Page 1

portfolio AslıŞengüllü


portfolio AslıŞengüllü


AslıŞengüllü ŞehirPlancısı

İletişim Bilgileri: Tel: +90 0553 457 07 48 E Mail: aslisengullu@gmail.com İçerik Ağları http://whereisaithusa.blogspot.com.tr/ https://www.youtube.com/playlist?list=PLQe9vQgLQXxKHDpFJpAXWprcsNL4pU37s


Merhabalar, 26.01.1994 Tekirdağ, Marmara Ereğlisi doğumluyum. İlk okulu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Mehmetçik İlköğretim Okulu ile Cumhuriyet Özel İdare İlköğretim Okulu’nda, liseyi Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi ile Tekirdağ Anadolu Lisesi’nde okudum. Lisans eğitimimi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladım. Lisans eğitimim süresince planlama alanındaki çalışmalarımda öncelikli olarak, kırsal alan kimliği, kır – kent ilişkisi, endüstri miras alanları ve bu alanların yeniden işlevlendirilmesi, kentin insan psikolojisi üzerindeki etkileri, antik dönem kentlerinin günümüzdeki izleri, kent belleği, performans sanatları vb. konular üzerinde araştırmalar yaptım. Gönüllü olarak Düzce Umut Evleri şantiyesinde çalıştım. Lisans eğitimimi, bir kentin tarihini, geçmişten günümüze taşınan izlerini ve bu izlerin mekansal yapıdaki yansımalarını incelediğim; “Antik Perinthos / Herakleia’dan Marmara Ereğlisi’ne: İki Şehrin Hikayesi” adını taşıyan bitirme ödevim ile tamamladım. Çalışma alanım ile ilgili olarak; “Trakya Eyaletinde Roma Egemenliği Altında Kutsal Alanlar, Şehirler Ve Hakimiyet Alanları” isimli 2. Uluslararası Roma Dönemi Ve Geç Antik Devir Trakya Çalıştayı’na katılmış olup, Marmara Ereğlisi kentine yönelik çalışmalarım halen devam etmektedir. Temmuz 2016’da başlayıp, Nisan 2018’de sergisi olan, MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (KENTTAM) ekibinde, “Sosyokültürel İlişkiler, Mekansal Kimlik Değerleri ve Yerleşme Morfolojileri Çerçevesinde Ayvalık ve Lesbos Kırsal Yerleşimlerinin Karşılaştırılması Bilimsel Araştırma Projesi”nde araştırmacı / şehir plancısı olarak yer aldım. Bunun yanı sıra Nisan 2018’de dahil olduğum Pera Güzel Sanatlar Eğitim Kurumları’nda halka ilişkiler asistanı olarak çalıştım ve festival ekibine katılarak Koro, Piyano ve Masal Festivalleri’nin planlanmasında ve tanıtım kataloğunun düzenlenmesinde görev aldım. Planlama alanındaki çalışma ve araştırmalarımın yanısıra müzik (solo / koro), edebi yazı (düz yazı / serbest şiir), farklı kültür yapıları, farklı diller ve alfabeler, fotoğraf ve video çekimi / düzenlemesi ile ilgilenmekteyim. Çocukluk yıllarımdan bu yana resim ve müzikle uğraştım, aynı zamanda araştırmaya, sorgulamaya ve herhangi bir şekilde üretmeye yönelik alanlarda ilgilerim oldu. Zamanla çizimi çok ilerletmesem de, hayatımın temel noktalarından biri olarak varlığını korudu. Müzik hep bir aşama daha artarak var oldu hayatımda, 2017 - 2018 döneminde Ars Nova Koro’da soprano olarak yer aldım ve “Sevgi Her Şeydir” projesi kapsamında verdiğimiz konserlerle köy okullarına yardımda bulunduk. Lise yıllarımda ilerleyen ilgi ve araştırma alanlarım, üniversitede daha da şekillendi. Zamanla yazım üzerine ilerledim, edebi yazılar ve sorgulayıcı metinler üzerinde ilerlemek için çalışmalar yapıyorum. Bu portfolyoda lisans eğitimimde planlama üzerine yer aldığım grup çalışmalarının yanısıra, kişisel ilgi ve araştırma alanlarıma yönelik çalışmalarıma da yer vereceğim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim, Sevgi ve Saygılarımla, Aslı ŞENGÜLLÜ


KİŞİSEL BİLGİLER Cinsiyet

: Kadın

Sürücü Belgesi : Yok

Uyruk

: T. C.

Medeni Durum : Bekar

Doğum Tarihi : 26.01.1994

Doğum Yeri

Meslek

Eğitim Durumu : Lisans

: Şehir Plancısı

: Marmara Ereğlisi / TEKİRDAĞ

Engel Durumu : Yok EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İstanbul / (2012 – 2017) / (Not Ortalaması: 3.19 / 4) Lise

: Tekirdağ Anadolu Lisesi / Tekirdağ / (2009 – 2012) / (Not Ortalaması: 83,98) Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi / İstanbul / (2008 – 2009)

İlkokul : Cumhuriyet Özel İdare İlköğretim Okulu - Çorlu / Tekirdağ / (2005 - 2008) Mehmetçik İlköğretim Okulu - Çorlu / Tekirdağ / (2000 - 2005) BİLGİSAYAR BİLGİSİ AutoCad

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Adobe InDesign

Sketch Up

Adobe Photoshop

YABANCI DİLLER

Dinleme Bilgisi

Okuma Bilgisi

İngilizce İLETİŞİMSEL VE DİĞER YETENEKLER - Empati öncelikli, önyargısız güçlü bir iletişim - Organizasyon planlama (Festival ekibinde yer aldım.) - Katalog hazırlama / düzenleme - Redaksiyon - Detaycılık ve özen gerektiren işlere yatkınlık - Görsel hafıza - Müzik - Edebi yazım - Fotoğraf ve video çekme / düzenleme

Yazı Bilgisi

BenKimim? Konuşma Bilgisi


DENEYİMLER İş Deneyimleri - Pera Güzel Sanatlar Eğitim Kurumları / Festival Ekibi / (Nisan 2018 – Haziran 2018) - Günlük İşler (2018) / (LCV, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da Asistanlık) - Kahve Kafası (Kadıköy) / Garson / (Ekim 2016 - Nisan 2017) - Şekerci Cafer Erol (Üsküdar) /Garson ve Satış Elemanı / (Ağustos 2015 - Ekim 2015) Stajlar Uygulama Stajı: Temmuz 2016 – Ağustos 2016 / MSGSÜ Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi / Sosyo – Kültürel İlişkiler, Mekansal Kimlik Değerleri ve Yerleşme Morfolojileri Çerçevesinde Ayvalık ve Lesbos Kırsal Yerleşimlerinin Karşılaştırılması Projesi / Şehir Plancısı –Araştırmacı Gözlem Stajı: Haziran 2015 – Temmuz 2015 / Beşiktaş Belediyesi / İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Eğitimi 2016 - 2017 - İstanbul Mekansal Stratejik Planlama Çalışması - İstanbul / Beykoz Stratejik Mekansal Planlama Çalışması ve Endüstri Miras Alanlarının Yeniden İşlevlendirilmesi - Antik Perinthos – Herakleia’dan Marmara Ereğlisi’ne: İki Şehrin Hikayesi / Tekirdağ Marmara Ereğlisi kentinin antik dönemden günümüze taşıdığı izler ve bu izlerin kent üzerindeki etkilerinin araştırılmasına yönelik bitirme ödevi. 2015 - 2016 - 1/1000 Uygulama İmar Planı Hazırlanması ve Raporlanması - 1/5000 Nazım İmar Planı - Balıkesir Ayvalık 1/25.000 Nazım İmar Planı - Balıkesir / Edremit Körfezi 1/100.000 Çevre Düzeni Planı - Balıkesir Ayvalık Kırsal Yerleşimleri Analiz - Sentez - Planlama Çalışmaları - Mekansal Analiz ve Tasarım Teknikleri Dersi: Beşiktaş Kamusal Alan Düzenlemesi - Kentsel Tasarım Dersi: İstanbul - Kadıköy Moda Sahili Kıyı Aksı Düzenleme - Kent ve Sanat Dersi: Youssef Tabti - BAŞAKŞEHİR: Psikocoğrafik Keşifler Projesi 2014 - 2015 - Kastamonu İnebolu Analiz - Sentez - Planlama Çalışmaları 2013 - 2014 - Seferihisar Analiz Çalışmaları 2012 - 2013 - Tasarım Atölyesi / Soyutlama - Poyrazköy Analiz ve Planlama Çalışmaları


EK BİLGİLER Yer Aldığı Yayınlar - 1. Pera Masal Festivali Tanıtım Kataloğu / Festival Ekibi, Planlama Bölümü ve Redaksiyon’da - 13. Uluslararası Pera Piyano Festivali Tanıtım Kataloğu / Festival Ekibi ve Planlama Bölümü’nde - II. Pera Uluslararsı Korolar Festivali Tanıtım Kataloğu / Festival Ekibi ve Redaksiyon’da - MSGSÜ Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi / Sosyo – Kültürel İlişkiler, Mekansal Kimlik Değerleri ve Yerleşme Morfolojileri Çerçevesinde Ayvalık ve Lesbos Kırsal Yerleşimlerinin Karşılaştırılması Projesi / (Temmuz 2016 – Nisan 2018) - Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği / Kompozisyon Yarışmaları’nda Kazananların Kompozisyonları (Kitaplaştırıldı) - Youssef Tabti / BAŞAKŞEHİR: Psikocoğrafik Keşifler Projesi Projeler - MSGSÜ Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi / Prestij Aksı Projesi /Şehir Plancısı – Araştırmacı (Mart 2017 – Nisan 2017) - MSGSÜ Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi / Sosyo – Kültürel İlişkiler, Mekansal Kimlik Değerleri ve Yerleşme Morfolojileri Çerçevesinde Ayvalık ve Lesbos Kırsal Yerleşimlerinin Karşılaştırılması Projesi / (Temmuz 2016 – Nisan 2018) - Youssef Tabti / BAŞAKŞEHİR: Psikocoğrafik Keşifler Projesi Sertifikalar - İstanbul İşletme Enstitüsü - İşaret Dili Sertifikası / (Haziran 2018) - 1. Pera Masal Festivali / Teşekkür Sertifikası - 13. Uluslararsı Pera Piyano Festivali / Katkı Sertifikası - Pera 2. Uluslararası Korolar Festivali / Katkı Sertifikası - Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Yerel Yönetimler Akademisi Sertifikası / (Ekim 2017) Gönüllü Çalışmalar - Düzce Umut Evleri Şantiyesi Ödüller - Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği / Kompozisyon Yarışması / Beşincilik Ödülü REFERANSLAR - Doç. Dr. M. Rıfat AKBULUT / MSGSÜ

Tel

: +90 532 227 09 14

E mail : mrifatakbulut@gmail.com - M. Zeyat HATTAPOĞLU / ZeO Mimarlık

Tel

: +90 532 297 81 53

E Mail : zeomiamarlik@gmail.com - Öğr. Gör. Dr. İnci ŞAHİN OLGUN / MSGSÜ

Tel

: +90 532 467 97 03

E Mail : inci.olgun@gmail.com - Ayşım GÜRSOY / Pera Güzel Sanatlar

Tel

: +90 532 477 29 57

E Mail : aysim@perasanat.com.tr

Özgeçmiş


GrupÇalışmaları PlanlamaAtölyesi


AyvalıkKırsalAlan AnalizÇalışmaları

Ayvalık İlçesi’nin kırsal alanında yapılan saha çalışması neticesinde elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Her köy tek tek incelenmiştir. Analizlerde; - Köylere ait özellikleri gösteren piktogram gösterimleri, - Köyü anlatan genel özet, - Nüfus ve nüfus değişimi grafiği, - Konum haritası, - Yerleşim şeması haritası, - Hava fotoğrafı, - Cami minarelerinden çekilmiş olan panoromik fotoğraflar yer almaktadır.


AyvalıkKırsalAlan AnalizÇalışmaları


AyvalıkKırsalAlan AnalizÇalışmaları


AyvalıkKırsalAlan AnalizÇalışmaları

“Planlama Atölyesi kapsamında Ayvalık köylerinin; coğrafi özellikleri, demografik yapısı, sosyokültürel özellikleri, donatı ve altyapısı, ulaşımı, ekonomik faaliyetleri, yakın çevresindeki doğal yapı ve peyzaj özellikleri analiz edilmiş ve köyler arasındaki farklılıklar - benzerlikler - öne çıkan özellikler matris tablosuyla analiz edilmiştir. Sonrasında ise birbirleriyle, Ayvalık merkezle ve diğer merkezlerle olan ilişkileri analiz edilerek; İlişkiler Ağı Şeması oluşturulmuştur.” (Planlama Atölyesi 4, Kırsal Yerleşme Grubu Ara Jüri Raporu, s. 69, Şubat 2017)


AyvalıkKırsalAlan AnalizÇalışmaları

“Planlama Atölyesi kapsamında Ayvalık köylerinin; coğrafi özellikleri, demografik yapısı, sosyokültürel özellikleri, donatı ve altyapısı, ulaşımı, ekonomik faaliyetleri, yakın çevresindeki doğal yapı ve peyzaj özellikleri analiz edilmiş ve köyler arasındaki farklılıklar - benzerlikler - öne çıkan özellikler matris tablosuyla analiz edilmiştir. Sonrasında ise birbirleriyle, Ayvalık merkezle ve diğer merkezlerle olan ilişkileri analiz edilerek; İlişkiler Ağı Şeması oluşturulmuştur.” (Planlama Atölyesi 4, Kırsal Yerleşme Grubu Ara Jüri Raporu, s. 69, 2016)


EdremitKörfezi 1/100.000ÇDP

“Balıkesir ili için hazırlanmış olan Çevre Düzeni Planı için yürütülen çalışmalar üç ana aşamada gerçekleştirilmiş, ilk bölümde Körfez genelinde yapılan araştırma çalışmalarında; analiz ve sentez çalışmaları yapılmış, elde edilen sonuçlar doğrultusunda ikinci aşamaya geçilerek eskiz üzerinde taslak plan çalışmalarına başlanmıştır. Taslak plan çalışmaları sonrasında çalışmanın üçüncü aşamasını oluşturan bu bölümde; Körfez sınırları içindeki alanların farklı nitelikteki sorunlarının ve potansiyellerin saptandığı, doğal değerlere yönelik analiz ve sentez çalışmalarının gerçekleştirildiği ilk bölüm çalışmaları ile taslak plan üzerinden yürütülen tartışmaların sonuçları değerlendirilmiş, elde edilen ekonomik, ekolojik, mekânsal ve sosyolojik veriler kullanılarak koruma ve gelişmeye yönelik politikaların, stratejik hedeflerin ve arazi kullanım kararlarının belirlendiği Çevre Düzeni Planı elde edilmiştir.” (Planlama Atölyesi 4, Kırsal Yerleşme Grubu Final Jüri Raporu, s. 2, 2016)


Ayvalık

1/10.000Makroform

Makroform şeması hazırlanırken planlama aşamaları belirlenmiş (yeşil sistem, ulaşım sistemi, konut - yoğunluk, donatılar, toplumsal ve ekonomik sistem, gelişme alanı) ve bu doğrultuda öneriler geliştirilmiştir.


Ayvalık

YerleşimAnalizleri

İlişkiAğı/SektörSenaryosu


Ayvalık

1/25.000NazımİmarPlanı 1/5.000NazımİmarPlanı


Asomatos Lesbos

Küçükköy Ayvalık

KapıKolajı PencereKolajı


KarmaKolaj

Proje

BilimselAraştırmaProjesi

MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (KENTTAM) ekibinde, “Sosyokültürel İlişkiler, Mekansal Kimlik Değerleri ve Yerleşme Morfolojileri Çerçevesinde Ayvalık ve Lesbos Kırsal Yerleşimlerinin Karşılaştırılması Bilimsel Araştırma Projesi” için yaptığım kolaj çalışmalarından birkaçı.


Sykaminea Lesbos

Agiassos Lesbos

KapıKolajı PencereKolajı


KarmaKolaj

Proje

BilimselAraştırmaProjesi

MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (KENTTAM) ekibinde, “Sosyokültürel İlişkiler, Mekansal Kimlik Değerleri ve Yerleşme Morfolojileri Çerçevesinde Ayvalık ve Lesbos Kırsal Yerleşimlerinin Karşılaştırılması Bilimsel Araştırma Projesi” için yaptığım kolaj çalışmalarından birkaçı.


Proje

BilimselAraştırmaProjesi

MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (KENTTAM) ekibinde, “Sosyokültürel İlişkiler, Mekansal Kimlik Değerleri ve Yerleşme Morfolojileri Çerçevesinde Ayvalık ve Lesbos Kırsal Yerleşimlerinin Karşılaştırılması Bilimsel Araştırma Projesi” için yaptığım “Köylerin Yol Dokusu ve Odak Noktaları” paftaları.


Proje

BilimselAraştırmaProjesi

MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (KENTTAM) ekibinde, “Sosyokültürel İlişkiler, Mekansal Kimlik Değerleri ve Yerleşme Morfolojileri Çerçevesinde Ayvalık ve Lesbos Kırsal Yerleşimlerinin Karşılaştırılması Bilimsel Araştırma Projesi” için yaptığım “Köylerin Yol Dokusu ve Odak Noktaları” paftaları.


Proje

BilimselAraştırmaProjesi

MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (KENTTAM) ekibinde, “Sosyokültürel İlişkiler, Mekansal Kimlik Değerleri ve Yerleşme Morfolojileri Çerçevesinde Ayvalık ve Lesbos Kırsal Yerleşimlerinin Karşılaştırılması Bilimsel Araştırma Projesi” için yaptığım “Köylerin Yol Dokusu ve Odak Noktaları” paftaları.


KişiselÇalışmalar İlgiAlanları


KişiselÇalışmalar Çizim


KişiselÇalışmalar Fotoğraf


KişiselÇalışmalar Fotoğraf


Zihin İzohipsinde Zirve Merkezde açılıp kapanan göze eşlik eden ses kalp ritmi, ahengi temsil ediyor; hayat ve yaşayan. Zihni çevrelemiş olan izohips eğrileri, algı bütünlüğünün ulaşabileceği evreleri gösteriyor; zirve noktası Ajna. Ajna (üçüncü göz çakrası), görülen ve duyulandan öte, hissiyatın yoğunlaştığı ve sezgilerin güçlendiği nokta; ulaşılabilecek zirve. Bu akışa eşlik eden çocuk gülüşleri, o noktadaki saflığı temsil ediyor. https://www.youtube.com/watch?v=X8vI9caxxDo&index=3&list=PLQe9vQgLQXxKHDpFJpAXWprcsNL4pU37s

Where? / Why? / What? / Who? Sorgulayıcı bir şekilde açılıp kapanan gözlere eşlik eden şehir sesleri bulunmaktadır. Görselin tamamı ve arka arkaya gelen sorular incelendiğinde, çevresel ve içsel her şeye karşı olan sorgulayıcılığı destekler nitelikte olduğu görülmektedir; nerede, neden, ne, kim? https://www.youtube.com/watch?v=p54zyKox0p0&list=PLQe9vQgLQXxKHDpFJpAXWprcsNL4pU37s&index=25


Kentsel / Dönüşüm Barındığımız, aidiyet hissettiğimiz duvarlar ve sokaklarla birlikte yok olarak, dev kentlere evrilme sürecimiz; Dönüşüm. İki ithaf ve bir atıf bulundurmaktadır. Eşlik eden müzik yavaşlatılmış bir şekilde akışa uyum sağlayan bir atmosfer oluşturmaktadır. Asaf Halet Çelebi'ye şiirinden* ve Franz Kafka'ya Dönüşüm isimli kitabından dolayı ihtaf ediyorum. Dönüşümün var oluş ve evriliş sürecinden ötürü, kentsel dönüşüme bir atıfta bulunuyorum. *Allahtan pencere açmışlar içi sıkılan evlere pencereler olmasaydı nasıl gezerlerdi karanlıklarda ayağa kalkmış büyük böcekler nasıl tırmanırlardı merdivenlerden. Tahta evler eski kutulardır apartmanlar yaldızlı nişan şekeri kutularıdır içinde siyah ve sarı başlı böcekler oturur başka küçük bir kutudan uzaktaki başka böceklerin cızırtılı seslerini duymıya meraklıdırlar. Sevgilim bir böcektir taştan duvarlar içinde karafatmalarla yaşar beş senedir getirdiğim şekerleri yiyip elimi ısırmıştır. Karafatmalar onu benden ayırdılar o şimdi bana küsülüdür kutu duvarları içinde. Asaf Halet Çelebi https://www.youtube.com/watch?v=aAlMNaQY0UQ&list=PLQe9vQgLQXxKHDpFJpAXWprcsNL4pU37s&index=1

KişiselÇalışmalar VideoDüzenleme


Anlam katan keşif

https://www.youtube.com/watch?v=5PiBejL0ChQ&index=4&list=PLQe9vQgLQXxKHDpFJpAXWprcsNL4pU37s

Üç ayrı kuş, üç ayrı yön, üç aynı sahne. https://www.youtube.com/watch?v=VEoPL1ZDkEc&index=5&list=PLQe9vQgLQXxKHDpFJpAXWprcsNL4pU37s

P

https:/ dex=6&

https:// =7&li


Pazar ve doğala temas

//www.youtube.com/watch?v=4VqCCKk3tAU&in&list=PLQe9vQgLQXxKHDpFJpAXWprcsNL4pU37s

Silüet

/www.youtube.com/watch?v=vNLgqCJ61iY&indexist=PLQe9vQgLQXxKHDpFJpAXWprcsNL4pU37s

KişiselÇalışmalar VideoDüzenleme


Devam Eden Projeler - Lisans eğitimimi, bir kentin tarihini, geçmişten günümüze taşınan izlerini ve bu izlerin mekansal yapıdaki yansımalarını incelediğim; “Antik Perinthos / Herakleia’dan Marmara Ereğlisi’ne: İki Şehrin Hikayesi” adını taşıyan bitirme ödevim ile tamamladım. Çalışma alanım ile ilgili olarak; “Trakya Eyaletinde Roma Egemenliği Altında Kutsal Alanlar, Şehirler Ve Hakimiyet Alanları” isimli 2. Uluslararası Roma Dönemi Ve Geç Antik Devir Trakya Çalıştayı’nın sempozyum kitabında yer almak üzere danışman hocam M. Rıfat Akbulut ile bitirme ödevimi makale haline getirdik. Sempozyum kitabı henüz yayınlanmadı. - Yine bitirme ödevim ile ilgili olarak; Marmara Ereğlisi ilçesi için tanıtım kitapçığı hazırlayıp belediyeye sunmak üzere çalışmalarım sürmektedir. Bilgilerinize, Saygılarımla.

DevamEdenProjeler


Sertifikalar


portfolio 2018


Portfolyo  
Portfolyo  
Advertisement