Plastikkirurg1 - Hefte - Sommer 2020

Page 1

Hjemmeside: pk1.no | Telefon nr: 55 99 11 00 | E-post: post@plastikkirurg1.no


Forord

Vi vil på vegne av teamet vårt takke for din interesse for Plastikkirurg1. Vi er stolte over å introdusere våre ansatte, alle dedikerte og motiverte mennesker som er her for deg. Vi er klare for å gjøre alt vi kan for å gjøre pasientreisen både slik du fortjener og bør kunne forvente. Vi skal gjøre alt vi kan for at du skal bli fornøyd! Her på PK1 utfører vi det meste innen privat, kosmetisk plastikkirurgi, både kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlinger. Alle våre inngrep blir utført med det nyeste innen medisinsk teknisk utstyr i skreddersydde, moderne lokaler, kun et steinkast fra Bergen Lufthavn, Flesland. For at du skal bli best mulig kjent med oss, hvem vi er og hva vi kan tilby, har vi laget dette heftet for deg som nå selv har klart å gå ned i vekt og på grunn av dette oppsøker oss med problemet «overskuddshud». Dessverre, som du sikkert allerede har funnet ut, er dette umulig å gjøre noe med selv. Kanskje vi kan hjelpe deg? La oss starte med en konsultasjon. Vi har laget dette heftet rundt emnet overskuddshud. I tillegg har vi samlet ulike artikler og leserinnlegg om oss selv. Her vil du også finne relevante pasienthistorier. Som en trygghet for at du skal bli fornøyd, har vi tilsammen over 40 års erfaring med denne type kirurgi. Våre kirurger jobber kun her på PK1 5 dager i uken. Vi vil alltid være tilgjengelig for deg som pasient. Vår visjon her på PK1 er å ha Norges mest fornøyde pasienter, vi skreddersyr din pasientreise sammen med deg. Klinikken tilbyr også en fornøydhetsgaranti. Velkommen til en uforpliktende samtale / konsultasjon hos Plastikkirurg1.

Bergen, mai 2020

Dr. Christian Busch

2

pk1.no

Dr. Tom Inge Ørner


INNHOLD • Hjelp! Hva skal jeg gjøre nå?

4

• Hvem du møter hos Plastikkirurg1

6

• Hvem er dr. Christian Busch?

8

• Fra forskning til figurformende kirurgi

10

• Nøkkelen til fornøyde pasienter

12

• 10 råd før en brystoperasjon

13

• Hva er postbariatrisk kirurgi?

14

• Behandlinger vi tilbyr

15

• Hva gjør vi med arr?

19

• Risikoen ved postbariatrisk kirurgi

20

• Pasienthistorier 21

pk1.no

3


Kroppsformende kirurgi etter vekttap

HJELP! HVA SKAL JEG GJØRE NÅ? Tenk deg at du er en kvinne sent i 40-årene. Ferm og frodig, kjent som hun blide med det «gode fanget» hvor det er plass til både egne og andres barn. Du er kanskje i største laget, men likevel godt fornøyd med livet og tilværelsen. Så skjer det noe. Barna blir større og er opptatt av helt andre

er ikke aktuelt. Du biter tennene sammen og

kan pakke lagene inn, men du kan ikke få

ting enn å sitte på fanget. Kiloene sniker seg

bestemmer deg for at dette er noe du skal

dem bort. Egentlig hadde du det helt greit

på og plutselig klarer du ikke å finne klær

klare selv. Kostholdet blir drastisk endret,

som overvektig, og belønningen for å ha vært

som passer. En spasertur fortoner seg som

du begynner først å gå tur – så å trene.

en så disiplinert slanker forsvinner. Isteden

et ork; flysetene blir for trange. Alt oppleves

Kiloene forsvinner og etter ett år viser vekten

oppleves den som en straff. Å reise til Syden

som upraktisk. Et rutinemessig besøk hos

fantastiske 72 kilo. Du har klart det! Likevel

er uaktuelt, å iføre seg i en singlet eller

fastlegen avslører at blodtrykket er for høyt.

er ingenting som du så for deg for ett år

ermeløs kjole likeså. Selv det å kle av seg for

Du står dessuten i fare for å utvikle både

siden. Med klær ser alt fint ut; uten er situa-

ektefelle eller kjæreste er vanskelig. Hva nå?

diabetes og hjerte/kar-sykdommer. Vekten

sjonen en helt annen. Såkalt grevinneheng

viser 120 kilo!

og kalkunhals kan man saktens leve med, men dette er noe annet. Over hele kroppen

Kroppsformende kirurgi etter vekttap

Ingenting blir som forventet

befinner det seg nå et massivt hudoverskudd.

– Problemet med overskuddshud er velkjent

Det er på tide å ta grep. En slankeoperasjon

På magen, brystene, rompa og lårene. Du

og mange føler at de er fanget i egen kropp,

4

pk1.no


Kroppsformende kirurgi etter vekttap

innsiden stemmer ikke med utsiden. Man

pasientgruppen er ofte vanlige, fornuf-

være omfattende kirurgi, både når det gjelder

kan gå ned i vekt, komme i bedre form og

tige kvinner som plutselig er havnet i en

operasjonenes varighet, risiko ved selve

bygge muskulatur, men det er helt umulig

uforutsett situasjon. De vil ikke tilbake til

operasjonen og lang «nedetid».

på egenhånd å bli kvitt overskuddshud,

sin tidligere vekt, men orker heller ikke å

– Vi kan sjelden korrigere / fjerne all

forteller dr. Tom Inge Ørner ved

overskuddshud i en operasjon.

Plastikkirurg1 i Bergen.

Det vanligste er at de som har gått

Fjerning av overskuddshud er en

ned mange kilo må gjennomgå

type operasjoner pasienter kan

flere operasjoner, ofte 2-3.

få utført både privat og offentlig.

Nøkkelen for at du skal bli fornøyd

Disse operasjonene har som oftest

som pasient ligger i konsultasjo-

ingenting med forfengelighet å

nen, forarbeidet og planleggingen.

gjøre. Det faktum at man ofte har

Dette vil hjelpe deg til å bestemme

rett på sykemelding etter slike inn-

om du skal gjøre noe, hva du skal

grep er en bekreftelse på nettopp

gjøre, hvor og hvem som skal gjøre

det. Fjerning av overskuddshud

det.

(postbariatrisk kirurgi) utføres

– Vi anbefaler alle å ta med seg noen til konsultasjonen. Vi her på

hyppigst i offentlig regi, men veien dit kan ofte, være kronglete og lang.

akseptere kroppen sin slik den ser ut nå.

PK1 ønsker sammen med deg å skreddersy

– Her på PK1 kan du få hjelp umiddelbart.

Sammen med deg som pasient vil legene

din pasientreise. Fjerning av overskuddshud

Dette er den typen kirurgi vi gjør mest av

ved PK1, basert på dine behov, ønsker og

kan vi! Velkommen til en uforpliktende

og vi har lang erfaring på området. Denne

forventninger, lage en plan for deg. Dette kan

konsultasjon.

pk1.no

5


Hvem du møter hos Plastikkirurg1

THE DREAM TEAM For de fleste av oss som vurderer å gjennomgå en operasjon, vil det dukke opp mange tanker. Vi er alle redd for at det skal skje noe alvorlig, at det blir smertefullt eller at forventninger til resultatet ikke blir oppfylt. Derfor er det så viktig at vi ikke bare har tillit til kirurgen, men til alle som er delaktig i behandlingen. På Plastikkirurg1 møter du et team som er håndplukket for sin kompetanse og serviceinnstilling. Her kan du med andre ord senke skuldrene i trygg forvissning om at du er i de beste hender. Visjonen til dr. Tom Inge Ørner og dr. Chris-

sin, slik at du som pasient hele tiden skal

tian Busch da de startet Plastikkirurg1 var at

føle deg sett og ivaretatt på best mulig

Britt Jorunn: Pasientkonsulent og sykepleier

klinikken skulle bli et førstevalg for pasien-

måte. Pasientene som kommer hit ønsker

Den første man kommer i kontakt med er

tene dersom de en dag skulle trenge deres

å føle seg trygge og spesielle, derfor var

som oftest Britt Jorunn. Hun er sykepleier

kompetanse. For å nå denne visjonen er de

det ekstra viktig for oss å finne de riktige

og pasientkonsulent. Det er hun som

avhengig av det beste teamet rundt seg.

menneskene, forteller dr. Ørner.

håndterer de fleste mailer og her trenger

– Vi har håndplukket vårt «dream team».

En typisk pasientreise ved Plastikkirurg1

man aldri vente mer enn noen timer, maks

Dette er mennesker som er serviceinn-

starter gjerne med et besøk på nettsiden til

en arbeidsdag før du får svar på din hen-

stilte, har spesialkompetanse, lang erfaring

klinikken før man bestiller en konsultasjon.

vendelse. Plastikkirurg1 har som målsetning

og ikke minst som har lidenskap for jobben

6

å alltid ha kort ventetid både på

pk1.no


Hvem du møter hos Plastikkirurg1

konsult-asjoner og operasjoner.

operasjonsstuen får du alltid snakke med

medisinsk gass og medisiner. Nina er også

– Britt Jorunn har jobbet sammen med

operatøren og anestesilegen. Lars er opp-

veldig opptatt av at du som pasient skal føle

meg i nesten 12 år, først ved Teres Medical

rinnelig dansk og har en trygg autoritet som

deg trygg, godt informert og godt ivaretatt

Group og senere ved Aleris på Nesttun. Vi

gjør at alle pasientene slapper av, senker

under hele forløpet før, under og etter en

kjenner hverandre godt etter hvert, og selv

skuldrene og føler seg trygge.

operasjon.

sammen med, fulgte hun med til Sandsli,

Ingunn: Operasjonssykepleier

Cathrine: Kontorleder

sier dr. Ørner.

På selve operasjonsstuen møter du Ingunn.

Cathrine har vært med å planlegge, bygge

Britt Jorunn har ansvar for det meste i

Hennes oppgaver på Plastikkirurg1 består

og igangsette alle klinikkene dr. Ørner har

forhold til pasientkontakt, alt som har med

i å assistere kirurgen under inngrepet. Hun

startet Bergen. Hun har vært med å tegne

resepsjonen, tilrettelegging av konsulta-

har også ansvaret for at det nødvendige

lokalene, bestemt interiør og farger,

sjoner og operasjonsprogram. Alle pasienter

utstyret er på plass samt at alle sterile

utarbeidet logistikk og rutiner. Det har hele

går med hennes visittkort i vesken og alle får

prosedyrer, desinfeksjon og dekning er utført

tiden vært en plan at Plastikkirurg1 skal

beskjed om å ringe dersom de lurer på noe.

i henhold til satte prosedyrer. I tillegg har

være den beste private klinikken for deg

Ingunn ansvar for håndtering av kirurgiske

som pasient. Etter tre forsøk har de endelig

Lars: Narkoselege

instrumenter (vask, pakking og sterilisering

klart å lage den klinikken deres pasienter

Lars har over 35 års erfaring som anestesi-

mm.).

bør kunne forvente og fortjener. I tillegg er

om jeg til tider kan være krevende å arbeide

lege. Han har arbeidet med alle typer

klinikken laget slik at jobben kan utføres på

anestesi i flere land. Han har vært klinikksjef

Nina: Anestesisykepleier

en optimal måte mht. kvalitet og drift.

på en anestesiavdeling i Danmark, arbei-

En annen du møter på operasjonsstuen er

– Vi, alle som jobber ved Plastikkirurg1,

det i flere år som overlege ved Haukeland

anestesisykepleieren Nina. I tillegg til å være

er opptatt av din sikkerhet som pasient i

Universitetssykehus i tillegg til at han har

en del av anestesiteamet, har hun ansvar for

tillegg til at vi setter som høyeste prioritet

arbeidet ved sykehus i Afrika. Narkose er

driften av operasjonsstuene, gjennom-

at du skal bli fornøyd.

ofte det mange synes er mest skummelt ved

føringen av operasjonsprogrammet,

en operasjon. Før du som pasient tas inn på

bestilling av medisinsk forbruksmateriell,

pk1.no

Velkommen til oss!

7


Møt dr. Christian Busch

HVEM ER DR. CHRISTIAN BUSCH? Hvis du vurderer å få utført en kosmetisk operasjon, og gjør litt research tar det ikke lang tid før navnet til dr. Christian Busch dukker opp. Han innehar mange roller: Klinikkeier, sjefslege, forsker, men først og fremst er han landets mest erfarne figurformer. Dr. Christian Busch er utdannet plastik-

Både dr. Busch og dr. Ørner har den samme

frem ord som profesjonell, empatisk, faglig

kirurg ved Haukeland Universitetssykehus.

lidenskapen for jobben sin. Når dr. Ørner blir

dyktig og nytenkende. De to jobber ofte

Han har i tillegg en akademisk karriere fra

bedt om å beskrive sin kollega, trekker han

sammen i team, enten ved å diskutere ulike

Universitetet i Bergen med doktorgrad

løsninger eller inne på operasjons-

i molekylær kreftforskning (føflek-

stuen.

ker). De siste 13 årene har han kun

– De som arbeider sammen med oss

jobbet med privat plastikkirurgi. I alle

mener alle at vi ikke er like, men at

disse årene har han jobbet sammen

vi utfyller hverandre på en god måte

med sin nåværende kollega, Tom

til pasientens beste. Vi drar daglig

Inge Ørner ved Klinikk Bergen, Teres

nytte av hverandres kompetanse

Medical Group og Aleris på Nesttun.

både før, under og etter operasjo-

– Jeg har gjennom hele min periode

nene, noe som ubetinget er en fordel

som privatarbeidende plastikkirurg

for våre pasienter, sier dr. Busch.

hatt en drøm om å starte egen klinikk, og var derfor ikke vanske-

Hva er figurforming

lig å be da dr. Ørner foreslo at vi

Figurforming betyr at kirurgen flytter,

sammen skulle starte Norges beste

fjerner, fyller på eller strammer opp

klinikk for kosmetisk kirurgi.

vev (hud, fett, kjertel, hinner eller

Resultatet ble Plastikkirurg1 på

muskel).

Sandsli i Bergen som de to plastik-

Dr. Busch er etter mange år og flere

kirurgene eier og driver sammen.

tusen operasjoner, blitt en av Norges

Første operasjonen ble utført 28.

dyktigste og mest erfarne figurfor-

november 2017. Plastikkirurg1

mere. Når han er på operasjonsstuen

drives som en privat, dagkirurgisk

bruker han mye av sin tid på store,

klinikk. Her utføres alt innen privat

kompliserte operasjoner utført på en

kosmetisk plastikkirurgi med unntak

trygg, rask og enkel måte. Alle hans

av neseoperasjoner. I tillegg til ope-

operasjoner har pasientens sikkerhet

rasjoner gjør de også ikke-kirurgiske

i høysetet. Dersom pasienten ikke

behandlinger som injeksjoner.

har en fysisk eller psykisk gevinst av

8

pk1.no


Møt dr. Christian Busch

«Vi drar daglig nytte av hverandres kompetanse både før, under og etter operasjonene, noe som ubetinget er en fordel for våre pasienter»

operasjonen, blir den ikke utført ved Plastik-

(ofte kombinerte operasjoner), forskjellige

disse fjernes av en spesialist i plastik-

kirurg1. Figurformende operasjoner utføres

varianter av bukplastikk, lårplastikker,

kirurgi. Man trenger ingen henvisning, det

nesten utelukkende på voksne kvinner. De

total body lift.

er bare å komme!

har enten selv eller gjennom kirurgi (slan-

Ofte utføres disse operasjonen kombinert

keoperasjon) gått gjennom store vekttap.

med fettsugning / fettransplantasjon.

Ikke-kosmetiske behandlinger

– Mange oppsøker oss også etter gravidite-

– Tidligere ble det fjernede fettet kastet, nå

Dr. Busch har svært lang erfaring med alle

ter, fødsler og amming (mummy makeover).

bruker vi det, legger dr. Busch til.

former for injeksjons behandlinger.

Dr. Busch`s vanligste inngrep er:

Drop-in tilbud

tillegg til pasientens sikkerhet opptatt av

1. S tore bukplastikker med fettsugning,

– Som sjefslege på Plastikkirurg1 er jeg i Som nevnt over har dr. Busch også en

at våre pasienter skal bli fornøyd. Jeg har

fjerning av hud, flytting av navle, opp-

doktorgrad i føflekker. Plastikkirurg1 har

derfor selv kvalitetssikret alle klinikkens

stramming av bukveggen kombinert med

nylig startet et drop-in tilbud for fjerning av

rutiner og kan med god samvittighet på

fettransplantasjon.

føflekker. Spesielt gjelder dette føflekker i

vegne av klinikken gi alle våre pasienter

ansiktet.

en «fornøydhetsgaranti», sier dr. Christian

– Våre pasienter føler det ekstra trygt når

Busch.

2. Postbariatrisk kirurgi som kan innbefatte armplastikk, diverse brystoperasjoner

pk1.no

9


Figurformende kirurgi

FRA FORSKNING TIL FIGURFORMENDE KIRURGI Beslutningen om å utføre et kosmetisk inngrep er ofte sammensatt. Hos Plastikkirurg1 er et dedikert og dyktig team opptatt av å gi alle pasienter en best mulig opplevelse fra første møte. Der vil du, bokstavelig talt, være i trygge hender. To av dem tilhører

klinikk for å holde kirurgien varm. Dette trivdes jeg med, og valgte å

dr. Christian Busch.

fortsette der i full tid da doktorgradsarbeidet var ferdig.

– Det var egentlig tilfeldig at jeg begynte med kosmetisk kirurgi. Da jeg var ferdig med spesialistutdannelsen i plastikkirurgi, var planen

Det det finnes hjelp

å drive med akademisk medisin. Jeg tok en doktorgrad innen hud-

Med årene har Christian Busch opparbeidet seg bred erfaring innen

kreftforskning. Samtidig begynte jeg å arbeide litt ved Tom Ørners

kosmetisk kirurgi, med spesiell kompetanse innenfor bryst, ansikt og

10

pk1.no


Figurformende kirurgi

figurformende kirurgi. Sammen med Tom Ørner driver han Plastik-

pasientene trenger ofte lang rekonvalesenstid. Som ved all annen

kirurg1 like ved Flesland i Bergen.

kirurgi er operasjonene forbundet med en viss risiko. Dette er det

– Jeg utfører de fleste inngrep innen feltet, men har spesiell inter-

viktig at pasientene er forberedt på.

esse for korreksjoner etter massivt vekttap. Overvektsepidemien

Massivt vekttap er imidlertid ikke den eneste årsaken til at pasienter

som har kommet til Norge, har ført

oppsøker dr. Busch.

til et stort behov for slik kirurgi. Ikke

– Kvinner som har gjennomgått flere

minst fordi det nå finnes mer effektive

graviditeter kan også få lignede plager,

behandlingsformer av fedme; både i

selv om omfanget er mindre. Flere

form av dietter og slankeoperasjoner.

ønsker å rette opp både bryster, mage

Etter store vekttap er det mange pasi-

eller lår. Dette kan vi hjelpe dem med.

enter som blir overrasket over hvor mye

– Synes du folk har realistiske forvent-

plager de får av hudoverskuddet som er

ninger til hva du som kirurg kan utrette?

kommet. Da kan figurformende kirurgi

– Det er det min plikt å sørge for at de

være en god løsning.

har. Dersom vi oppfatter at dette er en

– Det handler ikke bare om å fjerne

pasient som har urealistiske krav, må

overflødig hud, men snarere om å opprette en form for harmoni.

vi forsøke å få dem til å forstå hva de kan forvente seg. Der hvor det

Noen steder på kroppen kan det være nødvendig med fettsuging,

ikke er mulig, fraråder vi behandling. Vi forsøker å oppnå natur-

andre steder på kroppen kan det være nødvendig eller ønskelig å

lige resultater, og mitt inntrykk er at de aller fleste pasienter også

tilføre volum enten i form av implantater eller fettvev. Dette varierer

ønsker dette. For oss handler det om å hjelpe pasientene til å gjøre

fra pasient til pasient. Slike operasjoner kan være omfattende, og

det beste ut av det de allerede har, avslutter Christian Busch.

pk1.no

11


Konsultasjonen før en operasjon

NØKKELEN TIL FORNØYDE PASIENTER Tom Inge Ørner og Christian Busch ved Plastikkirurg1 er blant landets mest erfarne plastikkirurger med tusenvis av vellykkede operasjoner bak seg. De mener at selve nøkkelen til fornøyde pasienter er konsultasjonen før en eventuell operasjon. Når man tenker på kosmetisk plastikkirurgi

kommer til meg, og om det er mulig for

Dr. Ørner er en av Norges mest erfarne

er det kanskje ikke konsultasjonen som

meg som kirurg å oppfylle de drømmene

plastikkirurger med en lang merittliste.

virker mest spennende. Men dr. Tom Inge

og ønskene du har som pasient. Vi er alltid

Sammen med den like erfarne kollegaen dr.

Ørner forteller at det er akkurat her

Busch, har de startet Plastikkirurg1.

hemmeligheten bak fornøyde pasienter

Den tidligere kirurg-duoen fra Aleris

ligger.

Bergen utfører på den nye klinikken alt

– Konsultasjonen handler først og

innen privat kosmetisk plastikkirurgi

fremst om tillit. Får du ikke tillit til at

med unntak av neseoperasjoner. I tillegg

kirurgen kan faget sitt eller forstår hva

tilbyr de ikke-kirurgiske behandlinger

du ønsker å oppnå med en operasjon

som injeksjoner.

så skal du gå et annet sted. Vår jobb er å skjønne hvorfor den enkelte kommer

Møt forberedt

til oss på Plastikkirurg1. Alle våre

For å få mest mulig ut av konsulta-

pasienter har ulike drømmer, tanker,

sjonen anbefaler dr. Ørner at man

motiver og ikke minst ser vi alle forskjel-

100 % ærlige om hva det er mulig å gjøre og

forbereder seg godt på forhånd.

lige ut. Dermed er det opp til meg å bruke

ikke gjøre, slik at pasientene har realistiske

– Les om både kirurgen og klinikken på nett,

min lange erfaring på å finne ut hvorfor du

forventninger til resultatet, sier han.

søk opp det du ønsker å gjøre og spør gjerne

12

pk1.no


Konsultasjonen før en operasjon

10 RÅD 10 RÅD TIL DEG SOM VURDERER Å FÅ UTFØRT EN BRYSTOPERASJON • Bruk lang tid på å finne den riktige kirurgen for deg. • Gå på konsultasjon flere steder. • Ta med deg en venninne eller familiemedlem på konsultasjonen. • Er du usikker etter konsultasjonen, vent med operasjon. • Innhent så mye informasjon du kan i forkant av inngrepet. • Dersom du tidligere har fått innsatt proteser for venner og kollegaer om deres erfaringer. Tenk

innenfor kirurgi aldri er mulig å gi noen garantier

nøye gjennom hva det er du ønsker å gjøre og ikke

med tanke på resultat. Men det vi kan garantere er

minst hvilke forventninger du har til resultatet. Det

at vi skal gjøre alt vi kan for at du skal bli fornøyd.

kan også være lurt å ta med seg noen, enten det er

Er vi i tvil om du vil bli fornøyd så opererer vi deg

ektefellen, mor eller en venninne. To par ører hører

ikke. Vi har endelig klart å lage den klinikken våre

bedre enn ett. I tillegg er det smart å notere ned

pasienter både fortjener og bør kunne forvente.

noen spørsmål på forhånd. Vi veileder og gir gjerne

Dette er en bransje hvor mange av pasientene

råd, men til slutt er det din jobb som pasient å

kommer etter anbefalinger fra andre. Vi streber

bestemme om dette er noe du vil gjøre eller ikke. Er

etter et omdømme som gjør oss til ditt første valg

du usikker så råder vi deg alltid til å ikke gjøre det.

dersom kosmetisk kirurgi en dag skulle være noe for deg. Plastikkirurg1 har en av landets beste

Skreddersydde pasientreiser

oppfølginger med mange og jevnlige kontroller i

Hos Plastikkirurg1 kan du være trygg på at du blir

tiden etter et inngrep, avslutter dr. Ørner.

godt ivaretatt gjennom hele pasientreisen.

– Besøker du PK1.NO kan du bli bedre kjent med

– Vi skreddersyr et tilbud til deg fra første kontakt-

oss og våre tjenester.

punkt på telefon eller mail. Alle har ulike behov og det tar vi hensyn til. Grunnlaget for en vellykket

Velkommen til en uforpliktende konsultasjon

pasientreise er at du som vår pasient føler deg spe-

med en av våre spesialister.

siell og ivaretatt. Det er viktig å understreke at det

pk1.no

mer enn 10 år siden, ta kontakt med en plastikkirurg for en sjekk. • Alle kvinner over 40 år som vurderer brystoperasjon, bør få utført en radiologisk undersøkelse av brystene, ultralyd eller mammografi. • Husk at det aldri passer å bli operert, gjennomføring av kirurgi betyr planlegging. • Planlegger du barn innen nærmeste fremtid (innen 18 mnd.), bør du vente med brystkirurgi. • Vent et halvt år etter endt amming.

13


Postbariatrisk kirurgi

HVA ER POSTBARIATRISK KIRURGI? Fedme er et problem for en økende del av befolkningen. Pasienter som gjennomgår et stort vekttap, opplever store plager pga hudoverskudd. Over halvparten av pasienter som har gjennomgått en slankeoperasjon har behov for hudkorreksjoner. Problemer som kan komme etter stor

har forsøkt slanking på egenhånd opptil flere

kelser rundt det å leve med hudoverskudd

slanking er mange; eksem i hudfolder,

ganger, men vekten har til tross for dette

som vedvarer når vekten er normalisert.

sårhet, lukt, vansker med å vise seg i sosiale

gradvis økt. Etter hvert som de har blitt eldre

Huden trekker seg ikke sammen slik de har

sammenhenger og isolasjon som følge

har de gjerne fått en eller flere følgesykdom-

håpet på, og enda det går ett eller flere år

av dette. Mange kan også oppleve syke-

mer av overvekten, og dette har fått dem til å

etter vektnedgangen ser de ingen forskjell.

meldingsperioder på grunn av fysiske og

ta grep. De har da mestret å slanke seg be-

De forteller om hud som «disser» når de er i

psykiske plager. Ofte trenger pasienter som

tydelig, eller har tatt et valg om å gjennomgå

bevegelse, og det blir eksem, fukt og lukt fra

har gått mye ned i vekt flere korrigerende

en slankeoperasjon. Vekten har gått raskt og

hudfolder. De opplever også at det kan være

inngrep. De vil gjerne kombinere inngrep på

mye ned, og de har hatt lite plager av dette.

smerter i hud på eksempelvis lår og rumpe

ulike områder slik at antall operasjoner blir

Oftest har livsstilssykdommer som høyt

når de sitter. Ansiktet har falt litt sammen,

færre. Den totale sykemeldingstiden blir da

blodtrykk og diabetes blitt borte, og formen

og de ser eldre og kanskje syke ut. Samlet

kortere. Dersom man ønsker flere opera-

har bedret seg. Mange har samtidig økt den

sett føler de seg mindre attraktive nå enn da

sjoner vil vi lage en behandlingsplan, samt

fysiske aktiviteten gjennom trening.

de var overvektige, og de innser at de tren-

prioritere områdenes rekkefølge etter hva

Likevel fortelle våre pasienter om overras-

ger hjelp for at de skal føle seg vel. De fleste

som er viktigst for deg.

pasientene får hjelp av det offentlige, men noen blir avviste ettersom plagene handler

Den typiske postbariatriske pasient; hvem er

om det estetiske. Enkelte får kun gjort noe

det som nytter seg av postbariatrisk kirurgi?

av det som må gjøres. Noen har hørt histo-

De fleste pasienter som henvender seg til

rier om pasienter som ikke er blitt fornøyde

vår klinikk etter stor vektreduksjon forteller

og tilfreds etter postbariatrisk kirurgi, og de

at de har vært overvektige fra tidlig alder. De

ønsker da heller å få dette gjort ved en privat

har levd normale liv, har normale jobber, og

klinikk som har stor erfaring med denne

har ektefelle og barn. De har kanskje alltid

type kirurgi. De aller fleste har mange ting

hatt noen fysiske begrensninger grunnet

de vil fikse på, men listen varierer noe fra

overvekt, men har levd fint med dette. Mange

person til person.

14

pk1.no


Hva vi tilbyr

BEHANDLINGER VI TILBYR Her kan du lese mer om behandlingene vi tilbyr hos Plastikkirug1. Dersom du har flere spørsmål er det bare å ta kontakt for å bestille en uforpliktende konsultasjon BUKPLASTIKK

kirurger, både dr. Busch og dr. Ørner, i tett

BRYSTLØFT

samarbeid med vår erfarne operasjonssyHURTIGINFORMASJON Operasjonstid: Bedøvelse: Pris: Tilbake i arbeid:

kepleier og vårt anestesiteam. Operasjonen 90-180 minutter Narkose Fra 39.000,4-14 dager

avsluttes med sammensying av huden med tråder som går bort av seg selv, og du våkner opp under bandasjeringen.

HURTIGINFORMASJON Operasjonstid: Bedøvelse: Pris: Tilbake i arbeid:

ca. 90 minuttter Narkose Fra 41.000,1-2 uker

TIDEN ETTER INNGREPET: Størrelsen av inngrepet har betydning for tiden INNLEDNING: Etter stor slanking er

etter operasjonen. Det minste inngrepet,

INNLEDNING: Etter et stort vekttap vil som

hudoverskuddet på magen det som oftest

minibukplastikk, gir lite plager og du kan

oftest brystene endre seg. Det blir en løshet

gir mest plager. Pasienter som har slanket

gjenoppta vanlig aktivitet 2-4 dager etter

og tomhet i brystet, og dersom det oppstår

seg betydelig ønsker gjerne å starte med

operasjonen. Ved større bukplastikker,

et heng kan det blir eksem under brystet.

hudoppstramming av overskuddshud på

med sammensying av bukveggen, vil du ha

Det kan også bli et aktuelt problem å få

magen når deres vekt er normalisert og blitt

behov for smertestillende behandling i 2-4

brystet til å ligge riktig i en BH. Brystvorten

stabil. Dette gjelder særlig kvinner som har

dager, og det vil gå ca. 10 dager før du er

kan få en unaturlig lav plassering på brystet,

født barn, da huden kan bli både strukket av

i stand til å gjenoppta vanlig aktivitet. Der

og ulikhet i størrelse og fasong kan ofte bli

graviditeter, og ved evt. tidligere overvekt.

hvor bukveggen er strammet inn, vil du ha

forsterket. Hvor uttalt dette blir avhenger

I tillegg kan det være en «gravid form» på

problemer med å rette deg helt ut første

av en rekke forhold som arv, bryststørrelse,

magen, og ofte er det sjenerende områder

uke. Bandasjer og dren (som samler opp

hudkvalitet og svangerskap. Et brystløft

med gjenstående fett som ikke er blitt borte

blodtilblandet væske) fjernes vanligvis 1. dag

strammer opp kjertelvevet, fjerner hudover-

selv om vekten er normalisert. Bukplastikk

på klinikken. Felles for alle inngrepene er

skudd og løfter brystene. Brystvortens plas-

er et inngrep hvor dette hudoverskuddet

at det vil gå ca. 6 uker før du kan trene som

sering på brystet endres også til et høyere

fjernes, og i tillegg sys bukveggen sammen

før operasjonen. Alle pasienter kommer til

nivå. Inngrepet ligner på en brystreduksjon

slik at magen blir strammere og flatere. Det

kontroll 1. dag, og videre ukentlig, til alt er

bortsett fra at det vanligvis ikke blir fjernet

er vanlig med fettsuging i kombinasjon med

grodd. Dette for å ha kontroll på tilhelingen

noe brystvev. Brystløft kan kombineres

bukplastikk.

og kunne avdekke eventuelle problemer i en

med brystforstørring (med innsetting av en

PLANLEGGING: Hva slags bukplastikk

tidlig fase.

silikonprotese) dersom du ønsker større

som er det det rette for deg, er avhengig

RESULTATET: Snittene legges på en

bryster eller en reduksjon dersom brystet

av en rekke forhold. Under konsultasjonen

slik måte at arrene er skjult i en truse.

er for stort. Mange har også hud/en fettfold

ser vi og vurderer magen din, og sammen

Det eneste unntaket er bukplastikk med

som går fra brystet og bak på ryggen eller

diskuterer vi også hvilket resultat du ønsker.

omvendt T snitt. Her vil det i tillegg bli et

opp i armhulen, og det er vanlig å korrigere

Fremtidig barneønske er også viktig. Basert

lengdesnitt fra brystbenet til venusberget.

denne samtidig.

på dette finner vi sammen frem til hvilket

Dette er nødvendig dersom du har en stor

PLANLEGGING: Under konsultasjonen går

inngrep som er det riktige for deg. Det kan

omkrets på magehuden, og det gir et bedre

vi nøye gjennom dine ønsker og forvent-

være lower body lift, stor bukplastikk med

resultat enn et gjenværende hudoverskudd

ninger, og vi undersøker deg. Sammen

omvendt T-snitt, standard full bukplastikk,

i den dimensjonen. Arrene er røde den

kommer vi fram til hva som er det riktige

eller minibukplastikk. Her er lower body lift

første tiden, og blir bleke 8-12 mnd. etter

inngrepet for deg, basert på utgangspunkt,

det største inngrepet mens minibukplastikk

inngrepet. Alle skal bruke kompresjonstøy i

ønsker og risiko. Vanligvis vil det være et

er det minste. I tillegg til fettsuging og sam-

3-6 uker etter inngrepet, og ha papirtape på

brystløft alene med kjertelplastikk og et

mensying av bukveggen er det vanlig å gjøre

arret i 3 mnd. Vi anbefaler også solbeskyt-

omvendt T-snitt. Andre muligheter finnes

en oppheising, og enkelte ganger en reduk-

telse av eksponerte arr i 6 mnd. for å

også; løft med kun et loddrett arr, avsma-

sjon av venusberget, hvis du ønsker det.

redusere faren for pigmentering. Vi tar inn

ling av brystet dersom det går langt ut til

OPERASJONEN: Selve inngrepet foregår i

pasientene til kontroll 3 mnd. og 1 år etter

siden o.l. Dersom du ønsker reduksjon eller

narkose og går over 1 til 3 timer. Ofte blir

inngrepet.

forstørring, snakker vi også om dette. Vi

operasjonen gjennomført i team av begge

informerer nøye hva slags resultat du kan

pk1.no

15


Hva vi tilbyr oppnå og mulig risiko. Alle kvinner over 40

fjernes. Du våkner opp under bandasjerin-

år oppfordres til å gjøre mammografi før

gen, og blir trillet ut til oppvåkningen hvor

inngrepet.

du ligger 1-2 timer før du kan reise hjem.

OPERASJONEN: Selve inngrepet foregår

Da går du selv ut av klinikken.

under narkose og tar ca 1,5-2 timer. Vi

TIDEN ETTER INNGREPET: Det er lite

setter alltid lokalbedøvelse i hele brystet

smerter etter en ansiktsløftning. De fleste

under operasjonen, og derfor er det lite

pasientene klarer seg med smertestillende

smerter når du våkner opp. Du ligger til

noen dager. Etter operasjonen bruker vi en

observasjon i ca. 1 time før hjemreise.

stor hodebandasje. Denne fjerner vi på kon-

TIDEN ETTER INNGREPET: De fleste pasi-

trollen dagen etter, og du vil da få en hals-

entene opplever at de har mindre vondt etter

stropp i stedet. Denne skal du bruke i ca. 3

et brystinngrep enn hva de hadde forberedt

uker etter inngrepet. Alle hovner opp, særlig

seg på. Du kan vanligvis gå i gang med

rundt øynene, og denne hevelsen varer

hverdagslige aktiviteter etter et par dager,

noen dager. Vi anbefaler alle nyopererte å

og det er kun behov for smertestillende i to

sitte med hodeenden opp i sengen første

dager. Du kommer til kontroll dagen etter

natt, og de bør ikke spise mat som krever

inngrepet. Da fjernes alle bandasjer, og du

mye tyggekraft første døgn. Vi har ukentlige

får kun en tape på sårene. Videre får du en

kontroller til alle sårene er grodd, og faren

sports BH med god støtte. Denne må du

for sårproblemer er over. Dette for at vi skal

bruke de første ukene, og først etter 6 uker

Rundt øynene kan det bli løs hud på øyelok-

kunne plukke opp eventuelle problemer

kan du bruke spile-BH. Sårene er sydd med

kene og mer synlige fettposer. I motsetning

i en tidlig fase hvor det er lett å gjøre noe

tråd som forsvinner av seg selv, men ofte

til ansiktsforandringer ved aldersforand-

med dem. Stingene foran øret fjernes etter

syr vi ut enden av den siste tråden, og den

ringer er huden hos disse pasientene tykk

en uke, og stingene bak øret etter to uker.

må klippes kort på kontrollen etter en uke.

og elastisk, men hudoverskuddet er gjerne

Vanligvis kan pasientene gjenoppta sosial

Videre har vi ukentlige kontroller til alt er

større. Dette har betydning for snittføring

omgang 2 uker etter inngrepet.

grodd. Dette gjør vi for å avdekke eventuelle

og resultat. Det er også viktig å reetablere

RESULTATET: Arrene modnes gradvis, og

problemer i en tidlig fase, slik at det eventu-

volumet i kinn eller rundt øynene.

hos de fleste vil rødmen være borte etter 6

elt er lett å behandle dem.

PLANLEGGING: Under konsultasjon før en

mnd. Eventuelle ujevnheter bak øret vil også

RESULTATET: Arrene er plassert på en slik

ansiktsløftning går vi nøye gjennom dine

gradvis gå over etter 6 mnd. Vi anbefaler

måte at de er skjult av en BH. Arrene er

forventinger og ønsker før vi ser sammen

å bruke høy solfaktor for å unngå store

røde 6-10 mnd. før de blir bleke. De første

i speilet. Vi ser da sammen på hudover-

pigmentforandringer.

3 mnd. ønsker vi at du bruker papirtape

skuddet på hals og kinn, volumfordeling

på arrene for å hindre at de glir ut og blir

i ansiktet. Du har gjerne stått slik foran

brede, og du bør ikke få sollys på dem de

speilet hjemme og trukket huden bakover og

første 6 mnd. Dette for å unngå pigmente-

oppover foran øret, og det gir et godt bilde

ring. Vi har kontroll etter 3 mnd. og ett år,

på hvordan resultatet blir. Vi diskuterer også

hvor vi ser på deg og gjør opp status.

snittføring og ulike valgmuligheter her. Hvis det er hudoverskudd eller volumforandring

ANSIKTSLØFTNING

rundt øynene, snakker vi også om dette og om det er mulig eller ønskelig å korrigere

OVERARMSPLASTIKK HURTIGINFORMASJON Operasjonstid: 45-120 minutter Bedøvelse: Narkose / sedering med lokalbedøvelse Pris: fra 35.000,Tilbake i arbeid: 1-2 uker

dette sammen med ansiktsløftningen. Ut i HURTIGINFORMASJON Operasjonstid: Bedøvelse: Pris: Tilbake i arbeid:

fra ønsker, utgangspunkt og risiko velger vi hvilket inngrep som er det rette for deg.

INNLEDNING: Etter stor slanking kan

OPERASJONEN: Selve inngrepet foregår

overarmer være områder hvor det blir

enten i full narkose eller i dyp sedasjon hvor

plagsom løshet av hud. Ved stort vekttap

du er ruset, men puster selv og er vekkbar.

kan huden på overarmene noen ganger

Hvilken bedøvelse som passer for deg, av-

trekke seg sammen slik at armen ser fin ut,

INNLEDNING: Etter et stort vekttap vil noen

taler du med narkoselegen før du følges inn

men huden kan likevel være svært elastisk

pasienter oppleve hudoverskudd og uønsket

til operasjonsstuen. Selve operasjonen tar

og lar seg trekke langt og unaturlig ut. Dette

volumtap i ansiktet. Dette kan gi et inntrykk

2 - 2,5 timer. Kirurg og operasjonssykepleier

gir en «dissing» av armen, og dersom huden

av du ser eldre ut enn du er eller føler deg.

arbeider koordinert og etter et fast mønster,

legger seg i folder, gir dette fukt og lukt-

Dette vil særlig gjelde kinn, rundt øynene

en side av gangen. Ved ansiktsløftning syr

problemer. Enkelte ganger sitter det igjen

og hals. Det vil gi dypere furer på kinnet og

vi igjen med tynne, små sting som skal

fett opp mot armhulen selv etter at vekten

120-180 minutter Narkose / sedering Fra 49.000,1-3 uker

rynker og løs hud på hals og over kjevekam.

16

er normalisert. Ved en armplastikk fjernes

pk1.no


Hva vi tilbyr hudoverskuddet slik at overarmen blir

ikke får pigmenterte arr. Vi har etterkontrol-

og eventuelle sting fjernes etter en uke.

stram med jevn hud. Om det er gjenværende

ler etter 3 mnd. og 12 mnd. hvor vi gjør opp

Videre anbefaler vi tapebehandling av arrene

fettoverskudd, fjernes dette også.

status etter inngrepet.

i 3 mnd. for å hindre at arret glir ut og blir

PLANLEGGING: Under en konsultasjon går

bredt. Videre bør du unngå sollys på arrene

vi nøye gjennom dine plager og ønsker før

slik at det ikke blir pigmenterte arr.

vi undersøker deg. Sammen blir vi enige

LÅRPLASTIKK

RESULTAT: Arrene er røde i 8-10 mnd. etter

om hva som er det rette inngrepet for deg, basert på dine ønsker, ditt utgangspunkt og risiko. Vi blir enige om det skal gjennomføres fettsuging, og om det er ønskelig med hudoppstramming forbi armhulen og ned

operasjonen før de gradvis blekner og blir HURTIGINFORMASJON Operasjonstid: Bedøvelse: Pris: Tilbake i arbeid:

hvite. Det er betydelig hevelse i 2-3 uker, og 40-60 minutter Narkose Fra 38.000,1-2 uker

ofte går det 2-3 mnd. før den er helt borte. Vi har kontroll etter 3 mnd. og ett år hvor vi gjør opp status.

under brystet. Armhuleoppstramming kan gjøres sammen med overarmsplastikken

RUMPELØFT

eller sammen med en brystplastikk. Det er

INNLEDNING: Etter et stort vekttap er

også ulike valg i forhold til hvor arret skal

lårene et område hvor det ofte blir et stort

ligge. Noen ønsker det bak og andre på inn-

hudoverskudd. Huden kan henge i folder

siden, og vi diskuterer fordeler og ulemper

på innsiden opp mot skrittet, og dette kan

med de to alternativene.

gi gnissing og eksemforandringer i huden.

OPERASJONEN: Selve inngrepet gjøres i full

Ofte sitter det igjen fett på utsiden av låret

narkose og tar fra 45 min til 1,5 time. Opera-

eller innsiden av knærne selv om vekten er

sjonen blir ofte gjennomført i samarbeid av

normalisert. Ved en lårplastikk fjernes hud

begge kirurger, både dr. Busch og dr. Ørner,

overskuddet på innsiden av låret og ned mot

INNLEDNING: Etter et stort vekttap er det

i tett samarbeid med vår erfarne opera-

og av og til forbi kneet. Dette gir strammere

vanlig at mye av volumet i rumpen forsvin-

sjonssykepleier og vårt anestesiteam. Du

og jevnere lår.

ner. Rumpen blir flat og løs og det kan

våkner mens vi holder på å bandasjere. Vi

PLANLEGGING: Under konsultasjonen

være vondt å sitte. Ved et strammes hud og

syr alltid med sting som går bort av seg selv.

går vi nøye gjennom dine forventninger og

bindevev i rumpen opp, og hudoverskudd

Det blir satt lokalbedøvelse i området som

ønsker til et slikt inngrep. Vi undersøker

fjernes rett under bukselinningen.

skal behandles slik at det er lite smerter

deg, og sammen blir vi enige om hvilket

PLANLEGGING: Under konsultasjonen går

etter inngrepet. Før hjemreise ligger du til

inngrep som er det riktige ut i fra utgangs-

vi nøye gjennom dine plager og ønsker. Vi

observasjon i ca. 1 time.

punkt, ønsker og risiko. Vi tar også stilling til

ser på deg i speilet og du viser hvordan du

TIDEN ETTER INNGREPET: Vanligvis er

om det er behov for fettsuging.

ønsker det. Sammen blir vi så enige om

det lite smerter etter en overarmsplastikk

OPERASJONEN: En lårplastikk gjøres

hva som er det riktige for deg i forhold til

med mindre det har vært mye fettsuging i

i narkose og tar fra 1-2 timer. Ofte blir

ønsker, utgangspunkt og risiko. Hvis du

armhulen. De fleste kan slutte med smer-

operasjonen gjennomført i team av begge

ønsker mer fylde i rumpeballene diskute-

testillende etter 2-3 dager og gå tilbake til

kirurger, både dr. Busch og dr. Ørner, i tett

rer vi også dette, og planlegger eventuell

dagligdags aktivitet. Armene vil alltid hovne

samarbeid med vår erfarne operasjons-

rumpeforstørring med fettransplantasjon i

opp etter en armplastikk, og det er viktig å

sykepleier og vårt anestesiteam. Du våkner

en senere seanse.

holde hendene høyt og bevege fingrene for

opp mens lårene bandasjeres. Det blir gitt

OPERASJONEN: Selve inngrepet foregår

å motvirke dette. Vi fjerner alle bandasjer

rikelig med lokalbedøvelse under inngrepet

i full narkose. Kirurg og operasjons-

dagen etter operasjonen, og tilpasser kom-

slik at det er lite smerter den første tiden.

sykepleier arbeider koordinert og raskt,

presjonstøy. Etter det skal du bare ha papir-

Du ligger til overvåkning i ca. 1-1,5 time før

og du våkner opp mens du bandasjeres.

tape på arrene. Trådendene klippes korte

du forlater klinikken.

Vi syr igjen med tråder som går bort av

etter ca. 1 uke. Du må ha kompresjonstøy på

TIDEN ETTER INNGREPET: Det er lite

seg selv. Det brukes lokalbedøvelse i hele

i minst 3 uker. Det er ukentlige kontroller på

smerter i lårene etter operasjonen, og

området som er operert, og du har derfor

klinikken til alle sårene er grodd. Vi har da

de fleste klarer seg uten smertestillende

lite smerter etter at du har våknet opp. Du

mulighet til å oppdage eventuelle problemer

etter 2-3 dager. Vi har en kontroll dagen

blir liggende på oppvåkningen i 1 time etter

som måtte oppstå i en tidlig fase hvor det er

etter inngrepet hvor vi fjerner bandasjen og

inngrepet.

enkelt å behandle dem.

tilpasser en kompresjonsbukse. For å unngå

TIDEN ETTER INNGREPET: Et rumpeløft

RESULTATET: Operasjonsarrene vil være

hevelse på leggene er det viktig å legge opp

er vanligvis forbundet med lite smerter. Det

røde i 8-10 mnd. etter en overarmplastikk

bena på en skammel når du sitter og helst

er kun behov for smertestillende 1-2 dager

før de blir bleke. Vi anbefaler å tape alle

ikke stå i ro. Vi har ukentlige kontroller til alt

etter operasjonen. Du kommer til kontroll

arrene i 3 mnd. for å hindre at de glir ut og

er grodd. Da har vi mulighet til å fange opp

dagen etter operasjonene, og alle banda-

blir brede. Vi anbefaler også å unngå å få

problemer tidlig slik at vi kan behandle disse

sjer vil da bli fjernet, og du skal kun ha tape

sollys på arrene de første 6 mnd. slik at vi

med enkle tiltak. Trådender klippes korte

på såret og kompresjonstøy. Det vil likevel

pk1.no

HURTIGINFORMASJON Operasjonstid: Bedøvelse: Pris: Tilbake i arbeid:

60-90 minutter Narkose Fra 48.000,1-3 uker

17


Hva vi tilbyr være stramt, og det vil være vanskelig å

Det blir alltid satt lokalbedøvelse under

PLANLEGGING: Under konsultasjonen lytter

sitte normalt den første uken. Du kommer

inngrepet, og derfor er det lite smerter når

vi til dine ønsker og behov før vi ser på deg.

til ukentlige kontroller til alle sårene er

du våkner. Du ligger til overvåkning i ca. en

Vi ser på deg foran speilet og samtidig ser vi

grodd slik at vi kan avdekke eventuelle

time før hjemreise. Du kan da selv gå ut av

om du har fett tilgjengelig for høsting. Hvis

problemer tidlig i forløpet hvor det er lett

klinikken.

det er veldig løs hud der du ønsker et større

å behandle dem. Vi ønsker at du skal tape

TIDEN ETTER INNGREPET: Etter en

volum, vil det gi et dårlig resultat. Dette

sårene de første 3 månedene for å hindre at

brystoperasjon forteller de aller fleste at

hudoverskuddet kan da fjernes samtidig,

arrene glir ut og blir brede, og du bør unngå

det er lite smerter og mindre ubehag enn

eller aller helst før fettransplantasjonen

å få sol på dem første 6 mnd for å unngå

de hadde sett for seg. Det er behov for

dersom det er snakk om en stor forstørring.

pigmentering.

smertestillende et par dager. Bandasjer

Ut i fra dine ønsker, utgangspunkt og risiko

RESULTATET: De første 8-10 månedene

fjernes vanligvis dagen etter inngrepet på

blir vi enige om hvilket inngrep som er det

etter inngrepet vil arrene være røde før de

klinikken. Du må bruke en kompresjonsvest

riktige for deg.

gradvis blekner og blir mindre synlige. Vi

eller et belte i tre uker. Vi fjerner eventuelle

OPERASJONEN: Små fettransplantasjoner,

har kontroll etter 3 mnd og ett år hvor vi

sting etter en uke. Hvis brystvorten er

kan gjøres i lokalbedøvelse, f.eks. til ansiktet

gjør opp status etter inngrepet.

transplantert, pakkes den ut når stingene

eller under arr. Ved større volumer gjøres

fjernes etter en uke. Du kommer til kontroll

inngrepet i narkose. Kirurg og operasjons-

ved klinikken ukentlig til alt er grodd, slik at

sykepleier arbeider koordinert og raskt,

vi kan avdekke eventuelle problemer tidlig.

og inngrepet foregår i en fast rekkefølge.

RESULTATET: Arrene er røde i 8-10 mnd.

Først gjøres en fettsuging på en skånsom

etter inngrepet før de blir lyse. Hevelsen

måte slik at fettet ikke blir utsatt for unødig

varer gjerne 2-3 mnd. Vi anbefaler at

skade. Videre bearbeides fettet før det

pasientene bruker papirtape på alle arr for å

settes tilbake på mottagerstedet. Opera-

hindre at de glir ut og blir brede. Du bør ikke

sjonslengden varierer etter hvor stort volum

få sollys på arrene første 6 mnd. Dette for å

som skal flyttes. Fettsugingshullene lukkes

unngå pigmentering. Vi har kontroll etter 3

med et sting, og du våkner når du bandasje-

mnd. og 1 år, hvor vi gjør opp status.

res. Du blir liggende på oppvåkningen noen

GYNEKOMASTI (BRYST HOS MENN) HURTIGINFORMASJON Operasjonstid: Bedøvelse: Pris: Tilbake i arbeid:

Ca 45-90 minutter Narkose Fra 27.000,2-4 dager

INTRODUKSJON: Etter stor slanking vil mange menn oppleve løs hud på brystpartiet. Det kan være gjenværende fett eller

timer etter inngrepet før du selv kan gå ut av

TRANSPLANTASJON AV FETT

en kjertel som gjør at det blir en kvinnelig form på brystet til tross for at vekten ellers er normalisert. Det blir også ofte et «tomt» bryst med et stort hudoverskudd som henger og gir ubehag under bevegelse. For

klinikken. TIDEN ETTER INNGREPET: Det er noe varierende hvor mye smerter pasientene

HURTIGINFORMASJON Operasjonstid: Bedøvelse: Pris: Tilbake i arbeid:

har etter en fettransplantasjon. Vanligvis 30-180 minutter Narkose / sedering Fra 25.000,1-7 dager

en mann kan i tillegg opplevelsen av å ha

er der lite smerter, og dette kan håndteres med vanlige smertestillende. Noen pasienter opplever en brennende følelse og trenger sterkere medisiner som de i så

kvinnelige bryst være en betydelig psykisk

fall får med seg hjem fra klinikken. Alle får

belastning.

INNLEDNING: Etter et stort vekttap vil

kompresjonstøy som gir trykk der de er

PLANLEGGING: Under konsultasjonen

mange pasienter oppleve at underhuds-

fettsugd, for å hindre blødning og hevelse.

forsøker vi å finne ut av dine forventninger

fettet har forsvunnet helt noen steder,

Mottagerområdet tåler ikke trykk for da vil

og vi undersøker deg. Sammen blir vi enige

mens det fortsatt gjenstår for mye andre

fettet ikke overleve, og det betyr at du ikke

om hvilket inngrep som er det rette for deg

steder. Rumpe, bryst og ansikt er områder

kan ligge (eller sitte) på det transplanterte

i forhold til ditt utgangspunkt, ønsker og

hvor fettvolumet kan bli svært lite. Noen

området de første 14 dagene. Stingene

risiko. Det kan være fettsuging alene, men

pasienter forteller f.eks. at tapt fettvolum

fjernes på kontrollen etter en uke. Vi har

ofte er det behov for større inngrep med

på rumpe gir fysiske plager. Det er vondt å

ukentlige kontroller på klinikken til alle sår

hud, kjertelfjerning og flytting av brystvorten

sitte, og huden nederst på rumpen blir øm

og hudforandringer er grodd slik at vi kan

som må til. Av og til fortsetter løsheten eller

og sår. Hvis det er fett tilgjengelig andre

plukke opp eventuelle problemer.

hud og fettoverskuddet bak på ryggen eller

steder, kan fettransplantasjon være et godt

RESULTATET: Vi har etterkontroll 3 mnd.

opp i armhulen, og da er det naturlig å ta

alternativ. Dette blir gjort for å gjenetablere

og ett år etter inngrepet. Vi opplever at det

bort dette samtidig.

noe av det tapte volumet. Transplantert fett

er liten endring i volumet som overlever

OPERASJONEN: Operasjonen varer ca. 1,5

er levende vev, og ca. 70% av det trans-

mellom disse to kontrollene så sant vekten

time og gjøres under narkose. Operasjonen

planterte fettet “tar”. Dette vevet vil følge

er uendret. Dersom det er ønske om å fylle

utføres i trygt samarbeid med vår erfarne

forandringer i vekten som annet fett, vokse

i mer fett, kan dette gjøres når det er gått

operasjonssykepleier og vårt anestesiteam.

hvis du legger på deg og bli mindre dersom

ca. 3 mnd. etter første operasjon når alt er

Du våkner opp mens bandasjene festes.

du slanker deg.

blitt mykt.

18

pk1.no


Arr

HVA GJØR VI MED ARR? Etter stor slanking er hovedproblemet til pasientene hudoverskudd på ulike deler av kroppen. Hud som fjernes etterlater et snitt. Selv om vi gjør vårt beste for å legge snittene under undertøys-bekledning eller til anatomiske områder der de er minst mulig synlige, er det ikke til å unngå at det blir noen synlige arr. Da er det viktig at forholdene legges til rette for at arrene skal bli så pene som mulig. Vi fjerner huden slik at den gjenværende hud

dens til å danne slike arr og vet om det fra

og blir tynnere etter 8-10 mnd. Noen ganger

blir passe stram. Tar vi bort for lite, blir opp-

tidligere. Da er det viktig å stille seg spørs-

kan det gå lenger tid, særlig der det blir stor

strammingen ufullstendig, og tar vi for mye

målet om oppstramming av huden er så

reaksjon med fortykkelse under tilhelingen.

slik at det blir for stramt, blir det mye drag

viktig at det er verdt å få et slikt arr, i hvert

Tykke, røde arr kan roe seg fortere og bli

i sårene under tilhelingen. Arrene har da en

fall hvis ikke det kan skjules. Det finnes ulike

finere ved injeksjon med cortison rett i

større tendens til å bli tykke og irriterte, og

grader av arrdannelse, og hudarr kan vokse

arrvevet eller ved trykk fra komprimerende

dette må vi unngå.

ukontrollert ut over sårets grenser, noe som

tøy eller spesielle taper.

De fineste arrene er bleke og smale. Der

kalles keloid. Dette er en sjelden tilstand,

Ved Plastikkirurg1 har vi lagt opp kontroll-

hvor huden er tynn og skjør, for eksempel

men kan forekomme. Pasienter med dette,

regimet etter inngrep slik at vi kan oppdage

på innsiden av lårene øverst, kan arrene lett

har gjerne fått det tidligere f.eks etter BCG

pasienter som utvikler en unormal arrdan-

bli bredere. Dette kan likevel gi pene arr, så

vaksine eller hull i øret, og vi vil gjerne vite

nelse, og vi starter da gjerne opp med

lenge de forblir bleke. Pigmenterte, brede

om dette.

behandling av arret.

arr eller tykke, røde arr er nok det som er

Alle arr forandrer seg over tid. De er røde og

mest iøynefallende. Noen pasienter har ten-

kanskje tykke noen måneder før de blekes

pk1.no

19


Risiko ved postbariatrisk kirurgi

RISIKOEN VED POSTBARIATRISK KIRURGI Alle kirurgiske inngrep har en viss risiko. Risikoen har sammenheng med forhold hos pasienten, inngrepets størrelse og vevsskade. Videre betyr også kompetansen til teamet som utfører kirurgien også noe. Hos en privat kirurgisk praksis er reper-

og antallet er større enn hos

toaret av inngrep som utføres begrenset i

andre pasienter som gjør

forhold til hva som er tilfelle hos et offentlig

slike inngrep. Kardiameteren

sykehus. Det betyr at hvert inngrep blir

går ikke tilbake til tidligere

standardisert og utført som en rutine. I

størrelse selv om fettmeng-

tillegg er forholdene tilrettelagt for at alt går

den er kraftig redusert. Flere

som planlagt. Det foregår ingen opplæring,

og større blodkar vil ha en økt tendens til

en helt annen pasientgruppe enn en pasient

og det finnes ikke andre pasienter som tar

blødning.

som utelukkende søker kosmetisk kirurgi.

fokus bort fra gjeldende inngrep o.l. Likevel

Pasienter som har gjennomgått vektreduk-

ser vi at risikoen ved samme inngrep, som

De fleste inngrep hos en pasient etter vek-

sjon kan ha flere ledsagende sykdommer

gjøres på en pasient som har slanket seg

treduksjon er også større enn et tilsvarende

(høyt blodtrykk, gjennomgått hjerteinfarkt,

betydelig, er ca. dobbelt så høy som om det

inngrep på en pasient som ikke har gått

lungesykdom, sukkersyke), mange av disse

gjøres på en pasient som ikke har hatt en

ned i vekt. Ved f.eks. en bukplastikk fjernes

røyker, og de er ofte mindre fysisk aktive.

betydelig vektreduksjon. Det kan være flere

mer hud hos en slankeoperert pasient enn

Av de ulike inngrepene som gjøres etter et

grunner til dette.

hos en dame som kun har fått løs hud etter

stort vekttap, er det bukplastikk som skiller

gjennomgåtte svangerskap. Man legger

seg ut. Det er her vi opplever de store kom-

En av disse grunnene handler om ernæ-

også et lenger snitt, og huden fjernes ofte i

plikasjonene i form av blødninger, blodpropp,

ringsstatusen til pasientene. Pasienter som

to dimensjoner (horisontalt og vertikalt).

infeksjoner og forsinket sårtilheling. Store

er slankeoperert går inn i en katabol fase

Et siste punkt handler om at pasienter som

lårplastikker kan også ha litt noe risiko. De

hvor kroppen forsøker å konservere så mye

har gjennomgått stor vektreduksjon inngår i

andre inngrepene som overarmsplastikk,

energi som mulig. I en slik fase vil tilheling

ryggplastikk, sete/flankeløft og ansiktsope-

etter skade og kirurgi skje saktere og dår-

rasjoner er mindre risikofylte.

ligere enn ellers. Det er også mulig å måle dette når man ser på ulike signalmolekyler

Ettersom erfaringen rundt slik kirurgi er blitt

i kroppen; hormoner, koagulasjonsfaktorer

større har man også tillempet kirurgien på

eller proteinet albumin. Dette er en av grun-

en slik måte at risikoen reduseres så mye

nene til at slike hudkorreksjoner gjøres først

som mulig. Ved alle store bukplastikker og

etter at vekten har vært stabil i et halvt år,

lårplastikker blir det f.eks. gitt blodfortyn-

eller etter det er gått et år siden en eventuell

nende middel for å hindre blodpropp. Ofte

slankeoperasjon.

fettsuges det betydelig under huden som fjernes, slik at huden kan fjernes uten at kar,

En annen observasjon er blodkarene. Blod-

nerver og lymfeårer skades. Dermed er det

karene som kuttes under slike inngrep, når

blant annet mindre risiko for blødning og

huden løsnes av, er av en annen dimensjon

væskeansamling under huden.

20

pk1.no


Pasienthistorier

PASIENTHISTORIER Her kan du lese historiene til 4 av våre pasienter. Her forteller de om sine erfaringer som pasienter hos Plastikkirug1. NINA SIN HISTORIE

slapp og at den henger ned både her og der.

Etter mange tips og gode råd har jeg nå

Mitt navn er Nina. Jeg er 45 år gammel,

For meg har dette blitt et faktum. Jeg er

selv tatt kontakt med dr. Busch på Plastik-

og bor i Oslo. Jeg er gift, og har 3 voksne

fornøyd, men kun med klær på. Om jeg er

kirurg1 i Bergen. Konsultasjonen er bestilt,

barn. Aktiv, sprek, og frisk. Likevel har jeg,

fornøyd når jeg ser meg selv uten klær? På

og jeg ser frem til å få mer info om mine

som de fleste andre, hatt mine utfordringer.

ingen måte.

valgmuligheter. Forhåpentligvis vil også

Etter tre svangerskap endrer kroppen seg,

Til tross for at jeg enda trener styrketre-

dette løse seg.

og for meg startet det hele etter svanger-

ning, med formål om å «stramme opp»,

skap nummer to. Vekten var tresifret, og

opplever jeg at den slappe og tunge huden

BUKPLASTIKK OG BRYSTLØFT

jeg skammet meg over det jeg så i speilet.

vedvarer. Ingen stramme klær passer,

Etter en vektnedgang på 20 kilo ønsket

Utseendet mitt knakk meg psykisk. Dette

jeg hater prøverom, og bikini er uaktuelt.

jeg å ta bukplastikk, og brystløft med

måtte jeg ta tak i.

Det er hud overalt. På magen, på armene

silikoninnlegg. Valg av klinikk og kirurg er

og på lårene. Jeg har fulgt alle gode råd;

ikke lett, og det er mange faktorer som

Det å gå ned i vekt er ingen enkel sak. Diet-

jeg spiser grønnsaker og fet fisk, og får i

spiller inn. Etter anbefaling falt mitt valg

ter, strenge regimer, og tøffe treningsøkter;

meg lite av mettet fett. Jeg drikker rikelig

på dr. Busch og Plastikkirurg1. Under

jeg har prøvd det meste. Det å føle seg

konsultasjonstimen fikk jeg se litt av hans

fremmed i egen kropp har jeg god erfaring

tidlegere arbeid, og jeg var da ikke i tvil om

med, og innsiden har i lang tid aldri stemt

at mitt valg var rett. Jeg har følt meg godt

overens med utsiden. På mitt tyngste

ivaretatt hele veien; både før, under og etter

veide jeg 129 kilo. Fedme, kalles det. Den

operasjonen. Både lege og sykepleier har

tunge kroppsvekten min førte til mange

vært lett tilgjengelige, og alle mine spørs-

utfordringer, og hverdagen ble bokstavelig

mål ble besvar etterhvert. Jeg er veldig

talt tung, både psykisk og fysisk. Etter å

fornøyd med resultatet av både bukplastikk

ha prøvd alt fra slanketabletter til fasting,

og brystløft. Det har nå gått 7 veker siden

tok jeg til slutt kontakt med en personlig

operasjonene, og jeg ser fremgang for hver

trener og en ernæringsfysiolog. Dette ble

med vann, og trener så tungt jeg klarer.

min første og viktigste nøkkel til suksess.

Tålmodighet har jeg, det er ikke dette det

Trening og hverdagsaktivitet, sammen med

handler om, men jeg har innsett at både

et individuelt tilpasset og normalt kosthold,

innstramming og oppstramming kan bli en

EN OPERASJON SOM FORANDRET LIVET MITT

førte til at jeg i løpet av det første året gikk

umulig oppgave. Det er, i følge både leger

Det er nå et halvt år siden jeg ble operert

ned 65 kilo. Det var mange tøffe tak, og

og ernæringsfysiologer, ikke mulig å trene

hos Plastikkirurg1. En operasjon som

harde prioriteringer.

bort overflødig hud.

forandret livet mitt helt og jeg ønsker nå å

Likevel, det gikk! Jeg gjorde det av

uke som går.

fortelle min historie og opplevelse av den

egenkjærlighet, hadde en positiv holdning,

Så, hva skjer nå? Den overflødige huden

fantastiske klinikken som hjalp meg.

og jeg satt meg ett mål. De mange ekstra

min gir med stadig flere problemer, og

I mange år har jeg slitt med overvekt, men

kiloene var borte, og baderomsvekten gav

til tross for vektnedgang og en sunnere

for to år siden begynte jeg å slanke meg.

meg et tall jeg var tilfreds med.

kropp, orker jeg ikke tanken på sommer og

Uten kurs eller hjelp klarte jeg å ta av 50

strand. Jeg skammer meg over en «ekstra

kg. Jeg var veldig fornøyd med egen inn-

Når jeg nå ser meg selv i speilet er jeg mer

forpakning». Jeg har blitt fortalt at den

sats, men dette ble også starten på et stort

fornøyd enn noen gang. Kroppsvekten min

beste løsningen kan være en operasjon,

problem for meg. Som en naturlig følge av

har holdt seg stabil over flere år, til tross

og etter hva jeg har forstått kan man få

slankingen hadde jeg nå mye løs hud på

for enkelte perioder med mindre trening

dette dekket av det offentlige. Likevel må

magen, noe som ble et stort problem for

og mer mat. Jeg er lettere til sinns, og kan

det da foreligge en medisinsk indikasjon.

meg både med sår og lukt.

delta på alt av aktiviteter. Likevel er det noe

Det holder tydeligvis ikke med utelukkende

som plager meg. Personer som meg, som

kosmetiske grunner. Legebesøk, kontroller,

For 17 år siden foretok dr. Ørner en brys-

har vært overvektige og som har gått ned

avtaler, lang ventetid – dette er ikke noe jeg

treduksjonsoperasjon på meg og jeg var

veldig mange kilo, kan oppleve at huden blir

vil gå gjennom.

veldig fornøyd med den jobben han gjorde pk1.no

21


Pasienthistorier den gangen. Jeg visste at han hadde startet

meg med å kle på meg et korsett som

Det er mange ting som gjør at det har blitt

en ny klinikk sammen med dr. Bush og at

skulle brukes de første ukene.

utsatt. Når jeg nå tok steget og bestemte

de begge regnes som de beste på sitt felt i

meg for å ta en operasjon med brystløft

landet. Jeg møtte dr. Ørner igjen på et møte

Jeg var hjemme igjen bare 5 timer etter jeg

og reduksjon var det veldig gjennomtenkt.

ved en tilfeldighet og spurte om jeg kunne

ankom klinikken og skulle på kontroll igjen

Det tok ikke like lang tid å bestemme meg

få en samtale med han. Han svarte positivt

neste dag. Oppfølgingen var upåklagelig

for at det skulle bli Christian Busch som

og jeg fortalte han om problemet mitt med

og det var en selvfølge at jeg kunne ringe

skulle få lov å gjøre inngrepet på meg.

løs hud etter et stort vekttap og at jeg

både dr. Bush og dr. Ørner når som helst på

Selv om Plastikkirurg1 anbefaler å sjekke

sannsynligvis ville få en bukplastikk opera-

døgnet. Første uken etter operasjonen var

med flere, var ikke det noe jeg trengte

sjon via det offentlige. Imidlertid nevnte jeg

den mest krevende og jeg var redusert med

etter konsultasjonen. Det som gjorde meg

at fastlegen min hadde rådet meg til å gå

tanke på hva jeg kunne gjøre. Smerten ble

trygg er at doktor Busch har gjennomført

privat ettersom det er en stor og krevende

imidlertid mindre og mindre for hver dag

veldig mange operasjoner på bryst. Jeg

operasjon hvor det er en fordel å vite hvem

som gikk og etter 10 dager var jeg tilbake

vet at mengdetrening er viktig. Måten han

som opererer deg samt viktigheten med en

i full jobb. Resultatet etter operasjonen på

gikk gjennom både operasjon, eventuelle

tett oppfølging i ettertid. Dr. Ørner ringte

Plastikkirurg1 er fantastisk og jeg har den

komplikasjoner og oppfølging i etterkant

klinikken og bestilte en time til samtale

fine, flate magen som jeg har drømt om

var med å gjøre meg trygg.

med hans kollega dr. Busch, som jeg ble

siden jeg begynte å slite med overvekt.

fortalt hadde bred kompetanse og lang

Dr. Bush er en ekstremt dyktig lege som

Jeg er litt skeptisk til narkose. Noe jeg ikke

erfaring med slike operasjoner.

ser hver og en for den de er og tilpas-

har grunn til, men slik er det bare! Det var

Denne telefonsamtalen ble starten på et

ser operasjonen etter kroppen din slik at

det eneste jeg gruet meg til på operasjons-

nytt liv for meg. Jeg ankom en privat klinikk

den skal se naturlig ut. Arrene mine er

dagen. Jeg hadde en fantastisk anestesisy-

slik man ser på film. Flott interiør, lyse

så og si vekke – allerede 6 måneder etter

kepleier, Nina, som snakket med meg og

omgivelser og en fantastisk hyggelig dame

gav meg mye omsorg under operasjonen.

i resepsjonen – jeg følte meg hjemme med en gang. Samtalen med dr. Busch var veldig

Etter operasjonen ble jeg flyttet til oppvåk-

fin og givende, og jeg fikk aldri følelsen

ningen. Jeg fikk varme pledd og enda mer

av at han prøvde å presse på et salg. Han

omsorg. I tillegg et godt måltid og kaffe.

fokuserte nemlig på å fortelle og vise bilder fra andre som hadde gjennomført tilsva-

Jeg hadde ingen direkte smerter etter at

rende operasjon, og forklarte meg hvordan

bedøvelsen gikk ut. Mer murring i sårene.

operasjonen burde gjøres for at resultatet

Jeg tok to Paracet om kvelden, men det var

skulle bli best mulig. Dr. Busch var direkte

bare i tilfelle jeg skulle få vondt, slik at jeg

og ærlig på en fin måte – jeg følte meg

operasjonen. Plastikkirurg1 er en fantastisk

fikk sove litt først. Det var unødvendig, jeg

trygg og informert om hva, hvordan og

klinikk og jeg kunne ikke vært mer fornøyd.

hadde klart meg uten. Dagen etter var jeg

hvorfor. Etter å ha delt sine refleksjoner og

Etter å ha blitt operert av både dr. Ørner og

på kontroll. Alt var fint. Fantastisk oppføl-

erfaringer ble dr. Busch og jeg enige om at

dr. Busch kan jeg med hånden på hjertet

ging. Kontroll igjen etter en uke, så to uker.

jeg måtte tenke over hvorvidt jeg ville vente

anbefale dem på det varmeste. For meg har

på en operasjon fra det offentlige eller bli

det vært verdt hver eneste krone, og prisen

Nå etter fire uker kunne jeg ikke vært mer

satt opp på en time hos Plastikkirurg1.

er ikke noe å si på med tanke på hvordan

fornøyd. Resultatet ble bedre enn jeg har

Klinikken var veldig forståelsesfull og

de har endret livet mitt, vært der for meg

drømt om. Om noen i min familie eller

fortalte meg at det var mulig å avbestille en

24/7 og gitt en fantastisk service enhver

venner skulle vurdere lignende operasjoner

eventuell time. Jeg var ikke kommet lenger

fortjener. Deres ekspertise og evnen til å

ville jeg ikke nølt med å anbefale

ut enn i bilen før jeg ringte Plastikkirurg1

se pasienten for den de er gjorde valget av

Plastikkirurg1!

og bestilte time til uken etter. Onsdag

klinikk enkelt for meg, og jeg hadde valgt

morgen ankom jeg klinikken tidlig på

dem igjen når som helst.

morgningen og ble tatt imot av en hyggelig

Uansett, be om en uforpliktende samtale

sykepleier og dr. Busch. Før operasjonen

med dem og gjør det valget du ønsker.

fikk jeg hilse på alle som var involvert i

Tusen takk for hjelpen, Plastikkirurg1.

operasjonen og jeg ble forklart hvordan det

– Marie, 47 år

hele skulle foregå. Jeg følte meg trygg og ivaretatt – dette skulle gå bra. Da jeg våknet

EN ENORM FØLELSE AV LYKKE

opp etter operasjonen følte jeg meg som en

Jeg vil først takke for en enorm følelse av

dronning. Alle på Plastikkirurg1 behandlet

lykke etter endelig å gjennomføre en drøm

meg bra og jeg fikk varm suppe og de hjalp

jeg har hatt i minst i 20 år.

22

pk1.no

FAKTA

Plastikkirurg1

• Adresse: Sandslimarka 61-63, 5254 Sandsli • Tlf: 55 99 11 00 • Web: pk1.no • Instagram: instagram.com/plastikkirurg1 • Facebook: facebook.com/plastikkirurg1 • H os Plastikkirurg1 er det et mål at resultatet av behandlingen skal oppfylle dine forventninger. De ønsker, sammen med deg, å skreddersy et behandlingsforløp med utgangspunkt i dine forventninger.


Vi ønsker at PK1 skal ha Norges mest fornøyde pasienter, slik at disse kan anbefale oss videre. Vi ønsker å være ditt førstevalg for kosmetiske behandlinger, både kirurgiske og ikkekirurgiske.


Adresse: Sandslimarka 61-63, 5254 Sandsli www.plastikkirurg1.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.