ASD Ambalaj Kongresi 2019 Kitapçığı

Page 1

ASD AMBALAJ KONGRESI 2019 ULUSLARARASI AMBALAJ SANAYI KONGRESI

KİTAPÇIĞI

ASD PACKAGING CONGRESS 2019 INTERNATIONAL PACKAGING INDUSTRY CONGRESS

BOOKLET

“Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi” “Sustainable Packaging & Circular Economy” ISTANBUL

TÜRKIYE

21-22 KASIM 2019 21-22 NOVEMBER 2019

www.ambalajkongresi.org

www.packagingcongress.org


ASD Ambalaj Kongresi Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi www.ambalajkongresi.org ASD Ambalaj Kongresi 2019 –2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ASD Packaging CongressPackaging 2019 International Packaging Industry Congress ASD Packaging Congress 2019 International Industry Congress www.packagingcongress.org

İÇİNDEKİLER Index

1

ve Destekleyenler 04 Organizatör Organizer and Supportings Kurulu 05 Düzenleme Organizing Committee Danışma Kurulu 06 Advisory Committee

2

08 Hakkında About ASD 10 ASD Kongre Hakkında Congress 11 About Kongre Programı Program 12 Congress Sponsorlar 88 Sponsors

6

Kongre Sekreteryası Congress Secretariat

22

Sessions 18 Oturumlar

3 4

5

Açılış Oturumu / Opening Session Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi, Karbon Ayakizi, Geri Kazanım Teknolojileri – I Sustainable Packaging and Circular Economy, Carbon Footprint, Recycling Technologies - I Pazarlama ve Tüketici Eğilimleri Marketing and Consumer Trends Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi, Karbon Ayakizi, Geri Kazanım Teknolojileri – II Sustainable Packaging and Circular Economy, Carbon Footprint, Recycling Technologies - II Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme Industry 4.0 and Digitalization Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi, Karbon Ayakizi, Geri Kazanım Teknolojileri – III Sustainable Packaging and Circular Economy, Carbon Footprint, Recycling Technologies - III

7

Ambalajda Kalite ve Yeni Mevzuat Quality and New Legislation in Packaging

8

Ambalaj Tasarımı Packaging Design

9

Aktif ve Akıllı Ambalajlar Active and Intelligent Packaging

10 11

Küresel Ambalaj Sanayi İstatistikleri Global Packaging Industry Statistics Özel Oturum Şişecam Cam Ambalaj Dijitalleşen Dünya ve Türkiye Cam Ambalaj Endüstrisi Şişecam Glass Packaging Private Session - Digitalized World and Turkey Glass Packaging Industry

12

Ambalaj ve Raf Ömrü Packaging and Shelf Life

13

Ambalaj Baskı Teknolojileri Packaging Printing Technologies

14

Gıda Ambalajlarında Yeni Çalışmalar New Studies in Food Packaging

15

Kapanış Oturumu Closing Session


ASD AMBALAJ KONGRESİ 2019 ULUSLARARASI AMBALAJ SANAYİ KONGRESİ

21-22 KASIM 2019 SWISSOTEL THE BOSPHORUS İSTANBUL

45 KONUŞMACI. 13 ÜLKE. 2 GÜN.


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

Organizatör Organizer Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association

Destekleyenler Supportings Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) World Packaging Organisation Asya Ambalaj Federasyonu (APF) Asian Packaging Federation Ambalaj Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (ASDF) Packaging Manufacturers Associations Federation Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD) Packaging Machinery Association Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Flexible Packaging Manufacturers Association Etiket Sanayicileri Derneği (ESD) Label Manufacturers Association Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Carton Packaging Manufacturers Association Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD) Metal Packaging Manufacturers Association Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Corrugated Box Manufacturers Association Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) Rigid Plastic Packaging Manufacturers Association

4

www.ambalajkongresi.org


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Düzenleme Kurulu Organizing Committee Zeki SARIBEKİR Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) President Zeki LEVİ Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Vice President Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rigid Plastic Packaging Manufacturers Association (SEPA) Vice President Serdar BAŞARIR Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD) Yönetim Kurulu Başkanı Metal Packaging Manufacturers Association (MASD) President Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Saymanı Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Treasurer Mustafa TACİR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ambalaj Meclisi Başkanı Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) Turkish Package Assembly President Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Üyesi Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Board Member Alican DURAN Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Carton Board Packaging Manufacturers Association (KASAD) President Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Üyesi Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Board Member

Aydın OKAY Etiket Sanayicileri Derneği (ESD) Yönetim Kurulu Başkanı Label Manufacturers Association (ESD) President Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Üyesi Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Board Member Cem BÜYÜKÇINGIL Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Packaging Machinery Association (AMD) President Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Üyesi Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Board Member Fahri ÖZER Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Yönetim Kurulu Başkanı Flexible Packaging Manufacturers Association (FASD) President Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Üyesi Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Board Member Kazım GAMGAM Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Üyesi Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Board Member Murat ÖZADAM Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Üyesi Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Board Membe Aslıhan ARIKAN Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı World Packaging Organization (WPO) Vice President of Education Asya Ambalaj Federasyonu (APF) 1. Başkan Yardımcısı Asia Packaging Federation (APF) 1. Vice President Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Genel Sekreteri Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) General Secretary

Ali Enver BAKİOĞLU Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Flexible Packaging Manufacturers Association (FASD) Vice President Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Üyesi Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Board Member

5


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Danışma Kurulu Advisory Committee Zeki SARIBEKİR Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Zeki LEVİ Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) Rigid Plastic Packaging Manufacturers Association (SEPA) Serdar BAŞARIR Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD) Metal Packaging Manufacturers Association (MASD) Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Mustafa TACİR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ambalaj Meclisi Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) Turkish Package Assembly President Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Alican DURAN Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Carton Board Packaging Manufacturers Association (KASAD) Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Ali Enver BAKİOĞLU Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Flexible Packaging Manufacturers Association (FASD) Aydın OKAY Etiket Sanayicileri Derneği (ESD) Label Manufacturers Association (ESD) Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Cem BÜYÜKÇINGIL Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD) Packaging Machinery Association (AMD) Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD)

6

Fahri ÖZER Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Flexible Packaging Manufacturers Association (FASD) Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Kazım GAMGAM Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Murat ÖZADAM Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Aslıhan ARIKAN Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) World Packaging Organization (WPO) Asya Ambalaj Federasyonu (APF) Asia Packaging Federation (APF) Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Prof. Dr. Alpay ER Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Özyeğin University Faculty of Architecture and Design Industrial Design Department Doç. Ardan ERGÜVEN Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Marmara University Faculty of Fine Arts Graphic Department Prof. Dr. Atıf Can SEYDİM Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Süleyman Demirel University Engineering Faculty Food Engineering Department Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZCAN İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü İzmir University of Economics Faculty of Fine Arts & Design Department of Industrial Design Prof.Dr. Erdoğan KÖSE İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü İstanbul University Vocational School of Technical Sciences Department of Audiovisual Techniques & Media Production


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Erol GÜL Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Carton Board Packaging Manufacturers Association (KASAD)

Öğr. Üyesi Ömer DURMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Graphic Department

Dr. Öğr. Üyesi Füsun CURAOĞLU Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Eskişehir Technical University Faculty of Architecture & Design Department of Industrial Design

Prof. Dr. Özlem ER İstanbul Bilgi Ünversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Bölümü Istanbul Bilgi University Faculty of Architecture Department of Industrial Products

Guido AUFDEMKAMP Avrupa Esnek Ambalaj Derneği (FPE) Flexible Packaging Europe (FPE)

Doç. Dr. Özlem Kızılırmak ESMER Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ege University Faculty of Engineering Food Engineering

Prof. Dr. Gülay HASDOĞAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Middle East Technical University Faculty of Architecture Department of Industrial Design Dr. Öğr. Üyesi Işınay Ebru YÜZAY İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İzmir University of Economics Faculty of Engineering Food Engineering Hasan Salih ACAR Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Flexible Packaging Manufacturers Association (FASD) Prof. Dr. Kamile Nazan TURHAN İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İzmir University of Economics Faculty of Engineering Department of Food Engineering Levent DENİZ Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Corrugated Board Manufacturers Association (OMÜD) Mete İMER ÇEVKO Vakfı ÇEVKO Foundation

Sadi BECEREN Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD) Metal Packaging Manufacturers Association (MASD) Samim SANER Gıda Güvenliği Derneği (GGD) Turkish Food Safety Association (GGD) Sertaç ERSAYIN Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Industrial Designers’ Society of Turkey (ETMK) Prof. Dr. Şebnem TİMUR İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü İstanbul Technical University Department of Industrial Product Design Prof. Dr. William Scott Whiteside Clemson Üniversitesi Gıda, Beslenme Ve Ambalaj Bilimleri Bölümü Clemson University Department of Food, Nutrition & Packaging Sciences Prof. Dr. Zehra AYHAN Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Sakarya University Faculty Of Engineering Food Engineering

Mustafa Kemal BAĞDATLI GENPAK / Teknik Koordinatör GENPAK / Technical Coordinator

7


ASD Ambalaj Kongresi Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi www.ambalajkongresi.org ASD Ambalaj Kongresi 2019 –2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ASD Packaging CongressPackaging 2019 International Packaging Industry Congress ASD Packaging Congress 2019 International Industry Congress www.packagingcongress.org

Kongre Sekreteryası Congress Secretariat Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Turkish Packaging Manufacturers Association Aslıhan ARIKAN Genel Sekreter Secretary General Eda YURĞA Satın Alma ve Etkinlik Koordinatörü Purchasing and Event Coordinator Nihal YILMAZ İş Geliştirme Koordinatörü Business Development Coordinator Aliye UZUN İletişim ve Yayınlar Yöneticisi Communications and Publications Manager Sezgin ŞAHİN Pazarlama Yöneticisi Marketing Manager Ümit DİNÇER Mali-İdari İşler ve Etkinlik Uzmanı Financial and Administrative Affairs & Event Specialist

8


ASD PACKAGING CONGRESS 2019 INTERNATIONAL PACKAGING INDUSTRY CONGRESS


www.ambalajkongresi.org

ASD HAKKINDA ABOUT ASD

ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

Türkiye’deki ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kurulmuştur. Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin amacı kısaca; Türkiye ambalaj sanayinin Gelişmesine katkıda bulunmak, Sektöre kimlik kazandırmak, Ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, Üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmak olarak tarif edilmektedir. ASD’nin 200’den fazla firma üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler üretilen ambalajın ana malzemesine göre gruplandırıldığında; Kağıt: Torba, poşet, kraft kağıdında torba, sargılık kağıtlar, zarf, vb. Karton: Kutu ve baskı, Oluklu mukavva: Kutu, Cam: Şişe, kavanoz ve diğer benzeri cam eşyalar, Metal: Konserve kutusu,

10

aerosol kutuları, varil, kapak, alüminyum kutu, levha ve folyo, Fleksibıl ambalajlar: OPP, BOPP ve Cast PP filmler, PVC, PE ve BOPET film, bunların kağıt ve alüminyum folyo ile laminasyonları, metalize filmler, bunların üzerinde baskı, bantlar, vb. Aseptik dolum yapılan karton kutular, Etiketler: Tüm etiket ürün grupları, Sert plastik ambalajlar: plastik şişe, kapak, IBC, varil, bidon, kap, damacana, levha, kutu, vb. Dokuma (örme) torba ve çuvallar, “big bag”ler Ahşap kutu, sandık ve paletler, Yardımcı malzemeler: mürekkep, lak ve hammaddeler; rulo göbekleri, çemberler, yastıklama ürünleri Ambalaj makineleri,

The purposes of Turkish Packaging Manufacturers Association are defined as; Fostering the growth of the packaging industry, Giving an identity to the sector, Representing the sector in national and international arenas, Establishing scientific, technical, and social cooperation and solidarity among members of Turkish Packaging Industry. ASD has more than 200 company as members. The members can be grouped according to the main packaging material as follows;

Metal: Can, aerosol can, barrel, caps, aluminium can, sheet and foil, Flexible packaging: OPP, BOPP and Cast PP films, PVC, PE and BOPET films, their laminations with paper and aluminium foil, metallized films, their printed forms, adhesive tapes, etc. Multilayered cardboard boxes for aseptic filling, Labels: All label product groups, Rigid plastic packaging: plastic bottle, closure, IBC, barrel, drum, vessel, demijohn, sheet, plastic box, etc. Woven (Rachel) bags and sacks, “big bag”s, Wooden box, case and pallets Auxiliary materials: ink, lacquer and raw materials; roll cores, hoop, cushioning products, Packaging machines,

şeklinde alt grupları kapsamaktadır. Bu özelliği nedeniyle ASD’nin ambalaj sektörünün Türkiye’de mevcut her dalında faaliyet gösteren üyeleri mevcuttur.

Paper: Bag, carrier bag, bag in kraft paper, wrapping paper etc. Cardboard: Box and printed box, Corrugated cardboard: Box, Glass: Bottle, jar and similar glassware,

thus, it includes the subgroups above mentioned. ASD - Turkish Packaging Manufacturers Association has members that are active in every branch of the packaging sector in Turkey.

Turkish Packaging Manufacturers Association brings together 39 packaging manufacturers in Turkey was established in 1992.


ASD AMBALAJ KONGRESI 2019 ULUSLARARASI AMBALAJ SANAYI KONGRESI ASD PACKAGING CONGRESS 2019 INTERNATIONAL PACKAGING INDUSTRY CONGRESS 21 – 22 Kasım Perşembe – Cuma tarihlerinde Swissotel the Bosphorus Istanbul’da Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından organize edilen ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi’nde; sürekli gelişme içerisinde olan Ambalaj Sektöründeki tüm yeniliklerin, uluslararası boyutta, geniş kapsamlı değerlendirilmesi amaçlanıyor. “Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi” temalı ASD Ambalaj Kongresi 2019, Ambalaj Sanayi ve Sektörü destekleyen üretim dallarını, araştırmacıları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecektir. Hammadde ve Diğer Tüm Tedarikçiler, Ambalaj Üreticileri, Ambalaj Makine Üreticileri, Markalar, Tasarımcılar, Akademisyenler, Perakendeciler, Belgelendirme Kuruluşları ve İşbirliği içerisinde olduğumuz tüm kurumlar ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi davetlileri arasında yer alacaktır. ** Oturumlarda tüm ambalaj malzemeleri (Cam, Kağıt / Karton / Oluklu Mukavva, Esnek / Sert Plastik, Metal Ambalajlar ve diğer yardımcı malzemeler) işlenecektir. “Ambalaj Sanayinin Geleceğini Birlikte Oluşturalım!” Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD)

Organized by the Packaging Manufacturers Association (ASD) at Swissotel the Bosphorus Istanbul on Thursday, November 21 - 22, ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress; It is aimed to evaluate all innovations in the constantly developing Packaging Industry at the international level comprehensively. ASD Packaging Congress 2019 with the theme “Sustainable Packaging and Circular Economy” will bring together the production branches, researchers and nongovernmental organizations supporting the Packaging Industry and Sector. Raw Materials and All Other Suppliers, Packaging Manufacturers, Packaging Machinery Manufacturers, Brands, Designers, Academicians, Retailers, Certification Bodies and all the institutions we cooperate with will be among the guests of ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress. ** All packaging materials (Glass, Paper/Cardboard/Corrugated Board, Flexible/Rigid Plastic, Metal Packaging and other Supplementary Materials) will be processed in the sessions. “Let’s Build the Future of the Packaging Industry Together!” Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD)

www.packagingcongress.org

Kongre konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

Congress topics are as follows: 1. Açılış Oturumu / Opening Panel 2. Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme / Industry 4.0 and Digitalization 3. Aktif ve Akıllı Ambalajlar / Active and Intelligent Packaging 4. Ambalaj ve Raf Ömrü / Packaging and Shelf Life 5. Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi, Karbon Ayakizi, Geri Kazanım Teknolojileri - I / Sustainable Packaging and Circular Economy, Carbon Footprint, Recycling Technologies - I 6. Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi, Karbon Ayakizi, Geri Kazanım Teknolojileri - II / Sustainable Packaging and Circular Economy, Carbon Footprint, Recycling Technologies - II 7. Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi, Karbon Ayakİzi, Geri Kazanım Teknolojileri - III / Sustainable Packaging and Circular Economy, Carbon Footprint, Recycling Technologies - III 8. Pazarlama ve Tüketici Eğilimleri / Marketing and Consumer Trends 9. Küresel Ambalaj Sanayi İstatistikleri / Global Packaging Industry Statistics 10. Ambalaj Baskı Teknolojileri / Packaging Printing Technologies 11. Ambalaj Tasarımı / Packaging Design 12. Ambalajda Kalite ve Yeni Mevzuat / Quality and New Legislation in Packaging 13. Gıda Ambalajlarında Yeni Çalışmalar /

KONGRE HAKKINDA ABOUT CONGRESS

ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

New Studies in Food Packaging 14. Şişecam Cam Ambalaj Özel Oturumu Dijitalleşen Dünya ve Türkiye Cam Ambalaj Endüstrisi / Şişecam Glass Packaging Private Session Digitalized World and Turkey Glass Packaging Industry 15. Kapanış Oturumu / Closing Panel

11


KONGRE PROGRAMI CONGREESS PROGRAM

ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

1. Gün (21 Kasım 2019) 10:00 Day 1 (21 November 2019) 10:00 Salon: Fuji A Hall: Fuji A Açılış Oturumu Opening Session Açılış Konuşması Opening Speech Zeki Sarıbekir Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı President Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Prof. Pierre Pienaar Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) Başkanı President World Packaging Organisation (WPO) Çay - Kahve Molası Coffee Break (11:00-11:30) Henry Rose Lee Kuşaklar Arası Liderlik Uzmanı & İşyeri İletişim Uzmanı CSA Ünlü Konuşmacılar Türkiye Inter-Generational Leadership Expert & Workplace Communications Specialist CSA Celebrity Speakers Turkey Öğle Yemeği Lunch (13:00-14:00)

12

www.ambalajkongresi.org


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Salon: Fuji A Hall: Fuji A Oturum 2 Session 2

Salon: Fuji B Hall: Fuji B Oturum 3 Session 3

Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi, Karbon Ayakizi, Geri Kazanım Teknolojileri – I Sustainable Packaging and Circular Economy, Carbon Footprint, Recycling Technologies - I

Pazarlama ve Tüketici Eğilimleri Marketing and Consumer Trends

Graham Houlder CEFLEX Proje Koordinatörü, Genel Müdür Project Co-ordinator, Managing Director CEFLEX (a Circular Economy for Flexible Packaging) Romeo Pavanello Avrupa Metal Ambalaj Derneği (MPE) LCA Danışmanı LCA (Life Cycle Assessment) Consultant Metal Packaging Europe (MPE) Gülin Yücel Brika Sürdürülebilirlik Yönetici Ortak, Sürdürülebilirlik Danışmanı Managing Partner, Sustainability Consultant Brika Sustainability

Luciana Pellegrino Pazarlama Başkan Yardımcısı, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) Genel Müdür, Brezilya Ambalaj Derneği (ABRE) Vice President of Marketing, World Packaging Organisation (WPO) Executive Director, Brazilian Packaging Association (ABRE) M. İmer Özer PLAT Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board PLAT Private Label Products Manufacturers and Suppliers Association Roza Altın PLADIS Ambalaj Geliştirme Direktörü Packaging Development Director PLADIS

Çay - Kahve Molası Coffee Break (15:30-16:00)

Salon: Fuji A Hall: Fuji A Oturum 4 Session 4

Salon: Fuji B Hall: Fuji B Oturum 5 Session 5

Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi, Karbon Ayakizi, Geri Kazanım Teknolojileri – II Sustainable Packaging and Circular Economy, Carbon Footprint, Recycling Technologies - II

Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme Industry 4.0 and Digitalization

Saila Kettunen Kotkamills Oy Bariyerli Kartonlar İş Birimi Direktörü Director Barrier Board Kotkamills Oy / Finland İbrahim Halil Söylemez, Meltem Kimya Teknik Genel Müdür Yardımcısı Technical Deputy General Manager Meltem Kimya Bernd Groh Ürün Müdürü Hubergroup Almanya Product Manager Hubergroup Germany

Oliver Walther Festo AG & Co. KG Gıda ve Paketleme Satış Direktörü - Global Makine İmalatçıları Sales Director Food and Packaging - Global Key Accounts OEMs Festo AG & Co. KG Prof. Dr. Sinan Alçın İstanbul Kültür Üniversitesi, İktisat Bölümü İktisat Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Head of Department of Economics / Faculty Member İstanbul Kultur University, Department of Economics Tansel Cavit Kulak Optimak STU Genel Müdürü General Manager Optimak STU

Kokteyl Cocktail (15:30-21:00)

13


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

2. Gün (22 Kasım 2019) 09:00 Day 2 (22 November 2019) 09:00

Salon: Fuji A Hall: Fuji A Oturum 6 Session 6

Salon: Fuji B Hall: Fuji B Oturum 7 Session 7

Salon: Luzern Hall: Luzern Oturum 8 Session 8

Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi, Karbon Ayakizi, Geri Kazanım Teknolojileri – III Sustainable Packaging and Circular Economy, Carbon Footprint, Recycling Technologies - III

Ambalajda Kalite ve Yeni Mevzuat Quality and New Legislation in Packaging

Ambalaj Tasarımı Packaging Design

Joost Verploeg LyondellBasell / Genel Müdürü Managing Director / LyondellBasell Thomas Glaser Siegwerk İsviçre EMEA Ofset Ambalaj Mürekkepleri Teknoloji Müdürü Head of Technology BU SF EMEA Siegwerk Switzerland Livio Manzini Yönetim Kurulu Başkanı Bell Holding (Tulipack) Chairman & CEO Bell Holding (Tulipack) Haluk Giray Pazarlama Direktörü Sarten Ambalaj Sales and Marketing Director Sarten Packaging

Samim Saner Gıda Güvenliği Derneği (GGD) Başkanı Mérieux NutriSciences CSO-Global Bilimsel Direktörü President, Turkish Food Safety Association Corporate Scientific Director Mérieux NutriSciences Gültekin Savaşkan Genel Müdür Süper Film Ambalaj General Manager Süper Film Packaging Josef Sutter Ürün Müdürü Hubergroup Almanya Product Manager Hubergroup Germany Hasan Salih Acar Genel Sekreter Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) General Secretary Flexible Packaging Manufacturers Association (FASD)

Çay - Kahve Molası Coffee Break (11:00-11:30)

14

Dr. Oya Akman Oya Design, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Medipol Üniveritesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Industrial Product Designer Assistant Professor Oya Design / İstanbul Medipol University, Department of İndustrial Product Design Gülay Gamze Güven Tasarım Üssü Proje Danışmanlık Kurucusu, Endüstriyel Tasarımcı Industrial Designer Founder and Design Executive Tasarım Üssü Proje Danışmanlık, Kontrol Hizmetleri Araştırma, Eğitim, Üretim Tic. Ltd. Şti. Gültekin Erdal Bursa Uludağ Üniversitesi TBMYO Grafik Tasarım Program Başkanı, Öğretim Görevlisi Instructor, Head of TBMYO Graphic Design Program Bursa Uludağ University E. Haldun Özince Graphn Kurucusu, Ajans Başkanı Founder, The President of Agency / Graphn


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Salon: Fuji A Hall: Fuji A Oturum 9 Session 9

Salon: Fuji B Hall: Fuji B Oturum 10 Session 10

Salon: Luzern Hall: Luzern Oturum 11 Session 11

Aktif ve Akıllı Ambalajlar Active and Intelligent Packaging

Küresel Ambalaj Sanayi İstatistikleri Global Packaging Industry Statistics

Prof. Jose Maria Lagaron Gıda Uygulamalarında Yeni Materyaller ve Nanoteknoloji İspanya Bilimsel Araştırmalar Yüksek Konseyi (CSIC) IATA Kurucu ve Grup Lideri Founder & Group Leader Novel Materials and Nanotechnology Spanish Council for Scientific Research (CSIC) IATA

Guido Aufdemkamp Avrupa Esnek Ambalaj Derneği (FPE) Direktörü Flexible Packaging Europe (FPE) Executive Director

Özel Oturum Şişecam Cam Ambalaj Dijitalleşen Dünya ve Türkiye Cam Ambalaj Endüstrisi Şişecam Glass Packaging Private Session - Digitalized World and Turkey Glass Packaging Industry

Hatice Uslu Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Gıda Kodeks Daire Başkanlığı, Gıda Mühendisi Food Engineer Republic Of Turkey Ministry Of Agriculture And Forestry / Food Establishments and Codex Demartment of the Ministry of Agriculture and Forestry

Aslıhan Arıkan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Genel Sekreteri Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) General Secretary Levent Deniz Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Genel Sekreteri Corrugated Board Manufacturers Association (OMÜD) General Secretary

Burak Atalay Şişecam Cam Ambalaj Pazarlama Satış Başkan Yardımcısı VP Marketing and Sales Şişecam Glass Packaging Gökmen Eriş Şişecam Cam Ambalaj BT Strateji ve Yönetişim Müdürü IT Strategy and Governance Manager Şişecam Glass Packaging Tamer Öztürk Şişecam Cam Ambalaj Tasarım Müdürü Design Manager Şişecam Glass Packaging

Prof. Dr. Zehra Ayhan Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Faculty Member, Academician Sakarya University Engineering Faculty Department of Food Engineering

Öğle Yemeği Lunch (13:00-14:00)

15


KONGRE PROGRAMI CONGREESS PROGRAM

ASD Ambalaj Kongresi Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi www.ambalajkongresi.org ASD Ambalaj Kongresi 2019 –2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ASD Packaging CongressPackaging 2019 International Packaging Industry Congress ASD Packaging Congress 2019 International Industry Congress www.packagingcongress.org

Salon: Fuji A Hall: Fuji A Oturum 12 Session 12

Salon: Fuji B Hall: Fuji B Oturum 13 Session 13

Salon: Luzern Hall: Luzern Oturum 14 Session 14

Ambalaj ve Raf Ömrü Packaging and Shelf Life

Ambalaj Baskı Teknolojileri Packaging Printing Technologies

Gıda Ambalajlarında Yeni Çalışmalar New Studies in Food Packaging

Prof. William Scott Whiteside Clemson Üniversitesi (ABD) Gıda, Beslenme ve Ambalaj Bilimleri Bölümü Clemson University (USA) , Department of Food, Nutrition & Packaging Sciences

Koji Wada Toyo Matbaa Mürekkepleri Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board Toyo Ink

Prof. Dr. Atıf Can Seydim Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Süleyman Demirel University Engineering Faculty Food Engineering Department

Caner Uzel Ar-Ge Yöneticisi Sun Chemical R&D Supervisor Sun Chemical

Gabriele Benedetti Avrupa Bölge Satış Müdürü AMETEK MOCON Geçirgenlik Test Sistemleri Area Sales Manager Europe Permeation Testing Systems AMETEK MOCON

Semih Çelebi Olmuksan International Paper Tedarik Zinciri Ve Operasyon Direktörü Supply Chain and Operation Director Olmuksan International Paper

Hüsam Özenler Satış ve Pazarlama Müdürü Böttcher Türkiye Sales & Marketing Manager Printing Teacher / Böttcher Türkiye

Dr. Betül Ertekin Akademisyen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Academician Aydın Adnan Menderes University Deputy Director Nanotechnology Application and Research Center Dr. Ece Söğüt Araştırma Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Research Assistant Süleyman Demirel University, Faculty Of Engineering, Food Engineering Department

Çay - Kahve Molası Coffee Break (15:30 – 16:00)

Salon: Fuji A Hall: Fuji A Kapanış Oturumu ( Oturum 15 ) Closing Session ( Session 15 ) ( 16:00 – 17:30 )

16


ASD Ambalaj Kongresi 2019

Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi “Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi” Organizatör: Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Tarih: 21-22 Kasım 2019 Yer: Swissotel The Bosphorus Istanbul


ASD Ambalaj Kongresi Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi www.ambalajkongresi.org ASD Ambalaj Kongresi 2019 –2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ASD Packaging CongressPackaging 2019 International Packaging Industry Congress ASD Packaging Congress 2019 International Industry Congress www.packagingcongress.org

OTURUM SESSION AÇILIŞ OTURUMU OPENING SESSION

01

ZEKI SARIBEKIR

Yönetim Kurulu Başkanı / President Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) / Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD)

Türkiye Ambalaj Sektörü Turkish Packaging Industry PROF. PIERRE PIENAAR

Yönetim Kurulu Başkanı / President Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) / President World Packaging Organisation (WPO)

Global Ambalaj Sektöründe Yaşanan Zorluklar Challenges for Global Packaging Industry HENRY ROSE LEE

Kuşaklar Arası Liderlik Uzmanı & İşyeri İletişim Uzmanı Inter-Generational Leadership Expert & Workplace Communications Specialis CSA Celebrity Speakers Turkey / CSA Celebrity Speakers Turkey

Milenyum Kuşağı ve Gezegenimizin Geleceği – Tehdit mi Fırsat mı? Millennials And the Future of the Planet – Threat or Opportunity?

18 18


ASD Packaging Congress 2019

International Packaging Industry Congress “Sustainable Packaging and Circular Economy” Organizer: Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Date: 21-22 November 2019 Venue: Swissotel The Bosphorus Istanbul

45

SPEAKERS

13

COUNTRIES

1000 PARTICIPANTS


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Zeki Sarıbekir Yönetim Kurulu Başkanı Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD)

20 20

Zeki Sarıbekir, Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine İngiltere’de devam etti. Bu eğitimin ardından yurtdışında iki yıl iki ayrı ambalaj firmasında çalışan Zeki Sarıbekir, 1996 yılında aile şirketi Sarten Ambalaj A.Ş’de göreve başladı. Vizyoner ve girişimci bakış açısıyla Sarten’i Türkiye’nin önemli ambalaj şirketlerinden biri haline getiren Zeki Sarıbekir, 2004’ten beri şirketin CEO’luk ve 2009’dan bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor. 2017’de Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Zeki Sarıbekir; İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Aerosol Sanayicileri Derneği (ASAD) ve merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Metal Ambalajcıları Birliği’nin (MPE) Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkan Yardımcısı olan ve DEİK TürkiyeHollanda & DEİK Türkiye-Japonya İş Konseylerinde üyeliği bulunan Zeki Sarıbekir, aynı zamanda, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ambalaj Meclisi’nde de üyedir.

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Türkiye Ambalaj Sektörü

Mr. M. Zeki Sarıbekir continued on with his education abroad in UK subsequent to graduation from Anadolu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences. Sarıbekir worked for two different packaging companies abroad for two years following his master and in 1996 he took office within the incorporation of the family company titled Sarten Ambalaj A.Ş. by virtue of his visionary and entrepreneurial perspective, Zeki Sarıbekir achieved to make Sarten one of the most prominent packaging companies in Turkey and he has been fulfilling his duties as CEO since 2004 and as the Chairman of the company since 2009. In 2017, Zeki Sarıbekir was elected as the President of the Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD). He is a member of the Board of Directors of Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Metals Exporters Association (IDDMIB), Aerosol Industrialists Association (ASAD) and the Metal Packaging Europe (MPE), based in Brussels. Zeki Sarıbekir is Foreign Economic Relations Board (DEIK) of Turkey - Bulgaria Business Council Vice President and members of Foreign Economic Relations Board of Turkey - Netherlands & Foreign Economic Relations Board of Turkey - Japan. He is also a member of the Istanbul Chamber of Industry (ISO), Environmental Protection and Packaging Waste Recovery and Recycling Foundation ( ÇEVKO), Rigid Plastic Packaging Manufacturers Association (SEPA) and Turkey Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) Packaging Assembly.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Zeki Sarıbekir President Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD)

Katma değerli üretim için, ambalaj sektöründeki yeniliklerin ve sektörün geleceğinin paydaşlarla birlikte değerlendirileceği ASD Ambalaj Kongresi 2019- Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi’nin açılış konuşması olan bu sunumda; katılımcılara kongre hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), bugün 200’ü aşkın üyesiyle Türkiye ambalaj sektörünün en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak sektöre hizmet veriyor. Derneğin faaliyetlerinden olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması, Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması, ASD Ambalaj Akademisi, Sektörü bir araya getiren organizasyonlar ve bu sene 25.’si gerçekleştirilen Avrasya Ambalaj Fuarı Türkiye Ambalaj Sanayinin uluslararası arenada gelişimine katkı sunuyor. Türkiye Ambalaj Sektörü yarattığı katma değerle ülkenin dış ticaret açığına pozitif katkıda bulunan ender sektörlerin arasında yer alıyor.2019 yılının ilk 6 ayında 918 milyon dolar dış ticaret fazlası veren sektör, ihracattaki büyümesine de devam ediyor. Sektör 180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Toplam ambalaj ihracatı 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 11’lik artışla 1.26 milyon ton olarak gerçekleşti. Değer olarak ise yıllık ihracat yüzde 1 artışla 2.3 milyar dolara ulaştı. Ambalaj sektörü Türkiye’de ürettiği ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışıyor. Ambalaj üretiminde iki nokta büyük önem taşıyor; “Sürdürülebilirlik” ve “Döngüsel Ekonomi”. Bugün mümkün olan minimum malzeme kullanılarak, ambalaj üretimi için çok detaylı çalışmalar yapılıyor. Ambalajlar çöp değildir ve ambalajın geri dönüşümü çevreye yük değildir. Ambalajlar ekonomi yaratan malzemelerdir. Ambalaj atığının geri dönüşümü ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıda bulunuyor.

PRESENTATION SUMMARY

SUNUM ÖZETİ

Turkish Packaging Industry

In this presentation, which is the opening speech of ASD Packaging Congress 2019- International Packaging Industry Congress, the innovations in the packaging sector and the future of our sector together with the stakeholders for value added production will be evaulated. The participants will be informed about the congress. Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) serves the sector today with over 200 its members as one of the most powerful nongovernmental organizations in the Turkish packaging sector. Crescents and Stars of Packaging Competition, Packaging Design National Student Competition and ASD Packaging Academy which are some of the activities of the Association are the organizations that bring the sector together. Eurasia Packaging Fair is being held this year twenty-fifth times, contributes to the development of the Turkey Packaging Industry in the international arena. Turkish Packaging Sector is among the rare sectors that contribute positively to the foreign trade deficit of the country with the added value it creates. The sector, which gave a foreign trade surplus of 918 million dollars in the first 6 months of 2019 continues its growth in exports. The sector exports to 180 countries. Total packaging exports increased by 11 percent in 2018 was 1.26 million tons. In terms of value, annual exports reached by 1 percent 2.3 billion dollars. Packaging industry is working to be able to export at least half of all packaging produced in Turkey. Two points are important in packaging production; “Sustainability” and “Circular Economy”. Today, very detailed studies are carried out for packaging production using the minimum possible material. Packaging is not a waste material and recycling of the packaging is not a burden on the environment. Packages are the materials that create economy. Recycling of packaging waste contributes to our country economy and the environment.

2121


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Prof. Pierre Pienaar Başkan Dünya Ambalaj Örgütü (WPO)

22

Pierre Pienaar’ın ambalaja olan ilgisi 1984’te, eczacılık üzerine çalıştıktan sonra başladı. Pierre büyük bir ilaç şirketine girdikten kısa bir süre sonra, ilaç dünyasında ambalajla ilgili bazı konularla ilgilenmeye başladı. İki disiplinin kesiştiği bu alanda başlayan yolculuğu onu dünyanın farklı noktalarına götürdü ve ambalajda araştırmanın farklı yönleri her daim bu yolculuğun bir parçası oldu. Pierre uluslararası kongre ve konferanslara katılarak makaleler sunmaya ve ulusal ve uluslararası ambalaj yarışmalarında jüri görevini üstlenmeye devam ediyor. Dünya genelinde çeşitli ambalaj dergilerinde makale yazmaya devam ediyor. Pierre İngiltere Brunel Üniversitesi’nde Ambalaj Mühendisliği / Teknoloji Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Ayrıca İngiltere Hertfordshire Üniversitesi İmalat ve Üretim Yüksek Lisans Diplomasına sahiptir. 60’tan fazla ülkede kayıtlı olan bir Yetkili Ambalaj Uzmanıdır. Güney Afrika Ambalaj Enstitüsü (IPSA) Ulusal Başkanı, IPSA fahri üyesi, Avusturalya Ambalaj Enstitüsü (AIP) Üyesi, Avusturalya Gıda, Endüstri ve Bilim Teknolojisi profesyonel üyesi ve Güney Afrika Ambalaj Enstitüsü fahri üyesidir. Kendi ambalaj danışmanlık firması olan PackTech Solutions Pty Ltd.’de ambalaj mühendisidir ve ilaç ve gıda ambalajı sektörlerinde kapsamlı deneyime sahiptir. AIP Eski Ulusal Başkanı ve şu anda Ulusal Eğitim Direktörüdür ve ayrıca Dünya Ambalaj Örgütünün (WPO) global ambalaj eğitiminden sorumlu eski Başkan Yardımcısıdır. Son 28 yılda dünya genelinde çeşitli üniversite ve kurumlarda ambalaj bilimi ve teknolojisi konularında ders ve konferanslar vermiştir. Şu anda Melbourne Üniversitesi (Avusturalya), Bond Üniversitesi (Avusturalya), Beijing Grafik İletişim Enstitüsü, Sichuan Üniversitesi (Çin), Jiangnan Üniversitesi (Çin), Tra Vinh Üniversitesi (Vietnam), Gadjah Mada Üniversitesi (Endonezya), Rochester Teknoloji Enstitüsü (ABD), Viyana Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Avusturya) ve New South Wales Üniversitesi’nde (Avusturalya) Gıdada Yenilik ve Ambalaj yüksek lisans öğrencilerine ders vermektedir. Ambalaj bilimi, ambalaj mühendisliği ve bunlara ilişkin teknoloji konularında engin deneyimi nedeniyle mahkeme davalarına mütemadiyen bilirkişi olarak katılmaktadır. Ambalaj Mühendisliği profesörüdür ve Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) Başkanıdır.

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Global Ambalaj Sektöründe Yaşanan Zorluklar Pierre Pienaar’s interest in packaging started in 1984 after having studied pharmacy. Soon after joining a large pharmaceutical company, Pierre became concerned about a number of packagingrelated issues in the pharmaceutical world. This combined field has taken him to the far corners of the world, always involving one or other aspects of research in packaging. Pierre has attended international congresses and conferences where he has delivered and continues to present papers and continues to judge national and international packaging competitions. He continues to write articles for numerous packaging magazines around the world. Pierre has a Master of Science Degree (Packaging Engineering/ Technology) from Brunel University, UK. He also has a Master of Manufacturing and Production Degree from University of Hertfordshire, UK. He is a registered Certified Packaging Professional in over 60 countries. He has been National President of the South African Institute of Packaging (IPSA), an honorary life member of (IPSA), a Fellow of the Australian Institute of Packaging (AIP), Professional member of the Australian Food, Industry and Science Technology and an honorary life member of the South African Institute of Packaging, Southern Africa. He is a packaging engineer in his own packaging consulting business, PackTech Solutions Pty Ltd and has extensive experience in the pharmaceutical and food packaging industries. He is the current National Education Director, Past National President of the AIP and past Vice President of the World Packaging Organisation (WPO), responsible for global packaging education. He has lectured in the technology and science of packaging at various universities and institutions around the world for the past twenty eight years. He currently lectures the Masters students in Food Innovation and Packaging at University of Melbourne(Australia), Bond University (Australia), Beijing Institute of Graphic Communication, Sichuan University (China), Jiangnan University (China), Tra Vinh University (Vietnam), Gadjah Mada University (Indonesia), Rochester Institute of Technology (USA), Wien University of Applied Sciences (Austria) and University of New South Wales(Australia).


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Prof. Pierre Pienaar President World Packaging Organisation (WPO)

Ürünlerimizin çevre üzerindeki etkileri söz konusu olduğunda, sadece ambalaja odaklanırsanız resmin bütününü göremezsiniz. Ambalaj malzemelerinin tüketici nezdinde en fazla ön plana çıkan ürünler olduğunun farkındayız. Çevre dostu ambalajların geliştirilmesi için tüketicilerden, perakendecilerden, ambalaj tedarikçilerinden, yasa yapıcılardan ve çevreci gruplardan giderek artan bir baskı söz konusudur. Çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk hedeflerinde resmi hale getirilen ve medyada tanıtılan daha sürdürülebilir sistemleri hepimiz talep ediyoruz. Sonuç olarak sürdürülebilirlik artık sadece ‘olsa iyi olur’ dediğimiz bir özellik olmanın ötesine geçmiş ve tüketicileri cezbetmek ve pazar payını korumak için bir gereklilik haline gelmiştir. Bu özellik artık sadece bir tanımlayıcı olmaktan çıkmış ve bir beklentiye dönüşmüştür. Ambalaj ve özellikle plastik ambalajlar dikkatleri yoğun bir şekilde üzerine çekiyor ve bunun sonucunda sürdürülebilirlik konusunda önemli bir ilerleme kat edildi. Ancak bu süreç ambalaj sektörünü hayli zorladı. Dünya Ambalaj Örgütü Başkanı Profesör Pierre Pienaar basitçe sektörümüzün karşı karşıya olduğu bu global zorluğun üstesinden gelmek ve dünyamızı daha sürdürülebilir hale getirmek için neler yapılabileceği hakkında fikir ve görüşlerini bizlerle paylaşacak.

PRESENTATION SUMMARY

SUNUM ÖZETİ

Challenges for Global Packaging Industry When it comes to the environmental impacts of our products, a focus on packaging can make it challenging and hard to see the forest for the trees. We are all aware that packaging materials are very visible to the consumer. There are growing pressures from consumers, retailers, packaging suppliers, regulators and environmental groups for the development of environmentally-friendly packaging. We are all demanding more sustainable systems which are formalised in various corporate social responsibility goals as well as publicised in the media. Consequently, sustainability is no longer simply ‘nice to have’ but is now a necessity for attracting consumers and protecting market share. It is now an expectation, not simply an identifier. Packaging, and more so plastic packaging, is receiving intense focus and consequently, there have been significant advances in sustainability, but this has been a difficult challenge for the packaging industry. Professor Pierre Pienaar, President of the World Packaging Organisation will share his ideas and convictions as to what can, quite simply, meet the global challenge of our industry and thus make our planet, more sustainable.

23


ASD Ambalaj Kongresi Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi www.ambalajkongresi.org ASD Ambalaj Kongresi 2019 –2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ASD Packaging CongressPackaging 2019 International Packaging Industry Congress ASD Packaging Congress 2019 International Industry Congress www.packagingcongress.org

Henry Rose Lee Kuşaklar Arası Liderlik Uzmanı & İşyeri İletişim Uzmanı CSA Celebrity Speakers Turkey

Inter-Generational Leadership Expert & Workplace Communications Specialist CSA Celebrity Speakers Turkey

Henry Rose Lee kuşaklar arası çalışmalar yapan bir uzmandır. Kendi ekiplerinde daha üretken ve daha etkili olmaları için tüm kuşakları desteklemekte ve işyerindeki genç nesillerden en iyi performansı ve başarıyı elde etmek için liderlerle çalışmalar yapmaktadır. Deneyimli bir Milenyum Kuşağı Liderlik uzmanı olan Henry Rose çalışma yaptığı müşterilerine, sahip oldukları yetenekleri olağanüstü bir kariyer fırsatı yakalama konusunda büyük bir şevkle nasıl motive edeceklerini göstermektedir.

SUNUM ÖZETİ

ÖZGEÇMİŞ

Milenyum Kuşağı ve Gezegenimizin Geleceği – Tehdit mi Fırsat mı? Millennials and, the Future of the Planet – Threat or Opportunity?

24

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

Henry Rose Lee is an inter-generational specialist. She supports all generations in becoming more productive and effective in their organisations and she works with leaders to get the best performance and achievement from the younger generations in the workplace. An experienced millennials leadership expert, Henry Rose shows her clients how to hit the ground running and ignite their remarkable talents to grab opportunities for an outstanding career.

Ambalajın günümüz dünyasındaki rolü her zamankinden daha önemli. Ambalaj, bilgilendirmeli ve ilham vermelidir. Ancak aynı zamanda sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomiyi teşvik etmede kilit bir rol oynamalıdır. Ambalaj Sanayi – dolayısıyla ve içinde çalışan tüm çalışanlar ile liderler - yaratıcı, proaktif ve duyarlı olmaya devam etmelidir. Milenyum kuşağı, 2020 yılına kadar küresel işgücünün en büyük yüzdesi haline geldiğinde, bu yeni nesil etkileyici, sarsıcı liderlerin, bayrağı eski nesillerden nasıl devralacağını anlamak çok önemlidir. Milenyum kuşağı nasıl düşünür, nasıl çalışır ve nasıl yönetir? Ve bu sürekli yenilik, gelişmiş teknoloji ve çevresel sürdürülebilirlik yolculuğuna nasıl devam edecekler? The role of packaging in today’s world is more important than ever. Packaging must inform and inspire. But it must also play a key role in promoting sustainability and the circular economy. The packaging industry, therefore – and all the employees and leaders who work in it – must continue to be creative, proactive and responsive. With Millennials becoming the largest percentage of the global workforce by 2020, it’s vital to understand how this new generation of leaders, movers and shakers will pick up this baton from older generations. How do Millennials, think, work and lead? And how will they continue this journey of continuous innovation, enhanced technology and environmental sustainability?ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

OTURUM SESSION

www.ambalajkongresi.org

02

SÜRDÜRÜLEBILIR AMBALAJ VE DÖNGÜSEL EKONOMI, KARBON AYAKIZI, GERI KAZANIM TEKNOLOJILERI – I SUSTAINABLE PACKAGING AND CIRCULAR ECONOMY, CARBON FOOTPRINT, RECYCLING TECHNOLOGIES - I GRAHAM HOULDER

CEFLEX Proje Koordinatörü, Genel Müdür/ Project Co-ordinator, Managing Director CEFLEX (a Circular Economy for Flexible Packaging)

CEFLEX - Esnek Ambalaj için Döngüsel Ekonomi Oluşturmak CEFLEX – Building the Circular Economy for Flexible Packaging ROMEO PAVANELLO

Avrupa Metal Ambalaj Derneği (MPE) LCA Danışmanı LCA (Life Cycle Assessment) Consultant Metal Packaging Europe (MPE)

Sert Metal Ambalajın Çevresel Sürdürülebilirliği Environmental Sustainability of Rigid Metal Packaging GÜLIN YÜCEL

Brika Sürdürülebilirlik Yönetici Ortak, Sürdürülebilirlik Danışmanı Managing Partner, Sustainability Consultant Brika Sustainability

Oluklu Mukavva Sektörü Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi Sustainability Assessment for Corrugated Board Industry

26


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Graham Houlder Proje Koordinatörü, Genel Müdür CEFLEX (Esnek Ambalaj için Döngüsel Ekonomi)

Project Co-ordinator, Managing Director CEFLEX (a Circular Economy for Flexible Packaging)

Graham is the Managing Director of SLOOP Consulting B.V. which has been offering consulting services and tools in the field of packaging and sustainability since 2009. He is the Managing Director, founder & project co-ordinator for CEFLEX (a Circular Economy for Flexible Packaging), which is a collaborative initiative by over 130 companies and associations from across the flexible packaging value chain to make flexible packaging even more relevant in the circular economy. Prior to 2009, he worked for Unilever for 23 years with a wide range of responsibilities including: R&D, Packaging management and design, Supply chain restructuring, Sustainability and CSR. He is recognised as one of the industry thought leaders for sustainable packaging and is one of the 13 founding members of the Sustainable Packaging Coalition (SPC) and has served on the boards of EUROPEN & SPC.

SUNUM ÖZETİ

Graham, 2009’dan beri ambalaj ve sürdürülebilirlik alanında danışmanlık hizmetleri ve araçları sunan SLOOP Consulting B.V. Şirketi’nde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Esnek ambalajın geri dönüşüm ekonomisinde daha etkin olmasını sağlamak amacıyla esnek ambalaj değer zincirinde yer alan 130’un üzerinde şirket ve derneğin oluşturduğu bir ortak girişim olan CEFLEX ‘in (Esnek Ambalaj için Döngüsel Ekonomi) Genel Müdürü, Kurucusu ve Proje Koordinatörüdür. 2009’dan önce Unilever’de 23 yıl boyunca Ar-Ge, Ambalaj yönetim ve tasarımı, Tedarik zinciri yeniden yapılandırması, Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Sürdürülebilir ambalaj konusunda sektörün kanaat önderlerinden biri olarak kabul edilmektedir ve Sürdürülebilir Ambalaj Koalisyonunun (SPC) 13 kurucu üyesinden biri olup EUROPEN & SPC kurullarında görev yapmıştır.

Daha iyi ambalaj tasarımı ile esnek ambalajın diğer malzemelere göre döngüsel ekonomiye uygun malzemeler olduğunu gösteren proje hedefleri anlatılacaktır. Daha çok toplama ve daha iyi ayırma ve geri dönüşüm ile sürdürülebilir son pazarlar için geri dönüştürülmüş malzemelerin önemi sunulacaktır. Sunumda, en son ürünler ve CEFLEX’in Avrupa’da esnek ambalajlama için döngüsel bir ekonomiye doğru yolculukta ne kadar uzakta olduğuna dair bir güncelleme yer alacaktır. Mr. Foulder will present the CEFLEX project ambitions to make flexible packaging more circular through better pack design, more collection with better sorting and recycling and the establishment of sustainable end markets for the recycled materials. The presentation will include the latest deliverables and an update on how far CEFLEX is on the journey towards a circular economy for flexible packaging in Europe.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

CEFLEX - Esnek Ambalaj için Döngüsel Ekonomi Oluşturmak CEFLEX – Building the Circular Economy for Flexible Packaging

27


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Romeo Pavanello LCA (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) Danışmanı Avrupa Metal Ambalaj Derneği

LCA (Life Cycle Assessment) Consultant Metal Packaging Europe (MPE)

RESUME

Romeo Pavanello is working since 2017 for Metal Packaging Europe (MPE), the European association of can manufacturers based in Brussels (Belgium) dealing with all environmental aspects related to rigid metal packaging (aluminium and steel). Romeo has 11-year experience in LCA (Life Cycle Assessemnt) and PEF (Product Environment Footprint) gained working initially for an Italian environmental consultancy firm, then for the European Glass Packaging Federation (FEVE). Romeo holds a master’s degree in mechanical engineering earn at the University of Padua (Italy).

28 28

SUNUM ÖZETİ

Romeo Pavanello, 2017’den beri, Brüksel (Belçika) merkezli metal kutu üretiminde Avrupa Derneği olan Metal Ambalajcıları Birliği (MPE) için çalışmakta olup, sert metal ambalajın (alüminyum ve çelik) tüm çevresel yönleri ile ilgilenmektedir. Romeo, LCA’da (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) ve PEF’de (Ürün Çevresel Ayakizi) 11 yıllık bir deneyime sahiptir; ilk olarak bir İtalyan çevre danışmanlık firması için, ardından Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu (FEVE) için çalışarak deneyim kazanmıştır. Romeo, Padua Üniversitesi’nde (İtalya) makine mühendisliği dalında yüksek lisans derecesi aldı.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Sert Metal Ambalajın Çevresel Sürdürülebilirliği Environmental Sustainability of Rigid Metal Packaging

Sert metal ambalajlar, yiyecekler, yiyecek dışı ürünler, içecek, aerosol, genel eşya, kapaklar ve spesiyalitelere kadar çeşitli ürün kategorilerini kapsar. Bu sunum, metallerin geri dönüşüm ekonomisi yaklaşımına uymasını sağlayan, sonsuz bir şekilde geri dönüştürülebilirliği sayesinde, sert metal ambalajların çevresel sürdürülebilirliğine genel bir bakış sunmaktadır. LCA (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) perspektifinden bakıldığında, metal ambalaj karbonunun ve çevresel ayak izlerinin sonuçları, içecek kategorisi için 2006-2016 döneminde önemli miktarda karbon salınımının azaltılmasıyla sağlanmıştır. Son olarak, MPE’nin sürdürülebilirlik açısından gerçekleştirdiği diğer girişimler, metal ambalajın çevresel performansına dayanan EPR şemalarının bir örneği olarak sunulmaktadır. Rigid metal packaging covers several product categories from food to non-food, beverage, aerosol, general line, closures and specialities. This presentation provides an overview of the environmental sustainability of rigid metal packaging thanks to the endlessly reciclability of metals which make them fitting in the Circular Economy approach. From an LCA (Life Cycle Assessment) perspective, results of the metal packaging carbon and environental footprints are provided as well as significant carbon emissions reduction along the period 2006-2016 for the beverage category. Finally, other initiatives that MPE is carrying in terms of sustainability are presented as well as example of EPR schemes based on environmental performance of metal packaging.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Gülin Yücel Managing Partner, Sustainability Consultant Brika Sustainability

Yönetici Ortak, Sürdürülebilirlik Danışmanı Brika Sürdürülebilirlik

After BA in Political Science at Bogazici University and MBA at CASS (City University), Gulin Yucel started career in IBM. During 20 years of engagement in versatile industries, she delivered business consultancy, e-business, CRM, ERP and other transformational projects. She managed the digital sales channel, which served about 3000 corporate customers.As General Manager she led Pronet, leading security company with over 1500 employees and 150,000 customers.Gulin Yucel is a certified member of International Society of Sustainability Professionals (ISSP) and serves as a sustainability consultant for 6 years. she teaches sustainability at Koc University Business School and Bogazici University.

SUNUM ÖZETİ

Gülin Yücel Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü lisans ve City Üniversitesi M.B.A. derecesi ile IBM’de işe başlamış ve 20 sene çalışmıştır. Farklı sektörlerde uzmanlık geliştirmiş; iş danışmanlığı, e-iş, CRM, ERP ve büyük ölçekli hizmet projelerinde çalışmış ve yöneticilik yapmıştır. 3000’in üzerinde kurumsal müşteriye ulaşan dijital satış kanalını yönetmiştir. Pronet Şirketi’nde Genel Müdür olarak 1500 üzeri çalışanı ve 150,000 üzeri müşterisi ile elektronik güvenlik alanında hizmet veren kurumun değişim planı yönetmiştir. Gülin Yücel, International Society of Sustainability Professionals (ISSP) sertifikası sahibidir ve 2014 senesinden bu yana sürdürülebilirlik danışmanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürülebilirlik dersi vermektedir.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Oluklu Mukavva Sektörü Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi Sustainability Assessment for Corrugated Board Industry Boğaziçi Üniversitesi ve Brika Sürdürülebilirlik tarafından Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği (OMÜD) için 2019’da yapılan araştırma çalışmasında Türkiye Oluklu Mukavva Sektörü’nün sürdürülebilir kalkınmasına yönelik alanlar değerlendirilmiş; ötesinde oluklu mukavvanın negatif etkilerini anlayabilmek için ürün hayat döngü analizi ve sürdürülebilirlik çerçeve değerlendirilmesi yapılmıştır. Oluklu mukavva sektörünün beşikten kapıya (cradle-togate) olan analizde sektörün kullandığı hammaddelerin üretiminin çevreye olan etkisinden başlayarak (beşik), onların fabrikaya ulaşımı, ardından oluklu mukavva üretim işlemleri ile devam ederek, imalathaneden ürünlerin çıkacağı noktaya kadar (kapı) tüm çevre etkilerinin hesaplanmıştır. Bu sunu rapor bulguları ve önerilerini özetlemek amacıyla yapılacaktır. The research made by Bogazici University and Brika Sustainability for OMUD (Corrugated Board Manufacturers Association of Turkey) 2019 looks into sustainable development pathways of the Corrugated Board Industry in Turkey by a detailed life cycle assessment and sustainability framework analysis.The aim was to see negative environmental aspects during production process (cradle-to-gate); starting from collection of materials (cradle), shipment to production sites, production and finally arrival at gate.This presentation intents to demonstrate the basic output of the research.

2929


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

OTURUM SESSION

www.ambalajkongresi.org

03

PAZARLAMA VE TÜKETICI EĞILIMLERI MARKETING AND CONSUMER TRENDS LUCIANA PELLEGRINO

Pazarlama Başkan Yardımcısı / Vice President of Marketing, Dünya Ambalaj Örgütü / World Packaging Organisation (WPO) Genel Müdür / Executive Director Brezilya Ambalaj Derneği / Brazilian Packaging Association (ABRE)

21. Yüzyılda Bir Pazarlama Aracı Olarak Ambalajlama Packaging as a Marketing Tool in the 21st Century M. İMER ÖZER

PLAT Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board PLAT Private Label Products Manufacturers and Suppliers Association

Perakendede Anlaşılan Değil Fark Edilen Olmak In The Retail Business, It Is To Be The Noticed But Not The Understood ROZA ALTIN

PLADIS Ambalaj Geliştirme Direktörü Packaging Development Director PLADIS

Trendleri Ambalaj Dilinde Yorumlamak Translating Trends Into Packaging Language

30


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Luciana Pellegrino Vice President of Marketing / World Packaging Organisation (WPO) Executive Director / Brazilian Packaging Association (ABRE)

Pazarlama Başkan Yardımcısı Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) Genel Müdür / Brezilya Ambalaj Derneği (ABRE)

Luciana Pellegrino is the Executive Director of the ABRE – Brazilian Packaging Association since 2002, contributing to strengthen the packaging industry in Brazil, to foster greater collaboration among companies, and to disclose the drivers for packaging innovation and development. As a packaging lover, Luciana stands as well as the Vice President Marketing of WPO – World Packaging Organisation, supporting to leverage packaging innovation, science, trade and education on a global level, and periodically participates at conferences and interviews to share knowledge in the packaging field. Mrs. Pellegrino is graduated in Business Administration focused on International Trade by Mackenzie University – São Paulo and has specialization on Environmental Issues by Mackenzie University – São Paulo, and is a mother of two young boys, a cat and a dog.

SUNUM ÖZETİ

Luciana Pellegrino, 2002’den beri ABRE - Brezilya Ambalaj Derneği’nin Genel Müdürüdür. ABRE, Brezilya’da ambalaj endüstrisinin güçlendirilmesine, şirketler arasında daha fazla iş birliğinin teşvik edilmesine ve ambalaj inovasyonu ve geliştirilmesi için itici faktörlerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmaktadır. Ambalaja gönül veren Luciana, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) Pazarlama Başkan Yardımcılığının yanı sıra küresel düzeyde ambalaj inovasyonu, bilim, ticaret ve eğitimini geliştirmeye destek olmakta ve ambalaj alanındaki bilgileri paylaşmak için konferanslara ve röportajlara düzenli olarak katılmaktadır. Bayan Pellegrino, Mackenzie ÜniversitesiSão Paulo’daki Uluslararası Ticaret odaklı İşletme bölümünden mezun oldu ve Mackenzie Üniversitesi -São Paulo- Çevre Sorunları alanında uzmanlaştı. İki genç erkek çocuk, bir kedi ve bir köpek annesidir.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

21. Yüzyılda Bir Pazarlama Aracı Olarak Ambalajlama Packaging as a Marketing Tool in the 21st Century Pazarlama perspektifinden bakıldığında, ambalajlar ve ambalaj tasarımı, her zaman hızlı tüketim ürünleri (FMCG) ürünleri için, marka kimliğini oluşturmak, hedef kitleyle (çocuklar, erkekler, kadınlar, vb.) bağlantı kurmak; ürünü stratejik olarak konumlandırmak (prim, maliyet avantajı, kolaylık vb.); ve onu kullanıp tüketmek amacıyla en uygun fırsatı göstermek için (hareket halindeyken, evde yemek yaparken, vb.) kilit ve stratejik bir araç olmuştur. Ancak, 21. yüzyılda, bir ürün bu kilit etkenleri takip edilerek başarılı olabilir mi? Muhtemelen hayır. Pazar, daha bilinçli, aynı zamanda karmaşık ve toplumdaki çeşitlilik karşısında çok daha karmaşık bir hale geldi. Toplumda ortaya çıkan yeni değerlerden, daha güçlü sosyal ilgi ve sürdürülebilirlikle ilgili kaygılardan, yeni perakende dinamiklerine kadar pek çok yeni etken işin içine dahil oldu. From marketing perspective, packages and packaging design have always been a key and strategic tool for fmcg goods for building the brand identity, building the connection with the target audience – kids, man, woman, etc, for strategically positioning the product – premium, cost benefit, convenience, and for indicating the best suitable occasion to use and consume it – on the go, home cook, etc. However, on the 21st century, can a product be successful just by following those key drivers? Likely not. The marketplace has become much more complex before a more conscious, also complex and diverse society. Many new drivers have been put on the table, from the new values that were raised among society, from stronger social and sustainability concerns, to new retail dynamics.

31


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

M. İmer Özer Yönetim Kurulu Başkanı PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği

Chairman of the Board PLAT Private Label Products Manufacturers and Suppliers Association

RESUME

Imer Özer, born in Gebze in 27.08.1981, is originally from Manisa. After completing primary, secondary and high school in Kocaeli, he graduated from Baku State University, Department of Chemistry in Russian Language. M. İmer Özer started to work as a product manager in Koruma Temizlik A.Ş. in 2003 and served as Sales and Marketing Manager between 2006-2009. Since 2009, he has been serving as General Manager responsible for 3 factories at Koruma Temizlik AŞ. In addition he is a Board Member of GEBKİM Foundation and Vice President of İKMİB, he has been serving as Chairman of the Board of Directors of PLAT since 2014

32

SUNUM ÖZETİ

27.08.1981 yılında Gebze’de dünyaya gelen İmer Özer aslen Manisalıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kocaeli’de bitiren M. İmer Özer, Bakü Devlet Üniversitesi Rusça Kimya bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında ürün sorumlusu olarak Koruma Temizlik AŞ’de işe başlayan Özer, 2006-2009 yılları arasında satış ve pazarlama müdürlüğü yaptı. 2009 yılından bu yana Koruma Temizlik AŞ’de 3 fabrikadan sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. GEBKİM Vakfı YK Üyeliği ve İKMİB Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra 2014 yılında bu yana PLAT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na devam eden Özer, evli, Yiğit ve Serra adında iki çocuk babasıdır.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Perakendede Anlaşılan Değil Fark Edilen Olmak In the Retail Business, It is To Be the Noticed But Not the Understood Talebin arzdan fazla olduğu günleri geride bıraktığımız çok oldu. Tüketicinin karar verme süresi artık saniyelerle ölçülüyor. Bu durumda as olan perakendede anlaşılan değil fark edilen olmak. We have left behind the days when demand was more than supply. Consumers now decide within seconds. In this case, the important thing is not to be understood in retail, but to be noticed.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Roza Altın Packaging Development Director PLADIS

Ambalaj Geliştirme Direktörü PLADIS

RESUME

Having 20 years of packaging development experience at FMCG business, Roza Altın is leading a team to develop the most optimized packs in the innovation funnel that starts with translating consumer insights into packaging language and ends with launch. She believes, good packaging development is achieved based on consumer, shopper and customer insights as well as understanding the conversion and filling processes while keeping close to new technologies. Besides, she emphasizes that packaging shouldn’t harm the environment while protecting the goods inside.

SUNUM ÖZETİ

Hızlı Tüketim Malları sektöründe 20 yıl ambalaj geliştirme tecrübesi ile Roza Altın şu anda Yıldız Holding’in Pladis şirketinde, tüketici iç görüsünü ambalaj kriterlerine çevirmekten lansmana kadar giden süreçte optimum ambalajların geliştirilmesinden, iyileştirilmesinden sorumlu ekibe liderlik yapıyor. Başarılı ambalajın geliştirilmesinde, müşteri ve tüketiciyi anlamanın yanında, üretim ve dolum kriterlerinin iyi analiz edilmesinin, yeni teknolojileri yakın takip etmenin ve tüm fonksiyonların iş birliği içinde çalışmasının önemine inanıyor. Bütün bunların yanında ambalajın asli görevi olan korumanın yanında, çevreye zarar vermemesi gerektiğini vurguluyor.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Trendleri Ambalaj Dilinde Yorumlamak Translating Trends Into Packaging Language Günümüz tüketicisi, beş yıl önceki ile aynı değil. Elindeki dijital cihaz ile aynı anda pek çok yerle iletişime geçebiliyor, paylaşımını yüz yüze sohbet ederek değil yine sosyal ağlar üzerinden yapıyor. Kentleşme sürecinin yanında, kaynakların azalması sürekli hızlı, çevik ve aynı zamanda da endişeli olmasına sebep oluyor. İhtiyaç duyduğu, kullandığı her türlü ürününün tüm beklentisini karşılamasını bunu yaparken de insana, ekosisteme zarar vermemesini istiyor. Bu ortamda hayatta kalmak için, markalara çok daha fazla ve zor işler düşüyor. Today’s consumer is much different than five years ago. While just looking at the screen of their mobile they may already be multi-tasking all through the apps and social media. Urbanization and lack of resources ended up with fast, agile and concerned communities. Consumers want all the products to fulfill all their expectation while being compassionate to ecosystem. Brands need to understand and do a lot to keep alive in this environment.

33


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

OTURUM SESSION

www.ambalajkongresi.org

04

SÜRDÜRÜLEBILIR AMBALAJ VE DÖNGÜSEL EKONOMI, KARBON AYAKIZI, GERI KAZANIM TEKNOLOJILERI – II SUSTAINABLE PACKAGING AND CIRCULAR ECONOMY, CARBON FOOTPRINT, RECYCLING TECHNOLOGIES - II SAILA KETTUNEN

Kotkamills Oy Bariyerli Kartonlar İş Birimi Direktörü Director / Barrier Board / Kotkamills Oy / Finland

Yiyecek Servisi ve Paketleme Uygulamaları için Kolayca Geri Dönüşümlü Bariyer Kartonlar Easily Recyclable Barrier Boards for Food Service and Packaging Applications İBRAHIM HALIL SÖYLEMEZ

Meltem Kimya Teknik Genel Müdür Yardımcısı Technical Deputy General Manager / Meltem Kimya A.Ş.

rPET rPET BERND GROH

Ürün Müdürü / Product Manager Hubergroup Almanya / Hubergroup Germany

Sürdürülebilir Fikirler, Konseptler ve Ürünler Sustainable Ideas, Concepts and Products 34


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Saila Kettunen Director/ Barrier Board Kotkamills Oy / Finland

Bariyerli Kartonlar İş Birimi Direktörü Kotkamills Oy / Finlandiya

RESUME

Studied Chemical Engineering, Business Strategy and International Marketing at Helsinki University of Technology between 1989 and 1995. Started the career as Chemist in Petroleum industry in1995. Worked 10 years for Stora Enso in several positions e.g. technical cutsomer service and product development as well as product manager.

SUNUM ÖZETİ

1989 - 1995 yılları arasında Helsinki Teknoloji Üniversitesi Kimya Mühendisliği, İşletme Stratejisi ve Uluslararası Pazarlama eğitimi almıştır. Kariyerine 1995 yılında Petrol sektöründe Kimyacı olarak başladı. Stora Enso’da ürün müdürlüğünün yanı sıra teknik kesim hizmeti ve ürün geliştirme gibi çeşitli pozisyonlarda 10 yıl çalıştı.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Yiyecek Servisi ve Paketleme Uygulamaları için Kolayca Geri Dönüşümlü Bariyer Kartonlar Easily Recyclable Barrier Boards for Food Service and Packaging Applications Finlandiya’daki orman endüstrisi şirketi Kotkamills, dört yıl önce 400.000 t/a ölçeklenebilir hacmi olan çevrimiçi kaplamalı plastik içermeyen ve kolayca geri dönüştürülebilir su bazlı dispersiyon bariyer ambalaj kartonları üretebilen yeni modern karton makinesine yatırım yaptı. Dispersiyon bariyerleri kartonların performansını gres, nem ve sıvı direnci gibi durumlar için arttırır. Konverting veya kullanım sonrası kolayca geri dönüştürülebilir olması nedeniyle karton, dünya genelinde mevcut birçok atık kağıt akışında geri dönüştürülebilir. Güçlü elyaf, ince kağıt veya ikincil ambalaj kartonları gibi diğer son kullanımlar için değerli hammadde olarak kullanılabilir. Kotkamills fabrikasında, ambalaj atığı birleştirilmekte ve örneğin kullanılmış bardaklar endüstriyel kraft kağıt hammaddelerine geri dönüştürülmektedir. Kolay geri dönüştürülebilirlik, hammaddelerin etkin kullanımını sağlıyor ve doğayı ve kaynakları koruyor. Kotkamills, Finnish forest industry company, invested four years ago on new modern board machine capable of producing on-line coated plastic-free and easily recyclable water based dispersion barrier packaging boards with scalable volume of 400 000 t/a. Dispersion barriers enhance the performance of the board for example for grease, moisture and liquid resistance. Beeing easily recyclable, after converting or use, the board can be recycled in many available waste paper streams world wide. Strong fiber can be used as valuable rawmaterial for other end uses like tissue or secondary packaging boards. In Kotkamills mill integrate the packaging waste and for example used cups are recycled to raw material of industrial kraft paper. Easy recyclability enables effective use of raw materials and saves the nature and resources.

35


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

İbrahim Halil Söylemez Teknik Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kimya A.Ş.

Technical Deputy General Manager Meltem Kimya A.Ş.

36

He is graduated from Manchester University in 1983, Department of Polymer Chemistry. In the same year, he established Plastic Products Industry and Trade Inc. in Gaziantep. Between 1984-1989, he produced irrigation and electrical pipes, liner bags, Carrier bags, greenhouse covers from polyethylene recycling and also from original raw materials. In 1989, he joined SASA polyester plant in Adana, Turkey’s leading Corporation. He retired from SASA in 2007. He joined Meltem Kimya Inc. as Technical General Manager and involved in prosess developments in Plasticiser Plant. In 2009 Turkey’s first national-capitalized continuous PET plant is established and start up in 2009. Meltem Kimya is then established Turkey’s first depolymerization plants to recovered polyester wastes to produce DOTP plasticizer, and by using same the technology he start producing rPET for food grade applications in 2014. He is still continues to work as a CTO at Meltem Kimya AŞ and carries out R & D studies.

SUNUM ÖZETİ

1983 yılında Manchester Üniversitesi Polimer Kimyası Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Gaziantep’te Plastik Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ni kurdu. Bu firmada 1984-1989 yılları arası polietilen geri dönüşümünden ve orijinal hammaddeden sulama ve elektrik boruları, astar torbalar, poşetler, sera örtüleri üretimini yaptı. 1989 yılında Adana’da bulunan Türkiye’nin ilk polyester fabrikası solan SASA A.Ş.’ye katıldı. 2007 tarihine kadar çeşitli kademelerde çalışarak en son Polimer İşletme Müdürlüğü’nden emekli oldu. 2007 yılında Adana’da faaliyet gösteren Meltem Kimya A.Ş.’ye katılarak bu firmadaki mevcut süreçlerde iyileştirme projeleri yaptı ve 2009 yılında Türkiye’nin ilk milli sermayeli Kontinü PET Tesisini kurdu. 2011 yılında Meltem Kimya’da Türkiye’nin ilk depolimerizasyon tesisini kurarak geri kazanılan Polyester Oligomer’den Plastifiyan, 2014 yılında ise r-pet polimerini üretti. Hala Meltem Kimya AŞ de CTO olarak çalışmaya devam etmekte ve ARGE çalışmalarını yürütmektedir.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

rPET rPET Bilindiği gibi PET dünyada en yaygın kullanılan ambalaj plastiklerinden biridir. Yıllara göre kullanım miktarının hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Sürdürülebilir bir çevre politikası dikkate alındığında, piyasaya sürülen bu plastik malzemelerin geri kazanılması kaçınılmaz olmaktadır. Bu sebeple ülkeler çeşitli düzenlemelerle geri kazanım işlemini teşvik etmekte ve bu malzemelerin tekrar kullanımını yönetmeliklerle zorunlu hale getirmektedirler. Ülkemizde de Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın yaptığı ve uygulamaya koyduğu yönetmelikle ambalaj olarak pazara sürülen plastiklerin geri kazanılmasının şartlarını belirlemekte ve kullanım miktarlarını da yıllara göre artan bir şekilde düzenlemektedir. Bu oran bu yıl plastikler için % 6 olarak belirlenmiştir. Bakanlık, Türkiye’de gıda ile temasta kullanılacak polyesterin geri kazanım metodunu yalnız depolimerizasyon olarak belirlemiştir. Fiziksel metotlarla geri kazanılan PET’ler gıda ile temas eden ürünlerde kullanılamaz. As is known, PET is one of the most widely used packaging plastics in the world. It is seen that the amount of usage increases rapidly according to years. When a sustainable environmental policy is taken into consideration, it is inevitable to recover these plastic materials that are placed on the market. For this reason, countries promote the recycling process with various regulations and make the reuse of these materials mandatory by regulations. In our country, the Ministry of Agriculture and Food is making rules and regulations and put into practice to condition of recycling. These regulations determines the amount of reuse in the plastic packaging that was put into market. Recycling amounts are will increase according to years. This rate is 6% for plastics for this year. The Ministry has identified the polyester recovery method to be used in contact with food in Turkey is only depolymerization method. PET’s that are recovered by physical methods cannot be used in food contact products.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Bernd Groh Product Manager Hubergroup Germany

Ürün Müdürü Hubergroup Almanya

Bernd Groh has been working for hubergroup for more than twelve years as Global Product & Portfolio Manager. He is responsible for the Sheetfed & UV portfolio. Under the leadership of him, the printing ink manufacturer hubergroup has developed a comprehensive product range for offset and packaging printing that has been evaluated by EPEA according to the requirements of Cradle to Cradle® and got certified by the Cradle to Cradle® Product Innovation Institute. He also supported hubergroup’s gravure ink division in obtaining certification for Cradle to Cradle®.He studied economics and psychology at the Ludwig Maximilian University in Munich

SUNUM ÖZETİ

Bernd Groh 20 yıldan uzun bir süredir hubergroup Almanya bünyesinde tabaka, ofset ve UV mürekkep ürün ailesinden sorumlu Global Ürün Müdürü olarak çalışmaktadır. Mürekkep üreticisi hubergroup Bernd Groh’un liderliğinde Cradle to Cradle gereksinimlerini karşılayan Ürün İnovasyon Merkezi’nden Cradle to Cradle olarak sertifikalandırılmış EPEA tarafından değerlendirilip denetlenmiş ofset ve ambalaj baskıları için geniş bir ürün ailesi geliştirildi. Aynı zamanda rotogravür ve flekso ürün grupları için de Cradle to Cradle sertifikalandırılması için destek verdi. Bernd Groh Münih’te bulunan Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde ekonomi ve psikoloji bölümünden mezun oldu.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Sürdürülebilir Fikirler, Konseptler ve Ürünler Sustainable Ideas, Concepts and Products Çevre koruma ve sürdürülebilirlik konuları şirketler ve endüstriler için her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Ekolojik olarak geliştirilmiş ürünlere talep uluslararası hızlıca artmaktadır. Birçok lider marka, üretici, perakendeci ve medya şirketleri kendilerini sürdürülebilirlik konusunda bütünsel anlamda sorumlu ve çabalarını ürünlerini olumlu bir ayak izi bırakmaya yoğunlaştırmaktadır. 2015 yılında hubergroup olarak tüm standart ofset ve gravür ürün gamını Cradle to Cradle gereksinimleri doğrultusunda yeniden geliştirdi. 2017 yılından itibaren hubergroup global olarak Product Innovation Institute tarafından Cradle to Cradle sertifikası alan, ofset ve gravür ürün gamını kapsamlı şekilde oluşturan çevre koruma konusunda standartlar oluşturan bu konuya ciddi kaynak arayan bir üreticidir. Denetleme kurulu hubergroup’un sürdürülebilirlik çalışmasının ve bütünsel sürdürülebilirlik bakış açısının DNA’sına işlediği ve hangi yönleriyle ele alındığı ve uygulandığına dair içsel bir bakış açısına sahiptir. Buna ek olarak Bernd Groh sadece biyolojik ve teknik olarak geri dönüştürülebilir ürünlere odaklanmayan, genel konsept olarak bir üreticinin sürdürülebilir ve sorumlu davranışlarıyla sizlere Cradle to Cradle konseptini sunacaktır. The topics of environmental protection and sustainability are becoming more and more important for companies and industries. The demand for ecologically optimized products is growing rapidly and internationally. Many leading brand manufacturers, discounters and media companies have committed themselves to sustainability in the sense of a holistic responsibility and are intensifying their efforts to optimize their products in order to leave a positive ecological footprint. Already in the year 2015 the hubergroup took up the challenge of redeveloping its standard portfolio for sheet-fed offset and gravure inks in the direction of cradle-to-cradle (C2C). Since 2017 the hubergroup has been setting new standards for environmental protection and resource conservation and was one of the first ink manufacturers worldwide to present its comprehensive offset and gravure product range for packaging printing, certified by the Cradle to Cradle® Product Innovation Institute.The auditorium will get an insight view how the hubergroup has made sustainability its DNA and which aspects are considered and implemented in the holistic sustainability approach. In addition, Bernd Groh will present the Cradle to Cradle concept, which focuses not only on the technical and biological recyclability of the product, but also on the sustainable and responsible behaviour of the manufacturer as an overall concept.

37


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

OTURUM SESSION

www.ambalajkongresi.org

05

ENDÜSTRI 4.0 VE DIJITALLEŞME INDUSTRY 4.0 AND DIGITALIZATION OLIVER WALTHER

Gıda ve Paketleme Satış Direktörü - Global Makine İmalatçıları Festo AG & Co. KG Sales Dırector Food and Packaging - Global Key Accounts OEMs Festo AG & Co. KG

Ambalaj Makinelerinde Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme Industry 4.0 and Digitalization in Packaging Machines PROF. DR. SINAN ALÇIN

İktisat Bölüm Başkanı / Öğretim Üyesi / İstanbul Kültür Üniversitesi, İktisat Bölüm Head of Department of Economics / Faculty Member İstanbul Kultur University, Department of Economics

Endüstri 4.0 ve Küresel Rekabette Yeni Eğilimler Industry 4.0 and New Trends in Global Competition TANSEL CAVİT KULAK

Genel Müdür / Optimak STU General Manager / Optimak STU

Hat Sonunda Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Uygulamaları End of Line Digitalization And Industry 4.0 Applications

38 38


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Oliver Walther Sales Dırector Food and Packaging Global Key Accounts OEMs Festo AG & Co. KG

Gıda ve Paketleme Satış Direktörü Global Makine İmalatçıları Festo AG & Co. KG

RESUME

Oliver Walther has a background in Packaging Since 14 years being with different companies such as ELAU (now Schneider Electric). He started at Festo 2012 as a Application Engineer coming with a deep background in Application Knowledge. After his assignment to the Region Americas in 2015 and 2016 as the Head of Industry Segment Management and Key Account Management End Line Packaging. Today Oliver is responsible for the slected key accounts in Festo leading a team of 11 Global Key Account Managers.

SUNUM ÖZETİ

Oliver Walther’in Ambalaj ve Paketleme konusunda geçmişi, ELAU (şimdiki Schneider Electric) gibi farklı şirketlerle birlikte 14 yıla dayanmaktadır. Festo’da 2012’de derin uygulama bilgisi ile Uygulama Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2015 ve 2016 yıllarında Bölge Amerika’ya atandıktan sonra Endüstri Segment Yönetimi ve Anahtar Hesap Yönetimi Bitiş Hattı Paketleme Başkanı olarak görev yaptı. Bugün Oliver, 11 Global Anahtar Hesap Yöneticisinden oluşan bir ekibin liderliğini yaptığı Festo’daki anahtar hesaplardan sorumludur.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Ambalaj Makinelerinde Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme Industry 4.0 and Digitalization in Packaging Machines

Dijitalleşme kapsamında makinelerde kullanılan yeni hareket ünitelerinden ve çözümlemelerden bahsedilecektir. Yine makinelerin enerji tüketiminde ana parametrelerinden olan basınçlı havanın Endüstri 4.0 tabanlı cihazlarla daha verimli kullanılması ve izlenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Otomasyon seviyesinin dijital tabanlı artırılarak, performanslarının daha da yukarılara taşınması önemlidir. Böylece makinelerde hız artışı, maliyet düşümü ve enerji tasarrufu sağlanmış olacaktır. İlaveten, paketlemede, Endüstri 4.0 uyumlu ikincil ve üçüncül paketleme sistemleri anlatılacak ve esnek paketleme çözümlerinden bahsedilecektir. In the scope of digitization, new motion units and solutions used in machines will be mentioned. It is inevitable that compressed air, which is one of the main parameters in energy consumption of the machines, will be used and monitored more efficiently with Industry 4.0 based devices. By increasing the automation level digitally, it is important to increase their performance even further. Thus, speed increase in machines, cost reduction and energy saving will be provided. In addition, Industry 4.0 compliant secondary and tertiary packaging systems will be described in packaging and flexible packaging solutions will be discussed.

3939


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Prof. Dr. Sinan Alçın İktisat Bölüm Başkanı / Öğretim Üyesi İstanbul Kültür Üniversitesi, İktisat Bölüm

Head of Department of Economics / Faculty Member İstanbul Kultur University, Department of Economics

RESUME

Faculty Member at Istanbul Kultur University, Management Consultant, Professor Sinan Alçın, Head of Department of Economics at İstanbul Kultur University, has both scientific studies in the field of industrial and technological economics and also published numerous articles in various newspapers and magazines. Sinan Alçın developed test4ware (www.4ware.com.tr) application which analyzes and scores the status of industry and service sector in industry 4.0 within the scope of 4ware approach.

40 40

SUNUM ÖZETİ

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yönetim Danışmanı, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Sinan Alçın’ın sanayi ve teknoloji iktisadı alanında bilimsel çalışmaları yanında çeşitli gazete ve dergilerde konu ile ilgili yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Sinan Alçın, 4ware yaklaşımı kapsamında sanayi ve hizmet sektörünün sanayi 4.0’daki durumunu analiz ederek skorlayan test4ware (www.4ware.com.tr) isimli uygulamayı da geliştirmiştir.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Endüstri 4.0 ve Küresel Rekabette Yeni Eğilimler Industry 4.0 and New Trends in Global Competition

Günümüz küresel rekabet ortamının çerçevesini Endüstri 4.0 paradigması oluşturuyor. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin Endüstri 4.0 dönüşümünün dışında kalması beklenemez. Bir firmanın dijital dönüşüme nereden başlayacağı, onun dijital dönüşüm sürecindeki durumuna bağlıdır. Bu çalışmada, Endüstri 4.0 süreci ve unsurları tanıtıldıktan sonra, Endüstri 4.0 dönüşümü için bir durum analizi olarak 4ware yaklaşımı anlatılmaktadır. Çalışmada, Endüstri 4.0 dönüşümünün ilk olarak insan gücünden başlaması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. The framework of today’s global competition environment is the paradigm of Industry 4.0. As an emerging market, Turkey can’t be expected to stay outside of the Industry 4.0 transformation. Where a company will begin digital transformation depends on its state of digital transformation. In this study, Industry 4.0 describes the 4ware approach as a situation analysis for the transformation of Industry 4.0, after the process and its elements are introduced. In the study, it is emphasized that Industry 4.0 transformation should start from human power first.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Tansel Cavit Kulak General Manager Optimak STU

Genel Müdür Optimak STU

RESUME

Tansel Cavit Kulak was born in 1970. He had served as an Officer of Turkish Navy. He worked as technical manager for 14 years in a factory, which is in Turkey’s top 500 businesses. Mr. Kulak graduated Mechanical Engineering and Business Administiration, then he did doctorate on Economy. He found Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları San. Tic. Ltd. Şti. and started end of line machinery manufacturing. Today, Optimum STU is among the top 5 firms in their sector in Turkey and the company win a name for oneself in international market.

SUNUM ÖZETİ

1970 doğumlu Tansel Cavit Kulak, 1990 yılında Donanma Subayı olarak devlete hizmet etmeye başladı. Donanma Subayı emekliliğinden sonra Türkiye’nin ilk 500’ü içerisinde yer alan bir işletmede 14 yıl Teknik Müdür olarak görev aldı. Makine ve İşletme mezunu olan Kulak, iktisat üzerine doktora yaptı. Hat sonu uygulamaları üzerine makine imalatına başladı, açmış olduğu Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları San. Tic. Ltd. Şti. işletmesi ile sektöründe Türkiye’nin ilk 5 firması arasına girdi ve uluslararası pazarda adını duyurdu.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Hat Sonunda Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Uygulamaları End of Line Digitalization And Industry 4.0 Applications

Dijital Sanayi, 4. Sanayi Devrimi ya da Endüstri 4.0 olarak tanımlanan yeni sanayi devriminin eşiğinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu sanayi devrimi Siber-Fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, büyük veri, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zekâ ve robotlar gibi ileri teknolojilere dayalı olarak gelişmektedir. Gelişen otomasyon ve yapay zekâ teknolojileri sayesinde tamamen insansız karanlık fabrikalar ufukta görünmeye başlamıştır. Sunumda; • Karanlık fabrikalara doğru giderken hat sonu uygulamaları karanlık fabrikalara nasıl hazırlanılır • Endüstri 4.0 ve dijitalleşme hat sonu uygulamalarıyla nasıl yakalanır... konuları tartışılacaktır. We can say that we are on the verge of a new industrial revolution called Digital Industry, 4th Industrial Revolution or Industry 4.0. This Industrial revolution is evolving based on high technologies such as Cyber – Physical Systems, IOT, Big Data, Augmented Reality, Artificial Reality, Artificial Intelligence and Robots. Completely unmanned dark factories began to be seen on the horizon by means of developing Automation and Artificial Intelligence.These topics will be discussed in the presentation; • How to prepare and develop end of line applications for dark factories • How to follow 4.0 Industry and Digitalization with end of line application

4141


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

OTURUM SESSION

www.ambalajkongresi.org

06

SÜRDÜRÜLEBILIR AMBALAJ VE DÖNGÜSEL EKONOMI, KARBON AYAKIZI, GERI KAZANIM TEKNOLOJILERI – III SUSTAINABLE PACKAGING AND CIRCULAR ECONOMY, CARBON FOOTPRINT, RECYCLING TECHNOLOGIES - III JOOST VERPLOEG

LyondellBasell / Genel Müdürü Managing Director / LyondellBasell

Gelişen Sürdürülebilir Ambalaj Çözümleri Advancing Sustainable Packaging Solutions THOMAS GLASER

Siegwerk EMEA Ofset Ambalaj Mürekkepleri Teknoloji Müdürü Head of Technology BU SF EMEA / Siegwerk Switzerland

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik: Mürekkepten Arındırılabilirliğin Önemi Circular Economy & Sustainability: Importance of Deinkability LIVIO MANZINI

Bell Holding (Tulipack) / Yönetim Kurulu Başkanı Chairman & CEO / Bell Holding (Tulipack)

Sıfır Çevresel Ayak izi Hedefi Çerçevesinde Ambalaj Üreticilerin Rolü The Role of Packaging Manufacturers in the Framework of the Zero Environmental Footprint Goal HALUK GİRAY

Pazarlama Direktörü Sarten Ambalaj Sales and Marketing Director Sarten Packaging

42 42

Metal Ambalaj Geri Dönüşümü Metal Packaging Recycling


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Joost Verploeg Managing Director LyondellBasell

Genel Müdür LyondellBasell

RESUME

Mr. Joost Verploeg is the Managing Director for LyondellBasell’s Turkish, African, Middle East and Indian polymer Business since 2018. Operating out of Dubai with offices in Istanbul, Cairo, Dubai and Mumbai. He joined LyondellBasell in 2004 and prior to this role, held several positions in Sales & Marketing of gasoline blend components, Biofuels, Ethylene Cracker Feed Stock Procurement, Utilities, Refining and Supply Chain. He has master in Mechanical Engineering from Technical University of Delft and MBA from Rotterdam School of Management.

SUNUM ÖZETİ

Joost Verploeg, LyondellBasell Şirketi’nin Türk, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan polimer sektöründe 2018’den bu yana Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Dubai dışında, İstanbul, Kahire, Dubai ve Mumbai ofislerinde faaliyet göstermektedir. 2004 yılında LyondellBasell’de çalışmaya başladı, bu görevden önce, Benzin Karışımı Bileşenleri, Biyoyakıtlar, Etilen Parçalayıcı Hammadde Satınalma, Yardımcı Servisler, Rafinaj ve Tedarik Zincirinin Satış ve Pazarlaması gibi çeşitli görevlerde bulundu. Delft Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinde Yüksek Lisans ve Rotterdam İşletme Fakültesinde MBA (İşletme Mastırı) yaptı.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Gelişen Sürdürülebilir Ambalaj Çözümleri Advancing Sustainable Packaging Solutions Sürdürülebilir bir toplumda plastiklerin faydaları ve rolleri hakkında kısa tanıtım yapılacaktır ve sürdürülebilirliğe yönelik mevcut etkenlere genel bakış; AB, ABD, Türkiye, vb. yerlerdeki düzenlemeler, marka sahiplerinin talepleri ve kamuoyunda sürekli artan farkındalık ve LyondellBasell tarafından alınan pozisyon ve eylemler - Plastik Atıkların Sona Erdirilmesi, QCP ile Mekanik Geri Dönüşüm, Kimyasal Geri Dönüşüm araştırmaları ve Bio Plastikler hakkında birlik, bu girişimlerden kaynaklanan farklı ambalajlama çözümleri ve ürünler ve endüstri için gelecekteki gelişmeler ve ileriye dönük yol haritası belirtilecektir. He will give short introduction on the benefits of plastics and their role in a sustainable society and overview of current drivers to sustainability – regulation in EU, US, Turkey, etc, demands from brand owners and ever increasing awareness of the general public. He will state position and actions taken by LyondellBasell – Alliance to End Plastic Waste, Mechanical Recycling through QCP, Chemical Recycling research and Bio Plastics and different packaging solutions and products resulting out of these initiatives,and future developments and path forward for the industry.

43


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Thomas Glaser EMEA Ofset Ambalaj Mürekkepleri Teknoloji Müdürü Siegwerk İsviçre

Head of Technology BU SF EMEA Siegwerk Switzerland

RESUME

Thomas Glaser, Head of Technology Sheetfed at Siegwerk Switzerland AG, has been working for 28 years in the field of printing inks in various positions. Since 2015 he is developing offset inks and UV coating systems for the packaging and commercial sectors at Siegwerk Switzerland AG. His developments are including low migration, iron doped ,LED and EB technologies, Cradle-to-Cradle and UV-/LED-UV Deinking.

44 44

SUNUM ÖZETİ

Ofset Ambalaj Baskı Mürekkepleri EMEA Bölgesi’nden sorumlu Teknoloji Müdürü Thomas Glaser, Siegwerk Switzerland AG’de çalışmalarını sürdürmektedir. 28 yıldan beri çeşitli pozisyonlarda baskı mürekkepleri alanında çalışmaktadır. 2015’ten beri Siegwerk Switzerland AG’de ambalaj ve ticari sektörler için ofset mürekkepler ve UV kaplama sistemleri geliştirmektedir. Çalışmaları arasında düşük migrasyon, demir katkılı LED ve EB teknolojileri, Cradle-to-Cradle ve UV / LED-UV mürekkeplerde arındırma (deinking) bulunmaktadır.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik: Mürekkepten Arındırılabilirliğin Önemi Circular Economy & Sustainability: Importance of Deinkability Ahşap ve kağıdın sürdürülebilirliği, doğrusal bir ekonomiden döngüsel bir ekonomiye geçişte önemli bir rol oynamaktadır. Basılı kağıtlar, katı atıklar arasında en fazla geri dönüştürülen ürün olmakla birlikte, kağıt üretiminde de en çok kullanılan hammaddedir. Ancak basılı kağıtların, üzerindeki mürekkep tabakasının, flotasyon (yüzdürme) tekniği ile yüksek oranda temizlenebilmesinin ardından, geri dönüşüm için en uygun hale gelebildiği unutulmamalıdır. UV/LED sistemler ile kürlenen mürekkeplerdeki yeni gelişmeler, bu alanda ciddi ilerlemelere yardımcı olmakta ve bu sayede döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilirliğe olumlu katkıda bulunmaktadır. The sustainability of wood and paper plays an important role in the move from a linear to a circular economy. Printed paper is recycled more than any other commodity in the solid waste stream and is often the dominant raw material used in paper production. Printed papers are best suited for recycling when the printing ink film can be removed to a very high degree by the flotation deinking process. New developments in the case of UV/LED curable inks are showing huge improvements in this area and are helping to positively contribute to the circular economy & sustainability.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Livio Manzini Chairman & CEO Bell Holding (Tulipack)

Yönetim Kurulu Başkanı Bell Holding (Tulipack)

RESUME

Livio Manzini is Chairman & CEO of BELL Holding since 1993. He is also Chairman of REED Specialist Recruitment, a joint venture with REED Global of the UK. He is President of the Italian Chamber of Commerce and Industry. His Memberships are; TUSİAD, Turkish Employers and Businessmen Association, where he holds the Presidency of the French Network, Rotary and YPO. He graduated from HEC Ecole Des Hautes Etudes Commerciales Paris, France in 1983. Born in Istanbul, Turkey 1961, he is fluent in Italian, French, English and Turkish.

SUNUM ÖZETİ

Livio Manzini 1993 yılından beri Bell Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda İngiltere merkezli Reed Global UK’nin Türkiye joint venture’u REED Özel İstihdam Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca; İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TUSİAD Fransa Network Başkanı, Istanbul Rotary ve YPO Üyesidir. 1983 HEC Ecole Des Hautes Etudes Commerciales Paris, Fransa’dan mezun olmuştur. 1961, İstanbul doğumlu olup İtalyanca, Fransızca, İngilizce, Türkçe konuşmaktadır.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Sıfır Çevresel Ayakizi Hedefi Çerçevesinde Ambalaj Üreticilerin Rolü The Role of Packaging Manufacturers in the Framework of the Zero Environmental Footprint Goal Döngüsel ekonominin gerekçelerine baktığımızda geçmiş senelerde çok konuşulan “Sıfır Karbon Ayak İzi” prensibinden yola çıkarak “Sıfır Çevresel Ayak İzi” konseptinin ambalaj sektörümüz için en uygun stratejinin olduğunu düşünmekteyiz. Bizim için bu, üretimimize eşdeğer miktarda plastik ve alüminyum ambalaj atığının geri dönüştürülmesini ve çöplüklerde, okyanuslarda veya tabiatta gitmemesini sağlamak anlamına gelir. Tüketim sonrası ambalaj atığı ile yeni ambalaj malzemesi yapmak mümkün mü? Evet, Avrupa Komisyonu bunu tercih ediyor ancak mevcut teknoloji bunu sağlamak için yeterli değil ve bunu sağlamak için yatırım yapmak israf gibi görünebilir. Alüminyum atığı, araba kasalarında, inşaat malzemelerinde vb. en iyi şekilde geri dönüştürülebilir. Plastik atığı; tekstilde ve diğer plastik ürünlerde kullanılabilir. Her iki durumda arz talebi karşılamadığı için tedarik zincirindeki tüm paydaşların el birliği ile yukarıdaki hedefe ulaşamamak için herhangi bir neden yoktur. When one considers the needs of the Circular Economy we think adopting a “Zero Environmental Footprint” strategy is the best choice for the packaging industry in the same way that a few years ago “Zero Carbon Footprint” was the most popular topic. What does this mean: For us it means ensuring that a tonnage of post consumer scrap of plastic and aluminum packaging material equivalent to our production is recycled and does not end in landfills, oceans or nature. How: Is it possible to make identical new packaging material out of post consumer scrap of packaging material? Yes and the European Commission prefers it but current technology is insufficent to ensure it and investing in it may be a waste. The case of aluminum: it is best recycled in building materials, cars etc. The case of plastic: it is best recycled in textiles and other plastic products. In both cases demand outstrips supply so there is no reason why all members of the supply and value chain working together cannot ensure that the goal above is reached. In both cases demand outstrips supply so there is no reason why all members of the supply and value chain working together cannot ensure that the goal above is reached.

4545


ASD Ambalaj Kongresi Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi www.ambalajkongresi.org ASD Ambalaj Kongresi 2019 –2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ASD Packaging CongressPackaging 2019 International Packaging Industry Congress ASD Packaging Congress 2019 International Industry Congress www.packagingcongress.org

Haluk Giray Pazarlama Direktörü Sarten Ambalaj

Sales and Marketing Director Sarten Packaging

46

He was born in 1949. After his graduation from Istanbul Economical and Commercial Sciences Academy in 1972 he has participated Marketing and Advertising traning programmes in Cambridge Technical College. He joined Shell Turkey in 1976 and worked in Operation, Sales and Marketing departments. He worked as Sales Manager of Lubricants and Fuels in Shell Markets Middle East located in Dubai for three years. He has retired from Shell Turkey while his latest responibility was Chemical Business Manager as well as he was a member of the Managament Committee of Shell Turkey. Currently he is the Sales and Marketing Group Director in SARTEN PACKAGING being responsible from both Domestic and Export Markets. He is the member of Management Team as well. Haluk Giray apart from being a Board Member of BOSAD he is also in the Board of TURKTRADE, PRIVATELABEL, ÇEVKO, and DEIK’s Egypt, Moroccon Business councils. He is also a member of Packaging Association.

SUNUM ÖZETİ

1949 yılında İstanbulda doğdu. 1972 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra İngiltere’de Cambridge’te lisan öğrenimi ile Pazarlama Reklam üzerine eğitim aldı. 1976 yılında katıldığı Shell Türkiye’de Operasyon, Satış ve Pazarlama bölümlerinde farklı görevler aldı, Shell’in Dubai de kurulu Şirketinde 3 yıl süre ile Madeni Yağ ve Akaryakıt Satış Müdürlüğü yaptı. Shell Türkiyede son görevi olan Kimya İş Ünitesi Direktörlüğü ve İcra Kurulu üyeliğinden emekliye ayrıldı. Halen Sarten Ambalaj firmasında Yurt İçi ve İhracat birimlerini bünyesinde bulunduran Satış ve Pazarlama Departmanı’nda Grup Direktörü olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda İcra kurulu üyesi olan Haluk Giray, evli, bir çocuk ve bir torun sahibidir. Haluk Giray Bosad Yönetim kurulu üyeliğinin yanında, TURKTRADE, PRIVATE LABEL ve ÇEVKO dernekleri ile DEİK, Fas ve Mısır İş Konseyleri Yönetim kurullarında da görev yapmaktadır. Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin de üyesidir.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Metal Ambalaj Geri Dönüşümü Metal Packaging Recycling

Kullanım ömrü dolan metal ürünler toplanır ve doğal özelliklerini kaybetmeden defalarca geri dönüştürülebilir. Bu gerçek bir dönüşümdür. Metal Endüstrisi ve onun geri dönüşüm paydaşları gerçek anlamda geri dönüşüm yapan bir toplum için çalışmaya kararlıdır. Dünyada üretilmiş tüm metallerin %80’e varan kısmı geri dönüşümleri ile hala kullanılmaya hazır durumdadır. Günümüzde Avrupa ülkelerİ metal ambalaj malzemelerinin % 73’ün geri dönüştürmektedir, (kaynak: MPE) 2020 itibariyle, Avrupa’da metal ambalajların ortalama geri dönüşüm oranını %80’e çıkarmaya kararlıdır. When metal products reach the end of their useful life, the materials are simply collected and recycled, again and again, with no loss of their inherent properties. This is known as real recycling. The metal packaging industry and its recycling stakeholders are committed to a real-recycling society. Up to 80% of all metal ever producted in the world is still available for use. Today, 73% of metal packaging is reclycled in Europe, (source: MPE). We are committed to an average European metal packaging recycling rate of 80% by 2020.


ASD Ambalaj Kongresi 2019

Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi “Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi” Organizatör: Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Tarih: 21-22 Kasım 2019 Yer: Swissotel The Bosphorus Istanbul

45

KONUŞMACI

13 ÜLKE

1000 KATILIMCI


ASD Ambalaj Kongresi Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi www.ambalajkongresi.org ASD Ambalaj Kongresi 2019 –2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ASD Packaging CongressPackaging 2019 International Packaging Industry Congress ASD Packaging Congress 2019 International Industry Congress www.packagingcongress.org

OTURUM SESSION

07

AMBALAJDA KALITE VE YENI MEVZUAT QUALITY AND NEW LEGISLATION IN PACKAGING SAMIM SANER

Gıda Güvenliği Derneği (GGD) Başkanı Mérieux NutriSciences / CSO-Global Bilimsel Direktörü President, Turkish Food Safety Association Corporate Scientific Director Mérieux NutriSciences

Önemli Bir Yeni Yasal Düzenleme: Gıda Ambalajlarında IAS ve NIAS? An Important Regulation: IAS and NIAS in Food Packaging? GÜLTEKIN SAVAŞKAN

Genel Müdür Süper Film Ambalaj General Manager Süper Film Packaging

Ambalaj Sektöründe 6-sigma 6-sigma in the Packaging Industry JOSEF SUTTER

Ürün Müdürü Hubergroup Almanya Product Manager Hubergroup Germany

Gıda Ambalajı ve Migrasyon Food Packaging and Migration HASAN SALIH ACAR

Genel Sekreter Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) General Secretary Flexible Packaging Manufacturers Association (FASD)

48

Ambalaj Mevzuatı ve Standardizasyon Packaging Legislation and Standardization


ASD Packaging Congress 2019

International Packaging Industry Congress “Sustainable Packaging and Circular Economy� Organizer: Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD) Date: 21-22 November 2019 Venue: Swissotel The Bosphorus Istanbul


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Samim Saner Başkan, Gıda Güvenliği Derneği (GGD) CSO-Global Bilimsel Direktörü Mérieux NutriSciences

50

Samim Saner, gıda güvenliği ve kalite alanlarında 25 seneyi aşan sektörel ve akademik deneyimiyle şu an Mérieux NutriSciences laboratuarlar grubunun Global Bilimsel Direktörlüğü görevini yürütmekte olup; başta metabolomiks temelli hedeflenmemiş tarama, gıda hileleri, NIAS, yeni ortaya çıkan bulaşanlar ve nanoteknoloji gibi çeşitli uluslararası bilimsel araştırma projelerinin yönetiminden sorumludur. İTÜ, Viyana Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitelerinde Kimya Mühendisliği, Kimya ve Çevre Bilimleri konularında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin ardından Royal Institute of Public Health’den Gıda Hijyeni diploması aldı. Profesyonel iş hayatının yanısıra, Saner; Gıda Güvenliği Derneğinin yönetim kurulu başkanıdır ve Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Saner, EHEDG-European Hygienic Design Group, IAFP-International Association for Food Protection gibi uluslararası organizasyonların Türkiye bölge yöneticisidir ve ILSI Avrupa (International Life Science Institute) ve AOAC Avrupa çalışma komitelerinde aktif görev almaktadır. Saner’in çeşitli bilimsel ve teknik dergilerde yayınlanmış birçok sayıda makalesi ile çeşitli kongre ve seminerlerde sunulmuş olan tebliğleri bulunmaktadır. Saner; Journal of Food Analytical Methods, British Food Journal ve Meditarrenean Journal of Nutrition and Metabolism bilimsel dergilerinin yayın kurulu üyesidir.

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Önemli Bir Yeni Yasal Düzenleme: Gıda Ambalajlarında IAS ve NIAS?

Samim Saner is a scientist with more than 25 years of industrial and academic experience in different fields of food safety. He is currently the Corporate Scientific Director of the Mérieux NutriSciences, and is in charge of global chemistry research projects in Mérieux NutriSciences. This includes topics like non targeted screening based on metabolomics, fraud and authenticity testing, NIAS, emerging contaminants, novel technologies, nanoparticles, microplastics, etc. After completing his BSc on Chemical Engineering at Istanbul Technical University and MSc on Plant Biochemistry at Vienna Technical University and Bosphorus University , he worked on environmental microbiology during his PhD study at Bosphorus University. He holds a diploma degree on Food Hygiene from the Royal Institute of Public Health in London. Besides his professional position, Samim is a founding member and President of Turkish Food Safety Association since 2003. Samim is a part time lecturer in Chemistry Department of Bosphorus University, gives lectures on quality assurance in analytical chemistry. Samim serves in numerous national and international organizations or committees as a regional chairman or member, including the EHEDG-European Hygienic Design Group, IAFP-International Association for Food Protection, and several Task Forces of the ILSI Europe (International Life Science Institute) and AOAC Europe. Samim was involved in several EU funded Research projects (H2020, Leonardo, etc) either as project leader or partner. Samim has published several scientific and technical articles and book chapters and has given several presentations in various congresses and seminars in the fields of global food safety, food safety management systems, food analysis, antioxidants, food contaminants, food contact materials and food fraud & authenticity. Samim is the editorial board member of Journal of Food Analytical Methods, British Food Journal, and Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Samim Saner President, Turkish Food Safety Association (GGD) Corporate Scientific Director Mérieux NutriSciences

Gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin yönetmeliklere1-2 göre ambalaj malzemesini oluşturan maddelerin temas halinde olduğu gıdaya migrasyonu sonucunda gıdanın güvenliği ve kalitesinin çeşitli test ve analizlerle izlenmesi ve sonuçların mevzuata uygun olması gerekmektedir. Bu kapsamda gıdaya migrasyon eden maddeleri ikiye ayırmak mümkündür: • IAS (Intentionally Added Substances) veya BEM (Bilerek Eklenmiş Maddeler): Bu maddeler stabilizatörler, plastifiye ediciler, kaydırıcılar, antioksidanlar gibi fonksiyonel özellikleri nedeniyle ambalaj malzemesinin üretimi sırasında kullanılan katkılar ve/veya yapıştırıcılar, mürekkep ve boyalar ve/veya reaksiyona girmemiş monomer ve katalizatör kalıntılarını içerir. Bu maddeler bilerek eklenir. • NIAS (Non Intentionally Added Substances) veya BMEM (Bilmeden Eklenmiş Maddeler) ise polimerlerin veya katkıların bozunması ve/ veya hammaddelerden gelen safsızlıkların ve/veya polimerizasyon sırasında oluşabilecek olan istenmeyen yan reaksiyon ürünleri ile diğer bulaşanları içerebilir. Bu maddeler bilerek eklenmez, istem dışı olarak ortaya çıkarlar ve üreticiler de genelde bu maddelerin farkında değillerdir. Yeni mevzuat yaklaşımı bu tip istem dışı oluşan veya bulaşan maddeleri de mevzuata dahil etmiştir. Bu sunumda hem bu yeni mevzuat hükümlerine değinilecek, hem de Mérieux NutriSciences’ın bu maddelerin belirlenmesine yönelik “Hedeflenmiş” GC, LC analizleri ile “Hedeflenmemiş Kütle Spektrometri” analizleri için IAS, NIAS analizlerini mevcut yönetmeliklere, AB önerilerine ve ILSI uzman görüşlerine3 uygun olarak yapabilmek için geliştirdiği yeni analitik yaklaşım anlatılacaktır. Bu kapsamda HRMS ve MS/HRMS tekniklerini temel alan Hedeflenmemiş Kütle Spektrometri yaklaşımı sayesinde ambalaj içerisinde bulunan maddelere ait bozunma ve dönüşüm ürünleri bulunabilmekte ve bu maddelere ilişkin bugüne kadar bilinmeyen insan üzerindeki toksikolojik etkilerinin de incelenmesi ve bu verilerin yasal düzenlemelere dahil edilmesi mümkün hale gelmiştir.

PRESENTATION SUMMARY

SUNUM ÖZETİ

An Important Regulation: IAS and NIAS in Food Packaging?

According to the regulations on Food Contact Materials1-2, it is necessary to monitor packaging material components that could migrate into food, thus compromising its quality and safety. In particular, substances that could MIGRATE in food are divided in: • Intentionally Added Substances IAS (additives with functional properties as stabilizers, plasticizers, lubricants, antioxidants, etc. and or Additives from adhesives, varnishes, printing inks , etc. and/or Residual monomers and catalysts) • Non Intentionally Added Substances NIAS (Substances derived from polymers or additives degradation and/or impurities in raw materials and/or reaction products and/or other contaminants) Mérieux NutriSciences developed GC and LC Targeted and Non Targeted Mass Spectrometry Methods to analyze both IAS and NIAS according to existing regulations, recommendations and expert opinions (ILSI Europe Guidelines)3. We have also detected and identified, through Non Targeted Screening Approaches based on HRMS and MS/HRMS, related degradation/ transformation products which are not yet known in terms of toxicological effects on human health but that in the future they may be subject to restrictions and legal limits.

51


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Gültekin Savaşkan Genel Müdür Süper Film Ambalaj

General Manager Süper Film Packaging

52

Upon graduation from İstanbul Technical University as Metallurgical Engineer in 1983, Mr. Savaskan undertook graduate studies at Colorado School of Mines and at UC Berkeley on a scholarship from Turkish Government. While in Berkeley, he got a patent and several published papers in respectable journals on zinc-air batteries for electric vehicle applications. During 1991-1999, he worked for world’s biggest mining-metal company (Rio Tinto) in Australia. His 19 year work life in SANKO includes textile (towel), heating-cooling (Airfel), construction machinery and packaging. He is currently GM of Super Film Packaging. His passion for family and statistics and human centered-data driven leadership style enabled him to have borderless worklife with his wife and two children. They all are Turkish-Australian.

SUNUM ÖZETİ

1983’de İTÜ’den Metalurji Mühendisi olarak mezun olduktan sonra, yüksek eğitimini Türkiye Devlet’inden burslu olarak Colorado School of Mines ve Kalifornia Üniversitesi’nde (Berkeley) yaptı. Berkeley’de elektrikli araç uygulamaları için Çinko-Hava akü teknolojisinde patenti ve saygın dergilerde makaleleri bulunmaktadır. 1991-1999 yıllarında dünyanın en büyük maden-metal şirketinin (Rio Tinto) Avusturalya operasyonlarında görev yaptı. Sanko’daki 19 yıllık iş hayatı tekstil (havlu), ısıtma-soğutma (Airfel), iş makinaları ve ambalaj sektörünü içermektedir. Halen Süper Film Ambalaj’ın Genel Müdür’ü olarak çalışmaktadır. Aile ve istatistik tutkusu, insan merkezli-veri odaklı liderlik yaklaşımı sayesinde eşi ve iki çocuğu ile sınırları olmayan iş yaşamı var. Ailece T.C. ve Avusturalya vatandaşlığına sahipler.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Ambalaj Sektöründe 6-sigma 6-sigma in the Packaging Industry İş hayatında, mükemmellik müşteriye değeri sürdürülebilir şekilde değer zincirinin her aşamasında sunarak mümkündür. DMAIC yaklaşı ile 6-sigma, kök neden problem çözme, optimizasyon ve modelleme sağlayarak yüksek değer sunmaktadır. Ambalaj endüstrisi tedarikçi – son tüketici değer zinciri kendi içinde tedarikçimüşteri ilişkisi olan çok sayıda malzeme ve proses den oluşmaktadır. Müşterinin mevcut ihtiyaçlarını zamanında ve ekonomik olarak karşılayabilmek varyasyonu azaltacak ve etkinliğimizi artıracak derinlikte proses yeterliliğimizi bilmemizi gerektirmektedir. Değişen ihtiyaçlara cevap vermek veya değişimi süreklemek için ise kestirimci modeller oluşturacak seviyede prosesin etki yüzeylerine hakim olmamızı gerektirmektedir. Bu sunumda ambalaj sektöründe başarılı 6-sigma uygulaması için neler yapılması gerektiği paylaşılacaktır. Excellence in business can only be achieved if sustainable customer value is delivered in entire value chain. Lean Six Sigma’s DMAIC framework is an enabler to deliver value through root cause problem solving, optimization and modelling. Packaging industry value chain from supplier to end customer has so many process steps in supplier-customer relationship with vast materials and processes. Meeting customer’s current needs at a timely, cost effective way require that we have deep enough process understanding of our process capabilities to reduce variation and increase productivity, while adapting to changing needs or leading change require that our understanding extends to response surface models to have predictive capabilities. This presentation will provide an approach for successful implementation of Lean six sigma in packaging.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Josef Sutter Product Manager Hubergroup Germany

Ürün Müdürü hubergroup Almanya

Study of physical chemistry at the Munich University of Applied Sciences. Since 1985 working at hubergroup: Working as engineer in the physical lab on problems of ink/paper interactions, post-press problems, colour measuring/ matching. Head of the application department for UV drying inks and sheet-fed inks. Since 2004 Product Manager for MGA (low-migration offset inks) and offset packaging inks, especially for food packaging. The hubergroup is one of the leading ink manufacturer for packaging inks with the main focus on offset. One of the most important developments in the last years was the introduction of low-migration sheet-fed inks for food packaging.

SUNUM ÖZETİ

Josef Sutter 1985 yılından itibaren hubergroup bünyesinde çalışmaktadır. Münih Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde Fiziksel Kimya bölümünü bitirdi. hubergroup bünyesinde ilk görevi laboratuvar mühendisi olarak mürekkep/kağıt ilişkisi, baskı sonrası problemleri ve renk ölçüm eşleşme konularında oldu. Tabaka ofset ve UV mürekkeplerle ilgili uygulama departman yöneticiliğini üstlendi. 2004 yılından beri MGA konseptli gıdaya uygun ambalaj mürekkepleri ve metal ambalaj mürekkeplerinden sorumlu Ürün Müdürü olarak çalışmaktadır. hubergroup ana odağı ofset olan lider ve global mürekkep üreticisidir. Son on yıldaki en önemli geliştirilen ürün grubu low migration diye tabir ettiğimiz gıda ambalajına uygun mürekkep ailesidir.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Gıda Ambalajı ve Migrasyon Food Packaging and Migration

Gıda ambalajı için yönetmelik, insan sağlığını tehlikeye atan, ambalajlanmış ürünün kokusunu veya tadını etkileyen ve ambalajlanmış gıdanın içeriğini veya görünümünü etkileyen ambalajlanmış gıda maddesine madde transferi olmamasını gerektirir. Sunum; Gıda ambalajlarında kullanılan baskı mürekkeplerinin GMP (Good Manufacturing Practices) İyi Üretim Uygulamaları’na uygun koşullarda tasarlandığı ve üretildiğini anlatıyor. Sunum genel olarak Avrupalı mürekkep üreticilerinin, matbaaların güvenilir gıda ambalajını üretebilmesi için gösterdiği çabadan bahsediyor. Legislation for food packages demands that there shall not be a transfer of any substances to the packed foodstuff that endangers the human health,influences the odour or taste of the packed food,and the composition or appearance of the packed food. Printing inks that are used for printing on the outer side of food packaging shall be specially designed and produced according to Good Manufacturing Practices. The presentation shows the efforts European ink manufacturers are making to enable printers to produce safe food packaging.

53


ASD Ambalaj Kongresi Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi www.ambalajkongresi.org ASD Ambalaj Kongresi 2019 –2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ASD Packaging CongressPackaging 2019 International Packaging Industry Congress ASD Packaging Congress 2019 International Industry Congress www.packagingcongress.org

Hasan Salih Acar Genel Sekreter Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD)

General Secretary Flexible Packaging Manufacturers Association (FASD)

54

Food Technologist M.S. Chemist B.S. He worked in TSE Packaging Center Directorate between 1979-1995. In this period; he received packaging training in USA, UK, Germany and Finland. He worked as the Secretary General of Turkisk Packaging Manufacturers’ Association between 1995 and 2000 and as the Quality Assurance Manager of ASAŞ Packaging Printing Industry and Trade Inc. between 2001-2010.He served as the Chairman of TSE Packaging Technical Committee. He is a jury member in ASD Packaging Competitions. Ministry of Agriculture and Forestry, Food Contact Materials Commission Presidency, Ministry of Industry and Technology Haztek Ready Packaging Commission membership, the General Secretariat of the Flexible Packaging Manufacturers Association, TOBB Turkish Packaging Assembly Consultancy, TSE Package Mirror Committee Chairman are the other tasks carried out by himself.

SUNUM ÖZETİ

Yüksek Gıda Teknoloğu Kimyager. 1979-1995 arasında, TSE Ambalaj Merkezi Müdürlüğünde görev yapmıştır. Bu dönemde; ABD, İngiltere, Almanya ve Finlandiya’da ambalaj eğitimleri almıştır. 1995 - 2000 yılları arasında Ambalaj Sanayicileri Derneğinde Genel Sekreteri, 20012010 yılları arasında ASAŞ Ambalaj Baskı Sanayi ve Ticaret A.Ş.de Kalite Güvence Müdürü olarak çalışmıştır. TSE Ambalaj Teknik Komitesi Başkanlığı görevini yürütmüştür. ASD Ambalaj Yarışmalarında Jüri Üyeliği yapmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Komisyonu Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HAZTEK Hazır Ambalaj Komisyonu üyeliği, Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği Genel Sekreterliği, TOBB Türkiye Ambalaj Meclisi Danışmanlığı, TSE Ambalaj Ayna Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Ambalaj Mevzuatı ve Standardizasyon Packaging Legislation and Standardization

Ambalaj malzemelerinin üretiminde ve kullanımında; az miktarda ambalaj malzemesi kullanarak en fazla ürünü ambalajlamak esastır. Ambalaj malzemesinin sürdürülebilir olması ile döngüsel ekonomiyi desteklemesi beklenmektedir. Bu hususların ambalaj malzemesi ile ambalajlanan ürünün uyumu ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Ambalaj ürün uyumunda asgari gereklilikler ilgili mevzuatlarda yer almaktadır. Yetkili makamlarla, müşteri – tedarikçi iletişiminde mevzuata uygunluğun gösterildiği Uygunluk Beyanları dış bağlamların ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca, bu konuların ayrıntıları ve uygulanması aşamasında, alt yapının uygunluğunun göstergesi olan yönetim sistemleri standartları ile ürüne özel ürün standartlarına uygunluk aranan kriterlerdendir. In the production and use of packaging materials; it is essential to package the most products using less amounts of packaging material. The packaging material is expected to be sustainable and support the circular economy. These issues need to be considered together with the compatibility of the packaging material and the packaged products. Minimum requirements for compliance between packaging materials and product are laid down in the relevant legislation. Declarations of Compliance shows conformity with the legislation, to the competent authorities and customers, and provide communication as an integral part of the external contexts. In addition, implementation of these issues, compliance with management systems standards and product-specific product standards, which are indicative of the conformity of the infrastructure, are among the criteria sought.


ASD AMBALAJ KONGRESÄ° 2019 ULUSLARARASI AMBALAJ SANAYI KONGRESI


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

OTURUM SESSION AMBALAJ TASARIMI PACKAGING DESIGN

www.ambalajkongresi.org

08

DR. OYA AKMAN

Oya Design, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Medipol Üniveritesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Industrial Product Designer Assistant Professor Oya Design / İstanbul Medipol University, Department of İndustrial Product Design

Ambalajda Genç Yaklaşım ve Başarılı Global Tasarım Kriterleri Young Approach for Packaging and Successful Global Design Criteria GÜLAY GAMZE GÜVEN

Endüstriyel Tasarımcı / Kurucu ve Tasarım Yöneticisi Tasarım Üssü Proje Danışmanlık, Kontrol Hizmetleri Araştırma, Eğitim, Üretim, Tic. Ltd. Şti. Industrial Designer / Founder and Design Executive

Ambalaj mı Tasarlanmalı, Tasarım mı Ambalajlanmalı? Should Packaging be Designed or Should Design be Packed? GÜLTEKIN ERDAL

TBMYO Grafik Tasarım Program Başkanı, Öğretim Görevlisi Bursa Uludağ Üniversitesi Instructor, Head of TBMYO Graphic Design Program Bursa Uludağ University

Cam ve Cam Ambalajda Etkı̇ leşimlı̇ Tasarım Interactıve Design in Glass and Glass Packaging E. HALDUN ÖZINCE

Graphn Kurucusu, Ajans Başkanı Founder, The President of Agency / Graphn

Tasarım Her Ambalajın Giyebildiği Bir Gömlektir Design is a Shirt that All Packages Can Wear 56


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Dr. Oya Akman Industrial Product Designer / Assistant Professor Oya Design / İstanbul Medipol University, Department of İndustrial Product Design

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı / Ögretim Üyesi Oya Design / Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünler Tasarımı Bölümü

Dr. Oya Akman graduated from DGSA (Mimar Sinan University), Department of Industrial Products Design and Interior Architecture with a Master’s degree. She completed his PhD on Corporate Identity & Semiotics at MSU Institute of Science. Among them, Pentawards 2015, German Design Awards Special 2016, EU WIIN Award 2009 (European Union Women Inventors Innovators Network), Good Design 2009 (2 Awards), Red Dot Design Award 2008, Design Plus Material Vision 2007, Observeur du Design 2009, Design Turkey 2010 and 2012, 2014 Design Award, Crescents and Stars for Packaging, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, World Star, Design Plus 2003 as well as impotant international awards. She is Assistant Prof. in Medipol Üniversity. As Oya Design Brand, designs to the global markets.

SUNUM ÖZETİ

Dr. Oya Akman DGSA (Mimar Sinan Üniversitesi) Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Bölümünden Master derecesiyle mezun oldu. Doktorasını MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde Göstergebilim üzerine yaptı. Aralarında Pentawards 2015, German Design Awards Special 2016, EU WIIN Award 2009 Takdir Ödülü (European Union Women Inventors Innovators Network), Good Design 2009 (2 Ödül), Red Dot Design Award 2008, Design Plus Material Vision 2007, Observeur du Design 2009, Design Turkey 2010 ve 2012, 2014 Tasarım Ödülü, Ambalajın Ay Yıldızları ödülleri, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, World Star, Design Plus 2003, gibi uluslararası önemli ödüller olmak üzere pek çok ödül aldı. Medipol Üniversitesinde Öğretim Üyesidir. Oya Design markası ile global pazara tasarımlar sunmaktadır.

Ambalaj Tasarımından genç kuşakların beklentileri, yaklaşımları, dolayısıyla tercihlerinin sistematize edilerek detaylı örneklerle anlatımı yapılacaktır. Ambalajda anlam bilimsel/gösterge bilimsel boyutun algı ve tercihindeki önemi, hedef kitle kodlaması ve optimizasyonu ile başarılı global tasarımlara ulaşma kriterleri sunulacaktır. The expectations of the younger generation of Packaging Design, approaches, by systematizing their preference to thus in expressions will be explained. Packaging with detailed examples of semantic / semiotic dimension of perception and preferences of its importance, the audience coding and achieving successful global design optimization criteria will be presented.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Ambalajda Genç Yaklaşım ve Başarılı Global Tasarım Kriterleri Young Approach for Packaging and Successful Global Design Criteria

57


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Gülay Gamze Güven Endüstriyel Tasarımcı / Kurucu ve Tasarım Yöneticisi Tasarım Üssü Proje Danışmanlık, Kontrol Hizmetleri Araştırma, Eğitim, Üretim, Tic. Ltd. Şti.

Industrial Designer / Founder and Design Executive Tasarım Üssü Proje Danışmanlık, Kontrol Hizmetleri Araştırma, Eğitim, Üretim, Tic. Ltd. Şti.

58

Gamze Guven, designer in Istanbul, studied industrial design in Middle East Technical University, graduated in 1987 and completed her MSc in 1990 in the Faculty of Architecture at the same university. She had worked for a decade both as a board member of the Industrial Designers’ Society of Turkey (ETMK) various times and also she was the Vice-President of Creative Industries of Turkey lbetween 2013-2015. Since 2016 she works as a part time instructor in Ozyegin University Department of Industrial Design. Since 1990 she has been working as design consultant and since 19 years she is the manager and creative director in her company Tasarım Üssü Ltd. With her team she is undertaking industrial design, food design and packaging design projects in different sectors for a number of local and international companies. The packages, foods and products which are designed by Tasarım Ussu have over hundered official design patents and has a significant amount of national-international award.

SUNUM ÖZETİ

İstanbul’da yaşayan tasarımcı Gamze Güven, 1987 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü›nden mezun olduktan sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi›nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ETMK’nın kuruluşundan itibaren yönetim kurullarında görev almış ve Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği YEKON’un 2013 -2015 yıllarında Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2016 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü›nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da çalışmaktadır. 1990 yılından itibaren serbest tasarımcı olarak çalışan Gamze Güven, son 19 yıldır kurucusu olduğu Tasarım Üssü›nde yönetici ve kreatif direktör olarak çalışmaktadır. Ekibi ile birlikte yerli ve yabancı birçok sektördeki müşterilerine ürün, gıda ve ambalaj tasarımı yapmaktadır. Tasarım Üssü’nde yapılan tasarımların 100’den fazla tescili vardır ve ulusal-uluslararası birçok tasarım ödülü bulunmaktadır.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Ambalaj mı Tasarlanmalı, Tasarım mı Ambalajlanmalı? Should Packaging be Designed or Should Design be Packed?

Sunumun “Ambalajı mı tasarlamalı?” 1. kısmında şirketi Tasarımüssü’nde tasarlanan, ama sorumluluk hissederek sorgulamaktan vazgeçmediği, bazı tasarım çalışmaları sunulacaktır. Gezegenimizde çevre kirliliğine neden olan unsurlar ve biz tasarımcı ve ambalaj üreticileri olarak bu soruna nasıl kapsamlı eğilmeliyiz konusu irdelenecektir. Yaşam tarzımızın, üretim ve tüketim alışkanlıklarımızın, tedarik zincirlerinin, kısacası sistemin de değişmesi gerekiyor. Bu nedenle “Tasarım mı ambalajlanmalı?” başlıklı sunumun 2. kısmında ambalaj sektörünün geleceği sorgulanacaktır. Dünyada fmcg sektöründeki öncü şirketlerin, değişim yaratan Nike gibi global şirketlerin projeleri ve TerraCycle, Preserve gibi yeni şirketlerin girişimleri aktarılacak, olası sistem değişiklikleri tartışılacaktır. Onlarla çalışmak isteyen ambalaj tedarikçilerine de daha fazla geç kalmadan, beklentileri ve değişimi öngörerek fırsatları kaçırmamaları için, öneriler sunulacaktır. In “Shall we design the packaging? some packaging designs from her company “Tasarımussu” will be presented. Reasons of the environmental pollution and as designers and producers how we shall consider this problem will be examined. It is necesary to change life styles, habits, suppy chains, that means the whole system. In “Shall we pack the design?” future of the packaging sector will be discussed. Pioneer global companies’ like Nike and new companies like TerraCycle, Preserve’s projects will be presented and system changes that are foreseen will be discussed. Packaging supplier companies which are willing to work for these global companies, shouldn’t be late and foresee the change and expectations. So in order to protect them from missing opportunities, some proposals will be mentioned.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Gültekin Erdal Instructor, Head of TBMYO Graphic Design Program Bursa Uludağ University

Öğretim Görevlisi, TBMYO Grafik Tasarım Program Başkanı Bursa Uludağ Üniversitesi

He was born in 1970 Amasya Taşova. After completing his primary and secondary education, He completed his undergraduate education in 1992 and his graduate education in 1999. After 14 years of teaching as an art teacher, he was appointed to Çanakkale Onsekiz Mart University as a lecturer. He is currently working as an instructor at Bursa Uludağ University Technical Sciences Vocational School. In addition to having many degrees in national and international logo contests, he published his book Effective Packaging Design 2009 in 2009 and Communication and Typography 201 in 2015. His book titled Glass and Glass Packaging, which is in the process of printing is the first book of its field. He has participated in many competitions and juries. He undertook the organization of the Bursa Knife Design Competition by conducting academic research on the historical Bursa knife and knife. He is continuing academic, regional, and traditional research in Bursa.

SUNUM ÖZETİ

1970 Amasya Taşova’da doğdum. İlk ve orta eğitimimi tamamladıktan sonra 1992 yılında lisans, 1999 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladım. 14 yıl Resim öğretmenliği yaptıktan sonra 2006 yılında yapılan sınav ile, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi GSF’ne öğretim görevlisi olarak atandım. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Yurt içi ve yurt dışı logo yarışmalarında birçok derecelerim olmasının yanında, 2009 yılında Etkili Ambalaj Tasarımı, 2015 yılında İletişim ve Tipografi kitabımı yayınladım. Basım aşamasında olan Cam ve Cam Ambalaj başlıklı kitabım alanının ilk kitabı olma özelliğine sahiptir. Birçok yarışmaların organizasyon ve jüri üyeliğinde bulundum. Tarihi Bursa bıçağı ve bıçakçılığı üzerinde akademik araştırmalar yaparak, Bursa Bıçak Tasarım Yarışmasının organizasyonunu üstlendim. Halen Bursa’da akademik, yöresel ve geleneksel araştırmalara devam etmekteyim.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Cam ve Cam Ambalajda Etkı̇ leşimlı̇ Tasarım Interactıve Design in Glass and Glass Packaging

İlk kez 1980’lerde kullanılan etkileşimli tasarım kavramı, temelde nesnel formu ön planda tutmasına karşın, insan davranış ve tutumları da yansıtır. İnsan odaklı tasarımlar, günlük yaşantısında birçok ürün satın aldırır. Bu ürünlerin birçoğuna ihtiyaç bile duyulmaz. Ona sahip olma isteği, kendinden bir şeyler bulamalarıyla ilgilidir. Ambalaj, nihai olarak ürünü sattıran kaptır. Çünkü ambalaj, dikkat çeker, mesajlar gönderir ve tüketiciyi yönlendirerek satın almaya ikna eder. Bu makale ile cam ve cam ambalajın tasarımdaki etkileşim izleri incelenmiştir. Günlük yaşantımızda ihtiyaçtan öteye gidemeyen cam ve ambalajın, yaratıcı tasarımlarla sahiplenme duygusunu nasıl tetiklediği örneklendirilmiştir. Aynı zamanda bu makale ile etkileşimli tasarımın cam şişelere akıllıca uygulandığında birçok hayati ihtiyaçlarımızı görmemizi de sağladığı ortaya konmuştur. The concept of interactive design, which was first used in the 1980s, primarily reflects the objective form, but also reflects human behavior and attitudes. People-oriented designs buy many items in daily life. Many of these products are not needed. Many of these products are not needed. The desire to possess her is related to her finding something. The packaging is the container that finally sells its product. Because the packaging attracts attention, sends messages and convinces the consumer to buy by directing.This article examines the interaction traces of glass and glass packaging in design. It is exemplified how the glass and packaging that cannot go beyond the need in our daily life triggers the feeling of ownership with creative designs. At the same time, it has been demonstrated that interactive design allows us to see many of our vital needs when applied intelligently to glass bottles.

59


ASD Ambalaj Kongresi Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi www.ambalajkongresi.org ASD Ambalaj Kongresi 2019 –2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ASD Packaging CongressPackaging 2019 International Packaging Industry Congress ASD Packaging Congress 2019 International Industry Congress www.packagingcongress.org

E. Haldun Özince Kurucusu, Ajans Başkanı Graphn

Founder, The President of Agency Graphn

60

Eternal Coaching School – Self Leadership part of an ICF Accredited Coaching Training Programda, ACTP , Yaşam Koçu eğitimini de başarıyla tamamlamıştır. After his graduation of Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Department of Graphics, with 10 years bussines experince, he founded Graphn,which is well-established design agency, speciallized in Brand / Cooparate Identity and Packaging Design and is cooperating with many global and local companies which make the differences on the shelves and leave behind strong competitors in the competitive market by the solutions offered. His creativity is confirmed many times by the golden awards that he has won in the competition, Crescent and Stars of Packaging, organized by Packaging Manufacturers Association every year. He is not only the president of the agency,Graphn, but he is also an idealist lecturer who aims to teach packaging and packaging identity design to his students by the most successful way at Altınbaş University. He has successfully completed 21 ICF Accredited coach training hours in the Eternal Coaching School – Self Leadership part of an ICF Accredited Coaching Training Program,ACTP.

SUNUM ÖZETİ

Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 10 yıllık iş tecrübesiyle, Marka /Kurumsal Kimlik ve Ambalaj Tasarımında uzmanlaşan ve raflarda fark yaratan ve sunduğu çözümler ile rekabetçi pazarda rakiplerini geride bırakan pek çok global ve yerel şirketle iş birliği yapan, köklü bir tasarım ajansı olan Graphn’ı kurmuştur. Yaratıcılığı, her yıl Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen “Ambalajın Ayyıldızları” yarışmasında kazandığı altın ambalaj ödülleriyle birçok kez tescillenmiştir. Kendisi, sadece Graphn’ın Ajans başkanı değil, aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi’nde öğrencilerine en başarılı şekilde ambalaj ve ambalaj kimliği tasarımını öğretmeyi amaçlayan idealist bir öğretim üyesidir.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Tasarım Her Ambalajın Giyebildiği Bir Gömlektir Design is a Shirt that All Packages Can Wear Ambalaj daha çok bir ürünü üreticiden son tüketiciye seyahatinde ona eşlik eden, koruyan, taşıyan bir atmosferdir. Sonuçta tüm ambalaj üreticileri, bir hizmete çalışır; lojistik. Ürünün yayılmasında, pazardaki güçlü duruşunda en önemli nokta. Peki sonra? Düşünsenize, tüm ürünler beyaz zemin ve üzerine el yazısıyla ne olduğu yazsaydı, marka yok, görsel yok, sadakat yok, güven; standart... Ne olurdu o zaman? Demek ki, mükemmel bir ambalajdan öte ona yardım eden, kimlik veren, sadakat ve güven yaratan, başka bir deyişle kendine alıcı kitlesi yaratan bir şey eksik. Nedir o; ambalaj üstü görsel kimlik. Farkı yaratan, alımı sürekli hale getiren... Ambalajı kişileştirecek olursak, ürün ve onu koruyan taşıyıcısı; çıplak beden, üzerine bastığımız tanımlayıcı kimlik lekeleri ise; ruh. Ruh; markadır. Göz alıcı, kendine bağlayıcı. Ruhu bedenden ayıramazsınız. Yoksa ölür. Ürünlerde aynı böyledir, marka yeterince grafik lekeleriyle ikna edemezse ölür gider zaten ve beden buna bir şey yapamaz. Sonuç olarak, “tasarım bir gömlektir, her türden ambalaja giydirdiğimiz.” Packaging is more of an atmosphere that accompanies, protects and carries a product during its journey from producer to end consumer. Ultimately, all packaging manufacturers work on a service; Logistics ... The most important point for the spread of the product, the strong stand in the market ... Well then .... Just think that all the products have white background and handwritten on what the products are, there are no brands, no visuals ... no loyalty ... no trust ; all standard ... what would it happen then ? This means that there is nothing more than perfect packaging that helps it, gives it an identity, creates loyalty and trust, in other words it creates a target consumer of its own. What’s that ? Visual identity on the packaging ..... Making the difference, making the consumption continuous ... If we personalize the packaging, the product and its carrier are naked body, all of descriptive identity stains we step on are soul... Soul is the Brand, eye-brightening, enamoring .You cannot separate the soul from the body. Otherwise he dies. It’s the same in products, if the brand can not convince with enough graphic stains, it’s gone and the body can not do anything. Consequently, “design is a shirt, which we dress on all kinds of packaging ...”


ASD PACKAGING CONGRESS 2019 INTERNATIONAL PACKAGING INDUSTRY CONGRESS

21 - 22 NOVEMBER 2019 SWISSOTEL THE BOSPHORUS ISTANBUL

45 SPEAKERS. 13 COUNTRIES. 2 DAYS.


ASD Ambalaj Kongresi Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi www.ambalajkongresi.org ASD Ambalaj Kongresi 2019 –2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ASD Packaging CongressPackaging 2019 International Packaging Industry Congress ASD Packaging Congress 2019 International Industry Congress www.packagingcongress.org

OTURUM SESSION

09

AKTIF VE AKILLI AMBALAJLAR ACTIVE AND INTELLIGENT PACKAGING PROF. JOSE MARIA LAGARON

Gıda Uygulamalarında Yeni Materyaller ve Nanoteknoloji İspanya Bilimsel Araştırmalar Yüksek Konseyi (CSIC) IATA Kurucu ve Grup Lideri Founder & Group Leader Novel Materials and Nanotechnology Spanish Council for Scientific Research (CSIC) IATA

Yeşil ve Döngüsel Ekonomi Engelindeki ve Aktif Gıda Ambalajındaki En Yeni Gelişmeler Latest Developments in Biocircular Economy Barrier and Active Food Packaging HATICE USLU

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Gıda Kodeks Daire Başkanlığı, Gıda Mühendisi Food Engineer Republic Of Turkey Ministry Of Agriculture And Forestry / Food Establishments and Codex Demartment of the Ministry of Agriculture and Forestry

Türk Gıda Kodeksi Mevzuatı ve Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler Turkish Food Codex Legislation and Active and Intelligent Materials and Articles in Contact with Food PROF. DR. ZEHRA AYHAN

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Faculty Member, Academician Sakarya University Engineering Faculty Department of Food Engineering

62

Gıda Endüstrisinde Aktif Ambalajlama Teknolojilerinin Potansiyeli Potential of Active Packaging Technologies for Food Industry


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Sponsorlarına Teşekkür Ederiz Açılış Kokteyli Sponsoru

Platin Sponsorlar

Yaka İpi Sponsoru

Ana Konuşmacı Sponsoru

Altın Sponsorlar

Gümüş Sponsorlar

Bronz Sponsorlar

Kongre Çanta Sponsoru

İletişim ve Teknoloji Sponsorları

Basın Sponsorları

Renk Değerleri Pantone 282 C CMYK Renk Değerleri C 100 M 87 Y 43 K 52

Kongre Kitapçık Sponsoru


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Prof. Jose Maria Lagaron Kurucu ve Grup Lideri Gıda Uygulamalarında Yeni Materyaller ve Nanoteknoloji İspanya Bilimsel Araştırmalar Yüksek Konseyi (CSIC) IATA

64

Prof. Dr. Jose Maria (Chema) LAGARON Valencia, İspanya’da bulunan İspanya Bilimsel Araştırmalar Yüksek Konseyi’nde (CSIC) Gıda Uygulamalarında Yeni Materyaller ve Nanoteknoloji grubunun Kurucusu ve Grup Lideridir. Polimer Teknolojisi IATA (CSIC)-UJI Ortak Birimi’nin başkanıdır. Ayrıca Castellón, İspanya’da Jaume I Üniversitesi, Malzeme Alanında Polimer Grubu, Endüstri Mühendisliği ve Tasarımı (ESID) Bölümünde Malzeme Bilimi Öğretim Üyesidir. JM Lagaron ayrıca teknoloji tabanlı Nanobiomatters S.L., Bioinicia S.L. ve Ocenic Resins S.L. şirketlerinin de kurucusudur. Diğer önemli ayrıntılar şu şekildedir: - İspanya Valladolid Üniversitesi’nde Kimya Yüksek Mühendisliği - İspanya Valladolid Üniversitesi’nde Polimer Biliminde (Polimer Fiziği) Doktora - DSM Research (Hollanda) ve BP Chemicals’ta (Birleşik Krallık) birkaç yıl boyunca Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. - Meslektaşları tarafından incelenen 300’den fazla makale ve 50’nin üzerinde patent yayınlamıştır. - Plastik Mühendisleri Birliği’nin (SPE) İspanya Şube Başkanıdır. - Uygulamalı Polimer Bilimi, Nanomateryaller ve Uygulamalı Bilimler Dergisinde Dergi Editör Kurulu üyesidir. - Frontiers in Sustainable Food Processing (Sürdürülebilir Gıda İşleme Öncüleri) kuruluşunda Yardımcı Editördür. - “İspanya Fizik ve Kimya Kraliyet Derneği (Polimer Grubu)” İcra Kurulu Sözcüsüdür. - Biyoteknoloji Birliği BIOVAL İcra Kurulu Sözcüsüdür. - Valencia Bölgesi’nde beş yıl süreyle araştırma ve yenilikte en iyi performans 2017 CEEI-Impiva ödülü. - 2018’de AB’de en iyi Yenilik dalında EU Innovation Radar Ödülü. - Avrupa genelinde 23 ortağı ve 7 M Euro’dan fazla bütçesi olan Sirküler Biyoekonomi Gıda Ambalajı H2020 AB Projesi YPACK Yenilik Eylemi Koordinatörü. Avrupa genelinde 25 ortağı ve 6 M Euro’dan fazla bütçesi olan Sirküler Biyoekonomi USABLE AB H2020 Projesi Koordinatörü.

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Yeşil ve Döngüsel Ekonomi Engelindeki ve Aktif Gıda Ambalajındaki En Yeni Gelişmeler Prof. Dr. Jose Maria (Chema) LAGARON is Group Leader and Founder of the group Novel Materials and Nanotechnology for Food Related Applications at the Spanish Council for Scientific Research (CSIC) located in Valencia, Spain. He is Head of the Joint Unit IATA(CSIC)UJI in Polymers Technology. He is also Lecturer of Materials Science at the Department of Industrial Engineering and Design (ESID), Polymers Group of the Area of Materials of the University Jaume I in Castellón, Spain. JM Lagaron is also Founder of the technology based companies Nanobiomatters S.L., Bioinicia S.L. and Ocenic Resins S.L. Other highlights: - MSc in Chemistry at the University of Valladolid (Spain) - PhD in Polymer Science (Polymer Physics) at the University of Valladolid (Spain). - Worked for several years for DSM Research (The Netherlands) and BP Chemicals (UK) as Research Associate. - He has published more than 300 peer reviewed papers, several books and over 50 patents. - President of the Spanish Section of the Society of Plastics Engineers-SPE. - Member of the Editorial Board of the Journal J. Appl. Polym. Sci., Nanomaterials and Applied Sciences. - Associated Editor in Frontiers in Sustainable Food Processing. - Vocal of the Executive Board of the “Royal Spanish Society of Physics and Chemistry (Polymers Group)”. - Vocal of the Executive Board of the Biotechnology Association, BIOVAL. - 2017 CEEI-Impiva award to the best performance in research and innovation over a five years period within the Valencia Region. - EU Innovation Radar Award for best Innovation within the EU in 2018. - Coordinator of the Innovation Action of the H2020 EU Project YPACK on Circular Bioeconomy Food Packaging with 23 partners from all over Europe and over 7 MEuro budget. Coordinator of the EU H2020 project USABLE on Circular Bioeconomy with 25 partners from all over Europe and over 6 MEuros budget.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Prof. Jose Maria Lagaron Founder & Group Leader Novel Materials and Nanotechnology Spanish Council for Scientific Research (CSIC) IATA

Bu sunum döngüsel biyoekonomi stratejilerindeki en yeni trendlerle tutarlılık arz edecek şekilde, gıda ambalajı ortamında yüksek geçirmezliğe sahip ve aktif şekilde biyolojik olarak çözünebilir materyal üretmek üzere yeni geliştirilen, ölçeklendirilen ve ticarileştirilen olasılıkları genel hatlarıyla ortaya koyuyor. Ambalaj tarım-gıda endüstrilerinin artıklarından elde edilmektedir ve pek çok gıda ürününün raf ömrü kapsamına ve muhafaza gerekliliklerine uygundur. Bu teknolojiler enjeksiyon kalıplama, ısıl şekillendirilmiş tepsi ve ambalaj filmleri üretebilir ve ayrıca kağıda da uygulanabilir.

PRESENTATION SUMMARY

SUNUM ÖZETİ

Latest Developments in Biocircular Economy Barrier and Active Food Packaging This presentation outlines the possibilities that have been recently developed, scaled and commercialized, to derive high barrier and active biodegradable in the environment food packaging, that is consistent with the latest trends in circular bioeconomy strategies. The packaging derives from residues of agrofood industries and is complying with the preservation requirements and shelf-life extension of many food products. These technologies can produce injection molding and thermoformed trays and flow pack films and can also be applied to paper.

65


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Hatice Uslu Gıda Mühendisi Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Gıda Kodeks Daire Başkanlığı

Food Engineer Republic Of Turkey Ministry Of Agriculture And Forestry Food Establishments and Codex Demartment of the Ministry of Agriculture and Forestry

66

Hatice Uslu graduated from the Hacettepe University Food Engineering Department in 2004 and began working as a Hygiene Supervisor in the Antalya Airport Restaurants. She has been employed in the public sector since 2005, under the Food Establishments and Codex Department of the Ministry of Agriculture and Forestry. Her responsibilities include the preparation and EU harmonization of national legislation on “food contact materials and articles” and “fats and oils.” Uslu attended a threemonth training on food contact materials and articles at the Michigan State University School of Packaging with a Ministry scholarship, where she completed a comparative study of the EU and US legislation on food contact materials and articles. She also participated in EU twinning projects and took part in national and international training events as trainer. Uslu has further degrees in Media and Communication and International Relations from the Anadolu University Faculty of Open Learning. Uslu speaks English and is an amateur photographer.

SUNUM ÖZETİ

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 2004 yılında mezun olan Hatice Uslu, meslek hayatına Antalya Havalimanı Restoranlarında Hijyen Sorumlusu olarak başlamıştır. Daha sonra kamuya geçiş yapmış ve 2005 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı’nda çalışmaktadır. Bakanlıkta yürütülen çalışmalar kapsamında “gıda ile temas eden madde ve malzemeler” ve “katı ve sıvı yağlar” konularında konusunda ulusal mevzuat hazırlanması ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur. Gıda ile temas eden madde ve malzemelerle ilgili olarak Michigan State Üniversitesi – School of Packaging’de Bakanlık bursu ile 3 aylık bir eğitim programına katılmıştır. Eğitim sırasında ABD ve AB’nin gıda ile temas eden madde ve malzemelerle ilgili mevzuatının karşılaştırıldığı bir çalışma yapmıştır. Avrupa Birliği eşleştirme projelerine katılım sağlamış, ulusal ve uluslararası eğitimlerde eğitici olarak görev almıştır. Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir ve amatör olarak fotoğraf çekmektedir.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Türk Gıda Kodeksi Mevzuatı ve Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler Turkish Food Codex Legislation and Active and Intelligent Materials and Articles in Contact with Food Gıda ile temas eden madde ve malzeme; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunda; “gıda maddeleri ile temasta bulunan veya bulunmak üzere üretilen her türlü madde ve malzeme” olarak tanımlanmıştır. Gıda güvenilirliğinin sağlanması için genel kuralları belirleyen bu Kanuna bağlı olarak yayımlanan Türk Gıda Kodeksi mevzuatında ise gıda ile temas eden tüm madde ve malzemeler için genel kurallar ve ürün grupları için (plastik, metal vb.) özel düzenlemeler yer almaktadır. Bu özel düzenlemelerden biri de Avrupa Birliği’nin 450/2009/EC sayılı mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmış olan “Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler Tebliği”dir. Tebliğde aktif ve akıllı madde ve malzemelerin tanımları, temel özellikleri ve kullanım koşulları belirlenmiştir. Ayrıca, yeni bir madde için başvuru yapılmasına ilişkin kurallar ve risk değerlendirme prosedürü de Tebliğ kapsamında yer almaktadır. Food contact material and article is defined in the Law On Veterinary Services, Plant Health, Food And Feed numbered 5996 as; “any material and article that come into or produced with the intent to come into contact with foods”. Turkish Food Codex Regulation which is published in accordance with this Law, establishing general rules for ensuring food safety includes general rules for all kinds of food contact materials and articles and specific rules for product groups (plastics, metal, etc.) One of these specific legislation is “Turkish Food Codex Communiqué on Active and Intelligent Materials and Articles in Contact with Food” that is prepared in compliance with the European Union legislation numbered 450/2009/EC. This Communiqué covers the definitions, basic characteristics, conditions of use of active and intelligent materials and articles. In addition, the rules for applying for a new substance and the risk assessment procedure are included in the Communiqué.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Prof. Dr. Zehra Ayhan Faculty Member, Academician Sakarya University Engineering Faculty Department of Food Engineering

Öğretim Üyesi, Akademisyen Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği

She graduated with BSc degree from Food Science and Technology Deparment of Ankara University in 1991. She completed her master and PhD. degrees in Food Science and Technology Department at The Ohio State University in US in 1996 and 2000, respectively. She started as an Assistant Prof. Dr. at Food Engineering Department of Mustafa Kemal University in Hatay, Turkey in 2000. She had her tenure position as an Associate Prof Dr at Food Engineering Department of Mustafa Kemal University in 2006. She was appointed as full Prof at Food Engineering Department of Sakarya University in 2015. She is currently a member of coordination board of chamber of food engineers, advisory board member of food safety association and department chair. Her special interest is mainly in food packaging and preservation, specifically in new packaging materials and technologies and food shelf life.

SUNUM ÖZETİ

1987-1991 yılları arasında Ankara Üniversitesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi bölümünde lisans eğitimini bölüm birincisi olarak tamamladı. 1994-1996 yılları arasında yüksek lisans, 1996-2000 yılları arasında doktora eğitimini Amerika’da Ohio State Üniversitesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümünde tamamladı. Hatay’da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesinde 2000 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent olarak atandı. 2015’te Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak atandı. Halen, Gıda Mühendisleri Odası koordinasyon kurulu üyeliği, Gıda Güvenliği Derneği danışma kurulu üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Uzmanlık alanı gıda ambalajlama ve muhafaza, yeni ambalajlama malzemeleri ve teknolojileri ve gıdalarda raf ömrüdür.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Gıda Endüstrisinde Aktif Ambalajlama Teknolojilerinin Potansiyeli Potential of Active Packaging Technologies for Food Industry Aktif ambalajlama konsepti, ambalajlı gıda ile etkileşime geçmek üzere ambalajlama sistemlerine aktif bileşenlerin eklenmesini ve bu bileşenlerin gıdanın bulunduğu ortama serbest bırakılmasını ya da ortamdan absorbe edilmesini içermektedir. Günümüzde aktif ambalajlama teknolojilerinden özellikle antimikrobiyal, antioksidan ve karbon dioksit salınımı yapan sistemler ve etilen, oksijen ve nem absorbe eden sistemlerle ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu teknolojilerin birçoğu ticari ambalajlama sistemlerinde henüz uygulanmamaktadır. Ancak aktif ambalajlama alanında büyük bir potansiyel bulunmakla birlikte, gıdaların kompleks yapıları ve ambalajlama parametrelerinin ürün spesifik dizaynı dikkate alındığında oldukça da kompleks sistemlerdir. Bu sunumda ticari uygulamalara yön verebilmek için aktif ambalajlama teknolojilerinin spesifik uygulamaları anlatılacaktır. Active packaging concept comprises packaging systems that interact with the food to “deliberately incorporate components that would release or absorb substances into or from the packaged food or the environment surrounding the food”. Currently, extensive research is being undertaken on active packaging technologies especially on antimicrobial, antioxidant or carbon dioxide-releasing systems, and systems absorbing ethylene, oxygen and moisture. Many of these technologies have not yet been implemented successfully in commercial food packaging systems. But, there is huge potential and also the challenges of active packaging technologies considering the complex structure of food products and product specificity of the packaging parameters. The benefits of the active packaging technologies for specific applications will be presented which can direct commercial adoption.

67


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

OTURUM SESSION

www.ambalajkongresi.org

10

KÜRESEL AMBALAJ SANAYI İSTATISTIKLERI GLOBAL PACKAGING INDUSTRY STATISTICS GUIDO AUFDEMKAMP

Genel Müdür / Executive Director Flexible Packaging Europe (FPE)

Tüketici Trendleri Esnek Ambalaj Pazarlarını Nasıl Etkilemektedir? How Consumer Trends Influence Flexible Packaging Markets? ASLIHAN ARIKAN

Genel Sekreter / General Secretary Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) / Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD)

Türkiye’de ve Avrasya Bölgesinde Ambalaj Sanayinin Gelişmesini Sağlayan Dinamikler ve Eğilimler Drivers for Packaging Development and Trends in Turkey and the Eurasian Region LEVENT DENIZ

Genel Sekreteri / Secretary General Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) / Corrugated Board Manufacturers Association

İstatistiklerle Dünyada Oluklu Mukavva Corrugated Board in the World With Statistics 68


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Guido Aufdemkamp Executive Director Flexible Packaging Europe (FPE)

Direktör Avrupa Esnek Ambalaj Derneği (FPE)

RESUME

Guido Aufdemkamp is Executive Director of Flexible Packaging Europe (FPE). He is an economist by education and has been working for German and European associations for flexible packaging as well as aluminium foil and closures since 2003. His key competences are market analysis, communications and sustainability. Together with his colleagues he represents the European flexible packaging industry at European level and on international stage. Overall, FPE deals with a wide range of issues relevant to the flexible packaging industry, most notably food contact, sustainability and environmental issues. The association comprises all major European producers of flexible packaging.

SUNUM ÖZETİ

Guido Aufdemkamp, Avrupa Esnek Ambalaj Derneği (FPE) yetkili müdürüdür. Ekonomi tahsili yapmış ve 2003’ten beri esnek ambalaj, alüminyum folyo ve kapak alanlarında Alman ve Avrupa birlikleri için çalışmaktadır. Başlıca yetkinlikleri pazar analizi, iletişim ve sürdürülebilirliktir. Meslektaşlarıyla birlikte Avrupa’daki esnek ambalaj endüstrisini Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde temsil etmektedir. Genel olarak, FPE esnek ambalaj endüstrisi, özellikle gıda ile temas, sürdürülebilirlik ve çevresel konularla ilgili çok çeşitli konularla ilgilenmektedir. Dernek tüm Avrupalı esnek ambalaj üreticilerinden oluşmaktadır.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Tüketici Trendleri Esnek Ambalaj Pazarlarını Nasıl Etkilemektedir? How Consumer Trends Influence Flexible Packaging Markets Çeşitli küresel tüketici eğilimleri FMCG’yi ve dolayısıyla genel olarak ambalaj pazarlarını etkiliyor. Bunların birçoğu, daha hafif olmak, daha uygun maliyet ve kullanım kolaylığı gibi birçok avantajı ile esnek ambalaj için birçok fırsat sunuyor. Dünyadaki ve aynı zamanda Avrupa’daki olumlu pazar gelişmeleri bunun kanıtıdır. Bununla birlikte, son zamanlarda çevresel farkındalığın artması birçok tartışmaya neden oluyor. Malzeme kullanımını en aza indirme yoluyla üretilen esnek ambalajın ve değer zinciri boyunca toplam kaynak verimliliğinin sağladığı avantajlar, geleceğe dair umutları artırıyor. Various global consumer trends influence the FMCG and therefore packaging markets in general. Many of those provide a lot of opportunities for flexible packaging with its multiple advantages such as lightweight, cost effectiveness and convenience. The positive market developments worldwide but also in Europe were proof of this. However, the recent increase of environmental awareness is causing a lot of discussions. The benefits of flexible packaging with its minimized material use and overall resource efficiency along the value chain provide prospects in the future.

69


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Aslıhan Arıkan General Secretary Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD)

Genel Sekreter Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD)

70

Ms. Aslihan Arikan graduated from the Department of Chemical Engineering and completed the M.S. program on Polymer Science and Technology at Middle East Technical University (METU). She employed as engineer, specialist, project coordinator and consultant at different public institutions and private companies. She has given packaging seminars around the world. She speaks and writes English. Several packaging publications have been edited or written by her. She is also the Editor in Chief of the “Ambalaj Dünyası-Packaging World” & “Pack Converting” magazines. Aslihan Arikan is a member of IPPO (lnternational Packaging Press Organization) & IOPP (lnstitute of Packaging Professionals in the US). She is also the 1st Vice President of APF (Asian Packaging Federation) and the Vice President of Education of WPO (World Packaging Organisation).

SUNUM ÖZETİ

Aslıhan Arıkan Kimya Mühendisliği lisansını ve Polimer Bilimi ve Teknolojisi konulu yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) tamamlamıştır. Kamuda ve özel şirketlerde mühendis, uzman ve proje koordinatörü olarak görev almıştır. Ambalaj ile ilgili tüm konularda uzmanlaşmış olan Arıkan, yurtiçi ve yurtdışında ambalaj konulu seminerler vermektedir. Çok iyi derecede İngilizce konuşmaktadır. ASD tarafından yayınlanan ambalaj konulu birçok yayını hazırlamıştır. Ambalaj Dünyası ve Pack Converting dergilerinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’dür. IPPO (Uluslararası Ambalaj Basını Organizasyonu) ve loPP (Ambalaj Profesyonelleri Enstitüsü) üyesi de olan Aslıhan Arıkan, APF (Asya Ambalaj Federasyonu) 1. Başkan Yardımcısı ve WPO (Dünya Ambalaj Örgütü) Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısıdır.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Türkiye’de ve Avrasya Bölgesinde Ambalaj Sanayinin Gelişmesini Sağlayan Dinamikler ve Eğilimler Drivers for Packaging Development and Trends in Turkey and the Eurasian Region Günümüz ekonomisinde yanıt bekleyen çok önemli bir soru var. Sürdürülebilir toplumsal refah için önceliği neye vermeliyiz? “Ekonomik gelişme için daha fazla tüketim” modeline mi? Yoksa, kaynakların korunmasına mı? Birkaç gramlık ambalajlama malzemesine önemli bir çevre sorunu olarak bakılırken, birkaç kilogram çürümüş domates önemsenmemektedir. WPO’ya göre amaç; daha iyi ambalaj ile daha çok insan için daha iyi bir yaşam olmalıdır. 80 milyonluk Türkiye nüfusu her yıl %1,5 oranında artıyor. Ülkemizde nüfusu 1 milyonun üzerinde olan şehir sayısı 20. Avrasya bölgesinin en büyük ambalaj tedarikçilerinden birisi olan Türkiye Ambalaj Sanayi büyümekte ve Avrasya’daki genişlemeye de yanıt vermektedir. In today’s economy there is an important question to be answered: What should we give priority for sustainable social welfare? “More consumption for economic development” model? Or conservation of resources? A few grams of packaging materials are considered as an important environmental problem when we view, several kilograms of retten fruit are ignored. According to WPO, the target should be better quality of life through betler packaging for more people. Turkey has 80 million population that is increasing 1,5% every year. The number of cities populated ever 1 million is 20. The country is one of the main packaging suppliers in the Eurasian region. Turkish manufacturing industry is expanding & packaging industry fulfills the requirement of this expansion in Eurasian region.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Levent Deniz Secretary General Corrugated Board Manufacturers Association

Genel Sekreter Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD)

RESUME

He was born in 1969 in Ankara. He graduated from Istanbul Erkek High School in 1989 and from Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of International Relations in 1993. After working at Turkish Airlines and HAVAŞ, he worked as the director of Istanbul Erkek High School Education Foundation for 14 years. He is the Secretary General of the Corrugated Board Manufacturers Association since 8 years. He has many published works in novels, prestige books and travel books. Photography is one of his hobbies. He is married and has two daughters.

SUNUM ÖZETİ

1969 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesinden 1989 yılında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1993 yılında mezun oldu. THY ve HAVAŞ şirketlerinde çalıştıktan sonra 14 yıl boyunca İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfının müdürlüğünü üstlendi. Son 8 yıldır da Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği’nde Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir. Roman, prestij kitabı ve gezi kitabı türlerinde çok sayıda yayınlanmış eseri vardır. Fotoğrafçılık hobileri arasındadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Yıllar itibarıyla Türkiye’de oluklu mukavva tüketiminin seyri (yıllık tüketim, kişi başı tüketim vs.) Türkiye’nin Avrupa ve dünyadaki yeri. As the years progress of corrugated cardboard consumption in Turkey (annual consumption, per capita consumption, etc.) Turkey’s place in Europe and worldwide.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

İstatistiklerle Dünyada Oluklu Mukavva Corrugated Board in the World With Statistics

71


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

OTURUM SESSION

www.ambalajkongresi.org

11

ÖZEL OTURUM ŞIŞECAM CAM AMBALAJ DIJITALLEŞEN DÜNYA VE TÜRKIYE CAM AMBALAJ ENDÜSTRISI ŞIŞECAM GLASS PACKAGING PRIVATE SESSION DIGITALIZED WORLD AND TURKEY GLASS PACKAGING INDUSTRY BURAK ATALAY

Şişecam Cam Ambalaj / Pazarlama Satış Başkan Yardımcısı VP Marketing and Sales / Şişecam Glass Packaging

Türkiye Cam Ambalaj İhracatı için Fırsatlar Opportunities for Turkey Glass Packaging Exports GÖKMEN ERIŞ

Şişecam Cam Ambalaj / BT Strateji ve Yönetişim Müdürü IT Strategy and Governance Manager / Şişecam Glass Packaging

Dijitalleşme ve Cam Ambalaj Sektörü Digitalization and Glass Packaging Industry TAMER ÖZTÜRK

Şişecam Cam Ambalaj / Tasarım Müdürü Design Manager / Şişecam Glass Packaging

Cam Ambalaj ve Tasarım Glass Packaging and Design 72


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Burak Atalay VP Marketing and Sales Şişecam Glass Packaging

Pazarlama Satış Başkan Yardımcısı Şişecam Cam Ambalaj

Burak Atalay graduated from Istanbul University, Department of Business Administration and started his career in 1995 at Mercedes Benz Türk. After working at Rehau Polimer A.Ş. between 1998-2000, he joined the glass sector as Guardian Glass Country Manager. In 2013, Atalay joined Şişecam›s Domestic Sales Group Manager as the Flat Glass Group and successfully managed the reorganization of the distribution channel. In March 2018, he was transferred to Şişecam›s Glass Packaging Group as Vice President of Marketing and Sales. Since that date, Atalay has rearranged the sector segmentation in domestic sales and has achieved a leap in the special products of global customers in international sales. Atalay has two children and speaks English, German and French.

SUNUM ÖZETİ

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Burak Atalay, çalışma hayatına 1995 yılında Mercedes Benz Türk A.Ş. firmasında başlamıştır. 1998-2000 yılları arasında Rehau Polimer A.Ş.’de çalıştıktan sonra Guardian Glass’da Ülke Müdürü görevini alarak cam sektörüne geçmiştir. Atalay, 2013 yılında Şişecam Topluluğu’nun Düzcam Grubu Yurtiçi Satışlar Grup Müdürü olarak göreve başlamış; dağıtım kanalının yeniden organizasyonu sürecini başarıyla yönetmiştir. 2018 yılı Mart ayı itibariyle topluluğun Cam Ambalaj Grubu’nda Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı’na naklen terfi ile atanmıştır. Bu tarihten itibaren yurt içi satışlarda sektör segmentasyonunu yeniden düzenlemiş; yurt dışı satışlarda da global müşterilerin özel ürünlerinde sıçrama sağlamıştır. İki çocuk babası olan Atalay, İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Türkiye Cam Ambalaj İhracatı için Fırsatlar Opportunities for Turkey Glass Packaging Exports

Çok uluslu gıda ve içecek firmalarının cam ambalaj açısından sahip oldukları potansiyel yüksektir. Yurt içi pazardaki yeni cam ambalaj üreticileri ile talebi karşılamada misyon şirketi olmak zorunda kalmamış olmak, artık rotamızı bu potansiyeli değerlendirmek için yurt dışına yöneltmemizi gerektirmiştir. Türkiye artık cam ambalaj ithal eden ülkelerden değil, ihraç eden bir ülke olmalıdır. Endüstri 4.0 ile giderek daha da güçlenen ve büyüyen kapasitemiz, bir Türk şirketinin kalitesini dünya cam ambalaj sektörüne sunmamıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca ödüllerle taçlandırılan tasarım gücü, dünyanın önde gelen cam araştırma ve geliştirme merkezinin varlığı, Türk cam ambalaj sektörünün diğer üreticiler içindeki mevcut konumunu güçlendirmektedir. İhracat vizyonumuz öncü olmak ve ufuk açmaktır. The potential of multinational food and beverage companies in terms of glass packaging is high. Having not had to become a mission company to meet the demand with new glass packaging manufacturers in the domestic market has now led us to move our route abroad to evaluate this potential. Turkey is no longer the country that imports of glass packaging, should be an exporting country. Our growing capacity with Industry 4.0 helps us to present the quality of a Turkish company to the world glass packaging industry. In addition, the award-winning design strength, the presence of the world’s leading glass research and development center, strengthen the current position of the Turkish glass packaging industry among other manufacturers. Our export vision is to be a pioneer and open the horizon.

73


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Gökmen Eriş BT Strateji ve Yönetişim Müdürü Şişecam Cam Ambalaj

IT Strategy and Governance Manager Şişecam Glass Packaging

RESUME

Gökmen Eriş worked as a system architect and manager in various skill centers at Yapı Kredi Bank between 1996-2007 and Akbank Information Technologies teams between 2007-2016. He joined Şişecam Group in 2016 as IT Strategy and Governance Manager, working on digital transformation strategies. Eris teaches 4.0 Industry 4.0 and Digital Transformation ”as a guest lecturer at Bahçeşehir University, as well as the leadership of the Digital Committee, Sustainability Digitization & Innovation working group of Şişecam.

74

SUNUM ÖZETİ

Gökmen Eriş, 1996-2007 yılları arası Yapı Kredi Bankası, 2007-2016 yılları arası ise Akbank Bilgi Teknolojileri ekiplerinde çeşitli beceri merkezlerinde sistem mimarı ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2016 yılında katıldığı Şişecam Topluluğu’nda, BT Strateji ve Yönetişim Müdürü olarak dijital dönüşüm stratejileri üzerine çalışmaktadır. Eriş, Şişecam Dijital Komitesi, Sürdürülebilirlik Dijitalleşme & Inovasyon çalışma grubu liderliği yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuk öğretim görevlisi olarak “Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm” dersleri vermektedir.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Dijitalleşme ve Cam Ambalaj Sektörü Digitalization and Glass Packaging Industry

Dijitalleşme ile birlikte üretim yöntemlerinin ve iş modellerinin, müşterinin sonsuz beklentilerini aşarak karşılayacak bir oyun planı ile dönüştürülmesi gerekmektedir. Dönüşüm sırasında sürdürülebilir bir strateji oluşturmak, kültürel değişimi yönetmek, inovasyonu ortaya çıkarmak, dönüşüme ilişkin gerekli beceri setlerini kazandırmaktır planın kritik parçalarıdır. Cam sektöründe dünyanın en önemli oyuncularından Şişecam’da dijital dönüşümün nasıl yönetildiği, hayata geçirilen projelerden örnekler ile paylaşılacaktır. With digitalization, production methods and business models need to be transformed with a game plan that meets the endless expectations of the customer. Creating a sustainable strategy during transformation, managing cultural change, uncovering innovation, providing the necessary skill sets for transformation are critical parts of the plan. Şişecam, one of the world’s most important players in the glass sector, will be sharing with examples of how the digital transformation is managed.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Tamer Öztürk Design Manager Şişecam Glass Packaging

Tasarım Müdürü Şişecam Cam Ambalaj

RESUME

He was born in 1961 in Karabük. After studying in Karabük until high school, he continued his high school and university life in Istanbul. He graduated from Istanbul Technical University, Faculty of Engineering in 1986 and graduated from the Department of Business Economics at Istanbul University. After completing his military service, he started to work in Şişecam in 1990 as Mold Design Engineer. Since then, he has worked successfully in various departments of the company. Today, he continues to work as Design Manager. Öztürk and his team increased the prestige of Şişecam Glass Packaging Group in the sector thanks to the patented innovative projects as well as the awards they won with many design and product projects they prepared.

SUNUM ÖZETİ

1961’de Karabük’te doğdu. Liseye kadar Karabük’te okuduktan sonra, lise ve üniversite hayatını İstanbul’da sürdürdü. 1986’da İTÜ Mühendislik Fakültesi’nden mezun olup, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Bölümü’nü tamamladı. Askerliğini yaptıktan sonra 1990’da Şişecam’da Kalıp Tasarım Mühendisi olarak göreve başladı. O yıldan beri, şirkette çeşitli bölümlerde başarı ile çalıştı. Günümüzde, Tasarım Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Öztürk ve ekibi hazırladıkları birçok tasarım ve ürün projesi ile kazandıkları ödüllerin yanı sıra patentli inovatif projeler sayesinde Şişecam Cam Ambalaj grubunun sektörde prestijini artırdı.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Cam Ambalaj ve Tasarım Glass Packaging and Design

Cam, doğal ve sağlıklı bir ambalaj malzemesidir. Doğallığından kaynaklanan birçok üstün özelliği cam ambalajı yüzyıllar boyunca vazgeçilmez kılmıştır. Ancak değişen pazar yapıları, hızla çeşitlenen ürünler, tüketici istekleri, üreticilerin yeni alanlara açılma uğraşları ambalaj türlerinin çoğalmasını da beraberinde getirmiştir. Bu kadar çok opsiyon arasından seçilebilir olmak için ise birçok detayın yanı sıra ürün ambalajlarının tasarımı da giderek önem kazanmıştır. Bu bağlamda cam ambalaj, doğal bir ürün olmasının getirdiği avantajlarla, değişik tasarım uygulamalarına uygun bir malzemedir. As a natural product, glass is the healthiest packaging material. Thanks to many superior characteristics resulted from its naturalness, glass is irresistible through centuries. However, changing market structures, rapidly diversifying products, customer expectations, the desire of the producers to move to new areas cause the increase of the packaging types. Besides many details, the design of the product packaging is becoming more important in terms of being appealing among many options. Glass packaging is suitable for various design applications with its advantages of being a natural product.

75


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

OTURUM SESSION

www.ambalajkongresi.org

12

AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ PACKAGING AND SHELF LIFE PROF. WILLIAM SCOTT WHITESIDE

Clemson Üniversitesi (ABD) Gıda, Beslenme ve Ambalaj Bilimleri Bölümü Clemson University (USA) , Department of Food, Nutrition & Packaging Sciences

Retort (Otoklavlanabilir) Torba Uygulamalarındaki Gelişmeler Developments in Retort Pouches Applications PROF. DR. ATIF CAN SEYDIM Süleyman Demirel Üniversitesi / Süleyman Demirel University Engineering Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü / Faculty Food Engineering Department

Gıda Kaybının Önlenmesinde Ambalajlamanın Rolü Role of Packaging in Preventing Food Loss SEMIH ÇELEBI Tedarik Zinciri ve Operasyon Direktörü / Supply Chain and Operation Director Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Olmuksan International Paper

Oluklu Mukavva Ambalaj ile Yaş Sebze ve Meyvenin Raf Ömrü İlişkisi Corrugated Packaging and Fresh Vegetable & Fruit Shelf Life Relationship

76


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Prof. William Scott Whiteside Clemson University (USA) , Department of Food, Nutrition & Packaging Sciences

Clemson Üniversitesi (ABD) Gıda, Beslenme ve Ambalaj Bilimleri Bölümü

Dr. Whiteside has extensive expertise retort pouch processing technology, food packaging and thermal processing. He consults with numerous food companies on thermal processing, retort pouch processing, food spoilage, and shelf life. Dr. Whiteside launched the Cryovac® Flavour Mark™ Retort Laboratory, focused on the application and development of new retort pouch technology. He is a recognized FDA and USDA process authority. Dr. Whiteside’s research program is focused on retort pouch technology, food product shelf life, and biopolymer films. He is a member of the Institute for Thermal Processing Specialists, Institute of Food Technologists and the International Association for Food Protection

SUNUM ÖZETİ

Dr. Whiteside, retort (otoklavlanabilir) torba işleme teknolojisi, gıda ambalajı ve termal işleme konusunda engin bir uzmanlığa sahiptir. Termal işleme, retort torba işleme, gıda bozulmaları ve raf ömrü konularında çok sayıda gıda firması ile görüş alışverişinde bulunmaktadır. Dr. Whiteside, yeni retort torba teknolojisinin uygulanması ve geliştirilmesine odaklanan Cryovac® Flavor Mark ™ Retort Laboratuvarı’nın açılışını yapmış, tanınmış bir FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) ve USDA (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı) süreç otoritesidir. Dr. Whiteside’nin araştırma programı, retort torba teknolojisi, gıda ürünleri raf ömrü ve biyo-polimer filmler üzerine odaklanmıştır. O, Termal İşleme Uzmanları Enstitüsü, Gıda Teknolojileri Enstitüsü ve Uluslararası Gıda Koruma Birliği üyesidir.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Retort (Otoklavlanabilir) Torba Uygulamalarındaki Gelişmeler Developments in Retort Pouches Applications Retort (otoklavlanabilir) torba, 1950’lerden bu yana oda sıcaklığında saklanabilir gıda ürünü ambalajlarında kullanılmaktadır ve dünya çapında pazar payı kazanmaya devam etmektedir. Orijinal retort torba yapısında, film malzemelerinden poşet stillerine ve poşet işlevselliğine geçişinden bu yana sayısız değişiklik yapılmıştır. Bu sunum, retort torbalarda kullanılan mevcut yenilikçi teknoloji ve uygulamaları vurgulayacak ve bu oda sıcaklığında saklanabilir gıda ürünü paketi için gelecekteki gelişmeleri tartışacaktır Retort pouches have been in used in shelf stable food packaging since the 1950’s and they continue to gain market share worldwide. There have been numerous modifications of the original retort pouch structure since its enception from film materials to pouch styles to pouch functionality. This presentation will highlight some the current innovative technology and applications being utilized in retort pouches and discuss future developments for this shelf stable food package.

77


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Prof. Dr. Atıf Can Seydim Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Süleyman Demirel University Engineering Faculty Food Engineering Department

78

Dr. Atıf Can SEYDİM is a Professor of Food Engineering at Süleyman Demirel University, Isparta. His area of interests are Food Packaging Systems; modified atmosphere packaging, minimally processes foods, fresh-cut fruits and vegetables biodegradable films; the use of active compounds in biodegradable and polymer films, and Quality Changes in Food Products (Shelf-life of Foods); antimicrobial and antioxidant properties of functional food components, quality characteristics of packed foods. He has number of peer-reviewed articles and given presentations at number of conferences both national and international level. He is also Editorial Board Member of Food Packaging and Shelf Life, Journal published by Elsevier. In addition, he has served in many administrative positions in the academia, and local community. Dr. Seydim spent 18 years of teaching and conducting research in both the University and in the Food Industry. He is also instructor for Packaging Academy of Packaging Manufacturing Association of Turkey.

SUNUM ÖZETİ

Prof. Dr. Atıf Can SEYDİM, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümünden 1990 yılında mezun olmuş ve sonrasında aynı bölümde yüksek lisansını “Tetrabrik ambalajlı bazı meyve sularının raf ömrü üzerine etkisi” konusunda tamamlamıştır. 1996 yılında A.B.D. Clemson Üniversitesinde “EPS ambalajlardan sıvı benzeri gıdalara stiren migrasyonu” konusunda ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. Dr. Seydim, 2001 yılında “Modifiye atmosfer paketlemenin deve kuşu etinin raf ömrü üzerine etkisini ve raf ömrünün iyileştirilmesi” konusunda doktora çalışmasının tamamlamıştır. Çalışma alanları gıda ambalajlama teknolojileri, yeni gıda işleme sistemleri, gıda güvenliği ve gıdaların raf ömrünün belirlenmesi konularıdır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok makalesi, kongre ve sempozyumda bildirileri, çeşitli uluslararası dergilerde hakemlikleri bulunmaktadır. Ayrıca Food Packaging and Shelf Life-(Elsevier) dergisi Editör kurulunda görev yapmaktadır. 2007 yılından beri Ambalaj Sanayicileri Derneği Ambalaj Akademisi eğitmeni olarak görev almaktadır. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Seydim, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Güney Carolina Eyaleti Clemson Üniversitesi Gıda, Beslenme ve Ambalaj Bilimleri Bölümünde Misafir Profesör olarak görev almaktadır.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Gıda Kaybının Önlenmesinde Ambalajlamanın Rolü Role of Packaging in Preventing Food Loss Tedarik zincirinin her aşamasında farklı nedenlere bağlı olarak meydana gelebilen gıda israf ve kayıpları, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Dünya genelinde insan tüketimi için üretilen gıdaların 1/3 ü kayba uğramaktadır. Dünya Gıda ve Tarım örgütüne göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyar civarında olacağı dikkate alınırsa, gıda kaybı ve israfı çök önemli bir konudur. Kaybolan ya da israf edilen gıdanın büyük bir kısmı gıda zincirinin her aşamasında karşılaşılabilen yetersiz teknoloji, taşıma, ambalajlama ve saklama koşulları ile yakından ilgilidir. Diğer yandan, ortaya çıkan sorunlardan biri de tüketime uygun olmasına rağmen, son kullanma tarihinin geçmesine veya gıdanın raf ömrünün yanlış belirlenmesine bağlı olarak atılan gıda miktarının oldukça yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Gıdaların raf ömrü tespitlerinin doğru yapılması, gıda kayıplarını azaltan ambalajların geliştirilmesi, kayıp ve israfın sebebiyet verdiği çevresel sorunların azaltılması için bir fırsat sunmaktadır. Food waste and food loss, which can occur at every stage of the supply chain for different reasons, pose a threat to environmental, social and economic sustainability. Approximately one-third of food produced for human consumption is wasted globally. By 2050, it is estimated that the global population will grow an additional 33 percent to nearly 10 billion people, according to FAO estimates. Most of the loss or wasted food is closely related to inadequate technology, transport, packaging and storage conditions that can be encountered at every stage of the supply chain. While there is no single cure to solve the problem of food waste, there are some steps that industry and the retailers could take to improve immediately operational efficiency and sustainability and reduce food waste. Packaging technologies play an important role in ensuring the freshness and extending the shelf life of food and are enabling retailers to better satisfy consumer demands and minimize food waste from farm to fork. Accurate shelflife determination of foods and improved packaging that reduces food losses offer opportunities to reduce the environmental problems caused by food loss and waste. Although by focusing on packaging by itself, the issue of food waste cannot be solved, packaging plays a key role in this issue and the packaging industry requires consumer support in order to minimize food waste. It should be taken into consideration that a small amount of packaging protects a much larger quantity of value and resources that contains.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Semih Çelebi Supply Chain and Operation Director Olmuksan International Paper

Tedarik Zinciri ve Operasyon Direktörü Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

He was born in 1968 in Bursa. He is an Industrial Engineer, married and has a son. He started professional life as a part time student at Eczacıbaşı Bozüyük Vitra Seramik Group. Later on, he worked in Zimaş Chain and Machinery Industry in Bursa. Then he met with Corrugated Packaging when he transferring to Koç Group, which was named as Kav Orman Sanayi (Kav Ambalaj) A.Ş. The date was September 13, 1993. In 1999, with the acquisition of International Paper to Globally UCC US ,he was transferred from Koç Group to Sabancı Group. In 2013, International Paper purchased Sabancı Holding shares so, we have been operating as OLMUKSAN IP-Turkey. During this period,he had many tasks such as Production and Sales Manager, Factory General Manager, Factories (Complex) General Manager - Technical Services Director, Opearation Director. He is currently working as Supply Chain and Operations Director.

SUNUM ÖZETİ

Semih Çelebi, 1968 Bursa’da doğmuştur. Endüstri Mühendisi, evli ve bir erkek çocuk babasıdır. Meslek hayatına Eczacıbaşı Bozüyük Vitra Seramik grubunda part time öğrenci iken başladı. Daha sonra ise Bursa da Zimaş Zincir ve Makine Sanayi’nde çalıştı. Daha sonra Koç Grubuna o zaman ki adıyla Kav Orman Sanayi (Kav Ambalaj) A.Ş ye transfer olarak Oluklu Mukavva Ambalaj ile tanıştı. Tarih 13 Eylül 1993 yılı idi. 1999 yılında ise International Paper UCC’i satın alması ile Koç Grubu’ndan Sabancı Grubu’na transfer oldu. 2013 yılında ise International Paper’ın şirketteki Sabancı hisselerini satın alması ile OLMUKSAN IP Türkiye olarak faaliyette bulunuyoruz. Bu süre zarfında Üretim ve Satış Müdürü, Fabrika Genel Müdürü, Fabrikalar (Complex) Genel Müdürü - Teknik Hizmetler Direktörü, Opearasyon Direktörü gibi birçok görev değişimi oldu. Şu anda Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Oluklu ambalajın, mevcut özelliklerinin, diğer ambalaj türlerine göre özellikle taze meyve ve sebzede, mikrobiyolojik kirlenmeyi azaltarak raf ömrünü artırdığı birçok önemli üniversite tarafından yapılan çalışmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Yapılacak sunum ile amaç, bu üniversitelerin yaptıkları çalışmaları derleyerek katılımcıları bilgilendirmektir. Corrugated packaging has been shown to increase shelf life by reducing microbiological contamination, especially in fresh fruits and vegetables compared to other packaging types. The aim of this presentation is to compile the studies of these universities and to inform the participants.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Oluklu Mukavva Ambalaj ile Yaş Sebze ve Meyvenin Raf Ömrü İlişkisi Corrugated Packaging and Fresh Vegetable & Fruit Shelf Life Relationship

79


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

OTURUM SESSION

www.ambalajkongresi.org

13

AMBALAJ BASKI TEKNOLOJILERI PACKAGING PRINTING TECHNOLOGIES KOJI WADA

Toyo Matbaa Mürekkepleri Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board Toyo Ink

Mürekkebin Geleceği Future of Ink CANER UZEL

Ar-Ge Yöneticisi Sun Chemical R&D Supervisor Sun Chemical

Malzemelerinin Renk Üzerine Etkisi ve Renk Problemlerinin Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar Approaches for the Solution of Color Problems and the Effect of Printing Substrates on Color HÜSAM ÖZENLER

Satış ve Pazarlama Müdürü Böttcher Türkiye Sales & Marketing Manager Printing Teacher / Böttcher Türkiye

80

Flekso Baskı Kauçuk Sleeve ve Klişeleri için Direk Laser Pozlama Teknolojisi Direct Laser Engraving System For Rubber Sleeves and Flat Rubber Plate


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Koji Wada Chairman of the Board Toyo Ink Manufacturing. Co. Ltd.

Yönetim Kurulu Başkanı Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.

Koji Wada was born in Kyoto, Japan. He was graduated from Department of Commerce, Meiji Universty in 1991. In April 1991 he joined Toyo Ink Manufacturing. Co., Ltd. At the same year in June, he was temporarly transfered to Toyo Morton Co., Ltd. After 3 years later he started work in Sales Group, East Japan Area, Toyo Morton Co., Ltd. In March 1996 He returned to Toyo Ink Manufacturing. Co.,Ltd. and worked in Sales Department of Gravure Ink Division, at Packaging Business headquarter. In April 2009 he became President Director of Toyo Ink Indonesia. In September 2015 He became General Manager of Liquid Marketing Division in Tokyo. One year later in January 2016 Mr. Wada became a Chairman of Toyo Printing Inks Inc., in Turkey since that time he continues in the same position.

SUNUM ÖZETİ

Japonya’nın Kyoto şehrinde doğan Koji Wada, 1991 yılında Meiji Üniversitesi Ticaret Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılının, Nisan ayında Toyo Ink Manufacturing Limited şirketinde iş hayatına başladı. Aynı yıl, Haziran ayında geçici olarak Toyo Morton Co., Ltd. şirketine transfer oldu. 3 yıl sonra Doğu Japonya Bölgesi, Toyo Morton Co., Ltd. Satış Grup’unda çalışmaya başladı. 1996 yılının Mart ayında ise Toyo Ink Manufacturing’e geri döndü ve Gravür Mürekkepler Satış Departmanı içerisinde bulunan Ambalaj Ticareti bünyesinde görev aldı. Nisan, 2009 yılında, Toyo Ink Endonezya’nın Başkanı olarak göreve atandı. Eylül, 2015’te ise Tokyo’ya geri dönen Sayın Koji Wada, Likit Mürekkepler Pazarlama Bölümü Genel Müdürü oldu. Ocak 2016’da Sayın Koji Wada, Türkiye’de bulunan Toyo Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olup, görevinde devam etmektedir.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Mürekkebin Geleceği Future of Ink

Mikro plastik probleminden başlayarak, Ambalaj ve Plastiğin ortamı büyük ölçüde değişmiştir. Ambalaj tasarımı ve imalatına katkı sağlayan bir kimya tedarikçi olarak bu sorunu göz ardı etmek ve ürün geliştirmek mümkün değildir. Bu küresel eğilim ile birlikte, gıda kaybı ve diğer çevre sorunlarını önlemek için ek işlevsellik ile gıda, sağlık şirketleri ve ambalaj üreticileri ile birlikte çevreyle uyum içerisinde ürün geliştirme üzerine bünyemizde çalışılmaktadır. Bu sunum ile birlikte ekolojik ürünler ve Japonya pazarındaki ambalaj sektörüne yönelik eğilimler paylaşılacaktır. Starting from the Micro plastic problem, the environment of Packaging and Plastic has been greatly changed. As a chemical supplier involved in packaging design and manufacturing, it is not possible to ignore this problem and develop products. With this global trend, in within our organization has been working with food, medical companies, and package manufactures on product development in harmony with the environment, and on product development with added functionality to prevent food loss and other environment issues. We will present eco-products and the package trend in Japan market.

81


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Caner Uzel Ar-Ge Yöneticisi SunChemical

R&D Supervisor Sun Chemical

82

He graduated from Izmir Institute of Technology, Department of Chemical Engineering as being first ranked. Following graduation,he went to Japan to work firstly as a researcher at Kumamoto University, then as a post-graduate student at Sojo University and as a project manager on behalf of a global company.Since 2011,he has been involving in various projects in Solvent and Water Based Inks R&D department at SunChemical Çiğli location. he has also been actively involving in the process from design to the production of the inks, press trials of the inks in converters, performance of the designed inks on printing machines and ink approval processes. He is currently working in the R&D department of SunChemical Izmir on Water Based Liquid Inks.

SUNUM ÖZETİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği lisans bölümünden birincilik derecesiyle mezun oldu. Japonya’da, ilk olarak Kumamoto Üniversitesinde araştırmacı olarak çalıştı, ardından Sojo Üniversitesi’nde yüksek lisans kapsamında eğitim alırken aynı zamanda global bir firma adına proje yöneticiliği yaptı. 2011 yılından itibaren SunChemical Çiğli lokasyonunda “Solvent ve Su Bazlı Mürekkepler” Ar-Ge departmanında çeşitli projelerde görev aldı. Mürekkeplerin tasarım aşamasından üretimine kadarki süreçlerde, baskı firmalarındaki denemelerinde, baskı makinelerindeki performanslarında ve onay süreçlerinde aktif olarak yer aldı. Şu an SunChemical İzmir Su Bazlı likit mürekkepler Ar-Ge departmanında çalışmaktadır.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Malzemelerinin Renk Üzerine Etkisi ve Renk Problemlerinin Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar Approaches for the Solution of Color Problems and the Effect of Printing Substrates on Color Renk, markanın kurumsal kimliği ve iş alanı hakkında zihinsel çağrışımlar yaratır. Ürüne ait ilk deneyim, renklerin yarattığı algı ve duygu çerçevesinde gelişir. Tasarımın dijital çıktılarının analoğa dönüşümünde yer alan önemli parametreler sırasıyla repro, pre-press, converter/baskı aşamalarında değişkenlik göstermektedir. Bu parametreler aynı zamanda tasarım için karar verilen renkte önemli sapmalara sebep olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında, bir ürüne ait iç veya dış ambalajda yer alan rengin tasarımından başlayarak market raflarında yerini alana kadar geçen süreçte yaşanan renksel problemler ele alınmıştır. Ek olarak, marka ürün tasarımından başlayarak, renkte yaşanan sapmaların ana nedenlerinin belirlenmesi ve baskı malzemelerinde yaşanan değişkenliğin, renge olan etkisinin en aza indirilmesi üzerine çözümler ele alınmıştır. Color creates mental associations about the brand’s corporate identity and business. First experience of product develops within framework of perception and feeling created by colors. Important parameters in conversion of digital outputs of design to analogue vary in repro, pre-press, and converter press stages, respectively. In addition, these parameters may cause significant deviations in color for design. In this study, color problems in process from design of color in inner or outer package of product to the market shelves have been discussed. Moreover, starting from the brand product design, solutions were inspected to detect main reasons of color deviations and to minimize the effect of change in printing materials on color.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Hüsam Özenler Sales & Marketing Manager / Printing Teacher Böttcher Türkiye

Satış ve Pazarlama Müdürü / Matbaa Öğretmeni Böttcher Türkiye

RESUME

He was born in 1983 in Muğla/Milas. In 2001, he graduated from Milas Anatolian High School, Graphic Design Department. In 2007 he graduated from Marmara University, Faculty of Technical Education, as a printing teacher. He had been worked a couple of printing house when he was student. Since 2009 he has been working as Sales Manager at Böttcher Turkey. He is married and has two children.

SUNUM ÖZETİ

1982 yılında Muğla Milas’ta doğdu.2001 yılında Milas Anadolu Meslek Lisesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Bölümü Baskı Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Öğrenciliği zamanında sektörün önde gelen matbaalarında çalıştı, 10 yıldır Böttcher Türkiye’de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Flekso Baskı Kauçuk Sleeve ve Klişeleri için Direk Laser Pozlama Teknolojisi Direct Laser Engraving System For Rubber Sleeves and Flat Rubber Plate Uzun yıllardan beri fotopolimerizasyon teknolojisi flekso baskı klişesi yapmak için kullanılan en popüler tekniktir. İki boyutlu bir plaka kimyasala maruz kaldıktan sonra, photpolimer Ultraviyole-Radyasyon (UV-Radyasyon) aracılığıyla 3 boyutlu bir plaka haline gelir. Ancak lazer teknolojisi, yüksek güç çıktısı, homojenlik, sabitlik ve kontrol konusunda çarpıcı iyileştirmeler yaptı. Öte yandan, iş akışı tamamen dijital olarak değişmiştir. Artık doğrudan kauçuk sleeve veya klişe lazer başlık aracılığı ile işleniyor ve herhangi bir ek kimyasal işleme tabi tutulmuyor. (fotopolimerizasyonu etkilemek için UV ışınımı yok) Bu yöntem klişe üretimi için yüksek güçlü bir lazer kullanan, baskı kalitesini artırmak için fırsatlar sunan yeni bir teknolojidir. Doğrudan Lazer İşleme Teknolojisi (Direct Laser Engraving) giderek daha da popüler hale geliyor. Böttcher ‚DLE‘ teknolojisi ile işlenebilen kauçuk sleeveler ve düz kauçuk klişe üreticisidir. Sunum, kauçuk malzeme ve doğrudan lazer işleme teknolojisini açıklayacaktır. Sunumda DLE teknolojisi Fotopolimer klişe ile karşılaştırılarak farklılıklar ve faydaları üzerinde durulacaktır. Since many decades the technology of photopolymerization is the most popular technique to make a flexo printing plate. After chemical exposure using a 2-dimensional mask (former a film, nowadays an ablated black layer) the photpolymer becomes via Ultraviolet-Radiation (UV-Radiation) a 3-dimensional plate. But laser technology has made dramatic improvements regarding output of high power, homogenity, constance and controlling. At the other hand, workflow has changed to completely digital. Now using a high power laser to engrave directly the form and generate without any additional chemical treatment (no UV-Radiation to effect photopolymerization) is a new technology which offers new chances for improving print quality. The technology of Direct Laser Engraving („DLE“) becomes more and more popular. Böttcher is producer of rubber sleeves and flat rubber plate for imaging with technology „DLE“. The Presentation will explain technology of material and of direct laser engraving. The difference and benefits in comparison with photopolymerisation will be presented.

83


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

OTURUM SESSION

www.ambalajkongresi.org

14

GIDA AMBALAJLARINDA YENI ÇALIŞMALAR NEW STUDIES IN FOOD PACKAGING GABRIELE BENEDETTI

Avrupa Bölge Satış Müdürü AMETEK MOCON Geçirgenlik Test Sistemleri Area Sales Manager Europe Permeation Testing Systems AMETEK MOCON

Geçirgenlik Esasları ve Ambalaj Endüstrisi İçin Önemi Permeation Basics and Their Importance for the Packaging Industry DR. BETÜL ERTEKİN

Akademisyen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Academician Aydın Adnan Menderes University Deputy Director Nanotechnology Application and Research Center

Gıda Ambalajlarında Nanoteknolojinin Sağladığı Yenilikler Innovations Provided by Nanotechnology in Food Packaging DR. ECE SÖĞÜT

Araştırma Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Research Assistant Süleyman Demirel University, Faculty Of Engineering, Food Engineering Department

Gıda Ambalajlama Uygulamalarına Yönelik Biyopolimer Üzerine Sentetik Polimer Kaplama Uygulaması Synthetic Polymer Coating on Biopolymers Intended For Food Packaging Applications

84


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Gabriele Benedetti Area Sales Manager Europe Permeation Testing Systems AMETEK MOCON

Avrupa Bölge Satış Müdürü Geçirgenlik Test Sistemleri AMETEK MOCON

RESUME

Mr. Gabriele Benedetti; MSc. in Molecular Biology at the University of Pisa in Italy, graduated cum Laude with dissertation about polymeric bioartificial materials; Grant holder in microelectronics and bioelectronics at Italian Ministry of Education, Universities and Research; Research fellow about polymeric materials and development of new technologies for packaging at the Italian National Institute for the Physics of Matter; Founder and for 11 years CEO of a spin-off company of the University of Pisa specialized in permeation testing systems; Since June 2017 Area Sales Manager Europe - Permeation Testing Systems at AMETEK MOCON.

SUNUM ÖZETİ

Gabriele Benedetti, yüksek lisansını İtalya’daki Pisa Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümü’nde, polimerik biyo yapay materyaller üzerine tez çalışmasıyla yüksek şeref derecesiyle mezun oldu; İtalyan eğitim,üniversite ve araştırma bakanlığında mikroelektronik ve biyoelektronik alanında imtiyaz sahibi; İtalya Ulusal Madde Fiziği Enstitüsü’ndeki polimerik malzemeler ve ambalajlama için yeni teknolojilerin geliştirilmesi hakkında araştırma yapan; Geçirgenlik test sistemleri konusunda uzmanlaşmış, Pisa Üniversitesi’nin bünyesinde kurulan bir şirketin kurucusu ve 11 yıldır CEO’su; Haziran 2017’den bu yana, AMETEK MOCON’da Avrupa Bölge Satış Müdürüdür.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Geçirgenlik Esasları ve Ambalaj Endüstrisi İçin Önemi Permeation Basics and Their Importance for the Packaging Industry Bu sunumda, plastik gıda ambalaj malzemeleri yoluyla hangi gaz geçirgenliğinin olduğunu, temel yönlerinin ne olduğunu ve bunun gıda ambalaj endüstrisi için neden önemli olduğunu gösterilecektir. Geçirgenlik ve difüzyon arasındaki farklar; Fick yasası; geçirgenliği etkileyen içsel ve polimerik özellikler: polimer karakteristik, çevre koşulları, teknolojik faktörler, yassı(düz) malzemelerin geçirgenliğinin test edilmesi ve bitmiş gıda paketlerinin geçirgenliğinin test edilmesi, geçirgenlik testinin gıda endüstrisinin spesifik uygulamaları ve ürünleri için en uygun ambalajı tasarlamada veya seçmede nasıl yardımcı olabileceğini pratik olarak göstermek için çeşitli gerçek gıda ambalajlama uygulamalarına ilişkin çeşitli vaka geçmişleri sunulacaktır. In this presentation we will show what gas permeation through plastic food packaging materials is, what its fundamental aspects are and why its mesurements is crucial for the food packaging industries. Differences between permeation and diffusion; Fick’s law; intrinsic and polymeric properties affecting permeation: polymer characteristics, enviromental conditions, technological factors., testing permeation of flat materials vs. testing permeation of finished food packages, various case histories of real food packaging applications will be presented to show practically how permeation testing can help food industries to design or select the most suitable packaging for their specifc applications and products.

85


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Dr. Betül Ertekin Akademisyen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Müdür Yardımcısı Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Academician, Aydın Adnan Menderes University Deputy Director Nanotechnology Application and Research Center

86

After completing her undergraduate studies in Chemistry at Selçuk University, she had her second cycle and third cycle degrees in 2006 and 2012 respectively. She specialized in “nanoparticles” and “polymer chemistry”. In 2010, she was appointed as a Research Assistant in the Chemistry Department of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. Since 2014, she has been working at Aydin Adnan Menderes University, Department of Dairy Technology. As a faculty member she has been working on polymeric food packaging reseaches. She is also the Deputy Director of the Adnan Menderes University Nanotechnology Application and Research Center and a member of the Board of Directors.

SUNUM ÖZETİ

Selçuk Üniversitesi’nde kimya lisans eğitiminin ardından, 2006 yılında yüksek lisans ve 2012 yılında doktora eğitimlerini tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında “nanotanecikler” ve “polimer kimyası” üzerinde uzmanlaşmıştır. 2010 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kimya Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak atanmış, 2014 yılından bu yana Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak polimerik gıda ambalajları üzerine çalışmaktadır. Aynı zamanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

PRESENTATION SUMMARY

RESUME

ÖZGEÇMİŞ

Gıda Ambalajlarında Nanoteknolojinin Sağladığı Yenilikler Innovations Provided by Nanotechnology in Food Packaging Nanoteknoloji pek çok alanda hızla ilerleyen uygulamalarıyla çağımızın bilimi haline geldi. Ne var ki, gıda işleme teknolojisinde kayda değer çalışmaların gerçekleştirildiği bu alanın, diğer bilim dallarında olduğu kadar büyük bir patlama yapmamış olduğu da bir gerçektir. Bunun başlıca sebebi, tahmin edebileceğimiz gibi, giderek daha doğal ve işlenmemiş ürünlere yönelen tüketicinin, içerisinde nano boyutta birşeyler ihtiva ettiğini bildikleri bir gıdayı yemeye açık olmamasıdır. Bu durum sektörün, hızla ilerleyen nanoteknoloji trenini “nano gıda ambalajları” ile yakalamasıyla sonuçlanmıştır. Ve doğal olarak, gıda nanobiliminin en hareketli alanı ambalajlama olmuştur. Bu sayede, gelişmiş fiziksel özellikler, üstün bariyer özellikleri, aktif ambalajlar, akıllı ambalajlama teknolojileri ve ayrıca ambalaj atıklarının biyo bozunurluğuna yönelik çözümler de ortaya çıkmıştır. Bu sunumda, nanoteknolojinin gıda ambalajlama teknolojisine getirdiği yenilikler; gelişmiş fiziksel performans özellikleri, aktif ambalajlama uygulamaları, akıllı ambalajlama uygulamaları ve biyobozunurluk özellikleri şeklinde 4 ana başlık altında genel hatlarıyla açıklanacak ve konu, ambalajlama sektöründe uygulanan ticari örnekler üzerinden somutlaştırılacaktır. Nanotechnology has become the science of our time with its rapidly advancing applications in many fields. However, it is the fact that this field, where significant studies in food processing technology have been carried out, has not made as big an explosion as in other disciplines. The main reason for this, as we can imagine, is that the consumer, who is increasingly turning to more natural and unprocessed products, is not ready to eating a food that they know contains something of a nanoscale. This has resulted in catching the rapidly advancing nanotechnology train with nano food packaging ”. And naturally, the most mobile field of food nanoscience has been packaging. This has resulted in improved physical properties, superior barrier properties, active packaging, intelligent packaging technologies and solutions for biodegradability of packaging waste. In this presentation, the innovations of food packaging nanotechnology which are advanced physical performance characteristics, active packaging applications, smart packaging applications and biodegradability properties will be explained in four main headings and the subject will be concretized through commercial examples applied in the packaging sector.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Dr. Ece Söğüt Research Assistant Süleyman Demirel University, Faculty Of Engineering, Food Engineering Department

Araştırma Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

RESUME

Dr. Ece Söğüt is a research assistant of Food Engineering at Süleyman Demirel University, Isparta. She received her bachelor’s degree from Ege University in 2009. In 2011, she earned her M.Sc. degree with her thesis titled “Investigation of Frying Process of Battered Chicken Meat Treated with Grape Seed” from the same University. In 2015, she won a scholarship to complete her Ph.D project in Spain at Universitat Politècnica de València, Institute of Food Engineering for Development. She completed her Ph.D. degree with “Development of Antioxidant, Antimicrobial Nanocomposite Films and Their Food Applications” in Food Engineering Department at Suleyman Demirel University.

SUNUM ÖZETİ

Dr. Ece Söğüt, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği’nde araştırma görevlisidir. Lisans derecesini 2009 yılında Ege Üniversitesi’nden almıştır. 2011 yılında, aynı üniversiteden “Tavuk etlerinin üzüm çekirdegi tozu katkılı kaplama harcıyla kaplanarak pişirilmesi işleminin incelenmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini almıştır. 2015 yılında İspanya, Universitat Politècnica de València, Institute of Food Engineering for Development’da doktora projesini tamamlamak için burs kazanmıştır. Doktorasını, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’nde “Antioksidan, Antimikrobiyal Nanokompozit Filmlerin Geliştirilmesi ve Gıda Uygulamaları” başlıklı tezi ile bitirmiştir.

PRESENTATION SUMMARY

ÖZGEÇMİŞ

Gıda Ambalajlama Uygulamalarına Yönelik Biyopolimer Üzerine Sentetik Polimer Kaplama Uygulaması Synthetic Polymer Coating on Biopolymers Intended for Food Packaging Applications Sentetik - plastikler, mükemmel özellikleri nedeniyle gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak uygun kullanılmadıklarında bazı çevre problemleri oluşabilmektedir. Küresel ısınma gibi problemler, çevre bilincini arttırmış ve doğaya zararsız ürünlere yönelim gözle görülür boyutlara ulaşmıştır. Biyopolimerler sentetik polimerlerin yerine kullanılabilir ürünlerdir, ancak sınırlı kullanımları ve maliyetleri nedeniyle kolayca sentetik polimerlerin yerini dolduramazlar. Biyopolimerlerin direkt kullanılmasından önceki ilk adım, biyopolimerlerin sentetik - plastiklerle birleştirilmesi veya doğal nanodolgularla zenginleştirilmesi olabilir. Bu çalışmada, D-limonen (%5) ve nanoselüloz (N) (%2) içeren bir biyopolimer, kitosan (CH), bir sentetikplastik, polikaprolakton (PCL) ile kaplanmıştır. CH üzerindeki PCL katmanı, geçirgenliği geliştirmiş ve ambalajlama uygulamaları için CH’nın uygunluğunu arttırmıştır. Synthetic-plastics have been widely used in food industry due to their excellent properties. However, they cause some environmental problems when not used properly. Problems like global-warming have increased environmental-consciousness and the tendency towards environmentally-friendly products has reached considerable levels. Biopolymers are substitutes for synthetic-plastics, but due to their limited use and cost, they cannot easily replace synthetic-plastics. The first step, before direct use of biopolymers, could be combining of biopolymers with synthetic-plastics or enhancing with natural nanofillers. Iin this study, a biopolymer, chitosan (CH), which including D-limonene (5%) and nanocellulose (N) (2%) was coated with a synthetic-plastic, polycaprolactone (PCL). PCL layer improved permeability and increased the suitability of CH for packaging applications.

87


ASD Ambalaj Kongresi Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi www.ambalajkongresi.org ASD Ambalaj Kongresi 2019 –2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ASD Packaging CongressPackaging 2019 International Packaging Industry Congress ASD Packaging Congress 2019 International Industry Congress www.packagingcongress.org

ASD AMBALAJ KONGRESI 2019 ULUSLARARASI AMBALAJ SANAYI KONGRESI SPONSORLAR ASD PACKAGING CONGRESS 2019 INTERNATIONAL PACKAGING INDUSTRY CONGRESS SPONSORS


Thank You to ASD Packaging Congress 2019 Sponsors Opening Cocktail Sponsor

Platinum Sponsors

Badge Rope Sponsor

Key Note Sponsor

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Congress Bag Sponsor

Communication and Technology Sponsors

Press Sponsors

Renk DeÄ&#x;erleri Pantone 282 C CMYK Renk DeÄ&#x;erleri C 100 M 87 Y 43 K 52

Congress Booklet Sponsor


SPONSORLAR SPONSORS

ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Açılış Kokteyli Sponsoru / Opening Cocktail Sponsor

SARTEN AMBALAJ

90

SARTEN Ambalaj, Türkiye’de 15 ve yurt dışında Hollanda, Rusya ve Bulgaristan’da yer alan üç, toplamda 18 fabrikasında, 3 bine yakın çalışanı ile gıda, kozmetik ve endüstri sektörlerine metal ve sert plastik ambalaj üretimi yapmaktadır.

At its total 18 factories consisting of 15 plants in Turkey, and 3 in Netherlands, Russia and Bulgaria, with a strong workforce of three thousand employees, SARTEN AMBALAJ manufactures Metal and Rigid Plastic Packaging Products for the food, cosmetics and industrial sectors.

1972 yılında kurulan SARTEN, Türkiye ve Orta Doğu’nun en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük metal ambalaj üreticisi olup, dünyada ilk 10’da yer almaktadır. 92 ülkeye ihracat gerçekleştiren SARTEN’in toplam satışları içinde ihracatın payı %32 düzeyindedir. SARTEN, Japon Mitsui ile 2015 yılında bir ortaklık anlaşması imzalamış olup, Mitsui %15 hisseye sahip bulunmaktadır.

Founded in 1972, SARTEN is the largest metal packaging manufacturer in Turkey and the Middle East, the third largest in the Europe, and is ranked among the top 10 in the world. Sarten exports to 92 countries worldwide, and the exports amount to 32% of its total sales. SARTEN signed a partnership agreement with Japanese Mitsui in 2015, and currently Mitsui holds a 15% stake in Sarten.

SARTEN’in temel ilkeleri; müşterilerine kaliteli ürünler ve hızlı bir servis sunmak; yüksek verimli ve düşük maliyetli üretim politikası ile çok uygun fiyatlarla satış yapmak ve tüm paydaşları ile şeffaflığı ve güveni sağlayan bir ortamı tesis etmektir. Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin düzenlediği bu kongre ile Türk Ambalaj Üreticileri ile Ambalaj Kullanan firmalara sağlamış olduğu katkılar için çok teşekkür ederiz.

SARTEN’s core principles are to provide quality products and fast service to its customers for the most reasonable prices with a high-efficiency and low cost production policy, and to establish an environment that provides transparency and trust with all its stakeholders. We highly appreciate Packaging Association to organise this event where Packaging Producers and Users will have a great benefit out of it.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Platin Sponsorlar / Platinum Sponsors

BAKIOĞLU HOLDING Ambalaj sektörüne 1973 yılında BAK AMBALAJ’ı kurarak adım atan Bakioğlu Holding, günümüzde İzmir AOSB’de 10 ayrı şirket ve 12 ayrı fabrikasında toplamda 310 bin m2 alanda esnek ambalaj üretimi gerçekleştirmektedir. Esnek ambalaj sektöründe dikey entegrasyonu tamamlamış bulunan Bakioğlu Holding’in kuruluşlarından BAK AMBALAJ, beş ayrı tesis ve bir Ar-Ge merkezi ile baskılı ve baskısız laminasyonlu esnek ambalaj üretimi, POLİBAK, üç ayrı tesiste BOPP ve CPP film üretimi, BAK GRAVÜR, ambalaj sektörü için çelik gövdelerini de kendisinin ürettiği gravürlü ve lazer işleme baskı silindirleri üretimi, BAREKS, iki ayrı tesiste çok katlı teknolojik PE Film üretimi gerçekleştirmektedir. Bakioğlu Holding olarak ASD Ambalaj Kongresi’ni desteklemekten mutluluk duyuyoruz.

Bakioğlu Holding, which started operating in the packaging industry by establishing BAK AMBALAJ in 1973, currently produces flexible packaging in İzmir’s Atatürk Organized Industrial Zone with its 10 different companies and 12 different factories over an area of 310 thousand m². Having completed the vertical integration in the Flexible Packaging Industry, Bakioglu Holding has establishments such as BAK AMBALAJ that has been producing printed, unprinted and laminated flexible packaging at its 5 different plants and a R&D Center; POLİBAK that has been producing BOPP and CPP Films in 3 separate plants; BAK GRAVÜR, has been producing engraving and laser processing printing cylinders as well as their steel bodies for the packaging sector; and BAREKS has been producing multi-layer technological PE films at its 2 different plants. As Bakioğlu Holding, we are pleased to support the Turkish Packaging Manufacturers Association Congress.

91


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Platin Sponsorlar / Platinum Sponsors

SUNCHEMICAL DIC Grubu üyesi olan Sun Chemical, baskı mürekkepleri, kaplamaları ve malzemeleri ile pigmentler, polimerler, sıvı bileşikler, reçineler ve uygulama malzemeleri ile alanında lider konumdadır. Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir yenilikçi çözümler üreterek, son teknoloji ile üretimlerini gerçekleştirmektedir. DIC ile birlikte yıllık satışları 7,5 milyar Amerikan Doları’nı aşan Sun Chemical, aynı zamanda Aliağa fabrikasında bulunan labarotuarı ve 17 Ar-Ge merkezi ile dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine destek sunmaktadır. Merkezi İzmir’de bulunan Sun Chemical Türkiye, küresel gücü ve tecrübeli ekibiyle, ülkemizde sektörünün lider çözüm ortağıdır. Ürün ve hizmet kalitesinin en üst seviyeye getirilmesi öncelikli değerlerinden olup, sektörün gelişimine sağladığı öncü katkılarla gurur ve mutluluk duymaktadır. Sun Chemical Türkiye, tecrübelerinin paylaşabileceği verimli platformlar sağlamasından dolayı ASD’ye teşekkür eder.

92

Sun Chemical, a member of DIC Group, is a leading producer of printing inks, coatings and supplies, pigments, polymers, liquid compounds, resins and application materials. Creating sustainable and innovative solutions for customer needs, Sun Chemical performs its production using the latest technologies. Together with DIC, Sun Chemical has annual sales of more than $7.5 billion and provides support to its clients all around the world with 17 R&S centers, including the laboratory in Aliağa factory. With its main offices in İzmir, Sun Chemical Turkey is the leading solution partner in Turkey with its global power and experienced team. Bringing the Product and Service Quality to the Utmost Level is among the prioritized values of Sun Chemical Turkey, and the company is proud and happy with the pioneering contributions made in development of the sector. Sun Chemical Turkey thanks ASD for providing an efficient platform for sharing its experience.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Yaka İpi Sponsoru / Badge Rope Sponsor

DURAN DOĞAN Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin düzenlemiş olduğu “Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi” temalı bu kongrenin sektörümüze büyük katkıları olacağını düşünmekteyiz.

We believe that this congress with the theme of “Sustainable Packaging and Circular Economy” organized by the Packaging Manufacturers Association will make a great contribution to our sector.

Sürdürülebilirlik, günümüzün ve geleceğimizin en önemli konusudur. Türkiye ise, ambalaj üretiminde son yıllarda tüm dünyanın gözünü çevirdiği bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Ambalajın geleceği, değişime ayak uydurmak için tartışılması gereken en önemli başlıktır. Ambalaj üretimini sürdürülebilirlik ve ekonomik dengeler çerçevesinde gerçekleştirmek adına bu gibi etkinlikler oldukça önem arz etmektedir.

Turkey stands out as a country that turned the eyes of the world in recent years in the packaging production. The future of packaging is the most important topic that needs to be discussed to keep pace with change. Such activity holds great importance in order to achieve packaging production within the framework of sustainability and economic balances.

Duran Doğan Ambalaj olarak, bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi ve kendi sektöründe öncü olmayı misyon edindik. Sektör lideri olarak, ambalaj dünyasına yapılacak her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.

We have undertaken the mission of fulfilling our duty in this regard and being a pioneer in our own sector. As the leader of the market, we will continue to make every contribution to the packaging world.

93


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Ana Konuşmacı Sponsoru / Key Note Sponsor

SIEGWERK Altıncı nesle uzanmış bir aile şirketi olan Siegwerk; ambalaj, etiket ve kataloglar için özel çözümler sunan dünyanın önde gelen baskı mürekkepleri üreticilerinden biridir. 180 yılı aşkın deneyime sahip olan şirket, birçok baskı işlemi hakkında derinlemesine bilgi ve uzmanlığa sahiptir. Küresel bir üretim ve servis sağlayıcı ağı ile, 100’den fazla ülkedeki müşterilerine sürekli yüksek kalitede ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Siegwerk olarak, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi perçinleyerek “Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi” temalı ve bu yıl ilki düzenlenecek olan ASD Ambalaj Kongresi’nde yer almaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Tüm ambalaj sektörünü bir araya getiren bu kongrenin, sektör gelişimine büyük katkısı olacağına inanıyoruz.

94

Siegwerk, a family company in its sixth generation, is one of the world’s leading manufacturers of printing inks and individual solutions for packaging, labels, and catalogs. With more than 180 years of experience, company has in-depth knowledge and expertise of many printing processes. A global production and service provider network provides customers, in more than 100 countries, with products and services of consistently high quality. As Siegwerk, we are very proud to take part in the ASD Packaging Congress which will be held for the first time this year with the theme of Sustainable Packaging and Circular Economy. We believe that this congress, which brings together the whole packaging sector, will make a major contribution to the development of the sector.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Altın Sponsorlar / Gold Sponsors IDDMİB-ISTANBUL DEMIR VE DEMIR DIŞI METALLER IHRACATÇILARI BIRLIĞI 1986 yılından bu yana fuarlara milli katılım organizasyonları, sektörel ticaret heyetleri, eğitim, danışmanlık, UR-GE projeleri ve teşvikler gibi birçok alanda ihracatçılara hizmetler sunan Birliğimiz, ASD Ambalaj Kongresi’ni desteklemekten mutluluk duyar.

Since 1986, we providing services such as national participation organizations to exhibitions, sectoral trade delegations, education, consultancy, sectoral cluster projects and government subsidies. We proudly announce that we are happy to support ASD Packaging Congress.

İİB-ISTANBUL MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine önemli katkısı bulunan ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ile sektördeki yenilikleri uluslararası ambalaj teknolojileriyle geniş kapsamlı ele almak ve sektörün geleceğine yön vermek gibi önemli bir misyonu üstlenmektedir. Bu doğrultuda İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak bu organizasyonun parçası olmaktan onur duyduğumuzu bildirir, kongrenin firmalarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temennisiyle tüm katılımcılara başarılar dileriz.

ASD Packaging Congress that has an important contribution to the development of Turkey’s packaging industry are undertaking an important mission like to deal comprehensively with international packaging technology and give direction to the future of the industry through 2019 International Congress of Industrial Packaging. In this respect, As Istanbul Furniture, Paper and Forestry Products Exporters Association, we are proud to take part in this organization and we wish the congress to be beneficial for our companies and our country and wish success to all participants.

İKMİB-İSTANBUL KIMYEVI MADDELER VE MAMÜLLERI İHRACATÇILARI BIRLIĞI Sektörün lider ihracatçı birliklerinden birisi olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, ambalaj sektörünün geleceğine yön veren ASD Ambalaj Kongresi 2019 - Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi’ne Altın Sponsor olarak destek olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duymaktadır.

As one of the leading exporters’ associations of the sector, Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ Association is proud and glad to support the ASD Packaging Congress 2019 - International Packaging Industry Congress as a gold sponsor.

95


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Gümüş Sponsorlar / Silver Sponsors HUBERGROUP 1765 yılından bu yana değişmeyen tek şeyin sürekli gelişim, büyüme ve sürdürülebilirlik olduğunun farkındalığı ile hareket eden hubergroup, sektörün gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan ASD Ambalaj Kongresi 2019’un sponsoru olmaktan büyük mutluluk ve gurur duymaktadır.

Continuous improvement, growth and sustainability is the main goal that has not changed for hubergroup since 1765, and we are very happy and proud to be a part of ASD Packaging Congress 2019 supporting the same values with us.

1951 yılından beri “hayatın her alanını şekillendiren” Özler Plastik, sektörün geleceğine katkı sunabilmek adına, ASD Ambalaj Kongresi’ne sponsor olmaktan mutluluk duyar.

Özler Plastik, “which has shaped every field of life since 1951”, is pleased to sponsor ASD Packaging Congress in order to contribute to the future of the sector.

ÖZLER PLASTİK

SÜPER FILM AMBALAJ Rekabetçi piyasa şartlarının hızla arttığı günümüzde, ambalaj sektöründe; artı değer katacak yenilikler, uygulamalar ve inovasyon giderek daha da önem kazanmaktadır. Özellikle sürdürebilir ambalaj ve döngüsel ekonomi tartışmalarının bu kadar ön plana çıktığı bu dönemde, ASD’nin organize ettiği Ambalaj Kongresi, sektörümüze yeni bir bakış açısı sunacaktır. Çevre dostu, yenilikçi ürünler ve yeni mevzuatlar konusunda piyasadaki belirsizliğin, bu kongre ile daha netleşeceği ve sektörümüzdeki bütün firmalara büyük fayda sağlayacağı inancındayız.

96

We can overcome increasing competitive challenges in packaging industry only with innovation and new applications that will add further value to our products. The Packaging Congress, organized by ASD will provide us a new perspective, where the discussions of sustainability and circular economy are in forefront. The congress will help all members of our industry to get a clearer picture of the future of Packaging.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

Bronz Sponsorlar / Bronze Sponsors ANALIZ GÜMRÜK Analiz Gümrük Müşavirliği, 25 yıllık tecrübesi ile başta ambalaj ve petrokimya şirketleri olmak üzere İSO ilk 500’de yer alan birçok sanayi kuruluşunun gümrük müşavirliğini yapmaktadır. ASD’nin Ambalaj Kongresini desteklemekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.

The Analiz Gümrük Müşavirliği has been the Custom Broker of many Industrial establishments which took place in the first 500 establishments list of ISO in the fields of Packaging and Petrochemicals with an experience of 25 years. We are proud for supporting the Packaging Congress of ASD.

80 yıla yakın süredir, özgün ve yenilikçi alüminyum ve plastik ambalaj ürünleriyle ambalaj sektörüne katkı veren Bell Holding şirketleri olarak, sektörün gelişmesine yeni vizyon, fırsat ve değerler katacağına inandığımız Uluslararası Ambalaj Kongresi’ne destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bell Holding group companies, which have been contributing to the packaging sector with innovative and exclusive aluminum and plastic packaging products for close to 80 years, are pleased to support the International Packaging Congress that will add new vision, opportunities and values to the industry.

BELL HOLDING

DEREN AMBALAJ Endüstriyel ambalajın Türkiye’deki lideri Deren Ambalaj, ASD Ambalaj Kongresi 2019’u desteklemekten gurur duyar.

Deren Ambalaj, the leading industrial packaging company in Turkey, is proud to sponsor the ASD Packaging Congress 2019

97


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

KERAMIK MAKINA Paletleme, paketleme ve robotik endüstrisinde bir dünya markası olan ve hat sonu çözümler üreten Keramik Makina olarak, ASD Ambalaj Kongresi’ni desteklemekten gurur duyarız.

As Keramik Makina, is a global brand in palletizing, packaging and robotic industry and manufacturing end-of-line solutions; We are proud to support the ASD congress.

POŞETSAN AMBALAJ Türk Ambalaj Sanayisi’nin gelişiminde önemli rolü olan ASD’nin etkinliklerinde yer almaktan her zaman memnuniyet duymaktayız.

We are always pleased to take part in the activities of ASD, which has an important role in the development of the Turkish Packaging Industry.

Birincisi düzenlenen Ambalaj Kongresinin sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.

We wish that the first Packaging Congress will be beneficial for our sector.

Kongre Çanta Sponsoru / Congress Bag Sponsor TOYO MATBAA MÜREKKEPLERI 1968 yılından itibaren baskı ve ambalaj sektörü için çözümler üreten TOYO Matbaa Mürekkepleri olarak, ASD Ambalaj Kongresi’ne destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Renk Değerleri Pantone 282 C

98

CMYK Renk Değerleri C 100 M 87 Y 43

Since 1968 as TOYO Printing Inks, creating solutions for pringting and packaging industry we are pleased to be support ASD Packaging Congress.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

İletişim ve Teknoloji Sponsorları / Communication and Technology Sponsors BILGINOĞLU ENDÜSTRI 46 yıldır yüksek kaliteli endüstriyel ölçüm ekipmanlarını Türk sanayisiyle buluşturan Bilginoğlu Endüstri, Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen ASD Ambalaj Kongresi 2019’da iletişim ve teknoloji sponsoru olmaktan gurur duyar.

During 46 years, Bilginoğlu Endüstri has been supplying high quality industrial measurement equipment to Turkish Industry. We are proud to be the communication and technology sponsor for ASD Packaging Congress 2019 organized by packaging industrialists.

OMRON ENDÜSTRIYEL OTOMASYON Omron’un “inovasyon” vizyonu ile örtüşen; sektördeki yenilikleri uluslararası ambalaj teknolojileriyle beraber ele alıp, yön vermeyi amaçlayan ASD Ambalaj Kongresi’nin iletişim ve teknoloji sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

We are proud to be Communication and Technology Sponsor of ASD Packaging Congress, addressing innovation in the packaging industry comprehensively and guide the future of the sector.

Kongre Kitapçık Sponsoru / Congress Booklet Sponsor ÇEVKO ÇEVKO, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin düzenlediği kongrede yer almaktan mutluluk duymaktadır.

ÇEVKO Foundation is pleased to be present at the congress organized by the Turkish Packaging Manufacturers Association.

99


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

www.ambalajkongresi.org

Basın Sponsorları / Press Sponsors GIDA TEKNOLOJISI İlki gerçekleştirilen ASD Ambalaj Kongresi’nin hayırlı olmasını diliyoruz. Kongrenin medya sponsorlarından biri olmamızı sağlayan ASD yönetimine de teşekkürlerimizi sunarız.

We wish the first ASD Packaging Congress to be beneficial. We would also like to thank the ASD management for making us one of the media supporter of the Congress.

Yenilikçi. Dijital. En çok okunan e-dergi. Önceliğimiz içeriğimiz ve okunan bir yayın üretmek. 1996’dan bu yana. www.matbaateknik.com.tr

Innovative, Phygital. The most popular e-magazine. Our primary focus is content. Since 1996. www.matbaateknik.com.tr

ASD Ambalaj Kongresi 2019’u desteklemekten mutluluk duyarız.

We are pleased to support the ASD Packaging Congress 2019.

MATBAA&TEKNIK

AMBALAJ DÜNYASI Packaging World 33 yıldır ambalaj sektöründeki profesyoneller ile ambalaj tasarımcılarının ve marka sahiplerinin/ ambalaj kullanıcılarının sektördeki mesleki gelişmelerden haberdar olmalarına katkıda bulunan Ambalaj Dünyası Dergisi, Türkiye Ambalaj Sektörü’nün ulaştığı noktayı doğru yansıtan ve sektörün kurumsallaşmasına katkıda bulunan ASD Ambalaj Kongresi 2019 – Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi’ne destek olmaktan dolayı gurur duymaktadır.

100

Packaging World Magazine, which has been informing packaging professionals and packaging designers & brand owners / packaging fillers for 33 years, regarding the technical and vocational developments in the sector, is proud to support the ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress reflecting the reach to a level of Turkish Packaging Industry and promoting the cooperation of the sector.


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

PACK CONVERTING Pack Converting 20 yıldır ambalaj sektöründeki firmaların kurumsallaşması ve gelişmesi için faaliyet göstermekte olan Pack Converting Dergisi, Türkiye Ambalaj Endüstrisi’nin gelişmesine yönelik önemli bir etkinlik olan ASD Ambalaj Kongresi 2019 – Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi’ne destek olmaktan büyük mutluluk duymaktadır.

Pack Converting magazine, published for cooperation and development of packaging companies for 20 years; is pleased to support the ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress because of the importance of this activity leading to the improvement in packaging industry.

AMBALAJ E-BÜLTENI The Packaging e-Bulletin Ambalaj sektöründeki gelişmeleri her ay e-bülten olarak meslektaşlarla paylaşan Ambalaj e-Bülteni, ASD Ambalaj Kongresi 2019 – Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi’ni desteklemekten memnuniyet duymaktadır.

The Packaging e-Bulletin, a monthly e-bulletin distributed among the professionals in the Turkish Packaging Sector, is pleased to support the ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress.

101


ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi

Yayınlayan Ambalaj Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi Katip Salih Sokak, No: 13 Koşuyolu - İSTANBUL Telefon: (216) 545 49 48 Faks: (216) 545 49 47 Yayına Hazırlayanlar Aslıhan Arıkan Eda Yurğa Nihal Yılmaz Aliye Uzun Sezgin Şahin Ümit Dinçer Tuğba Şahin Tasarım Viya Medya www.viyamedya.com Baskı ve Cilt Nam Promosyon Bu katalog ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi’nin ücretsiz tanıtım ve bilgilendirme yayınıdır.

102

www.ambalajkongresi.org


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

www.packagingcongress.org

ASD AMBALAJ KONGRESI 2019 ULUSLARARASI AMBALAJ SANAYI KONGRESI ASD PACKAGING CONGRESS 2019 INTERNATIONAL PACKAGING INDUSTRY CONGRESS

103


www.ambalajkongresi.org / www.packagingcongress.org ASD - AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ www.ambalaj.org.tr Koşuyolu Katip Salih Sk. No: 13 Kadıköy, İSTANBUL Tel: +90 (216) 545 49 48 Faks: +90 (216) 545 49 47 asd@ambalaj.org.tr


ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

ASD Ambalaj Kongresi 2019 – Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ASD Packaging Congress 2019 International Packaging Industry Congress

ASD Ambalaj Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.