Arvidsjaurs Kommun

Page 1

ARVIDSJAURS KOMMUN 0960-15500 | www.arvidsjaur.se

”Norrbottens charmigaste kommun”


ARVIDSJAUR ALLMÄNT

FISKEÅRET

Arvidsjaurs kommun har över Islossningen i slutet på maj är en Välkommen till ”Norrbottens charmigaste kommun!”

4.000 sjöar, tjärnar och vattenmycket bra tid för spinnfiske efter drag inom sina gränser. öring och röding, fisken går nära Expanderande kommunikationsnav i fordonsmycket stor del av dessa uppoch En komponenttestregionen med land. Vårfloden kulminerar i början av låtes via Sveaskogkortet. internationell prägel och hög Utöver juni. Fisket i bäckar och älvar är bäst detta finns ett 20-tal fiskevårds- kring midsommar, sedan minskar kommersiell service. föreningar, fiskevårdsområden vattentillgången och Arvidsjaur är beläget i landskapet Lappland, och klubbar. De mest vattentemperaturen stiger. i Norrbottens län. Nära gränsen till Västerbottens län. frekventerade vattnen är Detsamma gäller i de mindre sjöarna. Här bor ca 6.350 inv. Byskeälven, Stenträsket och Gäddfisket är också som regel bäst Hos Arvidsjaurs Den Piteälven. fiskeintresserade bör vet att det finns under försommaren. I Piteälven, som fyra turistbyrå större älvarfinns och 4000 sjöar i översiktskartor har sina källflöden i fjällvärlden, kommunen. samt detaljkartor över de flesta inträffar det bästa fisket betydligt Orten ligger strategiskt upplåtna vattnen.vid Inlandsbanan ochsenare, vanligen i juli eller augusti. Arvidsjaur är ett kraftig

Europaväg 45, väg 94 och 95 – ”Silvervägen” som går från svensk kust till norsk kust. Vår vackra flygplats har dagliga flighter till Arlanda. Flygtid 1 tim. Jägarbataljonen och FM Vinterenhet är sedan många år integrerade i samhället. FMV:s vinterutbildning genererar omkring 20 000 gästnätter/år I Arvidsjaur har vi ett stort utbud av matställen och en hög servicenivå när det gäller såväl kommersiell service som samhällsservice.

Kläckningen av insekter brukar vara som intensivast i slutet av juni och början av juli då bl.a. mygglarver och nattsländor förekommer rikligt. Knottkläckningen kommer oftast i början av augusti. När vattnet börjar kylas av i augusti kommer fisket i de mindre vattnen igång igen. En kall och regnrik sommar förändrar naturligtvis ovanstående.


BOENDE KULTUR & FRITID Boende

I kommunen finns omkring 1400 hyresrätter och 300 bostadsrätter. Arvidsjaurhem AB förfogar över 75 % av hyresrätterna, 0960-175 50 vxl. Övriga större bostadsföretag: • Lubor, 0960-572 60 • BoBra fastigheter, 0960-121 88 • Lidman Fastigheter, 070-620 46 15 Kultur och fritid… … är en av kommunens livsnerv och ses som en utvecklingskraft. Genom allsidigt utbud berikas tillvaron för människorna i kommunen. Skidbacke nästan mitt i samhället och milslånga skidspår i vacker natur. Äventyrsbad och 9-håls golfbana. Föreningsverksamheten är stor. Väl utbyggd biblioteksverksamhet, musikskola, medborgarhus med bio, dans, teater och konserter. Arvidsjaur är en av de kommuner i landet som satsar flest skattekronor per invånare på kultur och fritid. Lappstaden är världens största och bäst bevarade samling av samiska kåtor från 1700-talet och framåt. Reservatet Reivo är ett av landets största och mest värdefulla naturskogsområden, 10 000 hektar. I Arvidsjaurs kommun finns fantastiska möjligheter till älg- och småviltsjakt.


VINTERFISKE

IDROTTSFÖRENINGAR ÄLGARNA TROLLFORSARNA Exempel på idrottsföreningar Både dam- och herrfotbollen är aktiva föreningar med många utövare. Liksom Arvidsjaur Alpina, K4 IF skidor och innebandy. Badmintonföreningen röner fina framgångar i tävlingar och övar varje vecka i Camp Gielas sporthall. Hockey, pistolskytteklubb, ryttarförening, skoterförening, skeetskytte, orientering, skidor, gympa, gym, friflygarförening, skoter- och motorföreningar… Ja, här finns det mesta för de flesta. Vänd dig till näringslivs-/turistkontoret i kommunalhusets reception för mer information.

Mest fotograferat I Arvidsjaur kan man nog säga att ”älgfamiljen” vid Medborgarhuset är mest fotograferat av turister, tätt följt av vår vackra kyrka och Lappstaden. Även vyerna uppifrån utsiktstornet på Lillberget samt Akkanålke är populära utflyktsmål för att föreviga kommunens samhälle och natursceneri.

Trollforsarna Norra delen av kommunen. Här bjuds du på en stor variation av fiske på en vacker forssträcka om 9 km. Piteälven är känd för sitt fina harrfiske, där fångster över 2 kilo noterats, tillsammans med bra fiske efter öring, sik, gädda och abborre.

Vinterfiske Möjligheter till allt från röding, öring, harr, abborre, sik och gädda. Ex) Stenträsket (fiskekort finns på Intersport.)


KOMMUNENS

PÄRLOR

Att vara turist behöver inte alltid innebära att man reser till avlägsna platser. Det finns nämligen ofta mer än vad man först tror att upptäcka även på hemmaplan. I hopp om att hjälpa dig att upptäcka de pärlor som finns i Arvidsjaur har vi försökt samla olika tips och idéer om vad som går att göra under lediga dagar.

Gamla prästgården (1,9 km från Turistbyrån) En mängd olika lokala föremål att upptäcka och se. Här finns handarbete, hembakat fikabröd och såklart hembygdsmuseeum.

Lappstaden (450 m från Turistbyrån) Lappstaden är Sveriges största bevarade samiska kyrkstad. I Lappstaden finns över 80 kåtor och häbren från slutet av 1700-talet vilka fortfarande ägs av samiska familjer. Sista helgen i Augusti varje år används Lappstaden på riktigt under Storstämningshelgen, en samisk kyrkohögtid.

Arvidsjaur Kyrka (400 m från Turistbyrån) Kyrkan invigdes 1903 och utgör den femte kyrkan i Arvidsjaur. Tidigare låg många av Arvidsjaurs kyrkor borta vid rondellen vid E45 men då marken var full av sten och omgiven av myrar så var det svårt att odla i marken varvid man valde nuvarande plats för den nya kyrkan. Det var också närmare där invånarna bodde pga den dåliga jorden.

Centrumbadet med äventyrsbad och hoppborg ute på sommaren (500m från Turistbyrån). Innebad (även öppet sommartid) med aventyrsdel och annat skoj.

Gielas badstrand och minigolfbana och lekpark m.m. (1,9 km från Turistbyrån) Utebad med fin strand. Här finns även lekpark och minigolfbana. Perfekt för varma och lata dagar


KOMMUNENS

PÄRLOR

Lillbergets utkiksplats (2,6 km från Turistbyrån) Med en fin utsikt över samhället och flera grillplatser är Lillberget perfekt som plats att njuta på

Prästberget (1,6 km från Turistbyrån) Prästberget är på vintern den skidbacken som är närmast centrum och på sommaren en perfekt promenad för den som har viss vana vid att gå i brant terräng. Även barn från ca 5 år klarar att gå upp så länge tempot är lugnt. Tänk på att ta det försiktigt på vägen ner för det kan vara brant på vissa platser.

-Nyborgstjärnen Foto Kent Norberg 2018-11-28. •

Nyborgstjärn (650 m från Turistbyrån) Nyborgstjärn runt är en trevlig promenad som går runt själva sjön/tjärnen. Mysigt och fint. Det finns flera rastplatser runt hela området

Flygbryggan (bad och grill) (1,9 km från Turistbyrån) Utsikten över Arvidsjaursjön är riktigt fin här. Detta är en bra plats för både bad, grill och för att se norrsken på vintern.

Trollforsen (61 km, ca 1 timma från Turistbyrån) Trollforsen är en vacker forssträcka som även bildar Trollholmen genom att forsen delar sig. Holmen är knappt fyra kilometer lång och som mest 700 meter bred. På båda sidor omges Trollholmen av strida forsar. Den södra armen har på flera ställen skurit sig kraftigt ner och bildat raviner. En rad av forsar och fall bildar här ett mäktigt trappstegsfall. Skogarna på båda sidor om älven är gamla, här finns b.la. 4-500 åriga tallar.


KOMMUNENS

PÄRLOR

Grodkällan, på Slengmyran, i riktning mot Auktsjaur. Foto Kent Norberg.

Grodkällan (34km, 30 minuter från Turistbyrån) Ute på Slengmyran finns den artesiska/"kokande" källa, Grodkällan. Här bubblar det turkosa vattnet upp från marken under högt tryck.

Rallarmuseum i Moskosel (44 km, ca 35 minuter från Turistbyrån) I Moskosel finns det uppskattade och intressanta Rallarmuseumet där det berättas om hur inlandsbanan kom till och om alla de intressanta personligheterna som varit med och skapat denna järnvägen.

Akkanålke (27 km, ca 27 minuter från Turistbyrån) Vittjåkksfjällen och Akkanålke tillhör inte vår fjällkedja utan är urberg, fem gånger så gammalt som den verkliga fjällkedjan som "bara" är 430 miljoner år gammal. I reservatet finns toppar på över 700 möh som ger en storslagen utsikt. Unikt för området är också att den bård av fjällbjörk som ofta finns innan kalfjällen saknas här. I den gamla granskogen finns flera hotade arter som trivs i gammal skog med död ved.

Vittjåkk (8,5 km, ca 11 minuter från Turistbyrån) Se Akkanålke

Storforsen (98 km, ca 1 timma 20 minuter från Turistbyrån) Även om Storforsen inte ligger i Arvidsjaurs kommun utan i Älvsbyn så är det ändå väl värt en utflykt och är en av de största forsarna i Europa.

Hängengården (44 km, ca 33 min från Turistbyrån) Hängengårdens hembygdsmuseum förfogar över en unik samling byggnader och föremål från 1700-talet och framåt som främst visar inlandets nybyggarepok. Omkring 3000 föremål finns till beskådande!

Gallejaur hembygdsområde (60 km, ca 46 minuter från Turistbyrån) Gallejaur är ett viktigt kulturreservat där äldre bebyggelse och landskap bevaras. Området bär på en rik historia och här finns många intressanta saker att se och lära sig om


BILDER FRÅN ARVIDSJAURS KOMMUN

AJB marscherar längs Storgatan framför kommunhuset, på väg till den traditionsenliga julbönen i kyrkan

Exempel på hur testbilar kan vara kamouflerade. (Den här bildern är godkänd att visa.)

”Biltestfolket” har landat och nu väntar bussar på att ta ingenjörerna ut till de olika testanläggningarna. Fordons– och komponenttesterna i Arvidsjaur/Arjeplog omsätter under några vintermånader omkring 1,5 miljarder kronor.


BILDER FRÅN ARVIDSJAURS KOMMUN

Förutom vintertester på fordon och komponenter har en ny turism utvecklats i regionen. Det handlar om pengastarka kunder, från hela världen, som köper istid på isbanor för att leka och sladda med sportbilar som ex Porsche.

Därutöver genererar Försvarsmaktens Vinterenhet och AJB tillsammans ca 20 000 gästnätter/år för såväl nationella som internationella militära styrkor, som vill öva mtrl och sig själva i subarktisk miljö.

Till Arvidsjaur kommer varje vinter; testingenjörer, rallyförare, F1förare, mfl för att testa sina fordon och hemliga komponenter och förarkunskaper. Eller för att på plats presentera en ny bilmodell för den samlade världspressen. Välkommen även du till inlandets metropol!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.