Åsgårdstrand på tvers

Page 1

20 ende årgang

Utgave

#03

GRATIS MAGASIN

JUNI 2012

i denne utgaven informasjonsorgan for Åsgårdstrand & omegn

q INTERVJU HaNs OTTO TVEITEN sIdE 4 q MIlJøgaTE - REalIsERINg? sIdE 7 q EN dEl aV UNgdOMskUlTUREN sIdE 13 q kONsERT: “käRlEkENs TId” sIdE 26

Åsgårdstrand dagene! Se hele programmet

En ny tid, andre verdier

Folkemøte om omkjøringsvegen

les mer på side 24-25

les mer på side 20-21

TINE FOTBallskOlE! les mer på side 34

Vårdugnad side 35 Åsgårdstrand sanitetsforening side 36 Nattergaltur til Borrevannet side 37 damelaget til ÅIF side 40

På bildet: Ella Terjesdatter Austlid, Maja Kosmo og Oda Braar Wæge

Forside foto Kamilla Weglin | Design: www.rettkommunikasjon.no

les mer på side 32-33

HORTEN Storgt. 33 - Tlf.: 33 07 40 00

www.pizzanini.no

Følg oss på Facebook Bli venn med oss på FB og få gode tilbud, meny og annet.

B.M.Elektro AS


Velkommen til Meny Åsgårdsstrand Ferskvarebutikken med det store utvalget

• De ferskeste råvarene • Friskeste ferskvareavdeling • Alltid gode tilbud og verdi for pengene • Aktuelle sesongvarer og bredt utvalg • Blide og kompetente medarbeidere

ÅSGÅRDSTRAND Paletten Kjøpesenter 9-21 (20) • Tlf. 33 08 10 04 • (Gratis parkering)


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS ApRil 2012

3

fra redaktøren

Sommer i badebyen! – ord fra redaktøren...

E

ndelig er den her, jeg mener ikke denne utgaven av på tvers, men sommerfornemmelsen! Nå er tiden inne for å kose seg og nyte dagene samt de lyse kveldene.

Kanskje ser du frem i mot årets første sjøbad, morgenbad eller nattbad? Ikke vet jeg , men mye skal skje i de kommende uker. Først er det den tradisjonelle byfesten 15.-17. juni som står for døren. Åsgårdstrandsdagene har et godt rykte i vårt fylke. Det kommer publikum fra fjern og nær. Det er mange arrangementer å ta del i under dagene. Se det velfylte programmet på midtsidene. Jeg benytter samtidig anledningen til å ønske lykke til samt og takke alle som er med å bidra til denne ”festen”. Ellers i denne utgaven er det ”blandet drops” hva gjelder innhold. Det kommer informasjon fra Kirken, ÅIF, Velforeningen, Kiwanis og andre. Jeg er stolt av å se at det gror i sykkelleiren. I forrige utgave omtalte vi Boys on Bike. I denne utgaven er det en sak fra barnehagen vi har kalt den Kids on Bike. Som nevnt mye skal skje fremover, ferie står for døren. Ordet Ferie er flere fridager etter hverandre. Ordet brukes også om ferieopphold eller feriereise. Sørg for at du (og dine nærmeste) får noen fine fridager etter hverandre, hvor enn du er eller skal. Edvard Munch sa, og Benn Solem minner oss på det:

”Å vandre i Åsgårdstrand er som å vandre i mine motiver.”

Unn deg en tur!

Gjør du det under Åsgårdstrandsdagene treffer du nok på pikene på broen!

UTGIVER Åsgårdstrand Idrettsforening REDAKSJONEN Redaktør: Ståle Rydberg Telefon: +47 900 31 830 redaksjonen3179@live.no BIDRAGSYTERE Jan Wiggo Wiger Kamilla Weiglin Malin H. Haugdal Dennis Larsen Merete Anker-Tannum ANNONSERING Salg og Markedsføring: Ståle Rydberg Telefon: +47 900 31 830 redaksjonen3179@live.no OPPlAGSINfORmASJON Opplag: 1 600 DESIGN Grafisk/repro: Jan Wiggo Wiger

Jeg ønsker alle leserne en aldeles strålende sommer, med flere fine/gode fridager etter hverandre. Håper du og har sommerfornemmelsen intakt.

fOTO Kamilla Weiglin Mailn H. Haugdal

Med sommerlig hilsen

GENEREllE fORESPøRSlER Post adresse: Rydberg Distribusjon AS Reirveien 30 3185 Skoppum

Ståle Rydberg

Redaktør, Åsgårdstrand på tvers

Neste utgave

Neste utgave kommer ut i uke 36, tiden går raskt til neste materiellfrist den 20. august. Benytt muligheten, kom med bidrag, bli sett og hørt! Bidrag og annonser sendes per e-post: redaksjonen3179@live.no Husk at bilder må ha høy oppløsning og leveres “løst” ved siden av tekst.

TRYKK Prinfo Unique v/Gyri Strømmen

Telefon: +47 900 31 830 redaksjonen3179@live.no

COPYRIGHT Alt materiell i Åsgårdstrand på tvers har copyright, om det ikke er opplyst om annet. Åsgårdstrand på tvers tar forhåndsregler for å sikre at informasjonen er korrekt på trykketidspunktet, men utgiveren påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten av informasjonen som finnes i teksten eller reklamen. Synspunktene er ikke nødvendigvis støttet av utgiveren eller redaktøren.

www.aaif.no


4

ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

Åsgårdstrand iF er 75 år Her er litt historikk og tanker om fremtiden. Fortalt av lederen i foreningen, Hans Otto Tveiten som starter med et sitat fra jubileumsskrivet i anledning 50 års-jubileumet. “Fredag 5. mars 1937 holtes massemøte i Robergs konditori, arrangert av Herrene Trygve Garsjø og Arne Røed i anledning overtagelse av den i 1935 stiftede idrettsforening, som nu nesten var utdødd” De formelle tingene var først i orden 5. mars 1937. og Åsgårdstrand Idrettsforening er offisielt etablert. Det første styre ble valgt og fikk følgeende sammensetning. Formann: Trygve Garsjø Kasserer: Johannes Jacobsen Revisor: Rolf Helland Larsen Styremed.: Otmar Roberg Suplanter: Leif Hamer

Viseformann: Arne Røed Revisor: Erik Skovdal Styremed.: Leif Skovdal Suplanter: Odd Aasen

For “innfødte” og de litt opp i årene er dette kjente navn.

Den første fotballbanen

Ny gymsal

Kommunestyret vedtok å bygge ny skole på branntomten til den gamle. Skolen får en ny gymsal på 400m�. Dette vil bedre turngruppens situasjon og gi foreningen muligheter til å drive med mer enn fotball. Skolen skal stå ferdig til skolestart i 2013.

Planer for fremtiden.

Vi har mange planer for fremtiden. Jeg vil nevne noen av de som står øverst på ønskelisten:

Idrettshall

Idrettshall i tilknytning til eksisterende klubbhus. Når Borre kommune vedtok at det skulle bygges nytt klubbhus i Åsgårdstrand ble det samtidig utarbeidet tegninger og planer for en idrettshall knyttet til klubbhuset. Det var i 1985 huset ble innviet. Siden den gang har vi gjentatte ganger tatt det opp med de ansvarlige i kommunen uten å komme særlig lenger enn å diskutere mulighetene. Det var nære når byggingen av ny skole skulle avgjøres. Skulle den ligge på den gamle tomten eller skulle den nye skolen samkjøres med idrettsanlegget. Avgjørelsen ble den gamle tomten og vi måtte atter en gang “ rykke tilbake til start” Mitt store ønske er at jeg skal få oppleve innvielsen av idrettshallen i Åsgårdstrand, men det spørs om jeg rekker det med den fremdriften kommunen har i denne saken. Det er lov å håpe.

“Årsberetningen 1948 bekrefter forhandlinger med Anton Gran ved roret i idrettslaget og Oskar Nilsen som grunneier ang. midlertidig ordning om leie av 6 mål i år til en pris av kr. 50,- pr. år. Avtalen gikk i orden og kommunen avsatte samme år kr. 5000,- til kjøp av idrettsplass”. Det var ikke store maskiner som gjorde arbeidet den gang. Den kjedligste jobben var jeg selv med på. Det måtte plukkes stein på anlegget. Vi fikk 10 øre pr. bøtte vi klarte å plukke. En bøtte full av stein var for tung for en liten gutt på 8 år. Jeg måtte få en av de voksne til å tømme bøtten når den ble full. Jeg husker godt åpningskampen mellom Ørn og Eik den 12 september 1953. Kampen endte 1-1 og ble avgjort på straffespark som Ørn vant 3-2. En stor opplevelse for en liten gutt.

Utarbeidelse av parkeringsplass i forbindelse med anlegget Parkeringskapasiteten på anlegget er for liten. Dersom det er to kamper samtidig på banene er det kaos med hensyn til parkering. I reguleringsplanen for anlegget er det tegnet inn ny parkeringplass nord for kunstgressbanen. Arealet ligger på Åsens eiendom. Vi vet at kommunen har vært/er i diskusjon med Åsen vedr. tomtearealet nord for banene våre. Fremdriften er heller dårlig. Diskusjoner har foregått med Åsen i flere ti-år. Reguleringsplanen er vedtatt i fylket. Vi håper idrettsrådet kan hjelpe oss til å få fortgang i denne saken. Det vi frykter aller mest er at det skal skje en ulykke i kaoset på parkeringsplassen vi har i tilknytning til klubbhuset når det er kamper og trening samtidig på anlegget.

Det første klubbhuset

Nytt kunstgress

25. juli 1954 forelå det byggetillatelse fra Fylkesforsyningsnemda på oppførsel av et garderobebygg på 12x6 meter. Det tok fem år før bygget sto ferdig og tatt i bruk i 1959. Dette huset ble senere revet og erstattet av det huset vi har i dag. Det ble innviet i 1986.

Kunstgressbanen

Kunstgressbanen ble åpnet i 2005. Endelig hadde vi en bane som kunne være åpen hver eneste dag. Tanken på at vår ivrige spillere skulle slippe å se skiltet “ Banen er stengt “ var belønning stor nok.

Kunstgresset vårt går i sitt 7. år og er snart modent for utskifting. Iflg ekspertene er normal levetid for kunstgress ca. 8 år. Kan Idrettsrådet hjelpe oss til å få lagt inn nytt kunstgress i kommunens fremtidige økonomiplan? Vi er klar over at det kan ta litt tid før vi får nytt kunstgress, men hvis vi ikke får det inn i planene vil det ta fryktelig lang tid og frykten for at kunstgresset blir ødelagt er stor. Det er allerede stor slitasje på gresset på grunn av snørydding og slådding i 7 år. Hans Otto Tveiten Leder av Åsgårdstrand IF


dnb.no

DNB i Åsgårdstrand! Ønsker du en bankprat, stikk innom oss på Paletten! Vi har åpent mellom 10 – 15. For øvrig kan du nå DNB døgnet rundt på tlf. 04800. Velkommen innom!


Spør oss om TV Montering og reperasjon av antenne - og parabolanlegg.

Blomster til alle anledninger • BRUDEBUKETTER • DEKORASJONER • KRANSER • BÅREBUKETTER Paletten Senter Telefon: 330 82 482 MENY ØP-senteret Telefon:330 40 988

Gunnar Eriksen Damgaten 27 - 3179 Åsgårdstrand Tlf.: 33 08 24 69 Mob.: 958 62 996

M-MUSKELTERAPI

Vi utfører oppdrag innen Bygg & Anlegg …

-Stress?

-Stiv muskulatur? -Hodepine?

Noe ledig kapasitet, ta kontakt for gratis befaring og rask oppstart.

-Restitusjon etter trening?

-Vondt i nakke, skuldre, rygg, ben?

Ring og bestill time hos din nye massasjeklinikk i Åsgårdstrand! ………….Tel: 93 65 51 60……...

GRAVING, DRENERING OG TILBYGG

• EIENDOMSUTVIKLING • SERVICE • UTLEIE • GRUNNARBEID • RESTAURERING • NYBYGG

TERJE ELLEFSEN HORTENSVEIEN 106 - 3157 BARKÅKER

Mobil: 906 98 000 - post@terell.no

500 nok 1 time

---------300 nok 30 min

Matthieu Bourg

Massasje ,kopping ,stretching ,triggerpunktbehandling

Åsgårdstrand helsesenter -2 etg- Grev. Wedelsgate 44


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

7

Miljøgate i Åsgårdstrand-

I

Et skritt nærmere en realisering.

forrige ÅPT skrev Åsgårdstrand Velforening om arbeidet med miljøgate/ trafikksikkerhetstiltak i Åsgårdstrand. Det er nå gledelig å se at Horten kommune har prioritert dette øverst på sin liste over tiltak til fylkets handlingsplan 2014-2017 .

I svaret til Vestfold fylkeskommune legger Horten kommune Velforeningens plan til grunn for tiltak. Velforeningen har jobbet lenge for at tiltakene skal komme med i fylkes planlegging. Nå er det opp til politikere i Fylkeskommunen å arbeide for at løsningene blir en realitet. Dette kan i første omgang bety at Torget får ny design med sikrere fortau og overganger, stoppested for buss ved torget og sikker gang og sykkel veg til Havna for å nevne noe. En konsekvens av dette blir sikrere by, lavere hastighet i Åsgårdstrand sentrum og flere parkeringsplasser. Følgene tiltak er foreslått av Velforeningen: Gjennomføre fartsgrense på 30 km fra Spettåsveien til bygrensen syd. Tilrettelegge bredere fortau/sikre overgang ved Grev Wedelsgate 2. Sikre helhetlig gang/sykkeladkomst/universell utforming gjennom hele Åsgårdstrand. • Tilrettelegge Havnegata for gågate/sykkelvei/ redusert trafikk fra Torvet til Havna. • Fjerne gangtrafikk/fortau fra Torget ned til Rådhuset. Markere veggkryss /nye gangfelt Bakkegata, Kayesgate og Johan Westmannsvei. Skjerme gang/sykkelveg langs badepark/strand • Lasteplasser/lommer ved busstopp. Vurdere enveiskjøring og parkering en side Kayesgate, Bakkegata og Johan Wesmannsvei. Opparbeide Torvet til et miljøtorv/miljøgate.

• • • •

Brostein/materialer som skiller dette området fra annen vei. Knytte innkjøringen til Falkestien og Edv. Munchsgate sammen med torvet. Ny utforming av torget/endring av parkering. Busslomme/stoppested to retninger i stedet for bussholdeplass.

Bedre parkeringsforhold. • Gjøre om bussholdeplass til parkering. • Etablere parkering langs Riddervoldsvei/nedre del av skolejordet. • Etablere parkering langs Kirkeveien fra Bakkåsveien til Thaulows plass. • Vurdere bruk av parkometer i havneområdet. Opparbeide plassen mellom Rådhuset og badeparken til miljøtorv/miljøgate. • Brostein/materialer som skiller dette området fra annen vei. • Ny utforming av torget/endring av utkjøring med integrert bussholdeplass. Holdningskampanje rettet mot beboere i Åsgårdstrand. Forbedre utkjøringer. • Enveiskjøring Ola Abrahamssonsvei. • Se på forbedringer utkjøring Damegata (boligområde) og Nygårdsvei (fra idrettsanlegget). Åsgårdstrand Velforening Carl Otto Kielland Trafikkgruppen.


"Vi gjør det med Vilje" Tlf. 958 21 678 - Bemanning mot byggebransjen

Vinduer og dører av høy kvalitet • • • • • • •

Topp kvalitet Ypperste design Stort utvalg i tre, PVC og aluminium Produseres etter dine mål og ønsker Personlig service og profesjonell hjelp Mye for pengene Utstillingslager og kontor på Gullerød Gård, Hortensveien 273, 3157 Barkåker

Besøk oss gjerne eller ring tlf.: 33 38 06 20


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

lederutvikling i kirken

9

Tekst/foto: Dennis Larsen

Lena Vinje Christensen (t.v.) og Erlend Stenlund mottar kursbevis for sin lederutdanning av kursleder Hilde Haug Larsen. Det er mange ledere i samfunnet som har fått sin første lederopplæring i kirken. Åsgårdstrand menighet tilbyr fjorårets konfirmanter en ettårig lederutdanning. Det er Norges KFUM-KFUK sitt program MILK som benyttes –

minilederkurs. Kateket Hilde Haug Larsen og Gunnar Hovland fra menighetsrådet er ledere for kurset. Deltakerne lærer om lederrollen, organisasjonsarbeid, jeg og de andre, styrearbeid og å lede et møte. Praksis inkludert veiledning får de gjennom å drifte ungdomsklubben RUST og ved å være hjelpeleder på konfirmantleir. Ved avslutningen på utdanningen mottar deltakerne et kursbevis.

TA KONTAKT DERSOM DU LURER PÅ NOE Kundeservice: 815 33 933 Feilmelding hele døgnet: 815 20 050 Måleravlesningstelefon: 800 82 025 www.skagerakenergi.no


Du finner oss i hjertet av Åsgårdstrand! Urmaker Heddi Innerdal

Man-fre: 10-17. Lø 10-15.

- helt i nærheten

- Mastercard - Visa Åpent: - Eurocard - Telekort - Frimerker - Legemidler

DAMEKLÆR - VESKER SKO OG SMYKKER Tlf.: 33 04 57 00 anneb@moerck.com

man-fre 10.30 - 17, lør 10.30 - 16.00

Fra og med mai styrkes legekontoret med en enkstra lege, Man Fre.: kl. 09:00 - 21:00 Dr. Harald E.- Mølmen (kjent på kontoret som vikar). Lørdag: kl. 09:00 - 19:00 Nye Søndag: åpningstider kl. 09:fra 00 mai: - 19:00 Mandag Onsdag Torsdag

08.30 – 15.00 08.30 – 15.00 13.00 – 16.00

Telefon 33 08 11 08 Telefontider alle dager

Dr. Mølmen Tirsdag 08.30 – 15.00 Torsdag 08.30 – 12.00 Fredag 08.30 – 14.00

ÅSGÅRDSTRAND LEGEKONTOR Våre åpningstider:

Bakkegata 8 - 3179 Åsgårdstrand

Reparasjon av antikke og nye ur. Taksering og verdivurdering. Henter og bringer. Salg av ur og kikkerter.

Dr. Lundbo

Smalgangen 4 - tlf.: 980 20 420 e-post: iinnerd@online.no

Søndagsåpent hele året!

09.00 – 12.00 og 13.30 – 14.00

Åsgårdstrand Legekontor Torvet 1 - 3179 Åsgårdstrand

Dr. Lundbo Tlf. nr.: 33 03 03 90 Fax: 33 03 03 91

Helgen 16.-17.juni åpner vi nye Villa Alvetre, med nye lokaler og ny, større butikk med mange spennende varer.

Da kan du også besøke oss gjennom hoveddøra på framsiden.

Velkommen til oss! Vi har åpent bibliotek på søndager kl. 12 - 16 (i skoleferien kl. 16 - 18) Tlf: 98873756 / 99696561

Villa Alvetre Hus for livsglede og vekst


Easylife på Trimhuset – varig livsstilsendring!

Varig vektreduksjon handler om mer enn trening og kosthold. For å etablere gode vaner i hverdagen bør vi også trene mentalt. Easylife er et vektreduksjonsprogram som både fokuserer på trening, kosthold og mental trening. Som deltager får du tett oppfølging på alt dette.

Hva venter du på? Bestem deg for å komme i gang NÅ!

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale:

Send SMS med kodeord: TRIM EASY til 2007 (husk mellomrom) eller mail:silje@trimhuset-­‐horten.no Tlf: 33 07 08 03 Horten Handelspark Trimveien 41, 3186 Horten

www.trimhuset-­‐horten.no


Vi har åpnet Horten Håndverksenter i Bjørnestien 10 i Horten. Kom gjerne innom eller kontakt oss på

33 07 08 83

www.vvshorten.no

www.ttbygg.no

www.abcelektro.no


o

Konfirmasjon

ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

13

– en del av ungdomskulturen. Tekst og foto: Dennis Larsen

Konfirmanter fra Åsgårdstrand på leir, fra venstre: Lars Magnus Takvam, Nicolai Johansen, Mathias F. Kalvenes.

De siste årene har det vært en økning i antall unge som søker kirken for å konfirmere seg. Kirken setter også inn store ressurser for å møte de unges forventninger. I løpet av 9 måneders undervisning er konfirmantene med på leir, pilgrimsvandring, medhjelpere på gudstjenester, ungdomsklubb og undervisning om tro og etikk. I tillegg får de som melder seg som «sjømannskirkekonfirmanter» med seg en tur til Sjømannskirken i London. Gjennom Horten kommune/kirken er det ansatt egen kateket som er ansvarlig for kirkens konfirmantundervisning. Trives på leir Helga før konfirmasjonen var konfirmantene samlet på leir på Sollåsen leirsted utenfor Sandefjord. Å være sammen i to døgn er en unik undervisningssituasjon. En gruppe var på Tjølling kirkegård for å ta bilder av kristne symboler. Konfirmantene laget en presentasjon som de viste på søndagens gudstjeneste. Andre var med i kor, dramagruppe eller kunstnerisk gruppe som pyntet kirken. På en samling lørdag kveld fikk alle konfirmantene hvert sitt kors til å ha rundt halsen. En høytidelig seremoni med en klar link til det som skjedde da de ble døpt. Konfirmasjon er da også en oppfølging av det foreldrene lovet i dåpen – at de unge skal få opplæring i den kristne tro.

2 00 4 4 30 Tlf. 3

På leir legges det også vekt på lek og aktivitet som spleiser konfirmantene sammen. Det var da også et godt miljø som preget leiren på Sollåsen. Engasjementet er stort i årets konfirmantkull. Svært mange ønsker å være med videre enten i ungdomsklubben eller å være med på ledertrening. Et slikt kurs kvalifiserer for øvrig til å være med som hjelpeleder på senere konfirmantleir. En teoretisk og praktisk opplæring i ledelse, noe mange også vil få nytte av senere i livet.

Det legges vekt på lek og det gode miljø på konfirmantleir.

VÅRE ELEKTRIKERE GIR DEG LYS OG VARME

Over 25 års erfaring


Enkelt å melde seg inn!

Bli medlem i Sjøsidens kundeklubb

CLUB SJØSIDEN send sms med SJOSIDEN til 1963 Medlemmer får førstehåndsinformasjon om våre tilbud, informasjon om aktiviteter, nyåpninger, spesialinvitasjoner og gode nyheter via sms. Medlemsskapet er gratis og du har ingen bindingstid eller forpliktelser. Aldersgrense for å bli medlem er 15 år. Du mottar maks 4 sms i måneden.

10 - 20 (10 - 18)

sjosidenhorten.no


Côte dAzur Collection

Anheng med CZ kr. 990,- Ørepynt med CZ kr. 990,-

Klinikk Håp TIlBUD!

�30% på voksing

av legger/lår ut juni

www.klinikkhope.no

nikk

HAP

Kli

Horten Sjøsiden Kjøpesenter, Teatergaten 6, Horten

- massasje - negle

Åsgårdstrand Helsesenter (2 etg) Grev Wedels gate 44, 3179 Åsgårdstrand Timebestilling tlf.: 970 84 777

hu d

Klinikk Håp

• Napping/voksing av bryn • Farging av vipper/bryn • Rygg-nakkeskuldermassasje. • Hot Stone massasje

r

• Hudpleie • Ungdomsrens • Negledesign • Voksing • Gavekort • Klassisk massasje


tel. 09999 • dnbnoreiendom.no

Bruk din lokale eiendomsmegler - vi når frem til flest boligkjøpere Best markedsføring Attraktiv presentasjon Kvalitetsvisning

tel. 09999 • dnbnoreiendom.no

Aktiv budrunde Rask verdivurdering og finansiering «Finn din bolig»-app for Iphone og Ipad

Best markedsføring Attraktiv presentasjon For mer informasjon, kontakt oss eller kom innom DnB NOR Eiendom Horten Kvalitetsvisning

for en uforpliktende boligprat.

Turid E.Bærland Tlf. 90737024

Turid E.Bærland Turid37 E.Bærland Tlf.: 907 024 Tlf. 90737024

Ketil Storstein Tlf. 91168047

Ketil Storstein Ketil68Storstein Tlf.: 911 047 Tlf. 91168047

Thor Fredrik H.Solberg Tlf. 40451110

Beathe S.Karlsen Tlf. 41439874

Aktiv budrunde finner oss i Apotekergata RaskDu verdivurdering og finansiering20 ved Horten Torv. «Finn din bolig»-app for Iphone og Ipad For mer informasjon, kontakt oss eller kom innom DnB NOR Eiendom Horten for en uforpliktende boligprat. Du finner oss i Apotekergata 20 ved Torv.

Thor Fredrik Solberg Beathe S.Karlsen Truls Bøhle Horten Tlf.: Thor 404 Fredrik 51 110H.Solberg Tlf.: 414 39Beathe 874 S.Karlsen Tlf.: 991 07 296 Tlf. 40451110

Tlf. 41439874

En smak av sommer... Seilet restaurant holder åpent hver dag i hele sommer, velkommen til oss! Åpningstider Mandag - Lørdag 12.00 - 21.00 Søndag 12.00 - 18.00


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

17

Sommer i Åsgårdstrand…

S

ommeren er endelig over oss. For å forsterke aktivitetene i Åsgårdstrand vil det i uke 30 arrangeres sommerkonsert med Louis Jacoby og Lars Martin Myhre.

Begge har gjestet Åsgårdstrand hver for seg, men nå inntar de scenen sammen og gleder seg til å hilse på sommerpublikumet sitt. Dette er to trubadurer med et hav av gode tekster og melodier på lager. De to har jobbet sammen tekstmessig og musikalsk i en årrekke, men det er først i de senere år at de står på scenen sammen. Tekstforfatteren Louis Jacoby sier at Lars Martin Myhre har en helt genuin evne til å knekke de melodiske og rytmiske kodene i tekstene hans. Når jeg ikke kommer i land med melodien selv, overlater jeg roret til Lars Martin som styrer teksten i havn og fortøyer den mykt og lekkert, legger han til. De to har laget mange viser sammen i tillegg til å produsere låter hver

seg til eget bruk. I sin sommerkonsert får de vist fram sine mange sider, ikke minst de myke som dreier seg om møter mellom mennesker – og den evig aktuelle kjærligheten. Men det blir også humor så det holder. “Vi gleder oss over sommeren, og i tillegg til å servere god sommermat ønsker vi også å krydre sommerdagene med god underholdning i Åsgårdstrand servert av etablerte Vestfoldartister”, sier Axel Pedersen og Kim-André Samuelsen, henholdsvis kjøkkensjef og restaurantsjef ved hotellet. I tillegg til denne sommerkonserten planlegger også Horten kommune et par konserter i løpet av sommeren. Dermed ser det ut til at det blir en underholdningsrik sommer i Åsgårdstrand med musikk fra flere genre. Forestillingen “En sommer er aldri over” med duoen Jacoby/ Myhre skal spilles over flere dager, og dette blir eneste mulighet i Vestfold. Billetter blir lagt ut for salg på hotellet i juni og det oppfordres også om å følge med i Gjengangeren.

- alt i tynnplatebearbeiding Raveien 310, 3184 Borre • Tlf: 33 02 03 00 • www.platech.no


Joar Stenberg Tannlege MNTF Grev Wedelsgate 40 3179 Åsgårdstrand Telefon 33 08 18 87

- helt i nærheten

Søndagsåpent hele året!

- Mastercard - Visa - Eurocard - Telekort - Frimerker - Legemidler

Våre åpningstider: Man - Fre.: kl. 09:00 - 21:00 Lørdag: kl. 09:00 - 19:00 Søndag: kl. 09:00 - 19:00 Bakkegata 8 - 3179 Åsgårdstrand

Telefon 33 08 11 08


Ferske glutenfrie bakervarer

Ferske glutenfrie bakervarer du aldri har smakt maken til! Selges i utvalgte butikker i Vestfold, Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold.

www.fønix.as SANDEFJORD

STOKKE

TØNSBERG

BARKÅKER

HOLMESTRAND

SANDE


20

ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

FOlKEMØTE OM OMKJØRiNGSVEGEN

Det vil bli arrangert et folkemøte for å gi informasjon og svare på spørsmål om planen for omkjøringsveg i Åsgårdstrand – alle er velkommen. I tillegg til byens egne innbyggere vil også beboere fra Bliksekilen (avkjøringen til tankanlegget Esso) til kommunegrensen i Åsgårdstrand, politikere i Horten og Tønsberg samt representanter fra Statens vegvesen Vestfold, Esso Slagentangen og Fylkesmannen være invitert.

inklusive bomfinansiering eller ikke, og det er å håpe at hver enkelt setter seg inn i de forutsetninger som er lagt til grunn. Det er vel rimelig å tro at alle gjerne vil ha en reduksjon av trafikkforurensningen som har øket dramatisk de siste par årene, og for hver enkelt familie vil det altså være et spørsmål om prisen for tiltaket er urimelig eller ikke. Oppfordringen er derfor å møte opp den 18. juni for nærmere informasjon –se invitasjon. Åsgårdstrand, 20/5-12 Benn Solem

Det vil være Vestfold fylkeskommune som har ansvaret for tiltaket, men det er altså i Tønsberg kommune vegtraseen er planlagt. I tillegg til Tønsberg er det beboere i Horten kommune som vil få glede av vegen ved at gjennomgangstrafikken ledes utenom bebyggelsen langs fv 311 i begge kommuner. Den skisserte vegtraseen er stukket ut omtrent der hvor den opprinnelige vegen for tankbiltrafikken var planlagt da Esso raffineriet på Slagentangen ble etablert. Vestfold fylkeskommune har altså ansvaret for alle fylkesveger i fylket vårt. Men det er unektelig et problem at fylket kun har årlige budsjetter for samtlige veger i hele fylket på beskjedne 80 mill. kroner, og da sier det seg selv at vegen må finansieres med bomavgifter hvis den skal komme nå. Planen om miljøgate i Åsgårdstrand kan det selvsagt hende at fylkeskommunen finner penger til om noen år, men dette tiltaket vil ikke føre til at trafikken blir redusert. Miljøgater har som formål å senke farten (som selvsagt er positivt), men antallet biler blir ikke redusert før gjennomgangstrafikken har en alternativ veg å kjøre på. En mulig effekt av mindre fart ved miljøgate gjennom Åsgårdstrand kan også være at det skapes kødannelser, og det er det vel ingen av oss som ønsker? I løpet av juni/august skal alle innbyggere langs fv 311 (Bliksekilen til Kjærkrysset) spørres om de aksepterer planen

Naustet Pub Åpningstider:

man - tors: 13 - 24 fre - lør: 13 - 02 søn: 13 - 24


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

21

INVITASJON TIL FOLKEMØTE

Mandag 18. juni 2012 klokken 1800 | Åsgårdstrand sykehjem Alle beboere inviteres til folkemøte for informasjon og spørsmål/svar om den planlagte ”omkjøringvegen i Åsgårdstrand”. I tillegg til beboerne innenfor ”bomringen” (fra Blikesekilen til Kjærkrysset) vil politikere i Tønsberg og Horten kommune samt fylkeskommunen være invitert. Målet med folkemøtet er å gi informasjon om hvilke forutsetninger og konsekvenser bomfinansiert omkjøringsveg vil få før alle blir spurt om de er for eller imot planen. Underskriverne av denne listen ønsker at det skal evt. ikke skal etableres en (ny) omkjøringsveg for Åsgårdstrand med omegn. Den nye veien skal gå i trase fra Bliksekilen til Hortensvegen og finansieres med bomavgift.

Hensikten med bomringen er å redusere trafikken for: Sentrale bydel (antikvarisk spesialområde) i Åsgårdstrand Badeparken i Åsgårdstrand og på Feskjær- farlig for barn Skoleelever/barnehagebarn i Åsg.strand - krysser eksist. trase Beboere langs fv 311 (Bliksekilen til Kjærkrysset) Miljøtiltak - stimulerer til kjøring med kollektivtilbud Alle beboere innenfor ”bomringen”(Bliksekilen til Kjærkrysset) på fv 311 skal kunne passere bomstasjonene for kr 5,Alle besøkende til Åsgårdstrand (innenfor bomringen) som

ikke kjører gjennom byen betaler kun kr 10,Gjennomgangstrafikk (personbiler og tungtrafikk) som kjører på eksisterende trase (fv 311) skal betale kr 40,Bomiljøet for alle som bor i nærheten av dagens fv 311 er selvsagt den mest åpenbare begrunnelse for ønsket om ny veg. Men i tillegg er det viktig også for de næringsdrivende at ”kunstnerbyen” kan fremstå tilnærmet som det var på Edvard Munchs tid hvor kunsterens utsagn er vår visjon for byen: ‘

”Å vandre i Åsgårdstrand er som å vandre i mine motiver”

Melankoli, 1894-95


Havnegaten i 1. etg. Åsgårdstrand hotell

&

Sissel`s Hudpleie

Alt fagmessig innen hårpleie/frisering og hudpleie/aromaterapi. Tlf 33 08 15 87

Roy B. Broen Broen Byggservice AS Spetåsveien 19 3179 Åsgårdstrand

Tlf.: 33 08 23 48 Fax: 33 07 15 51 Mob: 90 84 06 86

Åpningstider: Mandag stengt Tirsdag til fredag fra kl. 08.30 til 16.00 Lørdag fra kl. 08.30 til 14.00 Hudpleie har langdag til kl. 18.00 tirsdager Frisør har langdag til kl. 18.00 på onsdager

Velkommen til oss hilsen Ann Teres, Gry og Sissel

Prosjektering & saksbehandling av boligbygg STEIN STRØM ARKITEKTTJENESTER

Mob. 932 18 041 PB 76 3107 Sem e-post: stein@arkitektstrom.no

Jarlsøveien 50, 3124 Tønsberg


- for utvidelse Åsgårdstrand kirke

ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

23

Giveraksjonen er igang! Tekst: Erik Gundersen

Giveraksjonen for utbygging av kirken har allerede fått respons. Aksjonsutvalget vil utfordre bl.a. næringslivet i Åsgårdstrand til dugnad.

Oppfatter du kirken som en viktig bidragsyter i vårt lokalmiljø bør du benytte aksjonsfolderen. Vi er takknemlig for alle som støtter tiltaket. Målet er å samle inn 1 mill kroner.

Kirke og kulturhus i lokalmiljøet

Stortinget har nylig vedtatt større selvråderett for kirken, dette åpner for nye arbeidsformer. Vi ser muligheten og vil utbygge kirken for framtiden under mottoet:

Plan for utbygging vil i nær framtid bli framlagt for Horten kommune, deretter starter arbeidet med anbudsprosessen.

Aksjonsutvalget ønsker alle givere god sommer!

“Kirke og kulturhus i lokalmiljøet“

Giveraksjon - for utvidelse - støttespiller Bli Åsgårdstrand kirke

for tiltaket og følg med i Åsgårdstrand på Tvers - benytt konto. 2505.02.96582 Merk. Aksjonsgave tilbygg.

Hvert bidrag tas imot

Kirkei og kulturhus takknemlighet i lokalmiljøet Bli støttespiller for tiltaket og følg med i Åsgårdstrand på Tvers - benytt konto. 2505.02.96582 Merk. Aksjonsgave tilbygg. Hvert bidrag tas imot i takknemlighet

Åsgårdstrand Menighetsråd Aksjonsutvalget

HORTEN BÅTSENTER AS

Åsgårdstrand Menighetsråd Aksjonsutvalget

SALG • SERVICE • OPPLAG • BUTIKK - TLF: 33 03 54 00


24

ÅSGÅRDSTRAND ÅSGÅRDSTRAND PÅ PÅ TVERS TVERS JUNi 2012

En ny tid, andre verdier

Vi er i forandringens tid. Alt vi trodde var forutsigbart, og skulle være der for alltid, endrer plutselig form og blir til noe annet.

f

Tekst/foto: Villa Alvetre orandringer kan by på en utfordring i starten, men nesten alltid har de med seg noe godt til oss. Når vi ser forandringen i ettertid, åpnet den opp for en annerledes framtid.

I mange år har det vært bank, og forvaltning av materielle verdier, i den staselige bygningen på Thaulows plass 1. I dag er det jo ikke så mange som går i banken, og banken trenger ikke så stor plass lenger. Før jul flyttet DNB opp i øvre delen av Åsgårdstrand, og et av byens flotteste lokaler ble ledig. Folk flest i Åsgårdstrand har ikke visst så mye, om hva som har vært i den andre delen av bygningens første etasje. Siden inngangen har vært bak huset, og nordmenn flest ikke liker å oppsøke noe de ikke vet hva er, har det for det meste vært jungeltelegrafen som har forsynt oss med kunder. Nå er det vi som skal fylle store deler av første etasje i banken med mennesker, og aktiviteter, og det blir flott å kunne bruke den fine hovedinngangen. Med den blir det kanskje litt lettere for folk å bare komme innom for å se hvordan vi har det, uten at de skal noe spesielt der. Det er slik vi ønsker at det skal være i Villa Alvetre. Vi vil at stedet skal være et møtested, og en sanseopplevelse. Det er lagt mye omtanke inn i innredning og dekorasjon. Denne gangen har vi tatt naturen helt inn i rommene. Man møter store trær, eller lyden av vann. Det er mye farger, og sanseopplevelser i våre lokaler. Både farger, dekor og estetikk, er brukt på en helt bestemt måte, for å ha en terapeutisk virkning. Hos oss er det lov å komme inn, og sette seg ned i de gode rommene hver søndag, og kjenne på roen, kanskje lese en god bok, eller får en god samtale med en ukjent. Vi er Villa Alvetre. Vi lever av forandring. Til det bedre. Og vi vil at forandringen skal være naturlig, at den skal være varig, og at den skal være på naturens premisser. Til daglig arbeider vi med behandlinger og rådgivning der inne. Dette er også en form for verdiforvaltning. Vi driver med menneskeutvikling,

og ikke minst er arbeidet vårt med å ta vare på mennesker, en naturforvaltning. Nå er det de verdiene som skal fylle banken. Den viktigste verdien vi har å jorda, er alt som er levende. Hver enkelt av oss har fått ansvaret for å forvalte et lite stykke natur, når vi ble født. Alle andre verdier vi setter så høyt, har kommet til på grunn av levende liv. Hvis vi ikke forvalter alt liv med respekt, vil de materielle verdiene også forsvinne etter hvert. I Villa Alvetre er vi derfor opptatt av naturen. Vi er ikke bare opptatt av å gå en tur langs kyststien. Den fine naturen er grunnen til at vi har valgt å drive denne type næring akkurat her i Åsgårdstrand, så det er ikke noe i veien med å gå en tur langs stranda. Vi tror bare at vi kan bruke naturen på andre måter også. Den kan inspirere oss til å forstå bedre hvordan vi fungerer som mennesker. Når naturen blir utsatt for press, blir syk eller ødelagt, så vet den nesten alltid hvordan å reparere skaden igjen. Det naturen gjør mest av alt, det er å skape vekst og overflod. Naturen er helt suveren på det. I Villa Alvetre forsøker vi i størst mulig grad å gjøre mennesker bevisste på menneskenaturen, og den kraften som vi har til å bedre livskvaliteten vår, gjennom å lære oss å leve livet på en naturlig måte. I dag går alt så fort. Vi driver rovdrift på kloden vår, utrydder mennesket, dyre- og plantearter i stor skala. Vi mennesker har det derfor heller ikke så bra for tida. Vi er hensynsløse med naturen, og den blir brukt opp før tida. Så lenge vi lever livet vårt på en måte som er naturlig for oss, så opplever de fleste at de er tilfredse og harmoniske. Når vi er i naturen kjenner vi oss avslappet og levende. Vi vil lære mennesker hvordan å bruke seg selv og omgivelsene på en bedre måte. Vi liker bedre å lære bort hvordan å forandre før noe går i stykker, i stedet for å bruke mye tid på å reparere skade.


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

Noen ganger trenger mennesket å repareres. Vi tenker at mennesket selv vet mye om hva det trenger, for å finne igjen balansen i livet. Vi overlater til legene i Åsgårdstrand å jobbe med sykdommen hos menneskene, og vi kan bidra med å hjelpe mennesker til å få bedre livskvalitet, og leve mer i samsvar med det som er naturlig for dem, så de blir fortere friske. Det beste ville være om alle kunne samarbeide om å holde oss friske i kropp og sjel. Dessuten - den beste medisinen har ikke bivirkninger. Den heter glede. Den bor inne i hver enkelt, og er helt gratis. Noen av oss har bare ikke sett gleden på så lenge at vi nesten har glemt at den kom med ”startpakka”.

Disse arbeider i Villa Alvetre i dag:

Cathrine Kron – healing maria myraune – veiledning, kurs, massasje for barn Cecilie Schrøder – babymassasje-kurs lisa Petersen – yoga Anita Alvetre – rosenterapi, ayurvedisk rådgivning, aromaterapi, kurs, foredrag Villa Alvetre har alltid vært drevet etter prinsippet om sosialt entreprenørskap. Det vil si at vi både vil tjene penger på det vi gjør, og berike omgivelsene med driften. Det flotte biblioteket vi har er et eksempel på det. I vanlige bibliotekhyller er det ofte lite utvalg for de som ønsker å finne ut mer om de dypere sidene av menneskelivet. Denne mangelen førte til tanken om å lage et eget bibliotek. Bøkene er gaver fra mennesker i hele østlandsområdet. Det er brukte bøker, og samlingen inneholder et vidt spekter av sjangre. Man kan komme inn og lese bøkene på stedet, eller låne en bok med seg hjem. All bruk av biblioteket er gratis, og åpen for alle.

25

Fordi vi har et annet syn på hva det er som er verdifullt hos oss, er hele næringsdriften preget av dette. Derfor har vi noe som heter etisk pris. Det betyr at begge parter skal oppleve prisnivået rettferdig. Dette gjør også at tjenestene blir tilgjengelig for de som ikke er så ressurssterke. Iblant er det kanskje de som trenger det mest.

Syns du det er godt å være hos oss, og ønsker en spesiell og vakker ramme rundt behandling, kurs eller vanlig møtevirksomhet? Det går an å leie ett eller flere av rommene hos oss.

Ta kontakt!

Til slutt vil vi bare understreke at Villa Alvetre passer for alle kategorier av befolkningen, ikke bare for de alternative. Vi som arbeider her, er samfunnsbevisste og jordnære mennesker. Vi ønsker mangfold. Vi ønsker oss bare et fredeligere, mer naturlig liv, og vi vil by på ro og gode samtaler, som et alternativ til stress og prestasjoner. Vi tror at den nye tiden vil by på mer balanse mellom indre og ytre verdier. Vi ønsker å være tidlig ute med å introdusere den muligheten for dere her i Åsgårdstrand. Du vil finne de store, flotte dørene vid åpne på Åsgårdstrandsdagene. Kom inn og hils på oss, og opplev Villa Alvetre. Da vil vi også presentere en ny og spennende butikk, du aldri har sett maken til. Det blir proppfullt av små og store overraskelser. Vi gleder oss til å dele alt det fine med dere.

Vi har åpent bibliotek hver søndag kl. 12-16

(i skoleferien kl. 16-18), og treffes på telefon: 988 73 756 / 996 96 561


26

ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

“Kärlekens tid”

O

TEKST: SVEiN JOhAN liNDSTAD

rdet kjærlighet dekker et vidt spekter av følelser. Sommeren er tiden vi både får lyst til og har tid til å dyrke og prise kjærligheten. Ra Sanglag har derfor valgt å kalle årets sommerkonsert i Åsgårdstrand kirke “Kärlekens tid”.

Nesten halvparten av årets konsert består av nytt stoff og Ra Sanglag stiller i år også med mange vakre sanger. Publikum vil blant annet få høre sanger som “ Hallelujah” av Leonard Cohen , den vakre engelske folkevisen “Scarborough Fair”, den vemodige men sterke “Gabriellas Song”, Fangekoret fra “Nebukanesar”, Erik Byes stemningsfulle Blå, Blå salme og sist men ikke minst Benny Anderssons utrolige vakre “Kärlekens tid”. Dette blir den første ordentlige konserten Ra Sanglag har med sin nye dirigent Bård Galleberg. Kor og dirigent har arbeidet hardt dette halvåret for å bli godt kjent med hverandre. Stemningen i koret før konserten er svært god. Med seg på piano har koret Thor Arvid Næss. Hvis du vil vite mer om Ra Sanglag så kan du gå inn på www.rasanglag.no eller besøk oss på en av øvingskveldene våre på tirsdager (Furuhaug på Ra).

Velkommen til sommerkonserten

“Kärlekens tid”

fredag 15.juni kl 18,00 i Åsgårdstrand kirke For Ra Sanglag Svein Johan Lindstad


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

Utstillere: Unn Borchrevink Anne T. Brein Jens Christian Halling Eva Hem Vivi GlŸkstad Karlsen Carl Otto Kielland Anne Marie Moen Unn E. Nielsen Mette NŒlby Harriet Reitan Wencke RimeslŒtten Hanne Sommerfeldt Lise Viken

Sommerutstilling 16. og 17. juni.

Under feiringen av ÅsgŒrdstrandsdagene viser vi en stor sommerutstilling . Vi ¿nsker deg/dere spesielt velkommen til salgsutstillingen som viser bilder fra malere i distriktet. Velkommen Utstillingen er Œpen: L¿rdag 16. Juni fra kl.12- 1800. S¿ndag 17. Juni fra kl. 12-1800. S¿ndagsŒpent galleri hver uke fra kl. 12- 1600.

Kunstverkstedet Kj¾r GŒrd, Raveien 363. 3179 ÅsgŒrdstrand. www. kunstverkstedet.com

27


V

Sjøsiden Kjøpesenter • 33 04 10 65

Design: www.rettkommunikasjon.no Foto: K-Design

KARLSEN

Per Bjønness Karlsen Regnskapskontoret

Autoriserte

regnskapsførere Tlf. 33 08 13 81 e-post:

bjonness.karlsen@online.no Thaulows Plass 3179 Åsgårdstrand

Aasgaardstrand Bygg AS BYGGMESTER

EGIL NILSEN DAMGATEN 19 TLF. 33 08 26 35 MOB. 922 60 300

w


Våre rekkverk passer overalt

Ute og inne!

Design: www.rettkommunikasjon.no Foto: K-Design

Store Nøtterøy En kraftigere profil gir mulighet for høyere rekkverk.

Skagerak Flott og solid boltefestet rekkverk med rustfrie bolter og håndløper.

Stavern II Denne varianten av Stavern er for feste i dekkeforkant.

Stavern I Elegant rørrekkverk med en kjent design som passer de fleste steder.

Rekkverk, vindskjerming, dører og helglassløsninger.

DESIGN GLASS KVAMS GLASS

www.kg-designglass.no

Ring oss for tilbud: 330 42 744


Robergveien 347, 3157 Barkåker tlf 33 38 01 33 E-mail: post@montessori.vf.no Web: www.jareteigen.no

BYGGFIRMA

sandnesgarn.no

Jon Sæterlid Utfører alt innen: - Nybygg - Vedlikehold - Reperasjoner - Planlegging - Restaurering TLF: 330 81 049 Priv. 920 32 572 Mob.

Stangsgt. 21 3179 Åsgårdstrand

Garn • Dameklær • Tilbehør

Leo Design Paletten - Åsgårdstrand Tlf 33 08 27 79


NYANLEGG: Plen - plantearbeid Natur- og betongsteinsarbeid Gj erder

VEDLIKEHOLD: Beskjæring * Snørydding

e-post: be-ola@online.no

Regnskapskontoret Børresen & Wiersdalen a/s

Autorisert regnskapsfører Avdeling Horten:

Avdeling Tønsberg:

Statsråd Johansensgt. 1 3187 Horten

Utsikten 5 3179 Åsgårdstrand

Tlf: 33 04 22 90 Fax: 33 03 92 03 Mob: 920 43 064

Tlf: 33 33 06 70 Fax: 33 03 92 03 Mob: 920 43 064

post@ggblikk.no

Tlf. 33 07 15 50 Fax: 33 07 15 51 E-post: e rik@borresen-wiersdalen.no Nettside: w ww.borresen-wiersdalen.no Stangsgt 2

3179 Åsgårdstrand


Åsg.str.Program12.ann._Layout 1 07.06.12 12:47 Side 1

P R O G R

Hovedsponsor

Å sg ård strand sdagene

ÅSGÅRSDSTRAND

1

Fredag 15. 6

1200 -1700 Om Munchs kunst og tilknytning til Åsgårdstrand. Sted: Munchs hus 1800-1900 Vernissasje kunstsalgsutstilling med Rannveig Barstad på Thon Hotell 1800 -1900 Vernissasje hos Åsgårdstrand Galleri i Kiøsterudgården med: Terje Risberg, Mai Bente Bonnevie, JannickeEbbing, Jan Fredrik Arntzen, Petter Schilling. 00 15 18 -19 Konsert i Åsgårdstrand kirke med RA Sanglag. 1900 Munchparken åpner 1900-2000 Oppvarming i Munchparken med bandet ” Tre Piker”. Blues, jazz og folkesang 00 30 20 -20 Åpning av Åsgårdstrandsdagene i Munchparken ved ordfører Børre Jackobsen 2045-2230 Konsert med Morten Abel med band. Entre ved inngang: kr. 380.Barn under 6 år ifølge med foreldre: Gratis 30 22 Nachspiel på Thon Hotell Åsgårdstrand. Musikk ved Stefan Heidenstrøm. Vi anbefaler kjøkkensjefens fiskesuppe. Fri inngang.

080 110

Lørdag 16. 6 0800 -1030 Frokost på Thon Hotel Åsgårdstrand. Kr. 140.- per person 1100 -1300 Eldresentret åpner. Konsert 11.30 med trekkspillgruppa fra Horten Kulturskole. Servering av Kaffe/kaker 1200-1700 Om Munchs kunst og tilknytning til Åsgårdstrand. Sted: Munchs hus 1200-1300 Vandring i Munchs fotspor. Guide er Cathrine Eyde Møt opp utenfor Thon Hotell. Munchs hus har gratis entre. 00 12 Alle aktiviteter på brygga starter. Inngang kr. 50.-, Barn kr. 10.inntil 12 år. Barn under 5 år: Gratis. TIVOLI med bilbane, karuseller, hoppeslott og boder med spill og lodd. Markedsboder / kunsthåndverk, restaurant/servering. Sjørøvertokt, sjonglør, hesteridning for barn. Minigårdsbruk. Info. om de ulike aktiviteter ved konferansier i Badeparken. 1200-1800 Restaurant ” Pikene på broen ” på brygga. Servering av mat og drikke i regi av Sjømannsforeningen. Opplev årets Baccalao! 00 00 12 -16 Åsgårdstrand Musikk Teater vandrer i gatene med sine kostymer 1200-1300 Manndomsprøven på brygga 1300-1320 RA sanglag - Minikonsert på brygga 1300-1600 Sjørøvertokt for barn. Ta med redningsvest til barna 1300-1700 Kunstutstilling på Thon Hotell med Rannveig Barstad 1400-1600 Åsgårdstrand Water Games, distriktets ungdom møtes til dyst på brygga. 1200-1700 Kunstutstilling Åsgårdstrand Galleri i Kiøsterudgården med: Terje Risberg, Mai Bente Bonnevie, Jannicke Ebbing, Jan Fredrik Arntzen 00 00 16 -19 Åsgårdstrand Stjerner. Opplev Åsgårdstrands kommende stjerner fra scenen i Munchparken 1600-2100 Ferske reker med tilbehør på terrassen på Thon Hotel Åsgårdstrand. Kr.225.1800-0100 Åpen «PUB» aften i huset til Sjømannforeningen i Havnegaten. Servering av mat og drikke. Opplev atmosfæren i huset! 2100-2400 Trubadurkveld på Thon Hotel Åsgårdstrand. Enkel servering. Fri inngang.

120

120

120

120 120

120 130 143 160

160

BE

Mu Åsg Kiw

MA

Me

KU

SA Ma – lå Uts Åp Uts Uts Uts

FA

Rag byg (An –å

AN

tem Åp

s


G R A M

e

15. -17. juni 2012 Hovedsponsor

Søndag 17. 6 0800-1100 Frokost på Thon Hotel Åsgårdstrand. kr.140.- per person 1100-1200 Familiegudstjeneste i Åsgårdstrand kirke. Kirkekaffe serveres av Kiwanis i Badeparken. Musikalsk innslag ved Kulturskolen 1200-1800 Kunstsalgsutstilling hos de ulike galleriene i Åsgårdstrand Nærmere info - se til slutt i programmet 00 00 12 -16 Alle aktiviteter på brygga starter. Inngang kr. 50.-, Barn kr. 10.- inntil 12 år. Barn under 5 år: Gratis. TIVOLI med bilbane, karuseller, hoppeslott og boder med spill og lodd. Markedsboder/kunsthåndverk, restaurant/ servering, hesteridning. Minigårdsbruk. Informasjon om de ulike aktiviteter fra konferansier i Badeparken 1200-1800 Restaurant ” Pikene på broen” på brygga. Servering av mat og drikke i regi av Sjømannsforeningen. Opplev årets Baccalao! 1200-1700 Om Munchs kunst og tilknytning til Åsgårdstrand. Sted: Munchs hus 1200-1300 Vandring i Munchs fotspor. Guide er Lise Græsmo. Møt opp utenfor Thon Hotell. Munchs hus har gratis entre 1200-1700 Kunstutstilling på Thon Hotell med Rannveig Barstad 1300-1500 VM i ”Stikkekasting” dvs. å kaste på stikka i Badeparken. Påmelding på stedet 1430-1500 Konsert med Tønsbergs Sangforening i Badeparken 1600-1800 Kostymetog: Årets tema er: Kle deg ut som du vil…. Ringshaug & Volden skoleorkester spiller i toget. Toget starter fra Paletten og ender opp i badeparken. Premieringer og oppmerksomheter. Deltagere i toget: Møt opp kl. 15 på Statoil stasjonen 1600-1800 Utekonsert i Pernilles Have på Naustet Pub. Entre.

Salgskontoret Horten

BEVERTNING LØRDAG OG SØNDAG: Naustet Pub, Thon Hotell Åsgårdstrand, Munchs Kafe, Torvet Cafe, Kafe Edward (kun lørdag), Kafe Geo (kun lørdag). Åsgårdstrand Kvinnelige Badeselskap serverer kaker og kaffe i Badehuset. Kiwanis selger kaffe og kaker i Badeparken lørdag og søndag.

MARKED: Mer enn 40 markedsboder med kunsthåndverk, glass, husflid og tekstiler

KUNST/ KULTUR: SALGSUTSTILLING: Lørdag og Søndag kl 12 – 17: Utstilling med Terje Risberg, Mai Bente Bonnevie, Jannicke Ebbing, Jan Fredrik Arntzen i Åsgårdstrand Galleri – låven i Kiøsterudgården. Utstilling på Thon Hotell med Rannveig Barstad. Utstilling med Kristin Vestgård "Hjemme" i Galleri Smalgangen. Åpent keramikkverksted. Utstilling med Grete Lis Bibalo (film,installasjoner og foto) i Galleri Ask. Utstilling i Kunstfabrikken (som holder til i Aasens gamle fabrikk øverst i Toldergata). Utstilling i Galleri Kjær Gård (ved Kjærkrysset).

FASTE UTSTILLINGER/GALLERIER: Ragnar Almen og Anne-Lise Toverud i Skolebygningen, Skolegården. Galleri Smalgangen (Anne Kristine Mjelva og Inger Kristine Lund) – åpent lørd./sønd. Kl. 10 – 17.

ANNET:

Historielaget holder foredrag over ulike temaer og presenterer Bystyresalen i Rådhuset. Åpent lørdag 12 – 17. Søndag 12 - 16.

www.aasgaardstrandsdagene.no stiftelsen@aasgaardstrandsdagene.no

NB! Husk Konserten med Morten Abel i Munchparken Fredag 15.Juni kl 20.30. Dørene åpner kl.19. Oppvarming med bandet ” Tre Piker” Billetter hos Billetservice (Posten/Narvesen) og ved inngang kr 380,-

Gunnestad Trevarefabrikk


34

ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

TINE FOTBALLSKOLE

- I ÅSGÅRDSTRAND

UKE 33 FRA 13.-17. AUGUST FRA KL 10.00 – 14.30 | PÅmElDING PÅ SmS TIl 900 31 830 PÅmElDINGSfRIST: 7/8 (NAVN OG AlDER)

NB: ons. 15/8 kl 12-13 kommer Vidar Riseth og holder foredrag. Temaene vil være kosthold, søvn, egentrening og holdninger. I tillegg vil Vidar Riseth snakke om det å ha fotball som jobb. Deltakerpris kr 600 som inkl. “Tine pakken”, mat, drikkeflaske med mer. Fotballskoleansvarlig, Ståle Rydberg tlf: 959 34 365 eller pal@arenashop.no


ÅSGÅRDSTRAND ÅSGÅRDSTRAND PÅPÅ TVERS TVERSApRil JUNi 2012

35

VÅR DUGNAD!

Zander slalåm

30- 40 personer deltok på årets vår dugnad! I år var fokus på å rydde strendene for Tang og andre uhumsketer! Søppel ble plukket på gressmatta. Ca. 20 voksne og 10 barn deltok! 70 pølser ble fortært. Badepark komiteen takker for innsatsen!

På bilde er Dag Stangeby, Leif Blindheim, Per Olaf Heimstad, Siv Overvåg, Jannike Lunde og Terje Velle. Foto: Terje Simonsen


36

ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

Åsgårdstrand sanitetsforening

Å

sgårdstrand sanitetsforening ønsker å informere om hva vi har gjort og hva vi har planer om å gjøre siden sist vi var i Åsgårdstrand på Tvers.

24. mars hadde vi basar på Eldresenteret., 57 gevinster viste det seg at vi hadde fått fra næringsdrivende, kunstnerne og private. Vi er utrolig takknemlige for den velvillighet vi blir møtt med fra alle. Uten DERE hadde det ikke blitt noen basar. I år innbrakte basaren over 22.000 koner. Veldig bra. Dette var kanskje siste gangen vi hadde basaren vår på Eldresenteret, ettersom Eldresenteret skal flytte til Sykehjemmet, men saniteten er lovet å få følge med på lasset, så da ordner det seg nok til det beste for alle . 21. mai var vi 6 stykker fra sanitetsforeningen som reiste til Tønsberg og var med på Jentebølgen. Vi har trena hver mandag kl 1800 fra Paletten. Da går vi i vel en time og med forskjellige løyper hver gang. Hvis en ser godt etter p[ bildet så er Mia Eriksen; Brita Holmøy, Eva Tveiten, armen til Hilda Andersen og Reidun Grelland med på bildet som sto i Tønsbergs Blad. Kari Birkeland var også med, men hun LØP. Vi er mektig stolte av to av damene våre, Eva har fylt 80 år og Brita fyller 80 år om ganske kort tid. Nok en oppfordring til å melde seg inn i Åsgårdstrand sanitetsforening, da holder en seg sprek lenge, og spesielt hvis en vil delta i mandags turene våre. En trenger ikke å være medlem for å gå med oss, og mann og barn er også velkomne. Superlangdagen i Horten 5. juli skal Borre og Falkensten sanitetsforeninger sammen med oss ha stand i Horten

Dette bilde er tatt ved Spettåsdammen. med vaffel og kaffesalg. Inntektene av dette skal gå til varmtvannsbassenget på Gannestad. Et supert tilbud til alle med «vonter» og alle andre som bare vil nyte godt av det nydelige varme vannet. Et supert tilbud til oss alle. 14. august drar vi som vanlig på pensjonisttur. I år går turen til Oslo. Vi tar en liten pause i Lier for en kaffekopp og litt å bit i. I Oslo skal vi på Kunstindustrimuseet og oppleve sammen med en guid « Kongelige reiser 1905 – 2005». På hjemveien skal vi spise middag hos Fruene Haugestad i Lier. Håper riktig mange pensjonister vil være sammen med oss på denne turen, Det kommer oppslag på bl.a Paletten om påmelding i god tid før turen. Åsgårdstrand sanitetsforening ønsker alle en riktig god sommer og husk at vi bor i Åsgårdstrand, Oslofjordens Perle


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

Nattergaltur til Borrevannet

E

n kveld i mai dro 30 fra Kiwanis Club Åsgårdstrand til Borrevannet for å oppleve det spennende fuglelivet der. Mai er en flott tid for en kveldsvandring for å se og kanskje aller mest høre vakre sangstrofer fra de mange arter som finnes i og rundt vannet.

37

Tekst og foto: Per Ole Bjønnes

Kiwanismedlemmer hører etter nattergalen ved Borrevannet Vi fikk også se blant annet flere toppdykkeres parringslek gjennom medbrakt teleskop ute på vannet. Om man ikke har vært på Borrevannet en kveldstime i mai og juni kan det på det aller sterkeste anbefales. Her er ro og stillhet og med et rikt fugleliv. Ta med kikkert – så kanskje du får se nærmere på de mange arter som finnes ved Borrevannet.

En kveld i mai dro 30 fra Kiwanis Club Åsgårdstrand til Borrevannet for å oppleve det spennende fuglelivet der. Mai er en flott tid for en kveldsvandring for å se og kanskje aller mest høre vakre sangstrofer fra de mange arter som finnes i og rundt vannet. Med oss som guide var biolog og fugleekspert Arild Andersen fra Horten. Han har brukt mye tid ved Borrevannet for å registrere fuglelivet ved denne lokaliteten. Den aller beste tiden for å høre de ulike sangerne er tidlig på morgenen, nestbest er sent på kvelden når sola har gått ned. Gruppen med Kiwanis medlemmer inkludert ledsagere fikk noen fine kveldstimer ved vannet. Vi fikk høre bokfink, løvsanger, gransanger, svarttrost og måltrost som en introduksjon oppe ved golfbanen. Idet vi svingte inn på golfområdet sang også møller, gulsanger og svart-hvit fluesnapper. Arild Andersen krydret turen med historier om hver enkelt art og eksempler på fuglelåter. Da vi passerte nedenfor ”Sam Eydes villa” med utsyn til lysthuset rett over vannet, hørte vi den første nattergalen. Under rasten på en fjellrabbe rett ved vannet var det tre fire hanner som markerte territoriet sitt. Nattergalen er en relativt ny art i Norge. På syttitallet kom de første til Vestfold. Etter hvert er arten blitt mer tallrik. Ønsker man å høre denne lille fuglens kraftige sangstrofer i vårkvelden er Borrevannet er fin lokalitet. Mai og tidlig juni er nok den beste tiden.

Foto: Privat


En av landets ledende boligleverandører

Bolig Hytter Rehab Betongarb.

Svalen

Nupen

Sol

Raveien 10, 3184 Borre • Tlf.: 33 80 37 00 • Mobil: 915 69 734 arne@casabygg.no • www.norgeshus.no/casa_bygg

Storgata 64, 3182 Horten

Din forhandler av Brenderup og Tredal

Tlf.: 33 04 36 54

post@hortenrorleggerbedrift.no

Baderomsmøbler Rørleggertjenester Totalrenovering av bad Alt i sanitærutstyr Armaturer

Rørleggermestere Tom Langelo Kim André Langelo

www.bademiljo.no/horten

Ring o

ss på Vi "fik Hengere sæ´re "

Salg og service av alle typer hengere

Valleåsen 2 3174 Revetal Tlf 33 06 33 00 mob. 90 02 79 66 petter@hengere.as


Få tur/retur rabatt

20% r abatt

Kjøper du tur/retur-billett på TIMEkspressen, sparer du 20% av prisen for to enkeltbilletter. Ta TIMEkspressen linje 7:

Åsgårdstrand – Horten – Holmestrandstoppen – Drammen – Oslo.

Velkommen om bord! For mer informasjon ring 05070 eller se vår webside nettbuss.no


40

ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

Damelaget til ÅiF

Visste du at ÅIF har et av de beste 7èr damelag i Vestfold? Helt siden vi startet opp for snart tre år siden har laget ligget i toppen av tabellen. Vi er en gjeng damer/jenter i alderen 17 til «noen og 30» år, som har det kjempegøy sammen, men vi har absolutt plass til flere. Vi har trening to ganger i uka, og utenfor sesongen har vi også styrketrening en gang i uka.

Det ikke er så mange cuper for oss litt voksne damer og vi har ikke så mange meritter og skryte av, men i vinter dro vi til Skien for å spille i Fossum Sparebank1 cup hvor vi kom til finalen.

Siden mange av damene er småbarnsmødre er det ikke uvanlig at vi har en supportergjeng bestående av barnevogner og unger, som blir godt tatt vare på mens mamma spiller kamp eller er på trening.

Vi har fokus på det sosiale, og alle som vil får spille kamp. Men i kamp går vi for seier. Vi vil også få lov til å skryte litt av gutta våres også, treneren vår Jim Arnesen og lagleder Robert Jacobsen som uke etter uke, uansett vær stiller opp for oss.

Synes du dette høres morsomt ut så ta kontakt, se også Fansiden til ÅIF Damelag: http://www.facebook.com/ groups/282263311855115/


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

41

Sykkeldag i Åsgårdstrand barnehage Tekst og foto: Tekst /foto Roy K. Hansen

D

et var høy spenning i barnehagen når Åsgårdstrand barnehage arrangerte sykkeldag. Et ledd i barnehagens fokus på lek og aktiviteter ute. Barna har vært med på planleggingen, og i forberedelsene har barnehagen les dikt om det å sykle og sett på bilder av ulike sykler gjennom tidene. Barna har i detaljer fortalt om sykkelen de skulle ha med på sykkeldagen. Det var mange stolte barn som parkerte på sykkelparkeringen da de kom til barnehagen på morgenen.

Gjennomføringen av de planlagte aktivitetene gikk strålende. Det var aktiviteter og utfordringer som sykling gjennom hinderløype, bremseøvelse og sykling på idealtid. Sykler skulle også vedlikeholdes, og derfor hadde man også en service-stasjon. Her ble 30 sykler omsorgsfullt vasket og smurt med olje.

Sykkelgleder og mestringsfølelse er beskrivende ord for dagen! Sjåførens motto er det ingen ting å si på!


Hvorfor betale mer? rass 229,Dobbel luftmad

129,-

4990

Av PVC-plast. Overside med fløyelslignende overflate. Tar liten plass. Hurtig oppblåsing og lufttømming. To ventiler med ulike størrelser for oppblåsing. Mål: 188 x 74 x 13 cm. 26-3375

Av plast. Sammenleggbar. Volum: 15 l. 26-442

Vannkanne m/kran

Luftmadrass

r drikkevann Kan brukes fo

29

Fra

90

Rustfritt stål

LED

199,-

469,-

5990

20 stk. LED lysdioder. 3 ulike lysinnstillinger (2 halvt lys og 1 fullt lys). Ladeadapter kan kjøpes i tillegg. 24-918

Med tappekran, lokk og håndtak. Mål: 32 x 32 cm. Volum: 25 liter. Kan vaskes i oppvaskmaskin. 88-423

Med bærehåndtak. Rommer ca. 20 l vann. Leveres med dusjslange samt krok og nylonsnor for opphenging. 26-216

Campinglanterne

Hyttekjele

299,-

Fritidsdusj

Vanndunk Transparent. Oppfyller EF- forordning 1935/2004. 10 liter 88-420 29,90 Tappekran for 88-420 88-424 39,90 20 liter 88-421 59,90 Tappekran for 88-421 88-422 44,90

249,-

Kjølebokssett 24 + 12 l

Grill

Lett og kraftig modell med bærehåndtak. Sett med 2 stk. kjølebokser (24 + 12 l) og 1 stk. fryseelement (1 kg). 26-723

Enkel å bære med seg. Tar liten plass ved oppbevaring. Grillflate (x 2): 35 x 23 cm. 26-463

17 000 varer rett i hånden Last ned appen!

90 4 stk 99

2990 Grillkull

100 % kvalitetskontrollert løvtrekull. EN-1860-2. 3 kg. 26-617

KJØP FLERE

SPAR MER! Skann QR-koden eller søk på ”Biltema” i Market eller App Store.


7990

199,-

Gassbeholder refill, 4 stk. Av engangstype. 227 g. 17-595

Kokeapparat, 2,9 kW Med rustfri topplate. Med automatisk tenning, såkalt piezotenning. Justerbar gassflamme. Drives med Biltema gassbeholder 227 g, art. 17-595 (inngår ikke). Gassforbruk: 200 g/t. Mål: 340 x 280 x 92 mm. Vekt: 1,8 kg. 17-618

799,-

Transportvogn

2999,-

Digitalt strømaggregat G 1000 Stillegående digitalt strømaggregat, kun 92 dB(A). Velegnet for campingferien. Kan brukes for følsom elektronikk som TV og PC. Vekt: 15 kg. OBS! Leveres uten motorolje SAE 10W30 – 0,25 liter. 17-078

599,-

Vanningspumpe BP

Av pulverlakkerte stålrør. Avtakbare sider. Kulelagrede luftgummihjul, Ø: 26 x 8 cm. Maks. last: 250 kg. Lasteflate: 96 x 48 cm. Høyde: 54 cm. Vekt: 22 kg. 14-087

For vanning, lensepumping, tømming av basseng m.m. Tilkoblinger med innv. 1” rørgjenger (NPT). 230 V. BP 800 W. Pumpehus i plast. Maks. trykkhøyde: 40 m. Maks. kapasitet: 60 l/min. 17-951

799,Pumpeautomat PA

25 m

10 m

319,-

149,-

Av PVC-plast. For dreneringspumper, lensepumper m.m. Blå. Diam. 25 mm. 25 meter. 26-955

Av armert PVC. For tilkobling til vannpumpe m.m. 10 m, innv. Ø 25 mm/utv. Ø 32 mm. 26-517

Avtappingslange

Sugeslange

ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, EGERSUND, ELVERUM, FAUSKE, FINNSNES, FOLLO (SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, FØRDE, GJØVIK, GOL, HAMAR, HARSTAD, HAUGESUND, HELL, HØNEFOSS, KARMØY (ÅKRA), KONGSVINGER, KRISTIANSAND, KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, MJØNDALEN, MO I RANA, MOLDE, MOSS, NAMSOS, NARVIK, OSLO, SANDEFJORD, SANDNES, SARPSBORG, SKIEN, SKJETTEN, STEINKJER, STORD, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, ÅLESUND

For vanning og vannforsyning til fritidshus. Også for tømming av basseng m.m. Med automatisk trykkbryter, manometer, 20 liters tank og tilkoblinger med innv. 1” rørgjenger (NPT). 230 V. PA 800 W. Pumpehus i plast. Maks. trykkhøyde: 40 m. Maks. kapasitet: 60 l/min. 17-961

815 32 815 - www.biltema.no


MINERALMAKEUP FRA FEDORA MINERALS Created by Jane Iredale

VERDENSLANSERING

LANSERINGSTILBUD

STARTER KIT 295,-

VERDI 595,- GJELDER T.O.M. 31. AUGUST

Konsert med MAKEUP

FRA LA ROCHE-POSAY

Ra Sanglag ENDELIG I NORGE

i Åsgårdstrand kirke

15. juni kl 18.00

Billetter kr. 100,- (v/inngangen) www.rasanglag.no

tid

JO HØYERE FAKTOR – DESTO HØYERE RABATT!

FAKTOR RABATT

Vi tar imot nye pasienter for alle typer tannbehandling. Vi setter pasienten og dens tannhelse i fokus og ønsker velkommen til vår nye klinikk. Hos oss får alle akutt hjelp på dagen.

AKUTT DØGNVAKT

47 29 45 23 Åpningstider: man–fre 8.30–16.00 Kveldsåpent tirsdag og onsdag til kl. 19.00

Gratis parkering. Velkommen til oss!

Tannlegene MNTF Ellen Westerlund Fay Aidin Esmail-zadeh Strandparken 3 3187 Horten 33 50 21 22

Vitusapotek Linden Park

Strandparken 3, 3187 Horten, Tlf: 33 20 51 50, Åpningstider: man - fre 08:30 -16:30, lørdag 10:00 -14:00

Velkommen til oss på

Linden Tannklinikk

Hilsen Aidin, Ellen Grynet & Monica

en friskere hverdag

© stimeret@online.no

Kär lekens


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

45

Er bridge noe for deg?

Vi spiller bridge på Thon Hotels Åsgårdstrand hver mandag Kl. 18 00 , og tar gjerne imot nye spillere. Er du fersk bridgespiller, så ikke nøl med å ta kontakt, hos oss er det høyt under taket og mye hygge. Vi er en liten klubb, men med lange tradisjoner, og disse vil vi gjerne opprettholde. Vi synes det er fint med alt som foregår i nærmiljøet. Vi er for små til å drive kurs ,men vi har spillere som spiller både Vienna og Goren og kan gi deg gode råd. Har du ikke makker, skal vi prøve å hjelpe deg.

Hvis du er interessert, ta gjerne kontakt med: Aagot M. Norheim Tlf. 33 33 06 05 eller møt opp på hotellet på mandager kl.18:00 Vi spiller ikke om sommeren, men starter mandag 03.09.12

VELKOMMEN

Trenger du lAGRINGSPlASS? Plass for biler, båter, møbler med mer på Ra ved Shell/Ra Pizza. Kort eller langtidsleie

Tlf. 90 03 18 30


La oss bygge om bilen din til GASSDRIFT og du sparer tusener av kroner!

Vestfold Autogass Tønsberg - Tlf. 45 69 30 04 www.vestfoldautogass.no info@vestfoldautogass.no

BRC

Tlf. 33 35 94 30 Kilengt. 18B

Halvering av drifstoffutgiftene • Mindre forurensning • Reduksjon av Co2, HC, NOX, CO. Ingen partikler • Skifter automatisk til bensin hvis du kjører tom for gass. Ekstra drivstoffsystem. Du kan automatisk eller manuelt skifte mellom bensin- eller gassdrift med et kontrollpanel inne i bilen mens du kjører. BRC - en italiensk verdensledende produsent av gasskonverteringsutstyr og har sentral EU-godkjenning. Vesentlig sikrere enn bensin ved kollisjon/brann • Mye å spare for de fleste Godkjent av Biltilsynet

Alle klager på bensinprisen. Vi gjør noe med det!

• Kontor- og datarekvisita • Renholds- og tørkeprodukter • Emballasje

• Borddeknings- og engangsprodukter •Cateringemballasje • Kjøkkenutstyr/ storhusholdning


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

47

Åsgårdstrand portalen www.asgardstrand.no | post@asgardstrand.no

V

i har nå vært på nett i litt over en måned, og det ser ut for at Åsgårdstrands befolkning har tatt vel i mot gaven fra oss selv.

Litt fakta om nettportalen: Den driftes av en egen komité, som ligger under Åsgårdstrand Velforening, portalen utvides hele tiden, men pr. i dag har vi omtale av følgende:

• • • • • • •

26 foreninger 7 møtesteder 5 gallerier 9 lokale kunstnere 15 historiske kunstnere 15 butikker 24 Service/Tjenester

For hver dag opplever vi at flere og flere blir oppmerksom på nettportalen. Vi legger inn på ’Hva Skjer’ kalenderen alle hendelser i byen og omegn. Ingen hendelse er for liten, enten det er kake basar arrangert av barn eller konsert på puben av en av Norges mest kjente band. Etter hvert som portalen blir mere kjent bidrar folk også med mer stoff. I mai måned har det vært 34 begivenheter på

kalenderen, samt omtale av 12 ulike utstillinger. Vi har hatt 22 ”Nyheter” så langt! Vi ber om innspill på alle områder som kan høyne kvalitet og omfang av portalen. Send dine innspill til post@asgardstrand.no Ut i fra vår statistikk (Google), har ca.1 400 ulike nettadresser besøkt portalen, av disse har ca. 45 % vært gjenvisitt. Totalt så langt har vi hatt ca. 2 500 på besøk, og disse har lest ca.14 000 sider på portalen. Nettportalen skal være økonomisk selvstendig, slik at alle kostnader for å bygge og drifte skal dekkes inn via annonsesalg. Her har næringslivet i Åsgårdstrand tatt vel i mot oss. Vi lå litt lavt til å begynne med, slik at alle kunne få se hva dette var for noe. Alle lesere, hjelp oss med å spre nyheten om portalen, kommenter utstillinger/konserter/ idrettsbegivenheter m.m. gjerne via Facebook, som også er en naturlig del av portalen.

Takk for alle bidrag så langt… Hilsen Portal komitéen.

Kjøp papir- støtt ÅIf Toalettpapir Ekstra myk 3 lags på 35 m., 42 ruller : Kr. 320 Kjøkkenrull 4 pk, 60 ark 2 lag 17 m, 32 ruller: Kr. 290 Senterrull 116 m, 1 lag, 12 ruller pr. eske: Kr. 400 Ring tlf./SMS 90 03 18 30 Bli kunde du og, samt støtt ÅIF.


GULLI

TREVAREFABRIKK AS Alt i dører, vinduer, kjøkken, garderobe og trapper. Barkåkerveien 87 3157 Barkåker Tlf: 33 00 32 80 Åpningstider: Man-Fre: 07:00-16:00 Torsdag: 07:00-19:00 Lørdag: 09:00-13:00 www.gulli.no

Vognmannsgata 5 3187 Horten Telefon: 33 04 13 60


Foto: Rune Kongsro

Vi i Usbl vet at det å kjøpe bolig er en veldig stor beslutning, og noe som ofte er forbundet med mye stress, spenning og utmattende budrunder. Derfor tilbyr vi alle våre medlemmer forkjøpsrett på over 50 000 trygge og gode boliger i hele Norge. Du kan få mer informasjon om oss og hvordan du melder deg inn på usbl.no eller ved å ringe 08725.

Vi utfører alle typer elektro-, tele- og datainstallasjoner Dine ønsker - vår erfaring gir en fornøyd kunde - til fornuftig pris

Barkåkerveien 47 33 00 31 00 - Vakttlf 901.98250 - Faks 33 38 03 21 E-mail: even@evencudrio.no

Telefoner: Even 901.98250 - 333.80640 privat Bjørnar 918.61922


Grev Wedelsgate 24, 3179 Åsgårdstrand tlf.: 330 81 571, www.baker-nilsen.no

Kom innom oss og se vår Volum komplett-kolleksjon med briller fra kr. 595,til kr. 2795,-. Mange innfatninger, mange glassvalg!

Volum vårt rimeligste alternativ

BILGLASS

TM

Gratis reparasjon av steinsprutskade ved kasko og delkasko. Fagmessig montering av alle typer ruter. Behjelpelig med forsikringspapirer. GLASSMESTER

B. Børresen

Glassreparasjoner • Bilglass • Bly og messinginnfatninger • Speil • Innramming

Sverresgate 16 • Horten • Tlf. 33 07 36 45

Ved kjøp av en komplett brille får du med én enstyrkebrille gratis fra vårt Volumkonsept.

Robergveien 347, 3157 Barkåker tlf 33 38 01 33 E-mail: post@montessori.vf.no Web: www.jareteigen.no Storgt. 32, 3182 Horten Tlf.: 33 03 08 30 www.optiker-ronning.no


Sterk og svakstrøm er vårt yrke Kvalitet er vår styrke

Tlf nr. 33 04 52 60

NYBYGG • TILBYGG • RESTAURERING Ring oss for et uforpliktende tilbud!

Tlf Robin: 932 19 851 robinchr@epost.no


52

Åsgårdstrand dagene 2011! ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

Down memory lane...


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

53


Gå ikke glipp av dette! tilbud Kjempe KUN

ATLANTA 2 RIGHT Velg mellom stoffene 102 Becca, 291 London og 266 Chile. Mål: 156x320x233 cm. Nakkepute: 595,Avisholder: 395,Pall m. glass: 1.250,-

ALABAMA HJ. SOFA Lekker hjørnesofa - med plass til hele familien. Dess. 274/12 Antikk - 266/11 Chile Mål: 282x246 cm.

9.995,-

I ANDRE STOFF

14.895,-

ilbud KjempeKUNt

lbud Kjempe3+2ti SETER

9.995,ORD. 15.995,-

17.950,-

STOL

5.995,-

tilbud Kjempe KUN 3+2,5 SETER NÅ

9.995,-

MARABELLA 3+2+1 Elegant klassisk salong i eksklusivt stoff dess. 403/04-01 Detect. En salong med utrolig god sittekomfort. Mål: 3 seter 200x85 cm. Mål: 2 seter 145x85 cm. Finnes også med kappe eller treramme. Pynteputer: 275,-

COMFORT 3+2,5 SETER Tøff og moderne ny salong i nytt stoff dess. 204/36 grå Bella. Finnes i masse lekre farger. Armpølle Z dess. 204/36 grå Bella: 595,Mål: 3 seter 215x90 cm. Mål: 2,5 seter 180x90 cm.

Åpningstider

I nye lokaler sammen med Fargerike

12_Holmoy_ann_ A4.indd 1

0900 - 1800 (1600) Paletten kjøpesenter, Åsgårdstrand Tlf 33 08 14 60 06/06/12 15.35


ort.

me.

er.

m.

5.35

ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

55

Danseglad jente får Kiwanisprisen 2012

faktaboks • KIWANIS arbeider i mer enn 80 land • KIWANIS har ca 16 000 klubber i verden • KIWANIS er partipolitisk & religiøst nøytralt • KIWANIS prioriterer barn og unge • KIWANIS samler inn penger gjennom arbeid og diverse aksjoner i lokalsamfunnet • KIWANIS holder regelmessige klubbmøter med foredrag, diskusjoner og hyggekvelder • KIWANIS ønsker å hjelpe der hvor virkelig det er et behov til stede. Tekst : Per Ole Bjønnes | Foto : Privat

T

radisjonen tro deler Kiwanis Club Åsgårdstrand ut en pris for å oppmuntre unge talenter som driver med musikk, dans, drama, idrett eller teater eller andre som fremmer positiv kultur. Dette er åttende året Kiwanis i Åsgårdstrand deler ut prisen. I år går prisen til 17 år gamle Åsne Svatun. Åsne går på Greveskogen Videregående og er levende opptatt av irsk dans. Åsne har drevet med dans siden hun var 9 år. Hun har nettopp kommet hjem fra Praha nå i mai, hvor hun konkurrerte med jevnaldrende fra mange land og vant sin klasse! I november vil hun delta i Europamesterskapet i irsk dans i Salzburg. Planen hennes er å videreutvikle seg innen irsk dans og hun håper derfor å få mulighet for å flytte til Irland, hvor miljøet for denne type dans er større. I dag trener hun i Drammen ved en danseskole som heter Celtic Inspiration. Her trener Åsne flere ganger i uken, opp til 20 timer på det mest hektiske. Kiwanis ønsker Åsne lykke til videre med både satsing på skole og de mange konkurranser hun deltar i. Prisen er på kr 10.000,- og deles ut i forbindelse med Åsgårdstrandsdagene i Badeparken den 17. Juni. Åsne vil da vise litt hva irsk dans er fra scenen ved avslutningen av årets Åsgårdstrandsdager.

Grev Wedelsgate 24, 3179 Åsgårdstrand tlf.: 330 81 571, www.baker-nilsen.no

BILGLASS Gratis reparasjon av steinsprutskade ved kasko og delkasko. Fagmessig montering av alle typer ruter. Behjelpelig med forsikringspapirer. GLASSMESTER

B. Børresen

Glassreparasjoner • Bilglass • Bly og messinginnfatninger • Speil • Innramming

Sverresgate 16 • Horten • Tlf. 33 07 36 45


56

ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

Oldboysen maler svart

P

å oppfordring fra husstyret på ÅIF befalte Willy Nilsen sine ”tømmermenn” til dugnadsjobbing på klubbhuset. Kun egen begravelse og dokumentasjon fra (egen) psykiater var lovlig grunn for ikke å stille. Hans innkalling var klar og tydelig, derfor var oppmøtet som vanlig godt blant kanskje den største treningsgruppen i ÅIF . Over 20 stk var innom og bidro, fra den effektive gjengen. Oldboysen tar på seg ulike oppdrag. Vi planlegger en sosial tur til høsten så slike og andre jobber gjør godt for ”reisekassa”. Enkelte hevdet at de kun maler svart, men det er ikke tilfelle påpeker Willy! Det sosiale samholdet er bra, Willy skulle bare ønsket at det ble flere seire i serien. I år har vi vært litt for ustabile i prestasjonene (kun i kamp på banen vel å merke). Oldboysen trener mandager og onsdager kl 20, normalt på kunstgresset. Det er plass til flere, legger Willy til. Etter sesongslutt starter nok Roy Broen igjen med slyngetrening på torsdagene.

Denne dugnaden var gjort på noen timer. Den ble avsluttet med pølser, brus (les drikke medbrakt), og en god prat!


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

57

Johan Kr. Andersen var troppsfører og står her helt til venstre. Musikantene fra venstre: Per Mauriz Hansen, Bent Sperre, Jon Flom, Karl Otto Bergmann, Nils Rød, liten gutt foran: Nils Jørgen Roberg, bak ham Helge Semb, Jan Sperre, Leif Henriksen, Karl Magnus Davidsen, Steinar Stenersen.

Fra begynnelsen av 1950-tallet. Teaterforestilling på Vellet. Fra venstre: Steinar Stenersen, Aud Marit Bjørnstad, Tove Hamfjord. Skuespillerne er utkledt som tatere. Fru Hamfjord, fru Berg og fru Bergmann var noen av drivkreftene bak teaterforestillingen.

Fra venstre: Nils Jørgen Roberg, Bjarne Bø, Leif Wenneberg, delvis

Danseskole på Victoria hotell, 1954 / 1955.

skjult er Eigil Bergh og Leif Henriksen, Ivar Aasen (med lokk), Karl Otto

Fra venstre: Olav Berg, Harald Christophersen, Tore Berg, Bjørn Anton

Bergmann, Willy Bergmann, Steinar Stenersen, Tom Seeberg, Bent Sperre

Gran, Einar Gran (Frida Strøms danseskole). Etter Frida Strøm drev

(bakerst), Øystein Rødland, ? Hovde

datteren hennes, Gerd Bøe, danseskolen videre i Åsgårdstrand


Du finner oss i hjertet av Åsgårdstrand! Urmaker Heddi Innerdal

H

Smalgangen 4 - tlf.: 980 20 420 e-post: iinnerd@online.no

Reparasjon av antikke og nye ur. Taksering og verdivurdering. Henter og bringer. Salg av ur og kikkerter. Man-fre: 10-17. Lø 10-15.

DAMEKLÆR - VESKER SKO OG SMYKKER Tlf.: 33 04 57 00 anneb@moerck.com

Åpent: man-fre 10.30 - 17, lør 10.30 - 16.00

Nye åpningstider fra mai: Dr. Lundbo Mandag Onsdag Torsdag

08.30 – 15.00 08.30 – 15.00 13.00 – 16.00

Dr. Mølmen Torsdag 08.30 – 12.00 Fredag 08.30 – 14.00 Fredag 08.30 – 15.00

Helgen 16.-17.juni åpner vi nye Villa Alvetre, med nye lokaler og ny, større butikk med mange spennende varer.

Velkommen til oss! Vi har åpent bibliotek på søndager kl. 12 - 16 (i skoleferien kl. 16 - 18) Tlf: 98873756 / 99696561

Åsgårdstrand Legekontor Torvet 1 - 3179 Åsgårdstrand

Dr. Lundbo Tlf. nr.: 33 03 03 90 Fax: 33 03 03 91

Villa Alvetre Hus for livsglede og vekst

rettkommunikasjon.no

Da kan du også besøke oss gjennom hoveddøra på framsiden.

Telefontider alle dager 09.00 – 12.00 og 13.30 – 14.00


HJEMME I SOMMERFERIEN? Vi har ĂĽpent hver dag!

- Bowling - Lazerworld - Biljard - Spilleautomater - Mat & drikke - Ă˜l & vin

Hos oss kan du arrangere alt fra barnebursdager til firmafester! Kontakt oss for tilbud

rettkommunikasjon.no

Vestfold bowling Borreveien 42, 3186 Horten 330 400 70


Timebestilling

33 04 70 02 BilXtra Horten gir 5 års garanti på deler! Som et element til kundens trygghet i valg av verksted, gir vi i BilXtra Horten 5 års garanti / 100 000 km på reservedeler som benyttes ved vårt verksted.

Garantert på veien med BilXtra Mobilitetsgaranti!

Hos BilXtra Horten Verksted får du 12 måneders Mobilitetsgaranti inkludert i servicen! Her finner du oss Bankløkka 9c på Bromsjordet 3183 Horten

Service — uansett bilmerke! Du trenger ikke bytte verksted bare fordi du har byttet bilmerke. Vi tilbyr kilometerservice uansett bilmerke og bilmodell.

Reparasjoner med originale deler! Vi reparerer alle former for tekniske, elektriske og mekaniske feil, uansett bilmerke og bilmodell.

www.bilxtrahorten.no


ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

61

Stiftelsen Åsgårdstranddagene PRESSEMELDING

Morten Abel til Åsgårdstrand

M

ORTEN ABEL M/BAND HOLDER KONSERT I ”MUNCHPARKEN” I ÅSGÅRDSTRAND

FREDAG 15. JUNI 2012 KL.20.30.

Morten Abel er kjent som soloartist og som vokalist i bandet ”The September When”. Han fikk sitt gjennombrudd med bandet Mods på begynnelsen av 1980-tallet. Morten Abel behersker både vokal, gitar, bass, trommer, munnspill og tangentinstrument. Han har også medvirket i flere spillefilmer. Morten Abel har vunnet Spellemannprisen. Morten Abel og ”The Mods” konserten på Viking Stadion lørdag 9.juni er utsolgt med 24.000 billetter. På konserten i ”Munchparken” vil Morten Abel og band kjøre et sett med hits fra Abel sine fem soloalbum. Morten Abel Vidar Schanche Børge Fjordheim Alan Skurtveit Gulleiv Wee

vokal/gitar gitar trommer keys bass

Vi i ”Stiftelsen Åsgårdstrandsdagene” er svært beæret over at han kommer hit til oss og ”Munchparken”. Billetter kan kjøpes på Billettservice, Thon Hotel Åsgårdstrand og evt. ved inngangen til Munchparken. Kontaktperson: Marit S. Arnhus Leder Underholdning og PR Stiftelsen Åsgårdstrandsdagene Mob: 98692876 Mail: marit@borre.online.no


62

ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS JUNi 2012

Kunstverkstedet åpner dørene til galleriet hver søndag. Fra og med søndag 3. Juni åpner galleriet og holder åpent hver søndag fra kl. 12- 16. Kunstverkstedet har etablert seg som atelier og arbeidsfellesskap for ca. 20 malere i distriktet. Vi viser løpende det vi arbeider med enten hver for oss eller i felleskap. Galleriet viser kun arbeid fra verkstedets brukere og fungerer derfor som en permanent arena der publikum kan følge en eller flere maleres utvikling over tid. Ta søndagsturen, enten det er til fots, sykkel eller bil ,til Kjær Gård ved Kjær Krysset. Vi vil veldig gjerne formidle det vi maler. Gratis vann og luft!

Velkommen

0 42 0 4 0 3 Tlf. 3

VÅRE ELEKTRIKERE GIR DEG LYS OG VARME

Foto: Svein Johan Lindstad

Over 25 års erfaring

- alt i tynnplatebearbeiding Raveien 310, 3184 Borre • Tlf: 33 02 03 00 • www.platech.no


UTLEIESENTERET PÅ SKOPPUM

Vestfold Bygg AS formidler utleieutstyr fra:

LIMACO as Hos oss kan du leie det meste av det du trenger: Lifter, anleggsmaskiner, stillase, betongutstyr, lagercontainere, gjerder, gulvmaskiner, strømaggregat, tilhengere, byggstrøm, varme, verktøy, brakker. Se utleiekatalogen på www.limaco.no hvor alt tilgjengelig utstyr er å finne. Vi har noe av dette utstyret på vårt lager på Skoppum. Det vi ikke har inne får vi fra lager i Holmestrand og kan hentes på Skoppum slik at du får det til avtalt tid. Ta kontakt, så reserverer vi det utstyret du ønsker og avtaler tidspunkt for henting.

Her finner du oss:

Sandeveien 105 3185 Skoppum

Vestfold Bygg AS

rte n Ho 19 RV 8 E1

Telefon 46 98 28 76 mail: vestfold@boliger.no

7-19 9-14 ➾

Åpningstider: mandag-fredag lørdag

SKOPPUM


Velkommen til oss! I tillegg til hyggelig betjening & atmosfære får du hos oss servert:

på Paletten Kjøpesenter!

Kaffe, te & baristakaffe påsmurte rundstykker sandwicher dagens middag smørbrød kaker

Dagens middag

99,-

Paletten Kjøpesenter, Åsgårdstrand • Åpent man - lør: 10:00 - 18:00

www.rettkommunikasjon.no

• • • • • •

Hygge


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.