Page 1

september 2013 - október 2013

I N F ORM Á C I E , Z A U J Í M A V OST I A N O V I N K Y PRE Z Á K A Z N Í KO V

VERÍM VAŠI Z E, ŽE AJ VĎAK ÁKAZN ÍCI NED A NÁM OPADN Ú TAKTO ...

09-10


BRZDOVÝ SORTIMENT • brzdové doštičky z najkvalitnejších materiálov • brzdové kotúče odolné voči extrémnemu zaťaženiu • vysokokvalitné brzdové čeľuste aj ako EASYKITY • brzdové bubny z ocele s dlhou životnosťou • široká ponuka brzdových lanovodov a hadíc Viac informácií u Vášho obchodného zástupcu, priamo v pobočkách Auto Kelly alebo na www.starline-parts.com. Objednávajte v našom e-shope na www.autokelly.sk.


OBSAH // Info Auto Kelly // september - október 2013 04 Akcia

18 VÝZNAM PNEUMATÍK

38 REPASOVANÉ DIELY BOSCH

Chceš ma mať v dielni?

Bezpečnosť vozidla

Prečo repasované diely?

06 PRODUKT DŇA

20 DIAGNOSTIKA SUPERVAG

40 DIELY SKF

Novinka v Auto Kelly

Diagnostika pre koncernové vozidlá

Sortiment SKF

08 SILENTBLOKY MOTORA

22 SERVO HADICE

42 AKUMULÁTORY V ZIME

Rozšírená ponuka STARLINE

Alternatíva k originálom

Ako ich pripraviť?

10 AKUMULÁTORY BOSCH

28 PNEUSERVISNÉ VYBAVENIE

45 MONTÁŽNE SADY VICTOR REINZ

Rozšírená ponuka olejov

Novinky v ponuke

Sady pre turbodúchadlá

12 INTERCOOLER

30 ZAUJÍMAVOSTI

49 VOĽNÝ ČAS

Chladič nasávaného vzduchu

Fabia III RS nebude

Zábava s Auto Kelly

14 PROFESIONÁLNE NÁRADIE

34 MOTOROVÉ OLEJE

Ponuka Bosch professional

Základné funkcie olejov

16 KAROSÁRSKE DIELY

36 MODERNÉ AUTOMOBILY

Rozšírená ponuka

Filter pevných častíc

editoriál Vážení zákazníci, priaznivci spoločnosti AUTO KELLY, drahí priatelia! „Odišlo leto, more je v diali, slnečných lúčov už sa nám máli...“ sa kedysi spievalo v jednom notoricky známom slovenskom šlágri. Tak nejako by som snáď mohol začať svoj príhovor k Vám, píšuc tieto riadky pri daždivej jesennej oblohe spomínajúc na leto v príjemne vyhriatej dielni autoservisu. Preto som veľmi rád, že Vám môžem v mene nás všetkých predstaviť veľkú jesennú obratovú akciu. Tento krát je zameraná na náš každodenný chlebík, na vybavenie dielne, na nástroje, ktoré môžu našu prácu výrazne uľahčiť a zjednodušiť. Chceme Vás vo Vašej práci podporiť, a preto naši verní, ale aj noví zákazníci budú môcť získať ako odmenu za svoju vernosť špičkovú diagnostiku TEXA, nožnicový zdvihák alebo sadu náradia BOSCH a samozrejme mnohé iné odmeny. Som vnútorne presvedčený, že pri našej práci by sme nemali zabúdať ani na Zem, na ktorej žijeme a na naše vzácne a krehké životné prostredie. Preto zavádzame program výmenných dielov BOSCH, ktorý umožní s využitím najmodernejších metód repasovania použitých dielov ušetriť značnú časť materiálu, energie a v neposlednom rade aj finančných prostriedkov. S nadchádzajúcou novou pneuservisnou sezónou Vám samozrejme chceme priniesť aj niečo nové do dielní, preto uvádzame na slovenský trh novú generáciu pneuservisných strojov STARLINE, ktoré v našom vlastnom dizajne vyrába renomovaná zahraničná spoločnosť. Záverom by som Vás veľmi rád čo najsrdečnejšie pozval na pripravované Promo dni garážovej techniky, ktoré sa uskutočnia na jeseň. Na ploche 250m2 Vám predstavíme najväčšiu expozíciu garážovej techniky na Slovensku, kde uvedieme na trh revolučné novinky z oblasti merania geometrie, pneuservisu a zdvíhacej techniky.

7

12

16

Eduard Kobella Manažér divízie Služby a vybavenie autoservisov

23

30

38

Info Auto Kelly Vydavateľ: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Adresa redakcie: Zlatovská 1962, 911 05 Trenčín marketing@autokelly.sk www.autokelly.sk

w w w. autokelly.sk

Šéfredaktor: Mgr. Miloš Jedlička Prešlo jazykovou úpravou Samostatne nepredajné Tlačové chyby vyhradené

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tób er 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Veľmi sa na Vás teším,

03


Ť A M A M Š CHCE LNI? E I D V Platnosť

akcie

do 15. od 16. 9.

12. 2013

ZÍSKAJTE DIAGNOSTIKY, ZDVIHÁKY, PROFESIONÁLNE AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE, PLNIČKU KLIMATIZÁCIÍ, KOMPRESOR, MONTÁŽNY VOZÍK, OHRIEVAČ, ČI SADU PRÍPRAVKOV NA SPOJKY DIAMANTOVÁ KATEGÓRIA

ZLATÁ KATEGÓRIA

Nožnicový mobilný zdvihák 3t

Dvojstĺpový zdvihák 3t

Automatická plnička klimatizácie

STRIEBORNÁ KATEGÓRIA

7"

Diagnostika TEXA AXONE 4 MINI

+

Sada profi AKU náradia Bosch

Piestový kompresor LUNA

Diagnostika SuperVAG Comfort

BRONZOVÁ KATEGÓRIA

TEXA NAVIGATOR NANO

Montážny vozík + sada 15 ks

Naftový ohrievač MASTER

Sada prípravkov na SAC spojky

PRAVIDLÁ A PODMIENKY AKCIE: 1. Akcia platí od 16. 9. do 15. 12. 2013. 2. Do obratu akcie je zahrnutý štandardný sortiment ponúkaný spoločnosťou AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., nevzťahuje sa na garážové vybavenie, náradie, pneumatiky, disky a príslušenstvo kolies, sortiment nemrznúcich zmesí a zmesí do ostrekovačov, skútre a elektrobicykle. 3. Do obratu akcie nie sú zahrnuté iné akciové ponuky práve prebiehajúce v AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., pokiaľ nebude uvedené inak. 4. Zariadenia budú vydávané po skončení akcie. 5. Rozhodujúca výška obratu, po dosiahnutí ktorého sa začínajú zarátavať body pre získanie zariadenia, je čiastka uvedená v informačnom poli na faktúre zákazníka. Uvádzané sumy týkajúce sa obratu sú vždy bez DPH. 6. Vydávanie zariadení v akcii je obmedzené na 2 ks/zákazník toho istého zariadenia a 3 ks zariadenia zákazník / akcia. Zariadenia je možné po získaní zodpovedajúceho počtu bodov vzájomne kombinovať. V prípade vyčerpania zásob niektorého zo zariadenia bude vydávaný len zostávajúci typ zariadenia do vyčerpania zásob. Počet zariadení je limitovaný. Vyobrazenie zariadení je ilustratívne. 7. Nákupy za body a prekupy sa nezapočítavajú. 8. Podmienky akcie pre získanie zariadenia musia byť splnené aj v deň fakturácie zariadenia. 9. V prípade vrátenia tovaru, ktorý umožnoval dosiahnuť počet bodov, bude počet získaných bodov znížený a nárok na zariadenie stanovené podľa príslušných pravidiel vzťahujúcich sa k takto určenému počtu bodov. V prípade, že ste zariadenie použili, sme oprávnení Vám fakturovať čiastku rovnajúcu sa hodnote chýbajúceho počtu bodov pre


k s . y l l e k o t u a . w ww

Ako sa zapojiť do akcie?

I. Dosiahnite čiastku uvedenú na faktúre v období trvania akcie. Svojimi nákupmi znižujte čiastku, ktorá sa zobrazuje na faktúre. Hneď, ako sa na doklade v tomto poli zobrazí text „SPLNENÝ“, zbierate body, ktoré zameníte za vami vybrané zariadenia.

Ako zbieram body pre výber vybavenia?

II. V poli faktúry „POČET BODOV“ zistíte počet bodov, ktoré môžete zameniť za vybavenie dielne z akcie. 1 bod = 1 EUR Celkom ks: Rozvozový okruh:

.................................................................................... Tovar a doklad prevzal (meno, pečiatka, podpis)

Doklad vystavil:

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME ZA VÁŠ NÁKUP PRE SPLNENIE 3-mes. obratu NAKÚPTE ZA: POČET BODOV (1BOD=1EUR):

I.

II.

........................................................................................... Pečiatka a podpis AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.

Premeňte body za skvelé ceny: kombinéza, LCD TV, GPS navigácia, DVD prehrávač, mikrovlnka, kávovar ...

T IP

Rýchly a preh ľadný kataló g dielov na

w w w.auto kelly.sk

www.starline-parts.com

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Čo a kedy mám nakupovať? Celý sortiment (z ponuky na www.autokelly.sk) v období od 16. 9. do 15. 12. 2013. Do akcie sa nezapočítava garážové vybavenie a náradie, pneumatiky, disky a príslušenstvo kolies, sortiment nemrznúcich zmesí a zmesí do ostrekovačov. Do akcie nie sú zahrnuté nákupy tovaru z iných akciových ponúk.

Ako si vyberiem vybavenie? Vybrať si lákavé vybavenie zo štyroch dostupných kategórií je jednoduché! Počet získaných bodov musí byť väčší, ako je počet bodov uvedení pri jednotlivých zariadeniach dielne. Zariadenia je možné kombinovať do počtu získaných bodov. Dosiahnutím zodpovedajúceho počtu bodov vzniká Váš nárok na zariadenie.

získanie zariadenia (podľa pravidla 1 bod = 1EUR navýšenia obratu bez DPH.) 10. Podmienkou pre odovzdanie zariadenia je dobrá platobná morálka zákazníka, v deň fakturácie musia byť splnené všetky záväzky zákazníka voči spoločnosti AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.. 11. Zariadenia v akcii nie je možné právne vymáhať. 12. Akcia platí len pre registrovaných veľkoobchodných zákazníkov spoločnosti AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. a vzťahuje sa na tovar, ktorý registrovaní zákazníci Auto Kelly sami priamo montujú koncovým zákazníkom. 13. AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne, v odôvodnenom prípade akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Ďalej si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa akcie. Účasník akcie súhlasí s prípadným obstaraním fotografií pre marketingové účely spoločnosti AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.. Tlačová chvyba vyhradená. Zmeny akcie sú účinné dňom ich zverejnenia na www.autokelly.sk 14. Do akcie sú zaradení len existujúci zákazníci, zaregistrovaní do 16. 9. 2013.

Viac informácií získate na www.autokelly.sk, v pobočkách Auto Kelly a u svojho obchodného zástupcu.


auto kelly

novinka v auto kelly

PRODUKT DŇA Vážení zákazníci, od septembra 2013 sme pre vás pripravili novinku „PRODUKT DŇA“.

O čo ide? Odteraz každý pracovný deň od pondelka až do piatka máte možnosť výhodne nakúpiť akciový sortiment za mimoriadne výhodné ceny.

Kde tento akciový sortiment nájdete? Akciový sortiment – „PRODUKT DŇA“ sa nachádza na našom webe www.autokelly.sk v sekcií PRE SERVISY. Po prihlásení vášho užívateľského konta sa vám zobrazí„PRODUKT DŇA“ pod hlavným bannerom ako vidíte na obrázku.

Je nákup akciového sortimentu limitovaný?

ňa Produkt d

V čase od 7:00 do 23:59 máte možnosť nakúpiť akciový sortiment v počte kusov, ktorý je zobrazený v banneri „PRODUKT DŇA“. Je len na vás či nakúpite jeden kus, alebo vykúpite celú ponuku. Princíp je jednoduchý, kto skôr príde nakupuje.

Prihláste sa na náš eshop každé ráno a nezmeškajte jedinečnú príležitosť nákupu za neopakovateľné ceny!

KAŽDÝ KONKRÉTNY PROBLÉM MÁ SVOJE RIEŠENIE.

WD-40SPECIALIST TM Vysoko účinné

SILIKÓNOVÉ MAZIVO I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Rýchlo uvoľňujúci

PENETRANT

Vysoko účinná

BIELA LITHIOVÁ vazelína Vysoko účinné PTFE mazivo

06

Špeciálne vyvinuté pre najnáročnejšie úlohy Rieši konkrétne problémy Kvalita potvrdená WD-40 Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

KO WDS50391

KO WDS50362

KO WDS50397

KO WDS50389


sortiment auto kelly

Nemrznúce zmesi Starline

Testovaná kvalita za výhodnú cenu

Prichádza obdobie vhodné na objednávku nemrznúcich zmesí. Využite túto možnosť a kontaktujte vášho obchodného zástupcu, ak máte záujem o nemrznúce zmesi. Predzásobte si svoj sklad našimi produktmi STARLINE.

T E S T O VA

N É!

Moderné kvapaliny STARLINE Nemrznúce zmesi STARLINE predstavujú moderné, vysokokvalitné chladiace kvapaliny. Sú tvorené zmesou koncentrátu a destilovanej vody upravujúc bod tuhnutia výrobku tak, aby zodpovedal miešaciemu pomeru, ktorý je uvedený na balení. Tým zaručujú spoľahlivú funkciu v systéme a ochranu motora proti korózii.

Táto koncentrovaná chladiaca kvapalina s nízkym bodom tuhnutia chráni chladiace systémy pred poškodením mrazom i koróziou. Jej používanie znižuje poruchovosť termostatu, chladiča i vodného čerpadla a ponúka vynikajúci prevod tepla. Je určená predovšetkým do najmodernejších motorov (hlavne koncernu VW). O kvalite tejto zmesi svedčí i fakt, že pri jej výrobe boli použité najmodernejšie technológie a zložky, a jej životnosť je predĺžená až na päť rokov. K dispozícii je v balení 1 l, 3 l a 25 litrov. Chladiaca kvapalina STARLINE K12++ je zhodná s originálnou chladiacou kvapalinou Škoda G12++ a zodpovedá norme VW TL 774 G. Za nižšiu cenu získate kvapalinu, ktorá vyhovuje bežným zimným podmienkam do -20˚C.

STARLINE Screenwash -20˚C a -40˚C Táto mrazuvzdorná náplň do ostrekovačov je určená na umývanie čelných skiel a reflektorov automobilov. Jej odolnosť voči nízkym teplotám je v neriedenom stave -20˚C. Zriedením prípravku vodou v pomere 1:1 získate nemrznúcu zmes s odolnosťou proti nízkym teplotám do -7˚C. Kvapalina sa vyznačuje vynikajúcou čistiacou vlastnosťou a nepoškodzuje lak ani gumové časti karosérie. Má príjemnú vôňu a predáva sa v balení 1 l, 5 l a 25 litrov. Isto oceníte aj jej priaznivú cenu. Ďalej je v ponuke STARLINE nemrznúca zmes do ostrekovačov – Screenwash s odolnosťou voči mrazu do –40 °C, ktorá sa tiež vyznačuje vynikajúcimi čistiacimi vlastnosťami.

w w w. autokelly.sk

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tób er 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Chladiace zmesi STARLINE sú v predaji v týchto produktových radoch: STARLINE Antifreeze K11 Standard, STARLINE Antifreeze K12 Extra a STARLINE Antifreeze K12 ++. Tieto nemrznúce zmesi plnohodnotne spĺňajú všetky požiadavky na súčasné nemrznúce kvapaliny, sú vzájomne miešateľné a testované podľa kritérií svetových výrobcov automobilov. V našej ponuke sú rozdelené tak, aby zodpovedali dvom najrozšírenejším normám - VW TL 774C a VW TL 774D. Všetky druhy nemrznúcej zmesi pomáhajú znižovať poruchovosť termostatu, chladiča, vodného čerpadla a zaručujú veľmi dobrý prenos tepla. Tieto chladiace kvapaliny spĺňajú nároky najmodernejších, ale aj starších automobilov na nemrznúcu zmes. Nemrznúca zmes STARLINE je vzhľadom na klimatické podmienky prispôsobená tak, aby bol po zmiešaní s destilovanou vodou v pomere 1:1 zaručený bod tuhnutia –37 °C. To je pre naše klimatické podmienky hodnota viac ako dostatočná. V žiadnom prípade sa tým neznižujú kvality nemrznúcej kvapaliny a jej vlastností.

Chladiaca kvapalina STARLINE K12++

07


NOVINKA V SORTIMENTE

Novinka v sortimente STARLINE: Silentbloky motora Ponuku STARLINE sme rozšírili o silentbloky motora. Momentálne sortiment zahŕňa približne 130 typov silentblokov motora a prevodoviek pre osobné a úžitkové vozidlá koncernu VW. Priebežne pracujeme na ďalšom rozšírení ponuky pre vozidlá ostatných značiek. Naším cieľom je ponúknuť vám produkty pre takmer kompletný vozový park na Slovensku.

Odber ihneď

Jednoduchý výber produktu na internete

Podľa štruktúry vozového parku v SR vám zaisťujeme skladovú zásobu nielen na centrálnom sklade, ale i na našich pobočkách. Vo všetkých predajniach Auto Kelly pre vás máme silentbloky na najrozšírenejšie vozidlá ihneď k odberu.

Je pre nás veľmi dôležité, aby bol výber produktu čo najrýchlejší a bez komplikácií. Preto pri každom type silentbloku, ktorý hľadáte na našom webe, nájdete jednoduché schémy umiestnenia. Všetky nové položky vrátane aktuálnej dostupnosti a ceny nájdete ako obvykle v štandardnej štruktúre spolu so všetkými dostupnými technickými parametrami na www.autokelly.sk.

Produkcia v súlade s normou ISO 9002:1994

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Silentbloky STARLINE sa vyrábajú v Európe u jedného z najväčších a najskúsenejších výrobcov tohto sortimentu už od roku 1947. Výrobné postupy sú v súlade s normou ISO 9002:1994, ktorá zaručuje potrebnú kvalitu bez kompromisov, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

08

Výber z ponuky tlmičov Monroe® v Auto Kelly: Obj. kód

Názov dielu

Príklad použitia / značka a model

MOC bez DPH

SM 0007

silentblok motora STARLINE

SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V, 1.6

18,68 €

SM 0031

silentblok motora STARLINE

ŠKODA ROOMSTER (5J) 1.2

34,64 €

SM 0035

silentblok motora STARLINE

VW GOLF IV (1J1) 1.6, 1.8, 1.8 4motion, 1.9 TDI

41,16 €

SM 0083

silentblok motora STARLINE

AUDI A3 SPORTBACK (8PA) 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro

53,64 €

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013


s o l u z i o n e g ro u p. c o m

Homokinetické kĺby

Vodné pumpy

- Výrobky podliehajúce extrémne vysokým štandardom kvality. - Záruka maximálnej spoľahlivosti, životnosti a komfortu.

- Široký výber vodných púmp, ktorý pokrýva celý európsky vozový park. - Rýchla reakcia na potreby trhu s neustálym doplňovaním noviniek.

www.metellispa.it


ZAUJÍMAVOSTI

Nové batérie do profesionálneho akumulátorového náradia Bosch Akumulátorové náradie musí byť kompaktné a výkonné, aby umožnilo profesionálom v rôznych odvetviach priemyslu a remesiel pracovať s čo najvyššou efektivitou. Dôležitá je pritom prevádzková doba a životnosť batérie. Bosch teraz tieto požiadavky spĺňa a dokonca ich prekračuje tým, že uvádza na trh batérie s kapacitou 4,0 Ah pre 14,4 a 18 V lítium-iónové akumulátorové náradie. Odborníci, ktorí pracovali na vývoji akumulátorových technológií pre profesionálne náradie Bosch, vedia, že zvýšená kapacita batérií poskytuje profesionálnym užívateľom výhody. Test vykonaný nezávislou skúšobnou a certifikačnou spoločnosťou SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH dokázal, že sa prevádzková doba akumulátorovej vŕtačky/skrutkovača GSR 18 V –LI predĺžila pri použití batérie 4,0 Ah v porovnaní s batériou 3,0 Ah až o 65%. Základom toho je vyššia energetická hustota v batérii a vylepšený vnútorný odpor. To má pozitívny dopad aj na zlepšenie výkonu batérie v nízkych teplotách. Nové lítium-iónové akumulátory 4,0 Ah sú momentálne v tomto ohľade jednoznačne nad niklokadmiovými (Ni-Cd) a aj nad nikl-metal hybridovými (Ni-MH) akumulátormi, zdôrazňujú odborníci na batérie.

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Chladiace technológie predchádzajú poškodeniu batérie spôsobenému prehriatím

10

Čím dlhšia doba prevádzky, tým dôležitejšie je chrániť batérie pred nadmerným a príliš rýchlym zahrievaním, a tým aj pred predčasným starnutím a poškodením. Lithium-iontové batérie sa nesmú používať pri teplotách nad 70°C. Väčšina konkurenčných firiem používa systém elektronického monitorovania článkov, ktorý v prípade prehriatia vypne batériu alebo prístroj. To znamená, že užívateľ je nútený si spraviť prestávku, a tým stráca vzácny pracovný čas. To je dôvod, prečo na to ide Bosch inak. Od roku 2006 sa používa pre lítium-iónové batérie technológia CoolPack, ktorou sú vybavené aj nové batérie s kapacitou 4,0 Ah.

Odvod tepla z batérie Batérie Bosch CoolPack majú špeciálnu geometriu telesa: lítium-iónové články sú presne natlačené do červeného chladiča a s ním tepelne prepojené. Chladič je vyrobený z HDPE, polyetylénu s vysokou hustotou. Tento materiál veľmi dobre vedie teplo a zároveň je dobrým elektrickým izolátorom a zvyšuje ochranu batérie. Chladiace rebrá upevnené v spodnej časti zvyšujú povrch pre tepelnú výmenu a uvoľňovanie tepla smerom von, podobne ako pri chladničkách. Vo výsledku majú batérie CoolPack o poznanie dlhšiu životnosť. Merania dokázali, že životnosť týchto batérií je oproti batériám bez technológie Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

Dlhá životnosť vyšší výkon

predĺžená 2 ročná záruka CoolPack dvojnásobná. Hoci sú batérie veľmi robustné a kompaktné, sú pomocou ich špeciálnej konštrukcie najľahšími batériami na trhu. Pri batériách 4,0 Ah s technológiou CoolPack sa tak využíva osvedčený systém „Flexible Power System“. Sú teda voľne vymeniteľné medzi všetkými 14,4 a 18 V strojmi v danej napäťovej triede.

S batériami Bosch 2,0 Ah budete pracovať dlhšie a efektívnejšie V súčasnej dobe ponúka Bosch pre všetky 10,8 V profesionálne akumulátorové náradie batérie s kapacitou 2,0 Ah. To zaručuje o 50% dlhšiu prevádzku než súčasné batérie 1,3 Ah a môžu zvýšiť výkon akumulátorového náradia nástroja až o 15%. Použitím batérie 2,0 Ah napríklad v akumulátorovom skrutkovači GSR 10,8-2-LI Professional sa zvýši krútiaci moment pri skrutkovaní z 13 na 15 Nm. Profesionál okrem toho môže pracovať o 50% času dlhšie bez toho, aby došlo k zvýšeniu hmotnosti prístroja, pretože batérie sú rovnako ľahké a malé ako v predchádzajúcej 1,3 Ah generácii.

Široký sortiment AKU náradia Ako priekopník technológií moderných akumulátorových strojov a lítium-iónových batérií Bosch od chvíle, keď v roku 2005 uviedol na trh úplne prvé profesionálne lítium-iónové skrutkovače, neustále rozširuje svoj sortiment kompaktných výkonných 10,8 V prístrojov: po skrutkovači GSR 10,8 V-Li Professional nasledovalo 14 ďalších kompaktných prístrojov, vrátane akumulátorovej chvostovej píly, multifunkčnej píly a uhlovej vŕtačky. Nasledovníci priekopníckeho skrutkovača GSR 10,8 V-LI, modely GSR 10,8-LI Professional a GSR 10,82-LI Professional dnes spoločne vo svete dosahujú ročný predaj okolo 400 000 kusov.

Predĺženie záruky S novými batériami je tiež spojený nový 2-ročný servis Premium: predĺženie záruky na všetky lítium-iónové članky Bosch vrátane nabíjačiek. Ide o kompletný balíček pre bezstarostnú prácu všetkých profesionálov, ktorí požívajú akumulátorové náradie Bosch s uvedenými batériami. Stačí, ak sa užívatelia zaregistrujú na www.bosch-professional.com/warranty, kde sú uvedené aj ďalšie podrobnejšie informácie. Pokiaľ sa počas doby trvania servisu Premium pre akumulátory vyskytne na zaregistrovanom akumulátore alebo zaregistrovanej nabíjačke porucha na základe poškodenia materiálu alebo výrobného poškodenia, prípadne opotrebovania, firma Bosch zariadenie vymení.


ZAUJÍMAVOSTI

O 65% vyššia prevádzková doba batérie 4,0 Ah v porovnaní s predošlou batériou 3,0 Ah. Test realizovaný nezávislou skúšobnou a certifikovanou spoločnosťou SLG Prüfund Zertifizierungs GmbH ukázal, že sa prevádzková doba akumulátorovej vŕtačky/ skrutkovača GSR 18 V-LI predĺžila pri použití batérie 4,0 Ah v porovnaní s batériou 3,0 Ah o 65%.

4,0 Ah batérie pre profesionálne akumulátorové náradie 14,4 a 18 V od firmy Bosch. Merania preukázali, že životnosť týchto batérií je oproti batériám bez technológie CoolPack dvojnásobná. Hoci sú batérie bez technológie CoolPack veľmi robustné a kompaktné, sú pomocou ich špeciálnej konštrukcie najľahšími batériami na trhu.

2,0 Ah batérie pre profesionálne 10,8 V akumulátorové náradie Bosch. Zvýšením kapacity na 2,0 Ah je zaručená o 50% dlhšia prevádzka než súčasnej batérie 1,3 Ah a môžu zvýšiť výkon akumulátorového náradia až o 15%.

w w w. autokelly.sk

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Ukážka staršieho typu batérie 3,0 Ah (vľavo) a novej batérie 4,0 Ah s technológiou CoolPack (vpravo).

11


SORTIMENT V AUTO KELLY

Zoznámte sa s Intercoolerom Chladič nasávaného vzduchu, tzv. intercooler, nie je verejnosti známy až tak podrobne ako ostatné chladiče vo vozidle. Napriek tomu tento chladič nie je o nič menej dôležitý ako ostatné chladiče. Auto Kelly vám ponúka širokú ponuku chladičov nasávaného vzduchu za najvýhodnejšie ceny na trhu. Naša ponuka je na vaše prianie stále rozširovaná. Teraz vám predstavíme samotný intercooler podrobnejšie.

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Vyšší výkon motora pri zachovaní emisných noriem

12

• Nižšia spotreba paliva. • Nižšia emisná hodnota motora.

• Nižšie tepelné namáhanie motora. V minulosti sa chladič nasávaného vzduchu vyskytoval predovšetkým v športových Variabilné umiestnenie vozidlách a turbodieslových motoroch. V dnešnej dobe, kedy nastáva trend preplňo- intercoolera vaných benzínových motorov a sprísňovanie Intercoolery sa môžu líšiť hlavne rozmeremisných noriem, je výskyt intercoolera vo mi, technológiou výroby a umiestnením vozidlách stále bežnejším javom. Intercoo- v automobile. Montuje sa do motorového priestoru tak, aby mal čo najler ochladzuje stlačený vzduch vychádzajúci vyšší prísun vzduz turbodúchadla, čo umožňuje naplniť spaľochu, vací priestor vyššou hmotnosťou kyslíka. Tým sa zvyšuje dávka paliva, a tak sa zaistí vyšší výkon motora pri zachovaní jeho zdvihového objemu. Všeobecne platí, že intercooler v preplňovaných motoroch poskytuje celý rad výhod: • Zvýšenie výkonu a účinnosti motora.

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

ktorý o automobil naráža v závislosti od jeho rýchlosti. Čím ide vozidlo rýchlejšie, tým je intenzívnejší prísun chladnejšieho vzduchu a intercooler je účinnejší. Intercoolery sa veľmi často montujú do priestoru medzi chladiče chladiacej kvapaliny a motor. Pri športových a pretekárskych vozidlách sa zámerne mení poradie a intercooler sa umiestňuje ako prvý za nárazník,


SORTIMENT V AUTO KELLY

Schéma fungovania intercoolera

aby došlo k maximálnemu chladeniu plniaceho vzduchu. Niektoré motory majú intercooler vedľa chladiča chladiacej kvapaliny, ale účinnosť je závislá od ich rozmerov. Ďalšie používané riešenie je inštalácia intercoolera do zadnej časti motora, bližšie k čelnému oknu.

Príčiny poškodenia intercoolera Pretože intercooler tvorí dôležitú súčasť preplňovaných motorov, jeho riadny chod je veľmi dôležitý pre výkon a bezpečnosť vozidla. Navyše poškodený alebo nefunkčný intercooler môže spôsobiť vážne poškodenie turbodúchadla alebo výfukových filtrov – katalyzátorov. Príznaky poškodeného intercoolera:

lej rozširovať ponuku intercoolerov na všetky typy vozidiel. Rada na záver: Vždy vymeňte intercooler pri montáži nového turbodúchadla! V prípade poruchy turbodúchadla sa olej rovnako ako nečistoty z jeho poškodených častí dostanú do celého systému a môžu upchať rúrky intercoolera. Po montáži nového turbodúchadla, keď systém opäť začne fungovať správne, hrozí nebezpečenstvo, že olej aj častice nahromadené v intercooleri budú okamžite vháňané do spaľovacieho priestoru, kde môžu poškodiť motor. Z tohto dôvodu je nutné vymeniť intercooler vždy, keď meníte turbodúchadlo.

› Najčastejšie príčiny porúch intercoolera: - Vonkajšie poškodenie vedúce k únikom alebo zničeniu. - Poškodené turbodúchadlo znižuje prúdenie vzduchu. - Nesprávne utesnenie turbodúchadla. - Znečistený povrch intercoolera znižuje účinnosť.

• Citeľný pokles výkonu motora. • Zvýšená spotreba paliva. • Dym z výfukového systému.

... a viac ako 750 položiek na www.autokelly.sk

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Pre správny chod motora, udržanie nízkej spotreby paliva a hlavne správneho výkonu motora je nutné tejto súčasti venovať nemalú pozornosť a v prípade zistenia poruchy ihneď diel vymeniť. Zanedbanie tohto problému môže viesť až k poškodeniu celého motora, čo znamená niekoľkonásobne vyššiu cenu opravy.

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

13

Auto Kelly vám ponúka intercoolery pre najpoužívanejšie modely na európskom trhu za najlepšie ceny. Naším cieľom je ďa-

Výber z ponuky Auto Kelly: Obj. kód

Názov dielu

Príklad použitia / značka a model

MOC bez DPH

42.78.550

chladič vzduchu - intercooler

ŠKODA SUPERB (02/02-03/08), VOLKSWAGEN PASSAT (11/00-05/05)

83,50 €

40.15.550

chladič vzduchu - intercooler

ŠKODA OCTAVIA (09/96-12/10), ŠKODA OCTAVIA (02/04-), ŠKODA SUPERB (03/08-), VOLKSWAGEN PASSAT (03/05-), VOLKSWAGEN GOLF V (10/03-02/09)

12.22.550

chladič vzduchu - intercooler

AUDI A4 (11/94-11/00), AUDI A6 (01/97-01/05), VOLKSWAGEN PASSAT (08/96-11/00)

42.15.550

chladič vzduchu - intercooler

AUDI A3 (09/96-05/03), VOLKSWAGEN BORA (10/98-09/05), VOLKSWAGEN GOLF IV (08/97-06/05)

144,80 €

28.20.550

chladič vzduchu - intercooler

VOLKSWAGEN LT 28-35 II (04/96-07/06), MERCEDES-BENZ SPRINTER (02/96-05/06)

121,15 €

w w w. autokelly.sk

180,10 € 63,50 €


NOVINKY V SORTIMENTE

IdeálnI pomocníci do dielne

Profesionálne Aku náradia Bosch teraz v Auto Kelly Akumulátorový uhlový skrutkovač GWI 10,8 V-LI Professional Kód výrobku: 0 601 360 U0D

MOC bez DPH

205,99 €

CENA VRÁTANE AKUMULÁTORA

Najkompaktnejší lítium-iónový akumulátorový uhlový skrutkovač Mimoriadne všestranne využiteľný, predovšetkým na úzkych a ťažko dostupných miestach, vďaka 5 nastaviteľným polohám hlavy: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°. Veľmi kompaktný: s najkratšou (9,5 cm) nastaviteľnou hlavou na svete. 7-stupňové elektronické nastavovanie krútiaceho momentu + stupeň pre vŕtanie. Elektronická ochrana článkov (Bosch Electronic Cell Protection – ECP): chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a nadmerným vybitím. Brzda motora pre presnú prácu pri sériovom skrutkovaní. Praktický háčik na skladovanie a ľahkú dosiahnuteľnosť. Žiadny pamäťový efekt: akumulátor možno kedykoľvek nabíjať bez ohľadu na stav jeho nabitia, bez rizika poškodenia článkov. Technické parametre: - Krútiaci moment, max. (tuhý skrut. spoj): 13 Nm - Krútiaci moment, max. (mäkký skrut. spoj): 5 Nm - Voľnobežné otáčky: 0 – 585 min-1 - Typ akumulátora: Lítium-iónový - Napätie akumulátora: 10,8 V - Kapacita akumulátora: 2 Ah

- Čas nabíjania cca.: 30 min - Počet stupňov krútiaceho momentu: 7+1 - Dĺžka: 95,0 mm - Výška: 295,0 mm Priemer vrtu: - Max. Ø vrtu do hliníka: 8 mm - Max. Ø vrtu do dreva: 10 mm

Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač GSB 18-2-LI Professional Kód výrobku: 0 601 9D2 301

MOC bez DPH

209,99 €

- Max. Ø vrtu do ocele: 8 mm Priemer vrtu: - Max. Ø skrutiek: 5 mm Funkcie: - Pravo-/ľavobežný chod - Elektronika - Mäkká tlmiaca vložka rukoväte

CENA VRÁTANE AKUMULÁTORA

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Najľahší a najkompaktnejší akumulátorový vŕtací skrutkovač vo svojej triede

14

Najnižšia hmotnosť: len 1,4 kg pre perfektnú manipuláciu a neunavujúcu prácu. Novovyvinutá 2-stupňová planétová prevodovka na účinné skrutkovanie a vŕtanie do dreva (30 mm) a kovu (10 mm), ako aj vŕtanie s príklepom do muriva (10 mm). Najkratší (187 mm) vo svojej triede pre optimálnu manipuláciu predovšetkým pri prácach spojených s vŕtaním a skrutkovaním nad hlavou a na úzkych miestach. Plnohodnotné 10 mm skľučovadlo Auto-Lock. Elektronická ochrana článkov (Bosch Electronic Cell Protection – ECP): chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a nadmerným vybitím. Integrované osvetlenie LED na osvetlenie pracovnej oblasti aj na tmavých miestach. Praktická spona na opasok pre pohotovú dostupnosť náradia. Technické parametre: - Krútiaci moment, max. (tuhý skrut. spoj): 39 Nm - Krútiaci moment, max. (mäkký skrut. spoj): 18 Nm - Voľnobežné otáčky: (1. stupeň / 2. stupeň): 0 – 400 / 1.350 min-1 - Max. frekvencia príklepu: 19.500 min-1 - Upínací rozsah skľučovadla, min/max: 1 / 10 mm - Závit vŕtacieho vretena: 1/2“ - Napätie akumulátora: 18 V - Kapacita akumulátora: 1,5 Ah

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

- Hmotnosť s akumulátorom: 1,4 kg - Počet stupňov krútiaceho momentu: 20+1 - Počet stupňov krútiaceho momentu: 20+1 - Dĺžka: 187,0 mm - Výška: 197,0 mm Priemer vrtu: - Max. Ø vrtu do dreva: 30 mm - Max. Ø vrtu do ocele: 10 mm - Max. Ø vrtu do muriva: 10 mm

Priemer vrtu: - Max. Ø skrutiek: 7 mm Funkcie: - Viacstupňová - Vŕtanie s príklepom - Pravo-/ľavobežný chod - Elektronika - Auto-Lock - Mäkká tlmiaca vložka rukoväte - Osvetlenie


NOVINKY V SORTIMENTE

CENA VRÁTANE AKUMULÁTORA

MOC bez DPH

424,99 €

Akumulátorová uhlová brúska GWS 18-125 V-LI Professional Kód výrobku: 0 601 93A 30B

Najvýkonnejšia 18 V uhlová brúska

Najväčší úberový výkon a výkon pri rezaní na jedno nabitie akumulátora vo svojej triede. Extrémne odolný a zaťažiteľný 4-pólový motor pre dlhú životnosť. Kompaktný tvar a nízka hmotnosť (len 2,3 kg) pre komfortnú prácu predovšetkým na úzkych miestach a nad hlavou. Inovačné akumulátory CoolPack sa postarajú o optimálne vyžarovanie tepla a predlžujú tým životnosť až o 100 % (v porovnaní s lítiumiónovými akumulátormi bez CoolPack). Elektronická ochrana článkov (Bosch Electronic Cell Protection – ECP): chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a nadmerným vybitím. Elektronická ochrana motora (Bosch Electronic Motor Protection – EMP): chráni motor pred preťažením a zaručuje jeho dlhú životnosť. Praktický indikátor stavu nabitia batérie: kedykoľvek vám poskytne informáciu o energetických rezervách, ktoré sú ešte k dispozícii. Hlava prevodovky sa dá otáčať vo viacerých krokoch, vzájomne posunutých o 90°. Možnosť upevnenia prídavnej rukoväte vľavo alebo vpravo. Ochranný kryt so zaistením proti pootočeniu – kryt možno rýchlo a jednoducho nastaviť, spoľahlivá ochrana. Žiadny pamäťový efekt: akumulátor možno kedykoľvek nabíjať bez ohľadu na stav jeho nabitia, bez rizika poškodenia článkov. Technické parametre: - Kapacita akumulátora: 4 Ah - Voľnobežné otáčky: 10.000 min-1 - Napätie akumulátora: 18 V - Hmotnosť vrátane akumulátora: 2,3 kg Vkladacie nástroje: - Brúsny/rezací kotúč, Ø: 125 mm - Gumený brúsny tanier, Ø: 125 mm

CENA VRÁTANE AKUMULÁTORA

MOC bez DPH

215,99 €

Akumulátorové univerzálne nožnice GUS 10,8 V-LI Professional Kód výrobku: 0 601 9B2 904

Najrýchlejšie univerzálne nožnice na profesionálne použitie

Technické parametre: - Kapacita akumulátora: 4 Ah - Voľnobežné otáčky: 10.000 min-1 - Napätie akumulátora: 18 V - Hmotnosť vrátane akumulátora: 2,3 kg Vkladacie nástroje: - Brúsny/rezací kotúč, Ø: 125 mm - Gumený brúsny tanier, Ø: 125 mm

w w w. autokelly.sk

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Možno použiť všestranne na rezanie či strihanie rôznych flexibilných a mäkkých materiálov (do hrúbky 11 mm), ako je napríklad PVC, koberec, lepenka, koža, látky. Rýchly postup práce vďaka voľnobežným otáčkam, perfektne prispôsobeným na mäkké a flexibilné materiály. Extrémne výkonné: výkon pri rezaní/strihaní až 300 m (PVC 4 mm) na jedno nabitie akumulátora (2,0 Ah). Perfektný výkon pri rezaní vďaka nožu so samočinným ostrením Autosharp. Elektronická ochrana článkov (Bosch Electronic Cell Protection – ECP): chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a nadmerným vybitím. Praktický indikátor stavu nabitia akumulátora vám kedykoľvek poskytne informáciu o rezerve energie, ktorá je ešte k dispozícii.

15


ROZŠÍRENIE PONUKY

Aktualizovaná ponuka certifikovaných karosárskych dielov Auto Kelly prichádza v týchto mesiacoch s rozšírenou ponukou karosárskych dielov s označením TOP QUALITY (skratka TOP Q., T.Q.), ktorá momentálne obsahuje približne 2 000 produktov. Ide o diely podliehajúce prísnym normám certifikačných organizácií.

Systém certifikácie zaručuje najvyššiu kvalitu Medzi najznámejšie certifikácie patrí TÜV SÜD, Centro Zaragoza a Tchatcham. Aby produkt splnil podmienky na získanie certifikátov, musí prejsť sériou montážnych testov na automobiloch a kvalitatívnymi testami, medzi ktoré patrí hlavne: • Porovnanie originálnych dielov v súlade s rozmermi. • Adaptabilita s ostatnými komponentmi.

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

• Akosť použitých surovín a ich homologizácia.

16

originálneho dielu, vrátane kontrolného merania. Každý takýto diel je následne označený logom certifikátu. Pri týchto dieloch môžete • Test horľavosti. očakávať tú najvyššiu možnú kvalitu, zvýšenú • Crash test. odolnosť voči termickým a klimatickým vplyPri splnení požadovaných testov je pride- vom, vrátane nadštandardného balenia pre lený: maximálnu elimináciu poškodenia behom logistických a skladovacích procesov. • Certifikát kvality pre konkrétny diel. • Skúšky životnosti (farby, reakcie na zmeny teplôt).

• Právo používania nálepky certifikácie kvality na konkrétnom diele. • Právo užívania loga certifikačnou organizáciou na nálepke dodávateľa.

Ako testovanie prebieha? Prvým krokom je výber niekoľkých dôležitých bodov, kde sa sleduje rozdielna veľkosť škár medzi originálnym dielom a dielom určeným pre aftermarket. Po zmeraní veľkosti škáry je originálny diel demontovaný a vymenený za aftermarketový diel. Nasleduje opätovné meranie a porovnanie s normovanými hodnotami. V rámci testu sa sleduje taktiež kompatibilita s ostatnými originálnymi dielmi, ako sú svetlá, lišty svetiel, mriežky alebo masky. Posledným krokom je spätná montáž

Ušetrite čas pri montáži Atraktívnou možnosťou, ako ušetriť čas pri montáži, je zakúpenie nárazníka, ktorý je už v pripravenom stave na nanesenie finálnej vrstvy laku. Tieto nárazníky prechádzajú pri nanášaní základného náteru tzv. “horiacou“ fázou. Použitím tepla na povrchu výrobku sa mení jeho molekulárna štruktúra. Otvoria sa póry a umožní sa tak správna priľnavosť náteru na výrobok. Náter musí byť odolný voči rozpúšťadlám a mať správnu priľnavosť vrchného laku na základný náter. Plniaca vrstva musí byť dostatočne silná, aby sa zabránilo úplnej strate základného náteru, pokiaľ je nutná potreba brúsenia.

Testovanie karosárskych dielov priamo na vozidle – porovnanie karosárskych dielov s originálnym dielom

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013


ROZŠÍRENIE PONUKY

Značenie certifikovaných dielov v Auto Kelly.

Kompletnú ponuku cca 2 000 karosárskych dielov TOP QUALITY nájdete na www.autokelly.sk.

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Diel pre aftermarket

Originálny diel

Diel pre aftermarket

Originálny diel

Logá najznámejších certifikácií, ktoré po splnení podmienok certifikácie môže dodávateľ používať.

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

17

Výber z ponuky certifikovaných karosárskych dielov v Auto Kelly: Obj. kód

Názov dielu

Značka a model

20.23.252Q

predný nárazník so základným náterom TOP QUALITY

Ford Mondeo II [09/96-11/00]

MOC bez DPH 55,16 €

20.46.258Q

predný nárazník pre lak a hmlovky [11/01-] T.Q.

Ford Focus [10/98-11/04]

63,40 €

34.17.310Q / 311Q

P / L predný blatník TOP QUALITY

Peugeot 206 Šikmá zadná časť [08/98-]

38,28 €

40.14.330Q

predné čelo TOP QUALITY

Škoda Octavia [09/96-12/10]

95,54 €

40.16.330Q

predné čelo 1.2 1.4 44/50KW - 43cm TOP QUALITY

Škoda Fabia [08/99-03/08]

84,92 €

42.15.242Q / 243Q

P /L mriežka do nárazníka TOP QUALITY

Volkswagen Golf IV [08/97-06/05]

4,95 €

42.15.252Q

predný nárazník pre lak TOP QUALITY

Volkswagen Golf IV [08/97-06/05]

65,50 €

42.15.310Q / 311Q

P / L predný blatník TOP QUALITY

Volkswagen Golf IV [08/97-06/05]

43,99 €

w w w. autokelly.sk


ZAUJÍMAVOSTI

Význam pneumatík pre bezpečnosť vozidla sa stále podceňuje Ani jedna zo súčiastok vozidla sa nepodceňuje tak ako Dojazd až 80 km s poškodenou pneumatikou pneumatika. Väčšina ľudí vníma pneumatiku len ako Avšak ide tu ešte oveľa viac. Moderné osobné a nákladné pneumatiky čierny, okrúhly kus gumy. To je však veľké nedorozume- dokážu samy sledovať svoj tlak vzduchu, automaticky opraviť drobné a v prípade defektu zabezpečia dostatočnú nosnosť, aby nie. Koniec koncov, pneumatiky sú to jediné, čo spája poškodenia ste sa mohli dostať do najbližšieho autoservisu. V Continentale túto vozidlo s cestou. Prenášajú všetky sily, ktoré vo vozidle poslednú vlastnosť označujú ako technológia SSR, ktorá je postavená pôsobia, na plochu, ktorá je vo väčšine automobilov na zosilnených bočniciach, ktoré pri úniku tlaku dokážu uniesť hmotveľká len ako štyri pohľadnice. Nosnosť pneumatík ur- nosť vozidla a umožnia tak vozidlu až 80 km jazdy pri rýchlosti do s poškodenou pneumatikou. Únik tlaku zaznamenajú vysoko čuje celkovú hmotnosť vozidla, maximálnu rýchlosť za- 80km/h citlivé snímače a údaj sa zobrazí na palubnej doske. táčania a najkratšiu možnú brzdnú dráhu. Preto často pneumatiky rozhodujú o tom, či k nehode dôjde, ale- Klinec v pneumatike nie je problém bo či sa jej podarí tesne vyhnúť. Continental vyvinul takzvanú technológiu ContiSeal, ktorá zabezpečí utesnenie poškodenia behúňa spôsobeného predmetom s priemerom až do 5 mm, a to s pomocou nanesenia špeciálnej vnútornej vrstvy. Tým sa zabráni zníženiu tlaku a zachová sa štandardná výkonnosť V tejto súvislosti vývoj pneumatík v posledných rokoch výrazne prispel pneumatiky v bežnej prevádzke. k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Od roku 1975 po súčasnosť Zdroj: Continental sa vzdialenosť potrebná na zastavenie auta idúceho rýchlosťou 100 km/h skrátila z 55 na 26 metrov na suchom povrchu vozovky a z 85 na 65 metrov na mokrom povrchu vozovky, a to vďaka najmodernejším technológiám a výrobným postupom. Manévrovacie schopnosti,

Moderné pneumatiky sú stále rýchlejšie, širšie a inteligentnejšie

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

b

odolnosť voči aquaplaningu a vlastnosti pri brzdení za mokra sa výrazne zlepšili. Dôležitým aspektom je v súčasnosti dosiahnutý veľmi rovnomerný prenos sily medzi pneumatikami a povrchom vozovky. Hlavné faktory, ktoré prispievajú k týmto pozoruhodne zlepšeným vlastnostiam, sú výrazné zlepšenia, pokiaľ ide o veľkosť a rovnomernosť kontaktnej plochy s vozovkou. Veľká časť kontaktnej plochy je pokrytá dezénom, ktorého profil podporuje odtok vody a moderné zmesi, ktoré sa používajú na výrobu behúňa a nosnej konštrukcie pneumatiky v kombinácii s nízkym profilom. Ten je špeciálne optimalizovaný pre podmienky brzdenia. V oddelení výskumu a vývoja koncer- a) Bežná pneumatika bez zosilnených bočníc. nu Continental experti veria, že hodnoty spomalenia sa do roku 2015 b) Pneumatika so zosilnenými bočnicami s technológiou SSR. c) ContiSeal technológia v praxi. podarí znížiť ešte o ďalších 15 percent.

18

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

a

c


NOVINKA!


NOVINKA V SORTIMENTE

Novinka:

Špeciálna diagnostika pre koncernové vozidlá VW, ŠKODA, AUDI Ponúkame vám diagnostický nástroj, ktorého cieľom je byť nenahraditeľným pomocníkom pre prácu s koncernovými vozidlami. Tento produkt sa uplatní ako hlavná diagnostika v dielňach, ktoré sa zaoberajú koncernovými vozidlami, alebo ako doplnková diagnostika k multibrandovej diagnostike v dielňach, kde sa pracuje so všetkými značkami automobilov.

Najväčšou prednosťou diagnostiky Medzi najväčšie prednosti zariadenia patrí ponuka funkcií, ktoré sa nenachádzajú u žiadneho konkurenta na trhu. Napríklad funkcia na prispôsobenie stavu najazdených kilometrov, ktorá je vhodná pri výmene motora. Medzi ďalšie komfortné funkcie, ktoré zahŕňa, patrí napr. realizácia zložitej operácie pomocou jediného kliknutia, možnosť načítania tajného PIT potrebného na prispôsobenie funkcií riadiacich jednotiek.

Aktualizácie na celý rok zadarmo Filozofiou SuperVagu je mať jedno komunikačné rozhranie, ktoré bude fungovať so všetkými modulmi SW, ktoré je možné postupne dokupovať a rozširovať tak funkčnosť celého diahnostického nástroja. Pri zakúpení získava zákazník zdarma aktualizácie na celý rok. Po uplynutí tejto lehoty nie je kvôli funkčnosti diagnostiky nutné povinne zakúpiť ďalšie aktualizácie. Ich nákup sa však odporúča.

Inštalácia bez obmedzení na jeden počítač

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Zariadenie komunikuje cez rozhranie USB (v ponuke je aj bezdrôtový modul, ktorý ponúka navyše aj komunikáciu cez rozhranie BlueTooth). Inštalácia nie je na jeden PC, užívateľ môže používať viac počítačov bez akéhokoľvek príplatku.

20

Komunikačné rozhranie SuperVAG pre USB

Obsah balenia SuperVAG

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

Nápoveď v českom jazyku a technická podpora pre zákazníkov Významným bonusom pre všetkých užívateľov je prítomnosť prepracovanej a prehľadnej nápovede v českom jazyku. V nej sú obsiahnuté aj podrobné návody „krok za krokom“, čo veľmi uľahčí prevedenie menej obvyklých operácií. Nápoveď sa stále dynamicky vyvíja, preto je vhodné udržovať svoj SuperVAG stále aktuálny. Veľmi silnou stránkou SuperVagu je aj telefonická/emailová technická podpora pre zákazníkov.


NOVINKA V SORTIMENTE

Vyberte si z ponuky Auto Kelly moduly SuperVAG presne podľa vašich potrieb:

SUPERVAG DeTeCtor USB

SUPERVAG KEY

• Základná diagnostika motora a ďalších riadiacich jednotiek.

• Modul pre učenie kľúčov a diaľkového ovládania na vozidlách Volkswagen, Audi, Škoda a Seat.

• V celom rozsahu podporovaných modelov diagnostika emisného systému, pri vybraných modeloch naviac čítanie ďalších riadiacich jednotiek (prístrojový panel, ABS, BSI ...).

SUPERVAG COMFORT VW

Komplexné riešenie na prácu s kľúčmi, ktoré obsahuje množstvo nadštandardných funkcií (napr. zistenie tajného čísla PIN, čítanie kryptovaných panelov Audi VDO, čítanie tajného čísla imobilizéra Škoda Octavia II a ďalších).

SUPERVAG FLASH

• Nástroj COMFORT VW je určený na profesionálne použitie v servisoch.

• Nástroj na vykonávanie chipovania (zvyšovanie výkonu motora oproti sériovému prevedeniu).

• Obsahuje všetky funkcie na diagnostiku koncernových vozidiel. • Veľmi prehľadné užívateľské rozhranie.

• Možnosť kúpy vylepšených máp pre jednotky (objednávací kód: DG SGMAPA).

• Veľké množstvo nadštandardných funkcií (napr. kódovanie/dlhé kódovanie, zmena kódu motora, prispôsobenie riadiacich jednotiek). •

• Možnosť úpravy máp „na kľúč“.

Komfortné funkcie (zložitejšia procedúra jedným kliknutím) – dostupné napr. pre: vypnutie/zapnutie funkcie denného svietenia, aktiváciu tempomatu, reset servisných intervalov, prispôsobenie servisných intervalov, kódovanie riadiacich jednotiek, učenie kľúčov a množstvo ďalších.

• K dispozícii vo verzii s komunikačným rozhraním USB a tiež Bluetooth.

SUPERVAG TOOLBOX VW Nástroj na vykonávanie pokročilých operácií s riadiacimi jednotkami pomocou jednotlivých modulov: • VIN-R: nástroj na čítanie tajného čísla (PIN) a prispôsobenie riadiacej jednotky. • AIRBAG: nástroj umožňujúci reaktiváciu airbagovej jednotky. • SPEED: nástroj na prispôsobenie hodnoty čítača kilometrov a čítanie/zápis sériovej pamäte EEPROM.

Komunikačné rozhranie SuperVAG pre Bluetooth

Kompletná ponuka SuperVAG v Auto Kelly: Akciová cena

Názov dielu

DG SGDTC

SUPERVAG DeTeCtor USB

DG SGCOMVW-UPG

Rozšírenie licencie o COMFORT VW

399,- €

DG SGCOMVW

SUPERVAG COMFORT VW

880,- €

DG SGCOMVW-BT

SUPERVAG COMFORT VW verzia BlueTooth

DG SGABG

SUPERVAG Toolbox - AIRBAG

640,- €

360,- €

DG SGVINR

SUPERVAG Toolbox - VIN-R 4

480,- €

320,- €

DG SGSPEED4

SUPERVAG Toolbox - SPEED 4

1399,- €

880,- €

DG SGKEY5

SUPERVAG KEY 5 - nástroj pre prácu s kľúčmi

DG SGFLASH

SUPERVAG FLASH - nástroj pre chiptuning

DG SGMAPA

Dátový súbor pre chiptuning 1 ks

140,- €

DG SGMAPA5

Dátový súbor pre chiptuning 5 ks

599,- €

DG SGAKT

Ročná aktualizácia - pravidelná

160,- €

DG SGAKT-R

Ročná aktualizácia - pre nepravidelne aktualizujúcich

399,- €

w w w. autokelly.sk

1040,- €

799,- € 1440,- €

880,- €

Pokiaľ Vás tento diagnostický nástroj zaujal a chcete vedieť viac, neváhajte kontaktovať najbližšiu pobočku Auto Kelly alebo nášho obchodného zástupcu. Predvedieme Vám SuperVag priamo u Vás v dielni. Prípadné otázky môžete posielať na servis@autokelly.sk.

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

MOC bez DPH 599,- €

Obj. kód

21


NOVINKA V SORTIMENTE

Servo hadice v sortimente STARLINE! Po veľmi úspešnom zavedení hadíc plniaceho vzduchu prichádzame s ďalšou zaujímavou novinkou – hadicami pre posilňovač riadenia značky STARLINE.

Konečne alternatíva k originálnym servo hadiciam! Ponuka hadíc pre posilňovač riadenia na aftermarketovom trhu doteraz prakticky neexistovala a zákazníci boli odkázaní len na nákup obvykle drahého originálneho dielu. Rozhodli sme sa rozšíriť naše portfólio produktov STARLINE a ponúknuť vám vysokokvalitné servo hadice za zaujímavé ceny.

50 najpredávanejších hadíc V ponuke servo hadíc STARLINE nájdete cca 50 základných najpredávanejších hadíc, ktoré pokrývajú väčšinu všetkých bežne dopytovaných hadíc. Sortiment plánujeme naďalej rozširovať o ďalšie nové aplikácie. Všetky najžiadanejšie servo hadice máme, samozrejme, skladom.

Kvalitatívne totožný produkt za nižšiu cenu

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Hadice STARLINE sú vyrábané výlučne v renomovanom európskom závode dodávajúcom z 50% do prvovýroby a z 50% na aftermarket. Na výrobu hadíc sú použité totožné materiály, z akých sú vyrábané hadice do prvovýroby. Vnútorná vložka hadice je vyrobená z materiálu NBR (akrylonitril-butadiénový kaučuk), ktorý je dokonale odolný

22

voči oleju. Vonkajší obal je vyrábaný z materiálu CR (chloroprénový kaučuk), ktorý je dokonale odolný voči olejom a vonkajším klimatickým podmienkam, ako sú ozón, voda a teplota. Zároveň sú hadice vystužené aramidovými vláknami špirály, ktoré zaisťujú odolnosť voči vysokému tlaku pôsobiacemu na hadicu. Koncovky a spojky hadíc sú vždy z nehrdzavejúcej ocele alebo mosadze. Všetky hadice prechádzajú prísnymi výstupnými testami, sú testované na tlak až 30 barov a spĺňajú normy ISO 9001:2008.

Radšej výmena hadice, ako neskoršie poškodenie posilňovača Servo hadice síce nepatria medzi náhradné diely, ktoré by sa menili v rámci bežnej údržby vozidla, ale pri niektorých aplikáciách sa problémy objavujú prekvapivo už pri relatívne nízkom nájazde kilometrov. Svoje by vedeli povedať hlavne majitelia niektorých typov BMW. Hadice sú pri práci celého hydraulického systému vystavené veľmi vysokému tlaku. Prasknutá alebo ľahko poškodená hadica musí byť ihneď vymenená, pretože hrozí strata hydraulickej kvapaliny a následne nenávratné poškodenie čerpadla posilňovača riadenia.

Príklady položiek v ponuke Auto Kelly: Obj. kód

Názov dielu

Príklad použitia / značka a model

HS 5012

Servo hadice STARLINE

Škoda Superb I1.8T, 1.9TDi, 2.0TDi 02-08 / Audi A4, A6 / VW Passat

MOC bez DPH 12,40 €

HS 5019

Servo hadice STARLINE

BMW 3 (E46) 320-330i, BMW 5 (E39) 320-330i, BMW X5, Z3 00-05

17,55 €

HS 5035

Servo hadice STARLINE

BMW 3 (E46) 320-330i 00-05

29,65 €

HS 5040

Servo hadice STARLINE

BMW 3 (E46) 316-330i, 330d 00-05

19,55 €

HS 5041

Servo hadice STARLINE

BMW 5 (E39) 520-530i, BMW 7 (E38) 99-04

29,95 €

HS 5042

Servo hadice STARLINE

BMW 5 (E34) 520-525i, 91-97

26,10 €

HS 5008

Servo hadice STARLINE

BMW 5 (E60, E61) 520-530i, 03-10

20,50 €

HS 5026

Servo hadice STARLINE

Volvo S60, S70, S80, V70, C70 - všetky benzínové motory 98-05

61,80 €

HS 5004

Servo hadice STARLINE

FORD Tranzit Connect 1.8di, TDCi, TDDi 02-

13,70 €

... a ďalších 41 nových položiek servo hadíc v ponuke Auto Kelly. Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013


v sortimente auto kelly

Pripravujeme ROZMERY

NÁZOV PNEUmatiky

13“

MP52 Nordicca Basic MP52 Nordicca Basic MP52 Nordicca Basic

155/80R13 79T 165/70R13 79T 175/70R13 82T

14“

MP52 Nordicca Basic MP52 Nordicca Basic MP52 Nordicca Basic MP52 Nordicca Basic MP52 Nordicca Basic

165/70R14 81T 175/65R14 82T 175/70R14 84T 185/60R14 82T 185/65R14 86T

15“

MP 92 Sibir Snow MP 92 Sibir Snow MP 92 Sibir Snow MP 92 Sibir Snow MP 92 Sibir Snow MP 92 Sibir Snow MP 92 Sibir Snow MP 92 Sibir Snow

185/55R15 82T 185/60R15 84T 185/65R15 88T 195/50R15 82T 195/55R15 85T 195/60R15 88T 195/65R15 91H 195/65R15 91T

MP 92 Sibir Snow MP 92 Sibir Snow

205/55R16 91T 205/60R16 92H

16“

zimná sezóna ROZMERY

NÁZOV PNEUmatiky

14“

WinterContact TS800

165/70R14 81T

15“

WinterContact TS850 WinterContact TS850

185/65R15 88T 195/65R15 91T

16“

WinterContact TS850 WinterContact TS850

205/55R16 91H 205/55R16 91T

ROZMERY

NÁZOV PNEUmatiky

14“

GOODRIDE SW608 GOODRIDE SW608 GOODRIDE SW602

165/70R14 81T 175/65R14 82H 185/60R14 82H

15“

GOODRIDE SW608

195/65R15 91H

16“

GOODRIDE SW608

205/55R16 91H

ROZMERY

NÁZOV PNEUmatiky

MPS 530 Sibir Snow VAN 15“ C MPS 530 Sibir Snow VAN

195/70R15C 104/102R 215/70R15C 109/107R

15“

GOODYEAR ULTRAGRIP 8 MS 185/65R15 88T GOODYEAR ULTRA GRIP 8 MS 195/65R15 91T

16“ C MPS 530 Sibir Snow VAN

195/75R16C 107/105R

16“

GOODYEAR ULTRAGRIP 8MS FP 205/55R16 91H

ROZMERY MATADOR MP 92 Sibir Snow

MATADOR MPS 530 Sibir Snow VAN

15“

DUNLOP SP WINTERSPORT 195/65R15 91T 4D MS

16“

DUNLOP SP WINTER SPORT 205/55R16 91H 4D MSMFS

Zimné pneumatiky CONTINENTAL Winter Contact TS800

CONTINENTAL Winter Contact TS850

zimné disky Obujte si svoje nové zimné pneumatiky na nové disky a majte tak letné aj zimné gumy obuté a pripravené na vyváženie a nahodenie na automobil. w w w. autokelly.sk

Naskladnenie pneumatík sa uskutoční počas septembra. Ako obvykle sa môžete tešiť na známe značky MATADOR, CONTINENTAL, GOODRIDE, GOODYEAR a DUNLOP. Zimné disky Obj. kód DO 9165 DO 9165 silver DO 8000 DO 8000 silver DO 5210 DO 9147 DO 8147

Rozmery KFZ 6Jx15 ET47 5x112x57 KFZ 6Jx15 ET47 5x112x57 KFZ 6Jx15 ET43 5x100x57 KFZ 6Jx15 ET43 5x100x57 KFZ 5Jx14 ET35 5x100x57 KFZ 6,5x16 ET51 5x114,3x67 KFZ 6Jx15 ET46 5x114,3x67

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

MATADOR MP52 Nordicca Basic

NÁZOV PNEUmatiky

23


ROZŠÍRENIE SORTIMENTU

Obohatenie ponuky

Autobatérie Starline

výkonné a spoľahlivé akumulátory s vysokými štartovacími prúdmi Zima sa pomaly začína a s ňou aj často spojené výmeny autobatérií. Spoločnosť Auto Kelly svojim zákazníkom ponúka širokú škálu batérií značky STARLINE. Tieto akumulátory sú určené nielen pre osobné a úžitkové vozidlá, ale tiež pre nákladné automobily.

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Teraz v ponuke aj autobatérie pre ázijské značky!

24

Autobatérie STARLINE využívajú kalciovú konštrukciu (Ca/ Ca) a jej prevádzka je celkom bezúdržbová a ekologická. Pri jej výrobe sú používané najmodernejšie technologické postupy, ktoré im garantujú vysoký výkon a spoľahlivosť. Produktové portfólio akumulátorov STARLINE pokrýva najpoužívanejšie kapacitné typy. Autobatérie STARLINE majú všetky vlastnosti, ktoré vodiči od moderných akumulátorov očakávajú – bezúdržbovosť, vysoká štartovateľnosť a dlhá životnosť. Hlavnou výhodou, oproti konkurenčným značkám v rovnakej triede, sú však predovšetkým vysoké štartovacie prúdy. Napríklad batéria STARLINE s kapacitou 45 Ah ponúka výkon 400 A, pritom bežne dostupné akumulátory s kapacitou 44 Ah dosahujú často hodnoty len 360 A i menej. Sú dostupné za atraktívne ceny a vzťahuje sa na ne trojročná záruka.

Novinka v sortimente batérií STARLINE! Široká ponuka kvalitných autobatérií STARLINE bola ďalej rozšírená o ďalšie kapacitné typy. Prvou novinkou sú akumulátory určené pre ázijské značky, akými sú napríklad Hyundai, Kia, Toyota alebo Nissan. Tieto automobilové značky používajú veľmi špecifické autobatérie, ktoré sa odlišujú tvarom nádoby a najmä úzkymi kontaktmi. Ďalšou novinkou v ponuke autobatérií STARLINE je akumulátor s kapacitou 80Ah s rozmermi 315 x 175 x 175. Tento typ batérie je určený prevažne na vozidlá spadajúce do strednej triedy, kam istotne patria vozidlá ako Škoda Superb, Ford Mondeo alebo VW Passat.

Vybrané novinky v sortimente autobatérií: Názov produktu

› Výhody pre vás

Objednávací kód

MOC bez DPH

BA SL 35JP

35Ah, 187x127x227 PRAVÁ, s.p.300A

38,51 €

Charakteristiky batérií STARLINE:

BA SL 35JL

35Ah, 187x127x227 ĽAVÁ, s.p.300A

38,51 €

BA SL 60JP

60Ah, 232x173x225 PRAVÁ, s.p.510A

59,11 €

BA SL 95JL

91Ah, 306x173x225 ĽAVÁ, s.p. 740A

94,44 €

BA SL 95JP

91Ah, 306x173x225 PRAVÁ, s.p. 740A

94,44 €

- Vysoké štartovacie prúdy - Kalciová konštrukcia (Ca/Ca) - bezúdržbovosť - dlhá životnosť - ekologická prevádzka - záruka 3 roky

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

Viac z ponuky autobatérií nájdete na www.autokelly.sk v sekcii AKUMULÁTORY.


sortiment auto kelly

NOVinka

Silencio – dokonalé stierače od Valeo pre jasný výhľad bez šmúh Dobrý výhľad je jedným z najdôležitejších predpokladov bezpečnej jazdy, tvrdia dopravní experti. Aby mal vodič dobrý a jasný výhľad, potrebuje mať predovšetkým čisté predné sklo. K tomu nám pomôžu predovšetkým kvalitné stieracie lišty, ktorými stierače Silencio z produkcie Valeo bezpochyby sú. • Jednoduchá montáž vďaka systému Autoclic • Klasické ramienkové stierače aj špičková technológia Flat Blade • Jedinečný dizajn • Exkluzívna technológia Valeo • 98% pokrytie trhu Video o výrobe a testovaní stieračov je k dispozícii po načítaní QR kódu.

Stierače Silencio sú elegantné, tiché a zároveň pevné. Môže za to predovšetkým kovová konštrukcia, spojler pre lepšiu aerodynamiku a prírodná guma s ochrannou vrstvou, vďaka ktorej stierače ľahko kĺžu po skle vozidla dlhší čas, a to aj navzdory striedajúcim sa poveternostným podmienkam.

Odborníci odporúčajú meniť stierače dvakrát ročne. Valeo však nechce zaťažovať pamäť vodičov dátumom výmeny, preto na všetkých stieračoch tejto značky nájdete indikátor opotrebovania – spočiatku čierny, ktorý sa postupným používaním stierača zafarbí dožlta. Následná demontáž a montáž nového stierača je vďaka systému Autoclic tiež veľmi jednoduchá a rýchla.

• Zvýšený stierací výkon v zime Cenovo dostupné „Compacty“ v tradičných svetlozelených škatuľkách patria u zákazníkov k evergreenom. Svoje miesto si v ponuke Auto Kelly našli aj stierače Clip&Go, ktoré sú so svojimi 10 objednávacími číslami plochých líšt v dĺžkach od 350 do 700 mm jednoduchým riešením pre okamžitú výmenu stieračov. Odporúčaná cena súpravy (2 lišty a 2 adaptéry) pre koncového zákazníka je jednotná bez ohľadu na dĺžku lišty a typ adaptéra. Stierače Clip&Go sú prehľadne usporiadané v špecifickom predajnom stojane.

Najnovšie aplikácie stieračov Silencio dostupné v Auto Kelly: MOC bez DPH

Kód

Sada VALEO SILENCIO X.TRM

ST VM310

600 + 475 mm

Audi A3 (05/03-),VW Golf V (10/03-02/09), Škoda Octavia 2

26,60 €

ST VM328

530 + 530 mm

25,35 €

ST VM429

650 + 550 mm

Škoda Fabia (12/06 -), Škoda Roomster (03/06-) Fiat Ducato (07/06-), Citroën Jumper, Peugeot Boxer (04/06-)

ST VM411

650 + 420 mm

Peugeot 207 (02/06-), Ford Focus II (11/04-)

34 €

ST VM441

600 + 450 mm

Škoda Superb (03/08-), Kia Cee´d (12/06-), Hyundai i30 (10/07-)

31,75 €

ST VM451

650 + 480 mm

Ford Mondeo IV (03/07-), Volvo C70 (03/06-)

33,76 €

ST VM324

600 + 450 mm

Renault Megane II (11/02-)

33,80 €

Príklad použitia

34,53 €

Okrem stieračov Silencio má Auto Kelly v ponuke tiež štandardné stierače Compact.

w w w. autokelly.sk

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Medzi produktmi so značkou Silencio nájdeme hneď tri produktové rady – Universel, Performance a X.trm. Pre všetky je spoločným menovateľom predovšetkým kvalita porovnateľná so stieracími lištami z prvovýbavy. Rad Performance reprezentuje rovnako ako Universel klasickú konštrukciu ramienkových stieračov a možno v ňom nájsť stierače ako so spojlerom, tak aj bez neho, takže si tu „svoj stierač“ nájde naozaj každý motorista, vrátane majiteľov starších vozidiel. Silencio X.trm rozširuje ponuku o stierače s technológiou Flat Blade, teda o takzvané ploché stierače, ktoré majú celý rad predností. Spomeňme aspoň ultra tenký design, ktorý neruší vodičov v zornom poli, alebo vylepšenú kvalitu stierania aj za veľmi chladného počasia. Samotná konštrukcia Flat Blade nezamŕza (nemá kovové kĺby) a stieracia lišta zostane pružná.

• Indikácia opotrebovania

25


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

1

3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

SEPTEMBER

2

23

24

25

26

27

28

29

30


NOVINKY V SORTIMENTE

Optimálne riešenie pre servis

Prichádza nová generácia pneuservisného vybavenia starline

VYVAŽOVAČKY Poloautomatická vyvažovačka STARLINE - MODEL 2013 Kód výrobku: GV ST032

MOC bez DPH

996 €

Základné vlastnosti:

- integrovaný LED display, - 3 vyvažovacie programy pre ALU disky + statické vyvažovanie, - vyvažovanie s presnosťou na 1 gram, - vlastná samokalibrácia, samodiagnostika. Technické parametre: - napájacie napätie: 230V/50Hz - maximálna váha kolesa: 70kg - maximálny priemer kolesa: 39“ - rýchlosť otáčania: 200rpm - možná šírka ráfika: 1,5“-20“

- možný priemer ráfika: 10“-24“ - doba vyvažovania: 8s - hmotnosť: 125 kg

Automatická vyvažovačka STARLINE Kód výrobku: GV ST062

MOC bez DPH

1583 €

Automatická vyvažovačka vhodná svojím vyhotovením aj svojimi funkciami pre profesionálne pneuservisy.

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Základné vlastnosti:

28

- intuitívne ovládanie, - vyvažovanie riadené mikroprocesorom, - funkcia samokalibrácie a diagnostiky, - digitálne meranie pomocou pravítka, - prehľadný LCD displej 240 x 60 mm, - 5 vyvažovacích programov, - program na rozdelenie závažia za lúče ALU kolies, - vyvažovanie s presnosťou na 1 gram, - kvalitná povrchová úprava pre dlhú životnosť, - automatické spúšťanie pomocou krytu kolesa a použitie tzv. „neviditeľných závaží“, optimalizačný program pre statické vyvažovanie.

Technické parametre: - napájacie napätie: 230V/50 Hz - príkon: 370 W - presnosť vyvažovania: 1 g - otáčky: 200 n/min - doba vyvažovacieho cyklu: 8 s

- šírka ráfika: 1,5 - 20“ - priemer ráfika: 10 - 24“ - maximálna hmotnosť kolesa: 65 kg - hlučnosť: <70 dB - hmotnosť: 123 kg

Kompletná ponuka je uvedená na www.autokelly.sk, sekcia Všetko pre dielňu. V cene zariadenia nie je dovoz a montáž. Zmena cien vyhradená. Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013


NOVINKY V SORTIMENTE

VYZÚVAČKY

Poloautomatická vyzúvačka STARLINE

MOC bez DPH

1036 €

Kód výrobku: GV ST051

Vďaka svojim vlastnostiam a cene je táto vyvažovačka ideálna na prevádzku v menších servisoch. Základné vlastnosti:

- univerzálne upínacie zariadenie na upnutie všetkých typov ráfikov, - ochranné plastové prvky Al ráfikov, - vonkajšie a vnútorné upnutie, - odklopné montážne rameno, - jednotka úpravy vzduchu.

Technické parametre: - napätie: 400V/50 Hz - príkon: 1,1 kW - pracovný tlak: 8-10 bar - sila odrážacej pätky: 2500 kg - vonkajšie upnutie ráfika: 10 - 17“

- max. priemer kolesa: 1040 mm - max. šírka kolesa: 355 mm - vnútorné upnutie ráfika: 12 - 20“ - hlučnosť: <75 dB - hmotnosť: 195 kg - rozmery balenia: 960 x 760 x 880 mm

Poloautomatická vyzúvačka STARLINE

MOC bez DPH

1356 €

Kód výrobku: GV ST053

Vyzúvačka ideálna na prevádzku v klasických pneuservisoch. Disponuje možnosťou pripojenia pomocného ramena (obj. kód: GV ST153), vhodného na nízkoprofilové pneumatiky. Základné vlastnosti:

- univerzálne upínacie zariadenie na upnutie všetkých typov ráfikov, - vonkajšie a vnútorné upnutie, - pneumatický odklopný montážny stĺp, - pneumatické odistenie a zaistenie montážnej pätky, - automatický odskok montážnej pätky od ráfika, - ochranné plastové prvky Al ráfikov, - veľký rozsah priemeru kolies, - jednotka úpravy vzduchu.

Technické parametre: - napätie: 400V/50 Hz - príkon: 1,1 kW - pracovný tlak: 8-10 bar - sila odrážacej pätky: 2500 kg - vonkajšie upnutie ráfika: 12 - 23“

príslušenstvo

MOC bez DPH

516 €

- max. priemer kolesa: 1143 mm - max. šírka kolesa: 406 mm - vnútorné upnutie ráfika: 14 - 26“ - hlučnosť: <75 dB - hmotnosť: 239 kg - rozmery balenia: 1130 x 900 x 1030 mm

Pomocné rameno pre vyzúvačku GV ST053 Kód výrobku: GV ST153

Technické parametre: - pracovný tlak: 8 - 10 bar - max. zdvih: 330 mm MOC bez DPH

215,60 €

Tlakové delo 24l Kód výrobku: GV TD001

Výborný pomocník pre rýchle a jednoduché nafúknutie bezdušových pneumatík, užitočný najmä vtedy, keď pätky nechcú naskočiť na disk. Vhodné na použitie pre väčšinu typov osobných i nákladných kolies. Technické parametre: - objem: 24 l - maximálny tlak: 8-10 bar - hmotnosť: cca 11 kg

w w w. autokelly.sk

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Pomocné rameno na uľahčenie montáže a demontáže nízkoprofilových pneumatík. Príslušenstvo pre automatickú vyzúvačku GV ST053.

29


zaujímavosti

VW elektrizuje Na blížiacom sa autosalóne vo Frankfurte predstaví automobilka Volkswagen dva nové elektromobily. Ide o prestavané bežné kusy – Up a Golf. Menší e-Up je poháňaný 60 kW elektromotorom, ktorý mu umožňuje zrýchlenie na stovku za necelých 13 sekúnd a maximálna rýchlosť je 135 km/h. Dojazd s 18,7 kWh akumulátorom by mal dosiahnuť 170 km. e-Golf je poháňaný 24,2 kWh

akumulátorom a s výkonnejším motorom s 85 kW akceleruje na 100 km/h za 10,5 sekundy a dosiahne až 145 km/h. Pri úplnom vybití sa batérie oboch áut dobijú na 80% kapacity do pol hodiny, obe autá majú pritom slušnú výbavu vrátane klimatizácie a navigácie. e-Golf je navyše ako prvý sériovo vyrábaný VW vybavený prednými svetlami s technológiou LED.

Mercedes vs. francúzska justícia

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Francúzsky súd momentálne prejednáva zaujímavú kauzu – automobilka Mercedes sa totiž ako jediná vzoprela nariadeniu EÚ, podľa ktorého je zakázané v novopredávaných autách používať najbežnejšie dostupné chladivo R134a. Francúzske orgány preto pozastavili predaj triedy A, B a roadstera SL, ktoré tvoria spolu polovicu predaných mercedesov na tamojšom trhu. Automobilka Daimler-Benz totiž zistila, že náhrada za toto – údajne neekologické – chladivo v prípade požiaru uvoľňuje toxický fluorovodík, ktorý môže spôsobiť posádke havarovaného vozidla smrť. Zaujímavé je, že žiadna iná krajina EÚ podobné nariadenie nezaviedla, na druhej strane je Mercedes jedinou automobilkou, ktorá sa voči rozporuplnému zákonu ohradila. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne.

30

Peugeot chystá špeciálny model na oslavu víťazstva na Pike´s Peak

Iste ste zachytili informáciu, že Sebastien Loeb doslova deklasoval konkurenciu a časom 8:13 so špeciálom Peugeot 208 T16 triumfálne zvíťazil v legendárnych pretekoch do vrchu Pike´s Peak v USA. Marketingové oddelenie francúzskej značky nenechalo na seba dlho čakať a rozhodli sa zúročiť tento úspech výrobou limitovanej špeciálnej edície modelu 208 GTI. Turbomotor s objemom 1,6 litra by mal byť posilnený o ďalších 30 koní, čo by znamenalo spolu 230 k, resp. 169 kW. Určite nebudú chýbať ani výrazné poznávacie znamenia, odkazujúce na tento úspech automobilky, ako to Peugeot už dlhé roky praktizuje napríklad s verziami Roland Garros.

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013


ZAUJÍMAVOSTI

Kradne sa všade Neuveriteľná správa prišla z USA. Počas týždňového festivalu v Pebble Beach v Monterey, ktorý je považovaný za jednu z najprestížnejších prehliadok automobilovej krásy na svete (pravidelne tu v predpremiére odhaľujú svoje novinky aj najprestížnejšie svetové automobilky), zmizli štyri klasické Chevrolety z 50. a 60. rokov. Obeťou krádeže (zrejme na objednávku) sa stala extrém-

ne raritná Impala SS 409 z roku 1961 v odhadovanej hodnote vyše 220 000 USD, ďalej upravená Impala z rovnakého roku, Bel Air z roku 1957 a objednávkový Corvette z roku 1962. Človek by takmer povedal, že toto sa môže stať iba na Slovensku, našťastie sa to však stalo v USA.

Podľa redakcie britského časopisu TopGear sa v pripravovanej, teda tretej generácii Škody Fabia, ktorá by mala byť predstavená na budúci rok, nepočíta so športovou verziou RS. Dôvod je jednoduchý – nezáujem zákazníkov o súčasnú generáciu RS. Na rozdiel od prvej generácie Fabie RS sa druhá inkarnácia nestretla s pozitívnou reakciou trhu, za čo čiastočne určite môže prechod na benzínový – i keď skvelý – motor 1,4 TSI a najmä prevodovka DSG, ktorá navyše dvíha cenu Fabie RS nahor. Jedinou škodovkou s prívlastkom RS tak zostane obchodne úspešná Octavia.

w w w. autokelly.sk

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Škoda Fabia III RS (vraj) nebude

31


zaujímavosti

EČV za 6,5 milióna

Vo Veľkej Británii sú obľúbené dražby registračných značiek, alebo ak chcete - ešpézetiek. Tamojšie zákony to umožňujú, čiže je to celé úplne legálne. Niektoré zaujímavé EČV sa vydražili za naozaj dych vyrážajúce sumy, rekordná suma je 8 150 000 € - toľko zaplatil za značku s číslom„1“ istý arabský šejk. Afzal Kahn je majiteľom prestížnej tuningovej a dizajnovej spoločnosti Kahn Design a je veľmi bohatý. Vlastní značku s číslom „F1“, za ktorú dal pred pár rokmi zhruba pol milióna €. Nedávno dostal ponuku na jej odpredaj za – sadnite si – 6,5 milióna €! A viete čo je na tom najlepšie? Ponuku odmietol, vraj je to jeho obľúbená značka a rád ju používa napríklad na svojom bielom Bugatti Veyron.

Dacia modernizuje Duster

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Vo Frankfurte bude predstavená faceliftovaná verzia mimoriadne úspešného rumunsko-francúzskeho SUV. Dizajnéri sa zamerali najmä na modernizáciu prednej a zadnej časti, Duster teda dostane novú mriežku chladiča. Nasávanie vzduchu je osadené nižšie a nová je aj dvojica svetlometov s dennými svetlami. Tieto vylepšenia podčiarkujú robustnosť auta na ceste a jeho charakter„go anywhere“. Pikantné je na tom však to, že dvojčaťom Dusteru sa stáva Nissan Terrano, ktorý sa bude predávať aj mimo Európy, nie však v USA.

32

Prichádza BMW M4 Ešte nedávno nám to nešlo na jazyk, dnes je to realita. BMW prečíslovalo modelové rady, takže trojkové kupé už je dnes štvorkové. S tým sa logicky spája aj opustenie legendárneho označenia M3, i keď je dosť možné, že sa dočkáme sedanu M3. Dizajn chytí za srdce každého fanúšika bielo-modrého loga, krátkymi prevismi M4 trochu pripomína M3 radu E46. Aby sa usporila hmotnosť, ktorá je najväčším nepriateľom každého športového auta, je na novej M4 nevídane veľa karbónových dielov. Okrem obligátnej strechy sú vraj z uhlíkových vlákien aj oba kompletné nárazníky i s difúzormi, dokonca i koncovky výfuku. Pod kapotou by mal pracovať prepĺňaný šesťvalec, nie je však známe, či to bude radový motor, alebo po prvýkrát v histórii značky V6. Každopádne, deklarovaný výkon okolo 450 koní by mal stačiť na prekonanie parametrov práve končiacej M3 E92, obzvlášť, ak má byť novinka približne o 100 kg ľahšia.

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013


LUNA Už od roku 1917 ponúka spoločnosť LUNA širokú škálu náradia a nástrojov. Švédska kvalita je zárukou najvyššej spokojnosti našich zákazníkov. Neustály vývoj a inovácie nám umožňujú byť stále o krok pred konkurenciou.

LIMIT Hlavný dodávateľ meracích prístrojov do priemyslových podnikov, montáží a servisov vozidiel. Výrobky sú neustále zdokonaľované na základe nových výrobných metód a technológií. Výborný pomocník profesionálov v ich presnej práci.


INFORMÁCIE PRE SERVISY

Vlastnosti motorových olejov 1 základné funkcie olejov

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Vážení zákazníci, v rubrike „Vlastnosti motorových olejov“ vám budeme prinášať systematické informácie o jednotlivých vlastnostiach motorových olejov. Bližšie sa oboznámite s významom a dôležitosťou každej vlastnosti, spôsobom merania a zmenami, ktorými daná vlastnosť oleja prechádza počas prevádzky. Významnou súčasťou článkov budú informácie o tom, čo všetko ovplyvňuje vlastnosti olejov pri prevádzke, a čo sa dá z nameraných hodnôt vyčítať. Verím, že sa vám čítanie bude páčiť a pomôže vám urobiť si obraz o „mazivárskom svete“.

V prvej časti si pripomenieme, aké všeobecné vlastnosti musia motorové oleje mať, aby mohli zabezpečovať všetky funkcie, kktoré sa od nich vyžadujú. Začať môžeme hneď základnou vlastnosťou a funkciou motorového oleja. Správny olej musí čo najlepšie mazať a mať dobré mazacie schopnosti. Je nutné povedať, že mazivosť je snáď najmenej problematická vlastnosť. Uhľovodíkové základové oleje, ropné či syntetické, zaručujú veľmi dobrú mazivosť pri normálnych podmienkach vo väčšine motorov. Mazanie za sťažených podmienok, napr. mazanie ventilovej oblasti, je potom podporené protioderovými prísadami, pri prevodových olejoch potom vysokotlakovými mazivostnými prísadami. Mohlo by sa zdať, že čím je v oleji viac mazivostných prísad, tým je lepšie zabezpečená ochrana motora. To nemusí byť pravdivé,

34

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

Základné vlastnosti motorových olejov Mazivosť a korózia

pretože mazivostné prísady pôsobia tak, že určitým spôsobom reagujú s povrchom mazaného kovu. Pri nadbytku bežnej prísady či pri silnom pôsobení extrémne účinnej mazivostnej prísady môže byť potom povrch kovu napadnutý do takej miery, že hrozí nebezpečenstvo vzniku korózii. A tým sa dostávame k ďalšej vlastnosti oleja, ktorá musí chrániť motor proti korózií. Okrem už spomenutého účinku nadbytku či nevhodného zloženia mazivostných prísad (napr. rôzne dodatočné prísady do olejov), sú hlavnou príčinou korózie kyslé produkty zo spaľovania paliva, ktoré sa vždy čiastočne kumuluje v oleji. Olej tak pri svojej prevádzke zvyšuje svoju kyslosť, ktorá je v motore nebezpečným zdrojom korózie, takže musí byť proti účinku kyslých látok chránený tzv. alkalickou rezervou. Tá je súčasťou všetkých detergentných prísad do oleja.


INFORMÁCIE PRE SERVISY

Detergentné a disperzné vlastnosti Detergentné a disperzné vlastnosti motorových olejov sú dnes veľmi sledované. Každý moderný motorový olej musí udržať motor v čistote. Olej nesmie pripustiť usádzanie akýchkoľvek usadenín alebo karbónových nánosov kdekoľvek v motore. Na to slúžia detergentné prísady, ktoré neustále čistia povrch mazaného povrchu a uvoľňujú na povrchu zachytené čiastočky nečistôt. Disperzné prísady udržujú potom tieto uvoľnené čiastočky nečistôt neustále v pohybe a nedovolia ich usadenie kdekoľvek v motore. Typickými nečistotami v oleji sú hlavne sadze vo vznetových motoroch, prachové častice z nasávaného vzduchu, produkty tepelnej a oxidačnej degradácie oleja a ďalšie.

žívať len také plastové materiály, ktoré vydržia pôsobenie všetkých dnešných motorových olejov. Ďalšie vlastnosti, ktoré olej musí spĺňať, je dobré vedenie tepla, pretože olejová náplň slúži aj na chladenie motora a odvod tepla.

Životnosť motora na prvom mieste Vidíte, že motorový olej musí v motore spĺňať mnoho funkcií. Žiadna vlastnosť oleja nesmie byť preferovaná alebo zvýrazňovaná na úkor inej vlastnosti. Do toho všetkého najviac zasahujú požiadavky na splnenie emisných limitov, ktoré v súčasnej dobe veľmi ovplyvňujú aj samotné zloženie motorových olejov a ich aditiváciu. Zabezpečenie požadovaných vlastností motorového oleja je vždy výsledkom kompromisu, ktorý musí brať ohľad na všetky požiadavky kladené na olej. Cieľom pri výrobe každého motorového oleja je preto predovšetkým snaha, aby si olej udržal čo najdlhšiu životnosť, a zachoval tak všetky vlastnosti motora čo najdlhšie. Všetky použité komponenty motorového oleja, teda základového oleja, a prísady, ich množstvo a vzájomné pomery, musia byť zvolené tak, aby vlastnosti motorového oleja boli vo vzájomnej rovnováhe, a aby žiadna vlastnosť oleja nebola zvýraznená na úkor inej vlastnosti.

Oxidácia oleja

Text: Jaroslav Černý Autor pôsobí na VŠCHT Praha – Ústav technológie ropy a alternatívnych palív. Prevzaté z časopisu AutoEXPERT. -mjed-

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Ďalšou dôležitou vlastnosťou motorového oleja je jeho oxidačná stabilita. Olej je pri svojej prevádzke oxidačne namáhaný, v niektorých motoroch viac, v iných menej, ale vždy k oxidácii oleja dochádza. Oxidačne degradovaný olej stráca niektoré svoje dôležité vlastnosti, napr. nechráni motor proti korózii, zhoršujú sa viskozitné vlastnosti a pod. Všetky motorové a iné mazacie oleje sú chránené proti oxidácii prísadami, tzv. antioxidantmi. Po vyčerpaní antioxidačných prísad potom dochádza k oxidačnému napadnutiu základového oleja a jeho rýchlej degradácii, a tým aj k rýchlemu zhoršovaniu takmer všetkých vlastností motorového oleja.

V ďalšom pokračovaní vlastností motorových olejov si „posvietime“ na najznámejšiu vlastnosť motorových olejov, ktorou je viskozita.

Zlučiteľnosť s plastom Často zabúdanou vlastnosťou oleja je bezproblémová zlučiteľnosť s plastom. Olej v žiadnom prípade nesmie spôsobovať „bobtnanie“ plastov a nesmie meniť ich vlastnosti. V opačnom prípade by dochádzalo k porušeniu či deštrukcii rôznych tesnení, hadičiek a ďalších plastových dielov v olejovom systéme. Za tieto vlastnosti zodpovedajú predovšetkým základové oleje. V prípade uhľovodíkových základových olejov nie sú žiadne problémy. Tie môžu nastať až pri použití väčšieho množstva niektorých syntetických olejov, napr. esterových, polyesterových a ďalších, ktoré sa v mnohých prípadoch v motorových olejoch používajú, avšak v obmedzenom množstve. Dôležitou súčasťou sú tiež výrobcovia motorov, ktorí v motoroch musia pouw w w. autokelly.sk

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

35


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technika moderných automobilov: Filter pevných častíc diel 1.

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Rubriku „Technika moderných automobilov“ sme v Auto Kelly zaviedli kvôli názorným ukážkam a odborným radám, aby sme obohatili znalosti našich zákazníkov. S neustálym napredovaním automobilových výrobných techník a modernizovaním vozidiel s prihliadajúcim faktorom na životné prostredie okolo nás sme sa zamerali na komponent, ktorého význam priamo súvisí s čistotou výfukových plynov vypustených do ovzdušia a naším zdravím. V aktuálnom vydaní Info Auto Kelly sa v prvom diele dočítate o filtroch DPF/FAB. Pre vzrastajúci tlak na znižovanie emisií v rámci Európskej únie sa začiatkom 90. rokov prijala smernica na zabránenie zhoršovania životného prostredia, predovšetkým v mestách. V rámci smerníc bolo zavedenie emisných noriem na benzínové a naftové motory pre osobné a nákladné automobily. Postupom času, ako sa zavádzali rôzne úrovne noriem, došlo k postupnému montovaniu katalyzátorov, zvyšovaniu prevádzkového tlaku vo vstrekovacích systémoch a znižovaniu množstva pevných častíc vo výfukovom systéme. Po zavedení euronormy – EURO 4 a neskorším zavedením EURO 5, sa výrazne sprísnili normy predovšetkým na množstvo emisií nespálených pevných častíc obsiahnutých vo výfukových plynoch hlavne pri dieselových motoroch. Z tohto dôvodu zaviedli automobilky do výroby filtre pevných častíc, označované ako DPF (Diesel Particulate Filter) - bezúdržbový systém a FAP (Filtre Anti Particules) – údržbový systém. Prvé vozidlo, štandardne vybavené filtrom pevných častíc, po prvýkrát zišlo z výrobnej linky koncernu PSA s objemom motora 2.2HDI v roku 2000. Predstavenie vozidla prebehlo na medzinárodnej prezentácii v Jordánsku, kde čistotu výfukových plynov preukázali na bielej vreckovke vo výfuku, pričom zostala biela i po pár minútach chodu motora, a výfuk diesla mal i zvnútra jasne kovovú farbu. Ďalším zavádzaním prísnejších euronoriem – EURO 6, EURO 7 atď., treba očakávať zvyšovanie počtu vstrekovačov či zavádzanie filtrov pevných častíc aj pre benzínové motory.

36

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

Ukážka filtra pevných častíc

Čo je to DPF/FAP filter? Filter DPF/FAP alebo, inak povedané, filter pevných častíc je samostatný výfukový diel vo výfukovej sústave, pričom jadro filtra je tvorené karbidom kremíka, ktorý sa svojou štruktúrou podobá včeliemu plástu. Táto látka je schopná odolávať teplotám presahujúcim 600 °C. Výfukové plyny a častice sadzí prechádzajú filtrom pevných častíc, kde sa častice sadzí zachytávajú v karbide kremíka, pričom zvyšné škodlivé plynné látky (napríklad: oxid uhličitý) pokračujú ďalej sústavou. Častice sadzí sa postupne usádzajú, a tým dochádza k upchávaniu filtra. Cez filter tak majú výfukové pary čoraz menšiu priepustnosť do výfukového systému, čím sa motor začína dusiť a dochádza k jeho poklesu výkonu. Riadiaca jednotka motora síce neustále vyhodnocuje


TECHNICKÉ INFORMÁCIE tlakové pomery, v prípade potreby vykoná samostatne regeneráciu filtra, navýšením vstrekovacej dávky do valcov, aby dohorenie prebehlo priamo vo filtri pevných častíc. Avšak aj napriek tomu dochádza k postupnému upchatiu filtra pevných častíc. Riadiaca jednotka motora upchatie filtra pevných častíc diagnostikuje takým spôsobom, že nastáva rozdiel tlaku na prednom a zadnom čidle. S takto upchatým filtrom treba čo najskôr navštíviť odborný servis.

a okamžite ukončí regeneráciu filtra pevných častíc a poskytne vozidlu opäť výkon. Vodič sa tak mylne domnieva, že poruchu odstránil. Žiaľ, rozpálené častice neprehoria a dôjde k postupnému upchatiu filtra. Pri vykonaní niekoľkých prerušení sa môže zásadne skrátiť životnosť filtra pevných častíc a je nutné navštíviť autoservis.

Výfuková sústava s DPF filtrom

Princíp samoregenerácie filtra pevných častíc Regenerácia filtra prebieha v pravidelných intervaloch (napr. 500 – 1000km pri vozidle Škoda Octavia 2.0 TDI PD), tzn. častice sadzí sú spálené zvýšením teploty výfukových plynov. Veľa majiteľov vozidiel s filtrom pevných častíc sa klamlivo domnieva, že ich bude vozidlo informovať o vykonávaní regenerácie filtra, no realita je iná. Prvý prejav začiatku výpalu môže vodič pocítiť prostredníctvom pomalšej odozvy motora na pokyn plynu, ale napríklad aj „hrubším“ zvukom motora. „Hrubší“ zvuk spôsobuje, že riadiaca jednotka motora v rámci svojho programového vybavenia uprednostňuje sledovanie správneho výpalu filtra pevných častíc pred kultivovaným chodom. Práve v tomto bode robí väčšina vodičov typickú chybu, pritlačia na plynový pedál v presvedčení, že motor, vstrek, čerpadlo, EGR alebo turbo sa upcháva a je potrebné ho ,,prefúknuť od usadenín´´. Tým, že vodič pridá plyn, riadiaca jednotka motora vyhodnotí, že ide o bezpečnostnú situáciu

Ideálne podmienky na regeneráciu filtra pevných častíc Častice sa spaľujú pri teplotách dosahujúcich až viac ako 600 °C, pričom táto teplota sa štandardne vo výfukovej sústave nedosahuje. Je možné tomuto procesu pomôcť, a to jazdou na dlhšie vzdialenosti, 50-100km, bez zastavenia pri rýchlosti 90 km/h alebo použitím špeciálnych aditív, podporujúcich oxidáciu (zhorenie) vo výfukovom systéme. Aj napriek tomu si treba uvedomiť, že filter sa zregeneruje pri najvhodnejších podmienkach maximálne na 98%. Práve preto sa priemerná životnosť DPF filtra, bez mechanického vyčistenia, odhaduje na 150 000 km až 200 000 km, vo výnimočných prípadoch 300 000 km. Všetko závisí predovšetkým od jazdného štýlu vodiča.

Možnosti riešenia porúch filtrov pevných častíc:

-lsuj-

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

a) Kúpa originálneho filtra pevných častíc, kde sa cena pohybuje v cenovej úrovni cca 1000 – 1500 EUR.

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

37

b) Kúpa aftermarketového filtra pevných častíc, kde sa cena pohybuje v cenovej úrovni cca 500 - 800 EUR. c)

Prečistenie pôvodného filtra pevných častíc špecializovanou chémiou, ktorá už po prvom výplachu dokáže vrátiť filtru pôvodný objem. Tento spôsob však nie je možné vždy vykonávať pri všetkých typoch filtrov. Ovplyvňuje to hlavne počet neukončených čistení.

d) Elektronické odstránenie filtra – navštívením špecializovanej firmy. Tento spôsob sa neodporúča, dokonca v niektorých krajinách ide o trestný čin.

Ukážka zaneseného filtra pevných častíc w w w. autokelly.sk

V druhom diele si podrobnejšie rozoberieme rozdiely medzi DPF a FAB filtrom, problematiku odstránenia filtrov a nazrieme aj do spôsobu diagnostikovania filtrov pevných častíc.


rozhovor

Repasované diely Bosch V auguste prichádza spoločnosť Auto Kelly s novinkou v sortimente. S ponukou repasovaných dielov Bosch, tzv. BX program. Aké výhody pre zákazníkov tento program prináša, nám zodpovedal odborník z Auto Kelly Eduard Kobella, manažér divízie a služieb a vybavenia autoservisov.

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Prečo použiť repasovaný diel?

38

tradíciou v produktových skupinách štartérov a alternátorov, diesel komponentov, bŕzd, auPrvý aspekt je, samozrejme, finančný. Na túto toelektroniky a zahŕňa viac ako 11 000 poloskutočnosť prihliada čím ďalej tým viac zážiek. kazníkov. Repasované diely sú jednoducho lacnejšie. Kedy má repasovanie dielov zmysel a kedy nie? A o koľko lacnejšie? Repasovanie dielov má zmysel vždy vtedy V priemere o tretinu. Použitím repasovaného a tam, kde sa diel skladá z veľkých celkov, ktodielu ušetrí koncový zákazník až tretinu z náré sú svojou podstatou neopotrebovateľné kladov na materiál na opravu. Druhý aspekt, a zároveň zo súčastí, ktoré sú opotrebované, o ktorom si myslím, že je oveľa dôležitejší, je ale ich výmena umožní ďalšie používanie ohľad na životné prostredie. Pri repasovanom tohto celku. Napríklad alternátor. Podstatná diele sú znovu použité všetky diely, ktoré sú časť jeho hodnoty a masy materiálu sa skrýva zvyčajne z masívnych kovových častí (statov statore, je to masívny odliatok. Ak nahradíte ry, odliatky), ktorých výroba je energeticky opotrebované vnútorné časti, ako sú ložiská náročná a spotrebuje sa pritom aj veľa hoda uhlíky, alternátor sa stáva znovu „novým“. notného materiálu. Čiže ekológia. Naším Podobne je to pri vstrekovačoch, štartéroch cieľom je podporovať také riešenia, ktoré sú a celkovo v diesel programe je množstvo prívýhodné pre Zem aj pre ľudí. Navyše, repaležitostí na repasovanie dielov. Repasovanie sovanie dielov prebieha hlavne v továrňach sa neoplatí, ak ide o malé súčiastky, ako sú v rámci EÚ, napr. v nemeckom Göttingene, sviečky, ložiská a pod. Je jednoduchšie ich v ČR v Jihlave alebo v Bernolákove na Slozrecyklovať. vensku. Sortiment repasovaných dielov pod značkou Bosch eXchange je najrozsiahlejší na Je teda nejaký rozdiel medzi novým trhu náhradných dielov s viac ako 45-ročnou a takto repasovaným dielom? Napríklad

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

Eduard Kobella spomenutým alternátorom? Nie je. Sú kvalitatívne totožné. Použitý diel je v špecializovanej továrni kompletne rozobratý, časti ktoré zostávajú, sú dokonale vyčistené, prípadne pieskované a povrchovo ošetrené a, samozrejme, posúdené parametricky tak ako nové. Sú doplnené nové súčasti, akoby išlo o výrobu nového dielu. Rozdiel medzi novým a repasovaným dielom je len ten, že pri repasovanom diele viem, že som svojím rozhodnutím prispel k ochrane prírodných zdrojov a pritom som ušetril podstatnú


Rozhovor časť nákladov a energie na výrobu nového dielu. Výrobca uvádza, že repasovaním dielov v závode Göttingen v Nemecku dochádza k úspore energie 29 000 MWh za rok, čo zodpovedá ročnej produkcii 16 veterných elektrární. Súčasne sa týmto výrobným procesom zabráni ročnému vypusteniu 25 000 ton CO2 do atmosféry. Ako je to so zárukou?

jú rovnakému výrobnému procesu a rovnakej výstupnej kontrole ako diely nové. Nejde o opravované alebo renovované diely. Pri nich by zákazník mal zvýšiť svoju pozornosť. Bosch repasované diely sú označené logom a originálnou pečaťou Bosch Exchange (BX), ich kvalita je totožná s kvalitou nových dielov, a preto na ne poskytujeme rovnakú záruku ako na diely nové.

Zhrňme si výhody repasovanych dielov od Záruka na repasovaný diel je rovnaká ako na Bosch. diel nový. Záruka veľmi súvisí s výrobným procesom. Repasované diely Bosch podlieha- Repasovanie v spoločnosti Bosch garantuje

špičkovú kvalitu a s tým spojené výhody pre zákazníkov. Spomeňme, že kvalita nového a repasovaného dielu je totožná, a aj napriek tomu zákazník ušetrí až 30% nákladov pri kúpe repasovaného dielu oproti novému. Spoločnosť Bosch pri repasovaní využíva inovácie z oblasti prvovýroby. Všetky repasované diely sú označené originálnou pečaťou Bosch eXchange a k zákazníkom sa dostávajú až po dlhých intenzívnych skúšobných procesoch. -mjed-

Kolobeh získania a vrátenia dielov:

Repasovaný alternátor Bosch je označený originálnym štítkom.

Použitý alternátor Bosch umiestnime späť do návratnej krabice.

Použité diely Bosch prinesieme do predajne Auto Kelly. Auto Kelly odošle diel do výrobného závodu. Ak je vrátený diel uznaný, záloha je vrátená.

Repasovaním dielov šetríte finančné prostriedky aj prírodu.

w w w. autokelly.sk

Všetky repasované diely Bosch sú označené originálnym štítkom.

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Zakúpený repasovaný alternátor Bosch. Zaplatená záloha.

39


sortiment auto kelly

Automobilové náhradné diely SKF

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Náhradné diely SKF vychádzajú z dlhoročných skúseností SKF ako OE dodávateľa pre celý svet. SKF je významným dodávateľom vysoko kvalitných súčiastok pre trh s náhradnými dielmi. Od svojho založenia pred viac ako 100 rokmi sa SKF vyvinulo do spoločnosti, ktorej odborné znalosti a skúsenosti prispievajú inováciami do všetkých priemyslových oblastí, od leteckého priemyslu až po ten automobilový. Náhradné diely SKF, samozrejme, prísne kopírujú a spĺňajú kvalitu, ktorá je vyžadovaná v prvovýrobe.

40

Kolesové ložiská SKF

Rozvodové sady SKF

SKF stálo pri zrode každého väčšieho pokroku v technológii kolesových ložísk už od vzniku automobilu a v tomto trende pokračuje dodnes. Takmer 90 miliónov vozidiel na celom svete jazdí na kolesových ložiskách a jednotkách SKF – to je väčšie pokrytie ako u všetkých ostatných značiek dokopy. SKF ponúka najširší produktový rad kolesových jednotiek a ložísk pre trh s náhradnými dielmi, vrátane veľmi dobrého pokrytia ázijských modelov. SKF je navyše priekopníkom konceptu sád náhradných dielov, takže mechanik vždy dostane všetky potrebné súčiastky na kompletnú a bezpečnú opravu v jednom balení.

Už pred 20 rokmi predstavilo SKF trhu s náhradnými dielmi koncept rozvodových sád. Aj dnes je SKF vedúcim výrobcom ponúkajúcim tú najlepšiu technológiu s najširším pokrytím trhu – viac ako 90% pokrytia pre európske, ázijské a americké vozidlá. Či už je sada s vodnou pumpou alebo nie, vždy obsahuje všetky nutné komponenty na kompletnú výmenu rozvodových systémov, vrátane remeňov, vodiacich a napínacích kladiek, tesnení a detailného návodu. Pri výmene rozvodových systémov vždy vymeňte všetky komponenty systému, vďaka čomu predídete neočakávaným haváriám jednotlivých častí, reklamáciám a zvýšeným nákladom.

Vodné pumpy SKF Vodné pumpy SKF ponúkajú kvalitu a vlastnosti porovnateľné, niekedy dokonca prevyšujúce OE produkty. Dizajn a materiály používané na vodné pumpy SKF zaručujú maximálny prietok a tlak, spolu s vysokou odolnosťou proti korózii. Sú vybavené vysoko kvalitnými hriadeľmi a kvalitnými kazetovými keramickými tesneniami, ktoré bránia úniku kvapaliny. Dlhodobé testy dokázali, že množstvo uniknutej kvapaliny je hlboko pod požiadavkami OE a hodnotami bežných aftermarketových púmp.

Výhodné ceny za rozvodové sady Obj. kód

Názov

SK VKMA02179

sada rozvodového remeňa SKF

SK VKMA01255

sada rozvodového remeňa SKF

SK VKMA06134

sada rozvodového remeňa SKF

SK VKMC06127

sada rozvodového remeňa s vodnou pumpou SKF

SK VKMC03247

sada rozvodového remeňa s vodnou pumpou SKF

SK VKMC03100

sada rozvodového remeňa s vodnou pumpou SKF

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

MOC bez DPH

102,21 € 168,62 € 81,52 € 149,30 € 118,65 € 73,7 €

Kompletná oprava pre úplnú spokojnosť zákazníka V prípadoch, keď je vodná pumpa poháňaná rozvodovým remeňom, sa považuje za vhodné vymeniť pumpu spolu s remeňom. Pretože ak pumpa zlyhá po pár kilometroch, väčšina nákladov za prácu je požadovaná od zákazníka opakovane. Ak zákazníci poznajú všetky fakty, väčšina z nich uprednostní kompletnú výmenu, než aby riskovali potenciálnu poruchu a dodatočné náklady.

SKF rozvodové sady s vodnou pumpou spĺňajú alebo prevyšujú hodnoty originálnych dielov Pre výhodnú a kompletnú opravu, ktorá spĺňa alebo prevyšuje OE špecifikácie, žiadajte SKF rozvodovú sadu s vodnou pumpou – dostupnú v najefektívnejšej a zákaznícky zameranej distribučnej sieti v odvetví.


www.osram.sk

Boj proti noci! Kamkoľvek idete, najdôležitejšie je dostať sa do cieľa bezpečne. OSRAM NIGHT BREAKER® PLUS je vaša záruka. - až o 90% viac svetla na ceste pre lepšiu viditeľnosť a viac času na reakciu. - až o 10% jasnejšie svetlo** pre menšiu únavu zraku a komfortnejšiu jazdu. Vhodné do všetkých áut.

* porovnanie s predchádzajúcou generáciou Night Breaker® ** porovnanie so štandardnou žiarovkou

OSRAM NIGHT BREAKER® PLUS: Najsilnejšia halogénová autožiarovka na svete - teraz s novou technológiou pre ešte dlhšiu životnosť.*


informácie pre servisy

Príprava akumulátorov na zimné obdobie s Vartou Leto a dovolenky sú pomaly za nami a pred zimnou sezónou sa objavujú stále rovnaké problémy s prípravou automobilu na zimu. Existujú ale stále platné zásady, ktoré zaistia bezproblémovú prevádzku automobilu. Zameriame sa na starostlivosť o akumulátor.

Oboznámte svojich zákazníkov o správnom zaobchádzaní s akumulátorom na zachovanie správnej funkcie

Ako prvé skontrolujeme upevnenie vodičov na svorkách autobatérie. Je veľmi dôležité, aby svorky boli čisté, bez kryštálov solí vznikajúcich prítomnosťou elektrolytu, očistené a ošetrené vazelínou, alebo prostriedkami na to určenými. Nemenej dôležité je upevnenie autobatérie ku karosérii. Veľa vodičov tento fakt podceňuje a jazdí len s voľne položenou batériou. Tento spôsob poškodzuje batériu a v druhom rade môže byť pri prudkom brzdení aj nebezpečný. Samozrejme, pod batériou nesmú

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Hlavné zásady starostlivosti o akumulátor:

42

kontrola upevnenia vodičov na svorkách autobatérie a upevnenia autobatérie ku karosérii

kontrola dobíjacej sústavy vo vozidle

kontrola odberu elektrickej energie vo vozidle

zamedzenie nedostatočnému nabíjaniu a prebíjaniu

nabitie kvalitnou nabíjačkou

byť ani kamienky alebo iné nečistoty, ktoré by po upevnení mohli poškodiť nádobu batérie. Ak sme skontrolovali tieto body, prejdeme ku kontrole dobíjacej sústavy vo vozidle. Moderné autá môžu mať dobíjacie napätie až 14,80 V. Na druhej strane, staršie autá majú dobíjacie napätie iba 13,80 V. Dnes musia autá jazdiť so zapnutými svetlami. Tento fakt znamená aj vyššiu záťaž na akumulátor a dobíjaciu sústavu vo vozidle, kde by malo byť dobíjacie napätie určite vyššie ako 14,00 V. Ak sme majiteľmi

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

vozidla, kde je dobíjacie napätie 14,514,8 V, musíme si uvedomiť, že sem patrí batéria konštrukcie PAG, ktorá znesie toto napätie, napr. Varta Silver, Blue Dynamic. Na batériu negatívne pôsobí ako nedostatočné nabíjanie, tak aj prebíjanie. Nedostatočné nabíjanie spôsobuje sulfatáciu, to je jav, ktorý je nevratný a spôsobuje zničenie batérie. Neraz sa s ním stretávame pri krátkych, častých jazdách v meste, keď sa batéria nestihne dostatočne dobiť. V takomto prípade treba batériu pravidelne dobíjať nabíjačkou. Na druhej strane, prebíjanie spôsobuje odparenie vody z elektrolytu, a tým zvýšenie hustoty elektrolytu a následne koróziu mriežok. Súčasťou prípravy batérie na zimu je nabitie kvalitnou nabíjačkou. Nie všetky nabíjačky predávané v rôznych supermarketoch tieto požiadavky spĺňajú, pretože vypínajú nabíjanie na úrovni 15,00 V, čo nezaručuje 100% nabitie batérie. Tak isto, nie každý technik v servise oboznámi svojho zákazníka s faktom, že v zimnom období, keď je vonku -10°C, batéria neprijíma elektrickú energiu a jazdí iba na tú, ktorá je vnútri batérie. V neposlednom rade je veľmi dôležité skontrolovať odber elektrickej energie vo vozidle. V bežnom aute by odber nemal presahovať 30-40mA. Ak je väčší, treba hľadať príčinu, pretože nás to môže v zime veľmi nepríjemne zaskočiť. Želáme vám, aby ste mali v zime čo najmenej problémov s vozidlom, a ak sa vyskytnú, aby boli úspešne odstránené.

Text: VARTA by Johnson Controls


FILTER S OE KVALITOU Spĺňa? Dokonale vyrobené Overené profesionálmi Dobré meno značky Filtron Všetko spĺňa

www.filtron.eu


technické informácie

silentbloky

„drobnosť“, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje jazdný komfort Silentbloky patria medzi tie diely podvozka každého moderného automobilu, ktorých potreba stále narastá. Na zadnej náprave BMW E30, rok výroby 82-91, bolo použitých iba 8 pružných uložení – silentblokov. Na zadnej náprave BMW E90, vyrábanej od roku 2005, je už použitých 32 silentblokov! Silentbloky slúžia na uloženie pomocných rámov a náprav, ale zároveň sú súčasťou trojuholníkových, priečnych či pozdĺžnych ramien. Taktiež sú súčasťou tyčiek stabilizátorov. Závisí od nich funkcia a životnosť mnohých dielov podvozka, teda aj celej nápravy. Bohužiaľ, samotnými mechanikmi sú silentbloky často vnímané ako menej dôležitý prvok nápravy. Pri riešení reklamácií sa stretávame so silentblokmi poškodenými neodbornou montážou, keď nie sú používané montážne a demontážne prípravky a nie sú rešpektované lisovacie sily na zalisovanie puzdra silentbloku do ramena, alebo lisovací nástroj sa neopiera pri lisovaní o puzdro – sila je vedená cez gumovú časť.

prichádzame s riešením umožňujúcim montáž bez nutnosti predchádzajúcej demontáže mnohých dielov nápravy alebo používania jednoúčelových prípravkov. Príkladom takého riešenia je silentblok BM-SB-8339 puzdra ramena vlečenej zadnej nápravy modelových radov BMW E36,E46 a E8E nahradzujúci pôvodný silentblok BM-SB-0054.

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Umiestnenie na vlečnom ramene nápravy

Silentbloky majú síce obvykle tvar valca a rovnako symetrické je aj stredové uloženie, ale v žiadnom prípade to neznamená, že možno silentblok namontovať ľubovoľne. Silentblok má definované parametre, t.j . závislosť deformácie od síl pôsobiacich v rôznych rovinách a smeroch. Pretože tieto sily nie sú symetrické, nemôže byť symetrická ani gumová časť silentbloku. Spravidla ide o rôzne tvarované rebrá symetrické k dvom osiam. Na každom nesymetrickom silentbloku je prvok alebo značka slúžiaca na správnu orientáciu silentbloku.

44

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

Typickým príkladom z praxe je silentblok SE-SB-0104 nesúci rameno prednej nápravy Škody Fabia. Nesymetrický silentblok má výstupok (rebro). Pred montážou je nutné označiť polohu tohto rebra, napr. fixkou, na na vonkajší povrch a pri zalisovaní s použitím montážneho prípravku orientovať túto značku oproti značke na konzole nápravy. Filozofiou značky MOOG je heslo „UĽAHČITE SI ŽIVOT, ZVOĽTE MOOG“, čo v praxi znamená uľahčiť prácu mechanikom a umožniť montáž bez zložitej demontáže mnohých dielov nápravy . Preto často

S cieľom zamedziť prípadným chybám pri montáži a urýchliť a zjednodušiť opravy sú často ramená nápravy dodávané s už namontovanými silentblokmi. Tak boli trojuholníkové ramená BM-WP-0422 a BM-WP-0421 vozidiel BMW radu 3 E46 a BMW Z4/Z4 Coupe dodávané samostatne bez silentblokov nahradené ramenami BM-WP-4738 a BM--WP-4739 s už predmontovanými silentblokmi.


rozšírenie sortimentu

novinka: Montážne sady turbodúchadiel Victor Reinz Spoločnosť Dana ako svetový líder v technológii tesnení predstavuje nové možnosti v odvetví montážnych sád pre turbodúchadlá. Montážne sady Victor Reinz predstavujú vynikajúcu voľbu vo výmene akéhokoľvek turbodúchadla. Tieto sady obsahujú všetky meniteľné prvky, ktoré sú potrebné na bezchybné vykonanie vašej práce, na úsporu času a optimalizáciu nákladov. V súčasnej dobe so 151 referenciami a viac ako 800 aplikáciami konkrétnych vozdiel sa spoločnosť Dana opäť môže pochváliť najširším produktovým radom montážnych sád pre turbodúchadlá. Teraz si môžete vybrať z ponuky montážnych sád Victor Reinz v sortimente Auto Kelly a spoznať ich kvalitu priamo v praxi.

Názov dielu

Príklad použitia / značka a model

VR 04-10023-01

Montážna sada, turbodúchadlo VICTOR REINZ

ŠKODA Fabia, Octavia, Roomster; AUDI A3; VW Bora, Sharan; SEAT Leon

MOC bez DPH 52,04 €

VR 04-10044-01

Montážna sada, turbodúchadlo VICTOR REINZ

MERCEDES-BENZ Sprinter, Viano, Vito,

26,44 €

VR 04-10050-01

Montážna sada, turbodúchadlo VICTOR REINZ

ŠKODA Superb, Octavia; VW Golf, Passat, Bora, Touran; SEAT Leon

41,60 €

VR 04-10053-01

Montážna sada, turbodúchadlo VICTOR REINZ

RENAULT Kangoo, Clio II, Megane II, Modus, Scénic II, NISAN ALMERA II

21,84 €

VR 04-10062-01

Montážna sada, turbodúchadlo VICTOR REINZ

FORD Focus, Fiesta IV, Tourneo, Transit

43,60 €

VR 70-41369-00

Aditíva, turbá (prvé naplnenie) VICTOR REINZ

univerzálne použitie

w w w. autokelly.sk

9,36 €

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Výber z noviniek – montážne sady turbodúchadiel Victor Reinz: Obj. kód

45


sortiment auto kelly

nové ceny

so značkou ferodo máte všetko pod kontrolou Ferodo je svetoznáma značka, ktorá sa zaraďuje k skupine spoločnosti koncernu Federal-Mogul. Koncern Federal-Mogul je celosvetový výrobca spolupracujúci s prvovýrobcami i autoopravovňami.

Tradícia od roku 1897

Najlepšia kvalita

Jedinečné vlastnosti

Vďaka usilovnému vývoju a zdokonaľovaniu už od roku 1897 Ferodo navrhuje a vyvíja brzdové doštičky, ktoré vodičom poskytujú väčšiu kontrolu nad vozidlom a servisným strediskám istú záruku obchodných príležitostí. Nové trecie materiály Ferodo vyvíja už od samého prvopočiatku automobilizmu.

Ferodo vyrába brzdové doštičky tej najlepšej kvality, a to nielen pre bicykle, motocykle, pretekárske autá, tuningové použitie, osobné automobily, úžitkové autá, nákladné automobily, ale dokonca aj vlaky. Skúsenosti s brzdnými trecími plochami priviedli spoločnosť k vývoju ďalších brzdových súčastí, ako sú brzdové kotúče, hadičky, hydraulika, brzdové kvapaliny a čeľuste. Pojmy Ferodo a brzdenie sú spolu veľmi úzko späté, v podstate ide o synonymá.

Všetky výrobky vyhovujú kritériám prvovýroby a veľmi často sú vyvinuté pre samotných výrobcov automobilov. Vďaka tomu si vždy zachovávajú jedinečné vlastnosti, a to pri akýchkoľvek teplotách a za najnáročnejších podmienok. Kratšia brzdná dráha a menšia hlučnosť bŕzd prispievajú k bezpečnejšej a pohodlnejšej jazde.

Pojmy Ferodo a brzdenie sú spolu veľmi úzko späté, v podstate ide o synonymá.

› Brzdové diely Ferodo sa vyznačujú týmito prednosťami: - Jednoduchá montáž - Dlhšia životnosť - Bezpečnejšia jazda

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

- Vyšší jazdný komfort

46

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013


sortiment auto kelly

LuK – široká ponuka spojok za skvelé ceny Každé štvrté auto vyrobené kdekoľvek na svete, odchádza z výrobného pásu vybavené spojkou LuK.

› Výhody pre Vás:

› LuK je OE dodávateľ pre:

- Najširší sortiment na trhu spojkových dielcov.

- Audi, Alfa Romeo, BMW, Citroën, Daimler Chrysler, Fiat, Ford, Chevrolet, Honda, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Škoda, Toyota, Volkswagen, Volvo.

- Perfektná funkcia, vysoká spoľahlivosť, 100% testovaná OE kvalita všetkých komponentov. - Technická podpora, prístup k aktuálnym technickým informáciám. - Dostupnosť v skladoch Auto Kelly.

Spoločnosť LuK vyrobí ročne viac ako 14 miliónov spojok pre osobné vozidlá. Časť produkcie od tejto jednotky na trhu odoberá tiež spoločnosť Auto Kelly. Priame spojenie s výrobcom má mnoho výhod, okrem iného kvalitnejšiu technickú podporu a prístup k informáciám.

Sledujte aktuálne akcie a nakúpte sortiment LuK a Ina výhodnejšie.

ina – oe kvalita, čo šetrí čas i peniaze

Vsaďte na osvedčenú kvalitu motorových dielov, ktorú už roky využívajú výrobcovia automobilov. Šikovné súpravy a kity Ina vám ušetria mnoho času aj starostí.

Líder na trhu

Súpravy a kity Ina v ponuke Auto Kelly: Súprava Ina – kompletná súprava kladiek bez remeňa ...viac ako 190 rôznych súprav pre viac ako 8 500 modelov vozov v ponuke Auto Kelly. Kit Ina – balenie, ktoré je identické so súpravou, navyše obsahuje rozvodový remeň ...viac ako 450 rôznych kitov pre viac ako 10 000 modelov vozov v ponuke Auto Kelly. Kit Ina s vodným čerpadlom - identická súprava s kitom, navyše však obsahuje ešte vodné čerpadlo ...53 rôznych kitov s vodnou pumpou v ponuke Auto Kelly.

w w w. autokelly.sk

Kompletná ponuka jednotlivých dielov Ina Auto Kelly vám okrem iného ponúka aj kompletný sortiment remeňových pohonov v jednotlivých dieloch. Výber je skutočne široký - viac ako 1 900 položiek od vodiacich a napínacích kladiek až po alternátorové voľnobežné remenice, a to vrátane kompletného príslušenstva. Najpredávanejšie položky Ina sú vám k dispozícii vo všetkých pobočkách Auto Kelly.

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

V rámci automobilovej divízie Schaeffler Group je značka Ina popredným dodávateľom motorových dielov a parí medzi celosvetovo najväčších OE dodávateľov komponentov remeňového rozvodu. Len na ukážku - ročne sa týchto produktov vyrobí viac než 50 miliónov kusov. O jedinečnosti značky navyše svedčí aj fakt, že Ina parí medzi lídrov aj pre svoje inovatívne technológie – napr. alternátorová voľnobežka je patentovanou technológiou Ina.

47


is v r e s š á V e r p litné náradie

Kva

E220310T 123dielna sada náradia v montážnom vozíku 1 E194677T 21 dielna sada 1/2’’ náradia: 1/2’’ 6hranná hlavica 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm 1/2’’ račňa s prepínacou páčkou, 1/2’’ univerzálny kardan, 1/2’’ predlžovací nadstavec 250 mm 2 E030715T 67 dielna sada 1/4’’ náradia: 1/4’’ 6hranná hlavica 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 1/4’’ 6hranná predĺžená hlavica 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 1/4’’ zástrčná 6hranná hlavica: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm 1/4’’ zástrčná hlavica TORX: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30 1/4’’ račňa s prepínacou páčkou, 1/4” račňa s výkyvnou hlavou, 1/4’’ nadstavec s rukoväťou, 1/4” predlžovací nadstavec 50 a 100 mm, 1/4” vratidlo, 1/4’’ univerzálny kardan, 1/4” adaptér na bity, 1/4’’ bit plochý 4; 5,5; 6,5 mm, krížový torzný Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3, zástrčný 6hranný 3; 4; 5; 6 mm, TORX s otvorom TT10; TT15; TT20, TT25; TT30; TT40 3 E194937T 16 dielna sada očkoplochých kľúčov: Kľúče DIN 3113 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm 4 E194945T 4 dielna sada klieští pre mechanikov: Bočné strihacie kliešte 160 mm, kombinačné kliešte 180 mm, odizolovavacie kliešte 160 mm, kliešte s predĺženými čeľusťami 200 mm

626 Eur

5 E194940T 8 dielna sada skrutkovačov: Plochý paralelný 3,5 x 75 - 4 x 100; plochý 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8,0 x 175 (so šesťhranom); krížový Phillips Ph0 x 75 - Ph1 x 100 - Ph2 x 125

cena bez DPH

6 E150802T 7 dielna sada úderného náradia: Kladivo; palička s výmennými koncovkami 32 mm; priebojníky priemer 4, 6 a 8 mm; sekáč konštantného prierezu 24 mm; jamkovač 6 mm

E220326T 305dielna sada náradia v montážnom vozíku Rovnaké zloženie ako sada E220310T, + 7 E121105T 74 dielna sada pre skrutkovače: Multibitový račňový skrutkovač E160802 s bitmi: plochý 4; 5,5; 6 mm, krížový Phillips Ph1; Ph2, krížový Pozidriv Pz1; Pz2, 9dielna sada predĺžených zástrčných 6hranných kľúčov s guličkou E113976: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm, 7 dielna sada TORX kľúčov E121102: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40, adaptér HexM 1/4” x 1/4”, 49 dielna sada bitov a adaptéra E131701: 6x plochý bit 4; 4,5; 5,5; 6,5x2; 8 mm, 8x krížový bit Phillips Ph1x2; Ph2x3; Ph3, 7x krížový bit Pozidriv Pz1x2; Pz2x3; Pz3x2, 10x bit TORX T10x2; T15x2; T20x2; T25x2; T30x2, 10x bit TORX s otvorom T10; T15x2; T20x2; T25x2; T30x2; T40, 9x zástrčný 6hranný bit 2; 3x2; 4x2; 5x2; 6x2 1x adaptér na bity s mechanickou poistkou HexM1/4’’ x HexF1/4’’ 8 E121201T 8 dielna sada zástrčných 6hranných kľúčov s “T” rukoväťou: Zástrčný 6hranný kľúč 2,5 a 3 mm, zástrčný 6hranný kľúč s guličkou 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm 9 E080801T 2dielna sada upínacích a SIKO klieští 10 E142401T 6dielna sada pre nitovanie a meranie: Nitovacie kliešte, automatický jamkovač, oceľová rysovacia ihla, antikorová mierka 200 mm, posuvné meradlo 1/20, priame prevodové nožnice na plech 11 E032922T 33dielna sada 1/2’’ zástrčných a TORX hlavíc: 1/2’’ zástrčná hlavica 6hranná 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm 1/2’’ predĺžená zástrčná hlavica 6hranná 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm 1/2’’ zástrčná hlavica TORX T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60 1/2’’ hlavica TORX E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24 12 E194943T 4dielna sada klieští na poistné krúžky: Kliešte na poistné krúžky – vnútorné priame 180/19-60 mm; vnútorné zahnuté 90° 185/19-60 mm; vonkajšie priame 170/19-60 mm; vonkajšie zahnuté 90° 170/19-60 mm 13 E110302T 4dielna sada veľkých očkoplochých kľúčov: Kľúče DIN 3113 27; 29; 30 a 32 mm

959 Eur

14 E194938T 11dielna sada račňových kľúčov: Račňové očkoploché kľúče 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 15 E032201T 10dielna sada 1/2’’ predĺžených hlavíc: 1/2’’ 6hranná predĺžená hlavica 10; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24 mm

cena bez DPH

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika; tel.: +420 261 009 780; fax: +420 261 009 770; e-mail: info@tona.cz; www.tona.cz


VOĽNÝ ČAS

pivnica, Aká musí byťvín o v pokoji? aby dozrelo Zamknutá!

sia: VÁM TO IDE? u k s i d , AKO tová TU NOVÝ FT! InterZDnARe NAZDAR,sLSOM DRŽAŤ SHI ock Ioko:NA3: Stlač Cap TERAZ UŽ NEMUSÍM Adam26 JEEEE, DÍKY, Ioko:

o práce. ne prísť d p že nestih li, vi a t s haný chla a aby mu z ku. Zadýc í, č ič ri kr kt a le e p í zabrzd beží chla slúchne a ha, za ňou vil, ten po sa rozbie a t ka s č a z ri lístkov!“ y kt h b c Ele estovný a šoféra a c ri la vo ro o t h e si n re o ip lo a všimn ahlási: „k Cestujúc omrák oko zdraví a z s o i p s lo ký ri a vo e d Večer id =16 nastúpi, z pri dome. iabe: 4x4 c a doškr arkoval ho e p in a z kl a sto. vý k” a á nuté mie ý “tereň hytá hrdz vať postih kúpil drah zmýšľa, c i ko s ro la e ík re n p p dá, ide do o la h vz lh va C jiteľ auta rvisu a dá pis 4x4. D a e á s m n o o e d t íp ” c ž d ie . Nakon “tereňáku vzadu na lý týždeň ý majiteľ dí a zas - ce nahnevan s a z , je 6.  k okolo, vi 1 ku Ráno ide tória opa itý somrá lém 4x4= p is b a h m n a e d s o ň vý p e o ť chróm ide opä VNE! Na ďalší d mu urobili ák”. Večer uje: SPRÁ žiada, aby uje “tereň ž aj dopis u rk a a c p e a z in servisu a a kl domov . Vyberá sa vracia 4x4=16 Spokojne napísané m o m ís p tí.  vaným ruhý odle pochrómo é sklo a d n d re p í z hôdzku.“  den prera ôležitú sc e d J m v. á o c m d o ch cho bav, leb a zrazí dvo ejako to vy Ide vodič vnikovi: „N rá p ič “  d ? ovorí vo o čo, ako Na súde h rávnika: „N p ič d vo a sa pýt O týždeň .“  re b „No do “  ? ko .“  „A to a a druhý 2 u.“ stal 1rok o d miesta čin n „Jede za útek z ý h ru d “  a ? la u. myslíš do vozid „A to ako jednotk vniknutie a é n n   le . y e t vo o s p . p a ne Euró vensko ce ový stupeň „No prvý z lo ciest v

Inzerát: al mi svokru. Darujem psa.Zožr Značka: kiaľ mu chutí. Berte rýchlo po Vábivá

pasák Lada

d i má S í prevo kvalitu vnávaltnými krajinamu, alebo vyšš o r o p t ú í s osta ý inštit íte dvojk Nemeckže v porovnatnáva, ak zarad Zistil, m však nas Problé

áreň umyv á auto Ručn

echa Otváracia str

to e j o č , Viete imálna max osť? slušn odič Keď vu uvoľní s autobeunke svoje star iesto. m

Neodolate ľná

w w w. autokelly.sk

Zvodná

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Ruský podnikateľ, obchodujúci vo Švajčiarsku príde do tamojšej banky s požiadavkou požičania peňazí na dobu trvania 1 rok. - Musím Vás upozorniť, pane, že banka za to berie 3 percentá a majetok do zálohy.  - Súhlasím. Do zálohy dávam môj nový Mercedes a požičiavam si 100 eur.  Úradník sa zadivil, no Švajčiarske banky si vážia klienta a tak bez slova pôžičku vybavili.  O rok príde Rus do banky, vráti stovku s 3 eurami úrokov, vezme Mercedes a chce odísť. Úradník nevydrží a spýta sa:  - Prepáčte, pane, u nás si ľudia z celého sveta zvyknú požičiavať milióny dolárov! Povedzte, na čo Vám bolo 100 eur?  - Viete, bol som rok doma v Rusku a kde by som tu našiel za 3 doláre na rok tak vynikajúce, strážené parkovisko pre môj Mercedes?

49


naši dodávatelia

Karosárske diely

Autodoplnky svetlomety, smerovky a zadné svetlá

plechové a plastové diely

chladiče, kúrenia a klimatizácie

zámky, spínacie skrinky, viečka nádrží a prepínače

spätné zrkadlá

autokozmetika

autodoplnky

autosklá plynové vzpery snehové reťaze

Elektrické diely čidlá, snímače a diely zapaľovania

lambda sondy

váhy vzduchu

alternátory a štartéry

ventily

Motorové diely

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

silentbloky

50

Brzdové diely filtre

remene

napínacie a vodiace kladky

časti spojky

zapaľovacie káble

brzdové čeľuste

termostaty

brzdové bubny

brzdové platničky

spojková hydraulika

sviečky a žhaviče

vodné pumpy palivové čerpadlá

brzdové lanovody turbodúchadlá

TOYOTA MITSUBISHI

Info Auto Kelly | septe mbe r - o k tó be r 2013

tesnenia


naši dodávatelia

garážové vybavenie

ťažné zariadenia

univerzálne diely autochémia

nemrznúce zmesi a chladiace kvapaliny

brzdové kvapliny

akumulátory

oleje

žiarovky

stierače

náradie

navigácie

hadicové spony

diagnostika

DISKY

výfuky

disky

katalyzátory

príslušenstvo výfukov

výfuky

ložiská

manžety

tlmiče

KFZ

Pneumatiky

podvozkové diely

pneumatiky

diely riadenia

homokinetické kĺby a poloosi

pružiny perovania brzdové kotúče

brzdová a spojková hydraulika

Adresa

GSM

Telefón

E-mail

Stará Vajnorská 15

+421 905 845 530 Infolinka (17:00 - 18:00): +421 915 769 563

+421 24 44 61 803

bratislava@autokelly.sk

Banská Bystrica

Zvolenská cesta 173

+421 918 824 492

+421 48 41 62 618

banska.bystrica@autokelly.sk

Košice

Južná trieda 66

+421 905 207 143

+421 55 63 21 173

kosice@autokelly.sk

Levice

Mestský majer 5427

+421 917 715 156

+421 36 63 34 933

levice@autokelly.sk

Nitra

Šuranská cesta 1

+421 905 998 609

+421 37 65 80 074

nitra@autokelly.sk

Nové Zámky

Komárňanská cesta 92

+421 917 124 330 +421 917 125 496

+421 35 64 12 747 +421 35 64 12 748

novezamky@autokelly.sk

Pezinok

Šenkvická cesta 12/D

+421 917 687 611 +421 917 687 612

+421 33 64 00 783

pezinok@autokelly.sk

Prešov

Jilemnického 1

+421 907 673 280

+421 51 75 81 209

presov@autokelly.sk

Prievidza

Nadjazdová 1

+421 915 989 778

+421 46 54 39 061

prievidza@autokelly.sk

Senica

Hurbanova 2941/40A

+421 907 727 855

+421 34 62 28 457

senica@autokelly.sk

Bratislava

brzdové príslušenstvo

w w w. autokelly.sk

Spišská N. Ves

Mlynská 39

+421 917 144 511

+421 53 44 14 802

spisskanovaves@autokelly.sk

Trenčín

Zlatovská 1962

+421 905 471 626

+421 32 65 95 205

trencin@autokelly.sk

Trnava

Priemyselná 3

+421 915 989 775

+421 33 53 46 020

trnava@autokelly.sk

Vranov nad Topľou

Duklianskych hrdinov 1682/21 +421 915 577 707

+421 57 44 32 151

vranovnadtoplou@autokelly.sk

Žilina

Závodská 42

+421 41 70 02 309

zilina@autokelly.sk

+421 918 605 736

I n fo A u to Ke l l y | s e p te m b e r - ok tóber 2013

I N F O R M ÁC I E , Z AU J Í M AV O S T I A N O V I N K Y P R E Z Á K A Z N Í KO V

Pobočky AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Mesto

51


AUTOBATÉRIE • predĺžená životnosť • minimálne samovybíjanie • vysoké štartovacie prúdy • bezúdržbové vyhotovenie • technológia kalcium/kalcium (CA/CA)

Viac informácií u Vášho obchodného zástupcu, v pobočkách AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., alebo na www.starline-parts.com. Objednávajte na www.autokelly.sk.

Info AUTO KELLY 09-10-2013  

Prečítajte si nové vydanie Info AUTO KELLY 09-10-2013 !