Magazyn Edukacyjny Ecostyl

Magazyn Edukacyjny Ecostyl

Szczecin, Poland

Fundacja Porozumienia Społecznego i integracji Impuls www.impulsfundacja.pl. Wydawca bezpłatnego magazynu ekologicznego Ecostyl - współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie https://www.wfos.szczecin.pl