Univerzita Plzeň

Page 1

stavebník: Západočeská univerzita v Plzni

Ateliér

Univerzitní kampus a sportoviště ideová skica + koncept 03-2016

k světu.


Obsah

2/60

1. 2. 3. 4. 5.

Širší vztahy ................................................................................................................................. 04 Koncept ..................................................................................................................................... 12 Fázování ..................................................................................................................................... 22 Situace ....................................................................................................................................... 44 Stavby ........................................................................................................................................ 48


3/60


4/60


5/60

Širší vztahy vazby na město vstupy do kampusu proudy lidí


Zadání Zadáním bylo navrhnout stavby ke sportu a kulturnímu vyžití pro Katedru tělesné výchovy a sportu v areálu Západočeské univerzity v Plzni. Ještě před samotným návrhem těchto drobných staveb bylo důležité a nezbytně nutné zabývat se souvislostmi a vazbami nejen v rámci areálu, ale i ve vztahu k centru Plzně.

6/60

- není v přímé vazbě na centrum - ve vzdálenosti cca 3km - cílený dojezd studentů - svébytné město ve městě - tendence koncentrovat výuku a fakulty na jednom místě - potenciál rozvoje


7/60

PLZEŇ

d=10km l=3km

ZČU


Dopravní napojení Vzhledem ke značné vzdálenosti z centra Plzně je příliv studentů zajištěn soukromou a převážně městskou hromadnou dopravou.

8/60

- z centra tramvaj na konečnou Bory a dále autobusem nebo pěšky k univerzitě - vyšlapaná pěší cesta z kolejí ZČU - v budoucnu plánovaná nová tramvaj


9/60

tram

tram

ZÄŒU bus

tram

bus


Vstupy do areálu V současnosti je hlavní nástupní osa z jižní strany, kde je zastávka autobusu. Velké množství studentů chodí pěšky ze zastávky Bory alejí až do kampusu. V budoucnu je plánovaná nová tramvajová trasa podél severní hranice areálu, což bude mít vliv na přesměrování hlavního toku studentů.

10/60

- v budoucnu nová tramvaj se třemi zastávkami - hlavní nástupní osa ze severovýchodu - oslabení původní jižní přístupové osy - vede kolem rektorátu k průčelí nejstarší budovy areálu


11/60


12/60


13/60

Koncept kampus jako jeden celek dotváření hmot a prostoru první okruh + druhý okruh


Budovy, vstupy a společný prostor Nezávisle na budoucí změně hlavního vstupu do areálu směrem od nově plánovaných tramvajových zastávek funguje hlavní prostranství jako těžiště celého kampusu, je místem, kde se setkávají studenti všech fakult.

14/60

- nejvýznamnější a nejstarší budovy v těžišti kampusu, na jižní straně jako brána do areálu - vstupy do budov směřované do hlavního prostranství - střed kampusu jako místo setkávání - koncentrace budov, které využívají všichni studenti


15/60


Nedefinovanost prostoru Centrální prostranství má velkorysé měřítko adekvátní kampusu velkého města. Pobyt na něm bohužel není tak příjemný, jak by mohl být, protože je z jedné strany neuzavřený. Působí až moc jako volný otevřený prosotr, protože celou jednou stranou utíká směrem do volné krajiny města.

16/60

- velkorysý prostor v centru kampusu s velkým potenciálem - dojem otevřenosti až prázdnoty - chybí pocit bezpečí, sezení s krytými zády


17/60


Vymezení centrálního prostoru

18/60

Uzavření a definování centrálního prostoru bude možné dosáhnout jen zasazením rozměrné budovy. Její měřítko by mělo být srovnatelné s Fakultou strojní, odpovídá tedy stavbě pro novou fakultu, i když je časový horizont vzdálený. Pozice vůči centrálníu prostoru je natolik klíčová a objem domu natolik podmíněný měřítkem okolních budov a placu, že by byla velká škoda tento potenciál pod tlakem současných požadavků a představ srazit a omezit se jen na víceúčelový objekt. Pozornost se vyplatí soustředit na zvelebení společného parku mezi budovami, aby vybízel k zastavení a trávení volného času. - adekvátní měřítko k okolním budovám a centrálnímu prostoru - budova bude patřit budoucí fakultě, ale pro všechny cennější je společný prostor před ní - pozvednutí centrálního prostoru na park se sportovně kulturním využitím


19/60


První a druhý ring Kolem hlavního centrálního prostoru vzniká první ring - simulovaná běžecká dráha, kterou mohou využít jak studenti během tělocviku nebo i ostatní, kteří se chtějí si chtějí provětrat hlavu a rozhýbat tělo, takže si dají třeba závod do menzy - kreativnímu využití se meze nekladou. Střed kampusu zahuštěný významnými a starými budovami obepíná druhý zelený ring. Navazuje na současnou alej a spojuje vstupy do budov v druhém plánu kampusu.

20/60

- prostorový koncept pro celý kampus, rámec pro postupné dotváření - definování hierarchie prostorů mezi budovami - první a druhý ring směřuje proud studentů na hlavní centrální plac nebo bulvárem ke vstupům do budov


21/60


22/60


23/60

Fázování možnost postupného doplňování zahušťování kampusu zevnitř ven postup s ohledem na dotváření prostoru


Současný stav

24/60

- nevyužitý a nedefinovaný střed kampusu - stavba na okraji kampusu, aniž by se zahustilo a dostavělo centrum - nová výstavba bez jednotného konceptu a dlouhodobého plánu


25/60

0

50m

100m

300m


Fáze 1 - vychází z aktuálních potřeb Katedry tělesné výchovy a sportu - zároveň pomáhá zlepšit společný prostor, na kterém se setkají studenti všech fakult

26/60

01 horolezecká stěna 02 venkovní posilovna 03 hřiště na místě budoucí tělocvičny 04 zelená plocha pro sportovní aktivity 05 uzavření centrálního prostoru stromořadím 06 rovná volnočasová sportovní plocha jako součást parku 07 úprava parku s příjemným sezením pod korunami stromů


27/60

04

06 07 05 01

02 03

0

50m

100m

300m


Fáze 2 - vychází dále z aktuálních potřeb Katedry tělesné výchovy a sportu - zároveň pomáhá utvářet prostor pro všechny studenty - studenti budou využívat nejen na hodině tělesné výchovy, ale i v rámci svého volného času v kavárně, na zajímavém promítání nebo v rámci svých sportovních aktivit - využití variabilníc a přemístitelných modulů

28/60

08 kavárna s přednáškovou místností na promítání na frekventovaném místě centrálního placu 09 altán u horolezecké stěny 10 šatny + fitcentrum u venkovního hřiště


29/60

08 10

09

0

50m

100m

300m


Fáze 3 - propojení kampusu druhým ringem - vymezení centra a staveb v druhém plánu - příjemný bulvár pod korunami stromů

30/60

11 pozvednutí původní aleje 12 druhý ring kolem kolem jádra kampusu


11

31/60

12

0

50m

100m

300m


Fáze 4 - rozšíření sportovišť v druhém plánu areálu - odclonění alejemi druhého ringu - kompletní zázemí pro sportovní aktivity

32/60

13 atletický ovál s tribunou 14 sportovní hřiště 15 horolezecká stěna


13

15

33/60

14

0

50m

100m

300m


Fáze 5 - stavba budovy nové fakulty - konečné uzavření centrálního placu - příliv dalších studentů - dlouhodobé měřítko

34/60

16 budova nové fakulty


35/60

16

0

50m

100m

300m


Fáze 6 - dostavba nových veřejných budov - rozšíření možností a služeb pro studenty - větší atraktivita areálu

36/60

17 stavba naproti knihovně 18 amfiteátr


37/60

17

18

0

50m

100m

300m


Fáze 7 - kompletní zahuštění centra posledními budovami - nové netradiční služby a možnosti pro studenty

38/60

19 stavba zastřešené tělocvičny na místě dočasného hřiště 20 inkubátory / prostory pro start-up 21 školka


39/60

20

19 21

0

50m

100m

300m


Fáze 8 - rozšíření areálu za druhý ring - dotvoření severní hrany kampusu - prostor pro nové fakulty

40/60

22 nová fakulta 23 nová fakulta


23

41/60

22

0

50m

100m

300m


Fáze 9 - konečná podoba kampusu - rozšíření parkovací kapacity - prostor pro novou fakultu - možnost rozšíření dílen a kreativních činností FUD

42/60

24 parkhaus 25 nová fakulta 26 rozšíření FUD


26

43/60

25

25

24

P

0

50m

100m

300m


44/60


45/60

Situace největší koncentrace lidí v centrálním prostoru nabídka různých možností na strávení času setkání studentů všech fakult


Axonometrie

46/60

- centrální prostor jako sportovně společenský prostor a hlavní setkávací místo, pestré vyžití - 4 plochy pro sport, každá jiného charakteru - možnost využít na tělocviku nebo ve volném čase - simulovaný běžecký ovál obepíná park 01 horolezecká stěna 02 venkovní posilovna 03 hřiště na místě budoucí tělocvičny 04 zelená plocha pro sportovní aktivity 05 uzavření centrálního prostoru stromořadím 06 rovná volnočasová sportovní plocha jako součást parku 07 úprava parku s příjemným sezením pod korunami stromů 08 kavárna s přednáškovou místností na promítání na frekventovaném místě centrálního placu 09 altán u horolezecké stěny 10 šatny + fitcentrum u venkovního hřiště

500 m


i

05 04

06 07 47/60

08

10

09 01

02

03

P

0

10m

30m

100m


48/60


49/60

Stavby kavárna + přednášková místnost šatny + fitcentrum altán u horoparčíku a venkovní posilovny


Kavárna + přednášková místnost MODULOVÁ ARCHITEKTURA = možnost rozšíření, přemístění, mofikování

50/60

- nový svěží styl objektů v kampusu - vstupní lobby - nižší prosklený prostor kavárny - prostorná venkovní kavárensko/relaxační terasa - převýšená přednášková, meetingová a galerijní místnost - zapojení objektu do všech stran okolního parku - toalety, zázemí KAVÁRNA + PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST = 18 modulů (kontejnerů)


- vstupní lobby/předsálí

- toalety/úklidová místnost

- přednášková místnost (100 osob) - meetingová místnost - galerijní prostor

- kavárna/bar (36 - 40 osob)

výška 2,5m délka 6,0m

šířka 2,4m - terasa kavárna/bar (28 - 36 osob) - terasa relaxace (9 - 12 osob)

51/60

výška 5,0m


Šatny + fitcentrum MODULOVÁ ARCHITEKTURA = možnost rozšíření, přemístění, mofikování - nový svěží styl objektů v kampusu - šatny muži a ženy pro venkovní sportoviště - toalety, sprchy a umývárny - fitcentrum 150m2, prosklené stěny s výhledem do okolí - trvalá obsluha, možnost pronájmu fitcentra

52/60

ŠATNY = 22 modulů (kontejnerů)


- fitcentrum (150m2) 1. patro

- šatny

53/60

- umývárna, toalety - sprchy

- umývárna, toalety - sprchy přízemí

- šatny


Altán MODULOVÁ ARCHITEKTURA = možnost rozšíření, přemístění, mofikování - nový svěží styl objektů v kampusu - altán na posezení, občersvení či venkovní akce - možnost spojení s menzou, výdej jídla na venkovní sezení

54/60

ALTÁN = 5 modulů (kontejnerů)


- terasa relaxace

55/60

- zastřešení sezení - meeting point


Etapizace staveb MODULOVÁ ARCHITEKTURA = možnost rozšíření, přemístění, mofikování - ETAPA_01, ETAPA_02, ETAPA_03

56/60

- možnost výstavby po etapách, fázování - možnost dostavby objektů v prostoru a čase - možnost přesunu objektů v rámci kampusu, mobilita - potřeba připojovacích míst pro funkčnost objektů (kanalizace, voda, horkovod, elektřina) - bezbariérový provoz a umístění staveb - vyrovnání terénu pro usazení objektů CELKEM = 45 - 53 modulů (kontejnerů)

+

+

+


ETAPA_01

ETAPA_01 - šatny - umývárna, toalety, sprchy - 11 modulů

ETAPA_02 ETAPA_03

ETAPA_02 - fitcentrum - 11 modulů

ETAPA_03 - mobilní šatny - 2-8 modulů

ETAPA_03 - přednášková místnost - meetingová místnost - galerijní prostor - 12 modulů

ETAPA_01 - sezení, meeting point - terasa relaxace - 5 modulů + terasa

57/60

ETAPA_02 - kavárna/bar - 6 modulů + terasa


Náhledy MODULOVÁ ARCHITEKTURA = možnost rozšíření, přemístění, mofikování - nová architektura drobných staveb pro kampus - jednotný design objektů - snadná orientace - tvar a vizuální podoba vycházející z funkčnosti - uzavřenost a otevřenost jednotlivých modulů -

58/60

CELKEM = 45 - modulů (kontejnerů)


59/60

Altán

Šatmy + fitcentrum

Přednášková místnost + kavárna


Ateliér

k světu.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.