BOGRECEPTION på Malergården

Page 1

BOGRECEPTION Arrangeret af Odsherreds Kunstmuseums og Malerg책rdens Venner i forbindelse med udgivelsen af KVINDELIGE KUNSTNERE I ODSHERRED gennem 100 책r

Tommy Flugt Fotos og redigering

BOGRECEPTION p책 Malerg책rden den 14.09.2020


BOGRECEPTION på Malergården den 14.09.2020

Mariehønen gav os godt vejr

I strålende september solskin afholdtes Bogreceptionen på Malergården for 50 inviterede. Af hensyn til coronaen var arrangementet delt i to således, at der blev holdt den behørige afstand og alle forskrifter for god afholdelse af arrangementet var overholdt. Det blev en strålende dag, hvor Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner sammen med Museum Vestsjælland fejrede 5 års arbejde, der endelig var tilendebragt i form af en bog om KVINDELIGE KUNSTNERE I ODSHERRED GENNEM 100 år. En bog der kan købes på alle Museum Vestsjællands afdelinger eller igennem Venneforeningen.

Formanden for Venneforeningen Alice Faber indledte sin velkomsttale med at fortælle om at ideen med bogen er den enkle, at Venneforeningens bestyrelse har ønsket at sætte fokus på kvindelige kunstnere på egnen, da de har spillet en væsentlig rolle i kunstnermiljøerne i Danmark, men ikke er beskrevet med samme tyngde, som deres mandlige kolleger. Vi har ønsket at medvirke til synliggørelse af de mange dygtige kvindelige kunstnere som i et vist omfang er repræsenteret på Odsherreds Kunstmuseum og her på Malergården og et lille udvalg af de professionelle levende kunstnere på egnen.

1


Jeg vil gerne takke alle jer der har bistået til bogens virkeliggørelse, forsatte Alice Faber. Ideen til bogen opstod i 2015 og siden er kvindelige kunstnere i den grad kommet i søgelyset. Man drøfter om det i det hele taget er respektfuldt at tale om kvindelige kunstnere. Det mener jeg nu sagtens man kan og er enig med forfatter Lisbeth Bonde som er refereret for nylig for at sige: ”Så længe der stadig er en kønsskævvridning med hensyn til kvindelige repræsentation, såvel i kunsthistorien som kommercielt på kunstmarkedet, bliver vi nødt til at fremhæve køn som et parameter”. I artiklen nævnes hvor mange områder kvindelige kunstnere er bagud fx museernes indkøb af kvindernes kunst, som skulle være 22 procent af indkøbene. Min opfattelse er, at det uanset hvad, er helt i orden at nævne køn også i relation til kunst. Det er da et adelsmærke både at være kvinde og mand. Men tilbage til egnens kvindelige kunstnere: De kvindelige kunstnere i området har spillet en vigtig rolle ikke blot ved at udøve deres kunst, men også som organisatoriske kræfter i skabelsen af kunst-institutioner i Odsherred og på landsplan. Et eksempel er det stadigt levende, Huset i Asnæs, det kunstnerejede og ‐styrede galleri, skabt i 1973. Her har såvel kvindelige billedkunstnere, keramikere og vævere været væsentlige organisatoriske kræfter sammen med deres mandlige kolleger i skabelsen af et vigtigt udstillingssted og en kulturinstitution i området. Ud af Huset i Asnæs springer også Odsherreds Kunstmuseum, som aktive mennesker fik op af stå i 1991. Et andet eksempel er keramiker Birgit Krogh der udover at have været med i opbygningen af Huset i Asnæs også har haft væsentlig indflydelse på skabelsen af såvel Clay Keramikmuseum i Middelfart og Guldagergaard, Internationalt Keramisk Forsknings- og Videnscenter i Skælskør.

Keramiker Birgit Krogh’s værker

Bogen indeholder 21 biografier om kvindelige kunstnere med billedeksempler på deres kunst. Kunstnerne er billedkunstnere, malere, vævere, keramikere og en skulptør. De ældste af kunstnere er født i 1880’erne, og den yngste i 1981. Fælles for dem alle er, at de har arbejdet og arbejder i Nordvestsjælland og Odsherred. Ved at sætte fokus på kvinderne blandt kunstnere i området - både historisk og nutidigt - bidrager bogen med nye aspekter til egnens kunsthistorie, Danmarks fjerde kunstnerkoloni.

2


Disse kunstnere har set og fortolket egnen og som den kendte kunstner John Olsen (døde i 2019), sagde om det AT SE: ”Det burde være et fag i skolen. At børn lærer at se. Men det er som om, det ikke rigtig gælder, det vi oplever med øjet. Sådan var det også, da jeg gik i skole. Det er som om, det kun er det, vi erfarer, når vi læser. Som om det hele skal en tur gennem hjernen og omsættes i ord, for at det rigtigt tæller.” Det AT SE, også de kunstnere der hjælper os til at se og forstå vores verden, SKAL SYNLIGGØRES. På storskærm vistes værker fra bogen af de kvindelige kunstneres arbejder. Taler Efter formandens åbningstale blev ordet givet til Museum Vestsjællands repræsentant Britta Tøndborg, der takkede for bogen og samarbejdet omkring udgivelsen. Museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen, der har artikel med i bogen, fortalte om fornyet syn på kvindernes betydning og erkendte at det ny var tid at skaffe flere kvindelige malere til museet. Og medlem af Kultur og folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune, formand Gitte Hededam takkede for bogen og arbejdet med at sætte fokus på de kvindelige kunstnere. Det er en bog af stor betydning for egnen og hun takkede initiativtagerne for arbejdet med at få historien om den kvindelige kunstnere frem i lyset. Forfatteren Anette Wolthers fortalte om sit store researcharbejde til bogen. Hun fortalte grundigt om bogens tilblivelse, historikken bag og hvad den havde givet af ekstra materiale til forståelse af kvindernes kunstneriske og organisatoriske betydning. Og hvis man vil vide mere, skal man anskaffe sig bogen og læse om de KVINDELIGE KUNSTNERE I ODSHERRED GENNEM 100 ÅR.

I det smukke vejr var der reception og bespisning udenfor i Malergården, hvor vi også sang forfatterens lejlighedsdigt til de kvindelige kunstnere i Odsherred akkompagneret af Kamilla Haugaards sang og musikledsagelse. Og så var der rundvisning for gruppe der ønskede det ved museumsomviser Anita Grant fra Venneforeningens bestyrelse.

3


Kunstnerne var inviterede til bogreceptionen og de var:

Keramiker Anne Rolsted, maler Didder Geisler, gobelinvĂŚver Margrethe Agger, gobelinvĂŚver Marianne Poulsen, keramiker Birgit Krogh og billedkunstner Charlotte Krogh.

Kamilla Haugaard, sang og musik

Alice Faber

Didder Geisler, Alice Faber og Margrethe Agger

i Midten Anette Wolthers

4


GĂŚster nyder det gode vejr

Bespisning i fri

5


6


Udsigt over haven til Lammefjorden:

Vejen til MalergĂĽrden

7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.