KUNSTNERFAMILIEN TRIER

Page 1

INTRO De udsprang fra Vallekilde Højskole som Ernst Trier selv havde skabt i 1965. Den blev en af de toneangivende folkehøjskoler og et folkeligt samlingspunkt i Odsherred. Mytologi, kunst og kunstindustri har karakteriseret skolen, hvis grundtvigske tradition også i nutiden har fundet udtryk i et samfundsengagement. Skolen er kunstnerisk udsmykket af Troels Trier den ældre og Christen Dalsgaard. Den ligger i Odsherred. Så kunsten udgår herfra og breder sig helt op i nutidens kunstnere. Trier familien er sin egen kunstneriske gren, men med stærk tilknytning til Odsherredsmalerne.

Tommy Flugt Tekst og foto.

VALLEKILDE HØJSKOLE En kunstnerisk familie


KUNSTNERFAMILIEN TRIER Folk, fæ og fællesskab

Udstilling på Odsherreds Kunstmuseum 1. oktober 2020 – 12. april 2021

Et udstillingskatalog af Tommy Flugt

1


Ernst Johannes Trier (1837-1893), født Ernst Salomon Trier, var en dansk højskoleforstander, grundlægger af Vallekilde Højskole og fader til ni børn i to ægteskaber, heriblandt Gudrun Trier, Troels Trier og Sigrid Trier. Barnebarn: Ibi Trier Mørch og oldebarn: Dea Trier Mørch Troels Trier (1879-1962) var en dansk maler som var naturalist, og malede landskaber og husdyr i klassisk stil. Han lavede tegningen til Danmarks næststørste genforeningsten på Esterhøj, Høve. Han har malet ovenstående maleri. Hans inspirationskilde var værker af malere som N.P. Mols og Th. Philipsen. Derudover har han også malet mytologiske og religiøse scener, både som staffelimalerier, altertavler og som fresker til kirkeudsmykninger. Hans far var ven med Joakim Skovgaard, der et par somre boede i hjemmet, og hvis indflydelse på T. er umiskendelig. Han arbejdede ligeledes som grafiker og tegner, samt med udskæringer og keramik. Holmer Trier (1916-1999) er naturalist og maler fortrinsvis landskaber og portrætter samt dyr, deraf især heste og køer. De tidlige værker er ofte mørke og kraftige i farven, mens de senere er betydelig lysere og lettere. Fra at male i en robust stil med store, lukkede flader, går han med tiden over til at benytte en let og summarisk penselføring. T. arbejder også med freskoteknikken og glasmaleri, som anvendes i forbindelse med udsmykninger, opgaver i kirker eller andre offentlige bygninger. Her anvendes en mere stiliseret naturalisme, og motiverne er ofte af religiøs karakter eller hentet fra folkeviserne. Han har ligeledes virket som keramiker og her foretrukket en blanding af abstrakte mønstre og naturalistiske former. Med tilknytning til Vallekilde og den lokale kunstnergruppe var han først medstifter af Efterårsudstillingen på Vallekilde Højskole og senere af Huset i Asnæs.

Holmer

Trier

2


3


Gudrun Mørch Trier

Gudrun Trier Mørch (1877-1956) var en dansk maler og kunsthåndværker, datter af Ernst Trier og søster til maleren Troels Trier. Hun var gift med arkitekten Ejvind Mørch og derigennem moder til en række kendte personer. Børn: Ibi Trier Mørch. Barnebarn: Dea Trier Mørch. Oldebarn: Tobias Trier.

4


Holmer Trier

Troels Trier den ĂŚldre

5


6


7


TT

8


HT Holmer Trier

TT Troels Trier

9


HT

HT

10


Akvareller HT

11


Holmer Trier selvportrĂŚt

12


HT

13


Holmer Trier: PortrĂŚt af godsejere, kammerherre og hofjĂŚgermester S.A. Thimm 1972

14


Ernst Trier (1920-1979), maler. ForĂŚldre: Maleren Troels Trier og Karen Dal Pedersen.

Ernst Trier

15


Troels Trier

16


17


Troels Trier

18


Troels Trier

19


20


Troels Trier

Holmer Trier

21


Kunstnerfamilien Trier: Folk, fæ og fællesskaber Torsdag den 1. oktober - 20. december 2020 Højskolens verden, Odsherreds bakker, livet på landet – og i Norden. Det er centrale temaer for de to generationer af billedkunstnere, der var vokset op i kølvandet på oprettelsen af Vallekilde Højskole – én af landets mest fremtrædende og betydende folkehøjskoler. Den blev oprettet i 1865 af den unge teolog Ernst Trier (1837 – 1893), og på direkte opfordring fra digter præsten N.F.S. Grundtvig. Han mente, at der var behov for en højskole i Vestsjælland, og at Ernst Trier var den, der kunne løfte opgaven. Ernst Triers yngste søn, Troels (1879 – 1962) blev uddannet som billedkunstner, og bosatte sig i Vallekilde, hvor højskolens verden blev omsat til maleriske motiver. Samtidig malede han med stor entusiasme landskaber og dyrene i landskabet – først og fremmest køer, men også heste. Troels fik to sønner, der også gik billedkunstnervejen: Holmer (1916 – 1999) og Ernst (1920 – 1979) fortsatte i faderens fodspor ud i landskabet og tilbage i den nordiske motiv-kreds, men det maleriske udtryk blev med årene mere skitsepræget og eksperimenterende. Det er denne billedverden, Odsherreds Kunstmuseum sætter fokus på i denne særophængning med de tre Trier malere. Tilsammen giver billederne et indtryk af: Folk, Fæ og Fællesskab.

Odsherreds Kunstmuseum Rødhøj 11, 4550 Asnæs

TT

22


Katalog til udstillingen af TOMMY FLUGT tommyflugt@gmail.com 5126 5643

23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.