Amsterdam School of Real Estate – Aanbod studiejaar 2023-2024

Page 1

Aanbod

Studiejaar 2023-2024

postacademische opleidingen voor vastgoedprofessionals

1
2

2023 - 2024

3

Wat is nieuw? Moeilijke marktomstandigheden scherpen de geest

Hét academisch instituut voor vastgoedkunde sinds 1989 Amsterdam School of Real Estate

19

Studietrajecten

ASRE’er for life

Houd na je studie contact met vakgenoten en bezoek de bijeenkomsten voor alumni

In het aanbod
04 18 06
Samen kijken we naar een studieroute of een studieplan passend bij jouw carrièrrepad 4

Ons aanbod

Een volledig overzicht van ons opleidingsaanbod

Doorgroeien naar een strategische managementpositie Master of Real Estate

Specialiseer je binnen de vastgoedkunde

Master of Science in Real Estate

Kennis voor direct gebruik in de praktijk Executive Education

Studeren waar je maar wilt, in je eigen tempo

ASRE online

08 10 12 14 16
Studiekeuze 5

Wat is nieuw?

Moeilijke marktomstandigheden scherpen de geest

Vastgoedprofessionals die efficiënt nieuwe kennis willen opdoen voor een volgende carrièrestap zijn bij de ASRE aan het juiste adres, vertelt directeur Leo Uittenbogaard van de Amsterdam School of Real Estate. “De afkoelende economie creëert ruimte voor vernieuwingen. Een mooi moment om aan een studie te beginnen.”

Het is een uitdagende tijd voor de vastgoedsector, ziet ASRE-directeur Leo Uittenbogaard. “Voorspellen hoe de sector zich zal ontwikkelen is bijna onmogelijk geworden.” Hij wijst op de macro-economische verschuivingen als oplopende bouwkosten, rente en inflatie, maar ook de invloed van geopolitieke ontwikkelingen, tekorten op de arbeidsmarkt en nieuw overheidsbeleid op het gebied van duurzaamheid en betaalbaarheid van huurwoningen. “We leren onze studenten al jaren dat investeringsen marktanalyse geen exacte wetenschap meer is, je kunt analyses alleen nog baseren op scenario’s. Wij leren onze studenten denken in bandbreedtes.”

Moeilijke marktomstandigheden bieden mooie inhoudelijke uitdagingen, vindt Uittenbogaard. “Ze scherpen de geest. Het leidt tot nieuwe vragen in onze collegezalen. Hoe gaan we om met de stapeling van grote opgaven als duurzaamheid, de energietransitie, klimaatverandering in combinatie met het vraagstuk van betaalbaarheid? Wat kunnen corporaties betekenen voor de leefbaarheid in wijken?” In een periode van een afkoelende economie is het op veel kantoren in de vastgoedsector wat rustiger, wat professionals de ruimte biedt voor het zoeken naar vernieuwingen. “Dat zijn de momenten om aan een studie te beginnen”, weet Uittenbogaard.

Nieuw jargon

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuw jargon. Bij de ASRE zijn de nieuwe kreten “studieroute” en “studieplan”. Het kennisinstituut voor de vastgoedsector heeft de afgelopen jaren de vakkennis waaraan bij professionals behoefte is ondergebracht in handzame modules,

Leo Uittenbogaard, algemeen directeur ASRE
6

die onderling naadloos op elkaar aansluiten. Uittenbogaard: “Daarmee bieden wij mogelijkheden voor maatwerk voor organisaties én individuele vastgoedprofessionals.”

Voor organisaties biedt de ASRE de mogelijkheid om specifieke studieroutes voor medewerkers samen te stellen. Zulke routes zijn er bijvoorbeeld voor de gemeenten verenigd in de Metropoolregio Amsterdam of de aankomende taxateurs die willen instromen in het meestergezeltraject van het NRVT. “Hiermee kunnen wij in principe elke organisatie in de vastgoedsector bedienen die zijn personeel wil klaarstomen voor een verschuiving in taken, een nieuwe strategische koers of andere nieuwe ontwikkelingen.”

Ook voor individuele vastgoedprofessionals staat de studieadviseur van de ASRE klaar als zij zich met nieuwe kennis willen voorbereiden op een volgende carrièrestap. “Zij helpt studenten hun studieplan af te stemmen op de loopbaanpaden die vastgoedprofessionals voor zichzelf zien.”

Maatschappelijke waarde

Bijzondere aandacht schenkt de ASRE dit jaar aan het opleidingsprogramma voor assetmanagers. “Of je nu in het commerciële vastgoed werkt of bij een corporatie, er wordt in alle sectoren meer gestuurd op een combinatie van maatschappelijke, ecologische en financiële waarde. In de opleiding komt dan ook meer aandacht voor het combineren van deze doelen, die soms op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken.” Deze opleidingen worden bovendien compacter, door handig gebruik te maken van de kennis die binnen het opleidingsprogramma van ASRE online voorhanden is.

Efficiënt studeren

Het complete palet aan vastgoedkennis binnen de zogeheten blended courses van ASRE online maakt studeren voor vastgoedprofessionals zeer efficiënt. De kennissprong waarvoor je in een ver verleden minimaal een jaar in de collegebanken moest zitten, wordt nu door thuisstudie in een fractie van die tijd opgedaan. Een afsluitende sessie in huis bij de ASRE aan het IJ

maakt wel nog steevast deel uit van elke cursus. Zo leer je niet alleen van de stof, maar ook van je medestudenten, met wie je bijvoorbeeld een afrondende casus uitwerkt.

Nieuwe kennis en vaardigheden

De ASRE staat als een huis, stelt Uittenbogaard. Toch blijft hij mogelijkheden zien het huis verder uit te breiden, bijvoorbeeld met compacte, verdiepende opleidingen van zo’n vier dagdelen gericht op de masteralumni van de ASRE. “Dit zijn bijvoorbeeld onze Master Challenges waarin onderzoek en onderwijs hand in hand gaan en wij het gebied verkennen tussen bestaande en nieuwe kennis.”

Ook ziet hij nog ruimte voor de ASRE om zich verder te verbreden om vastgoedprofessionals nieuwe kennis en vaardigheden bij te brengen. “Denk aan kennis over het bouwen van veerkrachtige wijken, een business case over de verduurzaming van woningcomplexen en persoonlijke vaardigheden die je nodig hebt om staande te blijven binnen zeer complexe ontwikkelprocessen.”

Een goed voornemen voor het komende jaar is het regelmatig organiseren van zogeheten Industry Seminars. “Daarin brengen de research fellows van de ASRE samen met andere specialisten beslissers uit het vastgoedbedrijfsleven samen rond een onderwerp, om gezamenlijk kennis te vertalen in relevante toepassingen in de praktijk. Net als bij de Master Challenges staat hier de zoektocht centraal naar oplossingen voor complexe vraagstukken waarmee professionals te kampen hebben.”

7
“Of je nu in het commerciële vastgoed werkt of bij een corporatie, er wordt overal meer gestuurd op een combinatie van maatschappelijke, ecologische en financiële waarde.”

Amsterdam School of Real Estate

ASRE: Hét academisch instituut voor vastgoedkunde sinds 1989

De ASRE is het opleidingsinstituut waar praktijk, wetenschap en onderwijs samenkomen. Wij bieden postacademische opleidingen voor vastgoedprofessionals waarin alle actuele vraagstukken uitgebreid aan bod komen waarmee vastgoedprofessionals in de praktijk worden geconfronteerd. Ook is de ASRE het platform waar vakgenoten elkaar treffen en kennis en ervaring uitwisselen, zowel tijdens als na hun opleiding.

Ons doel is het vakgebied van de vastgoedkunde te professionaliseren. Dit doen wij samen met de beste docenten uit het vakgebied. Onze studenten stimuleren ons door de vragen te stellen die nú spelen.

Onze missie

We zien het als onze maatschappelijke taak om professionals op te leiden om verantwoorde investeringsbeslissingen te nemen met betrekking tot de duurzame inrichting en het gebruik van de gebouwde omgeving. We zijn een uniek instituut in het postacademisch onderwijs door de multidisciplinaire benadering en door de verbinding van wetenschappelijk onderzoek met de dagelijkse praktijk.

Onze visie

De ASRE wil de academische opleidingspartner van professionals zijn in elke fase van hun carrière en hen van passende opleidingen, actuele kennis en inzichten voorzien.

Onze werkwijze

ASRE in het kort op YouTube. Scan om de video op YouTube te bekijken of ga naar: www.asre.nl/over­asre

Bij aanmelding kijken wij of jouw verwachtingen en achtergrond aansluiten bij de opleiding. Bij de masteropleidingen is er ook een persoonlijk intakegesprek. Intensieve begeleiding door onze studieadviseur garandeert het hoogst haalbare studierendement. Ook kijken wij met uiteenlopende partijen in de vastgoedsector hoe onderdelen van ons onderwijsaanbod passen binnen interne bedrijfsof brancheopleidingstrajecten.

De ASRE kent drie kernactiviteiten:

– Het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek om kennis te ontwikkelen

– Het overdragen van deze kennis

– Informatie verstrekken door het verzorgen van hoogwaardig onderwijs en beschikbaar stellen via de Vastgoedbibliotheek van de ASRE.

De ASRE biedt vastgoedprofessionals een breed opleidingsaanbod. In overleg met onze studieadviseur kun je een eigen studieplan opstellen. Op pagina 8 en 9 tref je een volledig overzicht van ons opleidingsaanbod.

8

Studietrajecten

De ASRE biedt studietrajecten aan voor zowel organisaties als voor vastgoedprofessionals. Binnen het opleidingsaanbod van de ASRE kunnen verschillende opleidingen worden gecombineerd. Voor organisaties bieden wij de mogelijkheid om een studieroute samen te stellen die past bij de ontwikkelingsbehoefte van de organisatie en de medewerkers. Professionals bieden we de mogelijkheid om samen een studieplan te bouwen, passend bij het carrièrepad.

Op pagina 18 vind je meer informatie over de studietrajecten.

Waarom de ASRE?

— Wij helpen studenten bij het vinden van de opleiding die aansluit op hun carrièreplan

Wij helpen bedrijven bij het samenstellen van een studieroute die past bij de ontwikkelingsbehoefte van de organisatie en de medewerkers

Wij bieden door NVAO geaccrediteerde masteropleidingen

Wij zijn als instituut onafhankelijk, integer en belichten onderwerpen van verschillende kanten, zodat studenten een eigen visie ontwikkelen

Wij koppelen wetenschap aan praktijk, waardoor ons onderwijsaanbod aansluit op de ontwikkelingen in de markt

— Wij brengen professionals uit uiteenlopende vakgebieden samen en bieden een platform voor een levenslang netwerk

PEPEPE ASRE PE­punten

Met elke gevolgde Executive Education- en ASRE online-opleiding behaal je bij de ASRE PE-punten. Met de ASRE PE-punten toon je aan dat je je kennis actueel houdt. De ASRE kent zijn PE-punten toe volgens strenge criteria.

Een PE-punt staat voor 60 minuten feitelijk didactisch contact, er wordt naar beneden afgerond

Je moet op tijd aanwezig zijn

Na deelname ontvang je een ASRE-certificaat met vermelding van het aantal PE-punten

De MRE- en MSREopleiding zijn door de RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) geaccrediteerd.

De MRE- en MSREopleiding zijn geaccrediteerd door de NVAO (NederlandsVlaamse Accreditatieorganisatie) als postinitiële masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs.

Je certificaat wordt digitaal opgeslagen, zodat het - met jouw toestemming - door derden kan worden geverifieerd

De ontwikkeling en organisatie van de opleidingen vindt plaats volgens een kwaliteitssysteem, inclusief evaluatie en inclusief evaluatie- en verbeterproces

www.asre.nl/pe­punten­ asre

9

Master of Real Estate Master of Science in Real Estate

De topopleiding voor strategische vastgoedbeslissers

Duur: 2 jaar

Deze masteropleiding is de volgende stap in je carrière. Je ontwikkelt vaardigheden op het terrein van management, strategie en leiderschap, die je voorbereiden op een strategische managementpositie.

9 vakken en 1 Company Research Paper

Marktanalyse (7 EC)

Strategisch Management (7 EC)

Legal Management (5,5 EC)

Investeringsanalyse (9,5 EC)

Master Challenge (2,5 EC)

Urban Management (5 EC)

Portfolio Management (6,5 EC)

Boardroom Challenge (1 EC)

Studiereis New York (1,5 EC)

Company Research Paper (15 EC)

Lees meer over de MRE op pagina 10

De masteropleiding met specialisatiekeuze

Duur: 2 - 5 jaar

Deze flexibele masteropleiding biedt je inhoudelijke diepgang, die aansluit bij je persoonlijke interesses. De opleiding kent verschillende instroommomenten, een passende specialisatiekeuze en twee Master Challenges, waarin het ontwikkelen van een visie op disruptieve en innovatieve trends centraal staat.

2 kernvakken, 2 Master Challenges, 1 specialisatievak en 1 scriptie

Marktanalyse (12,5 EC)

Investeringsanalyse (12,5 EC)

Specialisatiekeuze Master Challenges

Gebieds- en Vastgoedontwikkeling (15 EC)

Leadership (2 EC)

De Duurzame Stad (2,5 EC)

Real Estate Analytics (15 EC) Energietransitie (2,5 EC)

Vastgoedbeleggen (15 EC)

De vakken kunnen ook, met uitzondering van de Master Challenges, als deelopleiding worden gevolgd

Strategy (2,5 EC)

Sustainable Investment (2,5 EC)

Scriptie (17,5 EC)

pagina 12

Ons aanbod / Masteropleidingen
Kernvakken
PropTech
10
Lees meer over de MSRE op

Executive Education ASRE online

Vastgoedkennis opbouwen over specifieke onderwerpen

Duur: 3 - 21 weken

Deze opleidingen voorzien je in korte tijd van actuele kennis van een specifiek onderwerp of sector, die je direct kunt toepassen in je werk. De opleidingen kunnen zowel los als gecombineerd worden gevolgd.

Opleidingen die los gekozen kunnen worden. Het merendeel wordt afgesloten met een case

Asset Management Commercieel Vastgoed

Asset Management Gemeentelijk & Maatschappelijk Vastgoed

Asset Management voor Woningcorporaties

Businesscase Zorgvastgoed

Inleiding Vastgoedkunde

Strategische exploitatie van woningen

Locatieontwikkeling & Grondexploitatie

Strategie voor Gebiedsontwikkeling

Vastgoedrekenen I

Vastgoedrekenen II

Woningontwikkeling

Studeren waar, wanneer en in welk tempo je wilt

Duur: 6 - 10 weken

Deze korte Blended Courses volg je online waardoor je niet gebonden bent aan plaats of tijd. Je sluit de opleiding af met een verdiepende plenaire sessie bij de ASRE. De online opleidingen van de ASRE bieden je alle basiskennis die je nodig hebt als vastgoedprofessional.

Een online opleidingsprogramma met één plenaire verdiepingssessie bij ASRE

Beleggen in Vastgoedportefeuilles

Huurrecht bij Vastgoed

Recht bij Vastgoedontwikkeling

Vastgoedfinanciering

Vastgoedrekenen online

Waarderen van Vastgoed

Werking van de Woningmarkt

Ons online onderwijsaanbod wordt continu uitgebreid. Kijk voor het meest actuele aanbod op www.asre.nl/online

Korte programma’s
Lees meer over Executive Education op pagina 14
11
Lees meer over ASRE online op pagina 16

naar een strategische managementpositie

Je wilt je ontwikkelen tot strategisch manager en een hoogwaardige gesprekspartner voor partijen waarmee je samenwerkt. Je wilt zowel professioneel als persoonlijk groeien om de uitdagingen van morgen aan te kunnen. Je wilt vooroplopen als het gaat om vernieuwen. Je bent toe aan de MRE-opleiding van de ASRE.

Al ruim dertig jaar is de Master of Real Estate dé aangewezen opleiding om je vaardigheden op het terrein van management, strategie en vastgoed aan te scherpen. De opleiding combineert integrale vastgoedkennis met leiderschap. Bovendien biedt de opleiding een uitgebreid netwerk van vakgenoten en het grootste alumninetwerk uit de sector.

De MRE omvat een unieke bundeling van brede kennis, volledig toegespitst op strategische vastgoedvraagstukken op managementniveau. Met de financiële en ruimtelijke vastgoedkennis uit onze opleiding krijgen studenten inzicht in het ontwikkelen en waarderen van vastgoed en het investeren en beleggen in vastgoed.

De diversiteit van de groep is een extra basis voor kennisdeling, het maakt het leren van medestudenten een belangrijk onderdeel van je studie. Daarbij levert de MRE ook een nieuw sociaal en zakelijk netwerk. De kennis en ervaring van de deelnemers vormt een belangrijk element in de opleidingsformule.

Leadership

Een belangrijk onderdeel van de MRE-opleiding is het vak Leadership. Om als leider binnen een vastgoedorganisatie effectief en inspirerend te functioneren is zelfreflectie onontbeerlijk. De ontwikkeling tot vastgoedbeslisser bereik je door inzicht in jouw waarden en drijfveren. Door te oefenen met leiderschapsdilemma’s vergroot je jouw vaardigheden op het gebied van leidinggeven, motiveren en beïnvloeden.

Internationale studiereizen

Zowel in het eerste als tweede collegejaar ga je op studiereis. Beide studiereizen omvatten interessante colleges, bedrijfsbezoeken en een sightseeing tour, waarbij je de stad goed leert kennen. Tijdens de studiereizen krijg je een unieke kans om over de grenzen te kijken. Naast het educatieve element, is er ook aandacht voor ontspanning en teambuilding. In het eerste jaar ga je naar een kleurrijke metropool in Europa bijvoorbeeld Parijs en in het tweede jaar bezoek je een bruisende wereldstad als New York of Dubai.

Company Research Paper

“Het generalistische en pragmatische karakter van de opleiding zorgt voor een duidelijke inkijk in alle aspecten en sectoren van het vastgoed, als sectorspecialist brengt deze verbreding mij veel nieuwe inzichten.”

Het Company Research Paper is het sluitstuk van de opleiding. Je past alle opgedane MRE-kennis toe op een strategisch vraagstuk binnen de eigen organisatie en vervat de resultaten in een op academisch onderzoek gebaseerde paper.

Master of Real Estate Doorgroeien
Douglas van Oers, MRE-alumnus Logistics & Industrial bij Savills
12
MRE Graduation Day 2019 op YouTube. Scan om de video te bekijken.

Het MRE­ alumninetwerk bestaat uit 966 afgestudeerden

De alumnivereniging AAAMRE is een groot en actief netwerk van actieve vastgoedprofessionals met een belangrijke gemeenschappelijke deler: ze hebben allen de MRE-opleiding aan de ASRE afgerond en zijn werkzaam bij relevante vastgoedorganisaties. In de afgelopen dertig jaar behaalden 966 MRE’ers een diploma. Van hen hebben zich 560 aangesloten bij de vereniging. Lees meer op www.asrealumni.nl

Life Long Learning

Na het behalen van je MRE-diploma bij de ASRE ben je niet alleen verzekerd van een levenslang netwerk, je bent voorloper in de sector en klaar om deze te veranderen. Om na je studie voorloper te blijven, biedt de ASRE een pakket vervolgopleidingen bestaande uit korte Executive Education-opleidingen (pagina 14), Blended Courses van ASRE online (pagina 16) en Master Challenges (pagina 19).

Master of Real Estate

Dé topopleiding voor strategische vastgoedbeslissers

PROGRAMMA

– Leadership – Marktanalyse

– Strategisch Management

– Legal Management

– Investeringsanalyse

– Urban Management

– Portfolio Management

– Boardroom Challenge

– Twee internationale studiereizen

– Company Research Paper

KENMERKEN

– MSc graad in 2 jaar

– Brede vastgoedkennis voor (toekomstige) beslissers

– Strategie en visie

– Persoonlijk leiderschapstraject

– Groot levenslang netwerk

– Internationale studiereizen

FACT & FIGURES – 62,5 ECTS

– NVAO en RICS geaccrediteerd –

Titel: MRE

– Graad: Master of Science (MSc)

TOELATINGSEISEN

– Vijf jaar relevante werkervaring

– Relevante wo-bachelor/master óf hbo-bachelor + instroomprogramma

KOSTEN EN FINANCIERING

– € 44.900 (exclusief studiereizen)

Ga naar mre.nl voor de verschillende financieringsmogelijkheden

CONTACT

Lot Slatman, studieadviseur

l.slatman@asre.nl

t. 06 256 41 770

www.mre.nl

Voldoe je niet aan de toelatingscriteria?

Het komt voor dat studenten niet voldoen aan de toelatingscriteria voor een masteropleiding. De ASRE biedt voor deze studenten een instroomprogramma. Dit bestaat uit twee programma’s: Inleiding Vastgoedkunde en Academische Vaardigheden. Wil je hierover meer weten, neem dan contact op met onze studieadviseur Lot Slatman, l.slatman@asre.nl of 06-25641770.

Praktische informatie
13

Master of Science in Real Estate

Specialiseer je binnen de vastgoedkunde

Je analytische vaardigheden aanscherpen om zo complexe vastgoedvraagstukken op te lossen? Op zoek naar een specialistische opleiding die past bij jouw kennis en carrière?

Dan ben je toe aan een inspirerende verdieping in de vastgoedkunde en kies je voor de MSRE.

De combinatie van flexibiliteit en verdieping in de MSRE leidt tot een optimaal studierendement: inhoudelijke diepgang zonder overbodige elementen, die aansluit bij je persoonlijke interesses en carrièreperspectief, in een professioneel netwerk van docenten en medestudenten.

De MSRE-opleiding bestaat uit de twee kernvakken Marktanalyse en Investeringsanalyse, een specialisatievak naar keuze, twee Master Challenges en wordt afgesloten met een scriptie. De specialisaties zijn Vastgoedbeleggen, Gebieds- en Vastgoedontwikkeling en Real Estate Analytics.

Marktanalyse draait om de vragen waarmee iedere vastgoedinvesteerder worstelt: waar liggen de kansen en welk product heb ik daarbij nodig, op welke plaats? Marktanalyse biedt een combinatie van methodologische vaardigheden en theoretische inzichten, toegepast op actuele vraagstukken in de vastgoedmarkt.

Investeringsanalyse beantwoordt de vraag of een investering financieel haalbaar is. Instrumenten om de haalbaarheid van vastgoedinvesteringen te bepalen

staan hierbij centraal, maar ook kennis van actuele ontwikkelingen in de vastgoedpraktijk op het gebied van financiering, fiscaliteit en maatschappelijke veranderingen zijn daarbij onmisbaar.

Gebieds- en Vastgoedontwikkeling richt zich op het geven van integrale invulling aan de veranderende ontwikkelingsopgaven. De focus van de opleiding ligt op ontwikkelen in de bestaande stad, waarbij gebied, gebouw en gebruiker centraal staan.

Real Estate Analytics is een specialisatie waarin je een groot aantal toepassingen van data-analyse leert. De opleiding richt zich op de methoden van dataonderzoek en de verschillende toepassingsmogelijkheden in de vastgoedsector. Er is ook aandacht voor het ethische en juridische kader bij het gebruik van data.

Vastgoedbeleggen geeft een theoretische verdieping van de beleggingsleer en praktische inzichten bij het samenstellen en managen van een beleggingsportefeuille met vastgoedobjecten.

Studiereis naar Europese stad

“Ik merk nu dat ik door mijn andere blik waarde kan toevoegen in mijn functie. Je wordt echt opgeleid tot een vastgoedspecialist die kan analyseren, kritisch kan denken en een visie kan vormen op het vastgoed.”

Als onderdeel van ieder specialisatievak bezoek je een stad in Europa. Tijdens Gebieds- en Vastgoedontwikkeling ga je naar Berlijn met zijn rijke historie, tijdens Vastgoedbeleggen bezoek je de financiële hoofdstad van Europa Londen en tijdens Real Estate Analytics staat Antwerpen op het programma. Gedurende deze driedaagse studiereizen bezoek je diverse bedrijven en worden er interessante colleges en een sightseeing tour georganiseerd. Naast het educatieve element is er ook aandacht voor ontspanning en teambuilding.

Desiree MSRE-alumna Commercieel bij VORM.
14
MSRE in het kort op YouTube. Scan om de video te bekijken.

Master Challenges

Gedurende het MSRE-traject doorloop je twee Master Challenges. Tijdens deze Master Challenges begeven masteralumni, studenten en toonaangevende docenten zich vier interactieve dagen op de grens van bestaande en nieuwe kennis en inzichten. Daarbij wordt een natuurlijke synthese verkregen tussen praktijkgerichte opdrachten, inspirerende colleges en vormen van blended learning. De Master Challenge wordt afgesloten met het schrijven van een essay. Een challenge kan ook het startpunt zijn van nader onderzoek in de scriptiefase, waarmee de opleiding wordt afgerond.

Meer informatie over onze Master Challenges vind je op pagina 19

Master of Science in Real Estate

De MSRE bestaat uit 2 kernvakken, 1 specialisatievak, 2 Master Challenges en een scriptie

PROGRAMMA

Kernvakken (± 4 maanden per vak)

– Marktanalyse

– Investeringsanalyse

Specialisatiekeuze

(± 5 maanden per specialisatie) –

Gebieds- en Vastgoedontwikkeling

– Real Estate Analytics

– Vastgoedbeleggen

Master Challenges (4 dagen per thema)

– De Duurzame Stad

– Energietransitie –

PropTech Strategy

– Sustainable Investment

Scriptie (6 maanden)

KENMERKEN

– MSc graad in 2 tot 5 jaar

– Modulaire opbouw

Diepgang, specialisatie & actualiteit

– Eigen tijdspad en invulling curriculum – Krachtig alumninetwerk

– Europese studiereis bij specialisatievak

FACTS & FIGURES

– 62,5 ECTS –

NVAO en RICS geaccrediteerd

– Titel: MSRE –

Graad: Master of Science (MSc)

TOELATINGSEISEN

– Twee jaar relevante werkervaring

– Relevante wo-bachelor/master of hbo-bachelor + instroomprogramma

Voldoe je niet aan de criteria? Neem contact op.

Na het voltooien van de MSRE-opleiding kun je je netwerk uitbreiden via het exclusieve lidmaatschap van de MSREAA, de alumnivereniging van de MSRE. De vereniging bestaat sinds 2006 en telt inmiddels 188 leden.

Deelopleidingen ook mogelijk

Het kan zijn dat je voor één van de vijf MSRE-vakken kiest, terwijl je nog twijfelt of je het hele master traject wilt door lopen. De ASRE biedt je de mogelijkheid per deelopleiding in te schrijven. De hele MSRE-opleiding moet je binnen vijf jaar afronden.

Het MSRE­ alumninetwerk

bestaat uit 632 afgestudeerden

KOSTEN EN FINANCIERING

MSRE: € 32.500 (exclusief studiereizen)

– Kernvak: € 8.200

Specialisatievak: € 9.900

– Master Challenge: € 2.650

– Scriptiemodule: € 3.200

Ga naar msre.nl voor de verschillende financieringsmogelijkheden

CONTACT

Lot Slatman, studieadviseur

l.slatman@asre.nl

t. 06 256 41 770

www.msre.nl, www.asrealumni.nl

Praktische informatie
15
Graduation day 2022

Kennis die je direct kunt toepassen in je werk

Het is in deze tijd van snelle verandering als vastgoedprofessional essentieel je kennis actueel te houden. De ASRE helpt je daarbij met een breed aanbod van compacte opleidingen die jou snel van actuele kennis voorzien over een specifiek onderwerp of sector, die je direct kunt toepassen in je werk.

Wat is Executive Education?

Executive Education bij de ASRE bestaat uit opleidingen waarin de essentie van het vakgebied wordt behandeld: compacte, hoogwaardige need-to-know-kennis voor de vastgoedprofessional. De opleidingen voorzien je in korte tijd van actuele kennis en zijn praktijkgericht.

De opleiding Asset Management Commercieel Vastgoed besteedt ruim aandacht aan de financiële en functionele performance van een portefeuille. Dit leidt tot een concreet voorstel over de aan- of verkoop of herontwikkeling van vastgoed: de buy-hold-sell-analyse. Daarnaast komen de instrumenten aan bod voor het vergroten van de waarde van een portefeuille, het gebruik van big data en het huurrecht.

Asset Management Gemeentelijk & Maatschappelijk Vastgoed leert je een gemeentelijke en maatschappelijke vastgoedportefeuille te optimaliseren. Op basis van organisatiedoelstellingen formuleer je het vastgoedbeleid en kun je de haalbaarheid hiervan onder bouwen. De financiële onderbouwing staat daarbij voorop, maar ook wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke meerwaarde van een investering in vastgoed. Je maakt hierbij gebruik van principes uit de vastgoedkunde die worden toegepast in de gemeentelijke en maatschappelijke praktijk.

In de opleiding Asset Management voor Woningcorporaties leer je de verschillende rollen binnen een woningcorporatie (maatschappelijk, vastgoed en financieel) met elkaar te verbinden en te organiseren. In de opleiding Asset Management voor Woningcorporaties leer je de verschillende rollen binnen een woningcorporatie (maatschappelijk, vastgoed en financieel) met elkaar te verbinden en te organiseren. Experts nemen je mee in onder andere het sturen op rendement, de afwegingen voor (des)investeringen, het organiseren van grote ontwikkelopgaven en het sturen op complexprestatie-analyses.

In de opleiding Businesscase Zorgvastgoed leer je een robuuste businesscase voor zorgvastgoed op te zetten. De opleiding draagt de bouwstenen aan die in een businesscase niet mogen ontbreken, zoals een logische koppeling tussen organisatiestrategie en vastgoedstrategie, de afweging tussen eigendom of huur, verschillende manieren van financiering, kenmerken en aandachtspunten voor mogelijke vastgoedpartners.

Inleiding Vastgoedkunde is dé basis binnen vastgoedkunde. Deze opleiding kan als pre-master voorafgaand aan een MRE- of MSRE-opleiding worden gevolgd of als je nieuw bent in de vastgoedsector. In korte tijd krijg je antwoord op vragen als: Wat verstaan we onder vastgoed? Welke partijen zijn actief op de verschillende vastgoedmarkten? Je krijgt inzicht in de beweegredenen van partijen als ontwikkelaars, woningcorporaties en beleggers.

De opleiding Strategische Exploitatie voor woningen richt zich op het bundelen van de veelzijdige uitdagingen in de exploitatie van de woningportefeuille. Dit vraagstuk is -naast de grote investeringsagendasteeds belangrijker voor corporaties. Tegelijkertijd staat de invulling hiervan nog in de kinderschoenen. In deze opleiding wordt ingegaan op welke wijze corporaties stappen kunnen zetten in het strategisch en tactisch sturen op de exploitatie. Diverse voorbeelden zoals sturen op weerbare en leefbare buurten, klantwaarde of onderhoud en risicomanagement komen hierbij aan de orde.

Kennis maken met vernieuwing in locatieontwikkeling doe je in de opleiding Locatieontwikkeling & Grondexploitatie. Experts in placemaking, ontwerpstrategie, financiën en het juridisch kader presenteren nieuwe aanpakken die werken in de praktijk. Zij helpen je de lessons learned toe te passen op jouw opgave. De uitkomst is daardoor altijd relevant en de kennis die je opdoet direct toepasbaar.

Executive Education 16

Executive Education

Executive Education bestaat uit opleidingen die los of in combinatie kunnen worden gekozen.. Van fundamentals tot advanced.

PROGRAMMA

– Asset Management Commercieel

Vastgoed 12 weken

– Asset Management Gemeentelijk

Waarom Executive Education?

De Executive Education-opleidingen zijn gericht op specifieke actuele onderwerpen of een sector binnen het vastgoed

Je actualiseert je kennis van een onderdeel van de vastgoedsector

Je krijgt concrete handvatten, die je direct in de praktijk kunt toepassen

De duur en studiebelasting van de Executive Educationopleidingen zijn beperkt en daarmee eenvoudig te combineren met werk en privé

Bij het succesvol afsluiten van de opleiding ontvang je een certificaat

In de opleiding Strategie voor Gebiedsontwikkeling ontrafel je de complexiteit van het opstellen van een ontwikkelingsstrategie. Je leert hoe je een stappenplan voor een gebiedsontwikkelingsproces uitstippelt en ontwikkelt vaardigheden voor het samenwerken met partijen met uiteenlopende belangen.

In de opleiding Vastgoedrekenen I maak je kennis met de meest gebruikte rekentechnieken in de vastgoedkunde en leer je deze toepassen in de praktijk. Na deze opleiding heb je meer inzicht in de onderdelen van een financiële onderbouwing, kun je de onderbouwing van projecten beter op waarde schatten en ben je in staat zelf de meest voorkomende berekeningen te maken.

Tijdens de opleiding Vastgoedrekenen II komen veel voorkomende situaties aan bod waarbij het toepassen van de juiste rekentechnieken cruciaal is om een gedegen investeringsbeslissing te kunnen nemen. De opleiding richt zich op verschillende manieren van het berekenen van het rendement. Je leert welke rekentechnieken je in uiteenlopende situaties kunt toepassen. In Vastgoedrekenen II is het zelf opstellen van rekenmodellen een belangrijk onderdeel.

In de opleiding Woningontwikkeling leer je alles over de werking van de woningmarkt en staat het inspelen op vraag en aanbod centraal. Hoe kunnen we doorstroming op de woningmarkt faciliteren? Vragen marktsegmenten als middenhuur en sociale huur of koop een andere benadering? Een ander belangrijk thema dat in deze opleiding aan bod komt, is het vraagstuk van het versnellen van de woningbouw.

9 weken & Maatschappelijk Vastgoed

– Asset Management voor

Woningcorporaties 10 weken

– Businesscase Zorgvastgoed

4 weken

– Inleiding Vastgoedkunde

5 maanden

– Strategische exploitatie voor

– Locatieontwikkeling & woningen 8 weken

Grondexploitatie 8 weken

– Strategie voor Gebiedsontwikkeling

8 weken

– Vastgoedrekenen II 4 weken – Vastgoedrekenen I 3 weken

– Woningontwikkeling 6 weken

KENMERKEN

– Korte opleidingen gericht op een

specifieke sector of onderwerp

3 tot 12 dagdelen (1 dagdeel – Divers aanbod korte opleidingen

– Inleiding Vastgoedkunde per week)

= 5 maanden (dus meer dan

– Combinaties van opleidingen 12 dagdelen)

mogelijk

– Praktijkgerichte toetsing

door casusopdracht

INPUT & OUTPUT

Certificaat

PE-Punten

Prijs: tussen de € 1.550,en € 4.590,-

CONTACT

Nannette Vlek-Pilaar, onderwijsmanager

n.vlek@asre.nl

t. 020 668 1129

PEPEPE

Praktische informatie
17

Studeren waar je maar wilt, in je eigen tempo

Iedereen heeft zijn eigen manier van leren. ASRE online biedt online specifieke vastgoedkennis die je offline toepast tijdens een plenaire bijeenkomst bij de ASRE.

Wat is ASRE online?

ASRE online-opleidingen bevatten de fundamentele kennis voor iedere vastgoedprofessional. ASRE online biedt jou als vastgoedprofessional Blended Courses van enkele weken, waarin online studiemateriaal in de vorm van videocolleges, literatuur, korte opdrachten en toetsen wordt gecombineerd met een afsluitende plenaire bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst met medestudenten wordt aan de hand van een integrale casus de opgedane kennis onder begeleiding van docenten vanuit verschillende perspectieven belicht.

Online aanbod

De volgende Blended Courses zijn in de digitale leeromgeving van de ASRE (asrestudenten.nl) te volgen:

Beleggen in Vastgoedportefeuilles geeft inzicht in het functioneren van (institutionele)beleggers en vastgoedbeleggingsfondsen, beleggingsstrategieën en de rol daarin van asset en investment management. Na het afronden van de opleiding kun je deze inzichten vertalen naar je eigen beleid en bedrijfsvoering.

Bij de opleiding Huurrecht bij Vastgoed maak je kennis met de belangrijkste bepalingen binnen contracten en juridische aandachtspunten bij huur in de verschillende deelsegmenten. Na afloop ben je in staat om deze kennis te vertalen naar adviezen bij vraagstukken rondom huur en verhuur van woningen en bedrijfsruimten.

De opleiding Recht bij Vastgoedontwikkeling richt zich op uiteenzetting van de belangrijkste juridische en fiscale randvoorwaarden bij het proces van vastgoedontwikkeling. Na het afronden van deze opleiding ben je in staat gefundeerd besluiten te nemen waarmee je risico’s tijdens het ontwikkelingsproces minimaliseert.

ASRE online in het kort op YouTube. Scan om de video te bekijken.

De opleiding Vastgoedfinanciering geeft inzicht in de basisprincipes, regelgeving en actuele vraagstukken van vastgoedfinanciering. Na het afronden van deze opleiding kun je een gedegen inschatting maken van de belangrijkste mogelijkheden en bijbehorende risico’s van de financiering van een project.

Vastgoedrekenen online richt zich op de meest gebruikte rekentechnieken binnen de vastgoedsector. Na afronding kun je veelvoorkomende berekeningen maken, heb je inzicht in de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten en kun je deze beter op waarde schatten. BIj deze opleiding kun je op ieder gewenst moment instromen binnen het collegejaar (september tot juli). Gedurende het collegejaar worden er meerdere afsluitende plenaire sessies georganiseerd waar je voor één kunt inschrijven. Ook zijn er tweewekelijks livestreamsessies waar je met medestudenten jouw vragen kan stellen aan een docent.

De opleiding Waarderen van Vastgoed geeft inzicht in hoe een waardebepaling tot stand komt, het krachtenveld waarbinnen deze tot stand komt en de positie die je hierbij kan innemen. Na het afronden van de opleiding kun je een rapportage kritisch beoordelen en weet je hoe je een taxatie-opdracht zorgvuldig formuleert, om de juiste output te krijgen.

De opleiding Werking van de Woningmarkt geeft inzicht in de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de woningmarkt. Na het afronden van deze opleiding heb je kennis van de actoren en hun drijfveren, de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en de woningmarkt, demografische ontwikkelingen, de invloed van de economie op de woningmarkt en fiscale en financiële randvoorwaarden.

Ben je benieuwd hoe het is om een online opleiding bij de ASRE te volgen?

Meld je dan aan voor een van onze Microlearnings. Dit zijn zeer korte lesprogramma’s waarin studenten in ongeveer een kwartier een deelonderwerp uit een langer studietraject kunnen volgen.

ASRE online
18

“De opleiding Huurrecht bij Vastgoed heeft een goede opbouw, daarnaast is de interactieve plenaire afsluiting van meerwaarde. Vooral ook voor mij als niet-jurist.”

Stephan Jasperse, alumnus en werkzaam bij Next Projectmanagement

Waarom ASRE online?

Je verwerft in korte tijd gedegen basiskennis van een specifiek vakgebied

Je vindt er alle basiskennis die een vastgoedprofessional zou moeten bezitten

Je krijgt concrete handvatten mee, die je direct in de praktijk kunt toepassen

Je kunt studeren in je eigen tempo, waar en wanneer je wilt De duur en studiebelasting van de onlineopleidingen van de ASRE zijn beperkt en daarmee goed te combineren met een drukke agenda

Bij het succesvol afsluiten van de opleiding ontvang je een online certificaat

Ethiek in de Vastgoedsector

De vastgoedsector is de afgelopen decennia op verschillende momenten negatief in het nieuws geweest. Ernstige onregelmatigheden bij aanbestedingen en transacties hebben geleid tot aantasting van het imago van de vastgoedsector. Inmiddels hebben deze excessen geleid tot de nodige acties van toezichthouders en brancheorganisaties. De breedgedragen opvatting is dat sturen op menselijk gedrag en op de afwegingen die al dan niet worden gemaakt, hierbij cruciaal zijn.

De Blended Course Ethiek in de Vastgoedsector maakt onderdeel uit van studieroutes en is alleen als zodanig te volgen.

Meer informatie over onze studieroutes vind je op pagina 18.

PROGRAMMA

– Beleggen in Vastgoedportefeuilles 9 weken

– Huurrecht bij Vastgoed 6 weken

– Recht bij Vastgoedontwikkeling

8 weken

– Vastgoedfinanciering 10 weken

– Vastgoedrekenen online 10 weken

Waarderen van Vastgoed

10 weken

– Werking van de Woningmarkt

7 weken

KENMERKEN

– Online basiskennis opdoen en toepassen in de praktijk

– 24/7 toegang tot vernieuwende onderwijsvormen

– Eigen tempo

– Efficiënter omgaan met je kostbare tijd

– Een plenaire sessie bij

de ASRE

INPUT & OUTPUT

Certificaat

PE-punten

Prijs: tussen de € 875,en € €1.550,-

CONTACT

Stephanie Morssinkhof, manager ASRE online s.morssinkhof@asre.nl

t. 06 391 12 942

Praktische informatie PEPEPE ASRE online
learning Offline toepassen Online kennis
Blended
Studeren waar, wanneer en in welk tempo je wilt
19

Welk studietraject past bij jouw carrièrepad?

Studietrajecten

Studieroute voor organisaties Studieplan voor vastgoedprofessionals

Met een selectie van modules uit het opleidingsaanbod van de ASRE kunnen organisaties een studieroute voor medewerkers samenstellen en de geconstateerde kennislacunes vullen, op verzoek aangevuld met een thema of casus uit de organisatie. Zo ontstaat een organisatiespecifieke studieroute, samengesteld uit een combinatie van onze ASRE online, Executive Educationopleidingen en – in sommige gevallen – MSRE-deelopleidingen.

Dit doen wij al voor WoningbouwersNL, Metropoolregio Amsterdam en taxateurs aangesloten bij NRVT.

Het maakt niet uit welke route je kiest en waar je in- en uitstapt, je vindt altijd kennis die past bij jouw vastgoedcarrière. De ASRE biedt een compleet assortiment aan opleidingen die de volle breedte van de vastgoedsector bestrijken in elke fase van jouw carrière.

De opleidingen van de ASRE vormen samen een compleet aanbod van goed op elkaar afgestemde opleidingen waaruit iedere vastgoedprofessional een eigen studieplan kan samenstellen. Zo kunnen persoonlijke kennisdoelen worden gerealiseerd. Of het nu gaat om het vullen van lacunes of het verbreden van de eigen specialisatie. Welke opleidingen je kiest en in welke volgorde is afhankelijk van je persoonlijke carrièrepad.

“Ik neem met veel plezier deel aan de studieroute Integrale Gebiedsontwikkeling vanuit de Metropoolregio Amsterdam. De combinatie van opleidingsmodules geven mij een breed beeld van alle aspecten die van belang zijn bij de grote ontwikkelopgaven. Ik heb waardevolle inzichten opgedaan die ik mee heb genomen naar Haarlemmermeer. Ook vind ik het een meerwaarde dat de colleges door mensen uit de praktijk worden gegeven en de combinatie van studenten uit de gemeentewereld, provincie en ontwikkelaarsland. Ik zie uit naar de volgende opleiding in deze studieroute!”

Voorbeeld: studieroute voor metropoolregio Amsterdam (MRA)

De MRA-gemeenten hebben de gezamenlijke ambitie om tot 2030 175.000 woningen te bouwen. Die productie moet voor het grootste deel binnenstedelijk plaatsvinden. Deze grote kwantitatieve en kwalitatieve opgave vraagt om specifiek kennis van integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Om deze kennis binnen gemeenten te vergroten is door het kernteam versnelling MRA, in samenwerking met de ASRE, een studieroute opgezet. Medewerkers van MRA-gemeenten kunnen hun kennis en inzicht over integrale gebiedsontwikkeling vergroten met de studieroute die de ASRE voor de Metropool Regio Amsterdam heeft ontwikkeld.

Meer informatie over studietrajecten?

Ga naar www.asre.nl of neem contact op met John Verhoeven via j.verhoeven@asre.nl.

Fleurence de Wilde projectmanager gemeente Haarlemmermeer Kernmodules Integrale gebiedsontwikkeling Basiskennis
Strategie
Gebieds-
Locatieontwikkeling &
Woning-
ASRE online Blended Courses
20
Studieroute Integrale gebiedsontwikkeling
voor
ontwikkeling
Grondexploitatie
ontwikkeling
Vastgoedfinanciering Vastgoedrekenen Recht bij Vastgoed-
ontwikkeling

ASRE’er for life

Heb je, net als meer dan 3.500 andere vastgoedprofessionals, al eens een ASRE-opleiding gevolgd? Dan organiseren wij speciaal voor jou de ASREalumnibijeenkomsten met de focus op een actueel thema. Deze ASREalumnibijeenkomsten zijn bedoeld om kennis te actualiseren, oude tijden te herbeleven en nieuwe vragen te stellen.

De afronding van een opleiding aan de ASRE is het begin van een nieuwe carrière als alumnus. Als alumnus van de ASRE kun je gedurende je verdere loopbaan bouwen op het netwerk dat je hebt opgedaan tijdens je studie én jezelf blijven ontwikkelen.

ASRE heeft samen met de alumniverenigingen AAAMRE en MSREAA een eigen alumniplatform. Gefaseerd hebben masteralumni toegang tot dit platform gekregen.

Oud-studenten kunnen elkaar eenvoudig terug vinden, contact houden, elkaar stimuleren en steunen bij vervolgstappen in de carrière. Ook tref je op dit platform alle evenementen en bijeenkomsten gericht op alumni aan. Zo organiseert de ASRE voor alumni tweemaal per jaar een alumni-avond met presentaties van onderzoeken en scripties en een netwerkborrel.

Master Challenges

Ga als masteralumnus opnieuw de uitdaging aan!

De ASRE biedt MSRE-studenten én MRE- en MSREalumni Master Challenges. Alumni, studenten en toonaangevende docenten begeven zich vier interactieve opleidingsdagen op de grens van bestaande en nieuwe kennis en inzichten. De volgende themas staan op het programma:

Energietransitie

De vastgoedsector is verantwoordelijk voor een groot deel van de koolstofdioxide-uitstoot. Dat leidt tot vraag naar duurzaam bouwen, het verduurzamen van woningen, winkels en kantoren en het vergroenen en besparen van energie.

PropTech Strategy

De digitale transformatie van de wereld van woningen, kantoren en steden, staat bekend als de PropTech. In deze challenge verkennen we hoe PropTech-toepassingen vanuit verschillende perspectieven waarde kunnen toevoegen in de levenscyclus van vastgoed.

Sustainable Investment

Word als afgestudeerde MRE’er lid van ASRE Alumni Association MRE (AAAMRE) en blijf in contact met bijna zeshonderd vastgoedprofessionals, die net als jij de MRE hebben afgerond. Je hebt als lid gratis toegang tot de alumniavonden.

Voor alle ASRE­ alumni

Word als afgestudeerde MSRE’er lid van de MSRE Alumni Association (MSREAA). Deze vereniging is in 2006 opgericht en telt bijna tweehonderd actieve leden. Je hebt als lid gratis toegang tot de alumniavonden.

De inspiratie vasthouden of weer aanwakkeren? Meld je dan aan voor de alumni­ evenementen van de ASRE www.asrealumni.nl.

Naast het behalen van financieel rendement zijn beleggers steeds meer geïnteresseerd in het genereren van maatschappelijk rendement. Vastgoed is een beleggingsklasse die zich hier bij uitstek toe leent. De invloed van vastgoed op het milieu, maar ook op het sociale vlak is groot. Het is dan ook logisch om vastgoed een prominente plaats te geven in een duurzame investeringsstrategie. We kijken naar de opkomende reguleringen, bestuderen de meest gebruikte raamwerken om contributies te kwantificeren en beschouwen strategieën voor vastgoed beleggingen.

De Duurzame Stad

De stad speelt een bepalende rol in een duurzame samenleving. Het moet en kan gezonder, inclusiever, groener en circulair. In deze challenge verkennen we het waarom, wat en hoe van de duurzame stad.

Kijk voor meer informatie op www.asre.nl/masterchallenges

ASRE­ alumni
21

Amsterdam School of Real Estate

adres

Huys Azië

Jollemanhof 5

1019 GW Amsterdam

info@asre.nl

020 668 11 29

redactie

Johannes van Bentum

Gilda Ghaffari

vormgeving

Üppig Identity Store, Amsterdam

fotografie

Amar Inderdjiet

Christina Chouchena

Stijn Poelstra

drukwerk

DR&DV Media Services, Amsterdam

www.asre.nl

In deze brochure wordt doorverwezen naar meer informatie op onze website of op onze socialmediakanalen.

De ASRE behoudt zich het recht van wijzigingen in het onderwijsprogramma en -aanbod voor. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. ©2023

Heb je vragen?

Wij helpen je bij het kiezen van de opleiding die het best bij je loopbaan past.

Lot Slatman, studieadviseur

l.slatman@asre.nl

t. 06 256 41 770

22
23

De activiteiten van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze donateurs: Neem

info@asre.nl 020
www.asre.nl 24
voor vragen of opmerkingen over onze opleidingen contact met ons op En volg ons op:
668 11 29
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.