Nytt fra INC Gruppen

Page 1

Foto: Roger Hammerseth Egge.

Nr. 2 - 2020

Vi griper muligheter og skaper verdier

TIDENES AKTIVITETSREKORD Les mer om tidenes aktivitetsrekord på Fjord Base på side 3.

Vi griper muligheter og skaper verdier BEST PÅ OPPDRETTSTORSK MØT DE NYANSATTE Vi kan mer enn noen andre i verden om oppdrett av torsk! Mer på side 10 og 11.

EHL har utvidet igjen og du møter de nye i staben på side 7.


Takk til alle som har stått på for å levere! 2020 nærmer seg slutten og det er ingen tvil om at dette blir et år vi kommer til å huske lenge. Aldri har vel Fjord Base vært i en så langvarig unntakssituasjon, Korona epidemien har preget oss sosialt og i alle våre arbeidsoperasjoner. Du som leser, har vel erfart det samme. Men med en måned igjen av året så kan jeg ikke annet enn å applaudere hver og en som har stått på og levd et helt annet liv enn vanlig for å begrense smitte og for å holde aktiviteten i gang. Her på Fjord Base har vi utrolig nok hatt rekord i aktivitet. Aldri før har vi løftet så mange tonn over kai, dette har stilt store krav til vårt transportmateriell og lagringsutstyr. Med stor aktivitet er det viktig å ha fokus på HMSSK. Å redusere miljøavtrykket på Basen er et viktig element i alt vi foretar oss, og vil bli sterkt fokusert i tiden framover. Stifting av HyFuel vil bli et viktig satsingsområde. Å produsere drivstoff som gir nullutslipp (Hydrogen) er nødvendig og vil gjøre basen attraktiv for framtidige transportmidler.

Grunnen til den store aktiviteten er at de fleste store operatørene har lete og produksjons boringsaktivitet vest for Florø. Dette kan du lese mer om på side 8 og 21. Takk til alle som har stått på for å levere! Det har vært et spennende år for fiskesatsingen også! Markedet for oppdrettet torsk er på vei tilbake og HMY har drevet med torsk siden 2002. Gjennom disse årene har de stadig forbedret produksjonsmetoder og utviklet arvematerialet videre. Dette gir en torsk som vokser fortere noen annen. Noe som gir god økonomi for oppdretter.

Ellers kan du lese om de andre selskapene i INC Gruppen og hva Fremtidsfylket sine trainéer gjør på Fjord Base. Med disse historiene ønsker jeg dere alle en god julefeiring også håper vi at 2021 gir oss tilbake det som vi har savnet i 2020.

Samtidig begynner vi å få kontroll på oppdrett av berggylt også – en fisk som egentlig er rimelig stressa har funnet seg godt til rette her på Fjord Base. Dermed kommer det til å bli mange prosjekt og mange arbeidsplasser innen fisk på basen fremover. Les mer på side 10 og 11.

Geir Johannessen Konsernsjef INC Gruppen

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Karen Sæten Nilsen, Beate Grønnevik, Geir Johannessen og Roald Førde. Tekst: Karen Sæten Nilsen og Beate Grønnevik · Grafisk utforming: Charlotte Lindén-Nybø, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 8.500. Redaksjonen avsluttet 3. desember 2020.

INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2


Mange rørbåter fra Japan har vært innom Fjord Base dette året. Her blir rør losset av sjefen for rommet. Foto: Karen Nilsen.

Tidenes aktivitetsrekord på Fjord Base INC Gruppen og Fjord Base har aldri hatt et år med høyere aktivitet. Dette ser vi på blant annet tonn over kai, antall arbeidstimer og totale skipsanløp. På disse parameterne har vi slått rekorder nesten månedlig gjennom hele året. arbeidet godt med både kunder og leietakere, og det har vært høy aktivitet i Nordsjøen utenfor Florø.

Når dette magasinet skrives har Saga Fjordbase hatt hele 40% flere skipsanløp enn hele fjoråret! På antall tonn som vi har løftet over våre 9 kaier er vi allerede godt over vårt tidligere rekordår, 2014. Oljeselskapene er gode på langsiktig planlegging, så vi visste allerede i 2019 at aktiviteten i år ville bli høy. Det førte til mange nyansettelser i fjor. Uten disse nye om bord ville vi aldri kunne levert i 2020. Takk til de erfarne som har tatt seg tid til god opplæring og fokus på HMSSK i Fjord Base sitt travleste år.

Vi har også hatt de nødvendig arealene, vist effektivitet knyttet til operasjonene og hatt evne til å sette kundene i fokus gjennom et hektisk år. Så dette året har vi også fått inn nye, spennende prosjektoppdrag. En stor takk til alle våre ansatte! Dere er alle hverdagshelter som står på for at vi skal ha en trygg og god arbeidsplass også i tiden som kommer. Nå bretter vi opp ermene og gjør oss klare for et nytt og innholdsrikt 2021, hvor vi ønsker å utvikle vår tjenestemodell videre i lag med våre kunder.

Vi er spesielt glade for at vi har klart å opprettholde gode leveranser gjennom pandemien. Vi har sam-

3

www.incgruppen.no


West Industri Service har nå ny daglig leder, og rigger seg for videre vekst. Foto: Photoevent.

Rigger seg for fremtiden West Industri Service (WIS) er en tradisjonsrik bedrift med en nesten 40 år lang historie i Florø. Bedriften er nå inne i en spennende ny fase der de har store planer for videre vekst. Med ny daglig leder, Rune Knapstad (39) ser WIS på nye markeder og nye muligheter. For unge under utdanning er WIS en interessant arbeidsplass der man kan bygge både teoretisk og praktisk kompetanse i ulike spennende prosjekt.

Enten det gjelder stål, mekanisk, rør eller industri så har WIS en løsning som blir tilpasset ditt firma og dine behov. Vi tilbyr tjenester både i verksted og arbeid på din lokasjon. Med vårt kvalifiserte personell kan du være sikker på at jobben blir godt utført til avtalt tid og pris.

... Vi har vært en viktig arbeidsplass for oppbygging av lokal kompetanse innen industrifagene, og det vil vi være også i fremtiden ...

West Industri Service er nå tilstede på flere digitale plattformer, som Facebook, LinkedIn og Instagram. Så du kan følge oss der for å se hvilke varer og tjenester vi kan tilby deg. Ny daglig leder Rune Knapstad har knapt hatt en måned i ny jobb, men han er imponert over selskapet som han nå skal lede inn i fremtiden. «Her på WIS har vi gode fasiliteter og et godt arbeidsmiljø. Her finner du en allsidig gjeng som har bred erfaring og fleksibel innstilling, som gjør oss godt rusta for å tilby et bredt spekter av løsninger for våre kunder», sier Knapstad.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Selskapet har tradisjon for å ta imot både nyutdannede, lærlinger, praksiskandidater og traineer. «Vi har vært en viktig arbeidsplass for oppbygging av lokal kompetanse innen industrifagene, og det vil vi være også i fremtiden», avslutter Knapstad.

4


WIS VVS teamet er klare for nye utfordringer . Foto: Photoevent.

En sikker rørforbindelse WIS VVS er selskapet i INC Gruppen som kan tilby deg rørleggere med fokus på kompetanse og kundetilfredshet. For de som er spesielt interesserte kan vi fortelle at vi arbeider med både sanitær, VA (vann og avløp) og plastsveising. Nå har vi satt sammen teamet som i fremtiden skal være WIS VVS og vi står klare til nye prosjekter. Det største prosjektet vi har jobbet med i år er den mye omtalte RAS Piloten som skal ta imot laks i desember 2020. Et RAS-anlegg er designet for å kunne produsere store mengder fisk på land med et relativt lavt vannforbruk. Her er det viktig at vannkvaliteten til enhver tid er enestående. Et slikt anlegg medfører en stor rørleggerjobb, både nå i byggefasen og med fremtidig vedlikeholdsarbeid. Tidsfristene i prosjektet har vært korte og ettersom fisken kommer den 15. desember er det viktig å holde tempoet oppe tross vind og regn. Samarbeidsklimaet med de andre lokale selskapene har vært svært god. WIS VVS har hatt det utførende ansvaret for vann- og avløp, sjøledning, samt systemene for prosessrør.

VÅRE SELSKAP

WIS VVS har også hatt ansvar for det utførende arbeidet på sanitær, varmeanlegg og rørsystemer i det mye omtalte bygg 27 som har blitt utvidet i år. Bygget tilhører Equinor og utvidelsen har gitt arbeid til flere lokale bedrifter. I tillegg har WIS VVS arbeidet med overvannsanlegg ved innkjørselen til basen der vi har fått på plass den nye trailerparkeringen. Alt i alt et hektisk og spennende år for WIS VVS og vi ser frem til nye utfordringer i 2021.

Velkommen til Eirik Grotle Røys og Kenneth Aven som er nyansatt i WIS VVS. Foto: Photoevent.

5

www.incgruppen.no


Å ha lærlinger er viktig for oss! Her ser vi fire av de ti lærlingene våre. Disse har den siste tiden arbeidet med å få oppdrettsanlegget opp å gå. Foto: Photoevent.

Lys til oppdrettsanlegget på Fjord Base NBN Elektro har hatt et hektisk år med mange prosjekter og spennende oppdrag. Et av disse prosjektene er Havlandet RAS Pilot, oppdrettsanlegget som snart er oppe og går på Fjord Base.

strøm, lys, pumper og stikkontakter. Slik kan fisken få lys når den leveres til hallene i løpet av desember. Et slikt anlegg krever også en god del automatikk og styringer, og NBN har bidratt med å få dette på plass.

Her har NBN Elektro hatt ansvar for å få på plass alt det tekniske utstyret. Dette er ikke hvilken som helst jobb, da det ikke er mange som har produsert et slikt anlegg for oppdrett av laks tidligere. NBN har her hatt 4 montører og tre lærlinger i arbeid. De har levert og designet teknisk rom, reserve-

«Arbeidet med RAS Piloten har vært svært spennende, men også utfordrende. Vi har hatt mange læringer underveis, men alltid med god fremdrift og innenfor tidsplanen», sier prosjektleder i NBN Elektro, Kristian Hovland.

Gamle ting blir som nye Hvordan får man rør som er rustet og slitt, til å se flunkende nye ut? Jo, du sender dem til Norsk Contracting Partner (NCP). Selskapet sandblåser, høytrykksspyler og maler små og store objekt, slik at de ikke ser ut til å være brukt i det hele tatt. Akkurat nå holder de på å sandblåse og male store conductor rør. Disse skal til en brønn på Martin Linge feltet i Nordsjøen, og krever naturligvis en helt spesiell maling som holder seg i mange år under havoverflaten. Selskapet arbeider også med bukkesett av rør, en oppfinnelse som oppstod på Fjord Base. Et bukkesett er en stor stålkonstruksjon, formet som en H, og sammen med en partner oppbevarer de rør på en effektiv måte. Forsyningsbasen er Equinor sitt internasjonale rørlager, og rundt 100 000 tonn med rør er lagret hos oss. Dermed trenger vi en del bukkesett, som NCP nå skal klargjøre for bruk.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Hos NCP blir store rør sandblåst og malt, slik at de er klare for mange nye år i Nordsjøen. Foto: Photoevent.

6


En fin gjeng med nyansatte på Eurofins Havlandet! Foto: Photoevent.

Komplementerer analysetilbudene til oppdrettsnæringen Da Havlandet Forskningslaboratorium slo seg sammen med den internasjonale laboratoriegruppen Eurofins i februar, fulgte det med en del forventninger. Nesten ett år senere begynner resultatene å bli mer synlige.

teter og analysemetoder. Nå kan selskapet tilby metoder for fett og fargeprofiler på fisk ved hjelp av en NIR* analyse. Dette er et viktig område som kun tilbys kommersielt i Florø, noe som gjør at EHL nå er godt i gang med å komplementere analysetilbudene knyttet opp mot oppdrettsnæringen.

Det nye bygget til Eurofins Havlandet (EHL) har allerede blitt for lite. Det har derfor gjennomgått nye ombygginger, og frigjort enda mer plass. For å få unna alt som må gjøres, har arbeidsstokken økt i takt med oppdragsmengdene. Hele 10 nye dyktige medarbeidere er ansatt i 2020. Etter sammenslåingen har selskapet gått i gang med nye aktivi-

*NIR analyse: (Nær infrarød spektroskopi). En slik analyse brukes for å bestemme prosentvis fordeling av komponenter i en prøve, for eksempel fett- eller vannprosent.

Vi takker av en erfaren ringrev Terje Grude startet i datidens Saga Petroleum i 1982, som en av de to første ansatte og har siden den gang vært med på laget. Han jobbet mange år som leder for base og terminaldrift i Saga Fjordbase og i de senere årene innen kontrakt/ innkjøp i INC Support. Nå skal han pensjonere seg og vi vil med dette takke Terje for en lang og solid fartstid her i INC Gruppen.

VÅRE SELSKAP

har hatt glede av i alle disse årene, og han vil bli savnet av oss alle. Vi ønsker Terje lykke til med pensjonisttilværelsen og fremtiden.

«Terje er en kjernekar som har bidratt med sin kompetanse i alle disse årene. Et leksikon med kunnskaper om det meste», forteller HR leder Anne Kari Husevåg Hereid. Han har satt jobben først, og stått på både tidlig og seint. Terje har en stor faglig tyngde som vi

Terje Grude er et leksikon med kunnskap om det meste. Foto: Firdaposten.

7

www.incgruppen.no


Gjengen på bygg 63 står klare til å begeistre med sikker og bærekraftig logistikk! Foto: Photoevent.

Fremtidens logistikkløsninger I Saga Fjordbase er vi 77 faste medarbeidere. Med slagordet «Vi fiksa det!» står vi klare til å utvikle innovative og smarte logistikkløsninger samtidig som vi videreutvikler dagens kjerneoppgaver. Vi arbeider hele tiden med å være tohendig. På den ene siden skal vi drive med kontinuerlig forbedring av oss selv. På den andre er vi alltid på søken etter nye fremtidsrettede forretningsmodeller. Dette gjør vi ved å presentere nye, sikre løsninger som kundene vil ha. Vi er en viktig forsyningshub for utvikling av næringen og av den norske sokkelen fremover. Gang på gang har vi vist vilje til å utvikle oss, søke ny kunnskap og være med på å sette bransjestandarden. I årene som kommer skal vi fortsette med å være ledende aktør innen våre områder, slik at vi begeistrer med sikker og bærekraftig logistikk. Dette vil vi gjøre ved å satse på spennende prosjekt som Zero Emission Supply Chain og innovative digitale løsninger.

Administrerende direktør i Saga Fjordbase, Erlend Toftesund. Foto: Photoevent.

servicen til West Mira sin operasjon på feltet. Fornyet tillit og nye kontrakter med både Equinor, Neptune Energy og Shell i 2020 er noe vi er stolte over. Slike tilbakemeldinger gjør oss enda mer motivert for å løse sikre og bærekraftige logistikkoperasjoner for våre kunder, sier han.

... Sammen står vi på for å skape innovative, bærekraftige, effektive, sikre & tillitsbaserte kundeopplevelser ...

Et strålende, operasjonelt år Vi har hatt ett fantastisk bra år operasjonelt, og det er bare å ta av seg hatten for alle ansatte som har stått på. Tross et utfordrende år med Covid-19, har aktiviteten vår aldri vært høyere og vi har greidd å holde operasjonsstatus på grønt nivå. Dette året har vi møtt både supplyskip, boreoperasjoner, subsea mobiliseringer og rørbåter med et smil. Nå forbereder vi oss på 2021, som vi håper blir minst like bra. Vi har stor fremtidstro og gleder oss til årene som kommer, avslutter Toftesund.

Hva sier kundene om oss? Administrerende direktør Erlend Toftesund er stolt av medarbeiderne i Saga Fjordbase. I år gav olje – og gass leteselskapet Wellesley dem karakteren «Excellent Service» for deres håndtering av Schweinsteiger brønnen som ble avsluttet i september. Samtidig sier olje- og gass produsenten Wintershall DEA at de er meget fornøyd med

NYTT FRA INC GRUPPEN

8


Vårt hydrogenteam skal utvikle et sikkert, effektivt og bærekraftig system som muliggjør en utslippsfri skipsfart, gjennom selskapet HyFuel. Fra venstre: Helene, Marita og Svein Arne. Foto: Photoevent.

Hils på vårt nyeste og grønneste selskap: HyFuel I Norges vestligste ytterkant, ut mot havgapet, er HyFuel oppstartet for å revolusjonere lokal og global skipsfart. Fossilt brensel skal byttes ut med nullutslippsdrivstoff slik at vi kan nå klimamålene om 50% utslippskutt om knapt ti år. Heldigvis går utviklingen nesten raskere enn vi klarer henge med på, som lover godt for vår fornybare fremtid. Hvordan skal vi få det til? Det ligger i navnet; HyFuel satser på hydrogen! Vi skal utvikle et sikkert, effektivt og bærekraftig system som muliggjør en utslippsfri skipsfart. Eventyret om rene havner og grønne skip skal få et viktig tilskudd i Florø på Fjord Base. HyFuel har planlagt et prosjekt der vi kan utnytte eksisterende drivstoffinfrastruktur, redusere sikkerhetsutfordringene og få helt utslippsfrie fartøy. Hydrogenet skal tilsettes i en organisk olje, også kjent som Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC), som ivaretar den potensielle energien og kan håndteres like enkelt som diesel. LOHC er verken brannfarlig,

Hva er hydrogen? Hydrogen er jordens letteste atom, og reagerer raskt med andre stoffer. Når hydrogen og oksygen møtes oppstår det kraftig energi, og den vil vi bruke. Hva er LOHC? Forkortingen står for Liquid Organic Hydrogen Carrier, og er en organisk olje som kan frakte hydrogen, altså en hydrogenbærer.

9

www.incgruppen.no

VÅRE SELSKAP

eksplosiv eller giftig som muliggjør videre bruk av de eksisterende drivstofftankene. Om bord på fartøyet kan drivstoffet lagres under dekk som før. Ved behov vil fartøyet frigjøre hydrogen fra oljen via en dehydrogeneringsprosess. Det vil derfor være svært lite fritt hydrogen om bord til enhver tid i forhold til bruk av flytende eller komprimert hydrogen. Slik ivaretar vi også sikkerheten på fartøyet. Oljen som nå er tom for hydrogen, blir fraktet tilbake til havn og LOHC-anlegget for påfyll av hydrogen igjen. Slik skal HyFuel begeistre med sikkert, effektivt og bærekraftig drivstoff.


Fisk på Fjord Base

Torsken på Fjord Base Siden 2002 har vi drevet med landbasert torskeoppdrett på Fjord Base. Det gjør at i dag har 6. generasjonstorsk på basen som vokser nesten dobbelt så fort som den opprinnelige. Dette fordi vi hele tiden har avlet på den fisken som trives best i oppdrett, og brukt den til å lage nye torskebabyer. Det gjør at vi per i dag er de i verden som kan mest om oppdrett av torsk. I 2019 så vi at interessen for kjøp av torskeyngel kom tilbake og denne interessen har vært økende i 2020. Flere og flere ønsker et samarbeid med oss på Havlandet Marin Yngel (HMY). Derfor skal vi bygge et nytt yngelanlegg i vest der vi skal lage flere torskebabyer som kan bli med på å mate verdens økende befolkning. Så vil vi etter hvert også produsere større torsk på land. Ved RAS teknologi, der vi bruker det samme vannet flere ganger, vil vi ta opp en bærekraftig torsk til 4-5 kilo på land. Dette blir i så fall en viktig arbeidsplass i fremtiden.

Berggylten frykter alt – bortsett fra døden Det bruker daglig leder ved HMY Halvard Hovland å si om fisken som er redd for sin egen skygge. Kresen i matveien er den også. Det gjør at arten er vanskelig å drive oppdrett på. Men Halvard og gjengen har klart det også. Dette er viktig fordi Berggylten spiser lus, sånn at vi kan drive oppdrett av laks som er en av Norges viktigste eksportvarer. Nå begynner vi å få god kontroll på en vanskelig art og legger opp til å øke produksjonen fra 2022. Dette kan også bety mer arbeid på Fjord Base.

NYTT FRA INC GRUPPEN

10


Havlandet fremover Nå vet dere litt mer om hva som skjer med fisk på Norges største forsyningsbase. Vi planlegger å satse stort og skape relevante arbeidsplasser langt inn i fremtiden. Samtidig som vi skal tenke på utslipp, miljøet og matbehovet til en økende befolkning i verden. Da er det fint å ha med seg et godt team – og det har vi i dag. Kjerneverdiene til Havlandet er nytenkende, handlekraftig og nysgjerrig og på anlegget vårt har vi flere spennende utfordringer, med rom for forbedringer. Kanskje du er den rette til å bli med på laget vårt? Følg INC Gruppen på Facebook for å se etter ledige stillinger.

Laks i et pilotanlegg I 2020 har vi bygget et pilotanlegg der vi skal teste ut om vi klarer å drive oppdrett av laks med noe som heter RAS teknologi. Det vil si at vi bruker vannet flere ganger. Innovasjon Norge har støttet dette anlegget fordi teknologien er nyskapende, men også fordi den er svært miljøvennlig og bærekraftig. Her har vi altså full kontroll på rømningsfarer, utslipp og lus. I 2 år skal vi drive med oppdrett av laks mens vi tester ut flere biologiske teorier. Da er det godt å ha et laboratorium i nabobygget, nemlig Eurofins Havlandet. Om dette blir en suksess så har vi tenkt å bygge et stort oppdrettsanlegg for laks på Naustholmen som nå blir flatere og flatere for hver dag.

Alle foto: Photoevent | Eivind Hauge | Karen Nilsen | NTB Scanpix.

11

www.incgruppen.no


Stengt kantine siden mars har gjort oss mer kreative. Alltid god lunsj i INC Gruppen. Vi ser f.v. Bettina Ramsdal, Anne Kalland og Oddny Bjerck Foto: Karen Nilsen.

Hverdagshelter Det er fullt forståelig at de ansatte blir lei av Covid-19, og vi må igjen rette skryt til alle for å være tålmodige og følger de retningslinjer vi har internt. Sammen bidrar vi til å holde samfunnet i gang og dere er alle hverdagshelter! En ekstra oppmerksomhet må denne gangen gå til vårt kantinepersonell. Kantinen på administrasjonsbygget har vært stengt siden mars, og i tiden etter kom de opp med en løsning som gjorde dagene våre enklere. Vi har nemlig fått matpakke hver dag, og slik har kantinen levert sunne og næringsrike lunsjer. Det har ikke bare vært enkel logistikk for kjøkkenet, da de har levert matpakker til 14 ulike bygg, flere forskjellige lokasjoner, selskap og tidspunkt. Vi prøver også med å kaste minst mulig mat, så Margrethe i resepsjonen stiller opp hver dag og sørger for at antall matpakker er så nøyaktig som mulig.

Et utvalg av det vi har fått servert de siste månedene. Foto: Oddny Bjerck.

Hverdagen med Covid-19 Pandemien som traff oss i mars er her enda, og den påvirker måten vi jobber på. Heldigvis (og bank i bordet) har vi ikke blitt direkte rammet av smitte eller utstrakt karantene.

for å holde oppe fokuset og vurdere beredskapsnivået. Når dette magasinet skrives er vi på gult nivå, som vil si at vi har streng adgangskontroll for eksterne og splitter opp ansatte i grupper.

I INC Gruppen har vi utarbeidet en trinnvis beredskapsplan, der en øker tiltakene etter smittepress både nasjonalt og lokalt. I tillegg har vi ukentlige Teams-møter på tvers av selskaper og avdelinger,

Det ser også ut til at møter og kurs via Teams er kommet for å bli. Dette er en møteform vi og andre virkelig har fått taket på.

NYTT FRA INC GRUPPEN

12


En fin gjeng stilte opp tidlig i bommen ved Fjord Base, for å minne alle på fartsgrensen. Foto: Karen Nilsen.

Hos oss skal alle ha sikre og trygge arbeidsdager! I slutten av september arrangerte vi fartskampanje dag. Sammen med Asgeir Øvrebotten fra Vestbase stod vi klare ved alle innkjørslene til Fjord Base fra klokken 06.45 og delte ut både flyers og drops. Med dette minnet vi alle på fartsgrensen på basen, samtidig som vi fikk informert om våre flunkende nye fartstavler.

Er vi bedre enn Svelgen og Elkem til å rygge inn?

INC GRUPPEN

I november skrev NRK en avisartikkel om hvorvidt det ikke fantes noen steder de var bedre på å rygge inn. Vi utfordret de på dette, da å rygge inn på parkeringsplassen hver gang en parkerer, er et enkelt HMSSK tiltak som øker tryggheten for samtlige. Vi har hatt fokus på dette i årevis, og parkerer du ikke med fronten ut her hos oss, kan du faktisk ende opp med å få en gul lapp i frontvinduet. Vi tok en rask, tilfeldig og uannonsert synfaring på Norges største forsyningsbase for å se hvordan det stod til med parkeringen hos de ulike firmaene. Vi er ganske fornøyde med det vi så, og lurer du på hvordan det gikk finner du alle bildene her. Hver måned har vi kampanjer fra de 9 livreddende reglene til AkerBP og Equinor. En av disse er «Sikker bilkjøring», og da er det viktig for oss at samtlige på basen følger fartsgrensene, kjører etter forholdene og (ikke minst) rygger inn når en parkerer.

13

www.incgruppen.no


Helene f.v, Anders og Aksel arbeider med å forbedre morgendagens logstikkløsninger. Foto: Photoevent.

Hva sier morgendagens stemmer? Saga Fjordbase har ønsket velkommen til flere yngre krefter. Vi har ansatt to traineer som skal være her i ett år gjennom Fremtidsfylkets traineeordning. i hvordan de ulike avdelingene og bedriftene fungerer her på Fjord Base. Selv visste Aksel og Helene minimalt om Florø før de flyttet hit. Norges vestligste by var kun observert på værkartet, og drukket i form av Kinn Øl. De forteller at det har gått overraskende fint å flytte så langt hjemmefra, til et ukjent sted hvor de ikke kjente noen.

Aksel fra Stavanger er 25,5 år og utdannet sivilingeniør. Han er trainee innenfor digitalisering og effektivisering av basedrift.

... De Florøværingene jeg har møtt har kun vært imøtekommende og snille! ... – Aksel Joranger

Selv om de er stasjonert på forskjellige avdelinger og områder, har de alle som fellesoppgave å finne ut hvordan Saga Fjordbase, og basen i sådan, skal utvikle seg og hvordan vi skal bli enda bedre. De forteller at de møter endringsvillige mennesker som lytter til nye ideer.

Helene har akkurat fylt 24 og kommer helt fra Oppegård i Viken fylke. Hun har en Master i fornybar energi fra NMBU og passer dermed godt på Team Hydrogen. Hun er trainee innenfor fornybar teknologi og innovasjon.

Når magasinet trykkes, har de vært her i nesten et halvt år. Vi venter spent på om de kommer med løsningene for morgendagens logistikk i løpet av 2021!

I tillegg har vi ønsket velkommen til Anders Bakke. Han er fra Florø, men studerer for tiden Shipping Management ved NTNU i Ålesund. Han skriver bacheloroppgave om fremtidens logistikksenter, samtidig som han arbeider som praksiselev på fulltid frem til jul.

... Jeg har fått ansvar for egne områder, og får være med på store, spennende prosjekt ...

Viser endringsvillighet Alle tre kan fortelle INC Nytt sine skribenter at de har blitt tatt godt imot. De har fått et innblikk

NYTT FRA INC GRUPPEN

– Helene Aamodt 14


Vi har fått så mange fine turminner denne høsten! Takk for turen til alle som har blitt med. Foto: Merete Haarklau / Britt Dalsbotten.

Å trives på og utenfor jobb Covid-19 har gjort det vanskelig for oss å samles dette året. For eksempel startet vi opp INC Ung i mars, som er et prosjekt hvor vi har invitert alle som er født i 1987 eller tidligere til å bli bedre kjent. De fikk omvisning på Vesle Kinn og en smaksprøve av det lokalet ølet vårt. Så kom pandemien og satt en stopper for fremtidige arrangement. Vi håper 2021 gir en opptur for prosjektet.

Vi arrangerte bingo og streetfood aften på Quality Hotel. I trygge, koronavennlige omgivelser fikk vi servert nydelig streetfood samtidig som vi kjørte en runde med god, gammeldags bingo. Selvfølgelig inneholdt arrangementet mange fine premier, hyggelige samtaler og noe kaldt i glasset. Det var en etterlengtet og sosial kveld før koronatiltakene ble strengere igjen. I tillegg har vi deltatt på både Stand up og Skambankt konsert da restriksjonene var lavere i sommermånedene.

Det finnes like vel noen ting vi har fått til å arrangere i år. Velforeningen har klart å få til hele 8 fjellturer. Vi har både gått til Hatlesetnipa, Middagsnipa, Strandanipa, Skålefjell, Høgenipa, Tjofjellet, Sørmarka i Eikefjord og stivandring i Storåsen. Som vanlig tar turprosjektet utgangspunkt i turmål fra Flora Turlag sin «Turtrim 2020».

Våre lærlinger er viktige for oss! Her i INC Gruppen har vi alltid satset på lærlinger, og vi tror på at yngre krefter er med å drive selskapene fremover. Ved å ta inn lærlinger, sikrer vi rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. I NBN Elektro er det hele 10 lærlinger som

arbeider for å bli den beste elektrikeren de kan bli. West Industri Service har to lærlinger innen platefaget og hos Havlandet Marin Yngel har vi Stine Pedersen, som er lærling innen havbruk.

15

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

I år har også Velforeningen kunnet tilby sine medlemmer både en sommer – og en vinterhytte. Sommerhytten leide vi på flotte Svanøy, og vinterhytten ligger fint til på Harpefossen på Eid.


BASEPROFILEN Leni Nyvoll Olsbø

NYTT FRA INC GRUPPEN

16


Jeg startet å jobbe her på basen i 1990, og etter 30 år stortrives jeg fremdeles. Det må være det beste kjennetegnet på en god arbeidsplass, smiler Leni Nyvoll Olsbø. Jeg har fått opplevd en fantastisk utvikling av basen, forsøkt å være åpen for nye oppgaver, og ønsket å bidra der det trengs. Med så mange kjekke folk rundt meg må jeg bare trives, ler Controlleren på Saga Fjordbase fornøyd.

... For meg er trivselen på arbeidsplassen helt avgjørende – og jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag ...

Det er litt tilfeldighetene som har ført meg til Florø og basen. Etter videregående på Eid drev jeg og en venninne en liten nærbutikk i Førde i 2 år. Deretter gikk jeg på sekretærskole i Ålesund, og meldte meg inn i Norsk Personal. Etter 14 dager som arbeidssøkende, vart jeg innleid i resepsjonen til Saga Petroleum – og etter et år var jeg ansatt på regnskapsavdelingen. Allsidig arbeid – brei erfaring Basen i Florø viste seg å være et veldig godt og positivt alternativ, og her har jeg fått prøve meg på nye og utfordrende oppgaver på flere ulike felt. Min filosofi har vært å bidra der det trengs. På den måten har jeg fått jobbe både som sekretær, på terminalen i varemottak, med økonomi, og nå som Controller på Logistikksenteret.

basen, har det vært opp- og nedgangstider i oljebransjen. På tross av dette har ledelsen ivaretatt sine ansatte, og beholdt kompetansen. Det har vært satset friskt på nye områder, og basen har ekspandert. Vi blir tatt godt vare på – og HMSSK (helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet) er alltid i høgsetet, forteller Leni. For meg er trivselen på arbeidsplassen helt avgjørende – og jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag. Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for at basen er en så god arbeidsplass – og at mange av oss har vært her så lenge.

... Min filosofi har vært å bidra der det trengs ...

Friluftsliv og trim 52-åringen med 30 år bak seg på basen er bosatt på Krokane med mann og 3 barn, og har vært aktiv på ulike områder da barna drev med fotball og handball. Sammen med 2 andre damer drifter hun styrketrening for voksne i gymsalen 2 dager i uka. Ellers er hun en ivrig bruker av Brandsøyåsen, og liker seg på tur med familiens fuglehunder i fjellet. Barndomshjemmet i Ålfoten er en viktig samlingsplass for familien, og her får vi fin avkobling, smiler Leni. Naturen og fjellene hjemme i Ålfoten er viktige for meg – og de bruker vi mye.

Ser utfordringene Leni setter stor pris på å ha kontorplass i tilknytning til Logistikksenteret. Nå sitter jeg i det operative miljøet, og får en mye bedre forståelse for hvordan arbeidet ute i felten foregår – og de utfordringene og problemstillingene som måtte dukke opp. Jeg er ydmyk for, og stolt over den innsatsen som blir utført av sjåfører, formenn, sjauere, og logistikk koordinatorer i både Saga Fjordbase og FTA (Florølandet Transportarbeiderlag). De stiller i all slags vær, til alle døgnets tider – og er alltid i godt humør. Min jobb som Controller er å kontrollere timer, avstemme og ferdigstille fakturagrunnlag til Saga Fjordbase sine kunder.

INC GRUPPEN

Trivsel gir stabil arbeidskraft Etter alle disse årene, er det litt rart å se at flere av mine kollegaer etter hvert er begynt å pensjonere seg. Husker at jeg opplevde dem som unge da jeg begynte, men det er veldig kjekt å se at det kommer yngre krefter inn, som fyller jobbene sine godt. Eierne av basen har alltid vært flinke til å tenke langsiktig. I løpet av de 30 årene jeg har vært på Tekst: Anita Øygard A til Å Grafisk Design og Media

17

www.incgruppen.no


Norges største forsyningsbase videreutvikles Dette har vært et hektisk år for de sju ansatte i eiendomsselskapet Fjord Base AS. Selskapet har ansvar for utbygging av baseområdet med utleiebygg, areal, kaier og tekniske anlegg. Fjord Base har vært nesten helt full både på ute og inneområder i 2020, så da har de hatt mye å henge fingrene i. Nå som vi klargjør enda mer areal i vest for fremtidig aktivitet, er vi klare for både storskala oppdrettsanlegg og hydrogenanlegg. Endelig i land med Naustholmen Det var en milepæl for oss, da vi endelig kom i land med Naustholmen tirsdag 06. oktober. På vårt vestligste areal er det nå vei fra Naustholmen til Gaddholmen, og det store området på hele 90 mål klargjøres for fremtidig landbasert oppdrett. Naustholmen er en investering for fremtiden som vi gleder oss til å ta i bruk! Vil du se film av den siste fyllingen som offisielt gjorde at vi kom i land? Scann denne QR koden for å komme til filmen. Det nye arealet i vest klargjøres for videre aktivitet! Foto: Roger Egge, Helldal AS.

NYTT FRA INC GRUPPEN

18


Basesatsing på Subsea I september i fjor kom nyheten om at Equinor utvider Subsea avdelingen sin på Fjord Base, og vi inngikk da en ny leievtale på hele 15 år! I den anledning har vi bygd ut både Bygg 27 og B66 med hele 4000 kvadratmeter, for å få plass til den planlagt økte aktiviteten. Denne høsten stod begge byggene ferdig, og vi tror denne Subsea aktiviteten igjen vil sette Florø på kartet. Det viser både vekst og styrker langsiktighet i Florø. Viseadministrerende direktør i Fjord Base AS, Stig Førde forteller at dette er en kontrakt som på Subsea siden vil effektivisere Equinor i mange år fremover. Utvidingen åpner for en ny strukturering av basen som dedikerer større områder til ren Subsea aktivitet. Arbeidet med byggene har gått for seg etter planen, og vi er veldig fornøyd med resultatet.

Utvidelsen av bygg 27 og bygg 66 er med å gjøre Fjord Base enda mer konkurransedyktige på Subsea. Foto: Karen Nilsen.

Norges grønneste base For å opprettholde vår posisjon som Norges grønneste base, arbeider vi stadig med å bygge ut anleggene våre for landstrøm. Når vi kan tilby skip å ligge til kai med landstrøm, betyr det at skipene får tilført elektrisk kraft fra strømanleggene. Da slipper de å la dieselaggregatene på skipene gå, og slik unngår vi unødvendig luftforurensing og støy. På sikt ønsker vi at alle våre kaier skal kunne tilby landstrøm. I dag har vi nye anlegg på kai A og kai F. Neste år vil vi kunne tilby landstrøm på kai C og kai G. Men å bygge ut anleggene er ikke en billig affære, det koster rundt 10 millioner kroner. Vi er derfor avhengig av videre støtte for å realisere nye anlegg. Kim Gunnar har regnet på hvor mye vi sparer ved landstrømsanleggene våre. Foto: Photoevent

FJORD BASE

... Våre landstrømsanlegg har til sammen spart over 500 000 liter med diesel! ... – Kim Gunnar Jensen, Ingeniør tekniske anlegg i Fjord Base AS

19

www.incgruppen.no


Sammen skal Saga Fjordbase og Equinor finne nye, grønne løsninger. Foto: Photoevent.

2 nye år med terminaltjenester for Equinor! I November kom nyheten om at Equinor har tildelt Saga Fjordbase AS kontrakt for terminaltjenester på Fjord Base i Florø. Kontrakten er tildelt ved utøvelse av opsjon i rammeavtalen som ble inngått i 2015. Kontrakten trer i kraft 1. juli 2021, og har en varighet på to år.

... Gratulerer til Saga Fjordbase med ytterligere to år, vi ser frem til ett videre godt samarbeid med sikre, effektive operasjon med ytterligere fokus på karbonnøytrale operasjoner ...

I Saga Fjordbase ser vi frem til å utvikle terminaloperasjonene våre de neste årene, blant annet gjennom Zero Emission Supply Chain prosjektet. Sammen med Equinor kan vi gjøre en forskjell i klimakappløpet. Vi tror vi klarer å vekke det beste i hverandre, ved å utvikle oss fra dagens nivå til å nå fremtidens behov. Da må vi endre dagens ordninger samtidig som vi finner de nye, innovative løsningene.

– Kari Bjørbæk, forsyningssjef på Fjord Base, Equinor

Effektivisering gjennom digitalisering, sporing og grønn omstilling er nøkkelord her. Slik kan smarte og grønne løsninger for terminaltjenester vokse frem. Vi ønsker å være den ledende OCTG* havnen i Norge og Europa, og arbeider daglig for å nå dette målet.

*OCTG: Oil Country Tubular Goods. En samlings betegnelse for alle rør som brukes til boring, brønnintegritet eller produksjon i forbindelse med olje & gass produksjon.

Vi takker Equinor for fornyet tillit og vi står klare for å utvikle og levere sikre og bærekraftige forsyningstjenester fra Fjord Base i kommende periode, sier Erlend Toftesund, Administrerende Direktør i Saga Fjordbase.

NYTT FRA INC GRUPPEN

20


Årets største funn på Dugong feltet, kan gjøre at Aslak (f.v.), Jan Ove og Espen får enda mer å gjøre i tiden fremover! Foto: Karen Nilsen.

Årets største funn ligger ved Florø Neptune har leid riggen Deepsea Yantai av Odfjell for å bore på ulike felt utenfor Florø. Riggen gjorde årets største oljefunn på feltet Dugong i høst. Feltet ligger 158 km vest for Florø og oljefunnet er beregnet å være 40-120 millioner fat. Det vil bli utført avgrensningsbrønner i løpet av 2021 for å avdekke størrelsen på funnet. boreoperasjonen. Som en undervannsutbygging knyttet til Gjøa-plattformen, drar Nova-feltet nytte av eksisterende infrastruktur, som rørledninger og strøm fra land. Feltet blir det siste i rekken av Wintershall Dea sine undervannsfelt på Norsk sokkel. Når det kommer i produksjon i 2022, blir det selskapets fjerde egenopererte undervannsfelt.

Saga Fjordbase ved Aslak Olsbø og et tilhørende vaktlag utfører logistikken for Odfjell. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med Neptune ved Willy Svarstad og Jan Ove Grindheim. Sistnevnte er utleid fra Saga Fjordbase. Basert på utsagnet fra administrerende direktør i Neptune Energy Norge, Odin Estensen, kan gjengen få mer arbeid fremover: «Dette er et betydelig og strategisk viktig funn for Neptune Energy. Dugong-funnet kan åpne for flere interessante muligheter i omkringliggende lisenser, og har potensialet til å bli et nytt kjerneområde for Neptune Energy i Norge.» West Mira på batteri Samtidig ligger West Mira, den første boreriggen i verden med batteri, også utenfor Florø. Riggen er leid inn av Wintershall DEA for å bore 6 brønner på Nova-feltet som er tilknyttet Gjøa plattformen. Borekampanjen vil vare i rundt 400 dager.

Tilbakemeldingene på det som utføres av basen i Florø har vært strålende: «Vi vil gjerne få takke Florø Fjordbase for god support de siste ukene. Vi har hatt en del utfordringer med dårlig vær og hastebestillinger av utstyr. (…) Basen har løst de utfordringene vi har stått ovenfor på en utmerket måte.»

Den Seadrill-opererte riggen er utstyrt med en energibesparende hybrid-batteripakke. Dette bidrar til å redusere utslippene av klimagasser under

21

www.incgruppen.no

FJORD BASE

Saga Fjordbase utfører all logistikk i forbindelse med denne operasjonen. Iwona Leczkowska har hovedansvaret for riggen sammen med god støtte fra vaktlaget på 4 personer, samt Håvard Sandal og Jon Håvard Strømsnes.


Florøfolk foreviger aktivitet vol. 3 Vi synes det er veldig kjekt når dere deler bilder av Fjord Base i sosiale medium. Det er mange flinke fotografer i Florø, og her kan dere se noen av disse. Her til høyre ser vi vår innkjøpsrådgiver Marta på Brandsøyåsen med utsikt over basen. Foto: Monika Wachowska. På det øverste bildet av flinke Ian Cassels ser vi solnedgang på Fjord Base øst.

HELÅRSDREVET BÅTMARINA «Profesjonelt, brukervennlig og trygt» Kinn Marina tilbyr et enklere båtliv. Vinter opplag, båthotell, slipping og en rekke andre service- og vedlikeholds relaterte tjenester. Våre fasiliteter innbyr til en effektiv måte å håndtere båter. Ta en titt på våre nettsider, eller kontakt oss på telefon for en hyggelig båtprat!

KINN MARINA Brandsøysundet 29 6908 Florø Tlf: 485 06 000 www.kinnmarina.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

22


3 på basen

Lean and Green - Volume 2

1. Hva er din jobb på Fjord Base? 2. Hvor lenge har du jobbet her? 3. Hva tror du om fremtiden til basen og Florø?

Lean and Green er forumet der de største selskapene på Fjord Base møtes for å sikre at basen er mest mulig effektiv. Gruppen skal også kutte utslipp og redusere interntransport. Det vi har lært i 2020 er den sanne verdien av det å møtes ansikt til ansikt.

STINE STANDAL PEDERSEN Lærling, Havlandet Marin Yngel

Siden 2016 har vi blitt bedre kjent med hverandre og vi har fått større forståelse for hverandre sine utfordringer. Vi har funnet gode løsninger og samarbeidet for å redusere påkjenningen på enkeltselskap. Men i 2020, når vi flyttet møtene til Teams, så har det absolutt ikke vært like lett å komme videre med arbeidet. Medlemmene i gruppa har fått kjenne på viktigheten av å møtes fysisk og ikke bare via Teams. Når dette er over oppfordrer vi alle næringsdrivende til å delta på forum for samarbeid enten det er nettverkssamlinger, frokostsamlinger eller andre arena der vi kan møtes for å snakke sammen.

1.

Lærling hos Havlandet Marin Yngel. Dagene er spennende og variert, og jeg er med på alt som skjer av den daglige driften.

2.

Snart 2 år, men var også utplassert her 2 dager i uken under siste året på VGS (naturbruk og akvakultur i Måløy).

3.

Jeg tror basen bidrar til enda flere arbeiderplasser i tiden som kommer, og er veldig spent på utviklingen i havbruksnæringen. Her skjer det mye, og jeg tror at fisken er framtiden!

MALIN SANDVIK EIKELAND Logistikkplanlegger, Saga Fjordbase

Så nå gleder vi oss til normale tilstander med gode samtaler og nye løsninger. Vi gleder oss også til en tur på Flåten for å sitte skulder mot skulder og skåle for samarbeid.

1.

Jeg jobber på logistikkflyt avdelingen, hvor jeg arbeider som logistikkplanlegger for Wood Group som er et engineering service-selskap.

2.

I ett år.

3.

Fremtiden til Fjord Base ser lovende ut. Det er generelt høy aktivitet på basen innen flere områder, og jeg håper at dette fortsetter fremover.

ELISABETH RASMUSSEN Materialforvalter,

1.

Jeg er ansatt som materialforvalter og jobber i hovedsak opp mot Archer som har boreaktiviteten på Snorre A, Snorre B og Visund.

2.

I 2 og et halvt år.

3.

Det har vært veldig høy aktivitet det siste året, og vi har nettopp fornyet kontrakten med Equinor for terminaltjenester. I tillegg er det mange spennende prosjekter her, slik som hydrogenprosjektet og landbasert oppdrettsanlegg som vil gi flere bein å stå på, så jeg tror fremtida til Fjord Base og Florø ser veldig lys ut.

Viktigheten av samarbeid og det å kunne møte fysisk skal en ikke ta for lett på! Bilde fra før Covid-19. Foto: Karen Nilsen.

23

www.incgruppen.no

FJORD BASE

Saga Fjordbase


Nytt fra INC Gruppen I hendene har du nå høstutgaven av INC Nytt 2020. Magasinet gir deg en oversikt over hva som skjer i INC Gruppen og våre mange selskap. Og det er ikke lite. En stor takk til A til Å Grafisk Design og Media for utforming, og E. Natvik Prenteverk for trykking.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.