Kwadraad bb De Ronde Venen 2015

Page 1

JAARVERSLAG 2015 BUURTBEMIDDELING DE RONDE VENEN Maart 2016

BUURTBEMIDDELING BRENGT BUREN BIJEEN

Een burenruzie die onschuldig begint met een kleine ergernis en steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling kan dergelijke problemen in de kiem smoren. Het is een methode die in Nederland al langere tijd met succes wordt toegepast. Samen met getrainde, onafhankelijke bemiddelaars leren buurtgenoten weer met elkaar in gesprek te komen en goede afspraken te maken. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Dat lukt in maar liefst twee derde van de gevallen.

FOTO RENE VERHEIJEN - NIJMEGEN

BUURTBEMIDDELING NEDERLAND: GOED VOORBEELD VOOR DENEMARKEN ZES GOUDEN REGELS BUURTBEMIDDELING

Najaar 2015 hebben enkele projectcoördinatoren en betrokken partijen van Buurtbemiddeling in Utrecht en Amsterdam een kijkje in de keuken gegeven, in januari 2016 is er een Deens promotiefilmpje gemaakt en is het Handboek Buurtbemiddeling in het Deens vertaald. Namens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat de landelijke coördinatie van Buurtbemiddeling verzorgd, zal er in februari 2016 een gastspreker zijn op een symposium in Kopenhagen. Zo willen ze Kopenhagen/Denemarken warm maken voor dit fantastische middel om buren weer vreedzaam te laten wonen. ATMvormgeving

1. Deelname is gratis (en dus laagdrempelig.) 2. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de oplossing van een conflict. 3. Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie. 4. Zelfbedachte oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde oplossingen. 5. De bemiddelaars stellen zich onpartijdig op en geven geen oordeel. 6. Gesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.

De manier van werken en mooie benchmarkresultaten van Buurtbemiddeling spreken iedereen aan. Ook buiten Nederland. Het Center for Boligsocial Udvikling in Denemarken is erdoor geïnspireerd en wil de methodiek van Buurtbemiddeling introduceren.

De stand van zaken van Buurtbemiddeling in Nederland: December 2014: 177 projecten in 207 gemeenten. December 2015: 186 projecten in 218 gemeenten.