Kia ábyrgð & viðhald

Page 1

Ábyrgð & viðhald

7 ÁR 150.000 Km


Skrásetning bifreiðarinnar / Ábyrgðarskírteini

Límið hér!


ASKJA 10.23


Ein umfangsmesta ábyrgð sem völ er á Kia selur ekki eingöngu bifreiðar sem líta vel út í sýningarsal, heldur vill Kia að þú njótir bifreiðarinnar á komandi árum.

Skilgreiningar

Kia styðst við nýjustu kunnáttu á sviði verkfræði og tækni við hönnun og framleiðslu á Kia bifreiðinni þinni og telur að þú verðir þess áskynja í hvert sinn sem þú sest undir stýri. Staðreyndin er sú að Kia verksmiðjurnar eru svo stoltar af framleiðslu sinni að þær telja sig geta boðið eina umfangsmestu ábyrgð sem völ er á.

Mobis stendur fyrir Hyundai Mobis, Rodamco Tower 679-4 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Suður Kóreu - fyrirtækið er birgir okkar á sviði varahluta

Sé ekki annað tekið fram í þessari þjónustuhandbók:

Varahlutur stendur fyrir upprunalegan Kia varahlut sem framleiddur er af Kia eða Mobis til að koma í stað varahlutar sem skipta þarf út í Kia bifreiðum

Í þessari þjónustuhandbók er að finna allar þær upplýsingar um ábyrgð Kia sem þú þarft á að halda. Ennfremur er fjallað um hvenær þú þarft að færa Kia bifreiðina þína til reglubundins þjónustueftirlits til þess að viðhalda gæðum hennar og ábyrgð. Þjónustueftirlit þarf að fara fram samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og mælir hann með að eingöngu upprunalegir varahlutir frá Kia séu notaðir í allt viðhald og viðgerðir. Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd.

Það sem ábyrgðin nær til Ábyrgðin nær til Kia bifreiðarinnar þinnar að því gefnu að hún hafi upphaflega verið keypt af viðurkenndum þjónustuaðila Kia og skráð á Íslandi. Ekki er víst að ábyrgð framleiðanda sé í gildi hafi Kia bifreiðin þín ekki verið keypt innan opinbers dreifingarkerfis Kia á evrópska efnahagssvæðinu, EES. Við gætum þurft að fá staðfestingu á kaupunum innan dreifingarkerfisins áður en við getum staðið við ábyrgðina. Bifreiðar sem eru framleiddar fyrir markaði utan EES eru ekki í ábyrgð framleiðanda í landi innan EES.

2


Það sem ábyrgðin nær til...............................................................5 Takmörkuð ábyrgð nýs ökutækis............................................. 6 Takmörkuð ábyrgð gagnvart gegnumtæringu................ 11 Takmörkuð ábyrgð á varahlutum ..........................................13

Efnisyfirlit

Kveðja frá Kia...................................................................................... 4

Skýrslur um reglubundið viðhald.............................................15 Skýrslur um eftirlit með gegnumtæringu.............................21 Leiðsögn fyrir viðskiptavini.........................................................24

3

ASKJA 10.23

Persónuvernd...................................................................................25


Kveðja frá Kia Fyrir hönd Kia þökkum við það traust sem þú hefur sýnt þeirra framleiðslu með því að festa kaup á þessari bifreið. Hún er framleidd eftir ströngustu kröfum um vandaðan frágang og efnisval og er í afar háum gæðaflokki eins og öll önnur framleiðsla þessara verksmiðja.

um neytendakaup.Til að tryggja enn betur hagsmuni viðskiptavina sinna lýsir Askja, fyrir hönd Kia, því yfir að tilteknir hlutar bifreiðarinnar séu í lagi og haldi fullri virkni í allt að sjö ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Ábyrgðaryfirlýsing þessi er háð ákveðnum skilyrðum, s.s. að reglubundnu þjónustueftirliti sé sinnt samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Nánari útlistun á skilyrðunum er að finna í þessari þjónustuhandbók.

Kveðja

Nú er mikilvægt að halda bifreiðinni sem lengst í góðu ástandi og þess vegna hefur framleiðandinn sett fram fyrirmæli um kerfisbundið þjónustueftirlit sem útskýrt er í þessari þjónustuhandbók. Áríðandi er að farið sé eftir þeim fyrirmælum og ábendingum sem þar eru gefin og að þjónustan sé framkvæmd af aðilum sem ráða yfir tæknilegum upplýsingum, sérverkfærum, sérþjálfuðum bifvélavirkjum til að sinna þessari þjónustu og Kia bilanagreini sem tryggir að nauðsynlegar hugbúnaðaruppfærslur séu framkvæmdar. Við hvetjum þig eindregið til að nýta þér þessa þjónustu. Það eykur öryggi þitt á ferðalögum og verðmæti bifreiðarinnar þegar hún eldist.

Fyrir hönd Kia Starfsfólk Öskju

Með ábyrgðaryfirlýsingu þessari er verið að tryggja betri rétt kaupanda. Askja ber sem seljandi bifreiðarinnar ábyrgð á þeim framleiðslugöllum sem kunna að vera á henni við afhendingu í samræmi við ákvæði laga um lausafjárkaup og eftir atvikum laga 4


Yfirlit yfir það sem ábyrgðin nær til

ÁBYRGÐARSKILMÁLAR (hvort sem fyrr kemur) Mánuðir frá fyrstu skráningu

Eknir kílómetrar frá fyrstu skráningu

1-36

Óháð akstri fyrstu 36 mánuðina

37-84

Allt að 150.000 km

Grunnrafgeymir (12V) MHEV rafgeymir (48V)

1-24

Óháð akstri

Gegnumtæring

1-144

Óháð akstri

Lakk

1-60

Allt að 150.000 km

Hljómtæki og leiðsögukerfi**

1-36

Allt að 100.000 km

Varahlutir* og aukahlutir

1-24

Óháð akstri

Í atvinnuskyni

1-84

Allt að 150.000 km

Grunnábyrgð

Ábyrgðin nær til

Í yfirlitstöflunni má sjá það sem ábyrgðin nær til og skilmála eftir mánaðafjölda og eknum kílómetrum. Vinsamlega skoðið nánari upplýsingar í viðkomandi hlutum þjónustuhandbókarinnar um ólíka þætti ábyrgðarinnar.

Athugið Ábyrgðin nær hugsanlega ekki til Kia ökutækis sem ekki er keypt hjá viðurkenndum söluaðila Kia.

5

ASKJA 10.23

ATH: 1. Dekk og aukahlutir ábyrgjast af framleiðanda þeirra. Ítarlegri upplýsingar er að finna á blaðsíðu 6-7 í kaflanum Takmarkaða ábyrgð nýrra ökutækja. * Varahlutir sem fylgja ábyrgðarviðgerð eru í ábyrgð það sem eftir stendur af ábyrgðartíma þeirra varahluta sem skipt var út. ** Bifreiðar seldar eftir maí 2021 eiga rétt á tveimur þráðlausum uppfærslum á leiðsögukerfinu. Að þeim loknum er hægt að uppfæra hugbúnar fyrir útvarpstækið og leiðsögukerfið í gegnum síðuna https://update.kia.com/EU/E1/Main eða hjá Öskju.


Ábyrgðin nær til

Ábyrgðin nær til Kia ábyrgist nýja Kia ökutækið þitt gagnvart efnis- og framleiðslugöllum samkvæmt skilmálum og skilyrðum. Viðurkenndur þjónustuaðili Kia framkvæmir nauðsynlegar viðgerðir, notast við nýja eða endurframleidda varahluti til að laga vandamál sem falla undir þessa takmörkuðu ábyrgð þér að endurgjaldslausu.

ábyrgð í 84 mánuði eða 150.000 kílómetra, miðað við það sem fyrr kemur, frá skráningardegi. Þó eru þeir í ábyrgð fyrstu 3 árin frá fyrsta þjónustudegi óháð akstri.

Ábyrgðartíminn

 Hybrid bílar (HEV/PHEV)

 Rafbílar (EV) Rafmótor, háspennu rafhlaða*, rafstýrð aflstýrieining, hleðslustýring.

Takmarkaðri ábyrgð nýrra ökutækja er skipt niður í mismunandi tímabil. Það gildir um allar ábyrgðir sem greint er frá í þjónustuhandbókinni (aðrar en ábyrgð á varahlutum eða aukahlutum sem settir eru í bílinn eftir fyrsta skráningardag) að ábyrgðartímabilið hefst á skráningardegi sem merkir þann dag sem bíllinn fer í fyrsta sinn í notkun nýs eiganda. Þegar bíllinn er seldur er það sem eftir stendur af ábyrgðartíma að fullu yfirfæranlegt til síðari eigenda bílsins.

Háspennu rafhlaða*, stýrieining fyrir tvinnaflrás, rafmótor, hleðslustýring (eingöngu PHEV). Undantekningar Ábyrgðartími neðangreindra atriða er annar en grunnábyrgðarinnar.  Rafgeymir (12V) / MHEV rafgeymir (48V) Hefðbundinn rafgeymir og MHEV rafgeymar njóta fullrar ábyrgðar í 24 mánuði frá skráningardegi óháð akstri.

Ábyrgðin tekur til Grunnábyrgð tekur til Allir íhlutir nýja Kia ökutækis þíns, þ.m.t. rafbílar (EV) eða tvinnbílar (HEV/PHEV), (að undanskildu því sem fellur utan ábyrgðar eða er í takmarkaðri ábyrgð), eru í 6

*Fjallað er ítarlega um ábyrgðarvernd á orkurýmd háspenntrar rafgeymastæðu undir liðnum Undantekningar hér á eftir.


Ábyrgð á orkurýmd HEV/PHEV/MHEV rafgeyma tekur mið af undantekningum sem taldar eru upp undir kaflanum „Það sem ábyrgðin nær ekki yfir.” á 7 bls. 8.

Upprunaleg hljómtæki og allir hlutir tengdir þeim (þar með talið dvd-kerfi) eru í ábyrgð í 36 mánuði frá skráningardegi eða 100.000 kílómetra, hvort sem fyrr kemur.  Hleðsla kælimiðils fyrir loftfrískunarkerfi Ábyrgð gagnvart magni kælimiðils fyrir loftfrískunarkerfi nær til fyrstu 24 mánaðanna frá fyrsta skráningardegi óháð akstri. Að 24 mánuðum liðnum gildir ábyrgð gagnvart magni kælimiðils eingöngu þegar endurnýjun af hluti af ábyrgðarviðgerð. Takmörkuð ábyrgðarskuldbinding Samkvæmt ábyrgðarskilmálunum ber Kia eingöngu ábyrgð á viðgerðum eða nýjum, upprunalegum varahlutum frá viðurkenndum þjónustuaðila Kia, ef um efnisgalla eða galla í samsetningu er að ræða. Kia er ekki ábyrgt vegna kostnaðar sem kann að hljótast af því að koma bifreið til þjónustuaðila, kostnaðar vegna bílaleigubifreiðar, gistikostnað, ferðakostnað, tekjutap eða kostnaðar sem hlýst af því að vera án bifreiðar meðan á ábyrgðarviðgerð stendur.

ASKJA 10.23

 Ábyrgð á orkurýmd háspennu rafgeymastæðu fyrir tvinn-/tengiltvinnbíla (HEV/PHEV/MHEV) Ábyrgð gagnvart tapi á orkurýmd byggist á upplýsingum frá innbyggðum bilanagreini (DTC– Diagnostic trouble code).

 Hljómtæki og leiðsögukerfi

Ábyrgðin nær til

 Ábyrgð á orkurýmd háspennu rafgeymastæðu fyrir rafbíla (EV) Ábyrgð á orkurýmd háspennu rafgeymastæðu fyrir rafbíl er 84 mánuðir eða 150.000 kílómetrar frá fyrsta skráningardegi (hvort sem fyrr kemur). Ábyrgðin felur í sér vernd fyrir tapi á orkurýmd niður undir 70% af upphaflegri orkurýmd EV rafgeymisins. Ábyrgðin nær til nauðsynlegra lagfæringa svo orkurýmd rafgeymisins verði á ný 70% af upphaflegri orkurýmd. Reynist það unnt verða íhlutir EV rafgeymisins lagfærðir eða þeim skipt út fyrir aðra eða upprunalega EV rafgeyminum skipt út fyrir nýjan eða endurframleiddan EV rafgeymi. Ábyrgðarviðgerð eða útskipti á EV rafgeymi tryggir ekki að ástand hans verði sem „nýtt”, þ.e.a.s. að orkurýmdin verði 100% eins og í þeim upprunalega. Hún tryggir engu að síður að rafgeymir ökutækisins hafi að minnsta kosti 70% af upphaflegri orkurýmd. Ábyrgð á orkurýmd EV rafgeymis tekur mið af þeim undantekningum sem taldar eru upp undir kaflanum „Það sem ábyrgðin nær ekki til”.


Takmörkuð ábyrgð nýs ökutækis

Það sem ábyrgðin nær ekki yfir Tjón vegna þátta sem eru ekki á valdi framleiðanda

• Skemmdir sem rekja má til notkunar á lakkvörnum og merkingum.

Dæmi um þessa þætti, en takmarkast þó ekki eingöngu við þá, eru:

• Endurnýjun á lakkvörn og merkingum er undanskilin ábyrgðar.

• Röng notkun á ökutækinu eins og akstur yfir vegkanta, ofhleðsla, hraðakstur, langvarandi lausagang og ítrekuðum stuttum akstri o.fl. (Réttri notkun er lýst í eigandahandbókinni).

Tjón af völdum ófullnægjandi viðhalds eða vegna notkunar á röngu eldsneyti, olíu, smurolíum eða öðrum smurefnum og vökvum

• Skemmdir og bilanir sem má rekja til fyrri viðgerða útfrá tjóni. • Óhöpp eins og árekstur, eldsvoði, þjófnaður, uppþot o.fl. • Breyting, lagfæring eða að átt hefur verið við ökutækið að öðru leyti. • Tjón eða ryð á yfirborði vegna umhverfisþátta. Dæmi um þetta eru súrt regn, öskufall, kísill, ofanfall (eiturefni, trjákvoða, fugladrit o.fl.), salt, slæmir vegir, haglél, stormur, eldingar, flóð og önnur náttúrufyrirbrigði. • Útlitsástand eða tæring á yfirborði bifreiðar, þar með talið ljós, plast, gler og felgur vegna utanaðkomandi ákomu td. steinkast eða notkun ætandi efna. • Bifreiðar með skráða tjónasögu njóta takmaraðar ábyrgðar. 8

• Réttu viðhaldi eins og því er lýst í eigandahandbók þinni er ábótavant. • Rangt viðhald eða notkun annars eldsneytis, olíu eða smurolíu en mælt er með í eigandahandbókinni.

Eðlilegt slit • Dæmi um eðlilegt slit eru rifur eða rýrnun. Eins og upplitun, fölnun eða aflögun. • Yfirborðsryð á öllum hlutum nema málmplötum á yfirbyggingu bifreiðarinnar. • Hægfara eðlilegt slit á vélaríhlutum í hlutfalli við kílómetrastöðu • Ábyrgð gagnvart skrölti og öðrum hávaða í innréttingu og yfirbyggingu er takmörkuð. • Eðlilegt slit glóðakerta miðast við, eftir 80.000 km akstur innan við 84 mánuði.


Breyttur kílómetrateljari

• Ábyrgðin nær ekki til viðgerða á Kia bifreiðum með kílómetrateljara sem hefur verið breytt eða sem er í því ástandi að ekki er mögulegt að lesa af honum kílómetrastöðuna. Ef skipta þarf um hraðamæli verður viðurkenndur þjónustuaðili Kia fyrst að fylla út skýrslu um endurnýjum kílómetrateljara sem er að 9 finna á bls. 20

Kostnaðarútlát og tjón

• Ábyrgðin nær ekki til hvers konar fjárhagslegs kostnaðar sem kann að hljótast af því að koma bifreið til þjónustuaðila, kostnaðar vegna bílaleigubifreiðar, gistikostnað, ferðakostnað, tekjutap eða kostnaðar sem hlýst af því að vera án bifreiðar meðan á ábyrgðarviðgerð stendur.

Breytingar á framleiðslu

• Kia og viðurkenndur þjónustuaðili Kia geta hvenær sem er gert breytingar á bifreiðum sem eru framleiddar og/eða seldar án þess að þurfa að gera sambærilegar breytingar á þeim ökutækjum sem við höfum áður framleitt og/eða selt.

Dráttur á tilkynningu

• Komi fram meintur framleiðslugalli á bifreiðinni ber eiganda hennar að tilkynna Öskju eða viðurkenndum þjónustuaðila það án tafar og framvísa þjónustubók. • Dráttur á að tilkynna meintan galla getur valdið ógildingu ábyrgðar.

ASKJA 10.23

• Dæmi um eðlilegt viðhald, sem lýst er sem „Reglubundinni viðhaldsþjónustu” í þessari handbók og „Viðhaldi” í eigandahandbókinni, er: Þjónustu og bifreiðaskoðun, þrif og bón, minniháttar stillingar, smurþjónusta, skipti á olíu/vökvum, skipti á síum, áfylling frostlagar, hjólastilling og jafnvægisstilling, nema það sé hluti af ábyrgðarviðgerð. • Galli á viðhaldshlutum er innan ábyrgðar fyrstu 24 mánuðina frá skráningardegi eða 20.000 km,hvort sem fyrr kemur. Komi í ljós að hlutir, sem settir eru í ökutækið í tengslum við viðhaldsþjónustu*, eins og lýst er í eigandahandbókinni, búi yfir efnis- eða framleiðslugalla. T.d. Kerti, reimar, bremsuhlutir,þurrkublöð, *kúplingshlutir og diskar, ljósaperur að undanskildum HID ljósaperum eða aðrar viðhaldsvörur.

Takmörkuð ábyrgð nýs ökutækis

Eðlilegt viðhald


Ábyrgð þín

Takmörkuð ábyrgð nýs ökutækis

Viðhald Þú ert ábyrgur fyrir því að nota Kia ökutækið þitt á réttan hátt og viðhalda því í samræmi við leiðbeiningarnar í eigandahandbókinni. Ef ökutækið þitt er notað við erfiðar akstursaðstæður ættirðu að fylgja leiðbeiningum um viðhald vegna erfiðra akstursaðstæðna í eigandahandbókinni.

Sé reglubundnu viðhaldi ekki sinnt samkvæmt fyrirmælum framleiðanda áskilur framleiðandi sér rétt til takmörkunar eða höfnunar á ábyrgð.

Að nálgast ábyrgðarþjónustu

• Akstur á stuttum vegalengdum

Farðu á Kia ökutækinu til viðurkennds þjónustuaðila með þessa handbók á opnunartíma. Jafnvel þótt allir viðurkenndir þjónustuaðilar Kia taki að sér ábyrgðarþjónustu mælum við með því að þú snúir þér til þess umboðs þar sem þú keyptir bílinn til þess að viðhalda persónulegum tengslum við það. Leitaðu svara í Leiðsögn fyrir viðskiptavini (bls. 24) vakni einhverjar spurningar varðandi ábyrgðina eða ef þú þarft aðstoð.

• Akstur með eftirvagn nálægt hámarks dráttargetu

Umhirða ökutækis

• Langvarandi lausagangur brunahreyfils

Þér ber að yfirfara bifreiðina reglulega með tilliti til rispa og steinkasts eða annarra skemmda á lakki. Þessar skemmdir þarf að lagfæra án tafar.

Upptalning á "erfiðum akstursaðstæðum" • Akstur í miklu ryki eða lofti mettuðu mikilli sjávarseltu • Akstur á mjög ósléttum vegum eða utanvegaakstur

Skýrslur um reglubundið viðhald Þú ættir að geyma viðhaldsskýrslurnar því nauðsynlegt getur reynst, við vissar aðstæður, að þú getir sýnt fram á að viðhaldsþjónusta sem krafist er hafi verið framkvæmd.

Við vissar aðstæður ættir þú að verja bifreiðina sérstaklega gagnvart ryðmyndun • Varðandi almenna umhirðu á Kia bifreiðinni þinni skal sjá leiðbeiningar framleiðanda í eigendahandbók.

Skýrslur um reglubundið viðhald á að fylla út þegar • Mikilvægt er að tryggja að göt fyrir afrennsli séu ekki viðhaldsþjónustan er innt af hendi. Geymdu allar stífluð. kvittanir og hafðu þær aðgengilegar ef ágreiningur rís um viðhald bifreiðarinnar. 10


Skilyrt ábyrgð gagnvart gegnumtæringu

• Gegnumtæring vegna ryðmyndunar af völdum ofanfalls, skemmda, misbeitingar, slysa, tjóns, breytinga á ökutæki eða vegna flutnings á farmi í Kia ökutækinu sem veldur skemmdum eða notkun ætandi efna.

• Ef bifreiðin verður fyrir tjóni sem getur haft áhrif á lakk bifreiðarinnar ættir þú að láta gera við hana eins fljótt og auðið er á viðurkenndu málningar- og réttingarverkstæði samkvæmt kröfum framleiðanda.

• Gegnumtæring vegna ryðmyndunar sem verður ekki rakin til efnis- eða framleiðslugalla heldur vegna þess að Kia ökutæki þínu hefur ekki verið viðhaldið í samræmi við ferla sem lýst er á blaðsíðu 10 í þessari þjónustuhandbók undir kaflanum „Ábyrgð þín” og í eigandahandbókinni sem fylgir Kia ökutækinu þínu.

Skilyrt ábyrgð gagnvart gegnumtæringu Kia ábyrgist að málmfletir í yfirbyggingu nýja Kia ökutækisins séu lausar við efnis- og framleiðslugalla sem geta leitt til gegnumtæringar (að gat opnist í gegnum málmfleti innanfrá og út) af völdum ryðmyndunar, samkvæmt skilmálum og skilyrðum. Viðurkenndur þjónustuaðili Kia annað hvort gerir við eða skiptir út málmhlutum sem eru gataðir af völdum ryðmyndunar vegna efnis- eða framleiðslugalla þér að kostnaðarlausu.

• Öll gegnumtæring vegna ryðmyndunar á hlutum Kia ökutækisins öðrum en málmfletir yfirbyggingarinnar. Þetta undanskilur sérstaklega útblásturskerfi ökutækisins. • Öll gegnumtæring sem rekja má til galla eða ónógra gæða nýrra varahluta sem ekki eru seldir eða viðurkenndir af Kia, eða notaðra varahluta eða tjóns sem verður á tengdum hlutum sem leiðir af notkuninni.

Ábyrgðartími Ábyrgðartíminn er fyrstu 144 mánuðirnir eftir skráningardag óháð akstri. Ábyrgðin er flytjanleg yfir á næstu eigendur ökutækisins á ábyrgðartímanum.

11

ASKJA 10.23

Það sem ábyrgðin nær ekki til

Takmörkuð ábyrgð gagnvart gegnumtæringu

• Skola þarf undirvagn bifreiðarinnar með hreinu vatni að minnsta kosti einu sinni í mánuði ef ekið er á saltbornum vegum eða nálægt sjó.


Skyldur og takmörkuð skuldbinding

• Öll gegnumtæring af völdum ryðmyndunar sem orsakast af misbeitingu, rangri notkun eða ónógu viðhaldi eins og því er lýst á blaðsíðu 21 undir liðnum Skýrslur um ryðvarnaeftirlit.

Að nálgast ábyrgðarþjónustu Framleiðandi gerir þá kröfu að vi ðh a l d i og ábyrgðarþjónusta sé framkvæmt hjá viðurkenndum þjónustuaðila Kia.

• Öll ryðmyndun á Kia ökutækinu sem leiðir ekki til gegnumtæringar.

Vakni upp spurningar varðandi þjónustu og eða ábyrðarskilmála skal leitast til viðurkenndra þjónustuaðila

Skyldur þínar

Takmörkuð skuldbinding

Umráðamaður ber ábyrgð á að þjónustubók þessi fylgi ávallt bifreiðinni því samhliða reglubundnum þjónustuskoðunum framkvæmir viðurkenndur þjónustuaðili Kia ryðvarnareftirlit samkvæmt kröfum framleiðanda.

Skuldbinding Kia samkvæmt þessari ábyrgð er einungis sú að gera við eða skipta um upprunalega varahluti sem innihalda galla í efnisþáttum eða framleiðslu í gegnum viðurkenndan þjónustuaðila Kia. Kia er ekki ábyrgt vegna kostnaðar sem kann að hljótast af því að koma ökutækinu til viðurkennds þjónustuaðila eða kostnaðar sem hlýst af því að vera án ökutækisins meðan á ábyrgðarviðgerð stendur.

Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem eigandi/umráðamaður ber kostnað af.

12


Takmörkuð ábyrgð á varahlutum

Ábyrgðin nær til varahluta sem skipt er út eða seldir eru af viðurkenndum þjónustuaðila Kia. Viðurkenndur þjónustuaðili Kia gerir við eða skiptir um varahluti til að leysa þau vandamál sem upp kunna að koma og falla undir ábyrgðina. Hafi viðurkenndur þjónustuaðili sett varahluti í ökutækið verður gert við þá eða þeim skipt út fyrir nýja og eru varahlutir og vinna þér að kostnaðarlausu. Hafi einhver annar sett varahlutina í ökutækið verður gert við þá eða þeim skipt út fyrir nýja en þú greiðir fyrir vinnuna.

Ábyrgðartími  Varahlutir Varahlutir sem settir eru í ökutækið af viðurkenndum þjónustuaðila Kia samkvæmt ábyrgðarviðgerð eru í ábyrgð það sem eftir lifir af upphaflegum ábyrgðartíma/kílómetrafjölda ökutækisins. Varahlutir sem settir eru í ökutækið af viðurkenndum þjónustuaðila Kia þegar ábyrgðartími þess er útrunninn eru eftir sem áður í ábyrgð í 24 mánuði frá ísetningu, óháð akstri.

13

ASKJA 10.23

Takmörkuð ábyrgð á varahlutum

Kia ábyrgist að varahlutir séu lausir við efnis- og framleiðslugalla samkvæmt eftirfarandi skilmálum og skilyrðum.


Takmörkuð ábyrgð á varahlutum

Það sem ábyrgðin nær ekki til

Að nálgast ábyrgðarþjónustu

• Tjón eða ryðskemmdir af völdum slysa, vanhirðu, ófaglegra viðgerða, lagfæringa, misbeitingar, breytinga eða árekstra.

Viðkenndur þjónustuaðili KIA metur hugsanlegan galla varahlutar. Þín skylda er að framvísa öllum nauðsynlegum gögnum sem sýna rekjanleika varahlutakaupa og viðgerðar.

• Tjón eða yfirborðsryð af völdum umhverfisþátta. Dæmi um það er súrt regn, ofanfall (t.d. eiturefni, trjákvoða), steinkast, salt, ætandi efni, slæmir vegir, stormur, eldingar, flóð eða önnur náttúrufyrirbrigði.

Takmörkuð ábyrgð Samkvæmt ábyrgðarskilmálunum ber Kia eingöngu ábyrgð á viðgerðum á varahlutum sem búa yfir efniseða framleiðslugalla eða útskiptingu þeirra fyrir aðra varahluti hjá viðurkenndum þjónustuaðila Kia. Kia er ekki ábyrgt vegna kostnaðar sem kann að hljótast af því að koma bifreiðinni til þjónustuaðila eða kostnaðar sem hlýst af því að vera án bifreiðarinnar meðan ábyrgðarviðgerð stendur.

• Eðlilegt slit eða rýrnun eins og upplitun, fölnun, aflögum o.fl. • Varahlutir í Kia ökutæki með kílómetrateljara sem hefur verið breytt eða sem er í því ástandi að ekki er hægt að lesa kílómetrastöðuna. • Varahlutir sem notaðir eru í öðrum tilgangi en þeir voru hannaðir fyrir. • Varahlutir sem skemmast vegna rangrar ísetningar af öðrum en viðurkenndum þjónustuaðila Kia. • Varahlutir sem ekki er hægt að sanna hvenær voru keyptir eða settir í Kia bifreiðina. • Varahlutir og efnavara sem ekki eru viðurkenndir af framleiðanda. 14


Skýrslur um reglubundið viðhald

Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Í eigandahandbókinni eru ítarlegar upplýsingar um tímaáætlanir í reglubundinni viðhaldsþjónustu.

Staðfesting þjónustuaðila :

Til að uppfylla ábyrgðarskilmálana þarf að sinna þjónustu- og ryðvarnareftirliti samkvæmt fyrirmælum framleiðanda eins og kemur fram í eigendahandbók bílsins.

Þjónusta #2 Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Viðurkenndir þjónustuaðilar Kia vinna samkvæmt fyrirmælum framleiðanda við framkvæmd þjónustuskoðana og viðgerða. Þannig er rekjanleiki tryggður. Framleiðandi gerir kröfur um rekjanleika viðhald varðandi ábyrgðarviðgerðir. Gott er að halda skrá yfir annað viðhald.

Staðfesting þjónustuaðila : 15

ASKJA 10.23

Þjónusta #1

Skýrslur um reglubundið viðhald

Á þjónustuskýrslunum á næstu blaðsíðum er gert ráð fyrir undirskrift viðurkennds þjónustuaðila Kia eða fulltrúa viðgerðaverkstæðis. Þetta undirritaða form er sönnun þess að viðhaldsþjónusta hefur farið fram samkvæmt skilmálum framleiðanda og það ætti að geyma ásamt kvittunum. Kröfur um ábyrgð á ábyrgðartímanum eru ekki samþykktar ef viðhaldi hefur verið ábótavant fremur en að efnis- eða framleiðslugöllum sé um að kenna.


Skýrslur um reglubundið viðhald

Þjónusta #3

Þjónusta #5

Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Staðfesting þjónustuaðila :

Staðfesting þjónustuaðila :

Þjónusta #4

Þjónusta #6

Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Staðfesting þjónustuaðila :

Staðfesting þjónustuaðila : 16


Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Staðfesting þjónustuaðila :

Staðfesting þjónustuaðila :

Þjónusta #8

Þjónusta #10

Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Staðfesting þjónustuaðila :

Staðfesting þjónustuaðila : 17

ASKJA 10.23

Þjónusta #9

Skýrslur um reglubundið viðhald

Þjónusta #7


Skýrslur um reglubundið viðhald

Þjónusta #11

Þjónusta #13

Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Staðfesting þjónustuaðila :

Staðfesting þjónustuaðila :

Þjónusta #12

Þjónusta #14

Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Staðfesting þjónustuaðila :

Staðfesting þjónustuaðila : 18


Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Staðfesting þjónustuaðila :

Þjónusta #16 Dagsetning : Akstur : Verkbeiðni : Viðgerðaraðili : Athugasemdir :

Staðfesting þjónustuaðila : 19

ASKJA 10.23

Skýrslur um reglubundið viðhald

Þjónusta #15


Breyttur kílómetrateljari Viðurkenndur þjónustuaðili Kia

Breyttur kílómetrateljari

Staðfesting á því að kílómetrateljari hefur verið endurnýjaður v. mælaborðsumskipta.

20


Skýrslur um eftirlit með gegnumtæringu

Á skýrslum um eftirlit með gegnumtæringu á næstu blaðsíðum er gert ráð fyrir undirskrift viðurkennds þjónustuaðila Kia eða fulltrúa viðgerðaverkstæðis. Þetta undirritaða form er sönnun þess að eftirlit með gegnumtæringu hefur farið fram og það ætti að geyma ásamt kvittunum, varahlutapöntunum og reikningum í hanskahólfinu. Þessi gögn ætti síðan að afhenda næsta eiganda Kia ökutækisins. Kröfur um ábyrgð á ábyrgðartímanum eru ekki samþykktar ef viðhaldi hefur verið ábótavant fremur en að efnis- eða framleiðslugöllum sé um að kenna.

Kílómetrastaða : Númer viðgerðarbeiðnar : Dagsetning : Nafn viðurkennds þjónustuaðila : Staðfesting viðgerðaverkstæðis viðurkennds þjónustuaðila :

Tímaáætlanir eftirlits með gegnumtæringu

2. Eftirlit með gegnumtæringu

Til að njóta takmarkaðrar ábyrgðar Kia gagnvart gegnumtæringu verður þetta eftirlit að fara fram af viðurkenndum þjónustuaðila Kia eða viðgerðaverkstæði. Eftirlitið þarf að fara fram með reglubundnum hætti eins og mælt er fyrir um í eigandahandbókinni.

Kílómetrastaða : Númer viðgerðarbeiðnar : Dagsetning : Nafn viðurkennds þjónustuaðila : Staðfesting viðgerðaverkstæðis viðurkennds þjónustuaðila :

21

ASKJA 10.23

1. Eftirlit með gegnumtæringu

Skýrslur um eftirlit með gegnumtæringu

Skýrslur um eftirlit með gegnumtæringu


Skýrslur um eftirlit með gegnumtæringu

3. Eftirlit með gegnumtæringu

5. Eftirlit með gegnumtæringu

Kílómetrastaða : Númer viðgerðarbeiðnar : Dagsetning : Nafn viðurkennds þjónustuaðila : Staðfesting viðgerðaverkstæðis viðurkennds þjónustuaðila :

Kílómetrastaða : Númer viðgerðarbeiðnar : Dagsetning : Nafn viðurkennds þjónustuaðila : Staðfesting viðgerðaverkstæðis viðurkennds þjónustuaðila :

4. Eftirlit með gegnumtæringu

6. Eftirlit með gegnumtæringu

Kílómetrastaða : Númer viðgerðarbeiðnar : Dagsetning : Nafn viðurkennds þjónustuaðila : Staðfesting viðgerðaverkstæðis viðurkennds þjónustuaðila :

Kílómetrastaða : Númer viðgerðarbeiðnar : Dagsetning : Nafn viðurkennds þjónustuaðila : Staðfesting viðgerðaverkstæðis viðurkennds þjónustuaðila :

22


Kílómetrastaða : Númer viðgerðarbeiðnar : Dagsetning : Nafn viðurkennds þjónustuaðila : Staðfesting viðgerðaverkstæðis viðurkennds þjónustuaðila :

Kílómetrastaða : Númer viðgerðarbeiðnar : Dagsetning : Nafn viðurkennds þjónustuaðila : Staðfesting viðgerðaverkstæðis viðurkennds þjónustuaðila :

8. Eftirlit með gegnumtæringu

10. Eftirlit með gegnumtæringu

Kílómetrastaða : Númer viðgerðarbeiðnar : Dagsetning : Nafn viðurkennds þjónustuaðila : Staðfesting viðgerðaverkstæðis viðurkennds þjónustuaðila :

Kílómetrastaða : Númer viðgerðarbeiðnar : Dagsetning : Nafn viðurkennds þjónustuaðila : Staðfesting viðgerðaverkstæðis viðurkennds þjónustuaðila :

23

ASKJA 10.23

9. Eftirlit með gegnumtæringu

Skýrslur um eftirlit með gegnumtæringu

7. Eftirlit með gegnumtæringu


Leiðsögn fyrir viðskiptavini

11. Eftirlit með gegnumtæringu

Gildi ábyrgðar

Kílómetrastaða : Númer viðgerðarbeiðnar : Dagsetning : Nafn viðurkennds þjónustuaðila : Staðfesting viðgerðaverkstæðis viðurkennds þjónustuaðila :

Ábyrgðin gildir fyrir Kia ökutæki sem keypt var af viðurkenndum þjónustuaðila Kia á Íslandi, skráð og notað með eðlilegum hætti. Ábyrgðin er færanleg yfir á næstu eigendur á ábyrgðartímanum.

12. Eftirlit með gegnumtæringu

Þegar þú þarft á Kia að halda

Kílómetrastaða : Númer viðgerðarbeiðnar : Dagsetning : Nafn viðurkennds þjónustuaðila : Staðfesting viðgerðaverkstæðis viðurkennds þjónustuaðila :

Ánægja þín er okkar markmið. Við erum til þjónustu reiðubúin. Allir viðurkenndir þjónustuaðilar Kia búa yfir þekkingu og verkfærum til að halda Kia ökutækinu þínu í góðu ástandi. Hafðu samband ef vakna spurningar eða þú ert með tillögur um bætta þjónustu gagnvart Kia. Kia samþykkir ekki kröfu um ábyrgð á ábyrgðartímanum ef viðhaldi er ábótavant.

Breytingar á framleiðslu Kia og viðurkenndir þjónustuaðilar Kia áskilja sér þann rétt að gera breytingar hvenær sem er á ökutækjum sem eru framleidd og/eða seld án þess að þurfa að gera sömu eða sambærilegar breytingar á þeim ökutækjum sem Kia hefur áður framleitt og/eða selt.

24


Persónuvernd - neytendaábyrgð

Global Warranty Management System (“GWMS”) er ábyrgðakerfi Kia sem hýst er á internetinu.

Bílaumboðið Askja, gdpr@askja.is, +354 590 2100.

GWMS er þægilegur og skilvirkur vettvangur umboðsaðila og söluaðila Kia til að meðhöndla ábyrgðarkröfur. Það gerir Kia kleift að halda utan um og stýra ábyrgðartengslum við viðskiptavini á miðstýrðan og skilvirkan hátt.

3. Tengiliðaupplýsingar og fulltrúar 3.1 V i n s a m l e g a h a f ð u s a m b a n d v i ð o k k u r í gegnum einn af eftirfarandi tengiliðum vakni spurningar um eða í tengslum við þessa persónuverndartilkynningu, eða ef þú vilt leggja fram kvörtun vegna meðhöndlunar okkar á persónugögnum þínum eða réttindum þínum:

Megin hlutverk GWMS er umsýsla með ábyrgðarmál og ábyrgðarkröfur sem og endurgreiðsla vegna ábyrgðarviðgerða. Því til viðbótar getur Kia í gegnum GWMS staðið fyrir þjónustuátaki fyrir viðskiptavini í þeim tilgangi að bæta Kia ökutækið eða koma í veg fyrir skemmdir á því. Að síðustu er GWMS helsti vettvangur Kia fyrir vöruþróun og aukin vörugæði.

Persónuvernd

Kia Motors Corporation, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797 Republic of Korea, +82 2 34644200.

1. Kynning

Bílaumboðið Askja, gdpr@askja.is Bréfpóstur: Krokhals 11-13, 110 Reykjavik, Iceland 3.2 Tengiliðaupplýsingar fulltrúa Kia Motors Corporation innan Evrópubandalagsins eru:

2. Gagnavörður Gagnaverðir, Kia Corporation og Bílaumboðið Askja (“Kia”, “við” eða “okkar”), hvor um sig sjálfstæður gagnavörður, eru ábyrgir fyrir persónuupplýsingum sem er safnað, unnið úr og notaðar eru:

25

ASKJA 10.23

Kia Motors Europe GmbH, Theodor-HeussAllee 11, 60486 Frankfurt am Main, Germany, dpo@kia-europe.com +49 69 850928425


3.3 Þú getur haft samband við fulltrúa okkar í gagnavernd: Bílaumboðið Askja Tölvupóstur: gdpr@askja.is Bréfpóstur: Krokhals 11-13, 110 Reykjavik, Iceland

4. Viðfangssvæði gagna Persónuverndartilkynning þessi nær til söfnunar, úrvinnslu og notkunar persónulegra upplýsinga á viðfangssvæði gagna sem þú tilheyrir eins og lýst er í Viðauka – töflu fyrir viðskiptavini.

Persónuvernd

5. Gagnaflokkar, tilgangur úrvinnslu og lagalegur grundvöllur Í viðauka – tafla fyrir viðskiptavini eru ítarlegar upplýsingar um: •

Þá flokka persónuupplýsinga sem við sækjum til þín eða þriðja aðila (t.d. stjórnvalda eða almannaþjónustu) til viðbótar við aðrar persónuupplýsingar sem þú lætur okkur í té (t.d. þegar þú sendir okkur tölvupóst)

Tilgangur úrvinnslu og notkunar okkar á persónuupplýsingum og

Lagalegur grundvöllur fyrir söfnun, úrvinnslu og notkun persónuupplýsinga þinna. 26

Athugið að við vinnum ekki úr persónuupplýsingum þínum í annars konar tilgangi nema lög skyldi okkur til þess (t.d. að fyrirmælum dómstóla eða saksóknara), að því gefnu að þú hafir samþykkt viðkomandi gagnavinnslu og ef lagalegur grundvöllur er fyrir henni að öðru leyti. Fari fram gagnavinnsla í öðrum tilgangi upplýsum við þig um það.

6. Viðtakendur og flokkar viðtakenda Aðgengi að persónuupplýsingum þínum hjá Kia er einskorðað við þá einstaklinga sem þurfa á þeim að halda til að uppfylla starfsskyldur sínar. Við gætum þurft að veita eftirtöldum viðtakendum og flokkum viðtakenda aðgang að persónuupplýsingum þínum (nánari upplýsingar um viðtakendur og flokka viðtakenda má sjá í Viðauka – tafla fyrir viðskiptavini). 6.1 Þriðji aðili – Tengdir eða ótengdir einkaaðilar aðrir en við. 6.2 Gagnavinnslur – Vissir þriðju aðilar, tengdir eða ótengdir, gætu fengið aðgang að persónuupplýsingum þínum til nauðsynlegrar gagnavinnslu undir viðeigandi leiðsögn frá Kia.


Persónuupplýsingar þínar eru vistaðar af okkur og/eða þjónustuaðilum okkar eingöngu í því umfangi sem nauðsynlegt er fyrir okkur að uppfylla skuldbindingar okkar og eingöngu í þann tíma sem nauðsynlegur er til þess að ná fram þeim tilgangi sem stofnað var til með söfnun persónuupplýsinganna, í samræmi við viðeigandi persónuverndarlög. Þegar við þurfum ekki lengur á persónuupplýsingum þínum að halda eyðum við þeim úr kerfi okkar og/eða skrám og/ eða gerum ráðstafanir til þess að þær verði ekki persónugreinanlegar á þann hátt að þú þekkist, nema að því undanskildu að þess sé krafist af okkur að halda upplýsingunum til haga svo farið sé að lagalegum skuldbindingum eða reglum.

7. Gagnaflutningur úr landi Vissir viðtakendur persónuupplýsinga þinna eru staðsettir eða hafa starfsemi í öðrum löndum, svo sem í Kóreu, þar sem persónuverndarlög geta veitt ólíka vernd en lög í heimalandi þínu tryggja og þar sem löggjöf framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins gildir ekki. Við grípum til viðeigandi öryggisráðstafana tengslum við gagnaflutninga til slíkra viðtakenda með því að stofna til samninga um gagnaflutninga við viðtakendurna á grunni staðlaðra samningsákvæða (2010/87/EU og/eða 2004/915/ EC) eða með öðrum ráðstöfunum sem tryggja fullnægjandi vernd gagna. Afrit af ráðstöfunum af þessu tagi sem við höfum gripið til er fáanlegt hjá gagnaverði okkar (sjá 3.3 hér að ofan).

Ítarlegri upplýsingar um vistunartíma gagna er að finna í Viðauka – tafla fyrir viðskiptavini. 27

ASKJA 10.23

8. Vistunartími gagna

6.3 Þegar þörf krefur og lög heimila; stjórnvöld, dómstólar, utanaðkomandi ráðgjafar og þriðju aðilar af svipuðu tagi.

Persónuvernd

Ítarlegri upplýsingar varðandi gagnasendingar til annarra landa, tilvist eða fjarveru viðunandi verndar og ráðstafana sem gripið er til við gagnasendingar til annarra landa í öryggisskyni, er að finna í Viðauka – tafla viðskiptavina.

Gagnavinnslurnar eru háðar samningsbundnum skyldum um að beita viðeigandi tæknilegum og skipulagslegum öryggisráðstöfunum til að vernda persónuupplýsingarnar og að vinna úr þeim einungis samkvæmt fyrirmælum.


9. Réttur þinn

9.1 Aðgengisréttur (Grein 15 GDPR): Þú gætir átt rétt á að fá staðfestingu frá okkur hvort verið sé að vinna með persónuupplýsingar sem varða þig, og, þegar sú er raunin, að óska eftir aðgangi að persónuupplýsingunum. Upplýsingaaðgengið felur meðal annars í sér tilgang gagnavinnslunnar, þá flokka persónuupplýsinga sem um ræðir og viðtakendur eða flokka viðtakenda sem hafa fengið eða munu fá persónuupplýsingarnar. Aðgengisrétturinn er þó ekki ótakmarkaður og hagsmunir annarra aðila gætu takmarkað hann.

Persónuvernd

Þótt þú hafir lýst yfir samþykki þínu fyrir gagnavinnslu á persónuupplýsingum þínum getur þú hvenær sem er dregið samþykki þitt til baka sem gildir þá til framtíðar. Afturköllun af því tagi hefur þó ekki áhrif á lögmæti gagnavinnslu sem farið hefur fram fyrir afturköllun samþykkisins. Samkvæmt gildandi lögum um gagnavernd, einkum almenna reglugerð ESB um gagnavernd (“GDPR”), hefur þú rétt til að: (9.1) Óska eftir aðgangi að persónuupplýsingum þínum; (9.2) óska eftir leiðréttingum á persónuupplýsingum þínum; (9.3) óska eftir eyðingu persónuupplýsinga þinna; (9.4) óska eftir takmörkun á vinnslu persónuupplýsinga þinna; (9.5) óska eftir flytjanleika gagna; og (9.6) mótmæla vinnslu á persónuupplýsingum þínum. Vinsamlega athugið að fyrrgreind réttindi gætu verið takmörkuð samkvæmt innlendum gildandi gagnaverndarlögum. Þú átt einnig rétt á að leggja fram kvörtun til lögbærs eftirlitsyfirvalds gagnaverndar. Til að nýta réttindi þín vinsamlega hafðu samband við okkur eins og lýst er í hlutanum “Tengiliðaupplýsingar og fulltrúar” að ofan (3.).

Þú gætir átt rétt á að fá afhent afrit af þeim persónuupplýsingum sem eru í vinnslu. Óskir þú fleiri afrita gætum við þurft að leggja á sanngjarnt gjald til að standa undir umsýslukostnaði. 9.2 Réttur til breytinga (Grein 16 GDPR): Þú gætir átt rétt á að breyta ónákvæmum persónuupplýsingum sem varða þig. Þú gætir átt rétt á því að ófullgerðar persónuupplýsingar séu fullgerðar, meðal annars með því að veita viðbótar upplýsingar, en sá réttur ræðst þó af tilganginum með gagnavinnslunni.

28


10. Breytingar á persónuvernd Uppfæra gæti þurft þessa persónuverndartilkynningu annað slagið - til dæmis vegna innleiðingu nýrrar tækni eða kynningar á nýrri þjónustu. Við áskiljum okkur rétt til að breyta eða bæta við þessa persónuverndartilkynningu hvenær sem er. Við munum birta breytingarnar á www. kia.com og/eða upplýsa þig um þær (t.d. með tölvupósti).

9.5 Réttur til gagnaflutnings (Grein 20 GDPR): Við vissar aðstæður gætir þú átt rétt á að fá persónuupplýsingarnar sem varða þig sem þú hefur afhent okkur, með skipulögðu, algengu og rafrænu sniði og þú gætir átt rétt á að senda þessi gögn til annars aðila án hindrunar frá okkur.

29

ASKJA 10.23

9.4 Réttur til takmarkana á vinnslu (Grein 18 GDPR): Við vissar aðstæður gæti þú átt rétt á að fara fram á það við okkur að takmarkanir verði á vinnslu persónuupplýsinga sem þig varðar. certain circumstances, you may have the right to obtain from us restriction of processing your personal data. Í þessu tilfelli verða viðkomandi gögn merkt og geta aðeins verið unnin af okkur í ákveðnum tilgangi.

Persónuvernd

9.6 Andmælaréttur (Grein 21 GDPR): Við vissar aðstæður gætir þú átt rétt til andmæla á grundvelli sérstakra aðstæðna þinna eða þar sem persónuupplýsingar þínar eru unnar í beinum markaðslegum tilgangi og hægt er að krefja okkur um að vinna ekki lengur með persónuupplýsingar þínar.

9.3 Réttur til að eyða upplýsingum (“rétturinn til að gleymast”) (Grein 17 GDPR): Við vissar aðstæður gætir þú átt rétt á að við eyðum persónuupplýsingum sem varða þig og okkur gæti verið skylt að eyða persónuupplýsingum af því tagi.


Viðauki – tafla fyrir viðskiptavini

Persónuvernd: Viðauki – tafla fyrir viðskiptavini Tilgangur vinnslu

Flokkar persónugagna

Vinnsluheimild

Uppruni persónuupplýsinganna

Meðhöndlun ábyrgðar og úrvinnsla ábyrgðarkröfu / krafna / endurgreiðsla til nets Kia umboða og Kia verkstæða sem þjónusta ökutækið þitt í ábyrgðarviðgerðum.

Upplýsingar um ökutæki í smásölu (þ.m.t. upplýsingar um umboðsaðila og verksmiðjunúmer ökutækis (VIN)). Upplýsingar um viðskiptavin varðandi ábyrgðarsamning: • Nafn, tengiliðaupplýsingar (heimilisfang, tölvupóstfang);

Vinnsla er nauðsynleg til að framfylgja ábyrgðarsamningi gagnvart endanlegum viðskiptavini Kia.

Safnað frá söluaðila og beint frá viðskiptavininum.

• VIN, númer skráningarmerkis; • Saga ábyrgðarviðgerða, ábyrgðarskilmálar; skráningardagur, kílómetrastaða bílsins.

30


Á gildistíma samningsbundinnar ábyrgðar og er eytt í lok almanaksársins, í kjölfar fyrningarréttar.

Þriðju aðilar

Vinnsluaðilar

Sérhver söluaðili Kia eða verkstæði sem þjónusta bílinn þinn Land utan ESB og skortur er á fullnægjandi vernd í samræmi við ákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar, en viðeigandi öryggisráðstafanir eru fyrir hendi (gagnaflutningar byggðir á stöðluðum samningsákvæðum (2010/87/EU og/eða 2004/915/EB)) við viðtakendur).

Hyundai AutoEver Korea 417, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 06182 Seoul, South Korea

Land innan ESB

Kia Motors Slovakia sro, Sv. Jana Nepomuckeho 1282/1, 013 01 Teplicka nad Vahom, Slovakia Kia Motors Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Germany Hyundai AutoEver Europe Kaiserleipromenade 5, D-63067 Offenbach am Main, Germany

31

ASKJA 10.23

Viðtakendur og / eða flokkar viðtakenda

Viðauki – tafla fyrir viðskiptavini

Vistunartími gagna


Viðauki – tafla fyrir viðskiptavini

Persónuvernd: Viðauki – tafla fyrir viðskiptavini Tilgangur vinnslunnar

Flokkar persónuupplýsinga

Lagalegur grundvöllur vinnslunnar

Uppruni persónuupplýsinganna

Þjónustutilboð til endanlegra viðskiptavina

Upplýsingar um þjónustutilboð og saga þjónustutilboða (ókeypis tæknilegar leiðbeiningar til að bæta ökutækið eða koma í veg fyrir skemmdir). Inniheldur VIN númer bifreiðarinnar sem og tæknilegar upplýsingar.

Gagnavinnsla er nauðsynleg vegna lögmætra hagsmuna sem er að veita viðskiptavini ókeypis þjónustutilboð.

Safnað af Bílaumboðinu Askja ehf. Krókhálsi 11-13 110 Reykjavík Ísland gdpr@askja.is

Bætur á vörum og eftirlit með vörum.

Saga ábyrgðarviðgerða og saga þjónustutilboða. Inniheldur VIN númer bifreiðarinnar sem og tæknilegar upplýsingar.

Gagnavinnsla er nauðsynleg vegna lögmætra hagsmuna sem er að bæta vörur og hafa eftirlit með vörum.

Safnað af Bílaumboðinu Askja ehf. Krókhálsi 11-13 110 Reykjavík Ísland gdpr@askja.is og frá söluaðila.

32


Gögn eru geymd til varnar gegn hugsanlegum kröfum sem byggjast á vöru- eða þjónustuskyldu og er eytt í lok almanaksársins í kjölfar fyrningarréttar.

Gögn eru geymd til varnar gegn hugsanlegum kröfum sem byggjast á vöru- eða þjónustuskyldu og er eytt í lok almanaksársins í kjölfar fyrningarréttar.

33

ASKJA 10.23

Viðtakendur og/eða flokkar viðtakenda

Viðauki – tafla fyrir viðskiptavini

Vistunartími gagna


Til minnis


Til minnis


Til minnisAskja · Krókhálsi 11–13, 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

ASKJA 10.23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.