Page 1

Identity, Lifestyle & Inspiration

ฟรี

ในหลวงของเรา กับโครงการ ในพระราชดำ�ริ

+ ไทยทาวน์

นิยามของความลงตัว สััมภาษณ์คุณจอห์น แห่ง Capital Thai

น้องหญิง ฬียา

@ Bangkok

นิตยสาร รายเดือน Issue 2 May/June 2010


S&K


กว่า 17 ปี เราคือผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ และครบวงจร..

ถ้าคุณกำ�ลังมองหา....

์ พ ม ิ พ น งา าพ คุณภ

บริกวางรจทรี่ ครบ

ผู้เช่ียวชาไญด้ ที่วางใจ

สิ่งซึ่งสนอกงาร ความต้อง ที่ ของคุณ

โรงพิมพ์คนไทย ใส่ใจทุกงาน บริการทุกท่าน* เรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาระบบการผลิตให้หลากหลาย และทันสมัยตลอดเวลา สามารถตอบ สนองกับความต้องการของลูกค้า งานพิมพ์มีหลากหลายประเภท เมนูอาหาร นามบัตร ใบปลิว หนังสือ กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ ป้ายร้าน Website ถ่ายรูปนอกสถานที่ และอื่นๆ 24 Kent Road Mascot NSW 2020 Tel: 9700 7005 Fax: 9700 7004 Mobile: 0411 128 070 info@tanongprinting.com.au ll tanong@tanongprinting.com.au

*โปรดระวังการแอบอ้าง

สนใจติดต่อลงโฆษณากับเรา M

A

G

A

Z

I

N

E

โทร 0413 911 959, 0421 923 524 (แพท) Email: vrthaimagazine@gmail.com


ถ้าคุณต้องการที่ปรึกษาสำ�หรับอนาคต เตรียมพบกับ...

นิUniversities, ทรรศการ ทางการศึ ก ษา กว่ า 30 สถาบั น English Colleges, Vocational Colleges, and IELTS Providers ี ร ฟ

Australian Centre Study Exhibition

ฟรี ค่าสมัคร, ค่าเรียนราคาพิเศษ ฟรี เครื่องดื่มและ อาหารว่าง นักเรียนที่สมัครมหาวิทยาลัย จะได้รับบัตรกำ�นัล รับประทานอาหารเย็นมูลค่า $200 Participating Institutions: (CRICOS : 02399M, 02401M, 02398A, 02408D, 01953J, 02028E) Academies Australasia (CRICOS: 00031D) ACL, Australia Campus Network, (CRICOS: 02218K) La Trobe University Program In Sydney , (CRICOS: 00004G) Australian Catholic University, (CRICOS: 00246M) Australasian College of Natural Therapies , (CRICOS: 02155J) Australian Institute of Technology , (CRICOS: 00246M) Billy Blue , (CRICOS: 00005F) Charles Sturt University, (CRICOS: 01315F) CQUniversity, Sydney Campus ), (CRICOS: 02637B) Curtin University of Technology, Sydney Campus, (CRICOS: 01682E) Embassy , (CRICOS: 02381M)Hostec, (CRICOS: 01266K) IIBIT in association with University of Ballarat, (CRICOS: 00002J) Macquarie University, (CRICOS: 01682E) Martin College , (CRICOS: 02814A) Melbourne Institute of Technology, (CRICOS: 00003G) NSW University of New England , (CRICOS: 01576G) SIBT, (CRICOS: 00591E)TAFE NSW, (CRICOS: 00591E) TAFE (VET, HIGH SCHOOL), (CRICOS: 00053J) UEC, (CRICOS: 02827G) Uniworld Colleges, (CRICOS: 00098G) The University of New South Wales, (CRICOS : 00917K) University of Western Sydney, (CRICOS : 00102E) University of Wollongong, (CRICOS : 00246M) William Blue

พบกับเราได้

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2010 เวลา 11.00 am - 3.00 pm ที่ Ground Floor, 38 College Street, Darlinghurst NSW 2010 (ใน Hyde Park Plaza Hotel)


ALL YOU CAN EAT SUKI BUFFET $21/pp NOW OPEN FOR LUNCH SAT-SUN 11am - 3.30pm MON - SUN 6.00 PM - 1.00 AM

SUKI HEY HA ADD UNLIMITED JUST $21

Reservation: 9211 1130 Complementary a jug of coke for every 4 people

21A Campbell St., Haymarket Sydney (Thaitown)

Booking: 9211 1130 Fax: 9211 VRTHAI 8884 1 www.capitalthai.com.au


2 VRTHAI


VRTHAI 3


14

ISSUE

02

26

MAY/JUNE 2010 นิ ต ย ส า ร ร า ย เ ดื อ น

22 16 50 4 VRTHAI

59 24 52

CONTENTS 08 14 16 18 22 24 26 32 34 38 40 42 44 48 50 52 54 56 58 59

vr society vr talk vr photo vr from the cover vr on street vr good fine day vr in trend vr qa station สัมภาษณ์ จิ้ม ชวนชื่น vr education vr horoscope vr ตีท้ายครัว โครงการพระราชด�ำริ vr soulmate vr on the field vr hang out พรพระ 9 วัด vr gadgets vr entertainment vr showcase


AUSTRALIA

Classic Clinical Clinic มหัศจรรย์แห่งความขาวเนียน

“เคล็ ด ลั บ เพื่ อ ผิ ว หน้ า ขาวเนี ย นใส ที่ ใ ครๆ ก็ อ ยากเป็ น เจ้ า ของ” ติดต่อสอบถามได้ที่ ร้าน SWS (02) 9212 7356 หรือ 0433 201 298 China town, Sydney เปิดทุกวัน เวลา 11.00 AM - 10.00 PM

ผ่านการทดลองจากห้องเแล็บ Shelano โดยเฉพาะ และได้รับมาตรฐานการรับรองจากประเทศออสเตรเลีย

VRTHAI 5


EDITOR TALK

team

MAY/JUNE 2010 ก่อนอื่นผมต้องกล่าวค�ำว่า สวัสดีปีใหม่ ของไทยเรา เป็น อย่างไรกันบ้างครับกับเทศกาลสงกรานต์ คิดว่าทุกคนคงจะมีความ สุข และเตรียมตั้งต้นท�ำแต่สิ่งดีๆ ทั้งในปีนี้และตลอดไปครับ ในฉบับเริ่มต้นปีใหม่ไทยยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ และเรื่องราวดีๆ อีกมากมาย ที่จะส่งต่อถึงมือของคุณ เราจึงน�ำ เสนอหลากหลายบทความที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ไทยทาวน์ เมืองเล็กๆ ของชุมชนคนไทยเรา ทีช่ ว่ ยกันก่อร่างสร้างตัวกันบนเส้น ถนนไทยทาวน์ กลางกรุงซิดนีย์ ซึง่ เราน�ำมาเป็นหัวข้อหลักของความ พิเศษ (Theme) ใน VR ฉบับนี้ เราได้สัมภาษณ์เจ้าของธุริกิจต่างๆ ทั้งรุ่นอาวุโส และ เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อบอกกล่าวและ ทัศนวิสยั ของแต่ละคน ซึง่ ชวนให้นา่ ติดตามเป็นอย่างยิง่ น่าปลืม้ มาก จริงๆ ครับ และเราได้ตระเวนขอพร จากเจ้าอาวาสตามวัดต่างๆ ใน Australia 9 วัด น�ำมาฝากผู้อ่าน VR เพื่อเป็นศิริมงคล กับคนไทย ทุกคนใน Australia

Editor 6 VRTHAI

Managing Director: Kris Punnakris Editor: Tripope Hengpoonthana Deputy Editor: Dachanon Sasiworapaisan, Prajak Akarathum Art Director: Pongsak Thasanapong Graphic Designer: Picahi Manupeeraphan, Prakainate Minpraphal, Prajak Akarathum, Dachanon Sasiworapaisan, Komkrich Sriring, Narathip Liamsingkhorn Fashion Editor: Ratchanok Jungkupahanawat Marketing Manager: Pattranit Riewlertsirikul Photographer: Wallop Thamsuaydee, Phuchit Kiadmahaphol, Tawichai Pongmukrohsiri Proofreader: Lapatsakorn Chailerd, Supranee Bunrat Advisor: Jidapa Punnakris, Narongsak Chanmeesri, Dr.Somchai Thongsumrit, Sarobon Hillam, Saipin Brand Production Manager: Kris Punnakris พิมพ์ที่ Tanong Printing ที่อยู่ 24 Kent Road, Mascot, NSW 2020 Tel: 02 9700 7005 Fax: 02 9700 7004 Mobile: 0432 222 378 Email: vrthaimagazine@gmail.com


ÃÇ´àÃçÇ Ë‹Ç§ã àÍÒã¨ãÊ‹·¡Ø ÃÒÂÅÐàÍÕ´ ºÃÔ¡Òà - ÊÁѤÃàÃÕ¹ÀÒÉÒ General English ÃÒ¤ÒªÔÇæ Intake ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã ÁÕãËŒàÅ×Í¡·Ñ§é ẺઌÒËÃ×ÍàÂç¹ - ÊÁѤÃàÃÕ¹ EAP μÔÇࢌÁÀÒÉÒ ¤Ø³ÀÒ¾¢Ñºá¡ŒÇ ÊíÒËÃѺ¤¹·Õμè ÍŒ §¡ÒÃàÃÕÂ¹à¢ŒÒ TAFF ËÃ×ÍàÃÕ¹μ‹Í ã¹ÃдѺ Bachelor Degree áÅÐ Master degree - ÊÁѤÃàÃÕ¹ IELTS Preparation àμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ Full time/ Part time - ÊÁѤÃàÃÕ¹ RAS, RCG áÅÐ SFH ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ - ºÃÔ¡ÒèͧμÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ - ºÃÔ¡ÒÃÃѺá»ÅàÍ¡ÊÒÃâ´Â NAAT - ºÃÔ¡Ò÷íÒ TAX FILE NUMBER ¾μÕè ÒÅ

·ÕÁ§Ò¹ Idol

·ÕÁ§Ò¹ Idol

IDOL STUDENT SERVICES

Email: Idol_ideas@hotmail.com www.idolstudentservices.com

13/368 Sussex Street, Sydney NSW 2000 (02) 8084 9571 (04) 3319 3313 (04) 2357 3143

VRTHAI 7


society ขอปรบมือดังๆ ให้กบั ท่านกงสุลใหญ่เกียรติคณุ ชาติประเสริฐ ที่ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพจัดงาน Thailand Grand 2010 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนหมด เทอม 4 ปีของท่าน งานที่จัดตลอด 4 ปีดีเป็นล�ำดับ และก่อนวันจริงน�ำเสนอความแปลกใหม่ขนึ้ ทุกปี มีกา รพรีววิ ให้กบั สือ่ มวลชนและแขกวีไอพีทหี่ อ้ ง Theatre เล็ก Darling Harbour เป็นการท�ำ PR ให้แขกต่างชาติ ได้รู้จักกับงานก่อนวันจริง ทุกคนตื่นตากับการแสดง ของสบันงา ชุดใหญ่และแฟชัน่ โชว์ทสี่ วยงามด้วยการ ออกแบบของคุณณรงค์ชัย ประเสริฐศักดิ์ แห่งร้าน เพื่อนแพงที่จังหวัดแพร่

ใครว่าคนไทยไม่สามัคคีกัน ตัวอย่างที่ดีๆ มีที่ ซิดนีย์ สงกรานต์ที่ผ่านมา ท่านพระครูวัชรคุณาพร หรือ พระอาจารย์เสน่ห์ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี (สแตนมอร์) จัดงานสงกรานต์ที่วัด ถึงแม้จะไม่ใหญ่ โตมากเพราะพืน้ ทีว่ ดั จ�ำกัดเหลือเกิน แต่กด็ นี ะอบอุน่ ดีเพราะต้องเดินเบียดกัน.............วันเดียวกันกับวัด พุทธรังษี (แอนนัลเดลล์) อุบาสกอุบาสิกาก็หลั่งไหล

กั น ไปท� ำ บุ ญ สรงน�้ ำ พระกั บ ท่ า นพระครู วิ เ ทศน์ ธรรมานุศาสน์ หรือ พระอาจารย์หมุน เจ้าอาวาส.... ท่านเจ้าคุณราชสีลาภรณ์ หรือ พระอาจารย์สมัย เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี (ลูเมียร์) หายเหน็ดหายเหนือ่ ย เนื่องจากเห็นญาติโยมชาวไทยหลั่งไหลกันไปท�ำบุญ ท�ำทานกันอย่างพร้อมเพรียง แล้วก็ยงั มีชาวลาว ญวน เขมร พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แห่ไปสมทบ กันอย่างล้นหลาม กลายเป็นงานอินเตอร์กันไปเลย สามัคคีกนั อย่างนี้ ท่านเจ้าคุณก็เป็นปลืม้ ........ไตรภพ เฮงพูลธนา นายกสมาคมไทยอีสานแห่งประเทศไทย ไปเป็นหัวหน้ากลองยาวพร้อมด้วย ดาวค้างฟ้า สมจิต บุญดาว ครูแอ๊ด สุฑาทิพ ทองค�ำสุก และ สัมภาษณ์ นุย้ เกลีย้ ง ซึง่ เป่าแซกจนปากแตกกินแกงไตปลาไม่ได้ ไปหลายวัน ขอขอบคุณน้องๆนักร�ำนักเต้นนักดนตรี ทุกคนที่ไปช่วยท�ำให้ได้เงินท�ำบุญเบรคเรคคอร์ด เทใจท�ำบุญกันได้อย่างนี้ ปีหน้าฟ้าใหม่มาช่วยกัน อีกนะ สาธุ..........หลวงน้าสุธรรมของใครๆ หรือ พระปลัดสุธรรม สุธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระ ธรรมกาย ประเทศไทย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ จัดงานสงกรานต์ที่ เบลมอร์พาร์ค ได้น้องไตเติ้ล ณัฐปิยา ศาลาด�ำ ประธานชมรมพุทธศาสน์นกั ศึกษา

ไทยในออสเตรเลีย พร้อมเพื่อนๆเป็นก�ำลังส�ำคัญ ช่วยให้การจัดงานให้เป็นไปด้วยดี ขอปรบมือและ เป็นก�ำลังใจให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ทุกๆคนที่ใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์เข้าช่วยสังคมทุกรูปแบบ ดี กว่าไปเฮฮาปาร์ตี้ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กไทยที่ นี่...........งานหลังนี่ซิเด็ดดวงนักเมื่อพระมหานิรุตต์ ฐิตสังวโร เลขานุการเจ้าคณะภาค 4 (ธรรมยุต) จาก วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร น�ำคณะโปงลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 21 ชีวิต มาช่วยแสดง ในงานสงกรานต์ที่วัดพระยอดแก้ว สมิทฟิลด์ ผู้คน ทั้งชาวไทยและลาวแห่แหนไปชมกันทั้งสองวันต็มๆ แบบมืดฟ้ามัวดิน นับเป็นประวัติศาสตร์วัดพระยอด แก้วนับตัง้ แต่ตงั้ เป็นวัดมา ไม่เรียกว่าบารมีจะเรียกว่า อะไรหลังจากทีท่ า่ นอาจารย์ทองสวรรค์ จันทราธิราช เพียรท�ำบุญช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก มาพึง่ ใบบุญวัดลาว อีกทัง้ เป็นผูจ้ ดั การท�ำศพคนไทย ไร้ญาติที่ต้องมาเสียชีวิตที่นี่มาเป็นสิบๆ ศพแล้ว ก็ถงึ คราวทีก่ องทัพบุญไทยจะไปช่วยท่านบ้างเป็นการ ตอบแทนเพราะเราสายเลือดเดียวกันมาแต่โบราณ

ในวันที่ 1 พ.ค.53 ชุมชนชาวไทยในซิดนีย์และ เมลเบิร์นได้นัดกันไปชุมนุมเพื่อแสดงความพร้อมใจ กันถวายความจงรักภักดีแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ พร้อมกับประชาชนคนไทยทั่วโลก โดยทาง ชาวไทยในเมลเบิร์นประมาณร้อยกว่าคน ไปชุมนุม กันที่หน้าศาลาว่าการเทศบาลเมืองเมลเบิร์น ที่ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเคยมาประทับ และทรงมีกระแสพระราชด�ำรัสต่อประชาชนชาวเมล เบิร์นเมื่อครั้งเสด็จประภาสน์ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2505 ผู้ชุมนุมพร้อมใจกันเปล่งเสียง “จงทรงพระ เจริญ” แล้วสงบนิ่งเพ่งกระแสจิตนาน 1 นาที หลัง จากนั้นชาวไทยในเมลเบิร์นก็ร่วมกันร้องเพลง สดุดี มหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้ง เปล่งเสียง ไชโย ไชโย ไชโย ดึงกึกก้องอีกครั้ง 8 VRTHAI


"BEST FUTURE, BEST SERVICE, BEST WITH AA PLUS"

THAILAND Office:

942/70 Level 2, Chanrn Issara 1 Tower, Rama IV Road. Suriyawong Bangrak, Bangkok 10500 Tel: (662) 235-3602 Fax: (662) 235-3603 Mobile: (66) 85-808-9395, (66) 83 718 2817

www.aaplus-ed.com.au

AUSTRALIA Office:

Shop 16, Level 1 Pacific Trade Center, 368 Sussex St. Sydney NSW 2000 Tel: (612) 9269-0023 Fax: (612) 9269-0021 Mobile: 041-245-9141 (Three), 040-351-4225 (Optus)

www.aaplus-ed.com.au

VRTHAI 9


society ต้องขอปรบมือให้ครูอดู๊ เกรียงศักดิ์ แก้วกล้า ทีม่ าฝึกหัดเด็กๆ ไทยโรงเรียน ภาษาไทยวัดพุทธรังษีในซิดนีย์ติดต่อกันมาถึง 8 ปี จนซิดนีย์จะกลายเป็นบ้านที่ สองแล้ว อบรมให้พวกหนูๆได้แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างสวยงาม น่าเอ็นดู ถึงแม้จะมีการแตกแถวกันบ้างก็จะเอาอะไรกับหนูละ หัดแค่ 2 อาทิตย์เอง ได้ แค่นี้ก็สุดยอดแล้ว แต่ที่ต้องปรบมือดังๆ ให้ครู เห็นจะเป็นโขนชุด ยกรบ บอก ตรงๆ ตะลึ้ง ตะลึง นึกไม่ถึงเล้ย ว่าลูก 2 คนของป๋าเคี้ยง เอ๊ย คุณวงเพชร และ คุณนายแดง จะได้เลือดศิลปินแรงขนาดนี.้ ..........น้องโจ้ กิตภิ มู ิ แสดงเป็นหนุมาน น้องจีจี้ แพรวตา ธรรมสิรภพ แสดงเป็นพระลักษณ์ น้องทันย่า นิวเอลล์ แสดง เป็น พระราม ส่วนครูผู้ช่วย น้องไอซ์ ชัยรัตน์ ลีจ้อย แสดงเป็น ทศกรรณ์ รายหลังนี่หนักหน่อยก็เล่นปีนขึ้นไปยืนห้อยต่อตัวกันบนตัวทศกรรณ์ 2 ตัว 3 ตัว ท่านท้าวก็ต้องรับบทหนักละซิ..........ครูเล็ก วิไลวรรณ นิ่มคุ้ม ครูสอนดนตรีไทย ก็ใจดีเหลือหลาย สอนเด็กๆไปด้วยนัง่ ยิม้ ไปด้วยเหมือนจับปูใส่กระด้ง คนนัน้ เต้น เข้าคนนีเ้ ต้นออก น่าปวดหัว เวลาซ้อมเด็กบางคนเล่นนอนตีเอาเลยครับขิม พีน่ อ้ ง แต่เวลาแสดงจริงๆทุกคนมีสมาธิ มีระเบียบเอาการเอางาน ยอดเยีย่ มจริงๆ สมกัน กับทีพ่ ๆี่ ทุกคนในทีมงานอีเดนคุยเอาไว้กอ่ นเริม่ งานว่าเวลาเล่นๆเวลาเป็นการเป็น งานพวกหนูเฉียบขาด........เอ้า เอาไปสองนิ้วโป้งเลย ทั้งคนสอนทั้งคนแสดงแล้ว ก็ทั้งคนดูแลงาน น้องๆอีเดนทุกคน

ปีนงี้ านสงกรานต์ทกุ งานทุกวัด ท่านรองกงสุลใหญ่ ชยพันธ์ บ�ำรุงพงษ์ ต้อง วิ่งรอกไปเป็นประธานเปิดงานแทนท่านกงสุลใหญ่ เสร็จงานสงกรานต์ก็ต้องมี โปรแกรมกลับกรุงเทพเพือ่ ไปเข้าคอร์ส อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) เป็นเวลานานถึง 4 เดือน ขอให้เรียนจบกลับมาไวไว คนซิดนีย์คิดถึง.............ปลา กระป๋องตราส่ามแม่ครัว เอ้ย น้องจิบ๊ น้องจันทร์ น้องแอ๊นท์ ก็ออกมาแอ๊นท์ แอ๊นท์ แอ๊นท์ ปั้นสาคูกันมือหงิกขายเอาเงินเข้าวัดพุทธรังษี (ลูเมียร์) โดยไม่หักค่าใช้ จ่ายตามที่ลูกพี่สั่ง ขอให้บุญกุศลที่หนูท�ำ ชาติหน้าให้ได้ไปเกิดเป็นปลากระป๋อง จะได้อยู่ด้วยกันไง ..........ส่วนท่านกงสุลใหญ่ เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ หลัง จากเสร็จภารกิจที่เมลเบิร์ลเหมือนมีตาทิพย์กลับมายังไม่ทันพักหายเหนื่อย ก็รีบ ท�ำบุญมอบเงิน 1,000 เหรียญเป็นค่าเลี้ยงดูนักศึกษานักแสดงช่วยท่านอาจารย์ ทองสวรรค์ทันที เพราะทราบว่าจะต้องเป็นภาระหนักอึ้งของท่านอาจารย์อย่าง แน่นอน.................นี่ก็อีกรายก�ำลังต่อบันไดสวรรค์ คุณไข่ วินัย ยศถา รองนายก สมาคมปักษ์ใต้ฯก็น�ำเงินรายได้หลังจากจัดงานสะตอไนท์ไปมอบให้ท่านอาจารย์ ทองสวรรค์ 1,000 เหรียญเพื่อเอาไว้ช่วยศพคนไทยไร้ญาติ สาธุ.

10 VRTHAI

เช่นเดียวกันที่ซิดนีย์ มีการชุมนุมกันที่วัดอันนัลเดลเมื่อเวลา 12.00 น. มี ผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 200 กว่าคนมีชาวต่างชาติร่วมด้วย สาเหตุที่เลือกวัด เพราะชาวซิดนีย์ต้องการแสดงความจงรักภักดีพร้อมกับต้องการจะบ�ำเพ็ญกุศล และเจริญสมาธิเพื่อส่งกระแสจิตไปให้ถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ ให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร และให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เสร็จพิธีทางศาสนาผู้เข้าร่วมชุมนุมทั้งหมดได้ออกมารวมตัวกันที่ลานวัด พร้อม ทั้งเปล่งเสียง จงทรงพระเจริญ ดังกึกก้องเป็นจ�ำนวน สิบกว่าครั้งโดยหมายใจว่า จะให้ไปถึงพระองค์ท่าน เหตุการณ์ที่น่าประทับใจก็คือ ใจทุกดวงมอบถวายแด่ ในหลวง ทุกคนกอดคอกันเปล่งเสียง จงทรงพระเจริญ ภาพอย่างนี้หาดูได้ยาก เพราะเป็นสีเดียวกันไปหมด ไม่มีสีใดๆอยู่ในใจมีแต่ความรักของลูกทุกๆคนที่ มอบถวายแด่พ่อของแผ่นดิน


THAI CITY MOBILE Mobile Solutions ศูนย์กลางเครือข่าย Optus และ Virgin เพื่อคนไทย BlackBerry VS iPhone ตอบทุกคำ�ถาม การให้บริการโทรศัพท์มือถือ โดยทีมงานคนไทย เพื่อคนไทย

bell

St

Cas

Cam

tlere agh

St

Pitt

โทรเลยตอนนี้ 02 9212 2793 Fax 02 9212 2861

St

เปิดบริการทุกวัน 10.00 - 20.00 น.

จดทะเบียนจ่ายรายเดือน... รับโทรศัพท์มือถือฟรี!

Wintel Comunication tel 02 9787 2899, fax 02 9789 1993 email: wintel_co@yahoo.com shop 19a Campsie Centre, 14-28 Amy St. Campsie NSW 2194

*รุ่นของโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นการจ่ายรายเดือน level 1, shop 642/40 Campbell St. Haymarket NSW 2000 email: tcm_co@hotmail.com

VRTHAI 11


society

เมือ่ ค�ำ่ วันที่ 3 พ.ค.53 กงสุลใหญ่ เกียรติคณุ ชาติประเสริฐ เปิดบ้านพักหน้า อ่าว ย่านมอสแมนของนครซิดนีย์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัย เสรี เอกอัครราชทูตคนใหม่ จากกรุงแคนเบอร์รา มีสื่อมวลชนและตัวแทนชุมชน ไทยไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับท่านทูตฯ ท่านทูตคนใหม่นี่เป็นนักเรียนทุนกระทรวง การต่างประเทศ ไปเรียนมัธยมที่อังกฤษ ต่อกฎหมายที่ ฮาวาร์ด แล้วไปจบ ดอกเตอร์จากมหาวิทยาลัย แคมบริดจ์ เป็นศาสตราจารย์ สอน International Criminal Law ที่เขาเรียกว่า Visiting Professor ใน Faculty of Law, University of New south Wales มาตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปัจจุบัน แล้วยังเป็น Visiting Professor อีกทีๆ่ National University of Singapore อีกด้วย แล้วเป็นผูแ้ ต่งต�ำรา International Criminal Law ซึ่งใช้เป็นต�ำราเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั่วโลก ฟังแล้วเป็นไง น่าชื่นชมนะ.........ท่านกงสุลใหญ่เชิญท่านทูตฯ ขึ้นพูดต่างก็คิด กันว่านักวิชาการพูด เอ้าเตรียมจะนอนกันแล้ว ต้องน่าเบื่อแน่นอนเลย พลิกล็อค พูดสนุกกว่าเดี่ยวไมโครโฟนอีก คุยสนุกเกินคาด ไม่น่าเบื่อเลย เห็นจะต้องขอจัด ทอล์คโชว์เสียแล้วละท่าน

“เธอเห็นตู...ดเราแล้ว เราเครียดมากเลย” โน็ต อุดม แต้พานิช ครวญกับน้องอ้อ พนักงานนวดสาวสวยของปราณธารา พร้อมกับยื่นกระดาษทิชชู่ที่บรรจงวาดรูป ตัวเองนอนอยูย่ นเตียงนวดเปิดก้น เพราะนวดน�้ำมัน แต่จริงๆ ใส่กางเกงกระดาษ ครับพี่น้อง ในรูปยังไม่วายสวมหมวก เพราะเป็นเอกลักษณ์ ฝีมือวาดยังเฉียบ สมกับเป็นศิษย์เอกส�ำนักเพาะช่าง celebrity ทีไ่ ปเยีย่ มปราณธาราอีกคนในเดือนนี้ ก็เห็นจะเป็นดาราสาวเอ็กซ์ “อีล�ำยอง” ในอดีต สาวแก้ว อภิรดี ภวภูตานนท์ เถ้าแก่เนี้ย จิดาภา ปุณณะกฤษฏิ์ ยิ้มแก้มฉีกเพราะดาราเดินทางมาใช้บริการ ที่ร้านเพียบ

TSBA (Thai Student Basketball Association) จัดงานกีฬาสตรีทบาสเกตบอลการกุศลน�ำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วย HIV วัดพระบาทน�้ำพุ พร้อมพิธีเปิดแบบไทยๆ อันแสนอบอุ่นที่หาชมได้ยากยิ่ง ในวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ชิงถ้วยรางวัลจากท่านกงสุลใหญ่ฯ น�ำราย ได้หักค่าใช้จ่ายมอบให้วัดพระบาทน�้ำพุช่วยเหลือผู้ป่วย HIV

ตกค�ำ่ วันที่ 4 พ.ค. ท่านทูต ฯ และ กงสุลใหญ่ ฯ มาร่วมเป็นประธานในการ เปิดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 50 ปีของการบินไทยที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ที่ Concert Hall Northern Foyer, Sydney Opera House ต้องขอปรบมือให้ กรกฏ ชาตะ สิงห์ ผู้จัดการบริษัท การบินไทย ประจ�ำประเทศออสเตรเลีย ศิริพงษ์ มังคะลี ผู้จัดการทั่วไป รัฐ VIC และ SA เชตเสนีย์ ธนะรัชต์ ผู้จัดการทั่วไป รัฐ WA และ สุทธิโชค รอดลี้จิตร ผู้จัดการทั่วไป รัฐ QLD และ NT ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนการบินไทยมาโดยตลอด มีผู้แทนจากหน่วย งานภาครัฐ บริษทั เอกชน ตัวแทนจ�ำหน่ายของการบินไทย และสมาชิกบัตรสะสม ไมล์ Royal Orchid Plus รวมทั้งสื่อมวลชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง งานจัดได้ เลิศหรูมีคลาส.......A Touch of Gold 12 VRTHAI

Emmalee O'Grady กับ Agnes Yoanneta ตัวแทนของ UTS และ Insearch มหาวิทยาลัยชือ่ ดังจัด Interview Program ที่ AVSS ศูนย์แนะแนว ศึกษาต่อที่ซิดนีย์เมื่อเร็วๆนี้ิ แม่ชที ศพรผูโ้ ด่งดังจากรายการ “เกิดแต่กรรม” ได้มาทีซ่ ดิ นีย์ โดยร้านเอ็มดี ไทยและร้านเชอรีเ่ ป็นสปอนเซอร์หลัก ขออนุโมทนาให้ขายครีมได้เยอะๆ ตัดกรรม เก่าไปแล้ว ขอให้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต (ถึงได้มีลูกชายที่น่ารักไง) ขอต้อนรับร้านอาหารไทยร้านใหม่ในย่านไทยทาวน์ Pitt Street ชื่อร้าน “สุขใจ” ทีม่ สี ม้ ต�ำไทย, หมูสะเต๊ะ, ต้มแซ่บกระดูกอ่อน, ราดหน้าหมูนมุ่ เกีย๊ วกรอบ ทีอ่ ร่อยมาก ร้านนีอ้ ยูต่ ดิ กับร้าน “ถนนข้าวสาร” ทีข่ ายข้าวหมูแดง, ก๋วยเตีย๋ วคัว่ ไก่, บะหมีอ่ ศั วิน และขนมไทยอีกหลากหลาย ขอให้ขายดีทงั้ สองร้านนะค่ะ อยูต่ ดิ กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน


Whether you are looking to relax, indulge or invigorate, Thailand offers enjoyment for everyone. Be rewarded by its first-rate shopping, leisure pursuits and delicious cuisine – discover a new direction in travel.

find your spirit of pleasure Tourism Authority of Thailand – Sydney | Suite 2002, Level 20, 56 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia T: (61 2) 9247 7549 | F: (61 2) 9251 2465 | info@thailand.net.au | www.thailand.net.au

C E L E B R A T I N G

5 0

Y E A R S

I N

2 0 1 0

VRTHAI 13


talk

เรื่อง: ป้าแจ๋ว, ภาพ: WIN

“ม่วนอก ม่วนใจ” ร้านแคปปิตอลไทย

จรัญ พรหมปัญญา

ผมได้ค้นพบกุญแจดอกหนึ่งที่ส�ำคัญในชีวิตตัวเอง คือคุณจะท�ำอะไร ทุกอย่างได้ส�ำเร็จหมด ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณถนัด” นี่คือค�ำพูดของ คุณจรัญ พรหมปัญญา หรือคุณจอห์น แห่งร้านแคปปิตอลไทย คนท�ำงานอีกคนหนึ่งที่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองก�ำลังท�ำอยู่ 14 VRTHAI


v r talk

“ผมเป็นคนเชียงใหม่โดยก�ำเนิด ภูมิใจ เหลือที่เป็นคนเหนือโดยแท้” “ผมเรียนจบที่ เทคนิคการช่างไทยทีเ่ ชียงใหม่ ครอบครัวทางบ้าน มีฐานะปานกลางและท�ำค้าขาย ที่บ้านมีร้านขายอาหาร ขายก๋วยเตี๋ยว ขาย ขนมจีน ขายลาบ ก่อนจะไปโรงเรียนตอนเช้าก็ตอ้ งสับหมู ต้มเส้นขนมจีนให้ แม่ก่อนถึงจะไปได้ กลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อก็ต้องมาช่วยพ่อ แม่ท�ำงาน มาช่วยแม่ท�ำลาบ ตอนนั้นเป็นเด็กๆ ก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไร แต่ มันก็ต้องท�ำ แม่ก็สอนอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นอาชีพของเรานะลูก ผมท�ำอยู่ ทุกวัน มันเป็นความเคยชินก็เลยชอบอะไรที่เกี่ยวกับอาหารมาโดยตลอด” “ผมเข้าสูว่ งการอาหาร โดย ตอนอยูเ่ มืองไทย ท�ำงานด้าน Hospitality ในโรงแรมทีก่ รุงเทพฯ ท�ำมาหมดตัง้ แต่เสิรฟ์ อาหารจนถึงผูจ้ ดั การ โดย เริ่มท�ำงานครั้งแรกในกรุงเทพฯ ที่โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตอลในปี 1980 และร้านฝรั่งเศส และได้มารู้จักคุณแม่บุญธรรมที่อยู่ในออสเตรเลียชื่อ คุณแม่จรูญศรี ปลัง่ ศิริ ได้ชวนมาอยูใ่ นออสเตรเลีย มาดูลทู่ างเผือ่ ว่าจะได้ทำ� อะไรดีๆ ได้บ้าง ผมเริ่มท�ำงานในออสเตรเลียครั้งแรกที่ร้านอาหาร Summit ท�ำได้ 3 ปี ย้ายมาอยู่ที่โรงแรม Boulevard ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง คือ ได้ท�ำอาหารประกวด และได้รับรางวัลเหรียญทอง” “ผมจึงคิดว่าน่าจะมาท�ำธุรกิจเป็นของตนเองได้แล้ว จึงทุบกระปุก เอาเงินมาเปิดร้านแรกชื่อ Alexandra Thai ใน Hunter Hill ในสมัยนั้นร้านนี้ อยู่นอกเมือง เรียกว่าอยู่ในป่าเลย แต่เป็นถิ่นที่ดี เปิดได้สัก3ปี ความคิดผม ก็เริ่มเปลี่ยน ผมคิดว่าเราน่าจะมีร้านที่เป็น Entertainment มีอาหาร เครื่อง ดื่ม มีคาราโอเกะ ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีใครเปิดร้านแบบนี้เลย” “ผมท�ำร้านแบบ Enterainment ครบวงจรมีคาราโอเกะ ก็ได้ ประสบการณ์ที่แตกต่างไปอีกแบบนึง คือคนชอบมาทานอาหาร พอเมาแล้ว ก็ชอบมาชกต่อยกันหลังอาหาร หลายๆ ครั้งเข้า ผมได้ส่งคนเหล่านั้นไป สงบสติอารมณ์ในคุก จึงเริ่มเบื่อ ก็เลยกลับมาเปิดร้านแบบธรรมดาดีกว่า จึงได้กลับมาหาท�ำเลใน Hunter Hill เพราะว่าชื่อเสียงยังพอมีอยู่ในแถบนั้น คราวนี้ร้านใหม่จึงได้ใช้ชื่อของตัวเองเลยคือ Jarun’s Thai Restaurant อยู่ ใน Wintage Cellar อีกประมาณ 6 ปีซึ่งประสบความส�ำเร็จอย่างสูง” “ในตอนนั้นขายดีมาก บ่ายๆ ก็ต้องออกมาซื้อของเข้าร้าน ผม ก็จะต้องขับรถมาในเมืองแถบไทยทาวน์ เห็นเค้าเปิดรับสมัครให้คนที่สนใจ เข้ามาท�ำร้าน ผมจึงได้เอา profile เข้ามาให้เขาดู เค้าสนใจผม ผมจึงได้ รู้จักกับลูกชายเจ้าของตึกแคปปิตอล ชื่อ Danial Tang เค้ารู้ว่าผมเป็นนายก สมาคมร้านอาหารไทยอยู่ 2 สมัย ก็เลยให้ผมเปิดร้านเลย โชคดีของผมอีก อย่างหนึ่งคือได้มาพบกับหุ้นส่วนธุรกิจเป็นคนจีน 2 สามีภรรยาชื่อ Bernard มีอาชีพเป็นสถาปนิก และ Emily ภรรยาซึ่งเป็นหมอ ได้เข้ามาร่วมหุุ้นกับผม เปิดร้านแคปปิตอลไทย โชคดีชั้นที่ 3 ก็คือข้างๆ ร้านเกิดเป็นโรงละครใหญ่ ขึ้นมา ผมเลยได้ท�ำมาค้าขายกับเขา และก็ได้คุณเป็ด ขนิษฐา (ภรรยาเก่า ซึ่งเลิกกันไปแล้วแต่เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน) มาเป็นหุ้นส่วนและช่วยบริหาร ร้าน ผมจึงสบาย ไร้กังวล ถือว่าเป็นโชคดีครั้งที่ 4 นารีอุปถัมป์ (หัวเราะ)”

“ถ้าถามเรือ่ งอาหารนัน้ ผมคิดว่าเดีย๋ วนีฝ้ รัง่ เค้ากินอาหารไทยเป็น รูจ้ กั รสชาด พวกเราชาวร้านอาหารจึงควรทีจ่ ะซือ่ สัตย์รกั ษามาตรฐานของเรา ให้ดอี ย่าหลอกลวงเค้า ซึง่ ในขณะนีท้ รี่ า้ นทีผ่ มอยู่ แถบนัน้ ได้มรี า้ นอาหารไทย ร้านขายของช�ำ ร้านวีดโิ อไทยมาเปิดกันมากมาย จึงเริม่ ก่อตัวเป็น กลุม่ ธุรกิจ ของคนไทยเล็กๆที่เดี๋ยวนี้ได้เริ่มขยายตัวเป็นกลุ่มใหญ่ แล้วรวมกันเรียกว่า “ไทยทาวน์” ขึน้ มา ผมมีความสุขมาก ผมอยากให้ทกุ คนรักกัน รวมกลุม่ กัน อย่างสามัคคี มีจรรยาบรรณ มาช่วยกันท�ำมาหากินในถิ่นใหม่ของเรา ช่วย เหลือเกื้อกูลกัน อย่าท�ำลายกัน มาร่วมกันท�ำให้อาหารไทยเรามีคุณภาพที่ดี เป็นที่เลื่องลือในต่างประเทศ” “อย่างอาหารที่ร้านผมก็มีอาหารเด็ดๆ หลายอย่าง คือข้าวผัด พัฒน์พงษ์ ปลาทอดสมุนไพร แกงป่าที่เครื่องแกงท�ำเอง ถ้ามาที่ไทยทาวน์ ก็แวะเวียนมาชิมกันได้นะครับ จะได้มาคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน บ้าง ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ได้ทุกวัน ชีวิตเราเอาอะไรแน่กันไม่ได้เลย ดูอย่าง ผมสิ เรียนอย่างอื่นมา แต่ก็ไม่ได้ท�ำมันเต็มที่ กลับมาท�ำกิจการในสิ่งที่ตัว เองถนัดและชอบ ก็ถือว่าเป็นโชคดี” “โชคดีที่ได้เรียนเทคนิคการช่างมาด้วย ไม่นึกเลยว่าสิ่งที่ตัวเอง เคยร�ำ่ เรียนมานัน้ ก็ยงั เอามาใช้ได้ในชีวติ ประจ�ำวัน ผมซ่อมอะไรต่างๆในร้าน เอง ทาสีผมก็สอนให้ชา่ งทีม่ าทาสีทรี่ า้ นดู ถือว่าเป็น บิก๊ พลัสกับธุรกิจของตัว เอง ทีเ่ จ้าของท�ำทุกอย่างได้แบบครบวงจร ไม่นกึ เลยว่าวิชาทีเ่ รียนในห้องมา เป็นรอง สิ่งที่ท�ำอยู่ทุกวันคืออาหาร กลายมาเป็นงานหลักในชีวิต ไม่มีอะไร แน่นอนและตายตัวเลยครับ” ชีวิตของเขาจึงมีหลากสีสรร สนุกสนาน และเข้มข้นอย่างที่ภาษา เหนือบอกว่า “ม่วนอก ม่วนใจ” ในชีวิตของคุณจอห์น พรหมปัญญา แห่ง ร้านแคปปิตอลไทย

VRTHAI 15


photo

16 VRTHAI


PHOTOS: WIN

Thai Town

SYDNEY, AUSTRALIA ไทยทาวน์ คือ ถนนสายหนึ่ง เป็นจุดนัดพบ เป็นที่ผึ่งพาอาศัย กันและกัน เป็นที่คลายเหงา เป็นที่หา ของกินแบบไทยๆ เป็นที่พูดคุย เป็นที่ ขึ้นรถของใครหลายๆ คน เป็นถนน แห่งรอยยิ้มแบบไทยๆ ซึ่งอบอุ่น และ เป็นกันเอง

VRTHAI 17


from the cover

กับค�ำว่า “ ไทยทาวน์” คุณอ้อย อรวรรณ โกศะรถ

มรรคทายิกา และโฆษก วัดทุกวัดใน Sydney

“ดี ใจแล้วก็ภูมิ ใจที่เรามี Thai town”

มาอยู่ตั้งแต่ปี 1980 คะ เห็นมาตลอดนะคะ นานพอสมควร ตอนแรกๆ ร้านรวงคนไทย ก็มีไม่มากซักเท่าไหร่ ตรง Cambell Street นี่แหละคะ จริงๆแล้วอยู่ Liverpool ท�ำงานในเมืองมา สิบกว่าปีแล้ว ขับรถเข้าออกเมือง ตลอดเวลา เห็นการเปลี่ยนแปลงคะ Thai town นี่มาเรียกกันหนาหูเลย ก็เมื่อ 4-5 ปี นี่แหละคะ ได้ยินมาจาก ไหนเหรอคะ ก็ติดปากคนไทยทุกคน แล้วสื่อด้วย เออ เจอกันที่ไหน ไทยทาวน์ ร้านรังผึ้งนะ ก็เป็นอันรู้กันแล้ว นะ อ๋อ ร้านรังผึ้งนี่นะคะเมื่อก่อนเช่าหน้าร้าน Lucky Thai ก็ตรงร้านชนสยามปัจจุบันนี้ไง ขายขนมรังผึ้ง ขนม ไทยๆ VDO แล้วก็ย้ายไปหน้า Belmore Park ปัจจุบันนี้ ขายเป็นเทน�้ำเทท่า ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เรามี Thai town มีอะไรเป็นของเราเอง ไปที่ Cabramatta ก็รู้กันว่าเป็นเมืองของคนเวียตนามเขา ที่ไหนๆก็ไม่มีนะคะ มีที่ ออสเตรเลียเราเท่านั้นที่มีไทยทาวน์ ฝากนิดได้ไหมคะ ห่วงเด็กๆที่มาเรียนหนังสือคะ ได้ข่าวว่ามีเปิดผับไทยๆ ขายแอลกอฮอล์กนั หลายทีแ่ ล้ว เปิดดึกๆด้วย ตัวเองไม่เคยไป แต่หว่ งเด็กๆคะ ยังไงก็คดิ ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะ

พี่จอย Stellar

เจ้าของ Stellar education and migration centre

“Sydney Morning หรือพวก Sunday Telegraph จะเรียกว่า ไทยน์ทาวน์กนั ทัง้ นัน้ แล้ว”

มองมากว่า 5 ปีนะคะพี่ แถว Campbell Street นี่ หาตึกที่เป็นส�ำนักงานอยู่ พอมีโอกาศจอยซื้อเลยทันทีเพราะ มันมีสิทธิ์ที่จะโต อยากให้มีธุรกิจหลายๆรูปแบบคะ อ่าน Sydney Morning หรือพวก Sunday Telegraph มั้ย คะ จะเรียกว่า ไทยน์ทาวน์กันทั้งนั้นแล้ว ฝรั่งเขา recognize กันแล้วนะ เขาจะรู้กันเลยจะซื้ออะไรไทยๆให้มา ที่ไทยทาวน์นี่เลย ใช่คะ Boom กันจัดๆก็ช่วง 4 – 5 ปีมานี่แหละ อยากให้คงความคึกคักไปเรื่อยๆ คนจีน เขามี Chinatown คนเกาหลีมี Korean town ที่ Campsie ไทยเราก็มีไทยทาวน์เป็น icon ของเราเอง ภูมิใจ คะ เป็นแหล่งชุมชนของคนไทยเอาไว้พบปะกัน อะไรนะคะ อ๋อ เรื่องผับกับเด็กนักเรียนเหรอคะ เมืองใหญ่ๆทั่ว โลกเขาก็มีกันหมดผับนี้เป็นของชุมชนนั้น เราก็ต้องมีมั่งไว้เป็นที่พบปะสังสรรค์กัน พูดภาษาเดียวกัน ฟังเพลง บ้านเรา จอยพูดในฐานะ educator ในฐานะผู้ปกครองนะ เด็กอายุต�่ำกว่า 18 เขาก็ห้ามเข้า กฎหมายที่นี่แรง คะ ควบคุมแอลกอฮอล์ก็แรง ยังไงก็บรรลุนิติภาวะแล้ว ต้องคิดเป็น แบ่งเวลาเป็น ต้องสงสารคุณพ่อคุณแม่ อย่าเป็นห่วงมากไปเลยคะ โตๆกันแล้ว อ๋อ ตัวเลขไม่ถูกต้องคะ ถามจอยซิคะท�ำเรื่องนักเรียนทุกวัน ในซิดนีย์ มีเด็กนักเรียนทั้งหมดประมาณหมื่นคนแค่นั้นแหละคะ 2 – 3 หมื่นคนนั้น ไม่ใช่แน่นอนคะ เรื่องที่น่าเป็นห่วง คือตั้งแต่ปีนี้นะคะ นักเรียนนักศึกษาจะเริ่ม apply มาที่นี่ยากแล้วนะคะ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย แล้วก็ไทย ถูก เพ่งเล็ง ประมาณ 6 เดือนจากนี้ไป คงจะเห็นจ�ำนวนเด็กนักเรียนลดลงกันแล้วละค่ะ

เฮียน�้ำ บุญน�ำ วงษ์มณี เจ้าของร้าน Lucky Thai

“ถนนเส้นนี้ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเจริญแน่นอน”

18 VRTHAI

อยู่ตรงนี้มา 10 ปีแล้ว Olympic เสร็จพอดี เมื่อก่อนอยู่ตึกหัวมุมโน่นตรงแถวๆร้านญี่ปุ่นนั่น เป็นลูกจ้างเขาไง Lucky Food ท�ำงานกับเขาอยู่ แล้วเขาก็บอกไม่อยากท�ำแล้ว VDO เราก็เลยท�ำต่อเช่าที่ร้านเขาอยู่ พอมาได้ ตรงนี้ อยู่มาได้ซัก 2 ปีก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ โอ้โฮ ย้ายมาได้เดือนกว่าๆ เขาก็หมดสัญญาให้ร้าน Lucky Food ออกเพราะเขาจะทุบตึก เฮงจริงๆ ไม่งั้นก็ต้องหอบของวิ่งตามเขาอีก เรามาอยู่นี่ เจ้ลักกี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ชนสยาม เดี๋ยวนี้ไง ค่อยยังชั่วหน่อยมาเป็นเพื่อนกัน มันเงียบมากเลยนะข้างทางนี้ไม่เหมือนข้างโน้น โอย คนไม่เดินมา หรอกแถวนี้สมัยนั้นนะ ถามว่าเสี่ยงไหมย้ายมาตรงนี้ ตอนนั้นเห็นแววแล้วนะว่ามันต้องรุ่ง คนไทยต้องมาตรงนี้ แน่ แต่มาแรงจริงๆ 4-5 ปีนี่แหละ เดี๋ยวคิดก่อนนะครับ ค�ำว่าไทยทาวน์มันน่าจะเกิดตรงนี้นะ มีค�ำว่าไทยน่า ทาวน์ก่อน ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อ ไทยน่าทาวน์ ที่ Pitt Street คนไทยจะไปชุมนุมที่นั่นเพราะก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อย รสชาดไทยแท้ แล้วก็ตรงร้านผมร้านที่สามนั่นเมื่อก่อนเป็นร้าน Spring Leaf แบ่งร้านให้คนเช่าแล้วเขาเรียกกัน ว่า ไทยทาวน์ มันน่าจะเกิดจากตรงนั้นนะผมว่า อ๋อ ครับมาเลยมาอยู่กันเยอะๆดี ชอบครับชอบ สังคมเราจะ ได้แข็งแรงไง ถนนเส้นนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเจริญแน่นอน นี่ไอ้ตึกหน้าผมนี่ก�ำลังจะขึ้น จะหวงไว้ท�ำไม คนจะได้ มาเดินซื้อของเยอะๆไง ไม่เข้าร้านคุณก็เข้าร้านผม ใช่ไหมครับ


พี่เชอรี่

เจ้าของร้านพรทิพย์ ร้านอาหาร Thai 9 และ ใบหยก Castlecrag “จิตใต้ส�ำนึกเราก็อยากให้มันเกรียงไกรยิ่งขึ้นนะ”

ค�ำว่าไทยทาวน์มาโดนรี่ (เชอรี่) ก็ประมาณ 6 ปี เอาแค่ 2 ปีนี่เจริญมากเห็นได้ชัดนะคะ พอได้ยินเขาเรียก ไทยทาวน์ จิตใต้สำ� นึกเราก็อยากให้มนั เกรียงไกรยิง่ ขึน้ นะ มาเปิดร้านตรงนีก้ อ็ ยากจะมาเสริมมาเติมกัน ภูมใิ จ ไงคะ ในส่วนตัวรี่เองนะ เน้นเรื่องผักไทย หาอะไรไม่ได้มาเถอะจะหาไว้คอยสนอง กระเพรา พริกขี้หนูสวน ชะอม ใบชะพลูสดๆ มาเติมเต็มไงพี่ ค่อนข้างแฮปปี้นะ เหมือนเรามีบ้าน มีเมืองเล็กๆของเราเองไง เอ้า คนนี้เก่งทาสีมาทา คนนี้ท�ำรั้วท�ำ ท�ำให้บ้านน่าอยู่ไง คนละไม้คนละมือ รวมกลุ่มกัน ไม่แคร์นะธุรกิจเข้ามา เยอะๆดี มีสีสันไงพี่ คนเข้ามาไทยทาวน์หาอะไรมีหมด มันยิ่งจะจูงใจให้คนเข้ามากันเยอะธุรกิจมันก็แชร์ๆ กันไป ไม่ถือเลยว่าแย่งลูกค้าถือว่าเข้ามาเรียกลูกค้าช่วยกันดีกว่า พูดถึงงานสงกรานต์ ดีนะถ้าปิดถนนจัดได้ ดูคนจีนซิเขายังปิด George St. ได้ คนไทยเราก็ไม่ได้น้อยกว่าเขานะพี่ เคยคุยกับแม่เช็งยังสนับสนุนแกเลย ก่อนสงกรานต์พี่มิค (Michael) ยังคุยกับพี่ตุ๋ยเลยว่าวันชาติไอริช เขาแทบจะปิดซิดนีย์กันเลย แต่เราก็เป็นคน ตัวเล็กๆแค่คิดละนะ แต่อยากช่วย

พี่เดีย @ Bangkok

เจ้าของร้านอาหาร ณ บางกอก “ทุกคนมาออสเตรเลียก็อยากมีตัวค์”

เติบโตเร็วมากค่ะ เทียบกับเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เมื่อก่อนเราก็มีร้านไทยน�้ำทิพย์ ให้คนไทยได้ Hang out อยู่ๆ ไทยน�้ำทิพย์ก็ปิดไปเราก็อยากมีที่พบปะสังสรรค์ เดียก็มาคิดนะพี่ ถ้าคนอื่นไม่ท�ำ ท�ำไมเราไม่ท�ำเอง มีอาหา รอร่อยๆ มีเพลงไทยๆ ฟัง เป็นที่พักผ่อนหลังเลิกงาน และอยู่ใจกลางเมืองอีกด้วย @ Bangkok ถึงได้เกิดขึ้น ไงค่ะ พูดถึงร้านอาหารใครมีความสามารถก็เข้ามา ทุกคนมาออสเตรเลียก็อยากมีตังค์ เมื่อมีโอกาสท�ำไมไม่ ท�ำ ดูไชน่าทาวน์ซิค่ะ ร้าน 2 ข้างทางมีแต่คนจีนทั้งนั้น เค้าก็อยู่ด้วยกันดูแลกันท�ำให้ Community ของคนจีน เขาแข็งแรง ดูตามสถิติ เด็กนักเรียนไทยที่เดินทาง ไปต่างประเทศมาออสเตรเลียเป็นอันดับ 2 Migrant คน ไทยก็เยอะ เด็กรุ่นใหม่ๆ ความคิดดีๆ ก็มากมาย เด็กใหม่ๆ จะเปิดร้านก็มาขอค�ำแนะน�ำจากเดียเยอะแยะ เลยนะค่ะ จัดงานสงกรานต์ หรือ Food fair ถ้าได้จัดที่ไทยทาวน์จะวิเศษสุดเลยค่ะ

น้องเก่ง เลิศฤดี อักษรวรนารถ

เจ้าของ Goodluck Import Company และ หุ้นส่วน ร้านสามแม่ครัว, ร้านแซ่บ “ตรงนี้มันเป็นจุดสตาร์ทที่ดีส�ำหรับน้องๆ คนไทยนะ”

เปิดมาได้เกือบ 2 ปีแล้วคะ ค�ำว่าไทยทาวน์นฮี่ ติ จริงๆก็ประมาณ 4-5 ปีมานีแ่ หละ คิดอย่างไรมาเปิดตรงนี้ ก็จะ ได้เป็นศูนย์รวมอาหารไทยไงคะ อย่างของเก่งก็ถนัดอาหารอีสาน คนทานก็จะได้มอี าหารหลากหลายให้เลือก มา ทานกันก็ อือจะกินข้าวขาหมูรา้ นนี้ แล้ว move ข้ามไปกินลาบส้มต�ำอีกฝัง่ ก็กำ� ไรคนทานไป ดีออก เป็นทีพ่ บปะ อีกต่างหาก หาซือ้ ของก็งา่ ย ไม่นา่ จะหาได้ยงั หาได้เลยทีน่ ี่ กระติบ๊ ข้าว หวดนึง่ ข้าวเหนียว เป็นเรือ่ งธรรมดาไปแล้ว แล้วตรงนีม้ นั เป็นจุดสตาร์ททีด่ สี ำ� หรับน้องๆคนไทยนะ มาบางคนภาษาอังกฤษยังไม่ดเี ลยก็พออาศัยร้านคนไทย ท�ำไปก่อนก็เป็นบันไดขัน้ แรกนะคะ แล้วอย่างเก่งก็กำ� ลังท�ำธุรกิจน�ำเข้าขนมไทย เห็นไหมได้อกี ไลน์นงึ แล้ว ความ คิดเห็นส่วนตัวเหรอคะ ถ้าพบปะน้องๆ คนไทยก็แนะน�ำสิง่ ดีๆ นะคะ สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ให้นอ้ งๆ ทีม่ าใหม่ ก็จะ ช่วยร่นระยะเวลาท�ำให้เขาก้าวหน้าได้เร็วกว่ารุน่ พีๆ่ คะ เจ้าของธุรกิจก็อยากจะให้รกั กันคะ ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ขาดเหลืออะไรช่วยกันคะ อย่างเก่งนี่ร้านไหนขายดีหุงข้าวสุกไม่ทันลูกค้า วิ่งมายืมข้าวเก่งยังให้ไปเลยคะ ช่วย กันคะแล้วทุกคนก็ชนะหมดไม่มีใครแพ้คะ

คุณไผ่ วศิน วัชรเลขะกุล

Fridays Playground Director, YoungNorth CEO, Club MC, นักร้อง, นักเรียน, ล้างจาน, พ่อครัว ฯลฯ

“อยากให้มปี ระเพณีเหมือนงานวัดซักปีละครัง้ ” ตั้งแต่ตอนมาซิดนีย์ครั้งแรก ปี 2007 ก็ได้ยินค�ำว่าไทยทาวน์แล้วครับ รู้สึกภูมิใจลึก ๆ ที่เรามีพื้นที่เล็ก ๆ เป็นชุมชนของเราเอง เดินไปไหนมาไหนก็รู้จักกันหมด มีร้านค้า,ร้านอาหารไทยในบรรยากาศต่าง ๆ กัน และที่ถูกใจสุดคือตอนนี้มีผับคนไทย ร้องเพลงไทย เล่นเพลงไทยแล้ว เย้!! ;) ในอนาคต อยากให้อยู่กันใน พื้นที่แค่นี้แหละ แต่อยากให้มีครบเลย มีวัดไทยหรืออาจจะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นจุดศูนย์รวมของไทยทาว์น อยากให้มปี ระเพณีเหมือนงานวัดซักปีละครัง้ มีปดิ ถนนแห่การแสดงวัฒนธรรมของไทยทุกอาทิตย์ มีวยั รุน่ มา ตั้งร้านค้านั่งขายของกันเหมือนที่ไชน่าทาว์นเค้ามี ผมว่าคนไทยเก่งๆ มีฝีมือในด้านต่าง ๆ เยอะ แต่ไม่มี ที่ให้เค้าได้แสดงผลงานเท่านั้นเอง ความฝันกับความสามารถเลยอยู่ในครัวกันหมด อยากให้ที่นี่เป็นจังหวัด ที่ 78 คนที่เค้ามาท�ำงานหรือมาเรียนที่นี่จะได้ไม่รู้สึกเบื่อหรือเหงาเวลาคิดถึงบ้าน และที่ส�ำคัญอยากเห็นคน ไทยรักกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกนี้ VRTHAI 19


from the cover

พี่เจี๊ยบ

เจ้าของร้าน รังผึ้ง

“Belmore Park นี่ถ้าจะคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของไทยทาวน์”

อะไรนะคะพี่ รู้สึกยังไงกับค�ำว่าไทยทาวน์เหรอ? ครึกครื้นคะ ครึกครื้น ค�ำนี้เลย มาอยู่ตรงนี้ได้ 5 ปีแล้วคะ ย้ายมาจากร้าน Lucky Thai ไงคะเค้าทุบตึก อยู่ตรงนั้นได้ปีกว่า ก็เกือบ 7 ปีแล้วคะอยู่ไทยทาวน์นี่ เห็นการ เจริญเติบโตคะ เร็วมาก อ๋อ เรื่องท�ำบุญเหรอคะ ก็พยายามช่วยเท่าที่ช่วยได้ อย่างกับ Belmore Park นี่ถ้าจะ คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของไทยทาวน์ ก็น่าจะได้นะ ตอนเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน�้ ำพุมาก็มาจัดงานให้ท่านที่ ตรงนี้ อ๋อ เป็นโต้โผใหญ่ อย่าเรียกอย่างนั้นเลยคะ ขอปิดทองใต้ฐานพระดีกว่า ถ้าเป็นการช่วยสังคมก็ท�ำทั้งนั้น แหละคะ ไม่ใช่วัดใดวัดหนึ่ง โน่น Bundanoon บนเขาโน่นก็พาเด็กๆไปลุยมา ที่ Belmore Park นี่เจี๊ยบก็จัด มาหลายงานแล้วนะคะ เพราะสถานที่กว้างขวาง ไปมาง่าย รถเมล์ รถไฟ มันเป็นจุดใจกลางดี นี่ไง มันถึง ท�ำให้ไทยทาวน์เจริญไว เค้ามีไชน่าทาวน์ เรามีไทยทาวน์ดีออก มีอะไรทุกอย่างมารวมกันส�ำหรับคนไทยที่อยู่ ที่นี่ เด็กนักเรียนมาอยู่ที่นี่เหมือนอยู่เมืองไทยเลย ของอยู่ ของกิน ของใช้เพียบ เป็นจุดหางานท�ำ เป็นจุดนัด พบ อ๋อ เรื่องจุดนัดพบ เจอกันไทยทาวน์ ร้านรังผึ้งเหรอ เจี๊ยบวิเคราะห์เอาเองนะพี่ มันเห็นง่ายดูเผินๆเป็นตึก โดดๆใช่มั้ย ร้านรังผึ้งภาษาไทยชัดเจนเลย อ่านง่าย ชัดเจน เห็นเด่นชัด นัดกันตรงนี้ ยังไงๆก็ต้องเห็น ยืนรอ หน้าร้านเลย พี่ว่ามั้ย?

คุณจอห์น จรัล พรหมปัญญา เจ้าของร้าน Capital Thai

“มีปา้ ยติดหัวถนน ท้ายถนนเลย ไทยทาวน์ เป้งๆ เลย” ย้ายเข้ามาตึกใหม่นี่ปี 2003 ครับ 7 ปีแล้ว ฟลุ้ค ครับ เป็นความบังเอิญ ฝรั่งรอคิวกัน เจ้าของตึกเรียกเราก่อน เลย ต้องเรียกว่าบุญเก่า ครับเป็นร้านอาหารไทยเจ้าแรกครับบนถนนเส้นนี้ ตรงนีเ้ ป็น ร้าน grocery เก่าเป็นร้าน Hong Lee ถัดไปก็ร้าน Lucky Food ก็คือร้าน Japanese ตรงหัวมุมเดี๋ยวนี้แหละครับ แถวนี้เป็นร้าน grocery คนไทยแค่มาซื้อของ ตกเย็นมามืดหมด มืดสนิท เขาบอกเลิกสัญญาร้าน grocery พวกนี้ เจ้าของใหม่ได้สัญญา เช่า 99 ปีก็เลย develope เดินนโยบายใหม่หมดปรับเป็น commercial ทุบตึกเก่าท�ำตึกใหม่ 7 ชั้น ข้างล่างให้ เป็นร้านอาหาร variety หลายหลาก ข้างบนเป็น office ตึกเสร็จปลายปี 2002 ผมย้ายเข้า 2003 เย็นมาฝั่งนี้มืด ฝั่งโน้นก็มืด รู้สึกจะมีร้านอาหารอีสานเล็กๆร้านนึง ก่อนคุณเยาว์นะ ผมเข้ามายังไม่รู้เลยว่ามีโรงละครอยู่ติด กัน วันดีคืนดี ตูมมาเลย เต็มร้าน 150 คนทีเดียวเลย เรียนรู้ตั้งแต่นั่นเพราะเมื่อก่อน รสชาดอาหารไทยแท้ครับ จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อรองรับแขกฝรั่งเป็น modern Thai food ไป ไทยทาวน์เหรอก็ประมาณปี 2005 เจริญเร็วมาก แต่มันเป็นแค่ค�ำพูดนะ ผมยังไม่ค่อยเต็มร้อยนะ ต้องเป็น formal ให้คนยอมรับเลยมีป้ายติดหัว ถนนท้ายถนนเลย ไทยทาวน์เป้งๆเลย ต้องท�ำให้เขายอมรับ ท�ำไมนะครับ อ๋อ เข้ามาเถอะครับ ร้านหนังสือก็ยัง ไม่มี เสริมสวยก็ได้ ร้านอาหารก็ดี หนึ่งยิ่งเข้ามาผู้บริโภคก็ยิ่งมีตัวเลือกเยอะ สองมีก�ำลังในการต่อรอง มีธุรกิจ ของคนไทยเข้ามาอยู่เยอะก็มี unity มีพลัง ต้องท�ำให้เขายอมรับเราเป็นทางการ เข้ามาช่วยสร้างสรรค์ รักกัน สามัคคีกัน มีพลานุภาพ ย�้ำอีกทีมี unity ครับ รวมพลัง

พี่ศรรพร เขียนสมจิตร

เจ้าของ AVSS Australia Visa and Student Services

“แฮปปี้แล้วก็ภูมิ ใจนะคะ”

ดิฉนั เริม่ ธุรกิจเกีย่ วกับรับท�ำวีซา่ ศึกษาต่อเนีย่ ปี 1996 หลังจากออกจาก immigration เมือ่ ก่อนอยู่ Chatswood เปิดอยู่ 2-3 เดือน อือ ไม่ใช่แล้วตรงนี้ต้องย้าย ก็ย้ายมาอยู่ Capital square ออฟฟิศแรกก็อยู่ตรงนั้นเห็นไหม คะติดกับโรงแรมนั่นแหละคะ ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันนี่ ตรงหัวมุมข้างล่าง Campbell Street นี่ เมื่อก่อน ก็เป็นร้านขายของช�ำกองเป็นกระจุกกันตรงนั้นเมื่อ 10 ปีก่อน พอตอนหลังปรับปรุงตึกก็แยกย้ายกันออกไป อ๋อ มองออกแล้วละคะ ก่อนจะเข้ามาว่าเจริญแน่ เพราะเมื่อก่อนท�ำร้านอาหารไทยด้วยไงคะ มี 3 ร้าน ที่ Manly และ Chatswood ก็ต้องมาซื้อของแถวนี้ ก็เห็นแล้วว่าต้องดีแน่ ค�ำว่าไทยทาวน์ เดี๋ยวคิดนิดนึงคะ เกือบๆ 10 ปีแล้วละ น่าจะเริ่มตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไทยน่าทาวน์นะ เค้าไม่ได้อยู่ตรงเดี๋ยวนี้นะ อยู่ Goulburn Street แล้วก็ ย้ายมาอยู่ Pitt Street แล้วถึงมาอยู่ตรงปัจจุบันนี้ เขาก็เรียกกันเอาเองนะ รู้สึกจะเป็นคุณ พิศาล ชวลิต เจ้าของ ครีม Rebirth นี่แหละ แกมาเปิดร้านที่เป็นร้าน Lucky Thai ร้านบล๊อคที่ 3 เดี๋ยวนี้ นั่นแหละ ก็เรียกก็ติดปาก กันจะเป็นเจ้านี้แหละค่ะพาเรียก มา 4-5 ปีนี่เองร้านอาหารไทยขึ้นกันพรึบเลย ในอนาคตถ้ามีตึกใหม่ๆเพิ่ม ขึ้นก็อยากให้มีหลายๆธุรกิจกว่านี้นะคะ เห็นเดินๆ กันเยอะๆ นี่นักศึกษาไปแล้วครึ่งนึง ธุรกิจถ้าจะ rely กับ นักศึกษาเห็นจะต้องคิดกันใหม่แล้วละค่ะ เพราะจ�ำนวนนักศึกษาจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆคะนับจากนี้เพราะวีซ่า ท�ำยากมากนะคะ ต้องมองมุมใหม่กันแล้วคะส�ำหรับธุรกิจ แต่ถ้าถามในนามคนไทย แฮปปี้แล้วก็ภูมิใจนะคะ ชอบค่ะเข้ามากันเยอะๆ ก็เหมือนมาช่วยกัน set up community ให้คนไทยเรานะเป็น little Thai town ไงคะ

20 VRTHAI

กับค�ำว่า


แม่เช็ง ธิดารัตน์ อึ้ง

เจ้าของร้าน Chilli Cha Cha และ แม่เช็ง Grocery

“เดินร่วมทางกันดีกว่า รัก สามัคคีกัน”

เปิดร้าน Chilli Cha Cha นี่ก็ มกรา 07 grocery แม่เช็งนั่น เปิดมีนาปีเดียวกัน ไทยทาวน์เหรอคะ ประมาณ ซัก 10 ปีนลี่ ะนะ คนไทยมาชุมนุมกันแถวนีแ้ ต่แรงจัดๆประมาณซัก 4-5 ปี คนไทยเดินเต็มไปหมดนึกว่าอยูเ่ มือง ไทย คือตอนแรกพี่ท�ำพวก import พวก fish cake อะไรนี่ไง ก็คิดเอ ถ้าเราเปิดร้าน grocery เองมันก็จะช่วย ระบายของได้ไวขึ้น เรามีร้านของเราเอง ใช่มั้ย ก็มาเดินดูเลยได้ร้านคนจีนเขาท�ำสิ่งตีพิมพ์ก็เซ้งเขาออก โอ้โฮ กว่าจะเดินเรื่องกว่าจะได้เปิดเป็นปีนะคุณ ร้านอาหารนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจ เพื่อนกันเขาเป็น agent โทรมาบอกมี่ร้าน ว่างเอาไหม เราก็จะเก็บไว้ให้เพื่อน เพื่อนก็ไปติดที่เมืองไทย ถาม partner นี่ลองดูไหม เขาบอก ok ก็ท�ำเลย พี่อยู่ตรงโน้น 3 ปีกว่า อ๋อ คุณตุ๋ย ชาติไทยเข้ามาหลังพี่ ตรงข้ามก็ร้านคุณ จอห์น แคปปิตอลไทย นั่นเขามา ก่อน เผลอแพ้ลบเดียว ไม่ใช่ปาเข้าไป 20 ร้านแล้วเหรอแถวนี้ ใจพี่เปิดกว้างน่ะ มาเถอะมามีโอกาสก็เข้ามา ไม่ ได้ห้ามไม่ได้หวงนะ แต่อย่ามาตีราคากัน พูดคุยกันหน่อย พี่ยินดีนะ ปกติพี่จะนั่งท�ำงานบน office ที่คุณเคย ขึ้นไปหานั่นแหละ มาเลยมาคุยกันนะ ยินดีเลย คุยได้ทุกเวลา เดินร่วมทางกันดีกว่า รัก สามัคคีกัน นี่เห็นไหม ตึกข้างหน้านี่ก็จะขึ้น มุมนั้นก็จะเริ่มแล้ว คึกคักแน่นอนคะ ไทยทาวน์ ภูมิใจนะ

พี่สายพิณ แบรนด์

อดีตเจ้าของหนังสือพิมพ์ Thai press “เล่นสาดน�้ำกันตรง Campbell Street”

เมื่อก่อนหัวมุมตรงร้านอาหารญี่ปุ่น Cambell Street นั่น มีตึกเก่าอยู่มีร้าน Lucky Thai เป็น Grocery ขายของ พวกผัก เครือ่ งปรุง แล้วก็ของไทยๆเรานีแ่ หละยังมีรา้ นไม่มาก ตอนหลังเขาทุบท�ำตึกใหม่ ก็มรี า้ นคนไทยย้ายเข้า มาอยู่กันเยอะขึ้น แฟลต 2-3 แฟลตตรงนั้น ก็มีแต่เด็กนักเรียนไทยเช่ากันอยู่ มา 4-5 ปี มานี่แหละ ใช่ๆ เจริญ เร็วจริงๆ มันก็มาพร้อมกับค�ำว่าไทยทาวน์เลยนะ ตอนที่พี่ท�ำ Thaipress ก็เรียกแล้วนะ สมัยพี่ท�ำงานสงกรานต์ ยังคิดกับคุณ John Capital เลยนะว่าจะปิด Campbell street แล้วขอ City Council เขาพร้อม Belmore Park เลย จัดพิธีกันตรง park นั่น แล้วก็มาเล่นสาดน�้ำกันตรง Campbell Street นี่ เหมือนถนนข้าวสารบ้านเราไง เพราะมันต่อเนื่องกัน good plan เลยนะคุณ แต่ยื่น Proposal ช้าไปไม่ทัน ถ้ามีคนคิดสานต่อก็จะดีนะ กับไทย ทาวน์เหรอภูมิใจซิคุณ เรามีเอกลักษณ์ของเราเองไง

น้าตุ๋ย อมรรัตน์ จันต๊ะ

เจ้าของร้านชาติไทย หนังสือพิมพ์ Thaipress และ เว็บ Natui

“ต่างกับตอนนี้ เจ้าของธุรกิจเป็นคนไทยทัง้ นัน้ ” ตุ๋ยเปิดร้านมาได้ 3 ปีแล้วค่ะ มี Concept ง่ายๆ แค่ยกตลาดมาตั้งไว้กลางไทยทาวน์ ตอนแรกอยากจะเรียก ตลาดชาติไทยด้วยซ�้ำ สังเกตมั้ยค่ะเวลาไปตลาดบ้านเรา ตอนเช้าปลาท่องโก๋ ขนมครก กลางวัน กล้วยแขก ไข่ นกกระทา หมูปิ้ง ตกเย็นก็ บัวลอยไข่หวาน ดึกมาก็ปลาท่องโก๋ น�้ำเต้าหู้ ไม่ได้คิดจะมาแข่งขันกับใครหรอกค่ะ แค่มาเติมเต็มเพิ่มความหลากหลายและสีสันให้กับสังคมไทยที่นี่ ค�ำว่าไทยทาวน์หรือค่ะ มีมานานแล้วค่ะ เรียก ไทยทาวน์ก็จริง สมัยนั้นเจ้าของกิจการไม่ใช่คนไทย แต่กลายเป็นคนไทยมาเดินซื้อของ ต่างกับตอนนี้เจ้าของ ธุรกิจเป็นคนไทยทั้งนั้น เห็นมั๊ยค่ะว่ามันต่างกัน ความรู้สึกต่างกัน เกิดความภาคภูมิใจ คนไทยเราขยันนะ ดี ออกอยากให้คนไทยเข้ามากันเยอะๆ มองไปข้างหน้านะค่ะเจริญแน่นอน แล้วอยากให้มีธุรกิจหลากหลาย ร้าน อุปกรณ์เครือ่ งไฟฟ้า ร้านขายเสือ้ ผ้า รวมพลังกันซิเราคนไทยให้เขาเข้ามาซือ้ ของไทยเยอะๆ ขอพูดถึงเว็บน้าตุย๋ นิดนึง เชื่อมั้ยว่าถ้าตุ๋ยพูดไปพี่สามารถเขียนเรื่องได้เรื่องหนึ่ง วันนี้เอาสั้นๆ พอ สาเหตุที่มีเว็บน้าตุ๋ย เพราะเรา ชอบช่วยคน ครัน้ จะมาติดป้ายโฆษณาหางานมันก็เลอะสกปรกเลยคิดว่าจะตัง้ คอมพิวเตอร์ให้คนมาคียป์ ระกาศ หางานแล้วใครมาทีร่ า้ นก็ให้เค้าใช้คอมพิวเตอร์เลือกหางานกัน ก็คดิ แค่นนั้ จนมาเจอน้องคนหนึง่ บอกท�ำเว็ปน้า ตุ๋ยเพราะเว็ปไปได้ทุกบ้านก็เลยลองท�ำ ไม่นึกว่าจะ popular ขนาดนี้ นะคะ

“ ไทยทาวน์”

VRTHAI 21


on street

01 04

02 05

03 06

นึกถึงอะไรเมื่อพูดถึงไทยทาวน์ และมาไทยทาวน์กันด้วยเหตุผลอะไรบ้าง? 01. โอค่ะ “รู้สึกคิดถึงบ้าน” เพิ่งจะมาอยู่ที่ซิดนีย์ไม่ถึงอาทิตย์ค่ะ แต่ได้มีโอกาส มาไทยทาวน์ 2-3 ครั้งแล้ว มาครั้งแรกรู้สึกคิดถึงบ้าน มาก เวลามาที่ไทยทาวน์ก็มากินข้าวอย่างเดียวเลย ชอบกินผัดซีอิ๊วไปหาที่อื่นไม่มี นอกจากมาหาของกิน แล้วก็อยากมาเดินดูร้านเสื้อผ้าด้วยคะ

02. แบงค์ครับ “สงสัยชื่อมันติดหูดี” ถ้าพูดถึงไทยทาวน์จะนึกถึงร้านแม่เช็งครับ ไม่รู้ เหมือนกันว่าท�ำไมสงสัยชื่อมันติดหูดี มาที่นี่บ่อยครับ อาทิตย์ละประมาณ 5 วัน เพราะว่าต้องมาขึ้นรถไป ท�ำงานที่นี่ ไทยทาวน์ส�ำหรับผมก็โอเคแล้วครับมีของ ที่คนไทยต้องการครบทุกอย่างดี

03. นกค่ะ “อยากให้ไทยทาวน์มีเปิดตลาดนัด” มาไทยทาวน์แทบทุกวันเลยคะ เพราะท�ำงานอยู่ ร้านอาหารแถวนี้ ในความคิดอยากให้ไทยทาวน์ มีเปิดตลาดนัดขายของเหมือน China town ก็ดี เหมือนกันนะคะ

04. เนสค่ะ ”เป็นจุดนัดพบส�ำหรับคนไทย” มาไทยทาวน์ทุกวันเลยคะ คือบ้านอยู่แถวนี้ บาง ครั้งมาซื้อของบ้าง ท�ำงานบ้าง มาหาเพื่อนบ้าง จะ วนเวียนอยู่แถวนี้ รู้สึกว่ามีของครบดี มีร้านอาหาร มี ร้านขายของ มีผับ และถ้ามีสัญลักษณ์อะไรที่บ่งบอก ถึงความเป็นไทยแล้วท�ำเป็นจุดนัดพบส�ำหรับคนไทย น่าจะดีนะคะ

05. ป๊อปครับ

06. เดย์ครับ “รสชาติยังไม่ค่อยคงที่” ส�ำหรับผมถ้าให้พูดถึงไทยทาวน์จะนึกถึง convenience store กับพวกของจุกจิก ส่วนใหญ่ ผมมาซื้อกับข้าวกลับไปท�ำที่บ้าน เพราะแถวบ้าน ไม่มีของไทยๆ ขาย บ้านผมอยู่นอกเมือง อยาก เห็นไทยทาวน์มีร้านอาหารที่มีรสชาติแบบไทยแท้ๆ มากกว่านี้ ไม่ใช่ว่าที่มีอยู่ไม่อร่อยนะครับแต่บางที มากินก็อร่อย บางทีก็ไม่ค่อยอร่อย รสชาติยังไม่ ค่อยคงที่เท่าไหร่ครับ

22 VRTHAI

“มามองๆ หาแม่ของลูก” อย่างแรกที่นึกถึงเลยคือคนไทย เพราะคนไทย ต้องคู่กับไทยทาวน์อยู่แล้ว ส่วนตัวผมมาที่นี่ บางทีมาไม่ได้มาซื้อของหรอก แต่มาหาเพื่อน มากกว่า และมามองๆ หาแม่ของลูกบ้าง ส่วน ใหญ่จะมาซื้อกระทิงแดงกินครับ และอยากให้มี ถังขยะเพิ่มอีกหน่อย เพราะหาถังขยะยากมาก


07 10

08 11

09 12

เรื่อง: GIBB, ภาพ: Day

07. จอยค่ะ “ผักบางอย่างก็มีที่นี่ที่เดียว” พูดถึงไทยทาวน์จะนึกถึงที่ที่มีคนไทยเยอะๆ ร้าน อาหาร ร้านขายของ ที่ชอบมาไทยทาวน์เพราะมา ซื้อผัก ซื้อเครื่องแกงไว้กลับไปท�ำกับข้าวกินที่บ้าน เพราะผักบางอย่างก็มีที่นี่ที่เดียว และอยากให้ไทย ทาวน์มีร้านขายของประเภทของแฮนด์เมดแบบ ไทยๆ ก็น่าสนใจดีคะ

08. ป๊อปครับ “ผมว่าคนไทยเยอะไปหน่อย” อับดับแรกคงนึกถึงคนไทย เพราะไทยทาวน์เป็น เหมือนแหล่งรวมของคนไทยที่อยู่ที่นี่ บ้านผมอยู่ แถวนี้อยู่แล้วเลยมาทุกวัน โดยปกติผมท�ำงานอยู่ แถวนี้ชีวิตเลยวนเวียนอยู่ที่นี่ แต่ผมว่าคนไทยเยอะ ไปหน่อย น่าจะน้อยลงกว่านี้ อีกนิดนึง

09. อ้อค่ะ “นึกถึงร้านอาหารไทยและซีดีเพลงไทย” นึกถึงพวกร้านอาหารไทย ซีดีเพลงไทย โดยส่วน ตัวจะชอบไปซื้ออาหารกับ ซีดีเพลงไทย แล้วก็มา หาซื้อขนมกลับไปกินที่บ้านด้วย อยากให้มีร้าน มากกว่านี้คล้ายๆ Strathfield หรือ China Town

10. แอนค่ะ “นึกถึงของกินไทยๆ” ส่วนใหญ่มาไทยทาวน์เพราะจะมาซื้อกาแฟที่ starbucks คะ เป็นคนชอบกินกาแฟ แล้วก็มาซื้อของกิน กลับบ้าน บางครั้งมานัดเจอเพื่อนๆ ด้วย ถ้าพูด ถึงไทยทาวน์จะนึกถึงของกินไทยๆ อย่างขนมจีน ปลากระป๋อง มาม่า และคิดว่าไทยทาวน์น่าจะมีร้าน หมูกระทะแบบที่เมืองไทยบ้างนะคะ เพราะเห็นมีแต่ ของเกาหลี อยากกินแบบไทยๆ บ้าง

11. โบค่ะ “น่าจะมีร้านหนังสือใหญ่ๆ” มาไทยทาวน์จะนึกถึงพวกร้านอาหารไทย โดย ส่วนตัวจะชอบไปกินร้าน แซบไทยคะ ส้มต�ำอร่อย ดี เป็นคนชอบกินส้มต�ำ แล้วก็มาหาซื้อขนมไทยๆ กลับไปกินที่บ้านด้วย คิดว่าไทยทาวน์น่าจะมี ร้านหนังสือใหญ่ๆ อยากเห็นแบบร้านหนังสือที่มี หนังสือเยอะๆ หลากหลายแนวน่าจะดีค่ะ

12. ตั๊กค่ะ “อยากให้เป็นเหมือน “ไชน่าทาวน์” นึกถึงบ้านเราเลย มีทุกอย่างที่บ้านเรามี อยากได้ อะไรก็มาที่นี่ เพราะว่าที่อื่นไม่มีขาย เช่น ของกิน, ของใช้, นิตยสาร สารพัดสิ่งที่ต้องการอยากให้ เป็นเหมือน “ไชน่าทาวน์” รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย อาจจะมีศาลาไทย ถ้าเป็นอย่างนั้นมันน่าภูมิใจมากค่ะ ได้ขึ้นว่า “ไทยทาวน์” สมชื่อความเป็นไทย VRTHAI 23


good fine day

เรื่อง: พี่โต้ง

ตกปลา(เรื่องง่ายๆ ที่คุณยังไม่รู้) เรื่อง: พี่โต้ง

“หลายคนคงนึกข�ำเมื่อเห็นเด็กไทยบางคนเดินถือคันเบ็ดตกปลาเดิน ผ่านหน้าผับในช่วงวันศุกร์-เสาร์ นัน่ อาจเป็นเวลาที่หลายคนนัง่ ดื่ม และอาจงงว่า “พวกมันจะไปตกปลาบ้าอะไรกันดึกๆ ดื่นๆ ว่ะ” และ ผมกลับมองว่านัน้ คือความคิดของคนต่างมุมครับ ผมชอบตกปลา คุณชอบดื่ม สรุปคือการพักผ่อน นัน่ คือบทสรุปของผมครับ คุณและ ผมก็ไม่ได้ต่างกันในบทสรุปเลย” การตกปลาในประเทศนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นกีฬาที่เชิดหน้าชู ตาของประเทศเขาเลยทีเดียว Aus ได้รับการยอมรับให้ติด 1 ใน 10 ของกีฬา การตกปลาจากนักตกปลาทั่วโลก อีกทั้งมีพันธุ์ปลาหลากหลายสายพันธุ์ใน Aus ที่ท�ำให้นักตกปลาทั่วโลกต้องการเดินทางเพื่อการตกปลานี่ “รวมถึงผม 20 ปีที่แล้วผมได้ดู VDO ตกปลาจากน้าชาย ดูแล้วนึกว่าประเทศอะไรว่ะ! ปลาเยอะจริงๆ อยากไปวะ แล้ว 15 ปี ผ่านมา ผมก็ได้มาเหยียบแผ่นดินที่ ผมฝันถึง และเฝ้ารอมาตลอดแต่มันไม่ได้อย่างที่ผมคิดเลย ในการตกปลา ในประเทศนี้ ตกยากจริงๆ ไม่ได้ปลาซักที บางครัง้ ท�ำให้ผมขาดความมัน่ ใจ เลยเชียว ประสบการณ์ที่มี 20 ปี ต้องพังลง เพราะมันไม่ได้ง่ายเหมือนการ ตก “ปลาหมอ” หรือ “ด๊อกเตอร์ฟิช” ในแบบฉบับของบ้างเรา ซึ่งผมคิดว่า คงเป็นปลาตัวแรกๆ ในชีวิตของหลายๆ ท่าน เนื่องจากประเภทของปลา, นิสยั ของปลา, การล่าเหยือ่ , เวลา, หัวน�ำ้ ขึน้ -น�ำ้ ลง, และฤดูกาลของประเทศ นี้แตกต่างจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิง และนั่นมันน่าตื่นตาตื่นใจจนผมและคุณ อาจนึกไม่ถึงเลยเชียว จากนั้นท�ำให้ผมต้องเริ่มค้นหาข้อมูลของการตกปลา ในประเทศนี้อย่างหนัก หนังสือทุกเล่ม “ซื้อ” DVD “ซื้อ” เจอเพื่อนตกปลา “ถาม” สนุกตรงนี้แหละครับ การหมดตูดไปกับการตกปลา 555 หลายคน อาจองว่าผมบ้า-ตลกวะ แต่วนั นี้ ผมมีความรูใ้ นการตกปลาและเทคนิค รวม 24 VRTHAI

จนไปถึงกฎหมายการตกปลามาแนะน�ำให้แบบพืน้ ฐานทีค่ วรรับรูถ้ งึ ความซับ ซ้อน จนบางคนหลายท่านอาจจะนึกไม่ถงึ ว่าประเทศนีม้ นั มีแบบนีด้ ว้ ยเหรอ.. วะ! แต่นี้คือสิ่งที่ดีในการตกปลาที่ผมยอมรับ กฎหมาย อันนีส้ ำ� คัญมากครับ หลายคนอาจนึกตลกในกฎหมายของประเทศ นี้ว่าไม่สามารถหาซื้อ เหล้า-เบียร์ได้ตาม เซเว่น ห้ามเดินดื่มเบียร์ตามถนน แต่ห่อถุงกระดาษเดินดื่มได้ซะงั้น 55 และที่นี้ก็มีกฎหมายส�ำหรับนักตกปลา อีกเช่นกันครับหลายๆ คนต้องง แน่นๆ ว่าตกปลาที่นี่ต้องมี LICENSE ครับ บางคนถามว่าต้องสอบไหม? ที่ไหน? ตอบสั้นๆ ว่า “ซื้อครับ” มีหลายระยะ เวลาการใช้งานครับ เลือกเอาได้เลย แล้วจ่ายตังตามร้านขายอุปกรณ์การตก ปลาครับ มีดังนี้ครับ 3วัน-$6, 1เดือน-$12, 1ปี-$30, 3ปี-$75, ครับ น�ำติดตัว เวลาไปตกปลาด้วยครับ มิฉะนั้น อาจโดนแจก Ticket ได้นะครับ หากท่าน ไม่มี LICENSE แล้วจะเครียดกับการตกปลาได้นะครับ ทางที่ดีมีไว้ดีกว่าอุ่น ใจ แต่วา่ นั้นยังไม่หมดนะครับ นอกจากมี License แล้วคุณยังต้องมีความรู้ของ ชนิดปลาที่คุณตกมาได้ด้วย ยกตัวอย่าง ปลา Kingfish คุณจะต้องตกให้ได้ ตามความยาว 65 Cm. ขาด 1 เซน ก็ไม่ได้ เล็กไปคุณจะต้องปล่อยมันคืน คงน�้ำ ปลาบางพันธุ์ให้เอากลับได้เฉพาะตัวผู้...? แล้วเราจะรู้ได้ไงวะ! นะ ครับ ถือว่าเป็นกฎกติกาที่น่ายกย่อมาก ที่นี่จะมีคู่มือนักตกปลาแจกฟรีจาก รัฐบาล ให้ส�ำหรับนักตกปลาครับ มีสติกเกอร์ให้ด้วยนะ เป็นเหมือนที่วัด ปลาดถึง 70 cm. ให้ “ฟรี” ติดตามในเล่มต่อไป จะเสนอสายพันธุ์ปลาที่นิยมตกกันมากใน Sydney ที่ หาตกได้ง่ายๆ และจะค่อยๆ เข้มข้นขึ้นไปนะครับ และขอทิ้งท้ายในนิยาม การตกปลาของผมนะครับ “การตกปลาใช่เพียงการรอคอย ความสุขมีไม่ น้อยขณะคุณนั่งคอยในการตกปลา” เจอกันเล่มต่อไปครับ ปล. มีค�ำถามหรืออยากร่วมทริปการตกปลา ติดต่อมาที่ vrthaimagazine@gmail.com ลงหัวข้อว่า “ตกปลาพี่โต้ง” ได้เลยครับ


VRTHAI 25


in trend

26 VRTHAI


น้องหญิง ฬยา @ Bangkok

PHOTOGRAPHER @head, STYLIST GIBB, HAIR & MAKE-UP, JULIE

“แฟชั่นส�ำหรับหญิงแล้วก็เหมือนกับอาหาร ที่เราต้องกินอยู่ทุกวันทั้งเช้า กลางวัน เย็น แฟชั่นก็ต้องอยู่คู่กับผู้หญิงอย่างเราขาดกัน ไม่ได้หรอกคะ” ประเดิมแฟชั่นเซ็ทแรกกับสาวหมวยที่มีนามว่า “หญิง ฬียา เย็นสดใส” สาวน้อยที่มาอวดความน่ารักให้กับเราเป็นคนแรก “รู้สึกดี และตื่นเต้นมากเลยคะ วันนี้ที่ได้มาถ่ายแฟชั่นกับ VR Thai แต่แอบอาย นิดหน่อยทีต่ อ้ งมาถ่ายแถวไทยทาวน์ เพราะคนเยอะมากจริงๆ ช่วงแรก เลยเกร็งๆ นิดหน่อยไม่ค่อยกล้าโพสท์ท่าเยอะ (หัวเราะ)” หญิงบอกว่าเห็นแบบนี้แต่เธอไม่ใช่สาวหวานเลยนะเธอชอบ แต่งตัวแนวเท่ๆ มากกว่า “ปกติแล้วหญิงจะเป็นคนแต่งตัวแบบเท่ห์ๆ ใส่กางเกงขาสั้นอะไรประมาณนี้ ไม่ค่อยได้ใส่กระโปรงเท่าไหร่ แต่วัน นี้เหมือนได้เปลี่ยนมาเป็นสาวหวานๆ บ้างก็เลยเขิน แต่ก็ชอบนะคะดู แปลกตาดี โดยเฉพาะเสื้อที่เป็นตาข่ายใส่แล้วรู้สึกตัวเองเซ็กซี่ขึ้นมาที เดียว” “แฟชัน่ ส�ำหรับหญิงแล้วก็เหมือนกับอาหารทีเ่ ราต้องกินอยูท่ กุ วันทั้งเช้า กลาวงวัน เย็น แฟชั่นก็ต้องอยู่คู่กับผู้หญิงอย่างเราขาดกันไม่ ได้หรอกค่ะ” ตอนนีน้ อกจากการเรียนทีค่ อ่ นข้างจะนักหนาแล้วเธอยังท�ำงาน ควบคู่ไปอีกด้วย “ตอนนี้หญิงเรียนอยู่ที่ Martin College คะ และมีแพ ลนที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นี่ประมาณปลายปี ช่วงนี้เรียนหนักคะ และยังท�ำงานอยู่ที่ร้าน ณ บางกอกด้วย มีเหนื่อยบ้างแต่จะพยายาม ท�ำให้ได้ดีทั้งสองอย่างเลยค่ะ” เราก็ขอเอาใจช่วยให้น้องหญิงประสบ ความส�ำเร็จทั้งการเรียนและการท�ำงานเลยนะจ๊ะ สู้ๆ

VRTHAI 27


28 VRTHAI

สร้อยข้อมือเพชร - SABUY (sukhumwit 39) $25 แว่นตาสีชมพู - Ying Love Shop , $15 กระโปรง - SILA, $39.95 เสื้อตาข่ายสีด�ำ - SABUY (sukhumwit 39) $20 สร้อยคอ - SABUY (sukhumwit 39) $15 สร้อยข้อมือสีด�ำ - SABUY (sukhumwit 39) $19 ชุดแซคเกาะอกสีด�ำ - Ying Love Shop $29


VRTHAI 29


30 VRTHAI


VRTHAI 31


qa station

“นัง่ ปรับทุกข์กบั P’Jee ถึงเรือ่ งสอบ IELTS” อยู่ๆก็มีน้องๆเข้ามาหาบอกว่า อยากให้ p’Jee ช่วยเขียน คอลัมน์ให้แมกกาซีนน้องใหม่แต่สดใสไปทั้งรูปเล่มให้หน่อย หลังจาก ซักไปซักมาจนน้องๆทีมงานหนังสือเริ่มเบื่อ(ตามประสาคนเคยท� ำ หนังสือมาก่อน) p’Jee ก็ตอบตกลงว่าจะเปิดคอลัมน์ประเภท “ที่นี่มี ค�ำตอบ” ให้กบั น้องๆรุน่ ใหม่ในออสฯทีอ่ าจจะยังงงงงอยูก่ บั หลายเรือ่ ง หลายราวที่ไทยเราไม่มี คอลัมน์ QA Station ก็เลยได้แจ้งเกิดใน VR Thai นี่ล่ะ ประมาณว่าใครมี Question มา p’Jee ก้อมี Answer ไป กันนั่นแหละ ส่วนเจ้าค�ำว่า station เนี่ยน่ะ p’Jee คิด(เอาเอง)ว่าดู in trendดีกว่าค�ำว่า column หรือ corner อะไรประมาณนีล่ ะ่ สรุปว่าใคร มีปัญหาถามมาได้ p’Jee จะหาค�ำตอบมาให้กันทุกๆปัญหาเลยค่ะ

เรื่อง P’Jee, ภาพ JOJOEJIT

ส่วนน้องๆที่ได้ท�ำงานตามที่เรียนมาแล้วประสบผลส�ำเร็จในออสฯ ก็มีไม่น้อยค่ะ ที่จบวิศวะแล้วเป็นวิศวกรในออสเตรเลียมีค่ะ p’Jee ยืนยันได้ว่ามีไม่ใช่คนสองคนแต่เป็นหลายคนเลยค่ะ บางคนเป็น วิศวกรในระดับ manager เลยก็มีค่ะ คนไทยเราเก่งไม่แพ้ใคร อยู่แล้วขอให้มีโอกาสได้แสดงฝีมือเถอะค่ะ p’Jee ขอบอกอีกว่า โอกาสเป็นสิ่งที่สร้างได้ค่ะ อย่างน้องวิศวะคนนึ่งเป็นน้องผู้หญิง นะคะ พอได้พีอาร์แล้วก็ระดมใบสมัครไปทุกหนทุกแห่งทุกที่ที่เค้า ประกาศรับวิศวกรกันทีเดียว เชื่อมั้ยคะ ไม่ได้รับตอบรับซักใบเลย ค่ะ น้องเค้าเศร้ามากเข้ามาบอก p’Jee ว่าจะกลับไทยแล้ว หางาน ท�ำไม่ได้ p’Jee บอกว่าน้องลองสมัครต�ำแหน่งต�่ำกว่าวิศวกรดูมั้ย Q: อยากรู้จิงจิงเลยว่าที่อยากได้พีอาร์กันทุ่มเททุนสร้างท�ำ เพราะว่าถึงเราจบตรีจบโทวิศวะแต่ไม่มีประสบการณ์ในออสฯเลย กันแทบตายแล้วจะหางานในออสฯได้อย่างใจหรือเปล่า จบ ยากมากที่บริษัทที่นี่เค้าจะรับพิจารณาน่ะ เอาว่าลองสมัครต�ำแหน่ งอื่นๆที่ต�่ำกว่าและไม่ต้องใช้ประสบการณ์สมัครเข้าไปก่อน ให้ได้ วิศวะน่ะจะได้เป็นวิศวกรจริงๆ หรอ? A: ค�ำถามเปิดคอลัมน์นี้มาจากน้องที่บุกเข้ามาหา p’Jee ถึงที่ท�ำงาน โอกาสเข้าไปก่อน แล้วแสดงฝีมือความสามารถให้เค้าดู ดูซิว่าจะ เลย อยากเล่าแบคกราวนด์ซักนิดนึง น้องคนที่ถามคนนี้น่ะเค้าทั้งเซ็ง เป็นยังไง น้องเค้าก็รับปากเออๆออๆไปกับ p’Jee หลังจากนั้น ทั้งเครียดเพราะพยายามสอบ IELTS มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ท่อง p’Jee เดินเล่นอยู่แถวไทยทาว์นวันนึง มีเสียงเรียกชื่อหันไปดู อ้าว เที่ยวไปสอบทุกหนทุกแห่งแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างคะแนนให้ผ่านตาม น้องวิศวะนี่เอง ถามว่าเป็นไงบ้าง น้องบอกว่านู๋เป็นวิศวกรแล้วค่ะ ที่ต้องการซะที น้องเค้ามานั่งปรับทุกข์กับ p’Jee ถึงเรื่องสอบ IELTS ก็เพราะ p’Jee นี่แหละที่บอกให้สมัครหว่านไปต�ำแหน่งอะไรก็ได้ แล้วก้อเลยยกค�ำถามนี้ขึ้นมากดดัน p’Jee ให้ปวดหัวเล่น แต่ p’Jee ก็มีบริษัทนึงเค้ารับนู๋เข้าเป็น Technician ท�ำไม่กี่เดือนเลยเค้าให้นู๋ ไม่จนมุมกับค�ำถามหรอกค่ะ น้องคะ จะได้งานตามสายที่เรียนมาหรือ ขึ้นเป็นวิศวกร ขอบคุณ p’Jee ที่ให้ค�ำแนะน�ำนู๋จนได้งานที่ดีและ เปล่าน่ะ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั บุญบารมีทที่ ำ� มาหรอกนะคะ แต่ขนึ้ อยูก่ บั สิง่ ๆ พอใจอย่างนี้ ไม่เป็นไรค่ะ p’Jee ให้ได้แต่คำ� แนะน�ำ ผูท้ สี่ ร้างโอกาส ต่างๆมากมายหลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประสบการณ์ และ ท�ำได้ส�ำเร็จ ก็น้องนั่นแหละค่ะ p’Jee เล่าเรื่องนี้ให้น้องที่ตั้ง ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนตัวที่มีมาตั้งแต่เกิด เช่น มีความรับ ค�ำถามและให้กบั น้องๆคนอืน่ ๆทีอ่ า่ นวันนีด้ ว้ ยนะคะ โอกาสในชีวติ ผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร ฯลฯ จากประสบการณ์ของ มีอยู่ทุกหนทุกแห่งนะคะ อยู่ที่เราจะไขว่คว้าหรือจะนั่งรอวาสนาให้ p’Jee มีน้องๆที่รู้จักหลายคนทีเดียวที่ไม่ได้งานท�ำอย่างที่เรียนมาแต่ โอกาสมาหาเรา p’Jee ฝากไว้ให้ลองคิดดูแล้วกันค่ะ.. ได้ท�ำงานที่รักที่ชอบ และมีความสุขที่จะท�ำ บางคนก็ได้ท�ำงานที่ไม่ รัก ไม่ชอบ แต่ไม่เกลียด และยังได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าพอเพียงที่จะ “มีค�ำถามส่งมาที่ vrthaimagazine@gmail.com ท�ำงานนั้นให้ได้ดีอีกด้วยค่ะ หัวข้อถึง p’Jee นะค่ะ”

32 VRTHAI


พรทิพย์ตลาดไทย

บริการประทับใจ... มาที่เดียวครบ... เรายกตลาดไทยมาไว้ที่นี่...

ผักผลไม้จากเมืองไทย, อาหารแห้ง, อาหารแช่แข็ง, นิตยสารไทย, หนังสือพิมพ์ไทย และอื่นๆ, CD ละครไทย, รายการต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย 16 Campbell Street Haymarket NSW

Hotline (02) 9211 2208

VRTHAI 33


จิ้ม ชวนชื่น

มนุษย์มากความสามา

รถ

ทุกวันนี้ผมก็เป็นแบบที่พ่อส มาตลอด ผมน�ำมาปรับใช อน ครอบครัวของผมเอง ต่อ ้กับชีวิต อะไร ก็ไม่กดดันลูก ไม่ตใหีกร้ผมชอบ ให้ครอบครัวผมเลย อบ

Dialogue ข้างล่างนี้เราตัดบางส่วนมาจากรายการสนทนาในรายการ ไทยอีสานเรดิโอ Episode 28 ซึ่งออกอากาศในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2010 ที่ สถานีวิทยุ WOW FM 100.7 เวลา 3 ทุ่มตรงถึง 5 ทุ่ม วันนั้นมีผู้ด�ำเนินรายการ คือ ผมเอง น้องจุ๋ม ธาฤดี ยวมินทร์ และ น้องเจี๊ยบ แจ่มผกา สีบุญเรือง เราสนทนา กับดาราตลกชื่อดัง จิ้ม ชวนชื่นหรือ คุณนพดล ทรงแสง ตลกเอกหนื่งในสมาชิก คณะชวนชื่น ซึ่งเป็นตลกครอบครัวที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทย นอกจากอารมณ์ ขันและเสียงหัวร่อที่มาเป็นระลอกๆตลอดรายการ 2 ชั่วโมงเต็มๆแล้ว ยังมีสาระ และแนวคิดมุมมองที่ดี ความสนุกท�ำให้เราทั้งสามคนมีความรู้สึกว่าเวลาหมดเร็ว โดยไม่รู้ตัว เราอดไม่ได้ที่จะน�ำมาแบ่งปันท่านผู้อ่านที่พลาดรายการไป (เปิดเพลง หัวใจเผลอ - จิ้ม ชวนชื่น Track 1) ครับ แขกรับเชิญของเราท่านนี้เป็นดาราตลกอารมณ์ดี ผู้ชายตัวกลม หน้าตา ชื่นมื่นชวนให้ชื่นบานตลอดเวลาเป็นคุณพ่อของลูกสาว 2 คน คนโตวัยยี่สิบสี่ปี จบมหาวิทยาลัยแล้วท�ำงานช่วยคุณพ่อที่บริษัท จบจิตวิทยา แล้วไม่ยอมเป็นตลก ส่วนคนเล็กสิบสี่ขวบ และภรรยาอีกหนึ่งคน ไม่เจ้าชู้เหมือนดาราตลกทั่วไป เขา ยังเป็นนักวางแผนชีวิตให้กับตัวเอง ครับ ตามทฤษฎี พ่อหลวงของเราเปี๊ยบเลย ครับเศรษฐกิจพอเพียง ดาวตลกผูม้ คี ติประจ�ำใจ “แค่ทำ� ดีกบั ตัวเองมันก็กลายเป็น ตัวอย่างทีด่ เี ผือ่ แผ่ไปถึงคนอืน่ ในสังคม” ขอเชิญท่านผูฟ้ งั พบกับคุณนพดล ทรงแสง หรือที่เรารู้จักเขาในชื่อ จิ้ม ชวนชื่น วันนี้คุณจิ้มย่างเข้าสู่วัย 46 ปี ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ขอผมทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนได้มั้ยครับพี่ สวัสดีพี่น้อง ชาวไทยในซิดนีย์แฟนๆ ไทยอีสานเรดิโอ สีสันของคนไทย เพื่อคนไทยแห่งนี้ครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับหน่อยครับ (ฮา) ภรรยาชื่อ คุณจุก หรือ อ�ำพร ทรงแสง ใช่ไหมครับ ตอบไม่ใช่ ได้หรือเปล่าละครับ ถ้าไม่ได้กอ้ ต้องบอกว่าใช่แล้วครับ (ฮา) ที่ถามก็เพื่อจะเช็คครับ ว่ายังจ�ำชื่อภรรยาได้ไหม เพราะทุกแห่งเลยจะพูดถึงคุณ จิ้มในลักษณะคุณพ่อตัวอย่าง รักครอบครัว ไม่เจ้าชู้ซึ่งหาได้ยากในสังคมไทยใน ปัจจุบันนี้ โอ้โฮ พี่หันกลับไปดูภรรยาผมซินั่งยิ้มกริ่มอยู่นั่นครับ (ภรรยาคุณจิ้ม และลูกสาวซึ่งมาให้ก�ำลังใจนั่งอมยิ้มอยู่อีกมุมนึงของห้องส่ง) เพลงที่จบไปแล้วนั้นคือ เพลง หัวใจเผลอ จากอัลบั้มลูกทุ่งตลกตลับทอง ของ สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย ผลิตมาเฉพาะกิจเพื่อหารายได้เข้าสมาคม ใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้วก็หมดแล้ว ตอนนี้ถ้าอยากได้ต้องไรท์แจกกัน หมดแล้วหมดเลย บริษัทเขาท�ำมาเพื่อหาเงินก้อนนึงเอาไว้ช่วยศิลปินตลกที่เกิดเจ็บป่วย รายได้น้อย 34 VRTHAI

อุบัติเหตุ เป็นกองทุน อะไรอย่างงั้นครับ มีใครร้องบ้างครับชุดนี้ เยอะนะครับ มีเอ๊ดดี้ ผีน่ารัก พี่เอ๊ดดี้ก็ไม่อยู่แล้ว อื้อย เพิ่งนึกได้เสียชีวิตไป แล้ว มีจาตุรงค์ ม๊กจ๊ก พี่ชูศรี พี่สีหนุ่ม โก๊ะตี๋ หยอง ลูกหยี โฮ เยอะพี่ทั้งหมดรวม 12 เพลง คนละเพลง บางเพลงก็ร้อง 2 คน ทั้งหมดนี่ต้องขอบคุณผู้บริจาคเพลงทั้งหมด คือ ดาราตลก อาจารย์ดาร์กี้ ขี้เมา หรือ คุณไพฑูรย์ ขันแก้ว แต่งเพลงดังๆไว้เยอะ มาก เด็กมันยั่ว ท�ำไมน้องไม่แต่งงาน อยากมีเมีย รักแม่ม่าย รักน้องเมีย เด็กเอ๊าะเอ๊าะ ของพี่แอ๊ว ยอดรัก หรือแม้แต่ เพลงหัวใจเผลอ ที่ผมร้องที่เพิ่งเปิดไปก็เป็นผลงานของ อาจารย์ดาร์กี้ ได้ข่าวว่าเพลงนี้คุณจิ้มร้องเที่ยวเดียวเอาเลย ใช่ครับ ร้องแบบประหยัด ไม่อยากให้ต้นทุนสูง ท�ำรวบรัดมาก ประหยัดค่า ห้องอัด ค่าอะไรทุกอย่าง มาถึงก็เข้าอัดๆ เอากันเลยท�ำเร็ว จองเวลา จองคิว มาเข้า คิวรออัดกัน พี่ชูศรี พี่สีหนุ่ม ก็รอจ่อผมอยู่ ร้องหลายเที่ยวไม่ได้ แต่ละคนร้องรวดเดียว เพราะต้องช่วยกันเซฟ คนจะพูดเรื่อยนะครับว่าตลกส่วนใหญ่จะเติบโตมาจากคาเฟ่ ภาษาที่พูดจะหยาบโลน เอาใจขี้เมา แต่คุณจิ้มและคณะชวนชื่นสร้างเสียงฮาได้โดยไม่ต้องหยาบคาย คุณจิ้มมี ความคิดเห็นอย่างไร ผมว่านะ ตลกเมื่อก่อนเล่นงานวัดนะ ไม่หยาบ เงินน้อย พอเข้าคาเฟ่จ้าง เยอะก็แห่เข้าไป คนดื่มเหล้าดื่มเบียร์ ป๋าๆ ลุงๆ อะไรพรรคนี้นะครับ ก็ต้อง Hard Core ต้องถึงเส้นเพราะพวกนี้กึ่มแล้ว (เมา) พอเล่นทะลึ่ง ก็ข�ำเล่นง่ายเพราะเมาแล้ว พอออก มาจากคาเฟ่ ท�ำ วีดีโอ เขาไม่กินเหล้าแล้ว มันอีกอารมณ์แล้ว นั่งดูไปด้วย ลูกเล็กเด็ก แดงก็ดู เราก็บอกไม่ได้แล้ว ผิดๆ ยิ่งไปออกรายการ ทีวี ก็ยิ่งไม่ได้ ดูกันทุกเพศ ทุกวัย เราต้องรับผิดชอบ เป็นตลกต้องพัฒนา หามุขอื่นชดเชยกันได้ ท�ำการบ้านมากๆหน่อย ท�ำได้ครับท�ำได้หาอะไรทดแทนได้ ไม่จ�ำเป็นต้องหยาบโลน ก็เหมือนอาหารไทยมาอยู่ที่ นี่ท�ำแบบบ้านเราฝรั่งทานไม่ได้ ก็ต้องลดความเผ็ดลงหน่อย ลดนั่นลดนี่ ต้องปรับใช่ไหม ครับ ก็ไม่ต้องหยาบคายก็ได้ ไม่ต้องเผ็ดก็ได้ฝรั่งก็ชอบ นิยม เราต้องพยายามกลืนไปกับ สังคมนั้นๆ ออกจากคาเฟ่แล้วนะ ต้องเป็นสากลแล้ว พี่จุ๋มอ่านบทความนะคะ คุณจิ้มเคยให้สัมภาษณ์ว่า “ทุกวันนี้ผมก็เป็นแบบที่พ่อสอน มาตลอด ผมน�ำมาปรับใช้กับชีวิตครอบครัวของผมเอง ต่อให้ผมชอบอะไร ก็ไม่กดดัน ลูก ไม่ตีกรอบให้ครอบครัวผมเลย” คุณพ่อคุณจิ้มสอนอะไรบ้างคะ พอน�ำมาเผยแพร่ ให้เป็นประโยชน์บ้างได้ไหมคะ เริ่มมาจากพ่อ ลูกจะท�ำอะไรเขาก็จะสนับสนุน ตั้งแต่เล็กเลยนะไม่เคยตี ดุ ก็ไม่เคยเลยนะ เพราะเขาจะถามเราไงอยากท�ำอะไรก็สนับสนุน เมื่อไม่บังคับเราก็ไม่มี


“รางวัลขโมยซีนยอดเยี่ยม จัดโดยหนังสือดังมากในกลุ่มวัยรุ่น หนังสือ แฮมเบอร์เกอร์” อะไรให้ดุ ผมว่านะ อยากเรียนก็ให้เรียน อยากตกปลา อ้าว ก็ ซือ้ เบ็ด ซือ้ อุปกรณ์ให้ อยาก ขายขนม เอ้า ซือ้ รถเข็นให้ อะไรทีเ่ ขาให้ได้ให้หมด สนับสนุนลูกทุกคน รึจะเพราะเขาเจ้าชู้ ก็ไม่รู้ เอ็งขออะไรข้าให้หมด เวลาข้าขอเอ็งอย่าขัด (เสียงฮาลัน่ ห้องส่ง) โชคดีนะ ลูกทุกคน ได้ใจเขาหมด โดยทีเ่ ขาไม่ตอ้ งเครียดด้วยเลย เกิดมาตัง้ แต่เป็นลูกเขาๆก็ให้เราหมดถ้าเขา หาให้เราได้ เลี้ยงเหมือนเพื่อนปรึกษากัน ก็เอามาใช้กับลูกไม่บังคับ บอกเขาเราไม่ได้เรียน หนังสือ ลูกสาวสองคนเขาชอบเรียน ไม่เหมือนเราต้องออกหากินเพราะความรู้น้อย เขายัง อยูก่ บั เราก็บอกนีข่ าวนะลูก นีด่ ำ� ลูกจะเลือกด�ำก็ได้แต่ให้เหตุผลเขา บอกลูกท�ำอะไรถ้าพ่อ เอื้อมถึงก็ช่วยลูกได้สุดแรงละ แต่ถ้ามันไม่ตรงไลน์พ่อก็เอื้อมไม่ถึงลูก แล้วลูกก็จะหลุดมือ พ่อไปนะลูก เราไม่กดดันลูกให้คิดเอง บังเอิญเขาเลือกเส้นทางที่ถูกต้อง เราก็สนับสนุนได้ เต็มที่ ก็โชคดีไป พีเ่ จีย๊ บมัง่ อีกอันนึงคะ ชอบจังอันนี้ “สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะยึดเหนีย่ วครอบครัวให้กลมเกลียว แน่นแฟ้นได้ ก็คือต้องหากิจกรรมท�ำกันอย่างสม�่ำเสมอ ทุกครอบครัวควรจะปลูกฝังให้ทุก คนในบ้านมีกิจกรรมร่วมกัน สนุกด้วยกัน หากปล่อยให้สมาชิกในบ้านต่างไปหากิจกรรม ของตัวเองท�ำ ความแน่นแฟ้นอาจจะมีไม่มาก” ช่วยขยายความหน่อยคะ กิจกรรมอะไร บ้างเผื่อท่านผู้ฟังน�ำเอาไปใช้ เราพยายามท�ำอะไรพร้อมๆกันพ่อแม่ลูกก็เป็นกิจกรรมแล้วนะผมว่า ทานข้าว พร้อมกัน ดูทีวีเครื่องเดียวกัน ทีวีเครื่องเดียวนี่ถ้าดีไซน์ดีๆก็โอเคแล้วนะ ดูกันไปพูดคุยไป สอนเขาไปในตัวได้อีกด้วย เสริมความกลมเกลียวในครอบครัว ปรับเข้าหากันเด็กก็จะไม่ ห่างไกลความเป็นผู้ใหญ่ในความคิดความอ่าน เราก็ไม่ไกลจากเขา บางทีเขาก็สอนเรานะ งานบ้านทุกชนิดก็ท�ำร่วมกันได้เป็นกิจกรรมร่วมกันได้ ไปเจอใน net มาคะ พิธีกรอารมณ์ดี๊ดี จิ้ม ชวนชื่น และพิธีกรสาวสวยเซ็กซี๊เซ็กซี่ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ รายการอะไรคะ ใครๆก็รู้ว่าน้องอั้ม เธอสวยแล้วก็เซ็กซี่ คุณจิ้มรู้สึก อย่างไงเพราะผู้ชายร้อยทั้งร้อย ละคะ พี่จุ๋มว่าเข้าใกล้น้องอั้มก็จะต้องเกิดอาการปิ๊ดปิ้วๆ กัน รายการยังออกอากาศอยู่ไหมคะ? จ้อจี้ครับ ยังออกอากาศอยู่ครับ อื๊อ พูดเป็นลาง กลับไปรายการจะยังอยู่มั้ยนี่ (ฮา) ผมพูดอะไรต้องระวังนะ น้องอั้มเขามีเพื่อนที่ซิดนีย์นะ พูดออกไปเขาไปรายงานกัน แล้วแย่เลย สวยซิครับแล้วก็เซ็กซี่ด้วย เอาเป็นว่าผมไปที่ไหนก็แล้วแต่ พวกผู้ชายเจอผม มักจะพูดแบบอิจฉาๆ นะ เป็นไง ได้อยู่ใกล้อั้ม ประมาณนี้ เขามีแฟนคลับเยอะมาก แล้ว ทุกครั้งที่ไปอัดรายการจะมีแฟนคลับตามไปทีนึง 30-40 คน เด็กนักศึกษาทั้งผู้หญิงผู้ชาย ความที่รายการเขาสร้างแคแรคเตอร์ให้เราเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกัน คอยดูแล เทคแคร์ กัน แหย่เล่นกัน แซวกัน เอื้อเฟื้อกัน ถึงมันจะเป็นมุข แต่นานเข้ามันอินแล้ว เราก็เลยนึก ว่าเขาเป็นน้องเราจริงก็เลยมองข้ามตรงนั้นไป (เปิดเพลง พิษรักพิษณุโลก – สีหนุ่ม เชิญยิ้ม Track 2) เพราะมากๆ เลยนะครับ เพลงที่จบไปแล้วนั้น คือเพลงพิษรักพิษณุโลก ร้องโดย คุณสีห นุ่ม เชิญยิ้ม เพลงนี้มีหลายเวอร์ชั่นมาก มีเวอร์ชั่นของ คุณสันติ ดวงสว่าง แล้วก็มีของคุณ หนู มิเตอร์ ใช่ไหมครับ แต่เวอร์ชนั่ ทีไ่ พเราะทีส่ ดุ ผมว่าของคุณสีหนุม่ นะ ร้องได้อารมณ์ คุณ สีหนุ่มถ่ายทอดได้ยอดเยี่ยมมาก เสียงขลุ่ยก็ไพเราะ ภาษาที่ใช้ในเพลงก็ยอดเยี่ยม เล่นค�ำ อย่างค�ำว่า ชะเง้อ ชะแง้ และชม้อย ผมฟังครั้งแรก ชอบเลย และชอบเป็นพิเศษเพราะเสียง คุณสีหนุ่มวิ่งไล่ขึ้นลงไปได้เรื่อยๆไม่มีจน คุณพ่อ คือ คุณอุดมเล่าว่า เพลงนี้ตั้งใจแต่งเพื่อ ให้ลูกชาย คือคุณจิ้ม ร้อง เพราะตอนเด็กๆ คุณจิ้มเสียงหวาน แต่บังเอิญช่วงที่แต่งเพลงนี้ เสร็จจะให้คณุ จิม้ ร้อง เป็นช่วงทีค่ ณุ จิม้ เริม่ เป็นหนุม่ เสียงเริม่ แตก ก็เลยไม่ได้รอ้ ง ใช่ไหมครับ ใช่ครับ แต่งไว้ให้ผมร้องตอนอายุ 12 ปี (เริ่มร้องท่อนแรกให้ฟังเป็นตัวอย่าง เสียงไพเราะมาก) แล้วเสียงมันแตกก่อน ก็มาเล่นลิเกเล่นตลก ก็พับเก็บไว้มาเป็นสิบๆปี พี่โน้ตเผอิญไปได้ยินน้องชายผมร้องเล่นๆก็ชอบใจ ไปขอคุณพ่อมาใส่ในหนังก็ปรับเนื้อนิด นึงให้เข้ากับตัวหนังก็ดังระเบิดไปเลย คุณพ่อแต่งเพลงเอาไว้เยอะมาก เล่ากันว่าเพลงนี้เป็นเพลงเดียวที่คุณพ่อได้เงินเป็นกอบ เป็นก�ำ เพราะเอาเพลงนี้ไปใช้ประกอบภาพยนตร์แนวตลกเรื่อง “คนปีมะ” ของคุณโน๊ต เชิญยิ้ม ดาวตลกชื่อดังที่เคยร่วมคณะตลกเชิญยิ้มมากับคุณสีหนุ่ม คุณโน้ตจ่ายให้คุณพ่อ 20,000 บาท ถูกต้องไหมครับ เออ 30,000 บาทครับ โอ้โฮ เยอะครับ พี่หนุ่มร้องเพลงมาก็เยอะหลายอัลบั้ม แต่มาดังสุดๆเลยเพลงนี้ คนชอบ ไอ้ส�ำนวน ชะเง้อ ชะแง้นี่มันท�ำให้เพราะนะครับ แล้วก็ คนคุมเสียงด้วยคุมให้พี่หนุ่มร้องนี่ได้อารมณ์จริงๆครับ ต้องตบมือให้พี่โน้ต เพลงนี้มีเรื่อง ตลกนะ ตอนนั้นคุณพ่อเขาอยู่กับคุณ จีรพันธ์ วีระพงษ์ ไก่นาตาฟางนี่แหละ ตี 2 เลิกงาน

ทุกคนก็ขนึ้ ไปนัง่ บนรถรอเจ้าภาพเคลียร์เงินจนตี 4 ยังไม่รเู้ ลยว่าเจ้าภาพจะมีเงินจ่าย หรือเปล่า คุณพ่อก็มองจากรถลงไปในล�ำน�้ำก็เห็นคนนั่งตกปลาอยู่ อารมณ์ศิลปินก็ เกิดลงมือเขียนเพลงเลย ตอนหลังเอาเพลงมาท�ำแล้วเพลงดังเปรี้ยงปร้าง คือ 30 ปี ให้หลัง คุณพ่อเพิ่งคิดได้ เฮ้ย บอกเสียงขลุ่ยมาจากล�ำน�้ำยม ตรงนั้นมันแม่น�้ำอะไร แน่หว่า เพราะมันมี 2 แม่น�้ำมาบรรจบกัน ต้องวิ่งกลับไปดูใหม่ว่าแม่น�้ำอะไร โชคดี ไป แม่น�้ำยมจริงๆ เล่ากันอีกว่า ที่คุณพ่อ คือ คุณอุดม ชวนชื่น แต่งเพลงได้ไพเราะจับใจนั้น เนื่อง มาจากได้รับค�ำแนะน�ำมาจากพระพร ภิรมย์ เพราะมีช่วงหนื่งคุณพ่อไปคลุกคลีตี โมงกับพลวงพ่อท่านเป็นเวลานานถึงสอง 2 ปี ในสมัยพระท่านยังเป็นพระเอกลิเกที่ อยุธยา ยังไม่ได้มาเป็นนักร้องดังในกรุงเทพ โดยท่านได้แนะน�ำให้อา่ นกลอนพระอภัย มณี ของสุนทรภู่ จนเข้าใจในสัมผัสนอกสัมผัสใน ที่เป็นหัวใจของการแต่งเพลง เป็น อย่างดี เป็นเรื่องจริงไหมครับ จริงครับ นี่ไงที่ผมอยากพูดถึง พ่อเขายังเด็กๆอยู่หนีออกจากบ้าน ไปอยู่ กับหลวงลุงพร ภิรมย์ โชคดีนะไปเจอคนดีๆ ปลูกฝังสิ่งดีๆ นอนมุ้งเดียวกัน นั่งซ้อน จักรยานหลวงลุงไปเล่นลิเก จักรยานใหญ่ๆพ่อเขาบอกเท่หม์ าก ถูเช็ดกันทัง้ วัน สมัย นัน้ พ่อบอกลิเกดังต้องมีจกั รยานใหญ่ๆเหมือนกับมีรถสปอร์ตเลย ก็ไปได้ชะเง้อชะแง้ อะไรนี่แหละมาจากเสภาลาวที่หลวงลุงร้องให้ฟัง เป็นท่อนที่จับใจเขามาก เขาบอก ถ้ามีโอกาศได้แต่งเพลงแล้วละก้อ จะต้องหาทางยัดเข้าไปในเพลงให้ได้ พูดถึงคุณสีหนุ่ม เกิดอะไรขึ้น แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ทางสมาคมตลกได้ช่วย เหลืออะไรไปบ้างคะ ผมสนิทกันกับเจี๊ยบลูกชายแกจะคุยกันตลอดเพราะรุ่นใกล้กัน ประมาณ 2 ปีได้แล้ว แกไปอัดละครบางรักซอย 9 แล้วหน้ามืดหมดสติไป แกเป็นเบาหวานแล้ว ก็ความดัน ท�ำงานหนัก อดนอนแล้วก็เครียดด้วย ท�ำงานกับเอ๊กแซกค์บทต้องเปรี๊ยะ แล้วซิทคอมนีเ่ ครียดนะครับ ท�ำให้คนหัวเราะนีย่ ากกว่าท�ำให้คนโกรธนะ ต้องใช้ความ พยายามนะครับ ท�ำให้คนโกรธง่ายกว่ามาก ท�ำเดี๋ยวนี้เลยไหมพี่ (ฮา) โชคดีนะครับ แกคืนมาได้ เพราะอาการหนักมาก แกหลับไปหลายอาทิตย์ ไม่รู้สึกตัวเลย สมาคม ยังไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือมากเพราะทีจ่ ริงเรือ่ งเงินไม่ใช่ปญั หาของครอบครัวนี้ ลูกเต้า VRTHAI 35


ยังดูแลได้อยู่ เจี๊ยบดูแลคุณพ่อดีมาก กรณีพี่สีหนุ่มนี่ ก�ำลังใจเท่านั้น ผมว่านะ ก็ดีขึ้นเยอะ ดีขึ้นเป็นล�ำดับๆ พาไปไหนมาไหนได้ ท�ำกายภาพบ�ำบัด ก�ำลังใจ แกดีมาก เล่ากันว่าคุณพ่อนี่เป็นป๋าดัน เมื่อมีโอกาสก็น�ำคุณจิ้ม ลูกชายซึ่งยังเล่นลิเกอยู่ มาร่วมวงเพลิน พรหมแดนด้วย โดยเริ่มจากการเป็นตลก ได้ค่าตัว 150 บาท และต่อมาเพลิน พรหมแดน ก็เพิ่มค่าตัวให้เป็น 300 บาทเหตุเพราะร้องเพลง เพราะและเล่นลิเกหน้าฉากได้ด้วย แต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือน วงเพลิน พรหม แดนก็ยบุ วง แต่กถ็ อื เป็นเกียรติประวัตวิ า่ เป็นตลกคนสุดท้ายของวงเพลินพรหม แดน ซึง่ ถือว่าเป็นวงลูกทุง่ ต�ำนานทีผ่ ลิตตลกชือ่ ดังทัว่ ฟ้าเมืองไทยทุกวันนี้ ข้อมูล ถูกไหมครับ ต้องขอชมก่อนเลยว่า ไม่น่าเชื่อว่ารายการนี้จะมีมาตรฐานและ ชัดเจนทีเ่ มืองไทยก็ไม่ได้ทำ� ข้อมูลหารายละเอียดมาดีอย่างนีน้ ะ ไม่เคยเห็นจริงๆ ที่ส�ำคัญพี่น้อยร้อยเรื่องมาได้ดีมาก ข้อมูลค่อนข้างแม่น มีการเตรียมการ ท�ำ รายการได้ดีมากครับนึกไม่ถึง ย้อนกลับไปนิดครับ ตลกที่วงเพลิน พรหมแดน ผลิตมาดังๆก็มี เด่น ดอกประดู่ เพ็ชร ดาราฉาย จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก แดน บุรีรัมย์ ดี๋ ดอกมะดัน คนที่เจ๋งๆจะได้ไปเข้าในเพลงพูด พวกรุ่นใหญ่นี่ออกไปหมดแล้ว คุณพ่อก็เป็นคนท้ายๆที่ได้เข้ามาเล่นกับหัวหน้า เพลงคุณเพลินส่วนใหญ่จะเป็นเพลงพูด ในข่าวว่าได้เป็นลูกคูข่ องคุณเพลินด้วย จริงไหมครับ? ครับ หน้าเวทีได้เล่น แต่ตอนบันทึกแผ่นไม่ได้ครับเพราะมาช่วง ท้ายๆแล้ว ไม่ได้ผลิตแล้ว เหตุที่ผมได้เข้าไปเพราะเขาจะมีลิเกหน้าม่าน ลิเก ตลกก่อนหัวหน้าจะออก เขาลาออกไปท�ำคณะลิเก คุณพ่อฉวยโอกาศก็บอก พรรคพวกล้อบบี้เลย ผลักผมให้ออกไปร้องเพลง มีนักร้องสไตล์ยอดรักอยู่แล้ว 2 คน ผมเล่นลิเกมาตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ร้องแต่เพลงยอดรัก สลับกับลิเกมา ตลอดให้เปลี่ยนไปร้องเพลง ไพวัลย์ ลูกเพชร รอดมาได้ก็เกือบตาย ถ้าผมท�ำ อะไรพลาดคุณพ่อแย่ไปเลยเพราะท�ำโดยพลการ วันเดียวโดน 2 ดอก ยังๆไม่ พอ ผลักผมออกไปเล่นตลกกับหัวหน้า อันนี้ใจร้ายมากเลย ผมอายุ 18 ปีแค่

36 VRTHAI

นั้น ไปเล่นกับรุ่นใหญ่ จบงานหัวหน้าเพลินเรียกไปพบ พ่อเขาก็เตรียมเก็บของแล้ว แกถาม พ่อว่าเด็กคนนั้นเป็นใคร พ่อเขาบอกลูกผม หัวหน้าบอก อือ มีแวว หลังจากนั้นก็ได้เล่นมา ตลอด ถึงวันนี้อยากจะบอกหัวหน้าว่าเราไม่ได้ท�ำให้เขาผิดหวัง อยากบอกจริงๆ เมื่อเร็วๆนี่ก็เพิ่งไปรับรางวัลการแสดงประหลาดๆมา ตอนที่พี่จุ๋มกลับไปกรุงเทพมา รางวัล อะไรนะคุณจิ้ม รางวั ล ขโมยซี น ยอดเยี่ ย ม จั ด โดยหนั ง สื อ ดั ง มากในกลุ ่ มวั ยรุ ่ น หนัง สื อ แฮมเบอร์เกอร์ อ๋อ คงจะเป็นบทพระในเรื่อง โหด หน้าเหี่ยวแน่ๆ เลย อยากรู้ว่าไอ้ส�ำเนียงการพูดแปลกๆ แบบนี้มันมีจริงในประเทศเรารึป่าว ส�ำเนียงอะไรคุณจิ้ม มีจริงครับ ก็ส�ำเนียงเพชรบุรี พี่ทอม ดันดี ไง ผู้ก�ำกับเขาอยากได้พระบ้านนอก เราก็เลยเสนอไป สุพรรณมันก็เยอะแล้ว บุญชูก็ไม่รู้กี่ภาคแล้ว พอหนังออกมาเขาก็บอกว่า เรารักษาความเป็นพระบ้านนอกได้ดี คนดูเขาคงเอ็นดูมั้ง ใสซื่อดี คุณจิม้ ร้องเพลงก็เพราะ เล่นหนังก็ได้รางวัล ละครก็เล่น พิธกี รก็เป็น ลิเกก็เล่นมาแล้ว ตลก ไม่ตอ้ งพูดถึงอาชีพอยูแ่ ล้ว นีอ่ กี อาชีพเลย พีน่ อ้ ย พากย์หนัง หนังฝรัง่ อีกต่างหากคะ ให้เสียง พากย์เป็นเชร็คมาตั้งแต่ภาคแรก ตอนนี้ถึงเชร็คภาค 4 แล้วเอามันทุกท่า ครับ พากษ์มาตั้งแต่ภาค 1 ภาค 2 พอภาค 3 เขาให้พี่ติ๊ก ชีโร่ พากษ์แทน ภาค 4 กลับมาเอาผมพากษ์อีก ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน ติดต่อมาครั้งแรก ตอนแรกผมหนีนะ เพราะกลัวจะไปท�ำให้เขาเสีย มันเป็นศิลปะอีกแขนงใช่ไหม กลัวเสีย เขาตามไปกล่อมถึงช่อง7 โน่น เอ้า ลองก็ลอง คนก็ชอบนะ พีจ่ มุ๋ พอรูเ้ พราะดูหนังเยอะเป็นเจ้าของร้านวีดโี อเองด้วย ต้องรูใ้ จลูกค้า ตัวเชร็คนีเ่ ป็นพระเอก คนติดแล้วไง จู่ๆมาเปลี่ยนมันไม่ได้อารมณ์นะ ไหนลองพากษ์ให้ฟังซิเอาภาคสุดท้าย ยัง จ�ำได้ไหม “อ๋อ อย่างนัน้ ข้าก็ผดิ ซิ ใช่ ข้าก็แค่ขอให้ทกุ อย่างกลับไปเหมือนทีเ่ คยเป็น........... เมื่อก่อนนี้ข้าเป็นยักษ์กินคน คนกลัวข้า เดี๋ยวนี้ข้าเป็นได้แค่ไอ้ตัวจ�ำอวดตัวเขียว” เรามองลีลาการให้เสียงประกอบแอคชั่น ได้อารมณ์มากจนมองเห็นเขาคือ ไอ้ ยักษ์ตัวเขียวนั่นที่ออกมาโลดแล่นอยู่ในห้องส่ง เราสามคนนั่งมองหน้ากันเหมือนนัดกันคิด มนุษย์คนนี้มากความสามารถ ท�ำอะไรได้หลายอย่างจริงๆ แถมยังเป็นตลกที่มีกึ๋นด้วย


VRTHAI 37


education

First and

Final Request

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ผมเพิ่งเดินทางกลับจากไทย ไปซะนาน 4 อาทิตย์ ทั้งพังงา ภูเก็ต กรุงเทพ เชียงใหม่ และเชียงราย สนุกดีครับ ได้สาระ สีสรร และความจริงของ ชีวิตมากมาย...ต้องขอบพระคุณพระเจ้าส�ำหรับทุกๆ อย่างครับ ปีใหม่ไทย 2553 ก็ผา่ นพ้นไป ท่ามกลางปัญหาของกลุม่ คนประท้วงทีย่ งั ไม่จบ และไม่สนิ้ สุดมากกว่านัน้ เรือ่ งการมาเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย และการ ยืน่ ขอวีซา่ นักเรียน วีซา่ นักท่องเทีย่ ว และการยืน่ ขอ PR ก็มคี วามยากมากขึน้ เช่นกัน ปลายเดือน มีนาคม 2010 ทีผ่ า่ นมา ประเทศออสเตรเลีย จ�ำเป็นต้องปรับ ระดับมาตรฐานการเรียน การสอน ให้ดียิ่งขึ้น โดยการควบคุม ในหลายๆ จุด เช่น 1. นักเรียน ต่อไปจะเน้นหนักไปที่คนที่ต้องการมาเรียนจริงๆ ไม่ใช่มา เน้นท�ำงาน หรือไม่ใช่ลงครอสเรียนราคาถูก ๆ ที่มีเห็นตามโฆษณาทั่วไป ดังนั้น น้องๆ ทีย่ งั หลงเพลินกับการท�ำงาน เป็นงานหลัก และเรียนหนังสือเป็นงานอดิเรก ต้องท�ำความเข้าใจและทบทวนบทบาทตัวเองเสียใหม่วา่ เราถือวีซา่ นักเรียน หน้าที่ หลักคือต้องเรียนหนังสือ ส่วนการท�ำงานนั้น ให้เป็นแค่ประสบการณ์ และได้ราย ได้เพื่อทุ่นค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยรัฐบาลออสเตรเลียอนุญาติให้ท�ำงานอาทิตย์ ละ 20 ชั่วโมงในขณะเปิดเทิม และท�ำงานมากกว่า 20 ชั่วโมงหากอยู่ในช่วงปิดเทิม ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขวีซ่าของแต่ละคนด้วย 2. โรงเรียนรัฐบาลออสเตรเลียได้เน้นโรงเรียนทีม่ คี ณุ ภาพ เน้นการสอนที่ มีมาตรฐานสูง ครูอาจารย์ ต้องเป็นผูท้ ที่ รงวุฒิ มีใบอนุญาติถกู ต้องในการประกอบ อาชีพครู การรับนักเรียนในแต่ละโรงเรียนจะอยูใ่ นจ�ำนวนจ�ำกัด ขึน้ อยูก่ บั สัดส่วน ของห้องเรียน/ อาจารย์ และอื่นๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ที่ผ่านมาจะ เห็นได้ว่ารัฐบาลได้สั่งปิดโรงเรียนไปหลายแห่ง ที่ไม่มีคุณภาพ และมีปัญหาล้ม ละลาย ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้แต่ละโรงเรียนต้องมีการปรับปรุงการเรียนการ สอนให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับความรู้อย่างแท้จริง 3. เอเจนท์นกั เรียน รัฐบาลออสเตรเลียมีการควบคุมเอเจนท์มากขึน้ ไม่ ว่าจะเป็น Migration Agent หรือ Education Agent ซึ่งต่อไปนี้โรงเรียนต่างๆ ที่ มี agreement กับเอเจนท์ ต้องระบุชอื่ เอเจนท์ ผูจ้ ดั การ/หรือเจ้าของ ทีอ่ ยู่ เบอร์ โทรศัพท์ เวปไซค์ รวมทัง้ มีการประเมินด้วยว่าจะละเอเจนท์มเี สียงสะท้อนอย่างไร จากโรงเรียนและนักเรียน เช่น บริการดีมั๊ย ให้ข้อมูลถูกต้องมั๊ย ลอยแพมั๊ย โกง นักเรียนมัย๊ หรือปฏิบตั ติ ามกฎต่างๆ อย่างเคร่งครัดหรือเปล่า รวมถึงต้องโชว์ดว้ ย ว่า เอเจนท์ ได้รับคอมมิชชั่นจากโรงเรียนเท่าไหร่ 4. วีซา่ นักเรียนอย่างทีเ่ น้นไปแล้วว่า ทางอิมมิเกรชัน่ จะมีการตรวจสอบ มากขึ้น ว่าท่านมีความประสงค์มาเรียนจริงๆหรือเปล่า มีเงินพอเพียงส�ำหรับการ เรียนตลอดหลักสูตรรวมทั้งค่าที่พัก อาหารการกิน ค่าตั๋วเครื่องบินโดยประมาณ อย่างครบถ้วน เช่นหากเราค�ำนวนแล้วว่านักเรียนต้องโชว์แบงค์สเต็ทเม็นท์ ประมาณ 5 แสนบาท...หากเราโชว์แค่ 5 แสน อิมมิเกรชั่นมีสิทธิปฏิเสธวีซ่าได้ เช่นเดียวกัน เพราะเขาอาจถือว่า หากคุณพ่อคุณแม่เอาเงินในบัญชีทมี่ อี ยูท่ งั้ หมด 5 แสนบาท มาสปอนเซอร์ลกู มาเรียนต่อเมืองนอก...แล้วพ่อแม่จะเอาอะไรกิน จะ เอาอะไรใช้...ก็ประมาณนี้ ดังนั้น อาจต้องมีบัญชีโชว์ ประมาณ 2-3 บัญชี ยอด เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น 5. ระยะเวลาในการยื่นเอกสารเพิ่มเติม ส�ำหรับนักเรียนที่ยื่นขอวีซ่าใน ประเทสออสเตรเลีย อิมมิเกรชั่นจะให้เวลายื่นเอกสารแค่ 7 วัน หรือ 14 วัน หรือ 21 หรือ 28 วันเท่านั้น โดยระยะหลังๆ นี้จะมีจดหมายเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างละเอียดยิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานเอกสารด้านการเงิน เช่น หลักฐาน การโอนเงิน / หลักฐานการท�ำงาน / แหล่งที่มาของเงิน และการเสียภาษี แต่ให้ เวลาแบบจ�ำกัดมาก โดยหัวจดหมายจากอิมมิเกรชั่นจะแจ้งไว้เลยว่า First and 38 VRTHAI

เรื่อง: พี่วิทย์

จาก Immigration Australia

Final Request จากข้อมูล จากท่านเอกอัครราชทูตไทยคนใหม่ ประจ�ำประเทศ ออสเตรเลีย ดร เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ท่านกล่าวว่า - ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีประชากรไทย อาศัยอยู่ มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากอเมริกา ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศทีมนี กั เรียนนักศึกษาไทยมาเรียนมากทีส่ ดุ ในโลก - ประเทศออสเตรเลีย มีรายได้จากนักศึกษาต่างชาติเป็นราย ได้หลักของประเทศ รัฐ NSW เป็นรัฐที่มีนักเรียนไทยมาเรียนมากที่สุดของ ประเทศออสเตรเลีย - ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยมากที่สุด ในโลก ในอัตตรส่วน/หัวของประชากร แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่า ออสเตรเลียจะยอมให้ประเทศของตัว เองมีประชากรทีไ่ ม่มคี ณุ ภาพ หรือมีประชากรทีไ่ ม่เสียภาษีทมี่ าจากต่างชาติ อยู่ในประเทศของตัวเอง แม้จะเป็นการยาก แต่เขาก็พยายามท�ำให้ได้ พูด ง่ายๆ รัฐบาลออสเตรเลียยอมตัดไฟแต่ต้นลม และยอมทิ้งรายได้มหาศาล จากนักศึกษาต่างชาติ เพื่อในระยะยาวหรือในอนาคต ออสเตรเลียจะได้มี ประชากรที่มีคุณภาพอาศัยอยู่จริงๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน น�ำ ความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศชาติตอ่ ไป และส�ำหรับนักเรียนทีต่ อ้ งการมา เรียนจริงๆทางของเขาเหล่านัน้ ไม่เคยตัน...รัฐบาลออสเตรเลียยินดีสนับสนุน อย่างเต็มที่ และพร้อมเปิดโอกาสที่ดี ให้ส�ำหรับคนที่ตั้งใจมาเรียนจริง เช่น มาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ป.ตรี โท เอก เอาละถ้าเป็นอย่างนั้น เอเจนท์จะท�ำงานยากขึ้นมั๊ย เพราะมี หลายปัจจัยเหลือเกินที่เป็นตัวก�ำหนด ? และเอเจนท์เล็กๆที่ไม่มีคุณภาพ จะอยู่ได้มั๊ยในอนาคต...? นั่นเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องคอยดูต่อไป ว่า จะมีตวั แปรอืน่ มัย๊ และหนึง่ ในทางเลือกนัน้ คือ เด็กอาจหันไปเรียนประเทศ อื่นมากขึ้น Riannok.com หรือเปล่า ? ลองมาเปรียบเทียบข้อมูลกับประเทศอื่น ดูนะ ครับ........... By Thai International Education (TIE)

Fl. 3 Fortune Town, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400 www.riannok.com E-mail: tiedu@riannok.com Tel. 02-642 0371-5 Fax. 02-642 0370

ÊÑÁ¹Ò¿ÃÕ!

àÃÕ¹ÀÒÉÒ + ».â· (ÇÕ«èÒ 2 »Õ+)

àÃÔèÁµé¹à¾Õ§ 290,000 ºÒ·

* ÃѺ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¿ÃÕ 500-3000 »Í¹´ì * àÃÕ¹ÀÒÉÒ¿ÃÕ 4 - 8 à´×͹ ÊÓËÃѺ ¼ÙéÊÁѤÃÃдѺ».µÃÕáÅÐâ· * ÊÑÁÀÒɳìáÅеͺÃѺàº×éͧµé¹¨Ò¡ µÑÇá·¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ University of East London University of Wales Institute, Cardiff University of Gloucestershire * ¾ºÈÔÉÂìà¡èÒà¾×èÍÃѺ¤Óá¹Ð¹Ó áÅÐ Êͺ¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃãªéªÕÇÔµ ¡ÒÃàÃÕ¹ áÅСÒ÷ӧҹ ÇѹàÊÒÃì·Õè 15 ¾.¤. 2553


VRTHAI 39


horoscope วันอาทิตย์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพุธ (กลางคืน)

ท่านที่เกิดในวันพุธนั้นดวงชะตา ของคุ ณ ได้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ไพ่ ยิ ป ซี รู ป ลั ก ษณะของดวงจรและการ เปลี่ยนแปลงโยกย้าย (Temperance) ดวงชะตาของคุณก็อาจ ท�ำให้คุณนั้นมีความรุ่มร้อนในใจนั่งไม่ค่อยจะ ติดที่ คิดแต่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลง จะดีหรือ ร้ายก็ต้องไปให้ได้ซะก่อน ช่วงนี้ท�ำอะไรควรคิด ตรึกตรองก่อนที่จะตัดสินใจท�ำอะไรลงไปนะคะ และดวงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อยู่กับคุณไม่ นานหรอกคะ ในด้านความรักเนีย่ คุณๆ ทีเ่ กิดใน วันพุธช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงโสดหรือไม่ โสด ดวงในด้านความรักของคุณนัน้ ขึน้ อยูก่ บั คุณ ขอเพียงคุณมีจติ ใจทีห่ นักแน่นเข้าไว้แล้วอะไรต่อ มิอะไรในชีวิตก็จะค่อยๆ ดีขึ้นเองนะคะ

ท่ า นที่ เ กิ ด ในวั น พุ ธ กลางคื น นั้ น ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ได้ขึ้น อยู ่ ที่ ไ พ่ ยิ ป ซี รู ป หอคอยบาเบล (The Tower) เมือ่ ไพ่ยปิ ซีรปู การพัง พินาศเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณ จะต้องท�ำอะไรอย่าใจร้อนวู่วาม เพราะอาจท�ำให้คุณนั้นเกิดการสูญเสียได้ ส่วน ความรักก็เช่นกัน ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณๆ ที่เกิด ในวันพุธกลางคืนหรือวันพระราหูนั้น มีแต่เรื่อง จุกจิกปัญหาร้อยแปดพันเก้าต่างก็เข้ามารุมเร้า ท�ำให้คุณและคู่ครองหรือคนรักเกิดปัญหาต่อกัน ได้ ถ้าอะไรที่คุณคิดว่าพูดคุยกันแล้วจะไม่เป็น ผลดีต่อความรักความสัมพันธ์ก็ควรหลีกเลี่ยงซะ ปัญหาที่มีอยู่ก็จะค่อยๆ หมดไปเองนะคะ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

ยิปซี พยากรณ์ อาจารย์หลิน ยิปซี

ท่ า นที่ เ กิ ด ในวั น อั ง คารนั้ น ดวง ชะตาของคุณได้ขึ้นอยู่กับไพ่ยิปซี รู ป กงล้ อ มหาสมบั ติ ใ ห้ โ ชคลาภ ทรัพย์สินและที่ดิน (The Wheel of Fortune) เมื่อไพ่ยิปซีรูปนี้ได้ เกิดขึ้นกับดวงชะตาของผู้ใด ผู้นั้นก็ถือได้ว่าเป็น ผูโ้ ชคดีทสี่ ดุ คุณจะได้พบเจอแต่สงิ่ ดีๆ มีการงาน และการเงินทีโ่ ดดเด่นและมีโชคลาภ มากน้อยอยู่ ที่บุญของแต่ละบุคคลหรือคุณๆ ที่เกิดวันอังคาร ในบางรายอาจจะติดต่อในเรื่องของการซื้อบ้าน หรือมีการโอนมรดกคุณก็จะมีความส�ำเร็จที่ดีนะ ในด้านของความรักนัน้ ช่วงนี้ ความรักของคนโสด ก็จะมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนคุณที่มี คูค่ รองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ของคุณนัน้ ก็ดี กว่าที่ผ่านมา คนเราชีวิตการงานการเงินดีความ รักก็ดีตามไปด้วยนะคะ

ท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นดวง ชะตาของคุณได้ขึ้นอยู่กับไพ่ยิปซี รูป เทพอพอลโล (The Sun) เมือ่ ไพ่ ยิปซีรปู เทพอพอลโล เกิดขึน้ ในดวง ชะตาก็จะส่งผลให้ชีวิตช่วงนี้ของ คุณนั้นโดดเด่นและก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ คนที่เคยมีชี่ อเสียงก็จะมีมากขึ้นไปอีก คนที่ไม่เคยมีชื่อเสียง ก็จะค่อยๆมีผลงานและก็จะค่อยๆเป็นที่ยอมรับ ของบุคคลทัว่ ๆไปนะคะ ชีวติ ของคุณในช่วงนีก้ ม็ ี แต่แสงสว่างทีจ่ ะน�ำทางให้คณุ นัน้ ดีขนึ้ เรือ่ ยๆ ใน ด้านความรักนั้น ช่วงนี้ทั้งคนโสดและไม่โสดดวง ในด้านความรักก็จะโดดเด่นดีมาก คนเราเวลา ดวงดีท�ำอะไรก็ดีไปหมดนะคะ ในเดือนนี้สรุปก็ คือดวงของคุณนัน้ ดีมาก แต่ถา้ หมัน่ สร้างคุณงาม ความดีดวงก็จะดีได้ยาวนานเลยคะ 40 VRTHAI

ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นขึ้นอยู่ กับไพ่ยิปซีรูปไพ่อัศวินนักรบ (The Chariot) ชีวติ ของคนเรานัน้ เกิดมา ก็ต้องต่อสู้ด้วยกันทั้งนั้น บางคนที่ อ่อนแอก็มองว่าโลกช่างโหดร้าย เหลือเกิน แต่ถา้ ใครเป็นคนทีแ่ ข็งแกร่งก็จะมองว่า เป็นอุปสรรคท�ำให้ชวี ติ ของเรานัน้ แกร่งขึน้ อย่างที่ พระท่านว่ามารไม่มบี ารมีไม่เกิดนะคะ อย่างดวง ของคุณในช่วงนีก้ เ็ ช่นกันถึงจะมีอปุ สรรคมากมาย ขอเพียงคุณอดทนเข้าไว้แล้วทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะดี ขึ้นเอง ดวงของคุณในช่วงนี้ถ้าเป็นนักรบก็คงจะ รบจนเกีอบเอาชีวิตไม่รอด แต่สุดท้ายก็รอด ใน ด้านของความรักนัน้ ช่วงนีค้ นโสดก็หวานแหววนะ แต่ในรายของคุณๆที่มีคู่ครองแล้ว อาจมีปัญหา กันบ้างเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ ยังไงเงินก็ไม่ส�ำคัญ เท่ากับความรักความสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะ

ท่านที่เกิดในวันศุกร์นั้นดวงชะตา ของคุณได้ขึ้นอยู่กับไพ่ยิปซีรูปไม้ เท้าเบอร์ 5 เกิดขึ้นในดวงชะตา ก็ให้รู้ได้เลยว่าปัญหาและความ ล�ำบากก�ำลังเข้ามา ช่วงนี้ท�ำอะไร ก็จะเกิดการติดขัดไปหมด ถ้าฐานในการใช้ชีวิต ไม่แข็งแรงละก้อคุณมีสิทธิ์หมดตัวได้ง่ายๆ และ ช่วงนี้คนรอบข้างก็น�ำแต่ปัญหามาสู่คุณ อาจเกิด ปัญหามีปากเสียงได้นะคะ ส่วนความรักนั้นใน ช่วงนีค้ นโสดทีค่ บหาดูใจกันอยูก่ ค็ วรท�ำใจ 50-50 เพราะคบกันใหม่ๆ อะไรที่ไม่ดีก็ยังไม่เปิดเผยให้ เห็นนะคะ ส่วนคุณๆ ที่มีคู่ครองแล้วช่วงนี้ดวง ชะตาของคุณในด้านความรักนั้นอาจมีกระทบ กระทั่งกันบ้างในเรื่องเงินๆทองๆ แต่สุดท้ายคุณ ก็สามารถเคลียร์กันได้นะคะ

ท่านทีเ่ กิดในวันจันทร์นนั้ ดวงชะตา ของคุ ณ ได้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ไพ่ ยิ ป ซี รู ป ความสิ้นหวัง วิตกกังวลและความ ไม่แน่นอน (The Moon) ในชีวิต ของคนเรานัน้ มีสองสิง่ ทีอ่ ยูร่ วมกัน กับเรามาแต่เกิดก็คอื ความสมหวังและก็ความผิด หวัง ความส�ำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ได้มายาก มันถึงมี ค่ามากมายนัก แต่ในดวงชะตาของคุณนั้นถึงไพ่ (The Moon) จะขึ้นในดวงชะตาก็อย่าท้อแท้ไป เลย ขอให้สู้กับปัญหาเข้าไว้แล้วชีวิตจะค่อยๆ ดี ขึน้ เองนะคะ ความรักก็เช่นกันคุณควรรักคนทีเ่ ขา รักเราจะดีกว่าถึงค�ำพูดค�ำนี้จะโบราณแต่ก็ใช้ได้ ทุกยุคทุกสมัยนะคะ ดวงของคุณช่วงนี้อาจจะมี ความผิดหวังทั้งการงานและความรัก แต่ฟ้าหลัง ฝนย่อมมีความสว่างเกิดขึ้นนะคะ

ท่านทีเ่ กิดในวันเสาร์นนั้ ดวงชะตา ของคุ ณ นั้ น ขึ้ น อยู ่ ที่ ไ พ่ ยิ ป ซี รู ป ความสูญเสีย ผิดหวัง ในความรัก และโรคภัยไข้เจ็บ (The Hanged Man) รับรองได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องดี แน่ๆ แต่ทใี่ ห้ระวังทีส่ ดุ คือสุขภาพ คุณจะเจ็บป่วย ด้วยโรคภัยเก่าๆหรือในบางท่านที่เกิดในวันเสาร์ อาจมีการผ่าตัดแบบกระทันหันนะคะและการ งานในช่วงนีก้ ไ็ ม่คอ่ ยจะราบรืน่ นัก มีปญั หาอะไร ก็คอ่ ยๆ คิดค่อยๆ แก้ไขและให้มคี วามอดทนเข้า ไว้ แล้วสิง่ ดีๆ ก็จะเข้ามาในชีวติ ของคุณเองนะคะ ส่วนความรักนัน้ ช่วงนีท้ งั้ คนโสดและไม่โสดความ รักความสัมพันธ์นนั้ ไม่คอ่ ยจะราบรืน่ นักนะคะ ถ้า จิตใจไม่หนักแน่นอาจเลิกรากันได้นะคะ


Registered Migration Agent

(MARN: 0963715)

71)

e Number 2TA59

Air Ticket (Licens

SYD to BKK (retuen ticket) Wed 5,12 May : 4 Tours in 1 day $55 (Blue Mt, Leura Village town, Featherdale, Scenic World, Zig) Fri 7, 14 May : 3 Tours in 1 day

SYD to BKK (oneway ticket)

(Port Stephen)

$49 Every Sat : Blue Mt Every Sun : Dolphin Watching

Every Sun : Whale Watching

$90

kett Tick Ti ve Ticket fiv ifi Hifive H

02 9280 4533, 0422 298 077, 0413 123 799

Tel. 9211 4414 Mob. 0413 123 799

LuckyFlame

MSN:C3interservices@hotmail.com

พิเศษ อุปกรณ์เครื่องครัวลด

20%

- จ�ำหน่ำยและรับติดตั้ง Cool Room ( พร้อมมีบริกำรซ่อม Cool Room เก่ำ) - จ�ำหน่ำยตู้เย็น Commercial แบบ Fridge + Freezer รับซ่อมตู้เก่ำ + รับซื้อคืนตู้เก่ำ - รับติดตั้ง Hood ส�ำหรับร้ำนอำหำร - รับปรับปรุงแก้ ไข Hood เก่ำให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น - รับ Set up ร้ำนอำหำรในงบประมำณที่ท่ำนต้องกำร (ตั้งแต่ $ 15,000 ขึ้นไป) - มี Team งำนส�ำหรับให้ควำมช่วยเหลือทุกปัญหำเกี่ยวกับ อุปกรณ์ครัวส�ำหรับร้ำนอำหำรไทย (หม้อต้มน�้ำร้อนเสีย, แอร์ ไม่เย็น)

ติดต่อ ช่างวัฒน์ 0411 054 981

VRTHAI 41


ตีท้ายครัว

Chilli Cha Cha รสชาดแก่แดด ราคาย่อมเยาว์

เรานัดพบกับแม่เช็ง หรือ คุณธิดารัตน์ อึ้ง เจ้าของร้าน Chilli Cha Cha บ่ายโมงตรงพอดี คนนั่งเต็มร้าน เราสังเกตลูกค้าที่มาอุดหนุนนั้นมีคละ เคล้ากันไป ถ้านั่งสองคนส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่ง ถ้าเป็นกรุ๊ปก็จะมีคนไทยแทรก บ้างเหมือนจะเป็นคนพามาทานมาแนะน�ำหรืออาจจะเป็นขาประจ�ำกันทั้งแก๊งค์ แต่ 70% ของลูกค้าจะเป็นคนเอเชีย พอให้เราคะเนทิศทางของร้านได้ว่าน่า จะเป็นความเข้มข้นของรสชาดอาหาร ถามไถ่จากเจ้าของร้านน่าจะเป็นค�ำ ตอบที่ดีที่สุด เล่าเรื่องร้านให้คุณผู้อ่าน VR ฟังหน่อย เปิดมาได้ 3 ปีแล้วคะ แรกๆก็เอาเรื่องเหมือนกัน จนต้องเข้ามา บริหารเอง ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ ตอนนี้ก็โอเคเลยนะ อย่างที่คุณเห็นนะแหละ เชฟวิทย์นี่เป็นตัวยืนมาตลอด พี่ไม่ชอบอาหารรสครึ่งๆกลางๆ บอกเขาไทย แท้นะ หวานไม่เอา ไม่เอาเด็ดขาด เขาชอบท�ำรสเข้มข้น เผ็ดก็ดุเดือดเหลือ เกิน เราบอกเบาๆหน่อยลูก ฝรั่งก็เยอะ อย่าโหด เขาดีนะ วิทย์เขาฝีมือดีนะ อาหารง่ายๆ คะน้าหมูกรอบอย่างนี้ อร่อยเชียว ผัดหอมกลิ่นควันไฟเลยคุณ คิดค้นความคิดดี มีอาหารจานใหม่ๆออกมาเรือ่ ยๆ เขาจะสอนเด็กในครัวทุก คนให้ทำ� แทนกันได้เพราะฉนัน้ เข้ามาร้านพีร่ สชาดคงทีเ่ พราะสูตรเดียวกัน พี่ เห็นด้วยกับเขานะ สอนไปเลยต�ำราหวงไว้ทำ� ไม เด็กได้ไปอย่างน้อยก็ไปท�ำให้ พ่อให้แม่กนิ พีเ่ ป็นคนเชียงใหม่มาแต่กำ� เหนิด ก็มสี ตู รอาหารเหนือใช่มยั้ สูตร พี่เอง ข้าวซอย ขนมจีนน�้ำเงี้ยว หาทานที่ไหนไม่ได้มาซิมา แล้วเราก็เป็นลูก คนจีนใช่มั้ย ก็มีสูตรข้าวขาหมู ก๋วยเตี๋ยวเป็ด สูตรพี่เองแหละ งั้น Chilli Cha Cha ก็เน้นอาหารจานเดี่ยว ไม่ใช่คะ คือ Concept ของพี่มี 10 – 20 เหรียญ ก็เข้ามาเถอะ น�้ำเปล่าแถมฟรี เราค�ำนึงถึงตลาดล่างด้วย ทุกคนเข้ามากินได้หมด ราคาก็ ไม่แพงกินได้ทุกระดับ อาหารเป็นเสริฟรสเด็ดๆก็เยอะ มีไว้ส�ำหรับทุกกลุ่ม แหละคะ จะเอาอาหารจานด่วนในเวลาเร่งรีบก็มเี พราะมีเวลาไม่เยอะ ใช่มยั้ จะรีบเข้างานก็สั่งได้ จะนั่งกินไปคุยกันไปสั่งอาหารเป็นเสริฟๆมากินกับข้าว สวยร้อนๆก็ได้อีก คุยกับเจ้าของร้านแล้วเห็นทีจะต้องบุกเข้าครัวกันหน่อย เราลอง มาคุยกับเชฟหนุ่ม อภิสิทธิ์ ชาติเผือก (เชฟวิทย์) กันดูบ้าง อยากให้ลองเล่าเรื่องตัวเอง เป็นคนภาคอีสานครับ จังหวัดชัยภูมิ มาอยู่ที่นี่ได้ 4 ปีแล้ว ไม่ได้ เป็นเชฟมาก่อนครับ เรือ่ งผมคงไม่ตา่ งจากคนไทยหลายๆคนทีต่ อ้ งดิน้ รนต่อสู้ กันทีน่ ี่ ผมอาจจะโชคดีหน่อย แม่ (เช็ง) เขาให้ขนึ้ เป็นเชฟทีน่ ี่ เป็นคนชอบท�ำ อาหารมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ มาอยู่ใหม่ๆก็ล้างจานนี่ละ อาชีพเริ่มต้นของ เด็กนักเรียนไทยทุกคน เลือ่ นชัน้ ขึน้ เรือ่ ยๆ ก็ครูพกั เราก็ลกั จ�ำแหละครับ เก็บ 42 VRTHAI

Concept ของพี่มี 10-20 เหรียญ ก็เข้ามาเถอะน�้ำเปล่า “แถมฟรี เราค�ำนึงถึงตลาดล่างด้วย ทุกคนเข้ามากินได้หมด ราคาก็ไม่แพงกินได้ทุกระดับ อาหารเป็นเสริฟรสเด็ดๆก็เยอะ มี ไว้ส�ำหรับทุกกลุ่มแหละคะ

เกี่ยวประสพการณ์ประมาณ 6-7 เดือน แม่เขาไว้ใจก็ติดยศนายร้อยให้เลย แม่เขาบอกว่า ทีเ่ ขาชอบเชฟวิทย์มากเพราะเป็นคน organize เก่ง เด็กๆ ที่อยู่กับเราท�ำแทนเราได้เลย สอนหมดไม่กลัวเด็กเก่งกว่าหรือ? ทุกคนต้องเดินหน้าครับ เด็กมาอยูก่ บั ผม สอนหมดไม่มกี กั๊ ออกไป 3-4 คนแล้วครับ ดีใจด้วยครับ เห็นน้องๆมีอนาคต เราเคยล�ำบากมาก่อนใช่ ไหมครับ เติบโตมาจากเด็กล้างจาน อยากสนับสนุนเขา เด็กล้างจานก็ราคา นึง เชฟก็ราคานึงนะครับ ราคาจ้างงาน ถ้าเขาไปได้ดีเอาเลยครับ เขาจะได้ มีรายได้เพิ่มพอส่งตัวเอง ส่งทางบ้าน เป็นยังไงกับสภาพของตัวเองขณะนี้พอใจแล้วยัง? พอใจแล้วครับเพราะแม่ปล่อยให้ท�ำหมด ไว้ใจเรา เป็นงานที่เรา ชอบด้วย แฮปปี้ครับ ส่วนตัวผมเองไม่มีหยุดนะครับ ศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยๆ ต้องพัฒนาครับ อาหารต้องหลากหลาย หยุดไม่ได้ตอ้ งมีเมนูใหม่ๆมาเรือ่ ยๆ ในฐานะเป็นเชฟใหญ่ ให้เวลาสองนาทีลองน�ำเสนอร้านและอาหาร จานเด็ด ต้องเริ่มตรงนี้เลยซิครับ ความคิดของผมที่มีต่อลูกค้า มาทาน แล้วต้องให้กลับมาทานอีก รสอาหารจะเป็นไทยแท้แต่รสชาดปานกลาง ขอ เดินทางสายกลางครับเพราะฝรั่งหรือต่างชาติก็มาทานเยอะ แต่ถ้าจะเอา ไทยแท้ๆกระซิบบอกดีกรีกันเลยครับ เชฟวิทย์จัดให้ อาหารจานเดียวก็จะ เป็น พวกก๋วยเตี๋ยวต่างๆ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ พวกข้าวราด อาหาร แนะน�ำเป็นเสริฟก็ต้อง (เป็ดกรอบ ไก่กรอบ ปลากรอบ) ราดกระเพรา ทาน แล้วต้องกลับมาทานซ�้ำแน่นอนครับ ปลาสมุนไพร เครื่องเพียบครับ ไม่หวง เครือ่ ง ถ้าเสริฟเล็กใช้ปลาชิน้ ปลาบาซ่าครับ เสริฟใหญ่ใช้ปลาเป็นตัว ผมใช้ ปลาบารามันดี อันนีเ้ ลยครับ ถ้ามา Chilli Cha Cha อย่าพลาดครับ ลาบเป็ด แบบภาคอีสานแท้ๆ มาลองดูซิครับว่าของแท้เป็นยังไง รับรองครับไม่กลาย พันธ์ ปูนิ่มผัดผงกระหรี่ หรือทอดกระเทียมพริกไทย ก็อร่อย หมดเวลายัง ครับสองนาที ยังมีอีกเยอะครับจะได้แนะน�ำต่อ หมดเวลาแล้ว เอาไอ้ทพี่ ดู ทัง้ หมดนัน่ มาทาน (เราแอบกลืนน�้ำลาย ไปหลายอึกแล้ว ขณะที่ฟังเขาบรรยาย)


Thai Restaurant

Chilli Cha Cha

และมีเมนูอีกมากมายให้เลือกเพียง $8.90 เท่านั้น

Lard Na

Kao Kai

Boat Noodle Soup

Garlic Sauce

Chilli Basil

Pad Prik Khing

Cashew Nut

Sweet & Sour

Lunch Menu + Free drink

Lunch: 11am - 4 pm, Dinner: 4pm - Till late shop 462/40-50 Campbell St. Sydney, Tel: 9211 2025, www.chillichacha.com.au


ผมน�ำซีดซี งึ่ เป็นโครงการหลวงของ ในหลวงส่งไปให้ มร.จอร์จ บร็องค์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ แล้วบอกเขาว่าดูสิ ว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยท�ำอะไรให้ กับชาวไทยภูเขาบ้าง บันทึกการเดินทางไปประเทศไทยของคณะสื่อมวลชนไทยใน ออสเตรเลีย เพือ่ เยีย่ มชมโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริฯ ระหว่าง วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2553 (ตอนสอง)

คราวนี้ก็จะพาคุณผู้อ่านขึ้นไปแอ่วเหนือกันแล้วนะครับ ราว 40 ปี ก่อน เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานจังหวัด เชียงใหม่ ทรงพบเห็นความแร้นแค้นและยากไร้ของชาวไทยภูเขาบนดอย (ผู้เขียนขอใช้ค�ำว่า “ชาวไทยภูเขา” แทนค�ำว่า “ชาวเขา” อ่านไปแล้ว ท่านจะค่อยๆ ทราบไปเองว่าท�ำไม) ที่ด�ำรงชีพอยู่ด้วยการปลูกฝิ่นและถาง ป่าท�ำไร่เลื่อนลอยไปเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 2511 จึงได้ทรงสนับสนุนงานวิจัย ไม้ผลเมืองหนาว โดยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จ�ำนวน 2 แสน บาท สนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ดอยปุย จังหวัด เชียงใหม่ (ปัจจุบันเรียกว่า สวนสองแสน) พร้อมทั้งทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้คณะทูตานุทูตพิจารณาให้ความช่วยเหลือ อันเป็นผลให้ หลายประเทศให้ความสนใจช่วยเหลือในด้านต่างๆ และได้จัดส่งพันธุ์ไม้ นานาชนิดมาให้ทดลองปลูก โครงการหลวงตามแนวพระราชด�ำริ จึงเกิด ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยได้ก่อตั้งโครงการหลวงดอยอ่างขางขึ้นเป็น แห่งแรก (ก่อนเปลี่ยนเป็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางในเวลาต่อมา) โดย สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อซื้อที่ดินชาวไทยภูเขาบริเวณดอยอ่าง ขางส่วนหนึ่ง ตั้งโครงการหลวงขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2512 และแต่งตั้งให้ หม่อม เจ้าภีศเดช รัชนี เป็นประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพัฒนาเกษตรบน ทีส่ งู ลดการปลูกฝิน่ และอนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้ ล�ำธาร โครงการหลวงเกิดจากพระ วิสัยทัศน์อันกว้างไกลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ด�ำเนินการ พัฒนาช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบของการจัดการ แบบบูรณาการ ท�ำให้วันนี้ชาวไทยภูเขาเลิกปลูกฝิ่น เลิกบุกรุกถางป่าท�ำไร่ เลื่อนลอย เปลี่ยนมาปลูกพืชเศรษฐกิจแทน ส่งผลให้พวกเขามีอาชีพ มีราย ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส�ำหรับสถานีวิจัยสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ หรือโครงการหลวงอินทนนท์ทเี่ ราก�ำลังจะไปเยีย่ มก็เป็นหนึง่ ในโครงการหลวง วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 หลังรัปประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม เวลา 07.00 น. รถตูก้ ม็ ารอรับเรา สองคัน ท่านกงสุลใหญ่ตอ้ งมาท�ำการจับปู (คณะผูส้ อื่ ข่าว) ใส่กระด้งเพราะกลัว จะตกเครือ่ งกัน ในขณะทีพ่ วกเราทะยอยกันเช็คเอ้าท์ เวลา 07.15 น. พวกเราก็ พร้อมแล้วทีจ่ ะออกเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ ท่านกงสุลใหญ่ดนู าฬิกาข้อ มือก้าวขาขึน้ รถเป็นคนสุดท้ายพร้อมกับถอนหายใจอย่างโล่งอก หลังจากปฎิบตั ิ ภารกิจคุณครูใหญ่ตอ้ นเด็กนักเรียนอนุบาลขึน้ รถ แล้วหันมายิม้ แห้งๆกับคณะ ของเราพร้อมกับพูดว่า “เวลาก�ำลังพอดีเลย ผมอยากให้ไปถึงก่อนเวลาเยอะๆ จะได้ไม่ขลุกขลัก” เราเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดย TG 104 เมือ่ เวลา 09.10 น. รถจากมูลนิธโิ ครงการหลวงฯ มารอรับเราแล้วพาคณะเข้าสูท่ พี่ กั ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปงิ เช็คอินน์เก็บสัมภาระเสร็จแล้ว เราก็รบี ออกเดินทาง ไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 44 VRTHAI

เราขึ้นไปบนสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์กันก่อนนะครับ โครงการดังกล่าว นี้ตั้งอยู่ในเขตต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่สูง กว่าระดับน�้ำทะเล 1,260-1,400 เมตร ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงสถานีวิจัย เป็นระยะทางประมาณ 90-100 กม. โครงการหลวงแห่งนี้ได้เริ่มด�ำเนินงาน มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เมื่อปี 2522 มีการศึกษาวิจัยพืชผักเมืองหนาว ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ และส่งเสริมการเกษตรแก่ เกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งและม้ง บริเวณใกล้เคียงรวมประมาณกว่า 500 ครอบครัว รถพาเราวิ่งผ่านแปลงส่งเสริมผักและไม้ดอกเมืองหนาวของ เกษตรกรเผ่าม้ง ที่รายเรียงกันเป็นแถวตลอดสองข้างทาง ดูแล้วสดชื่นดีจัง บนเรือนรับรอง ม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงท่านทรง เมตตารอต้อนรับคณะของเรา ได้ประทานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ สื่อมวลชนเหมือนกับจะทรงอ่านพวกเราออกว่าคงจะหิวกันมาแน่ๆ อาหาร วันนั้น จานแรกเลยก็หน่อไม้ฝรั่งราดซอสเห็ดกับเป็ดอี้เหลียง เนื้อนุ่ม หนัง นุ่ม เนื้อเยอะกว่าเป็ดบ้านเรา มีคุณภาพดีคือมีเนื้อแดงประมาณ 38 % เลี้ยง ง่าย โตเร็วและมีความต้านทานโรคสูง เป็นเป็ดเนือ้ พืน้ เมืองของเมืองคุณหมิง มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไหนๆก็กนิ เค้า (เป็ดอีเ้ หลียง) แล้ว ก็บอกประวัตเิ ค้าหน่อยแล้วกัน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เห็น ความส�ำคัญของโครงการพระราชด�ำริ จึงได้น้อมกล้าฯ ถวายลูกเป็นพันธุ์ อี้เหลียง จ�ำนวน 65 ตัว เป็นเพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 50 ตัว โดยได้น�ำไป เลี้ยงเป็ดพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และขยายพันธุ์ ลูกเป็ดพันธุ์อี้เหลียงเดินทางมาถึง ประเทศไทยในวันที่ 11 ตุลาคม 2543 ไม่ได้มาเฉพาะลูกเป็ด มีผู้เชี่ยวชาญ ของจีนเดินทางตามมาด้วยอีก 2 คน เพื่อจะอยู่ให้ค�ำแนะน�ำ ตอนนี้ก็แพร่ ขยายพันธุ์ไปมากมายแล้ว อาหารจานที่สองคือ ซี่โครงหมูอบหมั่นโถว หมู ใช้หมูจนิ้ หัว เนือ้ นุม่ กว่าเพราะมีเนือ้ ติดมันไม่มเี นือ้ ล้วน หมูตวั นีก้ ม็ ชี วี ประวัติ อีกแล้ว ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ


พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ มราษฎรผูย้ ากไร้ในท้องถิน่ ชนบท จ.เชียงใหม่ ทรงเห็นถึงความทุกข์ยากของประชาชนในท้องถิน่ ทุรกันดาร ไม่มี เนื้อสัตว์บริโภคอย่างพอเพียง ดังนั้น เมื่อรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ ถวายหมูจินหัวจ�ำนวน 2 คู่ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2542 พระองค์จึงได้ พระราชทาน หมูจินหัว ให้กรมปศุสัตว์รับไปท�ำการเลี้ยงดู ศึกษาวิจัยและ ผสมพันธุ์หมูจินหัว ส่งเสริมให้เกษตรกรภาคเหนือน�ำไปเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์ เศรษฐกิจต่อไป จินหัวเป็นหมูพนั ธุท์ รี่ ฐั บาลจีนหวงแหนเทียบเท่าแพนด้า และ ไม่เคยมอบหมูจินหัวให้ใครมาก่อน ดังนั้นศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์จึงน�ำ พ่อพันธุ์หมูจินหัวผสมกับแม่พันธุ์แลนด์เรซ ลาร์จไวท์ ดูร็อค เปียแตง แฮม เชียร์ เหมยซาน แล้วน�ำลูกหมูจินหัวที่ได้ไปเลี้ยงในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามโครงการพระราชด�ำริ เมือ่ หมูพนั ธุผ์ สมจินหัวโตเต็มทีจ่ ะช�ำแหละเนือ้ หมูจนิ หัวไปท�ำเป็น แฮมชนิดต่างๆ แล้วแบ่งบรรจุใส่ถงุ สุญญากาศจ�ำหน่ายให้กบั ประชาชนน�ำไป ท�ำอาหารหรือท�ำซุปทุกชนิด จนท�ำให้แฮมจินหัวเป็นที่ รู้จักของนักกินชาว เชียงใหม่ เช่น ท�ำหมูสะเต๊ะ ข้าวขาหมูตนุ๋ หมูจนิ หัวแดดเดียว ไส้กรอก และ แฮมจินหัว เป็นต้น ไอ้ทเี่ รารัปประทานไปไม่รสู้ ายพันธ์ผสมอันไหนเหมือนกัน แต่ครับ แต่ เนื้ออร่อยอีกแล้ว

อาหารจานที่สามคือ สลัดปลาสเตอร์เจี้ยน ชีวประวัติของเจ้าปลาตัวนี้ ยาว เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันในตอนหลัง เป็ดกับหมูสองจานแรกผมไม่เห็นตัว จริง เห็นแต่มาเป็นชิ้นๆ แต่เจ้าตัวหลังนี่ผมเห็นตัวจริงแหวกว่ายธาราอยู่ ไหวๆ ประวัติส่วนตัวของเค้า (สัตว์ที่น�ำมาเป็นอาหาร) เหล่านี้ ผมก็ได้มา จากเจ้าหน้าที่สวยๆของโครงการและน้องเชฟที่ปรุงอาหารให้เราทานนั่น แหละ เพราะผมไปสัมภาษณ์ไปคุย้ เขีย่ มากับพีน่ อ้ ย ดุษฎี SBS อาหารจานทีส่ ี่ คือ ไก่ตุ๋นใช้ไก่เบรส (Poulet de Brest) เลี้ยงด้วยน�้ำนม ใช่ครับน�้ำนมฟัง ประวัติเจ้าตัวนีแ้ ล้วไม่อยากกินเลย แต่ก็กนิ เข้าไปแล้ว ถึงได้รบั รูป้ ระวัติ เฮ้อ แต่ก็อีกหละ อร่อยดีจัง Poulet de Brest เป็นไก่พื้นเมืองจากฝรั่งเศสซึ่งถือ เป็นสัญญลักษณ์ของประเทศด้วยเพราะมีสสี นั เหมือนธงชาติฝรัง่ เศสคือมีขน หน้าแข้งสีน�้ำเงิน ล�ำตัวเป็นขนสีขาว ส่วนหงอนมีสีแดงจัด ด้วยเหตุนี้รัฐบาล ฝรัง่ เศสจึงจัดให้เป็นสัตว์สงวนและไม่อนุญาตให้น�ำออกนอกประเทศ แต่เมือง ไทยก็มโี อกาสเลีย้ งไก่พนั ธุน์ ไี้ ด้ โดยฝีมอื ของเชฟนอร์เบิรท์ และพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ถึงตรงนีต้ อ้ งเล่าถึงประวัตขิ อง เชฟ นอร์เบิรท์ คอสเนอร์ เชฟหนุม่ ใหญ่ชาวอิตาเลียนวัย 65 ปี Executive Chef ของโรงแรมดังโอเรียนเต็ล เมื่อ 19 ปีที่แล้ว คุณ Kurt Wachtveitl ( ผู้จัดการทั่วไป ของโรงแรมโอเรียนเต็ล ) ซึ่งเป็นเจ้านายของเชฟ นอร์เบิร์ท ตามท่านภีศเดช ไปดูโครงการหลวงที่ หนองหอย เชฟ นอร์เบิร์ท ก็ตามไปด้วย ตอนอยู่บนดอย แกเห็นชาวไทย ภูเขาปลูกแต่ต้นหอมและผักสลัดต้นยาวๆ ก็ถามเขาว่าท�ำไมไม่ปลูกต้นนั้น ต้นนีบ้ า้ ง เพราะแกเป็นเชฟก็อยากได้ผกั สดๆ มาท�ำอาหาร พอดีทา่ นภีศเดช มาได้ยินจึงได้ขออนุญาตจากคุณเคิร์ทให้แกมาช่วยเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา” เมื่อรับเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการหลวงแล้ว เชฟนอร์เบิร์ท

ก็เริม่ ปฏิบตั งิ านทันที อาศัยทีเ่ ขาเป็นเชฟดังนัน้ จึงรูถ้ งึ ความต้องการของตลาด ว่าพืชผักเมืองหนาวชนิดใดบ้างที่สามารถจ�ำหน่ายได้ในเมืองไทย เขาจึงเริ่ม ด้วยการด้วยการเลือกเมล็ดพันธุพ์ ชื ผักผลไม้จากต่างประเทศมาปลูกในเมือง ไทย อาศัยพรรคพวกน�ำเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศมาให้ ปลูกอะไรได้แกก็ ดีใจและมีก�ำลังใจที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท มาฟังเชฟนอร์เบิร์ท ซึ่งอยู่เมืองไทยมานานกว่า 40 ปีแล้ว จน สามารถพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่ว มีความเป็นไทยอยู่ในตัวไม่น้อยไปกว่า คนไทยทัง้ หลาย และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ เชฟนอร์เบิรท์ มีโอกาสได้รบั ใช้เบือ้ งพระ ยุคลบาทเกีย่ วกับโครงการหลวงมาโดยตลอด เล่าถึงทีม่ าด้วยภาษาไทยเสียง ดังฟังชัดว่า “ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกทีม่ โี อกาสได้เลีย้ งไก่ Brest นี”้ โดยเริม่ จากเชฟนอร์เบิรท์ ติดต่อไปยังเจ้าหน้าทีข่ องฝรัง่ เศสเพือ่ จะขอ ไก่พนั ธุน์ มี้ าเลีย้ งในเมืองไทย แต่ได้รบั การปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเป็นไก่สงวน ห้ามน�ำออกนอกประเทศ “ผมน�ำซีดีซึ่งเป็นโครงการหลวงของในหลวงส่งไป ให้ มร.จอร์จ บร็องค์ ซึง่ เป็นเจ้าหน้าที่ แล้วบอกเขาว่าดูสวิ า่ พระเจ้าอยูห่ วั ของ ไทยท�ำอะไรให้กับชาวไทยภูเขาบ้าง พวกนี้เมื่อก่อนปลูกฝิ่น แต่เดี๋ยวนี้พวก เขามีชวี ติ ทีส่ ขุ สบายขึน้ เพราะพระเจ้าอยูห่ วั ไปสอนให้พวกเขาปลูกผัก ทุกคน จึงไม่ต้องแอบไปปลูกฝิ่นอีกแล้ว” ด้วยความซาบซึง้ ในพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่มีต่อโครงการหลวง ทางเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสจึงส่งไข่ไก่ Poulet de Brest มอบให้แก่โครงการหลวงจ�ำนวน 400 ฟอง แต่กไ็ ม่สามารถฟักเป็นตัวได้ คราว นี้ทางเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสจึงส่งลูกเจี๊ยบ 400 ตัวซึ่งต้องเดินทางระยะไกล ข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลจากเมืองเบรส-ปารีส-กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ซึง่ เมือ่ เปิดกล่อง ออกมาปรากฏว่ามีลูกเจี๊ยบตายไปเพียง 4 ตัวเท่านั้น “20-25 วันก่อนเชือด ต้องขุนด้วยข้าวโพดและนมเพื่อให้เนื้อนุ่มแน่น ตอนนี้เราสามารถผสมพันธุ์ ไก่เบรสเองได้แล้ว” ขอย�้ำอีกที ไม่น่ากินเลยเห็นการเดินทางของบรรพบุรุษ ของเจ้าไก่พันธ์นี้แล้ว สงสาร แต่เนื้อนุ่มจริงๆ ครับผม ตามด้วยของหวาน บัวลอยเผือก เราแหย่พี่ดุษฎีว่า อยากจะ สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดและที่มาของบัวลอยเผือกไหม แกค้อนเราวง ใหญ่เชียวก่อนพูดว่า “เดี๋ยวเถอะ” ตบท้ายรายการด้วยผลไม้ ไหนๆก็ไหนๆ แล้ว ให้ผลไม้เล่าเรือ่ งหน่อยแล้วกัน สตรอเบอรรีร่ สหวานมากๆ แล้วก็เจ้าผล ไม้รูปร่างประหลาดๆดูเผินๆเหมือนผลไม้ปลอมนี่ก็อร่อยดี เจ้าหน้าที่สาวๆ (สวยด้วย) บอกเราว่า “เคป กู๊สเบอร์รี (Cape Gooseberry) คะ ผลไม้ชนิด นี้เป็นพืชตระกูลเดียวกับมะเขือเทศ ผลมีลักษณะทรงกลม สีเหลืองทอง มี กลีบเลีย้ งบอบบางห่อหุม้ เหมือนผลไม้ซอ่ นตัวอยูใ่ นถ�ำ้ กระดาษ รสชาติหวาน อมเปรี้ยว มีกลิ่นหอม มีวิตามินสูง นิยมรับประทานสด หรือท�ำเป็นเครื่อง ดื่มปั่นเย็นผสมนมสดก็ให้ความสดชื่นอีกแบบนึงคะ” พวกเราทานกันอย่าง เอร็ดอร่อย ซึง่ ผัก ผลไม้ เครือ่ งปรุง เครือ่ งเคียงทุกอย่างทีน่ �ำมาทานกันก็เป็น ของโครงการหลวงทัง้ นัน้ เลยครับ นับว่าท่านภีศทรงชาญฉลาดจริงๆ อาหาร ถูกจัดมาเสริฟให้อย่างละไม่มากแต่หลายๆชนิด อาหารของท่านแต่ละจาน แต่ละชนิดสามารถเล่าเรื่องแทนท่านได้อย่างมากมาย

VRTHAI 45


เสร็จจากรับประทานอาหารแล้ว ม.จ.ภีศเดช รัชนี ก็ทรงให้ชมวีดิทัศน์ แสดงความเป็นมาของโครงการหลวง งานหลักของ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ คือ ด�ำเนินงานด้านวิจยั ค้นคว้าหาข้อมูลเกีย่ วกับพันธุพ์ ชื และปศุสตั ว์ วิธกี าร ปลูกพืชผัก และการเลีย้ งสัตว์ การวิจยั เกีย่ วกับศัตรูพชื และโรคต่างๆ เพือ่ ให้ ได้พนั ธุท์ มี่ าตรฐานจริงๆ มีคณุ ภาพและปลอดภัยในการบริโภคทุกด้าน ก่อน น�ำพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์นนั้ ออกไปให้เกษตรกรและชาวไทยภูเขาในโครงการ เพือ่ เพาะปลูกและเลีย้ งต่อไป ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้โครงการหลวงประสบ ผลส�ำเร็จมาตลอดระยะเวลา 40 ปี ม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เล่าย้อนถึงจุด ก�ำเนิดโครงการหลวง พร้อมน�ำเสนอแนวทางการด�ำเนินงานสนองใต้เบื้อง พระยุคลบาทตั้ง แต่แรกเริ่มว่า “ครานั้นในหลวง มีรับสั่งประโยคหนึ่งซึ่งจ�ำ ได้ดีว่า ‘ปลูกพืชเมืองหนาวจะขายในเมืองร้อนได้ราคาดี’ และมีรับสั่งให้ไป หาพันธุ์พืชเมืองหนาวมาปลูก แรกๆ เรายังไม่รู้ว่าปลูกพืชอะไรได้บ้างบน ดอยนี้ ก็เลยต้องทดลอง จึงเป็นที่มาของการท�ำวิจัยมากมาย.....การบริหาร โครงการหลวงให้ประสบผลส�ำเร็จ จะต้องท�ำงานวิจยั มากมาย โดยได้รบั การ สนับสนุนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆแห่ง และขอ ให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์โครงการหลวง เรามีเจ้าหน้าที่ตรวจผัก มีเครื่องตรวจสอบจับสารเคมีสารพิษได้ทุกตัวในผัก เรามีหมอพืชเมื่อเกิด ปัญหากับการปลูกผัก แทนที่ชาวบ้านจะฉีดยาเอง เรามีหมอพืชออกไปดู ให้ ผักของเราจึงดี ไม่มีสารเคมี ผักให้รสชาติที่ดี รับประทานแล้วมีสุขภาพ ดี ชาวบ้านเอาไปปลูกน�ำกลับมาขายให้เรา เราเตือนก่อนเรื่องใส่ปุ๋ยใส่ยา ต้องท�ำตามที่เราก�ำหนด ถ้าไม่เชื่อฟังเราก็จะมีบทลงโทษเพราะฉะนั้นพืชผัก ของเราจึงมั่นใจว่าปลอดสารพิษ ในขณะนี้โครงการหลวง ได้ขยายงานออก ไปอย่างกว้างขวาง ทั้งงานวิจัยและงานส่งเสริมการปลูกพืชต่าง ๆ เช่น ผัก ไม้ดอก และไม้ผลเมืองหนาวนานาชนิด โดยจ�ำหน่ายทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าตราดอยค�ำ” ทรงให้ประทานสัมภาษณ์ อย่างใกล้ชิดและเล่าเรื่องพระราชประสงค์และนโยบายของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งแง่มุมต่างๆในการคิดและการแก้ปัญหาของพระองค์ ท่าน ด้วยพระอารมณ์แจ่มใสตลอดการประทานให้สัมภาษณ์และเล่าเรื่อง ทีม่ าจากความทรงจ�ำทีแ่ จ่มชัด แม้จะมีชนั ษาครบปีที่ 89 เนือ่ งจาก ‘ท่านภีศ’ ชันษามากกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ชันษา ดังนั้นพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั จึงเรียกหาท่านว่า “ท่านพี”่ และทุกครัง้ ทีท่ รงเล่าย้อนความหลัง ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงยิ้ม โทนเสียงก็จะเปลี่ยนไปเรารู้สึก ถึงความสดชื่นและกระปรี้กระเปร่า บ่งบอกถึงความจงรักภักดีอีกทั้งสามารถ สังเกตได้จากประกายตาทีส่ ดใส ชมชืน่ และศรัทธาของราชนิกลู ผูส้ งู ศักดิท์ า่ นนี้ จากความประทับใจจากการถวายตัวใกล้ชดิ ยามพระองค์ทา่ นทรงงานบนดอย สูง ผมอดคิดไม่ได้วา่ ท่านคงทรงคิดถึงวันเก่าๆทีท่ รงกร�ำงานหนักกับพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วท�ำให้ท่านมีความสุข เมื่อทรงหวนคิดกลับไป ขอนอกเรือ่ งสักนิดเถอะครับ เพราะคราวนีท้ า่ นไม่ได้เล่าถึงพระราช อารมณ์ขันของในหลวงซึ่งมีมากมาย ผมอดไม่ได้เพราะ ‘ท่านภีศ’ ทรงสนิท กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากเนื่องจากเป็นผู้ติดตามพระองค์อย่าง ใกล้ชิด และยังทรงจดจ�ำเรื่องราวพระปรีชาสามารถและพระราชอารมณ์ขัน

46 VRTHAI

“ครานัน้ ในหลวง มีรับสั่งประโยคหนึง่ ซึ่งจ�ำได้ดีว่า ปลูกพืชเมืองหนาวจะขายในเมืองร้อนได้ราคาดี” อันคมคายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ดี มีเรื่องชวนขันเยอะแล้ว ไม่ประทานเล่าให้เราฟังในครั้งนี้ เพราะทุกครั้งที่ท่านประทานสัมภาษณ์ สื่อมวลชนจะทรงเล่าเรื่องพระราชอารมณ์ขันของในหลวงเป็นประจ�ำ ผม จึงอยากจะก็ขอเสนอเรื่องที่ท่านเคยทรงเล่าไว้ใน คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ก็ขออนุญาติยกมาเล่าซักเรื่องหนึ่ง เรื่องนี้ได้ทั้งอารมณ์ ขันและมองเห็นพระอัจฉริยะในการเข้าถึงพสกนิกรของพระองค์ทา่ นอย่างใกล้ ชิดและไม่ถือพระองค์ “เวลาท่านเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรท่านจะขึ้น ฮ. ท่าน จะสนพระทัยชีวิตผู้คนมาก เมื่อคราวเสด็จฯ ไปแถวๆ แม่ฮ่องสอน ที่ท่าน พระราชทานยาให้เด็กชาวไทยภูเขา ผูใ้ หญ่บา้ นชาวมูเซอชือ่ แสนค�ำลือ คนที่ อุม้ เด็กอยูอ่ ายุไม่ถงึ ขวบ และมีผหู้ ญิงสาวนัง่ อยูข่ า้ งๆ ท่านทรงถามว่า ‘นีล่ กู เหรอ’ เขาก็บอกว่า ‘ไม่ใช่ลกู ’ ทรงถามว่า’ผูใ้ หญ่มเี มียหลายคนเหรอ’ ผูใ้ หญ่ บอก ‘มีคนเดียว’ ผู้สาวนี้แหละ คนอื่นมันแก่ตายหมดแล้ว” ม.จ.ภีศเดช ค่อยๆ ขยายความทรงจ�ำ “ต่อจากนั้นก็เชิญท่านเสด็จฯ ไปแอ่วบ้าน พอไปถึงบ้านเขาก็ เอาที่นอนมาปูให้ท่านประทับ แล้วเอาเหล้าใส่ถ้วยตะไลเล็กๆ มาให้ท่าน เสวย แต่แก้วมันสกปรก มีสีด�ำๆ ผมก็ทูลท่านว่า ท�ำเหมือนเสวยแล้วส่งมา พระราชทานผม แต่ท่านก็เสวยเองหมดเลย ท่านบอกว่า “เหล้ามันแรง ฆ่า เชื้อโรคหมดแล้ว” ทีน่ นั่ ผมพบพีแ่ ดงเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ อัครราชทูตทีป่ รึกษาฝ่าย การเกษตร พร้อมด้วยสามี พีพ่ รชัย จากแคนเบอร่า ซึง่ เดินทางมาล่วงหน้าเพือ่ มาเตรียมจัดโปรแกรมดูงาน ก็เข้ามาทีมอัพเพือ่ จะดูแลพวกเราต่อ ‘ท่านภีศ’ ทรงใช้เวลาคุยกับพวกเราอีกพักใหญ่ ท่านกงสุลใหญ่เห็นว่าพวกเรารบกวน เวลาท่านมากแล้วและได้เวลาอันสมควรที่ท่านควรจะได้พักผ่อน จึงพาคณะ กราบลาเพื่อเดินทางไปชมรายการต่อไป


บนสถานีวิจัยมีโครงการที่น่าสนใจหลายต่อหลายโครงการ ทั้งผลไม้ ดอกไม้ และพืชเมืองหนาว อาทิ โครงการวิจัยสตรอเบอรี่ โครงการวิจัย ไม้ดอกชนิดต่างๆ เช่น แกลดิโอลัส เบญจมาศ โพรเทีย เยอบีรา่ ไฮเดรนเยีย กุหลาบ จิปโซฟิลล่า หน้าวัว อัลสโตสแตลิส เบญจมาศ รมีเรียและแคกตัส เป็นต้น

แล้วเอาเหล้าใส่ถ้วยตะไลเล็กๆ มาให้ท่านเสวย แต่แก้ว มันสกปรก มีสีด�ำๆ ผมก็ทูลท่านว่า ท�ำเหมือนเสวย แล้วส่งมาพระราชทานผม แต่ทา่ นก็เสวยเองหมดเลย ท่านบอกว่า “เหล้ามันแรง ฆ่าเชื้อโรคหมดแล้ว” ก่อนกลับลงมาเราเดินทางไปดูและเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยง ปลาเรนโบว์เท ราท์ ที่ศูนย์ประมงน�้ำจืดดอยอินทนนท์ เจ้าปลาเทราท์ นี่ที่ออสเตรเลียผม เอามาย่างแล้วท�ำน�้ำพริกซีฟูด อร่อยบรรลัยจักรเลย หรือจะทอดกระเทียม พริกไทย เนื้อของมันหวานอร่อยเสียเหลือเกิน ที่ผมสนใจเป็นพิเศษเห็น ในการเพาะเลี้ยงปลาเทราท์ (Rainbow Trout) ก็เพราะว่ารู้สึกแปลกดีที่มี การเพาะเลี้ยงปลาบนภูเขาสูง (หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเป็น ‘งานวิจัย ประมงที่สูง’) ปลาเทราท์เป็นปลาในตระกูลเดียวกับแซลมอน พบได้ทั้ง ในน�้ำจืดและน�้ำทะเล ปลาเทราท์ที่เพาะเลี้ยงบนภูเขานี้เป็นการน�ำไข่ปลา เทราท์สายรุ้ง (Rainbow trout) จากอเมริกามาเพาะเลี้ยง ซึ่งเป็นปลาน�้ำจืด พบมากในทะเลสาบและล�ำธารในตอนเหนือของทวีปอเมริกา ปลาเทราท์เป็น ปลาที่ชอบว่ายน�้ำไปมา ไม่ชอบอยู่นิ่ง ล�ำตัวมีเกล็ดขนาดเล็ก มีสีแดงคาด ตามความยาวของล�ำตัวดูคล้ายสายรุ้งและชอบอาศัยอยู่ในน�้ำเย็นที่สะอาด เนื้อตัวมันก็เหมือนกับ Rainbow trout ของเราที่นี่แหละ ผมเดินป้วนเปี้ยนไปตามบ่อต่างๆ ขอความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ดูแล และบรรยายให้พวกเราว่าบนเขาอย่างนีเ้ อาน�ำ้ มาจากไหนมาใช้เลีย้ งปลาและ เพาะปลูก ท่านก็ชี้ไปด้านหลังว่าจากน�้ำตกสองสายนั่น เงยหน้าขึ้นไปมอง เห็นฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามและมีสายน�้ำเล็กๆไหลเป็นทางลงมาสอง สาย เจ้าหน้าที่พาคณะเดินต่อไปยังบ่อปลาสเตอร์เจียน หลังจากหน่วยวิจยั ประมงบนพืน้ ทีส่ งู ดอยอินทนนท์ ศูนย์วจิ ยั และ พัฒนาประมงน�้ำจืดเชียงใหม่ ซึง่ เป็นหนึง่ ในหน่วยงานของโครงการหลวงอิน ทนนท์ ประสบผลส�ำเร็จจากการพัฒนาวิจยั เพาะพันธุป์ ลาเรนโบว์เทราท์ จน สามารถเพราะเลี้ยงป้อนตลาดปีละกว่า 20 ตันแล้ว ล่าสุดหน่วยงานแห่งนี้ ได้น�ำไข่ปลาสเตอร์เจียนจากรัสเซียมาฟักและทดลองเพาะเลี้ยง การเลี้ยง ปลาสเตอร์เจียนกว่าจะได้ไข่น�ำมาจ�ำหน่าย ต้องเลี้ยงให้มอี ายุ 10 ปีก่อน แต่ ที่ศูนย์วิจัยประมงน�้ำจืดดอยอินทนนท์ ปลาชนิดนี้เพิ่งมีอายุได้ 3 ปี กว่า เจ้า หน้าที่เล่าว่า จากการติดตามและสังเกตพบว่าการทดลองเลี้ยงที่ศูนย์ ปลา ชนิดนีเ้ ติบโตเร็วมาก เติบโตได้ในสภาพภูมอิ ากาศบนดอยอินทนนท์ เนือ่ งจาก ปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีอากาศหนาวไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส

ตอนนีม้ นี �้ำหนักถึงตัวละประมาณ 5 กก. คาดว่าอีก 6-7 ปี คงจะให้ไข่ได้แล้ว โดยปลาตัวเมีย 1 ตัว จะให้ไข่ 1 ปี และเว้นอีก 2 ปี จึงจะให้ไข่อีก แม่ปลา 1 ตัวจะให้ไข่ 15% ของน�้ำหนักตัวปลา เป็นไข่ปลาที่มีรสชาติอร่อยและแพง มากในท้องตลาด ราคาจะตกประมาณ กก.ละกว่า 2 แสนบาท ปัจจุบันไข่ ปลาสเตอร์เจียนจะนิยมบริโภคมากที่สุดทั้งในรัสเซีย ยุโรป และอเมริกา ซึ่ง อิตาลีเป็นประเทศแรกทีถ่ นอมไข่ปลาสเตอร์เจียนเพือ่ เก็บได้นาน จึงเรียกเป็น ภาษอิตาลีว่า ไข่คาร์เวียร์ ไอ้เจ้าปลาชนิดนี้แหละเราลองลิ้มรสมาแล้ว แต่ เราว่าเก็บเอาไว้รีดไข่จะดีกว่าแฮะ ได้ราคาดีกว่ากันเยอะเลย กินปลาชนิด อืน่ แทนก็ได้ เนือ้ ก็เซมๆนะ ผมว่ารสชาติเหมือนปลาเค้าปลาพีน้ บ้านไทยเรา ดีๆนี่แหละ ถัดมาก็มาดูเจ้ากุ้งก้ามแดง (Red Claw Crayfish) มีชื่อทาง วิทยาศาสตร์ Cherax quadricarinatus สายพันธุ์จากประเทศออสเตรเลีย ลักษณะคล้าย Lobster แต่มขี นาดเล็กกว่า ตัวมีสนี �้ำตาลเข้ม ถึงสีนำ�้ เงินแกม เขียว มีกา้ มขนาดใหญ่ ตัวผูม้ แี ถบสีแดงทีป่ ลายก้ามด้านนอกซึง่ เป็นทีม่ าของ ชื่อเรียก “Red Claw” เห็นไหมท่านผู้อ่านแค่บรรยายก็สวยสะดุดตาน่าลิ้ม ลอง เพราะฉนั้นนอกจากจะเอาไปท�ำอาหารแล้ว นักเลี้ยงปลาตู้ก็ซื้อไปเลี้ยง ไว้ดูเล่นกัน กุ้งก้ามแดงมีเนื้อแน่น รสชาติหวานคล้ายเนื้อ Lobster เนื้อไม่มี ไขมัน กุ้งก้ามแดงได้ทดลองเลี้ยงที่ดอยอินทนนท์ เป็นชนิดขนาดกลาง พบว่าสามารถเจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตรุน่ แรกทีผ่ ลิตได้ ถูกใช้ประกอบอาหาร ในการถวายเลี้ยงแก่พระราชอาคันตุกะในวันที่ 13 มิถุนายน 2549 ในงาน ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาจะให้ความส�ำคัญต่อการปลูกข้าวไว้บริโภคในครัว เรือนเป็นส�ำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา จึงได้ทดลอง เลี้ยงกุ้งก้ามในนาข้าวของเกษตรกรที่บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ พบว่ากุง้ สามารถเจริญเติบโตได้ และไม่ทำ� ลายต้นข้าว ยิง่ ไปกว่านัน้ มูลของ กุ้งก้ามแดงยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีช่วยบ�ำรุงต้นข้าวให้เจริญงอกงาม และ ให้ผลผลิตที่ดี การเลีย้ งกุง้ ก้ามแดงในนาข้าว จึงเป็นอาชีพทางเลือกทีส่ อดคล้อง กับวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม และให้ประโยชน์ตอ่ เกษตรกร 2 ด้านควบคูก่ นั ทัง้ การเพิม่ รายได้จากการจ�ำหน่ายกุ้งก้ามแดง และเกษตรกรยังคงมีข้าวไว้บริโภคและ ขาย เป็นอันสิน้ สุดโปรแกรมส�ำหรับวันนี้ ก็พอดีเวลาห้าโมงเย็น แล้วเราก็เดิน ทางบ่ายหน้าเข้าตัวจังหวัดเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย หน้ากระดาษหมดอีก แล้ว นี่แค่วันเดียวโครงการเดียวนะ พระคุณท่าน โครงการของพ่อหลวงของ เราเยอะจริงๆ ยิ่งค้นก็ยิ่งลึก นึกดีใจและภูมิใจเสียเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็น คนไทย และอยู่ใต้ร่มพระโพธิสมภาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์ ยิง่ ยืนนาน อยูเ่ ป็นมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ไว้ฉบับหน้าจะมาเล่า ให้ฟังเอาให้มันหยดติ๋งๆเลย มีสัมภาษณ์สาวแม้ว สาวม้งและสาวกะเหรี่ยง ด้วย สาพาดสกๆ ลาลองด้ายเลย (เป็นภาษาแม้วแปลเป็นไทยว่า สัมภาษณ์ สดๆ รับรองได้เลย ครับผม) VRTHAI 47


soulmate เรื่อง: แม่หมอ

เนื้อคู่

มาแล้วจ้า มาโดยที่ไม่มีใครเรียกร้อง VR Thai เขาให้พื้นที่มา ต้องท�ำให้มีประโยชน์ซักหน่อย ยินดีนะจ๊ะ ถ้าใครจะ Email มาถามปัญหาหัวใจ เรื่องคู่ เรื่องดวง ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่น ไม่คิดตังค์จ้า! เมื่อพูดถึงเรื่องเนื้อคู่ของคนเราแบ่งได้เป็น 4 ประเภท 1. คู่สร้างคู่สม

อันนีเ้ ป็นคูท่ รี่ กั กันมาแต่ชาติปางก่อน ก่ อ นตายจากกั น ก็ อ ธิ ฐ านให้ ช าติ หน้ากลับมาเจอะเจอกันอีก พวกนี้ จะประมาณว่า เจอกันครั้งแรกรู้สึก ถึงศรรักปักกลางใจ เสมือนว่า เคย เห็นหน้ากันมาก่อนแต่นึกไม่ออก คู่ ประเภทนี้จะรักกันปานจะกลืนกิน แทบไม่ทะเลาะกันเลย

2. คู่มิตร

คูป่ ระเภทนี้ ทะเลาะกัน งอนกันบ่อย แต่ตัดกันไม่ค่อยขาดเวลานึกถึงเขา ก็จะโทรมาหรือไม่กม็ าให้เห็นเลย คิด อะไรคล้ายๆ กัน วิธีเสริมดวงก็ให้ ตักบาตรร่วมกัน ถวายด้วยเทียนคู่ ส้มคู่ ท�ำในวันเกิดของทั้งคู่ ขอพร ต่อหน้าพระให้รักกันยาวนาน ชีวิต จะได้รุ่งเรือง

3. คู่อุปถัมภ์

เป็นคู่ที่เชื่อกันว่าเคยอุปถัมภ์กันมา แต่ชาติที่แล้ว อาจจะเป็นแนวเจ้า หนี้ ลูกหนี้ เจ้านาย ลูกน้อง หรือ คนข้างบ้านทีเ่ คยยืมข้าวสารมากรอก หม้อ ชาตินี้จึงกลับมาเจอะเจอกัน อาจจะไม่เคยอธิฐาน หรือตักบาตร ร่วมขันก็ได้ คู่ประเภทนี้เจอกันครั้ง แรกก็จะรู้สึกแปลกๆ คุ้นๆ หน้าอยู่ บ้าง แต่ไม่ถึงกับรัก คู่ประเภทนี้ มี ทะเลาะกันบ้าง ถือว่าเป็นเรื่องปกติ วิธเี สริมดวงของทัง้ คู่ ให้ทำ� บุญถวาย นีออนคู่ (สมัยนีถ้ า้ เป็นวัดไฮโซหน่อย ก็หลอดตะเกียบคูน่ ะจ้ะ) ถวายในวัน เกิดของคนใดคนหนึ่ง ข้างขึ้น 7-15 ค�่ำ จะท�ำให้ชีวิตสดใสและอุปถัมภ์ กันไปตลอดชาติจ้า

4. คู่ศัตรู

พระเจ้าได้ท�ำโทษท่านแล้วในฐานะที่ ชาติทแี่ ล้วทะเลาะกัน หรือฆ่ากันตาย มีเวรต่อกัน ตามจองล้าง จองผลาญ กันข้ามภพ คู่ประเภทนี้มักจะเกิด ขึ้นแบบฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดไม่ค่อยจะ เต็มใจซักเท่าไหร่ อาจถูกขืนใจ และ ฝ่ายชายต้องรับผิดชอบ แต่กม็ หี ลาย คู่นะที่รู้สึกรักกัน แต่ก็ต้องทะเลาะ กันแบบทุกวัน ส่วนมากจะมาในแนว สร้างความเจ็บปวดใจให้กบั คูข่ องตน คู่ประเภทนี้มักจบด้วยการหย่าล้าง กัน แต่ทุกอย่างมันก็มีทางแก้นะจ๊ะ ถ้ารักที่จะอยู่ด้วยกันต่อไป ก็ลองท�ำ วิธีดูนะเผื่อได้ผล เขียนชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดของทัง้ คู่ ประกบติดกัน ไปไว้ใต้ฐานพระหรือเทพ สวดมนต์ ขอพรทุกวันติดกันเท่าอายุสามี ขอ พรให้ดีขึ้น จะได้ผลหรือไม่ก็อยู่ที่มี วิบากกรรมมากน้อยแค่ไหน

ฉบับนี้แม่หมอเขียน พอหอม ปากหอมคอแค่นี้ก่อน ติดตาม ฉบับที่ 3 นะค่ะ ว่าจะเป็นเรื่อง อะไร หรือจะเขียนเรื่องความ ฝันดีนะ ว่าฝันแบบไหน เป็น สัญญาณของการที่จะเจอเนื้อคู่ ยังไงก็ติดตามใบฉบับหน้า นะจ๊ะ แม่หมอ (Email ถึงแม่ หมอ ได้ที่ vrthaimagazine@ gmail.com )

YAW & CO Accoutant & Registered Tax Agent Kenneth Yaw, CPA ประสบการณ์บัญชี และภาษีออสเตรเลียมากกว่า 22 ปี รับบริหารจัดการด้านบัญชีและรายได้ภาษีต่างๆ สำ�หรับร้านอาหารไทย, ร้านค้า, ธุรกิจอื่นและส่วนบุคคล - ให้คำ�แนะนำ� ปรึกษา อย่างถูกต้องเพื่อป้องกัน ความผิดพลาด ด้านบัญชี และภาษีต่างๆ - ท่านสามารถยืดเวลาในการส่ง BAS & Tax \ Return เพราะเราติดต่อโดยตรงกับ Tax office - รับจัดการด้าน BAS, GST, PAYG ทั้งในรัฐ NSW, QLD และ VIC

48

- ติดต่อ : อิงค์, รี่, ตุ๊กตา Phone : (02) 9267-6008 Fax: (02) 9267-6005 - Mobile: 0433 741 888 (3G) (เจ้าหน้าที่คนไทย) Mobile: 0414 888 048 (Ken) VRTHAI Suite 1506, Level 15, World Tower 87-89 Liverpool St. Sydney NSW 2000 Email : yawco@optusnet.com.au (Free advice on email)


on the field

แล้วคุณล่ะ... เชียร์ทมีspecialไหนone เปิดฤดูกาลใหม่กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส�ำหรับฟุตบอลสปอน เซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกหรือเรียกกันสั้นๆว่าไทยลีก ลีกที่ดีที่สุดในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ไม่รวม เวียดนาม มาเลเซีย และ สิงคโปร์ อืม..นะ ฤดูกาลนีไ้ ทยลีก มีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งในด้านการจัดการแข่งขัน กฏ กติกาการ ถ่ายทอด ที่หลายๆสถานนีแย่งกัน (ไม่) ถ่ายทอด รวมทั้งหลายๆ สโมสร เองก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสนามแข่ง ชุด แข่งขัน รวมทัง้ เพลงเชียร์ ให้ไฉไลกว่าเก่า เพือ่ รองรับแฟนบอลทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง มากมายจนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการลูกหนังไทย เริ่มจากตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ลีกปีนี้คงหนี ไม่พ้นแชมป์เก่าอย่างเมืองทอง หนองจอก ยูไนเต็ด ทีมที่ความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเงินท�ำ ทีม นักเตะฝีเท้าดี รวมทั้งแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ ทีมรักจนล้นสนามแทบทุกนัด จนกองเชียร์ทีมเยือน ร�ำคาญเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มไปตามๆ กัน ส่ ว นที ม ที่ เ ป็ น ข่ า วฮื อ ฮามากที่ สุ ด ในขณะนี้ ก็ ค งหนี ไ ม่ พ ้ นที ม ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ พีอีเอ หรือทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฤดูกาลนี้ได้ ประธานสโมสรคนใหม่ อย่าง “บิ๊กเน” เนวิน ชิด ชอบ เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีม รวมทั้งเทงบ ประมาณ และเงินอัดฉีดจนท�ำให้หลายๆ ทีมรู้สึก อิจฉาไปตามๆ กัน ล่าสุดทางสโมสรเตรียมเพิ่ม ความน่าอิจฉาต่อไปโดย ถ้าทีมได้แชมป์ใดแชมป์ หนึ่ง ในปีนี้ นักเตะทุกคนพร้อมสต๊าฟโค้ชเตรียม เก็บกระเป๋าไปท่องยุโรปได้เลย ส่วนการจัดระเบียบการจราจรภายในสนาม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ไฮไลท์ ที่โจษจันกันไป เพราะถ้าใครไม่มีบัตรผ่านแล้วอยากจะลองของน�ำ รถเข้าไปจอดในสนาม ผมขอแนะน�ำว่า คุณมาถูกที่แล้ว เพราะคนโบกรถ หน้าสนามก็แค่ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด ยศ พล.ต.ต เท่านั้นเอง ทีมมหาเศษฐีอีกทีมหนึ่งที่เป็นตัวเต็งคว้า แชมป์ไทยลีกอย่าง กระต่ายแก้ว บางกอกกล้าส เอฟซี ทีมที่กองเชียร์ไม่ได้ไปดูแค่บอลเพียงอย่างเดียว หลังจากทีเ่ พิง่ ได้สนามเหย้าแห่งใหม่ ลีโอสเตเดียม ทีป่ พู นื้ หญ้าเทียม จุแฟนบอลได้นบั หมืน่ คน ยังเปิดตัว ชุดแข่งที่ใช้ส�ำหรับฤดูกาลนี้ แต่ไฮไลท์ของงาน กลับกลายเป็นบรรดาสาวๆ พริตตี้ ในชุดกระต่าย น้อยสีชมพู ทีม่ าช่วยสร้างสีสรรในงานซะงัน้

50 VRTHAI

พูดถึงทีมที่น่าอิจฉากันไปแล้ว มาพูด ถึงทีมที่ประสบปัญหามากมายอย่าง พิจิตร ทีที เอ็ม กันบ้าง เมื่อฤดูกาลที่แล้วทีมนี้ ใช้ชื่อ ทีทีเอ็ม สมุทรสงคราม แต่ฤดูกาลนี้ ทีทีเอ็ม หรือพนักงาน ยาสูบ ถูกผู้ใหญ่ของเมืองพิจิตรซื้อทีมไป เล่นที่ พิจิตรแทน จึงท�ำให้ แฟนบอลที่เป็นคนจังหวัด สมุทรสงครามไม่พอใจ และยุติการเป็นแฟนบอลสิงอมควันอีกต่อไป ที่แย่ ไปกว่านัน้ คนพิจติ รส่วนใหญ่กไ็ ม่เชียร์ทมี นีเ้ ช่นกัน เพราะพวกเขามีทมี ประจ�ำ จังหวัด อย่าง พิจิตร เอฟซี อยู่แล้ว ส่วนสถานการณ์ภายในทีมเองก็ย�่ำแย่ ไม่แพ้กนั เริม่ จากเฮดโค้ชทีเ่ ป็นทีร่ กั ของลูกทีมโดนค�ำสัง่ ปลด หลังจากท�ำทีม ไปได้เพียงแค่ 3 นัดท�ำให้ขวัญก�ำลังใจของนักฟุตบอลหายไปเป็นกอง ต่อมา เงินท�ำทีมทีเ่ คยบอกว่ามีมากพอให้จบั จ่ายใช้สอยได้อย่างสบายมือ บัดนีก้ ลับ ไม่มีความแน่นอนซะแล้ว รั บ ผลกรรมที่ ท� ำ ไว้ กั น ไปแล้ ว ส� ำ หรั บ ทีมที่ถือคติบอลแพ้คนไม่แพ้อย่าง การท่าเรือแห่ง ประเทศไทย โดนทั้งปรับและทั้งห้ามแข่งในสนาม เหย้าของตัวเอง แต่ก็ยังชื่นชมหัวหน้าทีมเชียร์ของ ท่าเรือที่ไม่ได้ก่อเหตุ แต่แสดงสปีริตออกมากราบ เท้าขอโทษแฟนบอลเมืองทองที่เจ็บตัวฟรี งานนี้ พวกเกรียนทั้งหลายดูไว้เป็นตัวอย่าง ทางด้านมังกรไฟ บีอีซี เทโรศาสน หลังจาก ได้ผู้สนับสนุนรายใหม่ อย่าง 3k แบตเตอรี่ ก็เดิน เครื่องปรับปรุงสนามเหย้าที่หนองจอก ทันที โดย ปรับปรุงไฟสนามและเพิ่มอัฒจันทร์ด้านทิศตะวัน ออกเพื่อรองรับแฟนบอลชาวมังกรไฟ ให้เข้าไป แหกปากเชียร์ทีมรักกันได้มากยิ่งขึ้น ทิ้งท้ายขอฝากให้เอาไปคิดกันเล่นๆว่า ที่เมืองไทยตอนนี้กระแส ฟุตบอลไทยลีกแรงมาก ฉะนั้นคุณควรจะมีทีม เชียร์เพื่อให้ทันกับกระแสเผื่อวันข้างหน้าอาจมี คนถามคุณว่า แล้วคุณล่ะเชียร์ทีมไทยลีกทีม อะไร คุณจะได้ตอบได้อย่างภูมิใจว่า... ถ้าเรา หันมาสนับสนุนฟุตบอลไทย วันนึงเราอาจจะ ได้เห็นบอลไทย (ไปโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย) ในมหกรรกฟุตบอลโลกก็เป็นได้


“มองหาสินค้าคุณภาพ บริการดีเยี่ยม ครบเครื่องเรื่องอาหารต้องเรา” ตัวแทนนำ�เข้าผลิตภัณท์ ตราเด็กสมบูรณ์, แม่ประนอม, AsiaPantry และอีกมากมาย ขอแนะนำ�ผลิตภัณท์คุณภาพจาก “แม่เช็ง”

MAE CHENG Wholesale & Retail

18 Cambell st. Sydney, Contact us: 9211VRTHAI9193 51


Hang out

52 VRTHAI


เรื่อง: อบเชย ภาพ: @head

The Rocks Markets

Hang out เล่มนีเ้ ราจะพาทุกคนไปเดินเล่นแถว The Rocks กัน แต่ถ้าใครที่ไม่รู้จักว่า The Rocks นั้นอยู่ที่ไหนขอบอกเลยว่าอยู่ แถว Opera House นัน่ แหละ ใครทีช่ อบไปเดินเล่นถ่ายรูปแถวนัน้ อย่า ลืมแวะเวียนข้ามไปเดินเล่นกันที่ฝั่ง The Rocks ด้วยนะ โดยเฉพาะ วันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดนัดขายของสวยๆเก๋ๆ มา ให้เลือกกันเพียบ แต่จะมีอะไรบ้างนั้นตามมาดูกันเลย ตลาดนัดที่นี่เป็นตลาดนัดที่เรียกว่าสวยที่สุดอีกที่หนึ่งใน ซิดนีย์เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นตลาดนัดที่รายล้อมไปด้วยตึกรามบ้าน ช่อง และสถาปัตยกรรมอันสวยงาม แถมทางเดินยังสะอาดสอ้าน เดิน เข้าไปก้าวแรกเราจะได้กลิ่นอาหารนานาชนิด หอมหวนยั่วน�้ำลายเรา แถมหน้าตาอาหารแต่ละอย่างขอบอกว่าน่ากินเป็นที่สุด ไม่ว่าจะเป็น บาร์บคี วิ เนือ้ ชิน้ โต แฮมเบอร์เกอร์ทยี่ า่ งเนือ้ สดๆ ใหม่ๆควันฉุย อาหาร อิตาลีหน้าตาแปลกๆ น�ำ้ ผลไม้ปน่ั ทีใ่ ช้ผลไม้มาคัน้ กันสดๆ และสารพัด อาหารหลากหลายชาติ แต่ขอแนะน�ำว่าให้ลองซือ้ กินร้านละนิด ร้านละ หน่อย หรือถ้าใครมากันเยอะๆ ให้ซอื้ แล้วมาแบ่งกันกินจะได้ไม่พลาด ความอร่อยจากทุกร้าน ถัดจากของกินก็มาเอาใจขาช็อปกันดีกว่า ที่นี่มีร้านขาย เสื้อผ้าที่มีทั้งแบบผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าแฟชั่นทั่วไป แต่ของที่ขาย อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกของแนวแฮนด์เมดซะมากกว่า เรียก ว่าเป็นแหล่งรวบรวมงานฝีมือสวยๆ อย่างพวกเครื่องประดับ กระเป๋า หมวก รูปภาพ สบู่หอม หรือของ organic ต่างๆ แต่มีอยู่อย่างหนึ่ง อย่างที่น่าสนใจมากคือแหวนบอกอารมณ์ ซึ่งแหวนนี้ถ้าเราใส่แล้วจะ สามารถเปลี่ยนสีไปตามอารมณ์ของเราได้ อย่างถ้าใส่แล้วเปลี่ยนเป็น สีเขียวอ่อนๆ หมายถึงเราก�ำลังรูส้ กึ ผ่อนคลาย หรือถ้าเปลีย่ นเป็นสีด�ำ แสดงว่าก�ำลังโกรธอยู่ เป็นแหวนที่มีไอเดียเก๋มากๆ ยังไงก้ออย่าลืม แวะเวียนมาเดินเล่นกันที่ The Rocks markets แห่งนี้เผื่อได้ของสวยๆ ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไป The Rocks markets เปิดทุกวันศุกร์ จนถึงวันอาทิตย์ ตัง้ แต่ เวลา 10 โมงเช้า จนถึง 5 โมงเย็น การเดินทางสามารถนั่งรถเมล์ได้ เกือบทุกสาย หรือทางรถไฟ และเรือเฟอร์รี่ ไปลงที่ Circular quay แล้วเดินข้ามถนนไปทาง The Rocks รับรองว่าหาไม่ยากจ้า

VRTHAI 53


๙ พรพระ

วัด

พอล พลกฤษณ์ จิตตานันท์ เจ้าของและผู้จัดการบริษัทในเครือ Wing มา หาเราพร้อมกับน้องกุ้ง อายุศรี ค�ำบันลือ ภรรยาคนสวยดีกรีดอกเตอร์ที่เพิ่งแต่งงาน กันมาหมาดๆ “มาสว้สดีปใี หม่ไทยพีน่ อ้ ยกับคุณหมอ พรุง่ นีจ้ ะไปบริสเบน จะพาแฟน ไปไหว้พระ ท�ำบุญให้ครบเก้าวัด” ความคิดเราแล่นขึน้ ทันที “วัดไหนมัง่ ละ พระเอก” เขาร่ายชื่อวัดมาเป็นชุด “เออ งั้นฝากพอลเลย ขอพรมาฝากคนอ่าน VR ด้วย ดีมาก เลย ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วเป็นมงคล คนอ่านจะได้ไม่ต้องตระเวณ แต่ละคนเขาก็ไป ท�ำบุญวัดไหนใกล้เขาก็ไป ก็แค่วดั ใกล้บา้ นวัดสองวัด เราจัดมารวมกันเลยเก้าวัด เป็น ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเก้าเลย สุดยอดเลยนะ น่าจะดีนะ” “ดีครับดี เอ้างานเข้าแล้วครับผม” เขารับค�ำ ครับก็เลยมาเป็นปรากฏการณ์ครัง้ แรกในออสเตรเลียอย่างทีท่ า่ นจะได้อา่ น กันนี่แหละครับ

ท่านเจ้าคุณราชสีลาภรณ์ หรือ พระอาจารย์สมัย เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี (ลูเมียร์)

ท่านพระครูวชั รคุณาภรณ์ หรือ พระอาจารย์เสน่ห์ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี (สแตนมอร์)

วันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์ ตามปรกติสงกรานต์ที่ วัดป่าพุทธรังษีของเรานี่ ก็กลายเป็นวันอินเตอร์ เนชั่นแนลไปแล้ว มีญาติโยมหลักก็คนไทย คน ลาว นอกนั้นก็เป็นชาวมาเลเซีย พม่า ศรีลังกา เขมร เวียตนาม อินโดนีเซีย และที่ส�ำคัญก็ ชาวออสเตรเลียเองก็เยอะ คนก็มากันคึกคัก แสดงออกถึงความเข้าใจถึงความดี ความงาม ของพระพุทธศาสนา ถึงวันขึ้นปีใหม่ ต่างก็หวัง ว่าชีวิตจะดีขึ้น ก็เอาละนะ เรารู้ตัวว่าท�ำผิดท�ำ พลาดก็ขอให้ลืมๆไป ให้มันผ่านไป เริ่มต้นใหม่ ท�ำแต่สงิ่ ดีๆ ความคิดเช่นนีเ้ ป็นศิรมิ งคล คนทีท่ ำ� ดีอยูแ่ ล้ว ก็ตอ้ งท�ำให้มนั ดียงิ่ ขึน้ กาลเวลาโดยตัว ของมันเองแล้วไม่ท�ำร้ายใคร วันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร เดือนมกรา กุมภา ก็เป็นสิ่งสมมุติ ชีวิต เราจริงๆก็มแี ต่มดื กับสว่าง ก็ขอให้ทา่ นประพฤติ ปฏิบัติดี ละบาป ก็จะพบแต่ความสว่าง มีแต่ ความสุข ความเจริญ อาตมาก็ขอให้พรโดย ภาษาบาลีดังต่อไปนี้ อภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑาฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

เจริญพร พุทธบริษัทชาวพุทธในออสเตรเลียทั้ง หลาย ก่อนอี่นขอกล่าวถึงประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่มาแต่โบราณ พระพุทธ ศาสนายกย่องเรื่องความกตัญญูกตเวทีมาก วัน นี้โดยปรกติเราจะมีการรดน�้ำด�ำหัวให้แก่ญาติ ผู้ใหญ่ ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่เสียชีวิตไป แล้ว มีการสรงน�้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ ทางวัด สแตนมอร์กม็ กี ารจัดงานแต่เนือ่ งจากสถานทีค่ บั แคบ ก็ท�ำได้พอสมควรตามความเหมาะสม มี การท�ำบุญตักบาตร สรงน�้ำพระ ก็เป็นประเพณี ต้องรักษาเอาไว้ ในวาระนี้อาตมาก็ขออวยพร ให้มีความสุข ความเจริญขอให้จงมีอายุ อายุ ตามความเหมาะสมที่ควรจะเป็น อย่าได้มีโรค ภัย ไข้เจ็บเบียดเบียน มีวรรณะ คือให้ร่างกาย หน้าตาผ่องใส เป็นค�ำพรของพระพุทธศาสนา อย่างหนึง่ ไม่ใช่ความสวยความหล่อนะ สุขะคือ ความสุขทั้งกายและใจให้มีทั้งสองอย่าง สุขกาย ก็ประเดี๋ยวประด๋าว โดยเฉพาะสุขใจนี่มียากนะ เพราะต้องประกอบคุณงามความดี พละหมายถึง ก�ำลัง ทัง้ ก�ำลังกายและก�ำลังใจ ก�ำลังใจนีส่ ำ� คัญ มาอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นก� ำลังใจส�ำคัญมากนะ ก�ำลังใจที่ดีบวกกับบุญกุศลที่สร้างมาก็จะเป็น พลังที่จะต่อสู้ชีวิตได้ต่อไป พระพุทธองค์ท่าน สอนไว้ว่า มนุษย์เราเกิดมามีแต่ความทุกข์ มี 4 ข้อนี้ก็จะมีทุกข์น้อย จะมีความสุขมาก อาตมา ก็ไม่มีวาจาสิทธิ์ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาจากพื้นฐาน จิตใจที่มีบุญกุศลจึงจะมีอานิสงฆ์ ขออ�ำนวยพร

39 Junction Road, Leumeah NSW 2560 Tel. (02) 4625 7930, Fax (02) 4628 05410

54 VRTHAI

88 Stanmore Road, Stanmore NSW 2048 Tel. (02) 9557 2039

พระปลัดสุธรรม สุธมฺโม หรือ หลวงน้าสุธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ ประเทศ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ พีน่ อ้ งชุมชนชาวไทย ในช่วงนีก้ เ็ ป็นบรรยากาศที่ เราระลึกถึงประเพณีทเี่ ราสืบทอดกันมา ประเพณี ปีใหม่ไทย สงกรานต์ ระลึกถึงบรรพบุรษุ ของเรา ปู่ย่าตายาย อาตมาภาพก็ขอเจริญพรให้ข้อคิด วันใหม่ ปีใหม่ก็ขอให้หวลคิดถึงเวลาที่ผ่านมา เพราะเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถเอากลับคืนมา ได้ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า เวลาเป็นสิ่งมีค่า เป็นต้นทุนของชีวิต ถ้าแม้ใช้เวลาเพียงวันเดียว แต่อยู่ในเส้นทางของความดี ตั้งอกตั้งใจ คิดดี พูดดี ท�ำดี ก็จะท�ำให้ชวี ติ ประเสริฐ สวยสด ชีวติ ที่งดงาม เราต้องท�ำเวลาให้มีคุณค่า เพราะฉนั้น ปีใหม่นี้ ขอให้ประสพความส�ำเร็จในสิง่ ทีต่ อ้ งการ ทั้ง การงาน การศึกษา ขอให้ครอบครัวอยู่เย็น เป็นสุข ยึดมั่นอยู่ในค�ำสอนของพระสัมมาสัม พุทธเจ้าทีบ่ ริสทุ ธิ์ ตัง้ มัน่ อยูใ่ นความดี เป็นสัมมา ทิฐิ ขอให้ส่งใจไปให้พี่น้องที่บ้านเกิดเมืองนอน เรา ขอให้มีความรัก สามัคคีกัน ขอให้อยู่ในศีล ในธรรมให้สมกับยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคถิ่นกาขาว คือ คนจะมีธรรมะมากขึ้น คนไม่ดีจะกลับตัวกลาย เป็นคนดี จะกลับมีธรรมะเต็มเมือง ขอเจริญพร บุญรักษา อายุ วรรโณ สุขัง พลัง เจริญพร The Retreat, Inspiration Place, Berrilee, NSW 2159 Tel. (02 9655 1128


ท่านพระครูวเิ ทศน์ธรรมานุศาสน์ หรือ พระอาจารย์ หมุน เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี (แอนนัลเดลล์)

พระอาจารย์มานะ วิริยารัมโภ เจ้าอาวาสวัดป่า สุญญตาราม เมืองบันดานูน

พระปรีชาญานวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ

ขอเจริญพร บรรดาพุทธศาสนิกชนชาวไทย วัน นี้เป็นวันดี เป็นวันสงกรานต์ พวกเราก็ได้มา บ�ำเพ็ญกุศลในวันทีเ่ ราถือว่าเป็นวันขึน้ ปีใหม่ของ ไทยเรา ก็ขออนุโมทนาญาติโยมทีไ่ ม่ลมื ประเพณี เก่าแก่ มาท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติที่ล่วง ลับไปแล้ว รับศีล มีการสรงน�้ำพระพุทธรูป พระ สงฆ์ อาตมาเห็นแล้วดีใจ แสดงถึงพลัง ความ รัก ความสามัคคีกนั อาตมาขออ�ำนวยอวยพรให้ ท่านที่มาในงานก็ดี ติดภาระกิจก็ดี เรียนอยู่ก็ดี อยู่กับบ้านก็ดี ก็ขอให้บุญกุศลที่พวกเราบ�ำเพ็ญ กันมา ก็ขออ�ำนวยประโยชน์แก่ทา่ นทัง้ หลาย จง มีความสุข ความเจริญ เจริญด้วยจตุรพิตรพร ชัยทั้ง 4 อันมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน ตลอดกาลนานเทอญ ขออนุโมทนา

ขอเจริญพร ญาติโยมทุกๆ ท่าน ในโอกาสวันสงกรานต์ ซึง่ เป็นวันขึน้ ปีใหม่ของชาวพุทธ จึงถือเป็นนิมติ รหมาย อันดีในการเริม่ ต้นกระท�ำการใดๆ สิง่ ใดทีผ่ า่ นไปแล้วใน อดีต ไม่วา่ จะผิดหรือถูก จะควรหรือมิควร จะสุขหรือ ทุกข์ เราต้องเรียนรูแ้ ละน�ำมาเป็นบทเรียน ฉะนัน้ การ กระท�ำก็ดี วาจาก็ดี ความนึกคิดก็ดี ทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความ ดับทุกข์ และเพือ่ ก่อสันติสขุ ภายในจิตใจของตนเอง รวม ทัง้ สัมคม และชาวโลก การให้อภัยต่อกันและกัน รวมทัง้ การแก้ปญั หาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยเรา นัน้ ความรุนแรงไม่สามารถแก้ปญั หาได้ ขอเชิญชวนให้ ญาติโยม พีน่ อ้ งชาวไทยได้ใช้ความสงบ ใช้สติ ใช้ปญั ญา ค่อยๆ แก้ไขสถานการณ์ตา่ ง ๆ ก็จะท�ำให้สงั คมไทยเรา ค่อยๆ คลายจากความร้อนเป็นความสงบร่มเย็นได้ จึง ขอเชิญชวนให้ทกุ ท่านใช้ธรรมะ ความสงบ สติปญั ญา ความเมตตา ความอะลุม่ อล่วย ความประนีประนอม และความเห็นอกเห็นใจกันในการแก้ไขปัญหา และมุง่ มัน่ ปรารถนาให้ประเทศชาติได้มคี วามสงบสุข เพือ่ องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะได้ทรงปลาบปลืม้ ใจใน พสกนิกรของท่านและไม่เป็นทุกข์ และในโอกาสวันปี ใหม่นขี้ อให้ทกุ ๆ ท่าน ได้มคี วามสุข ความเจริญ และ มีความก้าวหน้าในชีวติ ยิง่ ๆ ขึน้ ไปด้วยเทอญ

ในนามคณะสงฆ์วัดธัมมธโร อาตมาภาพพระ ปรี ช าญาณวิ เ ทศพร้ อ มคณะสงฆ์ ที่ ม าปฏิ บั ติ ศาสนกิจในประเทศออสเตรเลียแห่งนี้ ขออ�ำนวย อวยพรให้บรรดาญาติโยมทุกท่านประสบความ สุขความเจริญ ปลอดภัย ไร้ทุกข์ จะกระท�ำการ สิ่งใดขอให้ตั้งใจ มีสติ คิดดี ท�ำดี และพูดดี เพื่อจะได้เป็นหนทางให้ท่านทั้งหลายมีความสุข ความเจริญตลอดไป เนือ่ งในโอกาสวันปีใหม่ไทย คือ วันสงกรานต์นี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ ห่างไกลและไร้ทุกข์ จงมีแต่ความสุขตลอดกาล นานเทอญ

49 Trafalgar Street, Annandale NSW 2038 Tel. (02) 9557 2879

80 Archibald Street, Lyneham, ACT 2602 Tel. (02) 6249 8594

Lot 13, Toods Street, Bundanoon, NSW 2578 Tel. (02) 4884 4262 Fax. (02) 4884 6496

พระมหาชลธิต จันทร์หอม เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม บริสเบน พระอาจารย์ทองสวัสดิ์ จันทราธิราช วัดพระยอดแก้ว ขอเจริญพร ชาวพุทธทั้งหลาย เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่นี้ อาตมาภาพขอ เจริญพรให้ญาติโยมทุกๆ ท่าน ประสบความ ส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจและหน้าที่การงาน ให้มีลาภยศ สรรเสริญ พร้อมทั้งมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี มีอายุมั่นขวัญยืน เจริญมั่นคง ในการด�ำรงชีวิตตลอดปีใหม่ พ.ศ. 2553 ขอ เจริญพรทุก ๆ ท่าน สาธุ อนุโมทนา สาธุ 711-715 Smithfield Road Edensor Park NSW 2176 Tel. (02) 9823 7338, (02) 9610 9075

พระครูวินัยธรธานี ชุติกาโม เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี (เมลเบอร์น) อาตมาขออ�ำนวยอวยพร ด้วยอ�ำนาจแห่งคุณ พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดล บัลดาลให้ญาติโยมทุกๆท่านมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญรุ่งเรืองตลอดไปเทอญ 387-389 SPRINGVALE ROAD, FOREST HILL, VICTORIA 3131 AUSTRALIA Tel. (03) 9878 6162

ในวาระโอกาสเช่ น นี้ ก็ ข อให้ ค นไทยที่ อ ยู ่ ใ น ประเทศออสเตรเลียนี้จงมีความสุขความเจริญ คิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความส�ำเร็จ ก็ขอให้มีการงานที่มั่นคง ข้ามพ้นผ่านปัญหา อุปสรรคต่างๆไปได้ ต้องขอให้น�ำธรรมะของ พระพุทธเจ้ามาปฎิบัติใช้ ชีวิตก็จะสามารถ พ้นอุปสรรคไปได้ ขอให้เราทุกคนจงเป็นผู้มี ใจเข้มแข็ง มีความสุขสามารถที่จะแบ่งปัน ซึ่งกันและกันได้ เราก็จะมีความสุขร่วมกัน ก็ ขอให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญ สาธุ" 1 Paradise Road,Forestdale, QLD 4118 Tel: (07) 3806 8900

VRTHAI 55


gadgets

PIMP MY MACBOOK เจ้า AIR ตกแต่งอย่างหะหรูหะหราอลังการไม่ได้แค่สวยอย่างไร้ค่า ทีมช่างผู้ช�ำนาญที่ Bling My Thing (www.bling-my-thing.com) คือกลุ่มคนที่รับผิดชอบในผลงาน สุดบรรเจิดครั้งนี้ พวกเขาประดับประดาฝาเครื่องด้วยคริสตัล Swarovski จ�ำนวน 12,000 เม็ดเรียก ได้ว่าโปะเข้าไปไม่อั้นเลยแหละ แถมคริสตัลแต่ละเม็ดก็ยังเคลือบทองค�ำ 24 กะรัตอีกด้วย ท�ำออก มาแค่ 20 เครื่องทั่วโลก เราเป็นนิตยสารเพียงฉบับเดียวที่ได้มีโอกาสสัมผัสจับต้องและเอาภาพมาน�ำ เสนอและบอกได้เลยว่ามัน “อลังการงานสร้างเหลือหลาย” R2-D2 Action Figure หลังจากทีฉ่ าก ‘พลอดรักระหว่างหุน่ ยนต์’ ทีถ่ กู ตัดออก ไปจากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ถูกเปิดโปง เราก็มี ความรักใคร่เอ็นดูต่อเจ้า R2 และ C-3PO ในแบบที่ ไม่เคยรู้สึกมาก่อน หุ่นยนต์บังคับวิทยุ R2-D2 Action Figure ขนาดจิ๋วตัวนี้ท�ำเสียงหวีดหวิวได้เหมือนกับหุ่น ยนต์ในหนัง มีไฟกระพริบทีห่ วั และมาพร้อมตัวบังคับกิบ๊ เก๋ในรูปแบบดาบแสง lightsabre แต่มนั ไม่สามารถฉาย ภาพ Princess Leia และไม่เคยเก็บรองเท้าเข้าที่ เฮ้อ… นิสยั เราไม่รจู้ ริงๆ ว่า C-3 เห็นอะไรในหุน่ กระป๋องตัวนี้ www.thinkgeek.com

TUNE TO WI-FI FM ท�ำไมต้องทนฟังรายการวิทยุซ�้ำๆ กันเพียงแค่ไม่กสี่ ถานีในเมือ่ มีสถานีวทิ ยุอกี เยอะแยะมากมายให้เลือกฟังได้ทวั่ โลก? เจ้า Blik Wi-Fi และ Daisy ของ Intempo เป็นวิทยุรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อม ดีไซน์ที่สวยเก๋ที่สุดเท่าที่เคยมีส�ำหรับรับฟังรายการจากสถานี วิทยุอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณได้ลองล่ะก็ รับรองว่าจะติดใจจนไม่ อยากกลับไปฟังรายการวิทยุจากดีเจโปรดของคุณเลยแหละ Intempo Daisy 150 ปอนด์ intempodigital.com Blik Wi-Fi Radio 100 ปอนด์ firebox.com

Storm 2 สมาร์ ท โฟนรุ ่ น ใหม่ ล ่ า สุ ด จากค่ า ย BlackBerry ที่ดูแล้วหน้าตาอาจแปลก ไปจากรุ่นก่อนๆ ไม่มีคีย์บอร์ดที่เราคุ้น เคยนัน่ เอง เหตุผลทีไ่ ม่มคี ยี บ์ อร์ดเพราะ Storm 2 น�ำเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสหรือ touchscreen มาใช้เพือ่ ความสะดวกใน การใช้งาน เหตุผลที่เป็น touchscreen น่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขัน โดย มีคู่แข่งส�ำคัญคือ iPhone และ HTC Hero แต่ Storm 2 จะแก้ไขข้อเสียของ ทั้ง 2 ค่ายนี้และท�ำออกมาในรูปแบบ ของ Storm 2 Olympus E-P1 เป็นกล้องดิจิตอลที่ผลิตออกมาในโอกาสครบ 50 ปีของการผลิตกล้องถ่ายภาพ ตระกูล Pen ซึ่งเป็นกล้องใช้ฟิล์มที่ได้รับความนิยมในครั้งอดีต และเป็นการตอบ สนองความต้องการของผู้ที่ยังชื่นชอบในเสน่ห์ของกล้องโอลิมปัส Pen อยู่ โดยเป็น กล้องทีอ่ อกแบบให้เปลีย่ นเลนส์ได้ ใช้เมาส์เลนส์แบบ Micro Four Thirds และมีเลนส์ ที่ออกมาพร้อมกันให้ใช้งาน 2 ขนาดคือเลนส์ M.ZUIKO DIGITAL 17 มม. f/2.8 และ เลนส์ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42 มม. f/3.5-5.6 นอกจากนี้ ยังออกแบบให้ใช้งาน กับเลนส์ขนาดอื่นๆ ในฟอร์แมต 4:3 ได้ โดยต่อผ่านอะแด็ปเตอร์ MMF-1 และใช้ กับเลนส์ตระกูล OM ได้ด้วยอะแด็ปเตอร์ MF-2 ซึ่งท�ำให้ E-P1 มีเลนส์ให้ใช้งานได้ ครอบคลุมระยะการท�ำงานทั้งหมดเช่นเดียวกับกล้อง DSLR ทั่วๆ ไป

56 VRTHAI


สนใจลงโฆษณากับ

โทร 0413 911 959, 0421 923 524 (แพท) Email: vrthaimagazine@gmail.com

VRTHAI 57


entertainment

Clash of The Titans การต่อสู้เพื่อช่วงชิงอ� ำนาจครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ระหว่างผูค้ นต่อเหล่ากษัตริย์ และเกิดขึน้ ระหว่าง เหล่ากษัตริยต์ อ่ ทวยเทพ แต่สงครามระหว่างทวย เทพด้วยกันเองนั้นอาจท�ำลายล้างโลกได้ เพอร์ซี อุส (แซม เวิรต์ ธิงตัน) นัน้ ถือก�ำเนิดจากเทพแต่ถกู เลี้ยงดูให้เป็นมนุษย์ เขาจึงไร้หนทางที่จะปกป้อง ครอบครัวของเขาจาก เฮเดส (เรล์ฟ ไฟน์ส) เทพผู้โหดเหี้ยมแห่งยมโลก เมื่อไม่เหลืออะไร ให้สูญเสีย เพอร์ซีอุสจึงอาสาเป็นผู้นำ� ในภารกิจ เสี่ยงภยันตรายเพื่อเอาชนะเฮเดส ก่อนที่เขาจะ สามารถยึดอ�ำนาจจาก ซุส (เลียม นีสนั ) และเปิด ประตูนรกขึน้ บนโลก เพอร์ซอี สุ ออกเดินทางสูโ่ ลก ต้องห้ามเบื้องล่าง เพื่อเป็นผู้น�ำกองทัพนักรบผู้ กล้าไปต่อสูก้ บั เหล่าปีศาจนอกรีตและสัตว์รา้ ยน่า สะพรึงกลัว เขาจะมีทางรอดได้หากเขาสามารถ ยอมรับพลังแห่งเทพ ท้าทายโชคชะตา และลิขิต ชีวิตด้วยตนเอง

Ironman 2 คนทั่วโลกทราบกันแล้วว่า มหาเศรษฐียอดนัก ประดิษฐ์อาวุธ โทนี สตาร์ก (โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์) คือคนเดียวกับ ไอรอน แมน วีรบุรุษผู้ ปกป้องโลก เขาได้รับแรงกดดันจากทางรัฐบาล สื่อมวลชน และสาธารณชนต่างๆ ให้เปิดเผย เทคโนโลยีในการสร้างไอรอน แมน ให้กบั กองทัพ แต่โทนีไม่ตอ้ งการเผยความลับทีซ่ อ่ นอยูเ่ บือ้ งหลัง เกราะเหล็กนี้ เนื่องจากกลัวว่าเทคโนโลยีนี้จะตก ไปอยู่ในมือของคนชั่ว มีเพียงสาวคนสนิท เปป เปอร์ พอตส์ (กวินเน็ธ พัลโทรว์) และเพื่อนตาย อย่าง โรห์ดี หรือ เจมส์ โรห์ดส์ (ดอน ชีเดิล) เท่านั้นที่เห็นด้วยกับเขา โทนีจึงพยายามคิดค้น พัฒนาชุดเกราะเหล็กขึ้นใหม่ เพื่อเตรียมรับมือ กับศัตรูหน้าใหม่ที่ก�ำลังจะปรากฏ

Prince of Persia : The Sands of Time ภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมชื่อดัง มีเนื้อเรื่องที่ แตกต่างออกไปจากเกม เรื่องเริ่มต้นที่ทะเล ทรายแห่งกาลเวลาทรายแห่งกาลเวลานั้นเป็น ของขวัญจากพระเจ้าที่ตกทอดกันมาในราชวงศ์ ของเปอร์เซีย แต่ว่าได้ถูกเจ้า Nizam (แสดงโดย Sir Ben Kingsley) น้องชายชั่วร้ายของกษัตริย์ Shahrman แย่งชิงไป โดยมันวางแผนจะฆ่าพี่ ชายตัวเองแล้วโยนความผิดให้กบั เจ้าชายดาสตัล ทางเจ้าชายดาสตัลและเจ้าหญิงทามิน่าจึงต้อง ร่วมมือกันขัดขวาง โดยต้องปกป้องกริชแห่งกาล เวลาที่สามารถปลดปล่อยพลังของ “ทรายแห่ง กาลเวลา” สามารถย้อนเวลาได้ และท�ำให้ผู้ที่ได้ ครอบครองมีความเป็นอมตะ มีอ�ำนาจสูงสุดทีจ่ ะ สามารถครอบครองโลกนี้

Robinhood รัสเซลล์ โครว์ รับบทเป็นจอมโจรทีค่ นทุกรุน่ ทุกวัย รูจ้ กั กันดีอย่าง โรบินฮูด้ จอมโจรผูห้ าญกล้า และ เป็นผูจ้ ดุ ประกายจินตนาการของคนทีร่ กั การผจญ ภัยเช่นเดียวกับเขา ในอังกฤษศตวรรษที่ 13 โรบิน และกองโจรของเขาเผชิญหน้ากับการคอรัปชัน่ ใน หมูบ่ า้ นท้องถิน่ และเขาได้เป็นผูน้ ำ� การก่อจลาจล กับราชบัลลังก์ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสมดุล แห่งอ�ำนาจของโลก ไม่ว่าโรบินจะเป็นโจรหรือ ฮีโร่ แต่ชายผู้มีจุดก�ำเนิดอันแสนต�่ำต้อยจะกลาย มาเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพของคนของเขาไป ตลอดกาล

58 VRTHAI


showcase

Art attack

Around the world

Vanity tidy

ถาดหัวกะโหลก

ผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศส Laurent Massaloux ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปของ ชีวติ ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ สูก่ าร วางโครงสร้างแบบสามมิติ ไปจนถึงเข้าสู่กระบวนการ ผลิตด้วยเลเซอร์ ซึ่งช่วยขึ้นรูปของถาดทรงกลมรูป หัวกะโหลกเจ็ดหัวบนวัสดุสังเคราะห์ออกมาได้อย่าง สวยงาม Laurent Massaloux จบการศึกษาจาก ENSCI – LES ATELIERS ในปี 1991 ก่อนจะร่วมกับกลุ่มเพื่อน ก่อตั้ง RADI DESIGNER ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มดีไซเนอร์ ขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามแบบฉบับของตนขึ้นใน ปีต่อมา และนับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นเรื่องและภาพจาก www.designboom.com และ www.massaloux.net

Greener Design

Grow Some Balls…Eco Ball Chairs That Is! เก้าอี้ปลูกต้นไม้ ใครบ้างจะไม่ชอบเก้าอี้ที่มีชื่อว่า Let’s Grow Some Balls ผลงานออกแบบไอเดียบรรเจิด ของดีไซเนอร์จาก Krejci นาม Doreen Westphal เก้าอี้ตัวนี้ท�ำจากพลาสติกรีไซเคิลและ มีประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนั่งพักผ่อน แต่ยังสามารถน�ำมาใช้ปลูกต้นไม้ภายในบ้าน ได้ดว้ ย แถมยังสามารถเปลีย่ นได้เมือ่ เบือ่ หรือ เฉาตาย หรือจะแค่ย้ายที่เอาออก ให้เหลือแต่ เก้าอี้เปล่าๆ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศก็ย่อมได้ ขอขอบคุณเรื่องและภาพจาก http://greenupgrader.com

Germany : Wasteland children of the evolution ผลงานในเชิงเสียดสีสงั คมของ ศิลปิน Michel Valentino ทีเ่ ห็นอยูน่ จี้ ดั แสดงโชว์ที่ kunst.kraft.werk vockerode ประเทศเยอรมัน เป็นผลงานภาพถ่ายคน สวมหน้ากากกันก๊าซพิษ ซึ่งถือเป็นการ ประชดสังคมในปัจจุบันที่ถูกครอบง�ำใน เรือ่ งของการเมือง สงคราม บันเทิง แฟชัน่ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลงานของเขา ถูกน�ำไปแสดงตามเมืองต่างๆ ตัง้ แต่ กรุง ปราก เบอร์ลนิ ไปจนถึงนิวยอร์ค โดยน�ำ เสนอผ่านตัวกลางต่างๆ กันไป ไม่วา่ จะ เป็น ภาพถ่าย รูปปัน้ ประติมากรรม video installation และ performance art ถึง แม้จะดูดแี ละแรงมากๆ แต่ถา้ คนทีเ่ ข้ามา ชมไม่เก็ตไอเดียกลับไปล่ะก็ เจ้าของไอเดีย คงบอกได้คำ� เดียวว่า “เหนือ่ ย” ขอขอบคุณ เรือ่ งจาก www.siamxpress.com ภาพจาก www.photographyserved.com

Papier Bags by Saskia Diez

คอลเลคชั่นกระเป๋าแนวใหม่ฝีมือนักออกแบบ Stefan Diez ซึ่งออกแบบให้กับแบรนด์เครื่อง ประดับของ Saskia Diez ภรรยาสุดที่รัก ในชื่อว่า Papier (Paper) โดยใช้ Tyvek® กระดาษ สังเคราะห์พิเศษ ซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกับคอลเลคชั่นกระเป๋า A1&A2 ที่เขาเคยออกแบบให้กับ แบรนด์ Authentics มาแล้ว Papier เป็นซีรยี ก์ ระเป๋าทีอ่ อกแบบมาให้เหมาะสมกับการเป็นตัง้ แต่ กระเป๋าเอนกประสงค์ไปจนถึงกระเป๋าเดินทาง ผลิตกจาก Tyvek® ซึง่ เป็นกระดาษสังเคราะห์ ชนิดพิเศษ ท�ำให้มนี ำ�้ หนักเพียง 135 กรัม ส�ำหรับกระเป๋าใบใหญ่ และ 115 กรัมส�ำหรับใบเล็ก ใน ขณะเดียวกันก็มคี วามแข็งแรงเป็นพิเศษ สามารถป้องกันการฉีกขาดได้ดี กันน�้ำ และยังสามารถ รีไซเคิลได้ 100 % อีกด้วย ซีรีย์นี้มีตั้งแต่กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ ถุงใส่ของ กระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าสะพายหลัง โดยเพิ่มเทคนิคซิลล์สกรีนเข้าไปเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าอีก ด้วย ล่าสุด ซีรีย์กระเป๋าชุดนี้ยังได้รับรางวัล German Designpreis 2010 อีกด้วย ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจาก www.saskia-diez.com www.todayandtomorrow.net VRTHAI 59


Thaifex - World of Food Asia 30 June - 4 July 2010

Change of Dates: 30 June to 4 July 2010 The ONLY food trade show in Asia offering complete exhibit coverage for Food & Beverage, Hospitality, Food Technology and Catering

In spite of the change of dates, The no.1 trade event’s position is still registering strong growth, with more than 1,000 exhibitors from around the world expected to gather at Thaifex – World of Food Asia from 30 June to 4 July 2010 in Bangkok for one of the most important international food shows. Over 20,000 trade visitors are expected to crowd the halls to purchase and preview the latest products, technology and services. Contact : Thai Trade Center, Sydney

Level 21st Suite 21.02, The Royal Exchange Building, 56 Pitt Street, NSW 2000 Tel: +61-2 92411075 Fax: +61-2 92515981

E-mail: thaitrade@ozemail.com.au

Date : 30 June - 4 July 2010 Venue : Challenger Hall, IMPACT Exhibition Center Bangkok, Thailand Website : www.worldoffoodasia.com

Office of Export Promotion Activities | Department of Export Promotion, Ministry of Commerce 22/77 Rachadapisek Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel: +66 (0) 2512 0093 - 104 ,Fax: +66 (0) 2511 6009, 2511 6010 Website: www.thaitradefair.com, thaiexport.thaitrade.com,

Devonshire Dental Quality Dental Care

Tel: (02) 9211 4047 Mob: 0434 080 267

Open Mon-Sat 9am-6pm Close Wed & Sun

60 VRTHAI

คลินคิ ทันสมัย เดินทางสะดวก

ติด Central Station ฝัง่ อุโมงค์ทางออก Chalmer St หรือ Devonshire St รถเมล์ผา่ น 308, 309, X09, 310, 343, X43, 372, 393, 395

VR Thai Issue 2  

VR Thai Issue 2 By Atthaitown.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you