LYSET OVER TUSE NÆS

Page 1

LYSET OVER TUSE NÆS

Tekst og fotos af Tommy Flugt 2012


LYSET OVER TUSE NÆS Tekst & fotos af Tommy Flugt www.auroraordhaven.dk AURORA 2012 2


Der er haver der skal passes andre ikke der er s책r der springer op uventet hilsen fra engang

Frossen jord kender vi men frosne ord ?

Der er ord der lukker Hvordan lukkes de op ?
et digt der blir sønderrevet hvordan skrives det digt skrives det som dette mit digt eller gives der andre muligheder en nerve der sønderrives hvordan skildres denne min nerve skildres den som dette mit digt eller gives der andre muligheder et legeme der sønderbrydes hvordan beskrives dette mit legeme beskrives det som dette mit digt der ikke har andre muligheder

Middelalder morgen knap vĂĽgen endnu rystet af dagen og udsigten til endnu en rundtur opdager pludselig lyset og falder til ro der er plads til en dag mere eller to


Trods fugernes og skyggernes lĂŚngde stadig ingen grund til panik trĂŚerne er der endnu
Hvor der er vand og børnebørn er der håb og den nødvendige glæde at klamre sig til

Man kunne godt forfalde til et snebillede Men jeg lader vĂŚre man skal holde sig fra modstillinger hvis man kan Jeg kan ikke sĂĽ derfor fĂĽr du et billede med solnedgang og sne mine hadeobjekter


Trods vinterens lÌngde bla bla bla og nostalgi her er pissekoldt om vinteren sagde de afrikanske kvinder der var til en kop for varm kaffe i København uden at det blev til mere

Ordstille Jeg har intet at sige intet at gøre intet at forhindre

Intet kan gøres intet kan jeg forhindre uden mine ord

For intet er brugbart udover ordenes vægt når de er ordstille © Tommy Flugt 2012


Lys & mørke sol y sombre der er altid endnu en arena at besøge

LYSET OVER TUSE NÆS Tekst og fotos af © Tommy Flugt 2012 www.auroraordhaven.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.