Supply magasinet issue 01

Page 1

SUPPLY W W W . O U T P L A C E M E N T S U P P L Y . D K

MAGASINET ISSUE 01 │ 2016 MAJ


SUPPLY MAGASINET

K

ISSUE 01 │ 2016 MAJ

ÆRE LÆSER

DEN VIRKELIGE HISTORIE

VORES FORSIDE ER INGEN TILFÆLDIGHED!

Vores overbevisninger, holdninger og måder

Online SUPPLY Magasinet er en direkte konse-

ikke mindst vores bevidste og ubevidste tan-

kvens, af det vores kunder og kandidater minder os om gang på gang. Nemlig de eksisten-

at opleve livet sker gennem vores sanser som øjne, ører, stemme, smag, krop og hjerne, og ker, sind og ånd. Og alle disse oplevelser og sanseindtryk skaber vores måde at være i ver-

tielle ting i livet og at finde ‘tilbage til sig selv.’

den på og skaber de mønstre, vi lever vores

Der går ikke en dag, hvor vi ikke møder men-

ingen menneskers resourcer og kompetencer

nesker i vores virke, som råber på hjælp, og

liv efter,- og det skaber en virkelighed, hvor er ens. Absolut Ingen!

som har mistet ’fodfæstet’, fordi de ikke længere kan ’mærke’ dem selv. Meditation, Mindfulness, U-Teori, Empowerment og Personlig udvikling er blot nogle af de mange værktøjer, som flere og flere ledere, medarbejdere og hele organisationer er begyndt at benytte sig af for at komme videre.

DETTE NUMMER Vores artikler i dette nummer har fokus på det indre arbejde, der ofte skal til, når vi udsættes for større og mentalt følsomme forandringer som opsigelse, økonomisk nedtur og personlige kriser.

ADD-ON

Vi ved om nogen, hvad det vil sig at være i

SUPPLY Magasinet er et add-on og et supple-

sesfeltet’ i stedet for ‘overskudsfeltet’. Både

ment til den ordinære tænkning og de almindelige værktøjer inden for Karriererådgivning, Outplacement og Coaching. Magasinet er til for at inspirere og går ’spadestikket dybere’ og bidrager således til den moderne udvikling af ledere og medarbejdere, der søger den dybe mening med arbejdet og livet. Tænk lige over at vi er over 7 milliarder mennesker på jorden, og at vi alle som en har hver vores historie at fortælle. Hvert sekund, hver

såkaldt ‘transition’ – og at være i ‘overlevel-

fordi vi selv har prøvet lidt af hvert, men også fordi vi har arbejdet som karriererådgivere og coaches i over 20 år og derigennem mødt tusindvis af mennesker, med hver deres historie og hver deres måde at håndtere forandringer, usikkerhed og kriser i forbindelse med jobskift. I vores SUPPLY Magasin deler vi den viden med dig, som vores netværk, kunder og kandidater dagligt bringer i spil.

minut, hver time, hver dag, hver uge og hvert år,- ja hvert liv opleves forskelligt individerne imellem. 02

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

Vi ønsker dig rigtig god læselyst.


’Vores bevidsthed hænger sammen med vores virkelighed. Så enkelt er det! Når vi bevarer evnen til at være i kontakt med vores bevidsthed, kan vi tiltrække det, vi ønsker i livet.’ Jesper & Barbara

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

03


SUPPLY ISSUE 01 │ 2016 MAJ

Ulven er vores inspiration Symbol for formidling af videnskab og læring. Symboliserer foregangsmand for nye ideer. Igangsætter og tør gå forrest. Er stifinderen, læreren og formidleren. ’ Shares its medicine’ med sin omverden og deler sin visdom.

’Wolf, Teacher, Pathfinder, Moondog of my Soul Howling, Singing, Teaching how to know’ ’To live is to grow, and growing comes through accepting all life forms as your teachers. Become Wolf, and take up the sense of adventure. You may just stop howling and learn to become the moon. Remember, the teacher or pathfinder may be the small still voice within you, as well as a person, a leaf, a cloud, a stone, a tree, a book your own deep down intuition’. Sam & Carson

04

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ


INDHOLD ISSUE 01 │ 2016 MAJ

VORES

EGEN INDRE

’VALUE PROPOSITIONS’ 06 ’Ud af Når vi

boxen’ ... 08

vil BEDRAGES

Det ordentlige

DYBE

18

menneske 24

Drømmejægere 34 Guidelines til det

BEVIDSTE

lederskab 36

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

05


OUTPLACEMENT SUPPLY BARBARA SCHEEL & JESPER MØLLER

Vores egen indre ’Value Propositions’ 06

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ


Det handler om at finde sin egen værdi, og finde ud af hvad vi selv kan og har lyst til at bidrage med. Uden mening - ingen fremdrift. Det er kendt, at meningsløshed fører til modløshed, resignation og i sidste ende ’død.’ Fokus på kun de ydre omstændigheder som af-

V

kast giver ikke længere mening. erden har fokus på overlevelse – sådan er

vi indrettet. Sådan har det været altid. Overlevelse har medført udvikling. Uden udvikling vil vi gå til grunde.

Vi har brug for at finde vores egen ’indre Value propositions’. Vi har brug for at finde ud af, hvad der er vigtigt for os, og hvad vi kan bidrage med. Why choose me?

Vores måde at leve livet på har en pris – sådan har det også altid været. Var vi ikke hurtige nok, når sabeltigeren angreb, døde vi. Kan vi ikke følge med omverdens krav om kundetilfredshed, digitalisering, teknologi, strategi, innovation og produktudvikling, omkostningsbevidsthed,

besparelser

og

effektivisering,

lukker og slukker vi, går konkurs, i betalingsstandsning, fyres og opsiges.

3 HISTORIER De følgende tre artikler handler om mennesker, der på hver deres måde, har ’overlevet’ personlige livskriser og følelsesmæssige og/eller økonomiske nedture. Artiklerne går meget tæt på det indre arbejde, de hver især har været igennem, for at finde tilbage til dem selv og deres værdier.

FOR HVIS SKYLD? Vi bliver ikke i dag flået, flænset og ædt levende af sabeltigeren, men det kan føles næsten lige sådan. Angst, depression og sygdom er nogle af vores mest fremtrædende ’følgesvende’, når presset fra omgivelserne stiger, økonomien strammer, meningsløsheden tager

Det er bevidst, at vi gengiver deres historier, som de har fortalt dem og ikke kun brudstykker derfra. Måske er der elementer, du kan genkende fra dit eget liv - måske vil du opleve det som grænseoverskridende at læse. Ikke desto min-

over, og opsigelsen er en realitet.

dre, er det historier, som vi kan høre hver dag

Menneskers adfærd signalerer dog et nyt be-

Hvis vi vel og mærke tør lytte! ☺

fra mennesker omkring os.

vidsthedsskifte omkring udviklingsparadigmet. Det samme gør medier. For hvis skyld og hvorfor skal vi udvikle og udvikles? Value Proposition kan ikke længere bare smides op på en Power Point på det årlige leder og medarbejderseminar med en efterfølgende

Vi bliver ikke i dag flået, flænset og ædt levende af sabeltigeren, men det kan føles næsten lige sådan.

overbevisning om, at så er næste års omsætning i hus. Det moderne menneske vil kunne forholde sig. MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

07


OUTPLACEMENT SUPPLY BARBARA SCHEEL & JESPER MØLLER

Ud af ’boxen’... Morten var tidligere CEO. Han var total udbrændt og havde fuldstændig ’mistet sig selv’, da han opsøgte os i januar i år.

M

orten (navn ændret) var tidligere CEO.

Han var total udbrændt og havde fuldstændig ’mistet sig selv’, da han opsøgte os i januar i år. Knap et år havde han været uden job. Han fortalte, at han havde været udbrændt, den dag han forlod sit job, og trods tiden der var gået siden, havde han stadig den samme følelse i kroppen. Han havde mistet gnisten til at komme tilbage til arbejdsmarkedet, og var i tvivl om han overhovedet var i stand til varetage et job igen, og især et job på samme niveau som tidligere. Hans udtryk i ansigtet og hele hans kropsholdning vidnede om, at han var nedtrykt og i ubalance.

jeg er en færdig mand. Jeg føler det, som om jeg sidder i en ’box’ og kan ikke komme ud!’ Da Jesper spurgte ham, hvordan han havde haft det, da han var i en jobfunktion, hvor det gik rigtig godt, beskrev Morten situationer, der tydeliggjorde, at han var en ildsjæl, der normalt brændte for sit job, men det stod samtidigt klart, at han i sit seneste job var blevet presset ind i en kontekst og strategi, som han ikke var glad for. Han havde ikke fået muligheden for at bidrage med sine kompetencer og agere beslutningsdygtigt i sin jobfunktion, og kravene til ham ændrede sig hele tiden. Han havde haft svært ved både at holde fokus og imødekomme ar-

’BOXEN’ Morten startede et outplacementforløb hos Jesper, og på det første møde udtrykte han således ’Jeg har mistet min identitet. Jeg ved ikke, hvem jeg er, og hvad jeg kan. Jeg føler,

08

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

bejdspresset. Han følte ikke, at det han lavede gav mening, og han havde samtidig haft svært ved at ændre på situationen. For at klare hverdagen havde han elimineret sine egne behov og blev til sidst handlingslammet. Han, som plejede at brænde for sit arbejde,


Modelfoto


havde fuldkommen ’mistet sig selv’ på bekost-

eller såkaldt varig alarmberedskab, der bevir-

ning af en belastende kontekst og strategi.

ker, at vi hele tiden er overbeviste om, at der

Herefter var han blevet fyret.

er farer på færde. Hvor dyr er indrettet til at håndtere denne tilstand, er det belastende for os mennesker.

’Jeg har mistet min identitet. Jeg ved ikke, hvem jeg er, og hvad jeg kan. Jeg føler, jeg er en færdig mand. Jeg føler det, som om jeg sidder i en ’box’ og kan ikke komme ud!’

CHOK Fyringen havde været som et chok for Morten. Hvor han under normale omstændigheder var i stand til at agere effektivt, havde han nu oplevet, hvordan han syntes at befinde sig i en slags ’boble’, hvori han var fastlåst. Han havde ’lagt låg’ på sine følelser, samtidig med at han blev apatisk i sin væren. Selvom han havde været udbrændt, havde han ikke troet, at han ville blive opsagt.

Når vi tror, der hele tiden er fare på færde, påvirker vi vores adfærds,- og fysiologiske rytmer negativt, og vi kan fx have svært ved at sove, at koncentrere os og fokusere samt at glæde os og nyde livet. Vi bliver så at sige udmattede, trætte og stressede. Vi ’mister os selv’.

ANERKENDELSE For at støtte Morten i at komme ud af sin fastfrys tilstand og ’overtale’ hans sind og krop til at komme videre, arbejdede Morten med selve identitetsfølelsen, (hvem han er, og hvor han kommer fra) personligheden (hans værdier og egenskaber) og de motivationsfaktorer, der havde været årsag til de mange tidligere resultater, han havde skabt i sit liv. (Hvad han elsker at lave, og hvad han brænder for).

Da Morten kom til Jesper, var det tydeligt, at han havde dette ’chok’ i kroppen. Ved at arbejde med hans følelser omkring jobsituationen og den efterfølgende fyring, fik han kontakt til de såkaldte chokmekanismer, der påvirkede hans sind og krop. Chokmekanismer er de mekanismer, som går i gang, når den, der udsættes for et chok eller

’Fastfrys’ er en tilstand, forårsaget af en hændelse, et såkaldt traume, og som kroppen stadig reagerer på, eller oplever som stadigt eksisterende, selvom hændelsen er overstået.

et såkaldt traume, enten kæmper, flygter el-

ler ’fryser fast’, også kaldet fastfrys . Mortens sind og krop var gået i den såkaldte fastfrys tilstand.

Herefter arbejdede han med anerkendelse af alle hans værdier, ressourcer, kompetencer og resultater. Det var vigtigt, at Morten kunne mærke anerkendelsen af sig selv og sine

FASTFRYS F astfrys er en tilstand, forårsaget af en hændelse, et såkaldt traume, og som kroppen stadig reagerer på, eller oplever som stadigt eksiste-

resultater og ikke kun tænke på dem ud fra et analytisk mentalt synspunkt.

AT FINDE TILBAGE TIL SIG SELV

rende, selvom hændelsen er overstået. Krop-

Via øvelserne i denne proces, ’fandt’ Morten

pens reaktion kan bl.a. være hyperårvågenhed

’tilbage’ til sig selv og sin identitet, og han

10

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ


Modelfoto


Modelfoto


blev således klar over, hvilke værdier der var vigtige for ham. Han blev knivskarp på, hvad han kunne rent fagligt. For Morten var det ganske umuligt at bringe sig i spil, udarbejde et CV og formulere skriftlige ansøgninger, før han havde fået erkendt, hvad der var vigtigt for ham i hans liv og samtidig havde fået identificeret sine værdier og anerkendt sine mange resultater. Med denne nye platform og personprofil kunne han begynde at målrette jobsøgningen mod et nyt kompetenceområde og et nyt job.

ALT ER GODT! Det er vores opfattelse, at de situationer, vi står i, lærer os noget hver gang og giver os mulighed for at få en dybere indsigt i os selv og vores liv. Med andre ord: Alt er faktisk godt! Udtalelsen kan lyde som en provokation, men den tvinger os ikke desto mindre til at stoppe op og anskue situationen fra en større sammenhæng. Når vi bliver opsagte og fyret, mister vi ofte

TOPPOST Efter 6 Outplacement-møder var Morten igen på banen og landede i april måned i år en toppost.

overblikket, og mange af os fokuserer naturligt på de ydre ting som økonomi, huset, parforholdet, CV og jobsøgning. Dette gør vi, fordi det er den måde, vores samfund er bygget op på, og den måde vi er opdraget, og fordi vi er bange for, at vi ikke kan forsørge os selv og vores familie på sigt. Vi gøre alt dette i en tilstand af frygt og nogle gange angst og panik. Og jo længere tid der

NÅR VIRKELIGHEDEN RAMMER

går i ledighedsperioden, jo større fokus har vi på de såkaldte ydre ting.

Vi kommer næsten alle på et eller andet tidspunkt i livet ud for, at en forandring påvirker vores liv. For nogle kan forandringer give nye indsigter, som den enkelte bruger konstruktivt i sit videre liv, for andre kan forandringer være sværere at forholde sig til, og indsigten af disse udebliver, og man skal igennem flere og hårdere

FRA ’OVERLEVELSESFELT’ TIL ’OVERSKUDSFELT’ Fr ygt, angst og panik kan føre til lettere depression, hvilket skaber en ubalance i den mentale tilstand, og vi får svært ved at ’mærke

forandringsprocesser.

os selv’.

Som karrierecoaches og mentorer for menne-

Når vi ikke længere kan ’mærke os selv’, er

sker der skal videre i deres job og karriere, oplever vi dagligt mennesker, der har været eller er midt i en forandringsproces. De er ofte opsagt eller fyrede, eller meget tæt på at sige op selv, og for rigtig mange er dette en ubehagelig situation og en stressfyldt periode.

vi gået fra at være i et såkaldt ’overskudsfelt’ til et ’overlevelsesfelt’. Mange af de kandidater vi møder i vores sessioner, beskriver deres liv som et ’hamsterhjul’. De løber hurtigere og hurtigere. Ofte føler de sig udbrændte, og de har svært ved at se anden løsning end at fortsætte og endog at sætte hastigheden op. Det er som om, der ingen vej ud er, før en fyring sætter endelig stop for ’hjulet’. MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

13


NÅR VI VÅGNER Vi gøre alt dette i en tilstand af frygt og nogle gange angst og panik. Og jo længere tid der går i ledighedsperioden, jo større fokus har vi på de såkaldte ydre ting.

Når vi har taget så mange ’fix’, at vi har glemt, hvem vi egentlig er, og hvorfor vi er her, og vi står med en fyring i hånden, opnår vi oftest en stigende følelse af utilstrækkelighed og frustration, og med disse følelser skabes der i de fleste af os en længsel om at søge videre – at ’finde tilbage til os selv’. Vi vågner, og spørger os selv; Hvem er jeg?

DET PERFEKTE ’FIX’ D et virker som om vi, samfundsmæssigt, efter den seneste økonomiske krise, fortsat befinder os i det såkaldte ’mentale overlevelsesfelt’, hvor fokus på optimering og bundlinje fortsætter. Dette konstante bundlinjefokus skaber en kultur, hvor vi presser hinanden voldsomt. Når vi konstant presses i jobbet, risikerer vi at gå på kompromis med vores egne værdier, og vi bruger i stedet energi og fokus på at støtte virksomhedens identitet på bekostning

Hvad er min identitet? Hvad er min unikness? Hvad er mit formål i livet? Hvad har jeg virkelig lyst til? Hvad driver mig? Hvad giver mening for mig? Hvilke værdier er pludselig vigtige for mig? Hvilke værdier måtte jeg give køb på i mit seneste job? Vi begynder at slippe de elementer, hvor vi tænker ’bør og skal’ og i stedet anerkende os selv, vores selvrespekt, integritet og ligeværdighed. Det er denne ’opvågen’, der skaber den dybe indsigt. Og det er denne ’opvågen’, der får os videre.

af vores egen identitetsfølelse. Resultatet bliver tit, at vi hæmmer vores egen evne til at sætte grænser og dermed sige til og fra på de rigtige tidspunkter. Vi bliver bange og angste for at blive fyret, og vi kan risikere at gå i en tilstand af ’fastfrys’, ’kamp’ eller ’flugt’.Samtidig søger vi ofte den perfekte løsning, det såkeldte perfekte ’fix’ som kan hjælpe os. TV og sociale medier har alle et bud på, hvad vi skal og bør for at være en del af den succesfulde

Vi vågner, og spørger os selv; Hvem er jeg? Hvad er min identitet? Hvad er min unikness? Hvad er mit formål i livet? Hvad har jeg virkelig lyst til? Hvad driver mig? Hvad giver mening for mig?

samfundsstruktur.

Det er denne ’opvågen’, som skaber den dybe indsigt. Og det er denne ’opvågen’, der får os videre.

ALDRIG MERE PÅ KOMPROMIS Morten er et eksempel på et menneske, som var ’frosset’ i sit adfærd. Han havde hørt en indre stemme, intuitionen, fortælle ham, at det ikke var en god ide at sige ja tak til den nye stillingsfunktion i den tidligere organisation, men han havde valgt at overhøre sin intuition, og i stedet lade sig overtale af direktionens

14

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ


Modelfoto


indirekte behov for, at han takkede ja.

me begrundelse. Vi vil godt kunne støtte dem i at finde et nyt job, men der vil højst sandsynlig

Han fortæller Jesper efterfølgende, at lærin-

ikke gå længe, før de vil stå med en ny op-

gen for ham er, han aldrig mere vil gå på kom-

sigelse i hånden, medmindre de får arbejdet

promis med sin indre stemme.

med den direkte årsag til opsigelserne.

AT ’OPGRADERE’ TIL DET NYE LIV At ændre på vores måde at se på os selv og vores liv, vores mønstre og vores adfærd, er som at ’vågne op’ til et nyt liv. Vi ’opgraderer’ på en måde vores bevidsthed og derved vores måde at leve livet på, - fuldkommen som når vi opgraderer vores MAC/PC. Vores Mac/PC er et uundværligt redskab, som

Når vi tør bringe det intellektuelle, det emotionelle, det fysiske og det spirituelle i spil, åbner vi for tillid og mod til at stå inde for os selv, vores frihed, kreativitet, store potentiale og mulighed for at opnå et kvantespring samt ikke mindst evnen til at lytte til vores hjerters stemmer.

vi løbende opdaterer og opgraderer, så vi er toptunet og på forkant med udviklingen. Når vi trykker ja for at installere en ny software, afinstallerer vi først den gamle software for herefter at installere den nye. Vi skal så og sige på samme måde have opgraderet os selv og vores ressourcer. Når vi forstår og anerkender, hvorledes vores indre ressourcer arbejder sammen, og vi er tro overfor de værdier, vi har, aktiverer og styrker vi vores intuition og vores måde at være i verden på og sige til og fra. Dette er de første skridt på vejen mod en øget balance, større livskvalitet og at få ting til at lykkes.

ERKEND LÆRINGEN Når vi erkender læringen af den udfordring, vi står i (fx en fyring) kan vi undgå at risikere at forblive fastlåst i situationen. Erkender vi læringen, kan vi således lære, hvordan vi kan undgå at stå over for præcis samme tema på et senere tidspunkt. Vi har oplevet mennesker, som er blevet opsagt fra forskelige virksomheder og med sam16

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

BEVIDSTHEDS- OG PARADIGMESKIFTE Med en ny oplevelse af os selv, vil vi opleve


et bevidsthedsskifte. Vi vil opleve, at vi skaber vores virkelighed inde fra, hvor vi navigerer på baggrund af vores passion, vores værdier og drømme, og vi vil opdage, at vi er med til at skabe vores eget liv. Vores bevidsthed er forbundet med den virkelighed, vi er en del af. Man kan sige det således: Anerkender jeg mig selv og min unikness, møder jeg anerkendelse

NÅR VI TØR Når vi tør bringe det intellektuelle, det emotionelle, det fysiske og det spirituelle i spil, åbner vi for tillid og mod til at stå inde for os selv, vores frihed, kreativitet, store potentiale og mulighed for at opnå et kvantespring samt ikke mindst evnen til at lytte til vores hjerters stemmer ☺

i mit liv. Svigter jeg mig selv, møder jeg mennesker, der svigter mig. Nedgør jeg mine omgivelser, nedgør jeg dele af mig selv. Allerede nu ser vi tendensen blandt unge mennesker, der er styret af deres passion, hvilket giver dem succes på måder, vi ikke har set før eller tidligere har kunnet forestille os. Vi ser nye virksomhedsformer og nye måder at drive virksomheder på, og vi oplever et paradigme-

’Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what you truly want to become.’ - Steve Jobs

skifte, der lige nu accelererer hurtigt, og hvor flere end nogensinde oplever, at det giver mening, at lære sig selv og sine unikke ressourcer at kende. De er klar til at åbne op for nye og dybere bevidsthedslag.

ModelfotoOUTPLACEMENT SUPPLY BARBARA SCHEEL & JESPER MØLLER

Når vi vil bedrages Kristina Trolle udkom i 2015 med bogen Silikonesjæl. Ikke flere quick fixes – de virker ikke. Bogen er en på en gang hudløs beretning om hendes vej ud af angst og depressioner.

K

ristina Trolle udkom i 2015 med bogen

’ Silikonesjæl. Ikke flere quick fixes – de virker

ikke’.

Bogen er en på en gang hudløs beretning om hendes vej ud af angst, depressioner, madmisbrug og lavt selvværd – og er en livsbekræftende guide til et helt og fuldkomment liv

havde hun hele sit liv udelukkende været i en tilstand af overlevelse.

STARTEN En fantastisk udstråling og energi sender hun ud, da hun står på scenen,- hevet derop af arrangøren af arrangementet. Kristina har done-

i balance.

ret en af sine bøger til et arrangement, hvor

Især det sidste har været magtpåliggende for

styrke, egenskaber og kompetencer.

Kristina at videreformidle. For det var først, da hun tog ’sagen i egen hånd’ og skabte balance i sit eget liv – at hun begyndte at leve. Indtil da

deltagerne arbejder med at finde deres indre

’Jeg vågnede en nat af noget, jeg troede var en drøm. Det var ikke en drøm. Det var en

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

19


stemme, og den talte højt til mig. Den fortalte

Hvad præcist er det, der gør, at vi mennesker,

mig, at jeg skulle få opereret mine silikoneim-

når det er mest sort, pludselig ser lyset?

plantater ud og skrive en bog med titlen Silikonesjæl. Jeg var midt i en depression, mor til 4 og havde været syg i flere år!’ ’Om morgenen ringede jeg til et privathospital

PERFEKT

og fik en tid til en operation. Bogen kom nogle

’Min historie går mange år tilbage. Det ydre,

år efter’.

kroppen og mit udseende, havde i mange, mange år mit store fokus. Jeg troede, at hvis

NÅR GAMLE TEMAER ’POPPER’ OP Vi har gennem årene haft mange mennesker gennem

karriererådgivningsforløb

og

out-

placement, hvor angst, depression, kontrollerende adfærd, spiseforstyrrelser og lavt selvværd har været et eller flere af underliggende temaer, der er ’poppet’ op, når den enkelte har været i en større forandringsproces, som fx det

jeg havde en flot, slank krop og så godt ud, så ville jeg have succes. Jeg ville være elsket og beundret, anerkendt og høre til. Jeg ville være den perfekte kvinde. Perfekte mor, husmor, kone, kæreste, karrierekvinde og veninde. Jeg ville være lykkelig! Helt igennem lykkelig! I dag ved jeg bedre. Jeg ved hvorfor, jeg troede en slank, perfekt krop var vejen til et lykkeligt liv. Jeg, som så mange andre, har måtte gennem store kriser, for at ’finde mig selv’ og

at skulle videre i joblivet efter en opsigelse.

vende tilbage til det, som det hele handler om

Det er kendt, at netop forandringer som en fy-

at være i integritet og i balance med både sind

ring ligger højt på stress-barometret og sætter

– nemlig at elske sig selv. At være autentisk, og krop.’

mange følelser og adfærdsmønstre i gang, og ofte følelser og adfærd som man bevidst og/ eller ubevidst har gemt langt, langt væk. Vi har oplevet mennesker blive så syge af omstændighederne, at det har taget flere år at komme ovenpå og i gang med arbejdslivet igen. Symptomerne er mange og uoverskuelige, forskellige og foranderlige.

’Jeg finder også ud af, hvilken enorm power sindet har, og hvordan vi, når vi er i ubalance, rent faktisk kan skabe symptomer på en sygdom – uden at have den!’

Kristina var ingen undtagelse, og for hende var ’stemmen’ hendes redningsplanke. Og netop denne ’stemme’ gjorde os nysgerrige!

Kristina starter som ung teenager en ’rejse’ i sit liv, hvor madmisbrug, overspisning og hård

INTERVIEW

træning bliver dominerende faktorer. Årsagen

En lys og en åben, kærlig kvinde møder os, da

eget selvværd, foranlediget af nogle hændel-

Kristina træder ind i lokalet, hvor vi skal interviewe hende. Vi har læst hendes bog, og vi vil rigtig gerne finde ud af, hvordan hun, da hun var længst nede, samlede kræfter til at rejse sig og komme igen.

20

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

ligger i en dyb usikkerhed omkring hendes ser i hendes tidlige barndom. Tætte relationer, havde ubevidst, midt i en svær tid for Kristina omkring hendes forældres skilsmisse, kommenteret på hendes adfærd og udseende. Selvbebrejdelse og skyldfølelse blev herefter


nogle af Kristinas tro, faste følgesvende. ’Det hele drejede sig om at se godt ud, og jeg dunkede mig selv i hovedet konstant! Jeg var så bange for at fejle – men hvornår er perfekt,

perfekt for en teenager?!’

ET NYT MINDSET ’Yoga og mindfulness er således med til at give mig en helt ny bevidsthed, og i mit arbejde med min personlige udvikling, indser jeg, at den eneste der kan skabe et lykkeligt liv - er

’STEMMEN’ ’Jeg holdt op med at føle og mærke noget som helst. Når man er misbruger – i mit tilfælde madmisbruger - er det en kompensation for den kærlighed fra sig selv og fra andre, som man ikke kan mærke. Det ved jeg i dag, men det vidste jeg ikke dengang’. Det er først, da Kristina, ude af stand til at

mig selv – og at det skal komme inde fra! Jeg havde brug for et helt nyt mindset!’. Da jeg var inde i en meget dårlig periode, var jeg sikker på, at jeg havde fået sclerose. Jeg havde alle symptomerne og blev undersøgt over flere omgange – men uden resultat. Det var alt sammen symptomer skabt af mit sind og min krops ubalance. Det siger noget om vores tanker og følelsers enorme kraft og påvirkning.

’mærke sig selv og sine følelser’, er så syg fysisk og psykisk, at læger og psykiatrikere ikke længere mener, at de kan hjælpe hende, udover at udskrive psykofarmaka endnu engang, at hun ’vågner’ ved lyden af ’stemmen’ og tager sin livs beslutning. Hun er sikker på, at der må findes en ny og bedre måde at leve.

’Jeg tvinger mig selv til at læse bøger om personlig udvikling, i stedet for bøger om slanketips og ’Sådan får du den perfekte krop’.

JEG ER IKKE ALENE

HVAD KAN JEG GIVE?

’Jeg finder ud af, at jeg er ikke alene. Der er

Med en helt anden form for fysiske øvelser og

mange andre, der har det som jeg. I stedet for at arbejde med det ydre, som havde været mit ’fix-punkt’ i hele mit liv, begynder jeg at arbej-

meditation til både krop og sind får Kristina langsomt overskud til at arbejde med sin indre personlige udvikling, og hun begynder at stille

de med mit indre.

sig selv spørgsmålene: Hvem er jeg? Hvorfor

Jeg tvinger mig selv til at læse bøger om per-

Og især det sidste bliver Kristinas vigtigste liv-

sonlig udvikling, i stedet for bøger om slanke-

er jeg her? Og Hvad kan jeg give? line. Og det der har gjort hende, til den hun er

tips og ’Sådan får du den perfekte krop’.

i dag.

Jeg dropper alt medicin og begynder at ar-

pejlemærker.

bejde med min krop på en helt ny måde og indser, at jeg pludselig kan mærke og sanse

At give og modtage kærlighed er hendes to ’Jeg

spørger

altid

mig

selv,

’Hvad kan jeg give i denne relation? Hvad kan jeg bidrage med?’

mig selv, når jeg fokuserer på det indre. Jeg er ikke længere så angst, jeg sover bedre om natten og jeg bliver mere rolig og kan fokusere på dagligdagens gøremålsammen med mine børn, uden at blive totalt udmattet’.

RESPEKT ’For mig er det dét, det hele drejer sig om. Jeg siger ikke, at man skal hjælpe og støtte alle

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

21mennesker, eller at man skal elske alle mennesker, men ved at lære at elske sig selv begynder man at se kærligheden i andre mennesker også. Jeg ændrede min grundlæggende holdning til andre mennesker. Jeg havde faktisk aldrig respekteret eller holdt af andre på den måde, jeg gør i dag, måske fordi jeg jo heller ikke respekterede eller holdt af mig selv. At elske sig selv er at respektere sig selv, stå op for sig selv og kunne sige ja og nej på de rigtige tidspunkter. Et kærligt nej er et ja til de sunde grænser, og hvor man fortæller omverdenen, at jeg er ok, og du er ok, også selv om jeg ikke kan eller vil give dig det, du vil have lige nu’.

LYS & KÆRLIGHED I dag har Kristina skabt sig et liv fuld af lys og kærlighed. Hun er uddannet lærer og arbejder med børn, der har personlige problemer og psykiske diagnoser. Derudover har hun skabt og udviklet koncepterne TranformU og BarreFusion, som er programmer med selvværdsøvelser, der styrker det indre og toner kroppen, så en indre stærk kerne skabes som modvægt til omverdenens ofte kaotiske stress og pres. Hun har dagligt klienter i 1:1 undervisning og træning i konceptet. Hun har skrevet bogen Silikonesjæl , og lige om lidt åbner hun et ’House of Hearts’ i det indre København, hvor man kan deltage på hendes

’Når vi begynder at arbejde med vores indre, er der ting vi slipper, fordi vi bevæger os, og fordi vi ikke længere behøver at holde fast i gamle uhensigtsmæssige mønstre og adfærd’.

workshops i at styrke sin indre kerne. Kristina siger ’Det handler om, at elske os selv som dem vi er, for så skinner vores lys på en helt ny måde.’ Da jeg aflutningsvis antager, at hun må have solgt mange bøger, svarer hun med et kærligt smil; ’Jeg har solgt ca. 1000 stk bøger, siden jeg udgav bogen. Kort tid efter min bogudgivelse udkom en anden bog med en titel sva-

’Fordi jeg higede efter accept, var jeg førhen ’grænseløs’. Jeg ønskede så brændende anerkendelse. Jeg gik langt ud over mine grænser, for at andre skulle synes, jeg var ok’.

rende til ’Slank i en fart’ – den har solgt over 10.000 stk!’ Jeg ved jo godt, hvordan det er – vi VIL bedrages!’ ☺

En af de mest essentielle ting Kristina lærte var, at når hun først var begyndt at elske sig selv og træde ind i kærlighedens ’rum’, så var der ting, hun ikke kunne tage med sig. Hun kunne fx ikke tage sin frygt med sig ind i det nye ’ rum’. Den måtte hun lade blive tilbage. Kristinas rejse ’tilbage til sit sande jeg’, var en rejse, som medførte store forandringer i hen-

’Det handler om, at elske os selv som dem vi er, for så skinner vores lys på en helt ny måde’. - Kristina Trolle

des liv. Hun fandt ud at, at hun måtte starte helt forfra, og hun måtte definere sine drømme, ønsker og behov.

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

23OUTPLACEMENT SUPPLY BARBARA SCHEEL & JESPER MØLLER

Det dybe ordentlige menneske Engang imellem møder vi mennesker, der har en fantastisk energi. Vi tiltrækkes af disse menneskers overskud, kreativitet og livsglæde.

E

Trotters i Charlottenlund nord for København, og vi fik senere lov til at interviewe hende. ngang imellem møder vi mennesker, der

har en fuldkommen, fantastisk energi. Vi tiltrækkes af disse menneskers overskud, kreativitet og livsglæde, - de virker som magneter

Begge dele har været en enorm stor oplevelse, - og især interviewet, som vi har fået lov til at dele med dig, har haft en helt særlig betydning for os, - og du skal nu høre hvorfor.

på os, og vi er nysgerrige på og søger ubevidst at finde ud af, hvordan og hvorfor de er, som de er.

TYVE ÅR YNGRE

Et af disse fantastisk, energifyldte mennesker

Først og fremmest ligner Betina Ekman en kvin-

er Betina Ekman!

de, der er 20 år yngre, end hun er. Når vi over-

Og Betina Ekman er ved at skrive en bog! En

hæng kunne være en irrelevant information ),

hovedet skriver dette (som i denne sammen-

historie om sit liv og sin ’forvandling’.

er det fordi, vi dagligt møder mennesker, der

Barbara traf Betina Ekman ved et arrangement

opsagte og arbejdsledige og har været gen-

i hendes restaurant og eventsted Ballroom &

på grund af deres situation som stressramte, nem en stor forandring i deres liv, ofte har et udtryk, der signalerer et andet tal på dåbsatteMAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

25


sten end den oprindelige. Den mentale tilstand lader nemlig kroppen være vores sladrehank, og uden at ’skære alle over en kam’, har vi gennem vores ca. 20 år som karriererådgivere oplevet at langt de fleste, i en eller flere ovenstående situationer, ser en del eller meget ældre ud, end de er! I hvert fald i en periode. Betina Ekman’s historie kunne godt have efterladt hende med et udseende, der var 20 år ældre, end hun er! Men nej – tværtimod! And here is why…

DE MANGE ROLLER Udover at være ansvarlig for de praktiske og administrative opgaver, fungerede hun også som en form for ’sjæle-hjælper’ og ’problemknuser’ for de ansatte. De kom ofte til hende med deres personlige udfordringer og problemer. Betina påtog sig rollen som en slags ’mor’, og selv da hun og Dwight efter 4 år stoppede deres personlige forhold, vedblev hun, udover at være direktør for Chicos Cantina, med at være hans bedste ven, kompagnon og arbejdskollega. Dwight havde brug for Betinas drive, knowhow og kompetencer.

HJERTE & SJÆL Betina er et af de her mennesker, der, siden hun som 12-årig stod op kl. 4.30 om morgenen og gik med aviser, har arbejdet hele sit liv. Og hun er ’still going strong’. Som ung blev hun forelsket i en (canadisk) ishockeyspiller, Dwight Watson, der efter endt karriere (en sådan slutter ofte tidligere end øvrige karrierer) i 1982 valgte at åbne en restaurant i København – nærmere bestemt Chico’s Cantina i Borgergade. Vild med Dwight, Mexico og kulturen formåede Betina at udvikle stedet til at være et af de mest populære spisesteder i byen. Drevet af

Hun var en ’magnet’ for stedet, - hendes sprudlende, kærlige og imødekommende personlighed fik jetset og venner til at hænge ud i restauranten, og hun kendte så og sige alle i hele byen. Chicos Cantina blev så eftertragtet et spisested, at Betina og Dwight i 1989, på opfordring af de tidligere ejere af det nu nedlagte Scala, Bent Fabricius-Bjerre og Brødrene Strecker, åbnede endnu en Chicos Cantina. Efterfølgende køber Betina og hendes nuværende mand Knud Knudsen restauranten i Scala af Dwight, og da Scala senere lukker, får hun og hendes mand en pose penge, hvormed de kan investere i en ny restaurant.

passion for at gøre en forskel og give kunderne en sublim oplevelse arbejdede hun i mere end 20 år 80-90 timer om ugen. Betina stod for næsten alle opgaver, som hører en restaurant til.

DERLEDES Således havde Betina som 38-årig succes i

Hun lagde både sit hjerte og sin sjæl i restauranten, og udover den daglige drift rejste hun et par gange om året rundt i Mexico og hentede originale opskrifter på egnsretter med sig til Danmark. Hun og Dwight var ekstremt ærekære omkring hele konceptet, og det var vigtigt, at alt maden var hjemmelavet, lige fra brød til saucer og dip. Betina hentede derudover også rekvisitter og inventar hjem til restauranten fra Mexico.

26

NÅR VERDEN VIL ÉN DET AN-

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

overhalingsbanen, da hun sammen med sin mand Knud, nu drevet af inspirationen fra Frankrig, valgte at købe og istandsætte en gammel to-etager fredet ejendom på Vestergade i København. Den skulle indrettes som et kloster og fungere som endnu en Chicos Cantina. Med tro på, at både ide, ombygning og istandsættelse af det nye sted kørte efter planen, blev Betina, efter mange års forgæves forsøg


med hjælp fra hospitalsverden, gravid!

Indgrebet lykkedes, men Betina skulle efterfølgende opholde sig i liggende tilstand igennem

På trods af de lykkelige omstændigheder, blev

resten af graviditeten.

det lykkelige budskab erstattet af angstfyldte

’Du kan lige forestille dig, hvordan det har væ-

beslutninger.

ret for sådan en som mig, der aldrig sad stil-

Betina var blevet gravid med 3 fostre på en

le og arbejdede i døgndrift! Pludselig var jeg

gang, og lægerne anbefalede hende på det

fuldkommen ’stavnsbundet!’

kraftigste at få fjernet det ene, således at der var chance for, at mindst det ene af de to resterende fostre ville blive siddende og herefter udvikle sig normalt. Risikoen ved at fjerne et ud af de tre fostre, var den samme, som hvis hun og Knud valgte at beholde alle tre. De kunne alle gå til grunde. Betina og Knud skulle tage en følelsesmæssig hård beslutning. De valgte til sidst, at følge lægens råd.

UDE AF ’BILLEDET’ Med Betina fysisk ’ude af billedet’ (dog stadig som direktør for Chicos Cantina i både Borgergade samt i Scala), mistede hun og Knud overblikket over ombygningen af klostret, og midt under graviditeten, måtte de indse, at den budget,- og tidsforhandling, der var indgået fra starten med arkitekt, entrepreneur og hånd-

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

27


værkere, langt overskred det planlagte. Som Betina siger ’Når katten er væk, danser musene på bordet’ – det var sådan, vi følte det. Budget og ombygning gled mellem hænderne på os. Regninger og fakturaer hobede

NÅR KÆMPE NEDTUR BLIVER TIL VENDEPUNKT Betina og Knud befinder sig i en krise, hvor

sig op’.

venner og bekendte har svært ved at finde ud

Pigerne blev født samtidig med, at restauran-

et stærkt par, der altid har klaret sig selv, -

ten åbnede. På trods af den økonomiske usikkerhed, blev der holdt et brag af en åbningsreception, men efter et år var Betina og Knud tvunget til at sælge klostret Chicos Cantina. Det efterlod dem en gæld på et større flercifret millionbeløb!

af at hjælpe, - måske fordi Betina og Knud er måske fordi venner og bekendte bliver bange for at være sammen med mennesker, der har økonomiske udfordringer. Alene var de pludselig – verden stod stille! Betina begynder langsomt at genoptage sit arbejde i Chicos Cantina med en arbejdsuge på over 80 timer. Hendes piger er lige fyldt 1 år. Udover den overordnede administrative stilling

’Knud og jeg havde pludselig ikke til en bakke æg. Der var dage, hvor vi besluttede, at vi blev inde i lejligheden, i håb om at tiden forsvandt. Dagene skulle bare gå. Vi var fuldkommen nede.’

’Vi havde fuldt besat hver aften,- folk var ellevilde med restauranten, men vi havde ikke en jordisk chance for at betale den regning, som arkitekten stillede med på selve åbnings-

begynder Betina nu også at arbejde i køkkenet, og det ender med, at hun bliver så dygtig til at lave mad, at hun inden længe kan kalde sig køkkenchef. Hun laver maden i Chicos Cantina de næste 4 år.

Vendepunktet bliver, da Betina, med karriererådgiverens hjælp, får defineret alle sine ressourcer og kompetencer. Hun får herefter det første job, hun søger!

dagen. Det var så trist.’ ’Knud og jeg havde pludselig ikke til en bakke æg. Der var dage, hvor vi besluttede, at vi blev inde i lejligheden, i håb om at tiden forsvandt. Dagene skulle bare gå. Vi var fuldkommen nede’. ’Jeg mindes dagen, hvor det ringede på døren, og jeg åbnede med begge piger i armene. Udenfor stod to repræsentanter fra fogeden og sagde, at de kom for at hente kr. 100.000,- nu og her! Jeg flippede helt ud og sagde, ”Jamen, et øjeblik, så henter jeg lige checkhæftet!”. Det var fuldkommen surrealistisk! Vi havde virkelig ikke 25 øre!’

28

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

På et tidspunkt sælger Dwight Chicos Cantina, - alle medarbejdere bliver sagt op, sagen ender i retten, og den fortjeneste Betina, ifølge hendes aftale med Dwight, skulle have haft, får hun aldrig. ’Nedturen fortsatte. Jeg er nu der, hvor jeg er arbejdsløs og havner på dagpenge og må starte helt forfra. Mit første møde med jobcentret var en total nedtur. Jeg sad overfor en jobkonsulent, der fortalte mig, at jeg ingenting kunne, og at jeg ikke var attraktiv for arbejdsmarkedet. Jeg havde nemlig ingen uddannelse og havde derfor – i hen-


des øjne- ingen værdi! Jeg var ’komplet auto-

didakt, og det tæller jo ikke’, som hun sagde!’

Der var ingen, der turde tage beslutninger, og jeg var ved at sprænges af utålmodighed. Jeg kunne mærke, at jeg begyndte at få stress!

FORNYET ENERGI

De kompetencer de havde ’købt’ mig på, så som dynamisk, overskudsagtig, initiativrig og resultatorienteret, matchede overhovedet ikke

’På trods af, at jeg på daværende tidspunkt

deres kultur. Jeg følte mig som i et fængsel!

igennem 25 år havde arbejdet i hundredevis

Jeg var jo vant til at tage så mange beslutnin-

af timer om ugen og stået for madlavning, ser-

ger selv og arbejde hurtigt og effektivt! Så jeg

vicering, økonomi, administration, personale-

sagde op! Også selvom jeg vidste, at Knud og

pleje, kontrakter og markedsføring, var jeg på

jeg ikke havde nogen penge, og at vi igen ville

papiret ingenting værd!

stå på en enorm usikker økonomisk platform.’

Det var godt nok en skræmmende oplevelse, samtidig med at have fogeden rendende i hælene hvert sekund! Det kunne ikke blive værre!’

FORVANDLINGEN

De største nedture skaber ofte energi til ven-

Betina deltager på et intensivt 3-dages Hea-

depunkter – vi har hørt det før, og det var net-

lingskursus, som vender fuldkommen op og ned

op, hvad der skete for Betina og hendes mand.

på hendes liv. Effekten af healingen, der foregår på kurset, sender Betina ud på en 12-dages indre rejse, hvor hun alene, og i en form

’Jeg havde nemlig ingen uddannelse og havde derfor – i hendes øjne- ingen værdi! Jeg var ’komplet autodidakt, og det tæller jo ikke’, som hun sagde!’

for psykotisk trancelignende tilstand, gennemgår en form for spirituel, rituel renselse. ’Jeg var døden nær. Jeg spiste ikke i 12 dage og drak kun meget lidt vand. Jeg havde høj feber, hallucinerede, brækkede mig og havde kramper og store fysiske smerter i hele min krop. Jeg sov ikke, men var i en tilstand, hvor

Med stor kraftanstrengelse – og i dyb frustration men med tro på, at livet er her for at lære os noget, får Betina gennemtrumfet, at Jobcentret tilbyder hende en ekstern, dygtig karriererådgiver og coach. Hun har en overbevisning om, at hun må kunne bruges til noget og har brug

jeg græd, sang, chantede og snakkede højt med mig selv i timevis. Jeg var bange og alene og befandt mig i et langt angstanfald. Jeg elskede ingen og kunne ikke mærke andet end smerte. Jeg var parat til at dø, og følte døden ville have været en lettelse.’

for hjælp til at finde ud af, hvordan hun kommer videre. Vendepunktet bliver, da Betina, med karriererådgiverens hjælp, får defineret alle sine ressourcer og kompetencer. Hun får herefter det første job, hun søger! Et lederjob i en stor organisation. Selvværdet er tilbage, og hun og

’Jeg kan ikke anbefale nogen det. Og jeg tror også, at det var en speciel oplevelse netop for mig.’

Knud begynder at kunne se fremad. ’Men jeg var ved at blive idiot af jobbet i den store organisation. Alting tog hundrede år!

Betina har sendt mand og børn i sommerhus, og kun hendes mor kommer forbi et par gange i løbet af de 12 dage for at se til hende. MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

29


Modelfoto


Alle er stærkt urolige for Betina, som ud fra et

’Jeg ved nu, at ingenting er tilfældigt. Alt hvad

lægeligt synspunkt har en psykisk psykose og

vi oplever, er noget vi tiltrækker for at drage

under almindelige omstændigheder ville have

læring af det. Jeg har altid været et søgende

været blevet indlagt og højst sandsynlig medi-

menneske, men skulle først helt derned hvor

cineret.

jeg skulle finde mig selv, før jeg kunne komme videre.’

’Jeg kan ikke anbefale nogen det. Og jeg tror også, at det var en speciel oplevelse netop for

Betina tager et helt almindeligt job som smør-

mig.

rebrødsjomfru i en kantine i en stor organisa-

Den sidste dag oplever jeg en form for genfød-

tion i Nordsjælland. Jobbet, som kun kræver

sel, jeg gennemgår en fantastisk genforening

en lille del af hendes kompetencer, levner så

med mig selv på et dybt, dybt plan. Jeg ople-

meget overskud, at hun starter sin nye ’uddan-

ver lyset og kærligheden gennemstrømme mig,

nelsesrejse’ sideløbende.

og jeg er senere blevet klar over, at jeg gennemgik en form for Shamanistisk renselse. Jeg kom ’hjem’’.

I’LL BE BACK!

’Jeg ved nu, at ingenting er tilfældigt. Alt hvad vi oplever, er noget, vi tiltrækker for at drage læring af det.’

Betina starter nu et ’nyt liv’, hvor hun finder ud af, at hun skaber sit liv med sin livskraft og sin egen energi. Hun har fået kontakt til sit højere selv, og hun har fået åbnet for den intuition, der har stået i mange år og banket på. Hun finder ud af, at hun kan formidle ord til andre ud fra sit intuitive sind! ’Jeg indser også, hvorfor jeg ikke kunne få børn tidligere mit liv. Min krop var jo i total uligevægt med et arbejde på over 100 timer om ugen! Hvem kan passe sine børn med sådan et liv. Jeg var simpelthen ikke parat. Jeg ræsede derudaf og glemte fuldkommen mig selv. Det skal jeg love for blev ændret!’

DEN ’NYE’ VERDEN

Således viste verden sig fra en ny side for Betina. I dag kombinerer hun alle sine ressourcer og kompetencer i et stort fælles flow. Hun er både medejer af spise- og eventstedet Ballroom & Trotters, som hun har sammen med sin mand og svoger, samtidig med at hun arbejder som healer og life guide i sin private praksis

Healing with the heart .

Hun skriver artikler på sin blog og arrangerer workshops med spirituelle healere, sangere og forfattere over hele jorden.

GIV, GIV & GIV ’Jo mere man gør for andre mennesker, jo mere

Selvom det har været forfærdeligt hårdt øko-

kommer der til en selv. Det handler om at give,

nomisk og fysisk, så vil jeg aldrig have været

give og give. Efter min shamanistiske rituelle

alle mine oplevelser - gode som dårlige - for-

renselsesproces, har jeg arbejdet intenst med

uden. Jeg blev stoppet noget så gevaldigt, da

mig selv og min spirituelle udvikling. Jeg har

pigerne meldte sin ankomst, og Knud og jeg

taget flere uddannelser, og jeg har endda ta-

samtidig mistede alt, hvad vi ejede af økono-

get sangundervisning for at komme ned i dy-

misk værdi.’

bere lag af min bevidsthed.’ MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

31


’Bogen handler om, at vi alle sammen har noget vi slås med. Livet er som en rustchebane, tingene går op og ned,- vi kan vælge at være

’Vi er alle sammen fantastiske, og vi kan alle sammen komme tilbage til det potentiale, som mange af livets ’hårde’ ting har ’stjålet’ fra os.’

ofre i situationen, når vi er nede, eller tage udfordringen op og spørge os selv, hvordan og hvorfor vi er havnet der, og hvad vi kan lære af det?’ ’Hver gang vi bedøver vi os selv med medicin eller alkohol, fratager vi os selv muligheden for at forstå læringen i den smerte og det ubehag, som vi nødvendigvis har for en stund. For det

TRO

er ikke rart at være syg, fysisk eller psykisk,

Betina elsker sit arbejde, og det lyser ud af

streret. Men der er en grund til, at vi er de, for-

hende. Man drages af hendes udefinerbare

og det er ikke rart at være angst, bange og frudi vi prøver at fortælle os selv noget. Så stop

dybe visdom.

op og lyt! Lyt til dig selv og din inderste kerne’.

Når vi spørger hende, hvordan hun egentlig og

’Vi er alle sammen fantastiske, og vi kan alle

faktisk overkom, midt under den enorme krise hun og Knud var i, da børnene var små, at tro på at det hele nok skulle gå godt, svarer hun ved at trække en kæde frem fra skjorteblusen, hvori der hænger et kors; ’Tro! Jeg har altid troet på at tingene skulle gå. Jeg har aldrig mistet troen. Jeg tror på, at

sammen komme tilbage til det potentiale, som mange af livets ’hårde’ ting har ’stjålet’ fra os. Det kan være forældre, lærere, kammerater, ledere, samarbejdskolleger m.m. som måske ubevidst har nedvurderet os, nedkvalificeret os eller hånet os, og hvis ord vi har ladet ligge i vores bevidsthed som sandheder’.

når man er et ordentligt menneske, så er der nogen, der hjælper dig. Jeg er et ordentligt menneske. Jeg vil andre mennesker det godt, og jeg hverken snyder og manipulerer eller har skjulte budskaber. Jeg har altid været oprig-

LEDERSKAB

tig, sand og ligefrem’.

’Min bog handler om, hvordan du kan træde ud

Betina leder sig selv gennem sit hjerte. Hun

igen, og nære og ære og pleje dig selv og din

lytter til sin intuition, og til de signaler som verden og det ubevidste sender hende. ’Lederskab kommer fra dit hjerte. Lederskab handler om at passe på sig selv og sætte empatiske boundaries. Det handler om at turde være sårbar og erkende sine dybeste følelser’.

af disse traumer og finde dit hele, rene hjerte kærlighed til dig selv, så du igen kan give kærlighed til andre rundt om dig. Fordi du fortjener det. Det gør vi alle!’. På det sidste spørgsmål, om hvordan hun bibeholder den fantastiske energi, svarer hun ’Mine vidunderlige børn og min mand! Og så min have! Jeg elsker min have, og så elsker

TRÆD UD AF DIT TRAUME Vi spørger nysgerrigt til hendes kommende bog, og hun fortæller:

32

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

jeg at lave mad.’ ’Det er nærvær.’ ☺


’Lederskab kommer fra dit hjerte. Lederskab handler om at passe på sig selv og sætte empatiske boundaries. Det handler om at turde være sårbar og erkende sine dybeste følelser.’ – Betina Ekman

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

33


Modelfoto, Aske Rif Torbensen


OUTPLACEMENT SUPPLY BARBARA SCHEEL & JESPER MØLLER

DRØMME JÆGERE Drømmejægere er et nyt buzzword for mennesker, der søger mening med livet, og det de laver.

H

vor det for blot nogle få år siden, oftest

vi fuldkommen at trække vejret og leve vores

var en uønsket forandring som en fyring, skils-

liv i respekt for os selv og vores omgivelser.

misse eller alvorlig sygdom, der fik mennesker

Og vi ved det godt – vi ved det, inden det sker,

til at stoppe op og reflektere over deres livs-

– vi ved bare ikke, hvad vi skal gøre ved det,

indhold, er det i dag blevet et samtaleemne i

og hvor vi skal gå hen?

kantinen på arbejdspladen og rundt om middagsbordet i selskab med gode venner. Men det bliver ofte ved selve samtalen! Dagens pres på skabelse af resultater fjerner

Det handler om at trække læring ud af de situationer i livet, som giver os udfordringer.

fokus fra de indre behov for at udforske nye sider af sig selv, og de fleste føler sig ’fanget’ i tilværelsens ulidelige lethed, men som ikke længere er så let!

Og pludselig går det galt! Tingene bliver meningsløse, vi bliver frustreret, rådvilde og kede af det. Vi bliver syge, og vi får stress. For med et krav om at vi skal præstere max og hele tiden følge med i en strategi og i et tempo, som vi ofte ikke føler os en del af, glemmer

Vi bliver bedt om at være stille et øjeblik, og mærke efter og forstå hvad meningsløsheden betyder, og hvilken vej vi skal gå fremadrettet. Der dukker flere og flere Drømmejægere op, som jagter meningen med deres arbejdsliv og deres liv generelt. De bliver fremtidens bærere af nytænkning og nyskabelse, – og de bliver frontfigurer i udviklingen af organisationerne, for det er, når man finder meningen, med det man laver, at flow og kreativitet vokser ☺

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

35


Modelfoto

OUTPLACEMENT SUPPLY BARBARA SCHEEL & JESPER MØLLER

Guidelines til

dit bevidste leder skab Tiden udfordrer os alle til, at vi får skabt bevidsthed og proaktivitet i forhold til måden vi anskuer livet og navigerer i de forskellige livsområder. Det handler om det bevidste lederskab.

36

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ


1.

TUR’

TAG DIN INDRE ’TEMPERA-

Gør status. Hvor er du i livet, i jobbet og privat set i forhold til dit indre. Er du ’væk fra’ motiveret eller ”henimod” motiveret? Er du skarp på, hvor du er på vej hen?

4.

UDFORM DIT ANERKENDEL-

SESSKRIV AF ’HELE DIG’ Udform dit akkumulerede anerkendelsesskriv, hvor

du

identitetsmæssigt

anerkender

dit

”hele”, altså alle dine forskelligheder. Det vil styrke dit indre helhedsbillede og styrke din gennemslagskraft, når du bringer dig i spil.

Er du ramt, eller er der nogle tanker og følelser der rumsterer? Hvad er deres budskab til dig?

Er du ved at erkende, at det gamle ikke virker

5.

mere, og noget nyt er på vej?

Hvordan hænger dine livsområder, herunder

Har du en uforløst udfordring/situation eller et dilemma, der holder dig fast?

Søger du mening?

LIVSOMRÅDER

job- og privatliv sammen? Hvilke værdier driver dig i de forskellige livsområder? Er der di-

2.

lemmaer, der skal afklares?

BLIV BEVIDST OM DIT AF-

SÆT OG DIN KARRIERE

Kig tilbage på din karriere helt fra start og frem til i dag. Anerkend din brancheerfaring, dine roller, dine ansvarsområder og de resultater du har skabt! Gør op med ’bare’. Anerkend din indsats og

6.

RELATIONER OG NETVÆRK

Skab et overblik over dine relationer, kontakter og dem du sparrer med. Formaliser dit netværk på LinkedIn med en levende profil, der løbende opdateres med rele-

den erfaring det har givet dig!

vante tiltag.

3.

7.

TRÆK LÆRINGEN UD AF

DIN HISTORIK

Hvad fortæller din historik dig om din personprofil, dine personlige egenskaber og de fagligheder, du har tillært dig? Hvad har motivationsmæssigt drevet/drænet dig. Er der værdidilemmaer? Bliv bevidst om det der skaber din passion. Anerkend din unikness, italesæt den og lad det bundfælde sig i dig. Identificerer du dig primært med din historie, status og dine ydre rammer? Er det tilfældet,

STATUS OG OVERBLIK

Set i et større perspektiv. Hvad er den ’røde tråd’ i dit liv, og hvor er du på vej hen?

8.

STYRKELSE AF DIN ÆGTE

IDENTITET

Hvor ambitiøs er du i forhold til livet og til jobbet?

må det være tid til, at du også kigger indad? MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

37


Hvilken retning opstår, når du anerkender din

strategi for din retning?

unikness og dine ægte værdier.

Har du nogle at sparre med og vende ideer og

Hvad giver mening for dig at tage fat på? Dit

tanker med?

formål i livet og i jobbet?

Er du bevidst om, at du ved at styrke din egentid og passion styrker din indre navigation?

9.

Inkluderer

du

konstruktive

tankeprocesser,

meditation, visualisering og mindfulnes?. Det

PÅ JOBFRONTEN!

HVOR ER DU PÅ VEJ HEN?

vil styrke din indre centrering og at tingene lykkes!

Ønsker du udvikling i jobbet? Ønsker du at søge videre til et andet job? Har du mistet jobbet, og ønsker du at styrke dine nye jobmuligheder?

Det vil styrke processen, at du udover at reflekterer over ovennævnte fokusområder tager et stykke papir og skriver ned. Det giver dig et større overblik.

10.

HANDLINGSPLAN,

Rigtig god vind ☺

SPARRING, REDSKABER & PROCES

Er du inspireret til at lave en handlingsplan og

Modelfoto

På gensyn i næste udgave af SUPPLY MAGASINET ☺

38

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ


INFO

SUPPLY Magasinet Udgives af Outplacement SUPPLY, Danmark Barbara Scheel & Jesper Møller SUPPLY Magasinet udkommer online ca. 4 gange om året. Tilmeld dig her, hvis du ikke allerede modtager SUPPLY Magasinet.

Redaktion, Design & Layout Outplacement SUPPLY, Barbara Scheel & Jesper Møller supply@outplacementsupply.dk Artikler og fotos i SUPPLY Magasinet kan ikke uden tilladelse benyttes. Anvendte fotos i denne udgave af SUPPLY Magasinet, 2016, Maj, Issue 01: Fotograf Aske Rif Torbensen (34), Wix (01,05,06,09,11,12,15,16,17,24,27,30,36,38,39,40), Kristina Trolle (05,18,22), Betina Ekman (05,33)

Vores ydelser Outplacementforløb Karriererådgivning Workshops Meditation Inspirationsforedrag Tjek vores hjemmeside: www.outplacementsupply.dk

Kontakt Barbara Scheel (+45) 4050 2950 barbara@outplacementsupply.dk Jesper Møller

(+45) 4019 4570

jesper@outplacementsupply.dk

MAGASINET SUPPLY 01 │ 2016 MAJ

39


SUPPLY MAGASINET ISSUE 01 │ 2016 MAJ Får du ikke allerede nyhedsbrev og SUPPLY Magasinet tilsendt tilmeld dig her

WWW.OUTPLACEMENTSUPPLY.DK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.