelt automatisch de juiste ventilatiesnelheid in om de lucht schoon te houden. • Gebruiksvriendelijke display • Aanbevolen voor ruimtes tot 21m 2 communiceert de prestaties van de (1-3 personen). • 5 jaar gelimiteerde garantie. machine en de filterwissel indicatoren • Afmetingen 470x350x230mm. geven een signaal wanneer de koolsstof- en de True HEPA filter vervangen dienen te worden. luchtreiniger medium 891065 • Beide filters zijn bij aankoop stoffilter medium 891067 inbegrepen. koolstoffilter medium 891069

88

De PlasmaTRUE luchtreiniger werkt met een 4-fasen reinigingsproces dat tot 99,97% van de verontreinigde luchtdeeltjes tot wel 0,3 micron verwijdert inclusief bacteriën, virussen, chemische dampen (VOC's), pollen en stof. • De automatische modus meet de luchtkwaliteit door middel van ingebouwde sensoren en stelt automatisch de juiste ventilatiesnelheid in om de lucht schoon te houden. • Gebruiksvriendelijke display • Aanbevolen voor ruimtes tot 28m 2 communiceert de prestaties van de (3-5 personen). • 5 jaar gelimiteerde garantie. machine en de filterwissel indicatoren geven een signaal wanneer de Afmetingen 555x420x250mm. koolsstof- en de True HEPA filter vervangen dienen te worden. luchtreiniger groot 891066 • Beide filters zijn bij aankoop stoffilter groot 891068 inbegrepen. koolstoffilter groot 891070


Vitrines Vitrinekasten en wandvitrines

SDB WANDVITRINE Standaard uitgevoerd in gehard glas (ESG). • Twee legborden van 6mm. • Twee deuren aan voorzijde. • Afsluitbaar. • Met 2x20W halogeenverlichting. •

SDB VITRINE WMS Standaard uitgevoerd in gehard glas (ESG). • Aluminium met rechte hoeken. • Vier legborden van 5mm. (6mm. vanaf 100cm. breed). • Een of twee deuren aan voorzijde. • Afsluitbaar. •

100x30x100cm 100x30x100cm

484982 484990

40x40x198cm 50x50x198cm 80x40x198cm 100x40x197cm

484992 484993 484994 484995

SDB INFOKAST 6025 Standaard uitgevoerd in gehard glas (ESG). • Achterzijde van gelakt staalplaat RAL9010 (magnetisch). • Draaideur met slot tot 90cm. breed of klepdeur vanaf 90cm breed. • Afsluitbaar. •

SPECIALE WENSEN? Naast de uitgebreide collectie standaardmodellen zijn er ook vitrinekasten op maat leverbaar. • Ook tafelvitrines en wandvitrines zijn er in vele soorten en maten. Wenst u een aparte vormgeving, afwijkende formaten en/of het gebruik van bijzondere materialen? Wij bieden u volop mogelijkheden. Informeer ernaar.

70x60x6cmvoor 4xA4 95x76x6cmvoor 8xA4 130x100x6cmvoor 16xA4 158x106x6cmvoor 21xA4 200x106x6cmvoor 27xA4

485006 485007 485008 485009 485010

SDB VITRINE MPC Standaard uitgevoerd in gehard glas (ESG). • Aluminium met afgeronde hoeken. • Vier legborden van 5mm (6mm vanaf 100cm breed). • Een of twee deuren aan voorzijde. • Afsluitbaar. • Met halogeenverlichting. •

50x200cm hoekkast 40x40x200cm 50x50x200cm 50x50x200cm met onderkast 60x40x200cm deur aan de zijkant 80x40x200cm deuren aan de zijkant 80x40x200cm deuren aan de voorkant

484991 484977 484978 484987 484979 484980 484988

Model GPC met twee halogeenspots.

100x40x200cm 100x40x200cm met onderkast

484981 484989

89


Presentatiesystemen Clicklijsten en stoepborden

NOBO CLICKLIJST Clicklijsten voor posters in vele formaten. • Geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten. • De anti-reflectie pvc-folie beschermt de poster tegen vocht, vuil en beschadigingen. • Inclusief muurbevestigingsmateriaal. •

NOBO STOEPBORD

voor A4-formaat voor A3-formaat voor A2 formaat voor A1 formaat voor A0 formaat voor formaat 70x50cm. voor formaat 70x100cm.

1902214 1902213 1902212 1902211 1902208 1902210 1902209

919990 919989 919988 919986 919984 919987 919985

voor A1 formaat 84x60cm1902206 919983 voor formaat 100x70cm 1902205 919982 voor A0-formaat 119x84cm 1902204 919981

Hoge kwaliteit aluminium lijst. Geschikt voor gebruik zowel binnen als • Pak à2 stuks reservefolie. buiten. • Door de speciaal ontworpen lijsten PVC reservefolie voor A2 formaat kunnen posters zeer gemakkelijk 1902375 919916 worden verwisseld. OVC reservefolie voor A1 formaat1 • De anti-reflectie pvc-folie beschermt de 902375 919917 poster tegen vocht, vuil en PVC reservefolie voor A0-formaat1 beschadigingen. 902373 919918 • •

A6-formaat zilvergrijs •

DURABLE MAGAFRAME Durable Magaframe is een zelfklevend kader, bestaande uit twee transparante folies die samen worden gehouden door de magnetische rand. • Dankzij de magnetische rand kan de gegeven informatie gemakkelijk worden vervangen. • Kleeft op alle oppervlakken met een vlakke ondergrond. • Herpositioneerbaar. •

90

919875

Pak à 2 stuks.

A3-formaat zwart A3-formaat zilvergrijs A4-formaat zwart A4-formaat zilvergrijs A4-formaat goudkleurig A4-formaat oranje A4-formaat rood A4-formaat blauw A4-formaat groen A5-formaat zwart A5-formaat zilvergrijs A6-formaat zwart A6-formaat zilvergrijs

919993 919996 919994 919997 920007 920001 920002 920003 920006 919995 919998 919999 920000

Pak à 1 stuks in blisterverpakking.

A4-formaat zwart A4-formaat zilvergrijs A5-formaat zwart A5-formaat zilvergrijs A6-formaat zwart

919870 919871 919872 919873 919874


Folderbakjes- en houders Folderbakjes

DURABLE TAFELSTANDAARD PRESENTER DURABLE FOLDERSTANDAARD COMBIBOXX Draaibare tafel- en vloerstandaard om A4 en 1/3 A4 documenten optimaal te presenteren. • Het geïntegreerde systeem zorgt voor een vlotte rotatie van de folderhouders. • Voorzien van een stevige voet die een hoge stabiliteit garandeert. • De eigentijdse afwerking in aluminium geeft het geheel een stijlvolle uitstraling.

Tafelstandaard met aluminium voet om informatie zoals prijslijsten of menu's op een aantrekkelijke manier te presenteren. • De informatie kan aan beide zijden weergegeven worden. • Vervaardigd uit moderne materialen, zoals hoogwaardig aluminium en glashelder acryl. • De insteekkaarten kunnen heel eenvoudig vervangen worden door het klemsysteem in de voet. •

bureaustandaard met 15 folderbakjes A4 bureaustandaard met 36 folderbakjes 1/3 xA4 vloerstandaard met 30 folderbakjes A4

861419 920948 861519 920949 861619 920947

1/3 xA4 A5 A4

8587.19 921252 8588.19 921253 8589.19 921254

A4 formaat

4863.23 922527

Folderstandaards

DURABLE VLOERSTANDAARD Indrukwekkende vloerstandaard van aluminium. • A4 presentatiepaneel gemaakt van aluminium, voorzien van een glasheldere acrylplaat. • Deze panelen zijn draaibaar van staand naar liggend formaat. • De acrylplaat is niet spiegelend en garandeert een leesbare presentatie. • De leeshoek bedraagt 10º. • Zware metalen voet met rubber doppen garandeert stabiliteit en voorkomt wegglijden.

DURABLE VLOERDISPLAY

Aluminium vloerstandaard met stevige metalen voet voor extra stabiliteit en een kristalheldere folderhouder van 315x233mm. • De houder met een vulcapaciteit van 35mm kan van staand naar liggend formaat worden gedraaid. • Met een leeshoek van 10 graden. • Kan gecombineerd worden met folderhouders in A4 formaat. • Hoogte 105 cm. •

A4 formaat

4812.23 922525

91


Folderbakjes- en houders Folderbakjes SIGEL FOLDERHOUDER 1VAK SIGEL TAFELSTANDAARD FROZENACRYLIC

Folderhouder met één vak. Vervaardigd van hoogwaardig, glashelder acrylmateriaal. • Vuldiepte 30mm. • Formaat DIN lang, A4 of A5. • Ze trekken de aandacht voor alles wat niet over het hoofd gezien mag worden. • Met deze presentatiehulpmiddelen worden uw brochures, catalogi of flyers optimaal gepresenteerd. • Ook als meerdere, verschillende formaten getoond moeten worden bent u hier goed, want alle formaten kan men combineren en zelfs met elkaar combineren. • •

Tafelstandaards van Sigel. Design tot in de kleinste details. • Met de hoogwaardige standaard wordt niet alleen informatie perfect gepresenteerd, maar ook in een moderne stijl en goede smaak. • Leverbaar in rechte én schuine uitvoering. • Verpakking: doos à 2 stuks. • •

A4 staand schuin A4 dwars schuin A5 schuin A6 schuin

TA310 TA311 TA312 TA313

921095 921096 921097 921094

A4 recht A5 recht A6 recht DIN lang recht

TA320 TA322 TA323 TA324

921093 921092 921091 921090

A4 staand A4 staand met vakje voor visitekaartjes A5 staand DIN lang

LH110 921120 LH111 921121 LH112 921122 LH113 921123

SIGEL FOLDERHOUDER 3VAKKEN SIGEL WANDFOLDERHOUDER 1VAK Folderhouder met 3 vakken. • Vervaardigd van hoogwaardig, glashelder acrylmateriaal. • Vuldiepte 30mm. Formaat DIN lang, A4 of A5. • Dankzij de vakkencombinatie kunt u de meest uiteenlopende folders harmonisch presenteren, op de kleinste oppervlakte. • Natuurlijk zijn ook deze meervoudige folderhouders onder elkaar en met alle uitvoeringen te verbinden. • Drukwerk moet snel meegenomen en gemakkelijk nagevuld kunnen worden. • Onze op dit doel afgestemde A4 staand folderhouders in een absoluut A5 staand hoogwaardig ontwerp. DIN lang •

Wandfolderhouder 1-vak. Vervaardigd van hoogwaardig, glashelder acrylmateriaal. • Vuldiepte 45mm. • Formaat DIN lang, A4 of A5. • U zoekt een decente oplossing, om uw klanten een speciale aanbieding te presenteren? Dan is de enkelvoudige folderhouder voor aan de wand precies datgene wat u nodig heeft. • Snel en zonder problemen kan men de houder aan de wand bevestigen. • Het voordeel ligt niet alleen in het mooie en decente ontwerp. A4 staand • Een schuine bodem zorgt ervoor, dat de A5 staand folders automatisch naar voren hellen. DIN lang • •

LH130 921127 LH132 921128 LH133 921129

LH115 921124 LH116 92125 LH117 92116

SIGEL WANDFOLDERHOUDER 3VAKKEN Waar een grote hoeveelheid gedrukte informatie voor de klanten noodzakelijk is. • Drukwerk moet snel meegenomen en gemakkelijk nagevuld kunnen worden. • Onze op dit doel afgestemde folderhouders in een absoluut hoogwaardig ontwerp. • Wandfolderhouder met 3-vakken. • Vervaardigd van hoogwaardig, glashelder acrylmateriaal. • Vuldiepte 30mm. • Plaatsbesparend, omdat de folders onder elkaar worden gepresenteerd en u kunt meerdere folderhouders naast elkaar hangen of gewoon op elkaar zetten. • Een gemakkelijk insteekmechanisme maakt het gegarandeerd veilig onder elkaar hangen mogelijk. •

92

SIGEL WANDFOLDERHOUDER OUTDOOR Wandfolderhouder voor buiten met 1 vak. • Vervaardigd van hoogwaardig en glashelder acryl. • Vuldiepte 45mm. • Formaat A4. • Snel en zonder problemen kan men de houder aan de wand bevestigen. • Met sluitklep zodat er geen regen binnen kan komen. • Afmetingen 247x339x88mm. •

A4 staand DIN lang

LH135 921130 LH137 921131

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

A4 staand met deksel

106045


Folderbakjes- en houders Folderbakjes

SIGEL NAAMKAARTHOUDER De tafelstandaard in dakvorm is de professionele oplossing voor conferenties, seminars, recepties, infobalies. • En om beurs- en tentoonstellingsstukken te kenmerken, als naambordje of voor prijsaanduiding. • De tafelstandaard kunt u op zeer veel manieren gebruiken. • De bordjes zijn van stevig, doorzichtig hard plastic, stabiel en door de dakvorm tweezijdig te lezen. • Witte insteekkaarten worden in de verpakking meegeleverd. •

SIGEL PRIJSKAARTSTANDAARD Prijskaartstandaardjes voor in winkels en etalages. • Vervaardigd van hoogwaardig, glashelder acryl. • Ga geen compromis aan, deze standaards overtuigen door hun tweevoudige gebruik. • Niet alleen zeer netjes maar ook hygiënisch. •

Doos à 10 stuks.

A7 staand A8 liggend A9 staand A9 liggend 90X60mm liggend

PA100 PA103 PA104 PA105 PA107

921137 921135 921134 921133 921132

Doos à 5 stuks.

240x90mm 190x60mm •

TA130 506413 TA132 506414

Doos à 10 stuks.

145x60mm 100x60mm 95x42,5mm

TA134 506415 TA136 506416 TA138 506417

A3 staand A4 staand A4 liggend A5 staand 8 haken en 2m ketting 16 haken en 6m ketting

TA243 TA240 TA241 TA242 ZB242 ZB243

SIGEL TAFELSTANDAARD SCHUIN Klassieke tafelstandaard. Vervaardigd van hoogwaardig, glashelder acryl. • Ga geen compromis aan, deze tafelstandaards overtuigen door hun tweevoudige gebruik. • Voor tafelkaartjes of speciale aanbiedingen tot max. DIN A4. • •

Doos à 2 stuks.

A4 schuin A4 schuin liggend A5 schuin A6 schuin A7 schuin

TA110 TA111 TA112 TA114 TA217

921013 921012 921014 921015 921021

Per stuk.

A4 schuin schuin met vakje voor visitekaartjes TA230 921010

SIGEL POSTERHOUDER Postertas, de oplossing voor posters en affiches. • U wilt uw reclameboodschap als poster en op een opvallende manier presenteren. • De practische postertas garandeert dat uw papieren en reclameposters zeer decoratief en tegelijkertijd goed beschermd zijn. • En dat op ooghoogte van de toeschouwer - effectiever gaat het niet! • Door het stevige materiaal is de houder ook zeer geschikt om langere tijd te blijven hangen. • Het glasheldere acryl zorgt ervoor dat beide zijden steeds helder te zien zijn. •

SIGEL TAFELSTANDAARD RECHT Voor tafelkaartjes of speciale aanbiedingen tot max. DIN A4. • De rechte tafelstandaard van helder transparant acryl leverbaar in A4, A5 en A7 liggend. • Bijzonder aantrekkelijk, de rechte vorm maakt tweezijdige presentatie mogelijk. • Daardoor kunt u er zeker van zijn dat uw klanten en gasten uw boodschap zullen zien. • Verpakking: doos à 2 stuks. •

Doos à 2 stuks.

A4 recht A5 recht A6 recht A7 recht liggend

TA120 TA122 TA126 TA128

921016 921017 921018 921019

921084 921081 921082 921083 921086 921085

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!

93


Klokken Klokken

UNILUX KLOK TEMPUS UNILUX KLOK ON TIME Klok met radio-controlled functie, zoekt automatisch naar de correcte tijd op moment van installatie. • Geeft naast de tijd ook de temperatuur weer. • Diameter 30,5cm. • Functioneert met een 1xAA batterij (niet meegeleverd). geborsteld blank staal •

Klok gemaakt van mat glas en aluminium voor speciale uitstraling. • Elke minuut wordt weergeven op de klok. • Diameter 30,5cm. • Functioneert met een 1xAA batterij (niet meegeleverd). •

890359

UNILUX KLOK INSTINCT

UNILUX KLOK MAXI

Elegante klok met DST-systeem: past automatisch aan naar zomer- en wintertijd. • Display in klok laat dag en datum zien of datum en maand. • Met secondewijzer. • Diameter 30,5cm. • Functioneert met een 1xAA batterij (niet meegeleverd).

zilvergrijs

890362

gebortsteld blank staal

Deze klok is radiogestuurd, dus altijd de juiste tijd. • Klok geschikt voor open grote ruimtes/kantoren. • Cijfers duidelijk leesbaar van afstand. • Met secondewijzer. • Diameter 40cm. • Functioneert met een 1xAA batterij (niet meegeleverd). geborsteld blank staal

890361

890364

UNILUX KLOK WAVE UNILUX KLOK MAGNET Klok met radio-controlled functie, zoekt automatisch naar de correcte tijd op moment van installatie. • Met secondewijzer. • Diameter 30,5cm. • Functioneert met een 1xAA batterij zilvergrijs (niet meegeleverd). zwart •

Klok met magnetisch ophangsysteem. Strak design. • Diameter 30,5cm. • Voorzien van ophangoog. • Functioneert met een 1xAA batterij (niet meegeleverd). • •

890363 890366

geborsteld blank staal

890365

geborsteld blank staal

890370

UNILUX KLOK IMAGINE UNILUX KLOK RAINBOW Klok in verschillende kleuren. Met secondewijzer. • Gemaakt van kunststof. • Diameter 30cm. • Functioneert met een 1xAA batterij (niet meegeleverd).

Mooie en strakke design klok in rechthoekige vorm. • Gemaakt van chroom (metaal) voor luxe uitstraling. • Zeer accurate beweging van wijzers. • Afmeting 75x14cm. • Functioneert met een 1xAA batterij (niet meegeleverd). •

• •

blauw rood

890367 890369

95


Wegbewijzering Pictogrammen

DURABLE PICTOGRAMMEN ROND Duidelijke pictogrammen vervaardigd uit kwalitatief geborsteld roestvast staal. • Bedrukt met een krasbestendige tekst of afbeelding. • Gemakkelijk te bevestigen dankzij de kleefstrip op de achterzijde. • Zeer stijlvol. • Doorsnede 65 of 83mm rond. •

Doorsnede 65mm.

duwen trekken

4900.23 921350 4901.23 921351

SIGEL PICTOGRAMMEN Wand- en deur pictogrammen pictoacrylic. • Stijlvolle pictogrammen voor wand en deur voor communicatie zonder woorden. • Afmetingen 85x85x8mm. •

TEKSTBORDEN Kunststof tekstplaatjes van 1,2mm dikte. • Formaat 165x44mm. • Tweekleurenzeefdruk op zilverkleurige ondergrond. • Voorzien van dubbelzijdige tape. •

96

Doorsnede 83mm.

wc dames 4904.23 wc heren 4905.23 wc invalide 4906.23 wc 4907.23 rokerszone 4910.23 niet roken 4911.23 geen toegang 4912.69 garderobe 4914.23 gsm verboden 4917.23 toilet dames en heren 4920.23 verboden staand te urineren 4921.23 kantoor 4923.69 vergaderruimte 4928.23 douche 4938.23 bergruimte 4939.23 handen wassen 4902.23 handen ontsmetten 4903.23

921352 921353 921354 921355 921358 921359 921360 921361 921364 921367

wc wc dames wc heren wc dames en heren zitten aub roken toegestaan roken verboden mobiel bellen verboden garderobe pijl

921400 921401 921402 921403 921404 921405 921406 921407 921408 921409

toiletten heren toiletten dames toiletten rolstoelen toiletten dames/heren uitgang ingang eerste hulp verboden voor honden

921310 921311 921312 921313 921318 921319 921320 921321

921368 921369 921387 921392 921393 921396 921397

privé niet-rokers ruimte geen toegang telefoons verboden roken verboden pijl heer dame

921322 921323 921324 921325 921326 921327 921328 921329


Wegbewijzering Naamborden

DURABLE DEURBORDJES INFO SIGN DURABLE DEURBORDJES CLICK SIGN Deurbordje met aluminium rand en niet-reflecterend acrylplaatje. • Geleverd met 1 insert, montageset en montage-instructies. • Te monteren met schroeven of kleeftabs. Verkrijgbaar in 7 formaten. •

Deurbordje uit hoogkwalitatieve kunststof. • Met een doorzichtige voorplaat die gemakkelijk uit de houder kan worden genomen. • De insert is dan gemakkelijk te vervangen. • Aan de wand te monteren door middel van bijgeleverde schroeven of kleeftabs. •

149x52,5mm 149x105,5mm 149x148,5mm

4860.37 921197 4861.37 921198 4862.37 921199

149x52mm 149x105mm 149x148,5mm 149x210mm

4800.23 4801.23 4802.23 4803.23

921190 921191 921192 921193

149x297mm 210x149,5mm 210x297mm

4804.23 921194 4805.23 921195 4806.23 921196

105x105mm 148x105mm 148x148mm 210x148mm 210x210mm 210x297mm 297x420mm

4820.19 4821.19 4822.19 4823.19 4824.19 4825.19 4826.19

10 namen 26x31cm 20 namen 26x54cm 30 namen 26x77cm

622100 921051 622200 921052 622300 921053

DURABLE DEURBORDJES CRYSTAL SIGN Deurbordje bestaande uit 2 kristalheldere acrylplaatjes. • Daartussen zit een half-transparante insteekfolie die u kunt bedrukken met een laserprinter. • Geleverd met twee half-transparante folies en montageset plus instructies. • Zeer stijlvol en kwalitatief. •

SCHUIFBORDJES Aluminium schuifbordjes. Formaat 125x30mm. • Eenvoudig met dubbelzijdige tape te monteren (niet meegeleverd). • •

aanwezig/afwezig welkom/niet storen vrij/niet storen vrij/bezet

921336 921337 921338 921339

921380 921381 921382 921383 921384 921385 921386

LEGAMASTER AAN-/AFWEZIGHEIDSBORD PROFESSIONAL

LEGAMASTER AAN-/AFWEZIGHEIDSBORD NAAMPLAAT

Om in één oogopslag te zien wie aanwezig is. • Geanodiseerd aluminium bord en omlijsting. • Inclusief blanco naamplaatjes. •

Witte kunststof, zwarte tekst. • Letterhoogte 8mm. • Inclusief gegraveerde tekst naar keuze. • Max. 20 karakters. •

12x2,1cm

622500 921055

97


Kapstokken Kapstokken

VEPA BINS WANDGARDEROBE Metalen dubbel wandprofiel van VepaBins met 19 kunststof jashaken en hoedenrek. • Deze kapstok wordt geleverd exclusief kledinghangers. • Afmetingen 100x31cm. •

VEPA BINS WANDGARDEROBE Stalen wandprofiel met 9 dubbele jashaken. • Lengte 138cm. •

zwart

890239

grijs met zwart

890262

grijs met zwart

890260

grijs met zwart kunststof kledinghanger zwart

890258 890259

grijs met zwart kunststof kledinghanger zwart

890261 890259

VEPA BINS MAGNETISCHE KAPSTOK Magnetische wandkapstok van VepaBins met 3 kunststof jashaken. • Afmetingen 30x12cm. •

VEPA BINS WANDPROFIEL Metalen wandprofiel van VepaBins met 5 kunststof jashaken. • Lengte 50cm. •

VEPA BINS GARDEROBEREK Metalen enkelzijdig garderoberek van VepaBins met 19 kunststof jashaken en hoedenrek. • Deze kapstok wordt geleverd exclusief kledinghangers. • Afmetingen 100x31x170cm. •

99


Diversen Ticketrollen en consumptiebonnen

CONSUMPTIEBONNEN 100x2 tegoedbonnen voor consumpties. • Diverse kleuren.

NUMMERBLOK/GARDEROBEBLOK

blauw roze

062533 062539

Wenskaartenbox

100 nummers in tweevoud per blok. Per doos de nummers 1 tot en met 1000.

wit blauw groen geel oranje roze

062500 062503 062504 062505 062506 062509

groen zwart RVS

890247 890248 890249

Brievenbus

WENSKAARTENBOX wenskaartenbox met 75 kaarten Altijd de juiste kaart in huis voor uw personeel. • Dat kan nu met de Business Box. • Hierin vindt u 75 kaarten voor de meest voorkomende gelegenheden binnen uw bedrijf. • De kaarten zijn uiteraard van de welbekende Hallmark- kwaliteit en zeer gevarieerd in uitstraling. • De mooie bewaarbox wordt geleverd met tabbladen en kan bovendien worden bijgevuld met diverse navulsets.

874030

Navulpak à 12 kaarten.

verjaardag modern verjaardag traditioneel verjaardag humor beterschap/sterkte blanco deelneming

874031 874032 874033 874034 874037 874038 VEPA BINS WANDBRIEVENBUS

Navulpak à 6 kaarten.

huwelijk geboorte dochter geboorte zoon

874039 874035 874036

Wandbrievenbus. Metaal met cilinderslot. • Afmetingen 36x32x10cm. • •

ALLES IN ÉÉN HAND Eén adres, één bestelling, één levering en één factuur: dat is wel zo overzichtelijk! Of u nu kantoorartikelen, computersupplies, papierwaren, facilitaire producten of kantoormeubilair nodig hebt. Een vaste leverancier is overzichtelijk, efficiënt én voordelig. One-stop-shopping, wie wil dat nu niet.

100

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE!


i Index


Index

I A

A4 etiketten Aan-/afwezigheidsbord Actif vaatwastabletten Adresetiketten AEG stofzuiger Afbreekmesjes Afrolapparaat Afstortkluis Afvalbakken Afvalcontainers Afvalemmers Afvalemmerzakken Afvalscheiding Afvalzakken Afwasborstel Afwasmiddel Afwezigheidsbord Aircraftenveloppen Ajax allesreiniger Alco deurstopper Allesreiniger Ambi Pur verstuiver Ambi Pur wc-blok Apli hanglabels Apparaatrollen Archiefkasten As-, papier- en afvalbakken Asbak metaal Asbakken Automatenkoffie

47 97 34 47 36 59 49 73 42 41 42 36 42 36 31 33 97 45 33 66 33 32 32 54 52 72 36 37 37 4

B Bankers Box Transit verzendkoker A3/A4 Basis verbandtrommel Batterijen Batterij-opladers Bekerhouders Bekerplateau Beletteringssysytemen Bestek Bezems Bier Bindstrips Bindtouw Bi-Power mopsysteem Blusdeken Bordrugenveloppen Brand- en inbraakwerende kasten Brandpreventie Brandwerende archiefkast Brandwerende archiefkasten Bravilor koffiefilters Bravilor koffiekan Bravilor koffiezetapparaat Bravilor Thermoskan Briefopeners Brievenbevochtigers Brievenbus box Brievenbus dozen Brievenbus Brievenbusbox Brievenwegers Brise luchtverfrisser Broxomatic vaatwaszout Bubbelenveloppen Bureaulampen Bureaustoelen en toebehoren

51 68 86 87 16 16 63 15 31 9 53 54 35 69 44 72 69 72 72 13 13 12 13 60 63 44 51 100 51 65 32 34 45 81 76

C Cacao Cadeauzakken Cafitesse koffie Cambro dienblad Candybars Cappuccino stick Cash Box kassakluis

102

7 52 5 15 10 4 73

Cd luchtkussenenvelop Cif schuurmiddel CleverGift apparaatrollen CleverGift cadeauzakken CleverGift Metallic folie enveloppen CleverGift Metallic luchtkussen enveloppen Cleverpack afrolapparaat Cleverpack bindstrips Cleverpack brievenbus box Cleverpack brievenbusbox Cleverpack elastieken Cleverpack golfkarton Cleverpack kartonnen enveloppen Cleverpack klittenband Cleverpack luchtkussenfolie Cleverpack opvulchips Cleverpack paklijstenveloppen Cleverpack pakpapier Cleverpack paraatdoos Cleverpack postkantoordozen Cleverpack postpak Cleverpack protectpost enveloppen Cleverpack rekwikkelfolie Cleverpack signaaletiketten Cleverpack signaaltape Cleverpack transparante enveloppen Cleverpack Tyvek enveloppen Cleverpack verhuisdoos Cleverpack verpakkingsplakband Cleverpack verzenddoos Cleverpack verzendkoker Cleverpack vrachtbrief Cleverpack wegwerp folieafroller Cleverpack wikkelverpakking Clicklijsten Colop datumstempel Colop stempelinkt Colop stempelkussen Colop tekststempels Colop woordstempel Conferentiestoel Consumptiebonnen Cote Dór Mignonnette chocolade Couponringen Couvette briefopener LO-150 Couvette LO10 Couvette Mail Assistant MA 150 Cup-a-Soup carrousel Cup-a-soup Mini automaat Cup-a-Soup wegwerpbekers Cutters

45 33 52 52 52 52 49 53 44 51 55 49 44 53 53 53 49 49 50 51 50 44 53 57 57 44 44 50 57 50 51 49 53 50 90 64 65 65 64 64 77 100 10 54 60 60 60 8 8 17 59

Dreft vaatwasmiddel Dubro afwasmiddel Durabin afvalbak Square Flip Durable as-papierbak rond Durable deurbordjes Click Sign Durable deurbordjes Crystal Sign Durable deurbordjes Info Sign Durable folderstandaard Combibo×× Durable Magaframe Durable metalen papierbak met perforatie Durable metalen papierbak met perforatierand Durable metalen papierbak met rand Durable metalen papierbak rond Durable metalen papierbak vierkant Durable papierbak economy met vlamdover Durable papierbak met vlamdover Durable papierbakken roestvrij staal Durable paraplustandaard Durable pictogrammen rond Durable sleutelkast Durable sleutellabels met ring 1957 Durable tafelstandaard Presenter Durable vloerdisplay Durable vloerstandaard Durable wandasbak met afdakje Duracell batterijen Duracell batterij-oplader Duracell knoopcelbatterijen Duracell oplaadbare batterijen Dvd luchtkussenenvelop Dweilen Dymo brievenweger M1/M2 Dymo labelWriter etiketten Dymo labelWriters LW-450 serie Dymo pakketweger

34 33 42 37 97 97 97 91 90 38 38 38 38 38 40 40 39 38 96 71 71 91 91 91 37 86 87 86 87 45 30 65 63 63 65

E EHBO-artikelen Elastiek en labels Electra Elektronische brievenwegers Elektronische pakketwegers Emmer Enveloppen Espressobonen Etiketten Eurosafe Defender Eurosafe DRS Cash Euroseats bureaustoel Euroseats conferentiestoel Palermo

68 54 88 65 65 31 44 4 48 72 72 76 77

F D Datasafes Datumstempels De Raat brandwerende archiefkast Dermaphile pleisters Desq opstapkrukje Deurbordjes Deurstopper Dienblad Documentenkasten Douwe Egberts automatenkoffie Douwe Egberts cacao Douwe Egberts Cafitesse koffie Douwe Egberts cappuccino stick Douwe Egberts espressobonen Douwe Egberts koffie bonen Douwe Egberts kop en schotel Douwe Egberts L'OR EspressO koffie Douwe Egberts melk en suiker Douwe Egberts oploskoffie Douwe Egberts Senseo koffie Douwe Egberts snelfiltermaling koffie Douwe Egberts wegwerpbekers Dozen Dranken Dreft afwasmiddel

73 64 72 68 80 97 66 15 72 4 7 5 4 4 4 14 5 7 5 5 4 17 50 9 34

Fair Trade koffie Fair Trade thee Fellowes luchtreiniger Fellowes voetensteun Filex security safe Folderbakjes- en houders Folderstandaards Folie enveloppen Frisdrank in blik Frisdrank in petfles

5 6 88 79 73 91 91 52 9 9

G Gaascompressen Garderoberek Gekleurde etiketten voor printers Geldkisten en sleutelkastjes Geldtelmachine Glassex reiniger Glaswerk Glorix toiletblokken Glorix toiletreiniger Glorix urinuoirblokken Golfkarton Gripzakjes Groenland schoonmaakazijn GVR vouwmachine 1300

68 99 48 70 70 33 14 32 32 32 49 53 33 61


Index I H Halogeenlampen Handdoekdispensers Handdoekroldispensers Handdozensluiter Handschoenen Handzeep Hanglabels Hansa bureaulampen Hansa vloerlamp Haribo snoep Hefter briefopener Hefter vouwmachine S Hennep bindtouw 3-draads Herma adresetiketten Herma etiketten voor elke printer Herma etiketten Herma QR-code etiketten Herma speciaal etiketten Herma transparante etiketten Hersluitbare verpakkingszakjes Hobbyscharen Hotelporselein Huishoudhandschoenen Huisvuilzakken

L 85 20 20 57 30 33 54 81 83 10 60 61 54 48 47 48 48 48 48 53 59 14 30 36

I Icidu tafelcontactdozen Inbindstrips Inbraakwerende archiefkasten Inkjetetiketten Inktkussens Inpakmateriaal Inpakpapier Intern Transport Isoleerkan roestvrij staal

88 53 72 47 65 53 49 66 13

Labelprinters en toebehoren Labels LabelWriters Lampen Laptopkasten Laseretiketten LED lampen LED spots LED verlichting Legamaster aan-/afwezigheidsbord Loeff's ordnerpac L'OR EspressO koffie Luchtkussen enveloppen Luchtkussenenveloppen grootverpakking Luchtkussenenveloppen Luchtkussenfolie Luchtverfrisser

63 54 63 81 73 47 84 85 81 97 51 5 52 45 45 53 25

M Magaframe Magnetische kapstok Martin Yale vouwmachine MasterFoot voetensteun Maul briefopener 75015 Medicijnen Melitta koffiezetter Melitta waterkoker Melk en suiker sticks Melk Merci Messen en meshouders Microeasydoek Microvezeldoeken Milieuvriendelijke afvalzakken Montiss LED lampen Mopsysytemen

90 99 61 80 63 69 12 13 7 9 10 59 30 30 36 84 35

J Jalema kunststof papierbak rond Jiffy luchtkussenenveloppen

39 45

K Kabelhaspel Kantine artikelen Kapstokken Kartonnen bekers Kartonnen enveloppen Karvan Cevitam Kassakluis Katoenkoord Kensington voetensteun Kentuckymop Keuken- en kantine-artikelen Keukenapparatuur Kickcan afvalbak Klittenband Klokken Kluizen Knoopcelbatterijen Koekjes en snoep Koffie bonen Koffie en thee Koffieapparaten Koffieautomaten Koffiecreamer Koffiefilters Koffiekannen Koffiemelk Koffiezetapparatuur en toebehoren Kokers Koord Kop en schotel Krukjes Kurkborden

88 4 99 17 44 9 73 54 80 35 4 13 41 53 95 73 86 10 4 4 12 12 7 13 13 7 12 51 54 14 80 90

N Naamborden Natrena zoetjes Nestle Hot chocolade Nilfisk stofzuiger Nobo clicklijst Nobo stoepbord Nummerblok/garderobeblok

97 7 7 36 90 90 100

0 OIC plakbandhouder Giant Olifantspoot Oplaadbare batterijen Oploskoffie Opstapkrukjes Opvulchips Ordnerpack Overspanningsbeveiliging O-Water waterdispenser O-Water

57 80 87 5 80 53 51 88 11 11

P Pakketlabels Pakketwegers Paklijstenveloppen Pakpapier Palmolive handzeep Papierbakken met vlamdover Papierbakken Papieren handdoeken Papieren zakdoekjes Papiermanden Papierscharen Paraatdoos Paraatdozen Paraplustandaard Pattex Power Tape Pedaalemmers

54 65 49 49 33 40 38 27 27 38 59 50 50 38 57 42

Peukenzuil Pharmaplast strips Philips halogeenlamp Philips LEDlamp Philips LEDspot Philips PL spaarlamp Philips Senseo Pickwick Egberts theeglazen Pickwick thee Pickwick theedispenser Pickwick theekist Pictogrammen Pijnstillers Plastic bekers Plastic zakken Pleisters Plooimachines Poederblusser Poetsroldispensers Poetsrolstandaard Postkamermachines Postkantoordozen Postpak Postpakketdozen Posttoebehoren Premium etiketten Presentatiesystemen Prikborden Primesource afvalbak Primesource damesverbandzakken Primesource dispenser supplies Primesource dispenser Primesource servetten Primesource tissues Pringles Printeretiketten Printy stempels PrivĂŠkluis Protectpost enveloppen Prullenbakken met vlamdover Prullenbakken PT privĂŠkluis PTT elastiek Pushcan afvalbak

37 68 85 85 85 84 12 14 6 6 6 96 69 17 36 68 61 69 20 21 60 51 50 50 63 47 90 90 42 27 26 26 27 27 10 47 64 73 44 40 38 73 54 41

Q Quantore bordrugenveloppen Quantore bureaustoel Quantore cd luchtkussenenvelop Quantore dvd luchtkussenenvelop Quantore etiketten voor elke printer Quantore luchtkussenenveloppen Quantore paklijstenveloppen Quantore scharen Quantore verpakkingsplakband Quantore voetensteun

44 76 45 45 47 45 49 59 56 79

R Reinigingsapparatuur mopsystemen Reinigingsapparatuur stofzuigers Reinigingsartikelen borstelwerk Reinigingsartikelen doeken Reinigingsartikelen papier Reinigingsdispenser Reinigingsmiddelen Rekwikkelfolie Reuser briefopener troffelmodel Roerstaafjes Rolkrukjes Rolmaat Roomstel Rubbermaid afvalbak Rubbermaid bekerbak Rubbermaid Kentuckymop Rubbermaid mopsysteem Rubbermaid mopwagen Rubbermaid peukenzuil Rubbermaid serveerwagen

35 36 31 30 26 20 32 53 63 16 80 66 15 42 16 35 35 35 37 15

103


Index

I

Rubbermaid Slim Jim afvalcontainer Rubbermaid stoelmatten Rubbermaid stoffer en blik Rubbermaid transportkar Rubbermaid waarschuwingsbord

41 77 31 66 35

S Safes Safescan biljettelmachine Safescan muntenteller Safescan RF100 kaarten Safescan RF110 sleutelhangers Safescan valsgelddetector Satino Black dispenser supplies Satino Black handdoekdispenser Satino Black luchtverfrisser dispenser Satino Black systeemdispenser Satino Black toiletbrildispenser Satino Black toiletpapierdispenser Satino Black zeepdispenser Satino dispenser supplies Satino keukenrol Satino poetsroldispenser Satino tissues Scharen Schoonmaakapparatuur Schoonmaakartikelen Schoonmaakdoeken Schoonmaakmiddelen Schuifbordjes Schuimblussers Schuurmiddel Scotch Brite schoonmaakdoek Scotch verpakkingsplakband SDB infokast SDB vitrine SDB wandvitrine Senseo koffie Senseo koffiezetapparaat Serveerwagen Serviezen Sigel folderhouder Sigel naamkaarthouder Sigel pictogrammen Sigel posterhouder Sigel prijskaartstandaard Sigel tafelstandaard Sigel wandfolderhouder Signaaletiketten Signaaltape Sisal paktouw SK/BS sleutelkast Sleutelhangers Sleutelkastjes Sleutellabels met insteekkaartje Slim Jim afvalcontainers Snelfiltermaling koffie Snijmesjes Snoep Soepen Spaarlampen Sponzen Staaf- en blokbatterijen Stanley rolmaat Statiefventilator Steekwagen Stelen Stempelautomaat Stempelinkt Stempelkussens Stempels Stoelen Stoelmatten Stoepborden Stoffer en blik Stofzuigers Suiker Suikersticks

104

Sun glansspoelmiddel Sun machinereiniger Superfax vouwmachine Superprint etiketten Swiffer

34 34 61 47 30

Vloermatten Voetenbankjes Voetensteunen Vouwmachines Vrachtbrieven Vuilniszakken

77 79 79 61 49 36

T 73 70 70 74 74 70 24 22 23 22 23 22 23 24 25 24 25 59 35 20 30 32 97 69 33 30 56 89 89 89 5 12 15 14 92 93 96 93 93 92 92 57 57 54 71 71 71 71 41 4 59 10 8 84 30 86 66 88 66 31 64 65 65 64 76 77 90 31 36 7 7

Tafelcontactdozen Tafelventilator Tapijtbeschermers Taski microvezeldoeken Tekenmaterialen Tekstborden Tekststempels Tesa handdozensluiter Tesa verpakkingsplakband Theedoeken Theeglazen Ticketrollen en consumptiebonnen Tijdregistratiesystemen Toiletborstel Toiletpapier Toiletpapierdispensers Toiletreiniger Toiletrollen Tork handdoekendispenser Tork handdoekroldispenser Tork luchtverfrisser Tork poetsroldispenser Tork poetsrolstandaard Tork tissues Tork toiletpapier Tork toiletpapierdispensers Tork zeepdispenser Touw Transparante enveloppen Transparante etiketten Transportkar Transportwagen Trekkers Tyvek enveloppen

88 88 77 30 59 96 64 57 56 30 14 100 74 31 21 21 33 26 20 20 25 20 21 25 21 21 25 54 44 48 66 66 31 44

W Waarschuwingsbord Wandgarderobe Wandvitrines Water WC papier WC reiniger WC-eend toiletblok WC-eend toiletreiniger Wegbewijzering Wegwerp bekers Wegwerp folieafroller Wegwerpbekers Wegwerpborden en -bestek Wegwerpglazen Wegwerpservies Wenskaarten Werkdoeken Werkwagenzakken Westcott afbreekmesje Westcott Allround schaar Westcott schaar Wikkelverpakking Witte etiketten voor printers Woord-/datumstempels

35 99 89 11 21 33 33 33 96 17 53 17 17 16 16 47 30 36 59 59 59 50 47 64

Z Zakdoekjes Zeepdispenser Zelfinktende tekststempels Zelfinktende woord-/datumstempels Zelfinkter Zemen

27 25 64 64 64 30

U Unilux klok

95

V Vaatwasmiddel Valsgelddetectoren Veiligheid Veligheidsvest Ventilatoren Vepa Bins as-papierbak Vepa Bins bekerbak Vepa Bins garderoberek Vepa Bins magnetische kapstok Vepa Bins papierbak Vepa Bins wandbrievenbus Vepa Bins wandgarderobe Vepa Bins wandprofiel VepaBins afvalbak VepaBins papierbox Verbandtrommels Verhuisdozen Verlengkabels Verlichting Verpakkingsdozen Verpakkingsmaterialen Verpakkingsplakband Verpakkingstape Verpakkingszakken Verzenddoos Verzenddozen Verzendenveloppen Verzendetiketten Verzendkoker Vitrinekasten en wandvitrines Vlas bindtouw 2-draads

34 70 69 69 88 37 16 99 99 39 100 99 99 41 41 68 50 88 81 50 49 56 56 53 50 50 44 47 51 89 54

opmaak en ontwerp: the catalog company Industrieweg 13A 1521 NC Wormerveer


Aveha catalogus  

Facilitaire producten